Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scient
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scient

 • 3,834 views
Uploaded on

У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадського ...

У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадського
простору активності професора Володимира Борисовича Євтуха. Структура
видання включає цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжними
дослідниками, його участь у наукових заходах, перелік власних праць у
бібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язок
з міжнародними та вітчизняними суспільними структурами. Останній розділ
містить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на інтернет-
видання.

The book represents the research of scientific, political and public activity
space of professor Volodymyr Yevtukh. The structure of edition includes citations
of the scholar’s works by domestic and foreign researchers, his participation in
scientific events, the list of his own works in the libraries of the world and
mentions about the scientist, statesman activities and relation with international
and domestic social structures. The last chapter contains the list of V. Yevtukh
selected works with the links to the online editions.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,834
On Slideshare
3,834
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
6
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. 1
 • 2. Volodymyr YEVTUKHin Informative and Communicative Space: Scientific, Political and Civic Activities Lyudmyla Savenkova, Volodymyr Kryachko (eds.) Kyiv 2012 2
 • 3. Володимир ЄВТУХу інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико- громадські активності Укладали Людмила Савенкова, Володимир Крячко Київ Видавництво 2012 3
 • 4. УДК 012 ЄВТУХ : 1 : [929 ЄВТУХ + 316 (477) (092)] : 378ББК 91.9 : 60.5 (4 УКР) : 74.58 Є 13Є 13 Володимир Євтух у інформаційно-комунікаційному просторі: наукові та політико-громадські активності = Volodymyr Yevtukh in Informative and Communicative Space: Scientific, Political and Civic Activities / укл. : Людмила Савенкова, Володимир Крячко. – К. : Вид-во, 2012. – 246 с. У книзі представлено дослідження наукового та політико-громадськогопростору активності професора Володимира Борисовича Євтуха. Структуравидання включає цитування праць вченого вітчизняними та зарубіжнимидослідниками, його участь у наукових заходах, перелік власних праць убібліотеках світу та згадки про науковця, державницьку діяльність та зв’язокз міжнародними та вітчизняними суспільними структурами. Останній розділмістить списки вибраних праць В. Б. Євтуха з посиланнями на інтернет-видання. The book represents the research of scientific, political and public activityspace of professor Volodymyr Yevtukh. The structure of edition includes citationsof the scholar’s works by domestic and foreign researchers, his participation inscientific events, the list of his own works in the libraries of the world andmentions about the scientist, statesman activities and relation with internationaland domestic social structures. The last chapter contains the list of V. Yevtukhselected works with the links to the online editions. УДК 012 ЄВТУХ : 1 : [929 ЄВТУХ + 316 (477) (092)] : 378 ББК 91.9 : 60.5 (4 УКР) : 74.58 ISBN © Євтух В. Б., 2012 © Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012 4
 • 5. 5
 • 6. ЗмістВолодимир ЄвтухПро ідею проекту ................................................................................................. 8Всеволод НаулкоЗнаний у міжнародному науковому просторі................................................... 10Лєшек КорпоровічКреативність наукових активностей / Cteativity of Scientific Activities .......... 12 НАУКОВИЙ ПРОСТІР ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА ................................................. 16 Цитування праць ...................................................................................... 16 Участь у наукових заходах (конференції, публічні лекції) ................. 117 Праці у бібліотеках світу ....................................................................... 158 Про вченого ............................................................................................ 159 ПОЛІТИКО-ГРОМАДСЬКІ АКТИВНОСТІ .......................................................... 192 Державницька діяльність ....................................................................... 192 Міжнародні та вітчизняні суспільні структури ................................... 198 СПИСОК ВИБРАНИХ ПРАЦЬ ........................................................................... 223 6
 • 7. ContentVolodymyr YevtukhIdea of the project .................................................................................................. 8Vsewolod NaulkoWell known in international space........................................................................ 10Leszek KorporowiczCreativity of scientific activities ........................................................................... 12 SCIENTIFIC SPACE OF VOLODYMYR YEVTUKH ................................................. 16 Citation of works ........................................................................................ 16 Participation in scientific events ............................................................... 117 Works in libraries ..................................................................................... 158 About the scientist .................................................................................... 159 POLITICAL AND CIVIC ACTIVITIES .................................................................. 192 Governmental sphere................................................................................ 192 International and national structures ......................................................... 198 LIST OF SELECTIVE WORKS ............................................................................ 223 7
 • 8. Про ідею проекту Час від час, на тому чи тому відтинку діяльності (усієї сукупностізайнять) хочеться зупинитися й оглянути напрацьоване і, власне, датийому самооцінку. Така спроба була зроблена мною у виданні“В. Б. Євтух. Біобібліографічне видання” (Київ: Академвидав, 2010).Ідея, що реалізується у даному виданні – принципово відрізняєтьсявід попередньої. Вона зконцентрована: а) частково на фіксаціїзробленого у різних галузях (науковій, викладацькій, суспільно-громадській); б) а головно, на оцінці цієї діяльності колегами. І усе церобиться через представленість у науковому й інформаційно-комунікаційному просторі із залученням інтернет-ресурсів. Пошукипривели до дивних результатів (принаймні, я до того, як приступитидо здійснення цього проекту, не знав, що на мої праці інтенсивнопокликаються у тодішньому радянському й у сьогоднішньомуросійському науковому просторах): молоді (пошукувачікандидатських наукових ступенів) й більш зрілі науковці (пошукувачідокторських наукових ступенів) з різних міст (понад 20) і з різнихгалузей знань (історія, культурологія, мистецтвознавство, політологія,правознавство, соціологія, філософія) згадують мій доробок уконтексті своїх досліджень. Чимало цитувань, покликань, згадокможна віднайти у книгах зарубіжних авторів, виданих у такихвсесвітньовідомих наукових центрах, як Гайдельберзький університет(Німеччина) Гарвардський, Колумбійський університети (США),Оксфордський університет (Велика Британія), Ягеллонськийуніверситет (Польща) тощо. Суспільно-громадська моя діяльність[перебування свого часу в уряді України, підписання угод від іменіУкраїни з представниками урядів країн та міжнародних організацій,виступи на заходах ООН, громадська праця в українських (скажімо,Голова ради громадських організацій національних меншин України) 8
 • 9. і міжнародних інституціях (наприклад, органи Ради Європи, ОБСЄ)]також досить повно відтворена у інтернетівському просторі. Приємність приходить тоді, коли на твої життєві активностізвертають увагу у своїй країні й за її межами, поширюютьінформацію про них, оцінюють їх позитивно. Значить твої активностікомусь потрібні й їх досвідом зможуть скористатися простодопитливі користувачі інформації й ті, поля діяльності котрих в силупрофесійного зайняття співпадають, або ж дотичні з тим, що явипрацьовував своїм життям. Нагадаю (для себе я тверджу щоразу, більше для інших):беручись за втілення будь-якого проекту, з самого початку вартодумати, кому ж ти будеш дякувати за втілення ідеї. Адже, реалізаціятакого проекту – ідея амбітна: вона потребує поєднання надзвичайнихрозумових, професійних й суто механістичних (вони, зазвичай, нудні,але вимагають надзвичайної концентрації пам’яті) знань і навичок. Унашому випадку все склалося найкращим чином. І це завдяки тому,що редакторами (я їх вважаю авторами) видання були блискучийзнавець інтернет-ресурсів, “заскочена” ідеями бібліографічних виданьЛюдмила Савенкова (директор наукової бібліотеки НПУ іменіМ. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук) та ВолодимирКрячко (доцент кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова,кандидат соціологічних наук), який розуміється на сучаснихтехнолого-діагностичних вправностях у пошуках й класифікаціїнеобхідної інформації. Вдячність скеровуюється тим, хто надавав тучи ту допомогу під час підготовки видання до публікації –викладачеві кафедри соціології НПУ імені М. П. Драгоманова ІриніЗаїнчківській, аспірантці тієї ж кафедри Юлії Сюсель та студентутретього курсу Інституту соціології, психології та соціальнихкомунікацій Олександру Золотухіну. Володимир ЄВТУХ, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор Інституту соціології, психології та соціальних комунікацій НПУ імені М. П. Драгоманова 9
 • 10. Знаний у міжнародному науковому просторі Учений, дослідник реалізується у формах, притаманних цій сферілюдської діяльності: видання монографій, підручників, публікаціястатей, участь у різного роду наукових зібраннях (семінари,симпозіуми, конференції, конгреси), публічні лекції, професорство“на запрошення”, підготовка кандидатів, докторів наук (черезкерівництво дисертаціями, участь у роботі спеціалізованих вченихрад, в опонуванні). Коли оглядаєш науково-дослідницькі активності,викладацьку діяльність професора Володимира Євтуха з цієї точкизору, то реалізація – найповніша: понад 350 праць, із них25 індивідуальних і колективних монографій; підготовлені нимнауково-викладацькі кадри займають гідне місце у науковомуспівтоваристві; участь у сотнях семінарах, конференціях, конгресах (вУкраїні й за її межами), читання лекцій у майже двадцятиуніверситетах світу – починаючи від того, який сьогодні для нього єрідним (Національний педагогічний університет іменіМ. П. Драгоманова), і до багатьох у Європі (Бохум, Брауншвейг,Варшава, Відень, Гайдельберг, Констанц, Мюнхен, Трір), уСполучених Штатах (Стенфорд), в Африці (Касабланка, Марокко).Власне, інтенсивність присутності професора Володимира Євтуха унауковому просторі, підкреслю у світовому, вражає. Однак, як на мене, вершина дослідницької творчості – цевизнання колег по цеху, а надто тих, хто працює у полі твоїхнаукових інтересів. Таке визнання у Володимира Євтуха, можнасказати, почалося з перших кроків його наукової діяльності. Йогопублікації звернули на себе увагу українських істориків й етнологів,зокрема і мою, ще у 1970-х роках. Унікальним на той час фактом(фактом визнання наукових зусиль) стало те, що відгуки накандидатську дисертацію (1975 р.) надіслали такі відомі (дійсно, натой час метри) московські та ленінградські американісти, як 10
 • 11. Л. О. Баграмов, Ш. А. Богіна, О. О. Фурсенко, Л. М. Фурсова. Згодомдокторську дисертацію В. Євтуха (1989 р.) опонував один знайблискучіших фахівців у царині дослідження етнічності ВалерійТишков (Москва). Визнання такими науковцями потенціалуВолодимира Євтуха відкрило широкі можливості утвердження його унауковому просторі усього колишнього Радянського Союзу йпроникнення у міжнародний простір. Він став активним учасникомпопулярних й продуктивних у науковому плані всесоюзних сесій зарезультатами польових етнографічних досліджень (Бішкек, Йошкар-Ола, Нальчик, Сухумі, Чернівці), семінарів під керівництвомакадеміка Юліана Бромлєя у знаменитому Інституті етнографіїАН СРСР, почав брати участь у міжнародних конференціях, як,скажімо, у Прінстонському університеті (США, 1985 р.) тощо. Представлене видання однозначно засвідчує, що у сучасномуміжнародному науковому просторові професор Володимир Євтухзайняв помітне місце. На сьогоднішній день він чи не найбільшцитований український вчений у соціогуманістиристиці поза межамиУкраїни: на його праці покликаються дослідниками Росії(Владивосток, Єлець, Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург,Томск, Чіта тощо), Австрії, Польщі, Німеччини, США.Понад шістдесят праць, опублікованих у різного роду виданнях українах Європи та Америки говорять про те, що дослідницькоютворчістю професора В. Євтуха існує зацікавленість з бокузарубіжних колег, а постійне запрошення його до участі уміжнародних конференціях свідчить, що ця зацікавленість невтрачається. І завжди приємно, коли твоє ім’я у знакових виданняхзгадується поряд з тими вченими, яким та чи та галузь науки завдячуєсвоєму становленню й розвитку (див.: Межэтническая толерантность.– Москва, 2003. – С. 66); коли навколо твоїх ідей гуртуються молоді йдосвідчені вітчизняні й зарубіжні дослідники (див. інформацію продіяльність наукової етносоціологічної школи професора ВолодимираЄвтуха). Всеволод НАУЛКО, професор, доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України 11
 • 12. Креативність наукових активностей Моя перша зустріч з професором Володимиром Євтухомвідбулася дванадцять років тому, коли він був деканом факультетусоціології та психології головної освітньої інституції України –Київського національного університету імені Тараса Шевченка – й найого запрошення я приїхав прочитати цикл лекцій для студентів-соціологів. Оскільки я маю звичку готуватися до таких зустрічей, то явирішив, про всяк випадок, заглянути у “всесвітню павутину”.Виявилося, що вже на той час професор був добре представлений унауковому й інформаційно-комунікаційному просторах, про якиййдеться у даному виданні. Безумовно, сьогоднішнє йогопредставлення не може порівнятися з тим, що було на межі2000/2001 років: динаміка стала шаленою в силу як накопиченнядоробку професора В. Євтуха, так і можливостей інтернет-технологійопрацювання й розміщення у мережах інформації. На основіотриманої тоді інформації я почав складати науковий портрет могомайбутнього віз-а-ві й зрозумів, що він особистість неординарна,багатогранна, з інтересами, якими не так просто опанувати, бодай, і узагальних рисах, щоби зрозуміти сутність цієї людини. Щонайперше, чому починаєш дивуватися, – це професійністьнаукового пошуку, глибока обізнаність зі станом досліджень у галузінаукових інтересів вітчизняних і зарубіжних колег, постійнепрагнення вибудовувати інноваційні моделі дослідницьких проектів.Це усе забезпечило професору В. Євтуху органічне входження у колопрофесіоналів найвищого ґатунку, зокрема й у співтовариство своїхєвропейських та американських колег. Він бажаний учасникміжнародних наукових дискурсів, а надто з проблем етнічності, де вінє визнаним авторитетом. Як член Асоціації вивчення національностей(США) він є постійним учасником її щорічних конгресів. Вражає його 12
 • 13. вправність вести дискусію, пропонувати продуктивні теми дляобговорення. Власне, це є свідченням високого професіоналізму,ґрунтовності загальних і спеціальних знань, володінням методологієюопануванням науковим знанням. І це забезпечує успіх його науковимактивностям. Скажімо, його доповідь про роль міжкультурногодіалогу у суспільній взаємодії на Всепольському конгресі соціологів(Варшава, 2010 р.) викликала жваву дискусію, не лише середсоціологів Польщі, але й учасників Конгресу з інших країн; активнапозиція професора В. Євтуха надала конструктивного спрямуваннядискусії на конференції “Людські цінності у міжкультурномупросторі” (Краків, 2012 р.); запросивши професора ВолодимираЄвтуха до співпраці у рамках міжнародного наукового об’єднання“Ягеллонські культурні студії”, я переконуюсь у тому, що йогопотенціал надає все нових і нових імпульсів діяльності нашогооб’єднання. Як, до речі, і як члена редколегії одноіменного журналу. Мушу сказати кілька слів і про “Етносоціологічну наукову школупрофесора Володимира Євтуха”. До речі, про неї вперше я довідавсяіз інтернету, а пізніше долучився до її роботи. Її функціонування – цезапорука тяглості дослідження феномену етнічності, накопиченнязнань у цій царині, формування молодих фахівців. Сьогодні Школанабирає міжнародного розголосу: крім засідань у Києві, Ялті(Україна), такі відбулися у Кракові, Ризі; наступні плануються й уінших країнах; участь у її роботі вже взяли вчені з Австралії, Данії,Латвії, Німеччини, Польщі. Переконаний, що сучасний науковий і інформаційно-комунікаційний простір і надалі буде інтенсивно наповнюватисязвістками про успішну діяльність професора Володимира Євтуха. Лєшек КОРПОРОВІЧ, професор Ягеллонського університету, доктор соціології 13
 • 14. Cteativity of Scientific Activities My first meeting with professor Volodymyr Yevtukh happened twelveyears ago – that time he was the dean of the Faculty for Sociology andPsychology of the main educational institution in Ukraine - Kyiv NationalTaras Shevchenko University. He invited me to deliver several lectures forstudents-sociologists. As my habit is to be prepared for such meetings Idecided to examine the “world web” to be on the safe side. It turned outthat even at that time professor Volodymyr Yevtukh was presented well inthe scientific and information and communication spaces. Without doubthis contemporary presentation can’t be compared with the situation on theverge of 2000/2001: the dynamic was furious as the result of accumulationof published works of professor V. Yevtukh and the possibilities ofinternet technologies for arrangement of information in web-nets. Upon thecollected information I started to portrait my future vis-a-vis and came toconclusion that he is a really unique many-sided personality, personalitywith interests which are not so easy to be understood even in general sense. First of all what is amazing that is professionalism of the scientificthinking, deep erudition concerning the researches in the sphere ofscientific interests of Ukrainian and foreign colleagues, permanent searchfor innovation models of research projects. All these facts ensuredprofessor V. Yevtukh to enter the community of high professionals, inparticular European and American. He is whished for internationalscientific discourses, especially concerning ethnicity where he hasauthority. As a member of the Association for the Study of Nationalities(USA) he is a permanent participant of its annual congresses. His ability toconduct discussions and to suggest efficient topic for discussion is to besurprised. That’s an evidence of a high professional level, well-groundedgeneral and special knowledge, of a skill in methodology of scientificresearch. It is the way to the success of his activities. For example his 14
 • 15. presentation concerning the role of intercultural dialogue in socialinteraction at the All-Polish sociological congress (Warsaw, 2010) wasdiscussed very lively; active position of professor V. Yevtukh stimulatedconstructive discussions at the conference “Human Values in InterculturalSpace” (Krakow, 2012); I hope that my invitation of professor VolodymyrYevtukh to take part in the cooperation in the framework of “JagiellonianCultural Studies” gives new impulses for our community. As well as themember of editorial board of the journal “Jagiellonian Cultural Studies”. In our context the “Ethnosociological Scientific School of ProfessorVolodymyr Yevtukh” is to be mentioned. By the way, first the informationabout it I found in internet and later I joined the School. Its work is a goodground for development in researching of a phenomenon of ethnicity,accumulation of information in this sphere, for education of youngscientists. This School has international character: its sessions already tookparts not only in Ukraine (Kyiv, Yalta-Crimea) but in Krakow (Poland)and Riga (Latvia); next sessions are planned in other countries too;researchers from Australia, Denmark, Germany, Latvia, Poland took partin the School’s activities. I hope that contemporary scientific and information andcommunication spaces will be intensively filled up by further news of asuccessful activities of professor Volodymyr Yevtukh. Leszek KORPOROWICZ, professor of Jagiellonian University, Krakow, Poland, doctor habil. in sociology 15
 • 16. НАУКОВИЙ ПРОСТІР ВОЛОДИМИРА ЄВТУХА Цитування працьАктуальні питання вітчизняної етнополітики [Електронний ресурс] : шляхимодернізації, врахування міжнародного досвіду / за загальною редакцієюЮ. Тищенко. – К. : Український незалежний центр політичних досліджень,2004. – 312 с. – Режим доступу : http://www.civicua.org /main/data?t=3&c=1&q=101215 [Досвід вирішення етнонаціональних проблем: концептуальні засади іпрактичні заходи / Володимир Євтух, член-кореспондент НАН України. – С. 13]Американська культура та здобуття державної незалежності США[Електронний ресурс] : реферат. – Режим доступу: http://referatu.net.ua/newreferats/111/188191 [Евтух В. Б. Концепция этносоциального развитияСША и Канады: типология, традиции, зволюция / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.]Ананьїн В. О. Етнонаціональний чинник у механізмі безпеки соціуму.Етносоціальні трансформації в Україні [Текст]. – Київ : Український Центрдуховної культури, 2003. – [С. 186].Андрущенко В. П. Ми чесно йшли. У нас нема зерна неправди за собою[Текст] // Трибуна. – 2009. – № 9-10. – [С. 7].Андрущенко В. П. Перспективи розвитку української соціології у світліпідготовки фахівців вищої кваліфікації [Текст] // Вісник Харківськогонаціонального університету імені В. Н. Каразіна. – Харків, 2009. – Випуск 24.– № 881`2009. – [С. 68].Андрущенко Т. В. Європейська політика України: проблеми формування тареалізації (політологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. … канд. політичнихнаук : 23.00.02 / Андрущенко Тетяна Вікторівна ; Харк. нац. ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Харків, 2003. – 19 с. [С. 3]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2003/03atvrpa.zip 16
 • 17. Антоненко М. І. Заселення Донбасу: соціально-економічні та етнонаціональніаспекти (середина ХІХ – початок ХХ століття) [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук : 07.00.02 / Антоненко Михайло Iванович ; Дніпропетровськийун-т. – Дніпропетровськ, 1994. – 22 с. [С. 4; С. 6]Антонюк О. В. Діаспори в Росії та Україні: формування правової базиспівробітництва [Текст] // Віче. – 2000. – № 8. – [С. 115].Антонюк О. В. Етнополітичні конфлікти (форми, способи регулювання) :політологічний словник [Текст] : навчальний посібник для студентів вищихнавчальних закладів. – Київ : МАУП, 2005. – [С. 256].Антонюк О. В. Етнополітика: проблеми і пріоритети [Текст] // Віче. – 2000. –№ 11. – [С. 52].Антонюк О. В. Національні меншини в сфері української етнополітики[Текст] // Вісник Державної Академії керівних кадрів культури і мистецтв. –1999. – № 2. – [С. 48].Антонюк О. В. Основи етнополітики [Текст] : навчальний посібник длястудентів вищих навчальних закладів. – Київ : МАУП, 2005. – [С. 182; С. 240;С. 316. С. 368].Антонюк О. В. Політико-правове забезпечення етнополітичних процесів уРосії і в Україні: порівняльний аналіз [Текст] // Вісник Державної Академіїкерівних кадрів культури і мистецтв. – 1999. – № 2. – [С. 48].Антонюк О. В. Формування етнополітики Української держави: історичні татеоретико-методологічні засади [Текст]. – Київ, 1999. – [С. 6; С. 18; С. 48; С. 67;С. 176; С. 211; С. 227; С. 229; С. 230].Ануфрієв О. М. Етносоціокультурні особливості слов’янських спільнот вукраїнському Придунав’ї (соціокультурний аспект) [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук : 17.00.08 / Ануфрієв Олег Миколайович ; Київський ін-ткультури. – Київ, 1995. – 26 с. [С. 5].Арбеніна В. Л. Етносоціологія [Текст] : навчальний посібник. – Харків : ХНУімені В. Н. Каразіна, 2007. – 140 с. [С. 16 ; С. 28 ; С. 65 ; С. 138 ; С. 145; С. 168 ;С. 169 ; С. 215 ; С. 224 ; С. 253 ; С. 261 ; С. 263; С. 295 ; С. 306 ; С. 309 ; С. 311 ; С. 312].Арбеніна В. Л. Соціальний статус етнічних груп та його виміри [Текст]// Вісник Львівського університету. Серія соціологічна. – Львів, 2008. –Випуск 2. – [С. 152 ; С. 153].Асиміляція (соціологія) // Вікіпедія : вільна енциклопедія [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Асиміляція_(соціологія) 17
 • 18. [Евтух В. Б. Концепции этнонационального развития США и Канады: Типология,традиции, эволюция. - К. : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Атаманенко Діаспора [Електронний ресурс]. – Режим доступу : А. Є.www.encyclopedia.kiev.ua/vydaniya/files/statti_esu/Diaspora.pdf... В Україні видані ґрунтовні дослідж. В. Євтуха, К. Кейданського, Б. Лановика,І. Срібняка, В. Трощинського та ін. Над питаннями вивчення Д. працюють співроб.Ін-ту політ. Та етносоц. дослідж. НАНУ й ін. наук. установ і ун-тів. …Багмет М. Міжкультурна взаємодія громадських об’єднань етноспільнотУкраїни [Текст] / М. Багмет, Л. Ляпіна // Політичний менеджмент. – 2004. –№ 2 (5). – [С. 69].Балашенко І. В. Мовний простір в контексті міжнаціональних відносин[Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03/ Балашенко Інна Валеріївна ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім.К. Д. Ушинського. – Одеса, 2004. – 19 с. – Режим доступу : http://disser.com.ua/contents/7559.html... Згідно класифікації В. Б. Євтуха, Україна за етнічним складом населення єгетерогенною, оскільки тут процент національних меншин перевищує 10%. …Балуба І. А. Польська національна меншина України в 20-30-і рр. ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Балуба ІгорАнатолійович ; Київський ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 1997. – 24 с. [С. 7].Богатирець Валентина. Глобалізаційні впливи на етнонаціональні відносини[Текст] // Канадознавство : матеріали Першої міжнародної конференції зКанадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,2011. – [С. 195; С. 196].Богатирець Валентина. Канадські українці в умовах багато-культурності:проблема збереження ідентичності у розмаїтті [Текст] // Форум. – 2008. –№ 1 (6). – [С. 28; С. 29].Богатирець В. Концепт багатокультурності Канади [Текст] // Буковинськийжурнал. – 2005. – № 1. – [С. 114].Боднар Євген Борисович Мовні конфлікти та конструювання етнічної інаціональної ідентичності [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://naub.org.ua/?p=369 [Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливостінаукових інтерпретацій. – К. : ВД „Стилос”, 2004.]Бойко І. С. Українська діаспора Австралії як суб’єкт політики [Текст] :автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.04 / Бойко Інна Семенівна ;Одеська національна юридична академія. – Одеса, 2001. – 21 с. [С. 3]. – 18
 • 19. Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01bisasp.zipБойко О. В. Зовнішньополітичний образ України та чинники йогоформування в друкованих англомовних ЗМІ в умовах трансформаціїсуспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02/ Бойко Оксана Владиславівна ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – Київ, 2001 – 22 с. [С. 4.]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01bovuts.zipБолдецька О. А. Етнічна самосвідомість в українсько-російськомуприкордонні [Текст] : автореф. дис. … канд.. соціологічних наук : 22.00.01/ Болдецька Ольга Аркадіївна ; Харківський держ. ун-т. – Харків, 1995. – 24 с.[С. 3].Борисова С. В. Формування національної самосвідомості майбутніх учителівзасобами українського музичного мистецтва [Текст] : автореф. дис. … канд.пед. наук : 13.00.04 / Борисова Світлана Володимирівна ; Луганський держ.педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луганськ, 2002. – 20 с. [С. 2]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02bsvumm.zipБорусевич О. А. Міжпоколінна трансформація етнічних цінностей (наприкладі українського етносу України) [Текст] : автореф. дис. … канд.соціологічних наук : 22.00.03 / Борусевич Ольга Андріївна ; НАН України,Інститут соціології. – Київ, 2000. – 18 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2000/00boaueu.zipБурбело О. Р. Проблеми збереження національної ідентичності в умовахіноетнічного довкілля // Міжнародний науковий форум: соціологія,психологія, педагогіка, менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 60].Бутковська Н. Ю. Взаємозв’язок етнічної ідентичності та соціальногостатусу етнічної спільноти [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. –2004. – № 20-21. – [С. 14].Варзар І. Проблема політичної нації у класичних інтерпретаціях і сучаснихетнополітичних акцентуаціях [Текст] // Політологічні та соціологічні студії :збірник наукових праць. – Т. ІІІ. – Чернівці : Рута, 2005. – [С. 55].Василенко А. М. Українська діаспора в державі Канада: історико-правовийаспект [Текст] : автореф. дис. … канд. юридичних наук : 12.00.01 / ВасиленкоАндрій Миколайович ; Міжнар. гуманіт. ун-т. – Одеса, 2011. – 21 с. [С. 1]. – 19
 • 20. Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2011/11VAMIPA.zipВасильчук Володимир Інтеграція етнічних німців в український соціум.Історіографія проблеми [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=8 [Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці вУкраїні (1920-і – 1990-і роки). – К. : Інгел, 1994. – С. 3.]Велешко О. М. Вплив віктимних чинників на політичну поведінкукримськотатарських репатріантів [Текст] : автореф. дис. … канд. політичнихнаук : 23.00.05 / Велешко Олена Миколаївна ; НАН України ; Інститутполітичних і етнонаціональних досліджень імені І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. –16 с. [С. 1 ; С. 6]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08vompkr.zipВдовенко С. М. Закордонне українство в національному державотворчомупроцесі: ідентифікація, організація, взаємовідносини [Текст] / Національнаакадемія державного управління при Президентові України. – Чернігів :ЧДТУ, 2004. – [С. 12 ; С. 19 ; С. 200].Вдовенко С. М. Організаційні та договірно-регуляторні механізмивзаємовідносин Української держави і закордонного українства [Текст] :автореф. дис. … докт. наук з державного регулювання : 25.00.02 / ВдовенкоСтаніслав Михайлович; Національна академія держ. управління приПрезидентові України. – Київ, 2005. – 36 с. [С. 2 ; С. 7 ; С. 8]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05vsmdzu.zipВдовенко С. М. Чинники формування системи сучасних національно-державницьких відносин із закордонним українством [Текст] // Актуальніпроблеми внутрішньої політики. – 2004. – № 3. – [С. 153].Вівчарик М. М. Етнополітичні процеси в українському селі [Текст] : автореф.дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / Вівчарик Михайло Миколайович ;НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 1994. –36 с. [С. 9 ; С. 10].Вівчарик М. М. Україна етнонаціональна: від етногенезу до суверенноїдержави : навчальний посібник [Текст] / М. М. Вівчарик, М. М. Карабанов. –Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. –[С. 7].Вільчинська І. Ю. Етнічна та національна ідентичність сучасної українськоїмолоді [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05/ Вільчинська Ірина Юріївна ; НАН України, Інститут держави і права ім. 20
 • 21. В. М. Корецького. – К., 2002. – 20 с. [С. 4]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02viysum.zipВойналович В. А. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійнихінституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс [Текст] :автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / Войналович ВікторАнатолійович ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2006. – 38 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2006/06vvarpd.zipГаврик В. Г. Державницька, суспільно-політична та громадська діяльністьІсака Мазепи [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / ГаврикВіктор Григорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2010. –19 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10gvgdim.zipГакман С. Забезпечення прав національних меншин та міжетнічні взаємини уконтексті українсько-румунських відносин [Текст] // Вісник Національноїакадемії державного управління при Президентові України. – 2004. – № 1. –[С. 371].Галіч Т. О. Простір національних ідентичностей в Україні: траєкторіяформування та відтворення (методологія та методика дослідження) [Текст]/ Галіч Т. О. [та ін.] // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізусучасного суспільства : збірник наукових праць. – Випуск 16. – Харків, 2010.– [C. 182].Гон М. М. Міжетнічна взаємодія на західноукраїнських землях у міжвоєннийперіод [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.05 / ГонМаксим Мойсейович ; Інститут політичних і етнонаціональних дослідженьім. І. Ф. Кураса НАН України. – К., 2007. – 34 с. [С. 8]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2007/07gmmzmp.zipГон М. Особливості міжетнічної взаємодії в контексті політичних процесів назахідноукраїнських землях у міжвоєнний період [Текст] : монографія. –Рівне : Волинські обереги, 2006. – [С. 15 ; С. 24 ; С. 150 ; С. 306 ; С. 379].Горбань Т. Ю. Еволюція ідеї національного самовизначення в українськійсуспільно-політичній думці кінця ХІХ – першої чверті ХХ століття [Текст] :автореф. дис. ... докт. політичних наук : 23.00.05 / Горбань Тетяна Юріївна ;НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2010. –40 с. [С. 9]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10gtypcs.zip 21
 • 22. Горбатюк Н. П. Роль української діаспори Канади в формуванні українсько-канадських відносин (1991-1997 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд.політичних наук : 07.00.02 / Горбатюк Наталія Павлівна ; Одеський держ.ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 1999. – 18 с. [С. 7]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/1999/99gnpukv.zipГордузенко В. Етнонаціональна група як компонент етнонаціональноїструктури українського суспільства [Текст] // Соціальна психологія. – 2006. –№ 3. – [С. 174 ; С. 179 ; С. 180].Горлова В. М. Українська національна ідентичність : компаративний аналізнаціоналістичних дискурсів [Текст] : автореф. дис. … канд. філософськихнаук : 09.00.12 / Горлова Віра Миколаївна ; Харківський національний ун-тім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 21 с. [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05gvmand.zipГреки на українських теренах : нариси з етнічної історії [Текст] : документи,матеріали, карти. – Київ : Либідь, 2000. – [С. 389].Гриб О. В. Національна та етнічна свідомість як соціокультурний феномен[Текст] : автореф. дис. … канд. соціологічних наук : 22.00.06 / ГрибОлександр Володимирович ; Харківський національний ун-т ім.В. Н. Каразіна. – Харків, 1998. – 20 с. [С. 4].Гриценко О. А. Державна політика щодо культурного різноманіття таетнічних меншин: порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних підходів,українські типології меншин [Електронний ресурс] / О. А. Гриценко,Н. К. Гончаренко, Э. А. Мягка. – Режим доступу : http://www.culturalstudies.in.ua /zv_2005_1_12.php… В. Євтух у вступі до посібника “Етносоціологія. Терміни і поняття” (2003) даєкороткий огляд визначень поняття “меншина” різними західними науковцями (Юнг,ван Аммерсфорт, Капоторті та ін.), і, не вдаючись у детальний критичний їх аналіз,підсумовує: "Приблизно подібний набір характеристик феномену меншиниміститься й у визначеннях інших науковців. Головними з них є такі: a) меншина – цегрупа людей; б) меншина в кількісному плані поступається домінантній групі;в) меншина перебуває в занедбаному стані". У статті “Меншина” В. Євтух таА. Попок звертаються до понять етнічних і національних меншин, які для них єблизькими, але не синонімічними. За основу своїх розмірковувань вони обираютьтипологію німецького етнолога Ф. Германа, згідно з якою “етнічні меншини можутьбути п`ятьох типів: 1) національні меншини, 2) регіональні меншини, 3) емігрантськіменшини, 4) колонізовані меншини, 5) нові національні меншини”. …Гриценко О. М. Преса українців північноамериканського континенту якчинник збереження їхньої етнічної ідентичності (1990-ті) [Текст] : автореф.дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Гриценко Олена Миколаївна ; НАН 22
 • 23. України, Інститут української археографії та джерелознавства ім.М. С. Грушевського. – Київ, 1997. – 22 с. [С. 1 ; С. 8 ; С. 9 ; С. 17].Грищук Т. В. Посли-піонери українського походження в Канаді [Текст]// Нова парадигма. – Вип. 95. – 2010. – [С. 135 ; С. 141].Гудзик І. П. Поліетнічність країни та формування позитивного образуспіввітчизника [Текст] // Полікультурна освіта в Україні. – Київ, 1999. –[С. 13].Гузинець Ю. І. Етнополітичний аспект угорсько-українських міждержавнихвідносин [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05/ Ю. І. Гузинець ; НАН України, Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2008. – 16 с. [С. 3]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2008/08gyiumv.zipДаниленко О. В. Український громадський комітет у Чехословаччині (1921-1925 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / ДаниленкоОлександр Вікторович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –Київ, 2004. – 18 с. [С. 5]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2004/04dovkcr.zipДаниленко О. Я. Соціокомунікативні процеси у суспільстві, щотрансформується: лінгвоконфліктологічний аналіз [Текст] : автореф. дис. ...докт. соціологічних наук : 22.00.01 / Даниленко Оксана Якимівна ; Харк. нац.ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2010. – 36 с. [С. 4]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2010/10doytla.zipДанилюк Іван. Етнічна психологія як галузь наукового знання: історико-теоретичний вимір [Текст]. – Київ : САММІТКНИГА, 2010. – [С. 364 ; С. 390].Данилюк І. В. “Мовні конфлікти” та конструювання етнічної і національноїідентичності [Текст] // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – [С. 51].Депортовані кримські татари, болгари, вірмени, греки, німці. Документи.Факти. Свідчення (1917-1991) [Текст]. – Київ : Музична Україна, 2004. –[С. 4].Дингес Ю. О. Відродження етнічної ідентичності німців України [Текст] :автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05 / Дингес ЮліяОлександрівна ; Таврійський національний ун-т ім. В. І. Вернадськог. –Сімферополь, 2007. – 16 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2007/07dyoinu.zipДробот І. І. Державно-соборницька ідея в практиці українських суспільно-політичних сил еміграції та на західноукраїнських землях (1920-30-ті рр.) 23
 • 24. [Текст] : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.01 / Дробот Іван Іванович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 39 с.[С. 12]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02diiezz.zipДудник В. О. Політико-адміністративний аспект етнополітики України:історико-політологічний контекст [Текст] // Вісник Державної Академіїкерівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 1. – [С. 80].Енциклопедія Української Діаспори [Текст]. Т. 1. Сполучені Штати Америки.Книга 1. А – Київ – Нью-Йорк – Чікаго : Наукове Товариство ім. Шевченка вАмериці, 2009. – [С. 276].Етнічні меншини Східної та Центральної Європи: компаративний аналізстановища та перспектив розвитку [Текст]. – Київ : ІНТЕЛ, 1994. – [С. 28].Етнічні спільноти України етнографічні особливості [Текст]. – Київ, 2000. –[С. 27 ; С. 48 ; С. 57 ; С. 63].Етнонаціональні процеси в Україні : історія та сучасність [Текст]. – Київ :Головна спеціалізована редакція літератури мовами національних меншинУкраїни. – 2001. – [С. 100 ; С. 111 ; С. 119 ; С. 120 ; С. 161 ; С. 200 ; С. 214 ; С. 243].С. 214:… Нарешті, важливим чинником, що позитивно впливає на ситуацію навколоросійського населення, є зважена етнонаціональна політика України, правова базаякої, зокрема прийнятий у червні 1992 р. Закон України “Про національні меншини вУкраїні”, визнана міжнародними експертами однією з найдемократичніших. Саметака політика, на думку дослідників і політичних діячів, найважливіша причинавідсутності в країні за весь період її незалежності будь-якої серйозної соціальноїнапруги на національному грунті. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 37-52.]Етнополітичні процеси в Україні : перелік джерел, які пропонуються длязасвоєння курсу [Електронний ресурс] / Чернівецький нац. ун-т імені ЮріяФедьковича. - Режим доступу: http://www.politicalscience.chnu.edu.ua/index.php?page=ua/04disciplines&data%5B2833%5D%5Bcaf_discipl_id%5D=799&commands%5B2833%5D=item [Євтух В. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти / В. Євтух. – К. : Фенікс, 1997. – 245 с. ; Євтух В. Б. Пронаціональну ідею, етнічні меншини, міграцію / В. Б. Євтух. – К., 2000. – 235 с.]Етнополітичний розвиток України : досвід, проблеми, перспективи [Текст]/ Інститут національних відносин і політології НАНУ. – Київ, 1997. – [С. 67 ;С. 72 ; С. 74 ; С. 82]. 24
 • 25. Етнополітологія в Україні: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] :матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ,27-28 вересня 2003 р. – Київ : Світогляд, 2004. – [С. 26 ; С. 94 ; С. 127].Етнос. Нація. Держава [Текст]. – Київ, 2000. – [С. 33 ; С. 172].Євтух О. В. Міжетнічна взаємодія: об`єктно-предметне поле дослідження[Текст] // Нова парадигма. – Вип. 95. – 2010. – [С. 193; С. 195; С. 197].Євтух О. В. Міжетнічна взаємодія: поняття, структура, простори реалізації[Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 38; С. 44].Заїнчківська І. П. До питання визначення поняття “етнолінгвістичний простірУкраїни” [Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія,педагогіка, менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 46].Закарпаття в етнополітичному вимірі [Текст]. – Київ : І П І Н Д, 2008. –[С. 534; С. 635].Зварич І. Т. Етнополітика в Україні : регіональний контекст. – Київ : Дельта,2009. – [С. 9 ; С. 28 ; С. 58 ; С. 120 ; С. 150 ; С. 198 ; С. 201 ; С. 220 ; С. 294].Зварич І. Т. Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів вУкраїні [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.05 / ЗваричІгор Теодорович ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАНУкраїни. – К., 2009. – 34 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2009/09zitepu.zipЗубко О. Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічногоінституту ім. М. Драгоманова (1923 – 1933 рр.) [Текст] : автореф. … канд.історичних наук : 09.00.12 / Зубко Ольга Євгеніївна ; Київ. нац. ун-т ім.Т. Шевченка. – К., 2010. – 18 с. [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2010/10zoeidp.zipІванов І. Ю. Формування української політичної нації в сучасних умовах:проблеми і перспективи [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук :23.00.05 / Іванов Ігор Юрійович ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – К., 2005. – 20 с. [С. 6]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2005/05iiyupp.zipІгнатов В. О. Національна держава: національний і наднаціональний виміри[Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / ІгнатовВолодимир Олександрович ; НАН України, Інститут держави і права ім.В. М. Корецького. – К., 1996. – 44 с. [С. 6]. 25
 • 26. Інституціональна структура громадянського суспільства: типологічнепозаціювання національних організацій [Електронний ресурс] : реферат. –Режим доступу : http://osvita.ua/vnz/reports/politolog/17111/ [Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : Фенікс, 1997.]Історія і культура етнічних меншин України : письмова довідка. – Донецьк-2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.elau.org/project/deutsche/3.pdf [С. 3: Євтух В. Національні меншини – об’єкт державноїетнополітики / В. Євтух // Укр. геогр. журн. – 1997. – № 3. – С. 3.; Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти / В. Б. Євтух . – К.,1997. – 216 с.; Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні: можливості науковихінтерпретацій / В. Б. Євтух. – К. : Вид. дім “Стилос”, 2004. – 242 с.; С. 6:Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник / В. Б. Євтух,В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К. : Наук. думка, 2004. – 343 с. :С. 17: Євтух В. Б. Німці в Україні (1920-1990-і роки) / В. Б. Євтух, Б. В. Чирко. – К. :Інтел, 1994. – 182 с.]Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях україни уXX столітті [Електронний ресурс] : монографія / Олег Калакура. – Режимдоступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/file/Kalakura_34.pdf [ЄвтухВ. Якою має бути етнополітика Української держави? // Віче. – 1992. – № 8. – С. 112-126 ; Євтух В., Молчанов М., Суглобін С. Концепція етнополітичних досліджень вУкраїні. – К., 1992; Євтух В. Этническое меньшинство: понятия, праздники, функции// Философская и социологическая мысль. – 1994. – № 1-2. – С. 16-22; Євтух В. Б.Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – К. : Фенікс, 1997. –216 с.; Євтух В. Б. Етнос, нація, прогрес // Національний прогрес України: сутність,виміри, перспективи. – К., 1993. – С. 14-19; Євтух В. Б. Етносуспільні процеси в Україні:можливості наукових інтерпретацій. – К. : Видавничий дім “Стилос”, 2004. – 242 с.]Картунов О. Вступ до етнополітології [Текст]. – Київ, 1999. – [С. 16 ; С. 26 ;С. 182].Картунов О. В. Західні теорії етнічності, нації та націоналізму [Текст]. –Київ : Університет економіки та права “КРОК”, 2007. – [С. 108].Кирилич В. П. Українці в Польщі : проблема збереження етнонаціональноїідентичності як чинник українсько-польських відносин [Текст] : автореф.дис. … канд. політичних наук : 23.00.04 / Кирилич Василь Петрович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2001. – 20 с. [С. 7]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2001/01kvpupv.zipКоваленко В. Г. Квебекське національне питання у 80-90-ті роки ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Коваленко ВасилійГеннадійович ; Донецький держ. ун-т. – Донецк, 2000. – 20 с. [С. 6]. – Режимдоступу до електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2000/00kvgknp.zip 26
 • 27. Ковальчук О. Голодомор 1932-1933 рр. в УСРР і українська діаспораПівнічної Америки [Текст] / Олена Ковальчук, Тамара Марусик. – Чернівці :Наші книги, 2010. – [С. 32, 146].Ковальчук О. Допомога української діаспори Північної Америкиукраїнському народу (перша половина ХХ ст.) [Текст] / Олена Ковальчук,Тамара Марусик // Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : збірникстатей. – Вип. 8. – Київ, 2005. – [С. 158].Когнітивні стратегії в дослідженні людини і соціуму [Текст] // ВісникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія.Психологія. Педагогіка. – 2003. – Випуски 17-18. – [С. 7; С. 9].Комп`ютерне тестування із державно-управлінських, політико-правових,соціально-економічних, історико-культурних питань [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://lvivacademy.com/vstup_2011/komp_test.pdf [Етнонаціональнаструктура українського суспільства [Текст] : довідник / В. Б. Євтух, В. П. Трощинський,К. Ю. Галушко, К. О. Чернова]Кондратюк Т. М. Світове українство : витоки і доля закордонного українства[Електронний ресурс] / Кондратюк Т. М., Кондратюк Л. Ф., Конон Н. Є. ;Дніпропетровський нац. ун-т. – [C. 190]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppiu/2007_2/kondratuk.pdfКононов І. Ф. Донбас в етнокультурних координатах України (соціологічнийаналіз) [Текст] : автореф. дис. … докт. соціологічних наук : 22.00.04/ Кононов Ілля Федорович ; НАН України, Інститут соціології. – К., 2005. –31 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kifusa.zipКонончук С. Політика багатокультурності та консолідація українськогосуспільства : проблеми і перспективи // Регіональна політика України :формування соціогуманітарних пріоритетів розвитку. – Київ, 2006. – [С. 183 ;С. 184].Конопельський В. Я. Конституювання української політичної нації уперехідному суспільстві [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02/ Конопельський Віктор Ярославович ; Одеська національна юридичнаакадемія. – О., 2002. – 16 с. [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv. gov.ua/ard/2002/02kvypps.zipКонцептуальні засади безпекової політики у сфері національної ідентичностіта міжетнічних відносин в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://old.niss.gov.ua/Table/30092010/0930_dop.pdf 27
 • 28. С. 9:… Недоречність використання цього терміну в конституційному текстіобґрунтовується також іншим колективом вітчизняних фахівців зетнополітології… [Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник/ В. Б. Євтух, В. П. Трощинський, К. Ю. Галушко, К. О. Чернова. – К. : Наукова думка,2004. – с. 4.]Корнєв М. Н. Етносоціальні уявлення в структурі “Я” – концепціїуніверситетської молоді [Текст] / М. Н. Корнєв, О. М. Васильченко// Актуальні проблеми соціальної психології. До 170-річчя заснуванняКиївського національного університету ім. Тараса Шевченка та ювілеюстворення кафедри соціальної психології : зб. наук. пр. викладачів,докторантів й аспірантів кафедри соціальної психології КНУ. – Київ :Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2004. – [С. 61].Котигоренко В. О. Етнічні протиріччя і конфлікти в сучасній Україні :політологічний концепт [Текст]. – Київ : Світогляд, 2004. – [С. 25 ; С. 34 ; С. 36 ;С. 38 ; С. 540 ; С. 562 ; С. 564 ; С. 565 ; С. 574 ; С. 576 ; С. 616 ; С. 619 ; 620 ; С. 674].Котигоренко В. Становлення державного етнополітичного менеджменту вУкраїні [Текст] // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – [С. 49 ; С. 50 ;С. 57]. Котигоренко В. Українська етнополітологія : становлення, теоретико-методологічні засади [Текст] / Котигоренко В., Майборода О., Нагорна Л. [та ін.] // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі ? – Київ : ІПіЕНД, 2002. – [С. 17 ; С. 19 ; С. 26 ; С. 27 ; С. 28 ; С. 33 ; С. 34 ; С. 72 ; С. 73 ; С. 74; С. 75 ; С. 76 ; С. 81 ; С. 241 ; С. 251 ; С. 252].С. 26:… У ряді теоретичних проблем етнополітології насамперед стояла проблемавизначення предмета досліджень, якими мав займатися цей напрям. Вирішення цьогозавдання було безпосередньо пов’язане із формулюванням сутності етнополітики.Піонерська спроба у цій царині належить В. Євтуху, який визначив етнополітику як“діяльність держави (або її структур) у сфері етносоціального життя суспільства,що передбачає розробку і здійснення заходів, спрямованих на регулюванняміжетнічних стосунків та забезпечення функціонування етнічних структур”. Іншеважливе питання, порушене дослідником, – це розрізнення термінів “етнополітика”та “національна політика”. У наступному становленні етнополітології це допомоглозначно чіткіше окреслити її предметну сферу і запобігти підміні етнополітологічної 28
 • 29. тематики тематикою, спрямованою на вивчення феномена нації. Хоча, безумовно, цене означає, що ці напрями між собою зовсім не перетинаються: адже нація є одним ізсуб’єктів етнополітичний відносин…. [Євтух В. Якою має бути етнополітикиукраїнської держави? // Віче. – 1992. – № 8. – С. 112-126]С. 27-28:… У праці, спеціально присвяченій феномену етнополітики в Україні, В. Євтух даєнайбільш узагальнене визначення цього головного предмета етнополітології:“етнополітики – загальний комплекс засобів політичної діяльності в галузіетнонаціонального розвитку та міжетнічних відносин – діяльності як з бокудержави та її інститутів, так й інших суспільних (неофіційних) структур(політичних партій, етнічних організацій і т. д.). Етнополітика – це процесформування та регулювання міжетнічних відносин разом з тими факторами, щозумовлюють саме розвиток етнічних структур та інститутів. Адже участьетноспільностей у політиці як її об’єкта, так і суб’єкта зумовлює два відповіднихнапрями цього взаємозв’язку: якщо в першому випадку суб’єктом етнополітикивиступають етнічні спільноти, а об’єктом – офіційні політичні інститути, то удругому – суб’єктом виступають офіційні політичні інститути, а об’єктом –етнічні спільноти. Таким чином, етнополітики постає як подвійно зумовлена.Відтак у будь-якій етнополітиці можна виділити як мінімум два аспекти: 1) політичне функціонування етнічних спільностей, тобто їхня політична організація і участь у політичному житті суспільства; 2) регулювання цього процесу з боку держави, офіційних і загальнонаціональних політичних інститутів”. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий та культурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 35]С. 33-34:… Важливим для розведення термінів “національна меншина” та “етнічнаменшина” став висновок В. Євтуха, що “ національна меншина” є різновидом“етнічної” і виокремлюється із одного більш широкого поняття своїми претензіямина особливий статус у системі адміністративно-державних стосунків. Іншимсуттєвим доповненням до сутності етнічної меншини було зазначення того, щогрупа людей із спільними етнічними ознаками може претендувати на такий статуслише за здатності до самовідтворення, доказом чого є наявність природногоприросту у групі, збільшення або стабілізація її кількісного складу, безперервність міжпоколінної передачі етнічної інформації, наявність конституційної наповненості увигляді інститутів громадського життя. На цій основі виокремлені наступнівизначальні характеристики, які відтворюють сутність феномена етнічної(національної) меншини: спільні етнічні ознаки; перебування у конкретній сувереннійдержаві за наявності своєї історичної батьківщини; взаємодія з іншими етнічнимигрупами країни проживання за принципом “ми-вони”; наявність чітко визначеногостатусу стосовно більшості населення; наявність власної функції у структуріполіетнічного суспільства. … [Євтух В. Б. Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти. – Київ : Фенікс, 1997. – С. 31, 34, 35]Котигоренко В. О. Щодо стратегії державної етнонаціональної політики[Електронний ресурс] / Котигоренко Віктор Олексійович // Стратегічніпріоритети. - 2008. – № 1 (6). - С. 40-52. - Режим доступу : http://old.niss. 29
