Kamenecki kako-da-lektira-bude-zabavna

7,170 views
7,318 views

Published on

Branka Kamenečki Orlić, učiteljica, OŠ Malešnica, Zagreb, www.zbornica.com; info@zbornica.com

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,170
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
25
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kamenecki kako-da-lektira-bude-zabavna

 1. 1. Branka Kamenečki Orlić, OŠ Malešnica, Zagreb www.zbornica.com
 2. 2. Pisanje je jedno od najvrijednijih naĉinasamoizraţavanja i samootkrivanja.Pisanje je drugi oblik govora.Većina djece ne voli pisati zbog toga što većinauĉitelja previše naglašava vaţnost pravopisa,forme (obrasca), strukturu reĉenice, rukopisa… nataj se naĉin guši kreativnost. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 3. 3. Gramatici i pravopisu trebali bi više paţnje posvetiti ukasnijim razredima jer do tada bi djetetov pismeniizriĉaj postao automatizirana aktivnost.Preporuĉljivo je da djeca uĉe pisati kao što uĉegovoriti. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 4. 4. NEKOLIKO PRIMJERA POTICAJA NA PISANJE:Nedovršene reĉenice ohrabruju dijete da izrazisebe, da shvati i prihvati svojeţelje, potrebe, razoĉaranja, misli ideje, osjećaje…PR. Ljubav je… Pjeva mi se kada…Uplašim se kada… Kod sebe jako volim…Sretan/a sam kada… Da sam mama /tata ja bih… Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 5. 5. Napišite pismo jednom dijelu svoga tijela.Napiši svoju tajnu (potpis nije obvezatan).Spremi pismo u košaricu koja ĉuva tajne.Na zajedniĉkim sastancima izvlaĉimo i ĉitamotajne kao da su naše – priĉamo ili pišemo oosjećajima koje je ta tajna pobudila u nama… Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 6. 6. Pisanje, posebno poezija, ide iz srca, pomaţe namda budemo slobodni, ponekad malo luckasti…Djeca vole slušati pjesme koje su napisala drugadjeca – to u njima pobuĊuje ţelju da i sami neštonapišu. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 7. 7. Grupnom pisanju pjesama djeca pristupaju sposebnim oduševljenjem(svako dijete govori ili piše jedan stih).Pjesme mogu nastati tako da s djecom razgovaramoo rijeĉima koje opisuju naše osjećaje – proširivanjesvjesnosti o rijeĉima potiĉe djecu na pisanje poezije.Odrasli teško mogu pisati tako da dijete osjeti “ononešto”. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 8. 8. LEKTIRA – rijeĉ koja jednako teško odzvanja uušima djece i roditelja.Vjerujte mi, postoji rješenje i za problem zvanLEKTIRA.Ova neugodna školska obveza moţe postatizanimljiva, zabavna.Preporuĉljivo je poštivati individualnost svakogdjeteta. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 9. 9. Ovo su samo neke mogućnosti KAKO PISATI LEKTIRUovisno o uzrastu i interesu djece: DNEVNIK ĈITANJA – tijekom ĉitanja djeca zapisuju osobne reakcije na proĉitano. PISANJE SAŢETKA PRIĈE PISANJE SLIKOVNICA ILI MALIH KNJIGA PISANJE POEZIJE PISANJE DRAME Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 10. 10.  STVARANJE BANKE RIJEĈI ILI OSOBNE LISTE RIJEĈI ILUSTRIRANJE KNJIGE PRIĈA, PJESAMA IZRADA PLAKATA KOJI REKLAMIRA KNJIGU UREĐIVANJE NOVINA KOJE PRATE ĈITANJE KNJIGA DJECE U RAZREDU PISANJE PISMA AUTORU KNJIGE – PJESME UREĐIVANJE NOVINA KOJE PRATE ĈITANJE KNJIGA DJECE U RAZREDU Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 11. 11.  PISANJE PISMA AUTORU KNJIGE – PJESME CRTANJE ILI OPISIVANJE ODREĐENOG DIJELA KNJIGE PROMJENA ZAVRŠETKA PISANJE RADNJE KOJA BI MOGLA PRETHODITI PRIĈI POKUŠAJ DA SE GLAVNA IDEJA PRIĈE SAŢME U JEDNU REĈENICU Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 12. 