Your SlideShare is downloading. ×
Talent management
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Saving this for later?

Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime - even offline.

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Talent management

4,186
views

Published on

TM ppt

TM ppt

Published in: Education

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,186
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Talent manageme n t
  • 26. 10. 2011
  • http://www.slideshare.net/zezulcik
  • Bc. Jan K yselý
  • Bc. Miroslav Zezulčík
 • 2. Průběh
  • 1. Teoretický základ
    • Definice
    • Význam
    • Filozofie
    • Procesy
  • 2. Práce Talent manažera v AIESEC
  • Ostrava
  • 3. Případová studie
  • 4. Otázky
 • 3. Proč Talent management?
  • Organizace, které chtějí v rostoucí konkurenci přežít a růst, předstihnout svou současnou konkurenci a podstatně zvyšovat přidanou hodnotu, realizovat konkurenční výhodu, musí získat , rozvíjet a udržet talentované zaměstnance .
  • Jelikož je takových zaměstnanců v populaci malý počet, jsou i zdroje omezené. Proto je pro organizaci příhodné za použití efektivních nástrojů takové zdroje nalézat, rozvíjet, využívat a udržet. Talent management znamená strategicky plánovat do budoucnosti.
 • 4. Definice Talent managementu
  • Amstrong (2007) uvádí talent management jako používání vzájemně propojeného souboru činností, které mají zabezpečit, aby organizace přitahovala, udržovala si, motivovala a rozvíjela talentované lidi, které potřebuje v současnosti a bude potřebovat i v budoucnosti. Cílem je zajistit tok talentů a uvědomit si, že talentovaní zaměstnanci jsou hlavním zdrojem organizace
  • Hroník (2007) uvažuje, že talent management je nástrojem řízení kariéry a zvyšování výkonnosti vybraných lidí, stabilizačním faktorem talentovaných lidí v organizaci, zdrojem konkurenční výhody organizace.
 • 5. Význam talent managementu
  • Hlavní příčiny potřeby TM
  • Specializace v disciplínách spojených s prudkým
  • nárůstem znalostí
  • Potřeba neustálých inovací vývoje a výzkumu
  • Limitovaná flexibilita při výcviku zaměstnanců
  • Nedostatek pracovních schopností
  • Stále menší flexibilita pracovní síly ( z důvodu budování
  • kariéry dalších členů rodiny, nároků na volný čas,
  • pomyslným „ideálem“ práce)
 • 6.
  • Tyto příčiny pak mohou vyústit v konkrétní problémy, které pak mohou být systematickou prací s talenty následně odstraněny.
   • Nově příchozí talentované zaměstnance se nedaří udržet
   • Nedokážeme efektivně určit, kteří zaměstnanci jsou našimi nejdůležitějšími talenty a jaký mají potenciál
   • Vysoká fluktuace ve firmě
   • Restrukturalizace výroby
 • 7.
  • Pokud však firma má správně nastaven systém Talent managementu, může těžit z těchto přínosů :
  • Talentovaní zaměstnanci, kteří přispívají k naplňování
  • plánu a firemní strategie
  • Klesají náklady na nábor nových zaměstnanců (fluktuace
  • je menší)
  • Jsou správně určeni a udržení klíčoví pracovníci
  • Plánování nástupnických pozic, zajišťování zaměstnanců
  • z interních zdrojů
  • Díky své práci s talenty se firma stává vyhledávaným a
  • žádaným zaměstnavatelem
 • 8. Filozofie Talent managementu
  • Cílem je zabezpečit fond vysoce talentovaných, kvalifikovaných, motivovaných a oddaných zaměstnanců schopných přispět k podnikovým cílům.
  • Filozofie TM se skládá ze 3 základních složek:
  • 1. Navržení a vytvoření TM
   • Tým, který se zabývá TM, sbírá informace o organizační struktuře, hierarchii funkcí, podnikatelských plánech, organizační kultuře, zaměstnancích, politikách atd…
  • 2. Zachycení TM pomocí speciálního software
   • Shromažďování dat, provádění analýz, hodnocení. Je postaveno na modulárním systému, který podporuje jednotlivé TM procesy.
  • 3. Implementace TM do organizace
  • Zavedení systému TM je pro organizace velmi finančně náročné.