 • 30. gov.ua/book/StrPryor/6/7.pdf [Национальные меньшинства: десять лет послепринятия закона : интервью с В. Евтухом // Наша газета +. – 2002. – № 23 (21 июня);Проект Закону України “Про Концепцію державної етнонаціональної політики України”// Кримські студії. Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про Концепціюдержавної етнонаціональної політики України / Беліцер Н., Євтух В., Майборода О. таін. – 2005. – № 1–2. – С. 6-17]Коцур В. В. Етнополітичний конфлікт у Придністров’ї в контекстіукраїнсько-молдовських відносин [Текст] : автореф. … канд. політичнихнаук : 23.00.05 / Коцур Віталій Вікторович ; НАН України, Ін-т політ. іетнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – К., 2011. – 18 с. [С. 6]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv. gov.ua/ard/2011/11KVVMMV.zipКоч С. В. Етнічність у сучасному політичному процесі [Текст] : автореф. дис.… канд. політичних наук : 23.00.04 / Коч Світлана Вадимівна ; Одеська держ.юридична академія. – Одеса, 2000. – 19 с. [С. 2 ; С. 3].Кресіна І. О. Українська національна свідомість у контексті сучаснихполітичних процесів [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук :23.00.05 / Кресіна Ірина Олексіївна ; НАН України, Інститут держави і праваім. В. М. Корецького. – К., 1999. – 36 с. [С. 9].Культура – суспільство – особистість [Текст] : навчальний посібник. – Київ,2006. – [С. 45 ; С. 199].Крим в етнополітичному вимірі [Текст]. – Київ : Світогляд, 2005. – [С. 7 ;С. 11].Кульчицький С. В. Україна і Росія в історичній ретроспективі: новітнійукраїнський державотворчий процес [Текст] / С. В. Кульчицький,Б. О. Парахонський. – Київ : Наукова думка. – [С. 290].Курас І. Ф. Етнополітологія. Перші кроки становлення [Текст]. – Київ :Генеза, 2004. – [С. 63 ; С. 145 ; С. 146 ; С. 188].Кутуєв Павло. Проблематика сучасного соціологічного теоретизування[Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 2. – [С. 144].Кутуєв Павло. Соціологія: історичні витоки та сучасні трансформації [Текст]// Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2009. – № 3. – [С. 183].Куц Ю. О. Етнонаціональні державотворчі процеси в Україні (управлінськийаспект) [Текст] : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.01/ Куц Юрій Олексійович ; Національна академія держ. управління приПрезидентові України. – К., 2005. – 32 с. – Режим доступу до електронної 30
 • 31. версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05kyouua.zip, або http://dysertaciya.org.ua/disertaciya_1_628.html…Проте спостерігається певна недооцінка державою етномультикультурногопотенціалу українського суспільства. Основна увага науковців зосереджена наз’ясуванні сутності міжнаціональних відносин та їх модернізації в Україні, яківсебічно висвітлені у працях Ю. І. Римаренка, О. В. Картунова, Л. Є. Шкляра,С. Ю. Римаренка, В. Б. Євтуха, О. М. Майбороди, О. А. Малиновської, І. М. Варзара,І. Ф. Кураса, П. І. Надолішнього, І. Г. Оніщенко, М. І. Пірен. етнополітологія(В. Б. Євтух, О. В. Картунов, І. Ф. Курас, О. М. Куць, О. М. Майборода, Л. П. Нагорна,М. І. Панчук, В. А. Потульницький, В. П. Трощинський)…Куць О. Етнополітичні аспекти розбудови української держави [Текст]/ О. Куць, Ю. Куць. – Харків, 1999. – [С. 4 ; С. 9; С. 104].Куць Ю. О. Етнополітичні державотворчі процеси в Україні : управлінськийаспект [Текст]. – Київ : Магістр, 2002. – [С. 6].Кушніренко І. Ю. Міжнаціональна толерантність в політичному процесісучасної України [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02/ Кушніренко Інна Юріївна ; Одеська національна юридична академія. –Одеса, 2008. – [С.6] – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08kiypsu.zipЛазар Н. В. Політика Словацької Республіки щодо національних меншин:інституційно-правові та політичні аспекти [Текст] : автореф. дис. … канд.політичних наук : 23.00.02 / Лазар Наталя Вікторівна ; Чернівецькийнаціональний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – 20 с. – [С. 6]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2006/06lnvppa.zipЛановик Б. До питання про дослідження історії української еміграції насучасному етапі [Текст] / Б. Лановик, П. Сливка // Етнонаціональнийрозвиток в Україні та стан української етнічності в діаспорі : сутність, реалії,конфліктності, проблеми та прогнози на порозі ХХІ століття : матеріалип’ятої Міжнародної науково-практичної конференції. Частина ІІ,22-25 травня 1997 р. – Київ-Чернівці, 1997. – [С. 309 ; С. 310].Леонова А. О. Етнокультурна політика України [Текст]. – Київ, 1998. –[С. 217].Леонова А. О. Історіографія з питань етнокультурного відродження тадуховного розвитку національностей України [Текст] // Вісник ДержавноїАкадемії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2000. – № 1. – [С. 72].Лойко Л. І. Громадські організації етнічних меншин України : природа,легітимність, діяльність [Текст]. – Київ : ПЦ Фоліант, 2005. – [С. 5 ; С. 14; 31
 • 32. С. 54 ; С. 96 ; С. 98 ; С. 108; С. 118 ; С. 123 ; С. 126 ; С. 128 ; С. 129 ; С. 130 ; С. 135 ;С. 138 ; С. 175 ; С. 179 ; С. 180 ; С. 181 ; С. 199 ; С. 250 ; С. 270 ; С. 303 ; С. 342 ; С. 348 ;С. 357 ; С. 360; С. 361 ; С. 599 ; С. 600 ; С. 601].Луцишин Г. І. Національні меншини у політичному житті України [Текст] :автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02 / Луцишин ГалинаІванівна ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2002. –20 с. – 2002. – [С. 5]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2002/02lgipju.zipЛуцишин Галина. Особливості розвитку політичної нації в умовахполіетнічності [Електронний ресурс] // Буковина толерантна [Статтяопублікована в журналі “Українська національна ідея: реалії та перспективирозвитку” випуск 21, 2009 http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum /Unir/2009_21/38.pdf]. – Режим доступу: http://buktolerance.com.ua/?p=1325… Актуальними зарубіжними дослідженнями у сфері розвитку політичної нації єпраці Б. Андерсона, Е. Сміта, К. Дойча, П. Бурдьє. Серед українських дослідниківособлива увага цьому приділяється у працях таких науковців, як Варзар І. М.,Євтух В. Б, Римаренко Ю. І, Кресіна І., Колодій А. Ф., Курас І. Ф., Картунов О. В.,Шкляр Л. Є. та ін. …Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Текст]. – Київ :І П і Е Н Д, 2008. – [С. 74 ; С. 291].Мазука Л. І. Закордонне українство в Казахстані : історія та сучасність (Дороку України в Казахстані) [Текст] // Стратегічні пріоритети. – 2008. –№ 3 (8). – [С. 69 ; С. 74].Майборода О. Причини етноконфліктів та можливості їх запобігання[Текст] // Політичний менеджмент. – 2004. – № 6. – [С. 181].Майборода О. Факторний фон міжетнічних відносин і етнополітичнапрактика в Україні (1991-2001 рр.) [Текст] // Наукові записки. – Київ :ІПіЕНД, 2002. – [С. 150].Макар В. Динаміка професійної зайнятості представників українськоїетнічної групи Канади [Текст] // Наукові записки. – Київ : ІПіЕНД, 2002. –[С. 185].Макар В. Національні меншини сучасної України : відродження і розвитоккультурно-національного життя [Текст] // Політологічні та соціологічністудії. Збірник наукових праць. Т. ІІІ. – Чернівці : Рута, 2005. – [С. 141].Макар В. Польська меншина в Україні в 1990-х рр. : досвід національногожиття [Текст] // Українська історична наука на порозі ХХІ століття. : 32
 • 33. (Міжнародний науковий конгрес: “Українська історична наука на порозіХХІ століття”). Том 2. – Чернівці. – 2001. – [С. 333].Макар В. Ю. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічнесуспільство Канади [Текст] : автореф. дис. канд. політичних наук : 23.00.05/ Макар Віталій Юрійович ; Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень НАН України. – Київ, 2004. – 20 с. – [С. 6]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04mvypsk.zip Макар Віталій. Соціально-політична інтеграція українців у поліетнічне суспільство Канади [Текст]. – Чернівці : Прут, 2006. – 284 c. [Євтух В. Б. Проблеми етнонаціонального розвитку: український та світовий контексти. – Київ : Стилос, 2001; Євтух В. Б. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції… – Київ : Стилос, 2000; Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українці в Канаді. – Київ : Будівельник, 1993; Євтух В. Б., Ковальчук О. О. Українські канадці: проблеми соціально-демографічної інтеграції // Український історичний журнал. – 1991. – № 9]С. 20:… Чи не найважливіший внесок у розвиток українського канадознавства, передусімдослідження українсько-канадської проблематики в незалежній Україні , зробивкиївський науковець Володимир Євтух. Він продовжив роботу, розпочату ще за часівСРСР. Одноосібно або зі своїми послідовниками вчений розробив ґрунтовнуметодологічну базу для дослідження становища національних меншин убагатонаціональних суспільствах, що позитивно вплинуло на розвиток вивчення якстановища меншин в Україні, так і становища українців поза межами України.Зокрема ним визначено напрямки розвитку етнонаціональних досліджень. У йогопрацях вдало застосовано поняття “етнополітичний менеджмент” для формуваннямоделей етносоціального розвитку державного регулювання етнонаціональнихпроцесів. …Макар Юрій. Українська діаспора : походження, характер, сучасний стан[Текст] // Матеріали другої міжнародної наукової конференції “Українськадіаспора : проблеми дослідження” : наукові записки. Історичні науки. –Острог, 2007. – Вип. 9. – [С. 18].Мала енциклопедія етнодержавознавства [Текст]. – Київ : Генеза, Довіра,1996. – [С.497 ; С. 579].Малиновська О. А. Мігранти, міграція та Українська держава : аналізуправління зовнішніми міграціями [Текст]. – Київ : Видавництво НАДУ,2004. – [С. 70]. 33
 • 34. Мерфі Н. Г. Українська діаспора в США: збереження традицій національноїкультури [Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Мерфі НаталіяГригорівна ; Донецький національний ун-т. – Донецьк, 2006. – 19 с. – Режимдоступу до електронної версії : www.ucrainica.com.ua/downloads/?pub=1263-2012-01-21… Розпочав свою роботу по вивченню етнічних українців в Америці В. Б. Євтух. Проукраїнську еміграцію за кордон писали автори 26-томного видання “Історії міст і сілУкраїнської РСР… [Євтух В. Українські етнічні групи в США і Канаді: соціально-економічний аспект. – К., 1980; Євтух В. Етнічний ренесанс: випадковість чизакономірність? // Всесвіт. – 1990. – № 7].Міжнаціональні відносини і національні меншини України. Стан,перспективи [Текст]. – Київ : Головна спеціалізована редакція літературимовами національних меншин України, 2004. – [С. 159].Мілова О. Є. Полікультурна педагогіка сша у контексті постмодернізму/ Луганський національний університет імені Тараса Шевченка [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://alma-mater.luguniv.edu.ua/magazines /elect_v/NN14/11moyukp.pdf [Євтух В. Б. Програма “етнічної спадщини” та “білінгвізму” вшколах США / В. Б. Євтух, О. В. Шампур // Рад. шк. – 1985. – № 3. – С. 88-92].Мигрантам насчитают пенси [Текст] // Экономические известия. – 2008. –25 ноября. – [С. 2]. Монолатій Іван. Разом але майже окремо. Взаємодія етнополітичних акторів на західно-українських землях у 1867-1914 рр. : монографія [Текст] / Іван Сергійович Монолатій. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2010. – 736 с. – [С. 42 ; С. 59 ; С. 60 ; С. 61 ; С. 391 ; С. 484].С. 59:… Принципово розуміє термін “міжетнічний конфлікт” В. Євтух. Учений слушнозвертає увагу на те, що він конкретизує учасників боротьби – етнонаціональніспільноти, тим часом як дефініція “етнічний конфлікт” лише означує особливістьтієї ситуації, в якій відбувається інтеракція. … [Євтух В. Міжетнічний конфлікт усуспільному розвитку поліетнічних країн // Сприяння поширенню толерантності уполіетнічному суспільстві. – Київ, 2002. – С. 182] 34
 • 35. С. 60:… Для вченого міжетнічний конфлікт – це специфічна ситуація у стосунках міжетнічними спільнотами, її частинами або ж її окремими представниками. Її змістомє змагання учасників цих стосунків за відповідні ніші в суспільному життіполіетнічної країни. В ході цього процесу відбуваються протистояння інтересів ізастосування будь-яких засобів для реалізації цих інтересів та утвердження стійкихпозицій своєї етнічності в етнонаціональний структурі суспільства проживання. …[Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект // Політичнийменеджмент. – 2006. – № 6 (21). – С. 4.]… Форми вияву міжетнічних конфліктів В. Євтух визначає в поведінковій тріаді: по-перше, це протистояння груп у ранжованому суспільстві, спричинене неприйняттямнаріжних принципів етнополітики держави; по-друге, протистояння однієї з групцінностям, які поділяє більшість; по-третє, відмова етнонаціональних спільнотвиконувати рішення центральної влади. … [Євтух В. Міжетнічний конфлікт усуспільному розвитку поліетнічних країн // Сприяння поширенню толерантності уполіетнічному суспільстві. – Київ, 2002. – С. 189]… Суттєвим доповненням до соціології міжетнічного конфлікту В. Євтух визначаєміжетнічну взаємодію. Вона відбувається на рівнях “більшість – меншість” або“меншість –меншість”. У першому випадку йдеться про макрорівень, оскільки тутзадіяний національний рівень – принаймні один компонент – більшість, котра, якправило, покриває всю територію. В другому випадку йдеться про мікрорівень абоменшин ний рівень. Детермінованість конфліктів є однією з форм інтеракціонізму імає етнічну мотивацію. … [Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту:теоретичний аспект // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6(21). – С. 5, 6]… Оскільки в міжетнічній взаємодії, за В. Євтухом, існує конкуренція – змаганняетнічних спільнот за престижні соціальні, економічні, культурні ніші, вонапереважно і визначає характер перебігу конфлікту. В цьому контексті структуруміжетнічного конфлікту вчений подає як і етнічне дистанціювання, етнічнунеприязнь, етнічну ворожість, етнічну напругу, етнічну конфронтацію і етнічнийантагонізм. … [Євтух В. Міжетнічний конфлікт у суспільному розвитку поліетнічнихкраїн // Сприяння поширенню толерантності у поліетнічному суспільстві. – Київ, 2002. –С. 9]… Умовою реалізації конфлікту соціолог визначає міжетнічну взаємодію – інтеракціїв умовах етнічних відмінностей. Однак, зауважує В. Євтух, останні не завждигенерують конфлікти, а тому в міжетнічній взаємодії чітко виявляються двіпротилежні тенденції: 1) етнічна сегментація й етнічна окремішність; 2) етнічнагомогенізація (однорідність). … [Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту:теоретичний аспект // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6 (21). – С. 13, 14]… Вчений пропонує власну структуру міжетнічної взаємодії, яка включає міжетнічніконтакти, міжетнічне спілкування, міжетнічні зв’язки і міжетнічні відносини(зв’язки між “своїми” й “чужими”, їхні стосунки). … [Євтух В. Б. Міжетнічнавзаємодія // Етносоціологія: терміни та поняття. – Київ : Фенікс, 2003. – С. 145] 35
 • 36. С. 60-61:… Ці структурні, взаємопов’язані елементи міжгрупового інтеракціонізму, згідно звисновками В. Євтуха, реалізуються на двох рівнях – індивідуальному і груповому(колективному), безпосередньо (наприклад, пряме спілкування етнофорів уетноконтактній зоні) чи опосередковано (скажімо, через засоби масової інформації).… [Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний аспект // Політичнийменеджмент. – 2006. – № 6 (21). – С. 14]… В останньому випадку стосунки “своїх” з “чужими” формуються внаслідокінтеракцій між рівно-та різностатусними етнонаціональними спільнотами, атакож етнічних спільнот і держави. … [Євтух В. Б. Міжетнічна взаємодія// Етносоціологія: терміни та поняття. – Київ : Фенікс, 2003. – С. 145]С. 61:… Згідно з висновками вченого основу формування цілісної системи міжетнічнихзв’язків становлять міжетнічне спілкування і міжетнічні контакти. Вони можутьбути спорадичними, тимчасовими і безсистемними. Усталеною системою, яказавершує формування структури інтеракціонізму (яка реалізується на побутовомурівні, у процесі виробництва, суспільно-громадської діяльності представників етносу,які проживають у межах одного етнополітичного організму і т. п.), В. Євтух називаєміжетнічні відносини. На цьому рівні важливу роль відіграє колективний (груповий)стереотип представників різних етносів, які перебувають у постійній взаємодії“ми”/“вони”. Саме в цих сферах, висновує вчений, зароджується і виявляєтьсяміжетнічний конфлікт. … [Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту:теоретичний аспект // Політичний менеджмент. – 2006. – № 6 (21). – С. 14.]Москалик Г. Ф. Філософські засади професійної орієнтації особистості взагальноосвітній школі в системі ринкових трансформацій [Текст] : автореф.дис. ... канд. філос. наук : 09.00.10 / Москалик Геннадій Федорович ;Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 19 с. –Режим досту до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2009/09mgfsrt.zip… Цікаві пропозиції щодо зміни філософії професійної орієнтації молоді (як іорієнтацій загалом) в системі ринкових відносин, що складаються, сформулювали наоснові власних теоретичних розробок українські соціологи, зокрема, Л. Аза, В. Бакіров,В. Євтух, В. Пилипенко, А. Ручка, Л. Сохань, В. Степаненко та ін. …Моцок В. Польська меншина в Україні в 1990-их рр. : досвід національногожиття [Текст] // Українська історична наука на порозі ХХІ ст. – Т. 2. –Чернівці : Рута, 2001. – [С. 333; С. 264].Мякушко С. В. Суспільно-політичні, економічні та наукові зв’язки України таГреції (90-ті роки ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук :23.00.02 / Мякушко Сергій Васильович ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – Київ, 2003. – 27 с. – [С. 9]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2003/03msvgrs.zip 36
 • 37. Навчальна программа дисципліни “Етносоціологія” (для бакалаврів)/ МАУП. – 2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://library.iapm.edu.ua/metod/2715_Etnosoc.pdf [Етнічні спільноти України: Довідник. – К. : Фенікс,2001. – 252 с. ; Євтух В. Про національну ідею, етнічні меншини, міграції... – К. : Стилос,2000. – 236 с. ; Євтух В. Б. Проблеми етносоціального розвитку: український і світовийконтекст. – К. : Стилос. – 201 с. ; Євтух В. Б., Трощинський В. П., Галушко К. Ю. та ін.Етносоціологія: терміни та поняття : навч. посіб. – К., 2003 – 280 с.]Навчальна програма курсу “Соціологія” / Національний університет“Острозька академія”. Кафедра політології [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: www.oa.edu.ua/doc/polit/sociologija.doc - 2012-01-23… Місце етносоціології у структурі соціологічного знання (за джерелом: Євтух В.Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. –2000. – № 2. – С. 20. ; Євтух В. Етносоціологія: перспективи застосування // Соціологія:теорія, методи, маркетинг. – 2000. – № 2. – С. 20) …Нагорна Л. Національна ідентичність в Україні [Текст]. – Київ, 2002. –[С. 154; С. 254; С. 255]. Нагорна Лариса. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань [Текст]. – Київ : ІПІЕНД, 2011. – [С. 54]. С. 54: … Терміном “соцієтальність” (від лат. societas – дружня асоціація з іншими) передається здебільшого міра лояльності чи суспільного інтересу, субстантивна ознака суспільної системи, яка підтримує її цінність. В. Євтух визначає соцієтальну ідентичність як таку, що прив’язана докультивованих у даному суспільстві цінностей і традицій. …С. 55:… З “просторовим поворотом” у соціології пов’язане значне посилення інтересу дотериторіально-просторової ідентичності. В. Євтух наповнює цей термін доволішироким змістом, вкладаючи в нього співвіднесення себе з конкретним місцемпроживання (локальна), регіоном (регіональна), країною (геополітична),континентом (континентальна), з усім світом (громадянин світу). … [Євтух В.Етнічність. Глосарій. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 83].С. 122:… Саме тому світова спільнота в особі своїх провідних міжнародних організацій(ООН, Рада Європи, ОБСЄ тощо) вважає оптимізацію міжкультурної взаємодіїодним із своїх пріоритетів. В. Євтух наводить промовисті цифри: Рада Європи з1950 по 2008 рік прийняла 17 рамкових конвенцій, які так чи інакше стосуютьсяміжкультурного діалогу, а також 150 рекомендацій різних спеціалізованих органів РЄ. 37
 • 38. Всі вони містять наголос на тому, що співробітництво між культурами (а черезкультури й між народами) сприятиме балансу між двома домінуючими тенденціямиу суспільному розвитку – прагненням до культурної самобутності та формуваннямспільного (до певної міри глобалізованого) європейського культурного простору. …[Євтух В. Міжкультурний діалог: ефективний конструкт інтегративного розвиткуполіетнічних суспільств // Політичний менеджмент. – 2009. – № 3. – С. 5].Надибська О. Я. Національне у самосвідомості особистості поліетнічногосоціуму [Текст] : автореф. дис. … філософських наук : 09.00.03 / НадибськаОксана Ярославівна ; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім.К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – 19 с. – [С. 3]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02noyops.zipНадолішній П. І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи вУкраїні : проблеми теорії, методології, практики [Текст]. – Київ, 1998. –[С. 249 ; С. 253 ; С. 255 ; С. 260].Населення як фактор економічного і соціального розвитку країни[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sesia.com.ua /darom/ekonomika/114.html [Євтух В. Б. Національні меншини – обєкт державноїетнополітики // Укр. геогр. журн. – 1997. – № 3. – с. 3-9].Науковий Конгрес “Українська історична наука на порозі ХХІ століття”[Текст]. Чернівці 2000 р. Том 2. – Чернівці, 2001. – [С. 333].Наулко В. Хто і відколи живе в Україні [Текст]. – Київ : Головнаспеціалізована редакція літератури мовами національних меншин України,1998. – [С. 75].Національні меншини в Україні [Текст] : інформаційно-бібліографічнийпокажчик. – Київ : Стилос, 2000. – [С. 71].Національні меншини України у ХХ ст. : політико-правовий аспект [Текст]. –Київ, 2000. – [С. 8 ; С. 176 ; С. 303].Недужко Ю. В. Українська діаспора в процесі відновлення державноїнезалежності України (середина 40-х – початок 90-х років ХХ-го століття)[Текст]. – Луцьк : ВАТ “Волинська обласна друкарня”, 2009. – [С. 46 ; С. 47 ;С. .48 ; С. 583].Нельга О. В. Етнологія [Текст]. – Київ : Київський військовий гуманітарнийінститут, 1995. – [С. 47 ; С. 51 ; С. 141 ; С. 225].Нельга О. В. Теоретичний погляд на проблему етнічної структури сучасногоукраїнського суспільства [Текст] // Сучасна етнічна структура українськогосуспільства : теоретичні та практичні аспекти. – Київ : Світ знань, 2008. –[С. 81]. 38
 • 39. Нельга О. В. Теорія етносу [Текст] : курс лекцій. – Київ, 1997. – [С. 33 ; С. 44 ;С. 47 ; С. 126 ; С. 257 ; С. 265].Нікітюк В. О. Статус етнонаціональних меншин (порівняльно-правовийаспект) [Текст]. – Київ, 1996. – [С. 6].Обушний М. І. Етнонаціональна ідентичність в контексті формуванняукраїнської нації [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.05/ Обушний Микола Іванович ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень. – Київ, 1999. – 34 с. – [С. 6].Обушний М. І. Етнос і нація [Текст]. – Київ, 1998. – [С. 48].Обушний М. І. Політологія [Текст] : довідник / М. І. Обушний, А. А. Коваленко,О. І. Ткач. – Київ : Довіра, 2004. – [С. 3].Олефир Н. А. Межличностные отношения в студенческих группах сразличным этническим составом (этнополитический аспект) [Текст] :автореф. дис. канд. политических наук : 23.00.03 / Олефир НиколайАлексеевич ; Харьковский ун-т. – Харьков, 1995. – 22 с. – [С. 3].Основи демократії [Текст] : навчальний посібник для студентів вищихнавчальних закладів. – Київ : Ай-Бі, 2002. – [С. 601].Палій Г. О. Становлення єдиної національної ідентичності в контекстіреалізації національних інтересів України [Текст] : автореф. дис. … канд.політичних наук : 23.00.05 / Палій Ганна Олександрівна ; НАН України,Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 2005. – 16 с. – [С. 2]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2005/05pgoniu.zipПанасюк Л. В. Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ столітті[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Л. В. Панасюк ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с. –[С. 4]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2001/01plvepu.zipПанченко О. Перспективи розширення імміграційного потоку в Україну взв’язку з прийняттям Закону “Про імміграцію” [Текст] // Наукові записки. –Київ : ІПіЕНД, 2002. – [С. 255].Панчук М., Калакура О. Національні меншини як об’єкт етнополітичнийдосліджень [Текст] // Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? –Київ, 2002. 39
 • 40. С. 241:… Названа тема (“німці в Україні”) отримала продовження в спільній монографіїБ. В. Чирка та В. Б. Євтуха, що поєднала історичний аналіз становища німецькогонаселення у радянській системі і соціологічні дані про настрої українських німців уперші роки незалежності України. …[Євтух В. Б., Чирко Б. В. Німці в Україні (1920 –1990-і роки). – Київ : ІНТЕЛ, 1994.]Парахіна М. Тенденції формування і розвитку українського державотворення(90-ті роки ХХ ст.) : історіографія питання [Електронний ресурс] / МаріяПарахіна, Тетяна Полушкіна. – Режим доступу : http://histans.com /JournALL/graf/17/19.pdf [Євтух В. Б. Етнонаціональна структура українського суспільства:Довідник. – К., 2004].Пашкова О. Б. Національна ідея як чинник концепції українськогосуспільства [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.05/ Пашкова Оксана Брониславівна ; НАН України, Інститут держави і праваім. В. М. Корецького. – Київ, 2008. – 20 с. – [С. 8. ; С. 5]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2008/08pobkus.zipПетрова Я. В. Соціальні механізми інтелектуальної міграції [Текст] :автореф. дис. … канд. соціологічних наук : 22.00.04 / Петрова ЯнаВолодимирівна ; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків,2008. – 20 с. – [С. 1 ; С. 7]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua /ard/2008/08pyvmim.zipПіляєв І. С. Демократизаційний вимір євроінтеграції: рольові функції тасистемні впливи Ради Європи [Текст] : автореф. дис. … докт. політичнихнаук : 23.00.04 / Піляєв Ігор Славович ; НАН України, Інститут світовоїекономіки і міжнародних відносин. – Київ, 2004. – 39 с. – [С. 8].Пірен М. І. Основи етнопсихології [Текст]. – Київ, 1996. – [С. 56 ; С. 104 ;С. 283].Піскун В. М. Українство у світі : традиційність культури та спільнотнівзаємини [Текст] / Піскун В. М., Ціпко А. В., Щербатюк О. В. [та ін.]. – Київ :Нічлава, 2004. – [С. 202].Політологічний словник [Текст] : навчальний посібник для студентів вищихнавчальних закладів. – Київ : МАУП, 2005. – [С. 235 ; С. 240 ; С. 256 ; С. 411].Попик C. Проблеми міжетнічної взаємодії в історії україни / НаУКМА ;кaфедра історії [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukma.kiev.ua/ua/nauka/confer/dni_nauki/arhiv/DS_1998/hum_sec/history/popyk.htm… Протягом останніх років розробляються передусім етнополітичні, етносоціальніетнокультурні аспекти міжетнічної взаємодії (що охоплює такі компоненти, як 40
 • 41. міжетнічні контакти, спілкування, звязки, міжетнічні відносини на груповому таіндивідуальному рівні), зокрема, визначаються питання динаміки чисельності,освітнього равня, соціального статусу, професійної діяльності, етнічноїсамоідентифікації, мовної компетенції, культурних та політичних орієнтацій,уконфліктності та взаємної толерантності різних етнічних груп населення України…[Євтух В. Б. – 1997; Рудницька Т. М. – 1996; Шульга М. О. – 1996 та ін.]Попик Сергій. Українці в Канаді (спроба узагальнень та проміжних висновків[Текст] // Форум. – № 1 (6). – [С. 22].Попок А. А. Історична батьківщина – діаспора: європейський досвід взаємин[Текст] / А. А. Попок, С. Ю. Лазебник. – Київ : Альтерпрес, 2003. – [С. 4 ; С. 6 ;С. 148].Попок А. А. Українські поселення на Далекому Сході [Текст] : історико-соціологічний нарис. – Київ : Видання Центру сучасного суспільствознавства,2001. – [С. 7 ; С. 8 ; С. 9].Попок А. А. Українські поселення на Далекому Сході як історичний таетнокультурний феномен (кінець XIX – XX ст.) [Текст] : автореф. дис. …канд. іст. наук : 07.00.02 / Попок Андрій Андрійович ; НАН України, Інститутісторії України. – Київ, 2002. – 20 с. – [С. 8]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02paaefk.zipПотапова А. Раритет рождается сегодня [Текст] : интервью // Вестник Алла-клуба. – 1996. – Декабрь. – [С. 2].Потеряйко Г. В. Особливості політичної суб’єктивації національних меншинв Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02/ Потеряйко Ганна Володимирівна ; Київський національний ун-т ім. ТарасаШевченка. – Київ, 2005. – 16 с. – [С. 5]. – Режим доступу до електронноїверсії : ttp://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05pgvnmu.zipПрограма вступних екзаменів до Національної академії державногоуправління при Президентові України у 2012 році [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/doc/priyuom/pdf/2012_ komp_test.pdf[Євтух В. Б. Державна етнополітика України : історичні витоки та засади формуванняв сучасних умовах / В. Євтух, В. Трощинський // Етнополітична ситуація в Україні :спроби наукової інтерпретації. – Київ, 1993. – 218 с.]Програма курсу „Українознавство” для студентів Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка / Загальна редакція Обушного М. І. – К.,2008 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uaznavstvo. univ.kiev.ua/ua/[Євтух В., Трощинський В., Попок А. Закордонне українство. – К., 2005.] 41
 • 42. Прокопець Л. Діяльність руху за права і свободи у народних зборахРеспубліки Болгарія [Текст] // Політологічні та соціологічні студії : зб. наук.пр. – Т. ІІІ. – Чернівці : Рута, 2005. – [С. 316. 397].Проценко Л. Г. Наукова школа як об’єкт дослідження: теоретико-методологічні [Текст] // Методологія, теорія та практика соціологічногоаналізу сучасного суспільства. Збірник наукових праць. – Випуск 16. –Харків, 2010. – [С. 191].Радчук В Параметри і взаємодія мов [Електронний ресурс] / Віталій Радчук// Культура, психологія № 3 (69), травень, 2005. – Режим доступу :http://vesna.Ogr.ua/txt/sxid/cult_2005.docВзаємодія української діаспори Австралії з Україною [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/culture/11915/ [Євтух В. Б.Український етнос: структура й характер взаємодії з навколишнім середовищем // ВісникАН України. – 1993. – № 10. – С. 44]Радчук В. Хартія для Харкова? Як зробити з України губернію [Текст]/ Віталій Радчук // Дзеркало тижня. – 2004. – № 4 (479). – 31 січня. – [С. 20].Рафальський О. О. Національні меншини України у ХХ столітті [Текст] :історіографічний нарис. – Київ : Полюс, 2000. – [С. 3 ; С. 54 ; С. 298 ; С. 299 ;С. 300 ; С. 305 ; С. 324 ; С. 327 ; С. 332 ; С. 333 ; С. 334 ; С. 335 ; С. 336 ; С. 348 ; С. 352 ;С. 353 ; С. 369].Рафальський О. О. Національні меншини України в ХХ столітті.Історіографія [Текст] : автореф. дис. … докт. іст. наук : 07.00.06 / РафальськийОлег Олексійович ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –Київ, 2001. – 45 с. – [С. 18. ; С. 33. ; С. 37].Регіональна політика України : формування соціогуманітарних пріоритетіврозвитку. – Київ, 2006. – [С. 183 ; С. 184].Резнік В. Українська соціологія після 1991 року [Текст] / В. Резнік, О. Резнік// Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 3. – [С. 33 ; С. 34 ; С. 42].Резнік С. Мова народу – його дім і фортеця [Текст] // Літературна Україна. –2007. – 15 березня . – № 10 (5198).Римаренко С. Ю. Етнонаціональний вимір самовизначення соціальногосуб’єкта (теоретико-методологічний аналіз) [Текст] : автореф. дис. … докт.політичних наук : 23.00.05 / Римаренко Сергій Юрійович ; НАН України,Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ, 2002. – 38 с. –[С. 10]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2002/02rsytma.zip 42
 • 43. Римаренко Ю. І. Основи етнодержавознавства [Текст] : підручник длястудентів гумананітарних спеціальних вищих закладів освіти/ Римаренко Ю., Антонюк О., Варзар І., Горбатенко В., Іванченко І. – Київ :Либідь, 1997. – [С. 649].Розвиток України в регіональній перспективі : політичні, економічні,соціальні проблеми регіоналізація [Текст] : конференція українськихвипускників програм наукового стажування у США, Харків, 25-27 травня2001 р. – Київ : Стилос, 2002. – [С. 252].Розумний М. Фактори сучасної національної самоідентифікації українців[Текст] // Політичний менеджмент. – 2007. – № 1. – [С. 9].Роми України : із минулого в майбутнє [Текст]. – Київ, 2008. – [С. 19].Романов Николай. Город прославили мой [Текст]. – Донецк, 2008. – [С. 137-138].Ротар Н. Етнонаціональні чинники політичної участі громадян України[Текст] // Наукові записки / Інститут політичних та етнонаціональнихдосліджень. – Випуск 30. – Курасівські читання. – Київ, 2006. – [С. 351].Рудницька Т. М. Етнічні спільноти України : тенденції соціальних змін[Текст]. – Київ, 1998. – [С. 3 ; С. 17 ; С. 20 ; С.46].Ручка А. “Постпомаранчеве” ехо: динаміка затухання позитивних відчувань/ за ред. В. Ворони, М. Шульги [Текст] // Українське суспільство. 1992-2008 :соціологічний моніторинг. – Київ : ІС, 2008. – [С. 267-273].Ручка Анатолій Проблема ідентичності в етнонаціональному просторісучасного суспільства [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.saske.sk/cas/archiv/3-2001/rucka.html [Євтух В. Б. Етнокультурний простірУкраїни: можливості формування міжетнічної толерантності. // Духовний зв’язокпоколінь на зламі тисячоріч. Матеріали „круглого столу“, 28 листопада 2000 р. – Харків :Асоц. нац.-культ. об-нь України, 2001].Рябошапко Л. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000) [Текст]. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. –[С. 13 ; С. 238 ; С. 365 ; С. 384 ; С. 390 ; С. 453 ; С. 454 ; С. 479].Рябошапко Л. І. Правове становище національних меншин в Україні (1917-2000) [Текст] : автореф. дис. … докт. юридичних наук : 12.00.01 / РябошапкоЛеонід Іванович ; Національна юридична академія України ім. ЯрославаМудрого. – Харків, 2002. – 29 с. – [С. 9]. – Режим доступу до електронноїверсії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02rlinmu.zip 43
 • 44. Савоскул С. Суверенізація України: етнічна ідентичність українського таросійського населення [Текст] // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. –2003. – № 4. – [С. 44 ; С. 60].Свинаренко А. М. Міжпоколінні особливості колективних ідентифікацій вумовах інтенсивних соціальних змін [Текст]. – Київ, 2004. – [С. 2 ; С. 4].Сиволапов В. О. Радянізація німецьких колоній в Україні у 20-30-х рр. ХХ ст.[Текст] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сиволапов ВасильОлексійович ; Східноукраїнський національний ун-т ім. Володимира Даля. -Луганськ, 2007. – 20 с. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07svonku.zip [Євтух В. Б. Національні меншиниміж державною етнополітикою і самовизначенням – 1998 р.]Сидоренко А. І. Формування документного масиву для публічних бібліотекмовами національних меншин: етнорегіональний аспект [Текст] : автореф.дис. … канд. пед.. наук : 07.00.08 / Сидоренко Алла Іванівна ; Київськийнаціональний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2002. – 21 с. – [С. 5]. – Режимдоступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02saimea.zipСичова В. В. Шляхи розвитку політичної культури в Україні [Текст]// Духовний зв’язок поколінь на зламі тисячоріч : матеріалии “круглогостолу”. – Харків, 2001. – [С. 46].Скляр В. М. Еволюція етномовних процесів в Україні наприкінці XX-початкуXXI ст. [Текст] : автореф. дис. … докт. історичних наук : 09.00.12 / СклярВолодимир Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2010. – 33 с.– [С. 6. ; С. 7. ; С. 8]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10svmunp.zipСкляр Володимир. Етнічний склад населення України. 1959-1989 рр. :Етномовні наслідки [Текст]. – Київ : Просвіта, 2008. – [С. 14].Скляр Володимир. Етномовні процеси в українському просторі : 1989 –2001 рр. [Текст]. – Харків : ЕКСЛЮЗИВ, 2009. – [С. 10 ; С. 17 ; С. 21 ; С. 26 ;С. 48 ; С. 78 ; С. 118 ; С. 373].Скляр Володимир Мовна структура сучасного урбаністичного середовища впросторовому вимірі України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://vuzlib.com/content/view/1828/103/… Етнічні процеси в сучасній Україні знайшли відображення в науковому доробкуетнологів, демографів, соціологів, мовознавців, географів та політологів:В. Л. Арбєніної, М. С. Дністрянського, В. Б. Євтуха, Ф. Д. Заставного, В. Т. Зінича,В. О. Котигоренка, В. С Крисаченка, І. Ф. Кураса, О. М. Майбороди, Л. Т. Масенко,В. І. Наулка, Ю. А. Огульчанського, В. О. Романцова, О. Б. Ткаченка … 44
 • 45. Скляр В. Розселення росіян на території україни: за матеріалами переписівнаселення 1989 та 2001 рр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://uaznavstvo.univ.kiev.ua/ua/visnyk/Visnyk-12/Sklyar.pdf… Етнічні процеси в сучасній Україні на основі аналізу статистичних матеріалівпереписів населення знайшли своє відображення в науковому доробку В. К. Борисенко,І. Винниченка, М. С. Дністрянського, В. Б. Євтуха, В. Т. Зінича, В. О. Котигоренка,В. С. Крисаченка, І. Ф. Кураса, Р. М. Лозинського, О. М. Майбороди, В. І. Наулка,Ю. А. Огульчанського, С. Піскунова, В. О. Романцова, О. А. Чиркова, С. М. Чорного,М. О. Шульги, а також в офіційних виданнях Державного комітету статистикиУкраїни. В тій чи іншій мірі, українські науковці досліджували зміни чисельностіросіян в контексті інших етнічних проблем. … [Євтух В. Б., Трощинський В. П.,Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етнонаціональна структура українського суспільства:довідник. – К., 2004]Скляр В. М. Херсонська область: етнічний склад населення (1989-2001 рр.)[Електронний ресурс] // Вісник : наукові праці. – Режим доступу:http://visnyk.com.ua/stattya/5156-hersonska-oblast-etnichnij-sklad-naselennja-1989-2001-rr.html [Євтух В. Б, Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О.Етнонаціональна структура українського суспільства: довідник. - К. : Наукова думка,2004. - 344 с.].Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в українському Приазов’ї[Текст]. – Київ : “АКВІЛОН-ПЛЮС”, 2008. – [С. 246].Слющинський Б. В. Міжкультурна комунікація в багатонаціональному регіоніУкраїни [Текст] : автореф. дис. докт. соціологічнийх наук : 22.00.04/ Слющинський Богдан Васильович ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. –Харків, 2010. – 30 с. – [С. 10]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua/ard/2010/10sbvbru.zipСовінська Н. В. Внесок української діаспори країн Західної Європи врозвиток економіки та культури незалежної України (1991-2001 рр.) [Текст] :автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / Совінська Наталія Вікторівна ;Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2002. – 20 с.– [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2002/02snvknu.zipСолін І. Як не створити “міжнаціональний” конфлікт [Текст]// Олександрійські відомості. – 2009. – 30 жовтня.Соціальна психологія в Україні [Текст] : довідник. – Київ : Міленіум, 2004. –[С. 27 ; С. 69 ; С. 70].Навчальна програма дисципліни “Соціальна структура суспільства” (длябакалаврів) [Електронний ресурс] // МАУП. – Київ, 2005. - Режим доступу:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2w_Q1G2ILA8J:library.iapm.edu.u 45
 • 46. a/metod/2395_Soc_str_susp.pdf+&hl=uk&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESihK_h5671UMX3dYrISTOfBnhYc3SRJzoB6y1Uc_KwCq_iZNYdexjZtWNhWSeLG-GDJoQ67hO2ELwZ45-96chiDqyL4avzUqia3s7EQTi72EBDLx8yq4u8uYvxboev256R1TJdk&sig=AHIEtbTwqAaF3reqcLnLxI5HRTFxo4OIlw [Євтух В. Б.,Трощинський В. П., Галушко К. Ю., Чернова К. О. Етнонаціональна структураукраїнського суспільства: Довідник / передм. В. Б. Євтух і В. П. Трощинського. – К. : Наук.думка, 2004.]Соціокультурні ідентичності та практики [Текст]. – Київ, 2002. – [С. 30 ; С. 31 ;С. 220].Соціологія [Текст] : курс лекцій : навчальний посібник для студентів вищихзакладів освіти. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – [С. 152].Становлення, утвердження та проблеми української діаспори в країнах Балтії[Електронний ресурс] / Кандидат у члени МАН Брайцеко МаріяОлександрівна, учениця 9-М класу загальноосвітньої середньої школи № 292Деснянського району м. Києва. – Режим доступу : http://shkola.ostriv.in.ua/publication/code-24ea30ddeb6d6/list-b8afbc4326 [Євтух В. Б., Трощинський В П.Попок A. A. Закордонне українство. навчальний посібник. – Київ : ВІК, 2005. – 308 с.;Євтух В. Б., Трощинський В. П., Попок A. A., Швачка О. В. Українська діаспора.Соціологічні та історичні студії. – Київ : УАННП "Фенікс", 2003. – 228 с.]Степанов Євген Особливості мовної ситуації у деяких національнихгромадах Одеси [Електронний ресурс] / Товариство української мовиКиївського національного університету імені Тараса Шевченка Громадськийдобродійний фонд імені Ігоря Білозора. – Режим доступу :http://ukrlife.org/main/tribuna /confa_32step.htm [Євтух В. Б. Буржуазні теорії йконцепції етносоціального розвитку США / В. Б. Євтух, О. В. Шампур // Народнатворчість та етнографія. – 1982. – № 4. – С. 45-46]. Степико М. Т. Українська ідентичність: феномен і засади формування [Текст]. – Київ : НІСД, 2011. – 336 c. С. 18: … В українській етнології термін “етнос” традиційно ототожнювався з терміном “народ”, і лише з кінця XX сторіччя у суспільствознавчих дослідженнях він набув загального поширення. Сьогоднішнє його тлумачення, на думку В. Євтуха, відтворює якісні характеристики людини або групи людей, пов’язані з їх етнічним походженням, щовиявляються у побуті, культурі, поведінці, й у цілому в ментальності,підтверджуючи це походження та вирізняючи їх з-поміж інших. Часто термінвживається також для означення етнічної спільноти, мовної та культурної 46
 • 47. самобутності групи людей. … [Євтух В. Б. Етнічність. Глосарій. – Київ : Вид-во НПУімені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 55].Степико М. Т. Філософсько-методологічний аналіз становлення та буттяетнонаціональних спільнот [Текст] : автореф. дис. … докт. філософськихнаук : 09.00.03 / Степико Михайло Тимофійович ; Інститут філософії ім.Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999. – 34 с. – [С. 4].Стогова О. В. Людський вимір етнонаціональної політики та його реалізаціяв Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02 / СтоговаОльга Володимирівна ; Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. –Харків, 2005. – 16 с. – [С. 1. ; С. 3]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05sovyru.zipСтоєцький С. В. Україна в зовнішній політиці республіки Польща:євроатлантичний та європейський інтеграційний вимір [Текст] : автореф. дис.… канд. політичних наук : 23.00.02 / Стоєцький Сергій Вікторович ; НАНУкраїни, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса.– Київ, 2007. – 18 с. – [С. 6]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua/ard/2007/07ssveiv.zipСтрельчук Н. В. Етнонаціональна ситуація в Республіці Македонії(90-ті роки ХХ століття) [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. –Випуски 17-18. – Київ, 2004. – [С. 30].Стрельчук Н. В. Міграційні процеси в Македонії (друга половина ХХ –початок ХХІ століття) [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. – Випуски 22-23. – Київ, 2005. – [С. 19].Суглобин С. И. Этнические общности Канады внешняя политика:особенности формирования общественного мнения в 60-70-е гг. [Текст] :препринт научного доклада. – Киев, 1987. – [С. 5. ; С. 46].Судак І. І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічнихвідносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.)[Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.02 / Судак Ірина Іванівна ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 18 с. –[С. 8]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09siicpk.zipCуліменко О. О. До питання визначення поняття “Етнокультурний простірУкраїни” [Текст] // Вісник Київського національного університету. Серія.Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуски 15-16. – Київ, 2003. – [С. 7;С. 8]. 47
 • 48. Суліменко О. Г. Німці Волині (кінець XVIII - початок XX ст.) [Текст] :автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Суліменко Олександр Григорович ;Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 16 с. –[С. 5]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua /ard/2002/02sogvkp.zipСуліменко О. О. Проблема міжособистісної комунікації в контексті вивченняетнокультурного простору України [Текст] // Актуальні проблеми соціології,психології, педагогіки : зб. наук. пр. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр“Київський університет”, 2003. – Випуск 1. – [С. 66].Суліменко О. О. Роль і місце театру як соціальної інституції у крос-культурній взаємодії етнічних спільнот України [Текст] // Вісник Київськогонаціонального університету. Серія. Соціологія. Психологія. Педагогіка. –Випуски 17-18. – Київ, 2003. – [С. 30].Суліменко О. О. Структура етнокультурного простору України: формуваннята взаємодія складових елементів [Текст] : автореф. дис. … канд.соціологічних наук : 22.00.03 / Суліменко Ольга Олександрівна ; Київськийнаціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – 16 с. – [С. 2. ; С. 3. ;С. 4. ; С. 8]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2004/04soovse.zipТатаренко Т. М. Регіональний вимір сучасного політичного розвиткуУкраїни [Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02/ Татаренко Тетяна Михайлівна ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса. – Київ, 2007. – 38 с. – [С. 13 ; С. 17;С. 19]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2006/06ttmpru.zipТеоретичне обґрунтування та емпірична реальність етнополітичногоменеджменту : реферат / Освіта-ua [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://osvita.ua/vnz/reports/management/15287 [Євтух В. Менеджмент в полиэтническихобщинах // Социология: теория, методы, маркетинг. – 2000. – № 4.]Товт М. М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденціїсучасного розвитку) [Текст] : автореф. дис. … канд. юридичних наук :12.00.11 / Товт Михайло Михайлович ; Ін-т держави і права ім.В. М. Корецького Нац. Академії наук України. – Київ, 2002. – [С. 2]. – Режимдоступу до електронної версії : http://referatu.net.ua/referats/7569/148124Тригуб П. М.Українська діаспора в США: збереження традицій національноїкультури (історіографія проблеми) [Електронний ресурс] / Тригуб П. М.,Мерфі Н. Миколаївський державний гуманітарний університет ім. ПетраМогили. – Режим доступу: http://lib.chdu.edu.ua/pdf/naukpraci/history/2007/74- 48
 • 49. 61-23.pdf [Євтух В. Українські етнічні групи в США і Канаді: соціально-економічнийаспект. – К., 1980; Євтух В. Етнічний ренесанс: випадковість чи закономірність?// Всесвіт. – 1990. – № 7].Трощинський В. П. Українці у світі [Текст] / В. П. Трощинський,А. А. Шевченко. – Київ : Альтернативи, 1999. – [С. 7 ; С. 22 ; С. 347].Українська етнопсихологія: минуле, сучасне, майбутнє : бібліогафічнийпокажчик [Електронний ресурс] / [уклад. : М. О. Балик, І. Г. Лецкалюк,Н. І. Пельо]. – Тернопіль : ТДПУ, 2003. – 20 с. – Режим доступу :http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/1022 [Євтух В. Б., Ковальчук О. О.Етнокультурна діяльність українських канадців: здобутки і проблеми // Українськийісторичний журнал. – 1991. – № 9. – С. 42-50].Українська освіта у Канаді [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ualogos.kiev.ua/toprint.html?id=515 [Євтух В. Б., Ковальчук О. О.Українці в Канаді. – К. : “Будівельник”, 1993]Українська перспектива : свідомісні та соціокультурні виміри [Текст]. –Київ : Українська Видавнича Спілка, 2005. – [С. 264].Українська соборність: ідея, практика, проблеми [Електронний ресурс] (До85-річниці проголошення Акту злуки УНР та ЗУНР) / Запорізький державнийуніверситет. – Режим доступу: http://library.znu.edu.ua/files/sobornost.pdf[Зберігаючи Українську Самобутність: rолективна монографія / В. Б. Євтух,Є. Є. Камінський, О. О. Ковальчук, В. П. Трощинський. – К. : “ІНТЕЛ”, 1992. – 100 с.]Уткін О. І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні таміжконфесійні чинники [Текст]. – Київ, 1998. – [С. 36 ; С. 41 ; С. 49].Федас В. В. Етносоціологічні розвідки Михайла Максимовича: дослідженняявищ культури і побуту [Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія,психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 2. – К., 2010. – [С. 65].Федас Валентина. Народна пісня як елемент ідентичності українця в умовахеміграції // Канадознавство. Матеріали Першої міжнародної конференції зКанадознавства, 26-28 лютого 2010 року. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т,2011. – [С. 251].Филипович Л. О. Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчогоосмислення і теоретичне вирішення проблем співвідношення релігії таетносу [Текст] : автореф. дис. … докт. філософських наук : автореф. дис. ...д-ра філос. наук : 09.00.11 / Филипович Людмила Олександрівна ; Інститутфілософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2000. – 36 с. – [С. 11]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2000/00flosre.zip 49
 • 50. Фондера Р. В. Формування української хореографічної освіти у Західнійдіаспорі у 20-80-Х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / Київський національнийуніверситет культури і мистецтвю. – Режим доступу: http://vuzlib.com/content/view/1552/62/ [Зберігаючи українську самобутність / В. Б. Євтух, Є. Є. Камінський,О. О. Ковальчук, В. П. Трощинський; Ін-m соціології НАН України. – К. : ІНТЕЛ, 1992].Хараджи М. В. Теоретико-методологічні засади дослідження міжетнічноїтолерантності [Текст] // Міжнародний науковий форум: соціологія,психологія, педагогіка, менеджмент. – 2011. – Випуск 5. – [С. 161; С. 166;С. 168].Хорунжа Т. Ця пісня гарна нова, або нова конфігурація [Текст] // Форумнацій. – 2005. – № 9/40. – Вересень. – [С. 1].Цилюрик С. В. Роль соціальних чинників у сучасних міграційних процесах:приклад України [Текст] // Вісник Київського національного університетуімені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – Випуски 17-18.– Київ, 2003. – [С. 19].Цилюрик С. В. Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України вкінці ХХ-го – на початку ХХІ-го століть [Текст] : автореф. дис. … канд.соціологічних наук : 22.00.04 / Цилюрик Світлана Василівна ; Київськийнаціональний ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 16 с. – [С. 3]. – Режимдоступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05csvkps.zipЦимбал Д. В. Міжетнічна взаємодія в умовах великого міста [Текст] :автореф. дис. … канд. соціологічних наук : 22.00.04 / Цимбал ДаріяВолодимирівна ; Київський нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. –[С. 2; С. 3; С. 9]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.diplomservis.com/load/avtoreferaty/mizhetnichna_vzaemodija_v_umovakh_velikogo_mista/230-1-0-46904 або: http://www.nbuv.gov.ua/ard /2005/05cdvuvm.zipЦимбалюк С. Розвиток модерністського дискурсу ХХ ст. в західній соціології[Текст] // Вісник Київського національного університету імені ТарасаШевченка. – Випуски 24-25. – Київ, 2006. – [С. 64].Черниш Н. Соціологія [Текст] : курс лекцій. – Львів : Кальварія, 2003. –[С. 520].Черниш Н. Й. Соціологія : підручник за рейтингово-модульною системоюнавчання[Текст]. – Київ : Знання, 2009. – [С. 262; С. 265].Чернова К. О. Двомовність як чинник соціокультурної інтеграціїнаціональної діаспори у поліетнічних суспільствах [Текст] // Культура ісучасність – 2006. – № 1. – [С. 159; С. 164]. 50
