UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
 Odsjek: Ţurnalistika


  PREZENTACIJA PROJEKTA
iz predmeta Medijski menadţment...
UNIVERZITET U TUZLI
FILOZOFSKI FAKULTET
Odsjek : Ţurnalistika
Predmet: Medijski menadţment


             PRO...
UVOD

Oblikovati potpuno novu ili redizajnirati postojeću
medijsku organizaciju u BiH, da bi izgledale kao
National Geogra...
Kada bi osnivao novu medijsku organizaciju, ugledao bi se na
        najuspješnije u ovoj oblasti.

       ...
Moj projekat je oblikovanje potpuno nove medijske
            organizacije u BiH.
   Sanel Prelić
 edukativ...
Opis problema koji se projektom rješava
  → nedostatak jedinstvenog printanog medija na prostoru BiH koji bi
  cjelokup...
Ciljno trţište printanog medija “Minimalizam”

          domaće trţište
trţište štampe           ...
Prikaz pozicioniranosti organizacije na ciljnom
      trţištu u odnosu na konkurenciju
Kako bi što efikasnije pozicio...
Prikaz naĉina realizacije projekta

» materijalno-tehniĉke pretpostavke «
                       » o...
Analiza ljudskih resursa
                     Minimalizam

  Ured direktora             ...
Analiza finansijskih resursa
          Troškovi
 →  novĉana sredstva potrebna za: kupovinu ili         ...
Analiza internih odnosa s javnostima

 PR konsultanti su zaduţeni za              Oblici internih komunikaci...
CILJNE JAVNOSTI
  Segmenti bi trebalo da              geografska lokacija - BiH
   ispunjavaju slijedeć...
Analiza direktnih i indirektnih konkurenata

      Direktni            Indirektni
  1) specijalizirani ...
.
Strengths – koje su to naše prednosti ?         Weaknesses – koje su to naše
                ...
.
Opportunities – koje su to naše      Threats – koje su to prijetnje ?
     mogućnosti ?
► da postane jedin...
etiĉki imperativi                        zakonski propisi
 ◘ objavljivati samo ono što potpisani n...
OSNOVNA STRATEGIJA

    ciljevi
                      sadrţaj
                 ...
STRATEGIJA LANSIRANJA MAGAZINA                        STRATEGIJA ZA UNAPREĐIVANJE INOVATIVNOSTI
  ...
finansijeri   agencije       NGO
 sponzori  PARTNERSKA      štamparije
         MREŢA
  ...
KAKO USPJEŠNO VODIMO LJUDE?
                      Dale Carnegie
 Prepoznajte/preispitajte svoju vod...
NAČELA USPJEŠNOG VOĐENJA
                     Stephen R. Covey
  Samo uspješno vođenje je put do vaţ...
AUTOR

 Sanel Prelić, student četvrte
   godine Odsjeka za
   Ţurnalistiku u Tuzli.
 Stalno mjesto prebivališta:
  ...
Sanel Prelic_Prezentacija projekta iz Medijskog menadžmenta_Oblikovanje nove medijske organizacije u BiH
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sanel Prelic_Prezentacija projekta iz Medijskog menadžmenta_Oblikovanje nove medijske organizacije u BiH

1,044

Published on

   Oblikovati potpuno novu ili redizajnirati 
postojeću medijsku organizaciju u BiH, za mene lično  predstavlja "nemoguću misiju". 
   Naročito ako kao uzore imam medijske 
organizacije  kao što su National 
Geographic, BBC, Eurosport, CNN, 
Discovery,  ..

