• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
30-Ditet (Albanian) Booklet
 

30-Ditet (Albanian) Booklet

on

 • 2,668 views

T’i duam Myslimanët përmes lutjes: e lutjes për Botën Myslimane 2010

T’i duam Myslimanët përmes lutjes: e lutjes për Botën Myslimane 2010

Statistics

Views

Total Views
2,668
Views on SlideShare
2,643
Embed Views
25

Actions

Likes
0
Downloads
10
Comments
0

2 Embeds 25

http://www.30-days.net 20
http://30-days.net 5

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial LicenseCC Attribution-NonCommercial License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  30-Ditet (Albanian) Booklet 30-Ditet (Albanian) Booklet Presentation Transcript

  • Hyrje K jo thirrje për lutje për Myslimanët fillimisht erdhi gjatë një takimi të shumë drejtuesve të Krishterë në Lindjen e Mesme në vitin 1992. Shumë besim- tarë të përfshirë në një lëvizje ndërkombëtare e ndien fort dëshirën e Perëndisë për të thirrur sa më shumë të Krishterë që të kishte mundësi, për t’u lutur për botën Myslimane. U planifikua që të kishte një lëvizje lutjeje që të përkonte me muajin Islamik të Ramazanit, i cili ndjek një kalendar hënor (për vitin 2010 ky zgjat nga 11 gushti deri më 9 shtator). U synua që “30 Ditët” duhej të ishte gjatë muajit të Ramazanit për të paktën dy arsye: (1) si një mjet që Kristianët ta identifikojnë veten me Myslimanët gjatë një periudhe fikse të vitit dhe (2) për të bërë thirrje për ndërhyrjen sovrane të Perëndisë në jetët e Myslimanëve gjatë një kohe të vitit kur ata janë në mënyrë të veçantë fetarë. Ju lutem vini re Temat dhe Pikat e Lutjes për 2010-n se lutja gjatë muajit të Ramazanit nuk do të thotë se ne pajtohemi me praktikat Myslimane të agjërimit dhe të lutjes. Çdo vit në materialin e lutjes “30 Ditët” ne përpiqemi t’i informojmë lexuesit Si besimtarë në Jezusin ne nuk biem dakord me idetë, teologjinë dhe prak- më shumë për Islamin. Këtë vit ne kemi një fokus të veçantë lidhur me Kur’anin, tikat Islamike në shumë fusha. Megjithatë, lëvizja “30 Ditët” thekson dashurinë Eshatologjinë Islame dhe Botën Arabe. Përveç kësaj, po përpiqemi të fokusojmë shumë e Perëndisë për Myslimanët. Ne i inkurajojmë të gjithë besimtarët në Mesian nga përpjekjet tona në disa nga popujt Myslimanë që ndodhen më larg dhe që janë që të kultivojnë një frymë përulësie, dashurie, respekti dhe shërbimi ndaj Mys- kryesisht të paarritur me Ungjillin, sidomos në Indi dhe Sudan. Perëndia nuk i ka limanëve. harruar ata. Ashtu siç tha Psalmisti shumë kohë më përpara, “Le të të lëvdojnë popujt, o Qëllimi i këtij udhëzuesi lutjeje është ta frymëzojë dhe ta drejtojë çdo lexues, Perëndi, le të të lëvdojnë tërë popujt!” (Ps.67:5). ndërkohë që ai apo ajo ndërhyn në lutje për botën Myslimane. Megjithatë, ai Tema dhe pikat e lutjes në këtë botim të “30 Ditëve”: është larg prej të qenit krejtësisht informues. Ne ju inkurajojmë të kërkoni më tepër informacion dhe kështu ta kuptoni më shumë botën Islame dhe veprim- Hiri dhe Pohimi i së Vërtetës taritë e Perëndisë mes Myslimanëve. Sërish këtë vit ne kemi përfshirë një numër Lutje për popujt, qytetet, fiset, gjuhët dhe kombet dëshmish për t’ju inkurajuar në besimin tuaj, ndërsa po luteni. Perëndia i do Fokusi i veçantë i Lutjes të Premten Myslimanët. Ai do që ata të vijnë në njohjen e Tij. Fokusi i veçantë mbi 200 popujt e paarritur, pa asnjë dëshmitar të përkushtuar të Ungjillit Botuesit Dëshmi të njerëzve që kanë gjetur jetë të re në Mesian Harta në faqet 24 dhe 25 Shihni faqen tonë në internet në www.30-Ditas.net 1
  • A është i interesuar me të vërtetë Perëndia për të gjithë popujt e botës? “Në ty do të bekohen të gjitha familjet e tokës” K ur mendojnë për ta shpallur Mesinë te të gjithë grupet etnike të botës, shumica e njerëzve shpesh do të mendonin për Mateu 28:18-20. Ai tekst është i të gjithë ata që do të të mallkojnë; te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës.” (Zanafilla 12:1-3, shih edhe Zanafilla 18:18 dhe 22:18). 26). Patjetër që Perëndia e ka përmbushur fjalën e tij lidhur me pasardhësit fizikë të Abrahamit, por ka edhe më tepër. Johebrenjtë që besojnë te Mesia gjithashtu rëndësishëm, por, në fakt, baza Biblike për dëshirën e I njëjti premtim iu pasua pasardhësve të Abrahamit. janë të përfshirë në premtimet 4000 vjeçare që Perëndia Perëndisë për t’i arritur kombet daton më herët. Perëndia i foli Isakut: “Dhe do t’i shumoj pasardhësit e ia bëri Abrahamit. Shumë veta mund të befasohen që ne e gjejmë atë tu si yjet e qiellit; do t’u jap pasardhësve të tu tërë këto Te Galatasve 3:16 dhe 3:28-29 lexojmë: “Edhe prem- te libri i Zanafillës. Perëndia flet për bekimin e të gjitha vende, dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen te timet iu bënë Abrahamit dhe Pasardhësit të tij. Nuk kombeve përmes farës së Abrahamit dhe premtimi pasardhësit e tu” (Zan. 26:4). Perëndia i foli gjithashtu thotë: “Edhe pasardhësve” si për shumë, por si për një: përsëritet shumë herë. Perëndia pati gjithnjë një plan Jakobit (Izraelit): “Dhe pasardhësit e tu do të jenë si “Dhe Pasardhësit tënd”, që është Krishti. . . . Nuk ka që i përfshinte të gjithë kombet (në disa tekste përdoret pluhuri i tokës, dhe ti do të shtrihesh në perëndim dhe as jude, as grek, nuk ka as skllav, as të lirë, nuk ka as shprehja “të gjitha familjet e tokës”). Shihni pjesët e në lindje, në veri dhe në jug; dhe tërë familjet e tokës do mashkull, as femër, sepse ju të gjithë jeni një në Jezu mëposhtme për lexim. të bekohen nëpëmjet teje dhe pasardhësve të tu (Zan. Krishtin. Dhe në qoftë se jeni të Krishtit, jeni pra pasard- Por ZOTI i tha Abramit: “Largohu nga vendi yt, nga 28:14). hja e Abrahamit dhe trashëgimtarë sipas premtimit”. të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko Kristianët e hershëm gjithashtu e panë se Jezusi Ata që janë në Krishtin janë fara e Abrahamit, ne në vendin që do të të tregoj. Unë prej teje do të bëj një mbartte bekimin e Abrahamit. Ne lexojmë pas Ditës jemi në farën e Abrahamit, Mesinë. Ne jemi të bekuar komb të madh, dhe do të të bekoj dhe do ta bëj të madh së Rrëshajëve: “Por edhe të gjithë profetët, sa kanë dhe duhet të jemi bekim. Lutjet tona gjatë këtij muaji emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do t’i folur që nga Samueli e këtej, i kanë paralajmëruar të Ramazanit janë pjesë e dëshirës së lashtë të Perëndisë bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë, dhe do të mallkoj këto ditë. Ju jeni bij të profetëve dhe të besëlidhjes që për t’i bekuar të gjithë kombet, madje të gjitha familjet bëri Perëndia me etërit tanë, duke i thënë Abrahamit: e tokës. A kemi në zemër të njëjtën gjë me Perëndinë? A “Dhe në pasardhësit e tu, do të bekohen të gjitha fiset jemi të gatshëm për të shkuar përtej rehatisë sonë për t’i e dheut”. Perëndia më së pari, pasi e ringjalli Birin e tij bekuar kombet? Le të lutemi me besim, duke e ditur se Jezusin, jua ka dërguar juve që t’ju bekojë, duke larguar Perëndia dëshiron t’i bekojë kombet përmes shërbëtorit secilin prej jush nga paudhësitë tuaja” (Veprat 3:24- të tij, Jezusit. 2
  • Si ta përdorim këtë broshurë? Një sfidë I fundit i të paarriturve G jatë javëve të ardhshme ju mund të luteni dhe të agjëroni në mënyra të larmishme. Në disa ditë, vetëm pesë minuta mund të jenë gjithçka që Ju mund të organizoni takime javore ose dyjavorë gjatë periudhës 30 ditore me kishën tuaj, me grupin e të rinjve, grupet qelizë, ose grupet e fëmijëve. Kërko- J ezusi tha, “Dhe ky ungjill i mbretërisë do të predikohet në gjithë botën si një dëshmi për gjithë kombet, dhe atëherë do të vijë mbarimi” (Mat. 24:14). Vitin e kaluar Perëndia do t’u kërkonte disave në këtë përpjekje lutjeje. Megjithatë, pjesëmarrësit ndonjëherë do të udhëzohen të luten për periudha shumë më të gjata. ni që të hani vakte speciale bashkë me të tjerët duke e përdorur temën e lutjes për atë ditë. Ju mund të zbu- loni gjithçka që mundni për atë kulturë të veçantë, në materialet e broshurës “30 Ditët” ne theksuam se Ju mund ta përdorni këtë broshurë për t’u lutur në përfshirë ushqimin, veshjet, muzikën etj. ka afro 220 popuj Myslimanë kudo nëpër botë me kohët tuaja të lutjes, ose të bashkoheni me të tjerët Ndihmon shumë nëse një person zgjidhet si drej- mbi 100,000 anëtarë secili, dhe këta popuj nuk kanë për t’u lutur së bashku. Ne do t’ju inkurajonim ju të tues / lehtësues i grupit për atë kohë lutjeje. Ky person dëshmitarë të përkushtuar Kristianë nga vendasit. gjenit mënyra krijuese për të përfshirë sa më shumë mund t’i japë drejtim dhe tërheqje reciproke grupit. Numrat janë më mirë këtë vit. Tani ka vetem afro 200 njerëz që të mundeni në këtë fokus lutjeje. Jezusi Është ndihmesë nëse grupi i përqendron lutjet e tij popuj Myslimanë me mbi 100,000 banorë që nuk kanë dha premtime të veçanta për Kristianët që luten si për një tematikë në të njëjtën kohë, në vend që të asnjë dëshmitar. Mes pak a shumë 20 popujve të tjerë një grup (Mat. 18:20). ndryshojë fokusin vazhdimisht. Çdo person duhet që u adoptuan vitin e kaluar natyrisht që asnjë prej Ju lutemi përdoreni Biblën sa më shumë të presë përpara se të kalojë në një temë tjetër, duke tyre nuk është ungjillizuar plotësisht, por të paktën po që të jetë e mundur në lutje. Ne kemi përfshirë i lejuar të gjithë që të luten mbi temën e tashme bëhet pak progres. Këtë vit në broshurën “30 Ditët” ne referenca të shumta Biblike përgjatë broshurës. të lutjes (1 Kor. 14:40). Perëndia është krijues, dhe do të vazhdojmë të përmendim shumë grupe që nuk e Do të ishte mirë të meditonit mbi këto tekste na ka bërë ne sipas shëmbëlltyrës së Tij, kështu që kanë marrë ende Lajmin e Mirë dhe për të cilët nuk ka dhe t’i thonit ato në lutje. Shpallini ato përpara ne mund të presim ide dhe lutje krijuese ndërsa e dëshmitarë të njohur. Lista me 200 popujt Myslimanë të Perëndisë; kërkojini Atij t’ju frymëzojë. Kjo do ta kërkojmë Atë. Fryma e Shenjtë do t’ju udhëheqë juve përmendur më sipër mund të gjendet në faqen tonë në ndërtonte besimin tuaj, dhe Perëndia mund t’ju (Rom. 8:26). internet: www.30-Ditas.net. (Gjithashtu ka edhe qindra japë mendjemprehtësi të re për lutjen bazuar mbi popuj më të vegjël.) Fjalën e Tij. 3
  • Bazat e Islamit MYSLIMANËT BESOJNË NË ... S ipas Myslimaneve, Islami filloi që me qeniet e para nje- rezore, Adamin dhe Evën, të cilët duhej t’ia nënshtronin veten Perëndisë. Fjala Islam do të thotë nënshtrim. Mysli- Një Perëndi, Krijuesin e të gjitha gjërave Engjëjt dhe shpirtrat e këqinj Profetët (Adami, Noeu, Abrahami, Moisiu, manët besojnë se Abrahami, Moisiu, Davidi dhe Jezusi ishin Davidi, Jona, Jezusi, Muhamedi) që të gjithë profetë të Islamit. Shumë Myslimanë madje se që djalosh, Muhamedi e urrente adhurimin e idhujve besojnë se Adami e ndërtoi Beit Allah (Shtëpinë e Perëndisë) dhe jetoi një jetë moralisht të pastër. Muhamedi, profeti i fundit dhe më i madhi fillestare në Mekë, në Qabe. Kjo ndërtesë guri e mbuluar me Zbulesat fillestare: Sipas Myslimanëve, në moshën 40 Librat e Shenjtë: Tora, Zaburi (Psalmet), një veshje të zezë, ka ekzistuar për një kohë shumë të gjatë. vjeçare, në vitin 610 Pas Krishtit, Muhamedi supozohet Inxhilli (Ungjilli) dhe Kur’ani Ajo ka ekzistuar madje edhe gjatë jetës së Myslimanit më të se filloi të merrte zbulesat dhe udhëzimet që ai besonte se Ditën e Gjykimit për të gjithë njerëzit famshëm, Muhamedit. ishin nga krye-engjëlli Gabriel (Xhebraili në Arabisht). Shtrembërimin dhe modifikimin e Biblës Askush nuk ka mundësi ta kuptojë Islamin pa ditur diçka Këto “zbulesa” formojnë themelin e Kur’anit. Muhamedi nga Judenjtë dhe Kristianët për jetën e Muhamedit. Ky burrë është vlerësuar nga të gjithë shpalli se zbulesat e tij ishin mesazhi përfundimtar dhe Myslimanët si profeti i fundit dhe më i madhi. Në Islam, më i lartë nga Perëndia i Vetëm dhe Suprem, ndonëse në Muhamedi konsiderohet si “njeriu ideal”. Muhamedi në fillim Muhamedi madje e vuri në dyshim nëse ai ishte asnjë mënyrë nuk është konsideruar i shenjtë, dhe as nuk një profet. Ai e ndaloi adhurimin e idhujve dhe themeloi është adhuruar, por ai është modeli për të gjithë Myslimanët rendin civil dhe fetar në Medinë dhe përfundimisht edhe lidhur me se si duhet të sillen ata. Nuk janë lejuar fare asnjë në Mekë. Muhamedi vdiq nga shkaqe natyrore në vitin nga shëmbëlltyrat e Muhamedit (me qëllim që të paran- 632 në Medinë në Arabinë Saudite. dalohet idhujtaria). Marrëdhëniet me Judenjtë dhe Kristianët: DGjatë jetës Jeta e hershme e Muhamedit Profeti i Islamit u lind në së tij, Muhamedi takoi shumë njerëz që ishin të paktën vitin 570 Pas Krishtit në Mekë, një qytet në Arabinë Saudite. Kristianë nga emri. Ai gjithashtu mësoi shumë ide fetare Jezusi thotë, “Ju do ta duani të Ai ishte një anëtar i klanit të Hashimit nga fisi i fuqishëm i dhe zakone nga klanet e Judenjve që jetonin në krahinën afërmin tuaj si vetveten.” Kurejshit. Gjatë pjesës më të madhe të jetës së Muhamedit e Mekës dhe Medinës. Roli i Muhamedit si profet nuk u adhurimi pagan i idhujve ishte mjaft i përhapur në Arabi. pranua nga Judenjtë, gjë që shpuri në konflikte serioze. A janë mbrujtur nga ky Vlerësohet se afro 360 perëndi dhe perëndesha adhurohe- Idetë, praktikat dhe historia Kristiane e Judaike janë urdhërim idetë e mia dhe shin prej Arabëve në Mekë, e cila ishte një qendër kryesore shumë të pranishme në Kur’an, ndonëse ato shpesh janë qëndrimet e mia ndaj për idhujtarinë në rajon. Historianët Myslimanë mendojnë shtrembëruar. Myslimanëve? 4
  • IDETË MYSLIMANE PËR JEZUSIN PESË SHTYLLAT E ISLAMIT • Jezusi u ngjiz në mënyrë të Feja Islamike jetohet sipas pesë “shtyllave” kryesore mrekullueshme prej Perëndisë në që janë praktika të detyrueshme fetare për të gjithë mitrën e Marisë së Virgjër. Myslimanët e rritur: • Jezusi është vetëm një profet, ai nuk 1. Recitimi i Kredos (shahada) “Nuk ka asnjë Perëndi është hyjnor (jo Biri i Perëndisë, jo përveç Allahut dhe Muhamedi është profeti i tij”. Perëndia në mish). JEZUSI NË KURAN 2. Lutja (Salati) – Pesë herë çdo ditë. • Jezusi ishte në fakt një Mysliman i mirë 3. Dhënia e lëmoshës (Zakati) – T’u japësh të dhe ai u mësoi Judenjve një formë të hershme të Islamit. • Jezusi nuk vdiq në kryq. Ai shkoi direkt J u mund të zbuloni më shumë lidhur me perspektivën Islamike mbi Jezusin duke lexuar për Të në Kur’an. Më poshtë janë treguar kapituj (sure) dhe vargje të ndryshëm. Në varfërve edhe me detyrim, edhe me dëshirë. 4. Agjërimi (saum) – Sidomos gjatë muajit “të në parajsë. Juda e transformoi fytyrën Kur’an Jezusin e quajnë me emrin Isa. Tituj, role dhe atribute shenjtë” të Ramazanit e tij dhe vdiq në vend të Jezusit si një të ndryshëm i janë atribuar Jezusit. Këtu ka disa shembuj: 5. Pelegrinazhi (Haxhillëku) – Të paktën një herë në ndëshkim nga Perëndia. Jezusi është fjala e Perëndisë: jetë, të shkohet në Mekë, gjë që njihet si Haxhillëk. • Jezusi do të vijë përsëri një ditë, ai do Sure: 3:45; 5:46, 110 dhe 57:27 të martohet dhe do të ketë fëmijë. Ai Jezusi është Mesia: Këtu poshtë dhe në faqen përballë: Kullat Abraj dhe do të korrigjojë gabimet që kanë thënë Sure: 3:45; 4:171; 5:17, 72, 75 Al Bait, një hotel masiv dhe kompleks tregtar, që po Kristianët për Të. Ai do të vdesë, do të ndërtohen në Mekë pranë Qabesë. Kulla qendrore, që Profet ose Lajmëtar nga Perëndia: varroset në Medinë dhe do të gjykohet do të jetë 595 metra e lartë, do të jetë ndërtesa e dytë Sure: 3:49; 6:85; 19:30; 57:27 si të gjithë njerëzit në ditën e Gjykimit më e lartë në botë që do të përfundojë në vitin 2011. të Fundit. Jezusi i ringjalli të vdekurit dhe i shëroi të sëmurët: Sure: 3:49; 5:110 Jezusi ishte i pastër, i pamëkat: Sure: 19:19 Edhe sikur idetë e Kur’anit të listuara më sipër të jenë të njëjta ose të ngjashme me idetë Biblike, Myslimanët kurrë nuk Sipër: Imazhe të Jezusit nga filmi Islamik mendojnë se Jezusi ishte hyjnor, ose se ai na shpëton me anë të Iranian për Jezusin, Mesian, në vitin 2005. vdekjes dhe ringjalljes së Tij. 5
  • Pohimi i “Hirit dhe së Vërtetës”: Sepse Ligji u dha Drejt marrëdhënieve me Myslimanët sipas vullnetit të Krishtit (hyrje) nëpërmjet Moisiut, por hiri dhe e vërteta u bënë me 30 Ditët Ndërkombëtare ka vendosur të marrë pjesë aktivisht në një pohim mbarëbotëror të besimtarëve të quajtur “Hiri dhe e Vërteta: Drejt mar- DOKUMENTI – HIRI DHE E VËRTETA anë të Jezu Krishtit (Gjoni 1:17) Ky është një pohim nga një Rrjet Global rëdhënieve me Myslimanët sipas vullnetit të Krishtit.” Kristianësh të cilët i duan Myslimanët, shumë prej të Ne u kërkojmë partnerëve tanë të lutjes t’i konsi- cilëve jetojnë dhe shërbejnë mes tyre. Jezusi i thërret derojnë seriozisht thëniet në këtë tekst dhe të luten për ndjekësit e tij ta përjetojnë dhe ta jetojnë dashurinë këto gjëra për veten e tyre, për bashkësinë e tyre dhe e Perëndisë. Kjo dashuri është vënë në dispozicion për trupin e Krishtit. Ne i inkurajojmë besimtarët të të të gjithë njerëzve përmes Krishtit, i cili erdhi në pendohen lidhur me të gjitha qëndrimet ndaj Mys- botë “plot hir dhe të vërtetë.” Megjithatë, për shkak limanëve jo sipas vullnetit të Krishtit, të cilat janë të të ndryshimeve kulturore, kërcënimeve të terrorizmit padenja për Mbretin tonë të kryqëzuar dhe të ringjal- dhe stereotipeve negative të Myslimanëve, shumë lur. Ne e kemi shkurtuar pak tekstin me qëllim që ta nga njerëzit e Perëndisë zmbrapsen nga plotësimi i përshtasnim për formatin e “30 Ditët”. Ne i inkurajo- urdhrit të Jezusit për t’i dashur të gjithë njerëzit. jmë njerëzit ta shkarkojnë të gjithë tekstin e firmosur Në vërejmë se Bota Islamike përmban një nga faqja jonë e internetit www.30-Ditas.net (Hiri dhe shumëllojshmëri të rëndësishme teologjike dhe e Vërteta). ideologjike. Spektri i perspektivave dhe praktikave Kjo që vijon është “Hyrja e Pohimit ‘Hiri dhe e Myslimane varion nga jofetarët, modernistët dhe Vërteta’.” Dita e parë dhe e dytë e këtij udhëzuesi në disa tradicionalistë, deri te Islamistët ekstremistë lutje përmbajnë pika nga Pohimi i mësipërm. të cilët nxitin xhihadin militant. Duke e pranuar . këtë shumëllojshmëri të madhe, ne pohojmë nëntë udhëzime Biblike që mund t’i aftësojnë ndjekësit e Jezusit për të shërbyer si përfaqësuesit e Tij në marrëdhënien me Myslimanët e çdo besimi. Vazhdon në faqen tjetër . . . (Dita 1) 6
