สมบัติของเลขยกกำลัง

142,888 views
146,004 views

Published on

เรื่อง เลขยกกำลัง

Published in: Technology, Sports
0 Comments
10 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
142,888
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
38,426
Actions
Shares
0
Downloads
1,157
Comments
0
Likes
10
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมบัติของเลขยกกำลัง

  1. 1. บทที่ 1 สมบัติของเลขยกกาลังบทนิยาม ถ้า a เป็ นจานวนจริ งใด ๆ และ n เป็ นจานวนเต็มบวกแล้ว เรี ยก ว่า เลขยกกาลัง มี a เป็ นฐาน และ n เป็ นเลขยกกาลังเช่น มี 4 เป็ นฐาน และ 3 เป็ นเลขยกกาลัง มี 10 เป็ นฐาน และ 4 เป็ นเลขยกกาลังสมบัติของเลขยกกาลัง เมื่อ a , b เป็ นจานวนจริ งใด ๆ ที่ไม่เท่ากับศูนย์ และ m , n เป็ นจานวนเต็ม 1. ตัวอย่าง เช่น 2. ตัวอย่าง เช่น 3. ตัวอย่าง เช่น 4. ตัวอย่าง เช่น
  2. 2. 5. ตัวอย่าง เช่น เมื่อ เมื่อ เมื่อ , 6. ตัวอย่าง เช่น 7. ตัวอย่าง เช่นตัวอย่างที่ 1 จงทาให้ อยู่ในรู ปอย่ างง่ ายและเลขยกกาลังเป็ นจานวนบวก 1) 2) 3)วิธีทา 1) 2) 3) ตอบ
  3. 3. การบวก ลบ เลขยกกาลัง 1. การบวก ลบ เลขยกกาลังที่มีฐานเหมือนกัน และเลขยกกาลังเท่ากัน ให้นาสัมประสิ ทธิ์ ของเลขยกกาลังมาบวกลบกัน ตัวอย่าง 1) 2) 2. การบวก ลบ เลขยกกาลังที่มีฐานเท่ากัน แต่เลขยกกาลังไม่เท่ากัน จะนาสัมประสิ ทธิ์ มาบวก ลบกันไม่ได้ ต้ องทาในรู ปของการแยกตัวประกอบ และดึงตัวประกอบร่ วมออก ตัวอย่าง 1) 2)ตัวอย่างที่ 2 จงทาให้เป็ นรู ปอย่างง่าย 1) 2) 3) 4)วิธีทา 1) 2) 3) 4) ตอบ
  4. 4. แบบฝึ กหัด เรื่อง เลขยกกาลัง
  5. 5. คาสั่ ง จงหาค่ าของเลขยกกาลังต่ อไปนี้ และทาให้ เลขยกกาลังเป็ นบวก1.2.3.4.

×