• Like

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Guía intercambios.

 • 969 views
Uploaded on

 

More in: Travel , Business
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
969
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació ERASMUS PROGRAMES INTERNACIONALS DE MOBILITAT SICUE Guia de mobilitat europea, internacional i en altres universitats espanyoles per a estudiants
 • 2. 1. ¿Per què fer part dels estudis a l’estranger o en un altra universitat? Cada dia són més les oportunitats que teniu al conèixer un altra universitat, obrir-se a una • A nivell personal: es milloren competències vostre abast, els programes, les modalitats, ja nova ciutat i, adaptar-se a un altre país i conèixer generals per mitjà de l’adaptació a altres siguen acadèmiques, ja siguen de pràctiques en millor una llengua diferent. ambients interculturals, afecta positivament empreses, que se us ofereixen perquè pugueu el desenvolupament i vida personal atès completar en altra universitat la formació Fer una part dels estudis a l’estranger o en un que l’estudiant aconsegueix un alt grau acadèmica que heu adquirit a la Universitat de altra universitat et dona diversos avantatges: d’independència. Valencia. Afortunadament, la importància de l’experiència • A nivell acadèmic: els estudiants estan més motivats, qualificats i capacitats per a La Universitat de internacional en l’actualitat està tan reconeguda socialment, acadèmicament i laboralment, que desenvolupar la seva futura activitat. València és la segona la necessitat d’estimular uns quants estudiants • A nivell professional: augmenta l´empleabilitat universitat Europea ja no és un objectiu. A hores d’ara són milers els dins i fora del país gràcies a la millora de la estudiants que han participat en un programa competència lingüística, una mentalitat més en rebre estudiants de mobilitat i que han aconseguit enriquir el seu currículum amb el valor afegit que suposa oberta i adaptable a noves situacions. Erasmus. 2
 • 3. 2. Els programes de mobilitat a la Universitat de València. Les possibilitats de estudiar en un altre institució 2.2. Lifelong Learning Pro- Només poden ser considerats com a estudiants inclouen des de universitats espanyoles, a les dels gramme - Erasmus Erasmus els que compleixen els següents països europeus, fins a les principals universitats requisits: de l’Amèrica Llatina i en importants universitats dels Estats Units, Canada, Suïssa, Nova Zelanda, 2.2.1. Erasmus per estudis - No haver gaudit prèviament d’una beca Programa de la Unió Europea per a realitzar Erasmus, excepte Erasmus pràctiques, encara Austràlia, Japó, Xina i Rússia. que fora en altres estudis, o en un altra estudis equivalents a nivell de grau i de Aixi, els programes d’intercanvi son els postgrau oficials en un altra universitat de la universitat. següents: Unió Europea o dels països de l’Espai Europeu - Ser ciutadà de la Unió Europea, tindre d’Educació Superior. residència permanent en un estat membre o 2.1. SICUE ser apàtrida. - Existència de conveni bilateral d’intercanvi Amb l’objecte de brindar als estudiants la Erasmus per a estudis. possibilitat de cursar part dels seus estudis en una altra universitat espanyola distinta a la seua, Els estudiants que no compleixen estos requisits, les universitats que integren la Conferència de no podran ser considerats estudiants Erasmus, Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) anomenant-se estudiants Free-movers i no han establert un programa de mobilitat d’estudiants denominat Sistema d’Intercanvi podran optar a les ajudes de la Unió Europea, entre Centres Universitaris Espanyols (SICUE). ni a les ajudes complementàries Erasmus. 3
 • 4. 2.2.2. Erasmus pràctiques s´hagen superat el 60% dels crèdits i es 2.3. Free-movers tinguen pendents per a finalitzar més de Aquest programa de la Unió Europea possibi- 18 crèdits. Els estudiants que no compleixen els lita realitzar pràctiques en empreses, centres de 2. Titulacions oficials de postgrau. requisits per a ser considerats Erasmus seran formació, centres d’investigació o altres orga- b) Tenir la nacionalitat d´algun dels països considerats Free-movers. nitzacions. de l’Espai Europeu d’Educació Superior Es pot ser beneficiari d’aquest programa, tant participants en el programa També seran considerats com a Free-movers si s’ha gaudit de beca Erasmus Estudis com c) No haver participat en el Programa Erasmus els estudiants que vullguen realitzar una estada si no. Per al curs 2010/2011 s´han oferit en la Pràctiques ni en el programa Leonardo da en una universitat amb la qual no hi haja un Universitat de València un total de 100 beques. Vinci amb anterioritat conveni signat. En aquest cas, serà responsabilitat d) Acreditar el nivell d’idioma i ser acceptat de l’estudiant Free-mover contactar amb la Els beneficis més notables son: per la institució de destinació universitat de destinació i només rebrà