Kusudi la mungu kwa kanisa huduma na karama

4,784 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,784
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
285
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kusudi la mungu kwa kanisa huduma na karama

 1. 1. HUDUMA NA KARAMA  ZA ROHO MTAKATIFU NDANI YAKO Mwl. Mgisa Mtebe mgisamtebe@yahoo.com +255‐713‐497‐654
 2. 2. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1‐2 1Wakorintho 4:1 2 1Wakorintho 12:4‐11 1Wakorintho 12:4 11 Warumi 12:3‐8 Warumi 12:3 8
 3. 3. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1‐2
 4. 4. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1‐21 Basi, mtu na atuhesabu hivi, kwamba sisi ni watumishi wa  Kristo na mawakili wa siri za na mawakili wa siri za  Mungu. 2 Na linalotakiwa ni  g watumishi na mawakiliwaonekane kuwa waaminifu. 
 5. 5. Huduma na Karama1Wakorintho 12:4‐11
 6. 6. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za karama, lakini R h ni yule k l ki i Roho i l yule. 5 yule 5 Pia kuna huduma za aina mbali mbali, lakini Bwana  ni yule yule. 
 7. 7. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐116 Kisha kuna tofauti za kutenda kazi, lakini i Mungu yule yule k i l ki i ni M l l atendaye kazi zote kwa watu wote. 
 8. 8. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 Basi kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote wote.  8 Maana mtu mmoja kwa Roho j hupewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa kwa Roho huyo huyo huyo. 
 9. 9. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐119 Mtu mwingine imani kwa huyo Roho na mwingine karama za kuponya. 10 Kwa mwingine p y g matendo ya miujiza, kwamwingine unabii kwa mwingine kupambanua roho;
 10. 10. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha kwa mwingine lugha, kwa tafsiri za lugha. 11 Haya yote g y y hufanywa na huyo huyo Rohommoja, Roho naye h j R h humgawia kil i kila mtu, kama mtu kama apendavyo mwenyewe.
 11. 11. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha kwa mwingine lugha, kwa tafsiri za lugha. 11 Haya yote g y y hufanywa na huyo huyo Rohommoja, Roho naye h j R h humgawia kil i kila mtu, kama mtu kama apendavyo mwenyewe.
 12. 12. Huduma na KaramaWarumi 12:3‐8
 13. 13. Huduma na Karama Warumi 12:3‐8 3 Kwa ajili ya neema niliyopewanawaambia kila mmoja miongoni mwenu, asijidhinie kuwa bora , jkuliko impasavyo, bali afikiri kwabusara kwa kulingana na kipimo cha imani cha imani Mungu aliyompa aliyompa. 
 14. 14. Huduma na Karama Warumi 12:3‐8 4 Kama vile katika mwili mmoja tulivyo na viungo vingi navyo vingi, navyo viungo vyote havina kazi moja,  g y j 5 vivyo hivyo na sisi tulio wengi, tu mwili mmoja k ik K i ili j katika Kristo, nasi i kila mmoja ni kiungo cha cha  mwenzake.
 15. 15. Huduma na Karama Warumi 12:3‐86 Tuna karama zilizotofautiana kila mmoja kutokana na neema tuliyopewa. Kama ni unabii na y p tutoe unabii kwa kadiri ya imani. 7 Kama ni k h d 7K i kuhudumu na tuhudumu, mwenye tuhudumu mwenye kufundisha na afundishe,
 16. 16. Huduma na Karama Warumi 12:3‐88 kama ni kutia moyo na atie moyo,  kama ni kuchangia kwa ajili ya mahitaji ya wengine na atoe kwa ukarimu, kama ni uongozi na aongoze kwa bidii kama ni bidii, kamakuhurumia wengine na afanye hivyo kwa furaha. 
 17. 17. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Utumishi wetu  Utumishi wetu kwa Mungu k M
 18. 18. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1. Kila mtu (mmoja mmoja)  katika Kanisa ana wito wake (huduma/karama)2.  Wito wa mtu ( d (Huduma na Karama yake) ni maalumu yake) ni sana (Very Specific) ( y p f )
 19. 19. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazingirayake, iliyake ili binadamu aweze kuishimaisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha Ibada, kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu juu.
 20. 20. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISAKUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KWANINI   IBADA ?
 21. 21. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Ni Kwasababu, Ni K b b IDABA ndio kitu cha  di kit hkwanza kabisa katika moyo kwanza kabisa katika moyo wa Mungu. wa Mungu.
 22. 22. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGUZab 22:3IDABA ndio kitu cha kwanza cha kwanza  kabisa katika moyo wa y Mungu, kwasababu MUNGU ANAISHI KATIKA  IBADA na SIFA.
 23. 23. SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” juu ya sifa za Israel j y“Inhabit”                 “Unaishi” Inhabit Unaishi
 24. 24. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Yohana 4:23 Yohana 4:23 Kwa maana Baba anawatafuta Kwa maana Baba anawatafutawatu kama hao, ili wamwabudu;Na saa ipo na sasa saa imefika,  ambapo waabuduo halisi, b b d h li iwatamwabudu Baba katika roho  na kweli; 
 25. 25. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mungu anapokupa Nguvu zake,  Mungu anapokupa Nguvu zake,kwa ajili ya maisha yako duniani, anatafuta kukulinda wewe, ili pia kuilinda na ibada yake inayotoka kuilinda na ibada yake inayotoka katik maisha yako. katik maisha yako. ( (Yohana 4:23) )
 26. 26. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwahiyo, Nguvu za Mungu ni za Kwahiyo, Nguvu za Mungu ni za lazima, ili kumwezesha  mwanadamu kuitawala dunia pamoja na Mungu, na  pamoja na Mungu nakumwezesha mwanadamu awe kumwezesha mwanadamu awe chombo kizuri cha ibada, (Mwanzo 1:26‐28)
 27. 27. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 28. 28. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  na maisha mazuri huchangiwa  sana na mazingira mazuri. sana na mazingira mazuri Kumbukumbu 8:6‐18  Kumbukumbu 8:6‐18
 29. 29. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Mazingira yakitibuka, maisha a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibada k b d kwa Mungu pia, inatibuka. b k Hivyo, Shetani anachotafuta ni  Hivyo Shetani anachotafuta ni kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani. anayoitamani sana kutoka duniani
 30. 30. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 31. 31. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 32. 32. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOKila Mtu katika jamii ya watu wa  Mungu ana Karama na Kipawa fulani kilichowekwa na Roho  f l i kili h k R h Mtakatifu wa Mungu,  Mtakatifu wa Mungu kinavyochomwezesha kutenda  kazi duniani ili kulitimiza   kusudi la Mungu. k di l M
 33. 33. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Kipawa hicho, ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira k i hi k l i i yake, hata kumwezesha mtu  yake hata kumwezesha mtu huyo kulitimiza kusudi la  Mungu, yaani kuwa ‘chombo  kizuri cha ibada’. ki i h ib d ’
 34. 34. KARAMA ZA ROHO MTAKATIFU  Kutoka 31:1‐5Bwana akamwambia Musa, kwa ajili ya ufundi wa vyombo vyote jili f di b t vya hekalu, nimempaka mafuta y p f(uwezo) Bezaleli mwana wa Huri, kwa ajili ya kazi zote za kuchora kuchora, kuchonga, kukata na ufundi wote wa f dh na dh h b fedha dhahabu.
 35. 35. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 36. 36. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  Kwahiyo, Shetani anachotafuta ni Shetani anachotafuta ni  kumpiga binadamu na mazingirayake, ili kumvurugia Mungu ibada, anayoitamani sana kutoka duniani anayoitamani sana kutoka duniani (kwa watoto wa Mungu). (Ufunuo 12:17)
 37. 37. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHivyo, Nguvu za Mungu ni za lazima  yo, gu u a u gu a a a katika maisha, ili kumwezesha  mwanadamu, kumshinda adui  d k h d d shetani na vizuizi vyake na  shetani na vizuizi vyake na kumwezesha kutawala maisha yake na mazingira yake.  (Mwanzo 1:26‐28; Zaburi 8:4‐8) (M 1 26 28 Z b i 8 4 8)
 38. 38. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwahiyo, Nguvu za Mungu ni za Kwahiyo, Nguvu za Mungu ni za lazima, ili kumwezesha  mwanadamu kuitawala dunia pamoja na Mungu, na  pamoja na Mungu nakumwezesha mwanadamu awe kumwezesha mwanadamu awe chombo kizuri cha ibada, (Mwanzo 1:26‐28)
 39. 39. VITA VYA ROHONI Ni kwamba, kuna mapambano,  kuna vita na upinzani(mashindano), kati ya shetani na ( hi d ) k i h i watoto wa Mungu watoto wa Mungu (kanisa lala  Bwana Yesu Kristo).” (Mathayo 16:18‐19)
 40. 40. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHivyo, Mungu anapokupa Nguvu Hivyo, Mungu anapokupa Nguvu zake, kwa ajili ya maisha yako  duniani, anatafuta kukulinda  wewe, ili pia kuilinda na ibada  wewe ili pia kuilinda na ibada yake inayotoka katika maisha inayotoka katika maisha  yako (inayotoka duniani). (Yohana 4:23)
 41. 41. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazingirayake, iliyake ili binadamu aweze kuishimaisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha Ibada, kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu juu.
 42. 42. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 43. 43. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mathayo 25:14‐30Mungu hawezi kuivumilia jambo  lolote linalozuia kazi ya Ufalme  lolote linalozuia kazi ya Ufalme wake duniani; ni lazima  ; atalishughulikia kwa nguvu ili  kurekebisha kikwazo hicho na  kutoa fundisho kwa wengine. kutoa fundisho kwa wengine
 44. 44. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Kwanza; Kutumika chini ya Kiwango 1Wakorintho 3:10‐15
 45. 45. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 3:10‐15 10 Kwa neema Mungu aliyonipa,  niliweka msingi kama mjenzi stadi na mtu mwingine anajenga g j gjuu ya huo msingi. Lakini kila mtu inampasa awe mwangalifu jinsi anavyojenga juu yake yake.
 46. 46. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 3:10‐1512 Kama mtu ye yote akijenga juu ya msingi huu kwa kutumia dhahabu, au kwa fedha, au kwa , , mawe ya thamani, au kwa miti,  au kwa majani au kwa nyasi …
 47. 47. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 3:10‐1513 kazi yake itaonekana kuwa ikoje, kwa ikoje kwa kuwa siku ile itaidhihirisha kazi yake.  yItadhihirishwa kwa moto, naomoto utapima ubora wa kazi ya kila mtu mtu.
