KANUNI ZA KIROHOKANUNI ZA KIROHO ZA MAISHA YA USHINDI ZA MAISHA YA USHINDI Kijitonyama Lutheran Church       Luthe...
KANUNI ZA KIROHO  KANUNI ZA KIROHO  Kanuni za kiroho,  Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo yana‐         y yat...
KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho M...
KANUNI ZA KIROHO Kuna kiwango maalum cha    Nguvu za Mungu, kinachomwezesha mtu wa  kinachomwezesha mtu wa  Mungu, ais...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2O    WAEFESO 3:2O 20 Atukuzwe Mungu yeye   Atukuzwe Mungu, yeye    ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2O    WAEFESO 3:2O20 … Mungu anaweza kutenda    Mungu anaweza kutendamambo...
KANUNI ZA KIROHO   Kuna vitu maalum vinavyosababisha kuzalishwa   kwa Nguvu za Mungu  kwa Nguvu za Munguzinazohitaji...
KANUNI ZA KIROHO   Hivyo vitu maalum vinavyosababisha kuzalishwa   kwa Nguvu za Mungu ili   kwa Nguvu za Mungu ili tu...
KANUNI ZA KIROHO   KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo  Kanuni za kiroho ni mambo ambayo, tukiyatumia maishan...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Siku zote kumbuka kwamba;      Kuna Ushirika – Partnership     Kati ya  Mungu & Bi...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Hii ina maana kwamba … Hii ina maana kwambaUtendaji wa mkono wa Mun...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo   Kuna baadhi  ya mambo  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      Kwahiyo … ***…  ikiwa tutatengeneza au            g ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Lakini …      Lakini …***…  ikiwa tutatengeneza au            g tuta...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (1);  Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro gerezani  M...
Matendo 12:1 19     Matendo 12:1‐19Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro   Yakobo alipokamatwa, Kanisa  hawakufanya m...
Matendo 12:1 19     Matendo 12:1‐19Kifo cha Yakobo na Ukombozi wa Petro Si kwamba Mungu anampenda Petro   kuliko Ya...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (2); Ushindi wa Joshua vitaniKwa maombi ya Musa Mlimani...
Matendo 12:1 19    Matendo 12:1‐19Ushindi wa Joshua, Maombi ya Musa         ,     yMusa alikunyanyua mikon...
Matendo 12:1 19     Matendo 12:1‐19 Ushindi wa Joshua, Maombi ya Musa          ,     yHii haikuwa bahat...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mfano (3); Maombi ya Musa katika kumruhusu Mungu kufungua   ...
Kutoka 14:15 28     Kutoka 14:15‐28 Fimbo ya Musa na Bahari ya Shamu    y          yMungu hakuifungua bah...
Kutoka 14:15 28     Kutoka 14:15‐28 Fimbo ya Musa na Bahari ya Shamu     y         yMungu hakuifunga bahar...
Kutoka 14:15 28     Kutoka 14:15‐28 Ushindi wa Joshua, Maombi ya Musa          ,     yHii haikuwa bahat...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Ni Kwasababu …    Ni KwasababuKwahiyo Utendaji wa mkono wa K...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Ni Kwasababu …Mungu ameweka ushirika fulani kati yake na sis...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       kwahiyo …          y Mungu anaweza kufanya kila kitu pasipo msaada wa bina...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Hivyo basi …      Hivyo basiKuna baadhi  ya mambo mais...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Siku zote kumbuka kwamba;      Kuna Ushirika – Partnership     Kati ya  Mungu & Bi...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    1Wakorintho 3:9    1Wakorintho 3:99 Kwa maana sisi tu watenda kazi    pamoja na M...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Warumi 8:28‐30 28 Na kwahiyo basi, katika mambo yote, Mungu hufanya    kazi pamoja na ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Mwanzo 1:26,28          ,26 Tufanye mtu kwa sura yetu na  kwa mfano wetu wak...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mwanzo 1:26‐1828 Mungu akaumba Mwanaume  na Mwanamke, akawaweka   katika bustani ya d...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Zaburi 115:16Mbingu ni mbingu za Bwana, bali  nchi amewapa wanadamu nchi amewapa wanad...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mathayo 16:18‐1919 Kwa maana nitawapa funguo    za Ufalme, na mambo  mtakayoyafunga (ni...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Mathayo 16:18‐19    19 … na mambo mtakayoyafungua (ninyi) ndipo  yatakuwa yamefunguliw...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Mathayo 16:18‐19      y 18 Na milango ya kuzimu  haitaweza kulishinda kanisa   lan...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       Kwahiyo  Utendaji wa mkono wa Mun...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Kwahiyo …      KwahiyoKuna baadhi  ya mambo maishani...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Waefeso 3:20 Kiwango cha Nguvu za Mungu  kinahusika sana katika kuleta mabadiliko yan...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      MaombiNi njia mojawapo inayofungulia   j   j  p   y...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       Kwahiyo ***… ikiwa tutaongeza kiw...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Lakini pia …      Lakini pia ***… tukipunguza kiwan...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       Kwahiyo  Utendaji wa mkono wa Mun...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       KwahiyoKiwango cha       =       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU       Kwahiyo …       Kwahiyo  Utendaji wa mkono wa Mun...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      WAEFESO 3:2O      WAEFESO 3:2O20 Mungu anaweza kutenda mambo  Mungu anaweza kut...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   KANUNI ZA KIROHO   KANUNI ZA KIROHONi mambo ambayo, tukiyaweka ...
