MACBET Journal Evaluation "The Book of Outcomes"

218 views
187 views

Published on

MACBET Journal Evaluation Project is a Youth Exchanges, Training and Networking / Evaluation project which has been funded by Turkish National Agency and held in Istanbul between November 26 and December 3 with the participation of young journalists and media workers from 18 countries to evaluate and develop the MACBET project that has been held between January 9 and 15, 2012 in Ankara. This book has been prepared to disseminate all the outcomes and the details of the project. You can find the video-interviews, project movie, e-book of the project and the other project outcomes at the digital platforms of our association.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
218
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

MACBET Journal Evaluation "The Book of Outcomes"

 1. 1. 1
 2. 2. 2YPIDA, connecting youth for future…
 3. 3. 3YASAL UYARI:YPIDA (www.ypida.org) tarafından AB Gençlik ProgramlarıEylem 3.1.2 Eğitim ve Ağ Kurma Programı “MACBETJournal Evaluation” isimli proje kapsamında hazırlanmıştır.Bu proje T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı, AB Eğitim ve GençlikProgramları Merkezi Başkanlığı (www.ua.gov.tr)kapsamında ve Avrupa Komisyonu’ndan sağlanan hibeylegerçekleştirilmiştir. Ancak bu kitapta yer alan içerikten vegörüşlerden AB Eğitim ve Gençlik Programları MerkeziBaşkanlığı veya Avrupa Komisyonu sorumlu tutulamaz.
 4. 4. 4
 5. 5. 5INDEXWhat is MACBET Journal Evaluation?...........6What we have done?.....................................15Thematic Sessions………………………….27Journalism in the New Digital Age………..59Youth in Action Programme……………….72Project Pictures…………………………….94About YPIDA………………………………99
 6. 6. 6WHAT ISMACBET JOURNALEVALUATION?
 7. 7. 7MACBET Journal Evaluation Project is a Youth Exchanges,Training and Networking / Evaluation project which has beenfunded by Turkish National Agency and held in Istanbul betweenNovember 26 and December 3 with the participation of youngjournalists and media workers from 18 countries to evaluate anddevelop the MACBET project that has been held between January9 and 15, 2012 in Ankara. This book has been prepared todisseminate all the outcomes and the details of the project. Youcan find the video-interviews, project movie, e-book of theproject and the other project outcomes at the digital platforms ofour association.MACBET Journal Evaluation projesi 09 - 15 Ocak 2013tarihlerinde Ankarada gerçekleştirilen MACBET projesinindeğerlendirme ve geliştirme çalışmalarını yapmak amacıyla 26Kasım – 03 Aralık tarihlerinde 18 ülkeden gelen genç gazeteci vemedya çalışanının katılımı ile İstanbul’da gerçekleşmiş TürkUlusal Ajansı tarafından fonlanan bir Gençlik Programları, Eğitimve Ağ Kurma / Değerlendirme Faaliyeti projesidir. Bu kitapprojenin tüm çıktılarını ve detaylarını yaygınlaştırmak amacıylahazırlanmıştır. Katılımcıların çekmiş oldukları video - röportajları,projenin filmini, kitabın online formatına ve diğer proje çıktılarınaderneğimizin dijital platformlarından ulaşabilirsiniz.
 8. 8. 8
 9. 9. 9
 10. 10. 10
 11. 11. 11
 12. 12. 12
 13. 13. 13
 14. 14. 14
 15. 15. 15WHAT WE HAVE DONE?
 16. 16. 16We’ve renovated to our digital platforms:First, weve updated our digital platform channelssince we know that an influential networkrequires efficient communication. To achieve thisgoal, weve formed a group called "internalcommunication" and distributed the tasks to thegroup.The group started its work with distributing theinformation to be shared on the Facebook page.Inthis sense, titles which are "News, Innovation,Conference, Fun, E-training and Help" weredetermined and it was an obligation to useHashtag "#" with all the sharings.Güçlü bir ağ kurmanın etkin iletişimden geçtiğibilinci ile hareketle once dijital platformkanallarımızı güncelledik. Bunun içinde “internalcommunication” isimli grup oluşturduk ve görevdağılımını gerçekleştirdik.Grup ilk icraatına Facebook sayfasındapaylaşılacak olan bilgileri gruplara ayırarak başladı.Bu bağlamda “News, Innovation, Conference, Fun,E-training ve Help” konu başlıkları belirlendi vetüm paylaşımlarda Hashtag “#” kullanmazorunluluğu getirildi.