 48. 48. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO 14 Kama kile alichojenga  kitabaki, atapokea thawabu. 15 Kama kazi ya mtu itateketea,  atapata hasara, ila yeye  atapata hasara ila yeye y , mwenyewe ataokolewa, lakini kama mtu aliyenusurika kwenye  moto. 
 49. 49. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mfano wa Pili; Kutumika nje ya Wito Mathayo 25:14‐30
 50. 50. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3014 “Tena, Ufalme wa Mbinguni ni  kama mtu (Bwana) anayetaka  kusafiri, akawaita watumishi  kusafiri akawaita watumishi wake na kuweka mali yake  y kwenye uangalizi wao (Uwakili)  ili kuitunza na kuizalisha.
 51. 51. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3015 Mmoja akampa talanta tano (5) mwingine talanta mbili (2)  na mwingine talanta moja (1) (1),  kila mmoja alipewa kwa kadiri j p ya uwezo wake. Kisha yeye akasafiri kwenda mbali.
 52. 52. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3019 “Baada ya muda mrefu yule  bwana wa wale watumishi akarudi na kufanya hesabu nao.akarudi na kufanya hesabu nao
 53. 53. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐30 20 Yule mtumishi aliyepokea talanta 5 akaja, akaleta nyingine  5 zaidi. Akasema,  Bwana  5 zaidi Akasema ‘Bwana y g uliweka kwenye uangalizi  wangu talanta 5. Tazama,  nimepata faida talanta 5 zaidi.’ 
 54. 54. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3021 “Bwana wake akamwambia,  ‘Umefanya vizuri sana,  mtumishi mwema na  mtumishi mwema na mwaminifu …! 
 55. 55. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3021 “… Umekuwa mwaminifu kwa  vitu vichache, nitakuweka kuwa  msimamizi wa vitu vingi. Njoo  msimamizi wa vitu vingi Njoo y ushiriki katika furaha ya bwana  wako!” 
 56. 56. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3022 “Yule mwenye talanta 2, naye  akaja. Akasema, `Bwana,  uliweka kwenye uangalizi uliweka kwenye uangalizi wangu talanta 2. Tazama  g nimepata hapa faida ya talanta  mbili (2) zaidi.’  ( )
 57. 57. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐30“Bwana wake akajibu, ‘Umefanya  vizuri sana, mtumishi mwema  na mwaminifu, na wewe  na mwaminifu na wewe p nakulipa kama mwenzako wa  kwanza kwa kutimiza kusudi la  wito wenu kwa kipimo chake.
 58. 58. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐30 24 “Kisha yule mtumishi  aliyepokea talanta 1 akaja,  li k t l t 1 k j akasema,  Bwana, nilijua  akasema, ‘Bwana, nilijua kwamba wewe ni mtu mgumu, unayevuna mahali usipopanda na kukusanya mahali usipotawanya.kukusanya mahali usipotawanya
 59. 59. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3025 Kwa hiyo niliogopa, nikaenda,  nikaificha talanta yako ardhini.  Tazama, hii hapa ile iliyo mali  Tazama hii hapa ile iliyo mali y yako.’ 
 60. 60. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3026 Bwana wake akajibu, ‘Wewe  mtumishi mwovu na mvivu!  Ulijua yote hayo lakini  Ulijua yote hayo lakini y yhukufanya ulichotakiwa kufanya  (wewe ni mpumbavu).
 61. 61. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐3027 Basi, ilikupasa kuweka fedha  yangu kwa watoa riba, ili  nirudipo, nichukue ile iliyo  nirudipo nichukue ile iliyo y g yangu na faida yake?  y
 62. 62. Viashiria vya Wito wa Mtu Mathayo 25:14‐30 30 “Nanyi mtupeni huyo mtumishi asiyefaa nje, kwenye giza, mahali ambako kutakuwa giza mahali ambako kutakuwa g na kilio na kusaga meno.’ 
 63. 63. Viashiria vya Wito wa Mtu6. Kipimo (Kiasi) cha Kazi Luka 12:48“… aliyepewa vingi, kwake “ li i i k k huyo vitatakwa vingi huyo vitatakwa vingi …”
 64. 64. Viashiria vya Wito wa Mtu 6. Kipimo (Kiasi) cha Kazi 1Wakorintho 3:13 “… Kazi ya kila mtu i i “ i kil itapiwa, tena kwa moto wa Mungutena kwa moto wa Mungu …”
 65. 65. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mathayo 25:14‐30 Mtumishi huyu wa Mungu  hakuwa mwizi au mzinzi au mchawi, lakini alitupwa nje ya mchawi lakini alitupwa nje ya gUfalme wa Mungu kwasababu hakuzalisha faida katika kazi ya  Ufalme wa Mungu … 
 66. 66. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mathayo 25:14‐30 Udhaifu huo ulisababisha  kupunguza uwezo wa kazi ya  kupunguza uwezo wa kazi ya Mungu ya kutawala dunia. g y Kwa Mfano;Injili, Elimu, Afya, Udiakonia, Ukarimu, Utaalamu, Ujuzi, n.k.
 67. 67. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Kanisa la Mungu ni Ofisi ya Mungu na Ubalozi wa Mbinguniduniani. Hivyo Mungu anataka duniani Hivyo Mungu anataka Kanisa lake (Ofisi yake) iwe na  ( y )watendakazi walio bora zaidi na  itoe huduma bora zaidi kuliko  taasisi zingine za duniani. taasisi zingine za duniani
 68. 68. KARAMA NA HUDUMA ZA ROHO Mathayo 25:14‐30Mungu hawezi kuivumilia jambo  lolote linalozuia kazi ya Ufalme  lolote linalozuia kazi ya Ufalme wake duniani; ni lazima  ; atalishughulikia kwa nguvu ili  kurekebisha kikwazo hicho na  kutoa fundisho kwa wengine. kutoa fundisho kwa wengine
 69. 69. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Kusudi la Somo; Kusudi la Somo; Kuwaanda Waaumini Kuwaanda Waaumini Kutoa Hesabu ya Kazi Kutoa Hesabu ya Kazi Zao Kwa Mungu Zao Kwa Mungu
 70. 70. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6‐85 K h b i yako wewe, vumilia Kwa habari k ilimateso, fanyamateso fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza wajibu wote wa huduma yako. 
 71. 71. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6‐8 6 K maana wakati umefika,  Kwa k ti fikmimi sasa ni tayari kumiminwakama sadaka ya kinywaji, nayosaa yangu ya kuondoka duniani imefika. i fik
 72. 72. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6‐87 Ni Nimevipiga vita vizuri, mwendo i i it i i d nimeumaliza, Mashindano nimeumaliza Mashindano nimeyamaliza, imani nimelinda. 
 73. 73. Huduma na Karama 2Timotheo 4:6‐8 8 Sasa, nimewekewa taji ya haki ambayo Bwana mwamuzi wa Bwana, mwamuzihaki, atanitunukia siku ile, wala si , , mimi tu, bali pia wote ambao wamengoja kwa shauku kuja Kwake. Kwake
 74. 74. Huduma na Karama Matendo 17:30‐31 30 Zamani wakati wa ujinga, Mungu alijifanya kama haoni haoni, lakini sasa anawaamuru watu wote kila mahali watubu. 
 75. 75. Huduma na Karama Matendo 17:30‐31 31 Kwa kuwa ameweka sikuambayo atauhukumu ulimwengu kwa haki, akimtumia mtualiyemchagua (Yaani Yesu), kwake huyo amewahakikishia watu h h kiki hi wote, kwa wote kwa kumfufua kutoka kwa wafu.’’ 
 76. 76. Huduma na Karama Ufunuo 22:10‐1210 Kisha akaniambia,  Usiyafunge10 Kisha akaniambia “Usiyafungemaneno ya unabii yaliyomo katika kitabu hiki, kwa sababu wakati umekaribia. umekaribia
 77. 77. Huduma na Karama Ufunuo 22:10‐12 11 Atendaye mabaya na azidikutenda mabaya, aliye mchafu naazidi kuwa mchafu yeye atendaye mchafu, yeyehaki na azidi kutenda haki na yeye aliye mtakatifu na azidi kuwa mtakatifu.’’  mtakatifu ’’
 78. 78. Huduma na Karama Ufunuo 22:10‐12 12 “Tazama naja upesi! nikiwa Tazama, naja upesi! nikiwana ujira (mshahara) wangu, nami j ( ) g ,nitamlipa kila mtu sawasawa na alivyotenda. 
 79. 79. Huduma na Karama Mathayo 7:21‐23 21 “Si kila mtu aniambiaye Si kila aniambiaye,  , , y g ‘Bwana, Bwana,’ atakayeingiakatika Ufalme wa Mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya f Baba yangu Baba yangu aliye mbinguni mbinguni.
 80. 80. Huduma na Karama Mathayo 7:21‐23 22 Katika 22 Katika siku hiyo wengi hiyo, wengi wataniambia siku ile, ‘Bwana,  , , Bwana, hatukutoa unabii kwajina lako na kwa jina lako kutoapepo na kufanya miujiza mingi?
 81. 81. Huduma na Karama Mathayo 7:21‐2323 Ndipo23 Ndipo nitakapowaambia wazi wazi,  Sikuwajua kamwe. Ondokeni jkwangu, ninyi watenda maovu!’ 
 82. 82. Huduma na Karama Mathayo 7:21‐23Kumbe, uovu si mpaka umefanya ambacho hukutakiwa kufanya kufanya,  kumbe hata kutofanya yulichotakiwa kufanya, pia ni uovu mbele za Mungu.
 83. 83. Huduma na Karama Mathayo 7:21‐23 Sins of                       Sins of Sins of Sins ofCommission             Ommission Dhambi za Dhambi za Kutenda Kutokutenda
 84. 84. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Amos 4:12 12 “Kwa hiyo hili ndilo nitakalowafanyia Israeli na kwa  sababu nitawafanyia hili, sababu nitawafanyia hili jiandaeni kukutana na Mungu  jiandaeni kukutana na Mungu wenu, Ee Israeli.’’ 
 85. 85. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Kitu kimojawapo  kinachosababisha  kutokutembea na Nguvu za  k k b NMungu leo, ni kutokuheshimu Mungu leo ni kutokuheshimuHuduma na Karama za Roho  Mtakatifu zilivyowekwa na  Mungu katika Kanisa. M k tik K i
 86. 86. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOMoja ya kanuni muhimu katika Kanisa, inayoweza kusababisha  watu wa Mungu (Kanisa)  M (K i )kutembea kwa ushindi duniani, kutembea kwa ushindi dunianini watu kuheshimu Huduma na  Karama za Roho Mtakatifu.