 • 51. Чернова К. О. Діаспора як предмет етносоціологічного дослідження [Текст]// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. –Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2003. –[С. 14; С. 18; С. 19].Чернова К. О. Еволюція української діаспори як соціокультурної системи[Текст] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чернова Катерина Олексіївна ;Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2008. – 414 арк. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/349889.html… Українська діаспора, як цілісний етнокультурний комплекс, була досліджена впрацях українських вчених, які зосередили увагу, насамперед, на сутності явищазакордонного українства. Помітний внесок у наукову розробку цього явища здійснили:Л. Аза, Б. Ажнюк, О. Антонюк, В. Арбєніна, Ю. Бачинський, С. Вдовенко,І. Винниченко, В. Євтух, Ф. Заставний, Є. Камінський, О. Картунов, О. Ковальчук,Я. Кондратьєв, В. Куреляк, О. Майборода, Ю. Макар та В. Макар, О. Малиновська,С. Лазебник, Т. Лупул, В. Олефір, В. Онищук, А. Попок, А. Ручка, Ю. Римаренко,В. Сергійчук, М. Степико, В. Трощинський, Н. Черниш, А. Шевченко, В. Школьняк,М. Шульга та ін. ……У навчальному посібнику “Етносоціологія. Терміни та поняття” (Євтух В. Б.,Трощинський В. П., Галушко К. Ю. та ін.) особисто дисертантом написані такіетносоціологічні терміни та поняття: “Етнолінгвістика”, “Групаетнолінгвістична”, “Псевдоменшина”, “Етнічна ідентифікація”, “Мова етнічна”,“Білінгвізм”. …… у публікації “Росіяни, білоруси, поляки і болгари в сучасній Україні: реалії таперспективи розвитку (за матеріалами соціологічного дослідження) (В. Б. Євтух,Л. О. Аза, А. О. Ручка, К. О. Чернова) здобувачеві належить аналіз сучасногостановища національних меншин та встановлення головних чинників збереженняетнонаціональної ідентичності цими групами. …Чернова К. О. Етнічні групи в структурі етносоціологічного знання [Текст]// Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,менеджмент. – 2010. – Випуск 4. – [С. 36].Чернова К. О. Етнокультурна ідентичність національної діаспори [Текст]// Український соціум. – № 3-4 (14-15). – 2006. – [С. 88].Чернова К. О. Етнополітичний менеджмент у феномені національноїдіаспори [Текст] // Український соціум. – 2007. – № 1 (18). – [С. 115; С. 118].Чернова К. О. Концептуальні схеми стратегій міжкультурної комунікації[Текст] // Культура і сучасність. – 2009. – № 1. – [С. 168; С. 169; С. 171].Чернова К. О. Міжетнічна взаємодія і становлення держави [Текст] // Віче. –№ 9-10. – 2006. – [С. 53; С. 52; С. 54]. 51
 • 52. Чернова К. О. Національна діаспора в системі понять етносоціології [Текст]// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2006. – Вип. 6. –[С. 31; С. 34; С. 37].Чернова К. О. Нормативно-правове регулювання діаспор: світовий таукраїнський досвід [Текст] // Актуальні проблеми соціології, психології,педагогіки. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київськийуніверситет”, 2006. – [С. 7; С. 10].Чернова К. О. Проблема ідентифікації змісту етнонаціональних відносин всучасній етнополітиці [Текст] // Проблеми розвитку соціологічної теорії. –Київ : Логос, 2010. – [С. 213; С. 216].Чернова К. О. Соціальна мобільність діаспори [Текст] // Вісник Київськогонаціонального університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія.Педагогіка. – Випуски 20-21. – Київ, 2004. – [С. 69].Чернова К. О. Соціальне самопочуття осіб українського походження тавихідців з України – жителів Республіки Казахстан [Текст] // Грані. – 2006. –№ 4 (48). – [С. 107; С. 109; С. 113].Чернова К. О. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностейта ідентифікацій [Текст] // Вісник Київського національного університетуімені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка. – 2006. –№ 24-25. – [С. 22; С. 23].Чернова К. О. Соціокультурний підхід до аналізу української діаспори[Текст] // Культура і сучасність. – 2006. – № 2. – [С. 153; С. 156; С. 159].Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії [Текст]// Соціальна психологія. – 2007. – № 1. – [С. 78].Чернова К. О. Співробітництво України з діаспорою США і Канади: витоки,еволюція і перспективи [Текст] : автореф. дис. … канд. іст. наук : 07.00.03/ Чернова Катерина Олексіївна ; Київський ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Київ,1994. – 18 с. – [С. 1. ; С. 6. ; С. 7].Чернова К. О. Трудова міграція як джерело формування національноїдіаспори [Текст] // Український соціум. – 2007. – № 2 (19). – [С. 122; С. 128].Чернова К. О. Українська діаспора в транснаціональному просторі [Текст]// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. – 2007. – Вип. 8. –[С. 76; С. 81].Чернова К. О. Українська діаспора як соціокультурна система [Текст] – Київ :ДАКККіМ, 2007. – [С. 25; С. 26; С. 35; С. 42; С. 43; С. 44; С. 46; С. 56; С. 59; С. 62; 52
 • 53. С. 67; С. 70; С. 82; С. 103; С. 120; С. 136; С. 137; С. 151; С. 152; С. 165; С. 188; С. 193;С. 203; С. 223; С. 251; С. 253; С. 292; С. 295; С. 310; С. 321; С. 328; С. 329; С. 331].Чернова К. О. Українці в сучасному світі [Текст] // Актуальні проблемисоціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – [С. 16].Чернова К. О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі [Текст]// Вісн. Київ. ун-ту імені Тараса Шевченка: Соціологія. Психологія.Педагогіка. – 2007. – № 28. – [С. 76; С. 78; С. 17; С. 18].Чубіна Т. Д. Українська діаспора: поняття, класифікація, перспективирозвитку [Елекктронний ресурс] Академія пожежної безпеки ім. ГероївЧорнобиля МНС України, м. Черкаси. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_DWS_2009/Istoria/53701.doc.htm [Євтух В. Б. Українська діаспора: шляхиформування та сучасні процеси // Український географічний журнал. – 1993. – № 1. –С. 53-57]Чугаєвська Л. В. Створення та діяльність українських студентськихорганізацій в еміграції (1920-1939 рр.) [Текст] : автореф. дис. … канд. іст.наук : 07.00.01 / Чугаєвська Людмила Віталіївна ; Київський національнийун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – [С. 5. ; С. 7]. – Режим доступудо електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09clvsoe.zipШайгородський Ю. Політика: взаємодія реальності і міфу [Текст]. – К. :Знання України, 2009. – [С. 369].Швачка О. В. Діаспора : визначити – означає обмежити? [Текст] // Соціальнівиміри суспільства. – Випуск 4. – Київ, 2001. – [С. 210; С. 212].Шевченко П. П. Німецька національна меншина Південної України у 20-ті-30-ті роки ХХ ст. : історіографія питання [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://edu.meta.ua/?id=14483&q=%EA%Шестакова К. Ю. Етнічна ідентифікація на українському пограниччі[Текст] : автореф. дис. … канд. соціологічних наук : 22.00.03 / ШестаковаКатерина Юріївна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –Київ, 2005. – 17 с. – [С. 4]. – Режим доступу до електронної версії :http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05skyiup.zipШестакова К. Ю. Мовна ідентичність у процесі соціалізації [Текст] // ВісникКиївського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія.Психологія. Педагогіка. – Випуски 20-21. – Київ, 2004. – [С. 7].Шкляр Л. Етнонаціональні чинники державотворення: політологічний аналіз[Текст] : автореф. дис. … докт. політичних наук : 23.00.02 / Шкляр Леонід 53
 • 54. Євдокимович ; НАН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького.– Київ, 1996. – 40 с. – [С. 4].Штепа С. О. Етнополітичні проблеми Криму: роль Верховної Ради України вїх розв’язанні [Текст]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київськийуніверситет”, 2005. – [С. 3; С. 9; С. 11; С. 12; С. 13; С. 17; С. 37; С. 39; С. 64].Штепа С. О. Роль Верховної Ради України у вирішенні етнополітичнихпроблем Криму [Текст] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.05 / ШтепаСергій Олександрович ; НАН України, Інститут політичних іетнонаціональних досліджень НАН України. – К., 2004. – 18 с. – Режимдоступу до електронної версії : http://disser.com.ua/contents/17805.html… Серед українських дослідників – це Н. В. Беліцер, О. М. Биков, І. М. Варзар,М. М. Вівчарик, В. Б. Євтух, Ю. І. Зінченко, М. М. Карабанов, О. В. Картунов,Г. О. Кисла, М. І. Кирюшко, Т. В. Клинченко, В. О. Котигоренко, В. П. Колісник,О. Л. Копиленко, К. В. Коростеліна, І. О. Кресіна, В. М. Кулик, І. Ф. Курас,Л. М. Ляпіна, О. М. Майборода, Л. П. Нагорна, В. Ф. Панібудьласка, М. І. Панчук,О. І. Піскун, О. О. Рафальський, М. Ф. Рибачук, Ю. І. Римаренко, Л. І. Рябошапко,Ю. В. Тищенко, В. П. Трощинський, Р. А. Чубаров, Л. Є. Шкляр, М. О. Шульга та інші.У процесі аналізу етнополітичних проблем Криму автор звертається до оцінокзгаданих дослідників та користується матеріалом, викладеним у їхніх працях. …Штепа С. О. Сучасна етнополітична ситуація в Криму: характерні риси йперспективи розвитку [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Серія: Філософія, політологія. –Вип. 56-57. – Київ, 2003. – [С. 72; С. 73; С. 74; С. 75].Шульга М. О. Основи етнодержавознавства [Текст]. – Київ : Либідь, 1997. –[С. 649].Шульга Н. А. Великое переселение народов: репатрианты, беженцы,трудовые мигранты [Текст]. – Киев : Институт социологии НАН Украины,2002. – [С. 11].Шумлянський С. В. Мовна політика у двомовному суспільстві (на прикладіУкраїни) [Текст] : автореф. дис. ... канд. політичних наук : 23.00.02/ Шумлянський Станіслав Вікторович ; Інститут політичних таетнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Київ, 2009. –20 с. – [С. 2]. – Режим доступу до електронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ssvspu.zipЩерба Г. І. Транскордонне співробітництво в рамках єврорегіонів вконтексті процесів європейської інтеграції [Текст] // Міжнародний науковийфорум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. – Вип. 2. – Київ,2010. – [С. 74]. 54
 • 55. Юридична енциклопедія [Текст]. – Київ : Вид-во Українська енциклопедіяімені М. П. Бажана, 1998. – [С. 29].Юричко В. Обнімітесь, брати мої… : до 100-річчя української еміграції вКанаду / Володимир Юричко [Текст] // Київська старовина. – 1992. – № 1. –С. 115-117. – Режим доступу до електронної версії : http://ursr.org /ks/92/01/html/118.html [Євтух В. Б., Ткаченко В. М. В чужій далекій стороні.– К., 1976].Юрченко М. М. Етнонаціональна політика як фактор державотворення вУкраїні [Текст] : автореф. дис. … канд. політичних наук : 23.00.02 / ЮрченкоМикола Миколайович ; Одеська держ. юридична академія. – Одеса, 1998. –17 с. – [С. 3].Ющенко П. А. Національна ідея як матриця формування особистості:соціально-філософський аналіз [Текст] : автореф. дис. … канд. філософськихнаук : 09.00.03 / Ющенко Петро Андрійович ; Національний педагогічнийун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2009. – 20 с. – (С. 2). – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2009/09ypasfa.zipЯрошенко Л. В. Соцільно-філософський вимір формування етнонаціональноїсвідомості в Україні [Текст] : автореф. дис. … канд. філософських наук :09.00.03 / Ярошенко Людмила Вячеславівна ; Київський національний ун-тім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – 20 с. – [С. 2]. – Режим доступу доелектронної версії : http://www.nbuv.gov.ua/ard/2005/05ylvesu.zip 55
 • 56. Аладьина Н. В. Приоритеты внешней политики Украины 1991-2008 гг.[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.15/ Аладьина Наталья Валерьевна ; [Место защиты: Рос. ун-т дружбы народов].– Москва, 2008. – 26 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/prioritety-vneshnei-politiki-ukrainy-1991-2008-gg [Евтух В. Сиротадержавного регулюванн [Текст] / Евтух В. // Віче. – 1997. – № 7].Аппакова-Шогина Н. З. Этнополитические проблемы развития российскогообщества в провинциальной публицистике начала XX века [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 23.00.01 / Аппакова-Шогина Нурия Закариевна ; [Место защиты Казан. гос. ун-т]. – Казань, 2003.– 30 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/etnopoliticheskie-problemy-razvitiya-rossiiskogo-obshchestva-v-provintsialnoi-publitsistike-[Шлепаков А. Н. Буржуазные концепции национальных отношений в развитыхкапиталистических странах [Текст] / А. Н. Шлепаков, В. Б. Евтух, О. В. Шамшур. –Киев : Наукова думка, 1988. – 179 с.]Бабкова В. Ю. Языковые заимствования меннонитов как показатель ихсоциокультурной адаптации [Электронный ресурс] / Ставропольскийгосударственный университет ; Межвузовский научно-образовательный центр“Новая локальная история”. – Режим доступу: http://www.newlocalhistory.com/node/48 [Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде: проблемы адаптации// Миграция и мигранты в мире капитала: исторические судьбы и современноеположение : сборник научных трудов. – Киев, 1990].Бабута М. Н. Формирование и современное состояние украинскойдиаспоры : конец XIX - начало XXI вв. [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. исторических наук : 07.00.07 / Бабута Марина Николаевна ; [Местозащиты: Том. гос. ун-т]. – Томск, 2008. – 26 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/formirovanie-i-sovremennoe-sostoyanie-ukrainskoi-diaspory-konets-xix-nachalo-xxi-vv [Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональнойсреде: проблемы адаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграции и мигранты в мирекапитала: исторические судьбы, и современное положение. – Киев : Наукова думка, 1990.– С. 170-181; Евтух В. Б. Историография национальных отношений в США и Канаде(60-70-е гг.) [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159 с.; Евтух В. Б.Концепции этносоциального развития США и Канады:типология, традиция, эволюция[Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.; Евтух В. Б. Украинцы вдальнем зарубежье [Текст] / Евтух В. Б., Каминский Е. Е., Ковальчук Е. А.,Трощинский В. П. // Украинцы. – Москва : Наука, 2000. – С. 81-94; Евтух В. Б. Украинскиеканадцы: сквозь годы и судьбы / Евтух В. Б., Ковальчук Е. А. // Коммунист Украины. –1991. – № 6. – С. 59-69].Базанова Е. Н. Этнические меньшинства и правительственная политикаСША в конце XX века : на материале индейцев и латинос [Электронныйресурс] : автореферат дис. ... кандидата исторических наук : 07.00.03/ Базанова Екатерина Николаевна ; [Место защиты: Сарат. гос. ун-т им. 56
 • 57. Н. Г. Чернышевского]. – Саратов, 2005. – 25 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/etnicheskie-menshinstva-i-pravitelstvennaya-politika-ssha-v-kontse-xx-veka-na-materiale-inde [Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Бегун, Валентина Николаевна Национально-культурные объединения вполиэтническом регионе: опыт Республики Башкортостан [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. социологических наук : 22.00.04 / БегунВалентина Николаевна ; [Место защиты: Уфимский гос. нефтяной технич.ун-т]. – Уфа, 2001. – 20 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/natsionalno-kulturnye-obedineniya-v-polietnicheskom-regione-opyt-respubliki-bashkortostan [Евтух В. Б. Этническое меньшинство: понятие, признаки,функции / В. Б. Евтух // Философская и социологическая мысль. – 1993. – № 6. – С. 45].Большаков А. Г. Конфликт и консенсус в социальных институтах :(Теоретико-методологический анализ) [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. социологич. наук : 22.00.04 / Большаков Андрей Георгиевич ; [Местозащиты: Казанский гос. технологич. ун-т]. – Казань, 1995. – 18 с. – Режимдоступу: http://www.dissercat.com/content/konflikt-i-konsensus-v-sotsialnykh-institutakh-teoret-metodol-analiz [Евтух В. Регулирование национальных отношений встранах Запада [Текст] / В. Б. Евтух // Общественные науки. – 1990. – № 6. – С. 159-168].Борисов А. А. Американские консерваторы и мультикультурализм[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.03/ Борисов Андрей Александрович ; [Место защиты: Перм. гос. ун-т]. – Пермь,2000. – 18 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/amerikanskie-konservatory-i-multikulturalizm [Евтух В. Б. Концепцииэтносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст]/ В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 177 с.; Евтух В. Б. Многокультурность вКанаде: научная концепция и политическая доктрина [Текст] / В. Б. Евтух // Зарубежныймир: социально-политические и экономические проблемы. Вып. 18. – Киев : НауковаДумка, 1990. – С. 3-14; Евтух В. Б. Советско-американский симпозиум “Роль этничностив современных обществах” [Текст] / В. Б. Евтух // Советская этнография. – 1987. – № 6.– С. 127-131]Буянова А. Ю. Жизненные стратегии молодежи постсоветской Бурятии[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.07/ Буянова Анна Юрьевна ; [Место защиты: Ин-т этнологии и антропологииим. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН]. – Москва, 2009. – 30 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/zhiznennye-strategii-molodezhi-postsovetskoi-buryatii [Евтух В. Б. Иммигранты в иннонациональной среде: проблемы адаптации[Текст] / В. Б. Евтух // Миграция и мигранты в мире капитала. – Киев : Наукова думка,1990. – С. 170-181]. 57
 • 58. Васильева А. А. Формирование толерантной личности студента средствамииностранного языка в условиях поликультурного пространства вуза[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. педагогических наук : 13.00.01/ Васильева Аида Алеговна ; [Место защиты: Татар. гос. гуманитар.-пед. ун-т]. – Казань, 2009. – 24 с. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/formirovanie-tolerantnoi-lichnosti-studenta-sredstvami-inostrannogo-yazyka-v-usloviyakh-poli [Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США иКанады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.]Венецкая Э. Ю. Этнолингвистические проблемы в полиэтническихгосударствах : опыт политико-правового регулирования [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. политических наук : 23.00.02 / ВенецкаяЭлеонора Юрьевна ; [Место защиты: Рос. акад. гос. службы при ПрезидентеРФ]. – Москва, 2002. – 24 с. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/etnolingvisticheskie-problemy-v-polietnicheskikh-gosudarstvakh-opyt-politiko-pravovogo-regul [Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США иКанады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.]Владимирова М. А. Иммиграция и многокультурность канадского общества[Текст] // США-Канада : экономика, политика, культура. – 2006. – № 5.С. 95.… Впервые термин “этнокультурная мозаїка” появляется в канадской литературе в1922 г. Он был использован американской писательницей Викторией Хейверд приописании жизни поселенцев канадских прерий. Но в действительности он вошел впрактику политической жизни страны еще раньше. Более полно раскрываетсясмысл этого понятия в работах К.-А. Форстера “Наша канадская мозаїка” иДж. Гиббона “Канадская мозаика”. … [Евтух В. Б. Иммиграция и национальныеотношения в истории Канады // Проблемы историографии Канады. – Москва : Наука,1981. – С. 106].Габдрахманова Г. Ф. Социокультурная адаптация беженцев и вынужденныхпереселенцев в Республике Татарстан [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. социологических наук : 22.00.04 / Габдрахманова ГульнараФаатовна ; [Место защиты: Казан. гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина]. –Казань, 2001. – 17 с. – Режим доступа: http://www.dissercat.com/content/sotsiokulturnaya-adaptatsiya-bezhentsev-i-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-respublike-tatarstan [Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде: проблемыадаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграция и мигранты в мире капитала: историческиесубъекты и современное положение. – Киев : Наукова думка, 1990. – С. 170-180].Гаганова О. К. Поликультурное образование в системе общего школьногообразования США [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.педагогических наук : 13.00.01 / Гаганова Ольга Константиновна ; [Место 58
 • 59. защиты: Ин-т теории образования и педагогики Рос. акад. образования]. –Москва, 2003. – 24 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/polikulturnoe-obrazovanie-v-sisteme-obshchego-shkolnogo-obrazovaniya-ssha[Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология,традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. - 180 с.]Галоян Я. Э. Педагогическая поддержка детей-мигрантов в поликультурномобразовательном пространстве [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.педагогических наук : 13.00.01 / Галоян Яна Эдуардовна ; [Место защиты:Моск. пед. гос. ун-т]. – Москва, 2005. – 18 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/pedagogicheskaya-podderzhka-detei-migrantov-v-polikulturnom-obrazovatelnom-prostranstve [Евтух В. Б. Иммигранты винонациональной среде: проблемы адаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграция имигранты в мире капитала. – Киев : Наукова думка, 1990. – С. 172].Гобозов Ф. И. Роль этнического фактора в развитии сепаратизма в Канаде[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. политических наук : 23.00.02/ Гобозов Феликс Иванович ; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В.Ломоносова]. – Москва, 2003. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/rol-etnicheskogo-faktora-v-razvitii-separatizma-v-kanade [Евтух В. Б. Регулирование национальных отношений в странах Запада[Текст] / В. Б. Евтух // Общественные науки. – 1990. – № 6. – С. 159-168].Гудыма А. П. Развитие коренных малочисленных народов Севера: основаниясоциально-философского анализа [Электронный ресурс] : автореф. дис. ...доктора философских наук : 09.00.11 / Гудыма, Анна Петровна ; [Местозащиты: Ин-т философии и права]. – Новосибирск, 2005. – 38 с. – Режимдоступу: http://www.dissercat.com/content/razvitie-korennykh-malochislennykh-narodov-severa-osnovaniya-sotsialno-filosofskogo-analiza [Евтух В. Б. Концепцииэтносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст]/ В. Б. Евтух. – Киев : Наук. думка, 1991. – 180 с.].Данилова М. В. Социально-педагогическая работа с детьми-иммигрантами всистеме поликультурного образования Великобритании [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. педагогических наук : 13.00.01 / Данилова,Марина Владимировна ; [Место защиты: Смол. гос. пед. ун-т]. – Смоленск,2004. – 17 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/sotsialno-pedagogicheskaya-rabota-s-detmi-immigrantami-v-sisteme-polikulturnogo-obrazovaniya [Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде: проблемы адаптации[Текст] / В. Б. Евтух // Миграции и мигранты в мире капитала: исторические судьбы исовременное положение / под ред. Черникова И. Ф. – Киев : Наукова думка, 1990. –С. 170-181].Данчевская О. Е. Американские индейцы в этно-культурной политике СШАконца XX - начала XXI вв. [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.культурологии : 24.00.01 / Данчевская Оксана Евгеньевна ; [Место защиты: 59
 • 60. Моск. пед. гос. ун-т]. – Москва, 2006. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/amerikanskie-indeitsy-v-etno-kulturnoi-politike-ssha-kontsa-xx-nachala-xxi-vv [Евтух В. Б. Историография национальных отношенийв США и Канаде (60-70-е годы) [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1982.]Дмитрова И. И. Этнокультурная маргинальность в современном мире :Теоретико-методологический анализ [Электронный ресурс] : автореф. дис. …канд. философских наук : 23.00.03 / Дмитрова Ирина Ивановна ; Местозащиты Моск. Гос. Ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1994. – 20 с. –Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/etnokulturnaya-marginalnost-v-sovremennom-mire-teoret-metodol-analiz [Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Еременко Е. О. Канадский федерализм: опыт управления этнополитическимипроцессами [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. политическихнаук : 23.00.02 / Еременко, Екатерина Олеговна ; [Место защиты: Рос. акад.гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2000. – 24 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/kanadskii-federalizm-opyt-upravleniya-etnopoliticheskimi-protsessami [Евтух В. Б. Историография национальных отношенийв США и Канаде [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1982. – 159 с. ; Евтух В. Б.Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция[Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Жук Н. В. Этнические контакты в современном Крыму // Ученые запискиТаврического национального университета им. И. В. Вернадского. Серия :География. – Симферополь, 2004. - Т. 17, № 4. – С. 233-240. – Режим доступу:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:6zBkYGqpOU4J:science.crimea.edu/zapiski/2004/geography/uch_17_4g/106juk.pdf+%D0%84%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%85+%D0%92.%D0%91.&hl=uk&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESjYR5jskaYZqergh0KGS77KN6ItPXq2MqV2n06TV5XX-4XpABdjO0xiVTWYj6TTZfhFwFT-t7ZO_fWQCkhxqgLq-NcSo5SjLYh-c90k7cUgoT3mp0al0UJDKdM9XIxHyhc_69uB&sig=AHIEtbSh29Cpa3sgo06ag2guFf-GlxngTQ [Євтух В. Б.Національні меншини – об’єкт державної політики // Український географічний журнал.– Київ, 1997. – № 3. – С. 39, 12.]Жуковская Н. Ю. Канада в системе международных отношений 1914-1919 гг.[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.03/ Жуковская, Наталия Юрьевна ; [Место защиты: Тамб. гос. ун-т им.Г. Р. Державина]. – Тамбов, 2006. – 30 с. - Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/kanada-v-sisteme-mezhdunarodnykh-otnoshenii-1914-1919-gg[Евтух В. Б. Советская историография национальных отношений в Канаде [Текст]/ В. Б. Евтух // Изучение национальных отношений в зарубежных странах (Советскаяисториография) / под ред. Э. А. Баграмова, А. Н. Шлепакова. – М. : Наука, 1985. – С. 178-195] 60
 • 61. Закирова В. Г. Традиционная педагогическая культура татарской семьи[Электронный ресурс]: автореф. дис. ... докт. педагогических наук : 13.00.01/ Закирова Венера Гильмхановна ; [Место защиты: Казан. гос. пед. ун-т]. –Казань, 2002. – 41 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/traditsionnaya-pedagogicheskaya-kultura-tatarskoi-semi [Евтух В. Б.Концепции этносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция[Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Иванов А. Г. Исторический опыт Канады глазами П. А. Кропоткина[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.03/ Иванов Алексей Геннадьевич ; [Место защиты: Челяб. гос. ун-т]. –Челябинск, 2005. – 23 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/istoricheskii-opyt-kanady-glazami-pa-kropotkina [Евтух В. Б. Иммиграция инациональные отношения в истории Канады [Текст] / В. Б. Евтух // Проблемыисториографии Канады. – М., 1982. – С. 103-132; Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Иванов О. А. Иммиграция и иммиграционная политика в США : 1990-е годы[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.03/ Иванов Олег Алексеевич ; [Место защиты: Ин-т Соединенных штатовАмерики и Канады РАН]. – Москва, 2005. – 36 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/immigratsiya-i-immigratsionnaya-politika-v-ssha-1990-e-gody [Евтух В. Б. Историография национальных отношений в США иКанаде (60-70-е гг.) [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1982. - 160 с.]Иммиграция и иммиграционная политика в СИГА [Электронный ресурс] / -Режим доступу: http://www.nauka-shop.com/mod/shop/productID/32092/[Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология,традиции, эволюция. – Киев, 1991; Миграции в Африке. – М., 1994].Кудеярова Надежда Юрьевна Этапы и особенности формированиялатиноамериканских диаспор в США :XIX-XXI вв. [Электронный ресурс]. –Режим доступу: http://ww w.dissercat.com/content/etapy-i-osobennosti-formirovaniya-latinoamerikanskikh-diaspor-v-ssha-xix-xxi-vv [Национальныепроцессы в США. – М., 1973. Национальные меньшинства и иммигранты в современномкапиталистическом мире. – Киев, 1984; Шлепаков А. Н., Евтух В. Б., Шамшур О. В.Буржуазные концепции национальных отношений в развитых капиталистическихстранах. – Киев, 1988; Национальный вопрос за рубежом: правовые формы и практикарегулирования межнациональных отношений. Исследование роли национального факторав политике. – М., 1989; Миграция и мигранты в мире капитала: исторические судьбы исовременное положение. – Киев, 1990; Евтух В. Б. Концепции этносоциального развитияСША и Канады: типология, традиции, эволюция. – Киев, 1991; Социальный обликсовременного западного общества. – М., 1993; Чертина З. С. Этничность в США:теория “плавильного котла” // Американский ежегодник. – 1993. – М., 1994;Михайлов С. П. Этнические миграционные волны и проблемы социально-политическойстабильности. – М., 1995]. 61
 • 62. Кумова С. В. Политические аспекты этнических конфликтов в современнойЕвропе [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. политических наук :23.00.02 / Кумова Светлана Валентиновна ; [Место защиты: Сарат. гос. ун-тим. Н. Г. Чернышевского]. – Саратов, 2006. – 18 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/politicheskie-aspekty-etnicheskikh-konfliktov-v-sovremennoi-evrope [Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США иКанады: типология, традиции, эволюции [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.].Лобанова Е. А. Этнические и расовые отношения в Соединенных ШтатахАмерики: проблемы государственного управления : Ретроспектива исовременность [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. политическихнаук : 23.00.02 / Лобанова, Елена Анатольевна ; [Место защиты: Рос. акад.гос. службы при Президенте РФ]. – Москва, 2004. – 20 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/etnicheskie-i-rasovye-otnosheniya-v-soedinennykh-shtatakh-ameriki-problemy-gosudarstvennogo- [Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Митина И. В. Культурная маргинальность: концепции и процессы : автореф.дис. ... канд. философских наук : 24.00.01 / Митина, Ирина Викторовна ;[Место защиты: Ин-т переподготовки и повышения квалификациипреподавателей социально-гуманитарных наук]. – Ростов-на-Дону, 1997. –22 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/kulturnaya-marginalnost-kontseptsii-i-protsessy [Евтух В. Б. Историография национальныхотношений в США и Канаде (60-70-е годы) [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1982. – 160 с.]Митрофанова С. В. Некоторые аспекты адаптации детей-мигрантов и ихсемей в новой социокультурной среде [Электронный ресурс]/ Ставропольский государственный университет, кафедра теории и практикиуправления образованием. – Ставрополь. – Режим доступу:http://rspu.edu.ru/pageloader.php?pagename=/structure/publishing_centre/collections_of_works/conf4/mitrofanova [Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде:проблемы адаптации // Миграция и мигранты в мире капитала… – Киев, 1990. – С. 172.]Митрофанова С. В. Социально-педагогическая работа школы с семьямивынужденных мигрантов : На материалах Ставропольского края[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. педагогических наук : 13.00.01/ Митрофанова, Светлана Викторовна ; [Место защиты: Ставроп. гос. ун-т]. –Ставрополь, 2002. – 21 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/sotsialno-pedagogicheskaya-rabota-shkoly-s-semyami-vynuzhdennykh-migrantov-na-materialakh-st [Евтух В. Б. Иммигранты виннонациональной среде: проблемы адаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграция имигранты в мире капитала. – Киев, 1990. – С. 172] 62
 • 63. Мулина С. А. Участники польского восстания 1863 года в западносибирскойссылке [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук :07.00.02 / Мулина Светлана Анатольевна ; [Место защиты: Ом. гос. пед.ун-т]. – Омск, 2005. – 23 с. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/uchastniki-polskogo-vosstaniya-1863-goda-v-zapadnosibirskoi-ssylke[Евтух В. Б. Современная этнология в Канаде [Текст] / В. Б. Евтух // Этнология в США иКанаде. - М. : Наука, 1989. – С. 285-311].Назарова Е. В. Эмиграция российской интеллигенции: ее причины итрансформация образа жизни : ретроспективный анализ [Электронныйресурс] : автореф. дис. … канд. социологических наук : 22.00.04. / НазароваЕкатерина Валентиновна ; [Место защиты: Бурятский гос. ун-т]. – Улан-Удэ,2003. – 20 с. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/emigratsiya-rossiiskoi-intelligentsii-ee-prichiny-i-transformatsiya-obraza-zhizni-retrospekt[Евтух В. Б. Иммигранты в инонациональной среде: проблемы адаптации [Текст]/ В. Б. Евтух // Миграции и мигранты в мире капитала. – Киев, 1990. – С. 172]Наулко В. И. Украинская этнологическая наука : современное состояние иперспективы развития [Текст] // Этнографическое обозрение. – 2003. – № 6. –[С. 120 ; С. 121 ; С. 122].Никифоров А. В. Общественно-политическая полемика по вопросу осоциальных последствиях субурбанизации в США во второй половине 40-х -50-е гг. XX в. [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. историческихнаук : 07.00.03 / Никифоров, Александр Вячеславович ; [Место защиты:Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. истор. фак]. – Москва, 2000. – 28 с.Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/obshchestvenno-politicheskaya-polemika-po-voprosu-o-sotsialnykh-posledstviyakh-suburbanizats [Евтух В. Б.Концепции этносоциального развития США и Канады : типология, традиции, эволюция[Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Пригода Н. С. Мультикультурализм как фактор формирования современногообщества [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. философских наук :24.00.01 / Пригода Нина Сергеевна; [Место защиты: Ом. гос. ун-т путейсообщ.] Омск, 2009. – 17 с. Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/multikulturalizm-kak-faktor-formirovaniya-sovremennogo-obshchestva[Евтух В. Б. Концепции этносоциального развития США и Канады: типология,традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Прокушева Н. В. Социальная адаптация беженцев и вынужденныхпереселенцев в современном российском обществе : на материалахРеспублики Бурятия [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.социологических наук : 22.00.04 / Прокушева Наталия Васильевна ; [Местозащиты: Бурят. гос. ун-т]. – Улан-Удэ, 2007. – 24 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/sotsialnaya-adaptatsiya-bezhentsev-i-vynuzhdennykh-pereselentsev-v-sovremennom-rossiiskom-ob [Евтух В. Б. Иммигранты в 63
 • 64. инонациональной среде: проблемы адаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграции имигранты в мире капитала. – Киев, 1990. – С. 172].Сафиуллина И. М. Язык в коммуникативном пространстве этносов[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. философских наук : 09.00.13/ Сафиуллина, Ирина Михайловна ; [Место защиты: Нижегор. гос. пед. ун-т].– Нижний Новгород, 2004. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/yazyk-v-kommunikativnom-prostranstve-etnosov[Евтух В. Регулирование национальных отношений в странах Запада [Текст] / В. Евтух.– М. : Прогресс, 1990. – 210 с.]Скиперских А. В. Легитимация политической власти в России в условияхстановления и развития федеративных отношений : специфика и тенденции[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. политических наук : 23.00.02/ Скиперских, Александр Владимирович ; [Место защиты: Орлов. регион.акад. гос. службы]. – Елец, 2003. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/legitimatsiya-politicheskoi-vlasti-v-rossii-v-usloviyakh-stanovleniya-i-razvitiya-federativn [Евтух В. Регулирование национальныхотношений в странах Запада [Текст] / В. Евтух // Общественные науки. – 1990. – № 6. –С. 159-168].Служак О. Ю. Миграционные процессы на Ставрополье во второй половинеXX века: историко-культурный аспект [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. исторических наук : 07.00.02 / Служак Ольга Юрьевна ; [Местозащиты: Ставроп. гос. ун-т]. – Ставрополь, 2004. – 26 с. Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/migratsionnye-protsessy-na-stavropole-vo-vtoroi-polovine-xx-veka-istoriko-kulturnyi-aspekt [Евтух В. Б. Иммигранты винонациональной среде: проблемы адаптации [Текст] / В. Б. Евтух // Миграция имигранты в мире капитала. – Киев, 1990. – С. 172]Социология межэтнической толерантности [Текст] / отв. редакторЛ. М. Дробижева. – Москва : Из-дво Института социологии РАН, 2003.С. 66:…Ученые из СССР, участвовавшие в дисскусиях и работающие на материалесоветских наций (Ю. Арутюнян, Ю. Бромлей, М. Губогло, Л. Дробижева, В. Евтух,В. Козлов), констатировали относительно устойчивое сохранение пласта этническиокрашенных личностных ценностей и элементов этничности и, одновременно,существенно интегрированных идеологизированных общественных ценностей исимволов (типа “борьба за мир”, “Укрепление обороноспособности”, “моральноездоровье молодежи”)….…Еще тогда мы обращали внимание на роль мощного аппарата пропаганды, в томчисле работавшего через средства массовой информации, “задающего” ценности иконтролировавшего поведение людей через систему директирующих нормативныхсимволов (“дружба народов”, “взаимопомощь”, “интернационализм” и т. д.). Тогдатолерантность в значительной мере была декретированной нормой. … 64
 • 65. Титова Ю. В. Население Кипра: этнические проблемы [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.07 / Титова, ЮлияВладимировна ; [Место защиты: Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова]. –Москва, 2003. – 28 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com /content/naselenie-kipra-etnicheskie-problemy [Евтух В. Б. Музей народного искусства Кипра[Текст] / В. Б. Евтух // Советская этнография. – 1985. – № 6. – С. 91-96]Тоцкий Н. Н. Государственно-правовое регулирование миграционныхпроцессов в Российской Федерации [Электронный ресурс] : автореф. дис. ...канд. юридических наук : 12.00.02 / Тоцкий Николай Николаевич ; [Местозащиты: Ин-т государства и права]. – Москва, 1998. – 26 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/gosudarstvenno-pravovoe-regulirovanie-migratsionnykh-protsessov-v-rossiiskoi-federatsii [Евтух В. Б. Буржуазная концепциясегментированного характера рынка труда в полиэтнических странах [Текст]/ В. Б. Евтух // Зарубежный мир: социально-политические и экономические проблемы.Вып. 13. – Киев, 1987]Трещева Н. В. Типологические особенности заимствованных языковыхединиц : на материале английских заимствований в канадском вариантефранцузского языка [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд.филологических наук : 10.02.19 / Трещева Наталья Васильевна ; [Местозащиты: Воронеж. гос. ун-т]. – Воронеж, 2007. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/tipologicheskie-osobennosti-zaimstvovannykh-yazykovykh-edinits-na-materiale-angliiskikh-zaim [Евтух В. Б. Концепцииэтносоциального развития США и Канады : типология, традиции, эволюция [Текст]/ В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 c.]Федосов П. С. Линейное казачество в освоении степного Предкавказья вконце XVIII – начале XX вв. : по материалам станицы Расшеватской[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. исторических наук : 07.00.02/ Федосов, Петр Стефанович ; [Место защиты: Ставроп. гос. ун-т]. –Ставрополь, 2003. – 33 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/lineinoe-kazachestvo-v-osvoenii-stepnogo-predkavkazya-v-kontse-xviii-nachale-xx-vv-po-materi [Евтух В. Б. Концепция этносоциального развития США иКанады: типология традиций, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух ; АН УССР, Институтсоциальных и экономических проблем зарубежных стран. – Киев : Наукова думка, 1991. –180 с.]Хасанова Г. Ф. Теоретические основы формирования национальнойкультуры личности в системе общего и профессионального образования[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... доктора педагогических наук :13.00.08 / Хасанова Гульнара Фатыховна ; [Место защиты: Казан. гос. пед.ун-т]. – Казань, 1999. – 38 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-osnovy-formirovaniya-natsionalnoi-kultury-lichnosti-v-sisteme-obshchego-i-pro [Евтух В.Б. Концепции этносоциального развития США и 65
 • 66. Канады: типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1991. – 180 с.]Чаптыкова Т. И. Национальная диаспора как объект этносоциологическогоисследования [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. социoл. наук :22.00.01 / Чаптыкова, Татьяна Ивановна ; [Место защиты: Рос. акад. гос.службы при Президенте Рос. Фед.]. – Москва, 1997. – 19 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/natsionalnaya-diaspora-kak-obekt-etnosotsiologicheskogo-issledovaniya [Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады : типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Червонная С. М. Возвращение крымскотатарского народа: проблемыэтнокультурного возрождения. Крымскотатарское национальное движение.Том 4.: 1994-1997 годы / под ред. М. Н. Губогло. – М., 1997 [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://old.iea.ras.ru/books/11_ KRIM4/100320042003_6.htm [Jewtuch, Wolodymyr: Ethnische Minderheiten in der Ukraine// Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. Hrsg.: Guido Hausmann undAndreas Kappeler. – Baden-Baden, 1993. – S. 272-291.]Чертина З. С. Плавильный котел. Парадигмы этнического развития США[Электронный ресурс] / Институт всеобщей истории РАН. - Режим доступу:http://www.fedy-diary.ru/?page_id=6036 [Евтух В. Б. Концепции этносоциальногоразвития США и Канады : nипология, традиции, эволюция. [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.]Чешко С. В. Этнокультурные процессы в резервациях индейцев США всовременный период [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд..исторических наук : 07.00.07 / Чешко Сергей Викторович ; [Место защиты:АН СССР. Ин-т этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая]. – Москва, 1986. –19 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/ content/etnokulturnye-protsessy-v-rezervatsiyakh-indeitsev-ssha-v-sovremennyi-period [Евтух В. Б. Историографиянациональных отношений в США и Канаде [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка,1982. – 159 с.]Штиглиц М. О. Образовательные программы и внешняя политика Канады вовторой половине XX – начале XXI века [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. исторических наук : 07.00.15 / Штиглиц Мария Олеговна ; [Местозащиты: Санкт-Петербургский гос. ун-т]. – Санкт-Петербург, 2007. – 24 с. –Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/obrazovatelnye-programmy-i-vneshnyaya-politika-kanady-vo-vtoroi-polovine-xx-nachale-xxi-veka [Евтух В. Б.Иммиграция и национальные отношения в истории Канады [Текст] / В. Б. Евтух// Проблемы историографии Канады / под ред. Тишкова В. А. – М., 1981. – С. 103-132]Щербина Т. А. Канадо-советские отношения (1942-1953 гг.) : основныетенденции и направления [Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. 66
 • 67. исторических наук : 07.00.03 / Щербина, Таисия Александровна ; [Местозащиты: Ставроп. гос. ун-т]. – Ставрополь, 2004. – 22 с. – Режим доступу:http://www.dissercat.com/content/kanado-sovetskie-otnosheniya-1942-1953-gg-osnovnye-tendentsii-i-napravleniya [Евтух В. Б. Рец. на книгу : Тишкова В. А.,Кошелева Л. В. История Канады [Текст] / В. Б. Евтух // Новая и новейшая история. –1984. – № 2. – С. 192-194]Этнические и расовые отношения в Соединенных Штатах Америки :проблемы государственного управления [Электронный ресурс]. – Режимдоступу: http://bankrabot.com/work/work_3583.html [Евтух В. Б. Концепцииэтносоциального развития США и Канады: типология, традиции, эволюция. [Текст]/ В. Б. Евтух. – Киев : Наукова думка, 1991. – 180 с.]Юрина Е. Н. Личностно-ориентированная технология обучения студентовтехнического вуза иностранному языку [Электронный ресурс] : автореф. дис.... канд. педагогических наук : 13.00.08 / Юрина Елена Николаевна ; [Местозащиты: Ростовский гос. пед. ун-т]. – Ростов-на-Дону, 2001. – 26 с. – Режимдоступу: http://www.dissercat.com/content/lichnostno-orientirovannaya-tekhnologiya-obucheniya-studentov-tekhnicheskogo-vuza-inostranno [Евтух В. Б. Советскаяисториография национальных отношений в Канаде [Текст] / В. Б. Евтух // Изучениенациональных отношений в зарубежных странах (Советская историография) / под ред.Э. А. Баграмова, А. Н. Шлепакова. – М. : Наука, 1985. – С. 178-195]Юрченко И. В. Джазовый свинг: явление и проблема [Электронныйресурс] : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Юрченко ИринаВикторовна ; [Место защиты: Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского]. –Москва, 2001. – 24 с. – Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/dzhazovyi-sving-yavlenie-i-problema [Евтух В. Б. Концепция этносоциальногоразвития США и Канады : типология, традиции, эволюция [Текст] / В. Б. Евтух. – Киев :Наукова думка, 1991. – 180 с.] 67
 • 68. Allworth Edward. The Tatars of Crimea: Return to the Homeland: Studies and Documents Duke University Press, 1998 – 380 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=srR_4d3 mjTAC&printsec=frontcover&hl=uk&source= gbs_ge_ summary_r&cad =0#v=onepage&q&f=falseP. 309:P. 315:Bakirov Vil S., Kizilov Alexandr I., Kizilova Kseniya. Hungarians in ContemporaryUkraine: Identities and Representations. V. N. Karazin Kharkov NationalUniversity, Kharkov, Ukraine. Slovak Journal of Political Sciences, Volume 11,2011, No. 3 [Electronic resource]. – Mode of access : http://revue.kpol.ff.ucm.sk/rocnik-11/cislo-3/bakirov.pdf 68
 • 69. P. 232:…the 2003 opinion poll of ethnic groups in Ukraine fulfilled under the head of ProfessorVolodymyr Yevtukh (Taras Shevchenko Kyiv National university) and Professor Vicky Hesley(the University of Iowa, USA)…Bohatyrets Valentyna. Accomplishments of Ukrainian Canadians in a PolyethnicCountry of Tolerance and Diversity / Valentyna Bohatyrets. – Yuriy Fed’kovychChernivtsi National University, Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/period_vudannia/statti2012/Valentyna%20Bohatyrets.pdf [Евтух В. Концепции этнонационального развития США и Канады:типология, традиции, эволюция / Владимир Евтух. – К. : Наук. думка, 1991. – 176 с.] Bergner Christoph, Weber Matthias (Hg.): Aussiedler- und Minderheitenpolitik in Deutschland. Bilanz und Perspektiven. Schriften des Bundesinstituts fir Kultur und Geschichte der Deutschen im ?stlichen Europa R.Oldenbourg Verlag [Electronic resource]. – Munchen 2009. – Mode of access : http://www.bkge. de/down load/1-310_Aussiedlerpolitik.pdf [Jewtuch, Wladimir / Suglobin, Sergej / Samborskaja, Janina (1992): Deutsche in der Ukraine: Status, Ethnos und Orientierung. Ergebnisse einer Befragungsstudie. Hg. vom Osteuropa-Institut. M?nchen. (=Forschungsprojekt „Deutsche in der Sowjetunion und Aussiedler aus der UdSSR in der Bundesrepublik Deutschland“, Arbeitsbericht 7).]Blair A. Ruble. Kyivs Troeshchyna: An Emerging International MigrantNeighborhood. – Nationalities Papers, Vol. 31 No. 2, June 2003: [VolodymyrVolovich, Volodymyr Yevtukh, Vladimir Popovich, Vasiliy Kousherec, andKonstantin Korzh, Transit Migration in Ukraine (Geneva: InternationalOrganization for Migration, 1994), pp. 12–13.] [Electronic resource]. – Mode ofaccess: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905990307124 69
 • 70. Bredies Ingmar and Umland Andreas . Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? (Soviet and Post-Soviet Politics and Society 12) (German and English Edition) (Stuttgart, Germany, 2005) [Electronic resource]. – Mode of access : http: //www.amazon.com/Anatomie-Orange-Revolution- Ukraine-Parlamentarismus/dp/3898215245/ref= sr_1_3 ?s=books&ie= UTF8&qid=1339762510&sr=1-3&keywords =volodymyr+yevtukh#reader_3898215245…Profil und Motive der Revolutionsbewegung Volodymyr Yevtukh Die…... 107 Yevtukh, Volodymyr B. /u.a. (2004): Etnonacionalna struktura……ORANGE REVOLUTION 229 Die Autoren Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh is…... Zuletzt hat er an dem Sammelband Volodymyr Yevtukh (Hrsg.): Pomera……des Volksaufstandes vom Herbst 2004. Volodymyr Yevtukh untersucht in d…... Vorwort Einleitung 13 Volodymyr Yevtukh 15 Der Orange Geist der Fre…die ukrainischen Autoren des vorliegenden Bandes (z.B. Jevtuch/Yevtukh). .…Autoren Ausdruck findet. In der Einleitung pr?sentiert Volodymyr Yevtukh …Bredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.alphamusic.de/shop/home/artikeldetails/zur_anatomie_ der_orange_revolution_in_der_ukraine_soviet_and_pos/ingmar_bredies/ISBN3-89821-524-5/ID6998572.htmlBredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.infibeam.com/Books/zur-anatomie-der-orange-revolution-der-ukraine-wechsel-ingmar-bredies/9783898215244.html#newUsedBooksBredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://store.obreey.com/rus/books/1074452 70
 • 71. Bredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://buchhandel.de/default.aspx?strframe=titelsuche&caller=vlbPublic&nSiteId=11&Func=Search&stichwort=YevtukhBredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.shopwiki.de/l/Floristen-in-der-UkraineBredies Ingmar. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel desElitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.bilandia.de/Zur-Anatomie-der-Orange-Revolution-in-der-Ukraine/buecher/bu/9783898215244…Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Bredies Ingmar and Umland Andreas. Zur Anatomie der Orange Revolution in derUkraine: Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus?[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ebay.de/itm/BUCH-Anatomie-Orange-Revolution-Ukraine-Wechsel-Elitenregi-/160833857938?pt=Sach_Fachb%C3%BCcher&hash=item257271e992Beschreibung… Die Orange Revolution hat in der Ukraine einen umfassenden Proze? gesellschaftlicherReorganisation in Gang gesetzt. Im vorliegenden Band wird dieses folgenreiche Ereignis vorallem aus institutionentheoretischer Perspektive als ?bergang vom Superpr?sidentialismus zueinem st?rker parlamentarisch orientierten Regierungssystem gekennzeichnet. Dabei geht esinsbesondere um die gesellschaftlichen und politischen Bestimmungsfaktoren desVolksaufstandes vom Herbst 2004. Volodymyr Yevtukh untersucht in der EinleitungAntriebskr?fte, Motivationen und Erwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. KyryloGalushko hinterfragt die Kompatibilit?t von politischer Tradition und Kultur in Hinblick aufdie schrittweise Errichtung einer parlamentarischen Demokratie. Inwieweit l??t sich diesesOrdnungsprinzip aus bisherigen Erfahrungswerten der Ukraine herleiten Der Beitrag vonSarah Whitmore widmet sich der internen Entwicklung und Organisationsstruktur desukrainischen Parlaments seit der Unabh?ngigkeit, worin die Ursachen der bisherigenMarginalisierung der Verchovna Rada im Institutionensystem der Ukraine vermutet werden.Abschlie?end diskutiert Ingmar Bredies die Frage nach einer neuen Parlamentskultur unterden Abgeordneten der Verchovna Rada als Bedingungsfaktor der Orange Revolution. … 71
 • 72. Bukkvoll Tor. Ukraine and European Security. – Continuum International Publishing Group, London: Royal Institute of International Affairs, 1997. – 129 p. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books .google. com.ua/books?id=eieDJoACc1YC&printsec= frontcover &vq=Yevtukh&hl=uk&source= gbs_ge _summary_r& cad=0#v=onepage&q= Yevtukh&f=falseP. 43:… This definition of the Ukrainian nation was not challenged by the Kuchma administration.Under Kuchma less emphasis was laid on ethnic Ukrainian national revival, but theunderstanding of the Ukrainian nation remained basically the same. The minister fornationalities, Volodymyr Yevtukh, affirmed in June 1996 that he conceives of the nation as apolitical and not an ethnic concept: “And this means that there has to be an ethnic corearound which circle the representatives of other nationalities. The only such core for us is theUkrainian people. In this situation, the national idea becomes, as the Americans say,mainstream – that is, the main current into which all the smaller currents of the othernationalities are included”…Burdiak Vira. Influence of Ethnic Stereotypes on the Development of PoliticalRelations in the Balkans, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University,Ukraine. „Codrul Cosminului”, XVI, 2010, No. 2, p. 147-157 [Electronicresource]. – Mode of access : http://atlas.usv.ro/www/codru_net /CC16/2/stereotypes.pdfP. 148:… A lot of foreign and Ukrainian scientists have paid attention to the issues connected withethnic political studies. In Ukraine the research is conducted by the following prominentscientists: I. Burkut , V. Yevtukh[В. Євтух, Етнополітика в Україні: правничий такультурологічний аспекти [V.Yevtukh, Ethnic Policy in Ukraine: Legal and Cultural Aspects],Київ, Видавництво УАННП „Фенікс”, 1997, 215 с.], I. Kresina, O. Lanovenko, L.Nagorna,M. Obushnyi. … 72
