Your SlideShare is downloading. ×
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي

853

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
853
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬ ‫للمقدسي‬ ‫مقدمات‬‫وفصول‬‫ل‬‫بد‬‫منها‬ ‫اعلم‬‫أدني‬‫أسست‬‫هذا‬‫الكتاب‬‫عللى‬‫اقواعلد‬‫محكملة‬‫لندته‬‫ل‬‫وأس‬‫لدعائم‬‫ل‬‫ل‬‫اقويلة‬ ‫وتحريت‬‫جهدي‬،‫الصواب‬‫واستعنت‬‫بفهم‬‫أولي‬،‫اللباب‬‫وسألت‬‫ا‬‫لز‬‫ل‬‫ع‬‫لمه‬‫ل‬‫اس‬ ‫أن‬‫يجنبني‬‫الخطأ‬،‫والزلل‬‫ويبلغني‬‫الرجاء‬‫لأعلي‬‫ل‬‫ف‬ .‫لل‬‫ل‬‫والم‬‫لده‬‫ل‬‫اقواع‬‫لف‬‫ل‬‫وأرص‬ ‫بنيادنه‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لاهدته‬‫ل‬‫ش‬،‫له‬‫ل‬‫وعقلت‬‫له‬‫ل‬‫وعرفت‬‫له‬‫ل‬‫وعلي‬ .‫له‬‫ل‬‫وعلقت‬‫لت‬‫ل‬‫رفع‬‫لان‬‫ل‬‫البني‬‫لت‬‫ل‬‫وعمل‬ ‫الدعائم‬‫والركان‬‫ومن‬‫اقواعده‬‫أيضا‬‫وما‬ .‫وأركادنه‬‫استعنت‬‫به‬‫على‬‫بيادنه‬‫سؤال‬ ‫ذوي‬‫العقول‬‫من‬،‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫لن‬‫ل‬‫وم‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لم‬‫ل‬‫أعرفه‬‫لة‬‫ل‬‫بالغفل‬‫لاس‬‫ل‬‫واللتب‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لور‬‫ل‬‫الك‬ ‫والعمال‬‫في‬‫الرطراف‬‫التي‬‫بعدت‬،‫عنها‬‫ولم‬‫لدر‬‫ل‬‫يتق‬‫لي‬‫ل‬‫ل‬‫لول‬‫ل‬‫الوص‬‫لا‬‫ل‬‫فم‬ .‫لا‬‫ل‬‫إليه‬ ‫واقع‬‫عليه‬‫اتفااقهم‬،‫له‬‫ل‬‫أثبت‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬‫لوا‬‫ل‬‫اختلف‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬ .‫لذته‬‫ل‬‫دنب‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫يك‬‫لي‬‫ل‬‫ل‬‫لد‬‫ل‬‫ب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫الوصول‬‫إليه‬‫والواقوف‬‫عليه‬‫وما‬ .‫اقصدته‬‫لم‬‫يقر‬‫في‬‫لبي‬‫ل‬‫اقل‬‫لم‬‫ل‬‫ول‬‫له‬‫ل‬‫يقبل‬‫لي‬‫ل‬‫عقل‬ ‫أسندته‬‫إلى‬‫الذي‬‫ذكره‬‫أو‬‫اقلت‬‫وشحنته‬ .‫زعموا‬‫لول‬‫ل‬‫بفص‬‫لدتها‬‫ل‬‫وج‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لن‬‫ل‬‫خزائ‬ .‫الملوك‬ ‫وكل‬‫من‬‫سبقنا‬‫إلى‬‫هذا‬‫العللم‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫يسللك‬‫الطريلق‬‫اللتي‬‫لدتها‬‫ل‬‫اقص‬‫ول‬‫لب‬‫ل‬‫رطل‬ ‫الفوائد‬‫التي‬‫أردتها‬‫أما‬‫أبو‬‫عبد‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لادني‬‫ل‬‫الجيه‬‫لإدنه‬‫ل‬‫ف‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬‫لر‬‫ل‬‫وزي‬‫لر‬‫ل‬‫أمي‬‫لان‬‫ل‬‫خراس‬ ‫وكان‬‫صاحب‬‫لفة‬‫ل‬‫فلس‬‫لوم‬‫ل‬‫ودنج‬‫لة‬‫ل‬‫وهيئ‬‫لع‬‫ل‬‫فجم‬‫لاء‬‫ل‬‫الغرب‬‫لألهم‬‫ل‬‫وس‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لك‬‫ل‬‫الممال‬ ‫ودخلها‬‫وكيف‬‫المسالك‬‫إليها‬‫وارتفاع‬‫الخنس‬‫منها‬‫لام‬‫ل‬‫واقي‬‫لل‬‫ل‬‫الظ‬‫لا‬‫ل‬‫فيه‬‫لل‬‫ل‬‫ليتوص‬ ‫بذلك‬‫إلى‬‫فتوح‬‫البلدان‬‫ويعرف‬‫دخلها‬‫ويستقيم‬‫له‬‫علم‬‫النجوم‬‫ودوران‬.‫لك‬‫ل‬‫الفل‬ ‫أل‬‫ترى‬‫كيف‬‫جعل‬‫العالم‬‫سبعة‬‫لاليم‬‫ل‬‫أاق‬‫لل‬‫ل‬‫وجع‬‫لل‬‫ل‬‫لك‬‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬‫لا‬‫ل‬‫كوكب‬‫لرة‬‫ل‬‫م‬‫لذكر‬‫ل‬‫ي‬
 • 2. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫النجوم‬‫والهندسة‬‫وكرة‬‫يورد‬‫ما‬‫ليس‬‫لوام‬‫ل‬‫للع‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لدة‬‫ل‬‫فائ‬‫لارة‬‫ل‬‫وت‬‫لت‬‫ل‬‫ينع‬‫لنام‬‫ل‬‫أص‬ ‫الهند‬‫ورطورا‬‫يصف‬‫عجائب‬‫السند‬‫وحينا‬‫يفصل‬‫الخراج‬‫ورأيته‬ .‫والرد‬‫ذكر‬‫لازل‬‫ل‬‫من‬ ‫مجهولة‬‫ومراحل‬‫مهجورة‬‫ولم‬‫يفصل‬‫الكور‬‫ول‬‫رتب‬‫الجناد‬‫ول‬‫وصف‬‫المللدن‬ ‫ول‬‫استوعب‬‫ذكرها‬‫بل‬‫ذكر‬‫الطرق‬‫شراقا‬‫وغربا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫وشما‬‫وجنوبا‬‫لع‬‫ل‬‫م‬‫لرح‬‫ل‬‫ش‬‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫فيها‬‫من‬‫السهول‬‫والجبلال‬‫والوديلة‬‫والتلل‬‫والمشلاجر‬‫والدنهلار‬‫وبلذاك‬‫رطلال‬ ‫كتابه‬‫وغفل‬‫عن‬‫أكثر‬‫رطرق‬‫الجناد‬‫ووصف‬‫المدائن‬.‫الجياد‬ ‫وأما‬‫أبو‬‫زيد‬‫البلخي‬‫فإدنه‬‫اقصد‬‫بكتابه‬‫المثلة‬‫وصورة‬‫الرض‬‫لد‬‫ل‬‫بع‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لمها‬‫ل‬‫اقس‬ ‫على‬‫عشرين‬،‫جزأ‬‫ثم‬‫شرح‬‫كل‬‫مثال‬‫واختصر‬‫ولم‬‫يذكر‬‫السللباب‬‫المفيللدة‬‫ول‬ ‫أوضح‬‫المور‬‫النافعة‬‫التفصيل‬،‫والترتيب‬‫وترك‬‫لثيرا‬‫ل‬‫ك‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لات‬‫ل‬‫أمه‬‫لدن‬‫ل‬‫الم‬‫لم‬‫ل‬‫فل‬ ‫لذكرها‬‫ل‬‫ي‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬‫دوخ‬‫لدان‬‫ل‬‫البل‬‫ول‬‫لئ‬‫ل‬‫ورط‬‫لال‬‫ل‬‫العم‬‫أل‬‫لرى‬‫ل‬‫ت‬‫إن‬‫لاحب‬‫ل‬‫ص‬‫لان‬‫ل‬‫خراس‬ ‫لتدعاه‬‫ل‬‫اس‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لرته‬‫ل‬‫حض‬‫لتعين‬‫ل‬‫ليس‬‫له‬‫ل‬‫ب‬‫لا‬‫ل‬‫فلم‬‫لغ‬‫ل‬‫بل‬‫لون‬‫ل‬‫جيح‬‫لب‬‫ل‬‫كت‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬‫إن‬‫لت‬‫ل‬‫كن‬ ‫استدعيتني‬‫لما‬‫بلغك‬‫من‬‫صائب‬‫رأيي‬‫فإن‬‫رأيي‬‫يمنعني‬‫من‬‫لور‬‫ل‬‫عب‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬.‫لر‬‫ل‬‫النه‬ ‫فلما‬‫اقرأ‬‫كتابه‬‫أمره‬‫بالخروج‬‫إلى‬.‫بلخ‬ ‫وأما‬‫ابن‬‫الفقيه‬‫الهمذادني‬‫لإدنه‬‫ل‬‫ف‬‫للك‬‫ل‬‫س‬‫لة‬‫ل‬‫رطريق‬‫لرى‬‫ل‬‫أخ‬‫لم‬‫ل‬‫ول‬‫لذكر‬‫ل‬‫ي‬‫إل‬‫لدائن‬‫ل‬‫الم‬ ‫العظمى‬‫ولم‬‫يرتب‬‫الكور‬‫والجناد‬‫وادخل‬‫في‬‫كتابه‬‫ما‬‫ل‬‫يليق‬‫به‬‫من‬،‫العلللوم‬ ‫مرة‬‫يزهد‬‫في‬‫الددنيا‬‫وتارة‬‫يرغب‬‫فيها‬‫ودفعة‬‫يبكي‬‫وحينا‬‫يضحك‬.‫ويلهي‬ ‫وأما‬‫الجاحظ‬‫وابن‬‫خرداذبه‬‫فان‬‫كتابيهما‬‫مختصران‬‫جدا‬‫ل‬‫يحصل‬‫منهما‬‫كثير‬ ‫فهذا‬ .‫فائدة‬‫ما‬‫واقع‬‫إلينا‬‫من‬‫المصنفات‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لاب‬‫ل‬‫الب‬‫لد‬‫ل‬‫بع‬‫لث‬‫ل‬‫البح‬‫لب‬‫ل‬‫والطل‬ ‫وتقليب‬‫الخزائن‬‫والكتب‬‫واقد‬‫لددنا‬‫ل‬‫اجته‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫أن‬‫ل‬‫لذكر‬‫ل‬‫دن‬‫ليئا‬‫ل‬‫ش‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬،‫لطروه‬‫ل‬‫س‬‫ول‬ ‫دنشرح‬‫أمرا‬‫اقد‬،‫أوردوه‬‫إل‬‫عند‬‫الضرورة‬‫لئل‬‫دنبخس‬،‫لواقهم‬‫ل‬‫حق‬‫ول‬‫لرق‬‫ل‬‫دنس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫مع‬ .‫تصادنيفهم‬‫أدنه‬‫ل‬‫يعرف‬‫فضل‬‫لا‬‫ل‬‫كتابن‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫إل‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لر‬‫ل‬‫دنظ‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لم‬‫ل‬‫كتبه‬‫أو‬‫دوخ‬
 • 3. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫البلدان‬‫وكان‬‫من‬‫أهل‬‫العلم‬‫ثم‬ .‫والفطنة‬‫أدني‬‫ل‬‫أبرئ‬‫لي‬‫ل‬‫دنفس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لل‬‫ل‬‫الزل‬‫ول‬ ‫كتابي‬‫من‬‫ول‬ .‫الخلل‬‫أسلمه‬‫من‬‫الزيادة‬‫والنقصان‬‫ول‬‫افلت‬‫من‬‫الطعن‬‫علللى‬ ‫كل‬‫وبعد‬ .‫حال‬‫فإن‬‫شرحنا‬‫السباب‬‫التي‬‫شررطناها‬‫في‬‫لة‬‫ل‬‫الخطب‬‫لاوت‬‫ل‬‫يتف‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫الاقاليم‬‫ول‬‫يتساوى‬‫لدنا‬‫إدنما‬‫دنذكر‬‫ما‬‫دنعرف‬‫لس‬‫ل‬‫ولي‬‫لو‬‫ل‬‫ه‬‫لم‬‫ل‬‫عل‬‫لرد‬‫ل‬‫يط‬‫لاس‬‫ل‬‫بالقي‬ ،‫فيتساوى‬‫وإدنما‬‫يدرك‬‫بالمعاينة‬‫والخبر‬.‫فينهى‬ ‫وفي‬‫كتابنا‬‫هذا‬‫اختصار‬‫لفظ‬‫يدل‬‫على‬‫معان‬‫مثل‬‫ل‬ :‫اقولنا‬‫دنظير‬‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لد‬‫ل‬‫دنري‬‫أن‬ ‫ليس‬‫مثله‬‫بت‬‫معتقة‬ :‫مثل‬‫بيت‬،‫المقدس‬‫لده‬‫ل‬‫ودني‬،‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لم‬‫ل‬‫ولي‬،‫لرة‬‫ل‬‫البص‬‫لذه‬‫ل‬‫وه‬ ‫أشياء‬‫ل‬‫يرى‬‫مثلها‬‫وإن‬‫كادنت‬‫فإن‬ .‫أجناسا‬‫اقلنا‬‫غاية‬‫لا‬‫ل‬‫فإدنه‬‫لي‬‫ل‬‫تعن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لودة‬‫ل‬‫الج‬ ‫من‬‫الجناس‬‫مثل‬‫أجاص‬‫العمري‬،‫بشيراز‬‫وتين‬‫الدمشقي‬،‫بالرملة‬‫ومشللمش‬ ‫العصلودني‬‫والريباس‬‫فإن‬ .‫بنيسابور‬‫اقلنا‬‫جيد‬‫فقد‬‫يكلون‬‫أجلود‬‫منله‬،‫الطلائفي‬ ‫ودنيل‬‫أريحا‬‫خير‬‫منه‬،‫الزبيدي‬‫وخوخ‬‫مكة‬‫أسرى‬‫منه‬.‫الداراقي‬ ‫وربما‬‫أجملنا‬‫القول‬‫وتحته‬‫شرح‬‫مثل‬‫اقولنا‬‫في‬‫الهواز‬‫ليس‬‫لجامعها‬،‫لة‬‫ل‬‫حرم‬ ‫وذلك‬‫له‬‫ل‬‫أدن‬‫لدا‬‫ل‬‫أب‬‫لوء‬‫ل‬‫ممل‬‫لق‬‫ل‬‫بخل‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لطار‬‫ل‬‫الش‬‫لواقه‬‫ل‬‫والس‬‫لال‬‫ل‬‫والجه‬‫لدون‬‫ل‬‫يتع‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬ ‫ويجتمعون‬،‫فيه‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫ل‬‫لو‬‫ل‬‫يخل‬‫لوم‬‫ل‬‫اق‬‫لوس‬‫ل‬‫جل‬‫لاس‬‫ل‬‫والن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لة‬‫ل‬‫الفريض‬‫لو‬‫ل‬‫وه‬‫لت‬‫ل‬‫بي‬ ‫الشحاذين‬‫ومركز‬.‫للفاسقين‬ ‫وكقولنا‬‫ول‬‫أعز‬‫من‬‫أهل‬‫بيت‬‫المقدس‬‫لدنك‬‫ل‬‫ترى‬‫بها‬‫بخسا‬‫ول‬‫تطفيفا‬‫ول‬ ‫شربا‬‫ظاهرا‬‫ول‬‫سكران‬‫ول‬‫بها‬‫دور‬‫فسق‬‫سرا‬‫ول‬‫إعلدنا‬‫لع‬‫ل‬‫م‬‫لد‬‫ل‬‫تعب‬.‫وإخلص‬ ‫ولقد‬‫بلغهم‬‫أن‬‫المير‬‫يشرب‬‫فتسوروا‬‫عليه‬‫داره‬‫وفراقوا‬‫أهل‬.‫مجلسه‬ ‫ومثل‬‫اقولنا‬‫في‬‫شيراز‬‫ل‬‫مقدار‬‫لهل‬‫الطيالسة‬‫بها‬‫وذلك‬‫أدنه‬‫لاس‬‫ل‬‫لب‬‫لريف‬‫ل‬‫الش‬ ‫ليع‬‫ل‬‫والوض‬‫لالم‬‫ل‬‫والع‬،‫لل‬‫ل‬‫والجاه‬‫لم‬‫ل‬‫وك‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬‫لت‬‫ل‬‫رأي‬‫لا‬‫ل‬‫به‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لكارى‬‫ل‬‫س‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬‫لثروا‬‫ل‬‫بع‬
 • 4. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫بطيالسهم‬،‫وسحبوها‬‫وكنت‬‫إذا‬‫استأذدنت‬‫على‬‫الوزير‬‫لا‬‫ل‬‫وأدن‬‫لس‬‫ل‬‫مطيل‬‫لت‬‫ل‬‫حجب‬‫إل‬ ‫إذا‬‫عرفت‬‫وإذا‬‫آتيت‬‫بدراعة‬‫أذن‬‫وربما‬ .‫لي‬‫ذكردنا‬‫وادنثنا‬‫في‬‫لر‬‫ل‬‫ذك‬‫لدة‬‫ل‬‫بل‬،‫لدة‬‫ل‬‫واح‬ ‫فالتذكير‬‫مصروف‬‫إلى‬‫مصر‬‫والتأدنيث‬‫إلى‬‫اقصبة‬،‫ومدينة‬‫مع‬‫أن‬‫أهل‬‫الدب‬‫اقللد‬ ‫أجازوا‬‫ذلك‬‫فيما‬‫ليس‬‫له‬.‫روح‬ ‫والبلد‬‫يعم‬‫المصر‬‫والقصبة‬‫والرستاق‬‫لورة‬‫ل‬‫والك‬‫لة‬‫ل‬‫والناحي‬‫وإذا‬‫لفنا‬‫ل‬‫وص‬‫لبة‬‫ل‬‫اقص‬ ‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لا‬‫ل‬‫كورته‬‫لا‬‫ل‬‫ذكردناه‬،‫لمها‬‫ل‬‫باس‬‫لل‬‫ل‬‫مث‬‫لطاط‬‫ل‬‫الفس‬‫لوجكث‬‫ل‬‫ودنم‬،‫لة‬‫ل‬‫واليهودي‬‫وان‬ ‫ذكردناها‬‫في‬‫موضع‬‫آخر‬‫ذكردناها‬‫باسمها‬‫لروف‬‫ل‬‫المع‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬،‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫لا‬‫ل‬‫فقلن‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬ ‫بخارا‬.‫اصبهان‬ ‫وكلما‬‫اقلنا‬‫المشرق‬‫فهي‬‫دولة‬‫آل‬‫فإن‬ .‫سامان‬‫اقلنا‬‫الشرق‬‫أرددنا‬‫أيضا‬‫فارس‬ ‫وكرمان‬‫والسند‬‫فإن‬‫اقلنا‬‫المغرب‬‫فإن‬ .‫الاقليم‬ -‫فهو‬‫اقلنا‬‫الغرب‬‫تبع‬‫ذلك‬-‫مصر‬ ‫والشام‬‫واقد‬‫أودعناه‬‫شيئا‬‫من‬‫الغامض‬‫والمعادني‬‫لل‬‫ل‬‫ليج‬،‫لل‬‫ل‬‫ويق‬‫لا‬‫ل‬‫وأورددن‬‫له‬‫ل‬‫في‬ ‫الحجج‬‫توثقا‬‫والحكايات‬‫تحققا‬‫والسجع‬‫تظرفا‬‫والخبار‬‫لطنا‬‫ل‬‫وبس‬ .‫تبركا‬‫لثره‬‫ل‬‫أك‬ ‫ليقف‬‫عليه‬‫العوام‬‫إذا‬،‫تأمله‬‫ورتبناه‬‫على‬‫رطرق‬‫له‬‫ل‬‫الفق‬‫لل‬‫ل‬‫ليج‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لاء‬‫ل‬‫العلم‬‫إذا‬ ‫وذكردنلا‬ .‫تلدبروه‬‫الختلفلات‬‫لرا‬‫ل‬‫تبح‬‫لت‬‫ل‬‫والنك‬،‫لرزا‬‫ل‬‫تح‬‫لاه‬‫ل‬‫ورطولن‬‫بوصلف‬‫الملدن‬ ‫لمعان‬،‫شتى‬‫وذكردنا‬‫الشؤون‬‫لفوائلد‬‫ل‬،‫تخفلى‬‫أوضلحنا‬‫الطلرق‬‫لن‬‫الحاجلة‬ ‫إليها‬،‫أشد‬‫لوردنا‬‫ل‬‫وص‬‫لاليم‬‫ل‬‫الاق‬‫لن‬‫لة‬‫ل‬‫المعرف‬‫لا‬‫ل‬‫به‬،‫أروج‬‫للنا‬‫ل‬‫وفص‬‫لور‬‫ل‬‫الك‬‫لن‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬ ‫واقد‬ .‫أصوب‬‫استخردنا‬‫ا‬‫تعالى‬‫اقبل‬،‫جمعه‬‫وسألناه‬‫التوفيق‬،‫لة‬‫ل‬‫والمعودن‬‫لد‬‫ل‬‫بع‬ ‫ما‬‫استشردنا‬‫صدور‬‫الزمان‬،‫والئمة‬‫وحملنا‬‫محضره‬‫إلى‬‫القاضي‬‫المختار‬‫عالم‬ ‫خراسان‬‫وأوفر‬‫لاة‬‫ل‬‫اقض‬‫لل‬‫ل‬‫فك‬ .‫لان‬‫ل‬‫الزم‬‫لار‬‫ل‬‫أش‬‫له‬‫ل‬‫ب‬‫له‬‫ل‬‫واقبل‬‫لث‬‫ل‬‫وبع‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لاره‬‫ل‬‫إحض‬ .‫ومدحه‬ ‫واقد‬‫ذكردنا‬‫ما‬‫رأيناه‬‫وحكينا‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لا‬‫ل‬‫فم‬ .‫لمعناه‬‫ل‬‫س‬‫لح‬‫ل‬‫ص‬‫لددنا‬‫ل‬‫عن‬‫لة‬‫ل‬‫بالمعاين‬‫لار‬‫ل‬‫وأخب‬
 • 5. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫التواتر‬‫أرسلنا‬‫به‬‫وما‬ .‫القول‬‫شككنا‬‫فيه‬‫أو‬‫كان‬‫من‬‫رطريق‬‫الحاد‬‫أسنددناه‬‫إللى‬ ‫الذي‬‫منه‬‫ولم‬ .‫سمعناه‬‫دنذكر‬‫في‬‫كتابنا‬‫إل‬‫صدرا‬‫لهورا‬‫ل‬‫مش‬‫أو‬‫لا‬‫ل‬‫عالم‬‫لذكورا‬‫ل‬‫م‬‫أو‬ ‫سلطادنا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫جلي‬‫إل‬‫عند‬‫ضرورة‬‫أو‬‫خلل‬،‫حكاية‬‫ولواقارة‬‫ذلك‬‫ألللن‬‫دنسللميه‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫رج‬ ‫لذكر‬‫ل‬‫ودن‬‫له‬‫ل‬‫محل‬‫لئل‬‫لدخل‬‫ل‬‫ي‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لة‬‫ل‬‫جمل‬‫لم‬‫ل‬‫واعل‬ .‫لة‬‫ل‬‫الجل‬‫لي‬‫ل‬‫إدن‬‫لع‬‫ل‬‫م‬‫لذه‬‫ل‬‫ه‬‫لائق‬‫ل‬‫الوث‬ ‫والشروط‬‫لم‬‫أظهره‬‫حتى‬‫بلغت‬،‫لن‬‫ل‬‫الربعي‬‫لت‬‫ل‬‫وورطئ‬‫لع‬‫ل‬‫جمي‬‫لاليم‬‫ل‬‫الاق‬‫لدمت‬‫ل‬‫وخ‬ ‫أهل‬‫العلم‬‫واتفق‬ .‫والدين‬‫وفاء‬‫ذلك‬‫بمصر‬‫فارس‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لة‬‫ل‬‫دول‬‫لر‬‫ل‬‫أمي‬‫لؤمنين‬‫ل‬‫الم‬ ‫أبي‬‫بكر‬‫عبد‬‫الكريم‬‫الطائع‬،‫لله‬‫وعلى‬‫المغرب‬‫أبو‬‫لور‬‫ل‬‫منص‬‫لزار‬‫ل‬‫دن‬‫لز‬‫ل‬‫العزي‬‫لالله‬‫ل‬‫ب‬ ‫أمير‬‫الملؤمنين‬‫سلنة‬375‫وللم‬‫لذكر‬‫ل‬‫دن‬‫إل‬‫لة‬‫ل‬‫مملك‬‫السللم‬‫حسلب‬‫لم‬‫ل‬‫ول‬‫دنتكللف‬ ‫ممالك‬‫الكفار‬‫لدنها‬‫لم‬‫دندخلها‬‫ولم‬‫دنر‬‫فائدة‬‫في‬،‫ذكرها‬‫بلى‬‫اقد‬‫لا‬‫ل‬‫ذكردن‬‫لع‬‫ل‬‫مواض‬ ‫المسلمين‬‫واقد‬ .‫منها‬‫اقسمناها‬‫أربعة‬‫عشر‬‫لا‬‫ل‬‫إاقليم‬‫لا‬‫ل‬‫أفرددن‬‫لاليم‬‫ل‬‫أاق‬‫لم‬‫ل‬‫العج‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬ ‫أاقاليم‬‫ثم‬ .‫العرب‬‫فصلنا‬‫كور‬‫كل‬‫إاقليم‬‫ودنصبنا‬‫أمصارها‬‫وذكردنا‬‫اقضبادنها‬‫ورتبنللا‬ ‫مددنها‬‫وأجنادها‬‫بعد‬‫ما‬،‫مثلناها‬‫لمنا‬‫ل‬‫ورس‬‫لدودها‬‫ل‬‫ح‬،‫لا‬‫ل‬‫وخططه‬‫لا‬‫ل‬‫وحرردن‬‫لا‬‫ل‬‫رطراقه‬ ‫المعروفللة‬،‫لالحمرة‬‫ل‬‫ب‬‫لا‬‫ل‬‫وجعلن‬‫رمالهللا‬‫لة‬‫ل‬‫الذهبي‬،‫لفرة‬‫ل‬‫بالص‬‫وبحارهللا‬‫لة‬‫ل‬‫المالح‬ ،‫لرة‬‫ل‬‫بالخض‬‫لا‬‫ل‬‫بنهاره‬‫لة‬‫ل‬‫المعروف‬،‫بالزراقلة‬‫وجبالهلا‬‫المشلهورة‬،‫بلالغبرة‬‫ليقلرب‬ ‫الوصف‬‫إلى‬،‫الفهام‬‫ويقف‬‫عليه‬‫الخاص‬.‫والعام‬ ‫والاقاليم‬‫جزيرة‬ :‫العربية‬‫العرب‬‫ثم‬‫العراق‬‫ثم‬‫أاقور‬‫ثم‬‫الشام‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫المغرب‬ ‫وأاقاليم‬‫العجم‬‫أولها‬‫المشرق‬‫ثم‬‫ألد‬‫يلم‬‫ثم‬‫الرحاب‬‫ثم‬‫الجبال‬‫ثم‬‫خوزستان‬ ‫ثم‬‫فارس‬‫ثم‬‫كرمان‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لن‬‫ل‬‫وبي‬ .‫لند‬‫ل‬‫الس‬‫لاليم‬‫ل‬‫أاق‬‫لرب‬‫ل‬‫الع‬،‫لة‬‫ل‬‫بادي‬‫لط‬‫ل‬‫ووس‬‫لاليم‬‫ل‬‫أاق‬ ‫العاجم‬،‫مفازة‬‫ل‬‫بد‬‫من‬‫أفرادهما‬‫الستقصاء‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لفهما‬‫ل‬‫وص‬‫لدة‬‫ل‬‫لش‬‫لة‬‫ل‬‫الحاج‬ ‫إليهما‬‫وكثرة‬‫الطرق‬‫وأما‬ .‫فيهما‬‫لار‬‫ل‬‫البح‬‫لار‬‫ل‬‫والدنه‬‫لد‬‫ل‬‫فق‬‫لا‬‫ل‬‫أفرددن‬‫لا‬‫ل‬‫لهم‬‫لا‬‫ل‬‫باب‬‫لا‬‫ل‬‫كافي‬
 • 6. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫لشدة‬‫الحاجة‬‫إليه‬‫والشكال‬.‫فيه‬ ‫ذكر‬‫البحار‬‫والدنهار‬ ‫اعلم‬‫ادنا‬‫لم‬‫دنر‬‫في‬‫السلم‬‫إل‬،‫بحرين‬‫حسب‬‫أحدهما‬‫يخرج‬‫من‬‫دنحو‬‫مشارق‬ ‫الشتاء‬‫بين‬‫بلد‬‫الصين‬‫وبلد‬‫السودان‬‫فإذا‬‫بلغ‬‫مملكة‬‫السلم‬‫دار‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لرة‬‫ل‬‫جزي‬ ‫العرب‬‫كما‬،‫مثلناه‬‫وله‬‫خلجان‬‫لثيرة‬‫ل‬‫ك‬‫لعب‬‫ل‬‫وش‬،‫لدة‬‫ل‬‫ع‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬‫اختللف‬‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫وصفه‬‫والمصورون‬‫في‬،‫لثيله‬‫ل‬‫تم‬‫لم‬‫ل‬‫فمنه‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫له‬‫ل‬‫جعل‬‫لبه‬‫ل‬‫ش‬‫لان‬‫ل‬‫رطيلس‬‫لدور‬‫ل‬‫ي‬‫لد‬‫ل‬‫ببل‬ ‫الصين‬‫والحبشة‬‫ورطرف‬‫بالقلزم‬‫ورطرف‬‫لو‬‫ل‬‫وأب‬ .‫بعبادان‬‫لد‬‫ل‬‫زي‬‫له‬‫ل‬‫جعل‬‫لبه‬‫ل‬‫ش‬‫لر‬‫ل‬‫رطي‬ ‫منقاره‬‫بالقلزم‬‫ولم‬‫يذكر‬‫شعبة‬‫ويلة‬‫وعنقه‬‫بالعراق‬‫وذدنبه‬‫بين‬‫حبشة‬.‫والصين‬ ‫ورأيته‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫ممث‬‫على‬‫وراقة‬‫في‬‫لة‬‫ل‬‫خزادن‬‫لر‬‫ل‬‫أمي‬‫لان‬‫ل‬‫خراس‬‫لى‬‫ل‬‫وعل‬‫لة‬‫ل‬‫كرباس‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لي‬‫ل‬‫أب‬ ‫القاسم‬‫ابن‬‫الدنمارطي‬،‫بنيسابور‬‫وفي‬‫خزادنة‬‫عضد‬‫الدولة‬،‫والصاحب‬‫وإذا‬‫كللل‬ ‫مثال‬‫يخالف‬،‫الخر‬‫وإذا‬‫في‬‫بعضهن‬‫خلجان‬‫وشعب‬‫ل‬‫وأما‬ .‫اعرفها‬‫ادنا‬‫فسرت‬ ‫فيه‬‫دنحو‬‫آلفي‬،‫فرسخ‬‫ودرت‬‫على‬‫الجزيرة‬‫كلها‬‫من‬‫القلزم‬‫إلى‬،‫عبادان‬‫لوى‬‫ل‬‫س‬ ‫ما‬‫توهت‬‫بنا‬‫المراكب‬‫إلى‬‫جزائره‬،‫ولججه‬‫وصاحبت‬‫مشايخ‬‫فيه‬‫ولدوا‬،‫ودنشأوا‬ ‫من‬‫ربادنيين‬‫واشاتمة‬‫ورياضيين‬‫ووكلء‬،‫وتجار‬‫لم‬‫ل‬‫ورأيته‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لر‬‫ل‬‫ابص‬‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫له‬‫ل‬‫ب‬ ‫وبمراسيه‬‫وأرياحه‬‫فسألتهم‬ .‫وجزائره‬‫عنه‬‫وعن‬‫أسبابه‬‫وحدوده‬‫ورأيت‬‫معهم‬ ‫دفاتر‬‫في‬‫ذلك‬‫يتدارسودنها‬‫ويعولون‬‫عليها‬‫ويعملون‬‫بما‬‫فعلقت‬ .‫فيها‬‫من‬‫ذلللك‬ ‫صدرا‬‫صالحا‬‫بعد‬‫ما‬‫ميزت‬،‫وتدبرت‬‫ثم‬‫اقابلته‬‫بالصور‬‫التي‬‫وبينا‬ .‫ذكرت‬‫أدنا‬‫يوما‬ ‫جالس‬‫مع‬‫أبي‬‫علي‬‫بن‬‫حازم‬‫ادنظر‬‫في‬‫البحر‬‫ودنحن‬‫بساحل‬‫عدن‬‫إذ‬‫اقال‬:‫لي‬ ‫ما‬‫لي‬‫أراك‬‫أيد‬ :‫اقلت‬ .‫متفكرا‬‫ا‬‫الشيخ‬‫اقد‬‫حار‬‫عقلي‬‫في‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لثرة‬‫ل‬‫لك‬ ‫الختلف‬،‫فيه‬‫والشيخ‬‫اليوم‬‫من‬‫اعلم‬‫الناس‬‫به‬‫لدنه‬‫أمام‬‫التجار‬‫له‬‫ل‬‫ومراكب‬‫لدا‬‫ل‬‫أب‬