el • Adaptar-se a la realitat professional europea nomenament quan presenti l’autorització tan per i millorar les competències. Període d’estada: part del seu coordinador de mobilitat com per • Millorar la comprensió de l’entorn econò- Les pràctiques Erasmus poden durar entre 3 part de la universitat de destinació. mic i social del país de destinació en el con- i 6 mesos. text de l’adquisició d’experiència laboral. Els estudiants Free movers poden realitzar • Adquirir aptituds específiques. Sol·licitud: estudis, exclusivament, en altra universitat La convocatòria per al curs 2010/2011 va ser de la Unió Europea o dels països de l’Espai Requisits: publicada el 20 de setembre de 2010 i es va Europeu d’Educació Superior a) Estar matriculat en alguna de les següents tancar el 15 d´octubre. La convocatòria per titulacions de la Universitat de València: al curs 2011/2012 es podrà consultar a partir És important que l’estudiant s’informe de 1. Titulacions oficials de grau, diplomatura, del mes de juny de 2011 en la web www.uv.es/ les condicions de la universitat de destinació enginyeria o licenciatura, sempre que relint. respecte als estudiants Free-movers, ja que en 4
 • 5. moltes universitats este tipus d’estudiant no Programes Internacionals Generals de València i algunes universitats mexicanes té una exempció de taxes acadèmiques com la Poden ser sol·licitats per estudiants de primer per a la realització d’estudis de primer o segon tenen els estudiants Erasmus. i segon cicle o de grau. L’estudiant ha de cicle o de grau en determinades titulacions i consultar la web de la universitat de destinació destinacions. Pots consultar el programa en Els estudiants Free-movers només rebran per assegurar-se què s’ofereix a la seua titulació. www.anuies.mx una ajuda procedent dels fons propis de la Universitat de València. Programes Internacionals Especials En Aquests programes els estudiants reben una ajuda d’allotjament i manutenció. 2.4. Programes Internacionals de Mobilitat (PIM) S´inclouen les següents Universitats: Es un programa propi de la Universitat de (University de Rutgers, Waseda University i València per a la realització de part dels estudis UDLA Puebla) de primer i segon cicle o de grau a universitats americanes, asiàtiques, d’Austràlia i Rússia. Els Programes Internacionals Específics estudiants podran optar a ajudes i beques en Poden ser demanades per estudiants de certes al voltant de 50 universitats (consulteu-ne les titulacions com Ciències Socials, Economia, destinacions a la web www.uv.es/relint. Administració i Direcció d’Empreses, Filosofia o Infermeria. També són específiques les places Cal distingir entre els Programes Internacionals del programa ANUIES (Asociación Nacional de mobilitat generals, especials i específics. de Universidades e Instituciones de Educación Superior) que és un acord entre la Universitat 5
 • 6. 3. Duració de les Estades de Mobilitat En els programes d’intercanvi les estades seran per un període – Cap període d’estada, incloses les ampliacions pot estendre’s mínim de 3 mesos i màxim d’un curs acadèmic. més enllà del 30 de setembre de 2012. Si l’estada Erasmus Estudis és d’un quadrimestre, excepcionalment es podrà ampliar el període d’estada d’un És condició necessària no haver gaudit d’una beca del mateix estudiant, sempre que es complisquen els requisits següents: tipus en cursos anteriors. – Autorització per part del coordinador de mobilitat i per Tampoc es podrà ser beneficiari de més d’un Programa part de la universitat de destinació. d’Intercanvi (SICUE, Erasmus o Programes Internacionals) en el mateix curs, excepte en el Programa Erasmus – L’acord ha de realitzar-se abans de la finalització inicialment Pràctiques. prevista de l’estada. – L’extensió ha de seguir immediatament al període d’estada inicialment previst, sense interrupcions. 6
 • 7. 4. Reconeixement de crèdits El reconeixement dels estudis realitzats a l’altra universitat dins dels programes de mobilitat està garantit segons la Normativa d’Intercanvi d’Estudiants de la Universitat de València, sempre que els estudis realitzats tinguen el vist-i-plau del coordinador de mobilitat. Estudiant i coordinador hauran de signar avans de l’inici de l’estancia un contracte d’estudis especificant les matèries que es cursaran a la universitat de destinació i les matèries que li seran reconegudes a la Universitat de València. Les condicions acadèmiques dels intercanvis han de consultar-se al coordinador de mobilitat de la titulació. Consulteu a la web www.uv.es/relint el manual de com fer el contracte d’estudis. 7
