Dao tao san pham cho mg

362 views
316 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
362
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dao tao san pham cho mg

  1. 1. N i dung đào t o cho MG s n ph m h p tác đ u tư (HTĐT) c a Trustlink – dành cho các khách hàng mua h p đ ng 1. Mô t các s n ph m HTĐT: Có các d ng HTĐT sau: o HTĐT mua (Call) o HTĐT bán (Put) - HTĐT mua: Là h p đ ng gi a Công ty và khách hàng trong đó khách hàng có quy n (nhưng không ph i nghĩa v ) mua m t s lư ng c phi u nào đó (ch ng khoán g c) t Công ty t i m t m c giá xác đ nh trư c (Giá strike) vào m t ngày nào đó qui đ nh trong h p đ ng; - HTĐT bán: Là h p đ ng gi a Công ty và khách hàng trong đó khách hàng có quy n (nhưng không ph i nghĩa v ) bán m t s lư ng c phi u nào đó (ch ng khoán g c) cho Công ty t i m t m c giá xác đ nh trư c (Giá strike) vào m t ngày nào đó qui đ nh trong h p đ ng;. 2. Đ c đi m s n ph m: Tiêu chí HTĐT mua HTĐT bánGiá th c hi n (giá strike) Là m c giá th hi n trên h p Là m c giá th hi n trên h p đ ng, giúp khách hàng xác đ ng, giúp khách hàng xác đ nh đi m hòa v n c a mình đ nh đi m hòa v n c a mìnhKho n lãi Lãi không gi i h n. Giá th Lãi không gi i h n. Giá tr th trư ng ch ng khoán g c trư ng c a ch ng khoán càng tăng thì khách hàng g c càng gi m thì khách càng có lãi hàng càng có lãiKho n l Gi i h n và bi t trư c. Kho n Gi i h n và bi t trư c. l t i đa b ng kho n c c n p Kho n l t i đa b ng kho n khi ký h p đ ng c c n p khi ký h p đ ngChi n lư c s d ng đ b o o Khách hàng đang gi o Khách hàng đang Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  2. 2. hi m giá (hedging) cho tr ng thái SHORT (tr ng thái mu n gi tr ng thái LONG tr ng thái đang có bán kh ng CP) mu n h n (Tr ng thái n m gi CP) => xác đ nh đư c m c loss ch r i ro c a tr ng thái khi th đ u tư nhưng mu n h n ch t i đa / lãi t i thi u n u th trư ng đ o chi u thì s có r i ro bi n đ ng giá xu ng trư ng di n bi n ngư c v i nhu c u ký h p đ ng HTĐT (ngoài d tính) thì s có nhu kỳ v ng. Còn n u thu n theo mua (call) t i m c giá xác c u ký h p đ ng HTĐT kỳ v ng thì v n đư c hư ng đ nh (t i m c cut loss ho c bán (put) t i m t m c giá l i t tr ng thái đang có và ch t lãi) xác đ nh (t i m c cut loss ch m t ph n c c) ho c ch t lãi) Chi n lư c s d ng đ đ u - Là đ i tư ng khách hàng d - Là đ i tư ng khách hàng cơ ki n các bi n đ ng (lên ho c d ki n các bi n đ ng (lên xu ng) giá ch ng khoán và ho c xu ng) giá ch ng mu n tranh th cơ h i này đ khoán và mu n tranh th cơ ki m l i, s d ng s n ph m h i này đ ki m l i, s h p đ ng HTĐT như m t d ng s n ph m h p đ ng s n ph m đòn b y cao HTĐT như m t s n ph m => Tuỳ thu c nh n đ nh giá đòn b y cao ch ng khoán g c lên/xu ng => Tuỳ thu c nh n đ nh giá mà khách hàng có th ch n ch ng khoán g c lên/xu ng mua HTĐT MUA/BÁN mà khách hàng có th ch n mua HTĐT MUA/BÁN 3. M t s lưu ý v i s n ph m: Tiêu chí H p đ ng Ví dCác đ i tư ng Khách hàng mua/bán ký h p đ ng v i Trustlink Ông Nguy n Văn Atham gia h p tác v i Trustlink đ mua cho ông Nguy n Văn A 10K VND giá 18.19, đ t c c 1.19K/CP, th i h n h p tác 31.12.2010 VNDC/18.19/1.19/T12Chi phí ban C c h p đ ng C c h p đ ng làđ u khi ký HĐ 1.19 = 18.19 – 17) Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  3. 