 • 7. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫تسافر‬‫إلى‬،‫أاقاصيه‬‫فإن‬‫رأى‬‫أن‬‫يصفه‬‫لي‬‫صفة‬‫اعتمد‬‫عليها‬‫وارجع‬‫من‬‫الشك‬ ‫إليها‬‫على‬ :‫فقال‬ .‫فعل‬‫الخبير‬‫بها‬،‫سقطت‬‫ثم‬‫مسح‬‫الرمل‬‫بكفه‬‫ورسم‬‫البحللر‬ ‫عليه‬‫ل‬‫رطيلسان‬‫ول‬،‫رطير‬‫وجعل‬‫له‬‫معارج‬‫متلسنة‬‫وشعبا‬‫عدة‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لذه‬‫ل‬‫ه‬ ‫لفة‬‫ل‬‫ص‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫ل‬‫لورة‬‫ل‬‫ص‬‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لا‬‫ل‬‫وأدن‬ .‫لا‬‫ل‬‫غيره‬‫لوره‬‫ل‬‫أص‬‫لاذجا‬‫ل‬‫س‬‫وأدع‬‫لعب‬‫ل‬‫الش‬ ‫والخلجان‬‫إل‬‫شعبة‬‫ويلة‬‫لشهرتها‬‫وشدة‬‫الحاجة‬‫إلى‬‫معرفتها‬‫وكللثرة‬‫السللفار‬ ‫فيها‬‫وأدع‬‫ما‬‫اختلفوا‬‫فيه‬‫وارسم‬‫ما‬‫اتفقوا‬‫لى‬‫ل‬‫وعل‬ .‫عليه‬‫لوال‬‫ل‬‫الح‬‫لا‬‫ل‬‫كله‬‫ل‬‫لك‬‫ل‬‫ش‬ ‫إدنه‬‫يدور‬‫على‬‫ثلثة‬‫أرباع‬‫جزيرة‬،‫العرب‬‫وإن‬‫له‬‫لادنين‬‫ل‬‫لس‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬‫لا‬‫ل‬‫ذكردن‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لو‬‫ل‬‫دنح‬ ‫مصر‬‫يفتراقان‬‫على‬‫رطرف‬‫الحجاز‬‫بموضع‬‫يسمى‬‫لم‬‫ل‬‫وعظ‬ .‫لاران‬‫ل‬‫ف‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬ ‫وامتناعه‬‫بين‬‫عدن‬‫وعمان‬‫حتى‬‫يصير‬‫اتساعه‬‫دنحو‬‫لتمائة‬‫ل‬‫س‬‫لخ‬‫ل‬‫فرس‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لير‬‫ل‬‫يص‬ ‫لسان‬‫إلى‬‫ومواضع‬ .‫عبادان‬‫الخوف‬‫في‬‫المملكة‬‫جبيلن‬‫موضع‬‫غرق‬‫فرعون‬ ‫وهي‬‫لجة‬‫القلزم‬‫وفيها‬‫تسير‬‫المراكب‬‫العراض‬‫لترجع‬‫من‬‫البر‬‫الغامر‬‫إلى‬‫البر‬ ‫ثم‬ .‫العامر‬‫فاران‬‫وهو‬‫موضع‬‫تهب‬‫فيه‬‫لاح‬‫ل‬‫الري‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لام‬‫ل‬‫والش‬‫لان‬‫ل‬‫فتتحاذي‬ ‫وفيه‬‫هلك‬‫المراكب‬‫ومن‬‫رسمهم‬‫أن‬‫يبعثوا‬‫رجال‬‫يراقبون‬،‫الريح‬‫فإذا‬‫سللكنت‬ ‫الرياح‬‫أو‬‫غلبت‬‫التي‬‫هم‬‫من‬‫دنحوها‬‫ساروا‬‫وإل‬‫أاقاموا‬‫المدة‬‫الطويلة‬‫إلى‬‫واقت‬ ‫ثم‬ .‫الفرج‬‫مرسى‬‫الحوراء‬‫كثير‬‫العرى‬‫تغلتر‬‫فيله‬‫المراكلب‬‫عنلد‬‫وملن‬ .‫دخلوله‬ ‫القلزم‬‫إلى‬‫الجارعرى‬‫صعبة‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لا‬‫ل‬‫أجله‬‫ل‬‫يسليرون‬‫إل‬،‫لار‬‫ل‬‫بالنه‬‫لان‬‫ل‬‫والرب‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫الجخوار‬‫منكب‬‫يطلع‬‫في‬‫البحر‬‫فإذا‬‫ظهرت‬‫عراة‬‫صاح‬‫يمينا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫وشما‬‫واقد‬‫رتللب‬ ‫صبيان‬‫يصرخان‬،‫بذلك‬‫وصاحب‬‫السكان‬‫بيده‬‫حبلن‬‫يجذبهما‬‫يمينا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫وشما‬‫إذا‬ ‫سمع‬،‫النداء‬‫وإن‬‫غفلوا‬‫لن‬‫ل‬‫غ‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬‫لدم‬‫ل‬‫ص‬‫لرى‬‫ل‬‫الع‬‫لب‬‫ل‬‫المرك‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لأعطبته‬‫ل‬‫ف‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬ ‫جزيرة‬‫الصلب‬‫مضيق‬‫يتقى‬‫فيه‬‫للمراكب‬‫ويؤجل‬‫فمن‬‫أخذ‬‫ذات‬‫الشمال‬‫كللان‬ ‫في‬‫سعة‬‫ثم‬ .‫البحر‬‫جابر‬‫وهو‬‫موضع‬‫سوء‬‫يرى‬‫فيه‬‫اقعر‬‫البحر‬‫لك‬‫ل‬‫وذل‬‫لير‬‫ل‬‫القص‬
 • 8. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫كثيرا‬‫ما‬‫يعطب‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لد‬‫ل‬‫وعن‬ .‫لب‬‫ل‬‫المراك‬‫لول‬‫ل‬‫دخ‬‫لران‬‫ل‬‫كم‬‫لوف‬‫ل‬‫خ‬‫لدم‬‫ل‬‫والمن‬ .‫لدة‬‫ل‬‫وش‬ ‫مضيق‬‫صعب‬‫ل‬‫للك‬‫ل‬‫يس‬‫إل‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لباب‬‫ل‬‫ش‬‫لح‬‫ل‬‫الري‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لا‬‫ل‬‫واقوته‬‫لج‬‫ل‬‫يتلجل‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬ ،‫عمان‬‫وترى‬‫ما‬‫ذكر‬‫ا‬‫أمواجا‬‫كالجبال‬،‫الراسيات‬‫إل‬‫أدنه‬‫لليم‬‫ل‬‫س‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذهاب‬‫ل‬‫ال‬ ‫مخوف‬‫في‬‫الرجعة‬‫من‬‫العطب‬‫والغرق‬،‫لا‬‫ل‬‫جميع‬‫ول‬‫لد‬‫ل‬‫ب‬‫فلي‬‫كلل‬‫مركلب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫مقاتلة‬‫ثم‬ .‫ودنفارطين‬‫مرسى‬‫عمان‬‫ردي‬‫ثم‬ .‫مهلك‬‫فم‬‫السبع‬‫مضيق‬.،‫مخللوف‬ ‫ثم‬‫الخشبات‬‫التي‬‫تنسب‬‫إلى‬،‫لرة‬‫ل‬‫البص‬‫لي‬‫ل‬‫وه‬‫لة‬‫ل‬‫الطام‬،‫لبرى‬‫ل‬‫الك‬‫ليق‬‫ل‬‫مض‬‫لر‬‫ل‬‫وبح‬ ،‫راقيق‬‫واقد‬‫دنصب‬‫في‬‫البحر‬‫جذوع‬‫عليها‬،‫بيوت‬‫ورتب‬‫فيها‬‫اقوم‬‫يواقدون‬‫بالليللل‬ ‫حتى‬‫يتباعد‬‫عنهم‬‫المراكب‬‫من‬‫راقة‬‫تلك‬،‫المواضع‬‫وسمعت‬‫شيخا‬‫يقللول‬‫واقللد‬ ‫لحقتنا‬‫ثم‬‫شدة‬‫وضرب‬‫المركب‬‫الرض‬‫عشر‬،‫مرات‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لع‬‫ل‬‫موض‬‫لافر‬‫ل‬‫يس‬‫له‬‫ل‬‫في‬ ‫أربعون‬‫مركبا‬‫فيرجع‬‫ول‬ .‫واحد‬‫أحب‬‫أن‬‫أرطول‬‫هذا‬‫الصل‬‫وإل‬‫لرت‬‫ل‬‫ذك‬‫لراس‬‫ل‬‫م‬ ‫هذا‬‫البحر‬‫والطرق‬.‫فيه‬ ‫ولهذا‬‫البحر‬‫الصيني‬‫زيادات‬‫في‬‫وسط‬‫الشهر‬،‫وأرطرافه‬‫وفي‬‫كل‬‫يوم‬‫لة‬‫ل‬‫وليل‬ ،‫مرتين‬‫ومنه‬‫جزر‬‫البصرة‬‫ومدها‬‫إذا‬‫زاد‬‫دفع‬‫دجلة‬‫فادنقلبت‬‫في‬‫أفللواه‬‫الدنهللار‬ ‫وسقت‬،‫الضياع‬‫فإذا‬‫دنقص‬‫جزر‬،‫الماء‬‫واقد‬‫لف‬‫ل‬‫اختل‬‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬،‫لببه‬‫ل‬‫س‬‫لال‬‫ل‬‫فق‬ ‫اقوم‬‫ملك‬‫يغمس‬‫فيه‬‫إصبعه‬‫كل‬‫يوم‬‫فيمد‬‫فإذا‬‫رفع‬‫إصبعه‬‫لال‬‫ل‬‫واق‬ .‫جزر‬‫لب‬‫ل‬‫كع‬ ‫الحبار‬‫لقي‬‫الخضر‬‫فقال‬ .‫ملكا‬‫لبردني‬‫ل‬‫اخ‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لد‬‫ل‬‫الم‬‫لال‬‫ل‬‫فق‬ .‫لزر‬‫ل‬‫والج‬‫لك‬‫ل‬‫المل‬‫أن‬ ‫الحوت‬‫يتنفس‬‫فيخرجه‬‫الماء‬‫إلى‬‫منخريه‬‫فذلك‬،‫لزر‬‫ل‬‫الج‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لس‬‫ل‬‫يتنف‬‫له‬‫ل‬‫فيخرج‬ ‫من‬‫منخريه‬‫فذلك‬‫وروي‬ .‫المد‬‫لنا‬‫فيه‬‫وجه‬‫آخر‬‫اذكره‬‫في‬‫إاقليم‬‫له‬‫ل‬‫وفي‬ .‫العراق‬ ‫ضيق‬،‫وعمق‬‫له‬‫ل‬‫أحرج‬‫راس‬‫لة‬‫ل‬‫الجمجم‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لديبل‬‫ل‬‫ال‬‫لده‬‫ل‬‫بع‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬‫ل‬‫لدرك‬‫ل‬‫ي‬ ،‫عمقه‬‫وفيه‬‫من‬‫الجزائر‬‫ما‬‫ل‬‫يحصى‬،‫كثرة‬‫فيها‬‫ملك‬‫من‬‫العرب‬‫يقللال‬‫أن‬‫بهللا‬
 • 9. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫ألفا‬‫وسبعمائة‬‫جزيرة‬‫تملكهن‬،‫امرأة‬‫لم‬‫ل‬‫وزع‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫دخ‬‫لا‬‫ل‬‫مملكته‬‫لا‬‫ل‬‫إدنه‬‫لس‬‫ل‬‫تجل‬ ‫لرعيتهاعلى‬‫سريرعريادنة‬‫وعليها‬‫تلاج‬‫وعللى‬‫رأسلها‬‫أربعلة‬‫آلف‬‫وصليفة‬‫اقياملا‬ ‫ثم‬ .‫عراة‬‫بحر‬‫هركند‬‫وهو‬‫اقاموس‬‫فيه‬‫لردنديب‬‫ل‬‫س‬‫لون‬‫ل‬‫تك‬‫لادنين‬‫ل‬‫ثم‬‫لخا‬‫ل‬‫فرس‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫مثلها‬‫فيها‬‫جبل‬‫آدم‬‫الذي‬‫اهبط‬،‫فيه‬‫اسمه‬‫الرهن‬‫يرى‬‫من‬‫مسيرة‬،‫لام‬‫ل‬‫أي‬‫له‬‫ل‬‫علي‬ ‫أثر‬‫اقدم‬‫غراقت‬‫دنحو‬‫سبعين‬‫ذراعا‬‫والخرى‬‫على‬‫مسيرة‬‫يوم‬‫وليلة‬‫في‬،‫البحللر‬ ‫يرى‬‫عليه‬‫كل‬‫ليلة‬‫وثم‬ .‫دنور‬‫يوجد‬‫اليااقوت‬‫أجوده‬‫ما‬‫احدره‬،‫الريح‬‫وفيه‬‫ريحان‬ ‫شبه‬،‫المسك‬‫وفيها‬‫ثلثة‬،‫ملوك‬‫وثم‬‫شجر‬،‫كافور‬‫ل‬‫لرى‬‫ل‬‫ي‬‫لول‬‫ل‬‫أرط‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لجرته‬‫ل‬‫ش‬ ‫بيضاء‬‫تظل‬‫أكثر‬‫من‬‫مائتي‬،‫رجل‬‫ينقر‬‫أسفلها‬‫فينساب‬‫عليه‬‫الكافور‬،‫كالصللمغ‬ ‫ثم‬‫تبطل‬‫تليها‬ .‫الشجرة‬‫جزيرة‬‫الكلب‬‫فيها‬‫معادن‬،‫الذهب‬‫رطعامهم‬،‫النارجيللل‬ ‫بيض‬‫عراة‬،‫حسان‬‫يتصل‬‫بها‬‫جزيرة‬‫الرمى‬‫فيها‬‫أشجار‬،‫البقم‬‫تغرس‬،‫غرسللا‬ ‫ثمرها‬‫يشبه‬‫الخردنوب‬‫مر‬‫وعرواقها‬‫شفاء‬‫من‬‫سم‬‫لرة‬‫ل‬‫وجزي‬ .‫ساعة‬‫لقورطرة‬‫ل‬‫أس‬ ‫كأدنها‬‫صومعة‬‫البحر‬،‫المظلم‬‫وهي‬‫سد‬‫البوارج‬‫ومنهم‬‫تخاف‬‫المراكب‬‫ولم‬‫تزل‬ ‫في‬‫هلع‬‫حتى‬‫وهو‬ .‫جاوزدنها‬‫ابرك‬‫البحرين‬‫واحمدهما‬.‫عااقبة‬ ‫والبحر‬‫الخر‬‫خروجه‬‫من‬‫أاقصى‬‫المغرب‬‫بين‬‫لوس‬‫ل‬‫الس‬‫لى‬‫ل‬‫الاقص‬،‫لدلس‬‫ل‬‫والدن‬ ‫يخرج‬‫من‬‫المحيط‬،‫عريضا‬‫ثم‬‫لرط‬‫ل‬‫ينخ‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لود‬‫ل‬‫يع‬‫لم‬‫ل‬‫فيعظ‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لوم‬‫ل‬‫تخ‬.‫لام‬‫ل‬‫الش‬ ‫لمعت‬‫ل‬‫وس‬‫لض‬‫ل‬‫بع‬‫لايخ‬‫ل‬‫مش‬‫لرب‬‫ل‬‫المغ‬‫لر‬‫ل‬‫يفس‬‫لذه‬‫ل‬‫ه‬‫لة‬‫ل‬‫الي‬‫ورب‬‫لراقين‬‫ل‬‫المش‬‫ورب‬ ‫المغربين‬‫المغربان‬ :‫اقال‬‫هذان‬‫الوجهان‬‫من‬‫هذا‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لرب‬‫ل‬‫مغ‬‫ليف‬‫ل‬‫الص‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬ ‫يمينه‬‫ومغرب‬‫الشتاء‬‫عن‬،‫يساره‬‫وسمعت‬‫جماعة‬‫لم‬‫ل‬‫منه‬‫لذكرون‬‫ل‬‫ي‬‫له‬‫ل‬‫أدن‬‫ليق‬‫ل‬‫يض‬ ‫في‬‫حدود‬‫رطنجة‬‫حتى‬‫يكون‬‫واتفقوا‬‫على‬‫ادنه‬‫عند‬‫لابر‬‫ل‬‫مع‬‫لدلس‬‫ل‬‫الدن‬‫إذا‬‫لاينت‬‫ل‬‫ع‬ ‫هذا‬‫البرترايا‬‫لك‬‫البر‬‫لر‬‫ل‬‫وذك‬ .‫الخر‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬‫له‬‫ل‬‫الفقي‬‫أن‬‫لول‬‫ل‬‫رط‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬‫لروم‬‫ل‬‫ال‬‫لدبوري‬‫ل‬‫ال‬ ‫آلفان‬‫وخمسمائة‬‫فرسخ‬‫من‬‫ادنطاكية‬‫إلى‬‫جزائر‬،‫السعادة‬‫وعرضه‬‫في‬‫لان‬‫ل‬‫مك‬
 • 10. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫خمسمائة‬‫فرسخ‬‫وفي‬‫مكان‬‫لا‬‫ل‬‫مائت‬‫فملا‬ .‫لخ‬‫ل‬‫فرس‬‫كلان‬‫ملن‬‫دناحيلة‬‫القبللة‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫رطرسوس‬‫إلى‬‫دمياط‬‫ثم‬‫إلى‬‫السوس‬‫كلهم‬،‫للمون‬‫ل‬‫مس‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫الجه‬ ‫الخرى‬‫يعني‬‫يسار‬‫البحر‬‫له‬‫ل‬‫وفي‬ .‫لارى‬‫ل‬‫فنص‬‫ثل ث‬‫لر‬‫ل‬‫جزائ‬‫لامرة‬‫ل‬‫ع‬‫لقلية‬‫ل‬‫اص‬ :‫لة‬‫ل‬‫آهل‬ ‫تقابل‬،‫المغرب‬‫وااقريطش‬‫تقابل‬،‫مصر‬‫لبرص‬‫ل‬‫واق‬‫لل‬‫ل‬‫تقاب‬‫له‬‫ل‬‫ول‬ .‫لام‬‫ل‬‫الش‬‫لان‬‫ل‬‫خلج‬ ،‫معروفة‬‫وعلى‬‫حافته‬‫بلدان‬،‫كثيرة‬‫وثغور‬،‫جليلة‬‫وربارطات‬،‫فاضلة‬‫وجهة‬‫منلله‬ ‫على‬‫تخوم‬‫الروم‬‫إلى‬‫حدود‬‫الدندلس‬‫والغالب‬‫عليه‬‫الروم‬‫وهو‬‫لوف‬‫ل‬‫مخ‬‫لم‬‫ل‬‫منه‬ ‫جدا‬‫وهم‬‫وأهل‬‫والدندلس‬ .‫اصقلية‬‫أخبر‬‫الناس‬‫له‬‫ل‬‫ب‬‫لدوده‬‫ل‬‫وح‬‫لادنه‬‫ل‬‫وخلج‬‫لم‬‫ل‬‫لدنه‬ ‫يسافرون‬‫فيه‬‫ويغزون‬‫من‬‫هو‬،‫يليهم‬‫وفيه‬‫رطراقهم‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬ .‫لام‬‫ل‬‫والش‬ ‫ركبت‬‫معهم‬‫المدة‬‫الطويلة‬‫أبدا‬‫أسألهم‬‫عنه‬‫وعن‬‫لبابه‬‫ل‬‫أس‬‫لرض‬‫ل‬‫واع‬‫لم‬‫ل‬‫عليه‬‫لا‬‫ل‬‫م‬ ‫سمعت‬‫فيه‬‫فقل‬‫ما‬‫رأيتهم‬‫يختلفون‬،‫فيه‬‫وهو‬‫بحر‬‫صعب‬‫هائج‬‫تسمع‬‫له‬‫أبللدا‬ ‫جلبة‬‫خاصة‬‫ليالي‬‫اخبردنا‬ .‫الجمع‬‫الفقيه‬‫أبو‬‫الطيب‬‫عبد‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬‫لد‬‫ل‬‫محم‬‫الجلل‬ ‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫بالري‬‫احمد‬‫بن‬‫محمد‬‫بن‬‫يزيد‬‫لدثنا‬‫ل‬‫ح‬ :‫اقال‬ .‫الستراباذي‬‫لاس‬‫ل‬‫العب‬ ‫بن‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫محمد‬‫أبو‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫سلمة‬‫سعيد‬‫بن‬‫لدثنا‬‫ل‬‫ح‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لد‬‫ل‬‫زي‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬ ‫يسار‬‫عن‬‫عبدا‬‫بن‬‫أن‬ :‫اقال‬ .‫عمرو‬‫ا‬‫لما‬‫خلق‬‫بحر‬‫الشام‬‫أوحى‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬‫لي‬‫ل‬‫أدن‬ ‫خلقتك‬‫وأدنى‬‫حامل‬‫فيك‬‫عبادا‬‫لي‬‫يبتغون‬‫من‬‫فضلي‬‫لبحودنني‬‫ل‬‫يس‬‫لودنني‬‫ل‬‫ويقدس‬ ‫ويكبرودنني‬‫لودنني‬‫ل‬‫ويهلل‬‫لف‬‫ل‬‫فكي‬‫لت‬‫ل‬‫أدن‬‫لادنع‬‫ل‬‫ص‬‫رب‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لم‬‫ل‬‫به‬‫إذا‬:‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لم‬‫ل‬‫أغراقه‬ ‫اذهب‬‫فقد‬،‫لعنتك‬‫وسأاقل‬‫حليتك‬‫وأوحى‬ .‫وصيدك‬‫إلى‬‫بحر‬‫العراق‬‫مثل‬.‫لك‬‫ل‬‫ذل‬ ‫رب‬ :‫فقال‬‫إذا‬‫احملهم‬‫على‬‫ظهري‬‫فإذا‬‫سبحوك‬‫سبحتك‬‫لم‬‫ل‬‫معه‬‫وإذا‬‫لوك‬‫ل‬‫اقدس‬ ‫اقدستك‬‫معهم‬‫وإذا‬‫كبروك‬‫كبرتك‬‫اذهب‬ :‫اقال‬ .‫معهم‬‫فقد‬‫لاركت‬‫ل‬‫ب‬‫لك‬‫ل‬‫في‬‫لأكثر‬‫ل‬‫س‬ ‫حليتك‬‫وصيد‬‫وهذا‬ .‫ك‬‫دليل‬‫على‬‫أن‬‫ليس‬‫إل‬.‫بحران‬
 • 11. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫ول‬‫أدري‬‫هذان‬‫البحران‬‫يقلبان‬‫في‬‫المحيط‬‫أم‬‫لان‬‫ل‬‫يخرج‬‫له‬‫ل‬‫من‬‫لرأت‬‫ل‬‫واق‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫بعض‬‫الكتب‬‫إدنهما‬‫يخرجان‬‫منه‬‫وهما‬‫إلى‬‫القلب‬‫فيه‬،‫لرب‬‫ل‬‫ااق‬‫لك‬‫ل‬‫لدن‬‫إذا‬‫لت‬‫ل‬‫خرج‬ ‫من‬‫فرغادنة‬‫ل‬‫تزال‬‫تنحدر‬‫إلى‬‫مصر‬‫ثم‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لى‬‫ل‬‫أاقص‬‫لل‬‫ل‬‫وأه‬ .‫لرب‬‫ل‬‫المغ‬‫لراق‬‫ل‬‫الع‬ ‫يسمون‬‫العجم‬‫أهل‬‫فوق‬‫وأهل‬‫الغرب‬‫أهل‬‫فهذا‬ .‫أسفل‬‫يؤيد‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لا‬‫ل‬‫ذهبن‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬ ‫ويدل‬‫على‬‫إدنها‬‫أدنهار‬‫اجتمعت‬‫فصبت‬‫في‬‫المحيط‬‫وا‬‫لل‬‫ل‬‫وجع‬ .‫أعلم‬‫لو‬‫ل‬‫أب‬‫لد‬‫ل‬‫زي‬ ‫البحار‬،‫ثلثة‬‫زاد‬‫المحيط‬‫ولم‬‫دندخله‬‫دنحن‬‫في‬،‫الجملة‬‫لدنه‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬‫لال‬‫ل‬‫يق‬‫لتدير‬‫ل‬‫مس‬ ‫بالعالم‬‫كالحلقة‬‫ل‬‫يعرف‬‫له‬‫غاية‬‫ول‬‫وأما‬ .‫دنهاية‬‫الجيهادني‬‫فإدنه‬‫جعلها‬،‫خمسة‬ ‫زاد‬‫بحر‬‫الخزر‬‫وخليج‬‫ودنحن‬ .‫القسطنطينية‬‫ااقتصردنا‬‫على‬‫ما‬‫أدنبأ‬‫ا‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لابه‬‫ل‬‫كت‬ ‫حيث‬‫يقول‬‫مرج‬‫البحرين‬‫لان‬‫ل‬‫يلتقي‬‫لا‬‫ل‬‫بينهم‬‫لرزخ‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫لان‬‫ل‬‫يبغي‬‫لرج‬‫ل‬‫يخ‬‫لا‬‫ل‬‫منهم‬‫لؤ‬‫ل‬‫اللؤل‬ ‫والمرجان‬‫والبرزخ‬‫من‬‫الفرما‬‫إلى‬‫القلزم‬‫مسيرة‬‫ثلثة‬،‫أيام‬‫فإن‬‫اقيل‬‫إدنما‬‫أراد‬ ‫ا‬‫تعالى‬‫بالبحرين‬‫العذب‬‫والمالح‬‫لدنهما‬‫ل‬‫يختلطان‬‫كما‬‫اقال‬‫وهو‬‫الذي‬‫مرج‬ ‫البحرين‬‫فالجواب‬ -‫-الية‬‫أن‬‫اللؤلؤ‬‫والمرجان‬‫ل‬‫يخرجان‬‫من‬‫الحلو‬‫وا‬‫يقول‬ ‫منهما‬‫ول‬‫خلف‬‫بين‬‫أهل‬‫العلم‬‫أن‬‫اللؤلؤ‬‫يخرج‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫ليني‬‫ل‬‫الص‬‫لان‬‫ل‬‫والمرج‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫فعرفنا‬ .‫الرومي‬‫أدنه‬‫إدنما‬‫أراد‬‫هذين‬‫فإن‬ .‫البحرين‬‫اقيل‬‫لار‬‫ل‬‫البح‬‫لبعة‬‫ل‬‫س‬‫لن‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫اقال‬‫عز‬‫(ولو‬ :‫وجل‬‫أن‬‫ما‬‫في‬‫الرض‬‫من‬‫شجرة‬‫أاقلم‬‫والبحر‬‫يمده‬‫من‬‫بعده‬ ‫سبعة‬‫وزاد‬ .)‫أبحر‬‫لة‬‫ل‬‫المقلوب‬،‫لة‬‫ل‬‫والخوارزمي‬‫لالجواب‬‫ل‬‫ف‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لل‬‫ل‬‫يق‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لالى‬‫ل‬‫تع‬‫إن‬ ‫البحار‬‫سبعة‬‫وإدنما‬‫ذكر‬‫بحلر‬،‫العلرب‬‫واقلال‬‫وللو‬‫أن‬‫سلبعة‬‫مثلله‬‫جعللت‬‫أيضلا‬ ‫كما‬ .‫مدادا‬‫(ولو‬ :‫اقال‬‫أن‬‫للذين‬‫ظلموا‬‫ما‬‫في‬‫الرض‬‫جميعا‬‫ومثله‬‫مللع‬ .)‫معلله‬ ‫إدنه‬‫يجب‬‫بهذا‬‫الدعوى‬‫أن‬‫تكون‬‫وأيضا‬ .‫ثمادنية‬‫فإدنا‬‫دنلتزم‬‫هذا‬‫السؤال‬‫ودننتصللب‬ ‫فيه‬‫فنقول‬‫أن‬‫البحر‬‫هو‬‫بحر‬‫الحجاز‬‫والسبعة‬‫بحر‬‫لزم‬‫ل‬‫القل‬‫لر‬‫ل‬‫وبح‬‫لن‬‫ل‬‫اليم‬‫لر‬‫ل‬‫وبح‬
