Sociā lā partnerī ba - iespē jas       K urzemē                                   ...
Pilsoniskā sabiedrība (1)•  Par pilsonisko sabiedrību sauc valsts tieši nepārvaldīto sabiedrības  dzīves sfēru, ko ar s...
Pilsoniskā sabiedrība (2)
PartnerībaPartnerība tiek veidota, lai:• noteiktu vajadzības,• formulētu kopīgu vīziju,• vienotos par prioritātēm,• plānot...
Sociālā partnerība• Sociālā partnerība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veid...
Sociālās partnerības        tiesiskais pamatojumsSadarbības līgums• sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vie...
Līdzdalība
Talsu novads – 202 NVO• Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs• Krīzes centrs• Finansējums NVO pamatojoties uz Domes saistoša...
• Bērnu dienas centrs “Mājas”• Finansējums NVO pamatojoties uz Domes saistošajiem noteikumiem
Skrunda – 29 NVO        Pulkstenis “Laika upe”Alternatīvās aprūpesdienas centrs
Saldus – 87 NVORadošais nams -    “Kapellera nams”                Jauniešu māja “Šķūnis”Pensionāru diena...
Aizputes novads – 55 NVOAizputes jauniešu māja “Idea House”
Kuldīga – 59 NVO• Pašvaldība pērk rehabilitācijas pakalpojumus• Finansējums NVO tiek piešķirts konkursa kārtībā
Ventspils – 224 NVO• Finansējums pilsētas pasākumu organizēšanai• Bērnu dienas centra un krīzes centra darbības līdzfinan...
Tukuma novads – 149 NVOBaltā māja - nodrošinasociālos pakalpojumus•            Finansējums 65 NVO ir     ...
Pilsoniskās sabiedrības aktivitātesNVO politika:Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģija 2009.-2014...
Kāpēc sadarboties?•  NVO nodrošina pakalpojumu daudzveidību, kā arī ģeogrāfisko  pārklājumu•  Mazāki administratīvie i...
Izaicinājumi•  Trūkst NVO – pakalpojumu sniedzēju•  Kūtri izmanto citu fondu piedāvātās iespējas finanšu piesaistei•  N...
Finansējums pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm       Ls / 1 pašvaldības iedzīvotāju                ...
Uz radošiem darbiem aicinot,             Liepājas pilsētas Domes   eksperte NVO un sabiedrības integrācijas...
Brigita Dreiže: Sociālā partnerība - iespējas Kurzemē
Brigita Dreiže: Sociālā partnerība - iespējas Kurzemē
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Brigita Dreiže: Sociālā partnerība - iespējas Kurzemē

620 views
482 views

Published on

Kurzemes novadu apskats izceļot NVO labās prakses piemērus. Prezentēta konferencē "Sociālās partnerības veidošana Kurzemē" 2012.g. 26.oktobrī Talsos.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
620
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Organizācijas nodrošina atbalstu iedzīvotājiem tajos brīžos, kad ne valsts, ne pašvaldība to nespēj, tāpēc organizāciju darbs ir augstu vērtējams un veicināms. savu un sabiedrības interešu aizstāvībai. Galvenais pilsoniskās sabiedrības resurss ir iedzīvotāji un viņu izpratnes pakāpe par demokrātijas vērtībām, par savu līdzdalību tajā un līdzatbildību par to
 • Demokrātijas pamatā ir iedzīvotāju līdzdalība sabiedriskajā dzīvē. Jebkura aktivitāšu forma, kas iekļaujas likuma ietvaros, ir demokrātiskai valstij noderīgāka nekā pilsoņu vienaldzība. Pilsoniskai sabiedrībai ir svarīga loma demokrātiskas valsts pastāvēšanā. Savukārt tikai demokrātiskā valstī var izveidoties pilsoniska sabiedrība.
 • Rajonu partnerības var uzskatīt kā ”no augšas uz leju ” un „no lejas uz augšu” lēmumu pieņemšanas kultūru sajaukumu. Pilsoņi redz sevi kā aktīvus attīstības procesa dalībniekus, nevis kā pasīvus patērētājus LIEDAR programmas nozīme partnerības veidošanā novados
 • Veiksmīgas sociālās partnerības priekšnoteikums ir iesaistīt visus atbilstošos un saistītos dalībniekus – sociālos partnerus, uzņēmējus, NVO u.c.;
 • Lai nodrošinātu valsts pārvaldes funkciju efektīvu izpildi, piekritīgā iestāde likumā noteiktajā kārtībā slēdz šādus publisko tiesību līgumus valsts pārvaldes jomā: sadarbības līgumu (61.pants); Publiskas personas sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas — publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevuma efektīvāku veikšanu. administratīvo līgumu (X nodaļa); 3)deleģēšanas līgumu (V nodaļa); Publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai (turpmāk — pilnvarotā persona) pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvāk.   4) līdzdarbības līgumu (VI nodaļa). iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (sabiedrisko organizāciju un citu organizētu grupu pārstāvjus, atsevišķas kompetentas personas), iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vai lūdzot sniegt atzinumus.
 • Sports, Kultūra, Labdarība, t.sk. Ziedojumi Talkas, vides saudzēšana, dalība ekonomiskajos procesos, globālā informācijas apmaiņa, kā politisko līdzdalību jāmin līdzdalība vēlēšanās un politikas ietekmēšana.
 • Rajonu partnerības var uzskatīt kā ”no augšas uz leju ” un „no lejas uz augšu” lēmumu pieņemšanas kultūru sajaukumu. Pilsoņi redz sevi kā aktīvus attīstības procesa dalībniekus, nevis kā pasīvus patērētājus LIEDAR programmas nozīme partnerības veidošanā novados
 • Brigita Dreiže: Sociālā partnerība - iespējas Kurzemē