3. Giá th c hi n Là giá bao g m c c. Khách hàng có th xác đ nh m c giá 18.19 th c hi n là đi m hòa v n c a mình.Due date Hàng đư c báo giá và giao theo tháng, ngày làm vi c cu i Hàng tháng 12: cùng c a tháng s m c đ nh là ngày ch p nh n t t toán H n t t toán cu i cùng cu i cùng, có th t t toán s m hơn n u khách hàng là 31/12/2010 mu n, nhưng không th mu n hơn.Môi gi i Môi gi i có quy n l i và trách nhi m cao hơn. Ch các MG đ tiêu chu n m i đư c tham gia chào bán s n ph m. Quy n l i: CTV có ký cam k t s hư ng phí 500k / lô 10k Nghĩa v : - Môi gi i có trách nhi m gi i thi u s n ph m đ n khách hàng đúng v i b n ch t c a s n ph m, đ m b o khách hàng hi u rõ cách th c giao d ch (t lúc h i báo giá, ch t deal, n p c c, ký h p đ ng, giao d ch th c p, … đ n khi ch t t t toán h p đ ng), cũng như có trách nhi m tư v n khách hàng s d ng s n ph m hi u qu vì l i ích c a khách hàng, - Có trách nhi m h tr khách hàng khi t t toán h p đ ng (làm giao d ch th a thu n n u KH quy t đ nh th c l y / tr hàng ho c giúp khách hàng th a thu n giá net off)Phương th c - Khách hàng mu n t t toán ph i báo trư c m t ngày làm Lưu ý: Khi đã báo t tt t toán vi c. toán thì khách hàng ph i th c hi n t t toán - Vào ngày t t toán, khách hàng có hai l a ch n: h p đ ng trong ngày t t toán. . Th c l y (v i h p đ ng call) / tr (v i h p đ ng put) hàng: báo trư c 10h ngày t t toán, ch t và làm giao d ch th a thu n đ l y / tr hàng theo quy đ nh c a sàn giao d ch. . Khách hàng thanh toán net-off (bù tr ): MG s thay khách hàng th a thu n giá net off v i bên bán theo nguyên t c h p lý theo giá và bi n đ ng th c t c a th trư ng t i th i đi m net-off (m c giá c n lưu ý t i đ tr trong trư ng h p th trư ng bi n đ ng nhanh và các l nh kh i lư ng l n). Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  4. 4. 4. Quy trình giao d ch cho MG:- Khi khách hàng có nhu c u h p tác: . Môi gi i ti p nh n nhu c u báo giá t khách hàng, . Vào room check giá v i dealer (s l p m t room skype v i thành ph n là các dealer - HoaPh m, Nga Ph m) và các Môi gi i đ tư cách công tác viên), . Báo giá cho khách hàng, n u khách hàng đ ng ý thì ch t deal v i dealer, (th i gian báo giá và ch t deal: sáng: 8h30 đ n 12h ; chi u: 1h30 – 4h30) . Môi gi i liên h v i k toán (Y n - Yen.lai / Th y - Thuy.nguyen-thi) đ l y thông tin hư ngd n khách hàng n p c c và cung c p thông tin c a khách hàng đ chu n b h p đ ng (lưu ý:n u KH sau khi ch t deal mà t ch i n p c c thì Môi gi i ph i ch u trách nhi m, b ph t 50% giátr c c) (th i gian n p c c: v i deal ch t trư c 15h: trư c 17h cùng ngày v i deal ch t t 15h-16h30: trư c 10h ngày làm vi c k ti p N p c c b ng ti n m t ho c chuy n vào tk c a Trustlink t i VNDS – 0001.686688) . Nh n h p đ ng b ng file m m (.pdf) chuy n cho khách hàng ký trư c. Sau đó môi gi ichuy n l i cho k toán đ l y xác nh n, sau đó chuy n l i cho khách hàng (th i gian khách hàng ký HĐ trong vòng 2 ngày làm vi c t khi n p c c v i khách hàng HNvà 5 ngày làm vi c v i khách hàng ngoài HN)- Giao d ch th c p (bán l i h p đ ng): . Ti p nh n nhu c u bán l i h p đ ng t khách