 • 73. Canadian Slavonic papers, Том 37. – Canadian Association of Slavists, 1996 [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id= D0KaAAAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk &sa=X&ei=OBMAUK6yMMqaiAfs9u32DQ &redir_ esc=y …Roman Solchanyk is very informative on "Regionalism and Nationalism in Ukraine," pp. 249-71. He also deals with the deteriorating relations between Yeltsins Russia and Kravchuks Ukraine. Volodymyr Yevtukh, "Ethnic Minorities in Ukraine ... Charles King, Neil Melvin. Nations abroad: diaspora politics and international relations in the former Soviet Union. – Westview Press, 1999 – 254 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google. com.ua/books?id= PRVpAAAA MAAJ&q=Yevtukh& dq= Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei= uBUDUN2sFcKsrAe FnpmPBg&redir_esc=yP. 131: 73
 • 74. Columbus Frank H. Central and Eastern Europe in Transition [Electronic resource] Vol. 1. Nova Publishers, 1998 – 245 р. – Mode of access : http://books.google. com.ua/books?id=61RhUZYR cz0C&printsec=frontcover &vq=Yevtukh&hl= uk&source=gbs_ge_summary_r&cad= 0#v= onepage &q=Yevtukh&f=falseP. 232:P. 237:Current Politics and Economics of Russia. Nova Science Publishers, 1997[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com. ua/books?id=X3MnAQAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=WPQCUJ3ZBtGqrAf-mcyNBg&redir_esc=yP. 63: 74
 • 75. P. 68:Curriculum Vitae Vicki L. Hesli, Department of Political Science, University ofIowa, Iowa City, Iowa.Paper presented at the American Political ScienceAssociation annual meetings in Chicago, September 2004, (Hesli and VolodymyrYevtukh) “Race and Inequality in Post-Soviet Transitions” [Electronic resource]. –Mode of access: http://works.bepress.com/vicki_hesli/cv.pdfDeutsche Gesellschaft fur Osteuropakunde. Osteuropa, Том 48, Випуск 1. –Deutsche Verlags-Anstalt, 1998 [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id=0soaAQAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&source=bl&ots=tkrv2PKUme&sig=u6isM_pdFYFGBdj2mSmaBxYCIPU&hl=uk&sa=X&ei=ZQoAUIaxH4ey8QSM88CLCA&redir_esc=yP. 41:Documenti. National Identity. Sigita Zankovska-Odina: The Situation of Roma inLatvia...52. Volodymyr Yevtukh: Roma in Ukraine: Ethnodemographicaland[Electronic resource]. – Mode of access: http://waatp.it/people/sigita-ginevica/ 75
 • 76. Drohobycky Maria. Crimea: Dynamics, Challenges and Prospects / Maria Drohobycky. – Lanham: Rowman & Littlefield, 1995. – 257 p [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=I-oHNmg ViH8C&pg=PR5&lpg=PR5&dq=Volodymyr+Yevtoukh&s ource=bl&ots=Hroa3Lz77M&sig=rPCxY4wfLwrAn_hpqclm naw0-rg&hl=uk#v=onepage&q= Volodymyr%20Yevtoukh &f=falseP. 69:P. 85:Eine neue Gesellschaft in einer alten Stadt – Erinnerung und Geschichtspolitik inLemberg anhand der Oral History, Gesamtbibliographie und Interviewverzeichnis[Electronic resource]. – Mode of access : http://homepage.univie.ac.at/philipp.ther/lemberg/bibliografie.html [Jewtuch, Wolodymyr (1993): „EthnischeMinderheiten in der Ukraine” In: Hausmann, Guido/Kappeler, Andreas (Hrsg.): Ukraine:Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. Baden-Baden, 272-291.] 76
 • 77. Fafos forskning på migrasjon, arbeidsvandring og integrering, Nr 07/11 –01.07.2011 Nyhetsbrev [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.fafo.no/pro/Nyhetsbrevarkiv_tema_migrasjon/0711.pdfMigrasjon, sosial inklusjon og special needs education i Ukraina. Fafo hadde 22. juni besøk avDr Volodymyr Yevtukh som er direktør for Institute for Sociology, Psychology and Managementved National Pedagogical Dragomanov University i Kiev, og tidligere minister for Nationalitiesand Migration (1995-97) i Ukraina. I den anledning ble det arrangert et seminar der Dr Yevtukhpresenterte noe av sitt arbeid, og diskuterte migrasjon, sosial inklusjon og special needseducation med seminardeltakerne. Feischmidt Margit. Ethnic Relations in Eastern Europe: a selected and annotated bibliography. 77
 • 78. Friemann Andrea. Interessenlagen Im Nationsbildungsprozess Der Ukraine/ Andrea Friemann. – GRIN Verlag, 2002 [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id=r5jZHPWeWYEC&pg=PA13&lpg=PA13&dq=Wolodymyr+Jewtuch&source=bl&ots=c_u-39FfZI&sig=7i2JeLGUeOpt3udW3lXeqEHaAYI&hl=uk#v=onepage&q=Wolodymyr%20Jewtuch&f=falseS. 4:S. 13: Gabrielson Tatiana Nikolayevna. Propaganda of Romani Culture in Post-Soviet Ukraine. Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Texas at Austin, May 2006 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.lib. utexas.edu/etd/d/2006 /gabrielsond32139 /gabrielsond 32139.pdfP. 25:…“a state in the process of transformation from totalitarian to quasi-democratic” …(Yevtukh,2002, p. 206). 78
 • 79. P. 27-28:… Underscoring the significant external impact on ethnopolitics in Ukraine, such asUkraine’s European choice, Yevtukh (2002) listed the forms of interethnic conflict regulationUkraine was bound to consider, such as the affirmative action programs. Such consideration,according to him, was made due to the growing activity of ethnic movements and the increasedrole of the ethnic factor in international relations, in particular with multiethnic states inEurope (pp. 205-207). Overall, Ukraine’s ethnosocial development was characterized as themainstream integrating type, whereby the ethnic groups integrated into Ukrainian socialcontext while preserving their ethnocultural uniqueness (p. 194). The notably high level oftolerance in interethnic relations in Ukraine allowed Yevtukh to predict the establishment ofinterethnic solidarity in the future, consolidating the multiethnic Ukrainian society andremoving the conflict engendering causes in interethnic relations (pp. 195-196). However, todate instances of ethnic hostility were reported against Jews, Crimean Tatars, Roma, and toan even greater extent the immigrants from the countries of Africa, Southeast Asia, and theMiddle East (p. 199). Recent sociological research showed “a certain drop in the overall highlevel of tolerance,” a shift from interethnic tolerance to exclusiveness and to a certain degreeto xenophobia, as well as a 15% increase of isolationist preferences among the citizens ofUkraine (p. 206). This highlighted the urgency to develop a system of tolerance cultivation ininterethnic relations, or measures that provided substantial knowledge about the interactingsides, through publications on the history and culture of ethnic communities, inclusion ofcourses on history and culture of these communities in school curricula, and joint multiethniccampaigns at the national and regional levels (p. 206). Another important factor of theconflict-free development of Ukrainian multiethnic society was the decentralization of power,in particular the participation of ethnic community representatives in the decision-makingprocess in ethnonational domain (p. 208). The decentralized model of ethnonationaldevelopment could prove effective for Ukraine due to the predominantly dispersed ethniccommunities, in particular those of Romani people. …P. 324-325:Yevtukh, V. (2002). Mizhetnichnyi konflikt u suspil’nomu rozvytku polietnichnykh krain.[Interethnic conflict in the social development of multiethnic countries]. In O. Maiboroda (Ed.),Spryannya poshyrennu tolerantnosti u polietnichnomu suspil’stvi [Promoting tolerance inmultiethnic society]. – Kyiv, Ukraine: Fond Evropa XXI.GESIS-Themenheft "Roma in Central and Eastern Europe". Datum: Donnerstag, 7.Januar 2010 15:44:13 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.osteuropa-netzwerk.de/oe_mit/2010_01_08/mi_2010_01_08.txt…Zur Ausgabe beigetragen haben Sławomir Kapralski, Anikó Bernát, Zdeněk Uherek,Joachim Krauß, Ion Duminica, Alexey Pamporov, Suzana Ignjatovic, Alenka Janko Spreizer,Trajko Petrovski, Tadas Leončikas, Sigita Zankovska-Odina und Volodymyr Yevtukh. … 79
 • 80. Hermes Christoph. Revolution und Demokratisierung? Zur Orangen Revolution in der Ukraine. GRIN Verlag [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.google.com.ua /books?id=XjRlT5ZcdQMC &printsec=frontcover&hl=uk&source=gbs_ge_ summary_ r&cad=0#v=onepage&q&f=falseP. 5: 80
 • 81. P. 6:P. 8: 81
 • 82. Hermes Christoph. Revolution und Demokratisierung? Zur Orangen Revolution inder Ukraine. Hausarbeit, 2006, 21 Seiten [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.grin.com/de/e-book/121275/revolution-und-demokratisierung-zur-orangen-revolution-in-der-ukraineSeite 6: 82
 • 83. Holley E. Hansen & Vicki L. Hesli. National Identity: Civic, Ethnic, Hybrid, and Atomised Individuals. Europe-Asia Studies. Vol. 61, No. 1, January 2009, 1– 28. University of Iowa [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.scribd.com/doc /36290616 /Identita-nazionale … The authors acknowledge the assistance of Volodymyr Yevtukh who supervised the interviewsconducted in Ukraine. The research was organised by Vicki Hesli, principle investigator on a grantfunded by the U.S. State Department. A previous version of this article was presented at the MidwestPolitical Science Association Annual National Conference in Chicago, April 2005…Holley E. Hansen & Vicki L. Hesli. National Identity: Civic, Ethnic, Hybrid, andAtomised Individuals. Europe-Asia Studies. Vol. 61, Issue 1, 2009, pages 1–28.[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09668130802532894 Hoskova M. Die rechtliche Stellung der Minderheiten in der Ukraine // Das Minderheitenrecht europaeioscher Staaten. Teil 2 / Frowein J. A., Hoffman R., Oeter S. – Berlin, Heilderberg, New York, London, Paris, Tokyo, Barcelona, Budapest: Springer-Verlag, 1994. S. 367: … Trotz des umfangreichen Katalogs der individuellen sowie der kollektivenRechte scheinen Zweifel an der Einschaetzung angebracht zu sein, dass “… die neue Regelung also sozusagen zur Wiedergeburt einer Form von ethnischer Selbstverwaltung fuehrt: schon 1926 gab es in der Ukraine 12 nationale (deutsche, bulgarische, russische, polnische) Kreise und 600 Dorfraete.” Die Zustaendigkeit der Kommissionen beiden lokalen Sowjets sowie die beratende Funktion der Organe bei diesen Sowjets bleibt nachdem Gesetz noch ziemlich ungewiss. Die genaue Form der “Selbstverwaltung” wirdwahrscheinlich spaeter durch die Verfassung und nicht durch einfaches Gesetz bestimmtwerden. … [Jevtuch V. Zur Lage der ethnische Minderheiten in der Ukraine // OestereichischeOsthefte. – 1993. –№ 35. – S. 252.] 83
 • 84. Hrytsenko Oleksandr. Imagining the Community: Perspectives on UkrainesEthno-cultural Diversity. – Nationalities Papers, Vol. 36, No. 2, May 2008[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00905990801934280...There is also a school of ethno-sociologists centred on Volodymyr Yevtukh and theDepartment ...Yevtukhs definition is obviously much narrower, more concrete andinstrumental than the all ...Institute of Human rights and prevention of extremism and xenophobia. Articles.October 4, 2011 [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.ihrpex.org/en/article/1508/immigration_could_help_the_economy_of_ukraine… Immigration could help the economy of Ukraine: The Director of the Institute of Sociologyof the M. Dragomanov National Pedagogical University Volodymyr Yevtukh says that about400 students from China study in their higher school. He pays attention to the fact that theChinese students pay more for education than the other ones together. Yevtukh complains thatless and less of them arrive each year, because Poland and Germany gives them possibility toobtain higher education free of charge. In case of Germany, according to Yevtukh’s words,Chinese specialists, having obtained higher education, work on German enterprises……Strengthening of xenophobia. Not only the professor Volodymyr Yevtukh pays attention tothe strengthening of xenophobia in Ukraine, but the foreign researchers as well.Interethnic Relations, Minority Rights and Security Concerns: a Four-CountryPerspective (Ukraine – Moldova – Romania – Hungary) Project, supported by theEast East: Partnership Beyond Borders Program, International RenaissanceFoundation, Fundatia Soros – Moldova, Soros Foundation Romania [Electronicresource]. – Kyiv, 2008. – Режим доступу: http://www.gsbs.org.ua/wp-content/uploads/December_2008.pdfP. 30… Although having quite impressive numeric majority of the “titular ethnos” (ethnicUkrainians now constitute 77,8 % of the whole population), Ukraine at the same time is ahome to over 130 other ethnicities widely differing in size, sense of common ethno-culturalidentity, commitment to its preservation and development, political and social agenda etc.However, according to prominent Ukrainian sociologist and ethnologist Volodymyr Yevtukh,only a few of them have distinct common characteristics and ability to self-organise in such away as to influence the state affairs and domestic – sometimes also foreign – policies. … 84
 • 85. P. 30… However, according to prominent Ukrainian sociologist and ethnologist VolodymyrYevtukh, only a few of them [ethnic minoritiess] have distinct common characteristics andability to self-organise in such a way as to influence the state affairs and domestic – sometimesalso foreign – policies. … Jakubowski Andrzej. Struktura etniczna współczesnej Ukrainy (Andrzej Jakubowski. The ethnic structure of contemporary Ukraine) / Andrzej Jakubowski // Facta Simonidis. – 2008. – № 1 (1): [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.pwszzamosc.pl/public /attachments/ 154_facta_simonidis.pdf P. 102: … Zjawisko to przez ukraińskich badaczy nazywane jest „etnicznym renesansem”, bądź „etnicznym przebudzeniem”… [W. B. Jewtuch, W. P. Troszczyns’kyj, Etnonacional’na struktura suczasnoho ukrajins’koho suspil’stwa: dejaki aspektysystemnoho baczennja jiji rozwytku, w: Etnonacional’na struktura ukrajins’koho suspilstwa.Dowidnyk, Kyjiw 2004, s. 15-25; W. Romancow, W. Jewtuch, W. P. Troszczyns’kyj i in.,Etnopolityczna struktura ukrajinskoho suspilstwa. Dowidnyk, Kyjiw 2006, s. 12-16.]P. 112:… Ukraińska Cerkiew Prawosławna Patriarchatu Moskiewskiego (w kt?rej liturgiaprowadzona jest w języku cerkiewno-słowiańskim i rosyjskim), Ukraińska CerkiewPrawosławna Patriarchatu Kijowskiego (językiem liturgii jest język ukraiński i cerkiewno-słowiański) i Ukraińska Autokefaliczna Cerkiew Prawosławna (język ukraiński) …[W. Jewtuch, Etnopolityka w Ukrajini. Dokumenty ta materiały, Kyjiv 1998, s. 49].P. 114:… Przy parafi ach otwierane są ponadto niedzielne szkoły i kursy religijne, zapewniony jestdostęp do literatury religijnej w języku ojczystym, niezwykle często msze prowadzone sąr?wnież przez duchownych pochodzących z historycznych ojczyzn danych mniejszości (np. na340 księży Kościoła Katolickiego, 240 jest obywatelami Polski) … [W. Jewtuch, Etnopolityka wUkrajini. Dokumenty ta materiały, Kyjiv 1998, s. 49].P. 116:… Pomimo og?lnie pozytywnej oceny ukraińskiej polityki oświatowej wobec mniejszościnarodowych oraz dostępu ich przedstawicieli do nauki w języku ojczystym, W. Jewtuchwskazuje na kilka podstawowych problem?w, takich jak niedostateczne nakłady na 85
 • 86. podręczniki (choć tylko w latach 1997-2000 na Ukrainie wydano blisko 170 tytułówpodręcznik?w, rozm?wek i książek dla dzieci w językach 19 mniejszości narodowych) oraz złeterytorialne rozmieszczenie szkół i ośrodk?w kultury mniejszości narodowych. Niespełnionepozostają r?wnież rzeczywiste potrzeby mniejszości narodowych w przygotowaniu kadrwładających językami mniejszości … [W. Jewtuch, Pro nacionalnu ideju, etniczni menszyny,mihraciji, Kyjiw 2000, s. 55].P. 117:… Wydziały literatury w językach mniejszości narodowych (bez języka rosyjskiego) istnieją w367 bibliotekach publicznych na Ukrainie, a zgromadzony przez nie księgozbi?r liczyodpowiednio: 354 tys. pozycji w języku mołdawskim, 100 tys. w języku rumuńskim, 12,8 tys. wjęzyku krymskotatarskim i 12,1 tys. w języku bułgarskim … [Etnicznyj dowidnyk…, red.W. Jewtuch, s. 113-115.]P. 117:… Ponadto istnieje 30 teatr?w rosyjskich i 36 ukraińsko-rosyjskich … [W. Jewtuch,Etnopolityka w Ukrajini…, s. 45.]P. 118:…to na początku 2003 roku ich liczba wzrosła już do 188… [W. B. Jewtuch,W. P. Troszczyns’kyj, Etnonacional’na struktura ..., s. 16].P. 119:… Prace głównej wyspecjalizowanej redakcji wspierają regionalne wydawnictwa: „Tawria”,„Sicz”, „Karpaty”, „Kameniar”, „Majak”, „Prapor” oraz „Donbas”, składające się napaństwowy system zaspokojenia potrzeb mniejszości narodowych w tej sferze, funkcjonującyna podstawie przyjmowanego każdego roku Państwowego programu odrodzenia i rozwojuoświaty mniejszości narodowych … [W. Jewtuch, Pro nacionalnu ideju…, s. 54; W. Jewtuch,Etnopolityka w Ukrajini…, s. 43].Journal of Ukrainian Studies. Canadian Institute of Ukrainian Studies, 2003.[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=Bv0VAQAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=ytYCUP7pH6zMmAWGh7XsCQ&redir_esc=yP. 204: 86
 • 87. P. 210:Lenard J. Cohen. Canada in the Soviet elite mindset: a case of "new politicalthinking". – University of Toronto, Centre for Russian and East European Studies,1989. – 110 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=7qJxAAAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=kwcDUIHIEKb3mAX8rMDrCQ&redir_esc=yP. 12: Keen Mike Forrest and Mucha Janusz. Sociology in Central and Eastern Europe: Transformation at the Dawn of a New Millennium (Controversies in Science). – Praeger, 2003. – 254 р. [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.amazon.com/Sociology-Central- Eastern-Europe-Transformation/dp/0313318026/ref =sr _1_5?s =books&ie=UTF8&qid=1339762510&sr=1-5& keywords=volodymyr+yevtukh#reader_0313318026 87
 • 88. P. 183 :…a disadvantage. The work of so-P. 231P. 233 88
 • 89. P. 249Keen Mike Forrest and Mucha Janusz Sociology in Central and Eastern Europe:Transformation at the Dawn of a New Millennium (Controversies in Science). –Praeger, 2003. – 254 р. [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?ei=ttn_T6-5IJCK8QSPv7iTCA&h l=uk&id=oRG5AAAAIAAJ&dq=Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchorKulyk Volodymyr. Revisiting A Success Story: Implementation of theRecommendations of the OSCE High Commissioner on National Minorities toUkraine, 1994-2001. – Hamburg: Centre for OSCE Research, Institute for PeaceResearch and Security Policy at the University of Hamburg, 2002 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.core-hamburg.de/ documents/32_CORE_Working_Paper_6.pdfTable 1.1. Most populous ethnic groups in Ukraine, according to the 1989 census [Yevtukh,Volodymyr 1995, The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea, in: Maria Drohobycky (Ed.),Crimea – Dynamics, Challenges, and Prospects, Lanham / London, pp. 69-85. (MariaDrohobycky cites Volodymyr Yevtukh in her work), p. 70.] 89
 • 90. … The main consequence of the Soviet policy of merging the nations was, however, as inmany other republics of the USSR, the radically increasing presence of Russians. They firstappeared in the eastern and southern regions four hundred years ago, but only started movingin large numbers with the rapid industrialisation of the late nineteenth century. Theirpercentage of the population of Ukraine in 1989 was almost three times as high as in 1926.The absolute number grew even more rapidly, amounting to 11.4 million inhabitants in 1989.As Ukraine was both one of the most attractive regions for voluntary migration of Russiansand an object of the regime’s effort to strengthen their internationalist role, Russians arecurrently present in all parts of the country. However, nearly two thirds of them live in theeastern and southern regions, where they constitute sizeable minorities of 20 to 45 per cent.Most big cities are situated in these regions, and the urbanisation rate of Russians, 88.0 percent in 1989, is considerably higher than that of Ukrainians…. [ Yevtukh, Volodymyr et al.(Eds.) 1996, Etnichnyi dovidnyk. Pt. II. Etnichni menshyny Ukrainy, Kyiv, pp. 103ff]… The policy of ever-increasing Russification, which as early as the 1930s had destroyed theeducational and cultural institutions of Ukraine’s non-Russian minorities and was since thengradually undermining those of Ukrainians, was quite favourable for the Russians. Theireducational and cultural demands were met to a higher degree than those of the titular nation.Not only were there ever more Russian language schools, institutions of higher education,books, newspapers, TV and radio programmes and movies and theatres in Ukraine, but onecould also consume cultural products from Russia. As a result of the urbanisation rate andcultural conditions, the Russians in Ukraine had a considerably higher educational level thanthe Ukrainians, and hence higher representation in spheres of social prestige. … [Yevtukh etal. (Eds.) 1996, pp. 109ff]Table 2.1. Most populous ethnic groups of Crimea, according to the 1989 census …[Yevtukh,Volodymyr 1995, The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea, in: Maria Drohobycky (Ed.),Crimea – Dynamics, Challenges, and Prospects, Lanham/London, pp. 69-85.(Maria Drohobyckycites Volodymyr Yevtukh in her work), p. 72]… Lack of virtually any ethno-cultural institutions in the areas of deportation resulted in lackof knowledge of Crimean Tatar. This is especially the case among young people, most ofwhom are more fluent in Russian. However, their highly developed ethnic identity has causedan overwhelming majority of the Tatars to declare their mother tongue the traditionallanguage of their people (93.3 per cent in the 1989 census). … [ Yevtukh, Volodymyr 1995, TheDynamics of Interethnic Relations in Crimea, in: Maria Drohobycky (Ed.), Crimea – Dynamics,Challenges, and Prospects, Lanham/London, pp. 69-85.(Maria Drohobycky cites VolodymyrYevtukh in her work), pp. 79ff]… Even though no quota system was applied, the percentage of minority deputies was, inmany cases, higher than their group’s share in the whole population. In this regard,minorities living compactly were in a privileged position, while those predominantly dispersedoften appeared to be considerably under-represented. … [Yevtukh, V. B., Etnopolityka vUkraini: pravnychyi ta kulturolohichnyi aspekty. – Kyiv, 1997. – pp. 41f]… Finally, the mutual protection of respective minorities’ rights has been stipulated inUkraine’s basic treaties with several states, including Russia, as a major aspect of bilateral co-operation. … [Yevtukh, V. B., Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi ta kulturolohichnyi aspekty. –Kyiv, 1997. – pp. 39ff] 90
 • 91. … In order to promote the implementation of the declared rights of minorities, standingcommittees on inter-ethnic relations were established in the Verkhovna Rada and inrepresentative bodies at all levels. When elected to one of these bodies, minority members oftenchoose to join such a committee in order to be able to lobby for their groups more effectively,thus preventing the committees from taking a nationalising stance. In 1998, the parliamentestablished an office for the Commissioner on Human Rights (ombudsman), but theincumbent commissioner did not seem to pay much attention to ethnic problems. Within theexecutive, the State Committee on the Matters of Nationalities and Migration was formed andput in charge of the co-ordination of various ministries’ efforts aimed at meeting the demandsof minorities. Its tasks also included the elaboration of draft legislative and normative acts, aswell as monitoring the implementation of valid ones. In early 2000, the committee was reducedto a department within the ministry of justice but then was restored as a separate structuralunit within the government two years later. The law on national minorities also provided forestablishing a council of minority associations’ representatives to act as an advisory bodyunder the state committee. The council serves as a channel of communication between thegovernment and minority associations, as well as to co-ordinate their activities. Additionally,several intergovernmental bodies were established in accordance with the above-mentionedbilateral treaties. … [Yevtukh V. B., Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi ta kulturolohichnyiaspekty. – Kyiv, 1997. – pp. 50f, 164ff]… For the text of a law on the national-personal autonomy for the minorities, which wasadopted in January 1918, see: [Yevtukh, V. B., Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi takulturolohichnyi aspekty. – Kyiv, 1997. – pp. 131-132]… Many groups have organised cultural associations, held state-supported conferences andfestivals, and published newspapers and books. A specialised state publishing house issuedhundreds of book titles in more than 20 minority languages. Television and radio programmeswere introduced in several languages on the national level, as well as in regions with compactminority settlements. In addition to full-time state-supported schools with Russian, Romanian,Hungarian and Polish languages of instruction, which were mostly inherited from the Sovietperiod, schools teaching, either fully or partially, in Crimean Tatar, Hebrew, Slovak andBulgarian have appeared. The above-mentioned languages, as well as other minoritylanguages, are taught as subjects, and a large number of Sunday schools have beenestablished. Furthermore, various religious confessions have held church services in minoritylanguages. Many local religious communities, where membership consisted mostly ofminorities, were given back the church buildings that had been confiscated by the Sovietregime, and a number of priests were invited from respective kin-states. The Ukrainianauthorities have not prevented minority members from pursuing contacts with their ethnichomelands (the law on minorities specifically sets out this right). … [Yevtukh, V. B.,Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi ta kulturolohichnyi aspekty. – Kyiv, 1997. – pp. 42-50]Kranz Jerzy. Law and Practice of Central European Countries in the Field ofNational Minorities Protection After 1989 / Jerzy Kranz, Herbert Küpper. – Centerfor International Relations: Warszawa, 1998. – 281 p [Electronic resource]. –Mode of access : http://csm.org.pl/fileadmin/files/Biblioteka _CSM/Ksiazki/1998/National%20Minorities%20Law%20and%20Practice%201998%20CSM.pdf 91
 • 92. P. 248-266:… Volodymyr Yevtoukh. National Minorities in Ukraine: Status, Rights, Prospects. …Kulyk Volodymyr. The Politics of Ethnicity in Post-Soviet Ukraine: BeyondBrubaker. Journal of Ukrainian Studies 26, nos.1–2 (Summer–Winter2001)[Electronic resource]. – Mode of access : http://ipiend.gov.ua/uploads/docs/Kulyk-JUS-2001.pdfP. 204:… In Crimea, which was transferred to Ukraine in 1954, a decade after the deportation of itsindigenous people, the Crimean Tatars, Russians have constituted a clear majority (sixty-seven percent in 1989), while Ukrainians (25.8 percent) have had virtually no Ukrainian-language institutions and thus have been subject to mass-scale Russification … [VolodymyrYevtukh, “The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea,” in Crimea–Dynamics, Challenges,and Prospects, ed. Maria Drohobycky (Lanham: Rowman and Littlefield, 1995), 72].P. 210:… On the other hand, the state’s attitude towards cultural diversity has been quite favourable.The law on national minorities, adopted in June 1992, has ensured them the right to national-cultural autonomy, including the learning of minority languages in educational institutionsrun either by the state or ethnic associations, as well as the funding of various culturalactivities from the state budget.The law,which has been highly approved by Westernexperts,recognizes both the individual rights of citizens choosing to belong to non-Ukrainianethnic groups and the collective rights of minorities. Despite insufficient funding andbureaucratic obstacles, the cultural life of many ethnic groups has expanded significantly, andthe Ukrainian-Russian dichotomy of the last six Soviet decades has been replaced bysomething like the cultural diversity of the 1920s. Contrary to Brubaker’s expectations, thestate made virtually no attempt to impede minority contacts with the irrespective kin-states. …[Ibid., sec. 1.4. Compare V. B. Ievtukh[Yevtukh], Etnopolityka v Ukraini: Pravnychyi takulturolohichnyi aspekty [Kyiv, 1997], 42–50]. KuzioTaras and Umland Andreas. Ukraine – Crimea – Russia: Triangle of Conflict (Soviet and Post-Soviet Politics and Society) (Stuttgart, 2007) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www. amazon.com/Ukraine-Triangle-Conflict- Post-Soviet-Politics/dp/3898217612/ ref=sr_1_6?s=books&ie =UTF8&qid=1339762510&sr=1-6&keywords= volodymyr+ yevtukh#reader_3898217612 92
 • 93. Ibidem (Kuzio Taras and Umland Andreas): [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://books.google.com.ua/books?id=V9QjAQAAIAAJ&q =Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=kwcDUIHIEKb3mAX8rMDrCQ&redir_esc=y Kuzio Taras. Ukraine: State and Nation Building. – Routledge, 1998. – 298 р. [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id= tRnMeZcgry 8C&printsec=frontcover&vq =Yevtukh&hl =uk&source=gbs _ge_summary_r&cad=0#v= onepage &q=Yevtukh&f=false 93
 • 94. P. 254:Kuzio Taras. Ukraine: State and Nation Building (Routledge Studies of Societies inTransition) (Routledge, London, 1998; Routledge, New York, 2002) [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.amazon.com/Ukraine-Building-Routledge-Societies-Transition/dp/0415171954/ref=sr_1_4?s=books&ie= UTF8&qid=1339762510&sr=1-4&keywords=volodymyr+yevtukh #reader_0415171954…On the activity of national minority civic groups see Volodymyr Yevtukh, ’Zdobutky iProblemy…Kuzio Taras. Ukraine: State and Nation Building. – Routledge, 1998.[Electronicresource]. – Mode of access : http://www.questia.com/ googleScholar.qst?docId=102997170 94
 • 95. Miller Johannes. Deutsche Sprachminderheiten in Der Ukraine. – GRIN Verlag, 2010. – 64 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books. google.com.ua/books?id= eOKI8HKlv9oC&printsec=frontcover &vq= Yevtukh&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad= 0#v=onepage&q=Yevtukh&f=falseP. 20:P. 56: 95
 • 96. Mulina Swietłana. Uczestnicy polskiego powstania 1863 roku na Syberii –problemy adaptacji / Swietłana Mulina [Electronic resource]. – Mode of access :http://zeslaniec.pl/34/Mulina-adaptacja.pdf… Członkowie diaspory stawali przed wyborem: przyjąć normy i wartości nowegospołeczeństwa, rezygnując z wartości określających tożsamość, lub pozostać na marginesieżycia z tradycyjnymi poglądami. D. Wong-Riger stosunek między fundamentalnymi atrybutamiwartości i norm jednostki i przyjmujących te jednostki grup społecznych rozpatrywała jakowskaźnik adaptacji … [W.B. Jewtuch, Sowriemiennaja etnołogija w Kanadie, [w:] Etnołogija wSSzA i Kanadie, Moskwa 1989, s. 285-311].Neues Themenheft zum Thema "Roma in Central and Eastern Europe" erschienen[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.gesis.org/unser-angebot/fachinformationen/news/article/neues-themenheft-zum-thema-roma-in-central-and-eastern-europe-erschienen/…Zur Ausgabe beigetragen haben Sławomir Kapralski, Anikó Bernát, Zdeněk Uherek,Joachim Krauß, Ion Duminica, Alexey Pamporov, Suzana Ignjatovic, Alenka Janko Spreizer,Trajko Petrovski, Tadas Leončikas, Sigita Zankovska-Odina und Volodymyr Yevtukh. …Nontraditional Immigrants In Kyiv / Olena Braichevska, Halyna Volosiuk, OlenaMalynovska, Yaroslav Pylynskyi, Nancy Popson, Blair A. Ruble. – KennanInstitute and the Comparative Urban Studies Project of the Woodrow WilsonInternational Center for Scholars, Washington, D.C., 2004. [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.kennan.kiev.ua/kkp/content/publications/ Immigrants_eng.pdfР. 11, 170 :…Studies on interethnic relations and interethnic tolerance of residents of Kyiv, and Ukrainein general, are of significant interest. Foremost among these is the sociological monitoringstudy Ukrainske suspilstvo: vid vyboriv do vyboriv, conducted by the Institute of Sociology ofthe National Academy of Sciences of Ukraine in 1994, 1998, and 2002. This work offers botha simultaneous and diachronological view of various aspects of Ukrainian society. In the jointmonograph Kyiv ta kyiany: sotsiolohichni khroniky nezalezhnosti, which was written for themost part by specialists of the above-mentioned institute, a separate chapter is devoted to anexamination of interethnic relations in Kyiv. These issues are partially covered in Yevtukh’sedited volume, Etnichnyi dovidnyk…. [V.Yevtukh (ed.), Etnichnyi dovidnyk (Kyiv: Center forEthnosociological and Ethnopolitical Studies), 1997.] 96
 • 97. Nelga Oleksandr. Ethnic Sociology as a Science (Etnichna sotsiolohia yak nauka).Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketyng (Sociology: Theory, Methods, Marketing)year: 2010, vol: , number: 2, pages: 154-169 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/cgi-bin/getdoc.cgi?10UAAAAA087610Abstract: Ethnic sociology becomes today, in conditions of the increase of significance ofethno-national problems in the public life, one of the important fields of sociologic knowledge.At the same time it is a relatively young sociologic theory of the middle rank (level) in thesphere of the home sociologic theorizing. Thus, the range of publications dedicated to ethno-sociology itself is also rather limited. The question may be only in one manual by ViraArbenina (Kharkiv), one methodical manual of Viktoria Sereda (Lviv), several vocabulary-reference publications issued under supervision of professor Volodymyr Yevtukh (Kyiv) andseparate papers in scientific journals and certain themes in some educational editions, as, forexample, in the manual Sociology by Natalia Chernysh, a sociologist from Lviv. Osteuropa-Institut Munchen. Jahrbucher fur Geschichte Osteuropas, Том 46. – F. Steiner Verlag, 1998 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/ books?id=RrorAQAAIAAJ &q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl =uk&sa=X&ei= OBMAUK6yMMqaiAfs9u32DQ&redir_ esc=yP. 420: 97
 • 98. Osteuropa: Zeitschrift für Gegenwartsfragen des Ostens. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde. – Deutsche Verlags-Anstalt., 1998[Electronic resource]. – Mode of access : http:// books.google.com.ua /books?ei=hA8DUMzw MsmrrAe83YCQBg&hl=uk &id=MzdpAAAA MAAJ&dq=Yevtukh&q= Yevtukh #search_anchor EEU 35 (1997) 1, S. 12-29 Volodymyr Yevtukh: Ukraines Ethnic Minorities: Between Politics and Reality. - HR 9 (1996) 1/2, S. 62–64 Weißrussland (Belarus) Jens Becker: Bestätigung des autoritären Präsidialregimes in Weißrussland.P. 74: Polian P. M. Against Their Will: The History and Geography of Forced Migrations in the USSR. – Central European University Press, 2004. – 425 р. 98
 • 99. P. 113:P. 412:Politeja. Mobility of cultures [red. Szlachta Bogdan]. – Księgarnia Akademicka. –2012. – № 20/1. – 196 s [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.akademicka.pl/index.php?detale=1&a=1&id=118751S. 111:… Volodymyr Yevtukh, Intercultural Dialogue: Efficient Construct of the IntegrativeDevelopment of Polyethnic Societies …Post-Soviet geography and economics, Vol. 41. – V.H. Winston and Son, Inc.,2000 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?ei=FPv_T4u3CuKg4gTs5OyMCA&hl=uk&id=ZOgsAQAAIAAJ&dq=Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchor 99
 • 100. P. 378:Projekt "Sprachliche Integration von Aussiedlern". Deutsche in Osteuropa. 1.1Geschichte und Kultur. Bibliografie. Bearbeiter: Ulrich Reitemeier. Stand:25.7.2002 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ids-mannheim.de/prag/aussiedler/biblio.html [Jewtuch, Wladimir / Suglobin, Sergej/ Samborskaja, Janina (1992): Deutsche in der Ukraine: Status, Ethnos und Orientierung.Ergebnisse einer Befragungsstudie. Herausgegeben vom Osteuropa-Institut. M?nchen.(= Forschungsprojekt "Deutsche in der Sowjetunion und Aussiedler aus der UdSSR in derBundesrepublik Deutschland"; Arbeitsbericht Nr. 7)].Reitemeier Ulrich. Auswahlbibliographie: Aufnahme- und Integrationsprozess vonSpätaussiedlern in Deutschland / Ulrich Reitemeier [Electronic resource]. – Modeof access: http://www.bkge.de/download/Anhang-_Aussiedlerpolitik.pdf[Jewtuch,Wladimir / Suglobin, Sergej / Samborskaja, Janina (1992): Deutsche in derUkraine:Status,Ethnos und Orientierung.Ergebnisse einer Befragungsstudie. Hg.vomOsteuropa-Institut.München.(=Forschungsprojekt „Deutsche in der Sowjetunion und Aussiedleraus der UdSSR in der Bundesrepublik Deutschland“,Arbeitsbericht 7).] Ruble Blair A. Creating Diversity Capital: Transnational Migrants in Montreal, Washington, and Kyiv (Woodrow Wilson Center Press) (USA, 2005) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.amazon.com/Creating- Diversity-Capital-Transnational-Washington/dp/0801883016 /ref=sr_1_7?s=books&ie=UTF8&qid=1339762510 &sr=1- 7&keywords=volodymyr+yevtukh#reader _0801883016 100
 • 101. Ibidem : Creating Diversity Capital [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?ei=ttn_T6-5IJCK8QSPv7iTCA&hl =uk&id=E7myAAAAIAAJ&dq=Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchorSchmidt Carmen. Minderheitenschutz im ?stlichen Europa Ukraine [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.uni-koeln.de/jur-fak/ostrecht/minderheitenschutz/Vortraege/Ukraine/Ukraine_Schmidt.pdfP. 10:Gegenw?rtige Lage [Zur Lage der Minderheiten in der Ukraine vgl.: Frank Golczewski,Nationale Minderheiten in der Ukraine, in: G?ttinger Arbeitskreis (Anm. 1), S. 287-297;Mahulena Ho?kov?, Die rechtliche Stellung der Minderheiten in der Ukraine, in: Jochen Abr.Frowein/Rainer Hofmann/Stefan Oeter (Hrsg.), Das Minderheitenrecht europ?ischer Staaten,Teil 2, Heidelberg u.a. 1994, S. 352 ff.; Wolodymyr Jewtuch, Ethnische Minderheiten in derUkraine, in: Hausmann/ Kappeler, Ukraine: Gegenwart (Anm. 1), S. 272 ff.; ders., NationalMinorities in Ukraine: Status, Rights, Prospects, in: Kranz, Jerzy/K?pper, Herbert (Hrsg.), Lawand Practice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection After1989, Warschau 1998, S. 323-345; ders., Die Rechtsstellung der Minderheiten in der Ukraine,in: Georg Brunner/Boris Meissner (Hrsg.), Das Recht der nationalen Minderheiten inOsteuropa, Berlin 1999, S. 315-325; Harald Christian Scheu, Die Rechte der russischenMinderheit in der Ukraine, Wien, 1997; Susan Stewart, Modell Ukraine? Thesen zumethnopolitischen Frieden, Osteuropa 2003, S. 1772-1788.].P. 13:… Hinzu kommt, dass bedingt durch die sowjetische Nationalit?tenpolitik Russisch vor allemim Osten und S?den der Ukraine ebenfalls von einem Teil der ethnischen Ukrainer und derAngeh?rigen der nichtrussischen Minderheiten vor allem im Osten und S?den des Landes alsMuttersprache bezeichnet wird … [Nach den Daten der Volksz?hlung von 1989 haben 12,2 Prozent der ethnischen Ukrainer Russisch als Muttersprache angegeben. Noch weiter war diesprachliche Assimilierung an das Russische beim Untergang der Sowjetunion bei Juden,Wei?russen, Griechen, Tataren, Armeniern und Deutschen fortgeschritten, w?hrend vor allemUngarn, Rum?nen und Krimtataren, in der Mehrzahl aber auch Moldauer, Bulgaren, Polen,Sinti und Roma sowie Gagausen ihre Nationalsprache bewahrt haben, Jewtuch, EthnischeMinderheiten (Anm. 1) Anhang 4, S. 288]. 101
 • 102. S. 37:… Besonders zahlreich sind die Kulturvereine in der Hauptstadt Kiew, wo Kulturvereine derAssyrer, Bulgaren, Wei?russen, Russen, Moldauer, Rum?nen, Polen, Juden, Deutschen,Armenier, Georgier, Ungarn, Tschechen und Slowaken registriert sind …[Jewtuch, EthnischeMinderheiten (Anm. 10) S. 281].P. 42:… Zuwendungen aus dem Staatshaushalt erhalten ebenfalls armenische, bulgarische,hebr?ische und rum?nische Periodika. Vor allem Rum?nen und Moldauer, die ebenfallskompakt siedeln, werden in diesen Siedlungsgebieten ebenfalls von den kommunalenBeh?rden unterst?tzt …[Jewtuch, National Minorities (Anm. 10) S. 337].…Ungarische Programme hatten beispielsweise in Transkarpatien 2003 einen Umfang von70 Stunden im Fernsehen und 470 Stunden im Radio; Ungarian Human Right Foundation(Anm. 40). Rum?nische Sendungen wurden im regionalen Fernsehen und H?rrundfunk ineinem Umfang von 426,8 bzw. 230 Stunden im Gebiet Tschernowitz, 62, 5 bzw. 102,7 Stundenim Gebiet Transkarpatien ausgestrahlt, Angaben des Staatskomitees f?r Nationalit?tenfragenund Migration (www.scnm.gov.ua). Von einem landesweiten staatlichen Sender wirdw?chentlich eine Sendung ?ber das Leben der j?dischen Gemeinden in der Ukraineausgestrahlt, Informationen des Ukrainischen J?dischen Kongresses (www.jewish.kiev.u.a);vgl. ferner … [Jewtuch, National Minorities (Anm. 10), S. 337.]Selected Works of Vicki L. Hesli: Race and Inequality in Post-Soviet Transitions(with Volodymyr Yevtukh), American Political Science Association (2004)[Electronic resource]. – Mode of access : http://works.bepress. com/vicki_hesli/subject_areas.htmlShevel Oxana. Citizenship and nation-building in Ukraine Purdue University.Paper presented at the workshop “Understanding the Transformation of Ukraine:Assessing What Has Been Learned, Devising a Research Agenda”, Chair ofUkrainian Studies University of Ottawa (Canada), 15-16 October 2004 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.ukrainianstudies.uottawa.ca/ pdf/P_Shevel.pdfP. 6:… For the right, the answer to the question “who belongs to the Ukrainian nation” was thusrather straightforward. If Ukraine is conceived as a democratic multinational state, allresidents of Ukraine can be considered belonging to the political Ukrainian nation, whileethnic Ukrainians outside Ukraine, by virtue of their membership in the ethnic Ukrainiannation that is the “core” if the state, must also be included in the definition … [Perhapssomewhat more eloquently than it is expressed in Rukh’s programmatic documents, the idea thatUkraine is a political nation whose “core” is the Ukrainian ethnos has been expressed by 102
 • 103. academician Volodymyr Yevtukh, an intellectual of the national-democratic orientation and aone-time Minister of Nationality and Migration Affairs: “I understand the nation-state inwestern term, not in ethnic but in a political sense. But in order to arrive to it we have to gothrough “this stage.” That is to say, that there has to be an ethnic core (etnoiadro) around whichrepresentatives of other ethnic groups would move. In our country the Ukrainian ethnos is sucha natural core.” Yevtukh 2000, 35].P. 16:Yevtukh Volodymyr. Pro natsionalnu ideiu, etnichni menshyny, migratsii... – Kyiv: Stylos, 2000. Shevel Oxana. Migration, Refugee Policy, and State Building in Postcommunist Europe (Oct 24, 2011), Cambridge University Press [Electronic resource]. – Mode of access : http://www. amazon.com/Migration Refugee-Policy-BuildingPostcommunist /dp/ 0521764793/ ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid= 1339754557 &sr=8-1&keywords=volodymyr+yevtukh#reader _0521764793. [P. 138, P. 178, P. 186, P. 191]P. 138Citizenship and Nation-building in Ukraine. Chair of Ukrainian Studies, University of OttawaPerhaps somewhat more eloquently than it is expressed in Rukh’s programmatic documents, theidea that Ukraineis a political nation whose “core” is the Ukrainian ethnos has been expressedby academician Volodymyr Yevtukh,an intellectual of the national-democratic orientation and aone-time Minister of Nationality and Migration Affairs: “I understand the nation-state inwestern term, not in ethnic but in a political sense. But in order to arrive to it we have to gothrough “this stage.”That is to say, that there has to be an ethnic core (etnoiadro) around whichrepresentatives of other ethnic groups would move. In our country the Ukrainian ethnos is sucha natural core.”Yevtukh 2000, 35. (YEVTUKH, VOLODYMYR. Pro natsionalnu ideiu, etnichnimenshyny, migratsii... – Kyiv : Stylos, 2000).Sociology: Theory, Methods, Marketing, 1999 / 3, July – September [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.i-soc.com.ua/journal/N3_1999r_cnt.pdfP. 165… Volodymyr Yevtukh, Vadym Sabluk. Formation of Image of Ukraine in Italy. …Sociology: Theory, Methods, Marketing, 2000 / 2 April – June [Electronic 103
 • 104. resource]. – Mode of access : http://www.i-soc.com.ua/journal/N2_2000r_cnt.pdfP. 20:… Volodymyr Yevtukh. Ethnosociology: Application Prospects. …Sociology in Ukraine: selected works published during 90th [i.e. the 1990s]. –National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Sociology, 2000. – 575 р.[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=QNK4AAAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=LBsAUOv2IoyZmQWezdzrCQ&redir_esc=y…Volodymyr Yevtukh The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea. This chapter isbased on an ethnological and ethnosodological analysis of the tendencies, phenomena, andevents which had and which continue to have a place in the ... Solchanyk Roman. Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition. Publisher: Rowman & Littlefield [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/ books?id=LNvTSDQXFX gC&printsec= frontcover&hl= uk&source=gbs_ge_ summary_r&cad=0#v=onepage&q&f= false P. 155: … For overviews of national minorities issues in Ukraine… [see Volodymyr Yevtukh, "Etnopolitychnyi renesans v Ukraini," in Quo vadis Ukraino? Materialy tretoi (zymovoi) sesii Mizhnarodnoi shkoly ukrainistyky (Kyiv, sichen 1992 r.) (Odesa: "Mayak," 1992), 107-25]P. 224:Yevtukh. Volodymyr "Etnopolitychnyi renesans v Ukraini." Pp. 107-25 in Quo vadis Ukraino?Materialy tretoi (zymovoi) sesii Mizhnarodnoi shkoly ukrainistyky (Kyiv, sichen 1992 r.).Odesa: "Mayak," 1992.Page 204:and Volodymyr Yevtoukh, "The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea,"P. 224:Yevtoukh. Volodymyr "The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea." 104
 • 105. Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. Digest, 2008-2009 [Electronic resource].– Mode of access : http://i-soc.com.ua/institute/Digest_2008-2009.pdf… Editorial Board: …Volodymyr Yevtukh …Sotsiolohiia, teoriia, metody, marketynh. Instytut sotsiolohii NAN Ukrainy, 2000[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=BMW1AAAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=hA8DUMzwMsmrrAe83YCQBg&redir_esc=y... DESCRIPTION Victor Horodianenko (Dnipropetrovsk) Historico-Sociological SourceKnowledge: Objectives and Methods of Study 151 SOCIOLOGICAL ISSUES: REVIEWSVolodymyr Yevtukh Management in Multiethnical Communities 160 ...Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Herausgeber: Dr. Andreas Umland.Band 12: Ingmar Bredies (Hrsg.) Zur Anatomie der Orange Revolution in derUkraine: Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus?232 Seiten, Paperback. 2005 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ibidem-verlag.de/pdf/Reihe_Soviet_and_Post-Soviet_Politics_ and_Society.pdfP. 455:… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Soviet and Post-Soviet Politics and Society. Edited by Dr. Andreas Umland.Ingmar Bredies (Hrsg.) Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine:Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? 238 Seiten,Paperback. 2005 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ibidem-verlag.de/pdf/broschuere_spps_06_download.pdf… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. … 105
 • 106. Stewart Susan. Explaining the Low Intensity of Ethnopolitical Conflict in Ukraine. Publisher: LIT Verlag M?nster [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua /books?id=K5aQKBQeTg MC&printsec=frontcover &vq=Yevtukh&hl=uk&source =gbs_ge_summary _r&cad=0#v= onepage&q=Yevtukh &f=false P. 87: … For the text of the declaration see Yevtukh 1997, pp. 124-25. …P. 28:… According to Volodymyr Ycviukh. former Chairman of the Ukrainian State Committee forthe Affairs of Nationalities, "this potentially explosive force...can be traced in the first place tomany unresolved problems in the development of the ethnic minorities, especially in theethnocultural realm"[Jewtuch 1993, p. 278]. His opinion is that the state is the principal actorwhich should deal with these problems in order to avoid severe conflicts: "in order to make itpossible for the ethnic minorities to develop their own ethnocultural life, there are requiredfirst of all slate ethno- policy and its proper funding" …[Ibid., p. 284].P. 106:Yevtukh 1997, p. 168, point 12P. 246:Yevtukh. VB Etnopolitvka v Ukraini: Pravnvchvi ta kulturolohichnyi aspekty. – Kyiv : UANNP"Feniks". 1997.Page 248:VB Yevtukh. Etnopolityka v Ukraini: pravnychyi ta kul turolohichnyi aspekty. – Kyiv : UANNP"Feniks". 1997, pp. 193-194.Page 238:Jewtuch, Wolodymyr. "Ethnische Minderheiten in der Ukraine", in Guido Hausmann/AndreasKappeler (eds.), Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. – Baden-Baden :Nomos, 1993. pp. 272-291.Studia Polsko-Ukraińskie. – Przemyśl, 2006. – Tom 1. – 296 s [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.pwin.webfabryka.pl /Publikacje/studia%20pl-ua%201.html 106
 • 107. S. 257:Володимир Евтух, Етносуспільні процеси в Україні. Можливості наyкових інтерпретацій[Wołodymyr Jewtuch, Etnospołeczne procesy na Ukrainie. Możliwości naukowych interpretacji],Видавничий дім „Cтилос”, Київ 2004 – Walter Żelazny. The Harriman review, Vol 9. Peoples, Nations, Identities. The Russian-Ukrainian Encounter. Averell Harriman Institute for Advanced Study of the Soviet Union. – Columbia University, Harriman Institute, 1996 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books. google.com.ua/books?id= aqwaAQAAIAAJ&q=Yevtukh &dq= Yevtukh&source=bl&ots=7MkBYREJFE&sig= eQlWYsByk-N0mgAzN2Ge1FZRREo&hl=uk&sa= X&ei=qcn_T6jWNZKO8wTX0e2qCA&redir_esc=yP. 1:P. 62:The RIME Project. Workshop 1B ‘Exposing Xenophobia and EthnicDiscrimination’, Kyiv 14-17 January 2005. Imagining the community: severalways to look at Ukraine’s ethnocultural diversity. Oleksandr Hrytsenko, UkrainianCenter for Cultural Studies, Kyiv [Electronic resource]. – Mode of access :http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/sociology/rsw/current/rime/publications/hrytsenko_en.pdf& Official web site of the Ukrainian Center for Cultural Studies, Kyiv. Section:Completed research projects in 2005.[Electronic resource]. – Mode of access :http://www.culturalstudies.in.ua/English/2005-1.php 107
 • 108. … There is also a school of ethnosociologists centered around Professor Volodymyr Yevtukhand his Department of Sociology at T. Shevchenko National University, who do not appear tohave any serious objections to the use of Western terminology, concepts and theories. Theirwork is mostly focused on concrete problems of Ukraine’s ethnic diversity, and particularly onminority problems. Their handbook Ethnosociology. Terms and Concepts is an example of the‘creative adaptation’ of Western ethnocultural theories in the Ukrainian context … [V. Evtukh(ed.) Etnosotsiologiya. Termini i ponyatyya. Kyiv: "Fenyks", 2003.].…some Ukrainian scholars (Volodymyr Yevtukh and his colleagues) propose the terms‘ethno-politics’ and ‘ethno-political management’. The former is “the system of approachesand practical actions of the state aimed at assuring the development of the ethno-nationalsphere”. More specifically, the “ethno-politics of the Ukrainian State is a system of principlesand practical actions of the state aimed at meeting the needs of different ethnic communitiesdetermined by the specificities of their ethno-cultural development, the regulation of inter-ethnic relations, the removal of those factors that cause inter-ethnic tension and conflicts, andat ensuring the participation of different ethno-national components of Ukrainian society inthe processes of state-building”… [Etnosotsiologiya. Termini i ponyatyya. pp. 206-207.]… Ethno-political management is defined by Yevtukh as “an element in the system of statemanagement which realizes controlling and regulatory functions of the state in the sphere ofinter-ethnic relations”… [Ibid. p. 220]… We will begin our brief overview with the ethnosociology school. V.Yevtukh, in his entry on“Minority (ethnic, national)” in the Ethnosociology handbook (2003) [Etnosotsiologiya.Termini i ponyatyya] provides a survey of definitions of minorities used by different Westernscholars (Young, van Ammersfort, Capotorti and others) without much critique andsummarizes it in the following way:These and other scholars have proposed more or less similar sets of characteristics of thephenomenon of minority. The main characteristics are:a) a minority is a group of people;b) a minority is numerically inferior to the dominant group;c) minority is neglected (discriminated against). …[Etnosotsiologiya. Termini i ponyatyya.p. 82.]… Yevtukh then turns to the notions of ethnic and national minorities, which for him areclosely related but not synonymous: “ethnic minorities can be divided in five types: 1) nationalminorities; 2) regional minorities; 3) ?migr? minorities; 4) colonial minorities; 5) newnational minorities”… [Ibid. p. 85]…. “National minorities came along as a result of the emergence of nation-states for whichthe coincidence of state organization and ethnic origin of the population was an importantprecondition. Thus the enclaves of different ethnic identity within the emerged nation-statebecame national minorities. Regional minorities are groups that preserved their pre-nationalethnic identity despite unification and assimilation…”[Ibid. p. 86]… Yevtukh’s entry on minorities is followed by K.Chernova’s entry on ‘pseudominorities’,dedicated almost completely to “so-called Carpathian Rusyns” and to evil “politicalRusynism” (the problem with recognition of Carpathian Rusyns as a minority will bediscussed later in more detail)… ["Psevdo menshini" in Etnosotsiologiya. p. 92] 108
