Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maisha ya ibada kusifu na kuabudu

3,937 views

Published on

 • Be the first to comment

Maisha ya ibada kusifu na kuabudu

 1. 1. MAISHA YA IBADA MAISHA YA IBADA Faida na Nguvu zilizopo katika  F id N ili k tikKumsifu na Kumwabudu MunguKumsifu na Kumwabudu Mungu New‐Life Semina , Morogoro 16‐23 October, 2011 Na  Na Mwl. Mgisa Mtebe 0713 497 654 0713 497 654
 2. 2. KUZITANGAZA  FADHILI  ZA BWANA 1Petro 2:9
 3. 3. KUSUDI KUU LA MUNGU 1Petro 2:9 Lakini ninyi ni Taifa teule,  k f lUkuhani wa Kifalme Taifa takatifu Kifalme, Taifa la Mungu, mlioitwa na Mungu,kutoka gizani mkaingie katika nuruYake ya ajabu ili kutangaza fadhili ajabu, ilizake (Ukuu wake na Matendo yake ( y ya ajabu).
 4. 4. MAISHA YA IBADAMAISHA YA IBADAFaida na Nguvu iliyopo katika Kumsifu na Kumwabudu K if K b d Mungu
 5. 5. MALENGO YA SOMO: Tutajifunza;  Kusudi Kuu la Mungu, kuumba dunia na vitu vyote, ili kujitengenezea vyombo vya  ibada; yaani viumbe yaani viumbe, watakaomsifu na kumtukuza yeye (kuzitangaza fadhili zake).
 6. 6. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Tafsiri ya Somo; f Nini maana ya Kutangaza  Ni i K t Fadhili za Bwana? F dhili B ? 1Petro 2:9 1Petro 2:9
 7. 7. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU 1Petro 2:9Kuzitangaza fadhili za Bwana; ni  kuelezea au kusimulia matendo  ya ajabu, anayoyafanya Mungu  ya ajabu anayoyafanya Mungu kutokana na ukuu wake na    uweza wake. (Kumtukuza Mungu)
 8. 8. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; Sababu ya Wito huu Mpango wa Wit M Wito Ukuu na Uweza wake Namna ya Kutimiza Faida na Nguvu za Ibada
 9. 9. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGUKutangaza fadhili za Bwana,   ni wito mkuu sana ambao i it k bMungu amewapa wanadamu.Mungu amewapa wanadamu 1Petro 2:9 1Petro 2:9
 10. 10. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Yohana 4:23‐24 hNa saa ipo na sasa saa imefika, N i i fik ambapo waabuduo halisi, ambapo waabuduo halisi, watamwabudu Baba katika  roho na kweli;  Kwa maana Baba anawatafuta watu kama Baba anawatafuta watu kama hao, ili wamwabudu; hao, ili wamwabudu;
 11. 11. SIFA NA IBADA KWA MUNGU ZABURI 148:1‐137 Viumbe7 Vi b vyote na vilisifu ji l t ili if jina la  Bwana (vitangaze Bwana (vitangaze fadhili za Bwana) kwa maana Bwana  aliamuru navyo vikaumbwa; na alitoa amri (hiyo) ambayo (hiyo) ambayo haitapita wala haitabadilika milele.
 12. 12. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU ZABURI 150:1‐6 6 Kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kwa sauti kuu, kwa zeze,  kwa filimbi, kwa zomari, kwa  kwa filimbi kwa zomari kwa matari, kwa vinubi na kwa  matari, kwa vinubi na kwa matoazi yavumayo sana.
 13. 13. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19 20 1Wakorintho 6:19‐20 ‘Mwili wako ni Hekalu (Nyumba ( yya Ibada) ya Roho Mtakatifu; kwa ajili ya k l kumsifu na k f kumtukuza k Mungu aliyekuumba aliyekuumba.
 14. 14. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19‐2019 Je, hamjui ya kwamba miili  yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, akaaye ndani yenu, Mtakatifu akaaye ndani yenuambaye mmepewa na Mungu? ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe; 
 15. 15. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19‐2020 kwa maana mmenunuliwa  kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho zenu  yenu na katika roho zenu ambazo ni mali ya Mungu. 
 16. 16. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; Sababu ya Wito huu Mpango wa Wit M Wito Ukuu na Uweza wake Namna ya Kutimiza Faida na Nguvu za Ibada
 17. 17. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; 1. Sababu Wito huu. 1 S b b ya Wit h Kusudi Kuu la Mungu kwa K s di K la M ng k a wanadamu
 18. 18. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; 1. Sababu 1 Sababu ya Wito huu huu. Kwanini Mungu ametuita Kuzitangaza Fadhili zake? g (Kumsifu na Kumtukuza)
 19. 19. Kusudi Kuu la Maisha yetu SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1.  KUSUDI KUU NA LA  1 KUSUDI KUU NA LAKWANZA LA MUNGU JUU YA KWANZA LA MUNGU JUU YA VIUMBE WOTE Ufunuo 4:11
 20. 20. SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:8‐11 8 Kil mmoja wa h Kila j hawa viumbe i b wenye uhai wanne alikuwa na wanne, alikuwamabawa sita na kujawa na macho  pande zote, hadi chini ya mabawa. Usiku na mchana b U ik h hawakuacha kusema:
 21. 21. SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:8‐11 8 ‘‘Mtakatifu Mtakatifu ‘‘Mtakatifu, Mtakatifu,  Mtakatifu,  ni Bwana Mungu Mtakatifu, ni Bwana MunguMwenyezi,  aliyekuwako, aliyeko na atakayekuja.’’
 22. 22. SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:8‐11 9 Kila mara viumbe hao wenye uhai wanne walipomtukuza, walipomtukuza,  kumheshimu na kumshukuruYeye aliyeketi kwenye kile kiti cha enzi, tenaenzi tena aishie milele na milele milele, 
 23. 23. SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:8‐11 UFUNUO 4 8 1110  wale wazee10 wale wazee ishirini na wanne huanguka mbele Zake Yeyealiyeketi kwenye kile kiti cha enzi na kumwabudu Yeye aliye hai milele na milele. Wao huziweka taji zao mbele ya hicho kiti cha  enzi wakisema wakisema, 
 24. 24. SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:8‐11 UFUNUO 4 8 11 11 “Bwana wetu na Mungu Bwana wetu na Mungu wetu,  Wewe umestahili kupokea utukufu na heshima na uweza,  kwa maana ndiwe uliyeviumba vitu vyote na kwa sababu ya mapenzi yako viliumbwa na vimekuwako. vimekuwako ’’
 25. 25. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Kusudi la kwanza kabisa, kwanini Kusudi la kwanza kabisa, kwanini Mungu kuumba dunia na vitu  vyote, ni ili kujitengenezea vyombo vya ibada; yaani viumbe vyombo vya ibada; yaani viumbe watakaomsifu na kumtukuza  watakaomsifu na kumtukuza yeye (kuzitangaza fadhili zake). (Ufunuo 4:11)
 26. 26. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU KWANINI MUNGU  KWANINI MUNGUANATAKA SANA IBADA?ANATAKA SANA IBADA? (Kusifiwa na Kutukuzwa) Ufunuo 4:11
 27. 27. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3Kwasababu IDABA ndio ki cha K b b di kitu h kwanza kabisa kwanza kabisa katika moyo wa Mungu; kwakuwa,  MUNGU ANAISHI KATIKA  SIFA NA IBADA. SIFA NA IBADA
 28. 28. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y
 29. 29. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y“Inhabit”                 “Unaishi” Inhabit Unaishi
 30. 30. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3Kwahiyo, IDABA ndio kitu cha Kwahiyo IDABA ndio kitu chakwanza kabisa katika moyo wa  Mungu; kwasababu,  MUNGU ANAISHI KATIKA  SIFA NA IBADA.
 31. 31. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14 UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14Ndio maana kule Mbinguni,  g , Mungu amejitengenezea maelfu k maelfu ya lf kwa lf malaika, wanaomsifu na , kumwabudu yeye, usiku na mchana. h
 32. 32. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14 UFUNUO 4:9 11/5:11 14Biblia inasema, hao malaika Biblia inasema, hao malaika wa Mungu hawaumziki! Bali usiku na mchana, wanaabudu  Mungu wakisema …  Mungu wakisema
 33. 33. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14 UFUNUO 4:9 11/5:11 14… Mtakatifu… Mtakatifu Mtakatifu Mtakatifu, Mtakatifu,  Bwana Mungu Mwenyezi, Muumba wa vitu vyote, mbinguna nchi zimejaa utukufu wako …
 34. 34. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14 UFUNUO 4:9‐11/5:11‐14… Kwa maana wewe ndiwe uliyeviumba vitu vyote, nakwasababu ya mapenzi yako ( (matakwa yako na mahitaji y jyako), vitu vyote vimeumbwa na vimekuwepo …
 35. 35. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Yohana 4:23Ndio maana, Bwana Yesu alikuja , j duniani akisema Baba  anawatafuta watuwatakaomwabudu katika roho na kweli; Baba anawatafuta watu ; kama hao, ili wamwabudu.
 36. 36. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGUMUNGU ANAISHI KATIKA SIFAKama Samaki kwenye MajiKama Mimea kwenye UdongoKama Binadamu kwenye Hewa
 37. 37. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Ibada kwa Mungu;  g• Ni kama Maji kwa Samaki.• Ni kama Udongo kwa Mimea.• Ni kama Hewa kwa Binadamu.
 38. 38. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Kumnyima Mungu ibada Ni kama Ni kama kumnyima • Samaki maji • Mimea udongo • Binadamu hewa
 39. 39. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGUZaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu, nawe U Mtakatifu, nawe “UNAKETI” juu ya sifa za Israel “Inhabit”                 “Unaishi”
 40. 40. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3Kwahiyo, IDABA ndio kitu cha Kwahiyo IDABA ndio kitu chakwanza kabisa katika moyo wa  Mungu; kwasababu,  MUNGU ANAISHI KATIKA  SIFA NA IBADA.
 41. 41. SIFA NA IBADA KWA MUNGU MUNGU ANATAKA SIFA. MUNGU ANATAKA SIFA. Zab 148 : 1‐6  (7‐mwisho) Viumbe vyote na vilisifu jina la  Bwana, kwa maana aliamuru,  k livikaumbwa. Amevithibitishavikaumbwa. Amevithibitisha hatamilele na milele, ametoa amri na haitapita.