KANUNI ZA KIROHO  Moja ya Kanuni muhimu  sana, ni kuwa na Ushirika  mzuri na Roho Mtakatifu,  mzuri na Roho Mtakatifu ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  Aina mbili za Nguvu;  Aina mbili za Nguvu;  Nguvu iliyopo   Nguv...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Aina mbili za Nguvu;    Aina mbili za Nguvu;    1.   ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKanuni za sayansi     Kupata Mwanga    Kanuni za sayansi Kupata Mwan...
Aina mbili za Nguvu;     Aina mbili za Nguvu;     Kanuni za Sayansi                      Kanuni za Sayansi  ...
Ziunganishwe  (connected)  ipasavyo  (sawasawa)  kwa    Kanuni za Sayansi    Kanuni za Sayansi         ...
Ziunganishwe (connected)   ipasavyo (sawasawa)  kwa     Kanuni za Sayansi     Kanuni za Sayansi       ...
NGUVU ZA UMEME     NGUVU ZA UMEME    Aina mbili za Nguvu;    Aina mbili za Nguvu; Nguvu iliyopo     Itenday...
KANUNI ZA KIROHO Kanuni za kiroho, ni mambo ambayo, tukiyatumia maishani, ambayo tukiyatumia maishaniyyatasababisha Roho M...
NGUVU ZA MUNGU     NGUVU ZA MUNGU    Kanuni za Kiroho                       Kanuni za Kiroho          ...
Aina mbili za Nguvu za Mungu  Aina mbili za Nguvu za Mungu Kanuni za Kiroho (Connected)       Kanuni za Kiroho (Connect...
Aina mbili za Nguvu za Mungu  Aina mbili za Nguvu za Mungu Kanuni za Kiroho (Connected)       Kanuni za Kiroho (Connect...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Kanuni za Kiroho   Kanuni za Kiroho (Connected);Ushindi, Afy...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ni jambo moja kuwa na Taa, Ni jambo moja kuwa na Taa(bulb) na ni j...
Mathayo 5:14 16    Mathayo 5:14‐1614 Ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mji 14‘‘Ninyi ni nuru ya ulimwengu Mjiuliojengwa kili...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  Mungu anataka, tuwe tofauti!  Mungu anataka tuwe tofauti!    ...
Mathayo 5:14 16   Mathayo 5:14‐16   Giza Vs Nuru       Vs   Nuru  Kufeli      Kufeli – Kufaulu  Hasara   – ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   KANUNI ZA KIROHO   KANUNI ZA KIROHONi mambo ambayo, tukiyaweka ...
KANUNI ZA KIROHO Ni mapenzi ya Mungu tuishi    maisha ya ushindi na mafanikio ili kutimiza kusudi      ili kutimiz...
KANUNI ZA KIROHO    1Yohana 5:4 ‘Kila kitu kilichozaliwa na Mungu, huushinda ulimwengu;   Na huku ndiko kushinda   ...
KANUNI ZA KIROHO     3Yohana 1:2    ‘Mpenzi, kama vile   unavyofanikiwa katika roho      f iki k tik   h ...
KANUNI ZA KIROHO     Warumi 8:37  ‘Na katika mambo yote, tunashinda na zaidi ya kushinda       na zaidi ya kus...
KANUNI ZA KIROHO    Warumi 8:37 Pamoja na kwamba Neno la Mungu linatuahidi Ushindi wa Mungu linatuahidi Ushindi wa Yesu...
KANUNI ZA KIROHO    Warumi 8:37 Pamoja na kwamba Neno la Mungu linatuahidi Ushindi wa Mungu linatuahidi Ushindi wa Yesu...
KANUNI ZA KIROHO    Zipo sababu nyingi, Lakini moja ya sababu kubwa,   ni kutokuwa na Ushirika   mzuri na Roho Mtakat...