  • 11 gusht, 2010 Dita 1 Hiri dhe E Vërteta: Drejt Marrëdhënieve me Myslimanët sipas vullnetit të Krishtit (Pjesa 1) T emat e lutjes për sot u prezantuan në faqen e ka- luar. Ne si besimtarë duhet të kërkojmë në zemrat tona dhe të lutemi përmes pikave të lutjes. Sërish ne i 2. Të jemi të përqendruar te Jezusi në ndërveprimin tonë Fokusi ynë është Jezusi, për shkak se ai është thel- inkurajojmë besimtarët që të pendohen në lidhje me të bi i Ungjillit (1. Kor. 2:2) Ne pohojmë një qasje ndaj gjitha qëndrimet që kanë mbajtur ndaj Myslimanëve, Myslimanëve duke qenë të fokusuar te Jezusi, sepse jo sipas vullnetit të Krishtit, të cilat janë të padenja për kjo e nxjerr në pah thesarin e Ungjillit. Kjo qasje nuk Mbretin tonë të kryqëzuar dhe të ringjallur. e përzien lajmin e mirë me Krishtërimin, patriotizmin 4. Të Jemi të Mençur në Fjalët dhe Dëshminë tonë 1. Jini besnikë ndaj të Vërtetës së Perëndisë – të Tërë apo civilizimin tonë. Jezusi është modeli ynë, dhe ne Fjala e Perëndisë na thërret për ta ndarë besimin të Vërtetës kërkojmë ta mishërojmë jetën e tij në gjithçka themi tonë me urtësi. “Ecni me urtësi ndaj të jashtmëve duke Ne kërkojmë të futemi në marrëdhënie me Mysli- dhe bëjmë. shfrytëzuar kohën” (Kol. 4:5, Jakobi 3:17-18). Ne duhet manët mbi bazën e bindjeve kryesore të besimit Kris- Lutuni për këto gjëra për veten tuaj, për bashkësinë ta përqafojmë atë që është e paanshme dhe e sinqertë, tian, jo duke i fshehur apo duke i zvogëluar ato. Futja tuaj dhe për trupin e Krishtit lidhur me marrëdhëniet tona që as nuk i lustron të vërtetat jetësore dhe as nuk tregon në marrëdhënie me Myslimanët duke pasur respekt, me Myslimanët. vetëm njërën anë të ngjarjes. duke i kuptuar dhe duke i dashur përfshin dhënien 3. Të jemi të Vërtetë dhe të Hirshëm në Fjalët dhe Lutuni për këto gjëra për veten tuaj, për bashkësinë e një dëshmie besnike ndaj të vërtetave thelbësore të Dëshminë tonë tuaj dhe për trupin e Krishtit lidhur me marrëdhëniet Ungjillit. Jezusi është Zot. Falja, shpëtimi dhe jeta e tona me Myslimanët. Ne kërkojmë të jemi të saktë kur flasim për Mysli- përjetshme janë dhuratat e lira të hirit të Perëndisë në manët dhe besimin e tyre. Zmadhimi, ekzagjerimi dhe dispozicion të çdo personi përmes pendimit dhe besimit fjalët e nxjerra nga konteksti nuk duhet të gjenden mes __________________ në vdekjen dhe ringjalljen e Jezusit. Ne kërkojmë që t’i ndjekësve të Jezusit (Mat. 12:36; Eks. 20:16, Mat. 7:12, bindemi të tërë vullnetit të Perëndisë, me të gjitha im- Shihni Pjesën 2 Nesër Mat. 22:39). Ne pohojmë se shpallja e Lajmit të Mirë është plikimet për çdo pjesë të jetës sonë në këtë botë (Mat. një prioritet më i lartë se sa mbrojtja e kulturës sonë. (Dokumenti i plotë është i disponueshëm në faqen tonë 22:37, 39; 28:20; Mikea 6:8). Lutuni për këto gjëra për veten tuaj, për bashkësinë në internet. Ky dokument është një version i shkurtuar pa Lutuni për këto gjëra për veten tuaj, për kishën tuaj tuaj dhe për trupin e Krishtit lidhur me marrëdhëniet firmat e përfaqësuesve të organizatave të ndryshme dhe dhe për trupin e Krishtit lidhur me marrëdhënien tonë me tona me Myslimanët. të grupimeve të kishave.) Myslimanët. 7
  • 12 gusht, 2010 Dita 2 Hiri dhe e Vërteta: shprehur besimin e tyre me respekt mes Myslimanëve. Për më tepër, ne pohojmë të drejtën e Myslimanëve dhe Drejt Marrëdhënieve me Myslimanët sipas vullnetit të Krishtit (Pjesa 2) të Kristianëve po ashtu për t’i ndryshuar besimin fetar, praktikat dhe po ashtu bashkësitë, sipas ndërgjegjes Temat e lutjes për sot u prezantuan në faqet e mëpar- së tyre (2 Kor. 4:2). Prandaj ne jemi kundër të gjitha shme. Ne si besimtarë duhet të kërkojmë në zemrat tona formave të përndjekjes fetare ndaj Myslimanëve, Kris- dhe të lutemi përmes pikave të mëposhtme. Sërish ne i tianëve apo kujtdoje tjetër. inkurajojmë besimtarët që të pendohen në lidhje me të 8. Të jemi të Paqtë dhe ... gjitha qëndrimet, jo sipas vullnetit të Krishtit, që kanë të mos bëjmë Kompromis në Dialogun tonë mbajtur ndaj Myslimanëve, të cilat janë të padenja për Dialogu mes Myslimanëve dhe Kristianëve na sig- Mbretin tonë të kryqëzuar dhe të ringjallur. uron mundësitë për t’i kuptuar Myslimanët, për të ndërtuar marrëdhënie me ta, për t’u përfshirë në pa- KËRKESAT PËR Lutje jtime dhe për ta ndarë besimin tonë. Ne kërkojmë ta ndajmë ungjillin me respekt dhe me guxim, pa kom- Për çdo tematikë, lutuni për këto gjëra për veten tuaj, 6. Të jemi të Urtë në Botën tonë të pushtuar nga Google promis – ashtu siç “arsyetoi” Pali me njerëzit (dialego- për bashkësinë tuaj dhe për trupin e Krishtit lidhur me mai – Veprat 17:2, 17). Në të kaluarën, kur flisnin drejtuesit në një komunitet marrëdhëniet tona me Myslimanët. fetar, ajo që thoshin dëgjohej vetëm në komunitetin e 9. Të Jemi të Dashur me të Gjithë 5. Të jemi të Respektueshëm dhe të Guximshëm në tyre. Kurse sot fjalët tona bëjnë rikoshet përreth botës. Myslimanët e botës janë të afërmit tanë, ashtu siç e Dëshminë tonë Kur ne përpiqemi të shpjegojmë se kush jemi, çfarë përdori Jezusi atë term (Lluka 10:29-37). Urdhërimi Në Frymën e Princit të Paqes, dëshmia e re- besojmë, çfarë bëjmë dhe përse e bëjmë këtë, fjalët tona i Perëndisë ndaj njerëzve të Tij qëndron për të gjithë spektueshme fokusohet në dhënien e një prezantimi mund të arrijnë deri përtej audiencës sonë parësore. Pas kohën: “Duajeni të afërmin tuaj si vetveten” (Lev. pozitiv për ungjillin. Ajo nuk e sulmon tjetrin, ose nuk thënies së diçkaje kundërshtuese, një drejtues i sinqertë 19:18; Lluka 10:27b). Edhe pajtuesit, edhe ata që i e shmang prezantimin e së vërtetës (1 Pjetrit 3:15). mund të përpiqet ta qartësojë thënien e tij. Por dëmtimi duan armiqtë e tyre, përshkruhen si “bij [ose bija] të Shembuj të shumtë biblikë (psh. Vep. 4:31; 9:27-28; tashmë është bërë. Kërkohet urtësi (Fj. Ur. 17:27). Perëndisë” (Mat. 5:9, 44, Lluka 6:35). Ata janë quajtur 13:46; 14:3; 17:30-31; 19:8) na ftojnë që të lartojmë 7. Të Jemi Këmbëngulës në Thirrjen tonë për Liri Fetare bij të Perëndisë, për shkak se sillen si Ati i tyre: Perëndia guximin e besimtarëve të hershëm në ndarjen e Lajmit Ne pohojmë të drejtën e lirisë së besimit fetar për çdo i Paqes (Fil. 4:9; 1 Thes. 5:23). Përgjigjja ndaj armiqve të Mirë. Në bindje ndaj Shkrimit të Shenjtë, ne kërkojmë person dhe për çdo komunitet. Ne e mbrojmë të drejtën me dashuri sakrifikuese, që jep nga vetja, e demonstron të jemi edhe të respektueshëm, edhe të guximshëm në e Myslimanëve për ta shprehur besimin e tyre me respekt Ungjillin (Rom. 5:10; krahaso me Kol. 1:21). dëshminë tonë. mes të Krishterëve, dhe të drejtën e Kristianëve për ta 8
  • Hiri dhe e Vërteta: 2009 Video për Demografinë Myslimane Drejt Marrëdhënieve me Myslimanët Ky që vijon është një shembull i dëmit që mund sipas vullnetit të Krishtit (përkushtimi) të bëhet në një Botë të Google-izuar (pika gjashtë e deklaratës). Në vitin 2009 shumë njerëz përreth botës e Përfundimi i Pohimit për Hirin dhe të Vërtetën panë videon e prezantuar në “You Tube” mbi Demografinë Myslimane. Kjo video përqendrohej mbi statistikat demo- Neve na është besuar shërbesa e pajtimit (2 Kor. 5:18, 19). Urdhërimi për “të grafike dhe mbi kulturat që po ndryshojnë. Ndërkohë që bërë dishepuj nga të gjitha kombet” nuk është shfuqizuar. As nuk janë shfu- ndoshta ka mundësi të ishte motivuar prej synimeve të qizuar urdhërimet për të demonstruar dashuri sakrifikuese dhe për të punuar mira dhe ndoshta edhe ishte duke paraqitur disa statistika për paqen. Nuk ka ungjill të veçantë për kohën e luftës dhe për kohën e paqes. interesante, kjo video pati shumë probleme të rëndësishme. Mesazhi i dashurisë së Perëndisë në Krishtin është për të gjitha kohët, vendet Shumë njerëz u trembën si rezultat i shikimit të videos. dhe njerëzit. Ne i konfirmojmë të nëntë udhëzimet biblike që janë prezantuar këtu për të gjithë besimtarët, që të mund të mbetemi besnikë ndaj Atij dhe të Në video kishte disa gabime shumë të rëndësishme. bëhemi më të frytshëm në marrëdhëniet tona me Myslimanët. Sidomos numri për Myslimanët në Shtetet e Bashkuara jepej afërsisht nëntë milionë, duke përdorur një vlerësim ______________________ shumë të lartë nga grupet Islamike. Në të vërtetë, numri Ne jemi lutur përmes të nëntë pikave gjatë këtyre dy ditëve. Vazhdoftë të na i Myslimanëve Amerikanë është shumë më i vogël, vetëm ndihmojë Perëndia për të zhvilluar qëndrime të mira ndaj Myslimanëve gjatë pak më shumë se dy milionë. Filmi gjithashtu jepte javëve në vazhdim të Ramazanit. parashikime të numrave të Myslimanëve në SHBA si 50 milionë deri në vitin 2035. Kjo shifër nuk ka asnjë lloj baze demografike, mbi ritmet e lindjes, ose mbi statistikat e Vetëm një gjë e fundit. A keni dëshirë ta firmosni Pohimin? Ju mund të imigrimit . Këto shifra bazohen tërësisht mbi disa vlerësime firmosni në këtë broshurë dhe po ashtu online nëse dëshironi, në Facebook nën të zmadhuara Myslimane. “Grace and Truth Affirmation”. Videoja kishte si synim t’i nxiste Kristianët për të shpallur Unë, i poshtëshënuari, prej hirit të Perëndisë do ta jetoj jetën time sipas pari- Mesinë dhe ka mundësi që e arriti synimin. Megjithatë, të meve të mësipërme. Unë do të përpiqem të lutem për Myslimanët këtë muaj me pavërtetat dhe frika që lindi prej gabimeve të saj nuk ishin këto parime në mendje. Ardhtë bekimi i Perëndisë te të gjithë njerëzit përmes ndihmuese dhe as të domosdoshme. Jezus Mesisë. 1 Anketa mbi situatën Fetare në SHBA – mund të shkarkohet Firmosur nga ________________________Data ___________ nga adresa në internet: www.pewforum.com titulli në anglisht është: U.S. Religious Landscape Survey 9
  • 13 gusht, 2010 Dita 3 Thirrja e Mezinit famshëm për dinjitetin, profesionalizmin dhe zërin e bukur e Fokusi i lutjes së të Premtes cilësitë muzikore të thirrjes së tyre për lutje. Kohët e fundit doli një film dokumentar nga Sebastian Brameshuber i titulluar “Mezini”, Çdo ditë në të tërë Botën Islamike ata që quhen mezinë i thërrasin i cili bën fjalë për shprehjen individuale dhe për konkurrimin mes njerëzit besnikë të luten pesë herë në ditë. Ne agim (fajr), në mesditë mezinëve në Turqi (www.muezzindocumentary.com). Një mezin (dhuhr), pasdite (asr), në perëndimin e diellit (maghrib) dhe kur bie nata thotë në film “Sa më shumë njerëz që të tërheq në xhami me zërin (isha’a). Të premteve të gjithë meshkujt Myslimanë supozohet të shkojnë tim, aq më i suksesshëm jam unë.” të marrin pjesë në lutjet e mesditës, të cilat zakonisht shoqërohen me një Në vendet Perëndimore dhe jo-Islamike mezinët shpesh nuk shërbesë fetare. Kështu që, sot, ditën e premte, më 13 gusht 2010, fjalë për mund të bëjnë thirrje për lutje, përveçse në radio ose në oborret Posteri nga filmi “Mezini” fjalë qindra mijëra mezinë po i thërrasin besnikët të luten. Shumë milionë e xhamive vendore, për shkak se ligjet i kufizojnë zhurmat e larta burra Myslimanë do të shkojnë nëpër xhami, ndërkohë që mezini i tyre dhe të bezdisshme. Në Afrikë ndonjëherë predikuesit Kristianë i vendor do të bëjë thirrjen për lutje. Këtu poshtë jepen fjalët që përsëriten bëjnë konkurrencë Mezinit herët në mëngjes duke i përdorur ditë pas dite (Myslimanët Shiitë përdorin shprehje pak më të ndryshme në altoparlantet e tyre për të predikuar, ndërkohë që jepet thirrja Is- disa rreshta). Poshtë: Minareja e lamike për t’u lutur. Cilido qoftë reagimi ynë ndaj thirrjes për lutje, Në shumivcën e vendeve thirrja për lutje bëhet me anë të altoparlantëve famshme në Zvicër e cila Perëndia na thërret ne që ta duam mezinin. frymëzoi një referendum nga minareja pranë xhamisë. Shpesh përdoren regjistrime, por shumica Lutje kombëtar në vitin 2009 e njerëzve preferojnë zërin origjinal. Disa mezinë janë bërë shumë të KËRKESAT PËR Lutuni për mezinët në vendin tuaj dhe nëpër botë Thirrja për lutje: Lutuni për qindra mijëra mezinët përreth botës. Lutuni që Thuaje dy herë: Allahu Ekber (Perëndia është më i madhi) shumë prej tyre do ta takojnë Perëndinë e gjallë përmes Jezusit, Thuaje dy herë: Unë dëshmoj se nuk ka asnjë perëndi, përveç Perëndisë Mesisë. Thuaje dy herë: Unë dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Perëndisë Ndonjëherë mezinët bëhen shumë të përqendruar për rolin e Thuaje dy herë: Nxitoni për të adhuruar tyre në shoqëri. Ashtu si me të gjitha figurat publike, si pastorët Thuaje dy herë: Ejani te suksesi i vërtetë apo politikanët, disa mezinë tundohen ta vendosin nderin dhe Thuaje dy herë: Lutja është më e mirë se gjumi (kjo thuhet vetëm në agim) prestigjin e tyre shumë lart në listën e prioriteteve të tyre. Lutuni Thuaje dy herë: Allahu Ekber (Perëndia është më i madhi) që të gjithë mezinët do të vijnë me përulësi përpara Perëndisë Thuaje dy herë: Nuk ka asnjë perëndi, përveç Perëndisë dhe do të mahniten vërtet prej madhështisë së Tij, që të kenë 10 mundësi ta thonë me të vërtetë “Perëndia është i madh.”
  • 14 gusht, 2010 Dita 4 Siria N ë ditët e Jezusit “lajmi për të u përhap kudo nëpër Siri” (Mateu 4:24) dhe turma të mëdha erdhën tek ai dhe e ndiqnin. Disa nga kishat më të vjetra në si kryeqyteti i mëparshëm i kalifëve Umaiad (661 – 750 Pas Krishtit) i cili kufizohej me Perandorinë Bizantine. Kristianët e asaj kohe u dobësuan në besimin e tyre si ekonomikisht, edhe politikisht. Por, ai nuk është i vetëm në qeveri dhe nuk është e lehtë të kthesh një anije të madhe. Gjurmët e shtypjes janë shumë të Krishtërim gjenden në Siri dhe janë dëshmi e shtrirjes dhe u dorëzuan ndaj keqtrajtimeve dhe tundimeve të dukshme te njerëzit, që shpesh janë dyshues dhe të së ndikimit të Jezusit në rajon. Sot, Lajmi i Mirë i vazhdueshme. trembur. Mbretërisë nuk është hapur ende në të gjithë Sirinë. Lavdi Perëndisë për ata pak besimtarë të çmuar që Sirianëve u pëlqen që t’i bëjnë vizitorët të ndihen të Pjesa më e madhe e popullit Sirian (më shumë se 90 % jetojnë në Siri! Shumica janë prej një prejardhjeje mirëpritur. Mikpritja dhe respekti për miqtë është një janë myslimanë) nuk e njohin Jezusin. Çfarë ndodhi? kulturore Kristiane, nga njerëzit që e ruajtën besimin nga prioritetet e tyre më të larta. Ata janë një popull Populli në Siri është i shumëllojshëm. Ashtu si e tyre, ndonëse të dobësuar shumë. Ata kanë pasion miqësor dhe punëdashës. I prektë këta njerëz dashuria qilimat në tregun e lashtë janë plot e përplot me për Jezusin, por janë shumë të kufizuar në shpalljen e e Krishtit për t’i bërë ata aq të bukur sa ç’duhet të jenë. ngjyra, strukturë dhe dizenjo të ndryshme – secila me besimit të tyre prej shumicës Myslimane. Ata përballen nga një histori prapa modelit, Siria ka shumë grupe të ndryshëm popujsh, secili prej tyre me karakteristikat e tij me pengesa historike dhe kulturore dhe ndoshta edhe me burgosje për përpjekjet e tyre ungjillëzuese. Ata KËRKESAT PËR Lutje të dallueshme dhe me historinë e njohur nga Perëndia. Myslimanë shumë të paktë që kanë besuar në Mesinë Ju lutemi lutuni që Lajmi i Mirë i Jezusit do të dëgjo- Islami ka një histori të gjatë në Siri, me Damaskun përballen me përndjekje nga familjet e nga qeveria, si het sërish kudo nëpër Siri. dhe me vështirësitë e izolimit. Lutuni që Myslimanët të mund të vijnë në besim dhe Një grup etnik kryesisht Mysliman po i përgjigjet të fillojnë të takohen me njëri-tjetrin dhe të inkurajohen. Jezusit. Kurdët kanë mbërritur në një krizë identiteti. Lavdi Perëndisë që Myslimanët Kurdë po kthehen te Pas një historie të gjatë përndjekjeje nga fqinjët e tyre Jezusi. Vazhdoftë Perëndia të tërheqë më shumë Kurdë Myslimanë, atyre iu është dhënë liria nga Perëndimi tek Ai dhe t’i thellojë ata në besimin e tyre. “Kristian”. Shumë prej tyre po besojnë në Krishtin dhe Lutuni që Perëndia do të ngrerë ungjilltarë vendas madje edhe po takohen në bashkësitë e tyre Kurde. me prejardhje Kristiane dhe Myslimane për t’i arritur Siria ka pasur disa vite shumë të vështira të shtypjes të tjerët. dhe të korrupsionit nën mbretërimin e diktatorit Lutuni për qeverinë, që Partia dhe autoritetet Hafez Alasad. Megjithatë, djali i tij, Bashaar, ka një Islamike do të mbretërojnë në një mënyrë të tillë, që stil tjetër. Ai po e hap vendin përbrenda dhe përjashta, besimtarët të jetojnë një jetë plot paqe dhe të qetë (1 Tim. 2:1-3). 11
  • 15 gusht, 2010 Dita 5 Arabët Sauditë në biznesin e naftës A rabia Saudite ka pjesën më të madhe të naftës krahasuar me kombet e tjera, me mbi 260 miliardë fuçi nafte si rezerva të provuara. Madje Sauditët tashmë dhe inxhinierësh të përfshirë në industrinë e naftës kanë qenë të huaj, por tani afro 85 % e fuqisë punëtore të Aramco Saudite prej 54,000 punëtorësh janë Sauditë. Po janë duke i shtuar rezervat e tyre të naftës me hapjen ashtu ka mijëra kontraktues të huaj. Perëndimorët në e zonave të reja të nxjerrjes së naftës në Khurais dhe Arabinë Saudite janë bërë një komunitet i vogël. Përveç KËRKESAT PËR Lutje Shayba. Për krahasim, Shtetet e Bashkuara të Amerikës Aramco Saudite, ka shumë kompani të tjera që punojnë kanë vetem 21 miliardë fuçi nafte si rezerva të provuara, në aspekte të ndryshme të industrisë së naftës kudo nëpër Shkrimet thonë se e tërë toka një ditë do të kurse Rusia ka ndoshta 60 miliardë fuçi. Sauditët Arabinë Saudite. “mbushet me njohurinë e lavdisë së Zotit, ashtu siç aktualisht eksportojnë afro 12 milionë fuçi nafte në ditë. ujërat e mbulojnë detin” (Hab. 2:14). Sauditët janë kryesisht Myslimanë Suni, dhe nga Korporata Saudite Aramco është kompania më e pasur këndvështrimi i tyre ata janë që të gjithë Myslimanë Lutuni për mijërat e Sauditëve të përfshirë në botë. Disa vjet më parë, Aramco Saudite kryesoi listën nga lindja. Shumë prej tyre nuk kanë pasur asnjëherë në industrinë e naftës, që ata të mund të vijnë në e kompanive Jo-Publike me një vlerë të llogaritur prej asnjë mundësi për të dëgjuar një prezantim të ungjillit “njohjen e lavdisë së Perëndisë në fytyrën e Jezus 781 miliardë dollarë amerikanë. në një mënyrë që do t’i bënte ata të ishin të prirur për t’iu Mesisë” (2 Kor. 4:6). Shumë prej tyre jetojnë në këta Sauditët kanë ndërtuar një infrastrukturë vigane bindur Zotit Jezus të ringjallur. Baza e ligjit Saudit janë qytete, qyteza, porte dhe zona ku kryhet nxjerrja për të lehtësuar nxjerrjen, përpunimin dhe eksportin e Kur’ani dhe traditat që kanë të bëjnë me Muhamedin. e naftës: Dhahran, Ras Tanura, Jubail, Dammam, naftës. Ata kanë teknologjinë më të mirë në industrinë Myslimanët Shi’a përndiqen, por ata lejohen që ta Al-Khabar, Hofuf, Abqaiq, Udhailyah dhe Shaybah. e naftës. Inxhinierët e menaxhojnë të tërë veprimtarinë praktikojnë besimin e tyre në fshatrat dhe qytezat e tyre. (Ju lutem dijeni se ju jeni vetëm një pjesë e grupit nga zyrat qendrore të Aramco, nga qendra e kontrollit, Prozelitizmi [ndërrimi i fesë] nuk dënohet me vdekje, të vogël kudo nëpër botë që është lutur ndonjëherë e cila ka shumë kompjutera dhe madje edhe një ekran por me burgim dhe largim nga vendi (humbja e punës për këto qytete një më një me emër.) dixhital prej 3.5 m x 65 m, i cili pasqyron të gjitha për disa është po aq keq, sa edhe vdekja). Ndërkohë që veprimtaritë. Çdo objekt dhe çdo valvul e tubacioneve qeveria Saudite nuk ka ekzekutuar me vdekje asnjë njeri dhe të gjitha veprimtaritë janë të kontrolluara nga për besimin te Mesia, në gusht të vitit 2008, një besimtare qendra. Është interesante të dihet se Drejtori Ekzekutiv Saudite u martirizua nga duart e vëllait të saj. Ai nuk i Aramco Saudite thotë “nafta është një dhuratë nga u burgos për aktin e vrasjes. Kthimi në një besim tjetër Perëndia, por nxjerrja e naftës është puna e njeriut.” ndalohet në Kur’an dhe dënimi për këtë është vdekja. Historikisht, një numër shumë i madh punëtorësh 12