 • 109. The Ukrainian Quarterly. Vol. 55. Ukrainian Congress Committee of America, 1999 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books ?id= VKQrAQAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh &hl= uk&sa=X&ei=ytYCUP7pH6zMmAWGh7XsCQ &redir_esc=yP. 53:Umland Andreas. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechseldes Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]/Andreas Umland, Volodymyr Yevtukh, Kyrylo Galushko, Sarah Withmore. –Mode of access : http://www.libri.de/shop/action/productDetails/8841769/andreas_umland_volodymyr_yevtukh_kyrylo_galushko_sarah_withmore_zur_anatomie_der_orange_revolution_in_der_ukraine_wechsel_des_elitenregimes_oder_triumph_des_parlamentarismus_3898215245.html… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskräfte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. … 109
 • 110. Voskresenskiĭ Alekseĭ Dmitrievich. Post-Soviet policy perspectives. – Nova Science Publishers, 1997. – 214 р. [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id= zheSAAAAI AAJ&q=Yevtukh&dq= Yevtukh&source=bl&ots=BoC_ b0Spv1&sig=I2Wpfgd-niAsVYYkl7CgzWfakck&hl= uk&sa= X&ei=ZQoAUIaxH4ey8QSM88CLCA&redir _esc=yP. 92:P. 97:Ukraine’s Regional Policy: Setting Socio-Humanitarian Priorities of Development.Ukrainian Center for Independent Political Research Kyiv, 2006:Chapter 5. Securing of Rights of National Minorities and Peoples. MulticulturalismPolicy and Consolidation of the Ukrainian Society: Challenges and Perspectives bySvitlana Kononchuk, Head, Political Programs, Ukrainian Center for IndependentPolitical Research [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fcepen.org%2Fportaldacidadania%2Fdownload%2F53%2F&ei=rND2T-fQO86N4gSFpZ3-Bg&usg=AFQjCNGsQrZQJlKlBUq2Sjrtj_I7ra7ilw 110
 • 111. P. 148:…Ukrainian researcher Volodymyr Yevtukh fairly points out the absence of public policy ofdiscrimination based on ethnic grounds…[Yevtukh V., Experience of Solving EthnicProblems: Conceptual Principles and Practical Measures // Topical Issues and Fields ofUkrainian Ethnic Policy: Ways of Modernization and Application of InternationalExperience. К. :UCIPR, 2004, P. 32]. Meanwhile, he notes that there are manifestations ofdiscrimination towards some ethnic groups in different areas ranging from legislation topersonal rights and freedoms [Yevtukh V., Experience of Solving Ethnic Problems: ConceptualPrinciples and Practical Measures // Topical Issues and Fields of Ukrainian Ethnic Policy:Ways of Modernization and Application of International Experience. – К. :UCIPR, 2004, P. 34],which is caused by the unsatisfactory level of Ukraine’s socio-economic development,insufficient protection of socio-humanitarian interests of some ethnic groups, inadequacy ofthe Ukrainian ethnic law, absence of effective mechanisms for the exercise of the fundamentalrights of national minorities appropriate to their growing ethnic consciousness, inadequateperception of a multi-ethnic nature of the Ukrainian society by its members, lack of toleranceand biased attitude to other ethnic identities … [Yevtukh V., Experience of Solving EthnicProblems: Conceptual Principles and Practical Measures // Topical Issues and Fields ofUkrainian Ethnic Policy: Ways of Modernization and Application of International Experience.К. : UCIPR, 2004. – P. 34].P. 149:…The Ukrainian ethnic or core nation is de facto believed the major subject of statebuilding,whereas, according to Volodymyr Yevtukh, the official definition for the “core nation” isabsent in the Ukrainian legislation … [Yevtukh V., Experience of Solving Ethnic Problems:Conceptual Principles and Practical Measures // Topical Issues and Fields of Ukrainian EthnicPolicy: Ways of Modernization and Application of International Experience. – К. :UCIPR, 2004,P. 33].Ibidem : Ukraine’s Regional Policy: Setting Socio-Humanitarian Priorities ofDevelopment [Electronic resource]. – Mode of access : http://cepen.org/portaldacidadania/download/53/United Nations Release REF/1142 31 May 1996 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://www.un.org/News/Press/docs/1996/19960531.ref1142.html…Volodymyr Yevtukh (Ukraine) said the migration situation in Ukraine in the 1990s wascomplicated and acute. …University of Ottawa, UKL Announcements: Zur Anatomie der Orange Revolutionin der Ukraine: Wechsel des Elitenregimes oder Triumph des Parlamentarismus?[Electronic resource]. – Mode of access : http://www. ukrainianstudies.uottawa.ca/ukraine_list/ukl371_3.html 111
 • 112. … Volodymyr Yevtukh, Der Orange Geist der Freiheit: Profil und Motive derRevolutionsbewegung, 15-40. …USA : Economics, Politics, Ideology, No 12, December 1987 [Electronic resource][P. 23]. – Mode of access : http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a347726.pdf[Bogina, Sh.A., "Etnokulturnyye protsessy v SShA (konets XVIII-nachalo XIX v.)" [EthnoculturalProcesses in the United States (Late 18th and Early 19th Centuries)] (Yevtukh, V.B.), No 10.] USSR report: USA, economics, politics, ideology. United States. Joint Publications Research Service, United States. Foreign Broadcast Information Service, Institut Soedinennykh Shtatov Ameriki i Kanady (Akademii͡a nauk SSSR). – FBIS, Foreign Broadcast Information Service, 1983[[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= RgAQAQAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X&ei=uBUDUN2sFcKsrAeFnpmPBg &redir _esc=yUrban anthropology and studies of cultural systems and world economicdevelopment, Vol. 30, Issue 1. – Institute for the Study of Man (Brockport, N.Y.)Inc., 2001 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=cTAFAQAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&source=bl&ots=977OV0KOo9&sig=Yh6eT4djdUvhvmLEOYYu9wDADY0&hl=uk&sa=X&ei=IhgAUKOXFITA8ATJjNWJCA&redir_esc=yP. 408: 112
 • 113. Waller Michael, Coppieters Bruno, Malashenko Alekseĭ Vsevolodovich. Conflicting Loyalties and the State in Post-Soviet Russia and Eurasia. – Routledge, 1998. – 258 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= J_S9xfdODDUC &printsec=frontcover&vq= Yevtukh&hl=uk&source =gbs_ge_summary_ r&cad=0#v=onepage&q=Yevtukh &f=falseP. 78: Wilson Andrew. Ukrainian Nationalism in the 1990s: A Minority Faith, Cambridge University Press, 1997 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.amazon.com/Ukrainian-Nationalism-1990s- Minority-Faith/dp/0521574579/ ref=sr_1_2?ie= UTF8 &qid=1339754557&sr=8-2&keywords =volodymyr +yevtukh#reader_0521574579 …(za danymy perepysiv naselennia 1897-1989 rr.), in V. B. Yevtukh et al. …Its Diaspora (Toronto: University of Toronto Press, 1994); V. B. Yevtukh et… …(za pidsumkamy kontent-analizu vseukra?nsko? presy, Yevtukh et aL, E……psevdomenshyny v Ukra?ni, in Volodymyr Yevtukh and Arn… 113
 • 114. …Yaroslav Dashkevych, Emichni psevdomenshyny v Ukra?ni, in Yevtukh an……ta ob"iednan do problem etnopolitychnoho rozvytku Ukra?ny, in Yevtukh et al……Prosvita v Naddniprianskii Ukra?ti (Kiev: Prosvita, 1993) Yevtukh, Volod… Wynar Bohdan S. Independent Ukraine: a bibliographic guide to English-language publications, 1989-1999. – Ukrainian Academic Press, 2000. – 552 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google. com.ua/books?id= FlsYAQAAIAAJ&q=Yevtukh &dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X&ei=WM__T7ybCMn- 4QTV0aWxCA&redir_esc=y ... "Ukraines Policy Toward Its Ethnic Minorities" (RFE/RL Research Report 2:36:55-62 September 10, 1993) and Volodymyr Yevtukhs "Ukraines Ethnic Minorities: Between Politics and Reality" (Harriman Review 9: 1: 62-64 Spring 1996).Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.abebooks.com/servlet/BookDetailsPL?bi=3764986923&searchurl=isbn%3D3898215245… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode ofaccess :http://shop.cosis.net/bookstore/book/309144/0/COST/BOK/EN9783898215244/Zur_Anatomie_der_Orange_Revolution_in_der_Ukraine.html… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. … 114
 • 115. Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.gehirn-und-geist.de/blatt/d_spl_produkt&_knv_dok_nr=052510054… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode ofaccess :http://www.buch.de/shop/home/suche/;jsessionid=ED4393F609A68D18CEDFEF7A44E50AE2.tc4?sq=Zur+Anatomie+der+Orange+Revolution+in+der+Ukraine+&sswg=ANY&suchen=%26%231053%3B%26%231072%3B%26%231076%3B%26%231110%3B%26%231089%3B%26%231083%3B%26%231072%3B%26%231090%3B%26%231080%3B&timestamp=1340891911741… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.buchkatalog.de/kod-bin/isuche.cgi?aktion=fullprintview&quicksearch=3-89821-524-5&bereich1=1-1&navigaktiv=nein… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.parlamentarisch.de/?s=Yevtukh&x=0&y=0… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access : 115
 • 116. http://www.amazon.com/Anatomie-Orange-Revolution-Ukraine-Parlamentarismus/dp/3898215245… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ibidem.eu/product_info.php?info=p777_Bredies--Ingmar.html… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. …Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine: Wechsel des Elitenregimesoder Triumph des Parlamentarismus? [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ibidemverlag.de/product_info.php?gm_boosted_product=Zur-Anatomie-der-Orange-Revolution-in-der-Ukraine--Wechsel-des-Elitenregimes-oder-Triumph-des-Parlamentarismus-&products_id=813&&language=en… Volodymyr Yevtukh untersucht in der Einleitung Antriebskr?fte, Motivationen undErwartungshaltungen der Revolutionsteilnehmer. … 116
 • 117. Участь у наукових заходах (конференції, публічні лекції)А вс тріяВідень: Конференція, присвячена проблемі з’ясування поняттю“національна меншина” та її статусних ролей (Інститут історії).Зальцбург: Семінар, присвячений німецькій етнічній меншині вУкраїні (Університет м. Зальцбурга).А з е р б а йд жа нБаку: Конференція з питань функціонування мов як важливогочинника етнонаціонального розвитку поліетнічних країн (Академіянаук Азербайджану).А рг е нтинаАпостолес: Семінар, присвячений розвитку торговельних відносинУкраїни та Аргентини (Резиденція губернатора штату Місьойнес).Бель гіяБрюссель:1. Семінар з питань діяльності дипломатичних установ України у Європі (Представництво України при Європейському Союзі).2. Семінар “Мовні проблеми в Україні” (Європейський Союз).3. Семінар “Перспективи гуманітарної допомоги для України” (Комісії Європейського Союзу).Гент: Семінар: “Проблеми освіти національних меншин України(Рада Європи). 117
 • 118. Біло ру сьМінськ: Семінар, присвячений ролі молодих учених у розвиткусуспільних наук (Академія наук Білорусії).ГреціяАфіни: Конференція, організована газетою “Різоспастіс” і присвяченаролі молоді у комуністичному русі.ДаніяЕсбьорг : Семінар “Національні меншини в Данії” (Фленсбургськийцентр дослідження етнічних меншин).Ес то ніяТаллінн: Конференція, присвячена питанням національного розвиткуу Радянському Союзі (Академія наук Естонії).Тарту: Семінар, присвячений питанням освіти у Прибалтійськихреспубліках (Тартуський університет).ІзраїльЄрусалим: Конференція “Українсько-єврейські зв’язки”(Єрусалимський університет,).Іта ліяБелла: Семінар “Обміни молоддю: Італія – Україна” (Асоціаціяприхильників України).Бергамо: Конференція, присвячена розвитку ділового партнерстваміж Україною та північними регіонами Італії (Торговельна палатаМілана).Венеція: Конференція Республіканської асоціації України(Університет “La Foskara”). 118
 • 119. Генуя:1. Семінар “Правові засади розвитку гірських районів: досвід Італії” (Міська адміністрація).2. Семінар, присвячений діловому партнерству між Україною та Лігуреєю (Каріджі-Банк).Рим:1. Конференція, присвячена підготовці європейського тому Енциклопедії Української Діаспори (Посольство України в Італійській Республіці).2. Конференція “Словянські мови та культури у європейському просторі” (Університет “La Sapienza”).Банья ді Таволі: XVII Національний конгрес “Мінеральні ресурсидовкілля” (Інститут мінеральних ресурсів).Неаполь: Семінар “Українсько-італійські зв’язки” (Інститутукраїнської культури).Палермо: Конференція “Сучасні пріоритети розвитку європейськихкраїн” (Французький науково-освітній центр).Сан-Ремо: Конференція “Велич духу української поетки ЛесіУкраїнки” (Міська управа м. Сан-Ремо).Тревізо: Семінар “Перспективи розвитку італійсько-українськихекономічних відносин” (Почесне консульство України у м. Тревізо).Трієст:1. Конференція, присвячена розбудові Шостого транспортного коридору (Центральна Європейська Ініціатива).2. Конференція “Проблеми забезпечення прав національних меншин у країнах Центральної Європейської Ініціативи” (Центральна Європейська Ініціатива). 119
 • 120. Ла твіяРига: Конференція “Новітні технології у педагогіці” (Латвійськийдержавний університет).Ли тваВільнюс:1. Всесоюзний семінар з питань розвитку молодіжного туризму (Бюро міжнародного молодіжного туризму).2. Конференція, присвячена проблемам національних меншин у Литві та Україні (Вільнюський державний університет).М а ро ккоКасабланка:1. Конференція “Процеси перебудови у Радянському Союзі” (Університет м. Касабланки).2. Семінар “Політичні процеси у Радянському Союзі” (Трудова партія Марокко).Маракеш: Семінар “Перспективи розвитку радянсько-морокканськихвідносин у контексті перебудови” (Регіональне відділення Трудовоїпартії Марокко).М о лдо ваКишенів:1. Семінар з питань молодіжного туризму (Бюро Міжнародного молодіжного туризму “Супутник”).2. Розвиток українсько-молдовських відносин (Рада Міністрів Молдови).НімеччинаБамберг: Конференція “Сучасні міграційні процеси в Європі”(Міграційний форум, Бамберзький університет). 120
 • 121. Берлін:1. Дискусія з Анжелою Девіс та представниками Франкфуртської філософської школи у рамках Х-го Всесвітнього Фестивалю молоді та студентів.2. Конференція Товариства зв’язків з Росією.3. Круглий стіл Європейського інституту Омбудсмана.4. Семінар Бюро міжнародного молодіжного туризму “Супутник”.5. Проблеми співробітництва “Німецька Демократична Республіка – Україна” (Вища партійна школа при СЄПН).Білефельд: Міжнародний соціологічний конгрес (Білефельдськийуніверситет).Бонн:1. Конференція СДПН, присвячена трудовим міграціям (Центральний офіс СДПН).2. Конференція, присвячена ролі молоді у демократичних рухах (Центральний офіс СДПН).3. Семінар, присвячений політичним подіям у незалежній Україні (Фонд Конрада Аденауера).Бохум: Симпозіум з проблем українсько-російських відносин(Рурський університет).Брауншвайг: Семінар “Шкільництво в Україні та Німеччині:порівняльний аналіз” (Інститут педагогіки).Бремен-Гамбург: Зустріч молоді ФРН-Україна: чинники розвиткуспівпраці (Молодіжна організація “Спартак”).Вюрцбург: Семінар, присвячений актуальним питанням історіїУкраїни (Вюрцбургський університет).Гайдельберг: Семінар “Проблеми етнонаціонального розвитку унезалежній Україні” (Гайдельберзький університет).Дюссельдорф: Семінар, присвячений становищу національнихменшин в Україні (Дюссельдофський університет). 121
 • 122. Кельн:1. Семінари, присвячені Україні (1989 – 1995 рр.) (Колегіум “Схід- Захід”).2. Конференція, присвячена етнонаціональним проблемам України (Кельнський університет).3. Конференція з проблем історії та сучасності українсько- німецьких зв’язків (Кельнський університет).Кобленц: Семінар “Вивчення російської мови для туристичних цілей”(Товариство культурних зустрічей).Констанц: Семінар, присвячений “Помаранчевій революції”(Університет м. Констанц).Любек: Семінар, присвячений становищу національних меншин вУкраїні (ОстзеАкадемі).Мангайм: Конференція “Україна у сучасному європейськомупросторі” (Університет м. Мангайма).Мюнхен:1. Конференція “Україна у європейському просторі” (Мюнхенський університет імені Максиміліана).2. Семінар “Проблеми політичного розвитку України” (Інститут Східної Європи).3. Семінар “Національні меншини України: статус та перспективи” (Інститут Східної Європи).Нюрнберг: Конференція “Трудова міграція у Німеччині та у Європі”(Інститут вивчення ринку праці).Росток: Конференція “Сучасні міграційні процеси у європейськомупросторі” (Університет м. Ростока).Саарбрюкен: Конференція, присвячена питанням національнихменшин та міграцій (Університет м. Саарбрюкена).Фленсбург: Семінар “Права національних меншин у поліетнічнихкраїнах” (Центр етнічних досліджень).Франкфурт-на-Майні: Семінар “Стан та проблеми розвиткусоціології в Україні” (Університет м. Франкфурта-на-Майні). 122
 • 123. Н о рвег іяХолмкінколен: Конференція, присвячена збереженню етнокультурноїспадщини (Європейська мережа збереження культурної спадщини).ПольщаБєлосток: Семінар “Етнічність у засобах масової комунікації”(Білостокський університет).Варшава:1. Конференція “Міграційні процеси у ХХ-ому столітті” (Інститут історії Польської академії наук).2. Семінар “Етнічні спільноти України у розвитку” (Інститут соціології Варшавського університету).3. Конференція “Динаміка народонаселення: міжнародний та регіональний аспекти” (Вища школа імені Богдана Янського).4. Конференція “Етнічні спільноти у країнах Східної Європи після 1989 року” (Інститут міжнародних відносин Варшавського університету).Вроцлав: Конференція “Молодіжний чинник у міжнароднихвідносинах” (Вроцлавський університет).Краків: Семінар, присвячений проблемам збереження етнічнихкультур (Ягелонський університет).Люблін: Конференція, присвячена участі молоді у науковихдослідження (Католицький університет Любліна).Ополе: Семінар “Етнічні аспекти суспільних процесів в Україні”(Вища школа імені Богдана Янського).РосіяВладімір: Семінар, присвячений питанням розвитку молодіжноготуризму у Радянському Союзі (Бюро міжнародного молодіжноготуризму). 123
 • 124. Москва:1. Семінар, присвячений ролі етнічного чинника в управлінні великими виробничими колективами.2. Семінар “Етнічні процеси у країнах Північної Америки” (Інститут етнографії АН СРСР).3. Семінар “Етнічні моніторинги” (Інститут етнології та антропології РАН).Нальчик: Всесоюзна сесія за результатами польових етнографічнихдосліджень (Каракалпацький університет).Якутськ: Семінар “Міжкультурний та міжконфесійний діалог (РадаЄвропи; Міністерство освіти Республіки Саха–Якутії).РумуніяБухарест: Семінар “Національні меншини Румунії та України:забезпечення прав” (Парламент країни).Сучава: Семінар, присвячений життю та творчості Тараса Шевченка(Консульство України у Сучаві).Сло ва ччинаКошиці:1. Семінар “Національні меншини в Україні та Словаччині: порівняльний аналіз” (Інститут суспільних наук).2. Семінар, присвячений результатам соціологічного дослідження стану етнічних спільнот у Словаччині (Інститут суспільних наук).Пряшів: Конференція “Українська діаспора в Словачччині”(Філософський факультет Пряшівського університету).С по лу ч е ні Шта ти А ме рик иАйова: Семінар, присвячений проблемам етнонаціонального розвиткуУкраїни (Університет штату Айова). 124
 • 125. Вашінгтон: Конференція “Національні ідентичності: Росія –Україна” (Джорджтаунський університет).Детройт: Конференція “Інтелектуальні можливості співробітництваз Україною” (Українська громада м. Детройта).Лос Анджелес: Радянсько-американський симпозіум з проблеметнічності в СРСР та США (Університет Каліфорнії Лос Аджелеса).Міннеаполіс: Семінар “Колекція з історії імміграції в США” (Центрдослідження імміграції університету Мінесоти).Нью Йорк:1. Семінар, присвячений питанням становища етнічних спільнот в Україні (Нью-Йоркський міський університет).2. Конференція “Україна: соціальні та політичні питання сучасного розвитку” (Колумбійський університет).3. Семінар “Перспективи демократичного розвитку України” (Наукове Товариство імені Т. Г. Шевченка).4. ХV Міжнародний конгрес “Нація та держава” (Асоціація вивчення національностей (Колумбійський університет)).Сан Франціско: Семінар “Крим в етнополітичних відносинахУкраїни” (Центр роззброєння та безпеки Стендфортськогоуніверситету).Філадельфія: Конференція, присвячена етнонаціональним проблемаму розвитку країн Європи та Америки (Університет Філадельфії).Чікаго:1. Конференція, присвячена проблемам суспільно-політичного розвитку України в умовах незалежності (Центр українознавства Гарвардського університету).2. Семінар “Енциклопедія Української Діаспори” як джерело вивчення української присутності у світі” (Українська громада м. Чікаго).3. Семінар з питань виборчого процесу в Україні (Бюро Енциклопедії Української Діаспори). 125
 • 126. 4. Семінар “Стимулювання наукових досліджень у країнах колишнього Радянського Союзу” (Фонд Макартурів).УгорщинаБудапешт:1. Семінар “Українці в Угорщині” (Центр української культури).2. Семінар, присвячений проблемам забезпечення прав біженців (Управління у справах біженців ООН).3. Семінар “Національні меншини України та Угорщини: питання забезпечення прав” (Міністерство закордонних справ Угорщини).УкраїнаБроди: Конференція з проблем розвитку української нації.Житомир: Конференція “Довга дорога до Казахстану: депортаціяполяків з українських земель” (Польський сейм; Державний комітетУкраїни у справах національностей та міграції).Запоріжжя: Конференція “2000-літтю Різдва Христово” (Українськаправославна церква Московського Патріархату).Київ:1. Конференція “Сучасна етнічна структура українського суспільства” (Державний комітет України у справах національностей та релігій).2. Конгрес Міжнародної асоціації україністів (Національна Академія Наук).3. Конференція “Реалізація прав національних меншин: європейський та український контексти” (Державний комітет України у справах національностей та міграцій).4. Конференція “Національні меншини у країнах Південно- Східної Європи” (Центр національних меншин Інституту історії НАН України). 126
 • 127. 5. Конференція “Українсько-єврейські відносини” (Республі- канська асоціація українознавців).6. 8-а Європейська конференція міністрів, які відповідають за питання міграції (Рада Європи).7. Конференція “Синергетика у контексті сучасного соціогуманітарного знання” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).8. Конференція “Соціологія та психологія у Київському університеті” (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).9. Конференція “Розвиток соціологічної науки в Україні” (Інститут соціології НАН України).10. Симпозіум “Етнічні проблеми у США та у Радянському Союзі” (Інститут соціально-економічних проблем зарубіжних країн НАН України).11. Конференція “Міжкультурний діалог у 2001 році та згодом” (Інститут етнічних, регіональних та діаспорознавчих студій).12. Семінар “Переклади творів Івана Франка німецькою” (НПУ імені М. П. Драгоманова).13. Конференція “Українсько-єврейські стосунки у сучасну епоху” (Єврейський конгрес України).14. Семінар “Німці в Україні: статус, етнічні орієнтації” (Центр етнополітичних та етносоціальних досліджень).15. Конференція “Проблеми освіти національних меншин в Україні” (Міністерство України у справах національностей та міграцій).16. Семінар “Етнічні спільноти та демократичні процеси в Україні” (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології НАН України).17. Семінар “Русинство в Україні: міфи та реальності” (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології”). 127
 • 128. 18. Семінар, присвячений підготовці Концепції державної етнополітики (Державний комітет України у справах національностей та релігій).19. Конференція “Німецька культура на теренах України” (Посольство Німеччини в Україні).20. Семінар “Етномовні процеси у суспільному розвитку України” (Факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка).21. Семінар “Соціологічна освіта в Україні” (Факультет соціології та психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Марбурзький університет, Німеччина).22. Конференція “Білоруська діаспора в Україні” (Центр етносоціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України; Посольство Білорусі в Україні).23. Семінар “Наша столиця – погляд у майбутнє” (Інститут соціології НАН України).24. Семінар “Україна після парламентських виборів: погляд напередодні” ( Інститут Кеннана; Факультет соціології та психології Київського національного університету імен Тараса Шевченка).25. Конференція “Міжетнічна толерантність – основа реалізації прав національних меншин” (Рада Європи).26. Роль етнічності на пострадянському просторі (Фонд Макартурів, Інститут соціології НАН України).27. Міжнародна конференція “Нерівність у сучасному світі: етнічні та міграційні чинники” (Проект “REMIS”).28. Семінар, присвячений феномену “мови ворожнечі” (Інститут східно-європейських досліджень).29. Міжнародна конференція “Напрямки розвитку кореїстики в Україні та перспективи україно-корейських відносин” (Посольство Південної Кореї та Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). 128
 • 129. 30. Конференція, присвячена кримінальним злочинам, скоєним в Україні на расовому грунті (ОБСЄ, Дипломатична академія МЗС України).31. Конференція “Рома України: із минулого в майбутнє” (Інститут української археографії та джерелознавства імені Михайла Грушевського).32. III соціологічні читання пам’яті Наталії Паніної “Соціолог між покликанням і визнанням” (Інститут соціології НАН України).Луганськ: Конференція, присвячена 70-літтю професора, докторасоціологічних наук Бориса Григоровича Нагорного (НаціональнийСхідноукраїнський університет ім. Даля).Львів:1. Конференція, присвячена питанням української еміграції та її зв’язків з Україною (Львівський національний університет імені Івана Франка).2. Конгрес Міжнародної асоціації україністів (Львівський національний університет імені Івана Франка).3. Третій Львівський соціологічний форум (Львівський національний університет імені Івана Франка).Одеса: Конгрес Міжнародної асоціації україністів (Одеськийнаціональний університет імені І. І. Мечнікова).Партеніт: Міжнародний форум з культури і національноїідентичності “Місцеві культури Криму і їхня роль у майбутньомуУкраїни” (Британська Рада в Україні).Харків:1. Конференція, присвячена гуманітарним аспектам суспільного розвитку України (Художня галерея).2. Конгрес міжнародної асоціації українців (НАН України, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).3. Якубинські соціологічні читання – 2008 (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна).4. Конгрес Соціологічної асоціації України (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). 129
 • 130. Ужгород:1. Конференція “Вузлові проблеми сучасного слов’янознавства” (Ужгородський національний університет).2. Семінар “Національні меншини в Україні та Словаччині” (Ужгородський відділ Інституту соціально-економічних проблем зарубіжних країн НАН України).Чернівці:1. Всесоюзна сесія за результатами польових етнографічних досліджень (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).2. Семінар “Українська діаспора у сучасному світі” (Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича).3. Конференція Центру канадських студій Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.Чернігів: Семінар, присвячений діяльності дипломатичних установУкраїни за кордоном (Міністерство закордонних справ України).Ялта:1. Конференція “Освіта національних меншин України” (Рада Європи).2. Конференція “Міжетнічні стосунки в українському просторі” (Британська Рада в Україні).Ф інляндіяХельсінкі: Конференція “Україна у європейському розвитку”(Александер-Інститут, Хельсінкський університет).Ф ра нці яСтрасбург:1. Конференція “Мовні проблеми національних меншин в Україні” (Рада Європи).2. Неурядові організації у вирішенні проблем національних меншин у поліетнічних країнах Європи (Рада Європи). 130
 • 131. 3. Конференція, присвячена питанням виконання країнами зобов’язань щодо національних меншин, взятих у зв’язку з підписанням Рамкової конвенції захисту прав національних меншин (Рада Європи).Ч е хі яПрага1. Конференція, присвячена проблемам сучасних міграцій (Управління Верховного Комісара у справах біженців ООН).2. Конференція “Рома у сучасній Європі: стан та перспективи розвитку” (Міжнародний конгрес ромен).3. Конференція, присвячена питанням етнонаціональгого розвитку країн Східної Європи (Рада Європи).ШвейцаріяЖенева:1. Конференція “Міграційні процеси у сучасному світі” (ООН).2. Семінар, присвячений проблемам захисту прав національних меншин (ООН).3. Семінар, присвячений проблемам біженців в Україні (Управління Верховного Комісара у справах біженців ООН).4. Конференція, присвячена проблемам впливу змін клімату на забезпечення прав людини (ООН).5. Конференція активних ділових людей Європи та Америки: туризм (Швейцарський діловий центр).6. Міжнародна конференція ООН з проблем забезпечення прав національних меншин.Тун: Конференція, присвячена питанням співробітництва уєвропейському просторі (Швейцарський інститут підвищеннякваліфікації викладачів профеійних училищ).Цюріх: Семінар, присвячений проблемам професійної освіти уєвропейському просторі (Інститут удосконалення професійноїосвіти). 131
 • 132. ґ) Участь у міжнародних наукових проектахПілотний проект Ради Європи “Освіта національних меншин вУкраїні” (2001-2002).“Права національних меншин в Україні: всеукраїнський,регіональний та локальний рівні” (Фонд Макартурів, США)(2002 р.).“Проблеми дискримінації та нерівності в Україні” (2001 р.).Проект Ради Європи “Недискримінаційний огляд у рамках ПактуСтабільності для Південно-Східної Європи” (2002 р.).Проект “Формування дослідницької установи “Міграційний форум”(Бамберг, Німеччина) (1992-1993 рр.).Українсько-американський проект “Етнічні групи України”(Київський національний університет імені Тараса Шевченка тауніверситет штата Айова, США) (2003 р.).Українсько-канадський проект “Концептуальні засадиетнонаціональної політики: між теорією та практикою”(Український незалежний центр політичних досліджень таКанадське агентство міжнародного розвитку) (2004 р.).Проект “Україна”: Українська самосвідомість та етнонаціональнітрансформації (Центр соціальних досліджень “Софія” (2006 р.). д) Публічні лекції, прочитані у зарубіжних університетахВища школа імені Богдана Янського (Варшава, Польща):1. “Взаємодія народів та культур у Європі” (2007 р.) (англ. мова).2. “Політична ситуація в Україні напередодні президентських виборів 2010 року” (2009 р.) (укр. мова).Гайльдерберзький університет (Гайльдерберг, Німеччина):“Соціально-політичні умови демократичного розвитку України”(1995 р.) (нім. мова).Дюссельдорфський університет (Дюссельдорф, Німеччина):“Етнонаціональні проблеми у контексті соціального розвиткуУкраїни” (1992 р.) (нім. мова).Інститут підвищення кваліфікації професійно-технічної освітиШвейцарії (Цюріх, Швейцарія): “Стан та перспективи розвиткуосвіти в Україні” (1994 р.) (нім. мова). 132
 • 133. Колледж професійної підготовки (Нікосія, Кіпр): “Наука і освітав Українській РСР” (1985 р.) (новогрець. мова)Мюнхенський університет ім. Максиміліана (Німеччина):“Україна як незалежна держава” (1992 р.) (нім. мова).Нью-Йоркський міський університет (Нью Йорк, США):“Етнічні спільноти в Україні: роль у соціальному розвитку”(1993 р.) (англ. мова).Регенбурзький університет (Регенсбург, Німеччина): “Політичнаситуація в Україні після президентських виборів” (2010 р.) (нім.мова).Рурський університет (Бохум, Німеччина):1. “Етнонаціональні процеси у Радянському Союзу” (1989 р.) (нім. мова).2. “Система освіти в Україні: можливості та перспективи” (1989 р.) (нім. мова).Стенфордський університет (Сан Франціско, США):“Етнонаціональні проблеми розвитку незалежної України” (1995 р.)(англ. мова).Трірський університет (Трір, Німеччина): “Україна у контекстієвропейського розвитку” (1994 р.) (нім.мова).Університет м. Касабланки (Марокко): “Перебудовні процеси уРадянському Союзі” (1990 р.) (франц. мова).Університет м. Констанц (Констанц, Німеччина):“Помаранчевий дух свободи: український шанс для демократії”(2005 р.) (нім. мова).Університет штату Айова (США): “Сьогоднішня Україна:політика, культура, етнічність” (2003) (англ. мова).Франкфуртський-на-Майні університет (Франкфурт-на-Майні,Німеччина): “Розвиток соціологічної науки в Україні” (1994 р.)(нім. мова). 133
 • 134. В Харькове пройдет Конгресс Социологической ассоциации Украины[Электронный ресурс] // Комментарии. – Харьков. – 2009. – 13 октября. –Режим доступа: http://kharkov.comments.ua/news/2009/10/13/150600.html… О своем участии в Конгрессе заявили ведущие социологи Украины, России,Беларуси, Молдовы, Литвы, Казахстана, Киргизстана, Армении, Греции, США,Индии, Китая, Германии, Португалии и других стран мира. Для участия в которомприглашены Андрущенко В. П., Бакиров В. С., Балакирева О. М., Бекешкина И. Е.,Ворона В. М., Гаспаришвили О. Т., Головаха Е. И., Горбачик А. П., Дробижева Л. М.,Евтух В. Б., Корпорович Л., Куценко О. Д., Макеев С. О., Михальченко М. И.,Николаевский В. М., Паниотто В. И., Полторак В. А., Ротман Д. Г., Туманов С. В.,Уайт С., Фритц Же. М., Херпфер К., Хмелько В. Е., Чурилов М. М., Шкаратан О. И.,Ядов В. О. и другие. … 27 травня 2011 року відбувся V щорічний Львівський соціологічний форум // Соціологічна Асоціація України : офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.sau.kiev.ua/20110527.html … По закінченні пленарної сесії Форуму відбулася презентація наукових соціологічних видань, представляв які Володимир Борисович Євтух, директор Інституту соціології, психології та управління Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. … Другий міжнародний конгрес україністів [Текст]: програма / Міжнародна асоціація україністів ; Академія наук України ; Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича; Львівський університетт ім. І. Франка. – Львів, 1993.С. 4… Національний оргкомітет Другого міжнародного конгресу україністів …Володимир Євтух – президент Республіканської асоціації українознавства, заступникголови … 134
 • 135. Загальна программа V Львівського соціологічного форуму [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/news/archiv/LSF_program-05-11.htm… Презентація наукових видань. 12:45–13:001. Євтух В. Б. Етносоціологія: довідник. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова,2011.2. Соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент // Збірник наукових праць.Презентант: Євтух Володимир Борисович, д.і.н., проф. (Національний педагогічнийуніверситет імені М. П. Драгоманова). …Інформаційне повідомлення про VII зїзд Соціологічної асоціації України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sau.kiev.ua/20110407.html…обрання Правління САУ, до якого увійшли: Бакіров В. С., Балакірєва О. М.,Ворона В. М., Горбачик А. П., Городяненко В. Г., Гугнін Е. А., Дейнеко О. О.,Євтух В. Б., Куртсеїтов Р. Д., Куценко О. Д., Ляпіна Л. О., Мазурик О. В.,Міхайльова К. Г., Нагорний Б. Г., Паніотто В. І., Романенко С. В., Рущенко І. П.,Сокурянська Л. Г., Хижняк Л. М., Хобта С. В., Ходус О. В., Черниш Н. Й.,Щудло С. А….Інформація про роботу VI зїзду Соціологічної асоціації України[Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.sau-kiev.org.ua/sau/doc/robota_sau6.doc… На з’їзді були присутні 116 делегатів з Київського, Харківського, Кримського, Івано-Франківського, Донецького, Дніпропетровського, Уманського, Південноукраїнського,Львівського, Луганського, Житомирського відділень САУ, а також гості з’їзду. …… 5)Обрання Президента САУ. З’їзд визначив склад Правління САУ у кількості19 осіб. … Євтух Володимир Борисович – д. іст. наук, проф., член-кореспондент НАНУкраїни (Київський національний університет імені Т. Г. Шевченка)…Науково-практична конференція "Соціально-економічні та етнокультурнінаслідки міграції для України" (27.09.2011) [Електронний ресурс]/ Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України.– Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/578/… Директор Інституту соціології, психології та управління Національногопедагогічного університету ім. М. Драгоманова, д.і.н., член-кор. НАН УкраїниВ. Б. Євтух у доповіді “Нові етнічності − нові проблеми” зосередився на питанніформування нових етнічних груп в результаті міграції, їх взаємодії з коріннимнаселенням. Передовсім варті уваги так звані помітні меншини, тобто ті, хтовідрізняється за зовнішнім виглядом від слов’янської більшості. …І Конгресс Социологической ассоциации Украины 15-17 октября 2009 г.Харьков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://net.abimperio.net/node/507 135
 • 136. … Секция 5 “Этносоциология: риски научных интерпретаций”. Руководительсекции: Евтух Владимир Борисович, директор Института социологии и праваНационального университета имени М. П. Драгоманова. …I-й Конгресс Социологической ассоциации Украины. Программа секционныхзаседаний 15-17 октября, 2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sau.kiev.ua/docs/congress2_2009_ru.pdf… Секция 5. “Этносоциология: риски научных интерпретаций”. Руководительсекции: Евтух Владимир Борисович, директор Института социологии и праваНационального университета имени М. П. Драгоманова. e-mail: yevtukh@ukr.net …Правління САУ обговорює і вирішує [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:xwPZJ3oI67kJ:www.ukr-socium .org.ua/Arhiv/Stati/2.2008/Pages%2520from%2520165-167.pdf+&hl=uk&gl= ua&pid=bl&srcid=ADGEESi9gu010-qaN_nXe-JpDM7GKXFxGlXZPUVlxF0Hyy1LMTAI5AYpSGzG_FMRWMbPGQeO3poL9B7nS4dqB3gLmKVo9NWWpt-Tlj8k3tDrY7Mm37BuaMQ6YAReLPFh2jEIk66oSagg&sig=AHIEtbQOd4wbbuQL_MRhGDtPKdTZiy-EkAС. 165… Засідання Правління вів президент САУ В. С. Бакіров. Взяли участьчлениправління О. М. Балакірєва, Л. Г. Сокурянська, В. Б. Євтух, В. К. Коробов,О. А. Панков, О. Д. Куценко, О. В. Мазурик, Н. Й. Черниш, Ю. І. Яковенко,В. І. Паніотто, С. В. Романенко, Ю. Ф. Пачковський, Л. М. Хижняк, Є. І. Головаха,член контрольно ревізійної комісії Н. В. Коваліско …Презентація книжкової виставки до Міжнародного дня рідної мови "Повагадо мови – повага до народу" [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://nplu.org/ua/events/vystavky/ridnamova/index.htm… В урочистому відкритті книжкової виставки взяли участь: Євтух ВолодимирБорисович – доктор історичних наук, декан факультету соціології та психологіїКиївського національного університету ім. Тараса Шевченка. …Програма Міжнародної циганознавчої науково-практичної конференції“Роми України: із минулого в майбутнє” [Електронний ресурс] : (до Ромськоїдекади Європи 2005-2015) 10-11 червня 2008 р. Київ. – Режим доступу:http://www.ipiend.gov.ua/?mid=16&action=news_detail&new_id=32…Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, проректор Національного педагогічного університету ім.М. П. Драгоманова, директор Інституту соціології, психології та управління(Співголова Оргкомітету) …Протокол № 12 засідання Правління Соціологічної асоціації України від10 грудня 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:7xMkeRYqSoIJ:www.sau.kiev.ua/docs/protokol20110316.doc+&hl=uk&gl=ua&pid=bl&srcid=ADGEESg01aLUHCF1A5O9aASl4jKrQ 136
 • 137. wXvVhH1LCbB4zyALarTTdmNcRajY76udxgpMfpwk8k2Kc7uLbuiKUWVJ4E6RMruO9MZqUV_fgCc6K_QTJIwHMqPompV8EpYI8m6Wu30WeHnEdz3&sig=AHIEtbRrbuIf762Q4DdBuRHijr_IhLZpcA…Присутні: члени Правління – Бакіров В. С., Балакірєва О. М., Ворона В. М.,Городяненко В. Г., Євтух В. Б., Куценко О. Д., Мазурик О. В., Нагорний Б. Г.,Паніотто В. І., Романенко С. В., Сокурянська Л. Г., Яковенко Ю. І….V з”їзд Соціологічної асоціації України [Текст] // Соціологія : теорія, методи,маркетинг. – 2004. – № 3. – [С. 203].Список лиц, получивших приглашение и давших предварительное согласиена участие в круглом столе “Проблемы реализации нейтрального статусаУкраины в европейском геополитическом пространстве” [Электронныйресурс]. – Режим доступа : http://guralyuk.livejournal.com /928630.html?thread=8331382…Евтух Владимир Борисович – профессор, заведующий кафедрой Киевскогонационального университета им. Т. Шевченко…Український центр політичного менеджменту. Заходи. Запрошені[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.politik. org.ua/projects/zapr2.php3…Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, декан факультету соціології іпсихології Національного університету ім. Т. Шевченка, м. Київ …Презентація колективної монографії “Крим в етнополітичному вимірі”[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://qirim. bizimqirim.org/page.php?l=ua&ms=news&id=4… Курас І. Ф., академік НАН України, директор Інституту політичних іетнонаціональних досліджень, народний депутат України; Євтух В. Б., докторісторичних наук, член-кор. НАН України; Панчук М. І., доктор історичних наук,керівник авторського колективу монографії; Котигоренко В., кандидат історичнихнаук, вчений секретар Інституту політичних та етнонаціональних досліджень НАНУкраїни, Чубаров Р. А. – народний депутат України, перший заступник головиМеджлісу кримськотатарського народу. …Робота конференції “Культурний контекст соціальної самоорганізації” вквітні 2005 [Електронний ресурс] / Українське синергетичне товариство ;І. С. Доронравова. - Режим доступу: http://www.synergetic. org.ua/news_archiv/rab_conf_2005.html… На першому засіданні головував декан факультету соціології і психології КНУ,член-кореспондент НАНУ, доктор історичних наук, професор Володимир БорисовичЄвтух. Тема засідання: Соціальна самоорганізація як предмет теоретичнихдосліджень і стратегій людської діяльності. … 137
 • 138. AAUS (American Association for Ukrainian Studies) about the Association for theStudy of Nationalities 2010 World Convention, April 15-17, 2010, HarrimanInstitute, Columbia University, International Affairs Building, 420 W. 118th St.New York City [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.brama.com/pipermail/aaus-community-list/2010-April/001614.html…Panel U6: Reidentification in Ukraine and the Diaspora. Chair: Roman SenkusPapers: Volodymyr Yevtukh, Oksana Malanchuk, Laada Bilaniuk, and Halyna Lemekh.Discussant: Yaroslav Bilinsky. …Academic Conference Media in China, China in the Media. Processes, Strategies,Images, Identities”. November 7-8 (Monday-Tuesday), 2011. Aula CollegiumNovum Jagiellonian University Krak?w, Poland. Panel 6 Images of China inforeign media. Part 1. Prof. Volodymyr Yevtukh National PedagogicalDragomanov University, Kyiv. China in Ukrainian media: analysis and estimationby Chinese students of Dragomanov University [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://konferencja.instytutkonfucjusza.pl/Agenda of Conference "Interethnic Relations in Ukraine: Information Space",February 14, 2006, Kyiv [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ucipr.kiev.ua/publications/3434/lang/en/view_print…11.10 a.m. – 11.20 a.m. – Volodymyr Yevtukh, Corresponding Member, National Academy ofSciences; Dean, Faculty for Sociology and Psychology, Taras Shevchenko Kyiv NationalUniversity; "The Role of the Media in Forming Ethnic and Auto-Stereotypes". …ASN 2010 World Convention. Harriman Institute, Columbia University. – NewYork, NY, 15-17 April 2010 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ukrainianstudies.uottawa.ca/pdf/UKL442.pdf…Papers: Volodymyr Yevtukh (Kyiv National Pedagogical University, Ukraine): Revival ofEthnic Identities in Ukraine: Challenges for Interactions. …Ibidem ASN 2010 World Convention [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.nationalities.org/convention/pdfs/ASN_2010_Final_program-April.pdf 138
 • 139. ASN 2012 World Convention. Harriman Institute, Columbia University. – NewYork, NY, 19-21 April 2012 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.nationalities.org/convention/pdfs/ASN-2012-final-program.pdf…Papers: Volodymyr Yevtukh (National Pedagogical Dragomanov U, Ukraine) <yevtukh@ukr.net >Russians in Ukraine: Mythicizing of Myths.Bethlehem 2000. International Conference, Rome, 18 and 19 February 1999[Electronic resource]. – Mode of access : http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/234267641DA15811052567C80048C08D…H.E. Mr. Volodymyr Yevtukh, Ambassador to Italy, Mr. Volodymyr Yatsenkivskiy, Counsellor,Mr. Valeriy Mykhaylov, First Secretary, Mr. Ruslan Semenchenko, Second Secretary…Bertinoro III Joint Action Programme: International Land Tenure School[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.fao.org/DOCREP/x7069t/x7069t02.htm…The final session of the summer school, opened by Prof. Bianchini, Central Coordinator of theEurope and the Balkans International Network, brought together the participants of theInternational Land Tenure School and the students attending courses at the University ofBologna on environmental and economic development in Balkan countries. Mr J. Riddell, Chiefof FAOs Land Tenure Service, transmitted the compliments of Dr Jacques Diouf, Director-General of FAO, for this important endeavour to promote cooperation between FAO andSoutheast European countries. The Italian Minister of Foreign Trade, Mr Piero Fassino,encouraged an open discussion on the development of the European Union (EU) and theintegration of Southeast European countries. Mr Gianfranco Cicognani, Italian Ministry forForeign Affairs, Mr Vittorio Prodi of the Province of Bologna, Prof. Pier Ugo Calzolari of theUniversity of Bologna and Prof. Martellini Landau of Network-Centro Volta, Italy, emphasizedthe importance of European and international cooperation in view of the enlargement of the EU.The representatives of ITALECO S.p.A. (IRI Group), Mr Alfonso Silvestre and Mr DomenicoTorlucci, and the Ambassador of Ukraine, Mr Volodymyr Yevtukh, participated in the finalsession. …Bertinoro III Joint Action Programme: International Land Tenure School[Electronic resource]. – Mode of access : ftp://ftp.fao.org/sd/sda/sdaa/LR00/01-Land.pdf 139
 • 140. Bertinoro III International Land Tenure School and High-Level TechnicalSeminar. Chapter 2: The 1999 Cervia International Land Tenure School[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.fao.org/sd/LTdirect/LTforum/LTfo017d.htm…The Ambassador of Ukraine, Mr. Volodymyr Yevtukh, participated in the final session, as didthe representatives of ITALECO S.p.A. (IRI Group), Mr. Alfonso Silvestre and Mr. DomenicoTorlucci. …Bertinoro III International Land Tenure School and High-Level TechnicalSeminar. List of participants [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.fao.org/sd/LTdirect/ltforum/LTfo017h.htm 140
 • 141. Bulletin. Office for Democratic Institutions and Human Rights, Conference on Security and Cooperation in Europe (Organization). CSCE ODIHR, 1996 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= OFNDAQAAIA AJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X&ei=kwc DUIHIEKb3mAX8rMDrCQ &redir_esc=yP. 39:Cairo Demographic Centre 27th annual seminar on population issues in the MiddleEast, Africa, and Asia. CDC Annual Seminar, 1997. – The Center, 1998. – 770 p.[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=SDUxAQAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&source=bl&ots=vFlw5TtIXa&sig=8rz2j7O4p2uai2EXQE8ETfNY54k&hl=uk&sa=X&ei=ttn_T6-5IJCK8QSPv7iTCA&redir_esc=yConference in Tel Aviv University: Ethnicity and Nationalism in DividedSocieties: Conflict or Accommodation (June 4-6, 2006) [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 141
 • 142. =web&cd=1&ved=0CFEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww2.tau.ac.il%2FEvent%2FAbraham%2Fdoc%2Fethnicity_nationalism.doc&ei=yGjsT9SaEdHt-gbLlf27BQ&usg=AFQjCNHt7YWaIo7dCzBoDduGM1cUU4Y6CA…Prof. Volodymyr Yevtukh (National Academy of Science, Kiyev): Ethnic Interaction inUkraine: Challenges and Compromises. …Delegation of the European Commission to Ukraine project: Tertiary EducationAssessment Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access :http://research.panteia.nl/files/rvb/reportcenter/Rapporten/B3135/B3135eindrap%28extern%29def.PDFP. 154-155:First field trip, to Kyiv (13 – 16 June 2006)…Dr. Andreas Umland: Konferenz zum Thema: “Nationale Demokratie in derUkraine: Wechselbeziehungen von Nationalismus und Demokratie in einemeuropäischen Land“ organisiert vom Lehrstuhl für VergleichendePolitikwissenschaft (Mittel- und Osteuropa) der Universität Regensburg und demInstitut für Soziologie, Psychologie und Management der NationalenPädagogischen Drahomanov Universität Kiew, findet statt vom 8-10. April 2010an der Nationalen Pdagogischen Drahomanov-Universität Kiew, vul. Pirohova 9[Electronic resource]. – Mode of access :http://www.xing.com/net/kiev/dates-and-events-7478/konf-nationale-demokratie-in-der-ukraine-kiew-8-10-4-10-29196825…Programm. Donnerstag, 8.04.2010. 15.00-15.30 Uhr. Begrüßung: Volodymyr Yevtukh. 17.15-18.00 Uhr. Volodymyr Yevtukh: Die sozialen Tr?gerschichten der Demokratie in der Ukraine.Freitag, 9.04.2010 12.00-13.00 Uhr. Diskussion (Moderation: Volodymyr Yevtukh).Informationen zu Organisation und Ablauf erhalten Sie bei: Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh,Institut für Soziologie, Psychologie und Management Nationale P?dagogische Drahomanov-Universit?t, 01030 Kiew, vul. Pyrohova 9, yevtukh@ukr.net. … 142
 • 143. Dziennik gajowego Maruchy, II Kongres Ukraińców w Polsce, 27-29 kwietnia,2012 [Electronic resource]. – Mode of access : http://marucha.wordpress.com/2012/05/15/co-pisze-subwencjonowane-przez-polskiego-podatnika-nasze-slowo/Podczas kongresu głos zabrali również przedstawiciele Ukrainy (minister Wołodymyr Jewtuch,przewodniczący UWKR Iwan Dracz i parlamentarzysta Mykoła Żułyńskyj) oraz diaspory (A.Łoziński, przedstawiciel SKU Omelian Kowal i przewodniczący Ukraińsko-Amerykańskiej RadyKoordynacyjnej Wołodymyr Procyk).ForumNET.Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.forumnetukraine.org/component/eventlist/details/331-diskussion-qdie-ukraine-nach-den-praesidentschaftswahlen-2010q.htmlDer Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel- und Osteuropa) der UniversitätRegensburg von Prof. Dr. Jerzy Mackow lädt ein zu einer Diskussion mit Prof. Dr. WolodymyrJewtuch (Nationale Pädagogische Drahomanow-Universität Kiew), Minister a.D. für ethnischeMinderheiten und Migration, Botschafter a.D. in Italien zum Thema "Die Ukraine nach denPräsidentschaftswahlen 2010". Die Veranstaltungfindet statt am: Mittwoch, den 5. Mai 2010 von8.30- 10.00 Uhr im Raum PT 1.0.4. Alle Interessenten sind hierzu herzlich eingeladen! Dr.Ingmar Bredies, Universität Regensburg.ICCEES (International Council for Central and East European Studies)International Newsletter 33, May 1994. V world Congress (Warsaw, 6-11 August1995) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.iccees.org/newsletter/iccees_nl_33.pdfP. 35: 143
