Eerste ontwerp Library School VOB 2008

1,475 views

Published on

De eerste resultaten van het ontwerp van een Library School voor de Vereniging van Openbare Bibliotheken.Umbrië 2008.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,475
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
482
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • titel bibliotheken 2040 datum 17 maart 2006
 • titel bibliotheken 2040 datum 17 maart 2006 rob
 • Eerste ontwerp Library School VOB 2008

  1. 1. De eerste klas Eerste ontwerpen van de bibliotheekschool 11 tot 18 april 2008
  2. 2. Uitgangspunten Voor een nieuwe bibliotheekschool
  3. 3. Uitgangspunten 1 De bibliotheekschool is begonnen! De eerste klas werkt aan het fundament, waarop de volgende klassen kunnen doorbouwen. Uitgangspunten zijn: De school is een (centrale) plek van vrije ruimte De school is een plek om te ervaren, te reflecteren, kennis over te dragen en te experimenteren. En dat alles ten aanzien van vakmanschap van de bibliothecaris in een veranderende samenleving die nieuwe vragen stelt aan de bibliotheek. Daar is een plek van vrije ruimte voor nodig. De school is verspreid over het land Tegelijkertijd is de school aanwezig in bibliotheken verspreid over het land, waar leerlingen leren van en leren aan de betrokken bibliotheek. De school is van en voor openbare bibliotheken De school dient het belang van bibliotheken in het land om nieuwe inzichten te vertalen in de dagelijkse praktijk. De bibliotheken leveren ook concrete bijdragen aan de inhoud en de financiering. De school bouwt voort op een rijke traditie De samenleving is sterk veranderd. Herijking van bibliotheekwerk is noodzakelijk, maar dit gebeurt vanuit een diep besef over de ‘ziel’ van bibliotheekwerk. De school heeft ook voor progressie met oog voor traditie. Klik hier (dia 26); ga daarna terug De school ontwikkelt zich in een context van vernieuwingsinitiatieven Er zijn in het land vele initiatieven in gang gezet die allemaal ‘lesmateriaal’ zijn voor de school. Dat is nu zo en zal altijd zo blijven. Klik hier ( dia 27); ga daarna terug
  4. 4. De school is een laboratorium voor bibliotheekvernieuwing De school is een laboratorium waar het geleerde gebruikt wordt en van waaruit het nieuw geleerde verspreid wordt in de gemeenschap van bibliotheken. De school heeft de ambitie om een dynamofunctie te hebben voor bibliotheekwerkexclus i De school is selectief De school biedt exclusief leermogelijkheden voor leerlingen die blijk geven van een grote mate van talent en betrokkenheid. Het type talent kan, mag en moet divers zijn. De school biedt orde en flexibiliteit De school biedt vaste structuur/ritme en tegelijkertijd open ruimte om talenten van leerlingen zich te laten ontwikkelen en in te zetten. De school biedt leren op maat De student kan op basis van eigen kennis, vaardigheden en wensen een eigen studiepakket samenstellen, waarbij hij of zij gebruik maakt van een netwerk van docenten van diverse disciplines De school is deel van een digitale infrastructuur Leren en kennisdelen wordt ondersteund en gekatalyseerd door een digitale infrastructuur. Leerlingen zijn lid van een digitale community van waaruit kennis ontwikkeld en verspreid wordt. De school is streetwise Dat wil zeggen dat de school weet wat er speelt in de (informatie-)samenleving en wat de trends zijn Uitgangspunten 2
  5. 5. kern, middelen, kwaliteiten voor een proces van excellent vakmanschap