 17. 17. 17
 18. 18. 18
 19. 19. 19We’ve made video - interviews:Weve made interviews in Taksim - Istanbulwhere you can see millions of people everdayto feel the pulse of people about social media.Weve tried to learn the frequency of thesocial media usage of youngsters and theirgoals while using it.Sosyal medya konusunda sokağın nabzınıtutmak için her gün milyonların akın ettiğiIstanbul – Taksim’de sokak röportajlarıdüzenledik. Gençlerin sosyal medya araçlarınıne sıklıkla ve hangi amaçlar doğrultusundakullandıklarını öğrenmeye çalıştık.Please visit and subscribe our channel:www.youtube.com/theypida
 20. 20. 20
 21. 21. 21Weve made a story of our participants reactionsasking questions on current issues with photos:It was necessary to do the same work in thesecond project. Weve taken photos of theirreactions asking the questions below.• How do you feel when you watch parliamentarydebate?• Would you go to prison for your politicalopinions?• How would you feel if there were militaryinterventions in Turkey?• Freedom to choose abortion: yes or no?İlk projede de yapmış olduğumuz bir çalışmayıikinci projemizde yapmasak olmazdı. Katılımcılaraaşağıdaki soruları yönelterek tepkilerinifotoğrafladık.• Parlementoda kavga gördüğün zaman nehissediyorsun?• Politik görüşlerin için hapise gidebilirmisin?• Türkiye’de askeri müdahale olsaydı nehissederdin?• Kürtaj için özgürlük hakkında evetmi hayırmı?
 22. 22. 22
 23. 23. 23Weve pointed out the importance of culturaldiversity:Weve made a video about "The Ashura Month"which has an important place in the culture ofIslam with our participants to point out theimportance of respecting other cultures and livingtogether.Farklı kültürlere saygı duymanın ve birlikteyaşamanın önemine dikkat çekmek içinİslamkültüründe önemli bir yeri olan “Aşure” kültürünüyabancı katılımcılar ile birlikte düzenlediğimizvideo – röportaj ile birlikte filmleştirdik.
 24. 24. 24
 25. 25. 25Weve renovated our logo and the design ofour blog page:One of the working groups was the designgroup. The group has re-designed the logo ofThe MACBET Journal first. Then, theyvestarted to work on the design of our blog pageand the page of the project has beenrenovated by the design group.Çalışma gruplarından biriside dizayngrubuydu. Grup ilk olarak MACBEt Journal’inlogosunu yeniden tasarladı. Daha sonra blogsayfamızın tasarımına el attılar ve ilk projedeoluşturmuş olduğumuz blog sayfası, dizayngrubunun yapmış olduğu çalışma neticesindeyenilendi.
 26. 26. 26
 27. 27. 27Supporting the fight against AIDS:With motive of the international celebrationof AIDS preventation we mobilized ouryoungsters team to create some idea to reflectour worried about this issue and to incrasethe awareness through our digital platforms.Dünya AIDS günü nedeniyle, bu önemlikonuya gençlerin bulmuş oldukları yaratıcıfikirler doğrultusunda dikkatleri çektik.
 28. 28. 28
 29. 29. 29THEMATIC SESSIONS
 30. 30. 30“The Role of Turkey in DigitalMedia and Activism inSocial Networks”(Türkiyede Dijital Medyanın Rolü veSosyal Ağlarda Aktivizm)Assist. Prof. Erkan SakaIstanbul Bilgi University
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33At the session carried out by AssistantProfessor Erkan Saka who is an academicianat the Bilgi University, the subject “hit andcurrent social networking websites anddigital activism” has been discussed.Erkan Saka has answered the questions of ourforeign participants mentioning about theintended use for favourite social platformsand social networking sites where the digitalactivist gather.The social platforms which are emntionedduring the session can be seen below:Ekşi sözlük – www.eksisozluk.com: It’s anetwork page that functions as a dictionaryand consists of the comments of the registeredauthors about any kind of subject or term.Bobiler – www.bobiler.org: It’s a digitalplatform for ironies where the digital activistsapproach current issues humorously.
