ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่  ชื่อ   นำมสกุลจำำนวนซี่  1  ด.ญ.ขวัญทิรำ  ทองคำำ   2         ...
ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ   นำมสกุล จำำนวนซี่  1 ด.ญ.ภัชรำภรณ์ บุญเตี้ย   4           ...
ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ   นำมสกุล จำำนวนซี่  1 ด.ญ.มิ่งกมล ครูพินท์สิริ 4  2 ด.ญ.ภัทรำภรณ์อยู่ศ...
ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ   นำมสกุล จำำนวนซี่  1 ด.ช.ชลสินธ์ เพ็ชรอิน    2  2 ด.ช.ศุภวิชญ์ เพิ...
ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ  นำมสกุล จำำนวนซี่  1 ด.ญ.ศรุตำ ยังประเสริฐ  4  2 ด.ญ.ชญำดำ บุญมำ    ...
ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินก เขต 6โรงเรียน    จำำนวนเด็กจำำนวนซี่ขจรโรจน์วิทยำ    1     2ปัญญำศักดิ์     1   ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เคลือบแล้ว ศูนย์ทันตกรรม ภัทรคลินิก เขต 6

407 views
356 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
407
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

เคลือบแล้ว ศูนย์ทันตกรรม ภัทรคลินิก เขต 6

 1. 1. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุลจำำนวนซี่ 1 ด.ญ.ขวัญทิรำ ทองคำำ 2 2
 2. 2. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.ภัชรำภรณ์ บุญเตี้ย 4 4
 3. 3. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.มิ่งกมล ครูพินท์สิริ 4 2 ด.ญ.ภัทรำภรณ์อยู่ศิลปไสย 3 3 ด.ญ.นงนภัส รำชบุบศรี 4 4 ด.ญ.ปิยกร ผลพำนิช 4 5 ด.ญ.ฐิภำพร หล้ำสงค์ 4 6 ด.ช.ชำญศิริ ชำญชินนำำ 2 21
 4. 4. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ช.ชลสินธ์ เพ็ชรอิน 2 2 ด.ช.ศุภวิชญ์ เพิ่มทรัพย์ 4 3 ด.ช.ภูวเนศ จันทศร 4 10
 5. 5. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินิก เขต 6ลำำดับที่ ชื่อ นำมสกุล จำำนวนซี่ 1 ด.ญ.ศรุตำ ยังประเสริฐ 4 2 ด.ญ.ชญำดำ บุญมำ 4 8
 6. 6. ศูนย์ทันตกรรม ภัทร คลินก เขต 6โรงเรียน จำำนวนเด็กจำำนวนซี่ขจรโรจน์วิทยำ 1 2ปัญญำศักดิ์ 1 4แสงอรุณ 7 21บำำรงวิชำ 3 10กุหลำบวิทยำ 2 8 14 45

×