KANUNI ZA KIROHO Kuna kiwango maalum cha    Nguvu za Mungu, kinachosababisha mtu wa  kinachosababisha mtu wa Mungu, ai...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA   Kwahiyo, kusudi la Mungu ni     a yo, usud a u gu   kumwezesha mwanadamu kuitawala dun...
SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU     Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe   U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” j...
SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGU     Zaburi 22:3 Wewe U Mtakatifu nawe   U Mtakatifu, nawe“UNAKETI” j...
SIFA NA IBADA KWA MUNGUSIFA NA IBADA KWA MUNGUZab 22:3IDABA ndio kitu cha kwanza        cha kwanza   kabisa katik...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA     KUSUDI LA MUNGU Ni Kanisa liweze kulimiliki na Kutawala dunia na mazingirayake, iliyake ...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA Ibada nzuri hutoka katika moyo   nzuri hutoka katika moyo uliotulia na pia maisha mazuri;  n...
KUSUDI LA MUNGU KWA KANISA   Mazingira yakitibuka, maisha   a g a ya bu a, a s ayanatibuka, na maisha yakitibuka,  ibad...
SIFA NA IBADA KWA MUNGU        Mungu        Zab 22:3Ibada            Nchi Yoh 4:23‐24      ...
KARAMA ZA ROHO MTAKATIFU      Kutoka 31:1‐5Bwana akamwambia Musa, kwa ajili ya ufundi wa vyombo vyote jili   f di ...
KANUNI ZA KIROHOKwanini TunaongeleaKwanini Tunaongelea   Ushindi?
KANUNI ZA KIROHO   Kwanini Ushindi?Ni kwasababu;     Kuna mashindano    Kuna mapambano    Kuna upinzani    K...
Kuna Vita na MapambanoKuna mapambano katika familiaKuna mapambano katika masomoKuna mapambano katika kazi zetuKuna vita ka...
Kwanini Ushindi?      Waefeso 6:12 “Kushindana kwetu sisi, si juu ya damu na nyama (si vita ya kimwili), damu na nya...
Kwanini Ushindi?Vita na Mapambano   Vyatoka wapi? Ufunuo 12:7‐17
Kwanini Ushindi?     Ufunuo 12:7‐17 Kulikuwa na vita mbinguni, Malaika Mkuu Mikaeli pamoja na M l ik Mk Mik li    ...
Kwanini Ushindi?    Ufunuo 12:7‐17Yule joka (shetani), hakushinda,  bali alipigwa na malaika wa  b li li i     ...
Kwanini Ushindi?     Ufunuo 12:17  Huku duniani, ibilisi shetani    akijawa hasira nyingi na    kij  h i   ...
Kwanini Ushindi?      Waefeso 6:12 “Kushindana kwetu sisi, si juu ya damu na nyama (si vita ya kimwili), damu na nya...
KANUNI ZA KIROHO    2Wakorintho 10:3‐5  ‘Ingawa tunaenenda kimwili,  lakini hatufanyi vita kwa jinsi ya  l ki i h t f ...
KANUNI ZA KIROHO   Tunaongelea   T    lUshindi kwasababu kunaU hi di k  b b k mashindano ya kiimani      ya...
KANUNI ZA KIROHO    Yohana 16:33 ‘Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwasababu mimi nimeushinda ulimwengu’. i...
KWANINI ROHO MTAKATIFU     Kwa jinsi Mungu  alivyoutengeneza ulimwengu  alivyoutengeneza ulimwengu  huu, binadamu ...
KANUNI ZA KIROHO    Kwa Mfano;Uumbaji wa vitu vya Dunia  Mwanzo 1:1‐5, 14‐19
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐191H Hapo mwanzo, Mungu aliumba          M   li b  mbingu na nchi;...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐193 Mungu akasema “Iwepo nuru’’      akasema,  Iwepo nuru nayo nuru ikawepo. 4...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐195 Mungu5 Mungu akaiita nuru “mchana’’             mchana na giza akali...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 14 Mungu akasema “Iwepo   Mungu akasema,  Iwepo mianga kwenye nafasi ya anga...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19  15 nayo iwe ndiyo mianga     y     y   gkwenye nafasi ya anga itoe ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐1916 … Mwanga mkubwa utawale      gmchana (Jua) na mwanga mdogo utawale usiku ...
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐1917 Mungu17 Mungu akaiweka hiyo mianga mikubwa miwili (yaani Jua na      ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Kumbe Nuru ya Ulimwenguni          Ulimwenguni,  haitoki kwenye jua na ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19  Kumbe jua si chanzo chacha  Mwanga au Nuru inayoangaza    g       ...