 87. 87. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOUtambulisho wa Somo;Utambulisho wa Somo; Nini Maana ya  Huduma na Karama?
 88. 88. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 89. 89. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOKila Mtu katika jamii ya watu wa  Mungu ana Karama na Kipawa fulani kilichowekwa na Roho  f l i kili h k R h Mtakatifu wa Mungu,  Mtakatifu wa Mungu kinavyochomwezesha kutenda  kazi duniani ili kulitimiza   kusudi la Mungu. k di l M
 90. 90. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Kipawa hicho, ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira k i hi k l i i yake, hata kumwezesha mtu  yake hata kumwezesha mtu huyo kulitimiza kusudi la  Mungu, yaani kuwa ‘chombo  kizuri cha ibada’. ki i h ib d ’
 91. 91. Huduma na KaramaHuduma na Karama za  Roho Mtakatifu h k if(1Wakorintho 12:4‐11)(1W k i th 12 4 11) (Warumi 12:3‐8) (Warumi 12:3 8)
 92. 92. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Huduma na Karama katika kanisa,  ni k i kama viungo k tik mwili wa i katika ili binadamu. Ili mwili binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa, ni lazima kila kiungo kikae katika nafasi yake na kifanye kazi yake sawa sawa sawa.
 93. 93. Huduma na Karama Lakini katika Kanisa la leo,  maswala ya Karama nahuduma yamechanganwa sana na yamechakachuliwa sana ykiasi cha kuleta mvurugano na matatizo makubwa katika utendaji wa kazi ya Mungu Mungu.
 94. 94. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na kuna waumini wengi sana katika kanisa, hawajui wito k tik k i h j i it wao, karama wao karama zao na hudumazao katika kanisa la Yesu, japo wana miaka mingi kanisani.
 95. 95. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na kuna baadhi ya karama na huduma k tik K i h d katika Kanisa, zimefutwa au kuzimwa kabisa, au kuzimwa kabisa, eti kwa madai kwamba wakati wake ulikwisha kupita tangu enzi za mitume wa kwanza kwanza.
 96. 96. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na baadhi ya karama na huduma katika Kanisa, zimefutwa au  k tik K i i f t kuzimwa kabisa, eti kwa madai kabisa, eti kwamba karama hizo zinaleta vurugu katika Kanisa. (1Wathesalonike 5:19‐23) (1W th l ik 5 19 23)
 97. 97. Huduma na Karama 1Wathesalonike 5:19‐2319 Msimzimishe Roho (msiuzime moto au karama za Roho au karama Mtakatifu), 20 msidharau maneno ya nabii. 21 Jaribuni mambo yote.  (halafu) Yashikeni b t (h l f ) Y hik i yaliyo mema. 22 Jiepusheni na mema. 22 lililo ovu (uovu wa kila namna). 
 98. 98. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 99. 99. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19,Lakini katika Kanisa la leo, nguvu  za Kanisa zimepungua sana  za Kanisa zimepungua sana kwasababu kanisa limesimamia kwasababu kanisa limesimamiamisingi (misimamo) tofauti na ile  aliyoiweka Bwana Yesu katika  Kanisa lake.  Kanisa lake
 100. 100. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19, Na ndio maana, kanisa la leo,  halijaweza kuishi na kutembea  halijaweza kuishi na kutembeakatika mamlaka ya Mungu kama katika mamlaka ya Mungu kamailivyokusudiwa, kwamba Kanisa  limiliki na kuitawala dunia, ili  watu waishi maisha mazuri. watu waishi maisha mazuri
 101. 101. KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA  KUSUDI LA KANISA Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazingirayake, iliyake ili binadamu aweze kuishimaisha mazuri na kuwa chombo kizuri cha kumsifu na kumwabudu Mungu aliye juu juu.
 102. 102. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUNguvu za Mungu ni za lazima katika  gu u a u gu a a a a a kumwezesha mwanadamu kuitawala dunia pamoja na Mungu, k l dili mwanadamu awe chombo kizuri ili mwanadamu awe chombo kizuri cha ibada, kwasababu ana maisha  mazuri duniani … (Mwanzo 1:26‐28) (M 1 26 28)
 103. 103. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ili kumwezesha mwanadamu  u e es a a ada ukuitawala dunia pamoja na Mungu,  Mungu alimuumbia mfumo wa  l b fuungu katika utu wake wa ndani ili katika utu wake wa ndani, ili  atende kazi duniani kwa kutumia  Nguvu za Mungu. (Mwanzo 1:26‐28) (M 1 26 28)
 104. 104. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKumbe basi; (Zaburi 8:4‐8) ; ( ) Pasipo kuwa na Sura ya Mungu  na Mfano wa Mungu (yaani  UTUKUFU au Nguvu za Mungu) au Nguvu za Mungu),  mtu wa Mungu huwezi kumiliki  na kuitawala dunia yake. (mambo yake)  ( b k )
 105. 105. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU• Biashara                        Zaburi 8:4‐8• Shamba• Mifugo  Mifugo Haiwezekani H i k i• Masomo  kuitawala Dunia• Familia  pasipo nguvu• Kazi  K i (utukufu) ( k f ) wa• Afya Mungu• Mipango 
 106. 106. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfumo wa uungu katika utu  Mfumo wa uungu katika utu wetu wa ndani, ni maalumu  kutuwezesha kutenda kazi duniani, katika vipawa na karama duniani katika vipawa na karama tofauti tofauti, vitakavyoleta  tofauti tofauti, vitakavyoleta mchango wa maisha mazuri, ili  tuishi maisha mazuri ya ibada.
 107. 107. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo, vipawa na karama  Kwahiyo, vipawa na karamambalimbali, vilivyo ndani yetu, ni maalumu kabisa kuleta mchango  mzuri katika kuyatawala  mzuri katika kuyatawalamazingira yetu, ili tuishi maisha mazingira yetu, ili tuishi maisha mazuri ya kumsifu na  kumwabudu Mungu.
 108. 108. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2Petro 1:3‐4 2P t 1 3 4 3 Kwakuwa uweza wake (yaani,  (y , nguvu zake za) uungu umetupatiamambo yotemambo yote tunayohitaji kwa ajili ya maisha na utauwa wa Mungu, kwakumjua Yeye aliyetuita kwa utukufu Wake na wema Wake mwenyewe. 
 109. 109. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU 2Petro 1:3‐4 2P 134 4 Kwa 4 Kwa sababu hiyo, ametukirimia hiyo, ametukirimiaahadi Zake kuu na za thamani kupitia mambo haya, ili mambo haya ili kwa kupitia hayo mpate kuwa washiriki wa tabia zauungu, mkiokolewauungu mkiokolewa na uharibifu (au (au upotovu) ulioko duniani kwa sababu ya tamaa mbaya. b
 110. 110. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Waefeso 4:11‐14Nguvu za Mungu zilizopo ndani yako, zinatosha kabisa kukuwezesha kuishi na kuyatawala mazingira yako, kama na kuyatawala mazingira yako kamaBwana Yesu alivyoishi na kuyatawala  mazingira yake, bila kushindwa au  kuzuiliwa na hali yoyote. kuzuiliwa na hali yoyote
 111. 111. KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)  KABLA YA DHAMBI (ANGUKO)(Utukufu) (Utukufu) Msaada MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 112. 112. BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)  BAADA YA DHAMBI (ANGUKO)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 113. 113. BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  BAADA YA WOKOVU (KALVARI)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano MunguMwili RohoDunia NafsiShetani
 114. 114. BAADA YA WOKOVU (KALVARI) BAADA YA WOKOVU (KALVARI) (Utukufu) Roho Mt. (Utukufu) Roho Mt MunguMwili RohoDunia NafsiShetani (Rum 8:9‐11) 
 115. 115. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo … yKila mtu amwaminiye Yesu Kristo, na wokovu wake, anaunganishwa  tena na Mungu, katika utu wa  tena na Mungu katika utu wa ndani, ambao pale mwanzo ulivunjika kwa ile dhambi ya Adam na Eva kule katika bustani ya Eden.na Eva kule katika bustani ya Eden
 116. 116. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ili kumwezesha mwanadamu  u e es a a ada ukuitawala dunia pamoja na Mungu,  Mungu alimuumbia mfumo wa  l b fuungu katika utu wake wa ndani ili katika utu wake wa ndani, ili  atende kazi duniani kwa kutumia  Nguvu za Mungu. (Mwanzo 1:26‐28) (M 1 26 28)
 117. 117. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Mfumo wa uungu katika utu  Mfumo wa uungu katika utu wetu wa ndani, ni maalumu  kutuwezesha kutenda kazi duniani, katika vipawa na karama duniani katika vipawa na karama tofauti tofauti, vitakavyoleta  tofauti tofauti, vitakavyoleta mchango wa maisha mazuri, ili  tuishi maisha mazuri ya ibada.
 118. 118. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kwahiyo, vipawa na karama  Kwahiyo, vipawa na karamambalimbali, vilivyo ndani yetu, ni maalumu kabisa kuleta mchango  mzuri katika kuyatawala  mzuri katika kuyatawalamazingira yetu, ili tuishi maisha mazingira yetu, ili tuishi maisha mazuri ya kumsifu na  kumwabudu Mungu.
 119. 119. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Pasipo, Nguvu za Mungu,  Pasipo Nguvu za Mungu (nguvu za kiroho)  (nguvu za kiroho) mwanadamu hataweza kutawala mazingira yake kwa ukamilifu; hataweza kuwa na ukamilifu; hataweza kuwa na ushindi kamili maishani. ushindi kamili maishani. 
 120. 120. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUNguvu za Mungu ni za lazima Nguvu za Mungu ni za lazima sana katika maisha ya  y mwanadamu, duniani. (‘It’s a necessity’)
 121. 121. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKwahiyo, Nguvu za Mungu ni za Kwahiyo, Nguvu za Mungu ni za lazima, ili kukiwezesha kile  kipawa na karama yake,  kichipuke na kufanya kazi  kichipuke na kufanya kazi duniani, katika kiwango duniani, katika kiwango kilichokusudiwa. 2Pet 1:3‐4
 122. 122. KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHivyo, Mungu anapokupa Nguvu Hivyo, Mungu anapokupa Nguvu zake, kwa ajili ya maisha yako  duniani, anatafuta kukulinda  wewe, ili pia kuilinda na ibada  wewe ili pia kuilinda na ibada yake inayotoka katika maisha inayotoka katika maisha  yako (inayotoka duniani). (Yohana 4:23)
 123. 123. UHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU  Siri ya Ushindi wetu Siri ya Ushindi wetuUpo katika Kumtambua Roho Upo katika Kumtambua RohoMtakatifu, katika Nafasi zake; (Yohana 14:16 17) (Yohana 14:16‐17)
 124. 124. SIRI YA KANISA LA LEO Bwana Yesu alisema; ‘Ulimwengu hauwezi kumpokea Ulimwengu kwasababu haumtambui, bali ninyi mnamtambua, kwahiyo i i t b k hi atakaa kwenu na kuwa ndani yenu’  (Yohana 14:17) 14:17). 
