Beslenme

2,851 views
2,626 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,851
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
91
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Beslenme

 1. 1. SAĞLIKLI NESĠLLER ĠÇĠN DOĞRU BESLENMENĠN ÖNEMĠ VEÖĞRETMENLERĠN ÇOCUKLARIN BESLENMESĠNDEKĠ ROLÜ
 2. 2. Doğum öncesi BESLENME annekarnında YAġAM BOYU Çocukluk Gençlik YetiĢkin YaĢlılık
 3. 3. Çocukluk çağında kazanılanalıĢkanlıklar yetiĢkinlik dönemindekikalıcı alıĢkanlıklara temel oluĢturur.
 4. 4. NEDEN ÇOCUKLUK ÇAĞI (OKUL ÇAĞI)•Kemik oluĢumu, fiziksel Büyüme vegeliĢmenin hızlı olduğu,•YaĢam boyu sürecek davranıĢlarınkazanıldığı,Bu çağ büyüme ve gelişmenin hızlı•Besin ögelerine boyu sürebilecekolduğu, yaşam gereksinimin arttığıdavranışların büyük ölçüdekazanıldığı bir dönemdir.•Kronik hastalıkların temelinin atıldığıbir dönem. Prof Dr. AyĢe Baysal. Beslenme
 5. 5. Kalp-damar hastalıklarıBazı kanser türleri Çocukluk ve gençlikFelç yıllarındaDiyabet (Ģeker)Eklem problemleri kazanılan yanlıĢSolunum Problemleri beslenmeĠnme alıĢkanlıklarınınKemik Erimesi sonucu olarakUyku BozukluklarıOkul baĢarısı azalır karĢımıza çıkabilir.Yorgun ve isteksiz olur
 6. 6. ĠYĠ BESLENME:BÜYÜMESAĞLIKLI OLMABAġARILI OLMAK ĠÇĠN GEREKLĠOLAN ÇEġĠTLĠ BESĠNLERĠNALINMASIDIR Nilgün Karaağaoğlu 1990.Okul çağıçocuklarında beslenmenin önemi
 7. 7. YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME NEDĠR ?
 8. 8. BÜYÜME ve GELĠġME ĠÇĠN YARDIMCIOLACAK TÜM BESĠNLERDEN GEREKLĠ OLDUĞU KADAR TÜKETĠLMESĠNE YETERLĠ VE DENGELĠ BESLENME DENĠR. Nilgün Karaağaoğlu 1990.Okul Çağu Çocuklarında Beslenmenin Önemi
 9. 9. SAĞLIKLI BESLENME NASIL OLMALIDIR?
 10. 10. ET YUMURTASÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠ KURUBAKLAGĠLLER BESĠN GRUPLARIMIZ SEBZE VE MEYVELER EKMEK VE TAHILLAR
 11. 11. Ekmek ve Tahıl Grubu Bu grupta ekmek, buğday, bulgur, pirinç, mısır,makarna gibi besinler bulunur. BaĢlıca enerji kaynağımız olan ekmek ve tahılgrubu gün içinde en çok tüketilmesi gerekengruptur.
 12. 12. Ekmek ve Tahıl GrubuBu gruptaki besinler B grubu vitaminlerdenzengindir.B grubun vitaminleri saç, tırnak ve cilt sağlığı,sinir ve kas sistemi ve enerji metabolizması içingereklidir.
 13. 13. Ekmek ve Tahıl Grubu:Tüm ekmek çeĢitleri, makarna, bulgur, irmik,pirinç, yufka vb. 4-6 dilim ekmek + 6-8 yemek kaĢığı pilav veya makarna veya 1 orta dilim börek + 1 kase çorba
 14. 14. SEBZE VE MEYVE GRUBU• Ekmek ve tahıl grubundan sonra en çoktüketilmesi gereken gruptur.• Hergün mutlaka çeĢitli taze sebze ve meyvelertüketmeliyiz.• Meyveleri mümkünse kabuklu tüketmeliyiz.