 42. 42. SIFA NA IBADA KWA MUNGUMalaika ndio walioumbwa k l ik di li b kwanza,  kama kwa ajili ya kumsifu na kumwabudu Mungu. PLAN – A
 43. 43. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika gWaebrabia 1: 4, 7, 14  7 Na kwa hao malaika,  amewafanya kuwa roho, na  amewafanya kuwa roho na watumishi wa miali ya moto.
 44. 44. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika gWaebrabia 1: 4, 7, 14 14 Je, hao si roho watumikao,  (watumishi) waliotumwa  (watumishi) waliotumwa kuwahudumia wale watakao  urithi waokovu? 
 45. 45. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika gWaebrabia 1: 4, 7, 14   4 (Mwana wa Mungu) Amefanyika  bora kuliko malaika, kwasababu  bora kuliko malaika kwasababu amepewa kurithi jina kuu na la  heshima kuliko wao.
 46. 46. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu g MalaikaUfunuo 19: 9‐10 9 Ndipo yule malaika akaniambia,  “Andika …” (kwamana) “Haya Andika (kwamana) Haya ndiyo maneno ya kweli ya Mungu.’’
 47. 47. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                     Malaika Mungu MalaikaUfunuo 19:9‐1010 Ndipo nikaanguka kifudifudi  miguuni pake ili kumwabudu,  i i k ili k b d lakini yeye akaniambia, “Usifanye  y y , y hivyo! 
 48. 48. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu MalaikaUfunuo 19:9‐1010 “Mimi pia ni mtumishi wako,  pamoja na ndugu zako walio na ushuhuda wa Yesu. Mwabudu Mungu peke yake! …”
 49. 49. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika l ikUhusiano wa Mungu na MalaikaUhusiano wa Mungu na Malaika Sio wa BABA na Watoto Bali ni wa  BOSS na WATUMISHI
 50. 50. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika l ik Hakuna malaika anayethubutu Hakuna malaika anayethubutu Kumwita Mungu “Baba”Kwasababu uhusiano wao ni wa   BOSS na WATUMISHI
 51. 51. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika l ik BOSS na WATUMISHI na WATUMISHI Yohana 15:15“Mtumwa hajui mambo yote ya Bwana wake”
 52. 52. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika l ikJohn 15:15  John 15:15 Hivyo basi, siwaiti ni watumwa,  kwasababu mtumwa hajui  mambo yote ya Bwana wake. mambo yote ya Bwana wake
 53. 53. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika l ikJohn 15:15  John 15:15 … lakini nawaita ninyi marafiki;  kwasababu yote niliyoyasikia kwa  Baba, nimewaambia (nimewapa). Baba nimewaambia (nimewapa)
 54. 54. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       MalaikaKwahiyo; Sifa ya mtumwa kwa Baba  haiwezi kubeba ladha kamili ya  haiwezi kubeba ladha kamili ya kuupendeza moyo wa Baba  (Bwana wake), kutokana na asili ya mahusiano yao.  ya mahusiano yao
 55. 55. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Pamoja na sauti nzuri  zilizopangwa sawasawa, na  kusindikizwa na muziki safi wa  kusindikizwa na muziki safi wakusimfu Mungu, katika ibada safi kusimfu Mungu, katika ibada safi ya mbinguni, lakini Mungu  alikuwa anakosa kitu cha  thamani sana, yaani FAMILIA. thamani sana yaani FAMILIA
 56. 56. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikUhusiano wa Mungu na Malaika Sio wa BABA na Watoto Bali ni wa  li i BOSS na WATUMISHI na WATUMISHI
 57. 57. SIFA NA IBADA KWA MUNGUNdipo Mungu alipopata wazo  d l jipya la kuumba viumbe  jipya la kuumba viumbe g , wengine, ambao ndio sisi BINADAMU, ili tubebe sura na mfano wa Mungu, ambayo ni  f b iasili tofauti na ile ya  malaika.asili tofauti na ile ya malaika
 58. 58. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mwa 1:26 Ndipo Mungu akasema; Ndi M k‘Tufanye mtu kwa sura yetu na Tufanye kwa mfano wetu, wakatawale , vitu vyote vilivyo katika nchi.’
 59. 59. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo; K hi Binadamu tuliumbwa baadaye baadaye,  kwa sura na mfano wa Mungu. g(Kitu ambacho malaika hawana)
 60. 60. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                         Malaika l ik Kwasababu ya asili yetu  y y na uhusiano tuliyonayo  Adam na Mungu …
 61. 61. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu M Malaika M l ik … sisi binadamu tunaweza kumsifu na kumwabudu Adam M Ad Mungu, vizuri zaidi i i idi kuliko malaika wa mbinguni
 62. 62. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ik Uhusiano uliokamilika      Adam                            Ad
 63. 63. SIFA NA IBADA KWA MUNGUBinadamu tulioumbwa baadaye,  maalum kabisa, kwa ajili yakumsifu na kk if kumwabudu M b d Mungu,  vizuri zaidi kuliko malaika wa mbinguni. PLAN – PLAN B
 64. 64. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo, kusudi la kwanzakabisa kwanini Mungu aliumba dunia na binadamu, ni kwamba, d i bi d ik b Mungu alikuwa anatafuta  Mungu alikuwa anatafutakujipatia ibada nzuri zaidi kuliko  ile ya malaika wa mbinguni. Zaburi 148 + 150
 65. 65. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo, ni dhambi kuruhusu siku nzima ya masaa 24 inapita, bila kupata muda wa kumsifu na bil k d k if kumwabudu Mungu kumwabudu Mungu(kuzitanganza fadhili za Bwana)  (Luka 13:6‐9)
 66. 66. SIFA NA IBADA KWA MUNGUHata kama umefanikiwa katika mambo yako na umefanya faida  ya mamilioni, lakini ikiwa siku  ili i l ki i iki ikhiyo imepita bila wewe kupata hiyo imepita bila wewe kupata muda wa ibada, Mungu  anahesabu hasara kwake. Luka 13:6‐9
 67. 67. SIFA NA IBADA KWA MUNGUMfalme Daudi alipopata ufunuo wa Kusudi la Mungu kumuumba mwanadamu, akaona atuandikie  d k diki Waraka wa Agizo, sisi viumbe  Waraka wa Agizo sisi viumbe wote, ili tutimize wajibu wetu  wa Kumsifu na Kumwabudu  Mungu (Zab 148+150) M (Z b 148 150)
 68. 68. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐141. Msifuni BWANA. Msifuni  BWANA kutoka mbinguni, msifuni juu vileleni. 2. Msifuni, msifuni juu vileleni 2 Msifuni malaika wake wote, msifuni  malaika wake wote, msifuni Yeye, jeshi lake lote la  mbinguni.
 69. 69. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐143. Msifuni Yeye, jua na mwezi,  msifuni Yeye, enyi nyota zote  zing’aazo. 4 Msifuni Yeye, enyi  zing’aazo 4 Msifuni Yeye enyi mbingu zilizo juu sana na ninyi  mbingu zilizo juu sana na ninyi maji juu ya anga.
 70. 70. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐145 Vilisifu jina la BWANA kwa  maana aliamuru navyo  vikaumbwa. 6 Aliviweka  vikaumbwa 6 Aliviwekamahali pake milele na milele, mahali pake milele na milele,alitoa amri ambayo haibadiliki  milele.
 71. 71. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐14 7 Mtukuzeni BWANA kutoka  duniani, ninyi viumbe vikubwa  duniani ninyi viumbe vikubwavya baharini na vilindi vyote vya  y y y bahari, 8 umeme wa radi na  mvua za mawe, theluji na  th l ji mawingu, pepo za dhoruba  g ,p p zinazofanya amri zake,
 72. 72. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐149 ninyi milima na vilima vyote,  miti ya matunda na mierezi  iti t d i i yote, 10 wanyama wa mwituni  yote 10 wanyama wa mwituni na mifugo yote viumbe vidogo  na ndege warukao,
 73. 73. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐1411 wafalme wa dunia na mataifa  yote, ninyi wakuu na watawala  t i i k t l wote wa dunia, 12 wanaume  wote wa dunia 12 wanaume vijana na wanawali, wazee na  watoto.
 74. 74. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 148:1‐14 13 Wote na walisifu jina laBWANA, kwa maana jina lake pekee limetukuka, utukufu U pekee limetukuka utukufu U juu ya nchi na mbingu. juu ya nchi na mbingu.
 75. 75. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU ZABURI 150:1‐6 6 Kila mwenye pumzi amsifu Bwana, kwa sauti kuu, kwa zeze,  kwa filimbi, kwa zomari, kwa  kwa filimbi kwa zomari kwa matari, kwa vinubi na kwa  matari, kwa vinubi na kwa matoazi yavumayo sana.
 76. 76. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19 20 1Wakorintho 6:19‐20 ‘Mwili wako ni Hekalu (Nyumba ( yya Ibada) ya Roho Mtakatifu; kwa ajili ya k l kumsifu na k f kumtukuza k Mungu aliyekuumba aliyekuumba.
 77. 77. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19‐2019 Je, hamjui ya kwamba miili  yenu ni hekalu la Roho Mtakatifu, akaaye ndani yenu, Mtakatifu akaaye ndani yenuambaye mmepewa na Mungu? ambaye mmepewa na Mungu? Ninyi si mali yenu wenyewe; 
 78. 78. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU 1Wakorintho 6:19‐2020 kwa maana mmenunuliwa  kwa gharama. Kwa hiyo mtukuzeni Mungu katika miili mtukuzeni Mungu katika miili yenu na katika roho zenu  yenu na katika roho zenu ambazo ni mali ya Mungu. 
 79. 79. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kwahiyo, Kusudi la kwanza Kwahiyo, Kusudi la kwanzakabisa la Mungu kuumba dunia  na viumbe vyote, ni ili  kujitengenezea vyombo vya  kujitengenezea vyombo vya ibada; yaani viumbe  ibada; yaani viumbe watakaomsifu na kumtukuza yeye (kuzitangaza fadhili zake).