 • 12. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫عمان‬‫وبحر‬‫مكران‬‫وبحر‬‫كرمان‬‫وبحر‬‫فارس‬‫وبحر‬،‫لر‬‫ل‬‫هج‬‫لذه‬‫ل‬‫فه‬‫لة‬‫ل‬‫ثمادني‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬ ‫دنطقت‬‫فإن‬ .‫الية‬‫اقيل‬‫يلزمك‬‫بهذا‬‫التأويل‬‫أن‬‫تكون‬‫أكثر‬‫من‬‫عشرة‬‫لدنك‬‫تركت‬ ‫بحر‬‫الصين‬‫وبحر‬‫الهند‬‫لر‬‫ل‬‫وبح‬‫لالجواب‬‫ل‬‫ف‬ .‫لج‬‫ل‬‫الزدن‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لن‬‫ل‬‫وجهي‬‫لدهما‬‫ل‬‫أح‬‫أن‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعالى‬‫خارطب‬‫العرب‬‫بما‬‫يعرفودنه‬‫ويعاينودنه‬‫لد‬‫ل‬‫ليؤك‬‫لم‬‫ل‬‫عليه‬،‫لة‬‫ل‬‫الحج‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬‫لادنت‬‫ل‬‫ك‬ ‫أسفارهم‬‫إل‬‫في‬‫هذه‬‫أل‬ .‫البحار‬‫ترى‬‫أن‬‫هذا‬‫البحر‬‫بهذه‬‫السامي‬‫يدور‬‫علللى‬ ‫ديار‬‫العرب‬‫من‬‫القلزم‬‫إللى‬‫واللوجه‬ .‫عبلادان‬‫الخلر‬‫ل‬‫دننكلر‬‫أن‬‫يكلون‬‫البحلار‬ ‫كثيرة‬‫وذكر‬‫ا‬‫تعالى‬‫منها‬‫في‬‫هذه‬‫الية‬‫فإن‬ .‫ثمادنية‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لع‬‫ل‬‫يرج‬‫لك‬‫ل‬‫علي‬ ‫ويلزمك‬‫أن‬‫البحار‬‫تجوز‬‫أن‬‫تكون‬،‫سبعة‬‫لا‬‫ل‬‫وإدنم‬‫لر‬‫ل‬‫ذك‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لا‬‫ل‬‫منه‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لك‬‫ل‬‫تل‬‫لة‬‫ل‬‫الي‬ ‫لالجواب‬‫ل‬‫ف‬ .‫لن‬‫ل‬‫بحري‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫لبه‬‫ل‬‫يش‬‫لن‬ .‫ذاك‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لالى‬‫ل‬‫تع‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لرج‬‫ل‬‫(م‬ :‫لك‬‫ل‬‫تل‬ ‫البحرين‬‫فأشار‬ .)‫يلتقيان‬‫إلى‬‫لن‬‫ل‬‫بحري‬،‫لودين‬‫ل‬‫معه‬‫لف‬‫ل‬‫والل‬‫واللم‬‫إذا‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لا‬‫ل‬‫يكودن‬ ‫للجنس‬‫فإدنما‬‫هما‬‫واقال‬ .‫للتعريف‬‫في‬‫هذه‬‫يمده‬‫من‬‫بعده‬‫سبعة‬،‫لر‬‫ل‬‫أبح‬‫لم‬‫ل‬‫ول‬ ‫يدخل‬‫فيه‬‫حرف‬‫فيجوز‬ .‫التعريف‬‫أن‬‫يكون‬‫أراد‬‫له‬‫ل‬‫ب‬‫لبعة‬‫ل‬‫س‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬ .‫لة‬‫ل‬‫جماع‬ ‫(سخرها‬ :‫اقال‬‫عليهم‬‫سبع‬‫ليال‬‫وثمادنية‬‫أيام‬‫وأيام‬ )‫حسوما‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لال‬‫ل‬‫واق‬ .‫لثيرة‬‫ل‬‫ك‬ ‫في‬‫آية‬‫(وعلى‬ :‫أخرى‬‫الثلثة‬‫الذين‬‫فل‬ )‫خلفوا‬‫يجوز‬‫بأن‬‫يقال‬‫أدنهم‬‫لادنوا‬‫ل‬‫ك‬.‫لثر‬‫ل‬‫أك‬ ‫فإن‬‫اقيل‬‫لما‬‫واقع‬‫الختلف‬‫في‬‫تفسير‬‫هذه‬‫الية‬‫لا‬‫ل‬‫ورأين‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬‫لين‬‫ل‬‫الص‬‫ل‬‫لى‬‫ل‬‫يلق‬ ‫الرومي‬‫سقط‬‫الحتجاج‬‫بها‬‫وسلمت‬‫لنا‬‫الية‬،‫الخرى‬‫فوجب‬‫أن‬‫لون‬‫ل‬‫تك‬‫لار‬‫ل‬‫البح‬ ‫فالجواب‬ .‫سبعة‬‫اقد‬‫ارتفع‬‫الختلف‬‫لرج‬‫ل‬‫(يخ‬ :‫بقوله‬‫لا‬‫ل‬‫منهم‬‫لؤ‬‫ل‬‫اللؤل‬.)‫لان‬‫ل‬‫والمرج‬ ‫وأما‬‫اللتقاء‬‫فحدثني‬‫جماعة‬‫من‬‫مشايخ‬‫مصر‬‫أن‬‫النيل‬‫كان‬‫لض‬‫ل‬‫يفي‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬ ‫الصين‬‫إلى‬‫فأن‬ .‫اقريب‬‫اقيل‬‫تأويلك‬‫يوجب‬‫التنااقض‬‫لن‬‫فيه‬‫إدنهما‬‫يلتقيللان‬‫وإن‬ ‫بينهما‬‫على‬‫ما‬‫ذكرت‬‫ثلثة‬،‫أيام‬‫وحاشى‬‫كتاب‬‫ا‬‫من‬‫لا‬‫ل‬‫وم‬ .‫لااقض‬‫ل‬‫التن‬‫لاه‬‫ل‬‫تأولن‬ ‫مسللتقيم‬‫لن‬‫التقاءهمللا‬‫جريللان‬‫الحلللو‬‫فللوق‬‫المالللح‬‫والللبرزخ‬‫المنللع‬‫مللن‬
 • 13. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫فالجواب‬ .‫اختلرطهما‬‫تأويلنا‬‫أيضا‬‫مستقيم‬‫لن‬‫لا‬‫ل‬‫أعطين‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لى‬‫ل‬‫معن‬‫له‬‫ل‬‫حق‬‫لا‬‫ل‬‫فقلن‬ ‫اللتقاء‬‫ما‬‫ذكردناه‬‫من‬‫صب‬‫النيل‬‫في‬‫الصيني‬‫ورطرف‬‫النيل‬‫لوم‬‫ل‬‫الي‬‫لض‬‫ل‬‫يفي‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫الرومي‬‫فبالنيل‬‫ويقال‬ .‫التقيا‬‫أن‬‫أم‬‫موسى‬‫إدنما‬‫رطرحت‬‫تابوته‬‫في‬‫بحر‬‫القلزم‬ ‫فخرج‬‫في‬‫النيل‬‫إلى‬،‫مصر‬‫مع‬‫أن‬‫اللتقاء‬‫غير‬‫لاع‬‫ل‬‫الجتم‬‫لن‬‫لن‬‫ل‬‫الملتقيي‬‫لون‬‫ل‬‫يك‬ ‫بينهما‬‫فصل‬،‫ومسافة‬‫وما‬‫ذهبوا‬‫إليه‬‫يسمى‬‫اختلرطا‬‫ل‬‫لإن‬‫ل‬‫ف‬ .‫لاء‬‫ل‬‫التق‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬ ‫جعلت‬‫بحار‬‫العاجم‬‫من‬‫السبعة‬‫بعد‬‫ما‬‫اقلت‬‫أن‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لارطبهم‬‫ل‬‫خ‬‫لا‬‫ل‬‫بم‬.‫لودنه‬‫ل‬‫يعرف‬ ‫فالجواب‬‫فيه‬‫من‬‫وجهين‬‫أحدهما‬‫أن‬‫العرب‬‫اقد‬‫لادنت‬‫ل‬‫ك‬‫لافر‬‫ل‬‫تس‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لارس‬‫ل‬‫ف‬‫آل‬ ‫ترى‬‫أن‬‫عمر‬‫بن‬‫الخطاب‬‫رضه‬‫لي‬‫ل‬‫إدن‬ :‫اقال‬‫لت‬‫ل‬‫تعلم‬‫لدل‬‫ل‬‫الع‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لرى‬‫ل‬‫كس‬‫لر‬‫ل‬‫وذك‬ ‫خشيته‬‫وسيرته‬‫والخر‬‫أن‬‫من‬‫سار‬‫إلى‬‫هجر‬‫وعبادان‬‫ل‬‫بد‬‫له‬‫من‬‫بحر‬‫فارس‬ ‫وكرمان‬‫وتيز‬،‫مكران‬‫أول‬‫ترى‬‫إلى‬‫كثير‬‫من‬‫الناس‬‫يسمودنه‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لدود‬‫ل‬‫ح‬‫لن‬‫ل‬‫اليم‬ ‫بحر‬،‫فارس‬‫وان‬‫اكثر‬ ‫صناع‬‫المراكب‬‫وملحيها‬،‫فرس‬‫وهو‬‫من‬‫عمان‬‫إلى‬‫عبادان‬‫اقليل‬‫العرض‬‫ل‬ ‫يجهل‬‫المسافر‬‫فيه‬‫فإن‬ .‫جهته‬‫اقيل‬‫فهل‬‫اقلت‬‫هذا‬‫في‬‫بحر‬‫القلزم‬‫إلى‬‫موضللع‬ ‫فالجواب‬ .‫التساع‬‫اقد‬‫اقلنا‬‫أن‬‫من‬‫القلزم‬‫إلى‬‫عيذاب‬‫وما‬‫وراءها‬‫مفاوز‬‫خاليللة‬ ‫لم‬‫يسمع‬‫أن‬‫هذا‬‫البحر‬‫ينسب‬‫إلى‬‫شيء‬‫منها‬‫مع‬‫أدنا‬‫اقد‬‫ادنفصلنا‬‫عن‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫فلي‬ ‫بعض‬‫فإن‬ .‫الجوابات‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬‫لف‬‫ل‬‫كي‬‫لوز‬‫ل‬‫يج‬‫أن‬‫لل‬‫ل‬‫تجع‬‫لرا‬‫ل‬‫بح‬‫لدا‬‫ل‬‫واح‬‫لة‬‫ل‬‫ثمادني‬.‫لر‬‫ل‬‫أبح‬ ‫فالجواب‬‫أن‬‫هذا‬‫مشهور‬‫عند‬‫كل‬‫من‬‫ركب‬،‫البحر‬‫أل‬‫ترى‬‫كيف‬‫سمى‬‫ا‬‫بحللر‬ ‫الروم‬،‫بحرين‬‫حيث‬‫وإذ‬ :‫يقول‬‫اقال‬‫لى‬‫ل‬‫موس‬‫لاه‬‫ل‬‫لفت‬‫ل‬‫لرح‬‫ل‬‫أب‬‫لتى‬‫ل‬‫ح‬‫لغ‬‫ل‬‫أبل‬‫لع‬‫ل‬‫مجم‬ ‫البحرين‬‫أو‬‫أمضي‬‫حقبا‬‫فلما‬‫لا‬‫ل‬‫بلغ‬‫لع‬‫ل‬‫مجم‬‫لا‬‫ل‬‫بينهم‬‫لان‬‫ل‬‫وك‬ .‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫له‬‫ل‬‫كل‬‫لواحل‬‫ل‬‫بس‬ ‫الشام‬‫وأعلم‬‫ذلك‬‫ظاهرة‬‫وصخره‬‫موسى‬‫ثم‬‫فإن‬ .‫بينة‬‫اقيل‬‫لم‬‫ل‬‫فل‬‫ل‬‫لت‬‫ل‬‫اقل‬‫أن‬
 • 14. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫معنى‬‫اقوله‬‫مرج‬‫البحرين‬‫هو‬‫بحر‬‫واحد‬‫فالجواب‬ .‫أيضا‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫لوز‬‫ل‬‫يج‬‫لن‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬ ‫تعالى‬‫بينهما‬ :‫اقال‬‫برزخ‬‫والبرزخ‬‫مع‬ .‫حاجز‬‫أدنا‬‫لول‬‫ل‬‫دنق‬‫لذا‬‫ل‬‫له‬‫لالف‬‫ل‬‫المخ‬‫إن‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬ ‫المر‬‫على‬‫ما‬‫تزعم‬‫فأردنا‬‫ثمادنية‬‫بحار‬‫في‬‫فإن‬ .‫السلم‬‫ذكر‬‫لط‬‫ل‬‫المحي‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬‫له‬‫ل‬‫ل‬ ‫ذلك‬‫على‬‫تخوم‬‫العالم‬‫بغيلر‬‫دنهايلة‬،‫تعلرف‬‫وإن‬‫ذكلر‬‫القسلطنطيني‬‫اقيلل‬‫ذاك‬ ‫خليج‬‫من‬‫الرومي‬‫يخرج‬‫خلف‬‫اصقلية‬‫آل‬‫ترى‬‫ادنهم‬‫ابدا‬‫يغزون‬،‫له‬‫ل‬‫في‬‫لإن‬‫ل‬‫ف‬‫لر‬‫ل‬‫ذك‬ ‫الخزري‬‫اقيل‬‫له‬‫تلك‬‫بحيرة‬‫آل‬‫ترى‬‫أن‬‫اكثر‬‫الناس‬‫لمودنها‬‫ل‬‫يس‬‫لرة‬‫ل‬‫بحي‬،‫لتان‬‫ل‬‫رطبرس‬ ‫أولم‬‫تر‬‫إلى‬‫اقرب‬،‫أرطرافها‬‫فإن‬‫اقال‬‫المقلوبة‬‫والخوارزمية‬‫اقيل‬‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫جع‬ ‫هاتين‬‫من‬‫هذه‬‫الجملة‬‫لزمه‬‫أن‬‫يجعل‬‫لرات‬‫ل‬‫بحي‬‫لاب‬‫ل‬‫الرح‬‫لارس‬‫ل‬‫وف‬‫لتان‬‫ل‬‫وتركس‬ ‫فيجاوز‬‫فإن‬ .‫العشرين‬‫ادنصف‬‫رجع‬‫إلى‬‫اقولنا‬‫وا‬‫لب‬‫ل‬‫المراك‬ .‫لم‬‫ل‬‫أعل‬‫لا‬‫ل‬‫وملحيه‬ ،‫فرس‬‫وهو‬‫من‬‫عمان‬‫إلى‬‫عبادان‬‫اقليل‬‫العرض‬‫ل‬‫يجهل‬‫المسافر‬‫فيه‬.‫جهتلله‬ ‫فإن‬‫اقيل‬‫فهل‬‫اقلت‬‫هذا‬‫في‬‫بحر‬‫القلزم‬‫إلى‬‫موضع‬‫فالجواب‬ .‫التساع‬‫اقد‬‫اقلنللا‬ ‫أن‬‫من‬‫القلزم‬‫إلى‬‫عيذاب‬‫وما‬‫وراءها‬‫مفاوز‬‫خالية‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لمع‬‫ل‬‫يس‬‫أن‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬ ‫ينسب‬‫إلى‬‫شيء‬‫منها‬‫مع‬‫أدنا‬‫اقد‬‫ادنفصلنا‬‫عن‬‫هذا‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لض‬‫ل‬‫بع‬‫لإن‬‫ل‬‫ف‬ .‫لات‬‫ل‬‫الجواب‬ ‫اقيل‬‫كيف‬‫يجوز‬‫أن‬‫تجعل‬‫بحرا‬‫واحدا‬‫ثمادنية‬‫لالجواب‬‫ل‬‫ف‬ .‫لر‬‫ل‬‫أبح‬‫أن‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لهور‬‫ل‬‫مش‬ ‫عند‬‫كل‬‫من‬‫ركب‬،‫البحر‬‫أل‬‫لرى‬‫ل‬‫ت‬‫لف‬‫ل‬‫كي‬‫لمى‬‫ل‬‫س‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬‫لروم‬‫ل‬‫ال‬،‫لن‬‫ل‬‫بحري‬‫لث‬‫ل‬‫حي‬ ‫وإذ‬ :‫يقول‬‫اقال‬‫موسى‬‫لفتاه‬‫ل‬‫أبرح‬‫حتى‬‫أبلغ‬‫مجمع‬‫البحرين‬‫أو‬‫أمضي‬‫لا‬‫ل‬‫حقب‬ ‫فلما‬‫بلغا‬‫مجمع‬‫بينهما‬‫وكان‬ .‫هذا‬‫كله‬‫بسواحل‬‫لام‬‫ل‬‫الش‬‫وأعلم‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬‫لاهرة‬‫ل‬‫ظ‬ ‫وصخره‬‫موسى‬‫ثم‬‫فإن‬ .‫بينة‬‫اقيل‬‫فلم‬‫ل‬‫اقلت‬‫أن‬‫معنى‬‫اقوله‬‫مرج‬‫البحرين‬‫هو‬ ‫بحر‬‫واحد‬‫لالجواب‬‫ل‬‫ف‬ .‫لا‬‫ل‬‫أيض‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫يجلوز‬‫لن‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لالى‬‫ل‬‫تع‬‫لا‬‫ل‬‫بينهم‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لرزخ‬‫ل‬‫ب‬ ‫والبرزخ‬‫مع‬ .‫حاجز‬‫أدنا‬‫دنقول‬‫لهذا‬‫المخالف‬‫إن‬‫كان‬‫المر‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لم‬‫ل‬‫تزع‬‫لا‬‫ل‬‫فأردن‬ ‫ثمادنية‬‫بحار‬‫في‬‫فإن‬ .‫السلم‬‫ذكر‬‫المحيط‬‫اقيل‬‫له‬‫ذلك‬‫على‬‫تخوم‬‫العالم‬‫بغير‬
 • 15. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫دنهاية‬،‫تعرف‬‫وإن‬‫ذكر‬‫القسطنطيني‬‫اقيل‬‫ذاك‬‫خليج‬‫من‬‫لي‬‫ل‬‫الروم‬‫لرج‬‫ل‬‫يخ‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬ ‫اصقلية‬‫آل‬‫ترى‬‫ادنهم‬‫ابدا‬‫يغزون‬،‫فيه‬‫فإن‬‫ذكر‬‫الخزري‬‫اقيل‬‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لك‬‫ل‬‫تل‬‫لرة‬‫ل‬‫بحي‬‫آل‬ ‫ترى‬‫أن‬‫اكثر‬‫الناس‬‫يسمودنها‬‫بحيرة‬،‫رطبرستان‬‫أولم‬‫تر‬‫إلى‬‫اقرب‬،‫أرطرافها‬‫فإن‬ ‫اقال‬‫المقلوبة‬‫والخوارزمية‬‫اقيل‬‫له‬‫من‬‫جعل‬‫هاتين‬‫من‬‫هذه‬‫لة‬‫ل‬‫الجمل‬‫له‬‫ل‬‫لزم‬‫أن‬ ‫يجعل‬‫بحيرات‬‫الرحاب‬‫وفارس‬‫وتركستان‬‫فيجاوز‬‫فإن‬ .‫العشرين‬‫ادنصف‬‫رجع‬ ‫إلى‬‫اقولنا‬‫وا‬.‫أعلم‬ ‫وأما‬‫الدنهار‬‫الفائضة‬‫في‬،‫المملكة‬‫فالمشهور‬‫منها‬‫فيما‬‫رأيت‬‫وميزت‬‫اثنا‬.‫عشر‬ ‫دجلة‬‫والفلرات‬‫والنيلل‬‫وجيحلون‬‫ودنهلر‬‫الشلاش‬‫وسليحان‬‫وجيحلان‬‫وبلردان‬ ‫ومهران‬‫ودنهر‬‫الرس‬‫ودنهر‬‫لك‬‫ل‬‫المل‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬،‫لواز‬‫ل‬‫اله‬‫لري‬‫ل‬‫يج‬‫لا‬‫ل‬‫فيه‬‫لا‬‫ل‬‫ودودنه‬ .‫لفن‬‫ل‬‫الس‬ ‫خمسة‬‫عشر‬‫دنهر‬ :‫أخرى‬‫المروين‬‫ودنهر‬‫هراة‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬‫لتان‬‫ل‬‫سجس‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬‫لخ‬‫ل‬‫بل‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬ ‫الصغد‬‫ورطيفوري‬‫وزدندرود‬‫ودنهر‬‫العباس‬‫وبردى‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬‫الردن‬‫لوب‬‫ل‬‫والمقل‬‫لر‬‫ل‬‫ودنه‬ ‫ادنطاكية‬‫ودنهر‬‫ارجان‬‫ودنهر‬‫شيرين‬‫ودنهر‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لمندر‬‫ل‬‫س‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لدهن‬‫ل‬‫بع‬،‫لغار‬‫ل‬‫ص‬‫لذكر‬‫ل‬‫دن‬ ‫بعضهن‬‫في‬‫الاقاليم‬‫مثل‬‫دنهر‬‫رطاب‬‫والنهروان‬‫والزاب‬.‫ودنظائرهن‬ ‫فأما‬‫دجلة‬‫فإدنها‬‫عين‬‫تخرج‬‫من‬‫تحت‬‫لاط‬‫ل‬‫رب‬‫ذي‬‫لن‬‫ل‬‫القردني‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لاب‬‫ل‬‫ب‬‫لات‬‫ل‬‫الظلم‬ ‫بإاقليم‬‫أاقور‬‫فوق‬،‫الموصل‬‫ثم‬‫يلقاها‬‫لدة‬‫ل‬‫ع‬‫لار‬‫ل‬‫ادنه‬‫لا‬‫ل‬‫منه‬‫لزاب‬‫ل‬‫ال‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫أن‬‫لا‬‫ل‬‫يلقاه‬ ‫الفرات‬‫وشعب‬‫النهروان‬.‫ببغداد‬ ‫وأما‬‫الفرات‬‫فإدنه‬‫يخرج‬‫من‬‫بلد‬‫الروم‬‫ثم‬‫يتقوس‬‫على‬‫إاقليم‬،‫لور‬‫ل‬‫ااق‬‫لعب‬‫ل‬‫ويتش‬ ‫إليه‬،‫الخابور‬‫ثم‬‫يدخل‬‫العراق‬‫ويتبطح‬‫خللف‬‫الكوفلة‬‫ويلقلى‬‫دجللة‬‫منله‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬ .‫شعب‬
 • 16. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫وأما‬‫النيل‬‫فمخرجه‬‫من‬‫بلد‬‫لة‬‫ل‬‫النوب‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لق‬‫ل‬‫يش‬‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لعب‬‫ل‬‫فيتش‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬ ،‫الفسطاط‬‫فنهر‬‫يفيض‬‫بالسكندرية‬‫ودنهر‬‫لر‬‫ل‬‫وذك‬ .‫بدمياط‬‫لادني‬‫ل‬‫الجيه‬‫له‬‫ل‬‫ادن‬‫لرج‬‫ل‬‫يخ‬ ‫من‬‫جبل‬‫القمر‬‫ثم‬‫ينصب‬‫في‬‫لن‬‫ل‬‫بحيرتي‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬‫لط‬‫ل‬‫خ‬‫لتواء‬‫ل‬‫الس‬‫لف‬‫ل‬‫ويطي‬‫لأرض‬‫ل‬‫ب‬ ‫واقال‬ .‫النوبة‬‫غيره‬‫ل‬‫يعرف‬‫له‬‫أول‬‫ول‬‫يدري‬‫أحد‬‫من‬‫لن‬‫ل‬‫أي‬‫لدثنا‬‫ل‬‫وح‬ .‫لل‬‫ل‬‫يقب‬‫لو‬‫ل‬‫أب‬ ‫الحسن‬‫الخليل‬‫بن‬‫الحسن‬‫السرخسي‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫بنيسابور‬‫أبو‬‫الحسن‬‫علللي‬ ‫بن‬‫محمد‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫القنطري‬‫المأمون‬‫بن‬‫احمد‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬ .‫السلمي‬‫محمد‬ ‫بن‬‫اخبردنا‬ :‫اقال‬ .‫خلف‬‫أبو‬‫صالح‬‫كاتب‬‫الليث‬‫بن‬‫سعد‬‫عن‬‫لروا‬‫ل‬‫ذك‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لث‬‫ل‬‫اللي‬ ‫وا‬‫اعلم‬‫إدنه‬‫كان‬‫رجل‬‫من‬‫بني‬‫العيص‬‫يقال‬‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لذ‬‫ل‬‫حائ‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬‫لي‬‫ل‬‫أب‬‫لالوم‬‫ل‬‫ش‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬ ‫العيص‬‫وإدنه‬‫خرج‬‫هاربا‬‫من‬‫ملك‬‫من‬‫ملوكهم‬‫حتى‬‫دخل‬‫ارض‬‫مصر‬‫فأاقام‬‫بها‬ ،‫سنين‬‫فلما‬‫رأى‬‫عجائب‬‫دنيلها‬‫وما‬‫يأتي‬‫به‬‫جعل‬‫ا‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫له‬‫ل‬‫دنفس‬‫أن‬‫ل‬‫لارق‬‫ل‬‫يف‬ ‫ساحلها‬‫حتى‬‫يبلغ‬‫منتهاه‬‫من‬‫حيث‬‫يخرج‬‫أو‬‫يموت‬‫اقبل‬‫ذلك‬‫فسار‬‫لتى‬‫ل‬‫ح‬‫ادنتهللى‬ ‫إلى‬‫بحر‬‫اخضر‬‫فنظر‬‫إلى‬‫النيل‬‫لق‬‫ل‬‫يش‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لي‬‫ل‬‫المقدس‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لو‬‫ل‬‫ه‬ ‫فصعد‬ :‫اقال‬ .‫المحيط‬‫على‬‫البحر‬‫فإذا‬‫هو‬‫برجل‬‫اقائم‬‫يصلي‬‫تحت‬‫شجرة‬‫تفاح‬ ‫فلما‬‫رآه‬‫استأدنس‬‫إليه‬‫وسلم‬‫فسأله‬ .‫عليه‬‫من‬‫حائذ‬ :‫اقال‬ .‫أدنت‬‫بن‬‫أبي‬‫شللالوم‬ ‫بن‬‫العيص‬‫بن‬‫إسحاق‬‫فمن‬ .‫صلعم‬‫لا‬‫ل‬‫أدن‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫أدنت‬‫لران‬‫ل‬‫عم‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬‫لص‬‫ل‬‫العي‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬ ‫إسحاق‬‫فما‬ :‫اقال‬ .‫عم‬‫الذي‬‫جاء‬‫بك‬‫يا‬‫جاء‬ :‫اقال‬ .‫عمران‬‫بي‬‫لذي‬‫ل‬‫ال‬‫لاء‬‫ل‬‫ج‬‫لك‬‫ل‬‫ب‬ ‫حتى‬‫ادنتهيت‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لع‬‫ل‬‫الموض‬‫لأوحى‬‫ل‬‫ف‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫لالى‬‫ل‬‫تع‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫أن‬‫لف‬‫ل‬‫اق‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬ ‫الموضع‬‫حتى‬‫يأتيك‬‫فقال‬ :‫اقال‬ .‫أمري‬‫له‬‫يا‬‫عمران‬‫اخبردني‬‫عن‬:‫لال‬‫ل‬‫فق‬ .‫لل‬‫ل‬‫الني‬ ‫لست‬‫بمخبرك‬‫دون‬‫أن‬‫تفعل‬‫ما‬‫وما‬ :‫اقال‬ .‫أسألك‬‫إذا‬ :‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫ذاك‬‫لت‬‫ل‬‫رجع‬‫لي‬‫ل‬‫إل‬ ‫وأدنا‬‫حي‬‫أاقمت‬‫عندي‬‫حتى‬‫يوحي‬‫ال‬‫إللي‬‫بلأمر‬‫أو‬‫يتوفلادني‬:‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لدفنني‬‫ل‬‫فت‬ ‫ذاك‬‫له‬ :‫اقال‬ .‫لك‬‫سر‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬‫لت‬‫ل‬‫أدن‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫البح‬‫لك‬‫ل‬‫فإدن‬‫لتأتي‬‫ل‬‫س‬‫لة‬‫ل‬‫داب‬‫لة‬‫ل‬‫مقارب‬
 • 17. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫للشمس‬‫إذا‬‫رطلعت‬‫اهوت‬‫إليها‬‫لتبتلعها‬‫فل‬‫يهولنك‬‫آمرها‬‫فاركبها‬‫لا‬‫ل‬‫فإدنه‬‫لذهب‬‫ل‬‫ت‬ ‫بك‬‫إلى‬‫جادنب‬،‫البحر‬‫فسر‬‫عليه‬‫راجعا‬‫حتى‬‫تنتهي‬‫إلى‬،‫النيل‬‫فسر‬‫عليلله‬‫فإدنللك‬ ‫ستبلغ‬‫أرضا‬‫من‬‫لد‬‫ل‬‫حدي‬‫لا‬‫ل‬‫جباله‬‫لجرها‬‫ل‬‫وش‬‫لهولها‬‫ل‬‫وس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫ارض‬،‫لب‬‫ل‬‫ذه‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫أن‬ ‫تنتهي‬‫وإذا‬‫بقبة‬‫من‬‫ذهب‬‫فيها‬‫ينتهي‬‫إليك‬‫علم‬‫فسار‬ .‫النيل‬‫حتى‬‫بلغ‬‫القبة‬‫فإذا‬ ‫ماء‬‫ينحدر‬‫من‬‫السور‬‫إلى‬‫القبة‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لترق‬‫ل‬‫يف‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لواب‬‫ل‬‫الب‬‫لا‬‫ل‬‫فأم‬ .‫لة‬‫ل‬‫الربع‬‫لة‬‫ل‬‫ثلث‬ ‫فتغيض‬‫في‬‫الرض‬‫وأما‬‫واحد‬‫فيشق‬‫على‬‫وجه‬‫الرض‬‫لو‬‫ل‬‫وه‬‫لرب‬‫ل‬‫فش‬ .‫لل‬‫ل‬‫الني‬ ‫منه‬‫واستراح‬‫أهوى‬‫إلى‬‫لور‬‫ل‬‫الس‬‫لعد‬‫ل‬‫ليص‬‫لاه‬‫ل‬‫فأت‬،‫لك‬‫ل‬‫مل‬‫لال‬‫ل‬‫فق‬‫لا‬‫ل‬‫ي‬ :‫له‬‫ل‬‫ل‬‫لذ‬‫ل‬‫حائ‬‫اقلف‬ ‫مكادنك‬‫فقد‬‫ادنتهى‬‫إليك‬‫علم‬،‫النيل‬‫وهذه‬‫الجنة‬‫وذكر‬‫الحديث‬.‫بطوله‬ ‫وأما‬‫جيحون‬‫فإن‬‫ابتداءه‬‫من‬‫بلد‬‫وخان‬‫يمد‬‫إللى‬‫لل‬‫ل‬‫الخت‬‫ثلم‬‫لع‬‫ل‬‫يتس‬‫ويعظلم‬ ‫ويقع‬‫إليه‬‫ستة‬‫دنهر‬ :‫ادنهار‬‫هلبك‬‫ثم‬‫دنهر‬‫بربان‬‫ثم‬‫دنهر‬‫فارغر‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لر‬‫ل‬‫دنه‬‫لديجاراغ‬‫ل‬‫ادن‬ ‫ثم‬‫دنهر‬‫وخشاب‬‫وهو‬‫اعمقهن‬‫ثم‬‫يلقاه‬‫دنهر‬‫القواديان‬‫ثم‬‫ادنهار‬‫لغادنيان‬‫ل‬‫الص‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬ ‫ذلك‬‫من‬‫جادنب‬‫هيطل‬‫ينحدر‬‫متبحرا‬‫إلى‬‫خوارزم‬‫لر‬‫ل‬‫فيق‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لرة‬‫ل‬‫بحي‬‫لرة‬‫ل‬‫م‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬ ‫سقى‬‫عدة‬‫من‬‫المدن‬‫مع‬‫مدن‬‫خوارزم‬‫كلها‬‫شراقا‬.‫وغربا‬ ‫وأما‬‫دنهر‬‫الشاش‬‫فإدنه‬‫يخرج‬‫عن‬‫يمين‬‫بلد‬‫لترك‬‫ل‬‫ال‬‫لد‬‫ل‬‫ويم‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لرة‬‫ل‬‫بحي‬‫لوارزم‬‫ل‬‫خ‬ ‫أيضا‬‫وهو‬‫يقارب‬‫جيحون‬‫في‬‫العظم‬‫إل‬‫أدنه‬‫شبه‬.‫الميت‬ ‫وأما‬‫سيحان‬‫وجيحان‬‫لردان‬‫ل‬‫وب‬‫لار‬‫ل‬‫ادنه‬ .‫لأدنهن‬‫ل‬‫ف‬‫لوس‬‫ل‬‫رطرس‬‫لة‬‫ل‬‫وأذدن‬،‫لة‬‫ل‬‫والمصيص‬ ‫يخرجن‬‫من‬‫بلد‬‫الروم‬‫ثم‬‫يفضن‬‫في‬‫وكذاك‬ .‫البحر‬‫سلائر‬‫ادنهلار‬‫لام‬‫ل‬‫الش‬‫آل‬‫لر‬‫ل‬‫دنه‬ ‫بردى‬‫والردن‬‫فإدنهما‬‫يفيضان‬‫في‬‫البحيرة‬‫وبردى‬ .‫المقلوبة‬‫لر‬‫ل‬‫يتفج‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لال‬‫ل‬‫جب‬ ‫فوق‬،‫دمشق‬‫ويشق‬‫القصبة‬‫ويسعي‬‫الكورة‬‫ثم‬‫ينقسم‬‫فضلته‬‫فبعض‬‫يتبحللر‬ ‫في‬‫ااقصى‬‫الكورة‬‫وبعض‬‫ينحدر‬‫إلى‬.‫الردن‬ ‫وأما‬‫دنهر‬‫مهران‬‫فإدنه‬‫يخرج‬‫من‬‫الهند‬‫ثم‬‫يفيض‬‫في‬‫بحر‬‫الصين‬‫بعد‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لاه‬‫ل‬‫يلق‬