 15. 15. SEBZE VE MEYVE GRUBU• Bu grup vitamin, mineral ve posadan zengindir. Posasebze ve meyvelerin sindirilemeyen kısımlarıdır.•Vitamin ve mineraller vücudumuzda gerçekleĢen tümolaylarda görev alır.• Özellikle bağıĢıklık sisteminin güçlenmesi içinvitaminler ve mineralleri yeterli miktarlarda almalıyız.
 16. 16. Sebze Yemek ĠstemiyorsaÇocuğun sevdiği sebzeleri sorgulayıp,özellikle bu sebzelerin (örneğin ıspanak,yeĢil fasulye, patlıcan vs.) hazırlamasınısağlamalıyız.Börekler içerisine sebze katabiliriz.Salatalık, havuç, marul maydanoz gibisebzeleri çiğ olarak salata tabağınahazırlayabiliriz.Sevdiği yemeklere (çorbalara, köfteye,soslara) rendelenmiĢ olarak sebzeeklenebilir.
 17. 17. SÜT VE SÜT ÜRÜNLERĠGebe ve Emzikli YaĢlı SÜT YetiĢkin Hasta ÇOCUK •Kemik dokusunun yapımı •Yeni dokuların yapımı •Eskiyenlerin onarımı •BağıĢıklık sisteminin geliĢimi TEMEL BESİN GRUBU
 18. 18. Enerji Vitaminler Protein MinerallerKarbonhidrat Enzimler/Hormonlar Yağ BağıĢıklık maddeleri
 19. 19. Süt ve Süt Ürünleri GrubuBu grup kalsiyum veproteinden zengindir.Kalsiyum kemik ve diĢsağlığında görev alırken,proteinler özellikle büyümeve geliĢme için gereklidoku yapımında kullanılır.
 20. 20. Süt ve Süt Ürünleri GrubuSüt, yoğurt, ayran,peynir gibi besinler bugruba girerHer yaĢ grubundanbireylerin günde en az2 bardak süt veyayoğurt tüketmesiönemlidir
 21. 21. SÜTÜ SEVMĠYORSA Sütü bazıları soğuk, bazıları sıcak ya da ılıksever. Bardağına renkli kamıĢlar konabilir. Sütlaç, muhallebi gibi tatlılar yapabiliriz. Ġçine meyve ezip tadını dahagüzelleĢtirebiliriz. Peynir ve yoğurt da süt yerine geçer. Yemeklerin üzerine yoğurt ya da peynirekleyebilirsiniz.
 22. 22. 100 ÇOCUK (5-14 YAġ) 50 çocuk ( süt içermeyen dengesizkahvaltı) 50 çocuk (süt içeren dengelikahvaltı) Roberta Larson Duyff 2003
 23. 23. Kan şekeri normal süreDengesiz kahvaltı kan Ģekerini aniden yükseltir.Kısa bir süre sonra ise normalin altına iner.
 24. 24. Kanşekeri normal süre Sütle dengeli bir kahvaltı kan Ģekerinihemen yükseltmez, uzun süre normale yakın seyreder.
 25. 25. Et, Yumurta, Kurubaklagil GrubuEt, tavuk, balık,yumurta,kurufasulye,nohut, mercimek,bakla vb besinlerbu grupta yer alır.
 26. 26. Et, Yumurta, Kurubaklagil GrubuEt, tavuk, balıkyumurta gibibesinler yağ, proteinve demirdenzenginken,kurubaklagillerkarbonhidratlar,demir ve posadanzengindir.
