Принципи и теоретични основи на метода SEST

2,692 views

Published on

Методът SEST се основава на оригиналното използване на кранио-сакралната терапия в съчетание с принципите на традиционната китайска медицина и приложната кинезиология.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,692
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
194
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Принципи и теоретични основи на метода SEST

 1. 1. Което не може да се изрази с думи, не може да бъде изтощено в действие Борис Шойтов Ян Бергер Какво представлява SEST ? Принципи и теоретични основи на метода
 2. 2. <ul><li>Sequential Energy System Tuning (SEST) е последователна настройка на енергийната система. </li></ul><ul><li>SEST представлява лечебно-диагностичен метод, който е насочен към последователно възстановяване на невро-функционалната и енергийна цялост на човешкия организъм . </li></ul>
 3. 3. Практическото прилагане на SEST се състои от две части: <ul><li>Диагностика SEST </li></ul><ul><li>Терапия SEST </li></ul>
 4. 4. Диагностика SEST Диагностика та SEST се основава на получаването на индивидуални данни от централн ата нервн а систем а . Диагностика та SEST позволя ва в течени е на няколко минут и да се събере пълна и точна информаци я за всички нарушения в организма и да се определи истинската - често пъти дълбоко скрита - причина за боле стта .
 5. 5. Терапия SEST Лечение то SEST на всеки етап се насочва и контролира от самия организ ъ м на пациента. Това обуславя най-краткия и безопасен път към излекуването и позволява да се избегне възникването на каквито и да било странични ефекти и прилагането на неоправдани вмешателства.
 6. 6. Идея на метода Идея та на метода Sequential Energy System Tuning (SEST) е породена от очевидното предположение, че всяка лечебна система, претендираща за холистичност ( възприемане на организма като едно цяло ), трябва да намира потвърждение в друга подобна система .
 7. 7. Жизнена сила Концепцията за «Жизнената сила» е основополагащ принцип в учението за витализма. Витализмът е миро гледна позиция в биологи ята , според която всички живи организми се отличават принципно от неодушевените предмети по това, че в основата на тяхното съществуване и жизнени прояви лежи дълбоко присъща за тях целес ъ образност, а развитие то им е целена сочено .
 8. 8. Жизнена сила Целеполагащ и жизнеуправляващ принцип е Жизнената сила или vis vitalis .
 9. 9. Жизнена сила Самуел Ханеман смятал идеята за «жизнената сила» за един от крайъгълните камъни в създадената от него наука Хомеопатия. Основателят на остеопатията Ендрю Тейлър Стил вижда основната задача на остеопата в отстраняването на препятствията по пътя на самоизцелителната сила , присуща на организма.
 10. 10. Жизнена сила Практически във всички древни цивилизации тази идея е присъствала в една или друга форма. Това е гръцката «пневма», индийската «прана» и китайското «чи». «Чи» е едно от централните понятия в традиционната китайска медицина и в традиционната китайска наука изобщо. Философският смисъл на «чи» е близък до съвременното разбиране за енергия, а в научната литература тази дума обикновено се превежда като «енергиен агент» или «потенциал» В съвременната акупунктура “чи” се разглежда като целенасочена енергия, т.е. физическа енергия, изпълняваща определена функция. Според традиционните китайски представи, “чи” обуславя възможността за всяко движение или взаимодействие.
 11. 11. Жизнена сила и цялостност на организма Идеите за витализма са послужили като основа за възникване на холистичните учения. Свойствата на живата система като едно цяло не може да бъдат сведени до сбор от свойствата на отделните й части. Живото “цяло” притежава свои собствени специфични свойства, които изчезват с неговото разчленяване на отделните му части.
 12. 12. Принципи на SEST Връщайки се към отправната точка на метода SEST , може да се каже, че доколкото всички холистични системи имат обща мирогледна позиция, то следва да се откриват общи преки съответствия в клиничните прояви и диагностичните находки, с които боравят тези системи.
 13. 13. Принципи на SEST За основа на метода SEST послужи желанието да се открие корелация между моделите на канални нарушения, използвани в традиционната китайска медицина и нарушенията, откривани при кранио-сакрална диагностика.
 14. 14. Принципи на SEST Методът SEST в определена степен съчетава философията и практиката на традиционната китайска медицина и философията и практиката на кранио-сакралната терапия, а също и на още редица холистични направления в медицината.