 • 18. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫عدة‬‫ادنهار‬‫في‬‫الاقاليم‬‫ورطعم‬‫مائه‬‫ولودنه‬‫وزيادته‬‫وكون‬‫التماسيح‬‫فيه‬.‫كالنيل‬ ‫وأما‬‫دنهر‬‫الرس‬‫والملك‬‫والكر‬‫فأدنهن‬‫يخرجن‬‫من‬‫بلد‬‫لروم‬‫ل‬‫ال‬‫لقين‬‫ل‬‫فيس‬‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬ ‫الرحاب‬‫ثم‬‫يفضن‬‫في‬‫بحيرة‬.‫الخزر‬ ‫وأما‬‫ادنهار‬‫الهواز‬‫فإدنها‬‫عدة‬‫ادنهار‬‫تنحدر‬‫على‬‫الاقليم‬‫من‬‫لال‬‫ل‬‫الجب‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬‫لع‬‫ل‬‫تجتم‬ ‫بحصن‬‫مهدي‬‫وتفيض‬‫في‬‫بحر‬‫الصين‬‫عند‬‫ووجدت‬ .‫عبادان‬‫في‬‫كتاب‬‫بالبصرة‬ ‫أربعة‬‫ادنهار‬‫من‬‫الجنة‬‫في‬‫النيل‬ :‫الددنيا‬‫وجيحون‬‫والفرات‬‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬ .‫والرس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫ادنهار‬‫الزبدادني‬ :‫النار‬‫والكر‬‫وسنجة‬.‫والسم‬ ‫وأما‬‫دنهر‬‫المروين‬‫وهراة‬‫وسجستان‬‫وبلخ‬‫فإدنها‬‫تخرج‬‫من‬‫لة‬‫ل‬‫أربع‬‫لوادنب‬‫ل‬‫ج‬‫لد‬‫ل‬‫بل‬ ‫الغور‬‫ثم‬‫تنحدر‬‫إلى‬‫هذه‬‫العرر‬.‫فتسقيها‬ ‫وأما‬‫رطيفوري‬‫فإدنه‬‫ينحدر‬‫من‬‫جبال‬‫جرجان‬‫فيسقى‬‫ودنهر‬ .‫الكورة‬‫الري‬‫يخرج‬ ‫من‬‫فوق‬‫البلد‬‫من‬‫شبه‬‫فوارة‬‫ثم‬‫ينشعب‬‫وينحدر‬‫على‬‫لدرود‬‫ل‬‫وزدن‬ .‫لد‬‫ل‬‫البل‬‫لدر‬‫ل‬‫ينح‬ ‫من‬‫جبال‬‫اصفهان‬‫ثم‬‫يدخل‬‫اليهودية‬‫ويسقي‬.‫الكورة‬ ‫وأما‬‫ادنهار‬‫فارس‬‫فإدنها‬‫تفيض‬‫في‬‫خمس‬‫بحيرات‬‫في‬‫الاقليم‬‫ودنهررطاب‬‫يقبل‬ ‫من‬ ‫البرج‬‫اقبل‬‫سميرم‬‫ثم‬‫يمد‬‫على‬‫تخوم‬‫فارس‬‫ثم‬‫يفيض‬‫في‬‫بحر‬‫الصين‬‫عند‬ ‫سينيزودنهر‬‫ارجان‬‫يتفجر‬‫من‬‫جبال‬‫فارس‬‫لع‬‫ل‬‫ويق‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لاء‬‫ل‬‫م‬‫لح‬‫ل‬‫مال‬‫لت‬‫ل‬‫تح‬‫لة‬‫ل‬‫العقب‬ ‫ويسقي‬‫الكورة‬.‫بالقسمة‬ ‫ذكر‬‫السامي‬‫واختلفها‬ ‫اعلم‬‫أن‬‫في‬‫السلم‬‫بلدادنا‬‫وكورا‬‫واقرى‬‫تتفق‬،‫أسماءها‬‫لاين‬‫ل‬‫وتتب‬،‫لعها‬‫ل‬‫مواض‬
 • 19. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫ويشكل‬‫على‬‫الناس‬،‫لا‬‫ل‬‫آمره‬‫لوبون‬‫ل‬‫والمنس‬‫لا‬‫ل‬‫فرأين‬ .‫لا‬‫ل‬‫إليه‬‫أن‬‫لدم‬‫ل‬‫دنق‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لاب‬‫ل‬‫الب‬ ‫ودنفرده‬،‫لها‬‫ودنذكر‬‫أيضا‬‫السامي‬‫التي‬‫يختلف‬‫لا‬‫ل‬‫فيه‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬،‫لاليم‬‫ل‬‫الاق‬‫لإن‬‫ل‬‫ف‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬ ‫يفيد‬‫من‬‫دخلها‬‫ل‬.‫محالة‬ ‫لوس‬‫ل‬‫الس‬‫لورة‬‫ل‬‫ك‬‫لى‬‫ل‬‫بأاقص‬‫لرب‬‫ل‬‫المغ‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬،‫لأوله‬‫ل‬‫ب‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬،‫لل‬‫ل‬‫بهيط‬‫لورة‬‫ل‬‫وك‬ ‫وبالمغرب‬ .‫بخوزستان‬‫سوسة‬‫لس‬‫ل‬‫ارطرابل‬ .‫أيضا‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لاحل‬‫ل‬‫س‬،‫لق‬‫ل‬‫دمش‬ ‫وأخرى‬‫على‬‫ساحل‬‫بيروت‬ .‫براقة‬‫مدينة‬،‫بدمشق‬‫ومدينة‬‫عسقلن‬ .‫بخوزستان‬ ‫مدينة‬‫على‬‫ساحل‬،‫فلسطين‬‫ومنبر‬‫رمادة‬ .‫ببلخ‬‫مدينة‬،‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬،‫لخ‬‫ل‬‫ببل‬ ‫وأخرى‬،‫بنيسابور‬‫وأخرى‬‫رطبران‬ .‫بالرملة‬‫مدينة‬‫على‬‫تخوم‬،‫لومس‬‫ل‬‫اق‬‫لتاق‬‫ل‬‫ورس‬ ‫ورطابران‬ .‫سرخس‬‫اقصبة‬‫لتان‬‫ل‬‫ورطبرس‬ .‫رطوس‬‫لة‬‫ل‬‫ورطبري‬ .‫لورة‬‫ل‬‫ك‬‫لبة‬‫ل‬‫اقص‬.‫الردن‬ ‫ورطواران‬‫كورة‬‫ورطلبرك‬ .‫بالسند‬‫لع‬‫ل‬‫موض‬‫اقوهسلتان‬ .‫لالري‬‫ل‬‫ب‬‫كلورة‬،‫لان‬‫ل‬‫بخراس‬ ‫ومدينة‬‫رطبس‬ .‫بكرمان‬‫التمر‬‫لس‬‫ل‬‫ورطب‬‫لاب‬‫ل‬‫العن‬‫لدينتان‬‫ل‬‫م‬‫لتان‬‫ل‬‫دهس‬ .‫لتان‬‫ل‬‫بقوهس‬ ‫مدينة‬،‫لان‬‫ل‬‫بكرم‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬،‫لان‬‫ل‬‫بجرج‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬‫لا‬‫ل‬‫دنس‬ .‫لادغيس‬‫ل‬‫بب‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لان‬‫ل‬‫بخراس‬ ‫وأخرى‬،‫لارس‬‫ل‬‫بف‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬‫لاء‬‫ل‬‫البيض‬ .‫لان‬‫ل‬‫بكرم‬‫لا‬‫ل‬‫دنس‬،‫لارس‬‫ل‬‫ف‬‫لورة‬‫ل‬‫وك‬،‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬ ‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬‫لرة‬‫ل‬‫البص‬ .‫لالخزر‬‫ل‬‫ب‬،‫لالعراق‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬‫لرة‬‫ل‬‫الحي‬ .‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لادنت‬‫ل‬‫ك‬ ،‫بالكوفة‬‫واقرية‬،‫بفارس‬‫لزل‬‫ل‬‫ومن‬،‫لتان‬‫ل‬‫بسجس‬‫لة‬‫ل‬‫ومحل‬‫لور‬‫ل‬‫الج‬ .‫لابور‬‫ل‬‫بنيس‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬ ،‫بفارس‬‫والجور‬‫محلة‬‫حلوان‬ .‫بنيسابور‬‫كورة‬،‫بالعراق‬‫ومدينة‬،‫بمصللر‬‫واقريللة‬ ،‫لابور‬‫ل‬‫بنيس‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬‫لرخ‬‫ل‬‫ك‬ .‫لتان‬‫ل‬‫بقوهس‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لامرا‬‫ل‬‫بس‬‫لة‬‫ل‬‫ومحل‬،‫لداد‬‫ل‬‫ببغ‬‫لبر‬‫ل‬‫ومن‬ ،‫بالرحاب‬‫واقرية‬‫وكرخة‬ .‫ببغداد‬‫مدينة‬‫كروخ‬ .‫بخوزستان‬‫مدينة‬‫لاش‬‫ل‬‫الش‬ .‫بهراة‬ ‫كورة‬،‫بهيطل‬‫واقرية‬‫استراباذ‬ .‫بالري‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لان‬‫ل‬‫بجرج‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬‫لا‬‫ل‬‫بنس‬.‫لان‬‫ل‬‫خراس‬ ‫كرج‬‫دناحية‬‫ومدينة‬،‫لهمذان‬‫واقرية‬‫لتجرد‬‫ل‬‫دس‬ .‫بالري‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لغادنيان‬‫ل‬‫بالص‬‫لرى‬‫ل‬‫واق‬ ‫بالري‬،‫ودنيسابور‬‫لتجرد‬‫ل‬‫ودس‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لون‬‫ل‬‫مغ‬ .‫لان‬‫ل‬‫بكرم‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لومس‬‫ل‬‫بق‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬
 • 20. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫لند‬‫ل‬‫باس‬ .‫لان‬‫ل‬‫بكرم‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لغادنيان‬‫ل‬‫بالص‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬‫اوه‬ .‫لند‬‫ل‬‫بالس‬‫لدينتان‬‫ل‬‫م‬.‫لال‬‫ل‬‫بالجب‬ ‫الهواز‬‫مصر‬،‫خوزستان‬‫واقرية‬‫الراقة‬ .‫بالري‬،‫بأثور‬‫ومدينة‬‫لوار‬‫ل‬‫خ‬ .‫لتان‬‫ل‬‫بقوهس‬ ‫مدينة‬،‫بالري‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لوم‬‫ل‬‫تخ‬،‫لومس‬‫ل‬‫اق‬‫لور‬‫ل‬‫وخ‬،‫لخ‬‫ل‬‫ببل‬‫لور‬‫ل‬‫وخ‬.‫لتان‬‫ل‬‫بقوهس‬ ‫دنواقان‬‫مدينة‬،‫لوس‬‫ل‬‫بط‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬‫لان‬‫ل‬‫ومواق‬ .‫لابور‬‫ل‬‫بنيس‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لان‬‫ل‬‫ومنواق‬ .‫لاب‬‫ل‬‫بالرح‬ ‫مدينة‬‫الكوفة‬ .‫بكرمان‬،‫بالعراق‬‫وكوفا‬‫مدينة‬‫وكوفن‬ .‫ببادغيس‬‫لاط‬‫ل‬‫رب‬.‫لورد‬‫ل‬‫ابي‬ ‫خادنقين‬‫مدينة‬‫بحلوان‬،‫العراق‬‫والخادنقين‬،‫بالكوفة‬‫لة‬‫ل‬‫وخادنواق‬،‫لاثور‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫والخادنق‬ ‫متعبد‬‫الكراميين‬‫الحديثة‬ .‫بإيليا‬‫مدينة‬‫على‬،‫دجلة‬‫وأخرى‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لرات‬‫ل‬‫ألف‬،‫لااقور‬‫ل‬‫ب‬ ‫والحد ث‬‫مدينة‬،‫بقنسرين‬‫والمحدثة‬‫منزل‬‫ببرية‬‫النبك‬ .‫تيماء‬‫لد‬‫ل‬‫والعودني‬‫لدينتان‬‫ل‬‫م‬ ،‫بالحجاز‬‫ومنزلن‬‫ببرية‬‫الزراقاء‬ .‫تيماء‬‫اقرية‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لق‬‫ل‬‫رطري‬،‫لري‬‫ل‬‫ال‬‫لع‬‫ل‬‫وموض‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫رطريق‬‫عكا‬ .‫دمشق‬‫مدينة‬‫على‬‫ساحل‬،‫الردن‬‫لك‬‫ل‬‫وع‬‫لة‬‫ل‬‫اقبيل‬‫لة‬‫ل‬‫اليهودي‬ .‫لاليمن‬‫ل‬‫ب‬ ‫اقصبة‬،‫اصفهان‬‫واقصبة‬‫الدنبار‬ .‫جوزجان‬‫مدينة‬،‫لبغداد‬‫وادنبار‬‫مدينة‬.‫لان‬‫ل‬‫بجوزج‬ ‫اصفهان‬‫كورة‬‫واقرية‬‫اصفهادنك‬‫في‬،‫رطريقها‬‫والصبهادنات‬‫مدينة‬‫مدينة‬ .‫بفارس‬ ‫مدينة‬‫النبي‬‫صلى‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫له‬‫ل‬‫علي‬‫للم‬‫ل‬‫وس‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬،‫لري‬‫ل‬‫ال‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬،‫لفهان‬‫ل‬‫اص‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬ ،‫السلم‬‫والمدائن‬‫لا‬‫ل‬‫كوت‬ .‫بالعراق‬‫لا‬‫ل‬‫رب‬‫لا‬‫ل‬‫وكوت‬‫لق‬‫ل‬‫الطري‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬.‫لالعراق‬‫ل‬‫ب‬ ‫الدسكرة‬،‫بخوزستان‬‫ودسكرة‬‫لاراب‬‫ل‬‫ب‬ .‫لراق‬‫ل‬‫الع‬‫رسلتاق‬،‫لبيجاب‬‫ل‬‫باس‬‫لاب‬‫ل‬‫وفاري‬ ‫الطالقان‬ .‫بجوزجان‬‫مدينة‬،‫بالديلم‬‫ورطالقان‬‫ابشين‬ .‫جوزجان‬‫حضللرة‬‫الشللار‬ ‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬‫لراة‬‫ل‬‫ه‬ .‫لن‬‫ل‬‫بغزدني‬‫لان‬‫ل‬‫خراس‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬‫بغلن‬ .‫لطخر‬‫ل‬‫لص‬‫لا‬‫ل‬‫العلي‬‫لفلى‬‫ل‬‫والس‬ ‫مدينتان‬‫اسداواذ‬ .‫بطخارستان‬‫مدينة‬،‫بالجبال‬‫واقرية‬‫بيار‬ .‫بنيسابور‬‫شبه‬‫مدينللة‬ ،‫لومس‬‫ل‬‫بق‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬‫لا‬‫ل‬‫بنس‬‫ووذار‬ .‫لان‬‫ل‬‫خراس‬‫لتاق‬‫ل‬‫رس‬‫لان‬‫ل‬‫جرج‬ .‫لمراقند‬‫ل‬‫لس‬‫لورة‬‫ل‬‫ك‬ ‫والجرجادنية‬ .‫بالديلم‬‫مدينة‬‫بلخ‬ .‫بخوارزم‬‫وبلخان‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬‫لن‬‫ل‬‫اقزوي‬ .‫لورد‬‫ل‬‫ابي‬ ‫مدينة‬‫للري‬‫واقزوينك‬‫اقرية‬‫فلسطين‬ .‫بالدينور‬
 • 21. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫الشام‬‫واقرية‬‫الرملة‬ .‫بالعراق‬‫اقصبة‬،‫فلسطين‬‫واقرية‬،‫بالعراق‬‫واقرية‬‫الرمل‬ ‫مدينة‬‫فربر‬ .‫بخوزستان‬‫مدينة‬‫على‬‫جيحون‬‫لره‬‫ل‬‫وف‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لتان‬‫ل‬‫لسجس‬‫لراوه‬‫ل‬‫واف‬ ‫رباط‬‫امل‬ .‫دنسا‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لون‬‫ل‬‫جيح‬‫لبة‬‫ل‬‫واقص‬‫لتان‬‫ل‬‫رطبرس‬‫لل‬‫ل‬‫وات‬‫لبة‬‫ل‬‫اقص‬.‫لزر‬‫ل‬‫الخ‬ ‫لاذ‬‫ل‬‫بكراب‬‫لبه‬‫ل‬‫ش‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لان‬‫ل‬‫بجرج‬‫لزل‬‫ل‬‫ومن‬‫لل‬‫ل‬‫الني‬ .‫لتان‬‫ل‬‫بسجس‬‫لر‬‫ل‬‫دنه‬‫لر‬‫ل‬‫مص‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬ ‫جبلة‬ .‫بالعراق‬‫مدينة‬،‫لحمص‬‫وجبيل‬‫على‬‫ساحل‬‫اقبا‬ .‫دمشق‬‫مدينة‬،‫بفرغادنللة‬ ‫واقرية‬،‫بيثرب‬‫ومنزل‬‫اقومس‬ .‫بالبادية‬‫كورة‬‫بالديلم‬‫لة‬‫ل‬‫واقومس‬‫لة‬‫ل‬‫اقري‬.‫لبهان‬‫ل‬‫باص‬ ‫الشامات‬‫دنواحي‬،‫الشام‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬،‫لان‬‫ل‬‫بكرم‬‫وربلع‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫سلواد‬‫جلرش‬ .‫دنيسلابور‬ ‫مدينة‬،‫باليمن‬‫وجبل‬‫جرش‬‫سنجان‬ .‫بالردن‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لاب‬‫ل‬‫بالرح‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬،‫لرو‬‫ل‬‫بم‬ ‫واقرية‬،‫بنيسابور‬‫وسنجار‬‫مدينة‬‫لأثور‬‫ل‬‫ب‬‫وزدنجلان‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لرو‬‫ل‬‫م‬ .‫لللري‬‫الشلاهجان‬ ‫ومرو‬‫سقيا‬ .‫الروذ‬‫يزيد‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لزل‬‫ل‬‫ومن‬‫لاز‬‫ل‬‫بالحج‬‫لقيا‬‫ل‬‫س‬‫لي‬‫ل‬‫بن‬‫لرموت‬‫ل‬‫حض‬ .‫لار‬‫ل‬‫غف‬ ‫مدينة‬،‫بالحقاف‬‫ومحلة‬‫الرصافة‬ .‫بالموصل‬‫ربع‬‫بغداد‬‫واقرية‬‫لوى‬‫ل‬‫دنين‬ .‫لان‬‫ل‬‫بارج‬ ‫القديمة‬‫والحديثة‬‫عسكر‬ .‫بالموصل‬‫ابي‬‫جعفر‬‫بجادنب‬‫بغداد‬،‫لراقي‬‫ل‬‫الش‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬ ،‫لرة‬‫ل‬‫بالبص‬‫لكر‬‫ل‬‫وعس‬‫لرم‬‫ل‬‫مك‬‫لورة‬‫ل‬‫ك‬،‫لتان‬‫ل‬‫بخوزس‬‫لكر‬‫ل‬‫وعس‬‫لر‬‫ل‬‫بنجهي‬‫لة‬‫ل‬‫دناحي‬،‫لخ‬‫ل‬‫ببل‬ ‫والعسكر‬‫محلة‬،‫بالرملة‬‫وأخرى‬،‫بنيسابور‬‫واقرية‬‫الدورق‬ .‫ببخارا‬‫كورة‬‫ومدينللة‬ ‫لة‬‫ل‬‫واقري‬‫لة‬‫ل‬‫الزبيدي‬ .‫لتان‬‫ل‬‫بخوزس‬‫لزل‬‫ل‬‫من‬،‫لال‬‫ل‬‫بالجب‬‫لر‬‫ل‬‫وآخ‬‫لح‬‫ل‬‫بالبطائ‬‫لاء‬‫ل‬‫وم‬‫لة‬‫ل‬‫بالبادي‬ ‫والزبدادني‬‫مدينة‬‫الحدادة‬ .‫بدمشق‬‫اقرية‬،‫بقومس‬‫لة‬‫ل‬‫والحدادي‬‫لة‬‫ل‬‫اقري‬.‫لح‬‫ل‬‫بالبطائ‬ ‫دنيسابور‬‫وسابور‬‫وجندى‬‫سابور‬‫ثل ث‬‫كور‬‫بناهن‬‫سابور‬‫وبنى‬‫بارجان‬‫مدينة‬‫بل‬ ‫سابور‬‫وباصطخر‬‫لان‬‫ل‬‫كرم‬ .‫ارسابور‬،‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬‫لان‬‫ل‬‫وكرم‬‫لاهان‬‫ل‬‫ش‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لال‬‫ل‬‫بالجب‬ ‫وكرمينية‬‫مدينة‬،‫ببخارا‬‫وبيتكرما‬‫لة‬‫ل‬‫اقري‬‫لان‬‫ل‬‫عم‬ .‫لا‬‫ل‬‫بايلي‬‫لورة‬‫ل‬‫ك‬،‫لالجزيرة‬‫ل‬‫ب‬‫لان‬‫ل‬‫وعم‬ ‫مدينة‬‫الزاب‬ .‫بفلسطين‬‫دناحية‬،‫بالمغرب‬‫ودنهر‬‫اسكاف‬ .‫بأاقور‬‫العليللا‬‫والسللفلى‬
 • 22. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫جيلن‬ .‫ببغداد‬‫لديلم‬‫ل‬‫بال‬‫لتي‬‫ل‬‫ال‬‫لميها‬‫ل‬‫تس‬‫لة‬‫ل‬‫العام‬،‫كيلن‬‫لل‬‫ل‬‫والجي‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬.‫لالعراق‬‫ل‬‫ب‬ ‫جزيرة‬‫العرب‬،‫إاقليم‬‫وجزيرة‬‫ابن‬‫عمر‬،‫بأاقور‬‫لرة‬‫ل‬‫وجزي‬‫لي‬‫ل‬‫بن‬،‫لة‬‫ل‬‫زغناي‬‫لرة‬‫ل‬‫وجزي‬ ‫أبي‬‫شريك‬،‫بافريقية‬‫والجزيرة‬‫مدينة‬،‫لطاط‬‫ل‬‫بالفس‬‫لرة‬‫ل‬‫وجزي‬‫لي‬‫ل‬‫بن‬‫لدان‬‫ل‬‫ح‬‫لر‬‫ل‬‫ببح‬ ‫اقلعة‬ .‫القلزم‬،‫الصراط‬‫واقلعة‬،‫القوارب‬‫واقلعة‬،‫برجمة‬‫واقلعة‬،‫لور‬‫ل‬‫النس‬‫لة‬‫ل‬‫واقلع‬ ،‫شميت‬‫واقلعة‬‫ابن‬،‫الهرب‬‫واقلعة‬‫ابي‬،‫ثور‬‫واقلعة‬‫لوط‬‫ل‬‫البل‬،‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫والقلع‬ ،‫بالرحاب‬‫كلهن‬‫حصن‬ .‫مدن‬‫مهدي‬‫مدينة‬،‫بالهواز‬‫وحصن‬،‫السودان‬‫وحصللن‬ ،‫البرار‬‫وحصن‬‫ابن‬،‫صالح‬‫مدن‬،‫بسجلماسة‬‫لن‬‫ل‬‫حص‬‫لة‬‫ل‬‫بلكودن‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لدلس‬‫ل‬‫بالدن‬ ‫حصن‬‫لوابي‬‫ل‬‫الخ‬،‫لام‬‫ل‬‫بالش‬‫لن‬‫ل‬‫حص‬‫لور‬‫ل‬‫منص‬‫لر‬‫ل‬‫اقص‬ .‫لالثغور‬‫ل‬‫ب‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬،‫لبيرة‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫واقص‬ ‫الجص‬،‫لالعراق‬‫ل‬‫ب‬‫لر‬‫ل‬‫واقص‬‫لوس‬‫ل‬‫الفل‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لاهرت‬‫ل‬‫بت‬‫لر‬‫ل‬‫اقص‬،‫لي‬‫ل‬‫الفريق‬‫لة‬‫ل‬‫ومدين‬ ‫القصور‬،‫بافريقية‬‫اقصر‬‫الريح‬‫منزل‬،‫بنيسابور‬‫اقصر‬‫لوص‬‫ل‬‫اللص‬‫لزل‬‫ل‬‫من‬.‫لال‬‫ل‬‫بالجب‬ ‫تاهرت‬‫العليا‬‫كورة‬‫والسفلى‬‫لد‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫ين‬‫لوق‬‫ل‬‫س‬ .‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬،‫لة‬‫ل‬‫بافريقي‬ ‫سوق‬‫ابن‬،‫حبلة‬‫سوق‬،‫كرى‬‫سوق‬‫ابن‬،‫مبلول‬‫سوق‬،‫ابراهيم‬‫مدن‬،‫بتللاهرت‬ ‫لواق‬‫ل‬‫اس‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لام‬‫ل‬‫أي‬‫لة‬‫ل‬‫الجمع‬،‫لتان‬‫ل‬‫بخوزس‬‫لدن‬‫ل‬‫م‬‫لتان‬‫ل‬‫رطخارس‬‫لمى‬‫ل‬‫تس‬.‫لوااقا‬‫ل‬‫اس‬ ‫الحساء‬‫كورة‬‫ومنزل‬‫القادسية‬ .‫بالحجاز‬‫مدينة‬،‫بالكوفة‬‫ومنزل‬‫غللزة‬ .‫بسامرا‬ ،‫بفلسطين‬‫الغزة‬‫بطحاء‬ .‫بتاهرت‬‫مكة‬‫والبطحات‬‫مدينة‬‫هران‬ .‫بتاهرت‬‫اقريللة‬ ،‫باصفهان‬‫وهران‬‫مدينة‬‫تبريز‬ .‫بتاهرت‬‫بالرحاب‬‫وتبرين‬‫تللاويلت‬ .‫بتاهرت‬‫ابللي‬ ،‫مغول‬‫وأخرى‬‫مدينتان‬‫عين‬ .‫بتاهرت‬‫المغطا‬،‫لقلية‬‫ل‬‫باص‬‫لن‬‫ل‬‫وعي‬‫لة‬‫ل‬‫زرب‬،‫لالثغور‬‫ل‬‫ب‬ ‫وراس‬‫العين‬،‫بأثور‬‫لدن‬‫ل‬‫م‬،‫لرى‬‫ل‬‫واق‬‫لع‬‫ل‬‫وينب‬‫لاز‬‫ل‬‫بالحج‬‫لا‬‫ل‬‫وعينودن‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لة‬‫ل‬‫لويل‬‫لت‬‫ل‬‫بي‬ ‫لون‬‫ل‬‫عين‬‫لة‬‫ل‬‫اقري‬‫لبرة‬‫ل‬‫ص‬ .‫لا‬‫ل‬‫بايلي‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لة‬‫ل‬‫بافريقي‬‫لرى‬‫ل‬‫وأخ‬‫لى‬‫ل‬‫مرس‬ .‫لة‬‫ل‬‫ببراق‬،‫لرز‬‫ل‬‫الخ‬ ‫ومرسى‬،‫الحجامين‬‫ومرسى‬،‫الحجر‬‫ومرسى‬،‫الدجاج‬‫مدن‬‫خللرارة‬ .‫بالمغرب‬ ‫اقرية‬،‫بفارس‬‫ومدينة‬‫لول‬‫ل‬‫ك‬ .‫لاهرت‬‫ل‬‫بت‬‫لدائن‬‫ل‬‫م‬،‫لة‬‫ل‬‫بافريقي‬،‫لرق‬‫ل‬‫والمش‬.‫لارس‬‫ل‬‫وف‬