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN       Jua       J    Mwanga           M(Yesu/Ne...
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐19     Kwa lugha rahisi; Mwanga au Nuru inayoangaza    g       y ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni      cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya c...
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐19   Hii ina maana kwamba;Kanuni za Kiroho zilikuwepo kabla          ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19   Hii ina maana kwamba;Hakuna kitu kinachofanyika katika           ...
KANUNI ZA KIROHO   Mwanzo 1:1‐5, 14‐19 Chanzo cha Nuru cha rohoni      cha Nuru cha rohoni, kilikuwepo kabla ya c...
KANUNI ZA KIROHO     Yohana 5:12 12 Kisha Yesu akasema nao tena akawaambia, “Mimi ni N  k    bi “Mi i i Nuru yaul...
KANUNI ZA KIROHO    Yohana 3:16‐2019 Hii ndiyo hukumu kwamba: Nuru imekuja li i k j ulimwenguni, nao watu      ...
KANUNI ZA KIROHO    Mwanzo 1:1‐5, 14‐19NuruN       Jua       J    Mwanga           M(Yesu/Ne...
KANUNI ZA KIROHO    Luka 4:1‐4“Mtu h i hi k mkate tu, “  hataishi kwa k bali kwa kila Neno li k l b li k kil N   ...
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN      Mkate      Mk      Afya             Af
KANUNI ZA KIROHO     Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika mkate tunaokula tu bali kwa kat...
KANUNI ZA KIROHO     Luka 4:1‐4 Hii pia ina maana kwamba, Afya ya mtu haitoki katika Dawa anazotumia tu bali kwa kati...
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN      Dawa       D      Afya             Af
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN     Nyumba      N  b     Ulinzi             Uli i
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN     Kitanda      Ki d    Usingizi           Ui ii
KANUNI ZA KIROHO    Luka 4:4NenoN    Kitabu    Ki b   Akili
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN     Pete            Upendo      P        U  d
KANUNI ZA KIROHO    Luka 4:4NenoN    Cheti     Ch i   Kazi         K i
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN     Ajira      Aji    Mafanikio           M f iki
KANUNI ZA KIROHO  Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Mistari hii inatuonyesha kwamba,  kumbe kuna kanuni zingine za  k b k    ...
ULIMWENGU WA ROHOWatu wa Mungu wakielewa,  nafasi ya kanuni za kirohokatika maisha yao, wataweka katika maisha yao watawe...
KANUNI ZA KIROHO    Kwa lugha rahisi;     Waebrania 11:3      “Vitu vinavyoonekana,  viliumbwa kwa vitu visivyo...
KANUNI ZA KIROHO Waebrania 11:3    Kwasababu hiyo, Vitu vinavyoonekana, Vitu vinavyoonekana,vinatawaliwa na vitu   visi...
KANUNI ZA KIROHO   Waebrania 11:3      Kwasababu hiyo, Mambo ya Ulimwengu wa mwiliMambo ya Ulimwengu wa mwili yanata...
KANUNI ZA KIROHO   Waebrania 11:3      Kwasababu hiyo, Kanuni za kimwili (Natural Kanuni za kimwili (NaturalPrinciples...
KANUNI ZA KIROHO     Luka 4:1‐4 “Mtu h i hi k mkate tu,  “  hataishi kwa kbali kwa kila Neno li k l kb li k kil N ...
KANUNI ZA KIROHO      Luka 4:4NenoN      Mkate      Mk      Afya             Af
KANUNI ZA KIROHO  Kumb 8:1‐18, Luka 4:1‐4Mistari hii inatuonyesha kwamba,  kumbe kuna kanuni zingine za  k b k    ...
KANUNI ZA KIROHO   Waebrania 11:3      Kwasababu hiyo, Kanuni za kimwili (Natural Kanuni za kimwili (NaturalPrinciples...
KANUNI ZA KIROHO    2Wakorintho 4:18        Tusiviangalie vitu vinavyoonekana ( i      k  (vya kimwili) ni  ...
KWANINI ROHO MTAKATIFU     Kwa jinsi Mungu  alivyoutengeneza ulimwengu  alivyoutengeneza ulimwengu  huu, binadamu ...
Ulimwengu wa roho                                                NeemaUumba...
Ulimwengu wa roho                                                NeemaUumba...
Ulimwengu wa roho                                                   Neem...
Ulimwengu wa roho                                                   Neem...
KANUNI ZA KIROHO    2Wakorintho 4:18        Tusiviangalie vitu vinavyoonekana ( i      k  (vya kimwili) ni  ...