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,044
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sanel Prelic_Prezentacija projekta iz Medijskog menadžmenta_Oblikovanje nove medijske organizacije u BiH

 1. 1. UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek: Ţurnalistika PREZENTACIJA PROJEKTA iz predmeta Medijski menadţment SANEL PRELIĆ Lukavac, april 2007.
 2. 2. UNIVERZITET U TUZLI FILOZOFSKI FAKULTET Odsjek : Ţurnalistika Predmet: Medijski menadţment PROJEKAT Oblikovanje nove medijske organizacije u BiH Edukativno-zabavni printani medij "Minimalizam" Mentor Kandidat Prof. Dr. Besim Spahić Sanel Prelić Broj indexa: XII-182/03
 3. 3. UVOD Oblikovati potpuno novu ili redizajnirati postojeću medijsku organizaciju u BiH, da bi izgledale kao National Geographic, BBC, Eurosport, Discovery, CNN... predstavlja "nemoguću misiju“ zbog: ► teško ostvarivih materijalno tehničkih pretpostavki; ► kompleksne organizacije; ► nedostatka profesionalnih kadrova; ► normativno pravne regulative.
 4. 4. Kada bi osnivao novu medijsku organizaciju, ugledao bi se na najuspješnije u ovoj oblasti. Keith Rupert Murdoch e poslednji "medijski car“ pošto je umro Robert Maxwell, a Ted Turner je svoju tvrtku prodao e sa 22 godine počeo svoj biznis sa dva bulevarska časopisa e glavne teme tih časopisa su bile "Sex, Crime, and Human Interest“ e to je proizvodilo publiku i profit
 5. 5. Moj projekat je oblikovanje potpuno nove medijske organizacije u BiH. Sanel Prelić  edukativno-zabavni sedmični printani medij (magazin) "Minimalizam"  bavi se isključivo temama: 1. štednja novca i vremena; 2. sex, zdravlje i izgled; 3. briga za druge ljude.  primarni cilj medija: pruţanje informacija i praktiĉnih savjeta građanima koji će im pomoći da bolje i lakše ţive  sekundarni cilj : ekonomsko propagandno djelovanje na publiku  dugoročni cilj: biti vodeći magazin na trţištu printanih medija u BiH. Cjelokupan sadrţaj "Minimalizma" je usmjeran ka tome da se zadovolje određeni motivi publike
 6. 6. Opis problema koji se projektom rješava → nedostatak jedinstvenog printanog medija na prostoru BiH koji bi cjelokupnim svojim sadrţajem govorio o temama kojim će se baviti “Minimalizam” • → uglavnom su na trţištu printani mediji koji se povremeno i parcijalno bave ovim temama ili se bave isključivo jednom od tih tema Medijska stvarnost u BiH otprilike izgleda ovako: "...nikad više medija i njihove demokratske regulative, ali nikada više tiranije nad medijima i tiranije medija nad ispaĉenim i nebrojeno puta prevarenim bh, stanovništvom... ... većina od ogromnog broja masmedija u BiH prešućuje „smrtne bolesti populacije“ i usmjerava ih da se bave marginalijama... ...postali smo ovisnici od tabloida i tabloidnih emisija, koje zadovoljavaju naše najniţe strasti, koje nas zasite, ali nikada kvalitetno ne nahrane, kako bi ostali i kao buduća potreba... "
 7. 7. Ciljno trţište printanog medija “Minimalizam” domaće trţište trţište štampe medijsko trţište trţište proizvoda široke potrošnje
