4 ed- styly vedení - prezentace tkáčová

726 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 ed- styly vedení - prezentace tkáčová

 1. 1. STYLY VEDENÍ Mgr. Dagmar Tkáčová Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
 2. 2. Řízení a vedení • Řízení je proces, který se především zaměřuje na dosahování cílů organizace prostřednictvím efektivního využívání všech zdrojů. • Vedení je proces, který se zaměřuje na vedení lidí (leadership) prostřednictvím vytváření a sdílení vizí, cílů a hodnot lidmi v organizaci.
 3. 3. Styly vedení Teorie GRID • Základní kombinace manažerských stylů: • styl zaměřený na vztahy – orientován na vztahy • styl zaměřený na úkoly – orientace na úkoly • styl zaměřený na integraci – integrace vztahu a úkolu • styl zaměřený na proces – vztah a úkol ustupují postupu či procesu
 4. 4. Tradiční styly vedení Vycházejí z posouzení pravomocí, vlivu a chování „vůdců“. 1. Autokratický (byrokratický) styl 2. Liberální styl („volná uzda“) 3. Demokratický (participativní, partnerský) styl: - participování - delegování
 5. 5. Nové trendy ve vedení Využívají zejména aktivizace pracovníků. Patří sem např.: 1. vedení sdílenou vizí 2. zmocňování 3. koučování 4. mentorování 5. poradenství 6. týmová práce
 6. 6. Typologie MBTI Kdo jsem já • jakým způsobem čerpáme energii (extroverze x introverze) • jakým způsobem zpracováváme informace (myšlení x cítění) • jakým způsobem přijímáme informace (intuice x smysly) • jak bereme svět (posuzování x vnímání)
 7. 7. Týmové vedení • Pracovní skupina je skupina lidí, kteří jsou spolu spojeni do pracovního celku náplní práce, při níž jsou na sobě závislí pracovní hierarchií nebo cílem práce. • Tým je jasně definovaný celek spolupracujících lidí s časově omezeným cílem, limitovanou velikostí, jasnými pravidly a rolemi a charakteristickým procesem práce. • Teambuilding se zaměřuje zejména na rozvoj spolupráce, zvládání náročných situací, efektivní práci a komunikaci v přímém spojení s rozborem a uvědoměním si fungování skupiny a vědomým plánováním změn s cílem zvýšit efektivitu týmu.
 8. 8. Týmové role M. Belbin Typy chování rozdělil do osmi, později do devíti rolí. Týmové role by se měly vzájemně doplňovat. Každý: • preferuje svou dominantní týmovou roli • používá svou záložní týmovou roli v neobvyklých nebo krizových situacích Při identifikaci týmových rolí je důležité pracovat se složením konkrétního týmu. Hlavním posláním práce vedoucího je rozvoj zralosti členů týmu.
 9. 9. Vedení ve školských organizacích Používané pojmy: • vedení lidí (leadership) • pedagogické vedení • vedení výchovně vzdělávacího procesu • vedení pedagogických sborů Vedení lidí ve školách a školských organizacích je proces ovlivňování pedagogů a ostatních pracovníků, aby usilovali o dosahování skupinových cílů a naplňovali poslání a vize školského zařízení.
 10. 10. Předpoklady pro vedení Rozhodujícími předpoklady pro úspěšné vedení lidí ve školských zařízeních jsou: • znalost podstaty a podmínek výkonu činností vykonávaných vedenými pracovníky • praktické zkušenosti z osobního výkonu těchto činností a zkušenosti z vedení lidí • přiměřená orientovanost v teorii vedení lidí • porozumění specifikace mezilidských vztahů a situací na konkrétním školském zařízení • osobnostní předpoklady, znalosti, dovednosti • skutečný zájem o vedení lidí
 11. 11. Předpoklady pro vedení Nejčastěji uváděnými předpoklady pro vedení lidí jsou: • schopnost motivovat a inspirovat • schopnost poskytnout představu směru a cílů činnosti • schopnost jednání a komunikace • schopnost rozhodovat • schopnost realizovat vhodný styl vedení a měnit ho podle situace Zásadní sjednocení v otázce „nepostradatelných“ předpokladů vedoucího neexistuje. Předpoklady pro vedení lidí mají zřejmě mnohem více situační než vyhraněný osobnostní ráz.
 12. 12. Efektivní vedení lidí Předpokládá zvládnutí tří základních funkcí efektivního řízení: • management • administrativa • efektivní vedení lidí (leadership) Při volbě efektivního způsobu vedení lidí se využívá různých stylů řízení, které představují individuální metody řízení. Optimální řídící styl je takový, který vyhovuje momentálním podmínkám. Rozhodující význam pro volbu stylu vedení má zpravidla situace.
 13. 13. Osobní styl vedení • Styl vedení řídících pracovníků je předurčen variantou jeho osobnostních rysů. • Má-li člověk určité osobnostní vlastnosti, budou se velmi pravděpodobně promítat i do stylu jeho vedení. • Nejvíce záleží na schopnosti vedoucího vycítit a zvolit vhodný způsob jednání pro konkrétní situaci. • Vhodně použitý styl vedení v dané konkrétní situaci může pozitivně ovlivnit efektivitu nejen při vedení lidí, ale i plnění vizí a cílů organizace.
 14. 14. Situační řízení a vedení • Každá situace vyžaduje jiný styl řízení. • Neexistuje jeden univerzálně platný styl řízení a vedení. • Každý má tendence k určitým činnostem a projevům, kterou jsou mu osobně blízké a přirozené. • Je nutné znát své tendence k vedení lidí. Situační vedení je zvládnutí vedení lidí - „umění vést“
 15. 15. „Vedení je jako sněžný muž. Nelze ho nikde spatřit, ale jeho stopy jsou všude.“ Děkuji Vám za pozornost

×