• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Wara Wara
 

Wara Wara

on

 • 9,156 views

 

Statistics

Views

Total Views
9,156
Views on SlideShare
9,156
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
95
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Wara Wara Wara Wara Presentation Transcript

  •  
   • Standar Kompetensi
   • Saged mirengaken, mangertos, lan suka pamanggih maneka jenis wacan lisan non sastra arupi pambiwara, pawarta, lan cariyos.
   • Kopetensi Dasar
   • Mirengaken pambiwara
   • Indikator
   • Nyerat pokok-pokok isi pambiwara
   • Suka pamanggih kanthi lisan isi pambiwara.
   • Pariwara uga sinebut wara-wara, ngabari, menehi weruh, utawa pengumuman.
   • Pariwara sing becik kudu ana :
   • Irah-irahan
   • Pambuka (sing diwenehi kabar)
   • Isi
   • Panutup (panyuwun/harapan)
   • Papan lan titi mangsa
   • Paprenah/ jabatan sing ngabari
   • Tapak asta
   • Asmane (sing tanggung jawab ngabari)
   • Basane cetha, ringkes, gampang dingerteni.
   • Wara-wara paturan (laporan)
   • Wara-wara pratelan (pernyataan)
   • Wara-wara iber-iber (plakat selebaran)
   • Wara-wara sedhahan (ulem, undhangan)
   • Wara-wara aben trampil (perlombaan, pertandhingan)
   • Wara-wara patembaya (sayembara)
   • Wara-wara lelayu (seripah)
   • Wara-wara komersial (iklan, pariwara)
   • Wara-wara sandi (kabuntel lumantar hiburan, ceramah utawa penyuluhan)
   • Wara-wara tanggap warsa (ulang taun )
  •  
   • Kapan para siswa diwenehi kabar?
   • Wara-wara katujokake marang sapa?
   • Apa isine wara-wara iku?
   • Kepriye panemumu bab wara-wara kasebut?
   • Wara-wara kuwi kalebu wara-wara bab apa?
  •  
   • Wara-wara
   • Ngaturi pirsa dhumateng warga RT 06/RW 01 Kelurahan Tempelan, Blora, bilih sedaya ibu ingkang taksih nggadhahi putra balita, kasuwun makempal wonten ing :
   • Dinten : Minggu Legi, surya kaping 20 Juni 2010
   • Wektu : jam 09.00 WIB
   • Panggenan : dalemipun ketua RT 06/ RW 01 Tempelan Blora.
   • Kaperluwan : imunisasi balita saking petugas Posyandu kecamatan.
   • Mekaten, mugi ndadosaken kawuningan, matur nuwun.
  •  
   • Pengumuman kala wau mligi katujokaken dhateng …
   • Intinipun pambiwara babagan …
   • Lare-lare … kemawon ingkang badhe dipun …
   • … menika petugas ingkang nindakaken imunisasi.
   • Pambiwara kasebat dipungiyaraken saking …
   • Posyandu kecamatan
   • Pangeras swara Mesjid KelurahanTempelan Blora
   • Posyandu kecamatanIngkang taksih balita
   • Imunisasi kangge lare-lare balita
   • Warga RT 06/ RW 01 Kelurahan Tempelan Blora
  •  
   • Sing ora lagi maca wara-wara gatekake
   • garapane kancamu sing lagi diwaca!
   • Wenehana tanggepan bab isine wara-wara! Tanggepana adhedhasar telung perangan :
   • Kepriye pemilihing tembung sing digunakake kanggo nulis wara-wara?
   • Pamedhoting ukara utawa tata panulise kepriye? Wis cetha, pas utawa trep apa durung?
   • Isine wara-wara, wis cetha, gamblang lan komplit apa durung?
   • Catheten tanggepane kancamu, lan benerna wara-wara sing kok gawe kuwi yen ana lupute!
   • Tembung saroja yaiku tembung loro sing padha / meh padha tegese, dienggo bebarengan sajroning ukara, lan mawa teges mbangetake.
   • Tuladha :
   • Ijo royo-royo
   • Abang mbranang
   • Putih memplak
   • Teles kebes
   • Atimu aja was … mengko dak bantu.
   • Wong-wong sugih padha aweh dana … marang wong-wong miskin ing wulan pasa.
   • Ora susah rebut … kabeh bakal kebageyan.
   • Kabeh warga pengin urip sing ayem …
   • Prabu Dasamuka raja ing Ngalengka iku kadunungan watak angkara …
   • Yen wis duwe, welas … a marang wong sing ora duwe!
   • Mbok ya sing andhap … marang sapa wae.
   • Alhamdulillah, keluargaku padha bagas …
   • Lagi wae mari lara mbok aja angkat … sing abot-abot.
   • Pak SBY saiki uripe wis mukti …
   • Murka
   • Surung
   • Wibawa
   • Waras
   • Asor
   • Tentrem
   • Sumelang
   • Driyah
   • Asih
   • Dhucung