 34. 34. 34Change – www.change.org: This platform isused as a digital platform which offers someactivities such as petitions to its users.Televidyon – www.televidyon.com : It’s anonline tv platform where the users can watchvarious tv channels and share them. It’s asocial video platform which allow for livebroadcast and making programmes of itsusers.140journos – @140journos : It’s anindependent counter media action whichadvocates objective reporting against thefiltered reporting of main current media.Administrators inform their followers andpublic opinion via Twitter.Kumanda TV – www.kumanda.tv: It’s anindependent online tv which offers someopportunities such as to be able to makeprogramme or to work as an editör.
 35. 35. 35Bilgi Üniversitesi akademisyeni Yrd. Doç. Dr.Erkan Saka’nın yürütmüş olduğu oturumdaTürkiye’de ki hit ve güncel sosyal paylaşımsiteleri ve dijital aktivizm konusu ele alındı.Erkan Saka katılımcılara Türkiye’de sıkkullanılan sosyal platformların genelliklehangi amaçlar ile kullanıldığından ve dijitalaktivistlerin buluştuğu sosyal paylaşımsitelerinden bahsederek özellikle yabancıkatılımcıların merak etmiş oldukları sorularıyanıtlamıştır.Oturumda ele alınan sosyal platformlar veiçerikleri kısaca aşağıda paylaşılmıştır.Ekşi sözlük – www.eksisozluk.com: Hertürlü konu ve kavram hakkında, kayıtlıyazarların yorumlarını içeren katılımcısözlüktarzında ağ sayfasıdır. Yaklaşık 15 yıldırinternet ortamında bulunmaktadır.Bobiler – www.bobiler.org : Dijitalaktivistlerin güncel olaylara göstermişoldukları yaklaşımların mizah yolu ile ortayakonduğu güncel bir mizah yolu ile hicivlemedigital platformudur.
 36. 36. 36Change – www.change.org : Kullanıcılarınaçeşitli konularda özelikle imza kampanyasıgibi etkinlikler sunan bir dijital platform olarakkullanılmaktadır.Kumanda TV – www.kumanda.tv:Kullanıcılarına program yapabilme veya editörolarak çalışabilme imkanları sunan bağımsızbir online televizyondur.Televidyon – www.televidyon.com : Çeşitlitelevizyon kanallarının bir arada izlenebileceğive paylaşılabileceği online bir televizyonplatformudur. Kullanıcılarına canlı yayın veprogram yapma imkanı tanıyan bağımsız birsosyal video platformudur.140journos – @140journos : Ana akımmedyanın filtreli habercilik anlayışına karşılıktarafsız haberciliği savunan bağımsız bir karşımedya hareketidir. Twitter üzerindentakipçilerini ve kamuoyunubilgilendirmektedirler.
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. 43“Active Participation in SocialNetworks and Mobile Applications”(Aktif Katılımda Sosyal Ağlar ve MobilUygulamalar)Mr. Deniz ErgürelThe Media AssociationSecretary General
 44. 44. 44
 45. 45. 45About The Media AssociationThe Media Association is a non-profitorganization that fosters, supports and directselevation of the standards of the media for amore democratic society. It advocatesfreedom of expression, ethical values,diversity and honesty in the media. It believesin democracy as well as universal humanrights and the rule of law.For more information:www.medyadernegi.orgKısaca Medya DerneğiMedya Derneği daha demokratik bir toplumiçin medyanın kalite standartlarınınyükseltilmesini teşvik eden, destekleyen veyönlendiren bir sivil toplum kuruluşudur.Medyada fikir özgürlüğünü, etik ilkeleri,çeşitliliği ve dürüstlüğü savunur.Demokrasinin yanısıra evrensel insanhaklarına ve hukukun üstünlüğüne inanır.
 46. 46. 46During the session that weve carried out atthe Headquarters of Media Association, DenizErgürel has informed us about socialnetworks and especially mobile applicationsand also told us the status of this kind of toolsfor active participation. Especially, hispresentation called "Mobile applications forjournalists" has been watched with interest byall the participants.Medya Derneği Genel Merkezindegerçekleştirdiğimiz oturumumuzda GenelSekreter Deniz Ergürel bizleri sosyal ağlar veözellikle mobil uygulamalar konusundabilgilendirmiş ve bu tarz araçların aktifkatılımdaki yerini anlatmıştır. Özelliklebizlerle paylaşmış olduğu “Gazeteciler içinmobil uygulamalar” isimli sunumu tümkatılımcılar tarafından dikkatle izlenmiştir.
