Gunta Freimane: līdzdalības iespējas Latvijā
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
777
On Slideshare
777
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Latvija kā veiksmīgs līdzdalības piemērs pasaulē. Cik tālu esam? GUNTA FREIMANE KonsultantePrezentācija sagatavota konferencei «Sociālās partnerības veidošana Kurzemē» Tālr.: 67082929, 28341699Talsos, 2012.g. 26. oktobrī E-pasts:Organizē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs www.zkcentrs.lv gunta.freimane@mk.gov.lv 26.10.2012.
 • 2. Līdzdalības procesa tiesiskais regulējums▌ Sabiedrības līdzdalību valsts pārvaldē atvieglo atkārtoti pilnveidotais „Ministru kabineta kārtības rullis”.▌ Pieņemti Ministru kabineta noteikumi „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”.▌ Memoranda padomes deleģēti pārstāvji ar padomdevēja tiesībām piedalās Valsts sekretāru sanāksmē un Ministru kabineta komitejas sēdēs.▌ Unikāla prakse pasaulē – atklātās MK, MKK, VSS sēdes. 2
 • 3. Sociālo partneru līdzdalība▌ Līdzdalība tiesību aktu projektu izstrādē un pieņemšanā▌ Nacionālā trīspusējās sadarbības padome. ▌ 9 apakšpadomes ar sekretariātiem ministrijās ▌ NTSP sēdes 3
 • 4. NVO sadarbības Memoranda aizsākumi▌ Memorandam – 7 gadi!▌ Memoranda parakstīšanu ierosināja NVO 2005.gadā.▌ Pusgadu notika kopīgs darbs pie Memoranda teksta.▌ Memoranda parakstīšana notika 2005.gada 15.jūnijā. To parakstīja 57 NVO.▌ Šobrīd Memorandu ir parakstījušas 305 NVO. 4
 • 5. Sadarbības Memoranda mērķis▌ Sekmēt efektīvas un sabiedrības interesēm atbilstošas valsts pārvaldes darbību, nodrošinot pilsoniskās sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanas procesos visos līmeņos un stadijās valsts pārvaldē 5
 • 6. Kādus līdzekļus Memorands paredz šī mērķa īstenošanai?▌ Izglītot sabiedrību par pilsonisko līdzdalību▌ Izglītot valsts pārvaldes darbiniekus par NVO darbību▌ Sekmēt caurskatāmu un pieejamu NVO finansējuma avotu izmantošanu▌ Sekmēt valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšanu NVO 6
 • 7. 7
 • 8. Memorands paredz sekmēt▌ NVO pārstāvju līdzdalību saskaņošanas sanāksmēs, konsultatīvajās padomēs, darba grupās.▌ NVO informēšanu par lēmumiem, kas pieņemti saistībā ar to iesniegtajiem priekšlikumiem, norādot lēmumu pamatojumu.▌ NVO iespēju sekot līdzi tiesību aktu projektu un politikas plānošanas dokumentu izstrādei. 8
 • 9. Memoranda īstenošanas padome – līdzeklis Memoranda īstenošanai▌ Konsultatīva institūcija▌ Sēdes notiek reizi mēnesī▌ Padomes sastāvā ir ▌ Valsts kancelejas direktors ▌ Ministru prezidenta biroja pārstāvis ▌ Kultūras ministrijas pārstāvis ▌ Finanšu ministrijas pārstāvis ▌ Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvis ▌ Tieslietu ministrijas valsts sekretārs ▌ astoņi pilnvaroti pārstāvji no NVO 9
 • 10. Būtiskākie Memoranda padomē skatītie jautājumi▌ Ministriju līdzdalības prakses izvērtējums▌ Otra grupa – NVO horizontālie jautājumi ▌ Par funkciju deleģēšanas mehānisma izstrādi ▌ Par valsts finansējuma piešķiršanas kārtību NVO ▌ Par iespējām paplašināt NVO iespējas iesniegt projektus ES struktūrfondu projektu konkursos ▌ Par NVO iespējām saņemt avansa maksājumus un priekšfinansējumu struktūrfondu līdzekļu apguvei ▌ Tikko!!! Panākts, ka visi (!!!) NVO horizontālie jautājumi pēc uzsaukšanas VSS tiks izskatīti Memoranda padomē▌ Trešā būtiska jautājumu grupa – NVO rosināti jautājumi par problēmām konkrētās nozarēs, kad NVO viedoklis netiek uzklausīts un ņemts vērā— ▌ Sociālās aprūpes institūcijas. Amatniecības jautājumi 10
 • 11. Memoranda padome mainās!▌ Akcents uz NVO finansējuma jautājumu▌ Izveidota darba grupa Memoranda īstenošanas izmaiņām ▌ Darba grupu veido 8 NVO pārstāvji ▌ Pirmā sanāksme notiks 29.oktobrī ▌ Valsts kanceleja veiks sekretariāta funkcijas ▌ Sēdes tiks protokolētas ▌ Materiāli būs pieejami MK mājaslapā▌ Diskusija par NVO rotācijas kārtību Padomē un citiem jautājumiem 11
 • 12. NVO tikšanās ar Ministru prezidentu▌ 2 reizes gadā Ministru prezidents tiekas ar Memorandu parakstījušām NVO▌ Ministrijas atskaitās par Memoranda īstenošanu, Memoranda padome atskaitās par veikto darbu▌ Notiek Ministru prezidenta saruna ar NVO pārstāvjiem par aktuālām problēmām. Tiek ielūgtas visas Memorandu parakstījušās NVO▌ Memorandam pievienojas un to paraksta jaunas NVO 12