Краниална концепция и SEST

1,695 views
1,565 views

Published on

Втора лекция курс SEST (кранио-сакрална терапия)
http://sest.homeohelp.eu/

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
113
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Краниална концепция и SEST

 1. 1. Краниална концепция и SESTБорис ШойтовЯн Бергер Краниальная система и SESTОсновни принципи
 2. 2. Кранио-сакрална системаКранио-сакралната система е една от най-дълбоките системи в човешкото тяло.Според мен, това е място, където тялото,съзнанието и духът пребиваватедновременно, независимо и съвместно. Джон Ъпледжър, лекар-остеопат
 3. 3. Краниалнатаконцепция За възникването на краниалната концепция и създаването впоследствие на база на нея на кранио-сакралната терапия сме задължени на гениалното прозрение и таланта на изтъкнатия американски лекар- остеопат Уйлям Гарнър Съдърланд
 4. 4. Краниалнаконцепция През 1899 година, още като студент в остеопатичния колеж, Уйлям Съдърланд обърнал внимание на някои особености в строежа на черепа. Той бил особено заинтригуван от структурата на черепните шевове в зоната на големите крила на клиновидната кост и люспестата част на слепоочната кост. В този момент го споходило удивително прозрение: „... като ослепителна светкавица проблясна мисълта – костите са скосени като хриле на риба и напомнят движенията на ставния механизъм на дишането.”
 5. 5. Краниална концепция От тази мисъл следва, че костите на черепа трябва да са подвижни в някаква степен една спрямо друга. След многобройни експерименти върху себе си Съдърланд открил механизма на взаимоотношенията на взаимно влияние между черепа и кръстцовата кост.
 6. 6. Краниална концепцияСлед един от тези експерименти Съдърланд описал на жена си усещанията си така:“Усетих също и поразително движение на течността – нагоре и надолу – по хода на гръбначния стълб, на нивото стомаха и около мозъка. Фантастично! Вярваш или не, но кръстът също се движеше. Къде сме проникнали? Има ли изобщо край това?”
 7. 7. КраниалнаконцепцияПо-късно Съдърланд описва движението на костите на гръбначно- мозъчната течност нагоре и надолу, също и движението на костите на черепа и кръстцовата кост като “първичен дихателен механизъм”
 8. 8. Първичен дихателен механизъмПървичният дихателен механизм включва няколко компонента:1. «Разширяване и свиване» на мозъчните полукълба.2. Вълнообразно движение на гръбначно-мозъчната течност.3. Движение на обвивките, покриващи главния и гръбначния мозък.4. Движение на костите на черепа в зоната на черепните шевове.5. Непроизволно движение на кръстцовата и опашната кости.
 9. 9. «Разширяване исвиване» на мозъчнитеполукълба На централната нервна система са присъщи ритмичните движения. В стадия на «навлизане на първичното вдишване» се наблюдава свиване на мозъка и скъсяването му по вертикалната ос. Стадият на «издишване» представлява противоположното. Пространствата около и в мозъка също участват в тази динамика. Главният и гръбначният мозък променят периодично както формата си, както променят формата си и ликворните пространства, което влияе върху ритмичната активност в динамиката на ликвора. Тази динамика е непроизволна и е присъща на всички живи същества, притежаващи ЦНС.
 10. 10. Вълнообразно движение нагръбначно-мозъчната течност(ликвор). Гръбначно-мозъчната течност флуктуира в едно относително затворено пространство. Доколкото главният и гръбначният мозък променят формата си във фазите на «вдишване» и «издишване», това влияе и на гръбначно-мозъчната течност в различни посоки. Доколкото мозъкът произвежда ликвора, се извършва и бавно преместване на ликвора по проводните пътища и около нервите. По такъв начин се осъществяват двата основни типа циркулация – надлъжна и напречна.
 11. 11. Движение твърдата мозъчнаобвивка  Съществуват три слоя мембрани, които съставят единно цяло с мозъка.  Мембраните на твърдата мозъчна обвивка прилягат към костите на черепа и включват в себе си голямокалибрени вени; всъщност, те са неотделими от мозъка.
 12. 12. Движение твърдата мозъчнаобвивка Твърдата мозъчна обвивка, от своя страна, образува нещо като «триножник» за сметка на сърповидните гънки, осъществявайки по този начин функция на фиксиране на мозъка и черепа (опорна функция)
 13. 13. Твърда обвивка на главниямозък (схема)
 14. 14. Движение на костите черепа в черепните шевове.Съществуват 26 черепни кости и на тях е присъща ритмична подвижност, заедно с движения на ЦНС, на флуктуиращите ликвор и кръв, натегнатост на мембраните и движения на кръстцово-опашния комплекс между хълбочните кости
 15. 15. Спонтано движение накръстцовата и опашната кости.  Тъй като твърдата мозъчна обвивка се прикрепва към основата на черепа и към кръста, движенията в черепа се предават на кръста (опашката).  Черепът и кръстът функционират като единно цяло.
 16. 16. Спонтано движение накръстцовата и опашнатакости. Този механизъм се намира в състояние на постоянна ритмична активност, а по такъв начин положението на сакрума и опашната кост могат да предизвикат промяна на положението на твърдата обвивка чак до главата.