 47. 47. 47
 48. 48. 48
 49. 49. 49
 50. 50. 50
 51. 51. 51
 52. 52. 52
 53. 53. 53
 54. 54. 54
 55. 55. 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. 58
 59. 59. 59
 60. 60. 60
 61. 61. 61JOURNALISMIN THENEW DIGITAL AGE
 62. 62. 62
 63. 63. 63
 64. 64. 64
 65. 65. 65
 66. 66. 66
 67. 67. 67
 68. 68. 68
 69. 69. 69
 70. 70. 70
 71. 71. 71
 72. 72. 72
 73. 73. 73
 74. 74. 74YOUTH IN ACTIONPROGRAMMEAction 3.1.2TRAINING AND NETWORKINGPROJECT WITHNEIGHBOURING PARTNERCOUNTRIES
 75. 75. 75GENERAL INFORMATION ABOUTYOUTH IN ACTION PROGRAMMEBy Decision N° 1719/2006/EC of 15 November 2006,the European Parliament and the Council adoptedthe Youth in Action Programme for the period 2007to 2013 which put into place the legal framework tosupport nonformal learning activities for youngpeople.The Youth in Action Programme aims to respond atEuropean level to the needs of young people fromadolescence to adulthood. It makes an importantcontribution to the acquisition of competencesthrough nonformal learning as well as to thepromotion of young peoples active participation insociety.It supports the new youth policy framework forEuropean Cooperation in the youth field adopted in2009, which outlines a cross-sectoral approach toyouth issues with a view not only to creating moreand equal opportunities for all young people ineducation and in the labour market ("employabilitydimension") but also to promoting the activeengagement, social inclusion and solidarity of allyoung people ("participation dimension").
 76. 76. 76It also contributes to supporting the Youth on theMove flagship initiative of the EU 2020 Strategy4which puts young people at the centre of the EUsagenda to create an economy based on knowledge,innovation, high levels of education and skills,adaptability and creativity, inclusive labour marketsand active involvement in society.Finally, Youth in Action also fits into the context ofthe new EU competences conferred by the LisbonTreaty (article 165 (2)), which calls the EuropeanUnion to encourage the participation of youngpeople in democratic life in Europe.The Youth in Action Programme builds on theexperience of the previous Youth for EuropeProgramme (l989-1999), the European VoluntaryService (1996-1999) and the YOUTH Programme(2000-2006). It has been adopted after wideconsultation with the different stakeholders in theyouth field. An interim evaluation of the YOUTHProgramme was carried out in 2003, receiving inputfrom a wide variety of specialists, stakeholders andindividuals involved in the Programme. An ex anteevaluation was also used in putting together theYouth in Action Programme.
 77. 77. 771. What are the objectives, the priorities and theimportant features of the Youth in ActionProgramme?ObjectivesThe general objectives stated in the legal basis of theYouth in Action Programme are to:• promote young people’s active citizenship in generaland their European citizenship in particular• develop solidarity and promote tolerance amongyoung people, in particular in order to foster socialcohesion in the European Union• foster mutual understanding between young peoplein different countries• contribute to developing the quality of supportsystems for youth activities and the capabilities ofcivil society organisations in the youth field• promote European cooperation in the youth field.PrioritiesThese general objectives shall be implemented atproject level, taking into consideration permanentpriorities and annual priorities.
 78. 78. 78Permanent priorities:- European citizenshipMaking young people aware that they are Europeancitizens is a priority of the Youth in ActionProgramme. The objective is to encourage youngpeople to reflect on European topics and to involvethem in the discussion on the construction and thefuture of the European Union. On this basis, projectsshould have a strong European dimension andstimulate reflection on the emerging Europeansociety and its values.European dimension is a broad conceptual term. Toreflect this, a Youth in Action project should offeryoung people the opportunity to identify commonvalues with other young people from differentcountries in spite of their cultural differences.Projects should also stimulate young people to reflecton the essential characteristics of European societyand, above all, encourage them to play an active rolein their communities. To feel European, young peoplemust become aware of the fact that they play a rolein the construction of the current and future Europe.Therefore, a project with a European dimensionshould not only discover Europe, but also - and mostimportantly - aim to build it.