 80. 80. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 81. 81. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; Sababu ya Wito huu Mpango wa Wit M Wito Ukuu na Uweza wake Namna ya Kutimiza Faida na Nguvu za Ibada
 82. 82. Kusudi Kuu la Maisha yetuSIFA NA IBADA KWA MUNGU2.  Mpango wa Kutimiza 2 Mpango wa Kutimiza Kusudi Kuu la Mungu Kusudi Kuu la Mungu Mwanzo 1:26 Mwanzo 1:26 (Mpango wenye Sura 3) (Mpan o en e S ra 3)
 83. 83. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mpango (1)Kuiwekezea Dunia rasilimali zote  muhimu zinazohitajika kwa  muhimu zinazohitajika kwa maisha mazuri ya ibada.  y Kumbukumbu 8:1‐18
 84. 84. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Rasilimali zote zilizowekwa duniani zimemgharimu  Mungu (expensive zimemgharimu Mungu (expensive investment) kwa makusudi na  ) matarajio kwamba, zitamzalishia  kitu cha thamani kuliko vyote  k h h k lk moyoni mwake, yaani ibada  moyoni mwake yaani ibada (kusifiwa na kutukuzwa)  (1Wakorintho 6:19‐20)
 85. 85. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi   Rasilimali zote ni uwekezaji wa gharama Adam     ambao Mungu ameufanya Adam ambao Mungu ameufanya ili kupata anachotamani  sana kutoka kwetu (ibada).
 86. 86. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika Ibada                   Nchi    Mali na Utajiri Ibada Nchi Mali na Utajiri  uliopo duniani, ni Adam      viliumbwa na Mungu  maalum kabisa kwa  l k bi k(Wakolosai 1:16) kwa ajili ya Ufalme wake.(Wakolosai 1:16) kwa ajili ya Ufalme wake.
 87. 87. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Wakolosai 1:16 15 Yeye ni mfano wa Mungu  asiyeonekana, mzaliwa wa  kwanza wa viumbe vyote. kwanza wa viumbe vyote16 Kwa Yeye vitu vyote vilivyoko Kwa Yeye vitu vyote vilivyoko  mbinguni na juu ya nchi  viliumbwa …
 88. 88. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Wakolosai 1:1616 … vile vitu vinavyoonekana na  vile visivyoonekana, kama ni  viti vya enzi au falme, au wenye  viti vya enzi au falme au wenye , mamlaka au watawala, vitu  vyote viliumbwa na Yeye na  kwa ajili Yake.
 89. 89. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mungu huwa anakuwa mkali sana pale tunapotumia rasilimali zake, bila kumzalishia faida yake, zake bila kumzalishia faida yake yaani Ibada, ambayo ndio kitu  yaani Ibada, ambayo ndio kitu cha thamani kuliko vyote  alichotaka kutoka kwetu. (Luka 13:6‐9) ( )
 90. 90. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi       Mungu ni  Mwekezaji wa Adam Ad Faida, si wa hasara! F id i h ! (Luka 13:6 9) (Luka 13:6‐9)
 91. 91. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mfano; Mti Usiozaa Matunda Luka 13:6‐9
 92. 92. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 13:6‐9 Huu ni mwaka wa tatu sasa,  lakini bado mti huu hauzai  matunda! Maana unanitia  matunda! Maana unanitia ghasara! Maana mimi si Mungu wa Hasara, Mini ni Mungu wa  Faida! (Isaya 48:17) ( )
 93. 93. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 13:6‐9• Nimeupalilia na kuulimia, • Nimeuwekea mbolea, • Nimeujengea wigo (ulinzi) na• Kila ik i Kil siku ninaumwagilia na ili• Kumuwekea mlinzi wa shamba
 94. 94. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 13:6‐9 Pamoja na gharama yote hiyo ninayoingia juu ya mti huu, bado  sijaona matunda yake;  sijaona matunda yake; kwasababu hiyo, kata! mimi si  y , Mungu wa Hasara, Mini ni  Mungu wa Faida! (Isaya 48:17) ( )
 95. 95. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi    ‘Mimi ni Mungu  nikufundishaye Adam  Ad ili upate Faida’  ili t F id ’ ( y (Isaya 48:17))
 96. 96. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi    Mungu hawezi kuvumilia jambo  Adam Ad lolote linaloingilia  l l t li l i ili kusudi lake (Math 25: 14‐30)
 97. 97. MAISHA YA IBADAMfano wa Wakili Mpumbavu; Kutumika na Kuishi  Nje ya Wito Ulioitiwa Mathayo 25:14‐30 M h 25 14 30
 98. 98. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3014 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni  kama mtu (Bwana) anayetaka  kusafiri, akawaita watumishi  kusafiri akawaita watumishi wake na kuweka mali yake  y kwenye uangalizi wao (Uwakili)  ili kuitunza na kuizalisha.
 99. 99. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3019 “Baada ya muda mrefu yule  bwana wa wale watumishi  b l t i hiakarudi na kufanya hesabu nao.akarudi na kufanya hesabu nao.
 100. 100. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3020‐23 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta nyingine  5 zaidi. Aliyepewa 2 akaleta 2  5 zaidi Aliyepewa 2 akaleta 2 g zingine. Hawa wakaambiwa  ‘Vema watumwa wema, ingieni  katika raha ya milele!
 101. 101. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3021‐23 ‘Umekuwa waaminifu kwa  vitu vichache, nitakuweka kuwa  wasimamizi wa vitu vingi zaidi.  wasimamizi wa vitu vingi zaidi g y Ingieni ndani mshiriki furaha ya  bwana wenu!’
 102. 102. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30 24 “Kisha yule mtumishi  aliyepokea talanta 1 akaja,  li k t l t 1 k j akasema,  Bwana, nilijua  akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unayevuna mahali usipopanda na kukusanya mahali usipotawanya.kukusanya mahali usipotawanya
 103. 103. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3025 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda,  nikaificha talanta yako ardhini.  Tazama, hii hapa ile iliyo mali  Tazama hii hapa ile iliyo mali y , yako, nakurudisha vile vile  kama ulivyonipa.’ 
 104. 104. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3026 Bwana wake akajibu, ‘Wewe  mtumishi mwovu na mvivu!  Ulijua yote hayo lakini  Ulijua yote hayo lakini y yhukufanya ulichotakiwa kufanya  (wewe ni mpumbavu).
 105. 105. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐3027 Basi, ilikupasa kuweka fedha  yangu kwa watoa riba, ili  nirudipo, nichukue ile iliyo  nirudipo nichukue ile iliyo y g yangu na faida yake?  y
 106. 106. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30 30 “Hebu mtupeni nje huyomtumishi (mpumbavu) asiyefaa, mtupeni nje kabisa kule kwenyeg ,giza, mahali ambako kutakuwa na kilio na kusaga meno.’ 
 107. 107. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30 Mtumishi huyu wa Mungu  hakuwa mzinzi, mlevi wala mchawi; lakini alitupwa nje ya mchawi; lakini alitupwa nje yaUfalme wa Mungu, kwasababu  g ,aliishi duniani pasipo kutimiza  mapenzi ya Mungu.
 108. 108. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Mungu anakuwa mkali sana pale tunapotumia rasilimali zake, bila  kumzalishia kitu cha thamani  kumzalishia kitu cha thamani y kuliko vyote alichotaka kutoka  kwetu, yaani ibada! (kumsifu na kumtukuza) au  (Kuzitangaza fadhili zake). (Kuzitangaza fadhili zake)
 109. 109. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 7:21‐23 21 “Si kila mtu aniambiaye Si kila aniambiaye,  , , y g ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingiakatika Ufalme wa Mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya f Baba yangu Baba yangu aliye mbinguni mbinguni.
 110. 110. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 7:21‐23 22 Katika 22 Katika siku hiyo wengi hiyo, wengi wataniambia siku ile, ‘Bwana,  , , Bwana, hatukutoa unabii kwajina lako na kwa jina lako kutoapepo na kufanya miujiza mingi?
 111. 111. Kusudi Kuu la Maisha yetu y Mathayo 7:21‐2323 Ndipo23 Ndipo nitakapowaambia wazi wazi,  Sikuwajua kamwe. Ondokeni jkwangu, ninyi watenda maovu!’ 
 112. 112. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 7:21‐23Kumbe, uovu si mpaka umefanya ambacho hukutakiwa kufanya kufanya,  kumbe hata kutofanya yulichotakiwa kufanya, pia ni uovu mbele za Mungu.
 113. 113. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 7:21‐23 Watumishi hawa wa Munguhakuwa, pamoja na karama navipawa vya ajabu walivyokuwa navyo, bado walikosa mbingu y , g kwasababu ya kutokuzingatiamapenzi makamilifu ya Mungu!
 114. 114. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 7:21‐23 Dhambi za Dhambi za Kutenda Kutokutenda Sins of                       Sins of f fCommission             OmmissionCommission Ommission
 115. 115. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30Mtu wa Mungu, anaweza kukosa  mbingu, si kwasababu ya uzinzi,  ulevi au uchawi tu; bali pia hata  ulevi au uchawi tu; bali pia hata y kwa kutokufanya alichotakiwa  kufanya, katika mapenzi  makamilifu ya Mungu!
 116. 116. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30 Kumbe Uovu si mpaka  umefanya, bali pia, hata kutokufanya ulichotakiwa kutokufanya ulichotakiwa y , kufanya, ni uovu tosha        mbele za Mungu!
 117. 117. Kusudi Kuu la Maisha yetu Ufunuo 22:10‐12 12 “Tazama naja upesi! nikiwa Tazama, naja upesi! nikiwana ujira (mshahara) wangu, nami j ( ) g ,nitamlipa kila mtu sawasawa na alivyotenda. 
 118. 118. Kusudi Kuu la Maisha yetu Mathayo 25:14‐30Mungu hawezi kubariki jambo  lolote linalofanya kazi nje ya  lolote linalofanya kazi nje ya Kusudi lake na Mpango wake  p g duniani; ni lazima ataliwekea ugumu ili kurekebisha kosa na  kutoa fundisho kwa wengine kwa wengine.
 119. 119. Kusudi Kuu la Maisha yetuSIFA NA IBADA KWA MUNGU Isaya 48:17 Isaya 48:17Mungu wetu si Mungu wa  g gHasara, bali Mungu wetu ni  Mwekezaji wa Faida!