  6. 6. ‘ buitenexperts’ Traditie + toekomst verhalen Digitale tools leerlingen zelf diverse ruimten, plekken ervaren experi-menteren reflec-teren kennis overdragen Vrije ruimte Proces naar excellent vakmanschap inspirerend en bezielend betrouwbaar / deskundig v erbin - dend Aanbod en vraaggestuurd street-wise op maat per leerling lawine veroorzakend vrijheid binnen kaders grensverleggend/ veeleisend trots gevend kwaliteiten middelen kern De kern van de bibliotheekschool In dialoog experts + dynamo voor de sector Selectief voor excellente leerlingen Blijvend in ontwik-keling
  7. 7. eerste opbrengst van mogelijke schoolpraktijken
  8. 8. eerste opbrengst 1a informatiesamenleving als kracht Bert, Edwin
  9. 9. Samen-leving Biblio-theek Mens Tech-nologie inspiratie &innovatie eerste opbrengst 1b informatiesamenleving als kracht Informatiesamenleving inspirerend verleden: persoonlijk, beleefd, mensgericht wereld van nu : vriatie, oplossingen, binnenland/buitenland kracht van de toekomst: scenario’s, innovatie <ul><li>De Mens </li></ul><ul><li>Vitale informatie is van betekenis voor kwaliteit van leven: </li></ul><ul><li>Denken </li></ul><ul><li>Voelen </li></ul><ul><li>Willen </li></ul><ul><li>Handelen </li></ul>De school is een katalysator van lerende netwerken: leeskringen, medewerkers, docenten, experts, vmbo-leerlingen, nerds Kennis-cirkels VMBO Leer-lingen experts Nerds Leren in netwerken Bert, Edwin
  10. 10. eerste opbrengst 1c informatiesamenleving als kracht Student structureert eigen onderwijs op basis van analyse van eigen kennis, vaardigheden en wensen en gebruikmaking van in …………………van tools, kennis ……….. en een netwerk van flexibel inzetbare docenten Onderwijs is opgebouwd in fasen. In de verkennende fasen raakt de student bekend met tools, methoden en de omvang van een onderwerp. In de doorwerking gebruikt de student digitale tools om zijn inventarisatie & eerste reflecties op het onderwerp vorm te geven. In de laatste professionele fase werkt de student aan een diepe strategische analyse van bestaande methoden & technieken en werkt aan strategische innovaties voor de sector, steeds vanuit het gezichtspunt van de informatiesamenleving en zijn mogelijkheden. “ Streetwisdom”: haal de straat binnen: VMBO’ers geven lese aan bestaande medewerkers en runnen bijvoorbeeld een jeugdafdeling of richten zich op multimedia & het vraagstuk van aanwezigheid in sociale netwerken. Voorbeeldbibliotheken (ca. 5) : commitment !:( jongeren) co design (nerds,geeks, hackers) > grote lijnen ICT van belang + de snelheid van ontwikkelingen Bert, Edwin
  11. 11. eerste opbrengst 1d informatiesamenleving als kracht Bert, Edwin
  12. 12. Uitgangspunt bij experimenteren LBI: Library Bureau of Investigation AC: Advanced Research Centre / niet voor sissies! Leerlingen leren wat experimenteren is Doelgericht, slechts deels sector gericht No traditio, sin progressio: doorontwikkelen is geen experiment LBI als de echte vrije ruimte: ook fysiek Some you win, some you lose! Falen mag: lijfstraffen nuttig Elke drie maanden zichtbaar door een ‘showcase’ Leren van elkaar en voor elkaar, intern en extern, Intern : zelf bedacht: Experimenteren op alle domeinen: bibliotheekwerk, HRM, FM, FIN Extern : partners Innovatiemodel: gericht op lab, prototype, pilot, implementatie elders Prototyping als middel, Werken in en aan crossovers Van PDA naar LDA: Library Digital Assistent Power to the pupils, Internationaal georiënteerd, Professionaliseren en deprofessionaliseren, Nieuwe verbindingen: LBI stimuleert nieuwe verbindingen en nieuwe synergie eerste opbrengst 2a experimenteren
  13. 13. eerste opbrengst 2b experimenteren