  • TM by měl být iniciován a podporován TOP managementem.
 • 9. Procesy Talent managementu
  • Získání talentů
  • Rozvoj talentů
  • Udržení talentů
 • 10. 1. Získání talentů
  • První krok, který musí organizace udělat je identifikovat klíčové role . Zdali má na tyto role kvalifikované zaměstnance s nutnými kompetencemi pro výkon na dané pracovní pozici. Pokud organizace takové zaměstnance nemá, musí je najít. Talenty může identifikovat jak z v nitřních tak i z vnějších zdrojů.
  • Příklady možností získání nových talentů:
  • Identifikace mezi současnými zaměstnanci
  • Vyhledávání mezi zaměstnanci konkurenčních firem, dodavatelů
  • Vyhledávání talentovaných studentů, absolventů
  • Oslovení bývalých zaměstnanců
  • Oslovení přátel a známých zaměstnanců organizace
  • Vyhledávání pomocí tisku, internetu, časopisů
  • Prostřednictvím databází agentur a specialistů (headhunting)
 • 11. Identifikování klíčových kompetencí
  • Klíčové kompetence jsou kombinací klíčových faktorů, které vedou k zajištění trvalého úspěchu organizace na trhu.
  • Musíme určit konkrétní kompetence nutné pro výkon na dané pracovní pozici.
  • Každá kompetence musí být popsána a posouzena (obodována) v závislosti na jejím relativním přínosu pro organizaci.
  • Pak můžeme sestavit celý tzv. kompetenční model (mřížka). V něm jsou kompetence každé pozice v organizaci posouzeny za použití hodnotící stupnice, a to na základě nutného přínosu pro organizaci, který daná pozice vyžaduje.
 • 12. Hodnocení výkonu a předpověď potenciálu
  • Hodnocení výkonu je měření aktuálně dosažených výsledků v rámci těch oblastí, za které je daný jednotlivec zodpovědný, nebo kompetence, které jsou považovány za kritické pro dosažení úspěchu ve vykonávané práci.
  • Předpověď potenciálu je prognóza toho, o kolik úrovní může zaměstnanec v rámci organizace postoupit na základě jeho minulého/současného hodnocení výkonu, tréninku, rozvoje, preferencí v kariéře a současných a plánovaných úrovní kompetencí.
  • Výsledky hodnocení výkonu i předpověď potenciálu musí být zaznamenány.
 • 13. 2. Rozvoj talentů
  • Po tom, co jsme identifikovali talenty, by měla organizace přistoupit k jejich samotnému rozvoji a udržení.
  • Měla by jim být nabídnuta náročná práce, poskytnuta možnost dalšího rozvoje, získání schopností vyžadovaných pro práci.
  • Talenty by měly být podporovány odměňovány prostřednictvím pobídkových programů, měli by mít šanci pracovat na speciálních projektech, které jim umožní projevit jejich kvalit a jejich další osobní i profesní růst.
  • U rozvoje talentů rozvíjíme především silné stránky, zlepšení individuálního celkového výkonu, posílení motivace a rozvoj jejich kariéry.
 • 14. Rozvojové programy
  • Pro talentované zaměstnance by měl být v organizaci vyvinut a v úzké spolupráci s přímým nadřízeným realizovány.
  • Je to ucelený program pro přesně specifikovanou skupinu talentů, doplněného o individuální potřeby jednotlivých účastníků.
  • Tento program je nadstavbou běžné rozvojové nabídky a individuální péče.
 • 15. Metody rozvoje
  • Rozvojový program zahrnuje kombinaci nejrůznějších metod, aktivit a nástrojů rozvoje talentů, vždy podle specifických potřeb organizace.
  • Může se jednat o metody k rozvoji na pracovišti ( on the job ), mimo pracoviště ( off the job ).
  • Větší důraz je kladen na metody provozované na pracovišti . Těmito metodami jsou : mentoring, koučink, stínování, pověření úkolem, rotace práce, práce na projektech, stáž (dočasné přeložení).
  • Naopak metody využívané mimo pracoviště : přednáška, seminář, případové studie, simulace, workshopy, outdoor training ,development centrum, e-learning atd.
 • 16. Řízení kariéry
  • Programy rozvoje talentů velmi úzce souvisejí s řízením kariéry, tedy plánováním kariéry a plánováním nástupnictví.
  • Poskytují talentům příležitosti růst v jejich současných pracovních rolích a postupovat do rolí vyšší úrovně.