 120. 120. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Rasilimali zote zilizowekwa duniani zimemgharimu  Mungu (expensive zimemgharimu Mungu (expensive investment) kwa makusudi na  ) matarajio kwamba, zitamzalishia  kitu cha thamani kuliko vyote  k h h k lk moyoni mwake, yaani ibada  moyoni mwake yaani ibada (kusifiwa na kutukuzwa)  (1Wakorintho 6:19‐20)
 121. 121. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 122. 122. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ndio maana Mungu anakuwa  mkali sana pale tunapotumia rasilimali zake, bila kumzalishia rasilimali zake bila kumzalishia y kitu cha thamani kuliko vyote  moyoni mwake, yaani ibada! (kumsifu na kumtukuza) au  (k if k k ) (Kuzitangaza fhadhili zake). (Kuzitangaza fhadhili zake)
 123. 123. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kwahiyo, Kusudi la kwanza Kwahiyo, Kusudi la kwanza kabisa la Mungu kumuumba mwanadamu, ni kujitengenezea vyombo vya ibada; yaani viumbe vyombo vya ibada; yaani viumbe watakaomsifu na kumtukuza  watakaomsifu na kumtukuza yeye (kuzitangaza fadhili zake)  (Zaburi 148:6‐7)
 124. 124. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mpango (2)Mpango wa Kumpa Adam Mamlaka ya Kumiliki na  Kutawala dunia.  K ta ala d nia Mwanzo 1:26‐28 M 1 26 28
 125. 125. KUSUDI KUU LA MUNGU 1Petro 2:9 Lakini ninyi ni Taifa teule,  k f lUkuhani wa Kifalme Taifa takatifu Kifalme, la Mungu, mlioitwa na Mungu,kutoka gizani mkaingie katika nuruYake ya ajabu ili kutangaza fadhili ajabu, ilizake (Ukuu wake na Matendo yake ( y ya ajabu).
 126. 126. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ufunuo 5:8‐10 Ufalme MakuhaniKutawala Ibada 
 127. 127. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ili kumwezesha mwanadamu  u e es a a ada ukuitawala dunia pamoja na Mungu,  Mungu alimuumbia mfumo wa  l b fuungu katika utu wake wa ndani ili katika utu wake wa ndani, ili  atende kazi duniani kwa kutumia  Nguvu za Mungu. (Mwanzo 1:26‐28) (M 1 26 28)
 128. 128. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Summary KUSUDI LA KANISA – AWALI1. KUMILIKI NA KUTAWALA1 KUMILIKI NA KUTAWALA2. KUSTAWI NA KUONGEZEKA KUSTAWI NA KUONGEZEKA3. KUMSIFU NA KUMWABUDU
 129. 129. KUSUDI KUU LA MUNGUKWANINI KUMUUMBA KWANINI KUMUUMBAADAM NA MAMLAKA? Mwanzo 1:26, 28 Mwanzo 1:26, 28
 130. 130. VITA VYA ROHONI Ni kwasababu Shetani anawinda kumlipizia Mungu  i d k li i i M kisasi kwa kufanya vita na kwa kufanya vita na  watoto wa Mungu. watoto wa Mungu. (Ufunuo 12:17) (Ufunuo 12:17)
 131. 131. Kwanini ni lazima kuitawala Dunia? Vita na Upinzani p Umetokea wapi? p Ufunuo 12:3‐4 7‐12 17 12:3‐4, 7‐12, 17
 132. 132. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 177 “Kulikuwa na vita mbinguni,  g ,Malaika Mkuu wa majeshi ya  Mungu, Malaika Mikaeli,  l k k l akapigana na yule joka … akapigana na yule joka
 133. 133. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 3 “ambaye ni baba wa uongo,     y g , na mkiani mwake anakokota  theluthi (1/3) ya nyota za  h l h ( / )mbinguni (malaika wa Mungu) …mbinguni (malaika wa Mungu)
 134. 134. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 7 “…Mikaeli, malaika Mkuu wa  ,majeshi ya Mungu, wakapigana  na yule joka (aitwaye ibilisi  l k ( blshetani) pamoja na malaika zake shetani) pamoja na malaika zake ( (aliowadanganya) …” g y )
 135. 135. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 8 “Nao hawakushinda, wala  ,mahali pao hapakuonekana tena  mbinguni. 9 Yule joka aitwaye  b l k ibilisi na shetani, akatupwa  ibilisi na shetani akatupwa duniani, na malalika zake  wakatupwa pamoja naye.
 136. 136. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 1710 “Nikasikia sauti kuu mbinguni,  g ,ikisema, sasa kumekuwa wokovu  na nguvu na ufalme wa Mungu  f l wetu na mamlaka ya Kristo  wetu na mamlaka ya Kristo wake, kwa maana ametupwa  p chini mshitaki wa ndugu zetu”.
 137. 137. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 1711 “Nao wakamshinda yule joka  y j na malaika zake, kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la  k d k l ushuhuda wao, ambao  ushuhuda wao ambaohawakupenda maisha yao hata  p y kufa”.
 138. 138. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 1712 “Kwahiyo shangilieni enyi enyi  y g y ywote mkaao mbinguni; lakini ole  wa ninyi mkaao duniani! Kwa  i i k d i i! Kmaana yule joka ibilisi, ameshuka maana yule joka ibilisi ameshuka kwenu, na ana hasira nyingi, akijua ana wakati mchache!
 139. 139. VITA VYA ROHONI Ufunuo 12:3 4, 7 12, 17 Ufunuo 12:3‐4, 7‐12, 17 17 “… Joka akamkasirikia yule  ymwanamke (yaani kanisa), hivyo   akaenda ili afanye vita juu wa  k d l fwazao wake, wazishikao amri na wazao wake wazishikao amri na shuhuda za Mungu …” g
 140. 140. Kwanini ni lazima kuitawala Dunia? Ilikuwa ni lazima tupewe pmamlaka ile siku ya uumbaji,  ili kuitawala dunia kwasababu k b b Kuna upinzani wa K i i adui shetani shetani.
 141. 141. Kwanini ni lazima kuitawala Dunia? Shetani ametangaza vita na  Shetani ametangaza vita na wototo wote wa Mungu, kwasababu Mungu amempiga na  kumfukuzwa kutoka katika kutoka katika mbingu takatifu na kutoka katika mbingu takatifu na kutoka katika cheo chake cha kuongoza ibada  za malaika wa mbinguni.
 142. 142. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ili kumwezesha mwanadamu  u e es a a ada ukuitawala dunia pamoja na Mungu,  Mungu alimuumbia mfumo wa  l b fuungu katika utu wake wa ndani ili katika utu wake wa ndani, ili  atende kazi duniani kwa kutumia  Nguvu za Mungu. (Mwanzo 1:26‐28) (M 1 26 28)
 143. 143. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Summary KUSUDI LA KANISA – AWALI1. KUMILIKI NA KUTAWALA1 KUMILIKI NA KUTAWALA2. KUSTAWI NA KUONGEZEKA KUSTAWI NA KUONGEZEKA3. KUMSIFU NA KUMWABUDU
 144. 144. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mwanzo 1:26,28, 26 Tufanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu wakatawale dunia  na vyote tulivyoviumba juu ya uso  na vyote tulivyoviumba juu ya uso wa dunia.
 145. 145. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume na  Mwanamke, akawaweka katika  bustani ya dunia, akawaambia,  bustani ya dunia akawaambia zaeni mkaongezeke na kuitawala (kuitiisha) dunia.
 146. 146. KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)(Utukufu) (Utukufu) Msaada MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 147. 147. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 8:4‐8 8:4 8Mwanadamu ni nani hata umemwangalia hivi?  gUmemfanya mdogo kidogo tu kuliko Mungu, 
 148. 148. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 8:4‐8 8:4 8ukamvika taji ya Utukufu naheshima, ukamtawaza juu ya , j ykazi za mikono yako, ukavitia vitu vyote chini ya miguu yake… k
 149. 149. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 8:4‐8Hilo neno  “juu ya” =   (Over All) =   Mkuu =   Mtawala Mtawala “Mashal”  Mashal =   Mfalme Mfalme (Kiebrania) =   Mwakilishi =   Mungu
 150. 150. MAMLAKA YA MKRISTO MAMLAKA YA MKRISTOKABLA YA DHAMBI      MashalKABLA YA DHAMBI “Mashal” Mkuu MUNGU Mfalme ADAM Mtawala MALAIKA Mwakilishi mungu g DUNIA SHETANI S Zab 8:4‐8
 151. 151. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Zaburi 115:16 Zaburi 115:16Mbingu ni mbingu za Bwana, Mbingu ni mbingu za Bwana bali nchi amewapa  p wanadamu
 152. 152. BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)  BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 153. 153. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI MUNGU SHETANI MALAIKA DUNIA SHETANI  ALITAPELI  ADAM NAFASI YA ADAM NAFASI YA ADAM
 154. 154. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Mkuu Yohana 16:11 MUNGU Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 mungu g 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Shetani akakaa katika         ADAM nafasi ya Adam na  nafasi ya Adam na akavaa vyeo vyote vya Adam      
 155. 155. Mamlaka ya shetani ulimwenguniEfe 2:1‐2   – Mfalme wa anga fe fa e a a ga2Kor 4:4    – Mungu wa dunia hii1Yoh 5:19  – Mtawala (Controler) Yoh 12:31  – Mkuu wa UlimwenguYoh 14:30  – Mkuu wa UlimwenguY h 14 30 Mk UliYoh 16:11  – Mkuu wa UlimwenguYoh 16:11 Mkuu wa Ulimwengu
 156. 156. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA DHAMBI Mkuu Yohana 16:11 MUNGU Mfalme Waefeso 2:1‐2 SHETANI Mtawala 1Yohana 5:19 MALAIKA Mwakilishi Luka 4:5‐8 mungu g 2Korintho 4:3‐4 DUNIA Warumi 5:12, 14 ADAM Waebrania 2:14, 15
 157. 157. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Luka 4:5‐8 u a 58 Shetani akamwambia Yesu‘Ukiinama na kunisujudia, nitakupa  wewe ulimwengu wote huu na  li hfahari zake (utajiri wake) kwa kuwa fahari zake (utajiri wake) kwa kuwa ni vyangu, na nina uwezo wa  kumpa yeyote nitakaye.’
