Доенето на овцете започва след отбиване на аг-    процес. За 1 час опитен дояч може да издои къмнетата. При по-младите...
чалото при раздояването. Има овце при които оста-    лучава само чрез допълнителен масаж или с ръчнотъчната порция мляк...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Doene na ovce

1,138 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,138
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Doene na ovce

 1. 1. Доенето на овцете започва след отбиване на аг- процес. За 1 час опитен дояч може да издои къмнетата. При по-младите овце и през бозайния пери- 100-200 овце-майки. По-често на практика бройка-од се налага те да се доят. Вечерно време агнетата та е в норми от 80-90 овце-майки. Ръчното доенесе отделят от майките и на сутринта овцете-майки има определена техника, която се състои в известнасе доят, след което те се пускат при тях целия ден. последователност на отделните манипулации. У нас мъжките и женски агнета, негодни за разп- Доячът застава зад овцата,като първата процедура елод се отбиват между 30-35 дни и се изхранват със раздояване на вимето, след това издояване и сестартерни смески и сено. По този начин овцете-май- приключва с доиздояване. Раздояването секи се доят по-рано и надоеното мляко става с 20-30 извършва с дясната ръка, като с лявата селитра повече. В стоковите ферми е възможно агне- придържа вимето на овцата. При това положениетата да се отбиват на 2-3 дневна възраст, като изкус- палецът на дясната ръка се свива до ставата, а ствено се отглеждат с млекозаместател. При това по- другите пръсти се правят последователни бързи иложение доенето на овцете започва още в началото ритмични движения, при които дясната цицка лекона лактацията, когато имат най-висока млечност иможе да се надои с 30-40 литра повече мляко. се притиска и млякото изтича във вид на струя. По Определените за разплод женски агнета във същият начин се раздоява и левия дял на вимето.възпроизводителните стада бозаят 60-90 дни, и чак Така извършени движенията на ръката наподобяватслед това овцете-майки започват да се доят. При бозаенето на агнето, което спомага за доенето.специализираните овце за мляко агнетата за По време на основното издояване с двете ръцеразплод се отбиват по-рано на 45-60 дневна се обхваща вимето и чрез лекото му странично на-възраст и се пристъпва към доене. В практиката тискане с дланите на ръцете отгоре надолу, млякотоможе да се процедира доене съпроводено с изтича със силни струи. Това е фазата на надоенобозаене, по този начин агнетата се отбиват мляко от цистерната, млечните канали и част отпостепенно. алвеолите. Налага се доиздояване на останалото Обикновено при овцете се прилага ръчно и ма- количество мляко, което е най-богато на мастнишинно доене. Ръчното доене е трудоемък и тежък вещества. Извършва се по същия начин, както в на- 39
 2. 2. чалото при раздояването. Има овце при които оста- лучава само чрез допълнителен масаж или с ръчнотъчната порция мляко е в значителни количества, ко- издояване. Овцете от третата група имат постоян-ето зависи от породния им произход. По проучва- но, бавно изтичане на млякото.Веднага след изти-ния, това количество може да се доиздои по-пълно, чане на цистералната порция, без какъвто и да е ин-ако след същинското издояване се направи лек ма- тервал следва отделянето на млякото от алвеолите.саж на вимето по посока от цицките към цистерни- Всичко, посочено до сега, показва че е необхо-те и обратно в продължение на 30-40 секунди. Така димо типизиране на овцете не само по морфоло-може да се доиздои и по-пълно, и най-маслената гични особености на вимето, но и по функционал-порция мляко. ни (скорост на издояване, време на издояване, на Някои овцевъди след издояване придойват овце- доиздояване и др.).те. След като цялото стадо е издоено овцете се връ От особено значение при доенето на овцете ещат и наново се доят. При това положение ако т.