Your SlideShare is downloading. ×
Salm 40 Maltese
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Salm 40 Maltese

606
views

Published on

Power Points …

Power Points
Salm 40

Published in: Spiritual, Lifestyle, Technology

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
606
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Tommy's Window Slideshow Copyright © 2008 Tommy's Window. All Rights Reserved Aghfas biex tqalleb ♫ Ixeghel l-i speakers! Salm 40
 • 2. Ittamajt b’tama qawwija fil-Mulej; Hu nizel hdejja u sama’ l-ghajta tieghi. Minn bir wahxi tellaghni minn qalb il-hama u t-tajn; fuq il-blat qeghedli riglejja u sahhahli l-mixi tieghi.
 • 3. Qeghedli fuq fommi ghanja gdida ghanja ta’ tifhir lil Alla taghna. Hafna jaraw u jintlew bil-biza’ tieghu, u jittamaw fil-Mulej. Hieni l-bniedem li jqieghed fil-Mulej it-tama tieghu, u ma jmurx mal-kburin, moghtija ghall-gibeb.
 • 4. bla ghadd l-ghemejjel tieghek, Mulej, Alla tieghi; ta’ l-ghageb il-hsibijiet tieghek ghalina; hadd ma jhabbatha mieghek! Irrid inxandarhom u fuqhom nitkellem; izda huma hafna biex insemmihom.
 • 5. Int ma titghaxxaqx b’sagrificcji u offerti; imma widnejja inti ftahtli; ma tlabtnix vittmi tal-hruq u tat-tpattija. mbaghad jien ghedt: “Hawn jien, gej". Fil-bidu tal-ktieb hemm miktub fuqi li naghmel ir-rieda tieghek. Alla tieghi, dan joghgobni; il-ligi tieghek gewwa qalbi.”
 • 6. Xandart il-gustizzja f’gemgha kbira; xufftejja ma zammejthomx maghluqa. Mulej, dan inti tafu Ma hbejtx f’qalbi l-gustizzja tieghek; il-fedeltà u s-salvazzjoni tieghek jien habbarthom; u ma hbejtx it-tjieba u l-fedeltà lill-gemgha kbira.
 • 7. Int Mulej, la ccahhadnix mill-hniena tieghek; it-tjieba u l-fedeltà tieghek iharsuni ghal dejjem! Ghax ghalquni minn kull naha hsarat li ma jinghaddux; hakmuni htijieti u ma nistax nara; huma aktar mix-xaghar ta’ rasi; ghandi qalbi maqtugha.
 • 8. Ha joghgbok, Mulej, tehlisni; Mulej, fittex ghinni. Ha jisthu u jinfixlu lkoll flimkien dawk li jfittxu jnehhuli hajti. Ha jergghu lura mhawwda dawk li jifirhu bid-deni tieghi;
 • 9. Jitbellhu bil-misthija taghhom dawk li jiddiehku biha. Jithennew u jifirhu bik dawk kollha li jfittxuk; Jghidu dejjem: “Kbir il-Mulej!” Dawk li jhobbu s-salvazzjoni tieghek Imma jien , fqajjar u msejken.
 • 10. Ghandi ’l Sidi fija. Inti l-ghajnuna u l-helsien tieghi: iddumx ma tghinni, Alla tieghi. Jekk joghgbok aqsamha ma’ haddiehor Ghal aktar PowerPoint messages zur: www.tommyswindow.com