ssilg                 rF         ranararupnu"ranf, NTJcenr6-uifffi.;;;nii*         KOMPLEK...
-2-5.    Sehubungan dengan itu, pihak tuan/puan diminta untuk memperakukan PPPLD yanglayak mengikut syarat-syarat di p...
-                                                    I  a!  E  t...
7  E  E           Y     tz  I           3=     EE              EE    ...
,                                                    I        ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Urusan kenaikan pangkat secara time based pppld tahun 2013m

4,609
-1

Published on

2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Saya telah diluluskan kenaikan pangkat secara timed based ke DGA34 berkuatkuasa 1 Januari 2013. saya nak tahu bagaimana saya nak menentukan gaji permulaan di gred yang baru (DGA 34). untuk makluman tuan gaji saya mulai 1.1.2013 ialah RM 3817.78 dan pada bulan Julai satu lagi kenaikan yg kerajaan bagi dan gaji terkini RM3972.78. Tarikh Pergerakan Gaji saya ialah 1 Januari. Sila beri contoh kew 8 saya untuk pelarasan gaji baru ini. contoh kew 8 bolehlah di emel ke shazlimi_misha@yahoo.com. Sekian Terima Kasih.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • saya telah diluluskan kenaikan pangkat secara timed based ke DGA34 berkuatkuasa 1 Januari 2013. saya nak tahu bagaimana saya nak menentukan gaji permulaan di gred yang baru (DGA 34). untuk makluman tuan gaji saya sekarang mulai 1.1.2013 ialah RM3706.69. TPG saya ialah 1 Januari. Sila beri contoh kew 8 saya untuk pelarasan gaji baru ini. contoh kew 8 bolehlah di emel ke keretic@yahoo.com sekian terima kasih.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,609
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Urusan kenaikan pangkat secara time based pppld tahun 2013m