 • 8. 5. Condicions i ajudes econòmiques L’estudiant pagarà les taxes acadèmiques a la 5.1. SICUE SÈNECA, que ascendeix a 500 euros al mes, així Universitat de València i estarà exempt de pagar- Els estudiants que tinguen adjudicada una com una subvenció de viatge única de 120 euros o les a la universitat de destinació (excepte en el plaça SICUE en altra Universitat espanyola 200 euros depenent del lloc de desplaçament. cas dels estudiants Free-movers, que hauran poden optar a la beca SÈNECA, convocada pel de consultar les condicions a la universitat de Ministeri d’Educació. Cal estar atent a la web destinació). Cal tenir en compte, però, que www.uv.es/relint per conèixer la publicació 5.2. ERASMUS ESTUDIS algunes universitats exigeixen el pagament d’aquesta convocatòria, previsiblement en el Per al curs 2011-2012, els ajuts econòmics de taxes no acadèmiques corresponents a mes de març de 2011. vindran determinats en els pressupostos de les assegurances, associacions, serveis universitaris diferents institucions. o accés a biblioteques. Per a poder demanar la beca Sèneca, segons l´ultima convocatòria, calia una nota mitjana Els diversos ajuts son compatibles i, per tant, es Seran a càrrec del beneficiari les despeses igual a superior a 6, excepte en ensenyances poden rebre simultàniament. Com a orientació de viatge, allotjament i manutenció i també tècniques, en les quals la nota mínima era general, els ajuts econòmics del curs 2009-2010 l’assegurança mèdica amb l’excepció d’aquelles de 5,40, d´acord amb els criteris fixats en la varen ser els següents: convocatòries que així ho assenyalen. convocatòria SICUE. 1) Fons de la Unió Europea: 135 euros al mes Durant el curs 2010/2011 més de 100 estudiants de la Universitat de València han gaudit la beca 2) Fons del Ministeri d´Educació: 8
 • 9. a) 193 euros al mes per a tots els alumnes acadèmics per àrees d’educació i la seua 1. La Universitat de València concedirà ajudes Erasmus, amb un màxim de 8 quantia ha estat entre: 1000, 600 o 400 econòmiques d´entre 300 i 400 euros al mensualitats euros en quantia global, en funció de la mes, depenent del país de la Universitat b) 420 euros al mes, sols per als alumnes duració de la estada. de destinació: Àsia, Austràlia, Estats Units, Erasmus que hagen sigut becaris del Canadà i Llatinoamericà. Ministeri durant el curs 2008/2009 amb 7) Altres: en la web www.uv.es/relint pots 2. Beca Bancaixa Internacional: segons el país un màxim de 8 mensualitats consultar altres beques i ajuts més pot arribar fins a una quantia global de 4000 específics. euros, amb un mínim de 1000 euros. 3) Fons propis de la Universitat: per a tots els alumnes de la Universitat de València, al El pagament de la beca no es realitza mensualment. 3. Xec UNIVEX de l’Ajuntament de València: voltant de 50 euros al mes L’estudiant rebrà el primer pagament com un 100 euros al mes. percentatge d’aquestes quantitats després de la 4) Fons de la Generalitat Valenciana, seua incorporació a la universitat de destinació i 4. Altres: en la web www.uv.es/relint pots s’adjudiquen segons l´expedient acadèmic. la resta al finalitzar l’estancia una vegada presente consultar altres beques i ajuts més Les quantitats oscil·laren entre 60 i 90 euros la documentació final. específics. al mes, depenent de la destinació. En les convocatòries de Programes de Mobilitat 5) Xec UNIVEX de l’Ajuntament de València. 5.3. PRoGRAMES Especials, com els que es mantenen amb S’adjudiquen segons expedient acadèmic. InTERnACIonALS DE MobILITAT les Universitats d´UDLA Puebla, Rutgers o Les ajudes varen ser de 100 euros al mes. Per Per a convocatòries de Programes Internacionals Waseda, l’estudiant, en lloc de rebre l’ajuda a altres municipis, informa’t a l´Ajuntament de mobilitat generals i especifiques de cada de la Universitat de València, rebrà una beca on estigues empadronat. titulació i com a orientació general, els ajuts d’allotjament i manutenció per part de la econòmics del curs 2010-2011 han estat els universitat de destinació, a més de la resta d´ajuts 6) Beca Bancaixa: s’adjudica segons criteris següents: dels Programes Internacionals. 9
 • 10. 6. Convocatòria 6.1.- Convocatòria Erasmus 2011/2012 curs 2010-2011, la convocatòria va estar oberta Estudis i Programes entre finals de gener i principis de febrer de 2010. Es recomana que consulteu la llista de places Internacionals Les dates concretes per a la convocatòria 2011- disponibles online abans de fer la sol·licitud, ja que 2012 es publicaran a la web www.uv.es/relint. noves destinacions poden haver-se afegit (http:// La convocatòria del programa Erasmus Estudis www.uv.es/portalumne). Com les destinacions i dels Programes Internacionals per a realitzar depenen de la titulació, cal seleccionar la titulació estades en altres institucions al llarg del curs 2011- 6.3.- Com fer la sol·licitud i a continuació triar el tipus de programa: 2012 estarà oberta des del dia 9 de Novembre de (Erasmus, SICUE o Programa Internacional). 2010 fins el 4 de Desembre de 2010. Les sol·licituds s’hauran de presentar per Internet Aixi l´aplicació mostrarà la llista de possibles des del Portal de l’Alumne (http://www.uv.es/ destinacions. portalumne). 6.2.- Convocatòria SICUE Consulteu a la web www.uv.es/relint el manual Els estudiants podran demanar fins a 5 per a fer la sol·licitud de beques de programes La convocatòria del programa SICUE depen de destinacions per a cadascú dels programes d’intercanvi A més, al fer la sol·licitud, podreu les dates que assigne la CRUE (Conferència de (Erasmus, SICUE, Programes Internacionals) enviar les vostres observacions i missatges Rectors de les Universitats Espanyoles). Per al ordenant-les segons preferències. mitjançant l’opció FÒRUM. 10