KANUNI ZAKIROHOUlimwengu wa roho  Kwa Mfano      fMaombi ya Nabii EliyaM  bi N bii Eli Yakobo 5:17‐18; Yakobo 5...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18;Eliya alikuwa binadamu tu kama sisi, Eliya alikuwa...
NGUVU YA MAOMBI    Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18;  Japo kulikuwa na kanuni zote za   Japo kuliku...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18;Baada ya miaka mitatu na nusu, nchi Baada ya miaka m...
NGUVU YA MAOMBI   Kwa Mfano wa Nabii Eliya      Yakobo 5:17‐18; Eliya akaomba tena kwa bidii, ili  Eliya akaomba...
MAANA YA KUOMBA  Kuomba, ni namna ya mtu,  kwenda katika ulimwengu wa         ulimwengu wa roho, ili kuwasiliana ...
Mabadiliko gani hayo?         g   y       Kwa Mfano;  Maisha mazuri, Familia nzuri,   Masomo mazuri Kaz...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45      Lakini;     Si maombi pekeeyanayofanya tupokee baraka za    f   ...
NGUVU YA MAOMBI    1Wafalme 18:30‐45  Bali ni maombi pamoja na    kanuni zingine za kirohozilizoambatanishwa na mao...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45 … kutoka kwa rohoni japo  kulikuwa hakuna kanuni za  k lik   h k   k   ikim...
NGUVU YA MAOMBI    1Wafalme 18:30‐45;Eliya akawakusanya Waisraeli wote,  akaijenga madhabahu ya Bwana  akaijenga mad...
NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;1.1 Madhabahu – Ibada  (Kusifu na Kuabudu)
NGUVU YA MAOMBI 1Wafalme 18:30‐45;1.1 Madhabahu – Ibada  (Kusifu na Kuabudu)  Zaburi 100:1‐5   Zaburi 22:3  Yohana...
NGUVU YA MAOMBI1Wafalme 18:30‐45;2.   Ng’ombe2 Ng’ombe – Sadaka     (Zaka)
NGUVU YA MAOMBI1Wafalme 18:30‐45;2.   Ng’ombe2 Ng’ombe – Sadaka     (Zaka)  Walawi 27:30‐31   Malaki 3:7‐12
NGUVU YA MAOMBI  1Wafalme 18:30‐45;3.   Pipa 12 za3 Pipa 12 za Maji – Sadaka      (Dhabihu)
NGUVU YA MAOMBI  1Wafalme 18:30‐45;3.   Pipa 12 za3 Pipa 12 za Maji – Sadaka      (Dhabihu)    Malaki 3:9‐12  ...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;4.4 Maombi ya Kuumba ‐ Mahitaji  (Kusababisha vitokee)
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;4.4 Maombi ya Kuumba ‐ Mahitaji  (Kusababisha vitokee)   Mathayo 7:7‐11    ...
NGUVU YA MAOMBI  1Wafalme 18:30‐45;5.  Neno la Mungu5 Neno la Mungu ‐ Ahadi (Mungu huangalia Neno)
NGUVU YA MAOMBI  1Wafalme 18:30‐45; 5.  Neno la Mungu 5 Neno la Mungu ‐ Ahadi(Neno lina Nguvu ya Kuumba)    Waebrania ...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;6.   Kuangamiza Ma‐Baali Toba 6 Kuangamiza Ma Baali ‐ Toba    (Kuondoa kinachozuia)
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;6.   Kuangamiza Ma‐Baali Toba 6 Kuangamiza Ma Baali ‐ Toba    (Kuondoa kinachozui...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;7.   Maombi7 Maombi ya Kufungulia ‐ Vita              Vita     (Kute...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;7.   Maombi7 Maombi ya Kufungulia ‐ Vita              Vita     (Kute...
NGUVU YA MAOMBI    Yakobo 5:18;    MATOKEO:Ushindi ‐ Nchi kuzaa matunda  (Kufaidi mema ya nchi)
Kanuni za Kiroho (1Fal 18:30‐45)1.  Kusifu na Kuabudu (Zab 100:4‐5)2.  Sadaka ya Zaka (Malaki 3:7‐12)3.3  Sadaka ya Dh...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:41‐44; Baada ya Nabii Eliya kufanya    Maombi na Sadaka, Mungu  akaleta baraka ya mvua ...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:30‐45;  Kumbuka, mvua ilikuwa  haijanyesha kwa kipindi cha  haijanyesha kwa kipindi cham...
NGUVU YA MAOMBI    1Wafalme 18:30‐45; Kwahiyo, kwa Waisraeli kutoa   maji katika madhabahu ya    katika madhabahu...