hàng, thay khách hàng chào báo trên thtrư ng th c p, . H tr khách hàng hoàn thành th t c chuy n như ng h p đ ng n u khách hàng có nhuc u. Liên h v i k toán (Y n - Yen.lai / Th y - Thuy.nguyen-thi) khi có nhu c u chuy n như ng,k toán tính m c phí chuy n như ng (0.2% giá tr h p đ ng, tính trên giá th c hi n và kh ilư ng ghi trên h p đ ng và s làm th t c xác nh n chuy n như ng, tr trong vòng 1h sau khixác nh n đã n p phí chuy n như ng. (th i gian ti p nh n nhu c u chuy n như ng: trong gi hành chính. Th t c n p phí chuy nnhư ng như th t c n p c c)- T t toán h p đ ng: Môi gi i theo dõi th i h n c a h p đ ng đ nh c khách hàng báo t t toán đúng h n (deadline là m t ngày làm vi c trư c h n h t h n c a h p đ ng). Báo t t toán v i dealer. (th i gian báo t t toán: sáng: 8h30 đ n 12h ; chi u: 1h30 – 4h30 ngày báo t t toán - trư c ngày đ nh t t toán 01 ngày làm vi c)Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  5. 5. o Trư ng h p khách hàng th c l y / tr hàng: Môi gi i ti p nh n thông tin tài kho n ti p nh n / tr hàng t khách hàng và báo v i dealer là khách hàng mu n th c hi n quy n. Trong phiên giao d ch ngày t t toán, Môi gi i báo v i dealer đ ph i h p v i b ph n Bo (Dương – duong.bui , Vân – van.vu) đ làm giao d ch th a thu n l y / tr hàng cho khách hàng. (th i gian làm giao d ch th a thu n: t 8h30 – 10h ngày t t toán – s m trư c 01h theo quy đ nh c a c a sàn đ đ m b o giao d ch đư c hoàn t t) o Trư ng h p khách hàng net-off: Môi gi i thay m t khách hàng đ th a thu n giá net-off v i dealer. K t qu net-off s đư c Trustlink t ng h p và g i k t qu cho khách hàng. (th i gian net-off: sáng: 8h30 đ n 12h ; chi u: 1h30 – 4h30) 5. Nh ng đi m c n lưu ý: MG c n nh n th c rõ nh ng đi m lưu ý này đ sales đúng và tránh nh ng r i ro tranh ch p có th phát sinh.- Báo giá: ph thu c vào nh n đ nh v xu th c a th trư ng và c phi u mà bên bán có th chào giá chênh so v i giá trên th trư ng. Gi i pháp: đ c p v n đ này ngay t khi sales v i KH, tư v n KH mua khi th i đi m th trư ng bình n, cung c u cân b ng => giá thư ng sát v i giá tt. Bên c nh đó, b n ch t c a option là tính th a thu n cao => thu n mua v a bán, giá báo cao có th deal l i m c giá kỳ v ng.- Ch t deal và n p c c: do quy trình hi n t i thì v i Trustlink khi ch t deal là đã hình thành deal, còn v i khách hàng thì là khi n p c c => đ tr này có th mang l i r i ro khi KH t ch i n p c c n u di n bi n giá không thu n. Trustlink có ch tài ph t c c 50% cho môi gi i n u khách hàng t ch i c c. Gi i pháp: o Th m đ nh uy tín c a khách hàng khi nh n deal, tránh trư ng h p bùng c c, o Tư v n khách hàng th i đi m mua quy n v i giá t t.- T t toán h p đ ng: o Môi gi i c n có trách nhi m t theo dõi kỳ h n c a các h p đ ng HTĐT mình đã bán đ nh c khách hàng th i đi m t t toán khi h t h n h p đ ng,Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  6. 