 158. 158. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hivyo basi ... yo basTunapambana na adui aliyetapeli  NAFASI YETU (Cheo chetu) na anatumia NGUVU ZETU (Adamic anatumia NGUVU ZETU (Adamic Power) katika kupambana na  ) p kupigana na sisi.
 159. 159. Kwanini ni lazima kuitawala Dunia? Hivyo, Shetani anachowinda, ni  Hivyo, Shetani anachowinda, ni kumlipizia Mungu kisasi; lakini  kwakuwa hawezi kurudi juu  kumlipizia Baba kisasi, ndio  kumlipizia Baba kisasi ndiomaana anaamua kumalizia hasira maana anaamua kumalizia hasirazake zote kwa watoto wa Mungu,  yaani mimi na wewe (kanisa). 
 160. 160. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kumbuka kwamba; Kumbuka kwamba;Ibada nzuri hutoka katika moyo  y uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  h h h sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6 18  Kumbukumbu 8:6‐18
 161. 161. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 162. 162. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 163. 163. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 164. 164. Kwanini ni lazima kuitawala Dunia? Ndio maana Bwana Yesu alisema Mathayo 16:18‐19‘Nitalijenga Kanisa langu, wala milango ya kuzimu (nguvu za giza) haitaweza giza) haitaweza kulishinda kanisa’ nitakalolijenga’
 165. 165. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo ... a yoIli kumshinda adui tunayepambana  naye (aliyetumia nafasi yetu na nguvu zetu), basi ni lazima tuwe na nguvu zetu) basi ni lazima tuwe na NAFASI ya juu zaidi na NGUVU y j kubwa zaidi kuliko adui. Luka 11:21‐22
 166. 166. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Na ndio maana, katika   a d o aa a, a a Luka 11:21‐22Bwana Yesu anatupa KANUNI mojawapo wa kumshinda   j k hi d “mwenye nguvu”  “mwenye nguvu”yaani adui yetu, ibilisi shetani.yaani adui yetu ibilisi shetani
 167. 167. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 11:21‐22 21 Mtu 21 Mt mwenye nguvu,  aliyejifunga silaha zake, alindapo  y jf g , pnyumba yake, vitu vyake vi salama.
 168. 168. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 11:21‐22 22 Lakini ajapo mwenye nguvu  22 L ki i j kuliko yeye, akimwendea na  y y ,kumnyang’anya silaha zake, ndipo  ataweza kuyagawanya mateka  k k yake. yake
 169. 169. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Luka 11:21‐22 “Mwenye nguvu Kuliko” – Kanisa Shetani (strong man) – Mwenye nguvu h ( )Kanisa    (stronger)     – M Nguvu kulikoKanisa (stronger) – M’Nguvu kulikoYesu       (strongest)    – M’Nguvu zaidi ( g ) g
 170. 170. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo ... a yo Kanuni ya kumshinda adui yetu  (aliyetumia nafasi yetu na nguvu  zetu kutusumbua), ni lazima tuwe  zetu kutusumbua) ni lazima tuwena NGUVU kubwa zaidi kuliko yeye. y y Luka 11:21‐22
 171. 171. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 3 10 Iweni hodari katika Bwana na  katika uweza wa nguvu zake.  11 Vaeni silaha za Mungu ili  i il h ilimuweze kupambana na hila za yule muweze kupambana na hila za yule mwovu …
 172. 172. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 3 12 Kwasababu vita yetu si ya  kimwili, bali ya kiroho,  tunashindana na falme za giza,  tunashindana na falme za gizamamlaka za giza, wakuu wa giza na  g , g majeshi ya pepo wabaya, katika  ulimwengu wa roho. li h
 173. 173. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Waefeso 6:10‐13 ae eso 6 0 313 Kwahiyo, twaeni silaha zote za Mungu, ili muweze kupambana; na  mkiisha kuyatimiza yote,  mkiisha kuyatimiza yote kusimama.
 174. 174. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mathayo 11:12 Mathayo 11:12‘Tangu siku za Yohana Mbatizaji Tangu siku za Yohana Mbatizaji  g hata sasa, Ufalme wa Mungu  hupatikana kwa nguvu, nao  wenye nguvu tu ndio  di wanaouteka. wanaouteka
 175. 175. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ndio maana Yesu alipokuja  Ndio maana Yesu alipokujaduniani na kuzaliwa kama Adam  wa pili, ili kutukomboa kutoka  katika utumwa wa shetania,  k tik t h t ializaliwa kwanza kama Mfalmealizaliwa kwanza kama Mfalme na sio kwanza kama Kuhani, 
 176. 176. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kuzaliwa kwa Yesu kwanza kama Mfalme na sio kamaKuhani, ni kutuonyesha ulazima wa Mungu kurudisha kwanza kwanza  Mamlaka ya Ufalme wake duniani, ili hatimaye kurudisha ibada kwa Mungu Mungu.
 177. 177. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … y Kwa kumwamini Yesu Kristo, na wokovu wake, anaunganishwa tena  na Mungu, katika utu wa ndani,  na Mungu katika utu wa ndaniambao pale mwanzo ulivunjika kwa  ile dhambi ya Adam na Eva kule  katika bustani ya Eden. katika bustani ya Eden
 178. 178. BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  BAADA YA WOKOVU (KALVARI)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 179. 179. BAADA YA WOKOVU (KALVARI) BAADA YA WOKOVU (KALVARI) (Utukufu) Roho Mt. (Utukufu) Roho Mt MunguMwili RohoDunia NafsiShetani (Rum 8:9‐11) 
 180. 180. MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO BAADA YA WOKOVU MkuuMUNGU + ADAM  2 Mfalme MALAIKA Mtawala SHETANI Mwakilishi mungu g DUNIA Waefeso 1:18‐23 ADAM   1 Waefeso 2:6
 181. 181. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Yohana 17:22Ndio maana Bwana Yesu analisema… “Baba, t k f l li i “B b utukufu ule ulionipa,  nimewapa wao (kanisa) nimewapa wao (kanisa)”
 182. 182. BAADA YA WOKOVU (KALVARI) BAADA YA WOKOVU (KALVARI) (Utukufu) Roho Mt. (Utukufu) Roho Mt MunguMwili RohoDunia NafsiShetani (Rum 8:9‐11) 
 183. 183. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Kwahiyo … yKila mtu amwaminiye Yesu Kristo, na wokovu wake, anaunganishwa  tena na Mungu, katika utu wa  tena na Mungu katika utu wa ndani, ambao pale mwanzo ulivunjika kwa ile dhambi ya Adam na Eva kule katika bustani ya Eden.na Eva kule katika bustani ya Eden
 184. 184. KUSUDI LA KANISA KUSUDI LA KANISA Ufunuo 5:9‐109 Wewe Mungu … unastahili g heshima zote, kwa sababuulichinjwa na kwa damu yako na kwa damu yako  ukamnunulia Mungu watu kutoka katika kila kabila, kila  k t k k tik kil k bil killugha, kila jamaa na kila taifa.  g j (yaani kanisa). 
 185. 185. KUSUDI LA KANISA KUSUDI LA KANISA Ufunuo 5:9‐10 Ufunuo 5:9 1010 Nawe umewafanya hawa Nawe umewafanya hawa wawe Ufalme na Makuhani wa kumtumikia Mungu wetu, nao  wanamiliki dunia.’’ iliki d i ’’
 186. 186. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ufunuo 5:8‐10 Ufalme MakuhaniKutawala Ibada 
 187. 187. KUSUDI KUU LA MUNGU 1Petro 2:9 Lakini ninyi ni Taifa teule,  k f lUkuhani wa Kifalme Taifa takatifu Kifalme, Taifa la Mungu, mlioitwa na Mungu,kutoka gizani mkaingie katika nuruYake ya ajabu ili kutangaza fadhili ajabu, ilizake (Ukuu wake na Matendo yake ( y ya ajabu).
 188. 188. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yKila mtu anapomwamini Yesu Kristo,  na wokovu wake, anaunganishwa  tena na Mungu, katika utu wa  tena na Mungu katika utu wa ndani, na kurudishiwa mamlaka ya  Mungu ndani yake, kumwezesha  kumiliki na kutawala dunia. kumiliki na kutawala dunia
 189. 189. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 18 Na milango ya kuzimu  g yhaitaweza kulishinda kanisa  langu nitakalolijenga   g j g ( (kwa mfumo huu).      )
 190. 190. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 19 Kwa maana nitawapa  pfunguo za Ufalme, na mambo  mtakayoyafunga (ninyi)  yatakuwa yamefungwa  f (mbinguni);
 191. 191. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mathayo 16:18‐19 y 19 … na mambo mtakayoyafungua  (ninyi) yatakuwa yamefunguliwa  (mbinguni) ( )
 192. 192. SIFA NA IBADA KWA MUNGU SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mathayo 11:12 Mathayo 11:12‘Tangu siku za Yohana Mbatizaji Tangu siku za Yohana Mbatizaji  g hata sasa, Ufalme wa Mungu  hupatikana kwa nguvu, nao  wenye nguvu tu ndio  di wanaouteka. wanaouteka
 193. 193. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Kwahiyo, Nguvu za Mungu ni za Kwahiyo, Nguvu za Mungu ni za lazima, ili kumwezesha  mwanadamu kuitawala dunia pamoja na Mungu, na  pamoja na Mungu nakumwezesha mwanadamu awe kumwezesha mwanadamu awe chombo kizuri cha ibada, (Mwanzo 1:26‐28)
 194. 194. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kumbe basi; (Zaburi 8:4‐8) ; ( ) Pasipo kuwa na Sura ya Mungu  na Mfano wa Mungu (yaani  UTUKUFU au Nguvu za Mungu) au Nguvu za Mungu),  mtu wa Mungu huwezi kumiliki  na kuitawala dunia yake. (mambo yake)  ( b k )
 195. 195. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU• Biashara                        Zaburi 8:4‐8• Shamba• Mifugo  Mifugo Haiwezekani H i k i• Masomo  kuitawala Dunia• Familia  pasipo nguvu• Kazi  K i (utukufu) ( k f ) wa• Afya Mungu• Mipango 
 196. 196. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Hivyo, Mungu anapokupa Nguvu Hivyo, Mungu anapokupa Nguvu zake, kwa ajili ya maisha yako  duniani, anatafuta kukulinda  wewe, ili pia kuilinda na ibada  wewe ili pia kuilinda na ibada yake inayotoka katika maisha inayotoka katika maisha  yako (inayotoka duniani). (Yohana 4:23)
 197. 197. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Ni Kwasababu, kuna  mapambano, kuna vita na upinzani ( i i (mashindano), kati ya  hi d ) k i shetani na watoto wa Mungu shetani na watoto wa Mungu(kanisa la Bwana Yesu Kristo).” (Mathayo 16:18‐19)
 198. 198. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kwahiyo, ni lazima tutumie  mamlaka ya Mungu duniani,  kwasababu, kuna vita na  k b b k iupinzani (mashindano) kati ya (mashindano), kati ya  shetani na watoto wa Mungu(yaani Kanisa la Bwana Yesu).” (Mathayo 16:18‐19)
 199. 199. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kusudi la kanisa, ni Kanisa  Kusudi la kanisa, ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala  dunia na mazingira yake, ili  binadamu aweze kuishi maisha binadamu aweze kuishi maishamazuri na kuwa chombo kizuri mazuri na kuwa chombo kizuri cha kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu.