  • Plánování kariéry utváří funkční postup talentů v organizaci v souladu s posuzováním potřeb organizace.
  • Talentovaní zaměstnanci by měli projít určitým sledem zkušeností doplněných koučinkem a rozvojovými programy, které je připraví na to, aby byli v budoucnu schopni zastávat náročnější pracovní role.
  • Plánování nástupnictví má zabezpečit, aby organizace měla přísun talentů, jaké potřebuje.
 • 17. 3. Udržení talentů
  • Cílem udržení talentů je, aby zaměstnanci zůstávali v organizaci a byli ji náležitě oddáni a motivováni. Nemají tendence organizaci opouštět, jelikož odchod talentovaného jednotlivce má dopad na fungování celé organizace.
  • Aby lidé chtěli v organizaci pracovat, měla by být uznávaná jako organizace, která dosahuje výsledků, chová se eticky a nabízí zaměstnancům dobré podmínky pro práci. Má jasnou vizi, soubor fungujících hodnot, má dobrou pověst.
 • 18. Faktory přispívající k udržení talentů
  • Nabídka zajímavé a oceňované práce
  • Zajištěné příležitosti ke vzdělávání a rozvoji, postup v kariéře
  • Respektování rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem
  • Nabídka flexibilní pracovní role
  • Nabídka kvalitních pracovních podmínek a vybavení
  • Poskytnutí pocitu uznání, úcty a respektu
  • Nabídka odpovídající odměny
  • Prosazování přístupu společenské odpovědnosti organizace
 • 19. Talent management v AIESEC Ostrava
 • 20. AIESEC
  • Zahraniční praxe a organizace projektů
  • Žádná finanční podpora
  • Nezisková organizace
  • Organizace řízená studenty
  • Princip dobrovolnictví
  • Vedení se střídá každý rok
 • 21. Práce TM - zodpovědnost
  • Nábor nových členů
  • Vzdělání
  • Osobní rozvoj
  • Motivace
  • Udržení členů
  • Nástupnictví
  • Řízení výkonu
 • 22. Práce TM – krok za krokem
  • Plánování
  • Plán pobočky
  • JDs – popis pracovních pozic
  • Talent planning – kolik a jaké lidi budeme potřebovat
 • 23. b) Nábor nových členů
  • Propagace
  • Guerilla marketing
  • On-line promotion (facebook,webové stránky)
  • Plakáty, nástěnky, stopy či nápisy na stěnách
  • Osobní kontakt
 • 24. b) Nábor nových členů
  • Výběrové řízení
  • Přihláška (Application letter)
  • První pohovor (1st interview)
  • Zkušební období (trial period)
  • Druhý pohovor (second interview)
 • 25. c) Induction (zaučování)
  • Historie, způsob práce, pravidla
  • Možnosti v AIESEC a kariérní růst
  • Kultura
  • Co,Proč,Jak…děláme to co děláme.
 • 26. d) Vzdělávání
  • Dvě cesty
  • Vzdělávání na pobočce
  • Národní a mezinárodní konference
  • Dva programy
  • Nováčci: Propagace, výběrová řízení, organizace projektů, spolupráce s firemní sférou
  • Zkušení členové: Leadership, management týmu, projektové řízení, funkční vzdělání
 • 27. e) udržení a motivace – případová studie
  • ?
 • 28. e) udržení a motivace
  • Osobní rozvoj
  • Vzdělání
  • Praxe při studiu
  • Kariérní růst
  • Leadership zkušenost
  • Zahraniční praxe
  • Mezinárodní prostředí
  • Zábava a přátelé
 • 29. Komunikační kanál a interní systém v AIESEC:
  • AIESEC mail – komunikační kanál
 • 30. Komunikační kanál a interní systém v AIESEC:
  • Google Docs
 • 31. Komunikační kanál a interní systém v AIESEC:
  • Google Calendar
 • 32. Praktická ukázka interního systému Myaiesec.net
 • 33. Literatura
  • ARMSTRONG,M. Řízení lidských zdrojů:novější trendy a postupy . Přel.J.Koubek. 1.vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 759 s.ISBN 978-80-247-1407-3.
  • HRONÍK, F. Rozvoj a vzdělání pracovníků . 1.vyd. Praha : Grada publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8.
  • KOUBEK, J . Řízení lidských zdrojů. Základy moderní personalistiky . 4.rozš. a dolp.vyd. Praha : Management Press, 2007. 399 s. ISBN 978-80-7216-168-3.
  • HORVÁTHOVÁ, P. Talent management . 1. vydání. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2011. 252s.
 • 34. Prostor pro otázky