 8. 8. Prikaz pozicioniranosti organizacije na ciljnom trţištu u odnosu na konkurenciju Kako bi što efikasnije pozicionirali “Minimalizam” na ciljnom trţištu potrebno je:  pronaći i istaći “jasnu differentiu specificu, komparativne prednosti, druge favoritske premise i sl.” u odnosu na konkurente.  proizvod predstaviti u “najblještavijem svjetlu i sjaju, naravno uz postojanje realnog materijalnog pokrića za sve proklamovano”,  pri tom se truditi da budemo kreativni, originalni i senzacionalno atraktivni u svojim kreacijama. Ipak najvaţniji kvaliteti kojim ćemo se sluţiti kako bismo pozicionirali “Minimalizam” su: ►kvalitet proizvoda; ►visina cijene; ►kvalitet grafičkog dizajna; ►kvalitet distribucije, odnosno dostave; ►kvalitet mas medijske prezentacije proizvoda kroz sve oblike tržišnih komunikacija i propagandne reklame.
 9. 9. Prikaz naĉina realizacije projekta » materijalno-tehniĉke pretpostavke « » organizacija « ............... ............... ............... ................ » normativno-pravna regulativa « » kadrovi «
 10. 10. Analiza ljudskih resursa Minimalizam Ured direktora Redakcija Public Relations urednici, grafiĉki dizajneri, direktor sa svojim pomoćnikom "marketing PR“ konsultanti urednik fotografije i novinari Analiza materijalnih resursa - jedan sprat kuće ili zgrade u kojoj se nalaze ĉetiri odvojene prostorije/kancelarije i koje su zaštićene sigurnosnim sistemom (alarm); - u svakoj kancelariji kancelarijski namještaj ( stolovi i stolice), i kancelarijski pribor; - najmanje pet najmodernijih PC-a, ADSL konekcija , printeri, skeneri,... - za novinare saradnike bilo bi neophodno obezbjediti PC-e (ako ih nemaju), digitalne kamere i digitalne recordere (diktafone); - jedan automobil.
 11. 11. Analiza finansijskih resursa Troškovi → novĉana sredstva potrebna za: kupovinu ili Prihodi iznajmljivanje prostorija, ugradnju sigurnosnog sistema (alarma), kupovinu kancelarijskog namještaja i pribora,raĉunara → prihodi koji se ostvaruju prodajom i raĉunarske opreme, digitalnih camera i magazina; recordera i automobila... → troškovi osnivanja organizacije → prihodi koji se ostvaruju od ( registracija, porezi...); prodaje medijskog → troškovi redovnog poslovanja prostora oglašivaĉima ( pisanje, editovanje, dizajn, fotografije, lektorisanje, štampanje, distribucija, izdavanje na Webu..) → troškovi radne snage ( plate zaposlenim, porezi na plate, zdravstveno i socijalno osiguranje...); → troškovi PR odjela (organizovanje eventa, sponzorstava, reklamiranje...)
 12. 12. Analiza internih odnosa s javnostima PR konsultanti su zaduţeni za Oblici internih komunikacije magazina efikasno interno komuniciranje u "Minimalizam" su: magazinu "Minimalizam" i njihove obaveze su: ● direktna komunikacija (face to face); ● internet (e mail, obavještenja...); ■ redovno informirati zaposlene o ● izvještaji (posebno godišnji svim događanjima vezanim za izvještaji); poslovanje - osobno (sastancima, ● posjete; prezentacijama, individualnim ● obuka zaposlenih (pored struĉnog kontaktima) ili putem komunikatora; usavršavanja, radi se i na oblikovanju ■ podrţavati komunikatora u korporativne kulture); prenošenju informacija zaposlenicima ● prezentacije; u matiĉnoj sredini; ■ jednom sedmiĉno ili po potrebi ● nagrade zaposlenicima, proslave, ĉešće informirati zaposlenike o svim obljetnice... odlukama i vaţnim događanjima Dobra interna komunikacija: Informira, Ukljuĉuje, Dvosmjerna je, Gdje god je to moguće ona je licem u lice, Konzistentna je i redovna širom ĉitave organizacije.