 200. 200. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mpango (3)Kuitunza Nyumba ya Ibada  kwa Zaka na Sadaka.  Malaki 3:7‐12
 201. 201. SIFA NA IBADA KWA MUNGUMungu alilitengenezea Kanisa  (wahudumu wa nyumba ya  ( h d bBwana) Utaratibu maalumu wa Bwana) Utaratibu maalumu wa kutunzwa na kuitunza kazi  inayofanywa na kanisa (nyumba ya Mungu). (Malaki 3:7‐12) (M l ki 3 7 12)
 202. 202. ZAKA NA SADAKA Malaki 3:7‐12 7 Tangu siku za baba zenu zenu,  mmegeukia mbali na amri g zangu, nanyi hamkuzishika.     8 ‘‘Mnaniibia8 ‘‘Mnaniibia zaka na dhabihu dhabihu.9 Hivyom mko chini ya laana, laana,  ninyi taifa lote, kwa sababu mnaniibia mimi.  iibi i i
 203. 203. ZAKA NA SADAKA Malaki 3:7‐1210 Leteni zaka kamili ghalani,  ili kiwemo chakula katika  ili ki h k l k ik nyumba yangu (kuitunza kazi  nyumba yangu (kuitunza kazi ya ibada), asema BWANA  ya ibada), asema BWANA Mwenye Nguvu;
 204. 204. ZAKA NA SADAKA Malaki 3:7‐1210 Nijaribuni katika hili,’’ asema  BWANA Mwenye Nguvu,  nanyi  BWANA Mwenye Nguvu ‘‘nanyi mwone kama sitawafungulia  g madirisha ya mbinguni na  kuwamwagieni baraka nyingi  mpaka mkose nafasi ya kutosha  mpaka mkose nafasi ya kutosha au la. 
 205. 205. ZAKA NA SADAKA Malaki 3:7‐12 11 N i k ajili yenu Nami kwa jilinitamkemea yeye alaye wala alaye, wala hataharibu mazao ya ardhi yenu, wala mzabibu wenuhautapukutisha matunda yakekabla ya wakati wake,’’ asema y BWANA Mwenye Nguvu. 
 206. 206. ZAKA NA SADAKA12 ‘‘Ndipo mataifa yote  watawaita ninyi, mliobarikiwa, kwa maana  li b iki k nchi yenu itakuwa ya  nchi yenu itakuwa yakupendeza sana, asemakupendeza sana,’’ asema  y gBWANA Mwenye Nguvu.
 207. 207. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Nafasi ya  y Sadaka katika Ibada
 208. 208. Zaburi 22:3 Kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  IBADA na SIFA. Hivyo, IDABA ndio kitu cha kwanza kabisakwanza kabisa katika moyo wa Mungu, kwasababu g ,
 209. 209. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutokana na umuhimu na unyeti wa huduma ya ukuhani  (yaani ibada), Mungu hataki  (yaani ibada) Mungu hataki makuhani wake, wawe na  makuhani wake, wawe na maisha ya taabu, maisha ya  dhiki na maisha ya shida;  Kwanini?
 210. 210. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUIbada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 211. 211. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUNdio maana Mungu anataka watoto wake, wawe na maisha  mazuri, ili wanapopeleka  mazuri ili wanapopelekaibada kwa Mungu, ibada hiyo kwa Mungu, ibada hiyo  ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za  moyoni (masumbufu). i( b f )
 212. 212. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUSadaka iliingizwa kuwa sehemu iliingizwa kuwa sehemu ya ibada, ili kuitunza nyumba ya ya ibada, ili kuitunza nyumba ya Bwana na watenda kazi wake,  kwa makusudi kwamba, ibada ifike kwa Mungu, kutoka katika ifike kwa Mungu kutoka katika mioyo safi na iliyotulia. mioyo safi na iliyotulia.
 213. 213. MZUNGUKO WA BARAKA 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 214. 214. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐51 Makuhani na kabila lote la Lawi  hawatakuwa na mgao wala  hawatakuwa na mgao wala urithi pamoja na Israeli.  urithi pamoja na Israeli. Wataishi kwa sadaka  zitolewazo kwa ajili ya BWANA;  na huo ndio urithi wao. na huo ndio urithi wao
 215. 215. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 2 Hawatakuwa na urithi  miongoni mwa ndugu zao,  miongoni mwa ndugu zaoBWANA ndiye urithi wao, kama BWANA ndiye urithi wao, kama alivyowaahidi.
 216. 216. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 3 Hili ndilo fungu la makuhani kutoka kwa watu watakaotoadhabihu ya ng’ombe au kondoo: ng ombe au kondoo:  mguu wa mbele, mashavu mawili na matumbo. 
 217. 217. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 4 Mtawapa malimbuko yanafaka zenu divai mpya mafuta zenu, divai mpya, mafuta na sufu ya kwanza kutoka kwanza kutoka manyoya ya kondoo zenu;
 218. 218. ZAKA NA SADAKA Kumbukumbu 18:1‐5 5 kwa kuwa BWANA Munguwenu amewachagua pamoja na wazao wao kutoka makabilayenu kusimama na kuhudumukatika jina la BWANA siku zote. 
 219. 219. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutokana na umuhimu na unyeti wa huduma ya ukuhani  (yaani ibada), Mungu hataki  (yaani ibada) Mungu hataki makuhani wake, wawe na  makuhani wake, wawe na maisha ya taabu, maisha ya  dhiki na maisha ya shida;  Kwanini?
 220. 220. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Mungu anataka makuhani wake, wawe na maisha  mazuri, ili wanapopeleka  mazuri ili wanapopelekaibada kwa Mungu, ibada hiyo kwa Mungu, ibada hiyo  ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za  moyoni (masumbufu). i( b f )
 221. 221. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Na utaratibu ambao Mungu  Na utaratibu ambao Mungualiuweka kwa ajili ya kuitunza ofisi  j y yake duniani (kanisa) ni Watu wake kutuoa sehemu za mali  zetu kwake (Zaka na Sadaka) zetu kwake (Zaka na Sadaka) katika namna ya kuonyesha  heshima na upendo wetu kwake
 222. 222. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 223. 223. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUKazi yoyote inayofanywa na kanisaKazi yoyote inayofanywa na kanisa(makuhani) ili Mungu apewe ibada  g p na utukufu anaostahili, kazi hiyo ikichechemea, kwa namna yoyote, ikichechemea k a namna o ote basi mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa katika maisha yetu  wala katika kazi zetu. l k tik k i t
 224. 224. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika Ibada                   Nchi    Mali na Utajiri Ibada Nchi Mali na Utajiri  uliopo duniani, ni Adam      viliumbwa na Mungu  maalum kabisa kwa  l k bi k(Wakolosai 1:16) kwa ajili ya Ufalme wake.(Wakolosai 1:16) kwa ajili ya Ufalme wake.
 225. 225. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu                       Malaika M M l ikIbada                  Nchi   Rasilimali zote ni uwekezaji wa gharama Adam     ambao Mungu ameufanya Adam ambao Mungu ameufanya ili kupata anachotamani  sana kutoka kwetu (ibada).
 226. 226. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Wakolosai 1:16 15 Yeye ni mfano wa Mungu  asiyeonekana, mzaliwa wa  kwanza wa viumbe vyote. kwanza wa viumbe vyote16 Kwa Yeye vitu vyote vilivyoko Kwa Yeye vitu vyote vilivyoko  mbinguni na juu ya nchi  viliumbwa …
 227. 227. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Wakolosai 1:1616 … vile vitu vinavyoonekana na  vile visivyoonekana, kama ni  viti vya enzi au falme, au wenye  viti vya enzi au falme au wenye , mamlaka au watawala, vitu  vyote viliumbwa na Yeye na  kwa ajili Yake.
 228. 228. DHANA YA SADAKA Isaya 1:19Kama ukikubali na kutii, utakula  mema ya nchi. Lakini ukikataa,  mema ya nchi Lakini ukikataa utaangamia (kama wengine  g ( g wanavyoangamia). 
 229. 229. DHANA YA SADAKA Isaya 1:19Kama ukikubali na kutii, utakula  mema ya nchi. Lakini ukikataa,  mema ya nchi Lakini ukikataa utaangamia (kama wengine  g ( g wanavyoangamia). 
