Borang dana-mudah-cara1

752 views
529 views

Published on

Dana

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
752
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Borang dana-mudah-cara1

 1. 1. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)No. Rujukan TERAJU: ___________________Setiap permohonan untuk Dana Mudahcara kepara TERAJU perlu dikemukakan besertaDUA (2) SET DOKUMEN (borang, maklumat, laporan dll) sepertimana tersenarai di Bahagian 5KRITERIA PERMOHONAN DANA MUDAHCARA(Sila pastikan pemohon memenuhi kesemua kriteria seperti tertera di bawah)1. Sekurang-kurangnya 51% saham syarikat pemohon dimiliki oleh Bumiputera2. Untuk syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia, 35% saham harus dimiliki oleh Bumiputera dan Ketua Pegawai Eksekutif / Pengarah Urusan / Pengurusan Terkanan adalah Bumiputera3. Kos projek tidak kurang daripada RM5 juta4. Projek seperti di dalam permohonan memberikan impak yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan mempunyai nilai tambah dan nilai pengganda yang tinggi5. Projek seperti di dalam permohonan berpotensi mewujudkan peluang-peluang pekerjaan yang berterusan kepada warganegara Malaysia terutamanya di peringkat pengurusan dan profesional6. Projek seperti di dalam permohonan berpotensi menyumbang kepada peningkatan daya saing ekonomi negara7. Projek seperti di dalam permohonan boleh dilaksana daripada segi teknikal serta berpotensi untuk berdaya maju
 2. 2. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)8. Projek seperti di dalam permohonan mempunyai nilai strategik selaras dengan teras yang digariskan dalam Rancangan Malaysia Ke-10, NKEA dan NKRA9. Syarikat pemohon mempunyai kapasiti, keupayaan, kemahiran dan kepakaran yang diperlukan untuk melaksanakan projek10. Syarikat pemohon mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh serta berkeupayaan untuk mendapatkan pembiayaan komersil bagi projek11. Projek seperti di dalam permohonan tidak tergolong di dalam senarai berikut:  Projek di dalam sektor kewangan/perbankan  Projek di dalam peringkat inkubator atau penyelidikan dan pembangunan (R&D)  Projek yang melibatkan penggabungan dan pemerolehan (merger & acquisition)  Projek yang telah menerima peruntukan Kerajaan dan/atau dibiayai oleh dana-dana Kerajaan  Projek perolehan Kerajaan (Government Procurement)  Projek yang terletak di luar negara  Projek yang bergantung kepada sokongan Kerajaan  Projek di mana Kerajaan perlu menanggung sebahagian besar risiko
 3. 3. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)BAHAGIAN 1 – Maklumat Syarikat1. Nama Syarikat :2. No. Pendaftaran : Tarikh Diperbadankan :3. Pertukaran Nama Syarikat : Tarikh Pertukaran : Nama Sebelum Pertukaran :4. Tarikh Permulaan Perniagaan :5. Alamat Surat-menyurat Syarikat :6. No. Telefon :7. No. Faks :8. E-mel :9. Sektor Aktiviti Ekonomi Utama Gas & Petroleum (sila tandakan √) Pemborongan & Peruncitan Pelancongan Perkhidmatan Perniagaan Pendidikan Pertanian Greater KL/KV Lain-lain : _____________________
 4. 4. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)10. Maklumat Ketua Pegawai Eksekutif / Nama: Pengarah Urusan / Pengurusan Jawatan: Terkanan E-mel: No. Tel:11. Modal Perniagaan a. Jumlah Modal Dibenarkan RM _______________ b. Jumlah Modal Berbayar RM _______________ c. Peratusan Pegangan Saham i. Bumiputera ______________% Syarikat mengikut Komposisi Kaum ii. Bukan Bumiputera ______________% iii. Pelaburan Asing ______________%12. Komposisi Pihak Pengurusan Tertinggi Bilangan Peratusan a. Jumlah Bumiputera % b. Jumlah Bukan Bumiputera % c. Bukan Warganegara %13. Komposisi Kakitangan (selain No.12) Bilangan Peratusan a. Jumlah Bumiputera % b. Jumlah Bukan Bumiputera % c. Bukan Warganegara %