  1. 1. Sociā lā partnerī ba - iespē jas K urzemē Brigita DreižePrezentācija sagatavota konferencei «Sociālās partnerības veidošana Kurzemē» Liepājas pilsētas domesTalsos, 2012.g. 26. oktobrīOrganizē Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs www.zkcentrs.lv eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās
  2. 2. Pilsoniskā sabiedrība (1)• Par pilsonisko sabiedrību sauc valsts tieši nepārvaldīto sabiedrības dzīves sfēru, ko ar savu darbību veido brīvi indivīdi un brīvprātīgas viņu apvienības Ilze Ostrovska, Baltijas Starptautiskās akadēmijas asociētā profesore• Pilsoniskā sabiedrība ir pilsoņu sabiedriskās pašorganizēšanās sistēma, kas rodas un funkcionē ārpus publiskās varas institūtiem un kas pilsoniskās pašdarbības ceļā pati nokārto sabiedrības pārvaldīšanas jautājumus un efektīvi kontrolē publisko varu Nevalstisko organizāciju centrs, Rīga• Pilsoniskā sabiedrība ir tāda sabiedrība, kurā indivīdi sadarbojas ar citiem indivīdiem un publisko varu savu un sabiedrības interešu aizstāvībai Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas politikas pamatnostādnes 2005.-2014.gadam
  3. 3. Pilsoniskā sabiedrība (2)
  4. 4. PartnerībaPartnerība tiek veidota, lai:• noteiktu vajadzības,• formulētu kopīgu vīziju,• vienotos par prioritātēm,• plānotu un sasniegtu kopīgus mērķus
  5. 5. Sociālā partnerība• Sociālā partnerība ir iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veidošanas procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu
  6. 6. Sociālās partnerības tiesiskais pamatojumsSadarbības līgums• sadarbības līgumu slēdz, lai panāktu vismaz vienas līdzējas —publiskas personas kompetencē ietilpstoša pārvaldes uzdevumaefektīvāku veikšanuDeleģēšanas līgums•publiska persona var deleģēt privātpersonai un citai publiskai personai pārvaldes uzdevumu, ja pilnvarotā persona attiecīgo uzdevumu var veikt efektīvākLīdzdarbības līgums•iestāde savā darbībā iesaista sabiedrības pārstāvjus (NVOun citu organizētu grupu pārstāvjus vai atsevišķas kompetentaspersonas), iekļaujot viņus darba grupās, konsultatīvajās padomēs vailūdzot sniegt atzinumusLīdzfinansēšanas līgums•projektu līdzfinansēšanas iespēja
  7. 7. Līdzdalība
  8. 8. Talsu novads – 202 NVO• Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs• Krīzes centrs• Finansējums NVO pamatojoties uz Domes saistošajiem noteikumiem
  9. 9. • Bērnu dienas centrs “Mājas”• Finansējums NVO pamatojoties uz Domes saistošajiem noteikumiem
  10. 10. Skrunda – 29 NVO Pulkstenis “Laika upe”Alternatīvās aprūpesdienas centrs
  11. 11. Saldus – 87 NVORadošais nams - “Kapellera nams” Jauniešu māja “Šķūnis”Pensionāru dienas centrs Finansējumu NVO piešķir Domes komisija darbam ar sabiedriskajām organizācijām un sadarbības partneriem
  12. 12. Aizputes novads – 55 NVOAizputes jauniešu māja “Idea House”