 15. 15. Краниалната концепция <ul><li>За възникването на краниалната концепция и създаването впоследствие на база на нея на кранио-сакралната терапия сме задължени на гениалното прозрение и таланта на изтъкнатия американски лекар-остеопат Уйлям Гарнър Съдърланд </li></ul>
 16. 16. Краниална концепция <ul><li>През 1899 година, още като студент в остеопатичния колеж, Уйлям Съдърланд обърнал внимание на някои особености в строежа на черепа. Той бил особено заинтригуван от структурата на черепните шевове в зоната на големите крила на клиновидната кост и люспестата част на слепоочната кост. В този момент го споходило удивително прозрение: „... като ослепителна светкавица проблясна мисълта – костите са скосени като хриле на риба и напомнят движенията на ставния механизъм на дишането.” </li></ul>
 17. 17. Първичен дихателен механизъм <ul><li>Доктор Съдърланд изяснил, че движението на костите на черепа е свързано с динамиката на церебро-спиналната течност. </li></ul><ul><li>Взаимосвързаната система на тъканите и течностите в тялото той нарекъл п ъ рвич ен д и хател ен механиз ъ м. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Първичният дихателен механизм включва няколко компонента: </li></ul><ul><li>«Разширяване и свиване» на мозъчните полукълба. </li></ul><ul><li>Вълнообразно движение на гръбначно-мозъчната течност. </li></ul><ul><li>Движение на обвивките, покриващи главния и гръбначния мозък. </li></ul><ul><li>Движение на костите на черепа в зоната на черепните шевове. </li></ul><ul><li>Непроизволно движение на кръстцовата и опашната кости. </li></ul>Първичен дихателен механизъм
 19. 19. «Разширяване и свиване» на мозъчните полукълба <ul><li>На централната нервна система са присъщи ритмичните движения. </li></ul><ul><li>В стадия на «навлизане на първичното вдишване» се наблюдава свиване на мозъка и скъсяването му по вертикалната ос. </li></ul><ul><li>Стадият на «издишване» представлява противоположното. </li></ul><ul><li>Тази динамика не е произволна и е присъща на всички живи същества, притежаващи централна нервна система. </li></ul>
 20. 20. Движение на твърдата мозъчна обвивка <ul><li>Съществуват три слоя мембрани, които съставляват единно цяло с мозъка. </li></ul><ul><li>Мембраните на твърдата мозъчна обвивка обграждат кости, обгръщат големи вени и по същество са неразделни с мозъка. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Твърдата мозъчна обвивка, на свой ред, образува нещо като триножник за сметка на сърповидните гънги, осъществявайки по този начин функцията на фиксация на мозъка и черепа (опорна функция). </li></ul>Движение на твърдата мозъчна обвивка
 22. 22. Кранио-сакрален комплекс <ul><li>Промяната в обтегнатостта на мембраните ограничава и управлява неголеми по обем движения, започвайки от костите на главата чрез дуралната маншета на гръбначния мозък чак до кръста, а мембраните обгръщат гръбначния мозък (дурална маншета), прикрепвайки се за основата на черепа и в кръстцовия канал. </li></ul><ul><li>Затова натегнатостта в краниалната област се предава в кръстцовата и обратно. Така се получава единна система на натегнатост на мозъчните обвивки, която представлява важна компонента в кранио-сакралната механика. </li></ul>
 23. 23. Диагностика SEST Като точка за „достъп” до краниалната система, използвана при метода SEST , служи твърдата обвивка на гръбначния мозък на нивото на шийния отдел на гръбначния стълб. Процесът на диагностика се състои в „преслушване” на особения вид подвижност (мотилност) на твърдата мозъчна обвивка. Наличието или липсата на такава подвижност позволява да се направи заключение както за състоянието на краниалната, така и за състоянието на енергийната (каналната) система.
 24. 24. Диагностика SEST Подвижността (мотилността) на твърдата мозъчна обвивка на нивото на всеки сегмент на шийния отдел на гръбначния мозък позволява да се съди за функционирането на енергийния канал, тъй като на всеки канал съответства определен сегмент на нивото на шийния отдел.
 25. 25. Диагностика SEST Диагностичният подход на SEST се основава на разбирането, че Краниалната система и каналната система (Цзин Ло) са двете страни на една и съща монета. Тези две системи са пълно отражение една на друга. Промяната в състоянието на едната от тези системи незабавно води до промяна в другата.