 125. 125. UHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU  S Siri ya Ushindi wetu Us d etuUpo katika Kumtambua Roho pMtakatifu, katika Nafasi zake; 1. Yeye ni Mungu 2. Yeye ni N 2 Y i Nguvu ya M Mungu 3. 3 Yeye ni Mtu ‐ Nafsi hai
 126. 126. UHIRIKA NA ROHO MTAKATIFU Kumtambua Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Kama Mtu Kumshirikisha yote Kama Mtu – Kumshirikisha yote Nguvu ya Mungu – Kumtegemea Kama Mungu – Kumtii 100%
 127. 127. ROHO MTAKATIFU NI MUNGU  Ndio maana, Bwana Yesu  Ndio maana, Bwana Yesu alichukua muda mrefu sana, kumtambulisha Roho mtakatifu  kwa kanisa, ili kanisa lisije  kwa kanisa ili kanisa lisijekufanya kosa hilo, la kumtompa kufanya kosa hilo, la kumtompa Roho heshima yake. 
 128. 128. ROHO MTAKATIFU NI MUNGU  Pamoja na upole wake, Bwana Yesu j p ,pia alijua jinsi Roho Mtakatifu alivyo‘very strict’ (ji i alivyo na msimamo‘ i ’ (jinsi li i mkali sana), yaani yuko ‘very strict’ sana), yaani very strict kuliko Mungu Baba na ni ‘strict’  kuliko Mungu Mwana Bwana Yesu mwenyewe.  mwenyewe
 129. 129. ROHO MTAKATIFU NI MUNGU  Pamoja na upole wake, Roho wake, RohoMtakatifu yuko ‘very strict’ kuliko Baba na Mwana. Soma mwenyewe uone,  Mathayo 12:22‐32 
 130. 130. SIRI YA KANISA LA LEOSiri ya Kanisa la leo, ipo katika; y , p ;1. Kumtambua Roho Mtakatifu2. Kumthamini Roho Mtakatifu3. Kumshirikisha3 Kumshirikisha Roho Mtakatifu4. Kumsikiliza Roho Mtakatifu5. Kumtii Roho Mtakatifu
 131. 131. ROHO MTAKATIFU  ROHO MTAKATIFUROHO MTAKATIFU ROHO MTAKATIFU YUKO WAPI? YUKO WAPI? Yohana 16:7 Y h 16 7
 132. 132. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Yohana 14:12‐17 14:12 17 1. Yupo Pamoja Nawe p j (He is with you)
 133. 133. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Yoel 2:28 ‘Katika siku za mwisho,  asema Bwana, nitamwaga Roho wangu juu ya wote wenye mwili’.i.e. Kila mwenye mwili, RohoMtakatifu yupo pamoja naye
 134. 134. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Yohana 14:12‐17 14:12 17 1. Yupo Pamoja Nawe p j (He is with you) Kazi yake: Kukushuhudia (Yoh 16:8)
 135. 135. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Yohana 14:12‐17 14:12 17 2. Yupo Ndani yako p y (He is in you) Kazi yake: Kutuzaa mara ya pili katika Uzima wa milele.
 136. 136. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Matendo 1:8 3. Huwa anakuja juu yako j j y (He is upon you) Kazi yake: Kutupa uwezo (upako) wa Kuifanya kazi ya Mungu.
 137. 137. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Kutoka 31:1‐5 Bwana akamwambia Musa, kwaajili ya ufundi wa vyombo vote vya jili f di b t hekalu, nimempaka mafuta p f (uwezo) Bezaleli mwana wa Huri,  kwa ajili ya kazi zote za kuchora kuchora,  kuchonga, kukata na ufundi wote wa f dh na dh h b fedha dhahabu.
 138. 138. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  1Petro 4:11 1Petro 4:11“ …Ye yote ahudumuye maneno hana budi kuhudumu kwa nguvu zile apewazo na Mungu Mungu,  ili Mungu apate kutukuzwa katika mambo yote kwa njia ya Yesu Kristo ” Kristo…
 139. 139. ROHO MTAKATIFU YUKOJE NASI.  Matendo 10:38“ … Jinsi Mungu alivyompaka Yesu Kristo K i t mafuta, kwa R h f t k Roho Mtakatifu na Nguvu; naye f g y akawa akizunguka katika miji na vijiji akiwaponya watu na vijiji, akiwaponya kuwafungua wote walioonewa na ibili i ” ibilisi…”
 140. 140. ROHO MTAKATIFU  NGUVU YA MUNGU  NGUVU YA MUNGUKumbe basi; ; Pasipo nguvu za Mungu,  (UTUKUFU) mtu wa Mungu  huwezi kufanikiwa katika  h i k f iki k tik maisha yako hapa duniani.  maisha yako hapa duniani.
 141. 141. ROHO MTAKATIFU Kazi za  Kazi zaRoho MtakatifuRoho Mtakatifu Yohana 14:26 Yohana 14:26 Yohana 16:13 Yohana 16:13
 142. 142. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 1. Kutushuhudia kuhusu Kutushuhudia kuhusuDhambi, Haki na HukumuDhambi Haki na Hukumu (Conviction)
 143. 143. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU1. Kutushuhudia na Kutushawishi  1 Kutushuhudia na Kutushawishi Yohana 16:7‐8, Warumi 8:16, Yohana 16:7‐8 Warumi 8:16 Mfano; Matendo 2:37‐41 ‘wakachomwa mioyo yao’
 144. 144. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 2. Kutuzaa mara ya Pili na Kutuzaa mara ya Pili naKuumba Wokovu Ndani yetuKuumba Wokovu Ndani yetu (Salvation)
 145. 145. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 2. Kutuzaa 2 Kutuzaa ktk Maisha Mapya (Wokovu/Kuokoka) Yohana 1:12‐13, Yohana 3:3‐6,  1Wakorintho 12:3 k i h Mfano; Matendo 2:37‐41 ‘wakachomwa mioyo yao’
 146. 146. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 3.Kutujaza Nguvu za Mungu Kutujaza Nguvu za Mungu Ndani yetu na Juu yetu y y ( (Power) )
 147. 147. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 3. Kutujaza 3 Kutujaza Nguvu za Mungu Luka 24:49, Matendo 1:8  Mfano; Luka 4:1,14, 18‐19 Luka 4:1 14 18‐19‘Akatembea kwa Nguvu za Roho na g kuwa mtu maarufu ktk Uyahudi’
 148. 148. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 4.Kutuongoza katika Maisha Kutuongoza katika Maisha y ya Kila siku ( (Guide) )
 149. 149. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU4. Kutuongoza4 Kutuongoza na Kutupasha habari Yohana 16:13, Warumi 8:14  Mfano; Matendo 16:6; ‘Wakakatazwa na Roho kwenda kuhubiri Asia, nao wakatii!’
 150. 150. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 5.Kutufundisha Neno la Kutufundisha Neno la Mungu kwa Ufunuo g ( (Revelation) )
 151. 151. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU5. Kutufundisha5. Kutufundisha na Kutufunulia Siri za Neno la Mungu Yohana 14:26 1Wakor 2:9 12 14:26, 1Wakor 2:9‐12  Mfano; Luka 24:44 49; Luka 24:44‐49; ‘Akawafunulia akili zao, wapate kuelewa maandiko!’
 152. 152. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 6.Kutusaidia katika Kuomba na Kutusaidia katika Kuomba na Kutuombea ( (Intercession) )
 153. 153. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 6. Kutuwezesha 6. Kutuwezesha Kuomba sawa na Mapenzi ya Mungu Warumi 8:26 27 1Wakor 2:9 11 8:26‐27, 1Wakor 2:9‐11  Mfano; Matendo 12:1‐5‐17; 12:1 5 17; Kanisa linatiwa nguvu na Roho, ilikuomba kwa ajili ya Petro gerezani ya Petro gerezani.
 154. 154. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 7. Kutusaidia katika  Kutusaidia katikaKuamwabudu Mungu katika  g Roho na Kweli (Spiritual Worship)
 155. 155. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU7. Kutuwezesha Kumwabudu Mungu katika Roho na Kweli Yohana 4:23‐24,  Mfano; Matendo 2:1‐13‐18;  Walipojazwa Roho Mtakatifu Mtakatifu, waliweza kumwadhimisha Mungu kwa matendo yake makuu makuu.
 156. 156. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 8.Kuusulubisha Mwili na Kuusulubisha Mwili na Tamaa zake ( (Crucify the Flesh) y )
 157. 157. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU8. Kutuwezesha Kuusulubisha mwili pa oja a ta aa a e pamoja na tamaa zake.  1Wathes 4:1‐4‐7, Wagalt 5:16‐24  Mfano; Warumi 7:15‐25, Warumi 8:5‐12 Paulo: Mambo mabaya nisiyotaka,  nilijikuta ninayafanya, Yesu kwa j y f y , Roho wake, akampa kuyashinda.
 158. 158. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 9.Kuvunja Pingu na VifungoKuvunja Pingu na Vifungo (Deliverance)
 159. 159. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU9. Kuvunja Vifungo na Vizuizi maishani mwetu mwetu.  2Wakor 3:17, Luk 4:18‐19Isaya 10:27, Mathayo 12:28 Mfano; f Luka 11:20 Luka 11:20 1Samweli 16:17‐23 Matendo 9:17‐19,.