  • 16 gusht, 2010 Dita 6 Fulani në Nigeri Ka ndoshta më shumë se 30 milionë Fulanezë në Afrikë, nëpër shkurrishte. Gratë përgatisin mëngjesin që përbëhet por shumica prej tyre nuk e njohin Ungjillin. Ata janë të nga qull me miell misri me lëng pa mish, dhe të cilin e shpërndarë nga Senegali deri në Sudan përmes kufirit hanë nga ora 10:30 në mëngjes. jugor të Shkretëtirës së Saharasë (Sahel). Në Nigeri, më Mesdita dhe pasditja: Pasi kanë ngrënë, djemtë shumë se 15 milionë Fulanezë Nigerianë banojnë në vendbanime dhe në qytete të vogla në krahinën veriore të shkojnë nëpër shkurrishte të kullosin lopët. Një familje KËRKESAT PËR Lutje tipike ka nga 10 deri në 100 lopë, si edhe dele e dhi. Nigerisë, ku mbizotërojnë Myslimanët. Brenda Fulanezëve Djemtë i mbajnë lopët e tyre jashtë fermave dhe zonave të Shkrimet thonë se e tërë toka një ditë do të ka nënfise dhe klane të ndryshme, por në Nigeri ata rrethuara me gardh, dhe i ndihmojnë ato të gjejnë tagji “mbushet me njohurinë e lavdisë së Zotit, ashtu siç përgjithësisht janë 5 grupe të mëdhenj: Adamaua (1.1 dhe ujë. Burrat shkojnë në qytet ose takohen me shokët ujërat e mbulojnë detin” (Hab. 2:14). milion), Haabe (2.6 milionë), Sokoto (2.7 milionë), e tyre. Gjatë kohës së mbjelljes dhe të korrjes, disa burra Lutuni për punëtorë. Thjesht nuk ka Toroobe (7.5 milionë) dhe Mbororo (2.3 milionë). punojnë shumë duke u kujdesur për prodhimet e tyre. mjaftueshëm besimtarë në Mesinë që ta shpallin Historikisht Fulanët nomadë i përqendronin jetët e Gratë shpesh e çojnë qumështin me pagure në qytet për Lajmin e Mirë te Fulanezët. tyre te bagëtitë; tani koha ka ndryshuar. Disa Fulanezë e ta shitur. Ato gjithashtu mbledhin dru zjarri dhe sjellin Kërkojini Perëndisë t’i prekë drejtuesit e Fulanit kanë braktisur mbarështrimin e bagëtive dhe janë bërë përditë nga larg ujin e pijshëm për familjet e tyre. dhe imamët që ata t’i binden Zotit Jezus (Vep. 6:7). peshkatarë! Të tjerët janë banorë qytetesh, të arsimuar Mbrëmja: Pasdite vonë kthehen lopët dhe i lidhin të cilët kanë të bëjnë shumë pak, ose aspak me bagëtinë. Lutuni për një të kuptuar në rritje mes gjatë natës. Familja ha darkë rreth orës 8:00 në mbrëmje. Shumica dërrmuese e Fulanezëve në Nigeri nuk janë ndjekësve të Jezusit dhe Myslimanëve në Nigeri. Ata bisedojnë përreth zjarrit deri sa shkojnë për të fjetur. më nomadë. Fulanezët që përshkruhen më poshtë janë Një nevojë kryesore është pajtimi dhe riparimi i Gratë, fëmijët dhe pleqtë zakonisht flenë në kasolle, kurse kryesisht banorët Mbororo në zonat fshatare të Nigerisë. adoleshentët shpesh flenë përjashta. dekadave të tëra konfliktesh dhe trazirash civile Fulanezët e gjurmojnë origjinën e tyre te ky lloj i jetës mes Myslimanëve dhe atyre që ndjekin Jezusin. Ndërkohë që filmi i Jezusit dhe pjesë nga Ungjilli janë si barinj. Familjet Fulaneze përbëhen nga një drejtues vënë në gjuhën Fulani (Fulfulde), prapëseprapë ka shumë mashkull, një ose më shumë gra, 6-12 ose më shumë pak Kristianë që janë duke shërbyer mes këtij populli. E fëmijë dhe anëtarët e tjerë të familjes. megjithatë, Perëndia ka bërë gjëra të mrekullueshme në Mëngjes: Të rriturit zgjohen për lutjet Islamike rreth sjelljen e disa Fulanezëve tek Ai. Shihni faqen në internet orës 4:30 në mëngjes. Burrat e kalojnë mëngjesin duke www.morethandreams.tv për një shembull. i mjelë lopët dhe duke u përgatitur për t’i kullotur ato 13
  • 17 gusht, 2010 Dita 7 Myslimanët e Raxhastanit në Indi M yslimanët që jetojnë në shtetin e Raxhastanit në Indinë Perëndimore, përbëhen nga afro 60 popuj të ndryshëm. Këto grupe etnike përfshijnë në Raxhastani kanë një llojshmëri punësh. Disa janë të angazhuar në turizëm, të tjerët punojnë si transportues me biçikletë dhe me triçikla, gurpunues, Pathanët, Shaikhët dhe Sayidët, të cilët janë ndër rrobaqepës, kasapë, dyqanxhinj dhe me zanate të tjera. më të mirënjohurit. Nga popullsia në Raxhastan e Ata që banojnë në zonat rurale, shpesh përfshihen në llogaritur deri në 61 milionë banorë, 88.8 % janë bujqësi. Hindu, 8.5 % janë Myslimanë, 1.4 % janë Sikhë dhe Besimtarët në Mesinë kanë qenë duke i arritur 1.2 % janë Xheinë. Ka afro pesë milionë Myslimanë që Myslimanët duke përdorur një “ngjarje të thjeshtë jetojnë në këtë shtet Indian, të sunduar nga shkretëtira kurbani”, e cila përshkruan flijimet kryesore si në Thar. Raxhastani ka një sipërfaqe prej 342 mijë km2 Dhjatën e Vjetër, edhe në Dhjatën e Re. Kjo metodë (gjysma e sipërfaqes së Francës, dhe pak a shumë një tregon se vdekja e Isa Al-Masihut (Jezus Mesisë) ishte popullsi të njëjtë me Francën). Myslimanët flasin kryesisht gjuhën Hindustani, flijimi përfundimtar shlyes. Me anë të vdekjes dhe ringjalljes së Tij, Jezusi mori edhe shpëtimin për ta. KËRKESAT PËR Lutje një përzierje e gjuhëve Hindi dhe Urdu; megjithatë, Besimtarët e rinj tani po e adhurojnë Zotin në grupe Lutuni për Myslimanët nga Raxhastani që e kanë shumica lexojnë shkrimin Hindi. Kjo do të thotë se shtëpish, të quajtur “xhamate”. zbuluar Mesinë në plotësinë e Tij, që ata do të jenë të materialet duhen përkthyer në një gjuhë miqësore Shumë besimtarë nga Raxhastani po mësojnë bindur ndaj të vetmit Perëndi të vërtetë dhe të gjallë. Ju me Myslimanët, që ata t’i lexojnë. Ka një Bibël të gjithashtu që të ndajnë dëshmitë e tyre dhe përvojat lutemi lutuni për një besim që thellohet ndërsa ata futen plotë në gjuhën Urdu, por nevojitet një Bibël e plotë jetë-ndryshuese duke përdorur Biblën. Disa janë përditë e më shumë në një përvojë të vdekjes dhe ngjalljes në gjuhën Hindustane, me qëllim që Myslimanët ta në gjendje ta tregojnë përmendësh historinë e me Krishtin. Për ta bërë këtë, një përkthim i plotë i Biblës kuptojnë më lehtë se çfarë po u thotë atyre Perëndia Perëndisë dhe njeriut bazuar në Bibël në një mënyrë në gjuhën Hindustani është shumë i dëshirueshëm. përmes Shkrimeve të Shenjta. Fëmijët shpesh mësojnë të organizuar. Kjo mënyrë ndihmon shumë për Vazhdoni të luteni që, ndërsa dëshmojnë me guxim te gjuhën Urdu në shkollat fetare (Medresetë), por kur besimtarët që nuk dinë të shkruajnë e të lexojnë dhe të tjerët, Jezusi të lartësohet përmbi gjithçka. Ka kundër- rriten, ata përgjithësisht lexojnë vetëm shkrime në për ata që janë ende në proçesin e kërkimit shpirtëror. shtime ndaj kësaj (Vep. 4:27-31). gjuhën Hindi (jo në gjuhën Urdu, e cila është gjuha Është ngazëlluese të dëgjosh për ndryshimet në jetën Lutuni që Myslimanët nga Raxhastani prej secilit nga e tyre tradicionale fetare). e tyre, që kur ata kanë ardhur në njohjen e Mesisë. grupet etnike (Pathanët, Shaikjët dhe Sayidët): që ata do Një popullsi përfaqësuese e të gjitha grupeve etnike Ndërsa ju e kërkoni Zotin në lutje, ju lutem gjithashtu t’i thërrasin Jezusit për shpëtim (Vep. 4:12). Myslimane jeton në kryeqytet, në Xhaipur. Myslimanët ngrijini në lutje para Tij Myslimanët nga Raxhastani. 14
  • 18 gusht, 2010 Dita 8 Sudani Lutje për Popujt S udani është një komb i përbërë nga qindra grupe e klane etnike, kulturore dhe gjuhësore. Një kër-kues shkencor ka identifikuar rreth 2,200 grupe, përfshirë klanet lokale. Më përbashkët me njëri-tjetrin, dhe mes të cilëve mund të përhapet ungjilli pa hasur në pengesa të rëndësishme për t’u kuptuar dhe për t’u pranuar.” Pengesat mund të jenë: (1) Fetare, (2) Gjuha, poshtë jepet një listë me 15 nga 36 grupet e popujve me mbi (3) Ndërveprimi shoqëror dhe (4) Gjeografia (Sudani është shteti 100,000 njerëz, të konsideruar prej disa besimtarëve se janë në më i madh në Afrikë). nevojën më të madhe për Ungjillin në Sudan. Në fakt, asnjëri nga këta grupe nuk ka projekte të stabilizuar, afatgjatë, në Populli Daxhu gjuhën vendase për arritjen e njerëzve për Ungjillin, të cilët të përfshijnë ose të huajt, ose besimtarët vendas Sudanezë. Së bashku, këta 15 grupe përbëjnë më shumë se 20 milionë Duke jetuar në Sudanin Perëndimor dhe në Çadin Lindor, Daxhu (numri një në listë) janë kryesisht bujq dhe ekonomia KËRKESAT PËR Lutje njerëz, ndër të cilët nuk njihet se ka besimtarë. e tyre bazohet kryesisht në prodhimin e drithërave. Drithërat 1. Daxhu kryesore përfshijnë melin, melekuqen dhe misrin. Po ashtu bëjnë Lutuni për grupin Daxhu dhe të tjerët 2. Danaagla / Kanuuz edhe pak gjueti. Gjithsej, nga Daxhu numërohen rreth 150,000 në listë që tek ata të arrijë Ungjilli (Mat. 3. Krahina e Darfurit (Arabët e Sudanit Verior = ASV) banorë në Sudan (260,000 gjithsej në Çad dhe në Sudan). 28:18-20). 4. Krahina Lindore / ASV Daxhu kanë qenë popull Mysliman që nga shekulli i 5. Fellata: Fulani – folës Lutuni që në çdo grup të themelohen pesëmbëdhjetë. Ata e nderojnë Kur’anin dhe të gjitha betimet e bashkësitë e besimtarëve të bazuar në 6. Fellata: Hausa – folës 7. Kanuri përkushtimet janë bërë sipas shkrimeve të tij. Ndonëse Daxhu janë Bibël (Titi 1:5-9). 8. Krahina Kordofan / ASV Myslimanë dhe i ndjekin përditë mësimet Islamike, ata nuk bëjnë kështu në kuptimin më strikt të mundshëm. Lutja e së Premtës në Bibla nuk është përkthyer ende në 9. Masalit gjuhën Daxhu. Asnjë burim tjetër i 10. Krahina e Nilit / ASV xhami nuk frekuentohet nga të gjithë dhe shpesh nuk respektohet mospirja e alkolit. Përveç këtyre, shumë prej besëtytnive të Krishterë, si filmi “Jezus” apo programe 11. Krahina Veriore / ASV 12. Rashaida tyre animiste janë mbajtur dhe janë përzier me besimet e tyre radioje, nuk është në dispozicion të 13. Krahina Juglindore / ASV Islamike. Në fenë e tyre animiste janë formuar kultet, ata besojnë tyre. Megjithatë, në gjuhën e tyre ka 14. Krahina e Nilit të Bardhë / ASV në frymërat e mirë dhe të këqinj, dhe praktikohet magjia. regjistrime me kaseta nga Ungjilli. 15. Zaghaua Për shëndetin dhe mbrojtjen e tyre, foshnjave të sapolindura Një “grup njerëzish” mund të përkufizohet si: “grupi më ndonjëherë u jepet ujë që ka qenë përdorur për të larë një dërrasë Ky artikull është nga një material i siguruar i madh i atyre që e perceptojnë veten se kanë një afinitet të ku kishin qenë shkruar vargje nga Kur’ani. nga IMB dhe Projekti “Jozue”. 15
  • Ta kuptojmë Kur’anin nga Gordon Nickel, Vankuver K ur’ani është shkrimi i bashkësisë Myslimane. Myslimanët përreth botës i hedhin sytë nga Kur’ani për drejtim në besim dhe për jetën. Ata i kanë dhënë emrin Allah. Në Kur’an, Perëndia e ka dhënë ligjin e tij në të shkuarën dhe vazhdon ta japë ligjin e tij përmes “lajmëtarëve.” Perëndia pret që krijesat e Tij ta respek- librit të tyre autoritet për të përcaktuar të menduarit dhe tojnë ligjin e Tij dhe Kur’ani premton shpërblime ose sjelljen e tyre. Në faqet e tij, ata pretendojnë të gjejnë ndëshkime për njerëzit në Ditën e Gjykimit. Afro një e përmbledhjen e vërtetë të shumë ngjarjeve të mirë- treta e vargjeve të Kur’anit kanë të bëjnë me temën e njohura në Bibël. Doktrina e shkrimit që kanë zhvilluar gjykimit. Myslimanët për Kur’anin është e pashoqe mes besimeve Një temë tjetër kryesore është polemika me grupet të botës. Respekti për Myslimanët i nxit Kristianët që të e dëgjuesve, të cilët duket sikur i dëgjojnë recitimet e kërkojnë ta kuptojnë mesazhin që lexojnë Myslimanët lajmëtarit, por nuk e pranojnë pretendimin që ka ky në Kur’an dhe autoritetin që Myslimanët i japin shkrimit lajmëtar, se po flet prej Perëndisë. Sidomos në suretët e të tyre. gjatë të hyrjes në Kur’an, toni i polemikave mes Judenjve Kur’ani përbëhet nga 114 kapituj, të quajtur Suretu, dhe Kristianëve është goditës. Në këtë polemikë, ashtu si të rregulluar afërsisht sipas gjatësisë, nga kapitulli më edhe në shumë pjesë të tjera të Kur’anit, janë ndërthurrur nga argjila dhe i fryu jetën atij (Kur’an 5:110), i i gjatë (suretu 2) deri te më i shkurtri (vetëm një vijë historitë e profetëve nga e shkuara. Historisë së Moisiut, ngjan një historie te apokrifa Ungjilli i Fëmijërisë për suretu 108). Kapitulli i parë shërben si një prezantim në shumë versione të ndryshme, i është kushtuar deri më i Thomait. Kur i qaset vdekjes së Jezusit, materiali i shkurtër i shkrimit. Ai quhet “Hyrja,” El Fatiha, i cili tani vëmendja më e madhe. Kur’anik duket i errët e i dykuptimtë duke kaluar nga është një segment i ngjashëm me lutjen i përdorur gjatë Materiali Kur’anik mbi Jezusin – të quajtur “Isa” në vargjet që duket se marrin për të vërtetë vdekjen e tij salatit (lutjes) rituale. Çdo kapitull ndahet në vargje, Kur’an – përqendrohet në suretët e tretë, të pestë dhe të (Kur’an 3:55, 19:33) deri në një mohim të qartë se ajete, numri total i të cilëve është pranuar mes 6204 19të. Vëmendja më e madhe u jepet rrethanave të lindjes Judenjtë e vranë Jezusin (Kur’an 4:157). Megjithatë, dhe 6236, që varion në varësi të skemave të ndryshme së Jezusit, disa prej të cilave u ngjajnë atyre të kapitullit ka pak mëdyshje në mohimin që bën Kur’ani për të numërimit. Kur’ani ka afërsisht të njëjtën gjatësi sa të parë të Ungjillit sipas Llukës. Jezusi prezantohet si një Jezusin si Perëndi. Jezusi në Kur’an jepet prerazi se Dhjata e Re. bërës mrekullish, i cili i shëron të verbrit dhe lebrozët, nuk është Perëndi, as Biri i Perëndisë, as se është i Një nga temat kryesore që e përshkon Kur’anin është që i ngjall të vdekurit “me anë të lejes së Allahut” ( “lidhur” me Perëndinë, dhe as se është “i treti ndër se Perëndia është Krijuesi i gjithësisë dhe ai njihet me Kur’an 3:49). Raporti Kur’anik se Jezusi krijoi një zog tre persona.” Nga ana tjetër, Jezusit i jepet emri 16
  • Një faqe e veçantë e burimeve mbi Kur’anin dhe bashku me mohimin e të qenit hyjni të Jezusit dhe një gjuhë me bukuri dhe përsosuri të tillë – dhe për Ungjillin ofrohet në faqen e internetit të autorit: mohimin e dukshëm të vdekjes së tij në kryq, Kur’ani këtë arsye është provë se është hyjnor. Myslimanët www.quranandinjil.org është i dobët në përshkrimin që i bën shenjtërisë së gjithashtu e kanë përdorur këtë pretendim si një provë Perëndisë dhe në analizën e tij për thellësinë e mëkatit se Muhamedi është një profet. të njeriut. Ai nuk prezanton asnjë plan hyjnor për Komuniteti global Mysliman do të vazhdojë ta shohë Faqe interneti me tekste Kur’anike: www.quran.com shpëtimin dhe asnjë nevojë për një shpëtimtar – në Kur’anin si burimin e vet për të vërtetën dhe autoritetin. (Kjo faqe përmban një listë të zgjeruar të Kur’anit në të vërtetë nuk ofron asnjë shpëtimtar. Nuk ka asnjë Respekti dhe vlerësimi i Kristianëve për Myslimanët gjuhë të ndryshme). Mishërim, që të na tregojë se si është Perëndia (Gjoni 1:14-18). Si rezultat, Kur’ani e përshkruan dashurinë e Perëndisë për njerëzit si të kushtëzuar, dhe nuk Bibla ka të përbashkët me Kur’anin Respekti për Myslimanët i nxit besimin e zakonshëm në një Krijues përmban urdhërimin që njerëzit ta duan Perëndinë ose Kristianët që të kërkojnë ta kuptojnë njëri-tjetërin. Perëndi, ndaj të cilit njerëzit duhet mesazhin që lexojnë Myslimanët në Myslimanët besojnë se Perëndia ia zbuloi përmbaj- të japin llogari. Megjithatë, përtej Kur’an dhe autoritetin që i japin tjen e Kur’anit Muhamedit në periudhat kohore mes kësaj ka një numër ndryshimesh që Myslimanët shkrimit të tyre të shenjtë. viteve 610-632 Pas Krishtit. Ata besojnë se recitimet shkojnë deri te thelbi i Ungjillit. më vonë u regjistruan fjalë për fjalë dhe sot ato gjenden në tekstin në Arabisht të Kur’anit në të njëjtën mënyrë saktësisht siç synoi Perëndia. Një nga traditat do të thotë që ta marrin seriozisht mënyrën me të “Mesia” (Kur’an 3:45) dhe në mënyrë misterioze quhet më të njohura Myslimane për mbledhjen e Kur’anit cilën flasin Myslimanët për përmbajtjen e Kur’anit “Fjala” e Perëndisë dhe një “frymë” prej Perëndisë ia atribuon atë Zaid ibn Thabit dhe Kalifit të tretë dhe autoritetin e tij për ta. Gjithashtu do të thotë – në (Kur’an 4:171). ‘Uthman. Myslimanët besojnë se teksti i redaktuar kontekstin e miqësisë dhe besimit – të përfshihen të u shkrua i plotë dhe u shpërnda në qendrat kryesore vërtetat, ato pretendime të bëra brenda vetë Kur’anit Një numër pasazhesh në Kur’an duket sikur të Perandorisë Myslimane që po zgjerohej brenda 25 dhe për Kur’anin nga ana e Myslimanëve. Të pohosh reflektojnë situata betejash, kryesisht në suret 8 dhe viteve të vdekjes së Muhamedit. me gëzim duke tundur kokën ose të buzëqeshësh 9, por edhe pjesë në suret e hyrjes dhe diku tjetër. Në Studiuesit Myslimanë e zhvilluan doktrinën se ndërkohë që një Mysliman pohon si të vërteta gjëra që këto sure gjenden 21 urdhërime për të luftuar dhe pesë Kur’ani në Arabisht, të cilin Myslimanët e kanë kanoni- shkojnë kundër me mesazhin e qartë të Perëndisë në urdhërime për të vrarë. zuar, përmban të njëjtat fjalë dhe renditje ashtu si një Ungjill nuk tregon as respekt, as dashuri. Dashuria për Bibla ka të përbashkët me Kur’anin besimin e zakon- miqtë tanë shkon deri atje, sa të mbahet një qëndrim pllakë floriri që ruhet në parajsë. Studiuesit gjithashtu shëm në një Krijues Perëndi, ndaj të cilit njerëzit duhet i fortë dhe të jepet shembulli më i mirë i yni, për të pretendojnë se fjalët e Kur’anit janë të paimitueshme të japin llogari. Megjithatë, përtej kësaj ka një numër vërtetën që shpëton. – që do të thotë se asnjë njeri nuk mund të krijojë ndryshimesh që shkojnë deri te thelbi i Ungjillit. Së 17
