TaqwaSAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB
Siapakah orang-orang yg bertaqwa ?
Diriwayatkan bahwa sahabat amirulmu’minin yang bernama Hamamyang taat beribadah berkatakepadanya,”Wahai amirulmu’minin,gam...
Amirul mu’minin mengelakjawabannya seraya berkata,”WahaiHamam,bertakwalah kepada Allahdan laksanakan amal shaleh karenases...
Hammam tak puas denganjawaban itu dan mendesaknyauntuk berbicara.
Maka amirul mu’minin memujiAllah da memuliakanNya serayamemohon shalawatNya atas Nabisaw lalu berkata,
“amma ba’du, Allah SWTmenciptakan semua ciptaan. Diamenciptakan mereka tanpa suatukeperluan akan ketaatan merekaatau agar ...
Lagi pula ketaatan seseorangyang menaatiNya tidakmenguntungkanNya. Dia telahmembagi-bagikan di antaramereka rezeki mereka ...
Maka, orang yang bertakwa didalamnya adalah orang yangmulia. Bicara mereka,pembicaraan yang benar, pakaianmereka sederhana...
Mereka menutup mata merekaterhadap apa yang telahdiharamkan Allah kepadamereka, dan merekamenempatkan telinga merekakepada...
Mereka tinggal dalam masa ujianseakan-akan mereka dalamkesenangan. Apabila tidak ada tenggathidup yang telah ditentukan ba...
Keagungan pencipta dudukdalam jiwanya sehingga segalasesuatu selainnya tampak kecil dimatanya. Seolah-olah merekamelihat s...
Bagi mereka, neraka adalah , diaakan seolah-olah mereka melihatdan sedang mereka menanggungsiksanya. Hati mereka sedih,mer...
Mereka menanggung kesusahanuntuk sementara, waktu singkatyang mengakibatkan merekamendapat kesenangan waktuyang panjang, p...
Dunia menginginkan mereka,tetapi mereka tidakmenghendakinya. Ia menawanmereka, tetapi merekamembebaskan diri darinyadengan...
Di malam hari, mereka berdiri padakakinya sambil membaca bagian-bagian dari Alqur’an danmembacanya dengan perlahan-lahan, ...
Apabila mereka menemukan suatu ayatyang menimbulkan suatu gairah untuksyurga, mereka mengikutinya denganingin sekali menda...
Dan bilamana mereka menemukanayat yang mengandung ketakutankepada neraka, merekamendengarkan dengan seksamakepadanya dan m...
Mereka membungkukkan diridari punggung mereka, bersujudpada dahinya, telapak tanganmereka, lutut mereka dan jarikaki merek...
Di siang hari mereka tabah, alim , bajikdan taqwa. Takut kepada Allahmembuat kurus bagaikan panah.Apabila seseorang meliha...
Mereka tidak puas dengan amalbaik mereka yang sedikit dantidak memandang perbuatanbanyak mereka sebagai yangbanyak. Mereka...
Bilamana dikatakan kepada salahseorang diantara mereka denganmenyanjung, dia laluberkata,”saya lebih tahu tentangdiri saya...
Ya Allah! Jangan memperlakukansaya seperti yang mereka katakandan jadikanlakah kiranya saya lebihbaik dari apa yang mereka...
Keistimewaan seseorang diantara mereka adalah bahwa kamuakan melihat dia mempunyaikekuatan dalam agama,tekad keteguhan hat...
Dia melaksanakan amal shaleh, tetapi diamasih merasa takut. Di sore hari, diamerasa cemas untuk bersyukur kepadaAllah. Di ...
Apabila dirinya menolak untukbersabar atas sesuatu yang tidakdisukainya, dia tidak memberikanpermohonannya atas apa yangdi...
Dia menyalurkan pengetahuan dengankesabaran dan menyalurkan perkataandengan amal perbuatan. Kamu akanmelihat harapan-harap...
Hanya kebaikan yang diharapkandari dia. Kejahatan dari dia takharus ditakuti. Bahkan, apabila iaberada diantara orang-oran...
Akan tetapi, apabila dia sedangdiantara orang-orang yang ingat, diatidak termasuk diantara orang yanglupa. Dia memaafkan o...