 5. 5. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)BAHAGIAN 2 – Maklumat Status Syarikat1. Syarikat mengikuti program di bawah TERAJU: a. Nama program b. Tarikh turut serta2. Menerima Sijil, Lesen, Pengiktirafan atau (Sila gunakan lampiran berasingan Anugerah sekiranya ruang tidak mencukupi) Ya Tidak 1a. Dikeluarkan oleh Kementerian atau Jabatan? 1b. Jenis 1c. No. Pendaftaran 1d. Tempoh Sah Tarikh Mula: _________________________ (Sila lampirkan sesalinan sijil, lesen, surat Tarikh Tamat: ________________________ pengiktirafan, anugerah) (Sila gunakan lampiran berasingan sekiranya ruang tidak mencukupi) 2a. Dikeluarkan oleh Kementerian atau Jabatan? 2b. Jenis 2c. No. Pendaftaran 2d. Tempoh Sah Tarikh Mula: _________________________ (Sila lampirkan sesalinan sijil, lesen, surat Tarikh Tamat: ________________________ pengiktirafan, anugerah)
 6. 6. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)BAHAGIAN 3 – Maklumat Kewangan Syarikat3. Pembiayaan a. Peruntukan / Dana / Jenis Peruntukan / Dana / Geran Kerajaan Geran: Ya Tidak Jumlah Dana: Agensi / Institusi: Tarikh Dana diluluskan: Tujuan Dana: Maklumat Terkini Bertarikh: Jumlah Sebenar Penggunaan Dana: b. Pinjaman Ya Tidak Jenis Pinjaman: Jumlah Pinjaman: Bank / Institusi: Tarikh Pinjaman diluluskan: Tujuan Pinjaman: Maklumat Terkini Bertarikh: Jumlah Sebenar Penggunaan Pinjaman: Jumlah Pembayaran Balik: Baki Pinjaman
 7. 7. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND) c. Lain-lain bentuk (Sila gunakan lampiran berasingan sekiranya ruang tidak Peruntukan / Dana / mencukupi) Geran / Pinjaman Peruntukan / Jenis: Dana / Geran Jumlah: Pinjaman Agensi / Bank / Institusi: Tarikh diluluskan: Tujuan: Maklumat Terkini Bertarikh: Jumlah Sebenar Penggunaan Pinjaman: Jumlah Pembayaran Balik: Baki Pinjaman4. Ringkasan Penyata Tahun Tahun Tahun Kewangan Kewangan Kewangan Kewangan Berakhir Berakhir Berakhir a. PENYATA PENDAPATAN (Income Statement) i. Pendapatan (Revenue) ii. Untung / (Rugi) Operasi iii. Untung / (Rugi) Sebelum Cukai
 8. 8. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND) b. PENYATA Tahun Tahun Tahun KEDUDUKAN Kewangan Kewangan Kewangan KEWANGAN Berakhir Berakhir Berakhir (Statement of Financial Position) Sebelum ini dikenali sebagai Balance Sheet __________ __________ __________ i. Modal Saham ii. Dana Pemegang Saham iii. Jumlah Aset iv. Jumlah Liabiliti5. Maklumat Perbankan BANK 1 BANK 2 Syarikat Nama Bank: Alamat Bank: Bentuk Kemudahan Diterima: Jumlah Kemudahan Diterima Terkini: (Tarikh: ...............................) (Sila gunakan lampiran berasingan sekiranya ruang tidak mencukupi)
 9. 9. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)BAHAGIAN 4 – Dana Mudahcara yang Dipohon1. Jumlah Dana Mudahcara dipohon2. Skop dan penggunaan Dana Mudahcara [Maklumat terperinci mengenai butiran yang perlu dibiayai dan setiap amaun yang terlibat]3. Cadangan Jadual Pembayaran (reimbursement) melalui danaMaklumat penting: (a) Dana Mudahcara hanya membiayai sehingga 15% atau RM30 juta (yang mana lebih rendah) daripada jumlah kos projek. (b) Dana harus digunakan untuk pembangunan infrastruktur asas seperti jalan masuk ke tapak projek, jambatan, kemudahan utiliti, kerja-kerja penambakan tanah dan dredging, dan juga untuk mesin dan kelengkapan. (c) Untuk syarikat yang layak mendapat pembiayaan daripada Dana Mudahcara, pemohon perlu mengemukakan dokumen-dokumen yang membuktikan: (i) sehingga 85% daripada kos projek adalah melalui pembiayaan swasta; dan (ii) nilai pelaburan syarikat di dalam projek hendaklah sama atau lebih daripada 50% dana yang dipohon.