 • 23. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫لويم‬‫ل‬‫ج‬‫لي‬‫ل‬‫اب‬‫لد‬‫ل‬‫احم‬،‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لة‬‫ل‬‫واقري‬‫لويم‬‫ل‬‫ج‬‫لطنطينية‬‫ل‬‫اقس‬ .‫لارس‬‫ل‬‫بف‬‫لنطينية‬‫ل‬‫واقس‬ ‫واقسطيلية‬‫مدن‬،‫بالمغرب‬‫والقسطل‬‫اقرية‬‫على‬‫تخوم‬‫معرة‬ .‫الشام‬،‫لان‬‫ل‬‫النعم‬ ‫ومعرة‬،‫اقنسرين‬‫مدينتان‬‫لون‬‫ل‬‫اللج‬ .‫لام‬‫ل‬‫بالش‬‫لدينتان‬‫ل‬‫م‬‫لر‬‫ل‬‫ثغ‬ .‫لام‬‫ل‬‫بالش‬‫لوس‬‫ل‬‫رطرس‬ ‫وعلى‬‫ساحل‬‫الشام‬‫دار‬ .‫ادنطرسوس‬‫البلط‬‫بمصر‬،‫الروم‬‫وبلط‬‫مروان‬‫مدينة‬ ،‫بالدندلس‬‫وتسمى‬‫ايليا‬‫وادي‬ .‫البلط‬‫القرى‬،‫بالحجاز‬‫وادي‬‫لان‬‫ل‬‫الرم‬‫لدلس‬‫ل‬‫بالدن‬ ‫مع‬‫وادي‬‫بادنياس‬ .‫الحجارة‬،‫مدينة‬‫وبادناس‬‫دنهر‬،‫بدمشق‬‫بيسان‬‫مدينة‬.‫بالردن‬ ‫الرها‬‫مدينة‬،‫بأثور‬‫وادي‬‫الرها‬‫مدينة‬‫لن‬‫ل‬‫وم‬ .‫بافريقية‬‫لدن‬‫ل‬‫الم‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫لا‬‫ل‬‫له‬‫لثر‬‫ل‬‫أك‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫اسم‬‫دنحومكة‬،‫وبكة‬‫المدينة‬‫يثرب‬‫لة‬‫ل‬‫رطيب‬‫لة‬‫ل‬‫رطاب‬‫لابرة‬‫ل‬‫ج‬‫لكينة‬‫ل‬‫مس‬‫لورة‬‫ل‬‫مخب‬‫لدر‬‫ل‬‫ين‬ ‫الدار‬‫دار‬،‫الهجرة‬‫بيت‬‫المقدس‬‫ايليا‬‫القدس‬،‫البلط‬‫عمان‬‫صحار‬،‫مزون‬‫عدن‬ ،‫سمران‬‫الصرة‬،‫الحيس‬‫البحرين‬‫جور‬ .،‫هجر‬‫فيروزا‬،‫باذ‬‫دنسا‬‫وثل ث‬ .‫البيضللاء‬ ‫اقصبات‬‫لمى‬‫ل‬‫تس‬‫لتان‬‫ل‬‫شهرس‬‫لان‬‫ل‬‫جرج‬‫لابور‬‫ل‬‫س‬،‫لا ث‬‫ل‬‫ك‬‫لبات‬‫ل‬‫واقص‬‫لمى‬‫ل‬‫تس‬‫لماء‬‫ل‬‫باس‬ ‫كورها‬‫ولهن‬‫اسماء‬‫غيرها‬‫مثل‬‫بخارا‬‫ودنيسابور‬.‫ومصر‬ ‫وأما‬‫الشياء‬‫التي‬‫يختلف‬‫فيها‬‫أهل‬‫الاقاليم‬‫فهي‬‫مثل‬‫لام‬‫ل‬‫لح‬‫لزار‬‫ل‬‫ج‬،‫لاب‬‫ل‬‫اقص‬ ‫كرسف‬‫عطب‬،‫اقطن‬‫اقطان‬،‫حلج‬‫البزازين‬‫الكرابيسيين‬،‫الرهاددنة‬‫جبان‬‫رطباخ‬ ‫بقال‬‫فامي‬،‫تاجر‬‫ميزاب‬‫مرزاب‬‫مزراب‬،‫مثعب‬‫بااقلى‬،‫فول‬‫اقدر‬،‫برمة‬‫مواقللدة‬ ،‫اثافي‬‫زدنبيل‬‫مكتل‬،‫اقفة‬‫سفل‬‫مركن‬‫إجادنة‬،‫تغار‬‫اقنطار‬،‫بهار‬‫من‬،‫لل‬‫ل‬‫ررط‬‫لة‬‫ل‬‫حب‬ ،‫رطسوج‬‫خادم‬‫اقيم‬‫لرك‬‫ل‬‫مف‬،‫بلن‬‫لك‬‫ل‬‫شمش‬،‫لندل‬‫ل‬‫ص‬‫لن‬‫ل‬‫حص‬‫لة‬‫ل‬‫اقلع‬‫لدز‬‫ل‬‫اقهن‬،‫كلت‬ ‫صاحب‬‫ربع‬‫مصلحة‬‫مسلحة‬‫صاحب‬،‫الطريق‬‫عشار‬‫مكاس‬،‫مرصدي‬‫مخاصم‬ ،‫خصيم‬‫حاكم‬،‫اقاض‬‫وكيل‬،‫جري‬‫شيرج‬،‫سليط‬‫زجلاج‬،‫اقلواريري‬‫صلفع‬،‫صلك‬
 • 24. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫بقعة‬،‫موضع‬‫اقطة‬‫سنور‬‫دمة‬،‫لرة‬‫ل‬‫ه‬‫لم‬‫ل‬‫معل‬‫لادم‬‫ل‬‫خ‬‫لتاذ‬‫ل‬‫اس‬‫ليخ‬‫ل‬‫ش‬،‫لي‬‫ل‬‫خص‬‫لاغ‬‫ل‬‫دب‬ ‫صرام‬‫أدمي‬‫سختيادني‬،‫لودي‬‫ل‬‫جل‬‫لل‬‫ل‬‫فاع‬،‫لاري‬‫ل‬‫روزك‬‫لاتي‬‫ل‬‫اقري‬‫لتااقي‬‫ل‬‫رس‬،‫لوادي‬‫ل‬‫س‬ ‫زراع‬‫فلح‬،‫حرا ث‬‫فندق‬‫خان‬‫لم‬‫ل‬‫تي‬‫دار‬،‫لار‬‫ل‬‫التج‬‫لة‬‫ل‬‫مرزب‬،‫لة‬‫ل‬‫اكل‬‫لل‬‫ل‬‫حب‬،‫لس‬‫ل‬‫اقل‬‫لد‬‫ل‬‫وت‬ ،‫كنورا‬‫هددنها‬،‫كركرها‬‫لص‬،‫مشوشا‬‫لت‬‫ل‬‫جنح‬،‫لت‬‫ل‬‫ولج‬‫لض‬‫ل‬‫ادنق‬،‫زور‬‫لف‬‫ل‬‫اق‬،‫لى‬‫ل‬‫هل‬ ‫هيارا‬،‫جماعة‬‫لكيشا‬،‫كثير‬‫زردنوق‬‫دولب‬،‫حنادنة‬‫دالية‬،‫كرمة‬‫مسللحاة‬،‫مجرفللة‬ ‫معول‬،‫فاس‬‫صاعدا‬،‫زاقافا‬‫منحدرا‬،‫شبال‬‫رطاروس‬،‫شرته‬‫سكان‬،‫رجل‬‫ربللان‬ ،‫راس‬‫ملح‬،‫دنوتي‬‫ساحل‬،‫شط‬‫راقعة‬،‫بطااقة‬‫روحة‬،‫دنفسه‬‫سللفينة‬‫جاسللوس‬ ‫زورق‬‫لة‬‫ل‬‫راقي‬‫لوى‬‫ل‬‫تل‬‫لرداس‬‫ل‬‫ع‬‫لار‬‫ل‬‫رطي‬‫لزب‬‫ل‬‫زب‬‫لة‬‫ل‬‫كاروادني‬‫لة‬‫ل‬‫مثلث‬‫لطية‬‫ل‬‫واس‬‫لة‬‫ل‬‫ملقورط‬ ‫شنكولية‬‫براكية‬‫خيطية‬‫لموط‬‫ل‬‫ش‬‫لبحية‬‫ل‬‫مس‬‫لة‬‫ل‬‫جبلي‬‫لة‬‫ل‬‫مكي‬‫لة‬‫ل‬‫زبرباذي‬‫لة‬‫ل‬‫برك‬‫لواقية‬‫ل‬‫س‬ ‫معبرولجية‬‫رطيرة‬‫برعادني‬‫شبوق‬‫مركب‬‫شذا‬‫برمة‬‫اقارب‬‫دودنيج‬‫حمامللة‬‫شلليني‬ ‫شلندي‬‫ودنحو‬ .‫بيرجه‬‫هذا‬،‫كثير‬‫وان‬‫استوعبناه‬‫رطال‬.‫الكتاب‬ ‫وسنتكلم‬‫في‬‫كل‬‫إاقليم‬‫بلسادنهم‬‫ودنناظر‬‫على‬،‫رطريقتهم‬‫ودنضرب‬‫من‬.‫امثالهم‬ ‫لتعرف‬‫لغتهم‬‫ورسوم‬‫فإن‬ .‫فقهائهم‬‫كنا‬‫في‬‫غير‬‫لاليم‬‫ل‬‫الاق‬‫لل‬‫ل‬‫مث‬‫لذه‬‫ل‬‫ه‬‫لواب‬‫ل‬‫الب‬ ‫تكلمنا‬‫بلغة‬،‫الشام‬‫لدنها‬‫ااقليمي‬‫الذي‬‫به‬‫دنشأت‬‫ودناظرت‬‫على‬‫رطريقة‬‫القاضللي‬ ‫أبي‬‫الحسين‬،‫القزويني‬‫لدنه‬‫أول‬‫إمام‬‫عليه‬‫آل‬ .‫درسلت‬‫لرى‬‫ل‬‫ت‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬‫لا‬‫ل‬‫بلغتن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫إاقليم‬‫المشرق‬‫لم‬‫ل‬‫لدنه‬‫لح‬‫ل‬‫اص‬‫لاس‬‫ل‬‫الن‬‫لة‬‫ل‬‫عربي‬‫لم‬‫ل‬‫لدنه‬‫لا‬‫ل‬‫تكلفوه‬،‫لا‬‫ل‬‫تكلف‬‫لا‬‫ل‬‫وتعلموه‬ ‫ثم‬ .‫تلقفا‬‫إلى‬‫ركاكة‬‫كلمنا‬‫في‬‫مصر‬،‫والمغرب‬‫واقبحه‬‫في‬‫دناحية‬،‫البطائح‬‫لدنه‬ ‫لان‬‫ل‬‫لس‬‫لن‬ .‫لوم‬‫ل‬‫الق‬‫لددنا‬‫ل‬‫اقص‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لل‬‫ل‬‫الص‬‫لاء‬‫ل‬‫الدنه‬،‫لف‬‫ل‬‫والتعري‬‫ل‬‫لارزة‬‫ل‬‫المب‬ ،‫والتشفيف‬‫وأعلم‬‫أدنلا‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬‫لا‬‫ل‬‫أجرين‬‫لائله‬‫ل‬‫مس‬‫عللى‬‫التعلارف‬،‫لان‬‫ل‬‫والستحس‬‫لا‬‫ل‬‫كم‬ ‫أجرى‬‫الفقهاء‬‫كتابي‬‫المكاتب‬‫لاه‬‫ل‬‫ورتبن‬ .‫واليمان‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لذاهب‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لراق‬‫ل‬‫الع‬ ‫لدني‬‫فيها‬،‫تفقهت‬‫لا‬‫ل‬‫وإياه‬‫لتعملت‬‫ل‬‫واس‬ .‫لترت‬‫ل‬‫اخ‬‫لاس‬‫ل‬‫القي‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لع‬‫ل‬‫مواض‬‫لن‬‫ل‬‫تحس‬
 • 25. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫وتليق‬‫وبالله‬.‫التوفيق‬ ‫ذكر‬‫الخصائص‬‫في‬‫الاقاليم‬ ‫أظرف‬‫الاقاليم‬‫العراق‬‫وهو‬‫لف‬‫ل‬‫أخ‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لب‬‫ل‬‫القل‬‫لد‬‫ل‬‫وأح‬،‫لذهن‬‫ل‬‫لل‬‫لا‬‫ل‬‫وبه‬‫لون‬‫ل‬‫تك‬ ‫النفس‬‫أرطيب‬‫والخارطر‬‫أدق‬‫إذا‬‫كادنت‬‫واجلها‬ .‫كفاية‬‫لعها‬‫ل‬‫وأوس‬‫لواكه‬‫ل‬‫ف‬‫لا‬‫ل‬‫وأكثره‬ ‫علما‬‫وأجلة‬‫وأبردا‬‫وأكثرها‬ .‫المشرق‬‫لوفا‬‫ل‬‫ص‬‫لزا‬‫ل‬‫واق‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫ودخ‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لدره‬‫ل‬‫اق‬.‫لديلم‬‫ل‬‫ال‬ ‫وأجودها‬‫ألبادنا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫وأعسا‬‫وألذها‬‫إخبازا‬‫وأمكنها‬‫زعفرادنا‬‫لا‬‫ل‬‫وأكثره‬ .‫الجبال‬‫لارا‬‫ل‬‫ثم‬ ‫وأرخصها‬‫أسعارا‬‫ولحوما‬‫وأثقلها‬‫اقوما‬‫وأسفلها‬ .‫الرحاب‬‫اقوما‬‫وأشرهم‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫أصلل‬ ‫ل‬ً ‫و‬ ‫وفص‬‫لا‬‫ل‬‫وأحله‬ .‫لتان‬‫ل‬‫خوزس‬‫لورا‬‫ل‬‫تم‬‫لا‬‫ل‬‫وأورطأه‬‫لا‬‫ل‬‫اقوم‬‫لا‬‫ل‬‫وأكثره‬ .‫لان‬‫ل‬‫كرم‬‫لذا‬‫ل‬‫فادني‬ ‫وأرزازا‬‫ومسكا‬‫وكفارا‬‫وأكيسها‬ .‫السند‬‫لا‬‫ل‬‫اقوم‬‫لارا‬‫ل‬‫وتج‬‫لا‬‫ل‬‫وأكثره‬‫لقا‬‫ل‬‫فس‬.‫لارس‬‫ل‬‫ف‬ ‫وأشدها‬‫حرا‬‫واقحطا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫ودنخي‬‫جزيرة‬‫وأكثرها‬ .‫العرب‬‫بركات‬‫وصالحين‬‫وزهللادا‬ ‫ومشاهد‬‫لا‬‫ل‬‫وأكثره‬ .‫الشام‬‫لادا‬‫ل‬‫عب‬‫لراء‬‫ل‬‫واق‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫لوا‬‫ل‬‫وأم‬‫لرا‬‫ل‬‫ومتج‬‫لائص‬‫ل‬‫وخص‬‫لا‬‫ل‬‫وحبوب‬ ‫وأخوفها‬ .‫مصر‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫سب‬‫وأجودها‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫خي‬‫لطها‬‫ل‬‫وأوس‬‫لا‬‫ل‬‫اقوم‬‫لا‬‫ل‬‫وأجفاه‬ .‫لور‬‫ل‬‫أاق‬‫لا‬‫ل‬‫وأثقله‬ ‫وأغشها‬‫اقوما‬‫وأكثرها‬‫مددنا‬‫وأوسعها‬‫أرضا‬.‫المغرب‬ ‫واقال‬‫عبد‬‫الرحمان‬‫بن‬‫أخي‬‫الصمعي‬‫دخلت‬‫على‬،‫لاحظ‬‫ل‬‫الج‬‫لت‬‫ل‬‫فقل‬‫لددني‬‫ل‬‫اف‬ ‫في‬‫لدان‬‫ل‬‫البل‬،‫لدة‬‫ل‬‫فائ‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لم‬‫ل‬‫دنع‬‫لار‬‫ل‬‫المص‬‫لروة‬‫ل‬‫الم‬ :‫لرة‬‫ل‬‫عش‬،‫لداد‬‫ل‬‫ببغ‬‫لاحة‬‫ل‬‫والفص‬ ،‫بالكوفة‬‫والصنعة‬،‫بالبصرة‬‫والتجارة‬،‫بمصر‬‫والغدر‬،‫بالري‬‫والجفاء‬،‫بنيسابور‬ ‫والبخل‬،‫بمرو‬‫والصلف‬،‫ببلخ‬‫والحرفة‬‫واقد‬ .‫بسمراقند‬‫صدق‬.‫لعمري‬ ‫آل‬‫أن‬‫بنيسابور‬‫أيضا‬‫صناعا‬،‫حذااقا‬‫وبالبصرة‬،،‫تجارات‬‫وبمكة‬‫فصاحة،وبمرو‬ ،‫دهاة‬‫وصنعاء‬‫رطيبة‬،‫الهواء‬‫وبيت‬‫لدس‬‫ل‬‫المق‬‫لنة‬‫ل‬‫حس‬،‫لاء‬‫ل‬‫البن‬‫لغر‬‫ل‬‫وص‬‫لان‬‫ل‬‫وجرج‬
 • 26. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫موضع‬،‫الوباء‬‫ودمشق‬‫كثيرة‬،‫الدنهار‬‫وصغد‬‫لدة‬‫ل‬‫ممت‬،‫لجار‬‫ل‬‫الش‬‫لة‬‫ل‬‫والرمل‬‫لذة‬‫ل‬‫لذي‬ ،‫الثمللار‬‫ورطبرسللتان‬‫دائمللة‬،‫المطللار‬‫وفرغادنللة‬‫رخيصللة‬،‫السللعار‬‫والمللروة‬ ‫لة‬‫ل‬‫والجحف‬‫لدن‬‫ل‬‫مع‬،‫لدعار‬‫ل‬‫ال‬‫لة‬‫ل‬‫والراق‬‫لع‬‫ل‬‫موض‬،‫لار‬‫ل‬‫الخط‬‫لذان‬‫ل‬‫وهم‬‫لس‬‫ل‬‫وتني‬‫لز‬‫ل‬‫مرك‬ ،‫الحرار‬‫والشام‬‫إاقليم‬،‫الخيار‬‫وسمراقند‬‫فرضة‬،‫التجار‬‫ودنيسابور‬‫لدة‬‫ل‬‫بل‬،‫لار‬‫ل‬‫الكب‬ ‫والفسطاط‬‫آهل‬،‫المصار‬‫ورطوب‬‫لهل‬‫الغرج‬‫بعدل‬،‫الشار‬‫ولصفهان‬‫الهواء‬ ‫والحلل‬،‫والفخار‬‫ورسوم‬‫شيراز‬‫على‬‫السلم‬،‫عار‬‫لدن‬‫ل‬‫وع‬‫لز‬‫ل‬‫دهلي‬‫لين‬‫ل‬‫الص‬‫لع‬‫ل‬‫م‬ ،‫صحار‬‫وبالصغادنيان‬‫الكل‬‫والثمار‬،‫والرطيار‬‫وبخارا‬‫لة‬‫ل‬‫جليل‬‫لول‬‫ل‬‫ل‬‫لاء‬‫ل‬‫الم‬‫لق‬‫ل‬‫وحري‬ ،‫النار‬‫وبلخ‬‫خزادنة‬‫الفقه‬‫مع‬‫الرحب‬،‫واليسار‬‫وأيليا‬‫للح‬‫ل‬‫تص‬‫لل‬‫ل‬‫له‬‫لدين‬‫ل‬‫ال‬،‫لدار‬‫ل‬‫وال‬ ‫وأهل‬‫بغداد‬‫اقليلو‬،‫العمار‬‫وصنعاء‬‫ودنيسابور‬.‫بالضد‬ ‫وليس‬‫أكثر‬‫ول‬‫أرذل‬‫من‬‫مذكري‬،‫دنيسابور‬‫ول‬‫ارطمع‬‫من‬‫أهل‬،‫مكة‬‫ول‬‫أفقللر‬ ‫من‬‫أهل‬،‫يثرب‬‫ول‬‫أعف‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لت‬‫ل‬‫بي‬،‫لدس‬‫ل‬‫المق‬‫ول‬‫آدب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لراة‬‫ل‬‫ه‬ ،‫وبيار‬‫ول‬‫أذهن‬‫من‬‫أهل‬،‫الري‬‫ول‬‫أدنقب‬‫من‬‫أهل‬،‫سجستان‬‫ول‬‫أبخللس‬‫مللن‬ ‫أهل‬،‫عمان‬ُ‫ول‬‫أجهل‬‫من‬‫أهلل‬،‫عملان‬َ‫ول‬‫أصلح‬‫ملوازين‬‫ملن‬‫أهلل‬‫الكوفلة‬ ‫لكر‬‫ل‬‫وعس‬،‫لرم‬‫ل‬‫مك‬‫ول‬‫لن‬‫ل‬‫أحس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لص‬‫ل‬‫حم‬،‫لارا‬‫ل‬‫وبخ‬‫ول‬‫لح‬‫ل‬‫أاقب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬ ،‫خوارزم‬‫ول‬‫أحسن‬‫لى‬‫ل‬‫لح‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لديلم‬‫ل‬‫ال‬‫ول‬‫لرب‬‫ل‬‫أش‬‫لور‬‫ل‬‫للخم‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لك‬‫ل‬‫بعلب‬ ،‫ومصر‬‫ول‬‫أفسق‬‫من‬‫أهل‬،‫سيراف‬‫ول‬‫أعمى‬‫من‬‫أهل‬‫سجسللتان‬،‫ودمشللق‬ ‫ول‬‫أشغب‬‫من‬‫أهل‬‫سمراقند‬،‫والشاش‬‫ول‬‫أورطأ‬‫من‬‫أهل‬،‫مصر‬‫ول‬‫أبللله‬‫مللن‬ ‫أهل‬،‫البحرين‬‫ول‬‫أحمق‬‫من‬‫أهل‬،‫حمص‬‫ول‬‫ألبق‬‫من‬‫أهل‬‫فسا‬‫ودنابلس‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ ‫الري‬‫بعد‬،‫بغداد‬‫ول‬‫أحسن‬‫لسادنا‬‫من‬‫أهل‬،‫بغداد‬‫ول‬‫أوحش‬‫من‬‫لسان‬‫ليدا‬‫ل‬‫ص‬ ،‫لراة‬‫ل‬‫وه‬‫ول‬‫لح‬‫ل‬‫أص‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لان‬‫ل‬‫الس‬،‫لان‬‫ل‬‫خراس‬‫ول‬‫لن‬‫ل‬‫أحس‬‫ة‬ً ‫و‬ ‫ل‬‫ل‬‫عجمي‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لخ‬‫ل‬‫بل‬ ،‫والشاش‬‫ول‬‫أعفط‬‫من‬‫أهل‬،‫البطائح‬‫ول‬‫أسلم‬‫من‬ .‫صدورا‬‫أهل‬،‫هيطل‬‫ول‬
 • 27. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫أخير‬‫اقوما‬‫من‬‫أهل‬‫غرج‬.‫الشار‬ ‫فإن‬‫سأل‬‫سائل‬‫أي‬‫البلدان‬‫أرطيب‬‫فإن‬ ?‫دنظر‬‫كان‬‫ممن‬‫يطلب‬‫الدارين‬‫اقيل‬‫له‬ ‫بيت‬،‫المقدس‬‫وإن‬‫كان‬‫مخلصا‬‫لا‬‫ل‬‫آمن‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫الطم‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬،‫لة‬‫ل‬‫مك‬‫وإن‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬‫لن‬‫ل‬‫مم‬ ‫يطلب‬‫النعمة‬‫والحيازة‬‫والرخص‬‫والفواكه‬‫اقيل‬‫له‬‫كل‬‫بلد‬،‫لزاك‬‫ل‬‫أج‬‫وإل‬‫فعليللك‬ ‫بخمسة‬‫لق‬‫ل‬‫دمش‬ :‫لار‬‫ل‬‫أمص‬‫لرة‬‫ل‬‫والبص‬‫لري‬‫ل‬‫وال‬‫لارا‬‫ل‬‫وبخ‬‫أو‬ .‫لخ‬‫ل‬‫وبل‬‫لس‬‫ل‬‫بخم‬:‫لدائن‬‫ل‬‫م‬ ‫اقيسللارية‬‫وباعيناثللا‬‫وخجنللدة‬‫والللدينور‬‫أو‬ .‫ودنواقللان‬‫بخمللس‬‫الصللغد‬ :‫دنللواح‬ ‫والصغادنيان‬‫ودنهاودند‬‫وجزيرة‬‫ابن‬‫عمر‬‫فاختر‬ .‫وسابور‬‫ما‬‫شئت‬‫منها‬‫فإدنها‬‫منازه‬ ‫وأما‬ .‫السلم‬‫الدندلس‬‫فيقال‬‫أدنها‬‫ومستفاض‬ .‫جنات‬‫جنات‬‫الددنيا‬‫لة‬‫ل‬‫غورط‬ :‫أربع‬ ‫دمشق‬‫ودنهر‬‫البلة‬‫لة‬‫ل‬‫وروض‬‫لغد‬‫ل‬‫الص‬‫لعب‬‫ل‬‫وش‬‫لن‬‫ل‬‫وم‬ .‫لوان‬‫ل‬‫ب‬‫أراد‬‫لارة‬‫ل‬‫التج‬‫له‬‫ل‬‫فعلي‬ ‫بعدن‬‫أو‬‫عمان‬‫أو‬‫لا‬‫ل‬‫وكلم‬ .‫مصر‬‫لذكر‬‫ل‬‫دن‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لوب‬‫ل‬‫عي‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لدان‬‫ل‬‫البل‬‫لل‬‫ل‬‫فأه‬‫لم‬‫ل‬‫العل‬ ‫والدب‬‫عنه‬،‫بمعزل‬‫خاصة‬،‫الفقهاء‬‫لدني‬‫رأيت‬‫الفضل‬.‫فيهم‬ ‫واعلم‬‫أن‬‫كل‬‫بلد‬‫فيه‬‫صاد‬‫فأهله‬‫حمق‬‫إل‬‫فإن‬ .‫البصرة‬‫اجتمعت‬‫صادان‬‫مثل‬ ‫المصيصة‬‫وصرصر‬‫فنعوذ‬‫وكل‬ .‫بالله‬‫بلد‬‫دنسبت‬‫صاحبه‬‫إليه‬‫فلقيت‬‫الزاي‬‫اليللاء‬ ‫فهو‬،‫داه‬‫مثل‬‫رازي‬‫مروزي‬‫وكل‬ .‫سجزي‬‫بلد‬‫آخر‬‫أن‬‫فله‬‫خاصية‬‫أو‬،‫رطيبة‬‫مثل‬ ‫جرجان‬‫مواقان‬‫وكل‬ .‫ارجان‬‫بلد‬‫شديد‬‫البرد‬‫لأهله‬‫ل‬‫ف‬‫لمن‬‫ل‬‫أس‬‫لخم‬‫ل‬‫وأض‬‫لن‬‫ل‬‫وأحس‬ ‫وأكبر‬،‫لحى‬‫مثل‬‫فرغادنة‬‫وخوارزم‬‫وكل‬ .‫وارمينية‬‫بلد‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لر‬‫ل‬‫بح‬‫أو‬‫لر‬‫ل‬‫دنه‬‫لا‬‫ل‬‫فالزدن‬ ‫واللوارطة‬‫فيه‬،‫كثير‬‫مثل‬‫سيراف‬‫وبخارا‬‫وكل‬ .‫وعدن‬‫لد‬‫ل‬‫بل‬‫لط‬‫ل‬‫يحي‬‫له‬‫ل‬‫ب‬‫لار‬‫ل‬‫أدنه‬‫لأن‬‫ل‬‫ف‬ ‫في‬‫أهله‬‫شغبا‬،‫وخروجا‬‫مثل‬‫دمشق‬‫وسمراقند‬‫وكل‬ .‫والصليق‬‫بلد‬‫رحب‬‫رخى‬ ‫فإن‬‫المعايش‬‫به‬‫ضيقة‬‫إل‬‫واعلم‬ .‫بلخ‬‫أن‬‫بغداد‬‫كادنت‬‫جليلة‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لديم‬‫ل‬‫الق‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬ ‫تداعت‬‫الن‬‫إلى‬،‫الخراب‬‫واختلت‬‫وذهب‬،‫بهاؤها‬‫ولم‬‫أستطبها‬‫ول‬‫أعجبت‬،‫بها‬ ‫وإن‬‫مدحناها‬‫وفسطاط‬ .‫فللتعارف‬‫مصر‬‫اليوم‬‫لداد‬‫ل‬‫كبغ‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لديم‬‫ل‬‫الق‬‫ول‬‫لم‬‫ل‬‫أعل‬
 • 28. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫في‬‫السلم‬‫بلدا‬‫أجل‬‫وأما‬ .‫منه‬‫إاقليم‬‫المشرق‬‫لد‬‫ل‬‫فق‬‫لا‬‫ل‬‫فش‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لور‬‫ل‬‫الج‬،‫لد‬‫ل‬‫وفس‬ ‫وهو‬‫خيرمن‬‫وأاقاليم‬ .‫غيره‬‫العاجم‬‫فل‬‫تطيب‬‫لهل‬‫لو‬‫ل‬‫ول‬ .‫أسفل‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬‫لة‬‫ل‬‫للرمل‬ ‫ماء‬‫جار‬‫لما‬‫استثنينا‬‫أدنها‬‫لب‬‫ل‬‫أرطي‬‫لد‬‫ل‬‫بل‬‫فلي‬،‫السللم‬‫لا‬‫ل‬‫لدنه‬‫لة‬‫ل‬‫ظريف‬،‫لة‬‫ل‬‫خفيف‬‫بيلن‬ ‫اقدس‬‫وثغور‬‫وغور‬،‫وبحور‬‫معتدلة‬‫الهواء‬‫لذيذة‬‫لار‬‫ل‬‫الثم‬‫لرية‬‫ل‬‫س‬،‫لل‬‫ل‬‫اله‬‫لرأن‬‫ل‬‫غي‬ ‫فيهم‬‫جهل‬‫خزادنة‬‫مصر‬‫ومطرح‬‫البحرين‬.‫رخية‬ ‫ذكر‬‫المذاهب‬‫والذمة‬ ‫اعلم‬‫أن‬‫المذاهب‬‫المستعملة‬‫اليوم‬‫في‬‫السلم‬‫التي‬‫لها‬‫خاص‬‫وعام‬ ‫ودعاة‬،‫وجمع‬‫ثمادنية‬‫وعشرون‬‫أربعة‬ .‫مذهبا‬‫اقي‬،‫الفقه‬‫وأربعة‬‫في‬،‫الكلم‬ ‫وأربعة‬‫في‬‫الحكم‬،‫فيهما‬‫وأربعة‬،‫مندرسة‬‫وأربعة‬‫في‬،‫الحديث‬‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬‫لب‬‫ل‬‫غل‬ ‫عليها‬،‫أربعة‬‫وأربعة‬‫فأما‬ .‫رستااقية‬‫فالحنفية‬ :‫الفقهيات‬‫لة‬‫ل‬‫والمالكي‬‫لفعوية‬‫ل‬‫والش‬ ‫وأما‬ .‫والداودية‬‫لة‬‫ل‬‫فالمعتزل‬ :‫لات‬‫ل‬‫الكلمي‬‫لة‬‫ل‬‫والنجاري‬‫لة‬‫ل‬‫والكلبي‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لالمية‬‫ل‬‫والس‬ ‫الذين‬‫لهم‬‫فقه‬‫فالشيعة‬ :‫وكلم‬‫والخوارج‬‫والكرامية‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لة‬‫ل‬‫والبارطني‬‫لحاب‬‫ل‬‫أص‬ ‫فالحنبلية‬ :‫الحديث‬‫والراهوية‬‫والوزاعية‬‫وأما‬ .‫والمنذرية‬‫فالعطائية‬ :‫المندرسة‬ ‫والثوريللة‬‫والباضللية‬‫وأمللا‬ .‫والطااقيللة‬‫الللتي‬‫فللي‬‫فالزعفرادنيللة‬ :‫الرسللاتيق‬ ‫والخرمدينية‬‫والبيضية‬‫وأما‬ .‫والسرخسية‬‫التي‬‫غلب‬‫لا‬‫ل‬‫عليه‬‫له‬‫ل‬‫أربع‬‫لن‬‫ل‬‫م‬:‫لكلها‬‫ل‬‫ش‬ ‫فالشعرية‬‫على‬،‫الكلبية‬‫والبارطنية‬‫على‬،‫القرمطية‬‫والمعتزللة‬‫عللى‬،‫القدريلة‬ ‫ليعة‬‫ل‬‫والش‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬،‫لة‬‫ل‬‫الزيدي‬‫لة‬‫ل‬‫والجهمي‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لذه‬‫ل‬‫فه‬ .‫لة‬‫ل‬‫النجاري‬‫لل‬‫ل‬‫جم‬‫لذاهب‬‫ل‬‫الم‬ ‫المستعملة‬‫اليوم‬‫ثم‬‫تنشعب‬‫إلى‬‫فرق‬‫ل‬.‫تحصى‬ ‫ولما‬‫ذكردنا‬‫القاب‬‫وأسماء‬‫تتكرر‬‫ول‬‫تزيد‬‫على‬‫ما‬،‫ذكردنا‬‫يعرف‬‫ذلك‬،‫لاء‬‫ل‬‫العلم‬
 • 29. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫وهن‬‫أربعة‬،‫ملقبة‬‫وأربعة‬،‫لة‬‫ل‬‫ممتدح‬‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬‫لو‬‫ل‬‫منك‬،‫رة‬‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬‫لف‬‫ل‬‫دنحتل‬،‫لا‬‫ل‬‫فيه‬ ‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬‫لب‬‫ل‬‫لق‬‫لا‬‫ل‬‫به‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬،‫لديث‬‫ل‬‫الح‬‫له‬‫ل‬‫وأربع‬‫لاهن‬‫ل‬‫معن‬،‫لد‬‫ل‬‫واح‬‫لة‬‫ل‬‫وأربع‬‫لن‬‫ل‬‫يميزه‬ ‫فأمللا‬ .‫النحللارير‬‫الملقبللة‬‫فللالروافض‬‫والمجللبرة‬‫والمرجئللة‬‫وأمللا‬ .‫والشللكاك‬ ‫الممتدحة‬‫فأهل‬‫السنة‬‫والجماعة‬‫وأهل‬‫العدل‬‫والتوحيد‬‫والمؤمنون‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ ‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لدى‬‫ل‬‫اله‬‫لورة‬‫ل‬‫المنك‬‫لة‬‫ل‬‫فالكلبي‬‫لرون‬‫ل‬‫ينك‬‫لبر‬‫ل‬‫الج‬‫لة‬‫ل‬‫والحنبلي‬‫لرون‬‫ل‬‫ينك‬‫لب‬‫ل‬‫النص‬ ‫ومنكرو‬‫الصفات‬‫ينكرون‬‫التشبيه‬‫لا‬‫ل‬‫ومثبتوه‬‫لرون‬‫ل‬‫ينك‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لل‬‫ل‬‫التعطي‬‫لف‬‫ل‬‫المختل‬ ‫فيها‬‫فعند‬‫الكرامية‬‫الجبر‬‫جعل‬‫الستطاعة‬‫مع‬،‫لل‬‫ل‬‫الفع‬‫لد‬‫ل‬‫وعن‬‫لة‬‫ل‬‫المعتزل‬‫لل‬‫ل‬‫جع‬ ‫الشر‬‫بقدر‬‫ا‬‫تعالى‬‫وأن‬‫يقال‬‫أفعال‬‫العباد‬‫مخلواقة‬‫والمرجئة‬ .‫ا‬‫عند‬‫أهل‬ ‫الحديث‬‫من‬‫أخر‬‫العمل‬‫عن‬،‫اليمان‬‫وعند‬‫الكرامية‬‫من‬‫دنفى‬‫فرض‬،‫العمللال‬ ‫وعند‬‫المامودنية‬‫من‬‫واقف‬‫في‬،‫لان‬‫ل‬‫اليم‬‫لد‬‫ل‬‫وعن‬‫أصلحاب‬‫الكلم‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لف‬‫ل‬‫واق‬‫فلي‬ ‫أصحاب‬‫الكبائر‬‫ولم‬‫يجعل‬‫منزلة‬‫بين‬‫لكاك‬‫ل‬‫والش‬ .‫منزلتين‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لحاب‬‫ل‬‫أص‬‫الكلم‬ ‫من‬‫واقف‬‫في‬،‫القرآن‬‫وعند‬‫الكرامية‬‫من‬‫استثنى‬‫في‬‫والروافض‬ .‫اليمان‬‫عند‬ ‫الشيعة‬‫من‬‫أخر‬‫خلفة‬،‫علي‬‫وعند‬‫غيرهم‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لى‬‫ل‬‫دنف‬‫لة‬‫ل‬‫خلف‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لن‬‫ل‬‫العمري‬ ‫أربعة‬‫معناهن‬‫فالزعفرادنية‬ :‫واحد‬‫والوااقفية‬‫والشكاك‬‫وأما‬ .‫والرستااقية‬‫أربعة‬ ‫لقب‬‫بها‬‫أهل‬‫فالحشوية‬ :‫الحديث‬‫والشكاك‬‫لب‬‫ل‬‫والنواص‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لبرة‬‫ل‬‫والمج‬‫لتي‬‫ل‬‫أل‬ ‫يميزهن‬‫كل‬،‫لر‬‫ل‬‫دنحري‬‫لل‬‫ل‬‫فأه‬‫لديث‬‫ل‬‫الح‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لفعوية‬‫ل‬‫الش‬‫لة‬‫ل‬‫والثوري‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لة‬‫ل‬‫الحنفي‬ ‫لة‬‫ل‬‫والنجاري‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لة‬‫ل‬‫الجهمي‬‫لة‬‫ل‬‫والقدري‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لم‬‫ل‬‫واعل‬ .‫لة‬‫ل‬‫المعتزل‬‫أن‬‫لل‬‫ل‬‫اص‬‫لذاهب‬‫ل‬‫م‬ ‫المسلمين‬‫كلها‬‫لعبة‬‫ل‬‫منش‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫ليعة‬‫ل‬‫الش‬ :‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لوارج‬‫ل‬‫والخ‬‫لة‬‫ل‬‫والمرجئ‬.‫لة‬‫ل‬‫والمعتزل‬ ‫واصل‬‫افلترااقهم‬‫اقتلل‬،‫عثملان‬‫ثلم‬‫تشلعبوا‬‫ول‬‫يزاللون‬‫مفلتراقين‬‫إللى‬‫خلروج‬ ‫والرجاء‬ .‫المهدي‬‫هاهنا‬‫هو‬‫الواقف‬‫في‬‫أهل‬‫الكبائر‬‫لدخل‬‫ل‬‫ي‬‫له‬‫ل‬‫في‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬‫لرأي‬‫ل‬‫ال‬ ‫واقالت‬ .‫والحديث‬‫المعتزلة‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لد‬‫ل‬‫مجته‬‫ليب‬‫ل‬‫مص‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لروع‬‫ل‬‫الف‬‫لب‬‫ل‬‫حس‬‫لوا‬‫ل‬‫واحتج‬