 230. 230. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Wana wa Israeli walielewa kwamba, ustawi wa maisha yao kwamba ustawi wa maisha yao j g jangwani, si kwasababu ya  , y walichonacho, bali ni  kwasababu ya waliyenaye,  yaani Mungu. yaani Mungu
 231. 231. NGUVU YA SADAKA NA IBADA Ndio maana;walielewa, nafasi ya sadaka katika maisha yao, wakatoa  k tik ih k tmali zao kwa heshima na utii, mali zao kwa heshima na utii na kwa moyo wa furaha, na Mungu akafurahi na kazi yake ikaenda vizuri.    ik d i i
 232. 232. ZAKA NA SADAKA ZAKA NA SADAKA Kumbuka mfano wa Kumbuka mfano waUjenzi wa Nyumba (Hema) Ujenzi wa Nyumba (Hema) ya Mungu Jangwani ya Mungu Jangwani Kutoka 25:1 9 Kutoka 25:1‐9 Kutoka 36:1 7  Kutoka 36:1‐7
 233. 233. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7Wakati wa ujenzi wa nyumba ya Wakati wa ujenzi wa nyumba ya Mungu au hema ya kukutania  (kule jangwani), Mungu  alimwambia Musa, watu wote  alimwambia Musa watu wotewenye moyo wa kupenda kutoa, wafnye kazi na kuleta matoleo …
 234. 234. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7… kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya … kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu. Mungu aliwaagiza watu  walete dhahabu, fedha na mali  nyingine mbalimbali, zilizohitajika  nyingine mbalimbali zilizohitajika kwa ajili ya ujenzi wa hema ya  Mungu.
 235. 235. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7Wajenzi wa hekalu wakamwambia Wajenzi wa hekalu wakamwambia Musa, watu wameleta sadaka nyingi sana na kuzidi, kuliko  tulivyokuwa tunahitaji.  tulivyokuwa tunahitaji Tumewazui, lakini hawataki, nao  bado wanaleta tu.
 236. 236. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7 Tunaomba wewe Baba, labda  Tunaomba wewe Baba, labda watakusikia; Ndipo Musa akatoa amri, kwamba watu wasilete tena matoleo kwa ajili ujenzi wa hema kwa ajili ujenzi wa hema  ya ibada, kwasababu walikuwa wameleta vingi sana na kuzidi.
 237. 237. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7 … Hivyo watu wakazuiliwa kuleta  … Hivyo watu wakazuiliwa kuletazaidi, kwa sababu vitu vilivyokuwa  vimeletwa, tayari vilikuwa  vimetosha, na hata kuzidi sana,  vimetosha na hata kuzidi sana kwa ajili ya  kuifanya kazi yote. 
 238. 238. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Kutoka 25:1 9/36:1 7 Kwahiyo, kamati ya ujenzi  Kwahiyo kamati ya ujenzi p y y haikupata shida yoyote kukusanya sadaka kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu  j i b jangwani. jangwani
 239. 239. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUMungu anataka Kanisa lake na  makuhani wake, wafanye kazi  katika mazingira mazuri, ili  katika mazingira mazuri ili wanapopeleka ibada kwa  p p Mungu, ibada hiyo ifike kwa Mungu ikiwa safi (au fresh), bila kelele za moyoni (masumbufu).kelele za moyoni (masumbufu)
 240. 240. NGUVU YA SADAKA NA IBADA NGUVU YA SADAKA NA IBADA Waisareli walielewa na  Waisareli walielewa na walimheshimu Mungu,  walimheshimu Mungu,wakatoa mali zao, kuliko hata  bajeti iliyokuwa inahitajika kwa ajili ya ujenzi wa nyumba k jili j i b ya Mungu kule jangwani. ya Mungu kule jangwani
 241. 241. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Wana wa Israeli walielewa kwamba, ustawi wa maisha yao kwamba ustawi wa maisha yao j g jangwani, si kwasababu ya  , y walichonacho, bali ni  kwasababu ya waliyenaye,  yaani Mungu. yaani Mungu
 242. 242. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 Wana wa Israeli hawakutoa  sadaka kwasababu Mungu  sadaka kwasababu Mungu anahitaji kitu chochote; bali  j ;walitoa sadaka kwasababu wao ndio waliokuwa wana mahitaji  mbalimbali;
 243. 243. SADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kutoka 25:1‐9/36:1‐7 ‘… na walitoa kwa moyo na upendo kwa Mungu kwasababu upendo kwa Mungu kwasababu walijua, kupitia utoaji wao  j , p j (kama kanuni ya kiroho),  watakwenda kupokea baraka  nyingi zaidi katika uhitaji wao nyingi zaidi katika uhitaji wao’
 244. 244. NGUVU YA SADAKA NA IBADA NGUVU YA SADAKA NA IBADAWatu wa Mungu waliothamini Watu wa Mungu waliothamini uwepo wa Mungu maishani  uwepo wa Mungu maishanimwao, walitoa mali zao, kulikohata bajeti iliyokuwa inahitajika  kwa ajili ya ujenzi wa nyumba  kwa ajili ya ujenzi wa nyumba ya Mungu kule jangwani. ya Mungu kule jangwani.
 245. 245. NGUVU YA SADAKA NA IBADAWatu wa Mungu wakielewa, nafasi ya sadaka katika maisha  yao, watatoa mali zao kwa  yao watatoa mali zao kwaheshima na utii, na kwa moyo  , y wa furaha, na kazi ya Mungu  inakwenda vizuri, nasi sote  tunabarikiwa sana.    tunabarikiwa sana
 246. 246. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Nawe utamkumbuka Bwana Bwana  Mungu wako aliyekulisha kwa g y mikate ya Mana, usiyoilima wala kuivuna, lakini uliila na ulishiba,  kwa miaka arobaini tena ukiwajangwani, ili upate kujua kwamba, j g , p j , mtu hataishi kwa mkate tu …
 247. 247. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 ila mtu ataishi kwa kila Neno litokalo kwa Mungu. Na wewe gmwenyewe ni shahidi kwamba,  japo ulikwa jangwani, lakinihaukupungukiwa na lolote kwa lolote, kwa miaka yote hiyo arobaini, iwe y y , masika au kiangazi.
 248. 248. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Nikakuleta katika nchi nzuri yenye kila utajiri ndani yake, rutuba,  j y , , misitu, mafuta shaba, n.k. Kwa mkono wangu nikakurithisha mizeituni ambayo haukuipandawewe na nikakurithisha nyumbay ambazo haukuzijenga wewe; 
 249. 249. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Na bado ninakuahidi, endapo Na bado ninakuahidi endapo hautamsahau Bwana Mungu g wako, basi wanyama wakowataongezeka, mashamba yako yataongezeka, fedha yataongezeka fedha yako nadhahabu yako vitaongezeka, na y g , kila kitu chako kitaongezeka.
 250. 250. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4 Sasa basi uwe mwangalifu sana basi, uwe moyoni mwako, usije y , jukamsahahu Bwana Mungu wako aliyekutendea yote haya; Wala usije ukasema eti mkono wangu ukasema, etina uwezo wangu ndio vimenipatia g p utajiri huu.
 251. 251. KANUNI ZA KIROHO Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Bali utamkumbuka Bwana MunguBali utamkumbuka Bwana Mungu wako, aliyekutoa katika nchi ya , y yMisri; kwani yeye ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili kuliimarisha agano ambaloMungu aliahidiana na Baba zenu g (kuhusu kuitunza ibada yangu).
 252. 252. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mungu huwa anakuwa mkali sana pale tunapotumia rasilimali zake, bila kumzalishia faida yake, zake bila kumzalishia faida yake yaani Ibada, ambayo ndio kitu  yaani Ibada, ambayo ndio kitu cha thamani kuliko vyote  alichotaka kutoka kwetu. (Luka 13:6‐9) ( )
 253. 253. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 254. 254. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Walawi 26:27‐28 Walawi 26:27 28 Ukichakachua  sadaka za  Ukichakachua sadaka za g g y Mungu, Mungu naye  atachakachua mazao na  mavuno (faida)  zako. (f id ) k
 255. 255. UCHAKACHUAJI WA SADAKA Walawi 26:27‐2827 ‘Kama hata baada ya haya  bado hamtanisikiliza lakini  b d h t i ikili l ki imkaendelea kunishika kinyume mkaendelea kunishika kinyume 28 ndipo katika hasira yangu  nami nitaendelea kuwashika kinyume (na kuwa uadui yenu).ki ( k d i )
 256. 256. ZAKA NA SADAKA Kwa Mfano  Hagai 1:5‐11
 257. 257. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐115 Sasa hili ndilo asemalo BWANA Mwenye Nguvu:  “Zitafakarini vema njia  “Zit f k i i jizenu. 6 Mmepanda vingi, zenu 6 Mmepanda vingi lakini mmevuna haba. lakini mmevuna haba.
 258. 258. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐116 … Mnakula lakini hamshibi, 6 M k l l ki i h hibi mnakunywa, lakini  mnakunywa lakini hamtosheki. Mnavaa nguo,  lakini hamsikii joto. Mnapata mishahara, lakini mishahara lakini inatoweka kama imewekwa kwenye y mfuko uliotoboka‐toboka.’’ 
 259. 259. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐117 Hili ndilo asemalo BWANA Mwenye Nguvu: “Zitafakarini  “ i f k i i vema njia zenu (mienendo  vema njia zenu (mienendo yenu. Angalieni mahali  yenu. Angalieni mahali mlipokosea na kupotoka); 
 260. 260. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐119 “Mlitarajia vingi, kumbe,  vimetokea kidogo.  i k kid Ulichokileta nyumbani  Ulichokileta nyumbaninilikipeperusha. Kwa nini?nilikipeperusha. Kwa nini?’’  anailiza BWANA Mungu  Mwenye Nguvu.
 261. 261. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐119 ‘‘Ni kwa sababu ya nyumba yangu (kazi yangu), inayobaki yangu (kazi yangu) inayobaki katika hali ya magofu na  katika hali ya magofu na uharibifu, wakati ninyi, kila mmoja wenu anajishughulisha  na nyumba yake mwenyewe. na nyumba yake mwenyewe
 262. 262. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐1110 Kwa hiyo, kwa sababu yenu  (kutokutii kwenu) mbingu  zimezuiliwa zisitoe mvua,  zimezuiliwa zisitoe mvua wala umande wake; na ardhi  wala umande wake; na ardhi imezuiliwa isitoe matunda na  mavuno yake.
 263. 263. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐1111 Niliita ukame mashambani na milimani, kwenye nafaka,  milimani kwenye nafakamvinyo mpya, mafuta pamoja na y py , p jchochote cha ardhi yenu, na juuya watu na juu ya ngombe wenupamoja na kazi za mikono yenu.pamoja na kazi za mikono yenu ’’ 
 264. 264. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐117 Hili ndilo asemalo BWANA Mwenye Nguvu: “Zitafakarini  “ i f k i i vema njia zenu (mienendo  vema njia zenu (mienendo yenu. Angalieni mahali  yenu. Angalieni mahali mlipokosea na kupotoka);  kisha... 