  14. 14. eerste opbrengst 3a kennisoverdragen Uitgangspunten voor kennis overdragen Doorbreken van de traditionele setting van de bibliotheek Bestaande medewerkers op een hoger niveau tillen Nieuwe instroom van dynamische mensen ‘ een soort van OK bibliothecarissen’ Operationele kennis: de dingen beter doen Tactische kennis: betere dingen doen Strategische kennis: andere dingen doen Praktijk en kennis inspireren elkaar wederzijds ‘ alle kennis is onderhandelbaar…’ Mee ontwikkelen met sector en samenleving   ‘ de academie’ – denkers in actie / bijzonder lectoraat Kernopleiding: bouwers, architecten, passioneurs Toch niet en toch wel: 50 studenten Basisopleiding: vaardigheden, ‘aannemers’, ‘etalagisten’ Toch niet en toch wel: 250 studenten Oppassen voor opleiding met elite karakter 
  15. 15. Uitgangspunten voor kennis overdragen (vervolg) Opleiding waardoor iedereen ‘op zijn excellentie’ moet kunnen werken Voorbeelden van bibliotheekvakken: Identiteit van de bibliotheek / plaats in de samenleving De Informatie fysiek/virtueel Historisch boek / gebouw Geletterdheid Informatie: theorie en praktijk Visie ontwikkeling en leiderschap Praktijk ontwikkeling Minoren: keuze mogelijkheden uit andere opleidingen / hogescholen Aansluiten bij andere opleidingen 1/3 bibliotheekvakken; 1/3 praktijk; 1/3 minoren elders Rechten en informatie ‘ toek op z’n bakkes’ - ‘edwin’   Persoonlijke begeleiding essentieel: mentor/coach per student Studenten zijn mentoren voor onderbouw opleiding eerste opbrengst 3b kennis overdragen
  16. 16. eerste opbrengst 3c kennis overdragen
  17. 17. Uitgangspunten voor ervaren Basis van ervaren: leerlingen hebben plezier in uitdaging Meester / gezel relatie met een basis van vertrouwen ‘ pushing the student to her limits’ Ambitie en frustratie leiden tot professionaliteit Aansluiten bij passie van leerling – leidt tot authenticiteit / levenservaring Persoonlijke feedback als stimulans De ‘klas/groep’ als basis voor kennisoverdracht Leren in de samenleving en andere bibliotheken, ook digitaal Selectie aan de poort: praktische studenten, brede culturele bagage Orientatie op de verleden en toekomst in het curriculum Leerlingen leren ervaren, betekenis van structuur en spirit Gebruikgroepsvorming: de ‘klas’ als dragende identiteit Leerlingen ervaren ‘klant zijn’: mystery guest bij bibliotheken Transparantie, kwetsbaarheid en privacy als dragende elementen Benutten van persoonlijke kwaliteiten: mensen verschillen Open source bibliotheek: stel je ervaring beschikbaar Real life cases als basis voor leren en onderwijs … de kleine en de grote roerganger… eerste opbrengst 4a ervaren
  18. 18. eerste opbrengst 4b ervaren
  19. 19. <ul><li>Uitgangspunten voor reflecteren </li></ul><ul><li>Inhoudelijk / activiteiten / organiseren </li></ul><ul><li>Inhoudlijk </li></ul><ul><li>Bibliotheek als instituut: oud / heden en toekomst als kader </li></ul><ul><li>Relevante omgeving </li></ul><ul><li>Reflectie op vakinhoudelijke zaken </li></ul><ul><li>Reflectie op ‘jezelf’ in het teken van deze drie aspecten </li></ul><ul><li>Reflectie laten volgen door analyse en synthese </li></ul><ul><li>Streven naar een evenwicht tussen traditio en progressio </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>- Activiteiten: </li></ul><ul><li>Kijken elders belangrijk: kapittelen </li></ul><ul><li>Fysiek bewegen / kijken / schilderen </li></ul><ul><li>Dialoog </li></ul><ul><li>Afstand nemen </li></ul><ul><li>Onderzoek als activiteit van de opleiding </li></ul><ul><li>  </li></ul>eerste opbrengst 5a reflecteren
  20. 20. Uitgangspunten voor reflecteren (vervolg) - Organiseren van reflectie: De tijd nemen voor reflectie is essentieel Selectie aan de poort van studenten, docenten en mentoren: passie voor het vak, affiniteit, goed uitdrukken Scholing in reflectie, geestelijk en fysiek: eigen vorm kiezen na ervaring van verschillende vormen van reflectie Scholing in/door onderzoek: onderzoek ontsluiten voor hele sector Verbinden van ‘nieuw’ en ‘oud’: samen werken met een mentor Coördinatie van reflectie en vernieuwing door een ‘programmaraad’ eerste opbrengst 5b reflecteren