 • 144. ICCEES international newsletter. International Council for Central and EastEuropean Studies, 1993 [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?ei=hA8DUMzwMsmrrAe83YCQBg&hl=uk&id=K1MjAQAAIAAJ&dq=Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchor…Ukraine in a New International Environment and Problems of Her State Building Round-table: Chair: Petro Potichnyi (McMaster U., Canada) Panelists: Roman Szporluk (Harvard U.,USA) Volodymyr B.Yevtukh (Ukrainian AS, Ukraine) Zenovia ...Konferencja „Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy,tożsamości”, Kraków, 7-8 listopada 2011 [Electronic resource]. – Mode of access :http://interia360.pl/artykul/media-w-chinach-chiny-w-mediach,49509…Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, prof. LuminiţaBălan University of Bucharest University of Southern, prof. Cao Jin Fudan University,Shanghai, prof. Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, prof. Zhang Xiaoying BeijingForeign Studies University, prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical DragomanovUniversity, Kyiv, prof. Huang Hu Fudan University, Shanghai, prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College of Management and Banking. …Konferencja „Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy,tożsamości”, Kraków, 7-8 listopada 2011 [Electronic resource]. – Mode of access :http://echiny.pl/2011/11/media-w-chinach-chiny-w-mediach/…Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, prof. LuminiţaBălan University of Bucharest University of Southern, prof. Cao Jin Fudan University,Shanghai, prof. Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, prof. Zhang Xiaoying BeijingForeign Studies University, prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical DragomanovUniversity, Kyiv, prof. Huang Hu Fudan University, Shanghai, prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College of Management and Banking. …Konferencja „Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy,tożsamości”, Kraków, 7-8 listopada 2011 [Electronic resource]. – Mode of access :http://cojestgrane.pl/wydarzenie/82499/…Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, prof. LuminiţaBălan University of Bucharest University of Southern, prof. Cao Jin Fudan University,Shanghai, prof. Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, prof. Zhang Xiaoying BeijingForeign Studies University, prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical DragomanovUniversity, Kyiv, prof. Huang Hu Fudan University, Shanghai, prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College of Management and Banking. … 144
 • 145. Konferencja „Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy,tożsamości” [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/461870;jsessionid=AAC434BE26215096D90AF0BE9031BE20?print_doc_id=698071…Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, prof. LuminiţaBălan University of Bucharest University of Southern, prof. Cao Jin Fudan University,Shanghai, prof. Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, prof. Zhang Xiaoying BeijingForeign Studies University, prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical DragomanovUniversity, Kyiv, prof. Huang Hu Fudan University, Shanghai, prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College of Management and Banking. …Konferencja “Media w Chinach, Chiny w mediach. Procesy, strategie, obrazy,tożsamości” [Electronic resource]. – Mode of access : http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/698071.html…Prelegentami konferencji będą m.in.: prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, prof. LuminiţaBălan University of Bucharest University of Southern, prof. Cao Jin Fudan University,Shanghai, prof. Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, prof. Zhang Xiaoying BeijingForeign Studies University, prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical DragomanovUniversity, Kyiv, prof. Huang Hu Fudan University, Shanghai, prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College of Management and Banking. …Konferenz: Nationale Demokratie in der Ukraine: Wechselbeziehungen vonNationalismus und Demokratie in einem europäischen Land, Kyiv 8.-10. April2010 [Electronic resource]. – Mode of access : http://deukrainians.wordpress.com/2010/03/18/konferenz-nationale-demokratie-in-der-ukraine-wechselbeziehungen-von-nationalismus-und-demokratie-in-einem-europaischen-land/…Volodymyr Yevtukh: Die sozialen Trägerschichten der Demokratie in der Ukraine…Konferenz zum Thema: “Nationale Demokratie in der Ukraine:Wechselbeziehungen von Nationalismus und Demokratie in einem europäischenLand“ organisiert vom Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel-und Osteuropa) der Universität Regensburg und dem Institut für Soziologie,Psychologie und Management der Nationalen Pädagogischen Drahomanov 145
 • 146. Universität Kiew, findet statt vom 8-10. April 2010 an der NationalenP?dagogischen Drahomanov-Universität Kiew, vul. Pirohova 9 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.forumnetukraine.org/attachments/114_konferenz_kyiv.pdf…Programm. Donnerstag, 8.04.2010. 15.00-15.30 Uhr. Begrüßung: Volodymyr Yevtukh. 17.15-18.00 Uhr. Volodymyr Yevtukh: Die sozialen Trägerschichten der Demokratie in der Ukraine.Freitag, 9.04.2010 12.00-13.00 Uhr. Diskussion (Moderation: Volodymyr Yevtukh).Informationen zu Organisation und Ablauf erhalten Sie bei: Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh,Institut für Soziologie, Psychologie und Management Nationale Pädagogische Drahomanov-Universität, 01030 Kiew, vul. Pyrohova 9, yevtukh@ukr.net. …Konferenz zum Thema: “Nationale Demokratie in der Ukraine:Wechselbeziehungen von Nationalismus und Demokratie in einem europäischenLand“ organisiert vom Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel-und Osteuropa) der Universität Regensburg und dem Institut für Soziologie,Psychologie und Management der Nationalen Pädagogischen DrahomanovUniversität Kiew, findet statt vom 8-10. April 2010 an der NationalenP?dagogischen Drahomanov-Universität Kiew, vul. Pirohova 9 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.facebook.com/events/367421382922/…Programm. Donnerstag, 8.04.2010. 15.00-15.30 Uhr. Begrüßung: Volodymyr Yevtukh. 17.15-18.00 Uhr. Volodymyr Yevtukh: Die sozialen Trägerschichten der Demokratie in der Ukraine.Freitag, 9.04.2010 12.00-13.00 Uhr. Diskussion (Moderation: Volodymyr Yevtukh).Informationen zu Organisation und Ablauf erhalten Sie bei: Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh,Institut für Soziologie, Psychologie und Management Nationale Pädagogische Drahomanov-Universität, 01030 Kiew, vul. Pyrohova 9, yevtukh@ukr.net. …Konferenz zum Thema: “Nationale Demokratie in der Ukraine:Wechselbeziehungen von Nationalismus und Demokratie in einem europäischenLand“ organisiert vom Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel-und Osteuropa) der Universität Regensburg und dem Institut für Soziologie,Psychologie und Management der Nationalen Pädagogischen DrahomanovUniversität Kiew, findet statt vom 8-10. April 2010 an der NationalenPädagogischen Drahomanov-Universität Kiew, vul. Pirohova 9 [Electronicresource]. – Mode of access : http://checkpointeast.info/?p=1025…Programm. Donnerstag, 8.04.2010. 15.00-15.30 Uhr. Begrüßung: Volodymyr Yevtukh. 17.15-18.00 Uhr. Volodymyr Yevtukh: Die sozialen Trägerschichten der Demokratie in der Ukraine.Freitag, 9.04.2010 12.00-13.00 Uhr. Diskussion (Moderation: Volodymyr Yevtukh).Informationen zu Organisation und Ablauf erhalten Sie bei: Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh,Institut für Soziologie, Psychologie und Management Nationale Pädagogische Drahomanov-Universität, 01030 Kiew, vul. Pyrohova 9, yevtukh@ukr.net. … 146
 • 147. Materials of the Roundtable on "Concept of National Ethnic Policy of Ukraine:Pros and Contras", September 20, 2004, Kyiv (Part II) [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.ucipr.org.ua/publications/2574/lang/en 147
 • 148. Meeting of Non-Discrimination Review Country Group Experts. Strasbourg,23-24 May 2002. Final list of participants. Сountry group experts and contactperson [Electronic resource]. – Mode of access : http://foro.galeon.com /msgi/?p=70484&postcount=15Program of the Conference: National Democracy in Ukraine (“NationaleDemokratie in der Ukraine: Wechselbeziehungen von Nationalismus undDemokratie in einem europ?ischen Land“, Kyiv 8.-10. April 2010 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/vergleichende-politikwissenschaft-mittel-osteuropa/mackow/forschung/nat_dem/index.html…Volodymyr Yevtukh’s Report title: Die sozialen Tr?gerschichten der Demokratie in derUkraine. …Program of the Conference: National Democracy in Ukraine (“NationaleDemokratie in der Ukraine: Wechselbeziehungen von Nationalismus undDemokratie in einem europ?ischen Land“, Kyiv 8.-10. April 2010 [Electronicresource]. – Mode of access : http://events.linkedin.com/nationale-demokratie-in-der-267822 148
 • 149. …Volodymyr Yevtukh’s Report title: Die sozialen Tr?gerschichten der Demokratie in derUkraine. …Program of the XIV Polish Sociological Congress, Krakow, Poland; September 8-11, 2010. Volodymyr Yevtukh, National Pedagogical Dragomanov University,Kyiv [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.zjazd14.socjologia.uj.edu.pl/index.php?navi=grupy_tematyczne.php&entry_id=993…Volodymyr Yevtukh’s Report title: Ethnic Mobilities in Ukraine: Challenges for InterculturalCommunication. …Program of the International Conference “Human values in intercultural space”.Kraków-Przegorzały, June 1-2, 2012. Institute of the Middle and Far East, Facultyof International and Political Studies, Jagiellonian University, Krakow, Poland[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.slideshare.net/yevtukh/human-values-conference-programkrakow2012…Volodymyr Yevtukh’s Report title: New Ethnicities – New Cultures – New Problems.Immigrants in the Space of Intercultural Communication. Ukraine. … 149
 • 150. The Ukrainian Weekly. Sunday, April 28, 1991, No. 17, p. 16 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.scribd.com/doc/16289966/The-Ukrainian-Weekly-199117 150
 • 151. …May 9 Chicago: The Center of Ukrainian and Religious Studies is sponsoring a lecture by Dr.Volodymyr Yevtukh of the Kiev Academy of Sciences who will speak on "The Ethno-PoliticalSituation in Ukraine: Realities and Prospects," at the Ss. Volodymyr and Olha Cultural Center,7 p.m. Admission is $ 5. For more information call (312) 489-13 39. …The Ukrainian Weekly. Sunday, November 7, 1993, No. 45, p. 20 [Electronicresource]. – Mode of access : http://ukrweekly.com/archive/pdf3/1993/The_Ukrainian_Weekly_1993-45.pdf 151
 • 152. …Saturday, November 13. NEW YORK: The Shevchenko Scientific Society invites the public to alecture by Volodymyr Yevtukh, editor of "Ukrainska Diaspora" (The Ukrainian Diaspora) whowill speak on the topic "The Ethno-Political Renaissance in Ukraine: Perspectives andProblems." The presentation will be held in the societys building, 63 Fourth Ave., at 5 p.m. …The Ukrainian Weekly Sunday, October 15, 1995, No. 42, p. 8 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.ukrweekly.com/archive/pdf3/1995/The_Ukrainian_Weekly_1995-42.pdf 152
 • 153. …The fourth workshop of the "Peoples, Nations, Identities: The Russian-Ukrainian Encounter"held on September 21-23 at Columbia University: The fourth session continued with Dr.Volodymyr Yevtukhs (Center for Ethnosociological and Ethnopolitical Studies, Kyyiv)presentation on the subject of "Ethnic Minorities of Ukraine: Between Realities and Politics. …The Ukrainian Weekly Sunday, December 1, 1996, No. 48, p. 4 [Electronicresource]. – Mode of access : http://ukrweekly.com/archive/pdf3/1996/The_Ukrainian_Weekly_1996-48.pdf 153
 • 154. …In his president’s report, Dr. Cipywnyk expressed disappointment at the treatment received bydelegations to Kyiv from the West (i.e., the UWC) and from the Eastern diaspora during this pastsummer’s celebrations of Ukraine’s fifth year of independence, and in meetings withrepresentatives of the Ukrainian World Coordinating Council (UWCC). However, he expressedsatisfaction about meetings held with Minister of Nationalities and Migration VolodymyrYevtukh and Kyiv Mayor Oleksander Omelchenko. …The Ukrainian Weekly Sunday, December 1, 1996, No. 48, p. 4 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.scribd.com/doc/16248486/The-Ukrainian-Weekly-199648…In his president’s report, Dr. Cipywnyk expressed disappointment at the treatment received bydelegations to Kyiv from the West (i.e., the UWC) and from the Eastern diaspora during this pastsummer’s celebrations of Ukraine’s fifth year of independence, and in meetings withrepresentatives of the Ukrainian World Coordinating Council (UWCC). However, he expressedsatisfaction about meetings held with Minister of Nationalities and Migration VolodymyrYevtukh and Kyiv Mayor Oleksander Omelchenko. …Towarzystwo Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja: HumanValues in intercultural space, Kraków-Przegorzały, June 1-2, 2012.Institute of the Middle and Far East, Faculty of international and political studies,Jagiellonian University, Krakow, Poland [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.doktoranci.uj.edu.pl/start/-/blogs/6104429Volodymyr Yevtukh New Ethnicities – New Cultures – New Problems. Immigrantsin the Space of Intercultural Communication. Ukraine.Ukraine-Forum von Ukraine-Nachrichten.de [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://forum.ukraine-nachrichten.de/5-regensburg-ukraine-nach-pr%C3%A4sidentschaftswahlen-2010-t681.htmlDer Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft (Mittel- und Osteuropa) der UniversitätRegensburg von Prof. Dr. Jerzy Mackow lädt ein zu einer Diskussion mit Prof. Dr. WolodymyrJewtuch (Nationale Pädagogische Drahomanow-Universität Kiew), Minister a.D. für ethnischeMinderheiten und Migration, Botschafter a.D. in Italien zum Thema "Die Ukraine nach denPräsidentschaftswahlen 2010". Die Veranstaltungfindet statt am: Mittwoch, den 5. Mai 2010 von8.30- 10.00 Uhr im Raum PT 1.0.4. Alle Interessenten sind hierzu herzlich eingeladen! Dr.Ingmar Bredies, Universität Regensburg. 154
 • 155. ukrweekly.com: [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ukrweekly.com/old/archive/1996/489603.shtml…In his president’s report, Dr. Cipywnyk expressed disappointment at the treatment received bydelegations to Kyiv from the West (i.e., the UWC) and from the Eastern diaspora during this pastsummer’s celebrations of Ukraine’s fifth year of independence, and in meetings withrepresentatives of the Ukrainian World Coordinating Council (UWCC). However, he expressedsatisfaction about meetings held with Minister of Nationalities and Migration VolodymyrYevtukh and Kyiv Mayor Oleksander Omelchenko. …United Nations, Convention to Combat Desertification. Conference of the Parties.Sixth session Havana, 25 August – 5 September 2003 [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.unccd.int/Lists/OfficialDocuments/cop6/8add1eng.pdfP. 197:I Congress of Sociological Association of Ukraine. Preliminary Programme,October 15-17, 2009 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=285&cad=rja&ved=0CEEQFjAEOJgC&url=http%3A%2F%2Fwww.sau.kiev.ua%2Fdocs%2Fcongress2009-eng.doc&ei=HEM6UO7ZMofjtQbijoDYDg&usg=AFQjCNHSS40Hf0eWsztQdtbfcEop-P96JgSection 5. “Ethnosociology: Risks of Scientific Intepretations”. Chair: Yevtuh VolodymirBorisovich, director of the Institute of Sociology and Law at National Pedagogic University inKyiv. e-mail: yevtukh@ukr.net 155
 • 156. Universitaet Regensburg. Lehre. G?ste. 05.05.2010 [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/vergleichende-politikwissenschaft-mittel-osteuropa/mackow/lehre/index.html…Prof. Dr. Wolodymyr Jewtuch (Direktor des Instituts f?r Soziologie, Psychologie undVerwaltung der Nationalen P?dagogischen Drahomanov-Universit?t in Kiew). …Universitaet Regensburg [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.uni-regensburg.de/philosophie-kunst-geschichte-gesellschaft/vergleichende-politikwissenschaft-mittel-osteuropa/mackow/lehre/jewtuch/index.htmlUniversity of Helsinki. Seminar Ukraine’s political reformation: society, economyand foreign policies after 2006 elections Thursday, 11 May, 2006, 13:15 – 16:30.Place: Aleksanteri Institute, T??l?nkatu 3 A, 5 th floor [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.helsinki.fi/aleksanteri/english/news /events/2006/20060511_seminar.htm…“Regional specifics and ethnic impacts in Ukraine’s politics” Volodymyr B. Yevtukh –professor, dean of the Faculty of Sociology and Psychology, National Taras ShevchenkoUniversityof Kyiv, expert for ethnic issues for the Council of Europe, Ukraine ’ s Minister fornationalities and migration in 1995-1997 … 156
 • 157. Wrota Małopolski. Wydarzenia. Aktualność: Media w Chinach, Chiny w mediach– konferencja [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.malopolska.pl/Wydarzenia/Strony/Aktualnosc.aspx?pid=2184…Prelegentami konferencji będą min: Prof. Dominique Bouchet University of SouthernDenmark, Prof. Leszek Korporowicz Jagiellonian University, Krakow, Prof. Luminiţa BălanUniversity of Bucharest University of Southern, Prof. Cao Jin Fudan University, Shanghai, Prof.Bu Wei Chinese Academy of Social Sciences, Prof. Zhang Xiaoying Beijing Foreign StudiesUniversity, Prof. Volodymyr Yevtukh National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Prof.Huang Hu Fudan University, Shanghai, Prof. Tomasz Goban-Klas Krakow College ofManagement and Banking. …XVII ISA World Congress of Sociology. 11-17 July, 2010. Gothenburg, Sweden.Session: Researching Ethnicity and Ethnicising Research. Title: PoliethnicUkrainain Space: Challenges for the Society and for Research. Participant:Volodymyr Yevtukh, University Kyiv, Ukraine [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://isa2010.aimit.se/142815/Paper XIV Ogolmopolski Zjazd Socjologiczmy PTS : programю – Krakow, Wrzesien, 2010. 157
 • 158. Праці у бібліотеках світу е) Бібліотеки, у яких є книги В. Б. ЄвтухаBibliothek der zu Köln UniversitätBibliothek der Universität KonstanzThe Library of CongressРоссийская Государственная БиблиотекаРоссийская Национальная БиблиотекаНаціональна парламентська бібліотека УкраїниНаціональна бібліотека України ім. В. І. ВернадськогоНаукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національногоуніверситету імені Тараса ШевченкаНаукова бібліотека Національного педагогічного університету іменіМ. П. Драгоманова 158
 • 159. Про вченогоВолодимир Євтух : персональний сайт. – Режим доступу : http://yevtukh.info/sample-page/Андрущенко В. Драгоманівські наукові школи: факти і проблеми [Текст]/ Віктор Андрущенко, Григорій Волинка // Пам’ять століть. – 2009. –№ 5-6 (вересень-грудень). – С. 38-70 [42-43].Білуха Юрій. Пером, словом і ділом [Текст] : Виступи. Статті. Коментарі. –Київ: 2011. – [С. 171].Бойко В. І. І майбутнім дихає минуле [Текст] // Трибуна. – 1991. – № 1. –С. 19-21. … Життєвий шлях В. Б. Євтуха не є типовим для нашого вченого-історика.Адже специфічна особливість цієї науки – партійність і добір, тобто трактуванняподій і фактів у відповідності не з істиною, а офіційними установками. В результатітенденційність, створення історії без історії. І абсолютна більшість нашихісториків (як, до речі, майже всіх нас) не те, що протестували проти такого підходу(що врешті-решт було, по суті, неможливо), а без примусу, вірно служиликон’юнктурі. Володимир Борисович – майже ні, хіба що трошки-трошки, аби нестати ізгоєм. У своїх дослідженнях він не лукавив, не кривив проти істини. Відходив 159
 • 160. від запрограмованого, аби все ж залишатися чесним в науці настільки, наскільки цебуло можливим і навіть неможливим. В аспірантурі Інституту історії АН УРСР, девін навчався, дуже хотіли спрямувати всі його сили на боротьбу з націоналізмом (івідділ там такий був навіть створений), але Володимир Борисович не кинувся напропоновані йому теми, аби скоріше захиститися. Його інтуїція дослідникапідказувала, що там багато надуманого, що те, що пропонувалося засуджувати, слідби популяризувати і навпаки. Взяв тему “Асиміляційні процеси та їх вплив накультуру українських етнічних груп США і Канади”. Я переглядала ту роботу і непобачила в ній нічого, за що сьогодні було б автору соромно. Жодних кон’юнктурнихпостулатів в ній не закладено. А це вже рідкість для історичної науки. Не всімподобалась його самостійність суджень. Не склалися відносини і з РемомГеоргійовичем Симоненком, керівником відділу, вченим, безсумнівно, визначним, але зісвоїми архі-партійними поглядами. А Євтух партійність в науі і не сповідував. Та йхарактер мав йоржистий. Отож, не вагаючись, перейшов до Інституту соціальних іекономічних проблем зарубіжних країн. … … Темою його докторської дисертації була “Буржуазні концепціїетносоціального розвитку США і Канади”. І знову ж таки, як не скеровували йоговчені мужі вийти на критику, нічого не вийшло. Свої позиції, свої переконаннявідстояв. Добрі стосунки склалися з директором цього інституту А. М. Шлепаковим.Говорить про нього з теплотою і повагою як про вченого, так і про організатора. … …Як автор теоретичних розробок, етнополітичних досліджень запрошений допідготовки семитомника енциклопедії української діаспори, яка виходить в США і,зокрема, її сьомого тому, присвяченого українцям, що живуть у СРСР, але позаУкраїною. … …Його постійно запрошують на міжнародні конференції з національнихпитань. В десяти з них він брав активну участь. А щоб ефективніше булоспілкуватися, оволодів п’ятьма іноземними мовами: німецькою, англійською,новогрецькою, французькою, італійською. Має запрошення читати лекції в США іНімеччині, але все не вдається викроїти час. ……Роботи – море. Адже, окрім дослідницької діяльності, він читає курс лекцій“Українська РСР на міжнародній арені” у Київському державному університеті іменіТ. Г. Шевченка на факультеті міжнародних відносин і міжнародного права. А наісторичному факультеті веде спецкурс “Українці в зарубіжному світі”. Виступає злекціями для іноземців, які приїздять на Україну. Виступи його вражаютьбагатством фактологічного матеріалу і логікою викладу. Він же голова комісії пороботі з іноземцями товариства “Знання” України. …Вчені інституту історії України [Текст] : бібліографічний довідник :Серія Українські історики. – Випуск 1. – Київ : Інститут історії УкраїниНАН України, 1998.Деканат факультет социологии и психологии [Електронний ресурс]. - Режимдоступу: http://testlab.kiev.ua/decanat.html… Евтух Владимир Борисович, декан факультета, профессор, доктор историческихнаук, комн. 318… 160
 • 161. … З 2003 по липень 2007 керiвництво факультетом здiйснював доктор iсторичнихнаук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiкиУкраїни Євтух Володимир Борисович. …Діяльність Національної Академії Наук України 1999-2003 рр. [Текст] :(матеріали до проекту звіту). – Київ, 2003. – С. 37.До 25-річного ювілею професійної соціологічної освіти в Київськомунаціональному університеті [Текст] // Вісник Київського національногоуніверситету імені Тараса Шевченка. Соціологія. – 2010. – № 1/2. – С. 5.Добронравова І. С. Людський вимір соціальної самоорганізації(культурологія, психологія, соціологія, синергетика) [Текст] // Актуальніпроблеми соціології, психології, педагогіки : зб. наук. пр. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2005. – Вип. 4. – [С. 5]. –Режим доступу до електронної версії : http://www.synergetic.org.ua/news_archiv/sociology04.html… Це вже друге спільне обговорення соціологами і філософами проблем соціальноїтеоріїї і її нових методологічних обріїв. Минулого року також в березні успішновідбулося перше спільне засідання з темою обговорення "Людина в соціумі – стратегіїлюдського самопізнання". Цього разу, як і тоді головував декан факультету соціології,член- кореспондент НАНУ, професор Володимир Борисович Євтух. …Європейське співробітництво [Текст] // Педагогічні кадри. – 2010. – № 4. –С. 1.Євтух Володимир Борисович. Біографія [Електронний ресурс] // Вікіпедія. –Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Євтух_Володимир_БорисовичЄвтух Володимир Борисович. Біографія [Електронний ресурс] // Вісник НАНУкраїни. – 2008. – N 7. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kiev_old/evtukh.htmlЄвтух Володимир Борисович. Біографія у хронології [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.dovidka.com.ua/user/?code=41657Євтух Володимир Борисович. Біографія у хронології [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.histans.com/?termin=Evtukh_VЄвтух Володимир Борисович. Біографія та бібліографічна довідка[Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України. – Режимдоступу: http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=structure/sot.php&sot=%AA%E2%F2%F3%F5%20%C2%EE%EB%EE%E4%E8%EC%E8%F0%20%C1%EE%F0%E8%F1%EE%E2%E8%F7 161
 • 162. Євтух Володимир Борисович [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.ispu.npu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=26%3A2008-05-14-18-56-18&catid=3%3A2008-04-24-12-25-38&Itemid=2&lang=ukЄвтух Володимир Борисович [Електронний ресурс] / Відділення історії,філософії та права НАН України. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Відділення_історії,_філософії_та_права_НАН_УкраїниЄвтух Володимир Борисович [Текст] // Андрущенко В. Наш університет/ Віктор Андрущенко. – Київ, 2009. – С. 291.Євтух Володимир Борисович [Текст] // Енциклопедія історії України. –Т. 3. Е–Й. – Київ : Наукова думка, 2005. – С. 103.Євтух Володимир Борисович – український історик, соціолог, етнолог,доктор історичних наук, член-кореспондент НАН України [Електроннийресурс] // Матеріал з Вікіпедії – вільної енциклопедії. Категорія:Українськіісторики. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/ Категорія:Українські_історикиЕтносоціологічна школа. Засновник і керівник – Євтух ВолодимирБорисович [Текст] // Наукові школи Національного педагогічногоуніверситету імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ іменіМ. П. Драгоманова, 2009. – С. 158-172.Етнополітологія в Україні. Становлення. Що далі? [Текст]. – Київ :ІПІЕНД, 2002. – С.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2000 році[Текст]. Частина 1. – Київ, 2001. – С. 171.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2001 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2002. – С. 180.Звіт про діяльність Національної Академії Наук України у 2002 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2003. – С. 197.Звіт про діяльність Національної Академії Наук України у 2003 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2004. – С. 234.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2004 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2005. – С. 259.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2005 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2006. – С. 228. 162
 • 163. Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2008 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2009. – С. 235.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2008 році[Текст]. Частина І. – Київ, 2010. – С. 254 ; С. 259.Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2010 році [Текст].Частина 1. – Київ: 2011. – С. 272.Імена України [Текст] : біографічний щорічник. – Київ : Фенікс, 1999. –С. 137.Імена України [Текст]: біографічний щорічник. 2001. – Київ : Фенікс,2002. – С. 184.Імена України [Текст] : біографічний щорічник. – Київ : Фенікс, 2007. –С. 168.Кафедра політичної соціології. Інформація про кафедру політичної соціологіїХНУ імені В. Н. Каразіна[Електронний ресурс]ю – Режим доступу:http://www.sociology.kharkov.ua/socio/index.php?option=com_content&task=view&id=14&Itemid=31…Євтух Володимир Борисович, член-кореспондент НАН України, доктор історичнихнаук, завідувач кафедри політичної соціології ХНУ імені В. Н. Каразіна…Київ [Текст]. – Київ : Фенікс, 2007. – С. 695.Ковальчук О. О. Євтух Володимир Борисович [Текст] / О. О. Ковальчук,А. А. Попок // Інститут історії України Національної Академії Наук.1936 – 2006. – Київ, 2006. – С. 429-434.Комісії з вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти інауки України [Текст]. – Київ : Знання, 2004. – С. 31.Кудін Анатолій. Від однієї освіти на все життя до освіти впродовж життя. Яквпроваджують інноваційні технології навчання в НПУ іменіМ. П. Драгоманова [Текст] // Освіта. – 27 жовтня – 3 листопада 2010. – С. 8.Кух Людмила. Ще один крок до співпраці [Текст] // За педагогічні кадри. –Жовтень 2011. – С. 2.Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка,менеджмент[Електронний ресурс]: збірник наукових праць. – Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mnf/index.html…Відповідальний редактор: Євтух Володимир Борисович, доктор історичних наук,член-кореспондент НАН України … 163
 • 164. Навчально-виховний процес в університеті "Україна" [Електронний ресурс].– Режим доступу: https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache: RSzUPBPnV0AJ:www.vmurol.com.ua/upload/Navchalno_motodichna_robota/Navchalno-metodichna%2520robota.doc+&hl=uk&gl=ua&pid=bl&srcid= ADGEESjj1UK6vmcH6VuZq0LkDATKlkf6L_W49Ml1NywOe-pscprxr FAyyh 6rw4X4TuH73XqG4X5RxxcPimXbUdJaryo5ivf8mM3vt_-Jgm4UkTdAjSK 6xjV9hfug8eQcietRMoyjdMet&sig=AHIEtbQL-DbP3RyxoHd81GaLIGiHT odYcw… Вагомий внесок у розбудову університету, створення нормативних документів –освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм, навчальнихпланів зробили провідні вчені вище названих закладів: Ю. Ф. Зіньковський,В. П. Тарасенко, В. Б. Євтух, Б. В. Новіков, А. Ф. Павленко, Т. Е. Оболенська,А. А. Мазаракі, Н. М. Ушакова, О. А. Павлов. …НАН України. Персональний склад членів-кореспондентів з 1918 року[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nas.gov.ua /members/Pages/Chkor.aspx…Євтух Володимир Борисович, обраний: 25.11.1992; спеціальність: політологія;відділення історії, філософії та права; секція суспільних і гуманітарних наук …Національна академія наук України [Текст]: короткий річний звіт. 2000.– Київ, 2001. – С. 22.Національна Академія наук України [Текст]: персональний склад. –Київ : Фенікс, 2003. – С. 130.Національна Академія Наук України. 2003 [Текст]. – Київ, 2004. – С. 22.Національна Академія Наук України в 1999-2003 рр. [Текст] – Київ,2004. – С. 48.Національна ідея, її роль і місце у суспільно-політичному розвитковіУкраїни [Електронний ресурс] : Постанова 25.05.2005 № 101 / ПрезидіяНаціональної академії наук України. – Режим доступу:http://www.uazakon.com /document/fpart46/idx46456.htm… Протягом останніх років видано близько 30 монографій, присвяченихстановленню української національної ідеї. Серед них фундаментальні праці"Українська ідея: історичний нарис" (В. Ф. Солдатенко, В. П. Крижанівський),"Філософія національної ідеї" (О. С. Забужко), "Національний розвій України"(Ю. І. Римаренко), Теорії нації та націоналізму" (Г. В. Касьянов), "Українськанаціональна ідея: реалії і перспективи розвитку", "Про національну ідею, національніменшини, міграції" (член-кореспондент НАН України В. Б. Євтух). …Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Інститутсоціології, психології та управління (044)400-99-37 м. Київ, вул. Саратівська, 164
 • 165. 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://kiev.ukrgold.net /ukr/enterprises/6365/16596/page/16600/…Директор: доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,заслужений діяч науки і техніки України Євтух Володимир Борисович…Огонек [Фото]. – 1973. – № 31. – Июль. – Обкладинка.Основи сучасного факультету соціології. Інформація про історію факультетусоціології КНУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://socd.univ.kiev.ua/INF/COMMON/… З 2003 по липень 2007 керiвництво кафедрою здiйснював доктор iсторичних наук,професор, член-кореспондент НАН України, заслужений дiяч науки i технiки УкраїниЄвтух Володимир Борисович...Посольство України в Італійській республіці [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.mfa.gov.ua/italy/ua/27876.htm…Попередні керівники Посольства: Євтух Володимир Борисович. Італія .12.1997 -.12.1999…Правління САУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.sau.kiev.ua/government.html…Євтух Володимир Борисович – д.іст. наук, проф., член-кореспондент НАН України,відповідальний за звязки САУ з міжнародними організаціями; за розробку проектусвяткування Дня соціолога України; проведення конкурсу на кращу монографію такращий підручник з соціології …Правління САУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.sau.kiev.ua/monography.html…Правління Соціологічної асоціації України у 2007 році заснувало конкурс на кращийпідручник та кращу монографію з соціології. Члени конкурсної комісії правління САУ:Євтух Володимир Борисович…Представники наукового та експертного співтовариства України. Зверненняпредставників наукового та експертного співтовариства до ПрезидентаУкраїни у звязку з фактичною ліквідацією Національного інституту проблемміжнародної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.politua.su/humanitarian/112.html…Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач кафедри Національного педагогічногоуніверситету ім. М. Драгоманова…Президія Конґресу національних громад України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://forumn.kiev.ua/Forum73/73-04.html 165
 • 166. … 60 років виповнюється доктору історичних наук, члену-кореспонденту НАНУкраїни, Надзвичайному і Повноважному послу, заслуженому діячеві науки і технікиУкраїни, одному з провідних етносоціологів України Володимиру Борисовичу Євтуху.Конґрес зичить ювілярові міцного здоровя і довгого плідного творчого життя. …Президія національної академії наук України. Постанова N 87 від 10.04.2002.Міграція населення України: мотиви, наміри, причини [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://lawua.info/jurdata/dir244/dk244882.htm"Про національну ідею, національні меншини, міграції" (член-кореспондент НАНУкраїни В. Б. Євтух)Привітання доктору історичних наук, члену-кореспонденту НАН України,Надзвичайному і Повноважному послу, заслуженому діячеві науки і технікиУкраїни, одному з провідних етносоціологів УкраїниВолодимируБорисовичу Євтуху [Електронний ресурс] // Газета Конґресу національнихгромад України. – Режим доступу: http://forumn.kiev.ua/Forum73/73-04.htmlПсихологія і суспільство. – 2004. – № 3 (17) [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Psis/2004_3.pdfС. 146:…Editorial Council: Serhii Yuriy (Head), Victor Andruschenko, Serhii Boltivets, VolodymyrYevtukh, Ziniviy Hutsailuk, Mykola Drobnokhod, Petro Kononenko, Volodymyr Kravets,Vitaliy Kurylo, Mykhaylo Lutchko, Vasyl Maiboroda, Serhii Maksymenko, OleksandrManokha, Alla Melnyk (Vice-Head), Viktor Rybin, Olexii Moroz, Victor Ohneviuk, VitaliiPohrebniak, Anatolii Pogribnyi, Volodymyr Prisniakov, Yevhen Saveliev, Halyna Sagatch,Mykola Slusarevskyi, Mykola Strishenets, Hryhorii Tereschuk, Oleksandr Ustenko, RomanFedorovych, Vasyl Shynkaruk…Психологія і суспільство. – 2004. – № 2 (16) [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Psis/2004_2.pdfС. 154:… Editorial Council: Serhii Yuriy (Head), Victor Andruschenko, Serhii Boltivets, VolodymyrYevtukh, Ziniviy Hutsailuk, Mykola Drobnokhod, Petro Kononenko, VolodymyrKravets,Vitaliy Kurylo, Mykhaylo Lutchko, Vasyl Maiboroda, Serhii Maksymenko, OleksandrManokha, Alla Melnyk (Vice-Head), Olexii Moroz, Victor Ohneviuk, Vitalii Pohrebniak,Anatolii Pogribnyi, Volodymyr Prisniakov, Yevhen Saveliev, Halyna Sagatch, MykolaSlusarevskyi, Mykola Strishenets, Hryhorii Tereschuk, Oleksandr Ustenko, RomanFedorovych. …Психологія і суспільство, 2009, № 2 (36) [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://ua.worlddocuments.org/docs/index-112.html?page=87… Editorial Council: Viktor Andrushchenko, Anatoliy Vykhrushch, Mykola Drobnokhod,Volodymyr Yevtukh, Andriy Krysovatyi, Serhiy Maksymenko, Alla Melnyk (Vice-chairman), 166
 • 167. Myroslav Popovych, Mykola Sliusarevskyi (Vice-chairman), Maksym Strikha, OleksandrOustenko, Vasyl Shynkaruk. …Склад Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освітиМіністерства освіти і науки, молоді та спорту Україні [Електронний ресурс].– Режим доступу: www.iitzo.gov.ua/files/sklad_vchenoi_radi2011.doc…Євтух Володимир Борисович – директор Інституту соціології, психології тауправління НПУ імені М. П. Драгоманова, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України…Склад науково-консультативної ради Національної експертної комісіїУкраїни з питань захисту суспільної моралі. Соціально-психологічна секція[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moral.gov.ua/pages/7/…Євтух Володимир Борисович – Радник Уповноваженого ВРУ з прав людини, член-кореспондент НАН України…Склад Ради представників громадських організацій національних меншинУкраїни [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1083.2125.1&nobreak=1…Євтух Володимир Борисович – керівник Центру етносоціологічних таетнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України, голова Ради…Скрипник Г. Етносоціологічна школа Володимира Євтуха: академічнийпроект структурування наукової галузі [Текст] / Ганна Скрипник// Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 2. – С. 37-43.…Професор Володимир Євтух є одним з ініціаторів формування та розвиткувітчизняної етносоціології, яка переростає з цікавого дослідницького напряму уповноцінну, самодостатню галузь української соціології та міждисциплінарнихсоціогуманітарних досліджень. Ознака “повноцінності” передбачає наявністьдостатньо широкого кола дослідників, які не лише об’єднані спільним “проблемнимполем”, а й мають прагнення до свідомої інституціоналізації свого напряму,розроблення належного теоретико-методологічного інструментарію, поняттєво-термінологічного апарату, формування потужної бази емпіричних досліджень дляверифікації своїх теоретичних конструктів. З етносоціологією цяінституціоналізація відбувається… з…1990-х років, від часу існування очолюваного В. Євтухом Центру етно-соціологічних та етнополітичних досліджень Інституту соціології НАН України(1991-2000), впровадження етносоціології як навчальної дисципліни у програми ВНЗта усвідомлення науковим співтовариством стратегічної вагомості вивченняетносоціальної проблематики на сучасному етапі розвитку українськогодержавотворення та Глобальних процесів відродження етнічності. ……Звернімося до самих наукових розробок. їхня хронологія, послідовність тематики,склад авторів, постановка проблем свідчать, що постання киїськоїетносоціологічної школи – потужний академічний проект із власною логікоюрозвитку і розгортання. Від початку в інтелектуальний ресурс школи були задіяні 167
 • 168. напрацювання В. Євтуха ще 1970–1980-х років, коли він активно залучав увітчизняний науковий обіг доробок західних класиків етно-соціологічних таетнополітичних досліджень. Згадаймо його праці “Концепції етносоціальногорозвитку США та Канади: типологія, традиції, еволюція”, “Історіографіянаціональних відносин у США та Канаді”, “Сучасні концепції етносоціальногорозвитку США і Канади (критичний аналіз)” [1 ]. У цьому аспекті зусилля В. Євтуханагадують інтелектуальну модернізовану російську культурну антропологію,сформовану Валерієм Тишковим на підставі подібних академічних джерел….…Упродовж останніх років у таких соціологічних розвідках і нарисах професораЄвтуха, як “Етнополітика в Україні: культурологічний та правничий аспекти”(1997), “Про національну ідею, етнічні меншини, міграції...” (2000), “Проблемиетнонаціонального розвитку: український та світовий контексти” (2001),“Етносуспільні процеси в Україні: можливості наукових інтерпретацій” (2004) [5],дискутується широке коло етносоціологічних та етнополітичних проблем. Цеконцептуальне осмислення процесів міжетнічної взаємодії, перспективбагатокультурності для України, формування етносоціологічного поняттєво-термінологічного апарату, ролі етнічного чинника у виборчому процесі тощо. Ціпраці дають широкий зріз проблематики етносоціології як нової галузевої соціології йокреслюють перспективні напрямки її досліджень. Завважу, що саме за цикл праць зетносоціології Володимирові Євтуху було присуджено премію ім. Тараса ШевченкаКиївського національного університету імені Тараса Шевченка (2004) та преміюМихайла Грушевського НАН України (2005). ……Відомі вітчизняні етнополітологи В. Котигоренко, О. Майборода, Л. Нагорна таЛ. Шкляр, підбиваючи підсумки процесу становлення української етнополітології(2002), віддають належне “піонерській спробі” В. Євтуха сформулювати сутністьетнополітики. Саме його визначення, на думку згаданих авторів, “допомогло значночіткіше окреслити її [етнополітології] предметну сферу і запобігти підмініетнополітологічної тематики тематикою, спрямованою на вивчення феноменанації” [10]. Тут слід додати, що саме вироблений етносоціологічний погляд нафеномен політизованої етнічності дає змогу уникнути зведення етнополітологічнихдосліджень до вульгаризованої “націології” в дусі тенденції, що існувала у нас у1990-х роках. ……До здобутків наукової праці В. Євтуха В. Котигоренко з колегами відносять івпровадження “найбільш узагальненого визначення предмета етнополітології”, івкрай важливе для адекватного здійснення української етнополітики розмежуванняпонять “етнічна меншина” і “національна меншина”. Це сприяє більш послідовномутлумаченню з боку державних установ та дослідників культурно-орієнтованих вимогменшин, щоб не поплутувати їх з озвученням політичних гасел і відповіднихпретензій щодо перерозподілу владних повноважень у країні чи зміни її політико-адміністративно-го устрою. Адже від зваженості, адекватності погляду владнихструктур на певну проблему, безперечно, багато в чому залежить успішність ташвидкість її розв’язання, запобігання її перетворенню на перманентний конфлікт.……Сьогодні вже у межах Національного педагогічного університету іменіМ. П. Драгоманова вчений за підтримки керівництва, втілюючи свої науково-освітніпроекти, ініціював створення Інституту соціології, психології та управління. Можнасподіватися, що етносоціологічна проблематика посяде гідне місце у діяльностіщойно заснованого у рамках Інституту українсько-польського Центру “Європейськістудії”. Опріч того, Інтернет-часопис “Українські європейські студії”, головним 168
 • 169. редактором якого є професор Володимир Євтух, має стати трибуною для пліднихнаукових дискусій, зокрема з проблем етносоціології. …Одним із показників існування та розвитку наукової школи є тяглість підготовкикадрів. …У контексті становлення етносоціологічної школи можна констатуватицю тяглість. Впродовж більш як десяти років безпосередньо під керівництвомпрофесора В. Євтуха було захищено низку кандидатських дисертацій із проблемформування етнонаціонального складу населення Сходу України на рубежі ХІХ–ХХ століть (Михайло Антоненко), взаємодії України з українською діаспорою США іКанади (Катерина Чернова), ролі преси у структуруванні українських громад СІП А іКанади (Олена Гриценко), дослідження етнокультурного простору України (ОльгаСуліменко), Тендерних аспектів у поліетнічних країнах (Катерина Шалаєва),міжетнічної взаємодії за умов поліетнічного міста (Дарія Цимбал), елементіветнічної мотивації еміграційного процесу (Світлана Цилюрик), соціально-політичноїінтеграції українців у поліетнічне суспільство Канади (Віталій Макар). ……Завдяки зусиллям професора Володимира Євтуха здобутки українськоїетносоціологічної школи відомі й за межами нашої країни. Про це свідчать йогопублікації у зарубіжних виданнях (Австрія, Білорусь, Молдова, Німеччина, Польща,Росія, Словаччина, США, Франція, Угорщина, Хорватія) [11]; участь у десяткахміжнародних конференцій як в Україні, так і в багатьох країнах Європи та Америки;запрошення для читання лекцій у таких західних навчальних закладах, якДюссельдорфський, Мюнхенський, Рурський, Трірський університети, колегіум Схід-Захід (Німеччина), університет Міннесоти, Нью-Йоркський міський університет,університет м. Касабланки (Марокко), Центр міжнародної безпеки таспівробітництва Стенфордського університету (США), Варшавський університет.Крім того, В. Євтух є штатним професором (спецкурс “Етносоціологія”) Вищоїшколи ім. Богдана Яньського (Польща). ……Плідною у плані розвитку етносоціології та презентації українського контекстуетносоціології в міжнародному науковому просторі була також діяльність професораВ. Євтуха як члена відбіркового комітету Фонду Макартурів (США, 1994-1996) тачлена Ради консультантів Європейського міграційного форуму (Німеччина, 1993-1997).Саме завдяки його зусиллям у першому випадку було здобуто гранти для українськихдослідників, зокрема для вивчення етнонаціональних проблем у нашій країні, а вдругому випадку вможливилося залучення українських вчених до наукових заходівФоруму. ……Професор Євтух сьогодні є серед українських авторів (у соціогуманітарних науках)чи найбільш цитованим зарубіжними дослідниками етнонаціональної проблематики.Поряд із тим ще одним перспективним аспектом розвитку етносоціологічної школимає стати підготовка науковців із зарубіжних країн. Маємо приклади захистумолодими дослідниками дисертацій під керівництвом В. Євтуха: Мусаві СаєдКамаледін (Іран), Інґмар Бредіс (Німеччина), Луїс Сабалья (Іспанія). …Соціальна психологія в Україні [Текст] : довідник / за ред.М. М. Слюсаревського. – Київ : Міленіум, 2004. – С. 69-70.Соціум. Громадська організація [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.socium.kiev.ua/index.php?option=com_mtree&task=listcats&cat_id=75&Itemid=57 169
 • 170. …Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія,психологія, педагогіка № 22-23, за ред. Євтух В. Б., Київ, 2005…Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія,психологія, педагогіка № 24-25, за ред. Євтух В. Б., Київ, 2006Спеціалізована вчена рада (СВР). Інститут політичних і етнонаціональнихдосліджень імені І. Ф. Кураса, НАН України [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=47…Євтух Володимир Борисович, член-кореспондент НАН України, доктор історичнихнаук, 23.00.05…Співробітники лабораторії Інститут психології ім. Г. С. КостюкаНаціональної академії педагогічних наук України [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://www.psy-science.com.ua/SocSpiv.html...Євтух Володимир Борисович – Головний науковий співробітник, доктор історичнихнаук, професор, член-кореспондент НАН України, Заслужений діяч науки і технікиУкраїни…Список наукових співробітників Інституту політичних і етнонаціональнихдосліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України відділ національних меншин[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/?mid=4…Євтух Володимир Борисович – доктор історичних наук, професор член-кореспондент НАН України…Українські історики. Вчені Інституту історії України [Текст] :бібліографічний довідник. – Київ : Інститут історії України НАНУкраїни, 1996. – С. 80.Українські історики ХХ століття [Текст]: бібліографічний довідник.Серія “Українські історики”. – Випуск 2. Частина 1. – Київ – Львів,2003. – С. 112.Українські історики ХХ століття [Текст] : бібліографічний довідник :Серія “Українські історики”. – Випуск 2. Частина 1. – Київ. – Львів,2004.Хто є хто в Україні [Текст] : біографічний словник / Українськаакадемія наук національного прогресу, Інститут гуманітарнихдосліджень. – Київ, 1997. – С. 88.Хто є хто в Україні [Текст]. – Київ : К.І.С., 1997. – С. 160.Хто є хто в Україні [Текст]. – Київ : К. І. С., 2004. – С. 256. 170
 • 171. Хто є хто в українській політиці [Текст]. – Київ : ТОВ “К.І.С.”, 1998. –С. 124-125.Хто є хто в Україні [Текст] : 5000 біографічних довідок відомихдержавних та громадських діячів / Київське наукове товариство ім.Петра Могили. – Київ, 2001.Шевченківська весна [Електронний ресурс] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених /Редакційнарада. д-р іст. наук, проф., чл.-кор. НАНУ В. Б. Євтух ; Київськийнаціональний університет імені ТарасаШевченка ; Наукове товариствостудентів та аспірантів. – Режим доступу: http://ntsaphil.univ.kiev.ua/web/pages/literature/CH1.2.pdf60-років члена-кореспондента НАН України В. Б. Євтуха [Текст]// Вісник НАН України. – 2008. – № 7. – С. 67.60 років Володимиру Борисовичу Євтуху [Текст] // Форум націй. – 2008. – 06/73.Шкляр Л. Євтух Володимир Борисович [Текст] / Л. Шкляр// Політологічний словник. – Київ : МАУП, 2005. – С. 285-286.Яковенко Юрій. Вітаємо Володимира Борисовича Євтуха [Текст]// Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2008. – № 3. – С. 220-221. *******Социологи Росии и СНГ XIX-XX в. [Текст] : библиографический справочник/ Ю. В. Соколов. – Москва : Эдиториал УРСС, 1999.Социологи Украины и России [Текст] : библиографический справочник / подредакцией проф. В. Г. Городяненко. – Киев, 2004. Этносоциологиеская школа Владимира Евтуха: академический проект структурирования научной отрасли [Электронный ресурс] / Анна Скрипник // Социология: теория, методы, маркетинг. 2008. – No. 2. – P. 37-44. – Режим доступа : http://ecsocman.hse.ru/articles/16000345/y2008/number23423022 /page2.html. – Опубликовано на портале: 15-02-2010Автор статьи рассматривает историю киевской этносоциологической школы,которая была основана профессором Владимиров Евтухом. По мнению авторастатьи, основная отличительная характеристика школы – плюралистическийподход. 171
 • 172. Canadian Slavonic Papers / Revue Canadienne des Slavistes. Vol. 37, No. 3/4,September-December 1995. Published by: Canadian Association of Slavists[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.jstor.org/stable/i40039126P. 541.…Book Reviews. Guido Hausmann and Andreas Kappeler, eds. Ukraine: Gegenwart undGeschichte eines neuen Staates. Nationen und Nationalit?ten in Osteuropa. Band 1. Baden-Baden: Nomos, 1993. 402 pp. Zeittafel. Map. Personenregister. DM 88.00, paper:Five of the contributors are from Ukraine: Yaroslav R. Dashkevych [Jaroslaw R. Daschkcwytschin German transcription], Ivan Dzyuba [Iwan Dsjuba], Yaroslav Isayevych [JaroslawIsajewytsch], Volodymyr Yevtukh [Wolodymyr Jewtuch] and Yevhen I. Khmelevskyi [Jewhen I.Chmelewskyj). …Chleny-Korespondenty Nan Ukrainy [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.alibris.com/booksearch?qsort=&page=1&matches=0&qwork=20813058&full=1…Kuchuk Mykola Viktorovych, Shcherbak Mykola Mykolayovych, Paton Yevheniya Borysivna,Yevtukh Volodymyr Borysovych, Kordyum Vitaliy Arnoldovych, Lavryk Semen Semenovych… Colombo G. Whos who in Italy. Vol. 2, 2000 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=1RMiAQAAIA AJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei= lNMCULCOFKSg4gTD4rGgCA&redir_esc=y …Yevtukh Volodymyr, (SE), diplomat bom Rivne (Ukraine). July 14, 1948 a.: c/o Ambasciata dellUcraina, Via Guido dArezzo 9, 1-00198 Roma tel.: (+39) 068412630 educ: 1971, National Taras Shevchenko Univ., Kyiv; 1976, ... 172
 • 173. Colombo G. Whos who in Italy. Vol. 3, 2000. – 3100 р. [Electronic resource]. –Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= txQiAQAAIAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X&ei=ytYCUP7pH6zMmAWGh7XsCQ &redir_esc=yP. 2135: Countries of the World and Their Leaders, 1997 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= nFYwAQAAIA AJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X&ei= uBUDUN2sFcKsrAeFnpmPBg &redir_esc=yP. 136:Deutsch-Ukrainische Gesellschaft [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.dug-rhein-neckar.de/index.php5?page=14 173
 • 174. Dialogs.kiev.ua. Expert’s opinion. Ethnic coordination is only emerging in Ukraine[Electronic resource]. – Mode of access : http://dialogs.kiev.ua/en/dialog/page61-1032.html…Volodymyr Yevtukh, corresponding member of the NASU, dean of the sociology andpsychology faculty of the Taras Shevchenko National University. The group consciousness helpsa man to live, because the role of individual is downgraded today, while a group can survive.Consequently, self-identity can be treated as a way to survive and forward propositions for theglobalization market. …dialogs.org.ua. Expert’s opinion. Ethnic coordination is only emerging in Ukraine[Electronic resource]. – Mode of access : http://dialogs.org.ua/en/dialog/page61.html…Volodymyr Yevtukh, corresponding member of the NASU, dean of the sociology andpsychology faculty of the Taras Shevchenko National University. The group consciousness helpsa man to live, because the role of individual is downgraded today, while a group can survive.Consequently, self-identity can be treated as a way to survive and forward propositions for theglobalization market. …Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit. – Warszawa: Fundacja im. StefanaBatorego, 2004; Kijów: Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”, 2004[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.batory.org.pl/doc/droga.pdf 174
 • 175. S. 232:Ethnic forum, Vol. 13. Kent State University. Center for the Study of EthnicPublications, Intercollegiate Academic Council on Ethnic Studies (Ohio), 1993[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?ei=ytYCUP7pH6zMmAWGh7XsCQ&hl=uk&id=dswWAQAAIAAJ&dq=Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchor…The last article, in the section "Ukrainians abroad," is by VB Yevtukh (Institute ofSociology, ...Ethnic Policy Herald, Issue No. 1(23), 2005 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://www.ucipr.kiev.ua/publications/3332/lang/en/view_print…At present, except for the execution of the above programs, the State Committee forNationalities and Migration works on development of proposals for introduction of changes tothe June 16, 1992 law No. 2494-12 “On National Minorities” and the Program on Developmentof Minority Cultures for the Period till 2010. The Scientific-Advisory Council formed by theNovember 16, 2005 resolution No. 91 and chaired by Dean of the Faculty for Sociology andPsychology at the Taras Shevchenko Kyiv National University Volodymyr Yevtukh assists theCommittee’s activities. … 175