  • Të kuptojmë më shumë për Islamin T ekstet e mëposhtme janë marrë nga një prezantim për Islamin i bërë nga një Mysliman. Tekstet gjenden në Kur’an dhe në Haditët. na u shpall neve, atë që iu shpall Ibrahimit, Ismailit, Is-hakut, Jakubit dhe pasardhësve (të Jakubit që ishin të ndarë në dymbëdhjetë kabile), atë që i është dhënë Pejgamberin arab, (që nuk shkruan as nuk lexon), të cilin e gjejnë të cilësuar (të përshkruar me virtytet e tij), te ata në Tevrat dhe në Inxhill.” (Kur’an 7:157). Islami pretendon se është feja fillestare: “Përkujto Musait, Isait dhe atë që iu është dhënë nga Zoti i tyre kur Zoti Yt nxori nga shpina e bijve të Ademit pejgamberëve, ne nuk bëjmë dallim në asnjërin prej pasardhësit e tyre dhe i bëri dëshmues të vetes së tyre tyre dhe ne vetëm atij i jemi bindur.” (Kur’an 2:136). (duke u thënë): “A nuk jam Zoti juaj?” Ata thanë: “Po, “O ju që besuat, besoni vazhdimisht Allahut, të dërguarit dëshmuam!” ... (Kur’an 7:172). të Tij, librit që gradualisht ia shpalli të dërguarit të Tij Islami pretendon se që të gjithë njerëzit janë dhe librit që e pat zbritur më parë. Kush nuk i beson lindur Myslimanë: (Bukhari [funeralet] Volumi 2, Allahut, engjëjve të Tij, librave të Tij, të dërguarve të *(Shënim: Në Dhjatën e Re është shkruar se Jezusi është Libri 23, Numri 441) Apostulli i Allahut tha, “Secili Tij dhe bottës tjetër, ai ka humbur tepër larg” (Kur’an përmbushja e profecive te Ligji i Përtërirë 18:15 dhe 18:18- fëmijë është lindur me një besim të vërtetë të Islamit 4:136). 19 (Shihni Veprat 3:22-23 dhe 7:37). Është e dukshme (dmth që të mos adhurojë askënd tjetër përveç Allahut), Islami pretendon se për Muhamedin është nga konteksti se pazashi te Ligji i Përtërirë po flet për një por prindërit e tij e konvertojnë fëmijën në Judaizëm, profetizuar në librat e mëparshëm: “Dhe, kur Isai, person Izraelit dhe jo për një “kushëri / vëlla” Arab. Shihni Kristianizëm, ose Zoroastrianizëm, ashtu sikurse një bir i Merjemes tha: “O beni israilë, unë jam i dërguar i po ashtu të njëjtën shprehje “nga mesi i vëllezërve tuaj” kafshë lind një bebe kafshe të përsosur. A mos ju duket Allahut te ju, jam vërtetues i Tevratit që ishte para meje te Ligji i Përtërirë 17:15. Është e dukshme nga teksti që kjo e shtrembëruar?” dhe jam përgëzues për një të dërguar që do të vijë pas mbreti i Izraelit nuk mund të jetë një i huaj (madje edhe Islami pretendon se Abrahami mësoi për Islamin: meje, emri i të cilit është Ahmed!” ... (Kur’an 61:6). sikur të jetë kushëri). “Ibrahimi nuk ka qenë as jehudi, as i krishterë, por ai Myslimanët besojnë se vetëm në Muhamedin janë **Fryma e Shenjtë është ai për të cilin flitet te Gjoni 14:16- ishte larg besimeve të kota, ishte mysliman dhe nuk plotësuar disa profeci Biblike. • Myslimanët besojnë 24. Teksti e thotë shumë qartë “Frymën e së Vërtetës, ishte prej idhujtarëve.” (Kur’ani 3:67). se vetëm në Muhamedin janë plotësuar disa profeci që bota nuk mund ta marrë, sepse nuk e sheh dhe nuk e Islami pretendon se Myslimanët duhet t’i Biblike. Pasazhet parësore profetike janë në Dhjatën e njeh; por ju e njihni sepse qëndron me ju dhe do të jetë në nderojnë profetët e mëparshëm dhe librat e tyre: Vjetër, Ligji i Përtërirë 18:15* dhe në Dhjatën e Re, Gjoni ju.” Do të ishte e vështirë që Muhamedi të qëndronte te “Ju (besimtarë) thuani: “Ne i besuam Allahut, atë që 14:16**. “Ata që pranojnë të dërguarin (Muhamedin), dikush. Ai nuk e bëri kurrë një pretendim të tillë. 18
  • Shteti Popullsia % Myslimanë Dëshmi nga Franca Totale Myslimane (Milionë (Milion banorë) banorë) U në u rrita në një familje tradicionale tuniziane. Nuk isha shumë e lumtur dhe, si shumë të tjerë, mendova të martohesha, Austria Shqipëria 8.4 3.2 4.1 70 0.34 2.2 me qëllim që të shpëtoja prej familjes Belgjika 10.7 4 0.4 sime dhe të gjeja një jetë të re. Një burrë që Bosnja dhe Hercegovina 3.8 60 1.5 jetonte në Francë u kërkoi prindërve të mi të martohej me mua. Në fillim të jetës sime Bullgaria 7.6 11.9 0.91 në Francë, dukej sikur gjërat do të shkonin Kroacia 4.4 3 0.13 mirë, por shumë shpejt martesa u kthye në e zemrave tona” më vinin vazhdimisht në mendje. E Danimarka 5.5 5 0.27 një makth. Unë u divorcova dhe u kujdesa hapa Biblën dhe i pashë vargjet për Jezusin që ishte vetë për tre fëmijët e mi. Pas shumë vitesh u Perëndia në mish (Gjoni 1:1). Më së fundi, shumë Franca 62.3 8.5 5.3 martova përsëri, vetëm pasi këmbëngula që prej pyetjeve të mia u përgjigjën në një program Gjermania 82.5 3.6 3 burri im i dytë të bëhej Mysliman. Ne patëm radiofonik të Krishterë në gjuhën Arabe (Al Kanat Italia 59.9 2.4 0.825 edhe dy fëmijë të tjerë bashkë. al Hayat). Unë i thërrita Perëndisë në atë gjendje të dëshpëruar siç isha, kur ndieja prezencën e Kosova 2.2 90 2 Një ditë, ndërsa po i çoja fëmijët e mi në frymërave të këqija, dhe e njoha paqen e Perëndisë Lihtenshteijn 0.04 3.4 0 aktivitetet e tyre sportive, takova një grua, një besimtare në Mesinë, e cila më ftoi në sipas Gjoni 14:27. Perëndia ka bërë disa gjëra të Maqedonia 2.1 30 0.63 një grup për gratë dhe fëmijët, në lidhje me mrekullueshme në jetën time. Nuk jam më njëlloj si më parë. Nuk jam më vetëm për t’u përballur me Mali i Zi 0.6 17.7 0.11 Biblën. Ftesa e saj më pëlqeu dhe vendosa të vështirësitë. Jam pagëzuar; Perëndia është me mua. Hollanda 16.4 5.8 0.95 shkoja. Në një takim dëgjova një grua nga Afrika e Veriut të përshkruante besimin e Norvegjia 4.8 3.1 0.15 saj të Mesia dhe u përlota. Unë kisha frikë Djathtas: Lista e vendeve Evropiane me një popullsi Rusia 142 11.7 16.5 prej familjes sime dhe të tjerëve që të thoja Myslimane mbi 2 %. Vetëm Rusia ka mbi 16.5 Serbia 7.4 4 0.3 ndonjë gjë për këtë. Me së fundi vendosa se milionë (11.7 % nga 142 milionë banorë). Statistikat ajo duhej ta kishte gabim, por në fakt më Suedia 9.2 3.1 0.3 ndryshojnë gjerësisht lidhur me Myslimanët në dukej se besimi tek ajo më soli paqen. Vargje Evropë dhe ka mundësi që kjo listë të ketë gabime. Zvicra 7.6 4.2 0.31 të tilla si Hebrenjve 4:7 për “mosngurtësimin Mbretëria e Bashkuar 61.3 2.8 1.65 19
  • 19 gusht, 2010 Dita 9 Myslimanët në Norvegji D isa vlerësojnë se popullsia Myslimane në Norvegji është rreth 150,000 njerëz, nga një popullsi totale prej 4.8 milionë. Në vitin 1980, kishte rreth 14,000 Një shoqëri shumëkulturore Sot, duket sikur Norvegjia, ashtu si pjesa tjetër e Evropës, shfaqet si një shoqëri shumë-kulturore. Gjatë disa viteve Myslimanë. Shumica e Myslimanëve kanë mbërritur në të fundit, feja është bërë më shumë se një tematikë në Norvegji përmes imigrimit. Deri në vitin 2008, rreth 1000 media, në retorikën politike dhe në bashkëbisedimet e Norvegjezë ishin bërë Myslimanë, shumica si rezultat i zakonshme. Disa vjet më parë, shprehjet “imigrant” martesës. Ka shumë mundësi që rreth 50,000 Myslimanë ose “i huaj” përdoreshin për njerëzit që vinin në këtë të jetojnë në Oslo dhe përreth tij. Imigrimi i Myslimanëve vend, por kohët e fundit përdoret më shpesh shprehja nisi vetëm pas Luftës së Dytë Botërore, por ai nuk ishte “Mysliman” në vend të “i huaj”. Megjithatë, jo çdo i huaj i dukshëm përpara vitit 1970. Grupet më të mëdhenj që vjen në Norvegji është Mysliman; ka shumë mundësi kanë ardhur nga Pakistani, Iraku, Somalia, Bosnja – që afro 60 % e imigrantëve janë Kristianë ose nga besimet Hercegovina, Irani, Turqia dhe Kosova. e tjera. Xhamia e parë u ndërtua në vitin 1974 dhe sot ka Diskutimet pas 11 shtatorit 2001, “lufta ndaj terrorit” xhami Sunni, Shi’a, Ahmadija dhe gjithashtu xhami të dhe “polemika mbi karrikaturat” që të gjitha këto kanë ka 225,000 Kristianë. Sipas një anketimi, 32 % e lidhura me grupe specifike etnike që vijnë nga vende të luajtur një rol në bërjen e Islamit temë bisedash. Pasi një Norvegjezëve tregoi se “ata besojnë se ka një perëndi ndryshme. Më shumë se 80,000 Myslimanë janë anëtarë karrikaturist Danez vizatoi dhe botoi disa karrikatura / Perëndi,” kurse 47 % u përgjigjën se “ata besojnë të regjistruar të pothuajse 100 bashkësive Myslimane, të Muhamedit, disa vjet më parë, një gazetë Norvegjeze se ka një lloj fryme, ose force jetësore” dhe 17 % u por komuniteti Mysliman nuk është i bashkuar; ai gjithashtu u bë e famshme në mbarë botën pasi i botoi përgjigjën se “ata nuk besojnë se ka ndonjë lloj është shumë i copëzuar. Xhamitë kanë qenë vende të ato. Diskutimet pas kësaj, e ndanë opinionin Kristian dhe fryme, perëndi, apo force jetësore.” rëndësishme për anëtarët nga grupet minoritare etnike atë jofetar mbi rëndësinë e lirisë së fjalës, në kontrast me Disa kisha u kanë shërbyer komuniteteve Mysli- që ata të takohen me njëri-tjetrin. Disa xhami gjithashtu ndjeshmërinë e Myslimanëve ndaj ndjenjave fetare. mane për shumë vjet. Ka shumë grupe dhe kisha me drejtojnë projekte në komunitet. Shumica e xhamive në Kristianë që flasin gjuhën Farsi, shumica imigrantë Shumica më e madhe e Norvegjezëve janë anëtarë Norvegji nuk u ndërtuan në fillim si xhami tradicionale, nga Irani. Për fat të keq, nuk ka ende grupe me të Kishës Luterane (mbi 80 %) por relativisht pak janë por janë pjesë e ndërtesave të zakonshme të qytetit. përmasa të konsiderueshme që të mblidhen bashkë anëtarë aktivë dhe shumë persona kanë besime që Xhamia e parë, e ndërtuar veçanërisht për qëllimin e për të adhuruar në gjuhën Arabe. Megjithatë, ka aktualisht nuk reflektojnë besimin Biblik. Ka mundësi adhurimit Islamik u ndërtua në vitin 1995, dhe ishte e Myslimanë Arabë të cilët vijnë te besimi në Mesinë që në denominacione më të vogla të tipeve të ndryshme vetmja e tillë deri në vitin 2005. 20
  • Dëshmi nga Norvegjia – Dhjetor 2009 N ë pranverën e vitit 2009, unë organizova një kurs për eksplorimin e besimit me 12 pjesëmarrës, duke përfshirë emigrantët e sapo- mbërritur, si nga prejardhje Kristiane, edhe nga ajo Myslimane. Ishte një përvojë ngazëlluese. Në qershor, një prej tyre, një Mysliman nga Lindja e Mesme, u pagëzua. Një tjetër, tani është duke bërë punë vullnetare në dhe pagëzohen. Për shumë persona, ndjekja e Mesisë ka një bashkësi vendase. Një burrë i tretë nga ky grup vazhdoi ta studionte qenë e shoqëruar me përndjekje nga miqtë e ngushtë dhe Biblën me mua në vjeshtën e kaluar. “Aliu” e deklaroi qartë se ai ishte të afërmit. Gjatë Ramazanit, në këto vitet e fundit kanë qenë Mysliman, megjithatë kishte shumë pyetje kritike për Islamin dhe ishte organizuar takime lutjeje inter-denominacionale në shumë i etur për të ditur më shumë për Jezusin. Në nëntor, ai erdhi te njëri qytete. Në këto takime kanë marrë pjesë Myslimanë të cilët nga sesionet tona, duke shpjeguar se përse tani ai ishte gati ta ndiqte e kanë gjetur jetën te Mesia, duke sjellë dëshmi për takimet Jezusin. Ai u pagëzua dy javë më vonë, duke i prekur thellë anëtarët e jetë-ndryshuese me Jezusin. Në takimet e lutjes, besimtarët kishës. Ai shpjegoi vështirësitë që kalonte me Myslimanët vendas dhe me Norvegjezë i kanë dëgjuar besimtarët nga Irani të tregojnë familjen e tij në shtëpi, për shkak të zgjedhjes së tij për ta ndjekur Mesinë. për ringjalljet e madhërishme shpirtërore në vendin e tyre. Megjithatë, kur e ngrita lart prej ujit të pagëzimit, ai m’u hodh në qafë, Në vitin 2009, shtatë mijë broshura “30 Ditët” u shpërndanë duke deklaruar se tani familja e tij e re është kisha. Gëzimi i tij për jetën në Norvegji. Përveç kësaj, më shumë grupe se ndonjëherë më parë u mblodhën për t’u lutur. e tij të re është më i madh se humbja e miqve dhe familjes. A e kuptojmë me të vërtetë se çfarë zotërojmë ne në Jezusin? Na dhëntë Zoti miq, fqinjë dhe kolegë Myslimanë! Kur ta takojnë Jezusin, ata do ta shohin botën me KËRKESAT PËR Lutje sy të rinj. Le të vazhdojmë të lutemi! Funksionon! Sipër: Flamujt kombëtarë Lutuni për të gjithë individët dhe kishat Kristiane që të pesë shteteve kryesore janë duke i ungjillizuar Myslimanët. Lutuni për guxim dhe Nordike. Nga lart: Danimarka, zbulesë të vullnetit të Tij. Finlanda, Islanda, Suedia dhe Norvegjia. Të gjithë Lutuni për të gjithë imigrantët Myslimanë, që ata do të këto vende kanë kryqin në takojnë besimtarë kudo ku stabilizohen me banim, dhe se flamurin e tyre kombëtar, por, këta fqinjë do t’u tregojnë atyre Jezusin. Lutuni që Jezusi për fat të keq, numri aktual do të jetë ngushëllimi dhe ndihma e tyre në kohë nevoje. i besimtarëve praktikantë Lutuni që Jezusi do të shfaqet në shoqërinë Norvegjeze, është relativisht i vogël. në media dhe përmes kishave dhe besimtarëve. 21
  • 20 gusht, 2010 Dita 10 Përgatitjet për Lutje Fokusi i Lutjeve të së premtes S ot, ndoshta pikërisht në këtë moment, Myslimanët në të gjithë botën do ta përgatitin veten për lutjen e së Premtes. Në të vërtetë, gjatë gjithë javës Myslimanët praktikantë bëjnë larjen rituale me Këtu jepet një tekst tipik Mysliman për kryerjen e Udu (pastrimit ritual): 1. Një Mysliman e fillon çdo veprim me një qëllim që të pastrohen për lutje. Synimet e drejta dhe qëndrimi i synim. Për veten, bëje synim ta pastrosh fokusuar drejt Perëndisë inkurajohen sidomos në lidhje me lutjen vetveten për lutje, për hir të Allahut. në Islam. Megjithatë, është e sigurt se pastrimi ritual, si dhe kohët 2. Vetes, thuaji “Bismilah ar-Rahman ar- specifike, rendi dhe format e jashtme të lutjes, patjetër që zënë shu- Rahim” (Në emër të Allahut, Më të Hirshmit, micën e literaturës dhe udhëzimeve lidhur me lutjen Islamike. Ky Më të Mëshirshmit). është një ndryshim shumë i rëndësishëm nga mësimi Kristian për lutjen. 3. Laji duart tri herë, duke u siguruar që uji të hyjë në mes të gishtave dhe t’i mbulojë duart. KËRKESAT PËR Lutje Në qarqet Kristiane, kohët specifike, rendi dhe vënia e duhur e me 4. Merr një grusht ujë, fute në gojë dhe Ndërsa disa aspekte të larjes rituale mund të jenë detyrim e fjalëve, janë aspektet më pak të rëndësishme të udhëzi- shpëlaje gojën tërësisht tri herë. ndihmës për të kujtuar se sa mëkatarë jemi ne si qenie meve dhe përvojës për lutjen. Shumë besimtarë të Mesias aktualisht 5. Thith ujë në hundë tri herë për ta pastruar. njerëzore, në fund të fundit pastrimi ritual nuk i çon nuk i pëlqejnë format fikse të qëndrimit për lutjen. Qëndrimet dhe Përdore dorën e djathtë për ta marrë ujin dhe Myslimanët te drejtësia ose shenjtëria e vërtetë. synimet luajnë një rol kryesor në lutjen Kristiane. Pastrimi ritual dorën e majtë për ta nxjerrë atë nga hunda. Lutuni që Myslimanët ta zbulojnë thellësinë e me ujë, siç gjendet në Islam, është i padëgjuar për lutjen normale 6. Lajeni të tërë fytyrën tri herë. mëkatit dhe shenjtërinë e Perëndisë, që ata të mund të të përditshme Kristiane. Katolikët dhe Anglikanët i futin gishtat në 7. Lajini krahët deri te bërrylat, tri herë. Nisni çlirohen nga ideja se uji mund t’i bëjë ata që ndonjëherë ujin e “shenjtë” dhe bëjnë shenjën e kryqit kur futen në një ndërtesë me larjen e krahut të djathtë. të jenë të përshtatshëm për ta takuar Perëndinë. Lutuni kishe, por ky veprim synohet vetëm si një kujtues i pagëzimit të tyre 8. Përdorini duart e lagura për ta fshirë kokën për këto gjëra për njerëzit që ju mund t’i njihni, lutuni dhe jo si një veprim aktual pastrimi. një herë, nga balli - prapa dhe sërish te balli. për Myslimanët në qytetin tuaj dhe kudo (Heb. 8:9-12). Në Islam është e pamundur të lutesh saktë pa pastrimin ritual 9. Përdorini gishtat e lagur për t’i fshirë një Lutuni për Myslimanët që do të luten në Teqen me anë të ujit, ose në mungesë të ujit, me anë të rërës. Udhëzimet herë pjesën e brendshme dhe të jashtme të Jama në Delhi, Indi (sipër). Në zonën urbane të Delhit Islamike për lutjen janë të mbushura me pasazhe të gjata lidhur me veshëve tuaj. / Nju Delhit ka ndoshta 1.5 milionë Myslimanë (11 si të përmbushen saktësisht proceset e pastrimit. Asnjëri nga hapat 10. Lajini këmbët tuaja deri te kyçet tri herë. %). Ndjekësit e Mesias janë më pak se 1 %. Lutuni që nuk mund të anashkalohet ose të kryhet në mënyrën jo të duhur, Nisni me të djathtën. besimtarët t’i shfrytëzojnë mundësitë për ta shpallur përndryshe lutja Islamike e humbet meritën dhe vlefshmërinë e saj. 11. Thahuni. Ungjillin. 22
  • 21 gusht, 2010 Dita 11 Paini në Basrah, Irak A l Basrahu, (i quajtur gjithashtu Basorah) është kryeqyteti i Provincës Basra në Irak me një popullsi të vlerësuar rreth 3.8 milionë banorë. Basra është një dhe avujt e naftës janë pjesë e jetës së përditshme të banorëve të Basrahut. Avujt dhe ujërat e njelmët të qytetit kanë ndihmuar port i rëndësishëm, ndonëse shumica e trafikut detar në ujëra të thella kryhet në portin e Um Kasr më pranë në numrat e mëdhenj të kancereve te fëmijët dhe në KËRKESAT PËR Lutje sëmundjet e tjera. Sistemet e kanalizimeve dhe mbledhja Gjirit Arabik (Persik). Qyteti ndohet pranë vendit e plehërave ka kohë që kanë qenë mbingarkuar nga Lutuni që Perëndia do të ngrerë zyrtarë dhe drejtues historik të Sumerit, i cili ishte një nga qytetërimet e rritja e popullsisë. Shumë njerëz jetojnë në rrethana të komuniteti, të cilët do të kërkojnë mirëqenien e popullit para të botës. Ai nuk është larg nga rrënojat e Urit të pakëndshme mes pirgjeve të plehërave, ujërave të zeza të tyre më shumë se sa begatinë e tyre dhe privilegjet Kaldeasve, ku u lind Abrahami. Qyteti filloi në vitin 636 që qelben erë dhe avujve të naftës. e veta. Pas Krishtit si një vendfushim për ushtrinë Myslimane Ndërkohë që qyteti është shumë i përfshirë në indu- që u vendos në atë zonë. Ai është qyteti i dytë në Irak Lutuni sidomos për drejtuesit që të kenë frymëzim, strinë e naftës, shumë prej banorëve të tij aktualisht për nga madhësia dhe nga popullsia, vjen pas Bagdadit. urtësi dhe guxim të ndërmarrin hapa urgjente të nuk përfitojnë direkt prej naftës. Në industrinë e naftës Në vitet 1970të, krahina përgjatë kanalit të lundru- janë punësuar relativisht pak persona. Qindra mijëra domosdoshme për të zgjidhur problemet e shumta eshëm Shat al-Arab pranë Basrah kishte afro 17-18 jetojnë në fshatrat përreth vendburimeve të naftës duke shëndetësore, mbledhjen e mbeturinave dhe problemet milionë pemë hurma arabie, që janë vlerësuar si një e e ditur se nuk lejohen atje, ose përndryshe nuk kanë me kanalizimet. Banorët në qytet po vuajnë tej mase. pesta e të gjitha pemëve të hurmave të arabisë në botë. mjaftueshëm para për t’i dhënë rryshfet dikujt për të Lutuni për ndryshime radikale në fushën e arsimit Megjithatë deri në vitin 2002, lufta, depërtimi i kripës, gjetur një punë (rryshfetet ndonjëherë shkojnë deri në dhe të punësimit. Disa shkolla janë të mbipopulluara dhe insektet e dëmshme i kishin tharë më shumë se 2,000 – 5,000 USD). dhe nuk kanë as ambiente të tilla të nevojshme bazë, si 14 milionë palma (9 milionë në Irak dhe 5 milionë psh. tualetet. Në Basrah 99.9 % e popullsisë janë Arabë etnikë në Iran). Shumë prej pemëve që kanë mbetur janë në nga dyzina të tëra fisesh. Rreth 20 % e popullsisë janë Shumë njerëz jetojnë në fatalizëm dhe nuk shohin të gjendje të keqe. Myslimanë Suni kurse shumica dërrmuese janë Shiitë. ardhme. Lutuni që shumë prej Myslimanëve të Basrahut Basrah pluskon mbi naftë. Vlerësohet se të paktën 90 Ka një numër shumë të vogël besimtarësh të Mesia dhe do ta takojnë Mesinë, dhënësin e shpresës, përmes % e qytetit është ndërtuar mbi vendburime nafte. Gazi Mandaenë gnostikë. televizionit, radios dhe dëshmisë personale. 23