 265. 265. ZAKA NA SADAKA Hagai 1:5‐118 Pandeni milimani mkalete miti na kujenga nyumba ili nipate nyumba, ili kuifurahia nitukuzwe.’’ nitukuzwe.
 266. 266. UCHAKACHUAJI WA SADAKA Walawi 26:27‐2827 ‘Kama hata baada ya haya  bado hamtanisikiliza bali  b d h t i ikili b limnaendelea kunishika kinyumemnaendelea kunishika kinyume 28 ndipo katika hasira yangu  nami nitaendelea kuwashika kinyume ( kki (na kuwa uadui yenu). d i )
 267. 267. UCHAKACHUAJI WA SADAKA Malaki 3:7‐127 Tangu wakati wa baba zenu,  mmegeukia mbali na amri  ki b li i zangu, nanyi hamkuzishika.  zangu nanyi hamkuzishika Nirudieni mimi, nami  nitawarudia ninyi,” asema  BWANA Mwenye Nguvu. BWANA M N
 268. 268. UCHAKACHUAJI WA SADAKA Malaki 3:7‐12 Hii ina maana kwamba, mlipoamua kuniacha, nami  li k i h iniliamua kuwaacha. Lakini niliamua kuwaacha Lakini mkiamua kurudi, nami  nitaamua kuwarudia.
 269. 269. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Walawi 26:27‐28 Walawi 26:27 28 Ukichakachua  sadaka za  Ukichakachua sadaka za g g y Mungu, Mungu naye  atachakachua mazao na  mavuno (faida)  zako. (f id ) k
 270. 270. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Kama kila raia wa mbinguni  g (mkristo) angekuwa na  Nidhamu na Heshima hii kwa  Mungu kupitia mali zake na  Mungu kupitia mali zake na p , y kipato chake, hakika ‘nyumba ya Bwana’ (kanisa) lisingekuwa  na uhitaji wa aina yoyote leo. 
 271. 271. Mithali 3:9 10 / Malaki 3:10 12 Mithali 3:9‐10 / Malaki 3:10‐12‘Mheshimu Mungu kwa mali zako  g na kwa malimbuko ya mazao  yako; ndipo ghala zako (akaunti  yako) itakapojazwa sana na  yako) itakapojazwa sana na y ( j y ) viriba vyako (friji yako)  havitapungukiwa divai mpya (juisi, matunda, sausage, mayai)’ ( d )’
 272. 272. Mithali 3:9 10 / Malaki 3:10 12Mithali 3:9‐10 / Malaki 3:10‐12 ‘Ndipo nitakapokufungulia  p p g madirisha ya mbinguni na  kukumwagia baraka, mpaka ukose mahali pa kuziweka; na ukose mahali pa kuziweka; na ymataifa yote watawaiteni ninyi y heri yaani ‘wabarikiwa’. 
 273. 273. Mithali 3:9 10 / Malaki 3:10 12Mithali 3:9‐10 / Malaki 3:10‐12 ‘Nami nitamkemea na kumshughulikia yule adui yenu anayekula mazao yenu (faida zenu) na kupukutisha matunda zenu) na kupukutisha matunda zenu kabla hazijakomaa  j (matarajio yenu). 
 274. 274. Kumbukumbu 28:1‐141 ‘Kama ukimtii BWANA Mungu  wako kwa bidii na kufuata amri  k k bidii k f i zake zote ninazokupa leo kwa  zake zote ninazokupa leo kwa bidii, BWANA Mungu wako  atakuweka juu ya mataifa yote  katika dunia’ k ik d i ’
 275. 275. Kumbukumbu 28:1‐142 ‘Baraka hizi zote zitakuja juu yako na kukupata, kama ukimtii yako na kukupata kama ukimtii BWANA Mungu wako:  BWANA Mungu wako: j 3 Utabarikiwa mjini na  utabarikiwa mashambani. 
 276. 276. Kumbukumbu 28:1‐144 ‘Utabarikiwa uzao wa tumbo  lako, mazao ya nchi yako na  lako mazao ya nchi yako na wanyama wako, wachanga wa  wanyama wako, wachanga wa kufugwa, ndama wa makundi  yako ya ng’ombe na wanakondoo wa makundi yako’wanakondoo wa makundi yako’
 277. 277. Kumbukumbu 28:1‐145 ‘Kapu lako na vyombo vyako  vya kukandia vitabarikiwa.        k k di it b iki 6 Utabarikiwa uingiapo na Utabarikiwa uingiapo na utabarikiwa utokapo. 7 BWANA  atakujalia adui kushindwa mbele yako. Watakujia kwa njia  b l k W t k ji k ji moja lakini watakimbia mbele  moja lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. 
 278. 278. Kumbukumbu 28:1‐148 ‘BWANA ataagiza baraka juu ya  ghala zako na juu ya kila kitu  ghala zako na juu ya kila kitu utakachogusa kwa mkono  g wako. BWANA Mungu wako  atakubariki katika nchi  anayokupa anayokupa’. 
 279. 279. Kumbukumbu 28:1‐1410 ‘Kisha mataifa yote ya dunia wataona kuwa unaitwa kwa jina  t k it k ji la BWANA, nao watakuogopa.  la BWANA, nao watakuogopa. 11 BWANA atakupa kustawi  kwa wingi, katika uzao wa  tumbo lako, wanyama wako na  t b l k k mazao ya ardhi yako, katika  mazao ya ardhi yako, katika nchi aliyokupa Bwana.’
 280. 280. Kumbukumbu 28:1‐1412 ‘BWANA atafungua mbingu,  ghala zake za baraka, kukupa  h l k b k k k mvua kwa majira yake na  mvua kwa majira yake na kubariki kazi zako zote za  mikono yako. Utakopesha  mataifa mengi lakini hutakopa  t if i l ki i h t k kwa ye yote .  kwa ye yote’.
 281. 281. Kumbukumbu 28:1‐1413 ‘BWANA atakufanya kichwa, BWANA atakufanya kichwa,  wala si mkia. Kama utazingatia  maagizo ya BWANA Mungu wako ninayokupa siku hii ya leo wako ninayokupa siku hii ya leo na kuzifuata kwa bidii, daima  na kuzifuata kwa bidii, daima utakuwa juu, na kamwe  hutakuwa chini’. 
 282. 282. Kumbukumbu 28:1‐1414 ‘ni kama hautazihalifu amri  zangu zo zote ninazokupa leo,  zangu zo zote ninazokupa leokwa kwenda kuume au kushoto,  ,kwa kufuata miungu mingine na  kuitumikia’. 
 283. 283. Walawi 26:3‐13‘hamtapungukiwa na chochote;  kwasababu kuvuna nafaka  k b b k f k kwenu kutaendelea hata wakati  kwenu kutaendelea hata wakati wa kuvuna zabibu; na kuvuna  zabibu kutaendelea mpaka  wakati wa kupanda mbegu’ k ti k d b ’ (No Budget Deficiet) (No Budget Deficiet)
 284. 284. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGUKazi yoyote inayofanywa na kanisaKazi yoyote inayofanywa na kanisa(makuhani) ili Mungu apewe ibada  g p na utukufu anaostahili, kazi hiyo ikichechemea, kwa namna yoyote, ikichechemea k a namna o ote basi mimi na wewe hatuwezi  kubarikiwa katika maisha yetu  wala katika kazi zetu. l k tik k i t
 285. 285. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUSADAKA NA IBADA KWA MUNGU Na utaratibu ambao Mungu  Na utaratibu ambao Mungualiuweka kwa ajili ya kuitunza ofisi  j y yake duniani (kanisa) ni Watu wake kutuoa sehemu za mali  zetu kwake (Zaka na Sadaka) zetu kwake (Zaka na Sadaka) katika namna ya kuonyesha  heshima na upendo wetu kwake
 286. 286. NGUVU YA SADAKA NA IBADANGUVU YA SADAKA NA IBADA Mungu aliifanya sadaka, iwe  Mungu aliifanya sadaka iwe moja ya kanuni za kiroho,  moja ya kanuni za kiroho, zinazoweza kusababisha  mabadiliko fulani kutokea katika ulimwengu wa kimwili.katika ulimwengu wa kimwili
 287. 287. SADAKA NA IBADA KWA MUNGUWatu wa Mungu wakielewa, nafasi ya sadaka katika maisha  yao, watatoa mali zao kwa  yao watatoa mali zao kwaheshima na utii, na kwa moyo  , y wa furaha, na kazi ya Mungu  inakwenda vizuri, nasi sote  tunabarikiwa sana.    tunabarikiwa sana
 288. 288. SIFA NA IBADA KWA MUNGU 2Kor 9:6‐8, 11 Mungu MKumb 18:1‐5K b 18 1 5 Kumb 8:6‐18 K b 8 6 18 Kuhani Nchi Lawi 6:12‐13 Lawi 26:3‐7 Adam                            Ad Malaki 3:7‐12 Hagai 1:5‐11
 289. 289. KUMSIFU NA KUMWABUDU MUNGU Mambo Muhimu; Sababu ya Wito huu Mpango wa Wit M Wito Ukuu na Uweza wake Namna ya Kutimiza Faida na Nguvu za Ibada
 290. 290. Kusudi Kuu la Maisha yetuSIFA NA IBADA KWA MUNGU3.  Kuufahamu Ukuu na 3 K f h Uk Uweza wa Mungu Uweza wa Mungu Zaburi 100:1‐5 Z b i 100 1 5
 291. 291. Neno; Zaburi  100:1‐5 Z b i 100 1 5“  1  Mfanyieni Bwana shangwe “ 1 Mfanyieni Bwana shangwe dunia yote;  2Mtumikieni dunia yote; Mtumikieni  Bwana kwa furaha, njooni  mbele zake kwa kuimba; 
 292. 292. Neno; Zaburi  100:1‐5 Zaburi 100:1 5“ 3Jueni kwamba Bwana ndiye kwamba Bwana ndiye  Mungu, ndiye aliyetuumba na  g y y sisi tu watu wake, tu watu  wake na Kondoo wa malisho  k d li h yake yake”. 

×