 13. 13. CILJNE JAVNOSTI Segmenti bi trebalo da geografska lokacija - BiH ispunjavaju slijedeće kriterijume: starosna dob – od 16 do 80 godina ◘ Da budu mjerljivi (izraziti se u ciframa) pol - muški i ţenski ◘ Da po svojoj veličini budu ethnic background – sve konfesije značajni (da ih ima toliko da koje egzistiraju u BiH zasluţuju posebnu paţnju ciklus porodiĉnog ţivota – zavisnost, pretporodiĉna faza, porodica, kasna faza ◘ Da su dostupni i izdvojivi od vrsta posla- zaposleni na svim radnim ostalih grupa (za koje nismo mjestima, nezaposleni, penzioneri, đaci, studenti zainteresirani) ekonomski status – od najsiromašnijih do najbogatijih ◘ Da je organizacija za njih zainteresirana, odnosno da obrazovni nivo - svi nivoi, pod uslovom da su oni zainteresirani za znaju ĉitati organizaciju
 14. 14. Analiza direktnih i indirektnih konkurenata Direktni Indirektni 1) specijalizirani ĉasopisi koji se bave temama štednja novca i vremena, sex, zdravlje, izgled, 1) televizija ( BHT, FTV, briga za druge ljude OBN, Hayat...) kao što su magazini Zdravlje, Uradi sam, Sex, i razni oglasnici, 2) radio (BH Radio 1, 2) magazini koje se koji se povremeno i parcijalno Radio Stari Grad bave ovim temama kao Sarajevo, što su Start, Dani, Radio Kameleon…) Slobodna Bosna, Gracija, Azra, Max,Auto magazin... 3) internet ( portali, 3) dnevna štampa- Oslobođenje, Nezavisne novine, Dnevni Avaz... blogovi,forumi...) 4) on line izdanja svih navedenih printanih medija.
 15. 15. . Strengths – koje su to naše prednosti ? Weaknesses – koje su to naše slabosti ? ► proizvod – svrsishodnost, originalnost, ► proizvod atraktivnost, kvalitet, stil, grafiĉki dizajn ( izbor – ne specijaliziranje na taĉno boja, fotografija, vrsta slova...), cijena, kvalitet određen segment publike, distribucije, odnosno dostave nedostatak priĉa o nacionalnoj ► osoblje ugroţenosti, crnoj hronici, kiĉu – profesionalizam, kompetentnost, i šundu. komunikacijske i organizatorske sposobnosti, ► osoblje altruizam,kreativnost, originalnalnost i – nedovoljno iskustvo u senzacionalna atraktivnost u svojim kreacijama, obrađivanju tema kojim će se neutralna uređivaĉka politika, visok stepen baviti magazin, moguće teško korporativne kulture. prilagođavanje u "funky business" ►Ostale prednosti su: atmosferi rada. – dobar imidţ i reputacija organizacije; ► Ostale slabosti su: – kvalitet mas medijske prezentacije nedostatak "veza" u institucijama proizvoda kroz sve oblike trţišnih komunikacija vlasti. i propagandne reklame
 16. 16. . Opportunities – koje su to naše Threats – koje su to prijetnje ? mogućnosti ? ► da postane jedinstven i vodeći ► nove tehnologije i magazin u BiH mediji ; ► zapošljavanje mladih perspektivnih ► konkurencija ; osoba ( novinara, marketing i PR ► iznenadan pad prodaje struĉnjaka...) i podsticanje njihove i potraţnje; kreativnosti i novih ideja ; ► PDV na štampu; ► sistemom premija stimulisanje ► pojedinci ili grupe zaposlenih na vlastiti angaţman u u institucijama radu; vlasti koji " uzmu na zub“ ► kvalitetne "marketing PR" magazin.... komunikacijske aktivnosti; ► istinsko prepoznavanje i ispunjavanje potreba ĉitalaca
 17. 17. etiĉki imperativi zakonski propisi ◘ objavljivati samo ono što potpisani novinar smatra neprijepornom istinom; Novinari, urednici, vlasnici i izdavaĉi ◘ navoditi izvore ; magazina "Minimalizam" imaju obavezu da ◘ podatak za koji novinar sam odgovara potvrditi iz barem dvaju poštuju Kodeks za štampu BiH. meĎusobno neovisnih izvora; ◘ uporno utvrĎivati istinu; Ovaj Kodeks, izveden iz postojećih ◘ izvještavati uravnoteţeno ; evropskih standarda novinarske ◘ pristupati uravnoteţeno; prakse, ima za cilj