12.  GLUMAĈKA IZVEDBA JEDNOG DIJELA FABULE PROUĈAVANJE AUTORA KNJIGE I PISANJE IZVJEŠĆA ZA RAZRED OPISIVANJE OSOBNOG DOŢIVLJAJA SUSRETA S JEDNIM LIKOM IZ PRIĈE STVARANJE IGRE TEMELJENE NA PROĈITANOM DJELU OPISIVANJE AVANTURE LIKA KOJI IM SE SVIDIO U 1. LICU ILUSTRACIJA NASLOVNICE KNJIGE Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 13. 13. MOGUĆNOSTI ODGOVORA NA PROČITANO:MOGUĆI ODGOVORI OPIS Napravi plan tako da slijedišPlan priče radnju priĉe. Promijeni dio priĉe tako da namPreinaka teksta pokaţeš kako bi ti riješio/la problem.Prepričavanje Nauĉi saţeto prepriĉati priĉu. Ilustriraj znaĉajne scene iz priĉe iIlustracije napiši nešto o svakoj ilustraciji. Proĉitaj dio priĉe prijateljima uzČitanje priče prijateljima objašnjenje zašto si odabrao/la baš taj dio. Dramatiziraj dio priĉe sDramatizacija prijateljima. Izradi s prijateljima plakat koji će potaknuti drugu djecu da proĉitajuPlakati knjigu (ne zaboravi plakat treba biti zanimljiv kako bi zainteresirao i nagovarao na ĉitanje). Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 14. 14. Odaberi i druge knjige istog autora,Da bi ovakav Ostale knjige proĉitaj ih i usporedi. Izvijesti ostale.naĉin lektire bio Preoblačenje Obuci se kao lik iz priĉe i odglumišto uspješniji omiljenu scenu. Odrţi uvjerljiv govor koristeći seuĉenici su Govor podacima koje si sakupio/la iz knjige.podijeljeni u Raspravljaj s prijateljima o knjizi Rasprava braneći svoje stavove.grupe. Napiši pismo autoru knjige. Pismo Usredotoĉi se na ono što si nauĉio/la i kako će ti to pomoći u ţivotu.Vaţno ih je uputiti Napiši kritiku – svoje mišljenje o Novinski članakna posjete proĉitanoj knjizi. Sastavi s prijateljima kriţaljku sknjiţnici i Igre pojmovima vezanim uz proĉitanutraţenje pomoći. knjigu. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 15. 15. LEKTIRA U TREĆEM RAZREDU – primjeri: EZOPOVE BASNE Napiši basnu u kojoj sve rijeĉi poĉinju istim slovom. L. PALJETAK “MIŠEVI I MAĈKE NAGLAVAĈKE” Napiši strip temeljen na pjesmici koja ti se najviše svidjela (ne zaboravi objašnjenje zašto baš ta pjesmica). I. B. MAŢURANIĆ “ĈUDNOVATE ZGODE ŠEGRTA HLAPIĆA” Pisanje nastavka priĉe Izrada plakata Dramatizacija najzanimljivijeg dijela priĉe Sve o piscu u obliku izvješća Novinski ĉlanak – naše mišljenje o proĉitanom Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 16. 16.  S. ŠKRINJARIĆ “KAKTUS BAJKE” Ilustracija jedne priĉe – slikovnica Usporedba crtić – knjiga Preoblikovati jednu priĉu M. LOVRAK “VLAK U SNIJEGU” Dramatizacija najzanimljivijeg djela priĉe Pismo autoru Radio reklama Izrada plakata Rasprava o knjizi D. HORVATIĆ “GRIĈKI TOP” Izrada turistiĉkog plakata temeljenog na priĉi Reklama knjige Saţetak priĉe Nova naslovnica Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 17. 17.  V. NAZOR “BIJELI JELEN” Opisivanje osobnog doţivljaja susreta s glavnom likom Saţimanje glavne ideje u jednu reĉenicu Izrada slikovnice H. LOFTING “DR. DOLITTELEU” Usporedba knjiga – film Ĉitanje priĉe prijateljima Monodrama glavnog lika Osvrt na knjigu – kritika W. BONSELES “PĈELICA MAJA” Igrokaz O ĉemu glavni lik sanja noću Radio reklama Igra – kriţaljka s pojmovima iz knjige Izrada zidne slike Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com
 18. 18. Prava mudrost poĉinje sa srcem punim ljubavi, a ne s glavom punom ĉinjenica. Branka Kamenečki Orlić * www.zbornica.com

×