 160. 160. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 10. 10Kutuwezesha Kukua KirohoKutuwezesha Kukua Kiroho (Spiritual Growth) (Spiritual Growth)
 161. 161. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU10. Kutuwezesha Kukua Kiroho. 2Wakor 3:6, 17‐18, 2Petro 3:18 2W k 3 6 17 18 2P t 3 18 Waefes 4:11‐15 Mfano; 1Wakorintho 3:6‐9 Mimi nilipanda, Apolo akatia maji, bali akuzae ni Mungu ji b li k iM
 162. 162. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 11. 11Kuchipusha Karama na Kuchipusha Karama na Vipawa vya Kiroho p y ( p (Spiritual Gifts) )
 163. 163. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 11. Kutupa Karama na Vipawa vya Kiroho.  1Wakor 12:4‐11, Warumi 12:6‐13  1Wakorintho 14:1‐5 1Wakorintho 14:1 5 Mfano; Kutoka 31:1‐11Nimempa Bezaleli Upako (Roho) wa (Roho) wakuchonga na kuchora kwa ustadi vitu vya nyumba ya Mungu ya Mungu
 164. 164. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 12. 12Kutunyakua kwenda Kutunyakua kwenda Mbinguni g (Kutubadilisha Asili) (Change of Nature)
 165. 165. KAZI ZA ROHO MTAKATIFU 12. Kubadilisha asili yetu na kutunyakua kwenda Mbinguni Mbinguni. Luka 1:30‐38, Mdo 1:1‐2,9 Mfano; Matendo 8:38‐40 dWalipomaliza ubatizo Roho wa ubatizo, RohoMungu akamyakua Filipo kutokaSamaria mpaka AS i k Azoto bila usafiri. bil fi i
 166. 166. SIRI YA KANISA LA LEOSIRI YA USHINDI WA SIRI YA USHINDI WA KANISA LA LEO KANISA LA LEO
 167. 167. ROHO MTAKATIFU NI MUNGU SIRI YA KANISA LA LEO; ; Ipo katika … Kumtambua na kumpokea Roho Mtakatifu katika maisha yetu, sisi yetu, sisikama kanisa la Kristo, na kumfanyaRoho Mtakatifu kama mwenzetu auR h Mt k tif k t mwenza wetu (partner) (p )
 168. 168. ROHO MTAKATIFU NI MUNGU Kwasababu …
 169. 169. ROHO MTAKATIFU Roho Mtakatifu ni; ; 1. Ni Mungu Mwenyezi 2. Ni Nguvu ya Mungu 3. Roho Mtakatifu ni Mtu (Nafsi iliyo hai)
 170. 170. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Huduma na Karama  Huduma na Karama za  za Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu Katika Kanisa. Katika Kanisa
 171. 171. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOMoja ya kanuni muhimu katika kanisa, inayoweza kusababisha  Kanisa kulitimiza kusudi la  K i k li i i k di l Mungu duniani, na kutembea  Mungu duniani na kutembea na Nguvu za Mungu, ni watu  kuuheshimu Huduma na  Karama za Roho Mtakatifu. K R h Mt k tif
 172. 172. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 173. 173. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 4:1‐21 Basi, watu na watuhesabu sisi  ni watumishi wa Kristo na  mawakili wa siri za Mungu.  mawakili wa siri za Mungu 2 Zaidi ya hayo, litakiwalo ni Zaidi ya hayo, litakiwalo ni  watumishi na mawakili waonekane kuwa waaminifu. 
 174. 174. Huduma na KaramaHuduma na Karama za  Roho Mtakatifu h k if(1Wakorintho 12:4‐11)(1W k i th 12 4 11)
 175. 175. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za karama, lakini R h ni yule k l ki i Roho i l yule. 5 yule 5 Pia kuna huduma za aina mbali mbali, lakini Bwana  ni yule yule. 
 176. 176. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐116 Kisha kuna tofauti za kutenda kazi, lakini i Mungu yule yule k i l ki i ni M l l atendaye kazi zote kwa watu wote. 
 177. 177. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 Basi kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa faida ya wote wote.  8 Maana mtu mmoja kwa Roho j hupewa neno la hekima na mwingine neno la maarifa kwa Roho huyo huyo huyo. 
 178. 178. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐119 Mtu mwingine imani kwa huyo Roho na mwingine karama za kuponya. 10 Kwa mwingine p y g matendo ya miujiza, kwamwingine unabii kwa mwingine kupambanua roho;
 179. 179. Misingi ya Kanisa 1Wakorintho 12:4‐11 10 … kwa mwingine aina mbali mbali za lugha kwa mwingine lugha, kwa tafsiri za lugha. 11 Haya yote g y y hufanywa na huyo huyo Rohommoja, Roho naye h j R h humgawia kil i kila mtu, kama mtu kama apendavyo mwenyewe.
 180. 180. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 181. 181. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Huduma na Karama katika kanisa,  ni k i kama viungo k tik mwili wa i katika ili binadamu. Ili mwili binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa, ni lazima kila kiungo kikae katika nafasi yake na kifanye kazi yake sawa sawa sawa.
 182. 182. Huduma na Karama Lakini katika Kanisa la leo,  maswala ya Karama nahuduma yamechanganwa sana na yamechakachuliwa sana ykiasi cha kuleta mvurugano na matatizo makubwa katika utendaji wa kazi ya Mungu Mungu.
 183. 183. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na kuna waumini wengi sana katika kanisa, hawajui wito k tik k i h j i it wao, karama wao karama zao na hudumazao katika kanisa la Yesu, japo wana miaka mingi kanisani.
 184. 184. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na kuna baadhi ya karama na huduma k tik K i h d katika Kanisa, zimefutwa au kuzimwa kabisa, au kuzimwa kabisa, eti kwa madai kwamba wakati wake ulikwisha kupita tangu enzi za mitume wa kwanza kwanza.
 185. 185. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Na baadhi ya karama na huduma katika Kanisa, zimefutwa au  k tik K i i f t kuzimwa kabisa, eti kwa madai kabisa, eti kwamba karama hizo zinaleta vurugu katika Kanisa. (1Wathesalonike 5:19‐23) (1W th l ik 5 19 23)
 186. 186. Huduma na Karama 1Wathesalonike 5:19‐2319 Msimzimishe Roho (msiuzime moto au karama za Roho au karama Mtakatifu), 20 msidharau maneno ya nabii. 21 Jaribuni mambo yote.  (halafu) Yashikeni b t (h l f ) Y hik i yaliyo mema. 22 Jiepusheni na mema. 22 lililo ovu (uovu wa kila namna). 
 187. 187. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 188. 188. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19,Lakini katika Kanisa la leo, nguvu  za Kanisa zimepungua sana  za Kanisa zimepungua sana kwasababu kanisa limesimamia kwasababu kanisa limesimamiamisingi (misimamo) tofauti na ile  aliyoiweka Bwana Yesu katika  Kanisa lake.  Kanisa lake
 189. 189. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19, Na ndio maana, kanisa la leo,  halijaweza kuishi na kutembea  halijaweza kuishi na kutembeakatika mamlaka ya Mungu kama katika mamlaka ya Mungu kamailivyokusudiwa, kwamba Kanisa  limiliki na kuitawala dunia, ili  watu waishi maisha mazuri. watu waishi maisha mazuri
 190. 190. Karama na hudumaKanisa la leo limetegemea zaidi vyeti vya elimu za kibinadamu katika kuifanya kazi ya Mungu katika kuifanya kazi ya Mungukuliko karama na uwezesho wa  Roho Mtakatifu. (Matendo 4:13)
 191. 191. Karama na huduma Matendo 4:13‐14 13 Wale viongozi na wazeewalipoona ujasiri wa P t li j ii Petro na Yohana na kujua ya kuwawalikuwa watu wa kawaida, wasio na elimu, walishangaa sana, kumwona yule … k l
 192. 192. Karama na huduma Matendo 4:13‐14 14 … aliyekuwa kiwete,  ameponywa k bi na kabisaamesimama pale pale pamoja pale palenao (kama uthibitisho); hivyo hawakuweza kusema lo lote kuwapinga. k i
 193. 193. Karama na huduma Matendo 4:13‐14 13 Wale viongozi na wazee walipoona h li haya, walitambua lit b kwamba, Petro na Yohana, japo kwamba Petro na Yohana japo hawana elimu (ya dunia hii), lakini walikuwa pamoja na Yesu. (imefafanuliwa)
 194. 194. Karama na huduma Matendo 4:13‐14Si kwamba, natetea ujinga (au  watu k t k t kutokwenda shule),  d h l ) Hapana, ila Hapana ila tu ninaonyakwamba, elimu zetu, zisiwe juuya elimu au maarifa ya Mungu, (karama za R h Mt k tif ) (k Roho Mtakatifu).
 195. 195. Karama na huduma Nguvu za Mungu zimepungua  sana leo, kwasababu Kanisa la leo limetegemea zaidi vyeti vya leo limetegemea zaidi vyeti vya elimu za kibinadamu zaidi,  , katika kuifanya kazi ya Mungu kuliko karama na uwezesho wa  Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu
 196. 196. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19,kwahiyo, Kanisa la leo, limekuwa  dhaifu sana kwasababu, kanisa  dhaifu sana kwasababu kanisa limechakachua misingi sahihi limechakachua misingi sahihikama hii kutoka katika utaratibu  na mpango wa Mungu juu ua  Kanisa lake; Kanisa lake;
 197. 197. Karama na huduma Lakini kanisa la Kwanza,  waliheshimu sana huduma navipawa vya mtu; Na ndio maana mtu; Na ndio kanisa la kwanza, lilitembea , katika nguvu kubwa sana za Mungu, enzi za huduma yao. (Matendo 8:5‐17) (M t d 8 5 17)
 198. 198. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 5 Filipo akateremkia mji mmojawa SSamaria akawahubiria h b i i k h bi i habari za Kristo 6 Watu walipomsikia Kristo. 6Filipo na kuona ishara na miujizaaliyofanya, wakasikiliza kwa bidii yale aliyosema.  l li
 199. 199. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 7 Pepo wachafu wakawa wakiwatoka watu wengi, huku ki t k t i h k wakipiga kelele na wengi waliopooza na viwete, wakaponywa. 8 Hivyo pakawa na furaha kuu katika ji huo.  f h k k tik mji h
 200. 200. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 14 Basi mitume waliokuwaYerusalemu waliposikia kY l li iki kuwa Samaria walipokea Samaria walipokea neno la la Mungu, wakawatuma Petro na Yohana waende huko. 
 201. 201. Karama na huduma Matendo 8:5‐1715 Nao walipofika wakawaombea ili wampokee R h Mt k tif k Roho Mtakatifu,  16 kwa sababu Roho Mtakatifualikuwa bado hajawashukia hata jmmoja ila wamebatizwa tu katika jina la Bwana Yesu.  ji l B Y
 202. 202. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 17 Ndipo Petro na Yohanawakaweka mikono yao j ya k k ik juu wale waliobatizwa, nao wale waliobatizwa naowakapokea Roho Mtakatifu. 
 203. 203. Karama na huduma Matendo 8:5‐17Japo Filipo anakarama za miujiza na uponyaji, lakini aliheshi zaidi ji l ki i lih hi idi huduma na karama ya PetroPetro  katika kuwaombea watu Ujazo wa Roho Mtakatifu.