 • 30. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫بالذين‬‫اشكلت‬‫عليهم‬‫القبلة‬‫واقت‬،‫النبي‬‫صلى‬‫ا‬‫عليه‬،‫وسلم‬‫فصلى‬‫كل‬‫اقوم‬ ‫إلى‬،‫جهة‬‫فلم‬‫يأمرمن‬‫أخطأ‬،‫بالعادة‬‫لل‬‫ل‬‫ب‬‫له‬‫ل‬‫جعل‬‫لة‬‫ل‬‫بمثاب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لذه‬‫ل‬‫وه‬ .‫لابها‬‫ل‬‫أص‬ ‫المقالة‬‫تعجبني‬‫أل‬‫ترى‬‫إن‬‫أصحاب‬‫النبي‬‫صلى‬‫ا‬‫له‬‫ل‬‫علي‬،‫للم‬‫ل‬‫وس‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬‫لوا‬‫ل‬‫اختلف‬ ‫وجعل‬‫اختلفهم‬‫واقال‬ .‫رحمة‬‫بأيهم‬‫ااقتديتم‬‫أهتديتم‬‫واقال‬‫سفيان‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬.‫لة‬‫ل‬‫عيين‬ ‫إن‬‫ا‬‫تعالى‬‫ل‬‫يعذب‬‫احدا‬‫على‬‫ما‬‫أختلف‬‫فيه‬،‫العلماء‬‫أول‬‫ترى‬‫أن‬‫القاضللي‬ ‫إذا‬‫اجتهد‬‫في‬‫اقضية‬‫لم‬‫يجز‬‫لغيلره‬‫أن‬‫يبطلهلا‬‫وإن‬‫كلادنت‬‫عنلده‬‫واقلالت‬ .‫خطلأ‬ ‫لة‬‫ل‬‫رطائف‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫الكرامي‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لد‬‫ل‬‫مجته‬‫ليب‬‫ل‬‫مص‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لول‬‫ل‬‫الص‬‫لروع‬‫ل‬‫والف‬‫لا‬‫ل‬‫جميع‬‫إل‬ ،‫الزدناداقة‬‫واحتج‬‫صاحب‬‫هذه‬،‫المقالة‬‫وهو‬‫اقلول‬‫جماعلة‬‫ملن‬‫المرجئلة‬‫بخلبر‬ ‫النبي‬‫صلى‬‫ا‬‫عليه‬،‫وسلم‬‫يفترق‬‫لتي‬‫ل‬‫أم‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫ثل ث‬‫لبعين‬‫ل‬‫وس‬،‫لة‬‫ل‬‫فراق‬‫لتين‬‫ل‬‫اثن‬ ‫وسبعين‬‫في‬‫الجنة‬‫وواحدة‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لال‬‫ل‬‫واق‬ .‫لار‬‫ل‬‫الن‬‫لة‬‫ل‬‫بقي‬‫ل‬ :‫لة‬‫ل‬‫الئم‬‫ليب‬‫ل‬‫مص‬‫إل‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫وافق‬‫الحق‬‫وهم‬‫صنف‬،‫واحد‬‫واحتجوا‬‫بالخبر‬‫الخر‬‫إثنتان‬‫وسبعون‬‫في‬‫النار‬ ‫وواحدة‬‫دناجية‬‫وهذا‬،‫أشهر‬‫إل‬‫أن‬‫الول‬‫لح‬‫ل‬‫أص‬‫لنادا‬‫ل‬‫أس‬‫ل‬‫ل‬‫وا‬‫لإن‬‫ل‬‫ف‬ .‫لم‬‫ل‬‫أعل‬‫لح‬‫ل‬‫ص‬ ‫الول‬‫فالهالكة‬‫هما‬،‫البارطنية‬‫وإن‬‫صح‬‫الثادني‬‫فالناجية‬‫السواد‬‫ولم‬ .‫العظم‬‫أر‬ ‫السواد‬‫العظم‬‫إل‬‫من‬‫أربعة‬‫مذاهب‬‫أصحاب‬‫أبي‬‫حنيفة‬،‫بالمشرق‬‫وأصللحاب‬ ‫مالك‬،‫لالمغرب‬‫ل‬‫ب‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬‫لافعي‬‫ل‬‫الش‬‫لاش‬‫ل‬‫بالش‬‫لن‬‫ل‬‫وخزائ‬،‫لابور‬‫ل‬‫دنيس‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ ‫الحديث‬‫بالشام‬‫وااقور‬،‫والرحاب‬‫وبقية‬‫الاقاليم‬‫اقد‬ .‫ممتزجون‬‫لت‬‫ل‬‫بين‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫شرح‬‫الاقاليم‬‫من‬‫هذا‬.‫الكتاب‬ ‫وأما‬‫أصحاب‬‫القراءات‬‫المستعملة‬‫اليوم‬‫فعلى‬‫أربعة‬‫حروف‬ :‫أاقسام‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬ ‫الحجاز‬‫وهن‬‫أربع‬‫اقراءة‬‫دنافع‬‫وابن‬‫كثير‬‫وشيبة‬‫لي‬‫ل‬‫وأب‬‫لروف‬‫ل‬‫وح‬ .‫لر‬‫ل‬‫جعف‬‫لل‬‫ل‬‫أه‬
 • 31. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫العراق‬‫وهن‬‫أربع‬‫حرف‬‫عاصم‬‫وحمزة‬‫والكسائي‬‫وأبي‬‫واقراءة‬ .‫عمرو‬‫أهلل‬ ‫الشام‬‫وهي‬‫لعبد‬‫ا‬‫بن‬‫وحروف‬ .‫عامر‬‫الخاص‬‫لن‬‫ل‬‫وه‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لراءة‬‫ل‬‫اق‬‫لوب‬‫ل‬‫يعق‬ ‫الحضرمي‬‫واختيار‬‫أبي‬‫عبيد‬‫واختيار‬‫أبي‬‫حاتم‬‫واقراءة‬،‫العمش‬‫وأكثر‬‫الئمللة‬ ‫على‬‫أن‬‫الجميع‬‫على‬‫واقد‬ .‫صواب‬‫لترت‬‫ل‬‫أخ‬‫ملن‬‫لذاهب‬‫ل‬‫الم‬‫لذهب‬‫ل‬‫م‬‫أبلي‬‫حنيفلة‬ ‫رحه‬‫للخلل‬‫ألتي‬‫أذكرها‬‫في‬‫إاقليم‬‫ومن‬ .‫العراق‬‫الحروف‬‫مقرأ‬‫أبللي‬‫عمللران‬ ‫عبد‬‫ا‬‫بن‬‫عامر‬‫اليحصبي‬‫للمعادني‬‫ألتي‬‫أصفها‬‫في‬‫إاقليم‬.‫أاقور‬ ‫واعلم‬‫أن‬‫الناس‬‫اقد‬‫عدلوا‬‫عن‬‫مذهب‬‫أبي‬‫حنيفة‬‫في‬‫صلة‬ :‫أربع‬‫العيدين‬‫إل‬ ‫بزبيد‬،‫وبيار‬‫وصداقة‬،‫الخيل‬‫لوجيه‬‫ل‬‫وت‬‫لت‬‫ل‬‫المي‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬،‫لوت‬‫ل‬‫الم‬‫لتزام‬‫ل‬‫وال‬‫لحية‬‫ل‬‫الض‬‫إل‬ ‫ببخارا‬‫وعدلوا‬ .‫والري‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لذهب‬‫ل‬‫م‬‫لك‬‫ل‬‫مال‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫للة‬‫ل‬‫الص‬ :‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لدام‬‫ل‬‫اق‬‫لام‬‫ل‬‫الم‬‫إل‬ ‫بالمغرب‬‫ويوم‬‫الجمعة‬‫بمصر‬‫وصلة‬‫الجنائز‬،‫بالشام‬‫وفي‬‫أكل‬‫لحللوم‬‫الكلب‬ ‫إل‬‫بمدينتين‬‫بالمغرب‬‫تباع‬‫جهرا‬‫وتطرح‬‫في‬‫هرائس‬‫مصر‬‫لثرب‬‫ل‬‫وي‬،‫لرا‬‫ل‬‫س‬‫لي‬‫ل‬‫وف‬ ‫الخروج‬‫من‬‫الصلة‬‫بتسليمة‬‫واحدة‬‫إل‬‫ببعض‬‫بلدان‬،‫المغرب‬‫وفي‬‫المسامحة‬ ‫في‬‫تسبيحات‬‫الركوع‬‫والسجود‬‫إل‬‫وعدلوا‬ .‫الجهال‬‫عن‬‫مذهب‬‫الشافعي‬‫فللي‬ ‫الجهر‬ :‫أربع‬‫بالبسملة‬‫إل‬‫بالمشرق‬‫في‬‫مساجد‬،‫لحابه‬‫ل‬‫أص‬‫لذلك‬‫ل‬‫وك‬‫لوت‬‫ل‬‫القن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ،‫الفجر‬‫وفي‬‫إحضار‬‫النية‬‫مع‬‫تكبيرة‬،‫الفتتاح‬‫وفي‬‫ترك‬‫القنوت‬‫في‬‫لوتر‬‫ل‬‫ال‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫غير‬‫دنصف‬‫رمضان‬‫الخير‬‫إل‬.‫بنسا‬ ‫وعدلوا‬‫عن‬‫مذهب‬‫داود‬‫في‬‫تزويج‬ :‫أربع‬‫ما‬‫لوق‬‫ل‬‫ف‬،‫لع‬‫ل‬‫الرب‬‫لاء‬‫ل‬‫وإعط‬‫لتين‬‫ل‬‫البن‬ ،‫النصف‬‫ول‬‫صلة‬‫لجار‬‫المسجد‬‫إل‬‫في‬،‫المسجد‬‫وفي‬‫مسألة‬‫وعللدلوا‬ .‫العول‬ ‫عن‬‫مذهب‬‫لحاب‬‫ل‬‫أص‬‫لديث‬‫ل‬‫الح‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لة‬‫ل‬‫المتع‬ :‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬،‫لج‬‫ل‬‫الح‬‫لح‬‫ل‬‫والمس‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ،‫العمامة‬‫وترك‬‫التيمم‬،‫بالرمل‬‫وادنتقاض‬‫الوضوء‬‫إل‬ .‫بالقهقهة‬‫أدنه‬‫اقد‬‫وافقهللم‬ ‫الربع‬‫في‬ :‫أربعة‬‫القهقهة‬‫أبو‬‫حنيفة‬،‫رحه‬‫وفي‬‫المتعة‬،‫ليعة‬‫ل‬‫الش‬‫لي‬‫ل‬‫وف‬‫لتيمم‬‫ل‬‫ال‬
 • 32. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫الشافعي‬‫وفي‬‫المسح‬‫على‬‫العمامة‬‫وعدلوا‬ .‫الكرامية‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لذهب‬‫ل‬‫م‬‫ليعة‬‫ل‬‫الش‬ ‫في‬‫المتعة‬ :‫أربع‬‫وواقوع‬‫رطلق‬‫الثل ث‬‫والمسح‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لن‬‫ل‬‫الرجلي‬‫لة‬‫ل‬‫والحيعل‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫وعدلوا‬ .‫الذان‬‫عن‬‫مذهب‬‫الكرامية‬‫في‬‫لامحة‬‫ل‬‫المس‬ :‫أربع‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لة‬‫ل‬‫الني‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬ ،‫فريضة‬‫وصلة‬‫الفريضة‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬،‫لة‬‫ل‬‫الداب‬‫لواز‬‫ل‬‫وج‬‫لوم‬‫ل‬‫الص‬‫لن‬‫ل‬‫لم‬‫لل‬‫ل‬‫أك‬‫لد‬‫ل‬‫بع‬‫لوع‬‫ل‬‫رطل‬ ‫الفجروهول‬،‫يعلم‬‫وصحة‬‫صلة‬‫من‬‫رطلعت‬‫الشمس‬‫وخالف‬ .‫وهوفيها‬‫العوام‬ ‫الجميع‬‫في‬‫تكبير‬ :‫أربع‬‫أيام‬،‫التشريق‬‫والصلة‬‫لل‬‫ل‬‫اقب‬،‫لدين‬‫ل‬‫العي‬‫لرك‬‫ل‬‫وت‬‫لدخول‬‫ل‬‫ال‬ ‫منى‬ .‫من‬‫آخر‬‫يوم‬‫اقبل‬،‫الزوال‬‫وغسل‬‫القدم‬‫ثل ث‬‫مرات‬‫في‬.‫الوضوء‬ ‫واقلما‬‫رأيت‬‫فقهاء‬‫أبي‬‫حنيفة‬‫رحه‬‫ينفكون‬‫من‬‫أربع‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫الرياس‬‫لع‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫لبااق‬ ‫لا‬‫ل‬‫فيه‬‫لظ‬‫ل‬‫والحف‬‫لية‬‫ل‬‫والخش‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ .‫لورع‬‫ل‬‫وال‬‫لك‬‫ل‬‫مال‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لل‬‫ل‬‫الثق‬‫والبلدة‬ ‫لة‬‫ل‬‫والديادن‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ .‫لنة‬‫ل‬‫والس‬‫لافعي‬‫ل‬‫الش‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لر‬‫ل‬‫النظ‬‫لغب‬‫ل‬‫والش‬‫لروة‬‫ل‬‫والم‬ ‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ .‫لق‬‫ل‬‫والحم‬‫داود‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لبرة‬‫ل‬‫الك‬‫لدة‬‫ل‬‫والح‬‫والكلم‬.‫لار‬‫ل‬‫واليس‬ ‫والمعتزلة‬‫من‬‫أربع‬‫من‬‫اللطافة‬‫والدراية‬‫لق‬‫ل‬‫والفس‬‫ليعة‬‫ل‬‫والش‬ .‫لخرية‬‫ل‬‫والس‬‫لن‬‫ل‬‫م‬ ‫أربع‬‫البغضة‬‫والفتنة‬‫لار‬‫ل‬‫واليس‬‫لحاب‬‫ل‬‫وأص‬ .‫ليت‬‫ل‬‫والص‬‫لديث‬‫ل‬‫الح‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لدوة‬‫ل‬‫الق‬ ‫والهمة‬‫والدنفاق‬‫والكرامية‬ .‫والغلبة‬‫من‬‫أربع‬‫التقى‬‫والعصبية‬‫والذل‬.‫والكديللة‬ ‫والدباء‬‫من‬‫أربع‬‫الخفة‬‫لب‬‫ل‬‫والعج‬‫لرف‬‫ل‬‫والتص‬‫لن‬‫ل‬‫والمقرئي‬ .‫لل‬‫ل‬‫والتجم‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫أرب‬ ‫الطمع‬‫واللوارطة‬‫والرياء‬.‫والسمعة‬ ‫وأما‬‫الديان‬‫الذين‬‫هم‬‫ذمة‬‫فأربعة‬‫اليهود‬‫والنصارى‬‫والمجوس‬.‫والصابئون‬ ‫ودنحن‬‫دنذكرغلبة‬‫كل‬‫اقوم‬‫ممن‬‫ذكردنا‬‫في‬،‫مواضعهم‬‫بل‬‫ميل‬‫ول‬‫لب‬‫ل‬‫تعص‬‫إن‬ ‫شاء‬‫ا‬‫ودنصف‬ .‫تعالى‬‫ما‬‫فيهم‬‫من‬‫فإن‬ .‫خيروشر‬‫اقيل‬‫لثر‬‫ل‬‫أك‬‫لا‬‫ل‬‫م‬‫له‬‫ل‬‫ذكرت‬‫لأ‬‫ل‬‫خط‬
 • 33. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫وخلف‬‫ما‬‫يعرفه‬‫الناس‬‫حتى‬‫أدنك‬‫خالفت‬،‫الصول‬‫بجعلك‬‫لام‬‫ل‬‫الاقس‬‫لات‬‫ل‬‫رباعي‬ ‫وعدلت‬‫عن‬،‫السباعيات‬‫بعد‬‫ما‬‫اقد‬‫علمت‬‫أن‬‫ا‬‫لز‬‫ل‬‫ع‬،‫لمه‬‫ل‬‫إس‬‫لق‬‫ل‬‫خل‬‫لموات‬‫ل‬‫الس‬ ‫والرض‬‫سبعا‬‫سبعا‬‫واليام‬‫والليالي‬‫سبعا‬،‫لبعا‬‫ل‬‫س‬‫والرزاق‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لبع‬‫ل‬‫س‬‫لزل‬‫ل‬‫ودن‬ ‫القرآن‬‫على‬‫سبعة‬،‫أحرف‬‫والمساجد‬‫وذكلر‬ .‫سلبعة‬‫ملا‬‫سلنجيب‬‫علن‬،‫بعضله‬ ‫فالجواب‬‫إدنا‬‫اقد‬‫تحرزدنا‬‫بقولنا‬‫المذاهب‬‫المستعملة‬‫ولم‬‫دنقل‬‫لرق‬‫ل‬‫ف‬.‫للمين‬‫ل‬‫المس‬ ‫وأما‬‫وجود‬‫المر‬‫على‬‫خلف‬‫ما‬‫ذكردنا‬‫في‬‫البعض‬‫فذلك‬‫دندر‬‫والغلب‬‫ما‬.‫ذكردنا‬ ‫وأما‬‫السامرة‬‫فإدنهم‬‫صنف‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لود‬‫ل‬‫اليه‬‫أل‬‫لرى‬‫ل‬‫ت‬‫إن‬‫لبيهم‬‫ل‬‫دن‬‫لى‬‫ل‬‫موس‬‫لا‬‫ل‬‫وأم‬ .‫لم‬‫ل‬‫ع‬ ‫الرباعيات‬‫وإن‬‫كادنت‬‫اتفقت‬‫وما‬،‫تقصددناها‬‫فإن‬‫لها‬‫دنظائر‬‫في‬‫الصللول‬‫لي‬‫ل‬‫وه‬ ‫أن‬‫الكتب‬،‫أربعة‬‫وخلق‬‫الدنسان‬‫من‬،‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لائع‬‫ل‬‫والطب‬،‫لع‬‫ل‬‫أرب‬‫لول‬‫ل‬‫والفص‬،‫لة‬‫ل‬‫أربع‬ ‫والدنهار‬،‫أربعة‬‫وأركان‬‫الكعبة‬،‫أربعة‬‫لهر‬‫ل‬‫وأش‬‫لرم‬‫ل‬‫الح‬‫لدثنا‬‫ل‬‫وح‬ .‫لة‬‫ل‬‫أربع‬‫لو‬‫ل‬‫أب‬‫لر‬‫ل‬‫بك‬ ‫أحمد‬‫بن‬‫عبدان‬،‫بالهواز‬‫حدثنا‬ :‫اقال‬‫محمد‬‫بن‬‫معاوية‬‫الدنصاري‬‫حللدثنا‬ :‫اقال‬ ‫إسماعيل‬‫بن‬‫صبيح‬‫عن‬‫سفيان‬‫الحريري‬‫عن‬‫لد‬‫ل‬‫عب‬‫لؤمن‬‫ل‬‫الم‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لاء‬‫ل‬‫زكري‬‫لي‬‫ل‬‫أب‬ ‫يحيى‬‫عن‬‫الصبغ‬‫بن‬‫دنباتة‬‫أدنه‬‫سمع‬‫عليا‬،‫رضه‬‫إن‬ :‫يقول‬‫القرآن‬‫دنزل‬‫ربعا‬‫فينا‬ ‫وربعا‬‫في‬‫عدودنا‬‫وربعا‬‫سيرا‬‫ل‬ً ‫و‬ ‫لا‬‫ل‬‫وأمث‬‫لا‬‫ل‬‫وربع‬‫لض‬‫ل‬‫فرائ‬،‫لا‬‫ل‬‫وأحكام‬‫لذه‬‫ل‬‫فه‬‫لول‬‫ل‬‫أص‬ ‫أيضا‬‫ل‬.‫تنكر‬ ‫ذكر‬‫ما‬‫عادنيت‬‫من‬‫السباب‬ ‫اعلم‬‫أن‬‫جماعة‬‫من‬‫أهل‬‫العلم‬‫ومن‬‫الوزراء‬‫اقد‬‫صنفوا‬‫في‬‫هذا‬،‫لاب‬‫ل‬‫الب‬‫وإن‬ ‫كادنت‬،‫مختلة‬‫غيرأن‬‫أكثرها‬‫بل‬‫كلها‬‫سماع‬‫ودنحن‬ .‫لهم‬‫فلم‬‫لق‬‫ل‬‫يب‬‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬‫إل‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬ ،‫دخلناه‬‫وأاقل‬‫سبب‬‫إل‬‫واقد‬‫وما‬ .‫عرفناه‬‫تركنا‬‫مع‬‫ذلك‬‫البحث‬‫والسؤال‬‫لر‬‫ل‬‫والنظ‬ ‫في‬،‫الغيب‬‫فادنتظم‬‫كتابنا‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لة‬‫ل‬‫ثلث‬‫لدها‬‫ل‬‫أح‬ :‫لام‬‫ل‬‫أاقس‬‫لا‬‫ل‬‫م‬،‫لاه‬‫ل‬‫عاين‬‫لادني‬‫ل‬‫والث‬‫لا‬‫ل‬‫م‬
 • 34. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫سمعناه‬‫من‬،‫الثقات‬‫والثالث‬‫ما‬‫وجددناه‬‫في‬‫لب‬‫ل‬‫الكت‬‫لنفة‬‫ل‬‫المص‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لاب‬‫ل‬‫الب‬ ‫وفي‬‫وما‬ .‫غيره‬‫بقيت‬‫خزادنة‬‫ملك‬‫إل‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬،‫لا‬‫ل‬‫لزمته‬‫ول‬‫لادنيف‬‫ل‬‫تص‬‫لة‬‫ل‬‫فراق‬‫إل‬‫لد‬‫ل‬‫واق‬ ،‫تصفحتها‬‫ول‬‫مذاهب‬‫اقوم‬‫إل‬‫واقد‬،‫عرفتها‬‫ول‬‫أهل‬‫زهد‬‫إل‬‫واقد‬،‫خالطتهم‬‫ول‬ ‫مذكرو‬‫بلد‬‫إل‬‫واقد‬،‫شهدتهم‬‫حتى‬‫استقام‬‫لي‬‫ما‬‫ابتغيته‬‫في‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لد‬‫ل‬‫ولق‬ .‫لاب‬‫ل‬‫الب‬ ‫سميت‬‫بستة‬‫وثلثين‬‫إسما‬‫لت‬‫ل‬‫دعي‬‫لورطبت‬‫ل‬‫وخ‬‫لا‬‫ل‬‫به‬‫لي‬‫ل‬‫مقدس‬ :‫لل‬‫ل‬‫مث‬‫لطيني‬‫ل‬‫وفلس‬ ‫ومصري‬‫ومغربي‬‫وخراسادني‬‫وسلمي‬‫ومقرئ‬‫له‬‫ل‬‫وفقي‬‫لوفي‬‫ل‬‫وص‬‫لي‬‫ل‬‫وول‬‫لد‬‫ل‬‫وعاب‬ ‫وزاهد‬‫وسياح‬‫ووراق‬‫ومجلد‬‫لاجر‬‫ل‬‫وت‬‫لذكر‬‫ل‬‫وم‬‫لام‬‫ل‬‫وإم‬‫لؤذن‬‫ل‬‫وم‬‫لب‬‫ل‬‫وخطي‬‫لب‬‫ل‬‫وغري‬ ‫وعرااقي‬‫وبغدادي‬‫وشامي‬‫وحنيفي‬‫ومتؤدب‬‫وكرى‬‫ومتفقه‬‫ومتعلم‬‫وفرائضي‬ ‫واستاذ‬‫ودادنشومند‬‫وشيخ‬‫لته‬‫ل‬‫ودنشاس‬‫لب‬‫ل‬‫وراك‬‫لول‬‫ل‬‫ورس‬‫لك‬‫ل‬‫وذل‬‫لختلف‬‫لدان‬‫ل‬‫البل‬ ‫ألتي‬‫وكثرة‬ .‫حللتها‬‫المواضع‬‫التي‬.‫دخلتها‬ ‫ثم‬‫إدنه‬‫لم‬‫يبق‬‫شيء‬‫مما‬‫يلحق‬‫المسافرين‬‫إل‬‫واقد‬‫لذت‬‫ل‬‫أخ‬‫له‬‫ل‬‫من‬‫ليبا‬‫ل‬‫دنص‬‫لر‬‫ل‬‫غي‬ ‫لة‬‫ل‬‫الكدي‬‫لوب‬‫ل‬‫ورك‬،‫لبيرة‬‫ل‬‫الك‬‫لد‬‫ل‬‫فق‬‫لت‬‫ل‬‫تفقه‬،‫لادبت‬‫ل‬‫وت‬‫لدت‬‫ل‬‫وتزه‬،‫لدت‬‫ل‬‫وتعب‬‫لت‬‫ل‬‫وفقه‬ ‫وخطبت‬ .‫وأدبت‬‫على‬،‫لابر‬‫ل‬‫المن‬‫لت‬‫ل‬‫وأذدن‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لت‬‫ل‬‫وأمم‬ .‫لائر‬‫ل‬‫المن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬،‫لاجد‬‫ل‬‫المس‬ ‫وذكرت‬‫في‬،‫الجوامع‬‫واختلفت‬‫إلى‬‫ودعوت‬ .‫المدارس‬‫في‬،‫المحافل‬‫وتكلمت‬ ‫في‬‫وأكلت‬ .‫المجالس‬‫مع‬‫الصوفية‬‫لع‬‫ل‬‫وم‬ .‫لس‬‫ل‬‫الهرائ‬‫لائيين‬‫ل‬‫الخادنق‬،‫لد‬‫ل‬‫الثرائ‬‫لع‬‫ل‬‫وم‬ ‫النواتي‬‫ورطردت‬ .‫العصائد‬‫في‬‫لالي‬‫ل‬‫اللي‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لاجد‬‫ل‬‫المس‬‫لحت‬‫ل‬‫وس‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬،‫لبراري‬‫ل‬‫ال‬ ‫وتهت‬‫في‬‫وصداقت‬ .‫الصحاري‬‫في‬‫الورع‬،‫زمادنا‬‫وأكلت‬‫الحرام‬‫وصللحبت‬ .‫عيادنا‬ ‫عباد‬‫جبل‬،‫لبنان‬‫وخالطت‬‫حينا‬‫وملكت‬ .‫السلطان‬،‫العبيد‬‫وحملت‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لي‬‫ل‬‫رأس‬ ‫وأشرفت‬ .‫بالزبيل‬‫مرارا‬‫على‬،‫الغرق‬‫لع‬‫ل‬‫واقط‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬‫لا‬‫ل‬‫اقوافلن‬‫لدمت‬‫ل‬‫وخ‬ .‫لرق‬‫ل‬‫الط‬