da postavi ◘ opremati priloge adekvatno; osnove sistema samoureĎivanja ◘izazvati što manju štetu svojim akcijama ; koji će biti smatran moralno ◘izbjeći i osuditi govor mrţnje; obavezujućim za novinare, ◘ ne narušiti tuĎe pravo na privatnost ; urednike, vlasnike i izdavače ◘ osobito zaštititi privatnost (pa i mogućnost identificiranja) društveno novina i periodičnih izdanja. hendikepiranih: zdravstveno (bolesnici, invalidi itd.), socijalno Novinari i urednici će takoĎe poštovati (siromasi, beskućnici, neadaptirani, eventualno opet invalidi itd.), općeprihvaćene principe etike i štititi dobno (djeca, malodobnici, pripadnici „treće dobi“ itd.); profesionalni integritet novinarstva. ◘ poštivati posebnosti pripadnika manjinskih skupina; ◘ poštivati posebnosti spolova ustrajući u njihovoj ravnopravnosti; Pored ovog Kodeksa, zakoni i ◘ ne objavljivati one podatke o poroku ili zločinu koji zadovoljavaju druga pravila ĉine okvir za rad samo morbidnu radoznalost; magazina "Minimalizam" . ◘ smjesta i potpuno ispraviti objavljene netočne podatke, i bez To su: Zakon o zaštiti od klevete , Pravilnik o zahtjeva zainteresiranih; medijskoj koncentraciji i unakrsnom ◘ne krivotvoriti priloge s potpisom drugih novinara, ne mijenjati im vlasništvu nad elektronskim i štampanim smisao makar I kraćenjem, bez njihove suglasnosti. medijima, i drugi.
 18. 18. OSNOVNA STRATEGIJA ciljevi sadrţaj dizajn materijalno-tehniĉke pisanje vijesti naslov biltena pretpostavke ton editovanje plan šta bi se organizaciona struktura komentar tematski trebalo dimenzije papira dizajn pokriti kadrovska infrastruktura teme koliĉina fotografije broj rijeĉi publika informacije specifikacija lektorisanje krajnji rok boje differentia specifica listing primjerka štampanje smjernice komparativne prednosti reakcije finalna uredniĉka korporativnog ĉitalaca distribucija kontrola identiteta favoritske premise mogućnosti promocija datum publikacije fotografije uĉestalost umreţavanja izdavanje na autorska prava logo – naš i tiraţ Webu oglasi svaki drugi koji će osnovni sadrţaj se koristiti zagonetke, plaćanje evaluacija osnovno svojstvo konkursi i humor vodiĉ za stil dizajna produkcija slike uslovi pod kojima budţet prihodi nećemo izdavati
 19. 19. STRATEGIJA LANSIRANJA MAGAZINA STRATEGIJA ZA UNAPREĐIVANJE INOVATIVNOSTI Ukloniti strah zaposlenih. Inovativnost znači činiti nešto novo, 1. Razraditi proces predstavljanja proizvoda. 2 Odrediti ciljeve i metode mjerenja no nešto što moţe i ne uspjeti. Ukoliko ljudi strahuju od uspjeha. neuspjeha, neće ni raditi na inovacijama. 3. Odrediti kamo ţelimo ići i kako prepoznati da li smo do tamo došli. Učiniti inovativnost dijelom sistema procjene rada za svakog u magazinu. Pitati ih što će učiniti ili poboljšati u nadolazećoj 4. Razviti formalan i detaljan plan lansiranja proizvoda. Plan bi trebao detaljno godini, a zatim pratiti njihov napredak. razraditi lance prodaje, uključiti sve ključne tačke, te vremenske okvire kako bismo postigli uspjeh. Dokumentirati inovacijski proces i osigurati da ga svi razumiju, te provjeriti da li naši zaposleni razumiju svoju 5. Učinkovito lansiranje proizvoda traje oko šest meseci. Zato treba paţljivo razmotriti ulogu u njemu. elemente potrebne za uspjeh, kako bi izradili plan za rješenje svih problema, kašnjenja i grešaka koje se mogu pojaviti. Učiniti sistem dovoljno fleksibilnim kako bi naši zaposleni mogli istraţivati nove mogućnosti i saraĎivati sa drugima, 6. Potreban je odgovarajući budţet, resursi, a najvaţnije od svega je zdrav odnos kako unutar tako i izvan organizacije. izmeĎu članova tima. 7. Investirati u pozicioniranje. Osigurati da svi razumiju korporativnu strategiju, misiju i 8. Učiniti sve što je potrebno kako bi identificirali šanse proizvoda na trţištu. viziju organizacije. 