 • 11. 7. Requisits Acadèmics 7.1 En el cas del programa SICUE (segons els 7.2 Per al programa Erasmus Estudis i Programes requisits de la convocatòria 2010-11): Internacionals de Mobilitat: – Estudiants de Diplomatures i Enginyeries Tècniques: haver superat – Estudiants de Diplomatures i Enginyeries Tècniques: haver superat un mínim de 30 crèdits en el curs 2009/2010 i estar matriculat en 30 un mínim de 30 crèdits en el curs 2009/2010 crèdits més en el curs 2010/2011. – Estudiants de Llicenciatures i Enginyeria: haver superat un mínim de – Estudiants de Llicenciatures i Enginyeria: haver superat un mínim de 60 crèdits superats en el curs 2009/2010 90 crèdits en el curs 2009/2010 i estar matriculat en 30 crèdits més – Estudiants de Graus: haver superat un mínim de 42 crèdits en el curs en el curs 2010/2011. 2009/2010 – Estudiants de Graus: haver superat un mínim de 60 crèdits en el curs 2009/2010 i estar matriculat en 30 crèdits més en el curs 2010/2011. En el moment de la convocatòria els sol·licitants hauran d’estar matriculats en la Universitat de València i només es poden demanar estades corresponents a la titulació en què es troben matriculats en eixe moment. 11
 • 12. 8. Requisit 8.1 Erasmus Estudis Lingüístic 3. No hauran d’acreditar el coneixement reconeguts per la Universitat de València. lingüístic els estudiants/es que realitzen la Són els següents: 1. Per a poder participar en el programa seua estada en una universitat portuguesa. • La Facultat de Filologia, Traducció i de mobilitat Erasmus Estudis en el curs 4. El coneixement lingüístic s’acredita per la Comunicació i l’Escola Universitària 2011-2012, els estudiants han d’acreditar superació d’una prova de nivell general de Magisteri “Ausiàs March” de la el coneixement lingüístic en alguna de que serà escrita i consistirà en preguntes de Universitat de València les llengües d’estudi de la universitat de comprensió, vocabulari i gramàtica general. • El Centre d’Idiomes de la Universitat de destinació. Aquests estudiants tindran Hi haurà proves en alemany, anglès, francès València prioritat en l’assignació de les places. i italià. Les proves es realitzaran el dia 18 de b. Estudiants/es que acrediten un nivell 2. Els sol·licitants que no acrediten el desembre de 2010. d’idioma B1 (A2 per a italià), per algun coneixement lingüístic en alguna de les 5. Els estudiants que es troben en alguna de dels Centres que figuren en la Taula llengües d’estudi de la universitat de les següents situacions poden acreditar el d’Equivalències de l’Annexe I. (Es destinació però acrediten, almenys, el coneixement lingüístic sense realitzar la pot consultar l´Annexe I en la web de coneixement lingüístic en anglès poden ser prova de nivell: Relacions Internacionals (www.uv.es/ proposats pel Coordinador en alguna de les a. Estudiants/es que acrediten un nivell relint) vacants si són acceptats per la Universitat de d’idioma B1 (A2 per a italià), en algun c. Estudiants/es de Filologia, Traducció destinació. dels Centres acreditats per a això i i Interpretació o de Magisteri en 12
 • 13. l’especialitat en llengua estrangera, en la nivell específica o acreditar el coneixement Han de fer-lo constar en la sol·licitud llengua del país per al qual se sol·licita lingüístic exigit per la universitat de Erasmus Estudis del portal de l´alumne l’estada d´intercanvi o en anglès. destinació. En la Setmana Internacional es i presentar la documentació acreditativa d. Estudiants/es que hagen superat un facilitarà als estudiants el llistat de places per escrit fins al 4 de desembre. La mínim de 15 crèdits d’estudis universitaris d´intercanvi per titulació on s’exigeix documentació s’adreçarà a l’Oficina de oficials en la llengua del país per al qual se aquest coneixement, segons la informació Relacions Internacionals de la Universitat de sol·licita l’estada d´intercanvi o en anglès. disponible en cada Centre. En tot cas, València. El dia 14 de desembre es publicarà e. Estudiants/es que hagen cursat i superat l’estudiant serà responsable de conèixer el en la web www.uv.es/relint els resultats de batxillerat bilingüe en la llengua del país nivell d’idioma requerit en la universitat en les acreditacions presentades: per al qual se sol·licita l’estada d´intercanvi la que realitzarà la seua estada. – Els estudiants acreditats no han de fer la o en anglès. prova de nivell general. f. Haver cursat un any d’estudis al país de – En cas de que l’acreditació siga desestimada, destinació o un altra d’igual llengua. 