нар. честота на доене. Това е важно както за нор-овцете-майки се доят три пъти на ден, реално малните функции на млечната жлеза, така и за пови-преминават шест пъти през доячите. Когато вимето шаване качеството на надоено мляко. Изследваниясе масажира придойката е напълно излишна. при отделните породи, показват че най-добра орга- В началото на дойния период овцете се доят три низация се постига при двукратно доене на овцете,пъти на ден - рано сутрин, на обяд и вечер. С нап- въпреки че при триктатното дойната млечност е средване на лактацията и понижаване на млякото се 12-15% по-висока. При овце отглеждани оборно епреминава към двукратно доене - сутрин и вечер. възмножно да се прилага трикратно доене.В края на лактацията доенето е един път на ден. В Препоръчва се при стада с достигната млечност надпродължение на няколко дни овцете-майки се доят 100 литра.през един и два дни и се пристъпва към пресушава- Техническите характеристики на доилната маши-не. Неправилното пресушаване води до възпаление на влияят върху доилния процес. Те се конструиратна вимето (мастит) най-вече при по-млечните. и експлоатират съобразно физиологичните особе- Доенето се извършва в овчарниците през студе- ности на овцете, за да се постигне пълно издояванените месеци и на двора по-време на топлите дни. При нашите породи овце най-благоприятно еЗа целта има специални отделения със станоци за издояването при 120 пулсации в минута, височинадоячите. на вакуума 380 мм живачен стълб (50,66 кРа) и В по-големите ферми може да се прилага машин- тактово съотношение 50:500. При машиннотоно доене на овцете. При високомлечните овце е доене е задължително прилагането на ръчнивнедрена доилна инсталация ДИО 2X24 в доилни операции, междинен масаж и машиннозали за по 1000 овце-майки. При тези с по-малка доиздояване за постигането на високи резултати.млечност или по-малки стада има по-лек тип доилни За да може да се приложат някои от начините наинсталации - ДИО 4А, ДИО 2X12. Доят се в самите доене, фермера трябва да е извършил необходи-производствени помещения. мото хранене на овцете преди и по време на За успешното приложение на машинното дое- лактационпия период. Овцете се нуждаят отне е необходимо да се спазват някои изисквания. енергия и хранителни вещества с около три пътиОт първостепенно значение е овцете да имат повече в сравнение с предишните месеци.вимета подходящи за такъв тип на доене. Една Дажбите на овцете-майки в началото на лактациятазадълбочена и системна селекция е предпоставка включват различни видове фуражи. Обикновеноза намаляване варирането на параметрите на този период съвпада с оборното отглеждане. Ввимето при отделните породи и създаването на зависимост от млечността в дажбите на овцете сетипизирани стада, отговарящи на стандарта за включват от 2-4 кг. царевичен силаж, 1-1.5 кг. грубдоилни инсталации. фураж (сено, слама и др. и концентриран фураж от 8 зависимост от кривите на млекоотдаване при 0.5-1 кг. На овцете специализирани за мляко седоенето овцете се разделят на три групи. В първа- дава концентриран фураж до 1.5 кг. Освента са включени тези, които отдават млякото на два царевичен силаж в дажбите може да се включат иетапа и техните криви са двувърхи.Първият връх е мля- други сочни фуражи - кръмно цвекло, цвекловикото издоено от млечната цистерна през първите резанки, тикви и други. Те повишават смилаемостта20-30 секунди, отчитано от момента на поставяне на на грубите фуражи и влияят благоприятно върхудоилните апарати и появата на първите струйки до млечността.прекъсване на млечния поток. След къс интервал от Втората половина на лактацията (5-ия, 6-ия месец)време (12-18 секунди) започва изтичане и на млечността намалява, нуждата от хранителнимлякото от алвеолите изразено чрез втория връх. вещества също. Овцете през този период основноВреметраенето на този период е 30-32 секунди. са на паша. Тези с висока млечност се подхранватПолученото мляко от двата етапа на млекоотдаване със зелена люцерна и концентриран фураж.е обратно пропорционално. Млякото колкото е Примерна дажба за овце с млечност до 1 кг.: па-повече през първия период, толкова е по-малко от сищна трева - 0.60кг; зелена люцерна -1 кг; ечемик,втория. слънчогледов шрот и пшеничени трици -0.40кг; ка- Втората група включва овце с едновърха крива менна сол на воля.на млекоотдаване. При машинното доене се Н.с. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВАиздоява само цистералната порция. Алвеоларното РЦНПО-Враца, филиал КОС- Видинсе по- Списание Земеделие 10, 2006г.

×