 79. 79. 79- Participation of young peopleA main priority of the Youth in Action Programme isthe active participation of young people in their dailylife. The overall aim is to encourage young people tobe active citizens. Participation takes the followingdimensions, as laid down in the Council Resolution onthe common objectives for participation by andinformation for young people:• to increase the participation by young people in thecivic life of their community• to increase participation by young people in thesystem of representative democracy• to provide greater support for various forms oflearning to participate.Projects funded under the Youth in ActionProgramme should reflect these three dimensions byusing participatory approaches as a pedagogicalprinciple for project implementation.The following points highlight key principles ofparticipatory approaches in Youth in Action projects:• offering space for inter-action of participants, avoidpassive listening• respect for individual knowledge and skills
 80. 80. 80• ensuring influence over project decisions, not simplyinvolvement• participation is a learning process as much as anoutcome• an approach and attitude rather than a specific set oftechnical skills.Participatory approaches emphasise behaviouralprinciples. These include:• reversing the traditional roles of outside !experts! (areversal of learning - from extracting to empowering)• facilitating young people to undertake their ownanalysis (handing over the stick)• self-critical awareness by facilitators• the sharing of ideas and information.Participatory techniques are not just tools. Theparticipatory approach is also a state of mind, anattitude.In a broad sense, this priority should be seen as a keymethod which will enable young people to take anactive part in any Youth in Action project at all stagesof its development. In other words, young peopleshould be consulted and be part of the decisionmaking process that may affect their projects.
 81. 81. 81Moreover, the Youth in Action Programmeencourages young people to get involved in projectsthat have a positive impact for the community ingeneral.- Cultural diversityThe respect for cultural diversity together with thefight against racism and xenophobia are priorities ofthe Youth in Action Programme. By facilitating jointactivities of young people from different cultural,ethnic and religious backgrounds, the Programmeaims to develop the intercultural learning of youngpeople.As far as the development and implementation ofprojects are concerned, this means that youngpeople participating in a project should becomeaware of its intercultural dimension. The projectshould stimulate awareness and reflection on thedifferences in values. Young people should besupported to respectfully and sensitively challengeviewpoints that perpetuate inequality ordiscrimination. Furthermore, intercultural workingmethods should be used to enable projectparticipants to participate on an equal basis.
 82. 82. 82- Inclusion of young people with feweropportunitiesAn important priority for the European Union is togive access to all young people, including youngpeople with fewer opportunities, to the Youth inAction Programme.Young people with fewer opportunities are youngpeople that are at a disadvantage compared to theirpers because they face one or more of the situationsand obstacles mentioned in the non-exhaustive listbelow. In certain contexts, these situations orobstacles prevent young people from having effectiveaccess to formal and non-formal education, trans-national mobility and participation, active citizenship,empowerment and inclusion insociety at large.• Social obstacles: young people facing discriminationbecause of gender, ethnicity, religion, sexualorientation, disability, etc.; young people with limitedsocial skills or anti-social or risky sexual behaviours;young people in a precarious situation; (ex-)offenders, (ex-)drug or alcohol abusers; youngand/or single parents; orphans; young people frombroken families.
 83. 83. 83• Economic obstacles: young people with a lowstandard of living, low income, dependence on socialwelfare system; in long-term unemployment orpoverty; young people who are homeless, youngpeople in debt or with financial problems.• Disability: young people with mental (intellectual,cognitive, learning), physical, sensory or otherdisabilities.• Educational difficulties: young people with learningdifficulties; early school-leavers and school dropouts;lower qualified persons; young people with poorschool performance.• Cultural differences: young immigrants or refugees ordescendants from immigrant or refugee families;young people belonging to a national or ethnicminority; young people with linguistic adaptation andcultural inclusion problems.• Health problems: young people with chronic healthproblems, severe illnesses or psychiatric conditions;young people with mental health problems.• Geographical obstacles: young people from remoteor rural areas; young people living on small islands orperipheral regions; young people from urbanproblem zones; young people from less serviced
 84. 84. 84areas (limited public transport, poor facilities,abandoned villages).Youth groups and organisations should takeappropriate measures to avoid exclusion of specifictarget groups. However, it is possible that youngpeople confronted by one specific situation orobstacle face a disadvantage compared to their peersin one country or region, but not in another one.The Youth in Action Programme is a Programme forall, and efforts should be made to include youngpeople with special needs.Beyond accessibility to all, the Youth in ActionProgramme also aims at being a tool to enhance thesocial inclusion, active citizenship and employabilityof young people with fewer opportunities and tocontribute to social cohesion at large.An Inclusion Strategy has been designed for theYouth in Action Programme, as the commonframework to support the efforts and Actions whichthe Commission, Member States, National andExecutive Agencies and other organisationsundertake to make inclusion a priority in their work.