Pembicaraan yang tak sopan jauhdari dia, ucapan lemah lembut,kejahatannya tak ada,kebajikannya selalu hadir,mengedepankan ...
Dia bersikap tenang dalambencana, sabar dalam kesusahan,sukur dalam kelapangan.
Dia tidak berlaku berlebihanpada orang yang dibencinya dantidak berbuat dosa demi orangyang dicintai.
Dia mengakui kebenaransebelum bukti diberikan. Untukmenentangnya. Dia tidakmenyalahkagunakan apa yangtelah diamanatkan kep...
Dia tidak memanggil nama-namaorang dengan nama-nama julukan.Dia tidak menyebabkan kerugianbagi tetangganya, dia tidakmengu...
Apabila dia diam, diamnya tidakmenyusahkannya Apabila diatertawa dia tidak mengangkatsuaranya, dan apabila dianiayadia ber...
Dirinya sendiri dalam kesusahankarena dia, sedang orang laindalam kelapangan karena dia.Dia menempatkan dirinya dalamkesuk...
Menjauhnya dia dari orang lain adalahdengan ZUHUD terhadap dunia danpenyucian dan kedekatannya denganorang lain dengan kel...
Diriwayatkan Hammam taksadarkan diri sampai diameninggal.
Kemudian, amirul mu’minin,“Sesungguhnya saya telahmengkhawatirkan hal ini tentangdia.
Kemudian, dia menambahkan“Nasihat yang efektif akanmenimbulkan efek yang sepertiitu pada pikiran yang maumenerima.”
Seseorang bertanyakepadanya,”Wahai Amirulmu’minin, bagaimana jika kamitidak menerima pengaruhsemacam itu.”
Amirul mu’minin menjawab.” Celakabagimu. Untuk kematian ada saattertentu yang dapat dilewati dan adasuatu penyebab yang ti...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Taqwa

460 views
350 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
460
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Taqwa

 1. 1. TaqwaSAYYIDINA ALI BIN ABI THALIB
 2. 2. Siapakah orang-orang yg bertaqwa ?
 3. 3. Diriwayatkan bahwa sahabat amirulmu’minin yang bernama Hamamyang taat beribadah berkatakepadanya,”Wahai amirulmu’minin,gambarkan kepada sayaorang yang bertakwa,sampaiseakan-akan melihatnya.”
 4. 4. Amirul mu’minin mengelakjawabannya seraya berkata,”WahaiHamam,bertakwalah kepada Allahdan laksanakan amal shaleh karenasesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan (AnNahl:127).
 5. 5. Hammam tak puas denganjawaban itu dan mendesaknyauntuk berbicara.
 6. 6. Maka amirul mu’minin memujiAllah da memuliakanNya serayamemohon shalawatNya atas Nabisaw lalu berkata,
 7. 7. “amma ba’du, Allah SWTmenciptakan semua ciptaan. Diamenciptakan mereka tanpa suatukeperluan akan ketaatan merekaatau agar selamat dari perbuatandosa mereka karena dosa seseorangyang berbuat dosa tidakmerugikanNya.
 8. 8. Lagi pula ketaatan seseorangyang menaatiNya tidakmenguntungkanNya. Dia telahmembagi-bagikan di antaramereka rezeki mereka dan telahmenetapkan bagi merekakedudukan mereka di dunia.
 9. 9. Maka, orang yang bertakwa didalamnya adalah orang yangmulia. Bicara mereka,pembicaraan yang benar, pakaianmereka sederhana, gaya jalanmereka merendah.
 10. 10. Mereka menutup mata merekaterhadap apa yang telahdiharamkan Allah kepadamereka, dan merekamenempatkan telinga merekakepada pengetahuan yangberguna bagi mereka.
 11. 11. Mereka tinggal dalam masa ujianseakan-akan mereka dalamkesenangan. Apabila tidak ada tenggathidup yang telah ditentukan bagimasing-masing, jiwa mereka tidak akantinggal dalam jasad mereka walaupunhanya sekejap mata karena kegairahanmereka bagi pahala dan ketakutanmereka akan siksa.