 27. 27. Et-Yumurta-KurubaklagilGrubu:Kırmızı ve beyaz etler,yumurta, kurubaklagiller, et ürünleri (salam,sosis vb.) 2-3 köfte kadar et, tavuk, balık veya hindi + Haftada 3-4 kez 1 adet yumurta + Haftada 1-2 kez kurubaklagil
 28. 28. ET YEMEK ĠSTEMĠYORSAEt sert geliyor olabilir, köfte veya çorbalara vedolmalara kıyma katılarak denenebilir.Makarna veya pilav üstüne et ürünlerini eklenebilir.Kıymalı börek ya da poğaça çok yağlı ve kızartmaolmamak Ģartıyla denenebilirMercimek, nohut, kuru fasulyede de et ve etürünlerine benzer miktarda protein ve minerallervardır. Bu besinler de denenebilir.
 29. 29. POSAÇavdar , yulaf, köy ekmeği, tam tahıllı ekmek, ,kurubaklagiller gibi gıdalar ile ıspanak, kabak,taze fasulye, marul , havuç, elma, armut, portakalgibi pek çok sebze ve meyvede bulunur.Vücudumuzu kalp ve damar hastalıklarından,bazı kanser türlerinden korur.Kabızlığı önler.ġiĢmanlığa karĢı koruyucudur.
 30. 30. SUVücudumuzun düzenli çalıĢabilmesiiçin günde 2 - 3 L sıvı gereklidir.Günlük olarak kaybedilen sıvı miktarı yerinekonmadığında vücut hücrelerinin çalıĢması aksar.Çocuklar sıklıkla su yerine farklı içecekleritüketmeyi tercih ederler. Bu nedenle su içmeyeteĢvik edilmeleri önemlidir.
 31. 31. GÜNDE KAÇ ÖĞÜNYEMEK YEMELĠYĠZ ?
 32. 32. GÜNDE KAÇ ÖĞÜN YEMEK YEMELĠYĠZ?• Kahvaltı• Öğle Yemeği• AkĢam Yemeği• Ara Öğünler
 33. 33. Öğrenmenin etkin ve kalıcı olabilmesi için Besinlerin 3 SAATLĠK ARALIKLARLA (3 ANA-3 ARA ÖĞÜN)Dengeli ve Yeterli alınması gerekir
 34. 34. ĠLKÖĞRETĠM ÇOCUKLARININ BESLENME ĠLKELERĠ Öğün atlanmamalı Öğün aralarında ve ders çalıĢırken ayran, süt, yoğurt, taze meyve suyu veya sütlü tatlılar tüketilmesi önerilir. KOLA-pasta değil. Bağımlılık yapar, içindeki Ģeker tokluk hissi verir. Enerji fazlalığından dolayı ĢiĢmanlık yapar. Taze meyve ve sebze her gün tüketmeli, Temel besin grupları dengeli biçimde her gün tüketmeli
 35. 35. YETERSĠZ VE DENGESĠZ BESLENMENĠN NEDEN OLDUĞU SAĞLIK SORUNLARI
 36. 36. YETERSİZ ve DENGESİZ BESLENME1. Protein-Enerji ve Vitamin- Mineral Yetersizlikleri Büyüme ve geliĢme geriliği, vitamin ve mineral yetersizliğine bağlı sağlık sorunları2. 0bezite Kronik hastalıklar
 37. 37. KANSER YÜKSEK TÜRLERİ ŞEKER TANSİYON HASTALIĞI EKLEM YEME BOZUKLUKLARI HASTALIKLARI HAREKET ETMEDE KISIRLIK GÜÇLÜK ġĠġMANLIK UYKUBOZUKLUKLARI MİDE BARSAK HASTALIKLARI YÜKSEK KOLESTEROL KALP DAMAR PSİKOLOJİK HASTALIKLARI BOZUKLUKLAR