  13. 13. Kuldīga – 59 NVO• Pašvaldība pērk rehabilitācijas pakalpojumus• Finansējums NVO tiek piešķirts konkursa kārtībā
  14. 14. Ventspils – 224 NVO• Finansējums pilsētas pasākumu organizēšanai• Bērnu dienas centra un krīzes centra darbības līdzfinansēšana
  15. 15. Tukuma novads – 149 NVOBaltā māja - nodrošinasociālos pakalpojumus• Finansējums 65 NVO ir Ls 113 118 (t.sk. biedrības darbības atbalstam, līdzfinansējums projektiem, sporta klubu darības atbalstam u.c.)
  16. 16. Pilsoniskās sabiedrības aktivitātesNVO politika:Liepājas pilsētas pilsoniskās sabiedrības attīstības stratēģija 2009.-2014.gadam jeb dokuments par pašvaldības sadarbībuar nevalstiskajām organizācijāmNVO konsultatīvā padome:2 pašvaldības darbinieki un 9 NVO pārstāvjiSabiedriskās saskaņas komisija:Arī sadarbība ar mazākumtautību NVOReliģisko lietu komisija:9 dažādu tradicionālo konfesiju mācītāji Veiksmīgākās NVO un brīvprātīgo godināšana: Iedzīvotāji ierosina, Konsultatīvā padome pieņem lēmumu Pašvaldības projektu līdzfinansēšanas konkursi: NVO, kultūras, izglītības, sporta, nometņu Brīvprātīgā darba koordinēšana
  17. 17. Kāpēc sadarboties?• NVO nodrošina pakalpojumu daudzveidību, kā arī ģeogrāfisko pārklājumu• Mazāki administratīvie izdevumi, zemākas izmaksas• Elastīgāka pieeja pakalpojumu veidošanā un nodrošināšanā• NVO ir tuvāk cilvēkiem, vieglāk uzklausīt jau apkopotus viedokļus• NVO ir sabiedrības termometrs
  18. 18. Izaicinājumi• Trūkst NVO – pakalpojumu sniedzēju• Kūtri izmanto citu fondu piedāvātās iespējas finanšu piesaistei• NVO trūkst telpu pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī resursi infrastruktūras izveidei• NVO ne vienmēr izmanto pašvaldības piedāvātās iespējas• NVO sektors ne vienmēr spēj savstarpēji sadarboties• Atbalsts/noraidījums NVO ne-reti saistīts ar politiskām ambīcijām• Savstarpēja izpratne par NVO un pašvaldību ne vienmēr sakrīt
  19. 19. Finansējums pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm Ls / 1 pašvaldības iedzīvotāju Rīga 4,39 tikai projektu konkursiem Ls 243 000 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 Liepāja 0,7 0,75 0,22 kopējais finansējums Ls 63 000 DS DS E LS ILS A RA US A KN ĪG VA AV PI VA BP IE LD LD ZE AV NO LG LM NO KA SA KU RĒ UG JE VA MA JĒ U DA LS KUTATU Līdzfinansējums pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm un NVO skaists pašvaldībā 7,2 6 4,9 4,9 5,1 4,8 4,39 4,5 3,8 3,9 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 0,7 0,75 0,22 TUKUMA VALMIER JELGAV JĒKABPI TALSU DAUGAV RĒZEKNE SALDUS KULDĪGA NOVADS A A LS NOVADS PILS Ls uz 1 iedz. 4,39 2,45 2,28 1,8 1,22 1,05 0,7 0,75 0,22 NVO skaits uz 1000 iedz. 4,9 4,5 4,8 4,9 7,2 5,1 3,8 6 3,9
  20. 20. Uz radošiem darbiem aicinot, Liepājas pilsētas Domes eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže brigita.dreize@dome.liepaja.lv 63404721, 29690010

  ×