  • “Nuk do të ketë të sosur rritja e perandorisë së tij dhe paqja mbi fronin e tij, për ta vendosur pa u tun- dur dhe për ta perforcuar me anë të mençurisë dhe të drejtësisë, tani dhe përjetë. Këtë ka për të bërë zelli u Norvegjia fq. 20 i Zotit të ushtrive.” (Isaia 9:6). u Britania fq. 47 Azia Qendrore u Toronto fq. 30 Evropa Kirgistani fq. 43 u Amerika e Veriut u Maroku fq. 33 u Kho fq. 41 u  p.11 u  fq.34 Siria Shi’a u Pashtun fq. 31 u Basrah fq.23 u  Raxhshahi fq. 42 Raxhastan fq. 14 u Bahrain fq.37 u u  Kunxhra fq. 38 Afrika Arabia Saudite fq.12 u u  fq.29 Dubai Azia u Jola fq. 39 Sudani fq. 15 u Lindja e Mesme Fulani fq. 13 u Amerika e Jugut Kombet më të populluar me Myslimanë u Populli Luos fq. 28 Indonezia 207 milionë Budistë: 376 milionë Fe tradicionale kineze: 400 milionë Pakistani 160 milionë Animistë . Fe fisnore Afrikane / të tjera: 450 milionë India 145 milionë Hindu: 900 milionë Bangladeshi 132 milionë Ateistë / jofetarë: 1.1 miliardë Myslimanë të të gjitha llojeve: 1.45 – 1.5 miliardë Egjipt 70 milionë Kristianë të të gjitha denominacioneve në mbarë botën: 1.6 – 2 miliardë Totali 714 milionë 24
  • Korea fq.44 u Azia Lindore K a ndoshta rreth 1.5 miliardë Myslimanë nëpër botë. Të gjitha shifrat e dhëna më poshtë janë të përafërta. Është shumë e vështirë të gjenden të dhëna të sakta për disa vende. Popullsia Myslimane e vlerësuar në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë ndryshon gjerësisht. Ne bëmë përpjekje u Sabah and Sarauak fq.46 të rëndësishme për të pasur shifra të mira për vendet Evropiane për këtë botim të “30 Ditëve”. Ka mundësi që do të ketë gabime, pavarësisht përpjekjeve tona më të mira. Azia Juglindore Afrika 400 milionë Lindja e Mesme 250 milionë Popullsia Myslimane në mbarë botën Azia 800 milionë Evropa (përfshirë Rusinë) 38 milionë Amerika 5 milionë Totali 1.5 milionë 25
  • 22 gusht, 2010 Dita 12 Teoritë e Komploteve në Botën Arabe K ur lexon Biblën është e dukshme se shumë prej problemeve të botës shkaktohen prej forcave të padukshme të cilat janë të fshehura prej syve tanë. Ndërkohë që dikush mund të jetë kritik ndaj Arabëve lidhur me teoritë e komploteve si ato të cituara më sipër, është e vërtetë se çdo komb Arab në Lindjen e Mesme shme të rrethanave ndonjëherë të vështira të jetës, me marrëdhëniet e stresuara familjare dhe zhgënjimet nga Ashtu siç shkruan apostulli Gjon: “Ne dimë ... se gjithë ka qenë sunduar nga fuqitë koloniale Perëndimore qeveria, puna dhe fqinjët, shumë njerëz nisin të dëshi- bota dergjet në ligësi” (1 Gjon 5:19). Forcat e fshehta dhe Turke gjatë 175 viteve të fundit. Shpesh ka pasur rojnë me zjarr një jetë më të mirë. Duke qenë të vetëdi- janë duke vepruar! marrëveshje sekrete mes vendeve, të cilat kanë çuar jshëm për mashtrimet në qarqet e tyre, ndonjëherë ata Nëse dikush lexon gazetat e Lindjes së Mesme, sheh në ndarje dhe pushtim territori. Ndonjëherë, ashtu siç reagojnë duke i fajësuar të tjerët për vështirësitë e tyre. televizionin Arab ose thjesht bisedon me njerëzit, në ka ndodhur në shumë vende gjetkë, drejtuesit arabë Ashtu si të gjithë popujt përreth botës, Myslimanët Arabë mënyrë të qartë e të shpejtë dëgjon gjëra të tilla si: “11 kanë bashkëpunuar me pushtuesit për t’u pasuruar. kanë nevojë për atë që i çliron nga mashtruesi më i shtatori u organizua nga Amerikanët dhe Izraelitët. Ara- Kjo u ka dhënë shkas shumë Arabëve që të jenë dyshues madh (Gjoni 14:6 dhe 10:10-11). bët nuk kishin të bënin aspak me këtë.” Gazetari Sirian, ndaj fuqive Perëndimore, drejtuesve të vendeve të tyre Hasan Hamada, ka thënë se në janar 2010, tërmeti që ra në Haiti ishte në mënyrë të dukshme diçka që Ameri- dhe ndaj Izraelit. Është e vërtetë se ka ndodhur në të shkuarën dhe ende ndodh një shfrytëzim i planifikuar KËRKESAT PËR Lutje kanët e shkaktuan me anë të teknologjisë së tyre, me e me mashtrim. Kjo e bën të lehtë të besohet në teoritë Lutuni për shërim të plotë atje ku njerëzit kanë qëllim që ta merrnin nën zotërim atë kombin që banon e komploteve. përjetuar padrejtësi dhe shfrytëzim (Isaia 61:1-3). në atë ishull të varfër. Për fat të mirë, ai nuk u mor seri- Megjithatë, komplotimi nuk është vetëm në nivelin e Lutuni që komunitetet e shumta e gjithnjë në rritje ozisht nga shumica e njerëzve! Disa persona nga Lindja politikës ose të punëve të jashtme në Lindjen e Mesme. të besimtarëve në botën Arabe të bëhen streha prehjeje, e Mesme gjithashtu janë shtangur nga një dokument Nëpër shtëpi gratë komplotojnë me anë të hajmalive dashurie, të vërtete dhe ndershmërie në botën mash- për komplotet për dominimin e botës nga ana e Juden- dhe ilaçeve për t’i manipuluar burrat e tyre. Burrat i truese të manipulimit dhe të errësirës. jve, të quajtur “Protokollet e Pleqve të Sionit” i cili doli kërcënojnë se do të marrin grua të dytë, me qëllim që të Lutuni që do të shkatërrohen ndjeshëm gënjeshtrat e për herë të parë në publik në vitin 1903. Shumë njerëz arrijnë ato që duan. Një fëmijë komploton kundër fëmi- shumta e të ekzagjeruara dhe gjysmë të vërtetat që janë kanë treguar se protokollet nuk janë të vërtetë, megjit- jëve të tjerë për të pasur vëmendjen e prindërve. Zyrtarët bërë realitet për shumë Myslimanë Arabë (Gjoni 8:31-32; hatë shumë njerëz besojnë se ato aktualisht bazohen komplotojnë me median e manipuluar të lajmeve. Për 2 Kor. 10:4-5). në realitet. Disa gazetarë dhe komentatorë Arabë kanë shumë Arabë kjo është pjesë e realitetit të përditshëm. qenë aktivë në vitet e fundit duke u përpjekur t’u çjerrin Në të vërtetë, përvoja të tilla janë të panjohura në ra- Lutuni që shumë veta do ta vendosin shpresën e tyre maskën disave prej teorive të ekzagjeruara më shumë. jonet e tjera të botës! Kur përzihen me irritimet e përdit- në Mesinë e Perëndisë për të pasur drejtësi përfundimtare në botë (Isaia 9:5-6, 11:10, 42:1). 26
  • 23 gusht, 2010 Dita 13 Kadijah bint Khuailid E konsideruar nga profeti Muhamed se ishte njëra nga katër gratë e përsosura, Kasijah bint Khuailid (vajza e Khuailidit), ishte gruaja e parë e Muhamedit. E rekomandoi një kushëri të largët me emrin Muhamed. Ai ishte një i ri 25 vjeçar dhe pa përvojë, por Kadijah zgjodhi që t’ia jepte atij mundësinë. Ai e mori karvanin njohur gjerësisht se ishte një grua shumë e virtytshme, e saj dhe nxori më shumë fitime nga sa priste ajo. ajo e mori titullin “Al-Tahira” (E pastra) për shkak të Kadijahs i bëri shumë përshtypje suksesi i tij dhe vendosi mirësisë dhe bujarisë së saj. Gjatë gjithë jetës së saj, ajo të niste një propozim martese. Një karvan pranë Akabasë, përgjatë Detit të Kuq asnjëherë nuk besoi në idhujt dhe nuk i adhuroi ata. Ajo Kur Muhamedi ishte i martuar me Kadijahn, ai gjithashtu njihej si person që i përdorte burimet e saj nuk mori asnjë grua tjetër për shkak të dashurisë që materiale për t’i ndihmuar familjarët në nevojë, si dhe ata që ishin më pak fatlumë se ajo vetë. Burimet e saj kishte për të. Ajo gjithashtu i ishte përkushtuar njëlloj Prayer REQUESTS vetëm atij. Kur i mori zbulesat e para, ajo luajti një rol ishin vërtet të mëdha; në fakt ato i dhanë asaj një titull Përreth botës, fjalë për fjalë qindra mijëra, ndoshta të rëndësishëm për ta bindur se ai po bëhej një profet. tjetër “Ameerat – Kuraish” (Princesha e fisit Kuraish). mbi një milionë gra Myslimane, e kanë emrin Ajo madje e përdori pasurinë e saj për ta ndihmuar në Sipas disa traditave Islamike, kur të gjithë karvanët e Kadijah. Shumë prej tyre dinë shumë pak për gruan përhapjen e Islamit, deri në pikën që po përndiqej për Kuriashit mblidheshin për të nisur udhëtimet e gjata për e Muhamedit, apo për shembullin e saj pozitiv në mbështetjen që i bënte burrit të saj. Viti i vdekjes së saj la në Siri në dimër, ose në Jemen në verë, karvani i Kadijahs shumë aspekte të jetës. kaq shumë gjurmë te Muhamedi, saqë ai është quajtur ishte i barabartë në numër me të gjithë karvanët e tjerë Viti i Pikëllimit. Lutuni për ato gra që kanë emrin Kadijah, që të marrë së bashku. Kadijah ishte nëna e Fatimas (që lindi në vitin 605), e ato do ta zbulojnë Mesian përmes miqve, radios, Në fakt, përmes këtyre karvaneve tregtare, Kadijah cila ishte nëna e Hysenit dhe Hasanit përmes Aliut. Datat letërsisë, televizionit dhe mediave të tjera. e takoi Muhamedin. Ngaqë kishte qenë e martuar dy e lindjes dhe të vdekjes së Kadijahs nuk janë të qarta, por Lutuni për ata njerëz mes të njohurve tuaj, ose herë më përpara, ajo ishte mjaft e vendosur për të mos u ka shumë mundësi që ajo lindi në vitin 555 Pas Krishtit që jetojnë në zonën tuaj, që ata të mund të zbulojnë martuar përsëri. Ajo nuk besonte se mund të takonte një dhe se ndoshta vdiq në vitin 619 Pas Krishtit. Nga disa dhe të zbatojnë në jetën e tyre cilësitë e një gruaje të njeri që të ishte i denjë për të. Kur po kërkonte një person persona besohet se vdekja e saj ishte një ndër arsyet që e virtytshme të përshkruar te Fjalët e Urta 31 dhe të që ta dërgonte me karvanet e saj, një njeri i familjes i nxiti Muhamedin të shkonte në Medinë. vijnë në njohjen e pastërtisë që vjen nga Mesia. 27
  • 24 gusht , 2010 Dita 14 Populli luos O mari u rrit në pjesën Perëndimore të Kenias, pranë Liqenit Viktoria. Familja e tij i përkiste popullit Luos dhe ata jetonin në një minoritet të vogël Mysliman mes shumë Kristianëve në fshatin e tyre. Gjatë viteve të shkollës, Omari ndodhej mes dy feve. Nga njëra anë, babai i tij nuk e lejonte që të hante me djemtë e Krishterë, ngaqë kishte frikë prej ndotjes ceremoniale, dhe përveç kësaj – “këta nuk janë miqtë e duhur me të cilët të luajë Omari.” Nga ana tjetër, Omarit i pëlqenin Kristianët dhe Myslimanë që mbështeteshin nga biznesmenët vendas dhe u largua nga studentët Kristianë. KËRKESAT PËR Lutje ai ishte i lumtur të hante me miqtë e tij kur nuk kishte Myslimanët në Kenia dhe Afrikën Lindore në përgjithësi, jo ushqim në shtëpi. vetëm që nuk vijnë nga grupe etnike në të cilat Myslimanët janë Shumë Myslimanë kanë pasur Në total Kenia ka afro 39 milionë banorë. Luos shumica, por ata gjenden si minoritete në shumë fise. Pothuajse përvoja pozitive me besimtarët janë grupi më i madh etnik me afro 5 milionë banorë nuk ka aspak informacion në dispozicion për Myslimanët mes Luos, në fëmijërinë e tyre. Lutuni që ata (më i madhi janë grupi Kikujus me afro 7.5 milionë). Kuhyas, Kikuyus, Kalenjin ose Kambas në Kenia – grupe etnike t’i kujtojnë këto përvoja dhe ta Tradicionalisht ata jetojnë në një zonë pranë Liqenit të cilët kanë një shumicë Kristianësh. Megjithatë, vlerësohet se të konsiderojnë seriozisht mundësinë e Viktoria, por ashtu si grupet e tjera, ata gjenden të paktën një e treta e afërsisht tre milionë Myslimanëve në Kenia e takimit të Mesias për veten e tyre. shpërndarë kudo nëpër vend, sidomos në qendrat urbane. kanë një prejardhje të tillë. Ata rriten me një përzierje interesante mes familiaritetit të hapur dhe mohimit të ashpër ndaj Ungjillit dhe Lutuni që besimtarët të gjejnë Ngaqë nuk kishte arsimim fetar për studentët Mysli- besimtarëve. frymëzim për ta jetuar besimin e tyre manë në shkollën e tij, Omari mori pjesë në klasat dhe për ta shpallur Lajmin e Mirë në një e arsimit fetar Kristian – dhe atij i pëlqenin këto. Përvoja shokuese e të parit të të vëllait të vdiste si rezultat i një mënyrë të tillë që Myslimanët të mund Ndonjëherë ai shkonte në shërbesat kishtare me të mallkimi nga kulti, dhe duke e ndier se edhe ai gjithashtu ishte në të tërhiqen te Mesia. afërmit e tij (nëna e tij vinte nga një familje Kristiane). rrezik serioz, ishte katalizatori që e bëri Omarin të besonte te Mesia. Megjithatë, kur Omari shkoi në shkollën e mesme në Përvojat pozitive me besimtarët në fëmijërinë dhe në rininë e tij e Lutuni për bashkësitë e besimtarëve një shkollë tipike Keniane me konvikt, simpatia e tij inkurajuan atë ta ndërmerrte këtë hap. Sot Omari është aktiv në një në Afrikën Lindore, që ata nuk do t’i për besimin Kristian shumë shpejt ia la vendin një grup besimtarësh dhe kërkon ta shpallë Mesian te Myslimanët me shohin shtrembër Myslimanët përreth qëndrimi armiqësor. Ai mori pjesë në grupet e studentëve anë të këngëve. tyre, por do t’i takojnë ata me dashuri. 28
  • 25 gusht, 2010 Dita 15 Bashkëbisedim në Dubai K ohët e fundit një besimtar shkoi me taksi në aeroport në Dubai. Pas pak minutash ai e pyeti shoferin e taksisë se nga cili vend ishte. Taksisti iu ai është bërë një qytet i klasit botëror me kulla vezullitëse dhe vila të rrethuara me mure. Qendrat tregtare në Dubai kanë edhe pista skish, akuarium përgjigj “Pakistani” dhe pastaj vazhdoi, “Pakistani dhe kopsht zoologjik nënujor, së bashku me dyqanet është me të vërtetë një vend i keq, qeveria është e e tjera luksoze. Por për fat të keq, qyteti nuk është bërë korruptuar, njerëzit janë të korruptuar, dhe ekonomia vetëm me bukuri të jashtme. Rreth 85 % e banorëve është keq. Kjo është arsyeja përse jam këtu në Dubai.” të tij nuk janë nga Emiratet. Shumica e punëtorëve Ai vazhdoi, “Kam katër fëmijë: tre djem dhe një vajzë. të huaj vijnë nga India, Pakistani, Bangladeshi Vajza lindi nëntë muaj pas vizitës sime të fundit në dhe disa vende Arabe. Shumë jetojnë në shtëpi nën shtëpi, pothuajse një vit përpara. Këtu unë punoj standardet ose të mbipopulluara dhe punojnë tej praktikisht çdo natë, duke ngarë makinën për 12 orë, mase shumë orë në ditë. Myslimanët, përfshirë edhe sa për të mbijetuar dhe për t’i dërguar para familjes sime.” ata që janë vendas nga Emiratet, përbëjnë mbi 50 % të popullsisë prej 1.6 milionë banorë (Në të gjithë KËRKESAT PËR Lutje Ndërsa biseda vazhdonte, ai tha se ishte nga Emiratet e Bashkuara Arabe – popullsia 5 milionë – Shumë nga punëtorët e huaj që e konsiderojnë veten Kristianë, Peshauari, në kufirin Afgan që është një pikë vërtet e shifrat janë: Myslimanë 65 %, Hindu 17 %, Kristianë në fakt janë pak a shumë vetëm besimtarë me emër. Disa janë nxehtë për militantët dhe Islamistët e dhunshëm. Ai e 9 %, Budistë 4 % dhe të tjerë ose të panjohur janë 5 besimtarë të vërtetë dhe të përkushtuar në Mesian. përshkruante vetveten si një Pashtun, një nga popujt %.) Ndërkohë që shumica dërrmuese e punëtorëve të Lutuni që këta besimtarë të mund t’u japin shembull më të mëdhenj fisnorë të Azisë Jugore. Ai i kishte huaj janë burra, kanë ardhur edhe gra nga vende të Myslimanëve dhe jo-Myslimanëve lidhur me çfarë do të thotë zhvilluar aftësitë e tij për të folur kuptueshëm Anglisht, ndryshme të cilat shumica punojnë në pastrimin e të ecësh në rrugët e Perëndisë (Mat. 4:16, Gjoni 8:12). Arabisht dhe Hindi, përveç gjuhës Urdu. Një nga shtëpive dhe sektorin e shërbimeve, ndërkohë që disa janë të punësuara në jetën e natës së Dubait, siç tregoi Lutuni që njohuria për Perëndinë do të mund të mbërrijë komentet e tij të fundit ishte goditës. “Duke punuar te banorët e Emirateve, te Arabët e tjerë, te Pakistanezët natën, unë shoh shumë gjëra, që do preferoja të mos i ai shoferi Pakistanez. Qyteti ka patjetër anën e tij të errët. Sasitë e mëdha të parave në tregjet financiare dhe te banorët e Bangladeshit. Shoqëria e Emirateve është shihja. Ka shumë prostituta këtu. Tepër shumë Ruskis mjaft e mbyllur, sidomos ndaj të huajve. Kontakti aktual mes (Ruse), tepër shumë gjëra ilegale natën.” dhe të pronave në Dubai tërheqin të gjitha llojet e veprimtarive të ligjshme dhe të paligjshme (1 Tim. Emiratezëve dhe jo-Emiratezëve është mjaft i kufizuar. Lutuni Dubai është një qytet – shtet i vogël në Emiratet për hapje, që të gjithë këta njerëz të kenë mundësi ta zbulojnë 6:10). e Bashkuara Arabe. Në vitet e fundit, megjithatë, Mesian. 29
  • 26 gusht, 2010 Dita 16 Myslimanët në Toronto S humica e botës Myslimane, nga Azia e deri në shkretëtirat e Marokut, është zonë e nxehtë dhe e mbipopulluar. Megjithatë, sot shumë Myslimanë janë duke hedhur rrënjë në në një botë tjetër vetëm pas disa muajsh adaptimi, dimrat janë të gjatë dhe punësimi përbën një sfidë vigane. Shumë nga Pakistani, Bangladeshi dhe India janë profesionistë të vende të tjera më të ftohta. Toronto e madhe, ndoshta qyteti huaj të trainuar. Ata nga Afganistani ose Somalia zakonisht më multikulturor në botë, strehon ndoshta më shumë se kërkojnë strehim për shkak të konflikeve të gjata të gjakut. 300,000 Myslimanë nga shumë kombe (statistikat variojnë). Shumë persona kanë boshllëqe të mëdha në arsimim, për Shpejtësia e imigrimit në Kanada po rritet 4 herë më shkak të viteve të humbura, ndërsa ata kërkonin që fjalë për shpejt, se sa shpejtësia e lindjeve dhe mbi gjysma e të gjithë emigrantëve zbarkojnë në Toronto. Tre nga zonat fjalë të shpëtonin jetën e tyre. Për të gjithë, mundësitë janë të pakta dhe pengesat për të punuar dhe për të siguruar jetesën KËRKESAT PËR Lutje më të populluara të qytetit që kanë shumë apartamente janë të shumta. Zhgënjimet stresuese të edukimit të një Lutuni që përmes ndarjes së jetës së të larta, Thorncliffe Park, Crescent Town dhe Dixon Park, familjeje të madhe në një vend të ri janë të thella. (Për më tepër informacion shihni www.torontomuslims.com) tyre dhe të Fjalës së Perëndisë, Mesia do janë të mbushura me Myslimanë. I përbërë me njerëz të nderohet prej besimtarëve që janë duke nga Afganistani, Pakistani, Bagladeshi dhe Somalia, çdo Kur vendosin për të ardhur në Kanada, pak, nëse ka kërkuar ta shpallin Lajmin e Mirë mes kilometër katror i këtyre lagjeve ka afro 20 mijë njerëz “të ndonjë, nga Myslimanët e Torontos do të kenë qenë duke Myslimanëve të Torontos. ngjeshur” me njëri-tjetrin. Shkollat vendase përpiqen shumë menduar për mundësitë në rritje për të takuar ose ndjekur për të gjetur vend për fëmijët e të sapoardhurve. Një shkollë Jezus Krishtin. Në vitet e fundit, disa besimtarë kanë qenë në Lutuni që Myslimanët e Kanadasë publike tani ka mbi 1900 nxënës nga Kopshti deri në klasën e gjendje t’u shpallin miqve të tyre shpresën që ata kanë në do të gjejnë punë, paqe dhe një ndjenjë 5-të. Janë dhënë fondet për një shkollë të dytë të pashembullt, Mesian. Në shumë raste, Myslimanët janë ftuar për herë të përkatësie në vendin e tyre të ri. e cila do t’i dedikohet tërësisht 30 klasave për kopësht! Në parë të hyjnë në një shtëpi Kristiane. Gjatë vizitave të tyre, Lutuni që Myslimanët e Torontos që regjistrimin e vitit 2006 grupet më të mëdhenj demografike stereotipet dhe perceptimet e tyre ose janë ngurtësuar, ose janë duke zbuluar Mesinë e gjallë do të ishin fëmijët me moshën 0 – 4 vjeç. janë shkrirë. Ndërsa Myslimanët nisin ta shohin Jezusin, disa bëhen një burim jete dhe frymëzimi për Këto lagje janë formuar prej shtëpive me qera të ulët, me largohen tutje, të tjerët tërhiqen fort drejt Tij! Që Myslimanët bashkëkombasit e tyre në Kanada dhe në lidhje të forta familjare, me dyqane “hallall” dhe me shpresën dhe Kristianët të jetojnë bashkë me njëri-tjetrin, ka një atdheun e tyre. për një të ardhme më të begatë. Për shumë familje, presionet potencial vigan për respekt, vlerësim, pajtim dhe dashuri të janë të forta. Fushatat shokuese të reklamave e vrasin përbashkët, që mund të rrjedhin mes këtyre dy komuniteteve. ndjenjën e tyre të hijeshisë, fëmijët e tyre duket sikur jetojnë 30