 10. 10. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)BAHAGIAN 5 – Lampiran Untuk Dikemukakan Semakan TERAJU SYARIKAT PEMOHON1. Borang 492. Borang 243. Borang 9 (dan Borang 13 jika berkenaan)4. Penyata Akaun Syarikat (3 tahun beraudit terkini)5. Profil Syarikat Latar belakang Syarikat termasuk: a. Sejarah penubuhan dan perniagaan b. Pemegang saham terbesar c. Lembaga pengarah d. Pengurusan Kanan6. Prestasi Syarikat Termasuk: a. Gambaran keseluruhan pengalaman Syarikat b. Pengalaman dalam projek yang sama (seperti dipohon) c. Kepakaran pihak pengurusan d. Kemahiran tenaga kerja teknikal yang menguruskan projek e. Kemampuan untuk mendapatkan sumber-sumber lain untuk projek7. Penyertaan program TERAJU dan Sijil / Lesen / Surat Pengiktirafan / Anugerah (Seperti di Bahagian 2 No.1 dan No.2)
 11. 11. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND) PROJEK8. Ringkasan Eksekutif (Termasuk anggaran kos projek)9. Pelan Perniagaan, termasuk: a. Objektif b. Latarbelakang dan skop projek c. Nilai pelaburan swasta yang terlibat, termasuk:  Nilai pelaburan Syarikat Pemohon  Senarai pelabur lain dan jumlah nilai pelaburan mereka dalam projek d. Struktur perkongsian, cadangan tempoh perkongsian, pemilikan (terkini dan akan datang) e. Strategi pemasaran f. Fasa pembangunan projek dan Milestone g. Kos mengikut fasa dan pembangunan projek h. Pengurusan risiko projek i. Sumbangan terhadap daya saing (competitiveness) ekonomi negara j. Kesan ekonomi / pendapatan kepada negara, selain sumbangan kepada KDNK dan Pendapatan Negara Kasar (Gross National Income)10. Peluang-peluang pekerjaan yang dapat diwujudkan dan kesan kepada ekonomi domestik11. Garis masa (Timeline) pelaksanaan projek12. Pelan Kewangan, termasuk: a. Penyata kewangan pro-forma b. Dokumen pembiayaan projek (project financing) yang terperinci, termasuk IRR, ROE, ROI dan analisis aliran tunai
 12. 12. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)DEKLARASIBahagian ini perlu ditandatangani oleh individu yang diberikan kuasa sah dari segi perundangandan sewajarnya oleh syarikat pemohon.Kami memahami dan mengisytiharkan bahawa: i) Kami telah membaca, memahami dan bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat penyertaan; ii) Kami percaya bahawa semua maklumat, data dan dokumen-dokumen dalam permohonan ini adalah benar dan tepat, dan semua maklumat bertulis yang lain yang telah diberikan oleh syarikat (atau mana-mana pengarahnya, pegawai-pegawai atau penasihat) kepada TERAJU dalam permohonan ini, ketika diberi adalah benar, lengkap dan tepat dalam semua aspek material; dan iii) Kami bersetuju untuk membenarkan pihak TERAJU mengkaji semula taraf kredit dengan Biro Kredit untuk tujuan pemprosesan permohonan ini.Tandangan :Tarikh :Nama : No. K/P :Jawatan :Cop Syarikat :
 13. 13. Borang PermohonanDANA MUDAHCARA (FACILITATION FUND)Untuk Kegunaan Pejabat1. Memenuhi Syarat Penyertaan Ya Tidak2. Sebab permohonan ditolak3. Disemak oleh: Nama pegawai: Tarikh:4. Disahkan oleh: Nama pegawai: Tarikh:

×