 38. 38. ÇOCUKLARDA ġĠġMANLIK SONUCU:KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ BOZUKLUKLARI Kemik yaĢları, yaĢıtlarına göre ileri Erken ergenlik belirtileri Büyümenin erken tamamlanması
 39. 39. KAS-ĠSKELET SĠSTEMĠ BOZUKLUKLARIOsteoartirit Topuk diken Gut
 40. 40. KALP-DAMAR HASTALIKLARI (% 30 etkin) Hipertansiyon Hiperkolesterolemi Hipertrigliseridemi Yüksek LDL, VLDL (KÖTÜ KOLESTEROL) DüĢük HDL (ĠYĠ KOLESTEROL) AĞIRLIKTA %10 KOLESTEROLÜ ARTIġ %12 ARTTIRIR
 41. 41. ÇAĞIMIZIN SORUNU OBEZĠTE
 42. 42. ġĠġMANLIK HIZLA YAYILIYOR ġiĢmanlık pervalansı son 15 yılda hızlaartmaktadır. ABD 20 milyon çocuk ve Adolesan obez, 60milyon ise yetiĢkin obezdir. Aynı oranda artmaya devam ederse 2030yılında ABD nüfusunun %100 ‘ü ĢiĢmanolacaktır
 43. 43. ġĠġMANLIK HIZLA YAYILIYOR YetiĢkin Nüfus % 7 (250 Milyon)Son 10 yılda % 10-14 PrevelansTürkiye % 25 2000 TEKHARF 11-15 yaĢ grubundaKKTC % 31.9 2007
 44. 44. Kıbrıs Türk Çocukluk ve Diabet Adolesan Derneği Döneminde Obezite YaĢam Tarzı AraĢtırması ve Obezite 2005 Projesi 2007YaĢ grubu 7-17 yaĢ 11-15 yaĢFazla % 14.8 % 18.3kiloluObez % 11.3 % 13.7
 45. 45. KIBRIS TÜRK DĠYABET DERNEĞĠ OBEZĠTE ARAġTIRMASI 2005• Anne babaların %36’sı çocukların okulda ne yediği konusunda bilgi sahibi değil.• Çocukların yaklaĢık yarısı okulda fast food ürünleri tüketiyor.• YaĢ ilerledikçe fast-food tüketiminin arttığı görülmüĢtür: 7-9 yaĢ arası çocuklarda tüketim %41 iken, 10-11 yaĢ diliminde % 52, 12-15 yaĢ diliminde ise %55 olarak tespit edilmiĢtir.
 46. 46. Çocukluk ve Adolesan Döneminde YaĢam Tarzı ve Obezite Projesi 2007 Obezite Oranı: 15 yaĢındaki gençlerde % 10 iken 14 yaĢ grubunda % 12.7, 13 yaĢ grubunda % 14 12 yaĢ grubunda % 15.2 11 yaĢ grubunda % 16.2’dir.
 47. 47. Çocukluk ve Adolesan Döneminde YaĢam Tarzı ve Obezite Projesi 2007 Benzer bir durum fazla kiloluluk oranı için de geçerlidir. 15 yaĢ grubunda fazla kilolu oranı % 13.1 11 yaĢ gubunda % 20.4
 48. 48. ġiĢmanlığı Sebep Olan FaktörlerGenetik YaĢam ġekli ġiĢmanlık Tıbbi Psikolojik
 49. 49. YAġAM ġEKLĠBeslenme AĢırı yeme / YanlıĢ BeslenmeHareketsiz YaĢam
 50. 50. NEDEN KĠLO ALINIYOR?A) Besinlerin Kalorisi > Kullanılan Kalori = Kilo AlmaB) Besinlerin Kalorisi < Kullanılan Kalori = Kilo vermeC)Besinlerin Kalorisi = Kullanılan Kalori = Aynı Kıloda Kalma Dengeli Kilonun Fizyolojisi Alınan Enerji Kontrol Edici Tüketilen Enerji Faktörler