  • 27 gusht, 2010 Dita 17 Shërbesa e të Premtes Fokusi i Lutjes së të Premtes Ç do të Premte, menjëherë pas mesditës, disa qindra milionë Myslimanë drejtohen për në xhamitë e tyre kudo nëpër botë. Në disa vende, pothuajse të tërë meshkujt shkojnë në xhami dhe dëgjojnë një shërbesë që jepet prej drejtuesit fetar. Shpesh shërbesa jepet nga drejtuesi i lutjes (imami), por nuk ndodh gjithnjë kështu. Shërbesat mbahen në lidhje me lloje të ndryshme temash. Në mënyrë tipike, shërbesa përqendrohet mbi udhëzimet morale dhe shpirtërore për jetën e përditshme duke përdorur referenca nga Kur’ani, nga traditat lidhur me Muhamedin dhe mbi shembujt nga historia Islamike. Në disa vende, predikuesit Myslimanë i përdorin shërbesat e tyre për të folur lidhur me si të mos lejohet televizioni dhe interneti të sundojë në jetët e fëmijëve. Ndonjëherë bëhen referenca për Në shumë xhami të mëdha, shërbesa jepet nga maja e “minbarit”* . Nga ky vend i ngjarjet ndërkombëtare, për Palestinezët dhe të tjerët. Qeveritë shpesh u japin udhëzime ngritur predikuesi zakonisht e sheh të tërë asamblenë. Ky është një minbar i zbukuruar drejtuesve fetarë me qëllim që të shmangin përdorimin e foltores për qëllime radikale. shumë në Damask, në Siri. Sot, në qytetet e mëdhenj të Peshauarit dhe Kuetës, në Pakistan, si dhe në qindra *Minbar është një foltore nga e cila flet imami në xhami. Ndodhet në krye të shkallëve. fshatra dhe qyteza mes këtyre qyteteve, mijëra burra analfabetë Pashtun do të dëgjojnë shërbesat. Kushërinjtë e tyre Pashtun do të dëgjojnë mesazhe të ngjashme në Afganistan. Shumë prej tyre janë barinj dhe bujq. Ka të ngjarë që shumë prej tyre do t’u përgjigjeshin KËRKESAT PËR Lutje pozitivisht shëmbëlltyrave të Jezusit po t’i dëgjonin ato. Për fat të keq, shumë prej tyre Lutuni për drejtuesit e xhamive që japin shërbesat sot. U rrënjostë zelli i tyre për gjithashtu marrin pjesë në tregtinë e drogës për të fituar aq para sa për të jetuar. Perëndinë në njohurinë e vërtetë për Perëndinë (Rom. 10:1-4). E zbuloftë Perëndia Të 25 milionë Pashtunët kanë parë për dekada të tëra luftë, tregtinë e drogës Vetveten në jetët e predikuesve Islamikë (Lutuni për burrat që japin shërbesa në dhe fondamentalizmin Islamik. Ata janë në rërat thithëse të së ligës. Gratë Pashtun zonën tuaj, gjithashtu). përgjithësisht punojnë shumë duke bërë punët e përditshme, ato përgatitin besnikërisht vaktet dhe kujdesen për fëmijët e tyre. Ato ia nënshtrojnë veten burrave të tyre dhe Lutuni për popullin Pashtun. Ky popull jeton në errësirë të madhe dhe në mbulohen me ferexhe kur dalin përjashta. Duke e ditur se kanë nevojë për shumë dhimbje. Lutuni për ndërhyrje hyjnore, në mënyrë që shpëtimi i vërtetë të mund të aspekte praktike të jetës, ato e përfshijnë veten në shumë praktika kulti duke shpresuar të vijë në komunitetet Pashtun. U transformofshin prej Mesisë fshatrat malore ku ka mbijetojnë brenda një bote me të panjohura. Ato kërkojnë zgjidhje por errësira iu ngjitet kërkuar strehë Al Kaeda. Jezusi është Shpëtimtari i vërtetë. Ai sjell paqe të vërtetë fort pas. Ka shumë pak besimtarë në vendin e Pashtunit në Pakistan dhe në Afganistan. (Isaia 9:5-6). 31
  • T’i kuptojmë Myslimanët Perceptime të realitetit Udhëtimet e Lutjes Perceptim i realitetit G jatë vitit tjetër një mënyrë shumë prak- tike për ta sjellë prezencën e Perëndisë Bëni pak kërkime për qytetin ose kombin që ju do të vizitoni në mënyrë që të luteni duke Islami për një Mysliman te Myslimanët përreth botës është të merret qenë të informuar. Bëni kërkime për grupet e një skuadër e vogël lutjeje (5-8 njerëz janë njerëzve të paarritur në atë komb dhe shihni normalisht një numër i mirë) në njërën nga nëse mund të udhëtoni deri në zonën ku Jeta personale zonat ose vendet ku janë Myslimanët dhe të jetojnë ata dhe të luteni për shpëtimin e tyre. lutemi për to. Ideja nuk është për skuadrat që Përsëri sa për ta theksuar pikën më sipër: do të bëjnë aktivitete bamirësie ose do të ungji- një udhëtim lutjeje nuk është për ungjillizim llizojnë. Koncepti është që disa skuadra vetëm apo për veprimtari bamirësie. Lutja është e Perceptimi i realitetit për do të luten, pa bërë asnjë gjë tjetër. Qëllimi i vlefshme. Lutja “direkt në vend” mund të japë një Perëndimor tipik dhe Të gjitha gjërat për disa kultura të tjera tyre i vetëm do të jetë lutja. Në disa vende për- pjekjet për ungjillizim ndalohen përnjëherësh shumë ide dhe të hapë dyer për Perëndinë që Ai të vendosë autoritetin e Tij në mënyra që ne Besimi fetar nga policia gjithsesi. Përveç kësaj, shumë prej nuk mund t’i kuptojmë. nesh kur shkojmë nëpër aktivitete ungjilli- Burime të tjera: Faqet e mëposhtme në zuese afatshkurtra nuk njohim mjaftueshëm internet do t’ju japin më shumë informacion zakonet vendase, gjuhën dhe kulturën që të mbi grupet e popujve të paarritur me ungjillin: jemi efikasë. Perceptimi i realitetit www.30-days.net ; www.joshuaproject.net ; Mesia për një besimtar Në këto udhëtime “vetëm për lutje”, njerëzit www.win1040.com. Ju do të gjeni informacion mund të bëjnë disa “ecje lutjeje” në pjesë të mbi udhëtimet e lutjes dhe ecjet e lutjes në ndryshme të qytetit dhe të kalojnë disa ditë në këtë faqe: www.waymakers.org. Ju gjithashtu Jeta personale lutje dhe madje edhe në agjërim. Pjesëmarrësit mund të lidheni me Projekti Maqedonia, nëse duhet të ecin përreth dhe të luten në një doni më shumë informacion për udhëtimet e Kjo diagramë erdhi te “30 Ditët” nga një Arab mënyrë që nuk i ofendon të tjerët. Lutuni që lutjes në: www.macedonia.org.za Palestinez i cili tani i beson Mesias. Perëndia do t’ia zbulojë Vetveten njerëzve. 32
  • 28 gusht, 2010 Dita 18 Maroku M aroku është e vetmja mbretëri në Afrikën e Veriut. Muhamedi i VI-të, i cili u bë mbret në vitin 1999, është autoriteti më i lartë politik, ushtarak Një burrë tjetër punon orë të gjata pune dhe merr pagesë të ulët. Ai dhe shumë nga shokët e tij punëtorë presin për javë të tëra për rrogat e premtuara. Ata dhe fetar. Ai quhet: “Komandanti i Besnikëve”. Në lipset të marrin para hua për të mbështetur familjet mënyrë të vazhdueshme, ai përpiqet ta përmirësojë situatën shoqërore dhe ekonomike të popullsisë. Ai e tyre ose edhe të marrin para hua për shpenzime të veçanta si fillimi i vitit shkollor, për të plotësuar KËRKESAT PËR Lutje e nxit bashkëveprimin dhe bashkëpunimin mes të nevojat ushqimore shtesë gjatë muajit të Ramazanit Lutuni që mbreti të mund të vazhdojë ta drejtojë gjithë llojeve të njerëzve dhe organizatave, pa dallime dhe për festën e therrjes së qengjave gjatë Air El- vendin e tij në një rrugë të urtë dhe të perëndishme. Disa race apo feje, për sa kohë që ato punojnë për të mirën Kabir. Ata duhet ta pranojnë trajtimin e padrejtë, për autoritete i kanë përndjekur besimtarët Marokenë, shumë e komunitetit në përgjithësi. shkak se punëdhënësi i tyre mund t’i përzerë nga kanë qenë të kërcënuar dhe disa janë burgosur. Shumë më Pavarësisht nga përpjekjet e saj, një pjesë e madhe puna kur të dojë. tepër Marokenë kanë nevojë ta zbulojnë faljen dhe jetën e e popullsisë është shumë e varfër, ngaqë shpesh Një person tjetër shumë i aftë i gjen lehtë njerëzit re që gjendet te Mesia. të pasurit dhe të pushtetshmit punojnë vetëm për që do ta punësojnë atë. Megjithatë, punëdhënësit me Autoritetet dhe punëdhënësit duhet ta marrin në përfitimet e tyre dhe nuk i marrin në konsideratë të vila dhe makina të mëdha i thonë shpesh se ata nuk konsideratë urtësinë e Perëndisë kur të sillen me punëtorët: drejtat dhe nevojat e bashkëpatriotëve të tyre. Ja ku i kanë paratë për ta paguar, dhe ai duhet të shkojë e “Do t’i japësh pagën e tij po atë ditë, para se të perëndojë ka disa shembuj: të kthehet disa herë në shtëpitë e tyre, përpara se ta dielli, sepse ai është i varfër dhe kjo është dëshira e tij, Një grua jeton në një barakë në qytet me familjen marrë rrogën e vet. kështu ai nuk do të bërtasë kundër teje përpara Zotit dhe ti e saj. Për fat të keq, ajo është e vetmja e aftë për të Një shqetësim shtesë për njerëzit pa punë të rregullt nuk do të kesh mëkat.” (LiP. 24:15 dhe Kol. 4:1). Punëtorët punuar. Ajo pastron shtëpi, ndihmon me përgatitjet është se ata nuk kanë siguracione shëndetësore, duhet ta zbulojnë planin e Perëndisë për jetët e tyre dhe ta e festave dhe me pastrimin pasi festat mbarojnë, bën as pension, apo përfitime të tjera të asistencës për bëjnë punën me besnikëri dhe sa më mirë (Kol. 3:22-25). brumë për furrat e bukës, hekuros nëpër fabrika dhe të papunët. Disa shpresojnë për zgjidhje politike të bën punë të tjera të rastit. Shpesh ajo nuk ka punë për këtyre problemeve, por zgjidhjet përfundimtare ndaj shumë ditë. Njerëzit që e punësojnë, ndonjëherë nuk padrejtësisë janë në duart e Zotit. e paguajnë në darkë, por i thonë që të vijë një herë tjetër, duke i premtuar se do ta paguajnë më vonë. 33
  • 29 gusht, 2010 Dita 19 Pritja që kanë Shi’a për Kohët e Fundit M yslimanët Shi’a (Shiitë) janë një minoritet brenda komunitetit Mysliman, i cili përbën rreth 10-15 % të të gjithë Myslimanëve në të gjithë botën. Ata dhëndërr i tij, i cili ishte martuar me vajzën e Muha- medit, Fatimen shumë vjet më përpara. Aliu qe në gjendje ta mbante pozitën e tij deri sa ai u vra në vitin botë të padukshme nga e cila një udhëheqës i fshehtë shpirtëror – i quajtur Imami i Fshehtë (drejtuesi) ose Mehdiu (ai që udhëheq), më në fund do të kthehet. u ndanë nga rryma kryesore e bashkësisë Myslimane 661 Pas Krishtit. Shi’a besonin se sunduesit e duhur Flamujt kombëtarë të Irakut dhe të Iranit kanë shumë shpejt pas vdekjes së papritur të Muhamedit të komunitetit Mysliman nëpër botë ishin aktualisht shprehjen “Allahu Ekber” (Perëndia është i Madh). në vitin 632 Pas Krishtit, për shkak se mbanin një Aliu dhe njëmbëdhjetë pasardhësit e tij përmes nipit Ky udhëheqës pa mëkat, Mehdiu, do të themelojë një pozicion të ndryshëm lidhur me kush duhej ta pasonte të Muhamedit Hysenit, i cili vdiq si martir në Irak në perandori Islamike të paqes dhe drejtësisë në fund të Muhamedin si drejtues i Myslimanëve. Shumica, të cilët vitin 680. Shumica e Myslimanëve Shi’a besojnë se kohës. Sipas shumicës së Myslimanëve (duke i përfshirë u quajtën “Myslimanët Suni”, donin që pasuesi të ishte linja e pasardhësve të Hysenit vazhdoi deri te pasardhësi edhe ata Sunni), Mehdiu do të ndihmohet nga Jezusi i drejtuesi më i aftë ushtarak i cili ishte gjithashtu anëtar i tij Muhamedi Al Mahdi, i dymbëdhjeti “Imam i cili gjithashtu supozohet se do të kthehet në Tokë kur i fisit të Muhamedit, Kuraish. Minoriteti, që më vonë u udhëzuar drejt”, u zhduk në mënyrë misterioze në të shfaqet Mehdiu. Të dy, edhe Mehdiu, edhe Jezusi do quajtën “Myslimanët Shi’a” donin që pasuesi të ishte vitin 874 në moshën pesëvjeçare. Supozohet se ai u të kundërshtohen nga Masih ad Daxhal, një i lig, me një i afërm gjaku i Muhamedit. Megjithatë, në kohën shfaqej disa njerëzve deri në vitin 941 Pas Krishtit. një sy, një figurë e anti-Krishtit, i cili më në fund do e vdekjes së Muhamedit nuk kishte asnjë djalë ose Pas kësaj, shpresa e Myslimanëve Shi’a për të sunduar të vritet dhe e tërë bota do t’i nënshtrohet Islamit. Pak nip, i cili të mund të caktohej si pasues i Muhamedit, komunitetin Mysliman u transferua totalisht në një kohë pas fitores së Mehdiut, do të ketë një ringjallje të meqenëse djemtë e tij kishin përgjithshme të të vdekurve, të pasuar nga gjykimi i vdekur të gjithë që më përpara fundit. dhe dy nipërit e tij (Hasani dhe Hyseni) në atë kohë ishin veçse Myslimanët në përgjithësi kanë një besim të fortë dy fëmijë. në një jetë të ardhme, që konsiston në një parajsë për besimtarët dhe ndëshkim të përjetshëm për Tre Kalifët e parë (pasuesit) jobesimtarët, por idetë e tyre ndryshojnë shumë nga e Muhamedit ishin kalifë besimi Kristian. Myslimanët Shi’a përgjithësisht kanë Sunni, i katërti ishte Aliu, nip i pritje më konkrete dhe intensive për kohët e fundit që do Muhamedit dhe po ashtu edhe të vijnë krahasuar me Myslimanët Sunni. 34
  • KËRKESAT PËR Lutje Në Iran që të përfshiheshin në luftën politike. Ai u aftësua të Përgjithësisht Myslimanët Shi’a besojnë se Mehdiu vepronte kështu prej interpretimit të tij të ri të traditës Ka ndoshta 200,000 Mullahë Shi’a (drejtues fetarë) tani është duke jetuar, ndonëse i fshehur dhe se ai po Shi’a. Pritjet e një kombi nën Islamin dukej sikur ishin vetëm në Iran dhe mijëra të tjerë në Irak. Ata kanë e udhqheq komunitetin e besimtarëve Shi’a. Imami përmbushur në personin e Khomeinit. Presidenti aktual një rol të rëndësishëm në komunitetet e tyre dhe në i fshehur e transferon njohurinë e tij te burrat më i Iranit Mahmud Ahmadinexhad, është një ndjekës i shoqërinë si e tërë. Ata janë duke i mësuar njerëzit e të famshëm dhe më të arsimuar Shi’a sot, që ata t’i Khomeinit dhe ai duket se ka ide të krahasueshme. tyre ta vendosin mirëbesimin te Mehdiu i ardhshëm mësojnë anëtarët e zakonshëm të komunitetit. Përpara __________ dhe për ta praktikuar Islamizmin me zell. Lutuni që drejtuesit fetar Iranian Ajatollah Khomeini, komuniteti Fotot: këta drejtues të vijnë ta njohin Mesian e gjallë, Jezusin Shi’a mbante opinionin se mbi tokë nuk mund të E majta poshtë: Presidenti Iranian Mahmud Ahmadinexhad. (Vep. 6:7). vendosej udhëheqja e drejtë, përpara se të kthehej Majtas në mes: Xhamia e Xhamkaranit pranë Qomit në Iran. Mesia është shpresa përfundimtare për një botë me Mehdiu, ai që udhëzohet drejt. Vetë Khomeini pretendoi Besohet gjerësisht mes Myslimanëve Shi’a se Imami i Fshehtë paqe dhe drejtësi. Me të vërtetë Bibla na premton se se ishte përfaqësuesi i Imamit të fshehtë (Mehdiut) që (Mehdiu) do të shfaqet sërish në këtë vend dikur në të ardhmen për të themeluar Islamizmin kudo nëpër botë. një ditë toka do të mbushet me njohurinë e Zotit ashtu i kishte thënë atij ta vendoste këtë perandori të paqes si uji e mbulon detin (Isaia 11:9 dhe Habakuku 2:4). Do Sipër: “Xhamia e Artë” Samarra (Irak) e ndërtuar në qytetin dhe drejtësisë mbi tokë duke luftuar kundër armiqve të të jetë një qiell i ri dhe një tokë e re në të cilën banon ku u lind Muhamedi Mehdi (Imami i Fshehtë). Islamit. Myslimanët Shi’a motivoheshin ta përcaktonin Djathtas: Ajatollah Khomeini i cili ishte një figurë kryesore në drejtësia (2 Pj. 3:13). Lutuni që milionat e Iranianëve fatin e tyre të përjetshëm në vend që thjesht ta prisnin në Revolucionin Iranian në vitin 1979. dhe Irakenëve Shi’a ta zbulojnë Mesian e gjallë që mënyrë pasive kthimin e Imamit të fshehtë. Pritja për mbretëron, i cili është shpresa e vërtetë e botës. kthimin e Imamit, u zëvendësua nga veprimi, në formën *(Fotot janë marrë nga Shërbimi Informativ Rus dhe nga e revolucionit. Khomeini i inkurajoi hapur klerikët Shi’a Ushtria e SHBA). 35
  • 30 gusht, 2010 Dita 20 Aisha Gruaja e preferuar e Muhamedit Z akonisht e referuar si gruaja e preferuar e Muha- medit, Aisha bint Abu Bakr (vajza e Abu Bakr), u fejua zyrtarisht me Profetin në moshën 6 vjeçare. me statusin e Aishas. Aisha shprehte xhelozi ndaj grave të tjera të Muhamedit, sidomos për Khadijan, gruan e parë të Muhamedit, e cila vdiq përpara se KËRKESAT PËR Lutje Fejesa u nis përmes babait të Aishës, pasi ai dhe vajza Muhamedi dhe Aisha të fejoheshin. Myslimanët Sunni Ashtu siç jemi lutur për Khadijat që jetojnë kudo nëpër e tij u kthyen nga një periudhë e shkurtër kohe në e vlerësojnë shumë Aishan, dhe e konsiderojnë atë si botë në Ditën 13, ne mund të lutemi gjithashtu për Etiopi, ku kishin shkuar t’i shpëtonin përndjekjes që gruan e preferuar të Muhamedit dhe një nga gratë më Aishat që jetojnë, të cilat janë quajtur sipas gruas së kishin përjetuar prej idhujtarëve në Mekë. Muhamedi të shquara të kohës së saj. Nga ana tjetër Myslimanët preferuar të Muhamedit. Në të gjithë botën, ato mund të dhe Aisha ishin të fejuar për shumë vjet, përpara se Shi’a (Shiitë), e shohin atë nën një dritë më negative. shkojnë në disa qindra mijëra. martesa të konsumohej kur Aisha ishte në moshën 9 Kjo ka të bëjë kryesisht me rolin e saj gjatë luftës së Kërkojini Perëndisë të hapë dyer mundësish për Aishat vjeçare (Muhamedi ishte 52 vjet në atë kohë). Shumë parë civile Islamike në të cilën vdiqën Hyseni dhe që jetojnë për të dëgjuar traditat dhe përmbledhjet që Myslimanë ndihen të zënë ngushtë për këtë martesë babai i tij, Aliu. Dega e Islamit Shi’a ka rrënjë të kanë të bëjnë me jetën e Mesias dhe që të besojnë në të. me një vajzë kaq të vogël (shumë prej tyre as nuk rëndësishme në ngjarjet që kanë pasur të bëjnë me Lutuni për Aishat që ju mund të njihni ose për të cilat e dinë se kjo ka ndodhur). Disa madje edhe janë vdekjen e Hysenit dhe të Aliut. ju mund të keni dëgjuar. Kërkojini Perëndisë ta zbulojë larguar nga Islami kur e kanë zbuluar këtë fakt. Disa Aisha është një nga autoritetet më të shquara Vetveten tek ato, që ato të mund ta gjejnë jetën në burime thonë se pas martesës Aisha përsëri luante me Islamike të periudhës së hershme. Mendohet se ajo Mbretin e ringjallur. lodrat e saj dhe Muhamedi luante me të. Aisha ishte ka qenë burimi i shumë traditave të shenjta për e vetmja nuse e virgjër e Muhamedit. Vetë Aisha nuk Muhamedin (Haditi). Kur Muhamedit po i afrohej pati mundësi t’i jepte Muhamedit një trashëgimtar vdekja, ai i kaloi momentet e tij të fundit në shoqërinë Shënim: Nuk është ndihmëse ta akuzojmë Muhamedin se fizik dhe ajo mbeti pa fëmijë për tërë jetën e saj. (Emri ishte një pedofil (Ndonëse kjo martesë është shokuese). e Aishës 18 vjeçare dhe vdiq me kokën mbështetur në i saj do të thotë “Ajo që jeton” ose “e gjallë”. Emri i Pyetini miqtë tuaj Myslimanë se çfarë dinë për Aishën. prehrin e saj. Ajo nuk u martua për tërë jetën e saj Thuajuni: “Unë kam dëgjuar se Muhamedi u martua me saj gjithashtu është shkruar: A’ishah, Ayesha, A’isha). (Kur’an 33:53). Aisha vdiq në vitin 678 Pas Krishtit në Aishën kur ajo ishte shumë shumë e vogël, çfarë dini ju për Ka pikëpamje konfliktuese mes Myslimanëve lidhur moshën 65 vjeçare gjatë muajit të Ramazanit. këtë?” Lerini ta zbulojnë të vërtetën vetë. 36