9. Angaţirati analitičare. 10. Pobrinuti se da imamo odličnu PR strategiju. Stvoriti poseban proces za upravljanje idejama koje se ne uklapaju u strategiju, ali su predobre da bi se zanemarile ili 11. Pridobiti pozornost šire javnosti. Zaintrigirati ostale medije, urednike...ljude koji bacile. su stvaraoci javnog mnijenja. Podsticati zaposlene da proučavaju nove trendove, 12. Pobrinuti se da prodaja moţe raditi svoj posao. Prodajni lanci i prodavači su jako tehnologije i načine razmišljanja potrošača. vaţni. Naučiti ljude kritičnoj vaţnosti raznovrsnih načina 13. Uključiti sve ljude u tvrtki u akciju lansiranja magazina. "Zaraziti " ih razmišljanja, iskustava, perspektiva i stručnosti. magazinom, educirati ih. Podsticati raznovrsnost u svim aktivnostima vezanim za 14. Ujediniti sve ljude u zajedničkom cilju 15. Dijeliti iskustva i saznanja. inovativnost. 16.Biti fleksibilan.
 20. 20. finansijeri agencije NGO sponzori PARTNERSKA štamparije MREŢA TV, radio, printani mediji, internet i ostali oglašivači vanjski mediji distributeri
 21. 21. KAKO USPJEŠNO VODIMO LJUDE? Dale Carnegie  Prepoznajte/preispitajte svoju voditeljsku moć!  Uravnoteţite rad i odmor! Ne izgarajte na poslu (burn out)!  Izgradite povjerljive/kredibilne/zdrave odnose!  Iskreno se zahvalite i pohvalite druge!  Pridobite po/štovanje kakvo zasluţujete! (ne veće i ne manje!)  Iskoristite neiscrpnu i silu moć ODUŠEVLJENJA! (pokaţite ga!)  Ostavarujte uspješno postavljene ciljeve i povećajte svoju samosvijest !  Poštujte dostojanstvo drugih ljudi!  Pri rizicima budite elastiĉni!  Ne budite previše kritiĉni!  Sve privatne i poslovne/sluţbene probleme  ISPUNJAVAJTE OĈEKIVANJA LJUDI! rješavaje više kreativno!  Njegujte/oĉuvajte smisao za zabavu i  Podstiĉite i sebe i druge! svrsisodni humor u ţivotu!  Paţljivije poslušajte druge!  Ne «istjerujte istinu» po svaku cijenu, ako nije nuţno!
 22. 22. NAČELA USPJEŠNOG VOĐENJA Stephen R. Covey Samo uspješno vođenje je put do vaţnih rezultata. Uvaţavanjem naĉela uspješnog vođenja postiţemo: - Ravnoteţu između rada i porodice, odnosno između profesionalnog i privatnog ţivota. - Oslobađamo stvaralaštvo, nadarenost i energiju ljudi. - Kreiramo harmoniĉnost/skladnost među ljudima i među segmentima cjelovitog djelatnog procesa. - Uskladimo ljude i POSLOVNU KULTURU sa strategijom, kojoj svi u organizaciji trebaju biti odani/zavjetovani. - Uspostavimo i odrţavamo naĉela/kriterije VRHUNSKOG KVALITETA i PERMANETNOG POBOLJŠAVANJA. - Oblikujemo radne skupine/grupe/timove, koji temelje na uzajamnom poštovanju. - Promijenimo izjave o NAŠEM POSLANSTVU u najuplivniju pogonsku/voditeljsku silu cjelovite organizacije. - Ipak oĉuvamo NADZOR, ali ljudima/suradnicima pustimo dovoljno potrebne slobode i samoslanosti.
 23. 23. AUTOR Sanel Prelić, student četvrte godine Odsjeka za Ţurnalistiku u Tuzli. Stalno mjesto prebivališta: Lukavac. "Nije ono što misli da jest, niti ono što bi htio da bude, već je ono kakvim ga vide drugi. Oni sa kojima komunicira ".

×