8.2. Inscripció en la Prova de l´estudiant haurà de realitzar la prova de g. Qualsevol altra acreditació reconeguda nivell Lingüístic nivell general corresponent. La Universitat per la Comissió de Reconeixement de farà la inscripció d´ofici Llengües Estrangeres de la Universitat de • Al realitzar la sol•licitud d´Erasmus Estudis València. a través del portal de l’alumne, l’estudiant 6. Per a poder participar en el programa s’haurà d’inscriure en la prova de nivell 8.3. LLoC DE REALITZACIÓ DE de mobilitat Erasmus Estudis en algunes general. LES PRoVES universitats, els estudiants han d’acreditar un • Els estudiants que vulguen quedar exempts coneixement lingüístic superior a l’esmentat de realitzar la prova de nivell, hauran • Les proves de nivell general es realitzaran en els apartats anteriors. En aquestos casos, d´acreditar el coneixement lingüístic en els el dia 18 de desembre, dissabte a la Facultat l’estudiant/a haurà de superar una prova de termes establerts en el punt 8.1.5 anterior. de Filologia. La distribució d’estudiants per 13
 • 14. idioma, hora i aula es publicarà en la de Política Lingüística i organitza el pàgina web de relacions internacionals programa de Tàndems Lingüísitc. (www.uv.es/relint) i també hi haurà • El Centre d’idiomes de la Universitat de anuncis a la Facultat el dia de realització València realitza cursos subvencionats de les proves. per als estudiants de la Universitat de València. • Els centres poden dur a terme activitats puntuals d’impartició d’idiomes amb 8.4. Mesures de suport finalitats específiques. per a millorar el nivell de coneixement d´idiomes de la • A través del portal web del Taller d’Audiovisuals de la Universitat Universitat de València de València es disposa dels canals internacionals que poden ser visualitzats La preparació lingüística és responsabilitat amb ordinador. de l’estudiant/a. Això no obstant, la Universitat de València facilitarà les següents mesures de suport: • Crèdits de lliure opció: cursos de llengua 8.5. Programes preparatoris oferts per les institucions Internacionals de Mobilitat que tenen reconeguda l’equivalència per acord del Consell de Govern. Les universitats dels Estats Units, Canadà • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (angloparlant), Austràlia, Japó i Xina disponible gratuïtament al Servei demanen una puntuació mínima de 550 14
 • 15. a l’examen del TOEFL. Aquesta puntuació pot En el cas de les universitats xineses i japoneses, Els estudiants de doble titulació ADE-GEDE variar depenent de la forma de fer el TOEFL: a més del TOEFL 550, s’exigirà haver cursat un que demanen com a destinació la Universitat –TOEFL PBT (Paper Based Test): 550 semestre de xinés o de japonés respectivament de North Carolina hauran de complir el –TOEFL CBT (Computer Based Test): 213 (els cursos a l’Institut Confuci de la Universitat requisit lingüístic exigit pels coordinadors de –TOEFL IBT (Internet Based Test): 80 de València seviran para acreditar aquest la doble titulació. punt). Es pot obtindre informació sobre el TOEFL, els diferents centres examinadors i les dates En el cas d’universitats llatinoamericanes 8.6. Cursos intensius d’idiomes de convocatòria a la web http://www.toefl. no hi ha cap requisit lingüístic, però algunes Erasmus (EILC) org (es poden veure les dates de les pròximes universitats brasileres sí exigeixen coneixements convocatòries organitzades en Espanya a previs de portugués. La selecció per part de la Els EILC són cursos especialitzats en els http://www.ets.org/Media/Tests/TOEFL/ Universitat de València anirà condicionada idiomes menys parlats o ensenyats dels països tclists/IBT_s.html). a l’acceptació per part de la universitat de participants en el programa Erasmus i els destinació. oferixen als estudiants Erasmus l’oportunitat El requisit lingüístic s’ha d’acreditar abans del d’estudiar d’idioma del país d´acollida durant final del termini de sol·licituds (4 de desembre), En el cas de la Universitat de Montréal prop d’un mes, (tindran una duració compresa però com els resultats del TOEFL tarden al (Canadà), s’exigeix acreditar un nivell B2 de entre 4 i 8 setmanes, amb un mínim de 60 voltant de tres setmanes, s’admetrà com a francés, mitjançant el Diplôme d’Etudes en hores de contacte) en el país d´acollida, amb prova acreditativa el justificant d’inscripció al Langue Française DELF B2, el Diplôme de la finalitat de preparar-se per al període de TOEFL abans del 4 desembre, amb la condició Langue Française (DL), o superior. mobilitat Erasmus. de què la puntuació obtinguda no siga inferior a l’esmentada anteriorment. 15
 • 16. 9. Criteris de selecció Les sol·licituds tindran un ordre de preferència basat en la nota mitjana de l’expedient acadèmic i el nombre de crèdits aprovats fins a l’últim curs finalitzat. Per al Programa Erasmus Estudis els Coordinadors de Centre i/o Titulació asignaran les places tenint en compte el coneixement d´alguna de les llengües d´estudi de la universitat de destinació, d´acord amb els apartats 8.1.1 i 8.1.2. Per als Programes Internacionals, contarà també la nota mitjana de la titulació de l’estudiant. 16
