Zaverecný úkol

335 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zaverecný úkol

  1. 1. Tento text s názvem Příběh inženýra lidských duší byl předlohou pro ústní referát v seminářičeské poválečné literatury. Text byl následně odevzdán vyučujícímu v písemné podobě.Téma referátu jsem si vybrala sama z nabídky, kterou vytvořil vyučující. Referát byl jednouz podmínek ukončení předmětu. Poválečná literatura, konkrétně próza, je vedle studia jazyka(mluvnice češtiny) mým oblíbeným tématem a díky tomu také český jazyk a literaturustuduji. Josef Škvorecký – Příběh inženýra lidských duší Josef Škvorecký se narodil roku 27. 9. 1924 v Náchodě, kde roku 1943 také maturovala byl zde totálně nasazen do zbrojní továrny. Po válce vystudoval KU – angličtinu a filosofii,poté učil na školách blízko rodiště. Později pracoval jako redaktor světové literatury.Překládal americkou prózu. Od roku 1969 působil jako profesor na univerzitě v Torontu, kde 1kromě toho vedl spolu se Zdenou Salivarovou nakladatelství 68 Publishers. Zemřel 3. 1.2012. Škvorecký bude vždy platit za významného spisovatele: mezi jeho nejvýznamnější dílapatří Zbabělci, Tankový prapor, Legenda Emöke, Lvíče, Mirákl, Prima sezóna a samozřejměkniha, která se stala tématem mého referátu, a sice Příběh inženýra lidských duší. Příběh inženýra lidských duší byl poprvé vydán roku 1977 v Torontu. Jedná se rozsáhlýdvoudílný román s autobiografickými prvky a podtitulem Entrtejnment na stará témata oživotě, ženách, osudu, snění, dělnické třídě, fízlech, lásce a smrti.1 Galík, J. Česká literatura po roce 1945, Olomouc 1991, str. 198
  2. 2. Jedná se o panoramatický román konfrontující prostřednictvím životních osudůspisovatele-emigranta autoritativní středoevropské režimy s demokratickým klimatemkanadského exilu.2 Ústřední postavou a zároveň vypravěčem je Škvoreckého typický hrdina DannySmiřický. V tomto díle Dannyho zastihneme jako téměř padesátiletého vysokoškolskéhoprofesora angloamerické literatury žijícího v emigraci v Torontu. V románu najdeme dvě dějové linie – jedna se odehrává v přítomnosti zhruba v 60. a70. letech – v Torontu na univerzitě a v české komunitě. Druhou linii tvoří retrospektivněuspořádané vzpomínky na kamarády a mládí prožité v Kostelci. Mezi obě linie jsou navícvkládané dopisy především od Dannyho přátel – např. od Přemy, Lojzy, Rebeky a Jana, citacez literatury a latinské citáty. Román je rozdělen na čtyři kapitoly – ty nesou názvy podle slavných spisovatelů: Poe,Hawthorne, Twain a Crane. Základem výše zmíněné první linie jsou hodiny literatury, kterévyučuje Danny. Studenti na nich rozebírají Poeova Havrana, Hawthornovo Šarlatovépísmeno, Twainova Tajemného cizince a Cranův Rudý odznak odvahy. Danny v knizekomentuje pokusy studentů o interpretaci těchto děl a také minulost a vzpomínky těchtostudentů. Dále popisuje události z české komunity, například zasnoubení dívky Mileny, kteráje přezdívaná jako Blběnka, se stejně výstředním mužem Zawynatchem, nebo soudní procespřítele Milana, který v Kanadě žádá o cizinecký azyl. Ve druhé linii se vracíme opět do Kostelce. Znovu se setkáváme s Přemou, Harýkem,Lexou, Benem, Lucií, Marií i Irenou. Vzpomínky však patří především dívce Nadi Jirouškové –s ní Danny pracuje v Mesršmitce, spolu se pokusí o sabotáž, která je ale ve velmi krátkémčase odhalena. Naďa je hezká dívka, ale příliš hubená a s velmi světlou pletí. Danny jí nosísvačiny, zve ji k sobě domů. Naďa žije s myšlenkou, že její otec zemřel kvůli Němcůmv koncentračním táboře, proto ho chce nějakým způsobem pomstít. Dannyho čin – tedy jehonepříliš vydařená sabotáž, ji velmi nadchne a velmi ho za to obdivuje. Danny s Naďou přijde opanictví. Když přestane chodit do práce, zjistí Danny od jejího snoubence, že má Naďatuberkulózu a že se tedy do práce už nevrátí. Ve druhém díle pak Naďa krátce po válceumírá.2 http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1576
  3. 3. Děj doplňují různé epizody – pan Skočdopole popisuje boj proti bolševikům, Dannyvzpomíná, jak mu otec vyprávěl, jak bojoval u Zborova. Kromě Dannyho v románu vystupuje řada epizodních postav: studentky WendyMcFarlanová, Irena Svensonnová, pak dokonce postava z románu Zdeny Salivarové – JanaHonzlová. Podobně jako v Miráklu jsou některé románové postavy inspirovány autentickýmiosobnostmi (například básník Alan Listen, zpěvačka Suzi Kajetánová, básník Jan Vrchocáb). 3 Román je psán spisovným jazykem, pouze v dialozích Dannyho přátel najdemenespisovné výrazy a prvky východočeského nářečí. Škvorecký také hojně užívá anglicizmů(ze dveří studentského common roomu/ komonrůmu). Zatímco anglické výrazy v promluvěněkterých postav, které jazyk příliš neovládají (např. Blběnka mluví šílenoučechoameričtinou), jsou komoleny a psány jakoby fonetickým přepisem, promluvypředevším rodilých mluvčích jsou psány anglicky správně. Často se opakujícími motivy jsou jazz, motivy lásky a erotiky, životní zkušenostiamerických studentů, kteří znají pouze demokracii, pronásledování Čechů za německéokupace a také motivy války. „Škvoreckého nepatetické nazírání světa koresponduje s linií české literaturyzobrazující společenské mechanismy z perspektivy řadového jedince, v Příběhu inženýralidských duší je však postava vypravěče – intelektuála vhodnou záminkou k doplněnísesbíraných historek a vyprávění úvahovými partiemi (otázky víry a nevíry v Boha, historie,vztahu jedince a společenského systému, problémy etiky literární tvorby atp.).“ 43 Dokoupil, Z., Zelinský, M. Slovník českého románu, Ostrava: Sfinga 1992, str. 2354 Dokoupil, Z., Zelinský, M. Slovník českého románu, Ostrava: Sfinga 1992, str. 235
  4. 4. Literatura: Dokoupil, Z., Zelinský, M. Slovník českého románu, Ostrava: Sfinga 1992 Publikace, která jak v teorii literatury, tak v literatuře poválečné, patří do sekundární literatury doporučené vyučujícími Galík, J. Česká literatura po roce 1945, Olomouc 1991 Galíkova skripta jsou primární studijní materiál do předmětu literatury po r. 1945 [online]. [cit. 2013-01-01]. Dostupné z: http://www.slovnikceskeliteratury.cz/showContent.jsp?docId=1576 Podle mého názoru je tento zdroj věrohodný. Tuším, že se jedná o internetovou verzi tištěné publikace.Anotace:Jedná se o krátký referát určený k přednesu publiku, které má o problematice určité povědomí aslouží k seznámení se s knihou, částečně po stránce literárně teoretické.Klíčová slova:Škvorecký, „Příběh inženýra lidských duší“, děj, postavy, Danny Smiřický

×