  • August 31, 2010 Dita 21 Bahrain N dërsa rrinte ulur në kafenenë Starbuck, larg prej rrëmujës së qendrës tregtare përreth, Hans* po shqyrtonte zgjedhjen e vështirë që i duhej të bënte. A duhej me prejardhje Perse. Megjithatë, varësia tradicionale e vendit nga tregtia, plus nevoja për të jetuar afër së bashku, ka shpënë në qëndrime përgjithësisht tolerante mes të vazhdonte të ishte një biznesmen i suksesshëm këtu Bahrainezëve të sotëm. në vendin e tij në Bahrain, apo duhej të emigronte me Rreth 250,000 të huaj janë banorë në Bahrain – gruan e tij Maria* dhe djalin e tyre të vogël në një vend kryesisht profesionistë nga Evropa, Lindja e Largme dhe ku ata mund ta adhuronin Jezusin, Mesian, lirshëm dhe Afrika e Jugut; teknikë dhe punëtorë të kualifikuar nga pa shqetësime nga familja e tij? Pesë vjet më parë, pas një India dhe Filipinet; dhe shumë punëtorë dhe shërbëtorë kohe kur kërkonte përgjigje shpirtërore dhe kur lexonte nga Bangladeshi, Nepali, Indonezia, dhe kohët e fundit, Biblën, Hansi po e vizitonte qytetin e shenjtë të Mekës, dhe ai pa në ëndërr një person, Zotin Jezus, që i tregoi atij se edhe nga Kina. Për shkak të mungesës së ligjeve për mbrojtjen e punëtorëve të huaj, punëtorët e ndërtimit dhe KËRKESAT PËR Lutje ky qytet ishte vendi i gabuar ku po e kërkonte Atë! Shumë shërbëtorët nëpër shtëpi, shpesh vuajnë abuzime fizike, Besimtarët Bahrainezë si Hans* dhe Maria* kanë shpejt më pas, një besimtar ia shpjegoi Hansit mesazhin e ngacmime seksuale, konfiskim të pasaportave, mospagesa nevojë për inkurajim të përditshëm ndërsa e ndjekin ungjillit dhe ai vendosi që t’i besonte Mesias. Tani Hansi po ose shtyrje të pagesave dhe orë shumë të gjata pune. Zotin, përballë armiqësisë nga ana e familjes dhe e mendonte se si ta shpallte Mesian te të tjerët. komunitetit. Tani qeveria po tregon një nivel të lartë të tolerancës Disa besimtarë kanë qenë të pranishëm në mbretërinë ndaj besimtarëve të huaj ndërsa ata adhurojnë dhe e Bahrainezët ndonjëherë kanë mundësi për ta ishull të Bahrain, e cila ndodhet mes Arabisë Saudite dhe praktikojnë besimin e tyre. Megjithatë, ndjekësit e Krishtit dëgjuar Ungjillin përmes besimtarëve të huaj dhe Katarit, ka rreth 100 vjet. Mësimi dhe shërbesa e tyre e mund të jenë më të kufizuar në të ardhmen, ndërsa shfaqet për ta parë shembullin e tyre, por këto mundësi dashur me kalimin e kohës e ka bërë Ungjillin tërheqës për konkurrenca mes ministrave të qeverisë të frymëzuar nga duhet të shumëfishohen të paktën njëmijëfish! shumë Bahrainezë. Sauditët dhe parlamentarëve Shi’a për të treguar se cili Lutuni për mendje dhe zemra të hapura (Lluka 24:32 Gjysmë milioni i Bahrainezëve kanë ardhur nga një nga ata është më “Islamik”. dhe Vep. 16:14). përzierje e popujve indigjenë dhe kolonëve nga Gadishulli Punëtorët e huaj që janë të varfër kanë nevojë Arabik dhe Irani. Ekzistojnë tensione mes shumicës për mbështetje dhe drejtësi; dhe Bahrainezët kanë Islamike Shi’a që janë të varfër, dhe minoritetit Sunni që * Emrat janë ndryshuar për t’i mbrojtur identitetet e individëve. nevojë për kurajo për t’i vënë në dukje mëkatet dhe janë sunduesit politikë, dhe mes Arabëve dhe banorëve padrejtësitë e shoqërisë së tyre. 37
  • 1 shtator, 2010 Dita 22 Grupet e popujve Kunxhra Popullsia 822,140 India Turk Makhmi 530,187 469,871 Lutje për Popujt Sudhan 446,757 Rauther 682,072 S i pjesë e përpjekjeve tona për t’u lutur për popujt e botës më pak të arritur me Ungjillin, ne ju kërkojmë që të luteni për këta grupe popujsh në listën djathtas. Kjo listë i përmban Nga aq sa mund të dallohet, nuk njihet se ka besimtarë mes popullit Kunxhra. Ata nuk e kanë mohuar Ungjillin; ata thjesht nuk e kanë dëgjuar ndonjëherë atë. Për popullin Kunxhra Bhatiara Mahur 259,188 243,687 të 25 grupet e popujve Myslimanë Indianë me një popullsi mbi dihet shumë pak, kështu që lutja do të ishte kritike për ta sjellë Jashkun 235,511 100,000 banorë të cilët nuk kanë asnjë dëshmitar të njohur Lajmin e Mirë të Mesias tek ata. Bhatia 190,957 për Ungjillin, i cili të kërkojë të themelojë komunitete vendase Jhojha 175,779 besimtarësh. Këta popuj, jo vetëm që nuk e kanë dëgjuar (Ky informacion u dha nga Frontiers) Ungjillin, por ata nuk kanë asnjë lajmëtar aktiv që të kërkojë Nikari 147,684 ta çojë Ungjillin tek ata. Populli Kunxhra në paragrafin tjetër Balok 129,950 janë pak a shumë tipikë me shumë nga grupet e tjera. KËRKESAT PËR Lutje Molesalam Shaikh (Marathi) 128,738 2,429,481 Populli Kunxhra Lutuni që të merret më shumë informacion për popullin Shaikh (Maruadi) 1,541,534 Kunxhra dhe për popujt e tjerë në listën e grupeve të popujve. Shaikh (Gujarati) 1,057,975 Populli Kunxhra jeton në shtetin Indian të Biharit, i cili Kërkojini Perëndisë punëtorë të përkushtuar që të shkojnë është njëri nga shtetet me dallime shoqërore më të theksuara Shaikh (Maithili) 774,017 të jetojnë mes popullit Kunxhra dhe grupeve të tjera dhe të mes Myslimanëve Sunni. Nga ana fetare, sistemi i shtresave ndajnë dashurinë e Krishtit me ta. Shaikh (Magadi) 322,135 shoqërore i Sunnive është mjaft i ndryshëm nga sistemi Hindu Shaikh (Oriya) 235,524 Kërkojini Perëndisë që të ngrerë skuadra lutjeje për këta i këtyre shtresave. Sistemi Mysliman i shtresave shoqërore jo popuj. Shaikh (Meuari) 151,368 vetëm që e jep statusin shoqëror bazuar mbi lindjen, por ai përgjithësisht e kufizon një person ndaj punësimit tradicional Shaikh (Konkani) 116,051 apo rolit në shoqëri. Brenda këtij sistemi shoqëror, Kunxhra Me qëllim që mbi tokë të njihet rruga jote Pathan (Maruadi) 215,895 janë, në përgjithësi, me një status më të ulët dhe historikisht Dhe shpëtimi yt midis gjithë kombeve. Shaikh (Dhundari) 404,463 kanë qenë shitës të fruta - perimeve ose bujq. Gjithashtu ata Popujt do të të kremtojnë, o Perëndi, Shaikh (Nimadi) 110,046 janë shumica analfabetë. Janë një grup mjaft i madh dhe Të gjithë popujt do të të kremtojnë. (Ps. 67:2-3) Shaikh (Shekhuati) 222,665 preferojnë të martohen brenda popullit të tyre. Total 12,043,675 38
  • 2 shtator, 2010 Dita 23 Populli Jola i Afrikës Perëndimore N jë grup fëmijësh të vegjël u mblodhën bashkë, për të dëgjuar historinë e Noeut dhe të arkës. Ndoshta disa prej tyre kishin dëgjuar më përpara katoliçizmi dhe madje edhe tani disa familje Jola janë katolike nga tradita; megjithatë, gjatë shekullit të kaluar ka pasur një kalim të madh drejt Islamit, për për Profetin Nuh, por asnjë prej tyre nuk e dinte në shkak të ndikimeve nga veriu. Shumica e njerëzve detaje historinë. Prapa tyre disa prej nënave uleshin, – edhe Myslimanë, edhe Katolikë, mbajnë shkallë Lutje bisedonin, ose i përshëndesnin të tjerët që ecnin atje të ndryshme të bestytnive tradicionale animiste dhe pranë. Shumë shpejt historia përfundoi dhe fëmijët praktikave të tyre, përfshirë frikën nga magjia, frymërat KËRKESAT PËR vrapuan për të luajtur, kurse gratë rrinin prapa tyre. e liga dhe mallkimet. Deri më tani, mbi 90 % e banorëve “Na trego një histori tjetër!” tha njëra nga gratë, duke Jola deklarojnë se janë Myslimanë. Për kontrast, vetëm Lutuni që drita e Perëndisë do të shkëlqejë te fshatrat treguar dëshirën e saj për të dëgjuar më tepër. Shumica 2 % deklarojnë se janë besimtarë në Mesian kurse të dhe qytetet e banorëve Jola. Lutuni që ata do të kenë e popullit Jola nuk ka dëgjuar asnjë nga historitë për përkushtuarit janë shumë më të paktë në numër. ëndrra dhe vizione të Jezusit dhe do të besojnë në Të. Jezusin dhe mbretërinë e Perëndisë nga Bibla, por Kultura – populli Jola njihen për sjelljen e tyre të qetë Lutuni që drejtuesit e vendit, drejtuesit fetarë dhe shumë prej tyre janë të gatshme për të dëgjuar. dhe miqësore dhe për të qenit punëtorë të mëdhenj. Në pleqtë do ta ndjekin Mesian. Lutuni që besimtarët Vendndodhja – afro 560 mijë banorë të popullit fshatrat e tyre me shkurre, bujqit prodhojnë oriz, mel, vendas dhe jo-vendas do të jenë në gjendje ta çojnë Jola banojnë mes tre shteteve në Afrikën Perëndimore kikirikë, dhe ca perime. Ata nuk kanë një sistem me Fjalën e Perëndisë te të gjithë banorët Jola me mjete të (Senegal, Gambia, dhe Guinea – Bissau). Numri dallime shoqërore, të gjithë konsiderohen se janë të ndryshme. më i madh i popullit Jola janë vendosur në krahinën barabartë. Familjet janë të mëdha dhe shumë besnikë Lutuni për Përkthimin e Biblës që po ndodh në Kazamanke në Senegalin Jugor. Në Gambia, shumë ndaj njëri – tjetrit. Shumë familje janë poligame – Gambia. Katër ungjij janë të plotë dhe pjesa tjetër e nga banorët Jola jetojnë përgjatë bregut jugor të lumit burrat shpesh kanë deri në katër gra. Gratë e një shtëpie Dhjatës së Re po redaktohet. Lutuni që Perëndia do Gambia, kurse të tjerët kanë lëvizur për në qytetin janë përgjegjëse për kopshtarinë, kultivimin e orizit, t’i përgatitë banorët Jola që ata ta dëgjojnë Fjalën në krahinor për mundësi punësimi dhe / ose arsimimi. përgatitjen e ushqimit, punët e përditshme shtëpiake, gjuhën e tyre, ta kuptojnë dhe ta besojnë atë. Lutuni për Disa banorë Jola gjithashtu jetojnë në pjesën veriore të dhe përkujdesjen e fëmijëve. Burrat ndërtojnë shtëpi përkthyesit nga Gambia ndërsa ata kërkojnë ta shprehin Giunea Bissau dhe një numër më i vogël në vendet e dhe gardhe dhe kultivojnë drithërat (sidomos kikirikët) qartë ungjillin në gjuhën e tyre. Afrikës Perëndimore. që shiten për të siguruar burime jetese për familjen. Për shekuj me radhë në Senegal ka pasur një ndikim 39
  • Dëshmi nga Myslimanët në Krahinën Afrikano-Lindore Afrika Lindore Vendi Popullsia Total Popullsia (Milionë) Myslimane Z ejnuba është një vajzë afër të tridhjetave e cila Burundi 9.5 780,000 është e martuar dhe ka dy fëmijë. Ajo u rrit Komoros 0.75 725,000 në Afrikën Lindore, në një zonë ku Myslimanët Xhibuti 0.73 750,000 jetojnë në një komunitet të afërt pa pasur shumë Eritrea 5.6 2,300,000 kontakte me jo-Myslimanë. Kur e mbaroi shkollën e mesme, ajo erdhi në kryeqytet për të ndihmuar Perëndisë për ndihmë, për herë të parë në emër të Jezusit. Pas Etiopia 85.2 28,100,000 në shtëpinë e xhaxhait të saj. Ngaqë xhaxhai i saj një momenti, autobusi vazhdoi udhëtimin e tij. Kjo përvojë i Kena 39.0 3,900,000 nuk e mbështeste dot financiarisht për të vazhduar bëri përshtypje të thella asaj. Madagaskar i 20.65 1,440,000 më tej studimet, ajo ishte e lumtur ta pranonte Në kryeqytet ajo vazhdoi të mësonte për Mesian, gjë që Malaui 15 1,920,000 një mundësi për të bërë studime në kompjuter në përfundimisht e shpuri në një ballafaqim dekurajues me të shtëpinë e një familjeje emigrantësh Kristianë. Mayotte 0.21 200,000 afërmit të saj, kur ajo nuk e pranoi një martesë me mblesëri. Ndërsa po i njihte më mirë këta njerëz, Zejnuba u I dukej sikur jeta po i merrte fund. Atë e shqetësonin shumë Mauritus 1.3 220,000 befasua kur e kuptoi se këta besimtarë në Mesian pyetje: “Çfarë do të më ndodhë mua? A do të martohem Mozambik 21.6 3,980,000 ishin miqësorë dhe e pranuan atë, krejt ndryshe nga ndonjëherë me një burrë?” Miqtë e saj Kristianë e inkurajuan Reunion 0.80 20,000 sa kishte pritur ajo. Ata luteshin përpara vakteve dhe që t’i besonte Jezusit i cili kishte një plan të mirë për të. Ajo u kishin një stil jete pozitiv. Në muajt në vijim, ajo nisi Ruandan 10.7 420,000 përgjigj pozitivisht dhe i besoi Mesias. Stili i jetës dhe lutjet e të studionte për besimin e këtyre besimtarëve. miqve të saj besimtarë e bindën që ta ndiqte Jezusin, ndonëse Seyshelles 0.10 1,000 Kur familja e saj u bënë të vetëdijshëm për inte- kjo u shoqërua me mohimin e familjes së saj. Për një farë kohe, Somalia 9.8 9,700,000 resimin e saj të ri te Mesia, ata e morën në shtëpinë ajo pati dyshime për vendimin që kishte marrë, ndonjëherë Tanzania 41 14,350,000 e tyre dhe u përpoqën t’ia forconin besimin e saj vazhdonte të bënte lutje Islamike natën. Pas një viti, Zejnuba u Uganda 32.3 3,870,000 Islamik. Zejnuba iu iku nga shtëpia dhe u kthye pagëzua. Kjo solli një ndryshim të rëndësishëm pasi, vetëm pas sërish në kryeqytet, megjithëse autobusi iu bllokua pagëzimit të saj, ajo e kuptoi me të vërtetë ungjillin. Më në fund, Zambia 11.8 1,790,000 dhe tani ajo kishte frikë se do t’i duhej të qëndronte ajo e kuptoi se çfarë kishte bërë Jezusi për të. Sot Zejnuba ka një Zimbabve 11.4 130,000 në shtëpi. Në këtë situatë të dëshpëruar, ajo iu lut bashkëshort besimtar dhe ata që të dy i shërbejnë Zotit. 40
  • 3 shtator, 2010 Dita 24 Lutjet e së Premtes Fokusi i Lutjeve të së Premtes Populli Kho M yslimanët nuk mendojnë për bashkësi me Perëndinë, që ta njohin Perëndinë, ose të dëgjojnë prej Perëndisë, si të qenit pjesë e përvojave të tyre normale të lutjes. Në Islam, lutja normale e përditshme është një ushtrim rituali i përqendruar, i cili është shprehje e Gjatë mesditës, mijëra pjesëtarë të popullit Kho në krahinën e lartë malore të Pakistanit Verior do të luten në xhamitë e tyre vendase. Pothuajse asnjë prej tyre nuk do të ketë bërë pyetjen “A i flet ndonjëherë Perëndia njeriut sot?” adhurimit dhe nderimit ndaj Allahut. Kërkesat personale janë të mundura në Islam, por Shumë veta do të mendojnë se lutja e tyre do t’ua shtojë meritat atyre përpara lutjet formale rituale janë patjetër veprimtaria më e rëndësishme e lutjes për Myslimanët. Perëndisë. Në Islam, lutja përgjithësisht nuk do të thotë ta sjellësh vetveten në një kontakt të Ky grup njerëzish ka afro 320,000 banorë. Nuk dihet të ketë besimtarë drejtpërdrejtë personal, ose në një bashkësi me Allahun. Edhe kur Myslimanët flasin për në këtë grup njerëzish. Deri në këtë moment nuk ka ndonjë organizatë që lutjen si një komunikim me Allahun, ata nuk mendojnë kurrë se Allahu realisht do t’jua po punon për t’i arritur në mënyrë specifike ata për ungjillin. Banorët Kho kthejë përgjigjen duke u folur atyre. Komunikimi është gjithnjë i njëanshëm. Në minoritetin duket sikur janë shumë rezistentë ndaj Ungjillit. Shumica prej tyre jetojnë në shumë të vogël të Myslimanëve Sufi flasin për takime me Perëndinë. Megjithatë, besimet dhe luginat e sipërme, ku bujqësia është shumë e vështirë, për shkak të terrenit të praktikat mes Myslimanëve Sufi e vënë theksin më tepër në të qenit i zhytur në gjërat hyjnore, thatë dhe të thyer malor. se sa në të njohurit e Perëndisë në kuptimin e komunikimit dhe të marrëdhënies. Mes besimtarëve në Mesian, të njohurit e Perëndisë në kuptimin e të pasurit të një marrëdhënieje Gjuha amtare e popullit Kho është Khouar. Ajo flitet nëpër shtëpi dhe me Të është një aspekt kryesor i besimit (Gjoni 17:3). Sipas Islamit Ortodoks, Perëndia nuk u nëpër fshatra, dhe përmes saj fëmijët e marrin edukimin e tyre joformal me flet asnjëherë drejtpërdrejt njerëzve dhe aktualisht, ai nuk i ka folur indirekt ndonjë personi anë të zakoneve, traditave, vlerave dhe besimeve të shoqërisë Kho. Tradita tjetër (përmes engjëjve), që nga koha e Muhamedit. Myslimanët kudo besojnë se Muhamedi gojore e Khouar është plot e përplot me poema të dashura dhe këngë, që janë ishte profeti i fundit dhe më i madhi. Sipas tyre, Muhamedi solli zbulesën e fundit të folur trashëguar nga njëri brez në tjetrin. nga Perëndia, e cila përfundimisht u bë libri që ne e njohim si Kur’ani. Shiheni popullin Kho të Pakistanit në sitin youtube.com Lutja inkurajohet si një mjet i kufizimit të Myslimanëve, që ata të mos bëjnë gabime shoqërore dhe shmangie morale. Sipas një thënieje tradicionale, kur Muhamedit i bënë KËRKESAT PËR Lutje pyetjen “Cila është vepra më e mirë?” ai u përgjigj “Të lutesh në oraret e caktuara të tyre.” Kërkojini Zotit t’ua zbutë zemrat këtyre njerëzve që janë shumë rezistentë ndaj Kur e pyetën sërish, “Cila është gjëja tjetër e mirë pas kësaj?” ai u përgjigj “Të jesh i mirë dhe Ungjillit. të kryesh detyrimin ndaj prindërve.” Kur e pyetën sërish, “Po cila është gjëja tjetër pas kësaj në mirësi?” ai u përgjigj “Të marrësh pjesë në Xhihad për çështjen e Allahut.” Shpesh lutja Lutuni që Zoti do të ngrerë besimtarë që të kenë dëshirë të investojnë shërbime është parë si një veprimtari e miratuar në Islam. afatgjata për fiset e Pakistanit të Veriut. Lutuni që njerëzit e Kho do të marrin ëndrra dhe vizione për Jezusin. 41
  • 4 shtator, 2010 Dita 25 Rajshahi, Bangladesh KËRKESAT PËR Lutje S ipas një legjende të njohur, një shenjtor Mysliman me emrin Shah Makhdum ngau një krokodil përpjetë lumit dhe e solli Islamin tek banorët Rajshahi. Faltorja Pothuajse njëqind vjet më parë, Ungjilli nisi të jepte fryt mes Myslimanëve të krahinës, kur Shkrimi i Shenjtë u shpërnda në dialektin Mysliman të Bengalit. Qindra Lutuni për bashkësitë e vogla të besimtarëve që mblidhen nëpër shtëpi që ata të rriten në pjekuri, në e tij në qytet vizitohet nga shumë Myslimanë të zonës persona erdhën në besim, por për fat të keq këta besimtarë bindje dhe në njohurinë e Fjalës së Perëndisë. Lutuni që kërkojnë kurim për sëmundje, për shterpësinë dhe u inkurajuan t’i braktisnin traditat dhe dialektin e tyre që të caktohen drejtues të perëndishëm, të cilët të probleme të tjera. dhe të shkriheshin me kulturën kishtare me prejardhje jenë të përkushtuar ndaj jetesës në shenjtëri dhe ndaj I ndodhur në brigjet e lumit Gang, pak kilometra larg Hindu, dhe kështu lëvizja mori fund dhe u harrua. shërbesës (1 Tim. 3:1-13). Indisë, qyteti Rajshahi është vendbanimi i afro gjysmë Në fillim të viteve 1980të, një biznesmen i ri, me Lutuni që burrat besimtarë do t’i mësojnë gratë e milioni Myslimanëve Bengali. Krahina është dominuar prejardhje Myslimane erdhi për të jetuar në Rajshahi tyre, do të drejtojnë kohët e lutjes si familje dhe do të me sukses nga valët e kontrollit prej Arianëve, Budistëve, dhe nisi t’u dëshmonte Myslimanëve, duke i inkurajuar marrin përgjegjësinë për besimin e fëmijëve të tyre. Hinduve, Myslimanëve, Britanikëve dhe më së fundi nga besimtarët që të rrinin brenda familjeve dhe kulturës së Lutuni që më shumë gra do të gjejnë mundësi për t’u Pakistanezët, përpara se vendi ta shpallte pavarësinë tyre. Si rezultat i kësaj, tani në qytet ka tre bashkësi që rritur në pjekuri. në vitin 1971. Vetë qyteti i Rajshahit u bë i shquar gjatë mblidhen nëpër shtëpi, dhe më shumë bashkësi nëpër Disa njerëz në qytet kanë nisur të shesin Bibla në sundimit Britanik, dhe ndonëse dikur mbizotëronte besimi fshatrat përreth. Këto bashkësi po rriten, janë të dukshme dialektin Mysliman të Bengalit. Lutuni që personat Hindu, tani qyteti është 90 % Mysliman. Myslimanët nga dhe të guximshme në veprimtari për ndarjen e ungjillit, që po kërkojnë dritë shpirtërore do ta blejnë, do ta Rajshahi përgjithësisht janë disi liberalë dhe mendje- por kanë nevojë për më shumë thellësi në dishepullizim lexojnë dhe do ta kuptojnë Fjalën e Perëndisë. hapur, por kompleksi kryesor universitar kontrollohet nga dhe në njohjen e Fjalës së Perëndisë për ta mbajtur të partia studentore e Islamistëve “Jamaati - Islam”, dhe qyteti qëndrueshme lëvizjen. Në krahinën më të gjerë të Rajshahit, ka shumë ka qenë një qendër për disa veprimtari të vogla terroriste. persona që po kërkojnë për gjërat shpirtërore dhe ka Në të kaluarën shërbesa ka qenë e detyruar të për- mjaft besimtarë të rinj, të cilët mblidhen së bashku Rajshahi është një qendër arsimore për të tërë vendin, qendrohej te burrat, pasi gratë dhe fëmijët kishte shumë rastësisht. Lutuni që besimtarët do ta kuptojnë me mbi dhjetë universitete të mëdhenj, kolegje dhe me pak mundësi për t’i arritur. Kjo po fillon të ndryshojë. nevojën për t’u mbledhur bashkë në adhurimin javor. shkolla mjekësie. Vetëm Universiteti i Rajshahit ka mbi 25 Megjithatë, gratë janë prapëseprapë më shumë analfabete 000 studentë. Rajshahi është edhe një qendër mjekësorë dhe më të kufizuara në mundësitë për të udhëtuar dhe për Lutuni për një dëshmi të madhe nëpër komplekset në vend, me një Spital të Misionit Kristian gjithashtu. të pasur kohë të lirë. universitare në Rajshahi mes mijëra studentëve. Ka pasur ca dëshmi në vitet e fundit. 42