  21. 21. eerste opbrengst 5c reflecteren
  22. 22. eerste opbrengst 6a culturele vorming Culturele vorming (Mat, Machteld)
  23. 23. <ul><li>De opleiding bestrijkt 2 jaar. Elk jaar heeft 40 lesweken. Elk jaar is opgesplits in 5 periodes van 8 weken. Elke lesweek bevat een blok (bijv. 2 uur) KV (kulturele Vorming). </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Het accent van de opleiding ligt duidelijk op DOEN! </li></ul><ul><li>Ervaring opdoen door daadwerkelijk deel te nemen aan het creatieve proces, hetzij dit proces van zeer dichtbij mee te maken en/of aan te sturen. </li></ul><ul><li>Het enthousiasmeren van de studenten vindt dus plaats op de werkvloer. Daarmee raakt de student direct betrokken bij het creatieve proces, de kern. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Naarmate de opleiding vordert, komen naast het ondergaan/ervaren, de volgende 2 aspecten duidelijk aan bod: </li></ul><ul><li>Destilleren (wat haal je eruit, reflectie naar jezelf en je medemens) </li></ul><ul><li>Presenteren (hoe vertaal je verworvenheden naar de praktijk, wat doe je ermee) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Aan het eind van het pakket staat een uitgebreide Presentatie op stapel waarbij alle voorgaande items gebundeld zullen worden. Samenwerken en taken verdelen, zullen daarbij een belangrijke rol gaan spelen. Leiding geven, dus! </li></ul>eerste opbrengst 6b culturele vorming
  24. 24. input kaos Invloed op de schoolpraktijk
  25. 25. Kernbegrippen: * zelforganisatie * chaos in orde (of andersom)= en-en denken * toeval een kans geven * benutten van dilemma's   Kernbegrippen van de kaospilots:: * street-wise * playful * risk-taking * balance (soul and body, individu -community, local and global) (compassione (the best school for the world) invloed op de schoolpraktijk choasdenken
  26. 26. input design p a t t e r n s Invloed op de schoolpraktijk
  27. 27. aanvulling volgt verzoek aan bert mulder
  28. 28. een vervolg implementatietraject
  29. 29. Uitgangspunten. Implementatie: Uitdragen van enthousiasme voor vernieuwing met structuur Mensen zelf verantwoordelijk voor oppakken van vernieuwing Richt zich op bibliotheken en medewerkers Bibliotheken meekrijgen, opleiding en bibliotheken niet ‘loszingen’ Gaat om een ‘lerende organisatie’ creeren: niet een instituut Strategische ontwikkeling als antwoord op samenleving en zijn behoefte Grote uitstroom van medewerkers als kans Formuleren van een gemeenschappelijke kans Realiseren met schwung, door bijvoorbeeld stagiaires Communicatietraject ‘binnenste buiten’ Binnen 2 jaar 40% van communicatie digitaal Mensen komen pas verder als ze uit evenwicht raken Goede leiding is belangrijk / dirigent, regisseur, leider Geen ‘ cursus’ of het afwerken van een programma Zelf kunnen kiezen, veel vrijheid, spannend, uitdagend ‘ iemand’ moet als katalysator het laten slagen Docenten leren zelf ook een vervolg
  30. 30. een vervolg
  31. 31. boeken verhalen eigen mensen mensen in de maatschappij gebouwen Horizon-verbreding reflectie inzicht fantasie / verwondering Toegang tot kennis en cultuur Bron voor persoonlijke ontwikkeling inspirerend betrouwbaar / deskundig v erbin - dend mysterieus rust op maat veelzijdig openbaar ordenend Verrassend s choon - heid kwaliteiten middelen kern De kern van bibliotheekwerk media
  32. 32. lokale laboratoria voor bibliotheek-vernieuwing De bibliotheekschool Bib OSS pleinen NAI architec-tuur Zomer-school I-phone HKU jeugd Bib. Haarlem verhalen Bib A’dam Excell-entie De school in de context van andere initiatieven ???

  ×