 51. 51. GENETĠK ETKENLER Genetik EtkileĢim Ailesel Yatkınlık TIBBĠ ETKENLER• Metabolik ve Hormonal Bozukluklar• Kullanılan Ġlaç Ve Tedaviler
 52. 52. PSĠKOLOJĠK FAKTÖRLER Ġçe dönüklük BaĢarısızlıkÖYKÜLERİNDE ArkadaĢ edinememe Aile içi sorunlar ĠletiĢim eksikliği vb. ġĠġMANLIK BU SORUNLARA EK YÜK GETĠRĠR
 53. 53. BEBEKLĠK DÖNEMĠ ġĠġMANLIĞI ÇOCUKLUK DÖNEMĠ ġĠġMANLIĞI ERGENLĠK DÖNEMĠ ġĠġMANLIĞIYETĠġKĠN DÖNEMĠ ġĠġMANLIĞI
 54. 54. Çocukluk Çağında Yapılan Beslenme Hataları veBunların Sebep Olabileceği Sorunlar
 55. 55. Çocukluk Çağında Yapılan Beslenme Hataları ve Bunların Sebep Olabileceği SorunlarÖğün Atlama ġiĢmanlık, Yetersiz Beslenme, Vitamin- Mineral yetersizliği, Büyüme GeriliğiTek tip besin ġiĢmanlık, Yetersiztüketimi Beslenme Vitamin- Mineral yetersizliği, Kansızlık, Büyüme Geriliği, Boy Kısalığı
 56. 56. Çocukluk Çağında Yapılan Beslenme Hataları ve Bunların Sebep Olabileceği SorunlarAyak üstü atıĢtırma ġiĢmanlık, Yetersiz Beslenme, Vitamin- Mineral yetersizliği, Kansızlık, Büyüme GeriliğiSıklıkla ev dıĢında ġiĢmanlık, Vitamin- Mineralbeslenme yetersizliği, Kansızlık,Hızlı-hazır (fast-food) ġiĢmanlık, Vitamin- Mineralbesin tüketimi yetersizliği, Kansızlık, Büyüme Geriliği, Boy Kısalığı
 57. 57. Fast-food ve MedyaMedya ve reklamlar beslenme alıĢkanlığıüzerinde etkilidir.Fast-food tarzı besinleri öğünlerde yemekveya aralarda atıĢtırmak daha popülerdir.Fast-food besinler; daha kolay elde edilebilir, hazırdır, self-service sistemlidir,
 58. 58. Fast-food ve SağlıkYetersiz: • Demir, kalsiyum, riboflavin, A vitamini, folik asit, vitamin C ve posaZengin: • Yağ, doymuĢ yağ, kolesterol, tuz, basit karbonhidrat
 59. 59. İÇECEK ÇEŞİTLERİAsitli içecekler: - DiĢ ve mide sağlığı için olumsuzetkileri var.ġekerli içecekler: - DiĢ çürükleri ve kilo artıĢına sebepolabilir.
 60. 60. FAST FOOD SAĞLIKSIZ TÜKETĠMĠ ÇOCUKHAREKETSĠZ SAĞLIKSIZ YAġAM ERGENġEKERLĠ ĠÇECEK SAĞLIKSIZ TÜKETĠMĠ YETĠġKĠN
 61. 61. DAHA SAĞLIKLI OLMAK ĠÇĠNHergün orta düzeyde fiziksel aktivite yapmalıyız.
 62. 62. ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAġLARDAN ĠTĠBAREN SPOR YAPMAYAALIġTIRILMALIDIR.
 63. 63. ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME DURUMUNU GÖSTEREN ĠġARETLERÇocuk özellikle ilk derslerde dikkatini toplayamıyorsa KAHVALTI ??
 64. 64. EN ÖNEMLĠ ÖĞÜNÜMÜZNEDEN KAHVALTIDIR?
