• Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
29,857
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15

Actions

Shares
Downloads
37
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Шта је то портфолио? Према Правилнику о СУ: • систематично праћење, анализирање и вредновање свог: - ОВР - развоја компетенција - напредовања и професионалног развоја • чување у одређеном облику: - најважнијих примера из своје праксе - примера примене наученог током СУ - личног плана професионалног развоја
 • 2. Шта је то портфолио приправника? Према Нацрту правилника о лиценци: • Избор из педагошке документације и документације приправника • Критеријуми за оцењивање портфолиjа приправника – прописани правилником • Приправник коме престане радни однос у установи пре истека приправничког стажа преноси у другу установу портфолио и мишљење ментора
 • 3. Функција портфолиа
 • 4. Садржај портфолиа
 • 5. Портфолио професионалног развоја • Насловна страна са основним подацима власника портфолиа: име, презиме подаци за контакт (телефон, мејл адреса ,поштанска адреса) • Садржај који даје кратак преглед онога што је укључено у портфолио и омогућава лакше сналажење и аутора и корисника портфолиа • Радна биографија садржи кључне податке о аутору , структурисан преглед његовог/њеног формалног, неформалног и информалног образовања; радног искуства и постигнућа • Лична професионална филозофија је есеј који представља субјективни приступ и даје приказ основе на којој се темељи професионални рад аутора портфолиа • Процена / евалуација се састоји из самопроцене и спољашње процене ефеката рада. • Прилози који садрже опипљиве доказе, конкретна сведочанства који приказују, потврђују,илуструју и документују наводе запосленог.
 • 6. Лична професионална филозофија Есеј који представља кретивни, субјективни приступ са јасно приказаним идејама и размишљањима у вези са темом: • Како ја видим професију наставника / васпитача /стручног сарадника и себе у тој професији Лична професионална филозофија се развија и мења током рада и приказује веровања, вредности , стратегије у вези са процесом учења/подучавања и како је то повезано са децом /ученицима.
 • 7. Неки елементи за писање личне професионалне филозофије • како радим/ подучавам • који је мој доминантан стил рада/ подучавања • најчешћи облици рада • зашто радим баш на тај начин • које циљеве постављам • које методе најчешће користим • како се то што радим одражава на децу ученике • рефлексија на сопствене компетенције • ...
 • 8. Портфолио може да садржи • планове активности, припреме за час • ученичке радове, продукти деце • анализе рада одељења/групе и појединаца • примери вредновања радова деце односно ученика • резултати тестова ученика • примере анкета,тестова,упитника њихова анализа • примере писане повратне информације ученицима • анкете и анализе одговора деце, ученика, родитеља, колега • приказе стручних радова • дневничке записи, повремене белешке и коментари • идеје за наредно планирање • препоруке и савети колега • фотографије, снимци, аудио записи са коментарима • лични план професионалног развоја • записнике, белешке колега, директора, стручних сарадника и других који су присуствовали акривностима/часу • сопствене рефлексије у вези са прилозима • ...
 • 9. Како се бирају прилози за портфолио • примери добре праксе, • “инцидентне” ситуације, • сналажење у специфичним педагошким ситуацијама, • „учење на грешкама“ (погрешан избор методе, неусклађеност поступања), • ...
 • 10. Приликом избора прилога важно је имати на уму следеће • Није потребно да се укључе сви расположиви материјали • Унесите оне материјале који на најбољи начин илуструју, приказују, поткрепљују оно што сте навели • Tреба да илуструју ваш развој и напредовање, вашу личну професионалну филозофију • Tреба да их прати писана рефлексија, промишљање у односу на то о чему се реч у вези са приложени материјал • Коме је намењен порфолио ко ће се са њим упознати, ко ће га читати ( шта је важно, суштинско да сазна о вама, која врста доказа је релевантна) • „Због чега бирам овај рад/материјал, шта он илуструје, да ли показује да ме води ка постављеном, жељеном циљу?“
 • 11. Због чега ми је потребан портфолио? • Помоћу њега чувам и пратим најважније у свом раду • Приказујем шта знам да урадим односно како радим • Пратим и вреднујем свој рад, анализирам-рефлектујем • Пратим развој компетенција,своје напредовање,развој • Информишем заинтересоване-послодавце/директора, саветнике,колеге ... шта и како радим /своје компетенције • Чувам најважније примере из своје праксе(оне за које мислим да су посебно важни) • Садржи моју професионалну филозофију • На једном месту систематично је приказано све што је битно за мене као професионалца • Планирам своје стручно усавршавање и напредовање у звања • ...
 • 12. Листа неких питања која могу да нас воде кроз процес самовредновања • Шта сам урадила, урадио/ Шта се догодило ( конкретан опис активности/ситуације) • Шта мислим у вези са тим?Како се осећам? • Шта је било лоше а шта добро у томе? • Како то знам? • Каква је била реакција/постигнуће деце/ученика? • Шта ми је то показало? • Да ли сам и шта могла друкчије да урадим?Шта би се догодило? • Шта ћу даље да урадим поводом тога? • Шта могу да урадим наредни пут у некој сличној ситуацији?