 17. 17. Спонтано движение накръстцовата и опашнатакости. По такъв начин, травми на опашката или разлика в дължината на долните крайници могат да предизвикат главоболие, а черепно- мозъчна травма или зъболечение могат да повлияят на осанката и дори да предизвикат сколиоза.
 18. 18. Кранио-сакрален ритъм За кранио-сакралната система е характерна особена форма на движение, наречена кранио-сакрален ритъм. Кранио-сакралният ритъм представлява генериран от мозъка течностен импулс, произхождащ от централните структури, образуващи ликвора (мозъчните стомахчета).
 19. 19. Pressurestat модел наЪпледжър Спадане на Повишаване на налягането вътречерепното в шевните налягане структури Критичен Продукция праг на ликвор Команда за спиране на продукцията Хороиден плексус Стомахче
 20. 20. Повишаване на Спадане на наляганетовътречерепното в шевните налягане структури КритиченНов цикъл праг Команда за производство на ликвор Pressurestat модел на Ъпледжър
 21. 21. Краниален ритъм Честотата на краниалния импулс е индивидуална и може да се колебае между 6 и 12 пъти в минута. Освен този ритъм, съществуват и по- бавни ритми, наречени от Съдърланд приливи (tides).
 22. 22. Краниален ритъм Кранио-сакралният импулс оказва влияние върху цялото тяло. В момента на «първичното вдишване» се извършва ротация на тялото навън, а в момента на «първичното издишване» - ротация на тялото навътре.
 23. 23. Кранио-сакрална система Краниосакралната система представлява физиологична система на организма, притежаваща своя собствена ритмична активност. На нея са й присъщи всички характеристики на полузатворена хидравлична система. Функционално, тя е тясно свързана с ЦНС, с автономната (вегетативна) нервна система, с невро-скелетно-мускулната и с ендокринната системи. Нейните граници са образувани от мозъчните обвивки, най-вече твърдата (dura mater).
 24. 24. Показанията за прилагане на кранио- сакрална терапия Ограничение на подвижността в краниалната система Родова травма на новороденото и нейни неврологични усложнения (забавено физическо и психическо развитие на детето, поведенчески и когнитивни проблеми, аутизъм, хиперактивност, разстройство с дефицит на вниманието, отклонения в осанката и пр.) Следродилна рехабилитация на родилката Синдром на „камшичния” удар Главоболия Болкови синдроми вследствие от притискане на нервни коренчета Психо-емоционални проблеми
 25. 25. 經 絡 Цзин Ло Основа на теорията на акупунктурата е учението за каналите (меридианите), по които циркулират всички видове ЧИ в човешкия организъм (ЮАНЬ-ЧИ, ЦЗУН-ЧИ, ИН-ЧИ и ВЭЙ-ЧИ). Меридианите и многобройните им разклонения образуват затворена система, приникваща в цялото тяло във всички посоки, обхващаща всички негови части и свързана с всички вътрешни органи подобно на кръвоносната, лимфната и нервната системи.
 26. 26. SEST и кранио-сакралната система В метода SEST акупунктурните меридиани се разбират като своего рода структурирана функция, т. е. те се усещат във вид на вектори на вътрешно тъканно движение, формирано от отделни мускулни групи, връзки и фасции.
 27. 27. SEST и кранио-сакралната система  Векторите на вътретъканното движение по акупунктурния меридиан са свързани с костите на черепа и сегментите на гръбначния мозък  Фазите на движение на първичния дихателен механизъм са свързани с ИН- и ЯН-фазата в активността на ЧИ и се отразяват в съответни положения на костите на черепа.
 28. 28. Фази на първичното черепно дишане и меридианитеСфено- Кости по Чифтни Фази на Включванебазиларна средната кости първичното настава линия черепно меридиани дишанеПовдига се Сгъване Външна Вдишване Ян ротация МеридианиСпуска се Разгъване Вътрешна Издишване Ин ротация меридиани
 29. 29. SEST и кранио-сакралната система В случай на нарушение в меридиана, движението на съответната му кост на черепа също се оказва със специфично нарушение, което позволява да се определи меридианното нарушение чрез методите на краниална диагностика.
 30. 30. SEST и кранио-сакралната система  За отстраняване на нарушението в меридиана в метода SEST се използва група от т. нар. антични точки. Определянето на „откритите” за въздействие точки се диктува от спецификата на краниалния модел, т. е. всяка точка от тази група има биохимичен и биодинамичен смисъл.  Това позволява във всеки случай да се определи последователността, времето и характерът на въздействие върху точката.
 31. 31. SEST и кранио-сакралната система  По такъв начин, в метода SEST краниалната система и меридианната система (Цзин Ло) се явяват двете страни на една и съща монета.  Тези две системи са пълно отражение една на друга. Изменението в състоянието на едната система незабавно води до изменение в другата.
 32. 32.  Обобщавайки резултатите от многогодишната си работа, Съдърланд казва: «Всичко, което правих, се свежда до това, че повдигнах завесата за следващите прозрения.»
 33. 33. Благодаря завниманието!

×