 • 17. 10. Enviament de la documentació 10.1. Erasmus. 10.2. Programes Internacionals. Una vegada el vostre coordinador o coordinadora us haja proposat, El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació, es posarà en contacte haureu de visitar la pàgina web de la universitat de destinació per a amb els estudiants seleccionats per a requerir-los la documentació consultar quins documents heu d’enviar (application form, contracte necessària (application form de la universitat de destinació, expedient acadèmic, expedient acadèmic i altres) i els terminis per a enviar-los. acadèmic, cartes de recomanació, carta de presentació, certificat de És responsabilitat de l’estudiant l’enviament d’estos documents dins del solvència econòmica, còpia del passaport i altres) a enviar a la universitat termini marcat per la universitat de destinació, i heu de tenir en compte de destinació. que si no envieu els documents en el termini indicat per la universitat de destinació, poden refusar la vostra sol·licitud. En el cas de les beques per als Programes Internacionals específiques d’alguna Facultat serà el propi Centre el responsable de fer aquesta La Universitat comunicarà als estudiants seleccionats la seua condició gestió. de beneficiari de la beca. Els estudiants hauran de consultar la web de Relacions Internacionals per a trobar els documents útils de la La no presentació dels documents en el temps que s´indique pot suposar Convocatoria 2011-2012. l’exclusió de l’estudiant, ja que les universitats estrangeres tenen terminis estrictes per a rebre la documentació i en molts casos s’ha d’enviar amb diversos mesos d’anticipació per a tindre temps de gestionar el visat 17
 • 18. 11. Visat i Segur mèdic. 11.1. Visat 11.2. Segur Mèdic Els estudiants que viatgen a països de fora de la Unió Els estudiants que realitzen l’estada a països de la Unió Europea necessitaran obtenir un visat d’estudiant, Europea hauran de demanar la Targeta Sanitària Europea demanant-lo al consolat o ambaixada del país de per a tindre garantida l’assistència mèdica al país de destinació. És un requisit imprescindible per a gestionar destinació. el visat d’estudis el rebre la carta d’acceptació de la universitat de destinació. A més, s’ha de tindre en compte Els estudiants que realitzen l’estada a països de fora de que per gestionar el visat amb alguns països (per exemple la Unió Europea hauran de contractar un segur mèdic amb Canadà) la duració des del començament de la privat que els garantisca l’assistència mèdica al país de sol·licitud pot superar els dos mesos. destinació, excepte en aquells països en els que hi haja un conveni específic entre la seguretat social espanyola i la Els estudiants de la Universitat de València, la nacionalitat del país de destinació. dels quals no siga d´un país membre de la Unió Europea, també hauran de demanar un visat d’estudiant per a fer estades en altres països. 18
 • 19. 12. Al tres vo catò ries 12.1. Convocatòries de beques Con Requisits: de sol·licituds: veure propera Requisits: especials amb la Johannes • Ser llicenciat per la Universitat convocatòria (previsiblement ge- • Estudiants de doctorat en fase Gutenberg Universität Mainz de València en els últims dos ner 2011) de realització de la tesi o profes- (Alemanya). Consulteu: www. cursos acadèmics anteriors a la sors en període de formació. unimainz.de. convocatòria. • Ser estudiant de Tercer Cicle de Durada: De l’1 al 31 de juliol. la Universitat de València. • Estada d’investigació du- • Beca Semestral (Winter- • Tenir coneixements d’alemany rant el mes de juliol Documentació, Condicions semester. 5 mesos): (Nivell Mittelstufe). econòmiques i Presentació Finalitat: Realització d’un tre- de sol·licituds: veure propera Finalitat: Realització d’un tre- Durada: 1 semestre. ball d’investigació en un departa- convocatòria (previsiblement en ball d’investigació en un departa- ment universitari. gener 2011). ment universitari. Documentació, Condicions econòmiques I Presentació 19
