P I D A T O

1,374 views
1,282 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,374
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

P I D A T O

  1. 1. SESORAH<br />Perangan-peranganenaskahsesorah :<br />1. Pambuka<br /> (gateknajiniseacaralanparatamukangrawuh!)<br />2. AturpambagyamarangGusti Allah kangnuduhakebangsakitabangsakangreligius.<br /> (marangGusti Allah lantamuundhangankangkinurmatan)<br />3. Aturpambagyalanpanuwunmarangtamuundhangan.<br />4. Isisesorah<br /> (kaperluwanekegiatanlanlapuranpanitia)<br />5. Aturpanuwunlanpangajab. <br /> (marangkabehparakangrawuh, kalebupangajabepanitiamarangparapasartalomba, yen anatetandhingan)<br />6. Salam panutup<br />
  2. 2. 1. Salam Pambuka<br />Kula nuwun, <br />AsslammualaikumWr. Wb.<br />Para pinisepuh, ibusahabapakingkangsatuhukinabekten.<br />
  3. 3. 2. AturpambagyamarangGusti Allah<br />Saderengipunkulangandharakenwosingpepanggihanwonteningsiyangmenika, manggakuladherekakenngaturakenpujalanpujisyukurdhumatengngarsanipunGustiIngkangMurbengDumadi, ingkangsampunmaringikawilujengandhumatengkulalanpanjenengan. Katitikpanjenengansedayataksihsagedngrawuhipepanggihanwonteningsiyangmenika.<br />
  4. 4. 3. Aturpambagyalanpanuwunmarangtamuundhangan.<br />SugengenjangsahasugengrawuhkulaaturakendhumatengBapakKepala SMA 1 Bloraingkangkinurmatan, bapaksahaibu guru SMA 1 Bloraingkangpantessinambramaingpamboja, parasiswakelas X, XI, XII ingkangsatuhukinasihingGusti, waradinipundhumatengpararawuhkakungputri, wredhamudhaminulya<br />
  5. 5. 4. Isisesorah<br />Para rawuhingkangkinurmatan, wonteningkalodhanganmenika, kulakadhawahansampursupadosngandharakenbab …<br />
  6. 6. 5. Aturpanuwunlanpangajab<br />Para rawuhingkangkinurmatan,<br />Kula sakrencangnyuwunpangestu, mugi-mugiacaramenikasagedkaleksanankanthisae, botenwontenalangansatunggalmenapa. Bilihwontenlepatingatur, kulanyuwunagungingpangaksami.<br />
  7. 7. 6. Salam panutup<br />Pungkasaningatur, menawiwontencewetingbasasahakirangingsubasita, kulanyuwunagungingsamudrapangaksami.<br />Nuwun,<br />WassalammualaikumWr. Wb.<br />
  8. 8. SING KUDU DIGATEKAKE<br />Basane kudu basakramainggil, jalaranngurmatiparatamukangkinurmatan.<br />Sabisa-bisaajamacateks, nangingkaya-kayawisngertiutawangertiapa sing arepdiomongake.<br />Pangucapingtembunglanpamedhotingukara kudu cethalan pas.<br />“Eye contact”, yaikundelengutawanyawangparatamu (nguwasanipararawuh), nalikanyapasalahsawijiningtamu, nyawangarahlenggahlanmanthukkaropriyayine.<br />

×