 85. 85. 85Annual priorities:In addition to the above-mentioned permanentpriorities, annual priorities may be fixed for theYouth in Action Programme and communicated onthe Commission, Executive Agency and NationalAgencies websites.For 2012, the annual priorities are the following:• projects aimed at promoting young peoplescommitment towards a more inclusive growth, andnotably:o projects tackling the issue of youth unemployment aswell as projects aimed at stimulating unemployedyoung peoples mobility and active participation insociety. A strong priority will be placed throughoutthe Actions of the Programme to ensuring access tounemployed young people to all the opportunitiesthat it offerso projects addressing the issue of poverty andmarginalisation and encouraging young peoplesawareness and commitment to tackling these issuesfor a more inclusive society. In this context, specialemphasis shall be placed in particular on theinclusion of young migrants, disabled young people,and where relevant Roma youth
 86. 86. 86• projects stimulating young people’s spirit of initiative,creativity and entrepreneurship, employability, inparticular through youth initiatives• projects promoting healthy behaviours, in particularthrough the promotion of the practice of outdooractivities and grassroots sport, as a means topromote healthy lifestyles as well as to foster socialinclusion and the active participation of young peoplein society• projects aimed at raising young peoples awarenessand mobilization in tackling global environmentalchallenges and climate change thus encouraging thedevelopment of "green" skills and behaviours amongyoung people and youth workers and theircommitment to a more sustainable growth.Important features of the Youth in ActionProgrammeThe following features of the Programme deservespecial attention. Some of them are presented inmore detail on the Commission website.- Non-formal learningThe Youth in Action Programme provides importantopportunities for young people to acquirecompetences. Therefore it is a key instrument for
 87. 87. 87non-formal and informal learning in a Europeandimension.Non-formal learning refers to the learning whichtakes place outside formal educational curriculum.Non-formal learning activities involve people on avoluntary basis and are carefully planned, to fosterthe participants personal, social and professionaldevelopment.Informal learning refers to the learning in daily lifeactivities, in work, family, leisure, etc. It is mainlylearning by doing. In the youth sector, informallearning takes place in youth and leisure initiatives, inpeer group and voluntary activities etc.Non-formal and informal learning enables youngpeople to acquire essential competences andcontributes to their personal development, socialinclusion and active citizenship, thereby improvingtheir employment prospects. Learning activitieswithin the youth field provide significant added valuefor young people as well as for the economy andsociety at large such as capacity-building oforganisations, benefits for communities, systems andinstitutions.Non-formal and informal learning activities within theYouth in Action Programme are complementary to
 88. 88. 88the formal education and training system. They havea participative and learner-centred approach, arecarried out on a voluntary basis and are thereforeclosely linked to young peoples needs, aspirationsand interests. By providing an additional source oflearning and a route into formal education andtraining, such activities are particularly relevant toyoung people with fewer opportunities.A high-quality non-formal learning dimension is akey-aspect of all projects supported by the Youth inAction Programme. This is notably reflected in theaward criteria of the different Actions and sub-Actions, the supportive approach of the Commission,Executive Agency and National Agencies towards thetarget groups of the Programme, the definition ofrights and responsibilities in European VoluntaryService, and, finally, the emphasis put on recognitionof the non-formal learning experience.Projects funded by the Youth in Action Programmehave to adhere to the non-formal learning principles.These are:• learning in non-formal contexts is intended andvoluntary
 89. 89. 89• education takes place in a diverse range ofenvironments and situations for which training andlearning are not necessarily the sole or main activity• the activities may be staffed by professional learningfacilitators (such as youth trainers/workers) orvolunteers (such as youth leaders or youth trainers)• the activities are planned but are seldom structuredby conventional rhythms or curriculum subjects• the activities usually address specific target groupsand document learning in a specific, field orientedway.