 204. 204. Karama na huduma Matendo 8:5‐17Filipo aliwakaribisha akina Petro  kwa k moyo mweupe ili k j kujakuifanya huduma ya Bwana bila Bwana, bila wivu wala kinyongo. (Hii ni tofauti sana na utendaji wa kanisa la leo). k i l l )
 205. 205. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 Kanisa la leo lina mgongano navurugu na vinyongo na magomvi i imengi na viburi vingi sana katika utendaji wa karama zake, kiasicha kuondoa kabisa utukufu wa Mungu k i M kanisa.
 206. 206. Karama na huduma Matendo 8:5‐17Karama na huduma hizi zimaleta balaa badala baraka katika b l b d l ya b k k tik jamii za watu wa Mungu; Mungu; kwasababu zinafanywa kwa nia tofauti na kulijenga kanisa na ufalme wa M f l Mungu d i i duniani.
 207. 207. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 Karama na huduma hizizimekuwa zikifanyika k nia ya i k ikif ik kwa i mashindano, kujinufaisha, na mashindano kujinufaisha nakujitafutia utukufu binafsi na sio utukufu wa Mungu.
 208. 208. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 Ndio maana Kanisa la leo linaupungufu au ukavu wa nguvu za f k Mungu kwasababu ya migongano ya karama na huduma za Roho Mtakatifu katika kanisa. k tik k i
 209. 209. Karama na huduma Lakini kanisa la Kwanza,  waliheshimu sana huduma navipawa vya mtu; Na ndio maana mtu; Na ndio kanisa la kwanza, lilitembea , katika nguvu kubwa sana za Mungu. (Matendo 8:5‐17) (M t d 8 5 17)
 210. 210. Karama na huduma Matendo 8:5‐17 Kanisa la kwanza lilishirikiana vipawa na h d i huduma k moyo kwa mweupe bila vinyongo choyo vinyongo, choyo,  chuki, kiburi, mashindano, dharau, na wivu wa aina yoyote.
 211. 211. NGUVU YA KANISA Ndio maana kanisa la kwanza  waliweza kutembea na Nguvu nyingi sana za Mungu, na kuwa nyingi sana za Mungu na kuwa na heshima katika jamii zao,  j ,kwasababu walizingatia misingi  ya kanisa la Mungu; Mf; kuheshimu huduma+karamaMf k h hi h d k
 212. 212. UMOJA WA KANISA LA MUNGUMoja ya kanuni muhimu katika kanisa, inayoweza kusababisha  (kuzalisha) Nguvu za Mungu (k li h ) N M ziletazo baraka za Mungu ziletazo baraka za Mungu katika maisha yetu, ni  kuuheshimu Huduma na  Karama za Roho Mtakatifu. K R h Mt k tif
 213. 213. Karama na huduma Mathayo 16:18‐19,kwahiyo, Nguvu ya Kanisa la leo  imepungua sana kwasababu,  imepungua sana kwasababu kanisa limechakachua misingi kanisa limechakachua misingi kama hii kutoka katika vile  viwango alivyoweka Roho  Mtakatifu katika Kanisa lake; katika Kanisa lake;
 214. 214. VIWANGO VYA MUNGU Ili Mungu alitimize kusudi lake  g duniani kupitia kanisa lake, ni lazima basi kanisa lake basi, kanisa lake  litengeneze viwango na mazingira fulani vya lazima (necessary conditions and  standards) vinavyotakiwa, ililifanye kazi na Mungu duniani.
 215. 215. VIWANGO VYA MUNGU Kukosekana au kupungua kwa au kupungua kwa  viwango hivi muhimu katika misingi/nguzo za kanisa, ndiko kumesababisha kupungua kwa kumesababisha kupungua kwautendaji wa mkono wa Munguutendaji wa mkono wa Mungu katika kanisa la leo.
 216. 216. Misingi ya KanisaKama Kanisa la leo litarudi katika kuumiliki ulimwengu, basi lazima  Kanisa lihakikishe watu wake  K i lih kiki h k tunazijua karama zao na  tunazijua karama zao nawanatembea katika huduma zao kwa nia ya kumtukuza Mungu tu  na kumshinda shetani. k hi d h t i
 217. 217. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Huduma na Karama  Huduma na Karama Za Roho Mtakatifu Za Roho Mtakatifu Katika Kanisa. Katika Kanisa (1Wakorintho 12:4‐11) (1Wakorintho 12:4 11)
 218. 218. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za k karama, lakini R h l ki i Roho ni yule yule yule.
 219. 219. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐115 Pia kuna huduma za ainambali mbali lakini Bwana ni mbali, lakini Bwana ni y yule yule.  y
 220. 220. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 6 Kisha kuna tofauti zakutenda kazi lakini ni Mungu kazi, lakini y yule yule atendaye kazi zote y y kwa watu wote. 
 221. 221. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 B i kil mmoja h Basi kila j hupewaufunuo wa Roho kwa faida ya watu wote. 
 222. 222. Misingi ya Kanisa 1Wakorintho 12:4‐1111 Haya yote h f11 H t hufanywa na hhuyo huyo Roho mmoja, Roho naye mmoja, Roho humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 223. 223. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 224. 224. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Huduma na Karama katika kanisa,  ni k i kama viungo k tik mwili wa i katika ili binadamu. Ili mwili binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa, ni lazima kila kiungo kikae katika nafasi yake na kifanye kazi yake sawa sawa sawa.
 225. 225. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 12:4‐6 Aina za Wito Ai Wit (Type of Ministry)
 226. 226. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Makundi Makuu (3) ya Wito/UtumishiA. Huduma Kuu Tano (5)B. Karama Kuu Tisa (9)C. Masaidiano/Utenda‐kazi / 1Wakorintho 12:4‐6 1W k i th 12 4 6
 227. 227. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Makundi Makuu (3) ya Wito/UtumishiA. Huduma 5   ‐ YesuB. Karama 9  ‐ RohoC. Utenda‐kazi ‐ Baba 1Wakorintho 12:4‐6 1W k i th 12 4 6
 228. 228. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) ZA KANISA 1Wakorintho 12:28 1Wakorintho 12:28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 229. 229. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) Mitume Manabii Wainjilisti Waalimu W li Wachungaji
 230. 230. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5 ) ZA KANISA Waefeso 4:11
 231. 231. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Waefeso 4:11 Nae (Bwana Yesu) alitoawengine kuwa Mitume, nawengine kuwa Manabii na Manabii, wengine Wachungaji, na g g j, wengine Wainjilisti na wengine kuwa Waalimu.
 232. 232. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5 ) ZA KANISA 1Wakorintho 12:28
 233. 233. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za k karama, lakini R h l ki i Roho ni yule yule yule.
 234. 234. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐115 Pia kuna huduma za ainambali mbali lakini Bwana ni mbali, lakini Bwana ni y yule yule.  y
 235. 235. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 6 Kisha kuna tofauti zakutenda kazi lakini ni Mungu kazi, lakini y yule yule atendaye kazi zote y y kwa watu wote. 
 236. 236. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 B i kil mmoja h Basi kila j hupewaufunuo wa Roho kwa faida ya watu wote. 
 237. 237. Misingi ya Kanisa 1Wakorintho 12:4‐1111 Haya yote h f11 H t hufanywa na hhuyo huyo Roho mmoja, Roho naye mmoja, Roho humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 238. 238. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Wakorintho 12:2828 Mungu ameweka katika Kanisa, kwanza Mitume pili Manabii tatu Mitume, Manabii, tatuWalimu, kisha Watenda miujiza, pia , j ,p karama za kuponya (Wainjilisti),  Karama za masaidiano, karama za K idi kmaongozi, aina mbalimbali za lugha ao go , a a ba ba a ug a (yaani Wachungaji).
 239. 239. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5)Waefeso 4:11        Wakorintho 12:281. Mitume1 Mitume 1. Mitume 1 Mitume2. Manabii 2. Manabii3. Wachungaji 3. Waalimu 4. Wainjilisti 4. Wainjilisti5. Waalimu5 Waalimu 5. Wachungaji  5 Wachungaji
 240. 240. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) Mitume Manabii Wainjilisti Waalimu W li Wachungaji
 241. 241. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) Cha msingi kujua ni kwamba, Huduma Kuu 5 za Kanisa, si vyeo ndani ya Kanisa bali HUDUMA Kanisa, balimaalum za Utendaji Mkuu katika j Kanisa la Bwana Yesu.
 242. 242. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) UTOFAUTI WAO KATIKA  UTOFAUTI WAO KATIKA UTENDAJI WA HUDUMA UTENDAJI WA HUDUMA ~  Kazi Zao ~
 243. 243. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1. MitumeKuweka Misingi ya Imani 1Wakorintho 12:28 1W k i h 12 28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 244. 244. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 2.  ManabiiKupeleka Ujumbe kwa Kanisa 1Wakorintho 12:28 1W k i h 12 28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 245. 245. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 3.  WaalimuKufundisha Neno kwa Kanisa 1Wakorintho 12:28 1W k i h 12 28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 246. 246. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 4.  WainjilistiKuleta Waumini Wapya (Kondoo)  Kanisani (Kundini) 1Wakorintho 12:28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 247. 247. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 5.  WachungajiKulisha na Kulinda Waumini (Kondoo) 1Wakorintho 12:28 Waefeso 4:11 Waefeso 4:11
 248. 248. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO HUDUMA KUU TANO (5) UTOFAUTI WAO KATIKA  UTOFAUTI WAO KATIKAVIPAUMBELE VYA HUDUMAVIPAUMBELE VYA HUDUMA ~  Mzigo wa Ndani ~ g
 249. 249. HUDUMA KUU TANO (5) HUDUMA                    MZIGO HUDUMA MZIGO1. Mitume1. Mitume Kazi ianze/isimame2. Manabii Mungu anasemaje3. Wainjilisti Watu wanaookoka4. Waalimu4 W li Watu wanaelewa W t l5. Wachungaji   Kondoo5. Wachungaji Kondoo wanakua Idadi (Quantity)  Kiwango (Quality)
 250. 250. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Huduma Kuu Tano (5) Mtu aliyeitwa na Mungu katikaHuduma Kuu za Kanisa, anaweza kupewa Huduma zaidi ya mojamoja, katika kulitimiza Kusudi la Mungu la Mungu kwa watu wake.