 1. 1. ssilg rF ranararupnu"ranf, NTJcenr6-uifffi.;;;nii* KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM O56O4ALOR SETAR No, Telefon : A4i40 4000 KEDAH DARULAMAN No. Faks : 047404342 Laman Web : www.kedah.edu.my Ruj.Kami: JPK.S(Np)03-04/o90iJ td.A2( 42 ) Tarikh : 15 Januari 2013 Semua Ketua Sektor Semua Pegawai pelajaran Daerah Semua Pengetua Sekolah Menengah Semua Guru Besar Sekolah Rendah Negeri Kedah DarulAman.Tuan/Puan,URUSAN KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME.BASED BERASASKANKECEMERLANGAN (TBBK) BAGI PEGAWA! PERKHIDMATAN PENDIDIKAN LEPASANDIPLOMA (PPPLD} DI KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 201g.saya diarah merujuk surat Kementerian Pelajaran Malaysia Kp(pp)suLlr0063/1/1JlLlD.15(20) bertarikh 11 Januari2013 mengenai perkara diatas.2. Dimaklumkan bahawa Bahagian Pengurusan sumber Manusia (BpsM), KementerianPelajaran Malaysia (KPM) akan melaksanakan urusan kenaikan pangkat secara Time-BasedBerasaskan Kecemerlangan (TBBK) bagi Pegawai perkhidmatan penoioltanl"d;Diploma. syarat-syarat umum bagi urusan iniadarah seperti berikut:- 3.1. PPPLD Gred DGA29 ke Gred DGA32, (telah dirantik Gred DGA2g pada 1.1.20as hingga 31.12.200s), 3.2. PPPLD Gred DGA32 ke Gred DGA34, (telah dinaikkan pangkat Gred DGA32ppda1.1.Zg0S hingga g1.1Z.2OOS), dan 3.3. PPPLD Gred DGA34 ke Gred DGA3B (telah dinaikkan pangkat Gred DGA34 pada 1.1.zool hingga 31.1z.zooil)4. syarat-syarat khusus bagi urusan ini adarah seperti berikut_ 41 Pencapaian markah wajaran Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) bagitiga (3) tahun terkini (20a9,2010 dan 2011) pada tahap cemerrang; 4.2. Bebas daripada tindakan tatatertib dan mahkamah; 4.3. Telah mengisytihar harta; 4.4. Bebas daripada senarai peminjam Tegar tnstitusi pinjaman pendidikan; dan 4.s. Diperakukan oleh Ketua Jabatan.
 2. 2. -2-5. Sehubungan dengan itu, pihak tuan/puan diminta untuk memperakukan PPPLD yanglayak mengikut syarat-syarat di para 3 dan 4 di atas dengan menggunakan Format l, Format Ildan Format lll dan dikemukakan beserta dokumen-dokumen yang telah disahkan sepertiberikut;- 5.1. Kenyataan oleh Ketua Jabatan (Lampiran C); 5.2. Surat Akuan Pinjaman Pendidikan lnstitusi/Tabung Pendidikan (Lampiran D); 5.3. Salinan Kad Pengenalan; 5.4. Salinan surat pengesahan pelantikan; 5.5. Salinan surat pengesahan dalam jawatan; 5.6. Salinan surat keputusan naik pangkat Gred DGA32 dan DGA34; 5.7. Salinan Surat Pengisytiharan Harta (tahun 2009 dan ke atas); 5.8. Salinan Penyata Perubahan (Kew.8) cutitanpa gajiicuti belajar fiika berkaitan); dan 5.9. Salinan Kenyataan Perkhidmatan yang dikemaskini.6. Kerjasama tuan/puan amatlah diharapkan bagi mempastikan tiada keciciran berlakudalam memperakukan pegawai-pegawai yang layak. Semua perakuan yang telahdilengkapkan hendaklah dikemukakan ke Unit Naik Pangkat, Sektor Khidmat Pengurusandan Pembangunan, jabatan ini selewat-lewatnya pada 27 Januari 2013 ( Ahad ) sebelumjam 5.00 petang.7. Sebarang pertanyaan mengenai urusan ini, sila hubungi Puan Sofiah Binti Saadditalian 04-7404152.Sekian, terima kasih.,. BERKHIDMAT UNTUK NEGARA "* PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBTLANG "Saya yang menurut perintah,( HAJ|Timbalan n Negeri Kedah DarulAman.Semua Penyelia ICT di PPD- Sila masukkan surat inidalam Portal Rasmi di PPD masing-masing.Ss/unpib323438