 90. 90. 90Action 3.1.2 - Training and Networking project withNeighbouring Partner CountriesA Training and Networking project can be of twotypes:• a project promoting exchanges, cooperation andtraining in the field of youth work. It will bedeveloped with a view to implementing an Activitywhich supports capacity-building and innovationamong promoters, as well as the exchange ofexperience, expertise and good practice among thosewho are involved in youth work• a project leading to the development of furtherprojects under the Youth in Action Programme. It willbe developed with a view to implementing an Activitywhich helps all potential promoters to prepare anddevelop new projects under the Youth in ActionProgramme, notably by ensuring support and know-how for the development of the projects; support forpartner-finding; tools and means to improve thequality of the projects.
 91. 91. 91The project has three phases:• planning and preparation• implementation of the Activity• evaluation (including reflection on a possible follow-up).Non-formal learning principles and practice arereflected throughout the project.Training and Networking ActivityA Training and Networking (T&N) Project isdeveloped with a view to implementing one of thefollowing Activities:Job Shadowing (Practical learning experience) − Ashort stay with a partner organisation in anothercountry with the aim of exchanging good practice,acquiring skills and knowledge and/or building long-term partnerships through participative observation.Feasibility Visit − A short meeting with potentialpartners to explore and/or prepare for a potentialtransnational project. Feasibility meetings aim toimprove and develop existing cooperation and/or to
 92. 92. 92prepare a future Project within the Youth in ActionProgramme.Evaluation Meeting − A meeting planned withpartners, aiming to evaluate past meetings, seminars,training courses. These meetings help partners toevaluate and discuss potential follow-up afterundertaking a common project.Study Visit − An organised study programme, for ashort period, that offers a view of youth work and/oryouth policy provisions in one host country. Studyvisits focus on a theme and consist of visits andmeetings to different projects and organisations in achosen country.Partnership-building Activity − An event organisedwith a view to allowing participants to find partnersfor transnational cooperation and/or for projectdevelopment. Partnership-building Activity bringstogether potential partners and facilitates thedevelopment of new projects around a chosen topicand/or an Action of the Youth in Action Programme.Seminar − An event organised to provide a platformfor discussion and exchange of good practice, based
 93. 93. 93on theoretical inputs, around a chosen theme orthemes which are relevant to the youth work field.Training Course − An educational learningprogramme on specific topics, aiming to improveparticipants’ competences, knowledge, skills andattitudes. Training courses lead to higher qualitypractice in youth work in general and/or, specifically,Youth in Action projects.Networking − Combination or series of Activitiesaiming to create new networks, or to strengthen andwiden existing networks under the Youth in ActionProgramme.YouthpassEvery person who has taken part in a Youth in Actionproject under Action 1.1, Action 1.2, Action 3.1(Youth Exchanges and Training Courses), Action 2,and Action 4.3 (Training Courses) is entitled toreceive a Youthpass Certificate, which describes andvalidates the non-formal and informal learningexperience and outcomes acquired during theproject.Issuing a Youthpass Certificate supports learningprocesses within the Youth in Action projects and
 94. 94. 94enhances the quality of the projects. More supportcan be found in the Youthpass Guide and othereducational publications, available atwww.youthpass.eu.All Youthpass Certificates have a common structure,a coherent layout, and contain the followinginformation:• personal details about the participant• general description of the relevant Action of theProgramme• key information concerning the project and theactivities realised by the participant• description and assessment of the participantslearning outcome during the project.Through Youthpass, the European Commissionensures that participation in the Programme isrecognised as an educational experience and a periodof non-formal learning and informal learning. Thisdocument can be of great benefit for the personal,future educational or professional pathway of theparticipant.Each beneficiary of a Youth in Action grant under theActions concerned is responsible for:• informing all participants involved in the project thatthey are entitled to receive a Youthpass Certificate
 95. 95. 95• issuing such Certificates to all participants whorequest one.These obligations are specified in the model of grantagreement between the beneficiary and the relevantNational or Executive Agency.The technical solution for beneficiaries to issueYouthpass Certificates is available atwww.youthpass.eu.
 96. 96. 96
 97. 97. 97
 98. 98. 98
 99. 99. 99
 100. 100. 100Find The MACBET Journal websiteand more MACBET productionshere:www.themacbetjournal.wordpress.comwww.facebook.com/groups/themacbetjournal
 101. 101. 101
 102. 102. 102Know more about YPIDA anddownload all our publications here:
 103. 103. 103

×