 251. 251. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Huduma Kuu Tano (5) Kwa Mfano;Musa alikuwa Nabii na pia alikuwa M h lik Mchungaji. ji Kutoka 32:7 14 32:7‐14
 252. 252. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Huduma Kuu Tano (5) Kwa Mfano;Paulo alikuwa Mwinjilisti, Mtume, na M li Mt Mwalimu. 1Timotheo 2:7 1Timotheo 2:7
 253. 253. HUDUMA KUU TANO (5)Kwa Mfano wa Bwana Yesu Mtume Nabii Mwinjilisti Mwalimu M li Mchungaji
 254. 254. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO KARAMA KUU TISA (9) ZA KANISA 1Wakorintho 12:4‐11 1Wakorintho 12:4 11
 255. 255. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za k karama, lakini R h l ki i Roho ni yule yule yule.
 256. 256. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐115 Pia kuna huduma za ainambali mbali lakini Bwana ni mbali, lakini Bwana ni y yule yule.  y
 257. 257. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 6 Kisha kuna tofauti zakutenda kazi lakini ni Mungu kazi, lakini y yule yule atendaye kazi zote y y kwa watu wote. 
 258. 258. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 B i kil mmoja h Basi kila j hupewaufunuo wa Roho kwa faida ya watu wote. 
 259. 259. Misingi ya Kanisa 1Wakorintho 12:4‐1111 Haya yote h f11 H t hufanywa na hhuyo huyo Roho mmoja, Roho naye mmoja, Roho humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 260. 260. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Makundi Makuu (3) y ya KaramaA. Karama za Ufunuo fB. Karama za UsemiC. Karama za Udhihirisho
 261. 261. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOA. Karama za Ufunuo1. Neno la Maarifa f2. Neno la Hekima3. Kupambanua roho p
 262. 262. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOB.  Karama za Usemi4.  Karama ya Unabii y5.  Aina za Lugha g6.  Tafsiri za Lugha f g
 263. 263. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOC.  Karama za Nguvu7.  Karama ya Imani y8.  Karama ya Kuponya y p y9.  Karama ya Miujiza y j
 264. 264. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHUDUMA ZA MASAIDIANO (Karama za Utendaji Kazi) 1Wakorintho 12:4‐11
 265. 265. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOHuduma na Karama za Roho Mtakatifu ni uwezo na vipawa  vya Mungu ndani ya watu  M d i wake, vinavyowawezesha  wake vinavyowawezesha kutenda kazi duniani kwa  kulitimiza kusudi la Mungu.
 266. 266. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHOKila Mtu katika jamii ya watu wa  Mungu ana Karama na Kipawa fulani kilichowekwa na Roho  f l i kili h k R h Mtakatifu wa Mungu,  Mtakatifu wa Mungu kinavyochomwezesha kutenda  kazi duniani ili kulitimiza   kusudi la Mungu. k di l M
 267. 267. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐114 Basi kuna aina mbali mbali za k karama, lakini R h l ki i Roho ni yule yule yule.
 268. 268. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐115 Pia kuna huduma za ainambali mbali lakini Bwana ni mbali, lakini Bwana ni y yule yule.  y
 269. 269. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐11 6 Kisha kuna tofauti zakutenda kazi lakini ni Mungu kazi, lakini y yule yule atendaye kazi zote y y kwa watu wote. 
 270. 270. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:4‐117 B i kil mmoja h Basi kila j hupewaufunuo wa Roho kwa faida ya watu wote. 
 271. 271. Misingi ya Kanisa 1Wakorintho 12:4‐1111 Haya yote h f11 H t hufanywa na hhuyo huyo Roho mmoja, Roho naye mmoja, Roho humgawia kila mtu, kama apendavyo mwenyewe.
 272. 272. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Kipawa hicho, ndicho kinachotenda kazi ili mtu aweze kuishi na kuyatawala mazingira k i hi k l i i yake, hata kumwezesha mtu  yake hata kumwezesha mtu huyo kulitimiza kusudi la  Mungu, yaani kuwa ‘chombo  kizuri cha ibada’. ki i h ib d ’
 273. 273. SIFA NA IBADA KWA MUNGU Mungu Zab 22:3Ibada Nchi Yoh 4:23‐24 Kumb 8:6‐18 Adam Zab 150:6
 274. 274. KARAMA ZA ROHO MTAKATIFU  Kutoka 31:1‐5Bwana akamwambia Musa, kwa ajili ya ufundi wa vyombo vyote jili f di b t vya hekalu, nimempaka mafuta y p f(uwezo) Bezaleli mwana wa Huri, kwa ajili ya kazi zote za kuchora kuchora, kuchonga, kukata na ufundi wote wa f dh na dh h b fedha dhahabu.
 275. 275. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Karama za Utendaji Kazi 1Wakorintho 12:4‐11• Maombezi       Uratibu• Uimbaji  Ui b ji Usimamizi Ui ii• Utoaji  Utoaji Ukarimu• Ujuzi  j Uhudumu• Ufundi Kuonya
 276. 276. AINA YA WITO KARAMAMASAIDIANO Neno MaarifaMaombezi Neno Hekima HUDUMAUimbajiUtoaji Kupambanua MitumeUjuzi Karama Unabii ManabiiUfundi Aina za Lugha Waalimu W liUratibu Tafsiri Lugha WachungajiUsimamizi Karama I K Imani iUkarimu Wainjilisti Karam KuponyaUhudumu Karama Miujiza
 277. 277. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Ishara au Viashiria  Wito wa mtu Wito wa mtu.(Signals za Huduma na Karama)(Signals za Huduma na Karama)
 278. 278. Kuthibitisha Wito wakoKuthibitisha Wito Wako  (Comfirmation)
 279. 279. Kuthibitisha Wito wako 1. Amani na Furaha ya moyoni (Peace n’ Joy)Isaya 55:12, Filipi 4:4‐7,  Kolosai 3:15 l i3
 280. 280. Kuthibitisha Wito wako 2.Kupenda na Kuridhika (Passion)  Kut 33:12‐14, Math 17:1‐7 Zab 37:4, Zab 16:11, 
 281. 281. Kuthibitisha Wito wako 3. Bajeti ya Muda zaidi Kut 33:7‐11, Math 14:22‐23, Mark 1:35, Yoh 8:1 
 282. 282. Kuthibitisha Wito wako 4.Uwezo mkubwa wa  Kazi hiyo (Ability)  Kutoka 33:1‐5, Matendo 6:7‐10.  d 6 0
 283. 283. Kuthibitisha Wito wako 5. Matokeo Mazuri   Yohana 5:31‐36,  Marko 16:15‐20.
 284. 284. Kuthibitisha Wito wako 6. Baraka na Mafanikio Zaburi 1:1‐3, Mithali 10:22 Mith 17:8, Mith 18:16
 285. 285. Kuthibitisha Wito wako 7. Ushuhuda mzuri wa  Watu wengine Math 18:16, Yoh 6:11‐14 Yoh 3:1‐2, Mdo 6:1‐8. h3 2 d 6 8
 286. 286. Kuthibitisha Wito wako1. Amani na Furaha ya moyoni2. Kupenda na Kuridhika3.3 Kutumia Muda Zaidi K t i M d Z idi4.4 Uwezo mkubwa ktk hilo  Uwezo mkubwa ktk hilo5. Matokeo Mazuri 6. Baraka na Mafanikio7. Ushuhuda mzuri wa wengine
 287. 287. Huduma na KaramaNamna ya Kutambua Huduma na Karama yako
 288. 288. Kutambua Huduma na Karama1. Mwombe Mungu (Omba)Fanya Maombi ya Muda mrefu Yeremia 29:11‐13 Isaya 43:26 Wafilipi 4:6‐7 fili i 6 Zaburi 32:8 Zab ri 32 8
 289. 289. Kutambua Huduma na Karama 2. Tumika katika Kazi ya Mungu bila mipaka.Panda mbegu asubuhi na jioni,  hujui h j i ni ipi itaka oota itakayoota Mhubiri 11:6
 290. 290. Kutambua Huduma na Karama3. Sikiliza Sauti ya Mungu (Uongozi wa Mungu) na Uangalie Uwezo Binafsi l f ulionao (Neema) (Neema).Chunguza Eneo unalotumika vizuri zaidi kuliko mengine. g Matendo 6:8
 291. 291. Kutambua Huduma na Karama Uwezo Binafsi (Neema).Chunguza eneo unalotumika vizuri zaidikuliko mengine (matokeo mazuri zaidi). g ( ) Matendo 6:8‘Filipo akijaa Neema na Nguvu,  alifanya maajabu na ishara kubwa kati ya watu’
 292. 292. Kutambua Huduma na Karama 4. Mwombe Mungu Tena  akupe Uthibitisho. (Comfirmation)Fanya Maombi ya Muda mrefu Luka 4:1‐14,18‐19 L k 4 1 14 18 19 Luka 6:12‐19 Luka 6:12 19
 293. 293. Kutambua Huduma na Karama 5.  Sikiliza ushauri (Uliza)  Sikiliza ushauri kutoka kwawatendakazi na walezi wako wa kiroho au kihuduma au kihuduma.
 294. 294. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Mambo Muhimu  Ya Kuombea. Vipimo vya Aina ya  Vipimo vya Aina ya Wito wa mtu. Wito wa mtu (Specificacations)
 295. 295. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO1. Kila mtu (mmoja mmoja)  katika Kanisa ana wito wake (huduma/karama)2.  Wito wa mtu ( d (Huduma na Karama yake) ni maalumu yake) ni sana (Very Specific) ( y p f )
 296. 296. Viashiria vya Wito wa Mtu1. Kusudi la Wito2. Mpango wa Wito3. Uwezo na Nguvu (Matokeo)4. Ngazi Ki4 N i au Kiwango cha Wito h Wit5. Eneo la Wito 5 Eneo la Wito6. Kipimo au Kiasi cha Wito p7. Muda wa Wito
 297. 297. Viashiria vya Wito wa Mtu 1.  Kusudi la Wito
 298. 298. Viashiria vya Wito wa Mtu 1. Kusudi la WitoKila kiungo katika Kanisa (Mwili wa K i t ) Ki f Kristo ) Kinafanya k i kaziduniani ili kutimiza Kusudi moja Kuu la Mungu, la Kuujunga Ufalme wa Mungu duniani.
 299. 299. Viashiria vya Wito wa Mtu 1. Kusudi la WitoKusudi Kuu la Mungu duniani lina li sura Kuu Nne ( ) (4).
 300. 300. Viashiria vya Wito wa Mtu Sura Nne za Kusudi la Mungu.1.Kumiliki na Kutawala Dunia2.Kumsifu + Kumwabudu Mungu3.Kufanikiwa na Kuongezeka f iki k4.Kuwatafuta na K4K t f t Kuwaleta Nd i l t Ndani Watoto wa Mungu Walio Nje.