 26. 26. Диагностика SEST <ul><li>В диагностиката по метода SEST за „превключване” на различни нива на изява на нарушенията активно се използват специфични положения на ръцете, китките и пръстите - hand modes или мудри. </li></ul><ul><li>Мудрите се изпълняват от пациента по искане на оператора. </li></ul>
 27. 27. Диагностика SEST <ul><li>Диагностиката позволява да се конкретизират точно </li></ul><ul><li>каналът, в който се проявява нарушението в дадения момент, </li></ul><ul><li>фокусът на максимална изява на нарушението, </li></ul><ul><li>откритите за въздействие точки, </li></ul><ul><li>характерът и </li></ul><ul><li>времето за въздействие. </li></ul><ul><li>Отлично разработените и проверени в практиката методи на SEST позволяват, също така, да се определят дълбоките причини за нарушението, които може да са възникнали в далечното минало на пациента, например, в ранното му детство, по време на раждането или в дородовия период. </li></ul>
 28. 28. Теория на SEST Енергийната система включва различни поднива, на които във всеки момент се фокусира нарушението. Независимо, че патологичните изменения засягат системата в нейната цялост, във всеки отделен момент нарушението се проявява максимално интензивно в един от фокусите.
 29. 29. Основни енергийни фокуси: Биомеханичен Канален Биохимичен Эмоционален Ментален
 30. 30. Биомеханичен фокус Този фокус включва костно-мускулната система (гръбначно-двигателен сегмент, сухожилно-мускулни и фасциални структури). Активирането му може да стане първично в случай на травма или вторично вследствие някакво влияние от страна на другите поднива.
 31. 31. Канален фокус Този фокус включва каналната система Цзин Ло. Той става активен, когато нарушението се проявява в по-голяма степен в самия канал, а не в органа или когато органичното нарушение се проявява по хода на самия канал. Причина за активирането на този фокус са външни патогенни биоклиматични енергии.
 32. 32. Биохимичен фокус Този фокус отразява нарушенията в биохимичните реакции в организма. Това може да са различни ендокринни смущения, възпалителни процеси, нарушения в обмяната на веществата и пр., а също и реакция на външни химични или хранителни дразнители.
 33. 33. Емоционален фокус Този фокус отразява емоционалната реакция като фактор, отключващ или поддържащ патологичния процес. Емоционалният фокус е неразривно свързан с менталния и на практика е негова съставна част.
 34. 34. Ментален фокус Този фокус отразява психологическата индивидуалност на личността, т. е. темперамент, характерологични особености, мироглед, поведенческа нагласа. В повечето случаи нарушение именно този фокус е основа за много патологични състояния.
 35. 35. <ul><li>Проявата на патологично енергийно изменение в който и да било от тези фокуси може да послужи като източник за бъдещо заболяване. </li></ul><ul><li>Невъвлечените първоначално енергийни нива също се включват последователно в патологичния процес, образувайки нови вериги на нарушение , което се проявява в организма чрез различни физически и психологически симптоми. </li></ul>
 36. 36. Терапията SEST <ul><li>Терапията SEST включва различни методи, позволяващи да се въздейства на енергийната система: </li></ul><ul><li>Акупунктура </li></ul><ul><li>Акупресура </li></ul><ul><li>Биодинамични краниални техники </li></ul><ul><li>Назначаване на различни «енергопрепарати» – хомеопатични лекарства, есенции на Бах и др. </li></ul>
 37. 37. Терапия SEST Отличителна черта на SEST терапията е следването на «указанията», давани от организма на пациента. SEST -терапевтът не действа, основавайки се на теории, събективни разсъждения или предположения, а само на основата на непрекъснатата обратна връзка с организма на пациента.
 38. 38. Терапия SEST Организмът никога няма да действа в собствена вреда. По такъв начин следването на „указанията”, давани от организма, което е абсолютно задължително при прктикуването на метода SEST , позволява да се спази най-древният принцип в медицината – Non nocere – Не вреди!
 39. 39. Терапия SEST Някога лекарят-остеопат Нютън Дилауей казал: „Ние не трябва да правим нещо сами; ние трябва да изчакаме да получим позволение да го направим, не да въздействаме, а да бъдем обект на въздействие.” Философията на SEST напълно споделя този принцип. Ние просто сме свидетели на това, което става в Системата на пациента и бидейки пасивни и безпристрастни свидетели, й позволяваме в наше присъствие да осъзнае нарушението в себе си и да открие пътя за неговото коригиране.

×