 • 35. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫لاة‬‫ل‬‫القض‬،‫لبراء‬‫ل‬‫والك‬‫لارطبت‬‫ل‬‫وخ‬‫للرطين‬‫ل‬‫الس‬‫لاحبت‬‫ل‬‫وص‬ .‫لوزراء‬‫ل‬‫وال‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لرق‬‫ل‬‫الط‬ ،‫الفساق‬‫وبعت‬‫البضائع‬‫في‬‫وسجنت‬ .‫السواق‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬،‫لوس‬‫ل‬‫الحب‬‫لذت‬‫ل‬‫وأخ‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫أدني‬‫لاينت‬‫ل‬‫وع‬ .‫جاسوس‬‫لرب‬‫ل‬‫ح‬‫لروم‬‫ل‬‫ال‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لوادني‬‫ل‬‫الش‬‫لرب‬‫ل‬‫وض‬‫لوااقيس‬‫ل‬‫الن‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫وجلدت‬ .‫الليالي‬‫المصاحف‬،‫بالكرى‬‫وأشتريت‬‫الماء‬‫لت‬‫ل‬‫وركب‬ .‫بالغلء‬‫لائس‬‫ل‬‫الكن‬ ،‫والخيول‬‫ومشيت‬‫في‬‫السمائم‬‫ودنزلت‬ .‫والثلوج‬‫في‬‫عرصة‬‫الملوك‬‫بين‬،‫الجله‬ ‫وسكنت‬‫بين‬‫الجهال‬‫في‬‫محلة‬‫وكم‬ .‫الحاكه‬‫دنلت‬‫العز‬،‫والرفعه‬‫ودبر‬‫في‬‫اقتلي‬ ‫غير‬‫وحججت‬ .‫مرة‬،‫وجاورت‬‫وغزوت‬‫وشلربت‬ .‫ورابطلت‬‫بمكلة‬‫ملن‬‫السلقاية‬ ،‫السويق‬‫وأكلت‬‫الخبز‬‫والجلبان‬‫ومن‬ .‫بالسيق‬‫ضيافة‬‫ابراهيم‬،‫لل‬‫ل‬‫الخلي‬‫لز‬‫ل‬‫وجمي‬ ‫عسقلن‬‫وكسيت‬ .‫السبيل‬‫خلع‬‫الملوك‬‫وأمروا‬‫لي‬‫وعريت‬ .‫بالصلت‬‫وافتقللرت‬ ،‫مللرات‬‫وكللاتبني‬،‫السللادات‬‫ووبخنللي‬‫وعرضللت‬ .‫الشللراف‬‫علللي‬،‫الواقللاف‬ ‫وخضعت‬‫ورميت‬ .‫للخلف‬،‫بالبدع‬‫واتهمت‬‫وأاقامني‬ .‫بالطمع‬‫المراء‬‫والقضاة‬ ،‫أمينا‬‫ودخللت‬‫فلي‬‫لايا‬‫ل‬‫الوص‬‫لت‬‫ل‬‫وجعل‬‫وامتحنلت‬ .‫وكيل‬،‫الطراريلن‬‫ورأيلت‬‫دول‬ ‫واتبعني‬ .‫العيارين‬،‫الرذلون‬‫وعادنددني‬،‫الحاسدون‬‫وسعي‬‫بي‬‫إلى‬.‫السلرطين‬ ‫ودخلت‬‫حمامات‬،‫رطبرية‬‫والقلع‬‫ورأيت‬ .‫الفارسية‬‫يوم‬،‫الفواره‬‫لد‬‫ل‬‫وعي‬،‫لاره‬‫ل‬‫برب‬ ‫وبئر‬،‫بضاعه‬‫واقصر‬‫يعقوب‬‫ومثل‬ .‫وضياعه‬‫هذا‬‫كثير‬‫لا‬‫ل‬‫ذكردن‬‫لذا‬‫ل‬‫ه‬‫لدر‬‫ل‬‫الق‬‫لم‬‫ل‬‫ليعل‬ ‫الناظر‬‫في‬‫كتابنا‬‫أدنا‬‫لم‬‫دنصنفه‬،‫جزافا‬‫ول‬‫رتبناه‬،‫مجازا‬‫ويميزه‬‫من‬‫فكم‬ .‫غيره‬ ‫بين‬‫من‬‫اقاسى‬‫هذه‬،‫السباب‬‫وبين‬‫ملن‬‫صلنف‬‫كتلابه‬‫فلي‬‫الرفاهيلة‬‫ووضلعه‬ ‫على‬‫ولقد‬ .‫السماع‬‫ذهب‬‫لي‬‫ل‬‫ل‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لذه‬‫ل‬‫ه‬‫لفار‬‫ل‬‫الس‬‫لوق‬‫ل‬‫ف‬‫لرة‬‫ل‬‫عش‬‫آلف‬‫لم‬‫ل‬‫دره‬ ‫سوى‬‫ما‬‫دخل‬‫علي‬‫من‬‫التعصيرفي‬‫أمور‬‫ولم‬ .‫الشريعة‬‫يبق‬‫رخصة‬‫مذهب‬‫إل‬ ‫واقد‬‫اقد‬ .‫استعملتها‬‫مسحت‬‫على‬،‫القدمين‬‫وصليت‬‫بمد‬،‫لان‬‫ل‬‫هامت‬‫لرت‬‫ل‬‫ودنف‬‫لل‬‫ل‬‫اقي‬ ،‫الزوال‬‫وصليت‬‫الفريضى‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬،‫لدواب‬‫ل‬‫ال‬‫لع‬‫ل‬‫وم‬‫لة‬‫ل‬‫دنجاس‬‫لة‬‫ل‬‫فاحش‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬،‫لاب‬‫ل‬‫الثي‬
 • 36. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫وترك‬‫التسبيح‬‫في‬‫الركوع‬،‫والسجود‬‫وسجود‬‫لهو‬‫ل‬‫الس‬‫لل‬‫ل‬‫اقب‬‫لت‬‫ل‬‫وجمع‬ .‫لليم‬‫ل‬‫التس‬ ‫بين‬،‫الصلوات‬‫واقصرت‬‫ل‬‫في‬‫لفر‬‫ل‬‫س‬‫لي‬‫ل‬‫غيرأدن‬ .‫لات‬‫ل‬‫الطاع‬‫لم‬‫ل‬‫ل‬‫لرج‬‫ل‬‫أخ‬‫لن‬‫ل‬‫ع‬‫لول‬‫ل‬‫اق‬ ‫الفقهاء‬،‫الئمة‬‫ولم‬‫أؤخر‬‫صلة‬‫عن‬‫واقتها‬‫وملا‬ .‫له‬‫ل‬‫بت‬‫لرت‬‫ل‬‫س‬‫فلي‬‫لادة‬‫ل‬‫ج‬‫وبينلي‬ ‫وبين‬‫مدينة‬‫عشرة‬‫فراسخ‬‫فما‬‫دودنها‬‫إل‬‫فاراقت‬‫القافلة‬‫وادنفتلت‬‫إليها‬‫لدنظرهللا‬ ،‫اقديما‬‫وربما‬‫اكتريت‬‫رجال‬،‫يصحبودني‬‫وجعلت‬‫مسيري‬‫في‬‫لل‬‫ل‬‫اللي‬‫لع‬‫ل‬‫لرج‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬ ‫رفقائي‬‫مع‬‫إضاعة‬‫المال‬.‫والهم‬ ‫ذكر‬‫المواضع‬‫المختلف‬‫فيها‬ ‫اعلم‬‫أن‬‫في‬‫السلم‬‫مواضع‬‫ومشاهد‬‫لت‬‫ل‬‫ليس‬‫لحيحة‬‫ل‬‫بص‬‫ول‬‫لع‬‫ل‬‫مجم‬.‫لا‬‫ل‬‫عليه‬ ‫فوجب‬‫إفراد‬‫هذا‬‫الباب‬‫لها‬‫لتباين‬‫الصحة‬‫ودننحاز‬‫عنها‬‫إذا‬‫ذكردناها‬‫في‬.‫الاقاليم‬ ‫بكازرون‬‫اقبة‬‫من‬‫دنحو‬‫العقبة‬‫تزعم‬‫المجوس‬‫إدنها‬‫وسط‬‫لددنيا‬‫ل‬‫ال‬‫لا‬‫ل‬‫وله‬‫لد‬‫ل‬‫عي‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫كل‬،‫سنة‬‫خارج‬‫ينبع‬‫دنحو‬‫البحرمشهد‬‫اقالوا‬‫لان‬‫ل‬‫هولس‬‫الرض‬‫لن‬‫ل‬‫حي‬‫لالت‬‫ل‬‫اق‬‫لا‬‫ل‬‫أتين‬ ‫رطائعين‬‫بالجش‬‫موضع‬‫اقالوا‬‫ثم‬‫كادنت‬‫سلسلة‬‫داود‬‫ألتي‬‫كادنت‬‫موضع‬.‫البينات‬ ‫اقال‬‫اقوم‬‫اقبر‬‫آدم‬‫عند‬‫منارة‬‫مسجد‬،،‫الخيف‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لرون‬‫ل‬‫آخ‬‫لد‬‫ل‬‫عن‬‫لبر‬‫ل‬‫اق‬،‫لم‬‫ل‬‫إبراهي‬ ‫واقال‬‫اقوم‬،‫بالهند‬‫واقيل‬‫إن‬‫اقبر‬‫آدم‬،‫بالتيه‬‫وزعم‬‫رجل‬‫بايليا‬‫أدنه‬‫رأى‬‫في‬‫النللوم‬ ‫أدنه‬‫خلف‬‫جبل‬‫اقال‬ .‫زيتا‬‫أهل‬‫الكتاب‬‫اقبر‬‫داود‬‫اقال‬ .‫بصهيون‬‫اقوم‬‫لدائن‬‫ل‬‫م‬‫لوط‬‫ل‬‫ل‬ ‫بين‬‫كرمان‬‫زعم‬ .‫وخراسان‬‫لوم‬‫ل‬‫اق‬‫أن‬‫لار‬‫ل‬‫دن‬‫لم‬‫ل‬‫إبراهي‬‫لادنت‬‫ل‬‫ك‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫لق‬‫ل‬‫بجرم‬‫لوم‬‫ل‬‫اق‬ ‫الدكة‬‫التي‬‫بالغري‬‫هي‬‫اقبر‬‫واقبر‬ .‫دنوح‬‫علي‬‫في‬‫محراب‬‫لامع‬‫ل‬‫ج‬‫لة‬‫ل‬‫الكوف‬‫لال‬‫ل‬‫واق‬ ‫آخرون‬‫عند‬‫المنارة‬‫اقال‬ .‫المائلة‬‫اقوم‬‫اقبر‬‫لة‬‫ل‬‫فارطم‬‫لع‬‫ل‬‫م‬‫لبي‬‫ل‬‫الن‬‫للى‬‫ل‬‫ص‬‫ل‬‫ل‬‫ا‬‫له‬‫ل‬‫علي‬ ،‫وسلم‬‫في‬،‫الحجرة‬‫واقال‬‫آخرون‬‫في‬‫خارج‬ .‫البقيع‬‫من‬‫دنحو‬‫سر‬‫لس‬‫ل‬‫خ‬‫لاط‬‫ل‬‫رب‬
 • 37. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫فيه‬‫اقبر‬‫صغير‬‫زعموا‬‫أدنه‬‫لبر‬‫ل‬‫اق‬‫رأس‬‫لين‬‫ل‬‫الحس‬‫لن‬‫ل‬‫ب‬‫لة‬‫ل‬‫بفرغادن‬ .‫لي‬‫ل‬‫عل‬‫لوا‬‫ل‬‫زعم‬‫لبر‬‫ل‬‫اق‬ ‫على‬ .‫أيوب‬‫اقلة‬‫جبل‬‫سينا‬‫زيتودنة‬‫اقالوا‬‫لي‬‫ل‬‫ه‬‫لتي‬‫ل‬‫ال‬‫ل‬‫لراقية‬‫ل‬‫ش‬‫ول‬‫لة‬‫ل‬‫غربي‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫جبل‬‫زيتا‬‫أخرى‬‫يقال‬‫فيها‬‫واقال‬ .‫ذلك‬‫لوم‬‫ل‬‫اق‬‫لخرة‬‫ل‬‫ص‬‫لى‬‫ل‬‫موس‬‫لر‬‫ل‬‫والبح‬ .‫لروان‬‫ل‬‫بش‬ ‫بحيرة‬‫رطبرستان‬‫والقرية‬‫باجروان‬‫واقتل‬‫الغلم‬‫بقرية‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬ .‫خزران‬‫لوم‬‫ل‬‫اق‬‫لد‬‫ل‬‫س‬ ‫لاجوج‬‫ل‬‫ي‬‫لاجوج‬‫ل‬‫وم‬‫لف‬‫ل‬‫خل‬‫لال‬‫ل‬‫واق‬ .‫لدلس‬‫ل‬‫الدن‬‫لرون‬‫ل‬‫آخ‬‫لو‬‫ل‬‫ه‬‫درب‬‫لزران‬‫ل‬‫خ‬‫لاجوج‬‫ل‬‫وي‬ ‫وماجوج‬‫هم‬‫وسمعت‬ .‫الخزر‬‫أبا‬‫علي‬‫الحسن‬‫بن‬‫أبي‬‫لر‬‫ل‬‫بك‬‫لاء‬‫ل‬‫البن‬‫لول‬‫ل‬‫يق‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬ ‫اقبريوسف‬،‫دكة‬‫يقال‬‫إدنها‬‫اقبر‬‫بعض‬‫السباط‬‫لتى‬‫ل‬‫ح‬‫لاء‬‫ل‬‫ج‬‫لل‬‫ل‬‫رج‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لان‬‫ل‬‫خراس‬ ‫وذكر‬‫أدنه‬‫رأى‬‫في‬‫المنام‬‫إدنه‬‫ذهب‬‫إلى‬‫بيت‬‫المقدس‬‫وأعلمهم‬‫أن‬‫ذاك‬‫يوسف‬ ،‫الصديق‬‫اقال‬‫فأمر‬‫السلطان‬‫والدي‬‫لالخروخ‬‫ل‬‫ب‬‫لت‬‫ل‬‫وخرج‬،‫له‬‫ل‬‫مع‬‫لال‬‫ل‬‫اق‬‫لم‬‫ل‬‫فل‬‫لزل‬‫ل‬‫ي‬ ‫الفعلة‬‫يحفرون‬‫حتى‬‫ادنتهوا‬‫إلى‬‫خشب‬‫العجلة‬‫وإذا‬‫بها‬‫اقد‬‫دنخرت‬‫ولم‬‫أزل‬‫أرى‬ ‫عند‬‫عجائزدنا‬‫من‬‫تلك‬‫النحاتة‬‫يستشفين‬‫بها‬‫من‬.‫الرمد‬ ‫باب‬‫اختصردناه‬‫للفقهاء‬ ‫هذا‬‫باب‬‫أفرددناه‬‫لمن‬‫أحب‬‫أن‬‫يعرف‬‫أمصار‬،‫المسلمين‬‫وكور‬،‫الاقاليم‬‫ويقف‬ ‫على‬‫عدد‬‫القصبات‬،‫ومددنها‬‫ولم‬‫يكن‬‫له‬‫فراغة‬‫إلى‬‫تدبر‬‫ما‬‫ول‬ .‫فصلناه‬‫لة‬‫ل‬‫حاج‬ ‫في‬‫دنسخ‬‫ما‬‫ورطلب‬ .‫شرحناه‬‫جملة‬‫يخف‬‫حملها‬‫في‬،‫لفار‬‫ل‬‫الس‬‫لا‬‫ل‬‫وحفظه‬‫لى‬‫ل‬‫عل‬ ‫وكثيرا‬ .‫الختصار‬‫ما‬‫سئلت‬‫عن‬‫هذا‬‫القدر‬‫وابتغي‬‫مني‬‫هذا‬،‫الباب‬‫فقدمته‬‫اقبل‬ ‫الشروع‬‫في‬‫ذكر‬‫المملكة‬‫باختصار‬،‫اللفاظ‬‫وترك‬‫الرطناب‬‫وجعل‬.‫الغمللاض‬ ‫فمن‬‫فهم‬‫فقد‬،‫فهم‬‫وإل‬‫إذا‬‫دنظر‬‫في‬‫الصل‬.‫علم‬ ‫اعلم‬‫لا‬‫ل‬‫أدن‬‫لا‬‫ل‬‫جعلن‬‫لار‬‫ل‬‫المص‬،‫كلالملوك‬‫والقصلبات‬،‫لاب‬‫ل‬‫كالحج‬‫لدن‬‫ل‬‫والم‬،‫لد‬‫ل‬‫كالجن‬ ‫والقرى‬‫واقد‬ .‫كالرجالة‬‫أختلف‬‫في‬‫لار‬‫ل‬‫المص‬‫لالت‬‫ل‬‫فق‬‫لر‬‫ل‬‫المص‬ :‫لاء‬‫ل‬‫الفقه‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لد‬‫ل‬‫بل‬
 • 38. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫جامع‬‫فيه‬‫الحدود‬‫ويحله‬‫أمير‬‫ويقوم‬‫بنفقته‬‫ويجمع‬‫رستااقه‬‫مثل‬،‫عثر‬،‫ودنابلس‬ ‫وعند‬ .‫وزوزن‬‫أهل‬‫اللغة‬‫المصر‬‫كل‬‫ما‬‫حجز‬‫بين‬‫جهتين‬‫مثل‬،‫البصرة‬،‫والراقللة‬ ‫والمصر‬ .‫وارجان‬‫عند‬‫العوام‬‫كل‬‫بلد‬‫كبير‬‫جليل‬‫مثل‬،‫الري‬،‫والموصل‬.‫والرملة‬ ‫لا‬‫ل‬‫وأم‬‫لن‬‫ل‬‫دنح‬‫لا‬‫ل‬‫فجعلن‬‫لر‬‫ل‬‫المص‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لد‬‫ل‬‫بل‬‫له‬‫ل‬‫حل‬‫للطان‬‫ل‬‫الس‬،‫لم‬‫ل‬‫العظ‬‫لت‬‫ل‬‫وجمع‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬ ،‫الدواوين‬‫لد‬‫ل‬‫واقل‬‫ت‬‫له‬‫ل‬‫من‬،‫لال‬‫ل‬‫العم‬‫ليف‬‫ل‬‫وأض‬‫له‬‫ل‬‫إلي‬‫لدن‬‫ل‬‫م‬‫لل‬‫ل‬‫مث‬ .‫لم‬‫ل‬‫الاقلي‬،‫لق‬‫ل‬‫دمش‬ ،‫والقيللروان‬‫وربمللا‬ .‫ليراز‬‫ل‬‫وش‬‫لان‬‫ل‬‫ك‬‫لر‬‫ل‬‫للمص‬‫أو‬‫لبة‬‫ل‬‫للقص‬‫لواح‬‫ل‬‫دن‬‫لا‬‫ل‬‫له‬‫مثللل‬ .‫لدن‬‫ل‬‫م‬ ‫رطخارستان‬،‫لبلخ‬‫والبطائح‬،‫لواسط‬‫والزاب‬.‫لفريقية‬ ‫فالاقاليم‬‫أربعة‬‫عشر‬‫ستة‬‫عربية‬‫جزيرة‬‫العرب‬‫ثم‬‫العراق‬‫ثم‬‫أاقور‬‫ثم‬‫الشام‬ ‫ثم‬‫مصر‬‫ثم‬‫وثمادنية‬ .‫المغرب‬‫عجمية‬‫المشرق‬‫ثم‬‫الديلم‬‫ثم‬‫الرحاب‬‫ثم‬‫الجبال‬ ‫ثم‬‫خوزستان‬‫ثم‬‫فارس‬‫ثم‬‫كرمان‬‫ثم‬‫ول‬ .‫السند‬‫بد‬‫لل‬‫ل‬‫لك‬‫لم‬‫ل‬‫إاقلي‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لور‬‫ل‬‫ك‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ ‫لكل‬‫كورة‬‫من‬‫اقصبة‬‫ثم‬‫لكل‬‫اقصبة‬‫من‬،‫مدن‬‫إل‬‫الجزيرة‬‫والمشرق‬‫والمغرب‬ ‫فإن‬‫لكل‬‫واحد‬‫والمصر‬ .‫مصرين‬‫اقصبة‬،‫كورته‬‫لس‬‫ل‬‫ولي‬‫لل‬‫ل‬‫ك‬‫لبة‬‫ل‬‫اقص‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لرا‬‫ل‬‫مص‬ ‫المصار‬‫أسم‬‫كورها‬‫أيضا‬‫إل‬‫الربع‬‫الول‬‫والمنصورة‬‫والثل ث‬‫لدئ‬‫ل‬‫دنبت‬ .‫لر‬‫ل‬‫الواخ‬ ‫من‬‫المشرق‬‫وهلم‬‫جرا‬‫إلى‬.‫المغرب‬ ،‫سمراقند‬ :‫فالمصار‬،‫ايرادنشهر‬،‫شهرستان‬،‫أردبيل‬،‫همذان‬‫الهوا‬،‫ز‬،‫شيراز‬ 1،‫لسيرجان‬،‫لورة‬‫ل‬‫المنص‬،‫لد‬‫ل‬‫زبي‬،‫لة‬‫ل‬‫مك‬‫لد‬‫ل‬‫بغ‬،‫اد‬،‫لل‬‫ل‬‫الموص‬،‫لق‬‫ل‬‫دمش‬،‫لطاط‬‫ل‬‫الفس‬ ،‫القيروان‬‫لة‬‫ل‬‫وبقي‬ .‫اقررطبة‬‫لبات‬‫ل‬‫القص‬‫لبع‬‫ل‬‫س‬‫لت‬‫ل‬‫بنجك‬ :‫لبعون‬‫ل‬‫وس‬،‫لوجكت‬‫ل‬‫دنم‬،‫لخ‬‫ل‬‫بل‬ ،‫غزدنين‬،‫بست‬،‫زردنج‬،‫هراة‬‫اقا‬،‫ين‬،‫مرو،اليهودية‬،‫الدامغان‬،‫آمل‬،‫بروان‬،‫أتللل‬ ،‫مراغة‬،‫دبيل،الري‬1‫ليهودية،ا‬،‫لسوس‬،‫جنديسابور‬،‫لتر‬‫ل‬‫تس‬،‫لكر‬‫ل‬‫العس‬،‫لدورق‬‫ل‬‫ال‬
 • 39. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫رامهرمز‬،‫أرجان‬،‫سيراف‬،‫درابجرد‬،‫لطخر‬‫ل‬‫لتان،أص‬‫ل‬‫شهرس‬،‫لير‬‫ل‬‫أردش‬،‫لير‬‫ل‬‫دنرماس‬ ،‫بم‬،‫جيرفت‬،‫بنجبور‬،‫اقزدار‬،‫ويهند‬،‫اقنلوج‬،‫الملتلان‬،‫صلنعاء‬،‫البصلرة‬،‫الكوفلة‬ ،‫واسط‬،‫حلوان‬،‫لامرا‬‫ل‬‫س‬،‫آملد‬‫ا‬،‫لراقلة‬،‫حللب‬،‫لص‬‫ل‬‫حم‬،‫رطبريلة‬،‫الرمللة‬،‫لغر‬‫ل‬‫ص‬ ،‫الفرما‬،‫لبيس‬‫ل‬‫بل‬،‫لية‬‫ل‬‫العباس‬،‫لكندرية‬‫ل‬‫اس‬،‫لوان‬‫ل‬‫أس‬،‫لة‬‫ل‬‫براق‬،‫لرم‬‫ل‬‫بل‬،‫لاهرت‬‫ل‬‫ت‬،‫لاس‬‫ل‬‫ف‬ ،‫سجلماسة‬.‫رطرفادنة‬ ‫دنرجع‬‫إلى‬‫ذكر‬‫المدن‬‫المحيطة‬‫بقصباتها‬‫فنقدم‬‫الحاجب‬‫ودنتبعه‬‫لده‬‫ل‬‫جن‬‫لن‬‫ل‬‫فم‬ ‫أشكل‬‫عليه‬‫شيءمن‬‫ذلك‬‫فليفتشه‬‫على‬.‫إاقليمه‬ ،‫أخسيكت‬،‫دنصراباذ‬،‫ردنجد‬،‫زاركان‬،‫خيرلم‬،‫لتيقان‬‫ل‬‫وشبشان،اش‬،‫لدرامش‬‫ل‬‫زردن‬ ،‫أوزكند،أوش‬،‫اقبا‬،‫بردنك‬،‫مرغينان‬،‫رشتان‬،‫باب‬،‫لارك‬‫ل‬‫ج‬،‫لت‬‫ل‬‫أش‬،‫لار‬‫ل‬‫توبك‬،‫أوال‬ ،‫دكركرد‬،‫دنواقاد‬،‫مسكان‬،‫بيكان‬،‫جدغل‬،‫شاودان‬.‫خجندة‬ ‫ول‬،‫خورلوغ‬ :‫سبيجاب‬،‫جمشلغو‬،‫أسبادنيكت‬،‫باراب‬،‫شاوغر‬،‫لوران‬‫ل‬‫س‬،‫لرار‬‫ل‬‫ت‬ ،‫زراخ‬،‫شغلجسان‬‫با‬،‫لج‬،‫بروكت‬،‫بروخ‬،‫يكادنكث‬،‫أذخكت‬‫ده‬،‫دنوجيكت‬،‫رطراز‬ ،‫لالوا‬‫ل‬‫ب‬،‫لل‬‫ل‬‫جك‬‫لخ‬‫ل‬‫لخان،أرطل‬‫ل‬‫برس‬،‫لوكت‬‫ل‬‫جم‬،‫للجى‬‫ل‬‫ش‬،‫لول‬‫ل‬‫ك‬،‫لوس‬‫ل‬‫س‬،‫لابكث‬‫ل‬‫تك‬ ،‫بلسكون‬،‫لبان‬‫شوى،أبا‬،‫لغ‬،‫مادادنكث‬،‫برسيان‬،‫لغ‬‫ل‬‫بل‬،‫جكركلان‬،‫لغ‬‫ل‬‫ي‬‫لا‬‫ل‬‫يك‬،‫للغ‬ ،‫روادنجم‬،‫كتاك‬،‫شور‬،‫جشمه‬،‫دل‬،‫أواس‬.‫جركرد‬ ،‫دنكث‬ :‫ولبنكث‬،‫جينادنجكث‬،‫دنجاكمث‬‫بنا‬،‫كث‬،‫خرشكث‬،‫غرجند‬،‫غناج‬،‫بهوزن‬ ،‫وردك‬،‫كبردنه‬،‫دنمدوادنك‬،‫دنوجكت‬،‫غزك‬‫أدنوذ‬،‫كث‬،‫بشكت‬،‫بركوش‬،‫خللاتودنكث‬ ،‫جيغوكث‬،‫فردنكد‬،‫كدالى‬،‫دنكالك‬‫لل‬‫ل‬‫ت‬،‫أوش‬،‫لرد‬‫ل‬‫غزك‬،‫لث‬‫ل‬‫زرادنك‬،‫دروا‬،‫لث‬‫ل‬‫فردك‬ ‫أجخ‬‫ومن‬‫أيلق‬ :‫دنواحيها‬‫اقصبتها‬،‫تودنكمث‬‫شا‬ :‫مددنها‬،‫وكمث‬‫با‬،‫دنخاش‬،‫دنوكث‬ ‫با‬،‫ليان‬،‫أربلخ‬،‫دنموذلغ‬،‫خمرك‬،‫ليم‬‫ل‬‫كهس‬ .،‫سليكث‬،‫لث‬‫ل‬‫دخك‬،‫لاس‬‫ل‬‫خ‬،‫لاكث‬‫ل‬‫خج‬ ،‫غرجند‬،‫سام‬،‫سرك‬.‫بسكث‬
 • 40. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫أرسبا‬ :‫لبنجكث‬،‫دنيكث‬،‫كردكث‬،‫غزق‬،‫ساباط‬،‫لن‬‫ل‬‫زامي‬،‫لزك‬‫ل‬‫دي‬،‫لوجكث‬‫ل‬‫دن‬،‫دزه‬ ،‫خراقادنة‬،‫خشت‬،‫اقطوان‬‫مرسمند‬.‫ة‬ ،‫لد‬‫ل‬‫بيكن‬ :‫لوجكث‬‫ل‬‫ولنم‬،‫لواويس‬‫ل‬‫الط‬‫لد‬‫ل‬‫زدن‬،‫لة‬‫ل‬‫دن‬،‫لث‬‫ل‬‫بمجك‬‫لد‬‫ل‬‫خ‬،‫لن‬‫ل‬‫يمنك‬،‫لروان‬‫ل‬‫ع‬ ،‫بخسون‬‫سيكث‬،‫ارياميثن‬،‫ورخشى‬،‫لن‬‫ل‬‫زرميث‬،‫لث‬‫ل‬‫كمجك‬،‫لين‬‫ل‬‫فغرس‬،‫لفغن‬‫ل‬‫كش‬ ،‫دنويدك‬‫دناحيتها‬ .‫وركى‬‫كش‬‫مددنها‬،‫دنواقد‬،‫لش‬‫ل‬‫اقري‬،‫لودنج‬‫ل‬‫س‬‫لف‬‫ل‬‫ودنس‬ .‫لكيفغن‬‫ل‬‫أس‬ ،‫كسبة‬ :‫مددنها‬،‫بزدة‬.‫سيركث‬ ،‫لث‬‫ل‬‫بنجك‬ :‫ولسمراقند‬،‫لر‬‫ل‬‫ورغس‬،‫لر‬‫ل‬‫ابغ‬،‫لادني‬‫ل‬‫كش‬،‫لتيخن‬‫ل‬‫أش‬،‫لية‬‫ل‬‫دبوس‬،‫لة‬‫ل‬‫كرميني‬ ،‫وربنجان‬.‫اقطوادنة‬ ‫وعلى‬‫جيحون‬‫دناحية‬‫ختل‬‫لدينتها‬‫ل‬‫م‬،‫هلبلك‬،‫لد‬‫ل‬‫مردن‬،‫لديجارغ‬‫ل‬‫أدن‬،‫هلورد‬،‫لوكنلد‬ ،‫كاربنك‬،‫تمليات‬،‫لكندرة‬‫ل‬‫أس‬،‫لك‬‫ل‬‫من‬،‫لارغر‬‫ل‬‫ف‬‫لم‬‫ل‬‫ث‬ .‫لك‬‫ل‬‫بي‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لذ‬‫ل‬‫ترم‬،‫لالف‬‫ل‬‫ك‬،‫زم‬ ،‫دنويده‬،‫آمل‬‫وكورة‬ .‫فربر‬‫الصغادنيان‬،‫دارزدنجي‬ :‫مددنها‬،‫باسند‬،‫لنكردة‬‫ل‬‫س‬،‫لام‬‫ل‬‫به‬ ،‫زينور‬‫ريكد‬،‫شت‬،‫الشومان‬،‫اقواديان‬‫لد‬‫ل‬‫أدن‬،‫لان‬‫ل‬‫ي‬،‫لتجرد‬‫ل‬‫دس‬‫لوارزم‬‫ل‬‫ولخ‬ .‫لان‬‫ل‬‫هنب‬ ‫اقصبتها‬‫الهيطلية‬،‫كات‬،‫غردمان‬ :‫مددنها‬،‫وايخان‬،‫أرذخيوه‬،‫دنوكفاغ‬،‫كللردر‬‫مللزد‬ ،‫اخقان‬،‫جشيرة‬،‫سدور‬،‫زردوخ‬‫اقرية‬‫برا‬،‫تكين‬‫لبة‬‫ل‬‫اقص‬ .‫مدكمينية‬:‫لادنية‬‫ل‬‫الخراس‬ ‫الجرجا‬،‫لة‬‫ل‬‫دني‬،‫لوزوار‬‫ل‬‫دن‬ :‫لددنها‬‫ل‬‫م‬،‫لر‬‫ل‬‫زمحش‬،‫لد‬‫ل‬‫روزودن‬،‫لد‬‫ل‬‫وزارمن‬‫لكاخان‬‫ل‬‫دس‬،‫لاس‬‫ل‬‫خ‬ ،‫خشميثن‬،‫مداميثن‬،‫خيوه‬،‫كردرادنخاس‬،‫هزاراسف‬‫جقر‬،‫ودند‬‫سد‬،‫لر‬‫ل‬‫ف‬‫لا‬‫ل‬‫جرج‬ ،‫دنية‬‫جا‬،‫ز‬،‫درغان‬.‫جيت‬ ،‫أشفوراقان‬ :‫ولبلخ‬،‫سليم‬،‫كركو‬،‫جاه‬،‫مذر‬‫دناحية‬ .‫برواز‬‫رطخارستاذ‬ ‫مد‬،‫ولوالج‬ :‫دنها‬،‫الطالقان‬،‫خلم‬،‫غربنلك‬،‫سلمنجان‬،‫أسلكلكند‬،‫روب‬‫بغلن‬ ،‫لا‬‫ل‬‫العلي‬‫بغلن‬،‫لفلى‬‫ل‬‫الس‬،‫لت‬‫ل‬‫أسكيمش‬،‫راون‬،‫لن‬‫ل‬‫آره‬،‫لدراب‬‫ل‬‫أدن‬،‫لراي‬‫ل‬‫س‬.‫لم‬‫ل‬‫عاص‬
 • 41. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫دناحية‬‫الباميان‬،‫بسغورفند‬ :‫مددنها‬،‫سقاودند‬،‫لخراب‬،‫بذخشان‬،‫بنجهير‬،‫جاربللايه‬ ‫كرد‬ :‫ولغزدني‬ .‫بروان‬،‫يس‬‫سكا‬،‫ودند‬،‫دنوه‬،‫بردن‬،‫دمراخي‬‫حش‬،‫باره‬،‫فرمللل‬ ،‫سرهون‬،‫لجرا‬‫خوا‬،‫شت‬،‫غراب‬،‫زاوه‬،‫كاويل‬،‫لل‬‫ل‬‫كاب‬،‫لان‬‫ل‬‫لمغ‬،‫لودن‬‫ل‬‫ب‬.‫لوكر‬‫ل‬‫له‬ ‫ودناحيتها‬‫والشتان‬،‫أفشين‬ :‫مددنها‬‫أ‬،‫لبيدجه‬‫ل‬‫س‬،‫لتنك‬‫ل‬‫مس‬،‫لال‬‫ل‬‫ش‬،‫لكيرة‬‫ل‬‫س‬.‫ليوه‬‫ل‬‫س‬ ،‫جالقان‬ :‫ولبست‬،‫بان‬،‫لة‬‫ل‬‫اقرم‬،‫لوزاد‬‫ل‬‫ب‬،‫داور‬،‫لتان‬‫ل‬‫سروس‬‫لة‬‫ل‬‫اقري‬،‫لوز‬‫ل‬‫الج‬،‫لود‬‫ل‬‫رخ‬ ،‫لراواذ‬‫ل‬‫بك‬،‫لواي‬‫ل‬‫بنج‬،‫لوين‬‫ل‬‫ك‬ :‫لج‬‫ل‬‫ولزردن‬ .‫لان‬‫ل‬‫رطلق‬،‫لوك‬‫ل‬‫زدنب‬،‫لره‬‫ل‬‫ف‬،‫لد‬‫ل‬‫درهن‬،‫لن‬‫ل‬‫اقردني‬ ،‫كواربواذ‬،‫باردنواذ‬،‫كزه‬،‫سنج‬‫باب‬،‫الطعام‬‫كروادكن‬،‫له‬،‫كروخ‬ :‫لهراة‬ .‫الطاق‬ ،‫أوبه‬،‫مالن‬،‫السفلقات‬،‫خيسار‬،‫لتربيان‬‫ل‬‫أس‬،‫لنج‬‫ل‬‫بوش‬ :‫لا‬‫ل‬‫دنواحيه‬ .‫لاذ‬‫ل‬‫ماراب‬:‫لددنها‬‫ل‬‫م‬ ،‫خركرد‬،‫فلجرد‬،‫كوسوي‬،‫كرة‬‫لاذغيس‬‫ل‬‫وب‬،‫لتان‬‫ل‬‫دهس‬ :‫لددنها‬‫ل‬‫م‬،‫لاذ‬‫ل‬‫كوغناب‬،‫لا‬‫ل‬‫كوف‬ ،‫بشت‬،‫جاذاوا‬،‫كابرون‬،‫كاليون‬‫جبل‬‫وكنج‬ .‫الفضة‬،‫لن‬‫ل‬‫بب‬ :‫مددنها‬ :‫رستاق‬،‫لف‬‫ل‬‫كي‬ ‫وأسفزار‬ .‫بغ‬‫مد‬،‫كواشان‬ :‫دنها‬،‫كواران‬،‫لك‬‫ل‬‫كوش‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬ .‫لكر‬‫ل‬‫أدرس‬‫لتان‬‫ل‬‫غرجس‬ ‫اقصبتها‬،‫أبشين‬،‫شلورمين‬ :‫ومددنها‬،‫لار‬‫ل‬‫أدنب‬ :‫لة‬‫ل‬‫ولليهودي‬ .‫لان‬‫ل‬‫بليك‬،‫لرزور‬‫ل‬‫ب‬،‫لاب‬‫ل‬‫فاري‬ ،‫كلن‬،‫خرق‬ :‫لمرو‬ .‫الجرزوان‬،‫هرمزفره‬‫با‬،‫شان‬،‫سنجان‬،‫سوسقان‬،‫صللهبة‬ ،‫كيردنك‬،‫سنك‬،‫عبادي‬‫دناحيتها‬ .‫ددندادنمان‬‫مروالروذ‬‫اقصر‬ :‫مددنها‬،‫أحنف‬،‫رطالقان‬ ‫ومدينة‬،‫تلون‬ :‫ولقاين‬ .‫سرخس‬،‫خوسلت‬،‫خلور‬،‫كلرى‬،‫رطبلس‬،‫الراقلة‬،‫ينلاود‬ ،‫سناوذ‬‫لس‬‫ل‬‫رطب‬‫لرا‬‫ل‬‫ولي‬ .‫لفلى‬‫ل‬‫الس‬،‫لان‬‫ل‬‫بوزج‬ :‫دنشلهر‬،‫زوزن‬،‫رطرثيلث‬‫لا‬‫ل‬‫س‬،‫لزوار‬‫ل‬‫ب‬ ،‫خسروجرد‬‫أ‬،‫زاذوار‬،‫خوجان‬،‫ريودند‬،‫مازل‬،‫مالن‬‫لا‬‫ل‬‫وخزائنه‬ .‫لاجرم‬‫ل‬‫ج‬‫لوس‬‫ل‬‫رط‬ ‫اقصبتها‬‫الطابران‬‫ومن‬‫مددنها‬،‫النواقان‬‫وا‬،‫لرادكان‬،‫وجنابد‬،‫أستوراقان‬.‫لذ‬‫ل‬‫تروغب‬ ‫دنسا‬‫مد‬،‫أسفينقان‬ :‫دنها‬‫وا‬،‫لسرمقان‬،‫فراوة‬‫شهرستادنةا‬‫لورد‬‫ل‬‫وابي‬ .‫لة‬‫ل‬‫دن‬‫لد‬‫ل‬‫م‬.‫لا‬‫ل‬‫دنه‬ ‫مهنة‬.‫كوفن‬ ،‫بسطام‬ :‫وللدامغان‬،‫مغون‬،‫لمنان‬‫ل‬‫س‬،‫لة‬‫ل‬‫زغن‬‫لا‬‫ل‬‫بي‬،‫لكون‬‫ل‬‫آبس‬ :‫لتان‬‫ل‬‫ولشهرس‬ .‫ر‬