NGUVU YA MAOMBI    1Wafalme 18:30‐45;Ile Sadaka ilipotolewa sawa sawa na maagizo ya Mungu (pipa 12),  na maagizo ya Mun...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:41‐44;Baada ya ile Sadaka na Maombi,  Nabii Eliya akawaambia watu, ‘Kimbieni, nasikia sau...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                        Baada ya Toba  na Sadaka...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:41‐45; Na watu walipoondoka, Eliya alikwenda mlimani kuomba; na baada ya maombi mazito ma...
Ulimwengu wa rohoUlimwengu wa RohoUlimwengu wa Roho                  Baaada ya Maombi (Yakobo 5:16‐18)  ...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:41‐45; Kumbe, mvua haikunyesha  katika ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ilipotengenezwa m...
NGUVU YA MAOMBI    1Wafalme 18:41‐45;  Kwahiyo, kumbuka kwamba,    Kanuni za kiroho, ndizo        i ki h  ...
NGUVU YA MAOMBI   1Wafalme 18:41‐45;      Kwahiyo,  Ile mvua haikunyesha katika  ulimwengu wa mwili, mpaka kwanza ...
KANUNI ZA KIROHO    Waebrania 11:3     Mungu wetu ni Mungu wa   Imani, anayefanya mambo      i   f     b...
KWANINI ROHO MTAKATIFU     Kwa jinsi Mungu  alivyoutengeneza ulimwengu  alivyoutengeneza ulimwengu  huu, binadamu ...
KANUNI ZA KIROHO  ‘Hivyo Basi mtu wa Mungu  akitaka kutembea kwa ushindi  na Mungu wa Imani, katika  na Mungu wa Imani ...
KWANINI ROHO MTAKATIFU  Hivyo basi, binadamu wa   Hivyo basi binadamu wakawaida, hataweza kusababisha     ,mabadiliko...
KANUNI ZA KIROHO Huu ndio Utaratibu wa Mungu   katika kuitawala dunia;kwamba, mambo yanayotakiwa kwamba mambo yanayotaki...
KWANINI ROHO MTAKATIFUNdio maana Mungu ametupa Ndio maana Mungu ametupa       ,  Roho wake, ili tuweze  kusababis...
KWANINI ROHO MTAKATIFU Na ndio maana, Bwana Yesu Kristo mwenyewe, hakuthubutu Kristo mwenyewe hakuthubutukuanza kazi ya k...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 141 Yesu alipokwisha kubatizw...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 1414 Yesu alipomaliza maombi...
TOFAUTI YA ROHO NA NGUVU   Luka 4:1                Luka 4:14Alitembea kwa       Alitembea naAlitembea kwa      Alit...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Matendo 10:3838 Mungu alimpaka Yesu Kristo  mafuta, kwa Roho ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Luka 4:18‐19Roho wa Bwana Mungu yuko   juu yangu, kwa maana  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUIkiwa Bwana Yesu mwenyewe, Ikiwa Bwana Yesu mwenyewe alihitaji Nguvu ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHii ni namna tu ya Bwana Yesu Hii ni namna tu ya Bwana Yesu kutuonyesh...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Pasipo, Nguvu za Mungu,  Pasipo Nguvu za Mungu   (nguvu za kiroho) ...
KWANINI ROHO MTAKATIFU Na ndio maana, Bwana Yesu Kristo mwenyewe, hakuthubutu Kristo mwenyewe hakuthubutukuanza kazi ya k...
KWANINI ROHO MTAKATIFU Ndio maana, na Bwana Yesu,  aliwakataza wanafunzi wake       wanafunzi wakekuanza kazi ya k...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Yohana 20:20‐21    Yohana 20:20 21  Akawaambia, kama Baba...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Luka 24:49      Luka 24:49   (Pamoja na kwamba  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUHii ni namna tu ya Bwana Yesu Hii ni namna tu ya Bwana Yesu kutuonyesh...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mathayo 22:29    Mathayo 22:2929 Yesu alisema ‘Mwapotoka ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Bwana Yesu mwenyewe,    Bwana Yesu mwenyewe,   alihitaji Ngu...
KANUNI ZA KIROHO   Ebr 11:3;   Zab 8:4‐8Mungu aliitengeneza dunia katika  namna kwamba, ulimwengu wa  namna kwamba ulim...
KANUNI ZA KIROHO Warumi 3:23/Warumi 5:12‐19Mwanadamu alipofanya dhambi,  alipoteza mamlaka ya Mungu  alipoteza mamlaka y...
