холимог тоо ба засагдах бутархайг нэмэх, хасах

2,910 views
2,571 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
64
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

холимог тоо ба засагдах бутархайг нэмэх, хасах

  1. 1. Èæèë áèøõóâààðüòàé õолимог тоо ба засагдахбутархайг нэмэх, хасах
  2. 2. Ногооны талбайгаас эхний өдөр төмс, 2 дахь өдөр төмс хураажээ. Нийт хичнээн төмс хураасан бэ? I өдөр хэдэн төмс илүү хураасан 2 бэ?
  3. 3. 2 холимог бутархайг нэмэхдээ тэдний бүхэл бабутархай хэсгийг харгалзан нэмнэ. Бутархайхэсэг нь засагдах бутархай бол бүхлийг ялгажөгнө.
  4. 4. 2 холимог бутархайг хасахдаа тэдний бүхэл ба бутархайхэсгийг харгалзан хасна. Хасагдагчийн хүртвэр хасагчийнхүртвэрээс бага бол бүхлээс 1-ийг зээлж бутархайдшилжүүлж хасна.
  5. 5. Ä¿ðýì: Èæèë áèø õóâààðüòàé õî¸ðõîëèìîã áóòàðõàéã íýìýõäýý/õàñàõäàà/Èæèë õóâààðüòàé áîëãîíî.Á¿õýë õýñã¿¿äýý íýìíý/ õàñíà/.Áóòàðõàé õýñã¿¿äýý íýìíý / õàñíà/. Áóòàðõàéõýñãèéí íèéëáýð çàñàãäàõ áóòàðõàé áîëá¿õëèéã ÿëãàíà.Õàñàãäàã÷èéí õ¿ðòâýðõàñàã÷èéí õ¿ðòâýðýýñ áàãà áîë á¿õëýýñ 1-èéãçýýëæ õàñíà.Õóðààãäàõ áîë õóðààíà.
  6. 6. 245(à-ã)

×