 65. 65. Kahvaltının önemiSabah kahvaltı yapılmazsa beyindeyeterince enerji oluĢamaz.Bu durumda;Yorgunluk, hâlsizlik, baĢ ağrısı, dikkatve algılama azlığı gibi sıkıntılar yaĢanır.Çocuklarda ve gençlerde, okul baĢarısıdüĢer.Kahvaltı yapmayan beden kendidepolarından kullanır ve hastalıklarkarĢısında direnci düĢer. 69
 66. 66. Kahvaltı olmadan asla…•Amerikada yapılan bir araĢtırmaya göre cocuklarınokula kahvaltı yaparak gitmeleri, derslerdekikonsantrasyonlarında artıĢa, daha iyi okumayeteneğine, ders notlarında artıĢa, arkadaĢları iledaha iyi iliĢkilerde bulunmalarına neden olduğubelirtilmiĢ•Bunların yanı sıra özellikle kahvaltı yapmayanlardagörülen davranıĢ bozukluklarının sigara, alkol hattauyuĢturucu kullanımına da neden olabileceğibildiriliyor Roberta Larson Duyff (2003)
 67. 67. ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME DURUMUNU GÖSTEREN ĠġARETLER Çocuğun cildi soluk renk iseDEMĠR EKSĠKLĠĞĠ YETERSĠZ ET, YUMURTA, KURUBAKLAGĠL TÜKETĠMĠ ??
 68. 68. ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME DURUMUNU GÖSTEREN ĠġARETLER Çocuk sürekli tuvalete gitmekistiyorsa, çok su içiyorsa, çok yemek yiyorsa DĠYABET??
 69. 69. ÖĞRENCĠLERĠN BESLENME DURUMUNU GÖSTEREN ĠġARETLERÇocuk hızlı bir Ģekilde kilo alıyorsa YANLIġ BESLENME ALIġKANLIKLARI????
 70. 70. DĠKKAT !!!Çocuk ailesinden sonra en çoköğretmenlerinin tavsiyelerine önem verir.Öğretmenlerinin önerileri ve davranıĢlarıçocuğun yeme davranıĢlarını etkiler.
 71. 71. ÇOCUKLAR DOĞRU BESLENMEYE NASIL ÖZENDĠRĠLEBĠLĠR? SĠZCE?
 72. 72. ÇOCUKLAR DOĞRU BESLENMEYE NASIL ÖZENDĠRĠLEBĠLĠR? Sınıfta meyve saati yapılabilir Cips,çikolata ve renklendirilmiĢ yiyecek ve içeceklerin zararları anlatılarak tenefüste bu yiyecek ve içecekleri alan öğrenciler uyarılabilir Öğrencilerin yanında sağlıksız besinler tüketilmemesine özen gösterilebilir ??????????
 73. 73. SĠSTEMLE ĠLGĠLĠ DÜZELTĠLEBĠLECEKLERKantinlerde satılan besinlerindenetlenmesi ve sağlıksız besinlerinsatıĢının engellenmesiĠlkokullarda her yaĢ grubu içinmüfredata beslenme dersinineklenmesiBeden eğitimi derslerinin saatininartırılması ve çocukların bedeneğitimi derslerinde hareketliolmalarının sağlanması,
 74. 74. Sağlıklı Beslenmede AdımlarGünde 3 ana en az 3 ara öğüntüketilmesi,Her öğünde 4 besin grubunun yeterliĢekilde tüketilmesinin sağlanması,ġekerli ve yağlı besinlerin tüketimininsınırlandırılması,Öğün atlanmaması,Düzenli egzersiz yapılması önemlidir.
 75. 75. Doğru beslenme alıĢkanlıkları;• Sağlığı geliĢtirir, büyümeyi ve biliĢsel geliĢimi sağlar,• Kısa dönemde demir yetersizliği anemisi, yeme bozuklukları, diş çürükleri vb.• Uzun dönemde kalp - damar hastalıkları, diyabet, kanser vb. sağlık sorunlarını önler.
 76. 76. Çocuklarını düşünen, onları koruyan ve sağlıklı yetiştirilmelerini sağlayan bir ulus, gözü arkada kalmadan, geleceğini daha iyi ve daha güzel olanların ellerine terk edebilir.Mustafa Kemal ATATÜRK

×