KANUNI ZA KIROHOKABLA YA DHAMBIUTARATIBU ULIKUWA HIVI
KABLA YA DHAMBI (ANGUKO) Utukufu (Msaada)    Mungu Mwili          Roho Dunia        NafsiShetani
MAMLAKA YA MKRISTO MAMLAKA YA MKRISTOKABLA YA DHAMBI      MashalKABLA YA DHAMBI “Mashal”          Mkuu   MUNGU...
KANUNI ZA KIROHOZaburi 8:4‐8, Mwanzo 1:26‐28  Mwanadamu ni nani hata   umwangalie kwa kiasi hiki?    umwangalie kwa kia...
KANUNI ZA KIROHOZaburi 8:4‐8, Mwanzo 1:26‐28 … na ukaviweka vitu vyote  ulivyoviumba wewe,  chini ya ulivyoviumba wewe ‘c...
MAMLAKA YA MKRISTO MAMLAKA YA MKRISTOKABLA YA DHAMBI      MashalKABLA YA DHAMBI “Mashal”          Mkuu   MUNGU...
KABLA YA DHAMBI (ANGUKO) Utukufu (Msaada)    Mungu Mwili          Roho Dunia        NafsiShetani
KANUNI ZA KIROHOBAADA YA DHAMBIMAMBO YAKAWA HIVI
BAADA YA DHAMBI     BAADA YA DHAMBI Msaada Ukakatika   Mungu             gMwili           R...
MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO  BAADA YA DHAMBI MUNGU SHETANI MALAIKA DUNIA        SHETANI  ALITAPELI  ...
MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO  BAADA YA DHAMBI            Mkuu    Yohana 16:11 MUNGU      ...
Mamlaka ya shetani ulimwenguniEfe 2:1‐2   – Mfalme wa anga fe      fa e a a ga2Kor 4:4    – Mungu wa dunia hii1Yoh 5...
MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO  BAADA YA DHAMBI         Mkuu    Yohana 16:11 MUNGU        Mfal...
KANUNI ZA KIROHOBAADA YA WOKOVUMAMBO YAKAWA HIVI
BAADA YA WOKOVU (KALVARI)  BAADA YA WOKOVU (KALVARI)(Utukufu) (Utukufu) Uhusiano  MunguMwili         RohoDunia ...
MAMLAKA YA MKRISTOMAMLAKA YA MKRISTO   BAADA YA WOKOVU   BAADA YA WOKOVU            MkuuMUNGU + ADAM ‐ 2...
BAADA YA WOKOVU (KALVARI) BAADA YA WOKOVU (KALVARI)    (Utukufu) Roho Mt.    (Utukufu) Roho Mt MunguMwili     ...
MAMLAKA YA MKRISTO  MAMLAKA YA MKRISTO     Ufunuo 5:9‐10 9 Wewe unastahili kukitwaakitabu na kuzivunja lakiri zake, ...
MAMLAKA YA MKRISTO  MAMLAKA YA MKRISTO   Ufunuo 5:9‐10   Ufunuo 5:9 1010 Nawe umewafanya hawa  Nawe umewafanya haw...
KANUNI ZA KIROHO Mwanzo 1:26‐28/Zaburi 8:4‐8Mungu aliitengeneza dunia katika  namna kwamba, ulimwengu wa  namna kwamba uli...
KANUNI ZA KIROHO Warumi 3:23/Warumi 5:12‐19Mwanadamu alipofanya dhambi,  alipoteza mamlaka ya Mungu  alipoteza mamlaka y...
KANUNI ZA KIROHO  Waefeso 2:1‐6/Ufunuo 5:8‐10Lakini Mtu anapotubu dhambi zake  na kuupokea Wokovu wa Bwana  na kuupokea...
KANUNI ZA KIROHO  Waefeso 1:18‐23/2:1‐6  Mungu wetu, hataweza          h  kukurithisha mamlaka ya   kukur...
KANUNI ZA KIROHO       Laikini …Kila mtu amwaminiye Yesu Kristo, na Wokovu wake, anaunganishwa   tena na Mungu, kat...
KANUNI ZA KIROHO  Baada ya Wokovu, mtu wa   Baada ya Wokovu mtu wa  Mungu huyo, anajazwa Roho     g  y ,   j ...
BAADA YA WOKOVU (KALVARI) BAADA YA WOKOVU (KALVARI)    (Utukufu) Roho Mt.    (Utukufu) Roho Mt MunguMwili     ...
KANUNI ZA KIROHO   Bwana Yesu aliomba hivi:     Yohana 17:22 ‘Baba, Utukufu ule ulionipa,  nami nimewapa wao (K i )...