 • 20. • Tres Beques d’Estiu per • Beques per a realitzar 12.2. Programa Vulcanus 12.3. beques bancaixa un Curs de Llengua ale- pràctiques a l’Hospital Leornado-ADEIT manya per a germanistes Johannes Gutemberg El programa consisteix en a la Johannes Gutemberg Universitat Mainz. la realització de pràctiques LEONARDO DA VINCI és el Universitat, Mainz industrials en una empresa Programa Europeu de Formació Finalitat: Realització de pràcti- japonesa durant un període de 8 Professional, dirigit a titulats Finalitat: Realització d’un curs ques hospitalàries a l’hospital uni- mesos. Els estudiants reben una universitaris. avançat de llengua alemanya. versitari de Mainz. beca (2.000.000 ien) per al viatge d’anada i tornada i les despeses de El Programa LEONARDO DA Requisits: Requisits: manutenció al Japó (són allotjats VINCI ofereix als estudiants i • Preferentment ser llicenciat en • Estudiants de segon cicle de Me- per l’empresa que els acull durant titulats universitaris la possibilitat Filologia Germànica, o ser lli- dicina i Odontologia de la Uni- els 12 mesos). de realitzar estades en empreses cenciat amb coneixements d’ale- versitat de València d’altres països europeus, que many de nivell superior. Més informació: els aporten qualificacions • Per comprovar aquest nivell Durada: Del 15 de juliol al 15 www.eu-japan.eu/global/ professionals complementàries, d’alemany caldrà presentar els d’agost vulcanus-in-japan.html amb la finalitat de millorar les certificats corresponents oportunitats d’accés al món Documentació i Presentació laboral. Durada: 1 mes (agost). de sol·licituds: Veure propera Documentació, Condicions convocatòria (previsiblement ge- Per a més informació dirigir-se a econòmiques i Presentació ner 2011). la Fundació Universitat-Empresa de sol·licituds: veure propera ADEIT o consultar la següent convocatòria (previsiblement ge- adreça web. www.adeit.uv.es ner 2011). 20
 • 21. 12.4. beques ARGo 12.5. beques M.A.E. 12.6. beques ICEX 12.7. beques de Internacionalització IVEX ARGO GLOBAL és un programa Es un programa de beques del objectiu: Formació de joves de mobilitat promogut pel Ministeri d´Assumptes Exteriors professionals especialitzats en la Aquestes beques tenen com a Ministeri d’Educació amb anual i obert que es sol·licita per prestació de servicis d’internacio- finalitat principal la formació i l’objetiu d’impulsar la formació internet. nalització empresarial. l’especialització professional i la complementaria dels titulats de Els programes de Beques ofereixen realització de pràctiques sobre totes les universitats espanyoles, Mes informació: una excel·lent oportunitat els distints aspectes que afecten a través de la realització de http://www.becasmae.es d’aconseguir una sòlida formació el procés d’internacionalització pràctiques en empreses europees. teòrica en comerç internacional de l’empresa de la Comunitat Informació i presentació de i una especialitzada formació Valenciana. Més informació en la adreça Web: sol·licituds: Segons convocatòria i pràctica en les distintes oficines http://www.becasargo.net. en les següents adreces web: https:// de la Xarxa Exterior i Territorial Més informació: www.aecid.gob.es/sede_ del Ministeri d’Indústria, Turisme www.ivex.es electronica/es/oficina_ i Comerç, en empreses espanyoles virtual/procedimientos_ amb activitat internacional o en electronicos/ institucions internacionals. Consulteu: www.icex.es 21
 • 22. 12.8. beques Sauvé 12.9. beques Casa Àsia Les beques estan destinades a estudiants universitaris Casa Àsia ofereix als usuaris un servei de consulta menors de 30 anys. sobre les principals beques relacionades amb la zona d’Àsia i el Pacífic. Amb aquest servei, Casa Àsia pretén Més informació: consolidar-se com al principal centre d’informació www.sauvescholars.org sobre els ajuts a estudiants, investigadors i professorat que estiguin interessats en aquesta zona. Mes informació: www.casaasia.es 22
 • 23. 13. Coordinació de mobilitat i intercanvi Vicerectora de Relacions Internacionals i Delegat del Rector per a Intercanvi OFICINA RELACIONS INTERNACIONALS Cooperació i Mobilitat Edifici Rectorat OLgA gIL MEdRANO ÁNGEL ORTí LAHOZ Avgda. Blasco Ibáñez, 13 46010 València Edifici Rectorat Telèfon: 96 386 4953 Avgda. Blasco Ibáñez, 13 Angel.Orti@uv.es Telèfons: 96 386 4802/ 96 386 4953 / 96 386 4731 46010 Valencia Relaciones.Internacionales@uv.es www.uv.es/relint Telèfon: 96 386 4051 Vicerec.internacional.cooperacio@uv.es Delegat del Rector per a Relacions Oficina Burjassot www.uv.es/relint Internacionals i Convenis Planta Baixa Biblioteca VICENTE ANDREU BESó C/doctor Moliner 50 46100 Burjassot Telèfon: 96 386 4654 Vicente.Andreu@uv.es Telèfon 96 354 4414 relint.burjasot@uv.es 23
 • 24. Coordinadors i coordinadores d’àrea AREA COORDINADOR E-MAIL C. Basicas Luis Recatalà Boix Luis.Recatala@uv.es C de la Salud Guillermo Sáez Tormo Guillermo.Saez@uv.es C.Sociales Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es Humanidades Carmen Gregori Signes Carmen.Gregori@uv.es Coordinadors de Centre CENTRE COORDINADOR E-MAIL E.T.S. d’Enginyeria Esteban Sanchis Kilders Esteban.Sanchis@uv.es E.U. Fisioteràpia Marta Aguilar Rodriguez Marta.Aguilar@uv.es E.U. Infermeria i Podologìa Isabel Trapero Gimeno Isabel.Trapero@uv.es E.U. Magisteri “Ausias March” José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es F. CC. Activ.Física i l’Eport Jose Francisco Guzman Lujan Jose.F.Guzman@uv.es F. CC. Biologiques Marisa Salvador Alcober Marisa.Salvador@uv.es F. CC. Matemàtiques Luis Marco Montoro Luis.Marco@uv.es F. CC. Socials Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es F. Dret Carmen Estevan de Quesada Carmen.Estevan@uv.es F. Economia Delfina Soria Bonet Delfina.Soria@uv.es F. Farmàcia Juan Jose Server Carrió Juan.Server@uv.es F. Filologia, Traducció i Comunicació Adela Cortijo Talavera Adela.Cortijo@uv.es F. Filosofia i CC.Educació. Rosa María Bo Bonet Rosa.M.Bo@uv.es F. Física Jose Peñarrocha Gantes Jose.A.Penarrocha@uv.es F. Geografia i Historia Ester Alba Pagán Esther.Alba@uv.es F. Medicina i Odontologia guillermo Saez Tormo guillermo.Saez@uv.es F. Psicologia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es F. Química Raúl Crespo Crespo Raul.Crespo@uv.es 24