 12. 12. Keagungan pencipta dudukdalam jiwanya sehingga segalasesuatu selainnya tampak kecil dimatanya. Seolah-olah merekamelihat surga dan sedangmenikmati kesenangannya.
 13. 13. Bagi mereka, neraka adalah , diaakan seolah-olah mereka melihatdan sedang mereka menanggungsiksanya. Hati mereka sedih,mereka terlindung darikemungkaran, badan mereka kurus,keperluan mereka sedikit, dan jiwamereka suci.
 14. 14. Mereka menanggung kesusahanuntuk sementara, waktu singkatyang mengakibatkan merekamendapat kesenangan waktuyang panjang, perniagaan yangmenguntungkan yangdimudahkan Allah bagi mereka.
 15. 15. Dunia menginginkan mereka,tetapi mereka tidakmenghendakinya. Ia menawanmereka, tetapi merekamembebaskan diri darinyadengan tebusan.
 16. 16. Di malam hari, mereka berdiri padakakinya sambil membaca bagian-bagian dari Alqur’an danmembacanya dengan perlahan-lahan, menciptakan melaluinya rasasedih bagi mereka sendiri dandengannya mencari pengobatanbagi sakit mereka.
 17. 17. Apabila mereka menemukan suatu ayatyang menimbulkan suatu gairah untuksyurga, mereka mengikutinya denganingin sekali mendapatkan dan jiwamereka menghadap kepadanya denganpenuh gairah, dan mereka mengiraseakan-akan (syurga) itu berada dihadapannya.
 18. 18. Dan bilamana mereka menemukanayat yang mengandung ketakutankepada neraka, merekamendengarkan dengan seksamakepadanya dan merasa seakan-akanbunyi neraka dan jeritannyamencapai telinga mereka.
 19. 19. Mereka membungkukkan diridari punggung mereka, bersujudpada dahinya, telapak tanganmereka, lutut mereka dan jarikaki mereka. Mereka memohonkepada Allah untuk keselamatanmereka.
 20. 20. Di siang hari mereka tabah, alim , bajikdan taqwa. Takut kepada Allahmembuat kurus bagaikan panah.Apabila seseorang melihat mereka, diaakan mengira sakit. Walaupun merekatidak sakit dan dia akan mengatakanbahwa mereka telah menjadi gila.Nyatanya, keprihatinan besar telahmembuat mereka “gila”.
 21. 21. Mereka tidak puas dengan amalbaik mereka yang sedikit dantidak memandang perbuatanbanyak mereka sebagai yangbanyak. Mereka selalumenyalahkan dirinya sendiri dantakut akan perbuatan mereka.
 22. 22. Bilamana dikatakan kepada salahseorang diantara mereka denganmenyanjung, dia laluberkata,”saya lebih tahu tentangdiri saya ketimbang orang lain,dan Tuhanku lebih mengenalkudaripada siapapun.”
 23. 23. Ya Allah! Jangan memperlakukansaya seperti yang mereka katakandan jadikanlakah kiranya saya lebihbaik dari apa yang mereka pikirkantentang saya. Dan ampunilah sayaatas kekurangan yang mereka tidakketahui.
 24. 24. Keistimewaan seseorang diantara mereka adalah bahwa kamuakan melihat dia mempunyaikekuatan dalam agama,tekad keteguhan hati yang dibarengi dengankelenturan iman dengan keyakinan,rakus dengan ilmu,gairah dalam mencari ilmu pengetahuan,dalam kesabaran dan sederhanadalam kekayaan,khusyu dalam ibadah,syukur dalam kelaparan ,sabar dalam kesulitan,keinginan pada yang halal, dansemangat dalam mencari petunjuk, dankebencian atas keserakahan.
 25. 25. Dia melaksanakan amal shaleh, tetapi diamasih merasa takut. Di sore hari, diamerasa cemas untuk bersyukur kepadaAllah. Di pagi hari, dia cemas untukmengingat Allah. Dia melewati malamdalam ketakutan dan bangkit 1 pagi haridalam kebahagiaan. Takut kalau-kalaumalam hari di lewati dalam kelupaan. Dangembira atas nikmat serta rahmat yangditerimanya.