 • 176. European forum for migration studies (emis) "Migration Policies – a ComparativePerspective". EFMS Foundation Symposium, Bamberg 25.11.-28.11.1993(Refugee Studies Center, archives of the Library of the University of Oxford, 09Mar 2000) [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=http%3A%2F%2Frepository.forcedmigration.org%2Fpdf%2F%3Fpid%3Dfmo%3A1134&ei=_ZDtT9fAPIK1hAf2-e2SDQ&usg=AFQjCNHzDtChXXBRfiv4RTyTPYFSajwYYgFaculty of Sociology of Taras Shevchenko National University of Kyiv, History[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.soc.univ.kiev.ua/en/history…Between 2001 and 2007 the Faculty was headed by Dean V. Yevtukh, Doctor of History andCorresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine. … 176
 • 177. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Italian Ministry ofForeign Affairs. General Direction of Cultural Relations. Bertinoro Initiative 1999.The 1999 Cervia International Land Tenure School [Electronic resource]. – Modeof access : http://web.tiscali.it/bertinoroinitiative/documenti/bertinorocervia99.pdfP. 3:… The Ambassador of Ukraine, Mr. Volodymyr Yevtukh, participated in the final session, asdid the representatives of ITALECO S.p.A. (IRI Group), Mr. Alfonso Silvestre and Mr.Domenico Torlucci. …P. 130:… Mr. Volodymyr Yevtukh Ambassador of Ukraine Embassy of Ukraine in Rome Via G.dArezzo, 9 Rome, ItalyTel. + 39 06 8412630 Fax + 39 068547539Annex 2. Programme of the 1999 Cervia International Land Tenure School …P.3:Idenity and Integration in the New Eurasia. – Washington : CERES, 2008. –P. 4. 177
 • 178. Ingmar Bredies, University of Regensburg, Germany, Page в Linked.in [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.linkedin.com/in/brediesKeesings record of world events, Том 41. Longman, 1995 [Electronic resource]. –Mode of access : http://books.google.com.ua /books?id=nhQMAQAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=0dICUOToDO_LmAWvldTrCQ&redir_esc=yKennan Institute. Woodrow Wilson International Center for Scholars. AnnualReport 2005-2006 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/KI_annualreport_05_06.pdf 178
 • 179. P. 33:Kwmap [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.kwmap.com/courses.html…Sociology and Psychology Faculty of Kyiv National Taras Shevchenko University Thefaculty of sociology and psychology was established in April, 1991 on the basis of five profilechairs presented at university. With the purpose of realization of the concept of preparation ofthe experts of a new structure in 1992 two new chairs were created and in 2003 two chairsmore were created and today faculty includes 9 chairs: common sociology (head – prof.Yevtukh V. B.) methodology and methods of sociological research (head – assoc.prof.Gorbachik A. P.) a history and theory of sociology (head – prof. Tarasenko V. I.) branchsociology (head – prof. Jakovenko Yu. I.) general and engineering psychology (head – prof.Trofimov Yu. L.) psychodiagnostics and medical psychology (head -prof. Burlatchuk L. F.)social and pedagogical psychology (head – assoc. prof. Kornev M. N.) social work (head –prof. Shvalb Yu. M.) pedagogics (head – prof. Demjanenko N. M.) Into structure of facultyalso enter information sector with two computer classes incorporated in a local network,educational laboratory of general and engineering psychology, Centre of sociologicalresearches, facultys library. In 1992 in Institute of sociology NAS of Ukraine the branch ofchair of branch sociology is created, in which more than 20 conducting scientists work. Dean:Yevtukh Volodymyr Borysovych, corr.-memb. NASU, Professor, Doctor of Sciences (History).…Les Minorités en Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access: http://gdm.eurominority.org/www/gdm/68-gdm1.asp 179
 • 180. La loi ukrainienne en matière d’auto-administration [Concernant l’ensemble de ces textes, voir :Yevtoukh Volodymir, National Minorities in Ukraine : Status, Rights, Prospects, in : Law andPractice of Central European Countries in the Field of National Minorities Protection after1989, Center for International Relations, Varsovie, 1998].Linkedin [Electronic resource]. – Mode of access : http://ua.linkedin.com/pub/volodymyr-yevtukh/9/6b0/542…Volodymyr Yevtukh. Dean of the Institute of Sociology, Psychology and Management atM. Dragomonov National Pedagogical University. …Lviv Polytechnic National University. The meeting with Stanislav Lazebnik inInstitute of Education, Culture and Relations with the Diaspora. September 5, 2011[Electronic resource]. – Mode of access : http://old.lp.edu.ua/index.php?id=527&no_cache=1&L=2&tx_ttnews[tt_news]=2775Iryna Klyuchkovska, Director of International Institute of Education, Culture and Relations withthe Diaspora of Lviv Polytechnic National University presented guest the book about theInstitute, which recently was published in Lviv Polytechnic National University Publishing andinvited to the presentation of the Ukrainians Abroad Textbook for higher educational institutionsof Ukraine, authors of which are Stanislav Lazebnik, Volodymyr Yevtukh, Andriy Popok,Volodymyr Troschynskyi and others.Migration Policies – a Comparative Perspective”. – EFMS FoundationSymposium. – Bamberg, 1993. – P. 18.National Academy of Sciences of Ukraine Brief Annual Report 2006. – Kyiv :MART Publishers, 2007 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.nbuv.gov.ua/science/2006_en.pdfP. 23:NAS Institute of European Studies prepared to print: “Ethno-Sociology. Ethnic Dynamics ofUkrainian Society” (by NAS Corr. Member V. B. Yevtukh, S. V. Stoyetsky). 180
 • 181. National Pedagogical Dragomanov University. The Institute of sociology, psychology and management [Electronic resource]. – Mode of access : http://213.169.81.97/index.php?option=com_content& view=article&id=147%3As--s-&Itemid=99&lang=en On 23 of November 2007 in assembly-hall of the central building The presentation of the youngest institute of Dragomanov National pedagogical university – the Institute ofsociology, psychology and management was held…department of theory and methods ofsociology, the head – director of the Institute Volodymyr YevtukhNew UWCC executive council [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ukrweekly.com/old/archive/1997/419707.shtml…From Ukraine: Ivan Drach (UWCC president), Mykola Zhulynsky (UWCC vice-president),Pavlo Movchan (UWCC vice-president), Oleh Chornohuz, Ivan Dzyuba, Mykhailo Horyn, LiliaHryhorovych, Vitalii Karpenko, Yurii Kolesnikov, Petro Kononenko, Volodymyr Muliava, BorysOliinyk, Anatolii Pohribni, Mykhailo Slaboshpytsky, Volodymyr Yevtukh. …Newsbriefs [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ukrweekly.com/old/archive/1996/339604.shtml…KYIV – President Leonid Kuchma visited Moscow to meet with Russian President Boris Yeltsinon his inauguration day. Back home, President Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh aschairman of the new State Commission on Nationalities and Migration. …Newsbriefs [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.ukrweekly.com/old/archive/2000/010006.shtml…President dismisses several ambassadors. KYIV – President Leonid Kuchma signed orders fordismissal of Ukraines Ambassador to Canada Volodymyr Khadogiy, Ambassador toTurkmenistan Vadym Chuprun, Ambassador to Italy Volodymyr Yevtukh and Ambassador toKazakstan and Kyrgyzia Viktor Bohatyr. (Eastern Economist)…Pages related to Halyna Lemekh. [Electronic resource]. – Mode of access :http://pipl.com/directory/name/Lemekh/Halyna/ 181
 • 182. Visnyk Feature: The Ukrainian Collection at the Harvard Film Archives ... Papers: VolodymyrYevtukh, Oksana Malanchuk, Laada Bilaniuk, and Halyna Lemekh ... [Visnyk –www.ukrainianstudies.org ].Panorama.it. Oggi Kiev. Domani Mosca? [Electronic resource]. – Mode of access :http://archivio.panorama.it/Oggi-Kiev-Domani-Mosca…Quasi certo ? invece il progressivo avvicinamento allUnione Europea e alla Nato. Pi? allaprima che alla seconda, conferma a Panorama Volodymyr Yevtukh, ex ambasciatoredellUcraina in Italia e attuale preside della facolt? di sociologia dellUniversit? nazionaleTaras Shevchenko. “LAlleanza atlantica ? vista ancora con sospetto dalla stragrandemaggioranza della popolazione perch? ricorda la guerra fredda”. … Personalii Yev. General Books LLC, 2011. – 24 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id= AesEywAACA AJ&dq=Yevtukh&source=bl&ots= IZvR91xck1&sig= LxQKCjv5qvnX-sqCROKgMz-JA5A&hl=uk&sa=X& ei=ttn_T6-5IJCK8QSPv7iTCA&redir_esc=y …Dzherelo: Wikipedia. Storinky: 23. Hlavy: Yevtukhov Vasyl Ivanovych, Yevstakhiy II, Yevseviy Kesariy s kyy, Yevtushenko Vadym Anatoliy ovych, Yevtukh Volodymyr Borysovych, Yevpraksiya Vsevolodivna, Yevfymovs kyy Volodymyr Stepanovych, Yevstakhiy III, Yevsyeyev Yevhen Vasyl ovych, 182
 • 183. Yevdokymov Valeriy Oleksandrovych, Yevtushenko Yuriy Havrylovych, Yevlevych KhomaYakovych, Yevtushenko Dometiy Huriy ovych, Svyatytel Yevstakhiy, Yevrei nov Ivan Mykhaylovych, Yevdokymenko Vasyl Andriy ovych, Yevheniy III, Yevdokymova Tetyana Ivanivna,Svyatyy Yevdoksiy…Präsidentschaftswahlen in der Ukraine 2004 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://de.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_in_der_Ukraine_2004Ingmar Bredies (Hrsg.): To the anatomy of the orange revolution in the Ukraine. Change of theelite regime or triumph of the parliamentarism? with contributions of Wolodymir Jewtuch,Kyrylo Haluschko, Sarah Whitmore, Ingmar Bredies.Präsidentschaftswahlen in der Ukraine 2004 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://matematyka.pl.dmoza.net/de/Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_in_der_Ukraine_2004Ingmar Bredies (Hrsg.): To the anatomy of the orange revolution in the Ukraine. Change of theelite regime or triumph of the parliamentarism? with contributions of Wolodymir Jewtuch,Kyrylo Haluschko, Sarah Whitmore, Ingmar Bredies.Presidency elections in the Ukraine 2004 [Electronic resource]. – Mode ofaccess :http://wikipedia.qwika.com/de2en/Pr%C3%A4sidentschaftswahlen_in_der_Ukraine_2004Ingmar Bredies (Hrsg.): To the anatomy of the orange revolution in the Ukraine. Change of theelite regime or triumph of the parliamentarism? with contributions of Wolodymir Jewtuch,Kyrylo Haluschko, Sarah Whitmore, Ingmar Bredies.Printfu.org [Electronic resource]. – Mode of access: http://printfu.org/ethnosociologiacalProf. Volodymyr Yevtoukh Centre for Ethnosociologiacal and Ethnopolitical Studies (Ukraine,Kyiv) National Minorities in Ukraine: Status, Rights, Prospects.scienceblog.com [Electronic resource]. – Mode of access :http://scienceblog.com/community/older/archives/L/1996/B/un961020.html 183
 • 184. …Volodymyr yevtukh (Ukraine) said the migration situation in Ukraine in the 1990s wascomplicated and acute. …Scientific Departments of the Institute of Sociology, National Academy ofSciences of Ukraine. Centre of Ethno-Sociological and Ethno-Political Research[Electronic resource]. – Mode of access : http://i-soc.com.ua/eng/otd_center_content.phpBrief Information about the Centre. The centre was established in October 1994 as a follower ofthe Department of Ethno-Sociology and Ethno-Politics, Institute of Sociology of the NAS ofUkraine. Its founders were International Association of Ukrainists and Republican Associationof Ukrainian Learners. Centre Director: Volodymyr B. Yevtukh, Doctor of History, Member-Correspondent of the NAS of Ukraine.Sociology: theory, methods, marketing, 2008 / 3 July-September [Electronicresource]. – Mode of access : http://i-soc.com.ua/eng/cont2008_3.php…JUBILEES Congratulations to Volodymyr Yevtukh! …Sotsiolohiia: teoriia, metody, marketynh. Digest, 2008-2009 [Electronic resource].– Mode of access : http://www.i-soc.kiev.ua/institute/Digest_2008-2009.pdf…Editorial Board: Vil Bakirov, Mykola Churylov, Yevgen Golovakha, Editor in chief, AndriyGorbachyk, Kyrylo Hryshchenko, Valeriy Khmelko, Nataliia Kostenko, Olga Kutsenko, PavloKutuiev, Sergii Makeyev, Volodymyr Matusevych, Deputy editor, Volodymyr Ossovskyi,Volodymyr Paniotto, Volodymyr Poltorak, Iryna Prybytkova, Valeriy Pylypenko, AnatoliiRuchka, Yurii Saienko, Mykola Shulha, Oleksandr Stegnii, Viktor Stepanenko, Yevgen Suimenko,Viktor Tancher, Volodymyr Volovych, Valeriy Vorona, Editor in chief, Volodymyr Yadov(Russia), Olena Zlobina, Volodymyr Yevtukh. …Studienreise “Die Ukraine als Aus-, Ein- und R?ckwanderungsland”, Zentrum f?rKonfliktforschung und Institut f?r Soziologie der Philipps-Universit?t Marburg[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.staff.uni-marburg.de/~zimmerk/kiew.html 184
 • 185. The Newsletter of the American Association for Ukrainian Studies. No. 23/24 (Fall2005–Spring 2006). December 20: Meeting, Kyiv. Modern ImmigrationChallenges for Ukraine [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ukrainianstudies.org/Visnyk23_24.pdf…Olena Malynovska, Researcher, Ukrainian Academy of State Management, Kyiv, and formerShort-Term Scholar, Kennan Institute; Oleksandr Piskun, Editor, Migration Issues, Kyiv;Oleksandr Poznyak, Head, Migration Research Department, Institute of Demography and SocialStudies, Ukrainian National Academy of Sciences, Kyiv; Oleksandr Bogomolov, Vice President,Association of Middle East Studies, Kyiv; Volodymyr Yevtukh, former Minister of Nationalitiesof Ukraine; Oleh Povoroznyk, Researcher, International Organization for Migration, Kyiv;Oleksandr Zadorozhnii, Deputy, Verkhovna Rada of Ukraine; Vadim Kulko, consultant, Kyiv;Yaroslav Pylynskyi, Director, Kennan Kyiv Project. …The Newsletter of the American Association for Ukrainian Studies. No. 23/24 (Fall2005–Spring 2006) [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.pavukdesign.com/AAUSWEB/images/Visnyk23_24.pdf 185
 • 186. The Newsletter of the American Association for Ukrainian Studies. No. 27/28 (Fall2009 – Spring 2010) [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ukrainianstudies.org/visnyk2009_10.pdfP. 8-10:…ASN 2010 World Convention. Harriman Institute, Columbia University. – New York, NY, 15-17 April 2010…Panel U6: Reidentification in Ukraine and the Diaspora. Chair: Roman Senkus.Papers: Volodymyr Yevtukh, Oksana Malanchuk, Laada Bilaniuk, and Halyna Lemekh.Discussant: Yaroslav Bilinsky…The Ukrainian Center for Independent Political Research. Topical Issues andFields of Ukrainian Ethnic Policy: Ways of Modernization and Application ofInternational Experience, 11.02.2005 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.ucipr.kiev.ua/publications/2883/lang/enExperience of Solving Ethnic Problems: Conceptual Principles and Practical MeasuresBy Volodymyr Yevtukh, Corresponding Member, National Academy of Sciences of Ukraine.Themenheft "Roma in Central and Eastern Europe" [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.osteuropa-netzwerk.net/oe_mit/2010_01_08/gesis.txt…Zur Ausgabe beigetragen haben Sławomir Kapralski, Anikó Bernát, Zdeněk Uherek, JoachimKrauß, Ion Duminica, Alexey Pamporov, Suzana Ignjatovic, Alenka Janko Spreizer, TrajkoPetrovski, Tadas Leončikas, Sigita Zankovska-Odina und Volodymyr Yevtukh. … 186
 • 187. Themenheft "Roma in Central and Eastern Europe" [Electronic resource]. – Modeof access : http://www.osteuropa-netzwerk.net/oe_mit/2010_01_08/mi_2010_01_08.pdf…Zur Ausgabe beigetragen haben Sławomir Kapralski, Anikó Bernát, Zdeněk Uherek, JoachimKrauß, Ion Duminica, Alexey Pamporov, Suzana Ignjatovic, Alenka Janko Spreizer, TrajkoPetrovski, Tadas Leončikas, Sigita Zankovska-Odina und Volodymyr Yevtukh. …Ukraine: A Sending, Transit, and Destination Country for Migration. A Study Tourby the Institute for Sociology and the Center for Confict Studies at Philipps-Universität Marburg to Ukraine in May and June 2007 [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.staff.uni-marburg.de/~zimmerk/ukraine-migration-en.pdfP. 6:Our host at the Institute of Sociology at Taras Shevchenko University, is dean Prof. Dr.Volodymyr B. Yevtukh, who was the minister for Questions of Migration and National Minoritiesin the 1990s. He will discuss with us the current situation in Ukraine from an academicperspective. Dr. Ingmar Bredies, DAAD-represenative at Kyiv Mohyla Academy will also bepresent. Dr. Bredies is currently involved in the development of a German language course ofstudies (European Studies) at Kyiv Mohyla Academy and has arranged contact with Prof.Yevtukh.United Nations Convention to Combat Desertification [Electronic resource]. –Mode of access : http://www.unccd.int/en/regional-access/Pages/contactdetail.aspx?ctx=exp&place=218&expertID=1657 187
 • 188. 188
 • 189. Urodzhentsi Rivnenskoi® Oblasti, General Books LLC, 2011, 64 р. [Electronicresource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books/about/Urodzhentsi_Rivnens_koi_Oblasti.html?id=QuoEywAACAAJ&redir_esc=y…Yarosh Oleksandr Andrianovych, Hnatkevych Yuriy? Vasyl?ovych, Kozyavkin VolodymyrIllich, Hryshko Vasyl? Ivanovych, Polishchuk Valentyn Mykhay?lovych, Burkivs?kyy? OleksandrOttovych, Andzhey?ovs?kyy? Anton Lukiyanovych, Yevtukh Volodymyr Borysovych, ShmorhunYevhen Ivanovych, Tkachuk Mykola Platonovych, Kul?chyns?kyy? Mykola Heorhiy?ovych,Polishchuk Viktor Varfolomiy?ovych, Honchar Serhiy? Mykolay?ovych, Hryhorovych YevheniyaZenonivna, Antonyuk Vasyl? Mykhay?lovych, Yashchuk Volodymyr Ivanovych, Borovets? BorysTymofiy?ovych, Sych Oleksandr Maksymovych, Zaderats?kyy? Vsevolod Petrovych, Sal?s?kyy?Volodymyr Petrovych, Serhiy? Kachyns?kyy?, Mykyta Skuba, Horbatyuk D...Volodymyr Yevtukh (Володимир Євтух) | Facebook[Electronic resource]. –Mode of access : http://uk-ua.facebook.com/volodymyr.yevtukh 189
 • 190. Yahoo Deutschland Groups, Studienkolleg Ukraine [Electronic resource]. – Modeof access : http://de.dir.groups.yahoo.com/group/ukraine05_06/message/111Лист професора Рахула Пітера Даса (Німеччина) до Володимира Євтуха[Електронний ресурс]. – Електронна пошта Володимира Євтуха. 190
 • 191. 191
 • 192. ПОЛІТИКО-ГРОМАДСЬКІ АКТИВНОСТІ Державницька діяльність офіційно-урядові акції УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про призначення В. Євтуха Міністром України у справах національностей та міграції Призначити ЄВТУХА Володимира Борисовича Міністром України усправах національностей та міграції. Президент України Л. КУЧМА м. Київ, 26 грудня 1995 року N 1177/95 Офіційний візит делегації України до Москви на чолі з Президентом України Леонідом Кучмою на самміт, присвячений Бішкекській угоді від 1992 року (член делегації) – 1996 р. Офіційний візит делегації України до Молдови на чолі з Президентом України Леонідом Кучмою (член делегації) – 1996 р. Офіційний візит урядової делегації України до Естонії на чолі з Прем’єр-міністром України Євгеном Марчуком (член делегації) – 1996 р. Офіційний візит урядової делегації України до Польщі на чолі з Прем’єр-міністром України Павлом Лазаренком (член делегації) – 1997 р. Офіційний візит урядової делегації України до Аргентинської Республіки з нагоди 100-ліття поселення українців в Аргентині (голова делегації) – 1996 р. Офіційний візит урядової делегації України до Латвії (голова делегації) – 1996 р. Офіційний візит урядової делегації України до Литовської Республіки (голова делегації) – 1996 р. 192
 • 193. Офіційний візит урядової делегації України до Німеччини (головаделегації) – 1996 р. Член Організаційного комітету з підготовки та відзначення п’ятоїрічниці незалежності України – 1996 р. Член Організаційного комітету з підготовки та проведення ДнівУкраїни в Республіці Болгарія – 1996 р. Заступник голови Організаційного комітету з підготовки тапроведення другого Всесвітнього форуму українців – 1997 р. Заступник голови Організаційного комітету з підготовки тапроведення акції “Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову” – 1997 р. Член Організаційного комітету з підготовки та відзначення в Україні2000-ліття Різдва Христового – 1997 р. Член Організаційного комітету з підготовки та проведення ДнівРеспубліки Болгарія в Україні – 1997 р. Офіційний візит урядової делегації України до Румунії з нагодивідкриття українського ліцею (голова делегації) – 1997 р. Офіційний візит урядової делегації України до Румунії для участі узасіданні Змішаної українсько-румунської комісії з питань забезпеченняправ національних меншин (голова делегації) – 1997 р. Офіційний візит урядової делегації України до Угорщини для участі узасіданні Змішаної українсько-угорської комісії з питань забезпеченняправ національних меншин (голова делегації) – 1997 р. Офіційний візит урядової делегації України до Москви для участі уII-ому Форумі українців Росії (голова делегації) – 1997 р. Участь у засіданні Змішаної українсько-угорської комісії з питаньзабезпечення прав національних меншин (голова делегації) – 1996 р. Підписання Угоди між Україною та Федеративною РеспублікоюНімеччина про співпрацю у справах осіб німецького походження, якіпроживають в Україні (м. Київ) – 1996 р. Підписання Угоди між Міністерством України у справахнаціональностей та міграції і Департаментом національних відносин приУряді Республіки Молдова про співробітництво з питань національнихвідносин (м. Київ) – 1996 р. Підписання Угоди між Урядом України та Управлінням ВерховногоКомісара ООН у справах біженців (м. Київ) – 1996 р. Підписання Угоди між Урядом України і Міжнародною організацією зміграції про статус цієї організації в Україні і про співробітництво в сферіміграції (м. Женева) – 1997 р. 193
 • 194. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про призначення В. Євтуха Надзвичайним і Повноважним Послом України в Італійській Республіці Призначити ЄВТУХА Володимира Борисовича Надзвичайним іПовноважним Послом України в Італійській Республіці. Президент України Л. КУЧМА м. Київ, 31 грудня 1997 року N 1406/97 Член Організаційного комітету з підготовки та проведення ІІІ Всесвітнього форуму українців – 2001 р. політично-публічні активності Участь у Х-ому Всесвітньому фестивалі молоді та студентів (м. Берлін) – 1973 р. Участь у дискусії з політичних питань з Анжелю Девіс (м. Берлін) – 1973 р. Участь у Поїзді Дружби до Німецької Демократичної Республіки (шеф-перекладач) – 1974 р. Участь у Поїзді Дружби до України (Донецьк, шеф-перекладач) – 1976 р. Участь у Зустрічі молоді України та Федеративної Республіки Німеччина (м. Запоріжжя) – 1975 р. Участь у Зустрічі молоді України та Федеративної Республіки Німеччина (Алушта-Харків) – 1977 р. Участь у Зустрічі молоді України та Федеративної Республіки Німеччина (Бремен-Гамбург) – 1980 р. Участь у ХII-ому Всесвітньому фестивалі молоді та студентів (м. Москва) – 1985 р. Участь у I-ому Конгресі Міжнародної Асоціації Україністів, голова секції (м. Київ) – 1990 р. Участь у I-ому Конгресі Міжнародної Асоціації Україністів, голова секції (м. Львів) – 1992 р. Виступи на радіо: “Свобода”: Мюнхен, 1994 р. Тематика: проблеми демократії в Радянському Союзі, зокрема щодо України. 194
 • 195. Київ, 1990–2000 рр. Тематика: питання національних меншин, проблеми функціонування мов в Україні. Прага, 2001 р. Тема: етнічні спільноти України; становище українських рома – діалог Прага-Київ. Німецькомовна редакція радіо “Москва”: Москва, 1993 р. Тема: радянсько-німецькі контакти – діалог з Євою Кайзер (м. Нойвід, Німеччина). Перший канал національного радіо: Київ, 1995-2009 рр. Тематика: питання етнонаціонального розвитку України; розвиток соціологічної науки. Радіо “Ера”: Київ, 2004-2005 рр. Тематика: Помаранчева революція – внутрішні та зовнішні реакції; діалог з профессором університету м. Констанц (Німеччина) Роєм Віном. Виступи на телебаченні: перший національний канал, ТРК “Київ”. Тематика: коментарі з міжнародних питань (1970 рр.); питання міжетнічних стосунків та етнонаціонального розвитку України й зарубіжних країн (1996-2001 рр.). Лекції, дискусії громадсько-публіцистичного характеру: – в українській аудиторії: Бахчисарай, Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Вижниця, Вінниця, Володимир-Волинський, Донецьк, Дубно, Здолбунів, Камінь-Каширський, Кам’янець-Подільський, Кам’янка, Київ, Кіровоград, Кременчуг, Кривий Ріг, Луганськ, Луцьк, Любешів, Маневичі, Одеса, Острог, Рівне, Симферополь, Торез, Хмельницький, Черкаси, Чернівці, Шостка, Ялта; – в іноземній аудиторії: Долинська Кіровоградської області – будівельники з Німецької Демократичної Республіки; Київ, Одеса, Ялта – іноземні туристи з Німеччини, США, Югославії; Кельн – учасники семінарів про Україну у Колегіумі “Захід-Схід”. ******Звернення до Президента представників наукового та експертногоспівтовариства щодо ліквідації Національного інституту проблемміжнародної безпеки [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://h.ua/story/150196/…Представники наукового та експертного співтовариства України. Євтух ВолодимирБорисович – доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України,завідувач кафедри Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова …Кабінет Міністрів України Постанова від 23 вересня 1996 р. № 1155 “Проорієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України та йогоПрезидії на IV квартал 1996 року” [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1155-96-п 195
 • 196. …(12. )Закон України "Про біженців" (3818-12) (стан виконання у Вінницькій таЛуганській областях). (Курас І. Ф., Євтух В. Б., Матвієнко А. С., Фоменко Г. П.,Кравченко Ю. Ф., Банних В. І., Волков О. І.)…Кабінет Міністрів України Постанова від 14 липня 1997 р. N 763 Про хідвиконання законів України, рішень Президента України та КабінетуМіністрів України з питань боротьби з корупцією і злочинністю та звітикерівників центральних органів виконавчої влади щодо виконання ЗаконівУкраїни "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією"[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/763-97-п…6.Звернути увагу: Міністра внутрішніх справ Кравченка Ю. Ф., Міністра економікиЄханурова Ю. І., Міністра фінансів Мітюкова І. О., Міністра закордонних справУдовенка Г. Й., Міністра оборони Кузьмука О. І., голови Державного комітету у справахнаціональностей та міграції Євтуха В. Б. начальника Головного управління державноїслужби при Кабінеті Міністрів України Лелікова Г. І. – на зволікання з виконаннямКомплексної цільової програми боротьби зі злочинністю на 1996 – 2000 роки таНаціональної програми боротьби з корупцією; …Про заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів УкраїниПостанова № 1396 від 18.11.1996 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ua-info.biz/legal/basewi/ua-tmexyr/str11.htm...(9.)Розробити державні програми: адаптації та інтеграції в 1997 р. українськесуспільство депортованих кримських та- ши національностей, а також відродження тарозвитку їхньої культури та освіти – Євтух В. Б. Курас І. Ф. …Про орієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України тайого Президії на III квартал 1996 року [Електронний ресурс]. - Режимдоступу: http://lawua.info/jurdata/dir320/dk320976.htm…(24. )Постанова Кабінету Міністрів України від 15 січня 1996 р. N 83 "Прозатвердження Програми боротьби з нелегальною міграцієюна 1996 – 1997 роки"(Дурдинець В. В., Євтух В. Б., Кравченко Ю. Ф., Удовенко Г. Й., Банних В. І.,Пшеничний В. Г., Фоменко М. В.) …Про утворення Науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку при Кабінеті Міністрів України [Електроннийресурс]. – Режим доступу: http://www.licasoft.com.ua/component/lica/?view=text&format=print&base=1&type=1&menu=538189&id=556177…З метою науково-експертного забезпечення формування та реалізації державноїполітики у сфері соціально-економічного розвитку і підготовки пропозицій щодопідвищення ефективності урядових рішень Кабінет Міністрів України постановляє:(1.)Утворити Науково-експертну колегію з проблем соціально-економічного розвитку приКабінеті Міністрів України у складі згідно з додатком.Склад науково-експертної колегії з проблем соціально-економічного розвитку приКабінеті Міністрів України 196
 • 197. ЄВТУХ Володимир Борисович - директор Інституту соціології і соціальної роботиНаціонального педагогічного університету імені М. П. Драгоманова …Розпорядження Президента України Про відзначення пятої річницінезалежності України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=115%2F96-%F0%EF…Склад організаційного комітету з підготовки та відзначення пятої річницінезалежності України:Євтух Володимир Борисович – Міністр України у справахнаціональностей та міграції…Розпорядження Президента України “Про другий Всесвітній форумукраїнців” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1074.778.0…Склад організаційного комітету з підготовки та проведення другого Всесвітньогофоруму українців: ЄВТУХ Володимир Борисович – Голова Державного комітету Україниу справах національностей та міграції, заступник голови Організаційного комітету…Розпорядження Президента УкраїниПро проведення акції "Передаймонащадкам наш скарб – рідну мову" [Електронний ресурс]. - Режим доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/385/97-рп…Євтух Володимир Борисович – Голова Державного комітету Україниу справахнаціональностей та міграції, заступник голови Організаційного комітету…Розпорядження Президента України Про проведення III Всесвітнього форумуукраїнців [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/spart35/inx35195.htm…Склад організаційного комітету з підготовки та проведення II Всесвітнього форумуукраїнців: ЄВТУХ Володимир Борисович – голова Ради представників громадськихорганізацій національних меншин… 197
 • 198. Міжнародні та вітчизняні суспільні структури198
 • 199. 199
 • 200. Anuario Jur?dico de las Naciones Unidas 1998. – United Nations Publications,2006. – 708 р. [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id=qCUgkuGLRboC&printsec=frontcover&vq=%D0%9D%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D1%80&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=falseP. 147: 200
 • 201. Bishkek Treaty and Bill ‘of Restoration of Rights of Persons Who Were Deportedby Ethnic Origin’ were talked about in Kyiv. Society – 29 September 2008,Monday 08:17 [Electronic resource]. – Mode of access : http://qha.com.ua/bishkek-treaty-and-bill-of-restoration-of-rights-of-persons-who-were-deported-by-ethnic-origin-were-talked-about-in-kyiv-21776en.html…Dr. Volodymyr Yevtukh, the adviser of the Ukrainian ombudswomen, stressed the importanceof rigorous scientific and legal substantiation of bills. …Сamera: violante riceve ambasciatore Ucraina [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://www.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/1999/02/16/Politica/CAMERA-VIOLANTE-RICEVE-AMBASCIATORE-UCRAINA_121500.php...Roma, 16 feb. (Adnkronos) – Il presidente della Camera dei Deputati on. Luciano Violante haricevuto lAmbasciatore dellUcraina, Sua Eccellenza Volodymyr Yevtukh. Il presidente Violanteha confermato linvito in Italia, per la prossima estate, al presidente del Parlamento Ucraino peravviare una piu stretta collaborazione istituzionale fra le due Assemblee legislative. ...Decree of the President of Ukraine on Council of Representatives of NationalMinority Public Organisations of Ukraine (With changes introduced under Decreeof the President of Ukraine No. 168/2002 (168/2002) of 21 February 2002). – Cityof Kyiv, 19 April 2000, No. 600/2000 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.cilevics.eu/minelres/NationalLegislation/Ukraine/Ukraine_DecreeMinorityCouncil_English.htmMr. V. Yevtukh, Council Chairman, shall submit a draft Charter of the Council ofRepresentatives of National Minority Public Organisations of Ukraine within one month.European Integration of Ukraine as Viewed by Top Ukrainian Politicians,Businessmen and Society Leaders. Stefan Batory Foundation, Warsaw;International Renaissance Foundation, Kyiv; Center for Peace, Conversion andForeign Policy of Ukraine, Kyiv. 2003 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.batory.org.pl/doc/wywiady.pdf 201
 • 202. European Integration of UkraineAs Viewed by Top Ukrainian Politicians,Businessmen and Society LeadersЄвропейська інтеграції УкраїниЯк її бачать тор українські політики,Бізнесмени та лідери суспільстваStefan Batory Foundation, WarsawInternational Renaissance Foundation, KyivCenter for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine, KyivStefan Batory FoundationSapieżyńska 10 a00-215 Warsawtel. (48 22) 536 0200fax (48 22) 536 0220batory@batory.org.plwww.batory.org.plInternational Rennaissance Foundation04053 Kyiv, vul. Artema 46tel. |380 44| 461-9709, 461-9500faks: |380 44| 216-7629irf@kiev.uawww.irf.kiev.uaThe project „The Enlarged EU and Ukraine – New Relations” was supported bythe Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative (PAUCI), financed by theU.S. Agency for International Development (USAID), under the terms ofCooperative Agreement No. 121-A-00-00-00822-00. The opinions expressedherein are those of the authors and do not necessarily reflect the views ofUSAID, Freedom House or PAUCI.Проект “Розширення Європейського Союзу та Україна – нові відносини”був підтриманий Польсько-американсько-українською корпоративноюініціативою (PAUCI) та профінансований Агентством США міжнародногорозвитку (USAID) з дотриманням умов Корпоративної угоди № 121-А-00-00822-00. Думки, висловлені авторами інтерв’ю, не обов’язковоспівпадають з точкою зору USAID, Freedom House чи то PAUCI.© Copyright by the Stefan Batory Foundation, Warsaw 2003 202
 • 203. Exclusive interviews for this project were submitted by:Ексклюзивні інтерв’ю для цього проекту надані:Mykola Barabash (Микола Барабаш)Chief executive of the Association of Farmers and Landowners of UkraineVolodymyr Barabash (Володимир Барабаш)President of ’Monomakh’ corporation, Vice president of the Guild of owners ofsmall, medium and privatised enterprises of UkraineRayisa Bogatyriova (Раїса Богатирьова)MP, leader of faction ’Regions of Ukraine’Andriy Derkach (Андрій Деркач)MP, ’Labour Ukraine – Party of Industrialists and Enterpreneurs’ faction,chairman of association ’To Europe together with Russia’Stepan Gavrysh (Степан Гавриш)MP, head of faction ’Democratic Initiatives’, coordinator of parliamentaryMajorityVitaliy Kononov (Віталій Кононов)Chairperson of Green Party of Ukraine, board member, East EuropeanDevelopment InstituteLeonid Kravchuk (Леонід Кравчук)MP, head of Social Democratic Party (united) faction, ex-president of UkraineIvan Kuras (Іван Курас)Academician of NAS of Ukraine, director of Institute for Political and Ethno-National Studies of NAS of Ukraine, MP, former deputy premier-minister ofUkraineElla Libanova (Елла Лібанова)Advisor of the President of Ukraine, professor, doctor of economyOleksandr Moroz (Олександр Мороз)Leader of Socialist Party of Ukraine and Socialist faction in the Supreme RadaYulia Mostova (Юлія Мостова)Political journalist, deputy editor-in-chief of ’Dzerkalo Tyzhnya’ (’MirrorWeekly’) newspaper 203
 • 204. Volodymyr Palij (Володимир Палій)Public activist, entrepreneur, president of the Rivnensky media-club (Rivne)Mykola Plavyuk (Микола Плав’юк)Head of Organisation of Ukrainian Nationalists, last President of UkrainianPeople’s Republic in exileMyroslav Popovych (Мирослав Попович)Director of Institute for Philosophy named after G. Skovoroda of the NationalAcademy of Science of Ukraine, doctor of Philosophy, professor, public activistVolodymyr Pyekhota (Володимир Пєхота)MP, head of ’European Choice’ factionOleh Samchyshyn (Олег Самчишин)President of Ukrainian Consumers’ AssociationLarysa Skoryk (Лариса Скорик)Doctor of Architecture, professor of National Academy of Arts of Ukraine,public activistHanna Skrypnyk (Ганна Скрипник)Head of Congress of Ukrainian Intelligentsia, head of M. T. Rylskiy Institute ofArt, Study of Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences ofUkraine, Doctor of Science, professorVolodymyr Stretovych (Володимир Стретович)MP, head of Committee of the Supreme Rada of Ukraine on struggle against theorganized crime and corruption, ’Our Ukraine’ factionNatalia Sumska (Наталія Сумська)Leading actress of Ivan Franko National Theatre, people’s artist of Ukraine,theatre and movie actressPetro Symonenko (Петро Симоненко)MP, head of faction of Communist Party of Ukraine (CPU) in the Supreme Radaof Ukraine, first secretary of Central Committee of CPUKostiantyn Sytnyk (Костянтин Ситник)MP, Yulia Tymoshenko Block faction, director of the Institute of Botany ofNational Academy of Sciences of Ukraine, academician 204
 • 205. Borys Tarasyuk (Борис Тарасюк) MP, ’Our Ukraine’ faction, head of the Parliamentary committee for European integration, head of People’s Movement of Ukraine (Narodny Rukh), director of Institute for Euro-Atlantic Cooperation Ivan Tomych (Іван Томич) MP, Head of Parliamentary committee on agriculture policy and land relations Yulia Tymoshenko (Юлія Тимошенко) MP, Head of Yulia Tymoshenko’s Bloc faction in the Supreme Rada of Ukraine Taras Voznyak (Тарас Возняк) Editor-in-chief of ’Ji’ magazine, adviser of a head of Lviv Oblast State Administration, Lviv Natalia Yakovenko (Наталія Яковенко) Doctor of History, Head of Department of History of Ukraine at the University of Kyiv-Mohyla Academy Yuri Yekhanurov (Юрій Єхануров) MP, ’Our Ukraine’ faction, former first premier-minister of Ukraine, head of parliamentary committee for industrial policy Volodymyr Yevtukh (Володимир Євтух) Dean of Sociology and Psychology Department of Taras Shevchenko Kyiv National University, doctor of science, professor, corresponding member of National Academy of Sciences of Ukraine Viktor Yushchenko (Віктор Ющенко) MP, leader of ’Our Ukraine’ faction, former premier-minister of Ukraine 1.What does ’Ukraine’s Eropean choice’ mean to you? Volodymyr Yevtukh ’The European choice’ for me is more close economic, scientific-technicaland cultural cooperation between Ukraine and countries of Central and WesternEurope; it is the possibility of free interchange of people and information; this isparticipation of Ukraine (and its citizens) in programs of social development incommon with European countries; it is cultural dialogue between nations andenrichment with cultural properties of countries of the Western world. ’TheEuropean choice’ is a way for nations’ co-existence without conflict. It, ofcourse,is also the strengthening of positions in further common overcoming of 205
 • 206. such negative phenomena of presentdaysocial development as terror, epidemicsand eco-catastrophes. 2. Causes of and obstacles to Ukraine’s participation in processes ofEuropean integration Volodymyr Yevtukh First of all, a different understanding of democracy; difference (not forUkraine’s good) in economic development; low intellectual level of so-calledauthoritative elite of Ukraine; low level of mastering modern technologies, whichdetermine social development of the country. Non-coincidence of phases ofcountries’ political development – Ukraine just starts its construction of a politicalstructure of society similar to Western ones; the public opinion in its majority isnot ready for perception and adoption in Ukraine of properties of political andsocial development in conditions of democracy, as the totalitarian past left a deeptrack in population’s consciousness. And, until the new authoritative and politicalelite (brought up on the combination of positive features of domestic socialdevelopment and advantages of the Westernway of living) will form, ourmovement toward Europe is minimal. 3. How do you see your country’s contribution to the future of Europe;Ukraine’s role (real and desirable) in pan-European political, economic andpublic processes? Volodymyr Yevtukh Ukraine can make a noticeable contribution to the development of science,technologies and, within some framework, provide EU countries with some kindsof agricultural production. As to political and social processes, Ukraine’scontribution to this sphere, at least in the present stage of development, is notobserved. The main reason of this is that Europe is not ready to perceive Ukrainewith its political and social structure as a state that meets modern Europeanstandards within the framework of globalization processes. Culturally, by means offiction and art, Ukraine can promote understanding and perception by the Westernworld of people who, due to objective circumstances, being Europeansgeographically and mentally, nevertheless found themselves closer to othercivilizations than, say, the overwhelming majority of western Europeans. 4. Current EU enlargement and its influence upon Ukraine Volodymyr Yevtukh EU enlargement can affect Ukraine mostly positively, having approachedlarge sections of the public to a more adequate understanding of democracy; it willstimulatethe formation of civil society; it will increase opportunities of access toEuropean information and cultural space; stimulate more rational productionorganization and use of resources. EU enlargement will open new impulses forUkraine to enter the EU, stimulate transformational process from a totalitarian todemocratic society, and enhance formation of social opinion in the direction ofperception of western countries’ values of social development, especially those 206
 • 207. concerning legal protection of citizens from wilfulness of power and money. EUenlargement will give additional stimulus for overcoming negative stereotypes inrelations between Ukraine’s closest neighbors, which were being formed under thepressure of historical events (for instance, between Ukraine and Poland). At thesame time, the enlargement can gradually destroy current relations, which wereformed in Ukraine on quite a positive basis of Christian morals. 5. Role of neighboring countries intending to become the EU memberssoon (Poland, Hungary, Slovakia) in executing ’Ukraine’s European choice’ Volodymyr Yevtukh Strengthening of ties with neighboring countries will approach Ukraine to theEU, promote Ukraine’s participation in globalization processes and consolidationof ’Ukraine’s European choice’. The basis of this should become a positiveexperience in ties in all spheres of social life that were being formed for years. Inthis connection boundary cooperation, especially youth programs can play positiverole. 6. Ukraine’s effective way to European structures: independently ortogether with Russia? Volodymyr Yevtukh Of course, independently, as Russia is much tied with the eastern civilization.Besides, it is a part of various kinds of Asian global systems. Including onecivilization into another is impossible; here, one can speak only about cooperationand interaction. Especially, since in Russia’s policy concerning Ukraine, theprinciples of equal rights in partnership are not kept, to some extent there ispressure and submission to Russia’s strategic interests that is shown in Ukraine’sinvolvement in Euro-Asian blocs, the forcing of introduction of one economicspace, one ruble zone on the part of the post-Soviet territory etc. 7. What is common and what is different between Ukraine and the’Western culture’? Is Ukraine part of the Western world? Volodymyr Yevtuk Differences between Ukraine and the ’Western culture’ (under this term Iunderstand civilization, way of living and thinking, results of person’s activity inspiritual sphere) were conditioned by these two parts being in different systems ofsocial development for a long time – totalitarian (Ukraine) and, to some extent,democratic (Western Europe). It caused opposite perception of social development,human values and, accordingly, intermediate respond to social phenomena. Ofcourse, there is much in common in the Ukrainian culture and culture of WesternEuropean countries. First of all, these are approaches to estimation of a person’srole in civilization processes and common philosophic ways of interpreting culturalphenomena in present-day world. Since deep principles of Ukrainian culture havebeen forming for a long time, to some extant under the influence of interaction 207
 • 208. with the Western culture, then, say, folklore takes an important place in the cultureof both parts. Nowadays, due to modern communication and informationtechnologies, Ukraine’s culture (music, theatre, variety art etc.) is under influenceof the West, and the so-called youth culture of Ukrainians and citizens of othercountries develops in one communication space. To much extent (the elements ofthe same culture, thinking, formation of social relations, and since recent times –formation of political culture), Ukraine is a part of the western world. Moreprecisely, the factors listed above closely tie Ukraine with this world. 8. Today’s state and outlook of European business in Ukraine, andUkrainian business in EU Volodymyr Yevtukh Now, the main interest is the possibility of strengthening of positions in theUkrainian society and money remittance to the West for own enrichment (thequestion is about business that was formed on the basis of partition of stateproperty between ’clans’). In the future however, it can be an interest incooperation for formation of a common economic space and interchange ofproduction activity results that will promote improvements in the social situation,first of all in Ukraine. 9. The problem of visas and migration from Ukraine to the EuropeanUnion Volodymyr Yevtukh It is necessary to form new approaches to migration of the Ukrainianpopulation, concluding agreements with Ukraine, in which the points of protectionof Ukrainian immigrants in the country of residence would be determined. EUcountries should more effectively cooperate with Ukraine in equipping UkrainianEastern borders. One ought to revise an unfairly fierce policy of Western Europeancountries concerning visas to Ukrainian citizens, first of all students, scientists,public figures and proprietors – those categories which stimulate Ukraine’sinteraction with European states, creating pre-requisites for joining one economicand sociological-cultural space. 10. What would you advise to change in the EU policy as regardsUkraine? Volodymyr YevtukhTo those who form EU policy, I would advise to realize that Ukraine is a Europeancountry; open more opportunities for interchanges, in particular youth ones;elaborate social programs of Ukraine’s integration into political, economic, socialand cultural European spaces, but not restrict Ukraine’s interaction with Europeancountries by a status of ’country-neighbor’. One should use democratic methods ofsocial life’s structuring in foreign policy as well, in particular concerning Ukraine;cancel biases regarding the state on the whole and its population, and strengthen 208
 • 209. prejudice measures against concrete persons and structures that are inclined tocorrupt actions. In its requirements to Ukraine on the way of advancement to theEuropean Union, one should clearly determine desirable time limits and pick outthe stages in which Ukraine should implement corresponding actions in order toadapt to EU standards. S. 27:S. 54: 209
 • 210. S. 83:S. 84:S. 109: 210
 • 211. S. 128: 211
 • 212. S. 142:S. 161: S. 212
 • 213. 180:S. 195:S. 196: 213
 • 214. S. 210:fa.osaarchivum.org: [Electronic resource]. – Mode of access :http://fa.osaarchivum.org/ft?col=207&i=381…Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh as chairman of the new State Commission onNationalities and Migration, formed on the basis of the former Ministry of Nationalities andMigration, headed by Yevtukh. He also reappointed Pavlo Mysnyk to head the State Committeeon State Secrets and the Technical Protection of Information. – Chrystyna Lapychak …FBIS report: Central Eurasia. United States. Foreign Broadcast InformationService, 1993 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/books?id=2xcUAQAAMAAJ&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl=uk&sa=X&ei=ywIDUIvNL8XJrAe-mpClBg&redir_esc=y 214
 • 215. P. 54:Friends and Partners RFE/RL No. 153, Part II, 8 August 1996 news [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.friends-partners.org/friends/news/omri/1996/08/960808II.html…Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh as chairman of the new State Commission onNationalities and Migration, formed on the basis of the former Ministry of Nationalities andMigration, headed by Yevtukh. He also reappointed Pavlo Mysnyk to head the State Committeeon State Secrets and the Technical Protection of Information. – Chrystyna Lapychak …MojoZone – news [Electronic resource]. – Mode of access :http://mojozone.org/text/OLD.NEWS/1996.08.18.txt%0D…Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh as chairman of the new State Commission onNationalities and Migration, formed on the basis of the former Ministry of Nationalities andMigration, headed by Yevtukh. He also reappointed Pavlo Mysnyk to head the State Committeeon State Secrets and the Technical Protection of Information. – Chrystyna Lapychak … National Foreign Assessment Center (U.S.), United States. Central Intelligence Agency, United States. Central Intelligence Agency. Directorate of Intelligence. Chiefs of State and Cabinet members of foreign governments. Document Expediting (DOCEX) Project, Exchange and Gift Division, Library of Congress [distributor], 1996[Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/ books?ei=oCD_ T8vHLoek4ATHl6X7Bg&hl= uk&id=hx4NAQAA MAAJ&dq= Yevtukh&q=Yevtukh#search_anchor 215
 • 216. P. 100:Office for Democratic Institutions and Human Rights. List of Experts for theHuman Dimension Mechanism Appointed by OSCE Participating States. As of 3May 2011[Electronic resource]. – Mode of access :http://www.osce.org/odihr/20062Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) Newsline – August 8, 1996[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.rferl.org/content/article/1141227.html…Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh as chairman of the new State Commission onNationalities and Migration, formed on the basis of the former Ministry of Nationalities andMigration, headed by Yevtukh. He also reappointed Pavlo Mysnyk to head the State Committeeon State Secrets and the Technical Protection of Information. – Chrystyna Lapychak … 216
 • 217. Spivak L. I. Psychoactive Drug Research in the Soviet Scientific Tradition// Journal of Psychoactive Drugs. Vol. 23 (3), Jul–Sep 1991. Pp. 271–281[Electronic resource]. – Mode of access : http://sites.google.com/site/issspivak/Home/materials/spivak-1991-sovietpsychoactiveresearchNevertheless, if an alternative nonformal subculture could be found, another pattern – the ASC –could gain momentum. American peyotism may serve as a suitable example. After a specialstructural analysis, Soviet ethnologists arrived at a conclusion that this is a religion with thenecessary attributes, ethics, and rituals, although its axis is the use of peyote (Yevtukh V. B.1985. Sovetskaya Etnografiya. No. 2, s. 154.). Consequently, in conditions not burdened byconnections with modern science, the use of peyote proceeded in accordance with most ancientreligious patterns, including its integration into the society. The notion of a model psychosiswould be improper here, while the assumption of ASC appears natural and justified. The Europa World Year Book 1996. – Taylor & Francis Group, Europa Publications, 1996. – 3658 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua/ books?id=koQ96EOj- HMC&q=Yevtukh&dq=Yevtukh&hl= uk&sa=X &ei=oCD_T8vHLoek4ATHl6X7Bg &redir_esc=yP. 3236 217
 • 218. The Europa World Year Book 2000. – Taylor & Francis Group, 2000. – 2080 р. [Electronic resource]. – Mode of access : http://books.google.com.ua /books?ei= uBUDUN2sFcKsrAeFnpmPBg&hl=uk &id=-iOCuKoydIgC&dq= Yevtukh&q=Yevtukh# search_anchor …(06) 8412630; fax (06) 8547539; Ambassador: Volodymyr Yevtukh. United Arab Emirates: Via della Camilluccia 551, 00135 Rome; tei. (06) 36306100; fax (06) 36306155; Ambassador: Muhammad Fahd adh-Dhaim. United Kingdom: Via XX ...The German-Ukrainian Association for Economics and Sciences [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.dug-ww.de/index.php/de/veranstaltungen/category/49-treffen-der-leitung-der-dragomanov-universitaet-kiew-im-hessischen-ministerium-fuer-wissenschaft-und-kunst 218