 • 42. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫ألهم‬‫أستاراباذ‬‫آخر‬،‫سالوس‬ :‫ولمل‬ .‫الرباط‬،‫سارية‬،‫لة‬‫ل‬‫ميل‬،‫لامطير‬‫ل‬‫م‬،‫لى‬‫ل‬‫تردنج‬ ،‫رطميس‬،‫هرى‬،‫بود‬،‫ممطير‬‫دنا‬،‫مية‬،‫ولملر‬ :‫وللبروالن‬ .‫تميشة‬،‫شلكيرز‬،‫تلارم‬ ‫لا‬‫ل‬‫دناحيته‬ .‫خشم‬‫لل‬‫ل‬‫الجي‬،‫دولب‬ :‫لددنها‬‫ل‬‫م‬‫لان‬‫ل‬‫بيلم‬،‫لهر‬‫ل‬‫ش‬‫لن‬‫ل‬‫كه‬،‫لا‬‫ل‬‫بلغ‬ :‫لل‬‫ل‬‫ولت‬ .‫روذ‬ ،‫سمندر‬،‫سوار‬‫بغند‬،‫اقيشوي‬،‫البيضاء‬،‫خمليج‬.‫بلنجر‬ ،‫تفليس‬ :‫ولبرذعة‬،‫القلعة‬،‫خنان‬،‫شمكور‬،‫جنزة‬،‫برديج‬،‫الشماخية‬،‫لروان‬‫ل‬‫ش‬ ،‫باكوه‬،‫الشابران‬‫باب‬،‫البواب‬،‫البخان‬‫اقبلة‬،‫لكى‬‫ل‬‫ش‬،‫لرد‬‫ل‬‫ملزك‬‫لد‬‫ل‬‫ول‬ .‫تبل‬:‫لل‬‫ل‬‫بي‬ ،‫بدليس‬،‫خلط‬،‫أرجيش‬،‫بركري‬،‫لوي‬‫ل‬‫خ‬،‫للماس‬‫ل‬‫س‬،‫لة‬‫ل‬‫أرمي‬،‫لان‬‫ل‬‫داخراق‬،‫لة‬‫ل‬‫مراغ‬ ،‫أهر‬،‫مردنلد‬،‫سلنجان‬‫ولرد‬ .‫اقلاليقل‬،‫رسلبة‬ :‫بيلل‬،‫تلبريز‬،‫جلابروان‬‫الميلا‬،‫دنلج‬ ،‫السراة‬،‫ورثان‬،‫مواقان‬،‫ميمذ‬.‫برزدند‬ ،‫اقم‬ :‫وللري‬،‫آوه‬،‫ساوة‬،‫آوه‬،‫اقزوين‬،‫أبهر‬،‫زدنجان‬،‫شلنبة‬.‫ويمة‬ ،‫أسداواذ‬ :‫ولهمذان‬،‫رطزر‬،‫اقرماسين‬،‫بوسته‬،‫رامن‬،‫وبه‬‫لا‬‫ل‬‫وله‬ .‫سيراودند‬‫دنلواح‬ ‫جليلة‬‫بل‬‫مدن‬‫دنهاودند‬ :‫مثل‬‫ولها‬،‫روذراور‬‫لرج‬‫ل‬‫وك‬‫لي‬‫ل‬‫اب‬‫لف‬‫ل‬‫دل‬‫لا‬‫ل‬‫وله‬‫لرج‬‫ل‬‫ك‬،‫لرى‬‫ل‬‫أخ‬ ‫ومرج‬‫والصيمرة‬ .‫وبروجرد‬‫بلمدن‬‫والدينور‬‫بل‬‫مدن‬:‫ولليهوديللة‬ .....‫وشهرزور‬ ‫المد‬،‫ينة‬،‫خالنجان‬،‫الرباط‬،‫لوردكان‬،‫سميرم‬،‫يزد‬،‫لاين‬‫ل‬‫دن‬،‫لتادنه‬‫ل‬‫دنياس‬،‫لتان‬‫ل‬‫أردس‬ .‫اقاشان‬ ،‫البذان‬ :‫وللسوس‬،‫بصنا‬،‫بيروت‬‫اقرية‬،‫الرمل‬‫لدي‬‫ل‬‫ولجن‬ .‫كرخة‬،‫لدز‬‫ل‬‫ال‬ :‫لابور‬‫ل‬‫س‬ ،‫الرودناش‬،‫بايوه‬،‫اقاضبين‬‫ولم‬ .‫اللور‬‫أر‬‫لتستر‬‫مدينة‬،‫لك‬‫ل‬‫جوب‬ :‫لكر‬‫ل‬‫وللعس‬ .‫لة‬‫ل‬‫البت‬ ،‫زيدان‬‫سوق‬،‫الثلثاء‬،‫حبك‬‫لر‬‫ل‬‫دنه‬ :‫لواز‬‫ل‬‫ولله‬ .‫ذواقررطم‬،‫لري‬‫ل‬‫تي‬،‫لوزدك‬‫ل‬‫ج‬،‫لروه‬‫ل‬‫بي‬ ‫سوق‬،‫الربعاء‬‫حصن‬،‫لدي‬‫ل‬‫مه‬،‫ليان‬‫ل‬‫باس‬،‫لوراب‬‫ل‬‫ش‬،‫لدم‬‫ل‬‫بن‬،‫دورق‬‫لان‬‫ل‬‫خ‬،‫لوق‬‫ل‬‫رط‬ ،‫سللنة‬‫أزم‬ :‫وللللدورق‬ .‫مناذرالصللغرى‬،‫بخسللاباذ‬،‫الللدز‬‫أ‬،‫دنللدبار‬،‫آزر‬،‫جللبى‬ ،‫ميرااقيان‬‫ميرا‬،‫سنبل‬ :‫ولرامهرمز‬ .‫ثيان‬‫أ‬،‫يذج‬،‫ليرم‬‫با‬،‫زدنك‬،‫لذ‬،‫لروة‬‫ل‬‫غ‬،‫لج‬‫ل‬‫باف‬
 • 43. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ .‫كوزوك‬ ،‫اقوستان‬ :‫ولرجان‬،‫داريان‬،‫لان‬‫ل‬‫مهروب‬،‫لة‬‫ل‬‫جناب‬،‫لينيز‬‫ل‬‫س‬،‫بل‬،‫لابور‬‫ل‬‫س‬.‫لدوان‬‫ل‬‫هن‬ ،‫جور‬ :‫ولسيراف‬،‫ميمند‬،‫دنابند‬،‫الصيمكان‬،‫لبر‬‫ل‬‫خ‬،‫خورسلتان‬،‫لدجان‬‫ل‬‫الغن‬،‫لران‬‫ل‬‫ك‬ ،‫سميران‬،‫زيرباذ‬،‫دنجيرم‬،‫دنابنددون‬،‫سورا‬‫راس‬،‫لدرابجرد‬‫ل‬‫ول‬ .‫لم‬‫ل‬‫كش‬،‫لتان‬‫ل‬‫رطبس‬ ،‫الكردبان‬،‫كرم‬،‫يزدخواست‬‫رستاق‬،‫الرستاق‬،‫برك‬،‫أزبراه‬،‫سنان‬‫جويم‬‫لي‬‫ل‬‫أب‬ ،‫أحمد‬،‫البيضاء‬ :‫ولشيراز‬ .‫الصبهادنات‬،‫فسا‬،‫المص‬،‫كول‬،‫جور‬،‫كارزين‬‫دشت‬ ،‫بارين‬،‫جم‬،‫جوبلك‬،‫جمكلان‬،‫كلورد‬،‫بجلة‬،‫هلزار‬‫أ‬،‫دريلز‬ :‫ولشهرسلتان‬ .‫بلك‬ ،‫كازرون‬،‫خرة‬،‫النوبندجان‬،‫كاريلان‬،‫كنلدران‬،‫تلوز‬‫زم‬،‫الكلراد‬،‫جنبلذ‬.‫خشلت‬ ،‫هراة‬ :‫ولصطخر‬،‫ميبذ‬،‫مائين‬،‫الفهرج‬،‫الحيرة‬،‫سروستان‬،‫لبادنجان‬‫ل‬‫أس‬،‫لوان‬‫ل‬‫ب‬ ‫شهر‬،‫بابق‬،‫أورد‬،‫الرون‬،‫أشتران‬،‫خرمة‬‫ترك‬،‫دنيشان‬.‫صاهه‬ ‫ما‬ :‫ولبردسير‬،‫هان‬،‫كوغون‬،‫زردند‬،‫جنزرود‬‫كوه‬،‫بيان‬،‫اقواف‬،‫زاور‬،‫لاس‬‫ل‬‫أدن‬ ،‫خودناوب‬،‫غبيرا‬‫ودناحيتها‬ .‫كارشتان‬،‫خبيص‬،‫دنشك‬ :‫مددنها‬،‫كشيد‬،‫كللوك‬.‫كللثروا‬ ‫ومن‬‫المنفردات‬،‫جنزروذ‬،‫لن‬‫ل‬‫فرزي‬‫لاجت‬‫ل‬‫دن‬،‫لر‬‫ل‬‫خي‬،‫لان‬‫ل‬‫مرزاق‬،‫لوراقان‬‫ل‬‫الس‬،‫لون‬‫ل‬‫مغ‬ ،‫بيمند‬ :‫وللسيرجان‬ .‫جيرواقان‬‫الشا‬،‫مات‬،‫واجب‬،‫لزورك‬‫ل‬‫ب‬،‫لور‬‫ل‬‫خ‬‫لت‬‫ل‬‫دش‬،‫لن‬‫ل‬‫بري‬ ،‫باهر‬ :‫ولنرماسير‬ .‫كشيستان‬،‫كرك‬،‫وريكان‬،‫دنسا‬‫د‬‫ا‬‫د‬ :‫لم‬‫ل‬‫ولب‬ .‫رجين‬‫ا‬‫رز‬،‫لن‬‫ل‬‫ي‬ ،‫لتان‬‫ل‬‫رطوش‬،‫أوارك‬،‫لرد‬‫ل‬‫مهرك‬،‫لن‬‫ل‬‫راي‬،‫لائين‬‫ل‬‫م‬،‫لاس‬‫ل‬‫ب‬ :‫لت‬‫ل‬‫ولجيرف‬ .‫لن‬‫ل‬‫رائي‬،‫لن‬‫ل‬‫جكي‬ ،‫منواقان‬،‫درهفان‬‫جوى‬،‫سليمان‬‫كوه‬،‫لان‬‫ل‬‫بارج‬،‫لتان‬‫ل‬‫اقوهس‬،‫لون‬‫ل‬‫مغ‬،‫لواون‬‫ل‬‫ج‬ ،‫ولشجرد‬،‫روذكان‬.‫درفادني‬ ،‫مشكة‬ :‫ولبنجبور‬،‫كيج‬،‫سراي‬،‫شهر‬،‫لور‬‫ل‬‫برب‬،‫لواش‬‫ل‬‫خ‬،‫لدان‬‫ل‬‫دمن‬،‫لك‬‫ل‬‫جال‬،‫دزك‬
 • 44. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫دشت‬،‫علي‬،‫التيز‬،‫لبرتون‬‫ل‬‫ك‬،‫لك‬‫ل‬‫راس‬،‫له‬‫ل‬‫ب‬،‫لد‬‫ل‬‫بن‬،‫لراقند‬‫ل‬‫اقص‬،‫لفقة‬‫ل‬‫أص‬‫لل‬‫ل‬‫فه‬،‫لره‬‫ل‬‫فه‬ ،‫اقنبلي‬،‫اقامهل‬ :‫ولويهند‬ .‫أرمابيل‬،‫كنباية‬،‫سوبارة‬،‫أورهة‬،‫زهو‬،‫لر‬‫ل‬‫ه‬.‫لروا‬‫ل‬‫برهي‬ ،‫اقنللدابيل‬ :‫ولقللزدار‬،‫بجللثرد‬،‫جللثرد‬،‫بكادنللان‬،‫خللوزي‬،‫رسللتاكهن‬،‫مللوردان‬ ،‫روذماسكان‬،‫كهركور‬،‫محالى‬،‫كيزكادنان‬،‫سورة‬‫د‬ :‫وللمنصللورة‬ .‫اقصدار‬،‫يبللل‬ ،‫زدندرايج‬،‫كدر‬،‫مايل‬،‫تنبلي‬،‫دنيرون‬،‫اقالرى‬،‫أدنرى‬،‫لرى‬‫ل‬‫بل‬،‫لواهى‬‫ل‬‫المس‬،‫لراج‬‫ل‬‫البه‬ ،‫بادنية‬،‫منجابري‬،‫الرور‬،‫سوبارة‬،‫كيناس‬.‫صيمور‬ ،‫معقر‬ :‫لزبيد‬،‫كدرة‬،‫مهجم‬،‫ملور‬،‫لة‬‫ل‬‫عطن‬،‫لرجة‬‫ل‬‫الش‬،‫لة‬‫ل‬‫غلفق‬،‫لا‬‫ل‬‫مخ‬،‫لردة‬‫ل‬‫الح‬ ،‫الجريللب‬،‫اللسللعة‬،‫شللرمة‬،‫العشلليرة‬،‫ردنقللة‬،‫الخصللوف‬،‫السللاعد‬،‫الجللرده‬ ‫ودناحية‬ .‫الحمضة‬‫عثر‬،‫بيش‬ :‫مددنها‬،‫الجريب‬،‫حلى‬،‫صعدة‬ :‫ولصنعاء‬ .‫السريق‬ ،‫لران‬‫ل‬‫دنج‬،‫لرش‬‫ل‬‫ج‬،‫لرف‬‫ل‬‫الع‬،‫جبلن‬،‫لد‬‫ل‬‫الجن‬،‫لار‬‫ل‬‫ذم‬،‫لفان‬‫ل‬‫دنس‬،‫لب‬‫ل‬‫يحص‬،‫لحول‬‫ل‬‫الس‬ ،‫المذيخرة‬،‫منى‬ :‫ولمكة‬ .‫خولن‬،‫أمج‬،‫لة‬‫ل‬‫الجحف‬،‫لرع‬‫ل‬‫الف‬،‫لة‬‫ل‬‫جبل‬،‫لايع‬‫ل‬‫مه‬،‫لاذة‬‫ل‬‫ح‬ ،‫الطائف‬‫ودناحية‬ .‫بلدة‬‫يثرب‬‫لها‬،‫بدر‬،‫الجار‬،‫ينبع‬،‫ليرة‬‫ل‬‫العش‬،‫لوراء‬‫ل‬‫الح‬،‫لروة‬‫ل‬‫الم‬ ‫سقيا‬،‫يزيد‬‫ودناحية‬ .‫خيبر‬‫اقرح‬‫اقصبتها‬‫وادي‬‫القرى‬،‫الحجر‬ :‫ومددنها‬،‫العودنيد‬‫لدا‬‫ل‬‫ب‬ ،‫يعقوب‬،‫ضبة‬،‫دنزوة‬ :‫ولصحار‬ .‫النبك‬،‫السر‬،‫ضنك‬،‫حفيت‬،‫دبا‬،‫للوت‬‫ل‬‫س‬،‫لار‬‫ل‬‫خلف‬ ،‫سمد‬،‫لسيا‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬ .‫ملح‬‫لرة‬‫ل‬‫مه‬،..‫لحر‬‫ل‬‫الش‬ :‫لددنها‬‫ل‬‫م‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬‫لاف‬‫ل‬‫الحق‬:‫لدينتها‬‫ل‬‫م‬ ‫ودناحية‬ .‫حضرموت‬،‫سبا‬‫ودناحية‬،‫لاء‬‫ل‬‫الزراق‬ :‫وللحساء‬ .‫اليمامة‬‫لا‬‫ل‬‫س‬،‫لون‬‫ل‬‫ب‬،‫أوال‬ .‫العقير‬ ‫ال‬ :‫وللبصرة‬،‫بلة‬‫دنهر‬،‫الدير‬،‫مطارا‬،‫مذار‬،‫دنهرزبان‬،‫بدران‬،‫بيان‬‫دنهر‬،‫المير‬‫دنهر‬ ،‫القديم‬،‫عبادان‬‫أبو‬،‫الخصيب‬‫دنهر‬،‫دبا‬،‫المطوعة‬،‫القندل‬،‫المفتللح‬.‫الجعفريللة‬ ‫حمام‬ :‫وللكوفة‬،‫عمر‬،‫الجامعين‬،‫سورا‬،‫النيل‬،‫القادسية‬‫عين‬:‫ولبغللداد‬ .‫التمر‬ ‫بردان‬،‫النهروان‬‫كارة‬،‫الدسكرة‬،‫رطراستان‬،‫هارودنية‬،‫جلول‬،‫باجسللرى‬،‫بااقبللة‬
 • 45. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫لواذى‬‫ل‬‫لرز،كل‬‫ل‬‫بره‬،‫لان‬‫ل‬‫درزيج‬،‫لداين‬‫ل‬‫الم‬،‫لبادنبر‬‫ل‬‫أس‬،‫لل‬‫ل‬‫كي‬،‫ليب‬‫ل‬‫س‬‫لر‬‫ل‬‫دي‬،‫لااقول‬‫ل‬‫الع‬ ،‫النعمادنية‬‫لل‬‫ل‬‫جب‬،‫لا‬‫ل‬‫عبرت‬،‫لل‬‫ل‬‫باب‬‫لر‬‫ل‬‫اقص‬،‫لبيرة‬‫ل‬‫ه‬،‫لدس‬‫ل‬‫عب‬‫لم‬‫ل‬‫ف‬ :‫لط‬‫ل‬‫ولواس‬ .‫لروي‬‫ل‬‫به‬ ،‫الصلح‬‫دنهر‬،‫سابس‬،‫درمكان‬،‫باذبين‬،‫اقرااقبة‬،‫سيادة‬،‫السكر‬،‫اقراقوب‬،‫لب‬‫ل‬‫الطي‬ ،‫لهبان‬،‫البسامية‬‫ودناحية‬ .‫أودسة‬‫البطائح‬‫مدينتها‬،‫الصليق‬،‫جامدة‬ :‫ولها‬،‫هللرار‬ ‫الحد‬،‫ادية‬‫الز‬،‫لادنقين‬‫ل‬‫خ‬ :‫لوان‬‫ل‬‫ولحل‬ .‫بيدية‬،‫لان‬‫ل‬‫زبوج‬،‫لرج‬‫ل‬‫الم‬‫لان‬‫ل‬‫شلش‬،‫لد‬‫ل‬‫الجام‬ ،‫الحر‬،‫السيروان‬،‫الكلرخ‬ :‫ولسلامرا‬ .‫بنددنيجان‬،‫عكلبرا‬،‫اللدور‬،‫الجلامعين‬،‫بلت‬ ،‫راذادنان‬‫اقصر‬،‫الجص‬،‫جوى‬،‫أيوادنا‬،‫بريقا‬،‫لندية‬‫ل‬‫س‬،‫لة‬‫ل‬‫رااقفروب‬،‫لا‬‫ل‬‫دمم‬‫ال‬،‫لار‬‫ل‬‫دنب‬ ،‫حيت‬،‫تكريت‬.‫السن‬ ،‫دنينوى‬ :‫وللموصل‬،‫الحديثة‬،‫معلثاى‬،‫لنية‬‫ل‬‫الحس‬،‫لر‬‫ل‬‫تلعف‬،‫لنجار‬‫ل‬‫س‬،‫لال‬‫ل‬‫الجب‬،‫لد‬‫ل‬‫بل‬ ،‫أذرمة‬،‫براقعيد‬،‫دنصيبين‬،‫دارا‬،‫كفرتوثا‬‫رأس‬،‫العين‬،‫ميافاراقين‬ :‫ولمد‬ .‫ثمادنين‬ ‫تل‬،‫فافان‬‫حصن‬،‫كيفا‬،‫لار‬‫ل‬‫الف‬،‫لة‬‫ل‬‫المحتراق‬ :‫لة‬‫ل‬‫وللراق‬ .‫لة‬‫ل‬‫حاذي‬،‫لة‬‫ل‬‫الرافق‬،‫لة‬‫ل‬‫خادنواق‬ ،‫الحريش‬‫تل‬،‫محرى‬،‫باجروان‬‫حصلن‬،‫مسللمة‬،‫ترعلوز‬،‫حلران‬‫وملن‬ .‫الرهلا‬ ‫جزيرة‬ :‫النواحي‬‫ابن‬،‫عمر‬،‫فيشابور‬ :‫لها‬،‫لا‬‫ل‬‫باعيناث‬،‫لة‬‫ل‬‫المغيث‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬ .‫لزوزان‬‫ل‬‫ال‬ ،‫لرزاب‬‫ل‬‫كف‬ :‫ولها‬ .‫سروج‬‫لة‬‫ل‬‫ودناحي‬ .‫ليرين‬‫ل‬‫كفرس‬‫لرات‬‫ل‬‫الف‬‫لدينتها‬‫ل‬‫م‬،‫ليا‬‫ل‬‫اقراقيس‬:‫لا‬‫ل‬‫وله‬ ،‫الرحبة‬،‫الدالية‬،‫عادنة‬‫ودناحية‬ .‫الحديثة‬‫الخا‬‫بور‬،‫عرابان‬ :‫مدينتها‬‫ولها‬،‫الحصين‬ ،‫لينية‬‫ل‬‫الشمس‬،‫لين‬‫ل‬‫ميكس‬‫لكير‬‫ل‬‫س‬،‫لاس‬‫ل‬‫العب‬،‫لة‬‫ل‬‫الخيش‬،‫لكينية‬‫ل‬‫الس‬‫لادنير‬‫ل‬‫التن‬:‫لب‬‫ل‬‫ولحل‬ ،‫أدنطاكيللة‬،‫بللالس‬،‫سميسللاط‬،‫المعرتيللن‬،‫منبللج‬،‫بيللاس‬،‫التينللات‬،‫اقنسللرين‬ ،‫سلمية‬ :‫ولحمص‬ .‫السويدية‬،‫تدمر‬،‫الخناصرة‬،‫كفررطاب‬،‫اللذاقية‬،‫جبلة‬،‫جبيل‬ ،‫دنطرسوس‬،‫بلنياس‬‫حصن‬،‫الخوابي‬،‫لون‬‫ل‬‫لج‬،‫لة‬‫ل‬‫رفني‬،‫لية‬‫ل‬‫جوس‬،‫لاة‬‫ل‬‫حم‬،‫ليزر‬‫ل‬‫ش‬ ‫وادي‬،‫لا‬‫ل‬‫داري‬ :‫لق‬‫ل‬‫ولدمش‬ .‫لان‬‫ل‬‫بطن‬،‫لاس‬‫ل‬‫بادني‬،‫ليدا‬‫ل‬‫ص‬،‫لروت‬‫ل‬‫بي‬،‫لة‬‫ل‬‫عراق‬،‫لس‬‫ل‬‫ارطرابل‬ ،‫الزبدادني‬‫ودناحية‬‫لاع‬‫ل‬‫البق‬‫لدينتها‬‫ل‬‫م‬،‫لك‬‫ل‬‫بعلب‬،‫لد‬‫ل‬‫كام‬ :‫لا‬‫ل‬‫وله‬:‫لة‬‫ل‬‫ولطبري‬ .‫لوش‬‫ل‬‫عرجم‬
 • 46. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫بيسان‬،‫اذرعات‬،‫اقدس‬‫كا‬،‫بل‬،‫اللجون‬،‫لا‬‫ل‬‫عك‬،‫لور‬‫ل‬‫ص‬‫لت‬‫ل‬‫بي‬ :‫لة‬‫ل‬‫وللرمل‬ .‫لة‬‫ل‬‫الفراذي‬ ،‫المقلدس‬‫بيلت‬،‫جبريلل‬،‫غلزة‬،‫عسلقلن‬،‫يافلة‬،‫أرسلوف‬،‫اقيسلارية‬،‫دنلابلس‬ ،‫أريحاء‬،‫ويلة‬ :‫ولصغر‬ .‫عمان‬،‫عينودنا‬،‫مدين‬،‫تبوك‬،‫أذرح‬،‫مآب‬.‫معان‬ ،‫البقارة‬ :‫وللفرما‬،‫الورادة‬،‫العريش‬‫تنيس‬،‫دمياط‬،‫شطا‬‫لو‬‫ل‬‫دبق‬:‫لية‬‫ل‬‫وللعباس‬ ،‫شبروازه‬،‫دمنور‬،‫سنهور‬‫بنها‬،‫العسل‬،‫شطنوف‬،‫لج‬‫ل‬‫ملي‬،‫لرة‬‫ل‬‫دمي‬،‫لورة‬‫ل‬‫ب‬،‫لة‬‫ل‬‫داقهل‬ ،‫سنهور‬،‫برللس‬،‫سلندفا‬‫وسلبع‬‫ملدن‬‫لن‬‫ل‬‫يعرف‬،‫مشلتول‬ :‫ولبللبيس‬ .‫لالمحلت‬‫ل‬‫ب‬ ،‫فااقوس‬،‫جرجير‬،‫صندفا‬‫بنها‬،‫العسل‬،‫لره‬‫ل‬‫دمي‬،‫لوخ‬‫ل‬‫رط‬‫لا‬‫ل‬‫رطنتثن‬‫لو‬‫ل‬‫ه‬‫لر‬‫ل‬‫دي‬.‫لى‬‫ل‬‫دنطل‬ ،‫الرشلليد‬ :‫وللسللكندرية‬‫محلللة‬،‫حفللص‬‫ذات‬،‫الحمللام‬:‫وللفسللطاط‬ .‫برلللس‬ ،‫الجزيرة‬،‫الجيزة‬،‫القاهرة‬،‫العزيزية‬‫لن‬‫ل‬‫عي‬،‫لمس‬‫ل‬‫ش‬،‫لى‬‫ل‬‫بهن‬،‫لة‬‫ل‬‫المحل‬‫لند‬‫ل‬‫س‬،‫لا‬‫ل‬‫ف‬ ،‫دمنهور‬،‫حلوان‬‫ول‬ .‫لزم‬‫ل‬‫القل‬،‫لوص‬‫ل‬‫اق‬ :‫لوان‬‫ل‬‫س‬،‫لم‬‫ل‬‫أخمي‬،‫لا‬‫ل‬‫بلين‬،‫لا‬‫ل‬‫رطح‬،‫لطا‬‫ل‬‫سمس‬ ،‫بوصير‬،‫اشمودنين‬،‫أجمع‬‫ودناحية‬.‫ألفيوم‬ ،‫رمادة‬ :‫ولبراقة‬‫ارطرا‬،‫بلس‬،‫أجدابية‬،‫السوس‬،‫صبرة‬،‫اقابس‬.‫غافق‬ ،‫الخالصة‬ :‫لبلرم‬،‫ارطرابنش‬،‫مازر‬‫عين‬،‫المغطا‬‫اقلعة‬،‫البلوط‬،‫جرجنت‬،‫بثيرة‬ ،‫سراقوسة‬،‫لنتيني‬‫اقطا‬،‫دنية‬،‫الياج‬،‫لوا‬‫ل‬‫بطردن‬،‫لبرمين‬‫ل‬‫رط‬،‫لش‬‫ل‬‫ميق‬،‫لينة‬‫ل‬‫مس‬،‫لة‬‫ل‬‫رمط‬ ،‫دمنش‬،‫جاراس‬‫اقلعة‬،‫القوارب‬‫اقلعة‬،‫الصراط‬‫اقلعة‬‫أبي‬،‫ثور‬،‫لة‬‫ل‬‫بطرلي‬،‫لة‬‫ل‬‫ثرم‬ ،‫بوراقاد‬،‫اقرليون‬،‫اقرينش‬،‫بررطنيق‬،‫اخياس‬،‫بلجة‬.‫بررطنة‬ ،‫صبرة‬ .‫وللقيروان‬‫أسفا‬،‫لس‬‫ل‬‫اق‬‫لد‬‫ل‬‫ألمه‬،‫لة‬‫ل‬‫ي‬،‫لة‬‫ل‬‫سوس‬،‫لق‬‫ل‬‫توس‬،‫لزرد‬‫ل‬‫بن‬،‫لة‬‫ل‬‫رطبراق‬ ‫مرسى‬،‫الخرز‬،‫لة‬‫ل‬‫بودن‬،‫لة‬‫ل‬‫باج‬،‫لس‬‫ل‬‫لرب‬،‫لة‬‫ل‬‫اقردن‬،‫لة‬‫ل‬‫مردنيس‬،‫لس‬‫ل‬‫م‬،‫لد‬‫ل‬‫بنج‬،‫لة‬‫ل‬‫مرماجن‬ ،‫سبيبة‬،‫اقمودة‬،‫اقفصة‬،‫دنفزاوة‬،‫لفس‬،‫أوذدنة‬،‫اقلدنس‬،‫اقبيشة‬،‫رصفة‬،‫بنودنش‬ ،‫لجم‬‫جزيرة‬‫أبب‬،‫شريك‬،‫باغاي‬‫لوق‬‫ل‬‫س‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬،‫لف‬‫ل‬‫خل‬،‫لة‬‫ل‬‫دوفادن‬،‫ليلة‬‫ل‬‫المس‬،‫لير‬‫ل‬‫اش‬
 • 47. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫سوق‬،‫حمزة‬‫جزيرة‬‫بني‬،‫لة‬‫ل‬‫زغناي‬،‫لة‬‫ل‬‫متيج‬،‫لس‬‫ل‬‫تن‬‫دار‬‫لوق‬‫ل‬‫س‬،‫لم‬‫ل‬‫ابراهي‬،‫لزة‬‫ل‬‫الغ‬ ‫اقلعة‬،‫برجمة‬،‫باغر‬،‫يلل‬‫جبل‬،‫توجان‬،‫وهران‬،‫لول‬‫ل‬‫لاراوا،أرزك‬‫ل‬‫ج‬،‫لة‬‫ل‬‫مليل‬،‫لور‬‫ل‬‫دنك‬ ،‫سبتة‬،‫لزاوة‬‫ل‬‫كل‬‫لل‬‫ل‬‫جب‬،‫زالغ‬،‫لفااقس‬‫ل‬‫أس‬،‫لتير‬‫ل‬‫منس‬‫لى‬‫ل‬‫مرس‬،‫لامين‬‫ل‬‫الحج‬،‫لة‬‫ل‬‫هياج‬ ،‫لربس‬‫مرسى‬،‫الحجر‬‫جمودنس‬،‫الصابون‬،‫رطرس‬،‫اقسطيلية‬،‫دنفطة‬،‫تقيللوس‬ ‫مدينة‬،‫القصور‬،‫مسكيادنة‬،‫لاي‬‫ل‬‫باغ‬،‫لة‬‫ل‬‫دوفادن‬‫لن‬‫ل‬‫عي‬،‫لافير‬‫ل‬‫العص‬‫دار‬،‫لول‬‫ل‬‫مل‬،‫لة‬‫ل‬‫رطبن‬ ،‫لرة‬‫ل‬‫مق‬،‫لس‬‫ل‬‫تيج‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬،‫لن‬‫ل‬‫المهريي‬‫لنت‬‫ل‬‫تامس‬،‫لا‬‫ل‬‫دكم‬‫لر‬‫ل‬‫اقص‬،‫لي‬‫ل‬‫الفريق‬،‫لوى‬‫ل‬‫رك‬ ،‫القسطنطينية‬،‫ميلى‬،‫جيجل‬،‫تابريت‬،‫جف‬،‫ايكجا‬‫مرسى‬،‫الدجاج‬.‫أشير‬ ‫يممة‬ :‫ولتاهرت‬،‫تاغليسية‬‫اقلعة‬‫ابن‬،‫الهرب‬‫لزارة‬‫ل‬‫ه‬،‫لة‬‫ل‬‫الجعب‬‫لدير‬‫ل‬‫غ‬،‫لدروع‬‫ل‬‫ال‬ ،‫لماية‬،‫منداس‬‫سوق‬‫ابن‬،‫حبلة‬،‫مطمارطة‬‫جبلل‬،‫تجلان‬،‫وهلران‬‫شللف‬،‫رطيلر‬ ،‫الغزة‬‫سوق‬‫ابرا‬،‫لم‬‫ل‬‫هي‬،‫لة‬‫ل‬‫ورهباي‬،‫لة‬‫ل‬‫البطح‬،‫لة‬‫ل‬‫الزيتودن‬‫لا‬‫ل‬‫تمم‬،‫لود‬‫ل‬‫يع‬،‫لراء‬‫ل‬‫الخض‬ ،‫واريفن‬،‫تنس‬‫اقصر‬،‫لوس‬‫ل‬‫الفل‬،‫لة‬‫ل‬‫بحري‬‫سلوق‬،‫لرى‬‫ل‬‫ك‬،‫لة‬‫ل‬‫منجص‬،‫لى‬‫ل‬‫أوك‬،‫لبرين‬‫ل‬‫ت‬ ‫سوق‬‫ابن‬،‫لول‬‫ل‬‫مبل‬،‫لا‬‫ل‬‫رب‬‫لاويلت‬‫ل‬‫ت‬‫لي‬‫ل‬‫أب‬،‫لول‬‫ل‬‫مغ‬،‫لامزيت‬‫ل‬‫ت‬،‫لاويلت‬‫ل‬‫ت‬،‫لوا‬‫ل‬‫لغ‬.‫لان‬‫ل‬‫فك‬ ،‫لة‬‫ل‬‫درع‬ :‫لة‬‫ل‬‫ولسجلماس‬،‫لت‬‫ل‬‫تاددنقوس‬،‫لر‬‫ل‬‫أث‬،‫ايل‬،‫لس‬‫ل‬‫ويلمي‬‫لن‬‫ل‬‫حص‬‫لودان‬‫ل‬‫الس‬‫لن‬‫ل‬‫اب‬ ،‫صالح‬،‫النحاسين‬‫حصن‬،‫السلودان‬‫هلل‬،‫أمصللى‬‫دار‬،‫الميلر‬‫حصلن‬،‫بلرارة‬ ،‫الخيامات‬.‫تازروت‬ ،‫البصرة‬ :‫ولفاس‬‫لول‬‫ل‬‫زل‬،‫لد‬‫ل‬‫الجاح‬‫لوق‬‫ل‬‫س‬،‫لامى‬‫ل‬‫الكت‬،‫لة‬‫ل‬‫ورغ‬،‫لبوا‬‫ل‬‫س‬،‫لهناجة‬‫ل‬‫ص‬ ،‫هوارة‬،‫تيزا‬،‫مطمارطة‬،،‫لة‬‫ل‬‫كزدناي‬،‫لل‬‫ل‬‫س‬‫لة‬‫ل‬‫مدين‬‫لي‬‫ل‬‫بن‬،‫لاس‬‫ل‬‫اقرب‬،‫لة‬‫ل‬‫مزحاحي‬،،‫أزيل‬ ،‫سبتا‬‫بللد‬،‫غملار‬‫اقلعلة‬،‫النسلور‬،‫لور‬‫ل‬‫دنك‬،‫بللش‬‫لة‬‫ل‬‫مردنيس‬،‫لدا‬‫ل‬‫تابري‬،‫لاع‬‫ل‬‫ص‬‫مدينلة‬ ،‫مكناسة‬‫اقلعة‬،‫شميت‬‫مدائن‬،‫لن‬‫ل‬‫برج‬،‫لى‬‫ل‬‫اوزك‬،‫لوا‬‫ل‬‫تيودن‬،‫لين‬‫ل‬‫مكس‬،‫لل‬‫ل‬‫أملي‬‫أمله‬ ‫أبي‬،‫لن‬‫ل‬‫الحس‬،‫لطينة‬‫ل‬‫اقس‬،‫لزاوة‬‫ل‬‫دنف‬،‫لاوس‬‫ل‬‫دنق‬،‫لكرة‬‫ل‬‫بس‬‫لا‬‫ل‬‫دنواحيه‬ .‫لة‬‫ل‬‫اقبيش‬،‫لزاب‬‫ل‬‫ال‬ ‫مدينتها‬،‫المسيلة‬،‫مقرة‬ :‫ومددنها‬،‫رطبنة‬،‫بسكرة‬،‫لادس‬‫ل‬‫ب‬،‫لوذا‬‫ل‬‫ته‬،‫لا‬‫ل‬‫رطولق‬،‫جميل‬
 • 48. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ،‫بنطيوس‬‫واذدنة‬‫ورطنجة‬،‫وليلة‬ :‫مددنها‬،‫لة‬‫ل‬‫مدرك‬،‫لة‬‫ل‬‫متروك‬،‫لور‬‫ل‬‫زاق‬،‫لزة‬‫ل‬‫غ‬،‫لرة‬‫ل‬‫غمي‬ ،‫الحاجر‬،‫تاجراجرا‬،‫البيضاء‬.‫الخضراء‬ ،‫اغمات‬ :‫ولطرفادنة‬،‫ويل‬،‫وريكة‬،‫تندلي‬،‫ماسة‬،‫زاقور‬،‫غزة‬،‫لرة‬‫ل‬‫غمي‬،‫لاجر‬‫ل‬‫الح‬ ،‫فنكور‬.‫الخضراء‬ ‫ومن‬‫مذكورات‬‫بلدان‬،‫رطليطلة‬ :‫اقررطبة‬،‫لردة‬،‫تطيلة‬،‫سراقسطة‬،‫لة‬‫ل‬‫رطررطوش‬ ،‫بلنسية‬،‫مرسية‬،‫بجادنة‬،‫مالقلة‬،‫اسلتجة‬،‫ريلة‬،‫جيلان‬،‫شلنترة‬،‫غلافق‬،‫ترجاللة‬ ،‫اقورية‬،‫ماردة‬،‫باجة‬،‫شنترين‬،‫أخشنبة‬،‫أشبيلية‬،‫شدودنة‬‫جبل‬،‫رطارق‬،‫اقرمودنللة‬ ،‫مورور‬‫ولو‬ .‫الجزيرة‬‫كنت‬‫لت‬‫ل‬‫دخل‬‫لدلس‬‫ل‬‫الدن‬‫لا‬‫ل‬‫لكورته‬‫لثرة‬‫ل‬‫لك‬‫لدن‬‫ل‬‫الم‬‫لال‬‫ل‬‫والعم‬ ‫والنواحي‬‫وهي‬ .‫بها‬‫دنظير‬،‫هيطل‬‫بل‬‫أجل‬‫واقد‬‫بقي‬‫يسير‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لدن‬‫ل‬‫م‬‫للم‬‫ل‬‫الس‬ ‫لم‬‫دنذكرها‬‫لجهلنا‬‫والدندلس‬ .‫أياها‬‫مثل‬‫هذا‬‫لادنب‬‫ل‬‫الج‬‫لي‬‫ل‬‫الفريق‬‫أو‬‫لة‬‫ل‬‫اقريب‬.‫له‬‫ل‬‫من‬ ‫وذكر‬‫ابن‬‫خرداذبة‬‫إدنها‬‫أربعون‬‫مدينة‬‫يعني‬.‫المذكورات‬ ‫ذكر‬‫أاقاليم‬‫العالم‬‫ومركز‬‫القبلة‬ ‫اعلم‬‫أن‬‫كل‬‫مصنف‬‫في‬‫هذا‬‫الباب‬‫جعل‬‫الاقاليم‬‫أربعة‬‫سبعة‬ :‫عشر‬‫ظاهرة‬ ‫وسبعة‬ :،‫عامرة‬‫وسمعت‬ .‫خرابا‬‫بعض‬‫المنجمين‬‫يقول‬‫لق‬‫ل‬‫الخل‬‫لم‬‫ل‬‫كله‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬ ‫المغرب‬‫ول‬‫يسكن‬‫المشرق‬‫أحد‬‫من‬‫لر‬‫ل‬‫الح‬‫لمعت‬‫ل‬‫وس‬‫لره‬‫ل‬‫غي‬‫لول‬‫ل‬‫يق‬‫لن‬‫ل‬‫م‬.‫لبرد‬‫ل‬‫ال‬ ‫واقالوا‬‫من‬‫أاقصى‬‫المغرب‬‫إلى‬‫هذه‬‫لامرة‬‫ل‬‫الع‬‫لى‬‫ل‬‫بأاقص‬‫لترك‬‫ل‬‫ال‬‫لتمائة‬‫ل‬‫س‬‫لخ‬‫ل‬‫فرس‬ ‫على‬‫سير‬‫مستو‬‫بل‬‫وعلى‬ .‫تعريج‬‫هذا‬‫صنف‬‫من‬‫ذكردنا‬‫كتبهم‬‫فلي‬‫هلذا‬،‫البلاب‬ ‫ودنحن‬‫دننقل‬‫منها‬‫وعمن‬‫لقينا‬‫من‬‫كبراء‬‫المنجمين‬‫هذا‬،‫الباب‬‫له‬‫ل‬‫لدن‬‫لم‬‫ل‬‫عل‬‫لاج‬‫ل‬‫يحت‬ ‫إليه‬‫في‬‫سمت‬‫القبلة‬‫لة‬‫ل‬‫ومعرف‬‫لع‬‫ل‬‫مواض‬‫لاليم‬‫ل‬‫الاق‬‫لإدني‬‫ل‬‫ف‬ .‫لا‬‫ل‬‫منه‬‫لت‬‫ل‬‫رأي‬‫لا‬‫ل‬‫خلق‬‫لد‬‫ل‬‫اق‬ ‫اختلفوا‬‫في‬‫القبلة‬‫وحولها‬‫وتماروا‬‫فيها‬‫ولو‬‫عرفوا‬‫الوجه‬‫في‬‫ذلك‬‫مللا‬‫اختلفللوا‬
 • 49. ‫أحسن‬‫التقاسيم‬‫في‬‫معرفة‬‫الاقاليم‬‫ترتيب‬‫و‬‫تنسيق‬‫يان‬ّ‫ا‬ ‫ر‬‫الدندلسي‬ ‫فيها‬‫ول‬‫غيروا‬‫ما‬‫وضعه‬.‫الوائل‬ ‫فأما‬‫الرض‬‫فإدنها‬،‫كالكرة‬‫لوعة‬‫ل‬‫موض‬‫لوف‬‫ل‬‫ج‬‫لك‬‫ل‬‫الفل‬‫لة‬‫ل‬‫كالمح‬‫لوف‬‫ل‬‫ج‬،‫لة‬‫ل‬‫البيض‬ ‫والنسيم‬‫حول‬‫الرض‬‫وهو‬‫جاذب‬‫لا‬‫ل‬‫له‬‫لن‬‫ل‬‫م‬‫لع‬‫ل‬‫جمي‬‫لا‬‫ل‬‫جوادنبه‬‫لى‬‫ل‬‫إل‬،‫لك‬‫ل‬‫الفل‬‫لة‬‫ل‬‫وبني‬ ‫الخلق‬‫على‬‫الرض‬‫أن‬‫النسيم‬‫لاذب‬‫ل‬‫ج‬‫لا‬‫ل‬‫لم‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لديهم‬‫ل‬‫أي‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لة‬‫ل‬‫الخف‬‫والرض‬ ‫جاذبة‬‫لا‬‫ل‬‫لم‬‫لي‬‫ل‬‫ف‬‫لديهم‬‫ل‬‫أي‬‫لن‬‫ل‬‫م‬،‫لل‬‫ل‬‫الثق‬‫لن‬‫الرض‬‫لة‬‫ل‬‫بمنزل‬‫لر‬‫ل‬‫الحج‬‫لذي‬‫ل‬‫ال‬‫لذب‬‫ل‬‫يج‬ ‫ومثلوا‬ .‫الحديد‬‫الفلك‬‫بخراط‬‫يدير‬‫شيئا‬‫لا‬‫ل‬‫مجوف‬‫لطه‬‫ل‬‫وس‬،‫لوزة‬‫ل‬‫ج‬‫لإذا‬‫ل‬‫ف‬‫أدار‬‫لك‬‫ل‬‫ذل‬ ‫الشلليء‬‫واقفللت‬‫الجللوزة‬‫والرض‬ .‫وسللطه‬‫مقسللومة‬‫بنصللفين‬‫بينهمللا‬‫خللط‬ ،‫الستواء‬‫وهو‬‫من‬‫المشرق‬‫إلى‬،‫المغرب‬‫وهذا‬‫رطول‬،‫الرض‬‫وهو‬‫أكبر‬‫خللط‬ ‫في‬‫كرة‬‫كما‬ .‫الرض‬‫أن‬‫منطقة‬‫البروج‬‫أكبر‬‫