Religion nawfragju ta san pawl

4,751 views
4,043 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,751
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
109
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Religion nawfragju ta san pawl

  1. 1. In-Nawfra[ju ta’ San Pawl fil-gejjer Maltin.
  2. 2. <ul><li>San Pawl ]adem ]afna g]al {esu’. Huwa xerred il-kelma t’Alla ma’ ]afna nies madwar id-dinja. </li></ul><ul><li>Mhux kul]add kien jilqa’ lil Pawlu. Xi w]ud ma ridux jisimg]uh. Kemm il-darba tefg]ulu l-[ebel, sawwtuh u anke tefg]uh il-]abs. Imma, Pawlu qatt ma ddejjaq jew bea’ jxandar lil {esu’. </li></ul><ul><li>Meta arrestaw lil Pawlu, peress li kien Ruman, talab li jmur Ruma biex ikun l-Imperatur stess li ji[[udikah. </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Ruma kienet ‘il bog]od ]afna minn {erusalemm u l-vja[[ bil-ba]ar kien twil u perikolu. </li></ul><ul><li>Waqt il-vja[[ faqqg]et tempesta qalila. Kul]add beda jiba li ser jeg]req. Mal-lejl deher an[lu lil Pawlu u qallu li ]add mhu ser jintilef u li ser ja]btu ma’gira. </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Fuq il-[ifen ma’ Pawlu kien hemm ukoll San Luqa. Il-[ifen li kienu fuqu ]abat ma’ sikka u tfarrak fuq gira. Pawlu u s]abu ]elsu mill-g]arqa, u saru jafu li kienu f’Malta! </li></ul>
  5. 6. <ul><li>Il-Maltin qabdulhom ]u[[ie[a biex jis]nu. Minn [on-nar ]ar[et lifg]a li qabdet ma’ id Pawlu. In-nies stag][bu x’]in raw li ma kien [ralu xejn u bdew ja]sbu li kien xi alla. </li></ul><ul><li>In-nies bdew jisimg]u t-tag]lim tieg]u. Kien hu li [ab il-fidi nisranija f’Malta. </li></ul>
  6. 7. <ul><li>Sakemm dam Malta huwa kien ifejjaq, jippriedka u jg]ammed lin-nies. Fost in-nies li fejjaq kien hemm missier Publiju. </li></ul>
  7. 8. <ul><li>San Pawl dam Malta madwar tlett xhur. Qabel telaq minn Malta ]atar lil Publiju b]ala l-ewwel isqof ta’ Malta. </li></ul><ul><li>Illum flok San Publiju hawn Mons. Pawlu Cremona li jie]u ]sieb id-djo`esi ta’ Malta u Mons. Mario Grech li jie]u ]sieb id-djo`esi ta’ G]awdex. </li></ul><ul><li>Mons. Mario Grech </li></ul>Mons. Pawlu Cremona
  8. 9. Postijiet f’ Malta u G]awdex ddedikati lil San Pawl
  9. 10. <ul><li>Din il-[rajja tinsab miktuba fl-Atti ta’ l-Appostli miktub minn San Luqa. </li></ul>

×