 26. 26. Apabila dirinya menolak untukbersabar atas sesuatu yang tidakdisukainya, dia tidak memberikanpermohonannya atas apa yangdisukainya. Kesejukan terletak padaapa yang akan berlangsung selama-lamanya. Sedang dari hal-hal yang tidaklangsung (duniawi) dia menjauh.
 27. 27. Dia menyalurkan pengetahuan dengankesabaran dan menyalurkan perkataandengan amal perbuatan. Kamu akanmelihat harapan-harapannyasederhana, kekurangan sedikit, khusyuhatinya, jiwanya puas, makanannyasedikit dan sederhana, urusannyamudah, terjaga agamanya, mati hawanafsunya, dan tertekan amarahnya.
 28. 28. Hanya kebaikan yang diharapkandari dia. Kejahatan dari dia takharus ditakuti. Bahkan, apabila iaberada diantara orang-orangyang lupa kepada Allah, diaterhitung diantara orang-orangyang ingat kepada Allah.
 29. 29. Akan tetapi, apabila dia sedangdiantara orang-orang yang ingat, diatidak termasuk diantara orang yanglupa. Dia memaafkan orang yang lalimkepadanya. Dan memberi kepada rangyang berbuat aniaya kepadanya. Diaberlaku baik kepada orang yang berlakujahat kepadanya.
 30. 30. Pembicaraan yang tak sopan jauhdari dia, ucapan lemah lembut,kejahatannya tak ada,kebajikannya selalu hadir,mengedepankan kebaikannya,memalingkan wajahnya darikejahatan.
 31. 31. Dia bersikap tenang dalambencana, sabar dalam kesusahan,sukur dalam kelapangan.
 32. 32. Dia tidak berlaku berlebihanpada orang yang dibencinya dantidak berbuat dosa demi orangyang dicintai.
 33. 33. Dia mengakui kebenaransebelum bukti diberikan. Untukmenentangnya. Dia tidakmenyalahkagunakan apa yangtelah diamanatkan kepadanyadan tidak melupakan apa yangdituntut untuk diingat.
 34. 34. Dia tidak memanggil nama-namaorang dengan nama-nama julukan.Dia tidak menyebabkan kerugianbagi tetangganya, dia tidakmengumpat atas musibah-musibah,dan tidak memasuki kebatilan dantidak keluar dari kebenaran.
 35. 35. Apabila dia diam, diamnya tidakmenyusahkannya Apabila diatertawa dia tidak mengangkatsuaranya, dan apabila dianiayadia bersabar sampai Allahmembalas atas namanya.
 36. 36. Dirinya sendiri dalam kesusahankarena dia, sedang orang laindalam kelapangan karena dia.Dia menempatkan dirinya dalamkesukaran demi kehidupannya diakhirat dan membuat orangmerasa aman dari dia.
 37. 37. Menjauhnya dia dari orang lain adalahdengan ZUHUD terhadap dunia danpenyucian dan kedekatannya denganorang lain dengan kelembutan dankasih sayang. Menjauhnya dia bukandengan cara sombong atau merasabesar tidak pula kedekatannya melaluitipuan dan kecohan.
 38. 38. Diriwayatkan Hammam taksadarkan diri sampai diameninggal.
 39. 39. Kemudian, amirul mu’minin,“Sesungguhnya saya telahmengkhawatirkan hal ini tentangdia.
 40. 40. Kemudian, dia menambahkan“Nasihat yang efektif akanmenimbulkan efek yang sepertiitu pada pikiran yang maumenerima.”
 41. 41. Seseorang bertanyakepadanya,”Wahai Amirulmu’minin, bagaimana jika kamitidak menerima pengaruhsemacam itu.”
 42. 42. Amirul mu’minin menjawab.” Celakabagimu. Untuk kematian ada saattertentu yang dapat dilewati dan adasuatu penyebab yang tidak berubah.Sekarang lihatlah! Jangan sekali-kalikamu ulangi pembicaraan seperti yangtelah diletakan syaithan pada lidahmu.”

×