KANUNI ZA KIROHO‘Utukufu’ huo ni Roho Mtakatifu Utukufu huo, ni Roho Mtakatifu y yule yule aliyepewa Adam wa     y ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Zaburi 8:4‐8 Huwezi kutawazwa juu ya kazi  za mikono ya Mungu, pasipo  kwanza kuvikwa ...
KANUNI ZA KIROHONguvu za Kiroho ni maalumu  kutuwezesha kupamba na ulimwengu wa mwili ambao ulimwengu wa mwili ambao huwa...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU•  Biashara                        Zaburi 8:4‐8•  Shamba•  Mifugo   Mifugo         ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Ni Kwamba …     Ni Kwamba Nguvu za Mungu zinaweza  Nguv...
Yohana 14:12‘Amini Amini nawaambeni, kila mtu aniaminiaye mimi, kazi (za ushindi) ninazozifanya, na yeye  atazifanya, naam...
KANUNI ZA KIROHO    Yohana 14:12  ‘… Kila aniaminiaye mimi,  ataushinda ulimwengu kama mimi nilivyoshinda, kwasababu ...
KANUNI ZA KIROHO‘Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu wa Mungu, mtu wa Mungu ataweza kushindaataweza kushinda mapambano  y  yo...
KANUNI ZA KIROHO  ‘Hivyo Basi mtu wa Mungu  akitaka kutembea kwa ushindi  na Mungu wa Imani, katika  na Mungu wa Imani ...
KANUNI ZA KIROHO‘Ni kwa njia ya Roho Mtakatifu wa Mungu, hata Bwana Yesu       h mwenyewe aliweza kushinda mwenyewe...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 141 Yesu alipokwisha kubatizw...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 1414 Yesu alipomaliza maombi...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Hii ni kwasababu …    Hii ni kwasababu … Mungu wetu ni Mungu wa     g       ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kiwango maalum cha Nguvu za  Kiwango maalum cha Nguvu za Mungu kinahusika sana katika kuleta ma...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Kuna tofauti ya kuwa na         Roho Mtakatifu na kuwa na  Roho Mtakatifu na kuwa na  g Nguv...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 141 Yesu alipokwisha kubatizw...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Luka 4:1, 14     Luka 4:1 1414 Yesu alipomaliza maombi...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  Luka 4:1           Luka 4:14  Alitembea          Alitembea   Kwa                    kati...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUIkiwa Bwana Yesu mwenyewe, y   ,   alihitaji Nguvu za Roho   Mta...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Yohana 20:20‐21    Yohana 20:20 21  Akawaambia, kama Baba...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU      Luka 24:49      Luka 24:49   (Pamoja na kwamba  ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Matendo 1:8     Matendo 1:88 Lakini mtapokea nguvu akiisha       p    g ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGUKUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    Mathayo 22:29    Mathayo 22:2929 Yesu alisema ‘Mwapotoka ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU     Waefeso 3:20     Waefeso 3:20 Kiwango cha Nguvu za Mungu     g    g     ...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2OMungu anaweza kutenda mambo makubwa mno na ya ajabu sana  (yasiyopimika) ku...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU    WAEFESO 3:2O … lakini ni  kwa kadiri (k  l ki i i k k di i (kwa kiwango au kipimo) cha...
NGUVU ZA MUNGU     NGUVU ZA MUNGU    Kanuni za Kiroho                       Kanuni za Kiroho          ...
Aina mbili za Nguvu za Mungu  Aina mbili za Nguvu za Mungu Kanuni za Kiroho (Connected)       Kanuni za Kiroho (Connect...
Aina mbili za Nguvu za Mungu  Aina mbili za Nguvu za Mungu Kanuni za Kiroho (Connected)       Kanuni za Kiroho (Connect...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU   Kanuni za Kiroho   Kanuni za Kiroho (Connected);Ushindi, Afy...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU Ni jambo moja kuwa na Taa, Ni jambo moja kuwa na Taa(bulb) na ni j...
Mathayo 5:14 16    Mathayo 5:14‐1614 ‘‘Ninyi ni nuru ya ulimwengu. 14 ‘‘Ninyi ni nuru ya ulimwengu   Mji uliojengwa...
Mathayo 5:14 16    Mathayo 5:14‐1616 Vivyo hivyo na ninyi nuru  Vivyo hivyo na ninyi, nuru yenu (ushindi, mafanikio, n...
KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU KUTEMBEA NA NGUVU ZA MUNGU  Mungu anataka, tuwe tofauti!  Mungu anataka tuwe tofauti!    ...
Mathayo 5:14 16   Mathayo 5:14‐16   Giza Vs   Nuru  Kufeli    – Kufaulu  Hasara   – Faida Kushindwa   – Ushindi   ...
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Kanuni za kiroho za ushindi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×