 301. 301. Viashiria vya Wito wa Mtu 1. Kusudi la WitoKila kiungo katika Kanisa (Mwili wa K i t ) Ki f Kristo ) Kinafanya k i kaziduniani ili kutimiza Kusudi moja Kuu la Mungu, la Kuujunga Ufalme wa Mungu duniani.
 302. 302. Viashiria vya Wito wa Mtu 1. Kusudi la Wito Matendo 26:12‐18 Yohana 4:23‐24 Mwanzo 1:26‐28 Marko 16:15‐20
 303. 303. Viashiria vya Wito wa Mtu 2.  Mpango wa Wito p g
 304. 304. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana!Kila wito wa Mungu una mpango   na mchepuo wake maalum, uliowekewa na Mungu, kwa  uliowekewa na Mungu kwa y kusudi lake. Usitafute kufanya  kila kitu; lenga kufanya wito wako katika mchepuo uliopewa.
 305. 305. Viashiria vya Wito wa Mtu 2. Mpango wa WitoKila kiungo katika Kanisa (Mwiliwa K i t ) Ki t Kristo ) Kimetengenezewa naMungu, MpangoMungu Mpango wake maalum wa kulitimiza Kusudi Kuu la  Mungu duniani.
 306. 306. Viashiria vya Wito wa Mtu 2. Mpango wa Wito Mpango wake maalum wakulitimiza Kusudi Kuu la Munguk liti i K di K l M duniani, ni duniani ni Mungu kuwekaHuduma na Karama mbalimbalikatika Waumini wa Kanisa lake  (Viungo vya M ili wa K i t ) (Vi Mwili Kristo).
 307. 307. Huduma na Karama 1Wakorintho 12:12‐31Huduma na Karama katika kanisa,  ni k i kama viungo k tik mwili wa i katika ili binadamu. Ili mwili binadamu. Ili mwili ufanye kazi sawa sawa, ni lazima kila kiungo kikae katika nafasi yake na kifanye kazi yake sawa sawa sawa.
 308. 308. Viashiria vya Wito wa Mtu 2. Mpango wa Wito Mpango wake maalum wakulitimiza Kusudi Kuu la Munguk liti i K di K l M duniani, ni duniani ni Mungu kuwekaHuduma na Karama mbalimbalikatika Waumini wa Kanisa lake  (Viungo vya M ili wa K i t ) (Vi Mwili Kristo).
 309. 309. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2714 Basi mwili si kiungo kimoja,  bali ni viungo vingi. 15 Kama  mguu ungesema, “Kwa kuwa  mguu ungesema “Kwa kuwa mimi si mkono basi mimi si wa  mimi si mkono basi mimi si wa mwili,” hiyo isingefanya huo  mguu usiwe sehemu ya mwili.
 310. 310. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2716 Na kama sikio lingesema, “Kwa kuwa mimi si jicho, basi  mimi si la mwili,” hiyo  mimi si la mwili ” hiyo isingefanya hilo sikio lisiwe  isingefanya hilo sikio lisiwe sehemu ya mwili.
 311. 311. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2717 Kama mwili wote ungelikuwa  jicho, kusikia kungekuwa wapi?  Au kama mwili wote  Au kama mwili wote ungelikuwa sikio, kunusa  ungelikuwa sikio, kunusa kungekuwa wapi?
 312. 312. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐27 18 Lakini kama ilivyo, Mungu  ameweka viungo katika mwili,  kila kimoja kama alivyopenda.  kila kimoja kama alivyopenda 19 Kama vyote vingekuwa Kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mwili ungekuwa  wapi?
 313. 313. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2720 Kama ulivyo, kuna viungo  vingi, lakini mwili ni mmoja. 21 Jicho haliwezi kuuambia  h h l k b mkono,  Sina haja nawe! Wala mkono “Sina haja nawe!” Wala  kichwa hakiwezi kuiambia  miguu, “Sina haja na ninyi!”
 314. 314. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2722 Lakini badala yake, vile viungo  vya mwili vinavyoonekana  l k kuwa dhaifu, ndivyo ambavyo  kuwa dhaifu ndivyo ambavyo ni vya muhimu sana. y
 315. 315. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2723 Navyo vile viungo vya mwili  tunavyoviona havina heshima,  ndivyo tunavipa heshima  ndivyo tunavipa heshima maalum. Vile viungo vya mwili  maalum. Vile viungo vya mwiliambavyo havina uzuri, tunavipa  heshima ya pekee.
 316. 316. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2724 Wakati vile viungo vyenye  uzuri havihitaji utunzaji wa  pekee. Lakini Mungu  pekee Lakini Munguameviweka pamoja viungo vya ameviweka pamoja viungo vyamwili na akavipa heshima zaidi  vile vilivyopungukiwa
 317. 317. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐27 25 ili pasiwe na mafarakano  katika mwili, bali viungo vyote  k k l b lvihudumiane usawa kila kimoja vihudumiane usawa kila kimoja na mwenzake.
 318. 318. UMOJA WA KANISA LA MUNGU 1 Wakorintho 12:14‐2726 Kama kiungo kimoja kikiumia,  viungo vyote huumia pamoja  nacho, kama kiungo kimoja  nacho kama kiungo kimoja kikipewa heshima, viungo  kikipewa heshima, viungo vyote hufurahi pamoja nacho. 
 319. 319. Viashiria vya Wito wa Mtu 2. Mpango wa WitoKila kiungo katika Mwili wa Yesu (Kanisa), kina uwezo bi f i (K i ) ki binafsi ambao kimeumbiwa (kimejaliwa) na Mungu, kwamakusudi kamili ya kutenda kazi kwa kutimiza kusudi k k ti i k di maalumu. l
 320. 320. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1. Kila mtu (mmoja mmoja)  katika Kanisa ana wito wake (huduma/karama)2.  Wito wa mtu ( d (Huduma na Karama yake) ni maalumu yake) ni sana (Very Specific) ( y p f )
 321. 321. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO 1Timotheo 2:7 Nami kwa kusudi hili nimewekwa niwe Mhubiri naMtume na Mwalimu wa watu wa Mataifa katika imani na kweli. kweli. 
 322. 322. HUDUMA NA KARAMA ZA ROHO Yermia 1:5‐10 Kabla hujaumbika kwenye tumbo la mamako,  nilishakutenga uwe Nabii Nabii.  Usiseme wewe ni mtoto, mtoto, kwamaana nimeshakuandaa kuwa Nabii kwa Mataifa.
 323. 323. Viashiria vya Wito wa Mtu Muhimu sana!Kila wito wa Mungu una mpango   na mchepuo wake maalum, uliowekewa na Mungu, kwa  uliowekewa na Mungu kwa y kusudi lake. Usitafute kufanya  kila kitu; lenga kufanya wito wako katika mchepuo uliopewa.
 324. 324. Viashiria vya Wito wa Mtu 3.  Uwezo na Nguvu g (Matokeo)
 325. 325. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 6:8 Yohana 20:21‐22 Luka 24:49 k Luka 4:1,14 L k 4 1 14 Matendo 10:38 Matendo 10:38
 326. 326. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 6:8‘Naye Stephano, akijaa Neema  na Nguvu za Mungu, alifanya  na Nguvu za Mungu alifanya ishara na miujiza mikubwa  ishara na miujiza mikubwa miongoni mwa watu’
 327. 327. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Yohana 20:21‐22‘Kama Baba alivyonituma mimi,  nami nawatuma ninyi; pokeeni  nami nawatuma ninyi; pokeeni Roho Mtakatifu Roho Mtakatifu’  ( (Kwa kazi hiyo) y )
 328. 328. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 6:8 Yohana 20:21‐22 Luka 24:49 k Luka 4:1,14 L k 4 1 14 Matendo 10:38 Matendo 10:38
 329. 329. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 6:8‐10Wayahudi wakatoka kujadiliana  na Stefano juu ya Yesu; naye  na Stefano juu ya Yesu; naye Stefano akijaa Stefano akijaa neema na na  uwezo, akahojiana nao kwa  nguvu na ishara za miujiza.
 330. 330. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 6:8‐10Nao hawakuweza kumshinda  kwa yule Roho aliyekuwa  kwa yule Roho aliyekuwa akisema naye; kwakuwa  akisema naye; kwakuwastefano alijaa neema na uwezo mwingi
 331. 331. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Luka 24:49‘Tazama nawaletea ahadi ya  Baba; Lakini msitoke mjini  Baba; Lakini msitoke mjini mpaka mtakapovikwa uweza  mpaka mtakapovikwa uweza utokao juu.’
 332. 332. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Luka 4:1,14‘Baada ya Yesu kujazwa na Roho  Mtakatifu, aliingia katika  Mtakatifu aliingia katika maombi ya siku 40; naye  maombi ya siku 40; naye akarudi katika nguvu za Roho’
 333. 333. Viashiria vya Wito wa Mtu 3. Uwezo na Nguvu Matendo 10:38‘Naye Mungu alimpaka Yesu  Kristo mafuta, kwa Roho  Kristo mafuta kwa Roho Mtakatifu na Nguvu, naye  Mtakatifu na Nguvu, naye akawafungua wote walioonewa na ibilisi shetani ’
 334. 334. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15‐20 15 Akawaambia, “Enendeni ulimwenguni mwote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. 16 Ye yote Injili kwa kila kiumbe 16 Ye yote yaaminiye na kubatizwa ataokoka.  Lakini ye yote asiyeamini  atahukumiwa. 
 335. 335. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15‐2017 “Nazo ishara hizi zitafuatana  na wale waaminio: Kwa Jina  Langu watatoa pepo wachafu,  Langu watatoa pepo wachafu g watasema kwa lugha mpya …py
 336. 336. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15‐2018 watashika nyoka kwa mikono  yao na hata wakinywa kitu cho chote cha kuua, hakitawadhuru chote cha kuua hakitawadhuru , y kamwe, wataweka mikono yao  juu ya wagonjwa, nao  watapona.”
 337. 337. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15‐2019 Baada ya Bwana Yesu kusema  nao, alichukuliwa juu mbinguni  na kuketi mkono wa kuume wa  na kuketi mkono wa kuume wa g Mungu. 
 338. 338. Viashiria vya Wito wa Mtu Marko 16:15‐20 20 Kisha wanafunzi Wake  wakatoka, wakahubiri kila  mahali, naye Bwana akatenda  mahali naye Bwana akatendakazi pamoja nao na kulithibitisha  p j Neno Lake kwa ishara  zilizofuatana nao.

×