6. o Lưu ý khách hàng là m t khi đã báo t t toán thì h p đ ng ph i đư c th c hi n (b ng giao d ch th a thu n ho c net-off), còn không s m c đ nh là KH b quy n và m t c c, o N u th c l y / tr hàng thì ph i chu n b xong tài kho n nh n / tr CK và b t đ u làm th t c GDTT trư c 10h đ tránh trư ng h p b ch m không hoàn thành. M i s ch m tr phát sinh t phía khách hàng khi n cho GDTT không hoàn thành thì KH s t ch u trách nhi m. o N u th c hi n net-off thì lưu ý tính th a thu n c a giá net-off, nh c KH lưu ý đ n đ tr c a l nh khi th trư ng bi n đ ng nhanh, đ s n có c a cung c u hi n có v i các l nh kh i lư ng l n, … => đ KH đưa ra giá net-off h p lý giúp vi c net-off thu n l i. o Lưu ý trư c v i khách hàng v cách tính phí giao d ch: khi làm giao d ch th a thu n là phí phát sinh bên nào bên đó ch u và khi net-off là phí bán (v i call) và phí mua (v i put) khách hàng ch u. 6. Nguyên t c x lý trong trư ng h p c phi u b pha loãng: Ví d : Giá th c hi n call 31,500 Giá th c hi n put 28,500 TH1: tr c t c b ng ti n 1.000 đ TH2: tr Cp thư ng t l 1:1 TH3: phát hành thêm KL cp ch t 2,000 KL cp phát hành thêm 1,000 Giá phát hành thêm 10,000 Cách x lý: - Giá th c hi n trên h p đ ng đư c đi u ch nh theo nguyên t c đi u ch nh giá CP trong ngày giao d ch không hư ng quy n, - Do giá đã đư c đi u ch nh, các nghĩa v phát sinh (ti n c t c, ti n mua CP phát hành thêm) không c n ph i chuy n giao theo quy n, - Kh i lư ng CP g c gi nguyên ki u t t toán ki u M (có th t t toán vào b t kỳ lúc nào trư c h n h p đ ng) còn kh i lư ng CP thêm (do thư ng ho c phát hành thêm) là ki u Âu (t t toán vào đúng ngày TCPH niêm y t b sung, không s m hơn, nhưng có th mu n hơn n u chưa đ n h n t t toán c a kh i lư ng g c).Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu
  7. 7. Put Call Giá th c hi n sau Phương th c th c hi n Giá th c hi n sau Phương th c th c hi n NGDKHQ NGDKHQTH1: C t c 28.500 – 1.000 = i u ch nh luôn vào giá th c hi n, không 31.500 – 1.000 = i u ch nh luôn vào giá th c hi n, khôngb ng ti n 27.500 th c tr c t c. 30.500 th c tr c t c.TH2: C t c Giá th c hi n • Kh i lư ng tăng tương ng, ph n kh i Giá th c hi n • Kh i lư ng tăng tương ng, ph nb ng c i u ch nh l i lư ng g c là ki u M v i giá th c hi n i u ch nh l i kh i lư ng g c là ki u M v i giáphi u theo t l chia ã ư c i u ch nh. Ph n CP phát hành theo t l chia th c hi n ã ư c i u ch nh. Ph n tách thêm là ki u Âu v i giá th c hi n là giá tách CP phát hành thêm là ki u Âu v i 28.500 / 2 ư c i u ch nh, ch ư c th c hi n khi 31.500 / 2 giá th c hi n là giá ư c i u ch nh, = 14.250 T ch c phát hành ã lưu ký ch ng = 15.750 ch ư c th c hi n khi T ch c phát khoán b sung. Trong trư ng h p ngày hành ã lưu ký ch ng khoán bTH3: Quy n Giá th c hi n Giá th c hi n lưu ký b sung trư c ngày t t toán thì sung. Trong trư ng h p ngày lưu kýmua c phi u i u ch nh l i i u ch nh l i ph n CP phát hành thêm s chuy n thành b sung trư c ngày t t toán thì ph nphát hành theo t l chia theo t l chia ki u M trong giai o n t sau ngày lưu CP phát hành thêm s chuy n thànhthêm tách tách ký b sung tính n ngày t t toán. ki u M trong giai o n t sau ngày Trư ng h p khi th c hi n quy n mà lưu ký b sung tính n ngày t t (28.500 x2 (31.500 x2 khách hàng có s n CP trong tài kho n thì toán. + 10.000) / 3 = + 10.000) / 3 = có th ng trư c t t toán luôn mà • C c chia theo t l tương ng 22.333 24.333 không c n ch CP phát hành thêm v . • C c chi theo t l tương ng Made by: Lư ng Đ YM/Skype: luong_neu

×