 • 219. …Treffen im Hessischen Ministerium f?r Wissenschaft und Kunst Am 8. September 2011 trafsich die Delegation der Nationalen P?dagogischen Dragomanov Universit?t Kiew, vermitteltdurch den Pr?sidenten der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft f?r Wirtschaft und Wissenschafte.V., Herrn Prof. Dr. h.c. Hansj?rgen Doss, im Referat Grundsatzfragen der Lehre undStudienstruktur, Lehrerbildung, Fachplanung in den Kultur- und Sozialwissenschaften imHessischen Ministerium f?r Wissenschaft und Kunst. Die Delegation bestand aus: Rector Prof.Dr. Dr. h.c. Viktor Andrushchenko, Vice-Rector Prof. Dr. Volodymyr Lavrynenko, Minister andAmbassador (ret.) Prof. Dr. Volodymyr Yevtukh. Prof. Dr. h.c. Hansj?rgen Doss Prof. HendrikS. Doss Themen waren die Verwaltungsstruktur der einzelnen Hochschularten in Hessen sowiederen Finanzierung. …The Ukrainian Weekly Sunday, August 18, 1996 No. 33, p. 2 [Electronicresource]. – Mode of access : http://www.scribd.com/doc/16248286/The-Ukrainian-Weekly-199633…President Leonid Kuchma visited Moscow to meet with Russian President Boris Yeltsin on hisinauguration day. Back home, President Kuchma appointed Volodymyr Yevtukh as chairman ofthe new State Commission on Nationalities and Migration. …The Ukrainian Weekly. Sunday, January 2, 2000, No. 1, p. 2 [Electronic resource].– Mode of access : http://ukrweekly.com/archive/pdf3/2000/The_Ukrainian_Weekly_2000-01.pdf 219
 • 220. …Kyiv – President Leonid Kuchma signed orders for dismissal of Ukraines Ambassador toCanada Volodymyr Khadogiy, Ambassador to Turkmenistan Vadym Chuprun, Ambassador toItaly Volodymyr Yevtukh and Ambassador to Kazakstan and Kyrgyzia Viktor Bohatyr. (EasternEconomist)…United Nations Convention to Combat Desertification [Electronic resource]. –Mode of access : http://archive.unccd.int/science/experts/ individualDetails.php?noMenus=1&id=1657 220
 • 221. United Nations Juridical Yearbook 1998 [Electronic resource]. – Mode of access :http://books.google.com.ua/books?id=kO-mvkN8nREC&printsec=frontcover&vq=Yevtukh&hl=uk&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=Yevtukh&f=false 221
 • 222. Ibidem: United Nations Juridical Yearbook 1998 [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://untreaty.un.org/cod/UNJuridicalYearbook/pdfs/english/ByVolume/1998/chpII.pdfР. 120: 222
 • 223. СПИСОК ВИБРАНИХ ПРАЦЬ SELECTED WORKS (OF TOTAL – 350) OF PROFESSOR VOLODYMYR YEVTUKH: ETHNICITY , MIGRATION, DIASPORA, ETHNOSOCIOLOGY MONOGRAPHS, MANUALS, HANDBOOKS:V chuzhiy dalekiy storoni (In Foreign Far Land). – Kyiv : Tovatystvo Ukrayina,1976. – 48 ps. (Ukrainian, in coauth.).Gosudarstvennaya politika i obostreniye natsional’nykh otnosheniy v stranakhkapitala (State Politics and Aggravation of National Relations in the CapitalistCountries). – Kyiv : Naukova Dumka, 1979. – 315 ps. (Russian, in coauth.).Ukrayins’ki etnichni grupy SShA i Kanady: sotsial’no-ekonomichnyi aspect(Ukrainian Groups of the USA and Canada: Socio-Economic Aspect). – Kyiv :Instytut Ekonomiky, 1980. – 54 ps. (Ukrainian).Problemy istoriographiyi Kanady (Problems of Historiography of Canada). –Moscow : Nauka, 1981. – 310 ps. (Russian, in coauth.).Istoriographia natsional’nykh otnosheniy v SShA i Kanadye (60-ye – 70-yegody) (Historiography of National Relations in the USA and Kanada (1960th –1970 th). – Kyiv : Naukova Dumka, 1982. – 160 ps. (Russian).Natsional’nyye men’shinstva i immigranty v sovryemennom kapitalisticheskommire (National Minorities and Immigrants in Contemporary Capitalist World). –Kyiv : Naukova Dumka, 1984. – 293 ps. (Russian, in coauth.).Bez prava na maibutnye (No Right for the Future). – L’viv : VydavnyztvoL’vivs’kogo Universytetu, 1985. – 82 ps. (Ukrainian). 223
 • 224. Izucheniye natsional’nykh otnosheniy v zarubezhnykh stranakh – sovetskayaistoriographiya (Study of National Relations in Foreign Countries – SovietHistoriography). – Moscow : Nauka, 1985. – 270 ps. (Russian, in coauth.).Rabochiy class i natsional’nyi vopros v stranakh Zapadnoi Yevropy i SevernoiAmeriki, 60-80-ye gg. (Working Class and National Question in Countries ofthe Western Europe and North America, 1960-1980 ths). – Kyiv : NaukovaDumka, 1985. – 160 ps. (Russian, in coauth.).Burzhuasnyye kontseptsiyi natsional’nykh otnosheniy v rasvitykhkapitalisticheskikh stranakh (Bourgois Concepts of National Relations in theDeveloped Capitalist Countries). – Kyiv : Naukova Dumka, 1988. – 180 ps.(Russian, in coauth.).SShA: pryroda i proyavleniye vnutrennikh protivorechiy (The USA: Nature andManifistation of Internal Contradictions). – Kyiv : Naukova Dumka, 1989. –220 ps. (Russian, in coauth.).Etnologiya v SShA i Kanade (Ethnology in the USA and Canada). – Moscow :Nauka, 1989. – 326 ps. (Russian, in coauth.).Ukrayins’ki kanadtsi v istorychnykh zvyazkakh iz zemleyu bat’kiv (UkrainianCanadians in the Historical Ties with the Fathers’ Land). – Kyiv : Dnipro, 1990.– 230 ps. (Ukrainian, in coauth.).Kontseptsiyi etnosotsial’nogo razvitiya SShA i Kanady: tipologiya, traditsiyi,evolutsiya (Concepts of Ethno-Social Development of the USA and Kanada:Typology, Traditions, Evolution). – Kyiv : Naukova Dumka, 1991. – 180 ps.(Russian).Ukrainian Canadians in the Historical Ties with the Land of their Fathers. –Kiev : Dnipro Publishers, 1991. – 235 ps. (English, in coauth.).Zberigayuchy ukrayins’ku samobutnist’ (Preserving Ukrainian Originality). –Kyiv : INTEL, 1992. – 100 ps. (Ukrainian, in coauth.).Kontsepziya etnopolitychnykh doslidzhen’ v Ukrayini (Concept of Ethno-Political Researches in Ukraine). – Kyiv: MPP “Intellectual Interaction”, 1992.– 21 ps. (Ukrainian, in coauth.). – http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/345Ukraintsi v Kanadi (Ukrainians in Canada). – Kyiv : Budivel’nyk, 1993. –144 ps. (Ukrainian, in coauth.).Nimtsi v Ukrayini, 1920-1990 roky (Germans in Ukraine, 1920-1990). – Kyiv :INTEL, 1994. – 183 ps. (Ukrainian, in coauth.). 224
 • 225. Istoriya Ukrayiny: nove bachennya – u 2 t. (History of Ukraine: New View). –Kyiv : Ukrayina, 1996. – 494 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 2: Etnichni menshyny vUkraini (Ethnic Handbook: Three Volumes. Volume 2: Ethnic Minorities inUkraine). – Kyiv : 1996. – 174 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 1: Terminy ta ponyattya(Ethnic Handbook: Three Volumes. Volume 1: Terms and Notions). – Kyiv,1997. – 140 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnichnyi dovidnyk: u tryokh chastynakh. Chastyna 3: Etnopolityka v Ukrayini(Ethnic Handbook: Three Volumes. Volume 3: Ethnopolitics in Ukraine). –Kyiv, 1997. – 85 ps. (Ukrainian, in coauth.).Istoriya Ukrayiny: navchal’nyi posibnyk (History of Ukraine: Manual). – Kyiv :Al’ternatyvy, 1997. – 422 ps. (Ukrainian, in coauth.). – Mode of access:http://www.history.org.ua/eng_index.php?urlcrnt=LiberUA/eng_select.php&isbn=5-86248-127-3Etnopolitychnyi rozvytok Ukrayiny: dosvid, problemy, perspektyvy(Ethnopoilitical Development of Ukraine: Experience, Problems, Prospects). –Kyiv, 1997. – 211 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnopolityka v Ukrayini: pravnychyi ta kul’turologichnyi aspekty(Ethnopolitics in Ukraine: Legal and Culturelogical Aspects). – Kyiv : Pheniks,1997. – 215 ps. (Ukrainian).Ukrayintsi=Ukrainians: istoryko-etnographichna monographiya u dvokhknygakh (Ukrainians: Historocal-Ethnographical Monograph in Two Volumes).– Opishne : Ukrayins’ke Narodoznavstvo, 1999. – Volume 1. – 527 ps. –Volume 2. – 541 ps. (Ukrainian, in coauth.).Ukrayintsy (Ukrainians). – Moscow: Nauka, 2000. – 535 ps. (Russian, incoauth.).Pro natsional’nu ideyu, etnichni menshyny, migratsiyi…(On National Idea,Ethnic Minorities, Migrations…). – Kyiv : Stylos, 2000. – 236 ps. (Ukrainian).– Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/940Problemy etnonatsional’nogo rosvytku: ukrayins’kyi i svitovyi konteksty(Problems of Ethno-National Development: Ukrainian and World Contexts). –Kyiv : Stylos, 2001. – 206 ps. (Ukrianian).Istoriya Ukrayiny: navchal’nyi posibnyk (History of Ukraine: Manual). – Kyiv :Al’ternatyvy, 2002. – 472 ps. (Ukrainian, in coauth.). 225
 • 226. Ukrayins’ka diaspora. Sotsiologichni ta istorychni studiyi (Ukrainian Diaspora:Sociological and Historical Studies). – Kyiv : Pheniks, 2003. – 228 ps.(Ukrainian, in coauth.). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/937Etnosotsiologiya: terminy ta ponyattya: navchal’nyi posibnyk (Ethnosociology:Terms and Notions: Manual). – Kyiv, 2003. – (Ukrainian, in coauth.). – Modeof access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/939Mizhetnichna integratsiya: postanovka problemy v ukrayins’komu konteksti:navchal’nyi posibnyk (Interethnic Integration: Problem in Ukrainian Context:Manual). – Kyiv : VPZ “Kyivs’kyi Universytet”, 2003. – 58 ps. (Ukrainian, incoauth.). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/356Etnosuspil’ni protsesy v Ukrayini: mozhlyvosti naukovykh interpretatsiy(Ethno-Social Processes: Posibilities for Scientific Interpratations). – Kyiv :Stylos, 2004. – 244 ps. (Ukrainian).Vstup do etnopedagogiky: navchal’nyi posibnyk (Introduction toEthnopedagogy: Manual). – Kyiv : VPZ “Kyivs’kyi Universytet”, 2004. –88 ps. (Ukrainian, in coauth.).Aktual’ni pytannya vitchyznyanoyi etnopolityky: shlyakhy modernisatsiyi,vrakhuvannya mizhnarodnogo dosvidu (Actual Questions of This Country’sEthnopolitics: Ways of Modernisation, Taking into Account of InternationalExperience). – Kyiv: Ukrayins’kyi Nezalezhnyi Tsentr PolitychnykhDoslidzhen’, 2004. – 312 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: Dovidnyk (Ethno-National Structure of Ukrainian Society: Handbook). – Kyiv : NaukovaDumka, 2004. – 343 ps. (Ukrainian, in coauth.). – Mode of access:http://toloka.hurtom.com/viewtopic.php?t=35690Pomaranchevyi dukh svobody: epizody ukrayins’koyi oseni 2004 roku (OrangeEssence of Liberty: Episodes of Ukrainian Autumn 2004). – Kherson : Ailant,2005. – 105 ps. (Ukrainian).Zakordonne ukrayinstvo: navchal’nyi posibnyk (Ukrainians Abroad: Manual). –Kyiv : VIK, 2005. – 308 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnichnist’: Glosariy (Ethnicity: Glossary). – Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeniM. P. Dragomanova, 2009. – 170 ps. (Ukrainian). – Mode of access:http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/561 226
 • 227. Dalekoskhidni ukrayintsi: istoriya, kul’tura, formy samoorganizatsiyi (The FarEast Ukrainians: History, Culture, Self-Organisation Forms). – Kyiv :Al’terpres, 2009. – 272 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnosotsiologiya. Etnichna dynamika ukrayins’kogo syspil’stva: navchal’nyiposibnyk (Ethnosociology. Ethnic Dynamics of Ukrainian Society:Manual). –Kyiv: Vydavnyztvo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2009. – 348 ps.(Ukrainian, in coauth.).Sotsiologiya. Pidruchnyk (Sociology: Manual). – Kyiv: Vydavnyztvo NPUimeni M. P. Dragomanova, 2010. – 360 ps. (Ukrainian, in coauth.).Kontseptual’ni konstrykty etnosotsial’nykh realiy: dosvid tryokhlitnikhdoslidzhen’ (Conceptual Constructs of Ethno-Social Realities: Experience ofThree Years Researches). – Kyiv : Vydavnyztvo NPU imeniM. P. Dragomanova, 2010. – 284 ps. (Ukrainian).Yevtukh V. B.: Biobibliographichne vydannya (Yevtukh V.B.:Biobibliographical Edition). – Kyiv : Akademvydav, 2010. – 459 ps.(Ukrainian).Sotsiologiya. Pidruchnyk (Sociology: Manual). – Kyiv: Vydavnyztvo NPUimeni M. P. Dragomanova, 2011. – 239 ps. (Ukrainian, in coauth.).Etnosotsiologiya: Dovidnyk (Ethnososiology: Handbook). – Kyiv :Vydavnyztvo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2011. – 205 ps. (Ukrainian).Etnichnist’: Entsyklopedychnyi dovidnyk (Ethnicity: EnсyclopadianHandbook). – Kyiv : Pheniks, 2012. – 396 ps. (Ukrainian). – Mode of access:http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/731 ARTICLES:Estetychne vykhovannya v teoretychnykh rozrobkakh FRN (Esthetic Educationin Theoretical Works in FRG) // Etyka i Estetyka. – 1972. – P. 128-134.(Ukrainian).Etnichni grupy SShA ta yikh “opikuny” (Ethnic Groups of the USA and their“Patrons”) // Vsesvit. – 1974. – № 4. – P. 202-204. (Ukrainian, in coauth.).Vplyv naukovo-tekhnichnoyi revolyutsiyi na strukturnu asymilyatsiyuetnichnykh grup SShA i Kanady (Effect of Scientific-Technical Revolutionupon Structural Assimilation of Ethnic Groups in the USA and Kanada)// Istorychni Doslidzhennya. Zarubizhna Istoriya. – Vup. (Issue) 2. – 1976.(Ukrainian). 227
 • 228. Dyskryminatsiya natsional’nykh menshostei SShA v sphere osvity(Discrimination of USA National Minorities in the Sphere of Education)// Radyans’ka Shkola, 1976. – № 5. – P. 102-109. (Ukrainian, in coauth.).Burzhuazni teoriyi asymilyatsiyi v istorychnomu rozvytku SShA (BourgoisTheories of Assimilation in the Historical Development of the USA)// Istorychni Doslidzhennya. Zarubizhna Istoriya. – Vup. (Issue) 3. – 1977. –P. 44-55. (Ukrainian).Restryktsionizm v immigratsiyniy politytsi uryadu SShA i Kanady(Restictionism in Government Immigration Policy of the USA and Canada)// Istorychni Doslidzhennya. Zarubizhna Istoriya. – Vup. (Issue) 5. – 1979.(Ukrainian).Politika Kvebekskoi partiyi v usloviyakh obostreniya natsional’nogo voprosa vKanadye (Politics of Partie Quebequois in the Situation of Aggrivation ofNational Question in Canada) // Sotsial’naya Pryroda Burzhuaznykh Partiy vSovryemyennom Kapitalisticheskom Mire. – Kyiv : Naukova Dumka, 1980. –P. 162-181. (Russian).Burzhuazni teoriyi i kontseptsiyi etnosotsial’nogo rozvytku SShA i Kanady(Theories and Concepts of Ethno-Social Development of the USA and Canada)// Narodna Tvorchist’ i Etnographia. – 1982. – № 4. – P. 45-48. (Ukrainian, incoauth.).Ukrayins’ka progresyvna immigratsia SShA i Kanady u borot’bi za myr irosryadky (Ukrainian Progressive Immigration of the USA and Canada in theStruggle for Peace and Disarmament) // Ukrayins’kyi Istorychnyi Zhurnal. –1982. – 10. – P. 111-116. (Ukrainian, in coauth.).Osobennosti assimilyatsionnykh protsessov v Kanade na sovremennom etape(Pecularities of Assililation Processes in Canada in Contemporary Time)// Tezisy Dokladov na Vsesoyuznoi Sessiyi po Itogam PolevykhEtnograficheskikh Issledovaniy v 1982-1983 gg. – Chast’ 2. – Chernovtsy:1984. – P. 375-376. (Russian).Programy “etnichnoyi spadzhshyny” ta “bilingvizmy” v shkolakh SShA(Programs of “Ethnic Heritage” and “Bilingualism” in the USA Schools)// Radyans’ka Shkola. – 1985. – № 3. – P. 88-92. (Ukrainian, in coauth.).Amerikanskaya i kanadskaya marksistskaya istoriografiya natsional’nykhotnosheniy v SShA i Kanadye (American and Canadian Marxist Hitoriographyof National Relations in the USA and Canada) // Marxizm-Leninizm i RazvitiyeIstoricheskoi Nauki v Stranakh Zapadnoi Yevropy i Ameriky. – T. (Vol.) 2. –Moscow: INION AN SSSR, 1985. 228
 • 229. O religiyi peyotizma v Syevernoi Amyerikye (On Peyotism Religion in theNorth America) // Syeveroamerikanskiye Indeitsy v Proshlom iNastoyazhshem. – Moscow : INION AN SSSR, 1985.Zapadnyye etnologi o peyotizme v zhyzni syeveroamerikanskikh indeitsev(Western Ethnologists on Peyotism in the Life of the North American Indians)// Sovetskaya Etnografiya. – 1985. – № 2. – P. 154-158. (Russian).Etnichnost’ v pereselenskikh ankavakh: amerikantsy i kanadtsy ukrayinskogoproiskhozhdyeniya (Ethnicity in Immigrant Enclaves: Americans of UkrainianOrigin) // Etnicheskiye Protsesy v SSSR i SShA: Proccedings of the Soviet-American Symposium. – Moscow : INION AN SSSR, 1986. (Russian, incoauth.).Etnicheskaya semya v stranakh Severnoi Ameriki (Ethnic Family in theCountries of the North America) // Vsesoyuznaya Sessiya po Itogam PolevykhEtnograficheskikh Issledovaniy v 1984-1985 gg.: Tezisy Dokladov. – Yoshkar-Ola: 1986. – P. 365-366. (Russian).Burjuaznaya konzeptsiya segmentirovannogo kharaktera rynka truda vpolietnicheskikh stranakh (Concept of Segmented Character of Labor Market inPolyethnic Countries) // Zarubyezhnyi Mir: Sotsial’no-politicheskiye iEkonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue) 13. – Kyiv : Naukova Dumka,1987. (Russian).Mezhdunarodnaya konferentsiya “Etnicheskiye protsesy v sovremennom mire”:16-20 June 1986, Tallinn (International Conference “Ethnic Processes inContemporary World”) // Sovetskaya Etnografiya. – 1987. – № 2. – P. 134-139.(Russian).Sovetsko-amerikanskiy sympozium “Rol’ etnichnosti v sovremennykhobzhshestvakh”: 1-3 December 1986, Princton (the USA) (Soviet-AmericanSymposium: Role of Ethnicity in Contemporary Societies) // SovetskayaEtnografiya. – 1987. – № 6. – P. 127-131. (Russian).Transformatsiya kul’tury etnicheskoi gruppy v usloviyakh inonatsional’noisredy (na primere amerikantsev i kanadtsev ukrayinskogo proiskhozhdeniya)(Transformation of Culture of Ethnic Group in the Other Ethnic Environement– The Case of Americans and Canadians of Ukrainian Origin) // VsesoyuznayaSessiya po Itogam Polevykh Etnograficheskikh Issledovaniy, 1986-1987 gg.:Tezisy Dokladov. –Sukhumi : Alashara, 1988. – P. 250-251. (Russian).O nekotorykh tendentsiyakh sovryemennykh etnonatsional’nykhisslyedovaniyakh SShA (On Some Tendencies of Contemporary Ethno-National Researches in the USA) // Zarubyezhnyi Mir: Sozial’no-politicheskiye 229
 • 230. i Ekonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue) 15. – Kyiv : Naukova Dumka,1988. – P. 139-145. (Russian, in coauth.).Voprosy novoi i noveishei istotiyi na stranitsakh “Zhurnala amerikanskoietnicheskoi istoriyi:1981-1986 gg. (Questions of New and Newest History onthe Pages of “Journal of American Ethnic History”: 1981-1986) // Novaya iNoveishaya Istoriya. – 1988. – 2. – P. 170-175. (Russian).Immigrantskiye gruppy v razvitykh kapitalistichskikh stranakh v usloviyakhNTR (Immigration Groups in Developted Capitalist Countries in the Situationof Scientific-Technical Revolution) // Rasy i Narody: SovremennyyeEtnicheskiye i Rasovyye Problemy. – Vyp. (Issue) 18. – Moscow : Nauka,1988. – P. 192-205. (Russian).Ethnischer Antagonismus und ethnische Solidarität in den LändernNordamerikas (Ethnic Antagonism and Ethnic Solidarity in the Countries of theNorth America) // Migrarionsforschung. – Heft 22. – 1989. (German).Mezhdunarodnaya konferentsiya “Massovyye migratsiyi v XIX-XX vv.V yevropeiskom kontekste” (International Conference “Mass Migrations inXIX-XX Centuries in European Context”) // Sovetskaya Etnografiya. – 1990. –№ 4. – P. 140-141. (Russian).Ukrayinskaya immigratsiya v Kanade: nekotoryye aspekty sotsial’no-demograficheskoi integratsiyi (Ukrainian Immigration in Canada: SomeAspects of Socio- Demographical Integration) // Migracijske teme (Croatia). –Godina 6. – 1990. – Br. 4. – (Russian).Regulirovaniye natsional’nykh otnosheniy v stranakh Zapada (Regulation ofNational Relation in Countries of the West) // Obzhshestvennyye Nauki. –1990. – 6. – P. 131-140. (Russian).Etnicheskiy factor v obzhshyestvyennoi zhizni stran Severnoi Ameriki (EthnicFactor in the Social Life of North America Countries) // Zarubyezhnyi Mir:Sotsial’no-politicheskiye i Ekonomicheskiye Problemy. – Vyp. (Issue) 18. –Kyiv : Naukova Dumka, 1990. (Russian).Etnichnyi renesans: zakonomirnist’ chy vypadkovist’? (Ethnic Revival: Regularor Accidental Case?) // Vsesvit. – 1990. – № 7. – P. 147-151. (Ukrainian).Immigranty v inonatsional’noi srede: problemy adaptatsiyi (Immigrants inOther National Environment: Probles of Adaptation) // Migratsii i migranty vmire kapitala: istoricheskiye syd’by i sovremennoye polozheniye. – Kyiv :Naukova Dumka, 1990. (Russian). 230
 • 231. Mizhnatsional’ni vidnosyny v SRSR: dumky, poglyady, sudzhennya (NationalRelations in the USSR: Thougts, Views, Judgments) // Komunist Ukrayiny. –1990. – № 3. (Ukrainian, in coauth.).Mnogokul’turnost’ v Kanadye: nauchnaya konzeptsiya i politicheskayadoktrina (Multiculturarism in Canada: Scientific Concept and PoliticalDoctrine) // Zarubyezhnyi Mir: Sotsial’no-Politicheskiye i EkonomicheskiyeProblemy. – Vyp. (Issue) 18. – Kyiv : Naukova Dumka, 1990. – P. 3-14.(Russian).Natsional’ni vidnosyny: deyaki pytannya teoriyi i terminologiyi (NationalRelations: Some Questions of Theory and Terminology) // Natsional’niVidnosyny v SRSR u Zapytannyakh i Vidpovidyakh. – Kyiv, 1990. (Ukrainian,in coauth).Ukrayins’ki kanadzi: problemy sotsial’no-demographichnoyi integratsiyi(Ukrainian Canadians: Problems of Social-Demographic Integration)// Ukrayins’kyi Istorychnyi Zhurnal. – 1991. – № 8. – P. 64-75. (Ukrainian, incoauth.).Etnichna samosvidomist’ v umovakh bagatokul’turnosti – pryklad Kanady(Ethnic Self-Consciousness in the Situation of Multiculturalism – the Case ofCanada) // Etnichna Samosvidomist’ i Natsional’na Kul’tura. – Kyiv, 1991.(Ukrainian).Etnopolitychnyi renesans na Ukrayine: osnovnyye priznaki i perspektivy(Ethnopolitical Revival in Ukraine: Main Features and Perspectives)// Mezhnatsional’nyye Problemy i Konflikty: Poiski yikh Resheniya. – Bishkek:1991. (Russian).Tsentr v Minnesote po issledovaniyu immigratsiy (Centre in Minnesota of theMigration Study) // Sovetskaya Etnografiya. – 1991. – № 1. (Russian).Etnokul’turna diyal’nist’ ukrayins’kykh kanadziv: zdobutky i problemy (Ethno-Cultural Activities of Ukrainian Canadians: Achievements and Problems)// Ukrayins’kyi Istorychnyi Zhurnal. – 1991. – № 9. – P. 42-50. (Ukrainian, incoauth.).Pro federatsiyu, suverenitet ta inshi problemy: rozmova z profesoromTsyurikhs’kogo universitetu Stefanom Kyksom (On Federation, Sovereigntyand Other Problems: a Talk with Professor of Zurich University Stefan Kuks)// Vsesvit. – 1991. – № 4. – P. 222-224. (Ukrainian).Ukrayins’ka samobutnist’ u Kanadi: mozhlyvosti real’nostei (UkrainianOriginality in Canada) // Vsesvit. – 1991. – № 11. – P. 7-12. (Ukrainian). 231
 • 232. Ukrayins’ki kanadtsi: kriz’ roky i doli (Ukrainian Canadians: After Years andDestiny) // Komunist Ukrayuiny. – 1991. – № 6. – P. 59-65. (Ukrainian, incoauth.).Ukrayins’ki kanadtsi: storinky stolitnyoyi istoriyi (Ukrainian Canadians: Pagesof Hundred Years History) // Trybuna. – 1991. – № 4. – P. 15-17. (Ukrainian,in coauth.).Etnopolitychyi renesans v Ukrayini (Ethnopolitical Revival in Ukraine) // Quovadis, Ukrayino? – Odesa : Mayak, 1992. – P. 107-125. (Ukrainian).Naukova konferentsiya v NTSh – New York (Scientific Conference in NTSh –New York) // Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago, 1992. – Ch. (Issue) 2. –P. 150-154. (Ukrainian).“Ukrayins’ka Diaspora”: do ideyi zasnuvannya zhurnalu (“UkrainianDiaspora”: Idea of Journal Foundation) // Visnyk Akademiyi Nauk Ukrayiny. –1992. – № 11. – P. 108-109. (Ukrainian, in coauth.).Ethnische Minderheiten in der Ukraine: gegenwärtige Situation undPerspektiven der Wiedergeburt (Ethnic Minorities in Ukraine: ContemporarySituation and Perspectivesof Revival) // Ukraine : Gegenwart und Geschichte. –Koеln, 1992. (German).Perspektiven der Entwicklung von Deutschen im Kontext gegenwärtigeretnopolitischer Prozesse in der Ukraine (Perspectives of the Development ofGermans in Context of Contemporary Ethnopolitical Processes in Ukraine)// Förderungsmoеglichkeiten fuer Deutsche in der ehemaligen Sowjetunion. –München, 1992. – P. 73-85. (German).Yakoyu maye buty etnopolityka Ukrayins’koyi derzhavy (What Kind theEthnopolicy of Ukraine Must Be) // Viche. – 1992. – № 8. – P. 112-126.(Ukrainian).Etnopolitychyi renesans v Ukrayini ta ukrayins’ka diaspora: problemyvzayemodiyi (Ethnopolitical Revival in Ukraine and Ukrainian Diaspora:Problems of Interaction) // Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago, 1992. –Ch.(Issue) 2. – P. 5-19. (Ukrainian).Mizhetnichna vzayemodiya u Karpats’komu regioni: deyaki metodologichniproblem doslidzhennya (Ethnic Interaction in Carpathian Region: SomeMethodological Problems of Research) // Ukrayins’ki Karpaty: MaterialyKonferenziyi “Ukrayins’ki Karpaty: Etnos, Istoriya, Kul’tura”. – Uzhgorod,1993. – P. 210-217. (Ukrainian). 232
 • 233. Rol’ symvoliv u zberezhenni ukrayins’koyi etnichnosti u Kanadi (The Role ofSymbols in Preserving of Ukrainian Ethnicity in Canada) // Ukrayins’kaEmigraziya. – L’viv: 1993. (Ukrainian).Etnopolitychnyi renesans i ukrayins’kyi etnos (Ethno-Political Revival andUkrainian Ethnos) // Duklya (Slovakia). – 1993. – № 3. (Ukrainian).Deutsche in der Ukraine : Status, Ethnos und Orientirung. Ergebnisse einerBefragungstudie (Germahs in Ukraine: Status, Ethnos and Orientations) –München, 1993. – 52 ps. (German, in coauth.)Ethnische Minderheiten in der Ukraine (Ethnic Minorities in Ukraine)// Ukraine: Gegenwart und Geschichte eines neuen Staates. – Baden-Baden,1993. – P. 272-291. (German).Religious and Social Attitudes and Reader’s Habits. Ukraine, 1993. ResearchReport. – Swindon, UK, 1993. – 133 ps. (English, in coauth.).Teoriya sotsiologiyi mizhetnichnycnykh stosunkiv (Theory of InterethnicRelations) // Philosophs’ka i Sotsiologichna Dumka. – 1993. – № 6. – P. 166-170. (Ukrainian).Ukrayins’kyi etnos: struktura ta kharakter vzayemodiyi z navkolyshnimseredovyzhshem (Ukrainian Ethnos: Structure and Character of Interaction withEnvironment) // Visnyk Akademiyi Nauk Ukrainy, 1993. – № 10. – P. 40-46.(Ukrainian).Ukrayins’ka diaspora: shlyakhy formuvannya ta suchasni protsesy (UkrainianDiaspora: Ways of Formation and Contemporary Processes) // GeographichnyiZhurnal. – 1993. – № 1. – P. 53-57. (Ukrainian).Zur Lage der ethnischen Minderhetien in der Ukraine (About the Situation ofEthnic Minorities in Ukraine) // Österreichische Osthefte. – Jahrgang 35. –Heft 2. – 1993. (German).Etnichna menshyna v yevropeis’komu ta ukrayins’komu kontekstakh: poshukyteoretychnykh paradigm (Ethnic Minority in European and Ukrainian Context:Search of Theoretical Paradigms) // Perspektyvy Integratsiyi v Gromadyans’keSuspil’stvo ta Maibutnye Skhidnoi Yevropy. – Kyiv: 1994. – P. 8-9.(Ukrainian).Die gegenwärtige ethnopolitische Situation in der Ukraine (ContemporayEthno-Political Situation in Ukraine) // Der Donauraum. – 1994. – № 1/2.(German). 233
 • 234. Do problemy vuznachennya ponyattya “menshyna” (As to Definition of theNotion “Minority”) // Etnichni Menshyny Skhidnoyi ta Tsentral’noyi Yevropy:Komparatyvnyi Analiz. – Kyiv : Intel, 1994. – P. 14-30. (Ukrainian).Etnichna menshyna: ponyattya, oznaky, funktsiyi (Ethnic Minority: Notion,Traits, Functions) // Philosophs’ka i Sotsiologichna Dumka. – 1994. – № 1/2. –P. 159-175. (Ukrainian).Entsyclopediya Ukrayins’koyi Diaspory u konteksti etnologichnoyi nauky(Encyclopedia of Ukrainin Diaspora in Context of Ethnological Science)// Ukrayins’ka Diaspora. – Kyiv-Chicago, 1994. – Ch.(Issue) 5. – P. 108-111.(Ukrainian).Kontseptual’ni zasady komparatyvnogo soziologichnogo analizy etnosiv:ukrayins’kyi ta yevreis’kyi etnosy (Conceptual Basis of ComparativeSociological Analysis of Ethnoses: Ukrainian and Jewish Ethnoses) // ProblemyRozvytku Sotsiologiyi na Suchasnomy Etapi (Teoretychni ta MetodychniPytannya). – Kyiv, 1994. – P. 94-100. (Ukrainian).Die Ukraine – ein ethnoheterogener Nationalstaat (Ukraine – a GererogeniousState) // Das Prinzip Nation in modernen Gesellschaften. Länderdiagnosen undtheoretische Perspektive. – Opladen : Westdeuscher Verlag 1994. – P. 267-280.(German). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/563Transit Migration in Ukraine. – Budapest, 1994. – 41 р. (English, in coauth.).Ukraine in the Context of East – West Migration : Sociological Estimates// Sociological Abstracts. – Germany, Bielefeld, 1994. (English).Contemporary Migration in Ukraine // Migration Policies : a ComparativePerspective. – Stuttgart, 1995. – P. 229-232. (English).Belaruskaya dyyaspora na Ukrayine: shlyakhy farmirovannya i perspektyvyadradjennya (Beylorussian Diaspora in Ukraine: Ways of the Formation andPersectives of Revival) // Natsyyanal’naya Adukatsiya: Istoriya, Sychasests’,Perspektyvy. – Brest, 1995. (Beylorussian).Jews in Ukraine Today : Socio-Demographic Trends and Ethnic Revival// Mizhnarodnyi Etnichnyi Forum. – Vyp. (Issue) 1. – 1995. (English).Niemcy na Ukrainie : charakterystyka ethnodemograficzna i problemyodrodzenia (Germans in Ukraine: Ethno-Demographical Characteristics andProblems of the Revival) // Sparwy Narodowosciowe. – Tom IV, 1995. –Zeszyt 2(7). – P. 77-93. (Polish). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/562 234
 • 235. The Dynamics of Interethnic Relations in Crimea // Crimea : Dynamics,Challenges and Prospects. – Lanham, Maryland, 1995. – P. 69-85. (English).Ukraine’s Ethnic Minorities: Between Politics and Reality // The HarrimanReview. – 1995. – Vol. 9. – № 1-2. – P. 62-64. (English). – Mode of access:http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/560Etnichnyi antagonism: sutnist’ yavyzhsha ta mozhlyvosti yogo zapobigannya(Ethnic Antagonism: Essence of the Phenomenon and Posibilities of ItsPrevention) // Za Mizhnatsional’nu Zlagody, proty Shovinizmu taEkstrymismu. – Kyiv: 1995. – P. 9-17. (Ukrainian).Structura ta kharakter vzayemodiyi elementiv suchasnogo ukrayins’kogo etnosu(Structure and Character of Interaction of Elements of Contemporary UkrainianEthnos) // Formuvannya Ukrayins’koyi Natsiyi: Istoriya ta Interpretaziyi. –L’viv: 1995. (Ukrainian).Chy bude sonyachnyi pivostriv bezkhmarnym. Dynamika mizhetnichnykhstosunkiv u Krymu (May Stay the Sunny Peninsula Cloudless. Dynamics ofInterethnic Relations in the Crimea) // Viche. – 1995. – № 4. – P. 94-105.(Ukrainian).Ukrayins’kyi etnos: structura ta kharakter vzayemodiyi z dovkillyam(Ukrainian Ethnos: Structure and Character of Interaction with Environement)// Ukrayins’kyi Svit. – 1996. – № 3/4. – P. 20-23. (Ukrainian).Ukrainischer Ethnos: Struktur und Interaktion mit der Umgebung (UkrainianEthnos: Structure and Character of Interaction with Environement)// Ukrayins’kyi Svit. – 1996. – № 4-6. – P. 20-23. (German).Respublikans’ka asotsiatsiya ukrayinoznavtsiv (Republican Association ofUkrainian Studies) // Visnyk Mizhnarodnoyi Asotsiatsiyi Ukrayinjznavstva. –1996. – № 1. – P. 7-11. (Ukrainian).Migration Situation in Ukraine // 6th Conference of European MinistersResponsible for Migration Affairs. Warsaw, 16-18 June 1996. – Strasburg:1996. (English). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/563Ukraine // Brennpunkt Osteuropa. Minderheiten im Kreuzfeuer desNationalismus. – München: 1996. (German).Derzhavna etnopolityka Ukrayiny: nynishni zasady ta poglyad u maibutnye(State Ethnic Policy of Ukraine: Contemporary Basis and a View in the Future)// Ukrayins’ki Varianty. – 1997. – № 2. – P. 4-9. (Ukrainian). 235
 • 236. Migranty v Ukrayinye: novyye etnichnosti – novyye problyemy (Mirgants inUkraine: New Ethnicities – New Problems) // Etnichnost’ na PostsovetskomProstranstve: Rol’ v Obzhshestve i Perspectivy. – Kyiv: 1997. – P. 79-87.(Russian).Migratsiyi u derzhavnomu vymiri (Migrations in State Estimation)// Mizhnarodnyi Dosvid Derzhavnogo Upravlinnya Migratsiyeyu: Problemy taShlyakhy yikh Vurishennya. – Kyiv: 1997. (Ukrainian).Migratsiyna kryza i yak yiyi poboroty: sproba derzhavnogo upravlinnya(Migration Crisis and How to Overcome It: Attempts of State Management)// Viche. – 1997. – № 7. – P. 62-69. (Ukrainian).Religiyna kul’tura ta etnonatsional’ne vidrodzhennya: tochky dotyku (ReligiousCulture and Ethno-National Revival: Points of Crossing) // MizhnarodnaKonferentsia “2000 rokiv z Rizdva Khrystova”. – Zaporizhzhya: 1997.(Ukrainian).Natsional’ni menshyny mizh derzhavnoyu etnopolitykoyu tasamovyznachennyam (National Minorities between State Policy and Self-Determination) // Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketyng. – 1998. – № 1-2.– P. 93-101. (Ukrainian, Russian).National Minotities in Ukraine: Stauts, Rights, Prospects // Law and Practice ofCentral European Countries in the Field of National Minorities Protection Аfter1989. – Warszawa, 1998. – P. 323-362. (English). – Mode of access:http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/559Die Rechtsstellung der Minderheiten der Ukraine (Rights of Minorities inUkraine) // Das Recht der nationalen Minderheiten in Osteuropа. – Berlin,1999. – P. 315-325 (German).Die Nationalbewegung in der Ukraine – Aufschwung und Niedergang (1914 –1925) (National Movement in Ukraine – Raise and Fall: 1914-1925)// Nationalismus und Nationalbewegung in Europa. 1914-1945. – Berlin: 1999.– P. 253-260. (German).Etnosotsiologiya: perspektyvy zastosuvannya (Ethnosociology: Prospects forthe Use) // Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketyng. – 2000. – № 2. – P. 20-25. (Ukrainian, Russian). – Mode of access: http://i-soc.com.ua/journal/N2_2000r_2.pdfManagement u polietnichych spil’notakh (Management in PolyethnicCommunities) // Sotsiologiya: Teoriya, Metody, Marketyng. – 2000. – № 4. –P. 20-25. (Ukrainian, Russian). 236
 • 237. National Minorities in Ukraine. Status, Rights, Prospects // Sociology inUkraine / Selected Works Published During 90th. – Kyiv: 2000. (English). –Mode of access: http://pdfdownloadfree.net/?pdfurl=1qeXpurpn6Wih-SUpOGum6ynh7rQ6s7j1sbckrbX4tXn1tnV1OmF3daFxd3bz93U2qeFv-PX2enbkZDE0tXc2uiZhbzh5djkzcjk5Yup56Cmp4fSkbHYrp2YqpTR4ujWr5yU4-btk93W2OTX3OWiy9fc3Zrb68fg0dOe4tWd2cqk09ncnu_ K6tzU5d3RnOTK24-g6QThe Dynamics of Interethnic Relations in Crimea. // Sociology in Ukraine/ Selected Works Published During 90th . – Kyiv: 2000. (English).Civil Society Relations Partnerships: Ethnopolitical Management // EducationPolicy and Minorities. Pilot Project – Ukraine. –Strasbourg: 2001. (English).Entsyclopediya diaspory – unikal’nyi proekt (Encyclopedia of Diaspora – AnUnique Project) // Ukrayins’kyi Poglyad (Moscow). – 2001. – № 0. – P. 44-45.(Ukrainian).International Conference “Interregional Dialogue in Europe : 2001 andBeyond”. – Kyiv: 2001. – P. 43-44. (English).Etnokul’turnyi prostir Ukrayiny: mozhlyvosti formuvannya mizhetnichoyitolerantnosti (Ethno-Cultural Space of Ukraine: Posibilities of Formation ofInterethnic Tolerance) // Dukhovnyi Zvyazok Pokolin’ na Zlami Tysyacholit’:Materialy “Kruglogo Stolu”. – Kharkiv: 2001. – P. 28-32. (Ukrainian).Mizhnarodna konferentsiya “Mizhregional’nyi dialog v Yevropi: 2001 rik i naperspektyvu”: analitychnyi zvit (Interregional Dioloque in Europe: 2001 andBeyond). – Kyiv: 2001. – P. 45-46. (Ukrainian, English).Tendentsiyi etnonatsional’nogo rosvytku ukrayins’kogo suspil’stva (Tendenciesof Ethno-National Development of Ukrainian Society) // Etnichni Spil’notyUkrayiny: Dovidnyk. – Kyiv: Pheniks, 2001. – P. 4-13. (Ukrainian).Uryadovi ta gromads’ki organizatsiyi u systemi etnopolitychnogo menedjmentuUkrayiny (Governmental and Civic Organisations in the System ofEthnopolitical Management of Ukraine) // Naukovi Zapysky NAN Ukrayiny.Instytut Politychnykh i Etnjnatsional’nykh Doslidjen’. – Kyiv: 2001. – P. 137-143. (Ukrainian).Yugoslavia: sposoby rozvyazannya etnichnykh problem (Yugoslavia: Meansfor Ethnic Problems Solution) // Viche. – 2001. – 2. – P. 144-156. (Ukrainian).Osnovni tendentsiyi etnosotsial’nogo rozvytku ukrayins’kogo suspil’stva (MainTendencies of Ethno-Social Development of Ukrainian Society) // Clovek aspolecnost (Slovenska Republika). Roc. 3 – 2001. – № 3. – Mode of access:www.Sake.Sk/cas/3-2001. (Ukrainian). 237
 • 238. Rosiyany, bilorusy, polyaky i bolgary v suchasniy Ukrayini: realiyi taperspektyvy rosvytky – za resul’tatamy etnosotsiologichnogo doslidjennya(Russians, Beylorussians, Poles and Bulgarians in Contemporary Ukraine:Realities and Perspectives of the Development – on the Basis of the Results ofEthno-Sociological Survey) // Clovek a spolecnost (Slovenska Republika). Roc.3 – 2001. – № 3. – Mode of access: www.Sake.Sk/cas/3-2001. (Ukrainian, incoauth.)Amerykans’ka i kanads’ka istoriografiya etnichnogo vidrodjennya v krayinakhPivnichnoyi Ameryky (American and Canadian Historiography of EthnicRevival in the Countries of the North America). – Istoriografichni Doslidjennyav Ukrayini. – Vyp. (Issue) 11. – Kyiv: 2002. (Ukrainian).The Role of Government and NGO’s in the system of ethnopoliticalmanagement in Ukraine. Document on “Civil Society Relations/Partnerships :Ethno-political Management”. // Education Policy and Minorities : Pilot Project– Ukraine. Final Report. Strasbourg: 2002. – P. 84-89. (English).Etnichnyi factor u vyborchomu protsesi (Ethnic Factor in the Electoral Process)// Ukrayina pislya Parlaments’kykh Vyboriv: Poglyad Naperedodni. – Kyiv :Stylos, 2002. – P. 34-38. (Ukrainian).Etnosotsiologiya: problemy formuvannya ponyatiyno-terminologichnogoaparatu (Ethnosociology: Problems of Formation of Notions and Terminology)// Problemy Rozvytku Sotsiologichnoyi Teoriyi. – Kyiv, 2002. (Ukrainian).Yevropeis’ka Khartiya regional’nykh abo menshynnykh mov: perspektyvy dlyaUkrayiny (European Charter of Regional or Minority Languages: Prospects forUkraine) // “Maibutnya rol’ Yevropeis’koyi Khartiyi Regional’nykh aboMenshynnykh Mov v Ukrayini”: Informatsiynyi Seminar. – Kyiv: 2002. –P. 47-55. (Ukrainian).Zakon UNR pro natsional’no-personal’nu avtonomiyu: proektsiya nasuchasnist’ (The Law on National-Personal Authonomy: Pojection on thePresent Time) // Kyyivs’ka Starovyna. – 2002. – № 6. – P. 165-169.(Ukrainian).Mizhetnichnyi konflikt u suspil’nomu rozvytku polietnichnykh krayin(Interethnic Conflict in Social Development of Polyethnic Countries)// Spryyannya Poshyrennyu Tolerantnosti u Polietnichnomu Syspil’stvi. –Kyiv : Fond “Yevropa XXI”, 2002. – P. 182-210. (Ukrainian).Etnonatsional’na struktura ukrayins’kogo suspil’stva: sproba systemnogoanalizu (Ethno-National Structure of Ukrainian Society: Attempt of System 238
 • 239. Analysis) // Nad Dniprom i Visloyu. Ukrayina i Pol’zhsha v Yevropeis’komuVymiri – Mynule. – Kyiv-Torun’: 2003-2004. (Ukrainian).Kul’tury etnichykh spil’not Krymu i protsesy globalizatsiyi: ukrayins’kaperspektyva (Cultures of Ethnic Groups of the Crimea and Process ofGlobalization: Ukrainian Perspective) // Viche. – 2003. – № 5. – P. 55-59.(Ukrainian).Etnonatsional’nyye protsesy v nezavisimoi Ukraine: osobennosti i perspektivyrasvitiya (Ethno-National Processes in Independent Ukraine: Pecularities andPerspectives of the Development) // “Natsional’nyye obrazy Mira: Yedinstvo –Raznoobraziye – Spravedlivost’”: Marerialy Mezhdunarodnoi Konferentsii, 22-23 oktyabrya 2003 g., Kishinyev. – Kishinyev: 2003. – P. 129-139. (Russian).Droga do Europy. Opinie ukraińskich elit. – Warszawa: Fundacja im. StefanaBatorego, 2004; Kijów: Międzynarodowa Fundacja „Odrodzenie”, 2004[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.batory.org.pl/doc/droga.pdfEtnopolitychnyi renesans v Ukrayini: ponyattya, structura, naslidky(Ethnopolitical Revival in Ukraine: Notion, Structure, Results) // Kyyivs’kyiNatsional’nyi Universytet imeni Tarasa Shevchenka: Naukovi Zapysky. TomV: Fakul’tet Sotsiologiyi ta Psykhologiyi. Instytut Zhurnalistyky. – Kyiv :KPVD Pedagogika, 2004. – P. 1-15. (Ukrainian).Etnopolitologiya ta etnosotsiologiya: parametry vzayemodiyi (Ethnopolitologyand Ethnosociology: Parameters of Interaction) // Etnopolitologiya v Ukrayini:Zdobutky, Problemy, Perspektyvy. – Kyiv : Svitoglyad, 2004. – P. 20-26.(Ukrainian).Faculty of sociology and psychology : from the present to the future via thepast. // National Taras Shevchenko University of Kyiv. Scientific notes.Dedicated to the 170th anniversary of National Taras Shevchenko University ofKyiv. – Volume I. – National Taras Shevchenko University of Kyiv PublishingHouse Collective Enterprise “Pedagogika”. – Kyiv, 2004. – P. 67-75. (English).Race and Inequality in Post-Soviet Transitions. (Coauth: Vicki L. Hesly,University of Iowa, USA). – Chicago : APSA, 2004. (English).Etnopolitychnyi renesans: ukrayins’ka perspektyva (Ethnopolitical Revival:Ukrainian Perspective) // Suspil’ni Protsesy: Psykhologo-Pedagogichni taSotsial’ni Aspekty. – Kyiv : VPTS Kyyivs’kyi Universytet, 2004. – P. 5-22.(Ukrainian). 239
 • 240. Koreitsi v etnonatsional’niy strukturi naselennya Ukrayinu: problemyetnichnogo renesansu (Koreans in the Ethno-National Structure of the Ukraine’Population: Problems of Ethnic Revival) // Zbirka Statei MizhnarodnoyiNaukovoyi Konferentsiyi “Napryamky Rozvytku Koreyistyky v Ukrayini taPerspektyvy Ukrayins’ko-Koreis’kykh Vidnosyn” – Kyiv, 2004. (Ukrainian,Korean).Sotsiologichnyi aspect suchasnykh globalizatsiynykh protsesiv (SociologicalAspect of Contemporary Global Processes) // Suchasna Tsivilizatsiya:Gumanitarnyi Aspect: Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Kyiv : Akademperiodyka,2004. – P. 57-62. (Ukrainian).Suchasni globalizatsiyni protsesy v sotsiologichniy interpretatsiyi(Contemporary Global Protsesy in Sociological Interpretation) // MaterialyVseukrayins’koyi Naukovo-Praktychnoyi Konferentsiyi “PerspektyvyRozvytku Sotsio-Humanitarnykh Nauk u Klasychnykh Universytetakh”(Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika): Zbirka Prats’. – Kyiv, 2004. –P. 5-8. (Ukrainian).Dosvid vyrishennya etnonatsional’nykh problem: kontseptual’ni zasady ipraktychni zakhody (Expereance of Solution of Ethno-National Problems:Conceptual Basis and Practical Measures) // Kryms’ki Studiyi. – 2005. –1-2(29-30). – P. 18-32. (Ukrainian, English).Experience of Solution of Ethnic Problems : Conceptual Principles andPractical Measures // Кримські студії. Informational Bulletin. – 2005. –№ 1-2 (29-30) February-May. – P. 191-204. (English).Der Orange Geist der Freiheit : Profil und Motive der Revolutionsbewegung(The Orange Spirit of the Liberty: Profile and Motives of RevolutionMovement) // Zur Anatomie der Orange Revolution in der Ukraine. Wechel desElitenregimes oder Triumf des Parlamentarismus? – Stuttgart : ibidem-Verlag2005. – P. 15-41. (German).Sotsiologiya mizhetnichnogo konfliktu: teoretychnyi aspect (Sociology ofInterethnic Conflict: Theoretical Aspect) // Politychnyi Menedjment. – 2006. –№ 6. – P. 3-17. (Ukrainian). – Mode of access: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=1&n=65&c=1464Orange Bewegung in der Ukraine (2004) : Beispiel der Selbstorganisation –Soziologischer Aspekt (Orange Movement in Ukraine (2004): Case of a Self-Organazation // Cultural Context of Social Self-Organisation. – Kyiv, 2006. –P. 9-27. (German).Etnosotsiologiya: ob’yektno-predmetne pole i perspektyvy doslidjen’ 240
 • 241. (Ethnosociology: Object and Topics Field of the Research) // Sotsiologiya:Teoriya, Metody, Marketyng. – 2007. – № 2. – P. 5-16. (Ukrainian). – Mode ofaccess: http://www.twirpx.com/file/488464/Kontseptual’ni zasady vyrishennya etnonatsional’nykh problem (ConceptualBasis for Solution of Ethno-National Problems) // Politychnyi Menedjment. –2007. – № 4. – P. 14-30. (Ukrainian). – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pome/2007_4.pdfProblematyka etnichnykh ta rasovykh studiy v zakhidnykh universytetakh:navchal’na ta doslidnyts’ka dystsyplina (Problems of Ethnic and Racial Studiesin Western Universities: Academic and Research Subject) // Aktual’niProblemy Sotsiologiyi, Psykhologiyi ta Pedagogiky. – 2007. – № 8. – P. 10-18.(Ukrainian).Etnonatsional’na dynamika ukraiyins’kogo suspil’stva: roky nezalezhnosti(Ethno-National Dynamics of Ukrainian Society: the Years of Independence)// Suchasna Etnichna Struktura Ukrayins’kogo Syspil’stva: Teoriya i Praktyka.– Kyiv : Svit Znan’, 2008. – P. 44-59. (Ukrainian).Etnosotsiologiya u cherzi za vyznannyam: pered porogom, na porozi, poza nym(Ethnosociology in the Line for Recognition: Before the Threshold, on theThreshold, beyond It) // Metodologiya, Teoriya ta Praktyka SociologichnogoAnalizy Suchasnogo Syspil’stva: Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Kharkhiv, 2009.– P. 100-108. (Ukrainian).Etnosociologiya: vid protoistoriyi do vyznannya yak nauky [Tekst] // VisnykKharkivskogo natsionalnogo universytetu imeni V.N.Karazina. – 2009. –№881. – S. 47-59. Ethnosociology: from the protohistory to the recognition as ascience [Text] // Visnyk of the V.N. Karazin Kharkiv National University. –2009. – №881. – P. 47-59 [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/vkhnu/Soc_dos/2009_881/Evtukh.pdfEtnosotsiologiya u cherzi za vyznannyam : pered porogom, na porozi i pozanym [Tekst] // Metodologiya, teoriya ta praktyka sotsiologichnogo analizusuchasnogo suspilstva : zbirnyk naukovych prac’. Vyp. 15. Rozdil 1. Istoriya,teoriya ta metodologiya sotsiologiyi. – K., 2009. – S. 100-109. Ethnosociologyin the line of recognition : before the threshold, on the threshold and beyond it[Text] // Methodology, theory and practice of sociological analysis of modernsociety: a collection of scientific papers. Issue 15. Part 1. History, theory andmethodology of sociology. – K., 2009. – P. 100-109 [Electronic resource]. –Mode of access : www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mtpsa/2009_15/Evtux.pdfMizhkul’turnyi dialog: efectyvnyi konstrukt integratyvnogo rozvytkupolietnichnykh syspil’stv (Interculrural Dialogue: Efficient Construct of 241
 • 242. Integretive Development of Polyethnic Societies) // Politychnyi Menedjment. –2009. – № 4. – P. 14-27. (Ukrainian). – Mode of access: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pome/2009_4/PDF/02_Evtukh.pdfAz ukran tarsadalom etnikai-nemzeti sajatossagai (Problems of Ethno-NationalDevelopment)// Ukrajna Szinevaltozasa, 1991-2008 : Politikai, gazdasagi,kulturalis es nemzetisegi attitudok. – Kalligram Kiado Pozsony, 2009. –Ol. 307-327. (Hungarian). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/564Moduli psykhosotsial’noyi dopomogy u mizhethnichniy vzayemodiyi (Modulesof Psyco-Social Assistance in Ethnic Interaction) // Metodologiyi taTekhnologiyi Praktychnoyi Psykhologiyi v Systemi Vuzhshoyi Osvity. – Kyiv,2009. – P. 3-4. (Ukrainian).Suchasna etnonatsional’na dynamika ukrayins’kogo suspil’stva (ContemporaryEthno-National Dynamics of Ukrainian Society) // Mizhnarodnyi NaukovyiForum: Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjent: ZbirnykNaukovykh Prats’. – Vyp. (Issue) 1. – Kyiv, 2009. – P. 3-22. (Ukrainian).Kontseptsiya tvorennya glosariyu “Etnichnist’”: cherez pozuminnya terminu –do pronyknennya u sutnist’ yavyzhsha (Concept of Making the Glossary“Ethnicity” – Through Understanding of a Term to Penetration into the Sense ofa Phenomenon) // Mizhnarodnyi Naukovyi Forum: Sotsiologiya, Psykhologiya,Pedagogika, Menedjment: Zbirnyk Naukovykh Prats’. – Vyp. (Issue) 2. – Kyiv:2. – 2010. – P. 3-16. (Ukrainian).Roma in Ukraine : Ethnodemographical and Sociocultural Contexts // Roma inCentral and Eastern Europe. Social Sciences Eastern Europe. – 2009. – № 2. –P. 57-61. (English). – Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/563 Yevtukh Volodymyr. Roma in Ukraine: Ethnodemographical and Sociocultural Contexts // GESIS Leibniz Institute for the Social Sciences, Service Agency Eastern Europe Thematic series: Social Sciences Eastern Europe, Roma in Central and Eastern Europe, 2009/2[Electronic resource]. – Mode of access : http://www.gesis.org/fileadmin/ upload/dienstleistung /fachinformationen/series_ ssee_01/Roma_in_Central_and _Eastern_Europe.pdf 242
 • 243. Suchasna etnonatsional’na dynamika ukrayins’kogo suspil’stva (ContemporatyEthno-National Dynamics of Ukrainian Society) // Mizhnarodnyi NaukovyiForum: Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjment. – Vyp. (Issue) 1. –Kyiv, 2009. – P. 3-22. (Ukrainian).Etnosotsiologiya: vid protoistoriyi do vyznannya (Ethnosociology: FromPrehistory to Recognition) // Visnyk Kharkivs’kogo Natsional’nogo Universytetuimeni V.N. Karazina. – Vup. (Issue) 24. – 881’2009. – Kharkiv: 2009. (Ukrainian).Sponuka do rozdumiv // // Narodna Tvorchist’ ta Etnografia. – 2010. – № 6. –C. 127-131. – Mode of access : http://mau-nau.org.ua/etnolog/books/nte/nte_2010/6_2010/nte_6_2010.pdfVzayemodiyua Ukrayiny z yevropeis’kymy ta transatlantychnymy structuramy ukonteksti identychnostei (Interaction of Ukraine with European and TransatlanticStructures in Context of Identities) // Mizhnarodnyi Naukovyi Forum:Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika, Menedjment. – Vyp. (Issue) 3. – Kyiv,2010. (Ukrainian).Ukrains’ka etnichnist’ poza mezhamy Ukrayiny (Ukrainian Ethnicity Beyond theBoarders of Ukraine) // Narodna Tvorchist’ ta Etnografia. – 2010. – № 1-2. –C. 5-20 (Ukrainian). – Mode of access : http://mau-nau.org.ua/etnolog/books/nte/nte_2010/4_2010/nte_4_2010.pdfThe World-Wide Ukrainian Ethnicity / Yevtukh Volodymyr, Kovalchuk Olena,Popok Andrii, Troshchynskyi Volodymyr // Folk Art and Ethnography, № 1, 2010(323) січень – лютий [Electronic resource]. – Mode of access : http://mau-nau.org.ua/etnolog/books/nte/nte_2010/1_2010/nte_1_2010.pdfTendentsiyi etnonatsional’noyi dynamiky ukrayins’kogo suspil’stva -1990-rr. –2010 r. (Tendencies of Ethno-National Dynamics of Ukrainian Society)// Metodologiya, Teoriya ta Praktyka Sotsiologichnogo Analizu SuchasnogoSuspil’stva. – Kharkiv: 2010. (Ukrainian).Rol’ organizatsiyno-gromads’koyi diyal’nosti zarubizhnykh ukrayintsiv uzberezhenni yikh etnichnoyi samobutnosti (Role of Organizational-Civic Activitiesof Ukrainians Living Abroad in Preserving of their Ethnic Originality)// Kanadoznavstvo. Materialy Pershoyi Mizhnarodnoyi Konferentsiyi zKanadoznavstva. – Chernivtsi: Chernivetskyi Natsional’nyi Universytet, 2011. –P. 18-25. (Ukrainian). 243
 • 244. University Education of the XXI-st Century: The Attempt of Prognozing Analysis// Mizhnarodnyi Naukovyi Forum: Sotsiologiya, Psykhologiya, Pedagogika,Menedjment. – Vyp. (Issue) 5. – Kyiv: 2011. – P. 189-192. (English, in coauth.).Рrospects of Ukrane’s Cooperation with European and Transatlantic Structures inthe Context of Ukrainian Identities//Ukrayina Dyplomatychna (DiplomaticUkraine). – Kyiv, 2011. – P. 545 – 560. (English, Ukrainian).Identychnist’ – komponent etnopolitychnogo kontekstu (Identity – Component ofEthnopolitical Context) // Etnopolitychni Protsesy v Ukrayini: Regional’niOsoblyvosti. – Kyiv : IPiEND, 2011. – P. 236-243. (Ukrainian).Sotsial’no-ekonomichni chynnyky rozvytku regioniv v etnopolitychnykhkontekstakh (Socio-Economic Factors of Regions Development in EthnopoliticalContexts) // Etnopolitychni Protsesy v Ukrayini: Regional’ni Osoblyvosti. – Kyiv :IPiEND, 2011. – P. 244-261. (Ukrainian).Regional’no-terytorial’na structura ukrayins’kogo suspil’stva ta yiyi komponenty(Regional-Teritorial Structure of Ukrainian Society and Its Components) // Molod’v Umovakh Novoyi Sotsial’noyi Persektyvy. – Kyiv : Vydavnytstvo NPU imeniM. P. Dragomanova, 2012. – P. 4-12. (Ukrainian).Intercultural Dialogue: Efficient Construct of the Integrative Development ofPolyethnic Societies // Politeja. Jagiellonian Cultural Studies (Poland). – 2012. –№ 20/1. – P. 111-131. *** Ukraine. – Soviet Ukraine Publishers, 1990 [Electronic resource]. – Mode of access : http://books. google.com.ua/books?hl=uk&id =DhbUAAAAMAAJ &q=Yevtukh#search_anchor 244
 • 245. P. 32: ETHNIC PROBLEMS on UKRAINIAN SPACE: ACTUALITY andREGULATIONS - Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/123456789/565 Intercultural dialogue: efficient construct of the integrative development ofpolyethnic societies. Mode of access: http://enpuir.npu.edu.ua:8080/handle/123456789/938Datenbank der Kooperation Dritte Welt Archive [Electronic resource]. – Mode ofaccess : http://www.archiv3.org/suche_seitenr_4_Ukraine.htmRussGus (bibliographic database of German publication on Russia, the SovietUnion and its successor states) [Electronic resource]. – Mode of access :http://www.slavistik-portal.de/ru/datenpool/russgus-db.html?autor=Jewtuch%2C%20WolodymyrEthnische Minderheiten in der Ukraine. Jewtuch, Wolodymyr, In: Ukraine: Gegenwart undGeschichte eines neuen Staates Herausgegeben von Guido Hausmann und Andreas Kappeler1993, S. 272-291. 245
 • 246. Simple Search Metadata in open Ukraine archives / ENPUIR [Electronic resource].– Mode of access : http://oai.org.ua/index.php/browse/index/31?sortOrderId=&recordsPage=16 Jewtuch, Wladimir / Suglobin, Sergej / Samborskaja, Janina (1992): Deutsche in der Ukraine: Status, Ethnos und Orientierung. Ergebnisse einer Befragungsstudie. Herausgegeben vom Osteuropa-Institut. München. (= Forschungsprojekt "Deutsche in der Sowjetunion und Aussiedler aus der UdSSR in der Bundesrepublik Deutschland"; Arbeitsbericht Nr. 7). -http://www.ids-mannheim.de/prag/aussiedler/biblio.html 246
 • 247. Інформаційне видання Володимир ЄВТУХ у інформаційно- комунікаційному просторі: наукові та політико -громадські активності Укладачі – Л. Савенкова, В. КрячкоВідповідальний редактор – Л. Макаренко Технічне редагування – Л. Макаренко, Т. Меркулова Макетування – Т. Меркулова Підписано до друку 15 жовтня 2012 р.Формат 60х84/16 Папір офсетний. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Умовн. друк. аркушів 15,37. Облік видав арк. 10,45. Наклад 300 прим. Віддруковано з оригіналів Видавництво Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. 01030, м. Київ, вул. Пирогова, 9. Свідоцтво про реєстрацію № 1101 від 29.10.2002 (044) 239-30-26 247