 3. 3. - I a! E t? * 3a 3: EE -6 EE E= iE 6ts 46 Hq SE E!4 vd. or do EEEraiE 8P 9-d ^6- E5 !o t6 8e o= .g 6 Ed =t9 6 gEEgE; F ! G E a E E o El z E] E3 H9 Fes*;r 6 E q.g heP oZo Z4d 2 o o E E gE*E c E tt E d <-o E .6 6.c -Q igi I 5q- 5=i 6:E 6UE a=. * 6 J3 e:= E<O E 6 o :E= -z azJ J<IE E6U it =< o 6 IEE D< 6= .g <cD -g E!|l o jg oIz 5 o das I EE iiB <a< 6-4 z IS Ol|t E = Eo EE oo flt <zu a<o <2 fo 6 538 ;2 EP o 6 8E z--l,i z E g <=t o^o 6 gE EE =is AFS Ee* (9 8a on il0 a E Zvh <t 5S d uza a<d 6 E E d E3H d E 1z a-c E 5 o k<o (9 od !>d E E oo o =26 z --tg( c_ -29 (, E d oe x<a 41a o 6 ! E.E H?g d 6 @ E e#s E c E !! a E6e 3 3= s8 Ev E EEE 8 t= it< o6 ==s E-= =Hd iiE E d =o EFE z U .-9 !- tP o =Eg 6E =F EE F! E * E o i5t !c uE EE IE E *e Ee -6-E 9€ 2 6 EB 6 Er o6 E6 FE 66 >tr -U >0 bg EE gg =< :S EE E o E o_ Ee }E 06 EO .g OE 06 E= I O Q+ 61 .!! 6 IE :e =1 =t 6 E,A s9, gE E -a gia -g E 6 j56 stE E as ^ E:. E .E Ea-E S E 6 eEz lIE(9 ;!-^sE E tr o (, o s5 a-;=o - * *EEi89 i ts5 =F- E z 6 g 9,.El $frEsEf z z iiEE=Eg s=:r8 E g FFPiEe 6Y9066 .E FeR E s€s E tr aE P gEP c d 8 2 = o E F o z
 4. 4. 7 E E Y tz I 3= EE EE F EE 2g 6! E# 2t 5E - *;86 ex = EG o4 66-. s 89 H{ [igE==s EB o o E B= o= -o 3s 6 o E 5EEgEH G E E E E o o z SE =ts ES g6 6= !t :ir=rr o E d F.E E e*s 4 zc o z 6 c E=i q s EEP I p E i3 2 6= Y Is- r=E c -g 92 au eI (, c< z E l9 (9X z o ^(9 AZ J c -= it g EA u A! A-- - q (J =< =< 6= 6 <c E E Y li =H z Ic .l9 I o o< 6 E EE o EE z oh o E cc <z c =i t! A{ E <z to o 5 iG gl 5o o z? q z E o .a 3: G= <= 5 za E o o [= t-o @ EP i< E (9 AF t d th 3h NO a ao L u2 =v t! ls -t, c 6 E :f E{ c, I gc, E E r- o o (, u =H lo c +z o = Jl. E6 I t2 * G c- EE Y< o (,!, c.c o o ! ! h.E s3 E CY & 0 o o E e*s I c E >? o E6 (, c, E 6 6-6 ts zxF 0 u r= v (r= E i- d< E{ Q! Ht EE d =Hd ffi s Eo c E3H oE I z q o =Et dFx c-V +- Ets E E .g -E 6 SH P a: c gh E. -e s€ gg iEig, F9 .E c9 .E; E >E pF m Ei I.E EE E€ ! aE 3E 66 OE (? a * 8. "i G ! tE ct E I (9 EE eE =t i=E E E u -eS OA E= = 6 ! 6 Eii .8 E F 65^ Ei d v E o I z ei2 -E E Et a->9o -, .r E tE,E $ F!:F. J gh z E*iEgE G v o o--E tP I ! E"E EEPXes E 6 o E s€E 3 C o E E;6=E O 0 = - E z =iEg=EP EYUU6O F zriF U , lq F
 5. 5. , I 2 <^ TE - YZ .P EH =3 E: F :E >g! eh Ets #8 5€ sx EG od PE uEi;giiE= !i 9rd bt I 4h E EO o 56 ! B= o= & 3s E 6 E SiEgEH E F . a E o z E- -h E< EY leC 4 F rrr=rr 6 !! o SE heE E ePE 4 :3i >zd z U Y lo -q tG e tr >E o g *EP 8 i<z d o-f J=e i3" -g E;.t aYz 6 la ! E 1*2 -2 o o a=l d<fi i, E 6 gEfi =< g <E!i n= =< 6 Oaz o ! 46:t I X-6 E-o EE <<< =sfi OJE = la an o ! oo <,E <z to o ft41 -ai! zztS z i, zi 6 .g 6 p E9 =x gE <ft Yrl[ EF* (!, g EE :s on Rg -g a 6 6 EE E iri - E 308 le Jts N Hst eg E E d, EA =i6 (, E EsB E E 3- !o e o E o E6E z E. E i 219 E Y:la (9 60 H5o E 6 .9 E E.E EYH !0 2 s "a 6 E e€s E tr EE E O e9(, ta E c F 6;E ZXF O O =ag <4- (9= i- d< E9 o! UY Aq =Hd Hf; IO d EKE 0.8 E g z g 6 iEg cE E; t E E€ E ?E o tH g 4E 5 e .H-E I o g€ gil Er oo >E EP Eg s€ €q bE gg .E E o € EE tl 6 =E I 8.s E! 4 oc gE A o g d =Ert* H EEt ;=E ER 6 I u - -:B E6 EE Efl E 68^ E i. g g eAz -d EAE : S E o z th-^sa a f;t -, i €84889 J F E : d c- z E-;3o EIEgE* =- 6 gh - E.E z u Y iEE==Eg od-!EaE EEPXEE 6 YUUO6 E G o E E e€E E C tsE F EEP E O 8 z D a F o z

×