 • 25. Coordinadors i coordinadores per titulació TITULACIÓ COORDINADOR E-MAIL Dip Biblioteconomia i Documentació Aurora González Teruel Aurora.Gonzalez@uv.es Dip Ciències Empresarials Cristóbal González Baixauli Cristobal.Gonzalez@uv.es dip Educació Social Joan Mª Senent Sanchez Joan.M.Senent@uv.es dip Fisioteràpia José María Blasco Igual Jose.Maria.Blasco@uv.es Dip Infermeria Isabel Trapero Gimeno Isabel.Trapero@uv.es Dip. Podologia Ana Queralt Blasco Ana.Queralt@uv.es Dip Logopedia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es dip Magisteri José Ramón Insa Agustina Jose.Insa@uv.es dip Nutrició Humana i dietética Jordi Mañes Vinuesa Jordi.Manes@uv.es dip Optica i Optometría Alvaro Pons Moreno Alvaro.Pons@uv.es Dip Relacions Laborals Pilar Fernández Artiach Pilar.Fernandez@uv.es dip Treball Social Trinidad gregori Monzó Trinidad.gregori@uv.es dip Turisme Elvira Montañes Brunet Elvira.Montanes@uv.es Eng Tec Telecomunicacions Luís Gómez Chova Luis.Gomez-Chova@uv.es Eng Tec Telemàtica Santiago Felici Castell Santiago.Felici@uv.es Eng. Electrònica José david Martín guerrero Jose.d.Martin@uv.es Eng. Informàtica Xaro Benavent Garcia Xaro.Benavent@uv.es Eng. Química Sonia Loras Giménez Sonia.Loras@uv.es gede Juan de dios Montoro Pons Juan.d.Montoro@uv.es Gee Pilar Tamborero Sanjúan Pilar.Tamborero@uv.es Lic ADE/Dret Cristóbal González Baixauli Cristobal.Gonzalez@uv.es Lic Administració i direcció d’Empreses Manuel Cuadrado garcía Manuel.Cuadrado@uv.es Marta Frasquet del Toro Marta.Frasquet@uv.es Lic Biologia Mª Jesús Cornejo Martín Maria.J.Cornejo@uv.es Lic Bioquímica Carmen Bañó Aracil M.Carmen.Bano@uv.es Lic Ciència i Tecnologia dels Aliments Jordi Mañes Vinuesa Jordi.Manes@uv.es Lic Ciències Actuarials i Financieres Delfina Soria Bonet Delfina.Soria@uv.es Lic Ciències Ambientals Luis Recatala Boix Luis.Recatala@uv.es Lic Ciencies de l’Activitat Física Daniel Ayora Pérez Daniel.Ayora@uv.es Lic Ciències del Treball Ernest Cano Cano Ernest.Cano@uv.es Lic Ciències i Tècniques Estadistiques David Conesa Guillen David.V.Conesa@uv.es 25
 • 26. Lic Ciències Politiques i de l’Admnistració Joaquin Martin Cubas Joaquin.Martin@uv.es Lic Comunicació Audiovisual Guiliana Colaizzi Giuliana.Colazzi@uv.es Lic Criminologia Javier Guardiola García Javier.Guardiola@uv.es Lic dret Ester Machancoses garcía Ester.garcia@uv.es Mª Luisa Atienza Navarro Maria.L.Atienza@uv.es Lic dret/AdE Mª Pilar Bonet Sánchez Maria.P.Bonet@uv.es Lic Economía Pedro Perez Vazquez Coordint.eco@uv.es Lic Farmàcia Teresa Mª garrigues Pelufo Teresa.garrigues@uv.es Lic Filologia Alemanya Berta Raposo Fernández Berta.Raposo@uv.es Lic Filologia Anglesa Carmen Gregori Signes Carmen.Gregori@uv.es Barry Pennock barry.pennock@uv.es Lic Filologia Catalana Miquel Nicolás Amoros Miquel.Nicolas@uv.es Lic Filologia Clàssica Ricardo Hernández Pérez Ricardo.Hernandez@uv.es Lic Filologia Francesa Domingo Pujante González Domingo.Pujante@uv.es Lic Filologia Hispànica Javier Satorre Grau Fco.Javier.Satorre@uv.es Lic Filologia Italiana Juan Carlos de Miguel Canuto Juan.C.Miguel@uv.es Lic Filosofia Jordi Valor Abad Jordi.Valor@uv.es Lic Física José Antonio Peñarrocha Jose.A.Penarrocha@uv.es Lic geografía Maria José Lòpez garcía Maria.J.Lopez@uv.es Lic Història Carlos gómez Bellard Carlos.gomez-Bellard@uv.es Lic Història del Art Yolanda gil Saura Yolanda.gil@uv.es Lic Humanitats Anacleto Ferrer Mas Anacleto.Ferrer@uv.es Lic Investigació i Tecniques de Mercat Ines Kuster Boluda Ines.Kuster@uv.es Lic Matemàtiques Rafael López Machi Rafael.F.Lopez@uv.es Lic Medicina i Cirugía guillermo Sáez Tormo guillermo.Saez@uv.es Lic Odontologia Leopoldo Forner Navarro Leopoldo.Forner@uv.es Lic Pedagogia Natividad.López Rodríguez Nati.Lopez@uv.es Lic Periodisme Guillermo López García Guillermo.Lopez@uv.es Lic Psicologia Concepción Perpiña Tordera interpsi@uv.es Lic Psicopedagogía Mª Jesús Perales Montolío Maria.J.Perales@uv.es Lic Química Raul Crespo Crespo Raul.Crespo@uv.es Lic Sociología Antonio Santos Ortega Juan.A.Santos@uv.es Lic Sociología-Ciències Polítiques Antonio Santos Ortega Juan.A.Santos@uv.es Lic Traducció i Interpretació Jose Santaemilia Ruiz Jose.Santaemilia@uv.es 26
 • 27. Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació 96 386 48 02 96 398 33 91