  • 5 shtator, 2010 Dita 26 Marrja e Nuses në Kirgistan N ë malet, kodrat, luginat, qytetet dhe fshatrat e Kirgi- stanit, shumë gra e gjejnë vetveten befas dhe papritur të martuara. Kjo ndodh në një mënyrë që duhet ndryshuar ose thjesht i vrasin të tjerët, nëse nuk bashkëpunojnë. Mbi të gjitha, trauma psikologjike është mjaft e rëndësishme. Në mënyrë tipike, një burrë i ri mund të bëjë përpjekje patjetër. Ashtu si shumë shoqëri Perëndimore, Afrikane për të “takuar’ vajza, megjithëse “takimet Perëndimore” dhe Aziatike kanë nevojë për t’u liruar nga varësia e tyre praktikisht është e pamundur që të praktikohen në pornografike dhe imoraliteti seksual, Kirgistani ka një Kirgistan.1 Shoqëria Kirgize e kufizon shumë kohën që problem të madh shoqëror në fushën e martesës. djemtë dhe vajzat mund ta kalojnë së bashku. Ndoshta Çifti i mësipërm janë paraqitur në një fushatë Afro 40 % e nuseve në Kirgistan thjesht janë rrëmbyer familja nis të diskutojë për një lidhje mblesërie. Shpesh kjo reklamuese që u bën thirrje njerëzve të martohen me dhe janë martuar me detyrim. Ky është një zakon fisnor funksionon dhe kështu rregullohet martesa. Megjithatë, pëlqim të përbashkët. prej shumë brezave të mëparshëm, kështu që për shumë shumë burra e gjejnë veten në rrethana të vështira ku ata veta kjo është “tradicionale”, por ajo realisht e thyen një nuk kanë mundësi të martohen për arsye të ndryshme KËRKESAT PËR Lutje nga dhjetë urdhërimet “Ti nuk do të vjedhësh.” Gjatë financiare, familjare, shoqërore ose personale. Në ato Shumë Myslimanë Kirgizë janë përfshirë në epokës Sovjetike kjo lloj praktike u shtyp, por nuk u raste, ata shpesh e rrëmbejnë nusen duke u ndihmuar përpjekjet për ta ndryshuar situatën me anë të eliminua në tërësi, megjithatë, ajo është rritur në dekadat aktivisht nga miqtë e tyre (80-90 % e rasteve) dhe nga mjeteve të ndryshme. Kërkojini Perëndisë t’i sjellë e fundit. Për fat të mirë, një numër i konsiderueshëm i familjarët e tyre (prindërit, vëllezërit e motrat, tezet e Kirgizët në një ndryshim të vërtetë të zemrës së martesave janë bërë me mblesëri, janë diskutuar dhe për to hallat, dajat e xhaxhallarët dhe kushërinjtë). Cilësitë e tyre në këtë fushë. është rënë dakord. Rrëmbimi i nuseve është i paligjshëm, mira dhe të këqija të nuseve të ardhshme debatohen dhe por shumica e dhunuesve nuk ndiqen penalisht. Edhe pastaj sajohen planet e rrëmbimit. Lutuni për shërimin e atyre që kanë vuajtur Islami është kundër martesave të detyruara. prej kësaj dukurie. Vajzat rrëmbehen pothuajse kudo ose kurdo. Rëmbimi Në shumicën e rasteve vajzat e reja nuk bien dakord mund të ndodhë në shtëpi, në mjedise publike ose edhe Kërkojini Zotit që të sjellë zbulesa të mëtejshme me rrëmbimin dhe shpesh “martesa” konsumohet thjesht kur janë duke punuar nëpër fusha. Nusja e rrëmbyer te populli Kirgiz për natyrën e vërtetë dhe duke u përdhunuar. Disa japin pëlqimin e tyre për t’i shpesh sillet te familja e burrit të saj dhe të afërmet e tij kuptimin e martesës (Efesianët 5:21-33). shmangur vështirësitë, të tjerat kërkojnë me sinqeritet që vijnë me radhë për ta bindur vajzën që ta pranojë fatin e thjesht ta pranojnë “fatin” e tyre, ftohen familjet dhe bëhet saj dhe ta pranojë me gëzim burrin e saj. Shumë prej tyre 1 Dikush mund ta verë në dyshim nëse “stili një dasmë. Shumë vajza rrinë me burrat e tyre, kurse të do t’i thonë “Edhe mua më rrëmbyen, ne që të gjitha na Perëndimor i takimeve djem-vajza” është në fakt tjerat kërkojnë të ikin, një pakicë grash kryen vetëvrasje kanë rrëmbyer. Kjo është mënyra tonë.” një zgjidhje e mirë e problemit për gjetjen e një bashkëshorti/bashkëshorteje! 43
  • 6 shtator, 2010 Dita 27 Myslimanët në Kore Nga Hyunsoo Lee Bangladeshi Pakistani P rania e një komuniteti të vogël Mysliman në Kore mund të datohet që nga shekulli i 13të apo i 14të. Kontaktet me Myslimanët në atë periudhë ndoshta Uzbekistani Indonezia lidheshin me tregtinë aktive dhe me këmbimet tregtare mes Koresë dhe Kinës. Kjo prani e vogël Myslimane kudo në mbarë vendin ka më shumë se 10 xhami dhe 40 për Aziatikët. Për fat të keq ai caktohet në një fermë mund të tregohet në historinë Koreane deri në kohën e qendra lutjeje. derrash për të kryer trainimet atje megjithëse kolonizimit Japonez në vitet 1920të. Në atë kohë, mijëra Koreanët Myslimanë nisën të tërhiqnin vëmendjen Myslimanëve u ndalohet të mbarështrojnë derra për Myslimanë Kazakë erdhën në Kore dhe u stabilizuan atje e shoqërisë për shkak të rritjes së tyre graduale në Kore. mish, sipas fesë së tyre. për të banuar nën qeverinë kolonialiste Japoneze. Megjithëse mungojnë statistikat e plota, Koreanët Mysli- Në vitin 1950të shpërtheu Lufta Koreane. Kombet e Bashkuara dërguan trupa ushtarake në Kore për të manë nisën të merrnin vëmendjen nga shoqëria në vitet e fundit për shkak të rritjes së tyre në numër. Përveç KËRKESAT PËR Lutje luftuar kundër komunistëve të Koresë së Veriut. Si pjesë e vendasve, po shfaqen në Kore edhe mjaft Myslimanë të Lutuni për një vetëdije më të madhe dhe për kuptim përpjekjeve për luftën, qeveria Turke dërgoi një batalion huaj. Deri në vitin 2007 kishte rreth 110,000 Myslimanë të fesë dhe kulturës Islame në shoqërinë Koreane në ushtarësh në Kore. Ky ishte fillimi i kontaktit modern mes emigrantë në Korenë e Jugut (shihni grafikun sipër). përgjithësi. Kjo do ta lehtësojë integrimin e Mysli- Koreanëve dhe Myslimanëve. Bashkë me ushtarët erdhën Shënim: Myslimanët nga Bangladeshi dhe Pakistani janë manëve në shoqëri. dy imamë turq dhe nisën propagandimin e Islamit ndaj shumica punëtorë të paligjshëm në Kore. Ashtu si shoqëria Koreane në përgjithësi, edhe kishat Koreanëve të lodhur nga lufta, përmes arsimimit, në Për shkak të mungesës së të kuptuarit të Islamit dhe Koreane nuk e kuptojnë Islamin. Për shkak të ndikimit Institutin privat arsimor Chung Jin. Brenda disa viteve të kulturës së tij nga ana e Koreanëve, Myslimanët duket negativ të incidenteve të ndryshme që kanë përfshirë dy Koreanë u bënë Myslimanë prej përpjekjeve të tyre. sikur keqtrajtohen dhe diskriminohen për kulturën e Koreanët në Afganistan apo diku gjetkë, antipatia dhe Thuhet se tani ka më shumë se 35,000 Koreanë etnikë tyre nëpër fabrika dhe shkolla. Nga pikëpamja kulturore, frika ndaj Myslimanëve dhe Islamit ka depërtuar nëpër Myslimanë duke u nisur nga dy të konvertuarit e parë ngrënia e mishit të derrit duket të jetë diçka pothuajse zemrat e disa besimtarëve Koreanë. Besimtarët duhet në vitin 1955. Myslimanët Koreanë e ndërtuan xhaminë e pashmangshme ndërkohë që jetohet në Kore. Për ta mposhtin frikën (1 Gjon. 4:18 dhe 2 Tim. 1:7). Lutuni e tyre të parë, të quajtur Teqja Qendrore, në Aitiuon në shembull, një punëtor Uzbek Mysliman vjen në Kore si për besimtarët Koreanë që të kenë një rinovim të vizionit Seul me ndihmë financiare nga vendet Myslimane. Tani trainues me një program trainimesh të Qeverisë Koreane dhe dëshirës për t’i arritur Myslimanët me Ungjillin. 44
  • Dëshmi nga Indonezia “A skush nga familja ime nuk do të bëhet ndon- jëherë Kristian!” bërtiti Aliu me një fytyrë të zemëruar. “Unë nuk do ta lejoj atë të bëhet Kristiane!” rënë pa ndjenja e nuk lëvizte, por personat që i shkuan pranë e dëgjuan të gromësinte. Të gjithë u shokuan me gjendjen e tij. Ahmedi ofroi që të lutej për fëmijën dhe Zemërimi i tij arriti kulmin kur zbuloi se motra e tij familja ia dha lejen. Pas lutjes së tij, fëmija erdhi në kohë përpara se Budi të vinte në besimin te Mesia dhe me emrin Lia ishte bërë Kristiane dhe kohët e fundit vete dhe pushoi së gromësiri. Ishte e dukshme që Jezusi të pagëzohej. Pak kohë më pas ai gjeti punë, pas shumë ishte pagëzuar. Me një ton të lartë zëri dhe akuzues, Aliu e kishte shëruar fëmijën. Shumë njerëz ishin dëshmi- vitesh papunësie. tha: “Kjo duhet të ketë ndodhur për shkak të Ahmedit” tarë të mrekullisë, përfshirë edhe Aliun, por për shkak të Duke e ditur se Budi ishte pagëzuar, Aliu vendosi të (një besimtar vendas që u bënte shpesh vizita Lias dhe zemërimit të tij, ai u largua prej andej me inat. takohej me Ahmedin. Gjatë kohës së tyre së bashku, Aliu familjes së saj). “Ai e detyroi atë të bëhet Kristiane!” Ai Më vonë, djali i rritur i Aliut, Budi, po vuante nga shprehu dëshirën e tij për t’i besuar Mesias. Ahmedi ia po ziente nga inati dhe nisi ta rrihte Lian dhe pastaj një sëmundje misterioze. Aliu pa një ëndërr në të cilën shpjegoi plotësisht Ungjillin dhe pas disa javësh me ud- ia preu kabllin elektrik shtëpisë së saj. Në kulmin e vëreu se personi i vetëm që mund ta ndihmonte të birin hëzime praktike, Aliu mori vendimin që të pagëzohej. zemërimit, Aliu e kërcënoi se do ta përzinte nga fshati. ishte Lia, megjithatë, për shkak të të gjitha problemeve Urrejtja e thellë kundër Kristianëve, që kishte jetuar Të gjitha këto ngjarje e bënë Lian të trishtohej shumë, që i kishte shkaktuar, ai ishte kaq i turpëruar dhe në sik- në zemrën e Aliut, u zhduk, për shkak se Dashuria e por Perëndia i dha asaj hirin për të mbijetuar dhe kësh- let që t’i shkonte për vizitë asaj dhe t’i kërkonte ndihmë. Perëndisë e kishte ndryshuar atë. tu ajo vazhdoi të rrinte në fshat. Ndërkohë që sëmundja e të birit sa vinte dhe keqësohej, Pasi dëgjoi se ç’u kishte ndodhur Lias dhe familjes Aliu e dinte se duhej t’i tregonte Lias për ëndrrën e tij. Si së saj, Ahmedi shkoi për t’i vizituar. Ai u takua me Lian besimtare e re, Lia e vuri në dyshin që Budi do të mund dhe burrin e saj dhe, duke e përdorur Fjalën e Perëndisë, të shërohej me anë të lutjeve të saj, por Fryma e Shenjtë i inkurajoi që të duronin. Befas, kur ata sapo përfun- ia dha forcën që të lutej me guxim në emër të Jezusit. duan bisedën, u dëgjua një zhurmë e madhe, sikur Pasi u lut Lia, Budi u ngrit nga shtrati dhe nisi të shëro- dikush ishte rrëzuar përjashta. Shumë njerëz dolën hej nga sëmundja. Pikërisht si i ati i vet, edhe Budi e ur- me vrap përjashta që të shihnin se ç’kishte ndodhur. rente Kristianizmin, megjithatë, ai u bë shumë i hapur Një fëmijë ishte rrëzuar nga një vend i lartë dhe kishte dhe i gatshëm ta dëgjonte Ungjillin. Nuk kaloi shumë 45
  • 7 shtator, 2010 Dita 28 Sabahu dhe Sarauaku, Malajzia Lindore Popullsia e Sarauakut: 2,176,800 banorë Xhunglat e Borneos njihen si ndër më të pacë- Popullsia e Sabahut: 3,387,880 banorë nuarat në planet, dhe kanë qenë skena e shumë protestave kohët e fundit kundër prerjes pa dallim të E njohur si “Toka Nën Erën”, Sabahu nga pikë- pamja fizike dominohet nga mali më i lartë i Borneos, Mali Kinabalu (4100 metra i lartë). drurëve që ka rezultuar në shkatërrimin e habitateve të xhunglës dhe në shpyllëzime. Sarauaku, toka e lumenjve që rrjedhin shpejt, gjithashtu po dësh- Sabahu ka një popullsi më të madhe Myslimane mon një program masiv për të zhvilluar dhe shfrytë- sesa Sarauaku, por ka të njëjtin numër të Malajëve. zuar prodhimin e energjisë elektrike me anë të Popullsia më e madhe e Myslimanëve, nga grupet hidroçentraleve duke krijuar diga me anë të të cilave e ndryshme etnike, është për shkak të fluksit të e ndikojnë jetën e egër dhe faunën. Por ishulli i imigrantëve të paligjshëm dhe të refugjatëve nga Borneos, mban ende një mistikë natyrore dhe banorët Indonezia dhe Filipinet Jugore – popujt Baxhau, Bizaia dhe Bonxhi, si dhe të tjerë. që janë duke u rritur në numër po përfshihen në përpjekjet për ruajtjen e zonës. KËRKESAT PËR Lutje Sarauaku njihet më mirë si atdheu i fiseve të Mes shumicës së popullsisë Myslimane atje ekzis- I frymëzoftë Perëndia besimtarët që të bëhen më qëllimorë Borneos që u prisnin kokat njerëzve, shumë prej të ton një komunitet më i gjallë dhe në rritje i besim- në arritjen me Ungjillin të fqinjëve të tyre Myslimanë dhe të cilëve jetojnë ende pranë burimit të lumit në shtëpi tarëve në Azinë Juglindore. Komunitetet e besimtarëve kolegëve të tyre në punë. të gjata tradicionale. Malajët nga Sarauaku gjenden mes popujve fisnorë e indigjenë në Malajzinë Lindore Lutuni që Perëndia do të ngrerë njerëz me dhunti të ndryshme në fshatrat bregdetare të përfshira në bujqësi dhe kanë përjetuar veprat sovrane të Perëndisë në ringja- frymërore për t’i ndihmuar besimtarët dhe për t’i ndihmuar peshkim, kurse nëpër qytete Malajët mbizotërojnë lljen. Shumë persona janë duke pasur një ndikim edhe Myslimanët që ta zbulojnë Lajmin e Mirë. nëpër sektorët e shërbimeve qeveritare. Ndonëse të mrekullueshëm përmes Sabahut. Në regjistrimin Lutuni për themelimin e komuniteteve indigjene të Malajët janë në minoritet në Sarauak, ka grupe të e vitit 2000 në Sarauak, 43 % e popullsisë tregoi se besimit që të kenë lidhje me kulturën, brenda çdo komuniteti tjerë popujsh Myslimanë të cilët shpesh numërohen besonte te Mesia, me numra të mëdhenj të popujve Mysliman. së bashku me Malajët. Melanau, një nga grupet më fisnorë që kishin përqafuar besimin në Krishtin. të mëdhenj të minoritarëve të Sarauakut ka shumë Depërtimet mes Malajëve mund të kenë një ndikim Ka sfida për bashkësitë që kërkojnë t’i mirëpresin persona që shërbejnë në pozitat e larta në qeveri; po të rëndësishëm në një popullsi më të gjerë Malaje në Myslimanët që zbulojnë Mesinë. Lutuni për ta, ndërkohë që ashtu edhe popujt Kadajan; Tatau dhe Sebob. Gadishullin Malajzian. janë duke u përpjekur t’i ndihmojnë besimtarët. 46
  • Dita 29 Një faqe e mirë interneti për të mësuar më shumë rreth 8 shtator, 2010 myslimanëve në Britani: www.muslimsinbritain.org Britania KËRKESAT PËR Lutje B ritania ka një histori të gjatë dhe të larmishme në lidhje me Myslimanët në të gjithë botën. Në shekujt e 13të dhe 14të tregtarët Britanikë erdhën në nive të mëparshme dhe prej Azisë Jugore, drejt qyteteve dhe qytezave në Britani, për të jetuar atje. Sot ka afro 2.4 milionë Myslimanë që jetojnë në Britani. Ata vijnë Lutuni për shumë Britanikë, që të mos kenë frikë për kulturën Myslimane. kontakt me Myslimanët ndërsa lundronin nëpër detin nga e gjithë bota dhe përfshijnë imigrantët e brezit të Mesdhe dhe përreth brigjeve të Afrikës drejt Gjirit Arab. Lutuni që të zhvillohen miqësi të sinqerta përmes dytë dhe të tretë si dhe të konvertuarit prej popullsisë së Disa nga Myslimanët e parë që erdhën për të banuar pengesave kulturore dhe që marrëdhëniet mes Kristianëve bardhë Britanike. në Britani ishin detarët nga Jemeni. Më vonë Britania dhe Myslimanëve të karakterizohen nga dashuria e Ngjarjet e viteve të fundit e kanë bërë të vështirë vërtetë. u bë miqësore me kombet Islamike gjatë mbretërimit për shumë Kristianë që të ndërtojnë marrëdhënie me të Mbretëreshës Elizabeta e I-rë e cila i kërkoi Sulltanit Lutuni që kisha do të jetë një vend mikpritës për Myslimanët në lagjet e tyre. Keqkuptimi kulturor dhe Otoman, Muratit, ndihmë detare kundër Armatës imigrantët e rinj Myslimanë dhe për Myslimanët e tjerë izolimi i komuniteteve Myslimane e kanë bërë sfiduese Spanjolle. Më vonë, Britania kolonizoi shumë kombe nga shtetet e tjera, dhe që programet për t’i ndihmuar ata për shumë Kristianë Britanikë që ta dinë se nga ta Myslimane, gjë e cila krijoi një marrëdhënie krejt të do të demonstrojnë dashurinë e Krishtit. nisin për t’u miqësuar me Myslimanët. Arsimimi është ndryshme mes Britanisë dhe shumë Myslimanëve. kryesor në të dyja palët, për të adresuar frikërat dhe Lutuni që dialogu i vazhdueshëm mes drejtuesve Ndërkohë që Perandoria Britanike nisi të ndryshonte për të krijuar një platformë ku mund të zhvillohen Kristianë dhe Myslimanë në këtë shtet do të jetë i pas Luftës së Dytë Botërore, dhe shumë prej kolonive marrëdhëniet në oborret e shkollave, në vendet e punës frytshëm. morën lirinë, nisi një imigrim i madh prej këtyre kolo- dhe nëpër lagje. Të tjerë 21% Pakistanezë 43% Kategoritë e Myslimanëve Etnikë në Britani. Regjistrimi i vitit 2001 69 % e Myslimanëve në Mbretërinë e Bashkuar janë Britanikë të bardhë nga Nën-Kontinenti Indian. Ka gjithashtu përqindje 4% të konsiderueshme nga pjesët e tjera të botës (31 %). Kategoria etnike “Zezakë” që u përdor në regjistrim Zezakë 6% (6%) u zbatohet “zezakëve nga Karaibet, zezakëve Afrikanë dhe Zezakëve të tjerë”. Shumë shpejt do të Indianë 9% bëhet një regjistrim i ri. Është e sigurt se përqindjet nga Azia Jugore do të vazhdojnë të jenë të larta Bangladeshi 17% 47
  • 9 shtator, 2010 Dita 30 Fjala e Fundit Nga Kryetari i “30 Ditët” Akbar Birbal G jatë nëntë viteve të fundit unë kam pasur përgjegjësinë për mbledhjen së bashku dhe sistemimin e materialeve të lutjes për “30 Ditët”. Do të doja t’ju falënderoja për lutjet tuaja. Shumë prej jush keni marrë pjesë për shumë vjet. Shumë progres Birbali ishte pothuajse duke u vrarë nga bisha vigane. Megjithatë në momentin e fundit, Akbari po ngiste kalin përballë elefantit të egërsuar. Kafsha u mahnit kaq është bërë në prezantimin e Mesias për t’u njohur nga Myslimanët rreth botës. “30 shumë nga qëndrimi i guximshëm i Akbarit, saqë u kthye mbrapsht dhe iku me të Ditët” ka luajtur një rol në këtë përpjekje. Perëndia po bën gjëra të mrekullueshme. katra. Duke rrezikuar jetën e vet, Akbari shpëtoi mikun e vet. Ne, si besimtarë, njohim Kohët e fundit unë u njoha me jetën e një burri të qyajtur Mahesh Das, që më vonë dikë që dha jetën e tij për ne. u njoh si Birbal (1528 – 1586). Ky burrë u bë kryeministri në oborrin e Perandorit Për ta bërë të njohur Ungjillin, miqësitë janë të nevojshme. Unë dua t’ju inkurajoj Mughal Akbari i Madh në Indi. Birbali mishëron diçka që duhet të vlerësohet realisht juve të bëheni një mik i Myslimanëve në zemrën tuaj. Nesër do të jetë e Premte. A do të në kulturat Myslimane. Ai kishte një urtësi dhe mendjemprehtësi të shquar. Ja ku bashkoheni me mua në lutje për Myslimanët gjatë javëve të ardhshme, ndoshta gjatë jepet një shembull (Ka disa versione të kësaj historie): gjithë vitit tjetër? Në këtë mënyrë ju mund të vazhdoni të përfshiheni në shpëtimin e Një ditë Akbari po shëtiste në kopshtet e pallatit të tij me Birbalin. Aty përreth po jetëve të tyre për të tërë përjetësinë. Në faqen tonë në internet ju mund të gjeni disa fluturonin shumë sorra. Mbretit i pëlqente t’i sodiste. Ai e pyeti Birbalin “Sa sorra ka mjete për t’ju ndihmuar të luteni të Premteve. mbretëria ime?” Birbali mendoi për një moment, pastaj tha “Ka nëntëdhjetë e pesë mijë e katërqind e gjashtëdhjetë e tre (95,463) sorra në mbretërinë tënde, Imzot.” “Si e Kërkesa për lutje: Sot do të doja t’ju kërkoja të luteshit për koordinatorët e “30 di me siguri këtë?” e pyeti mbreti. “Ju mund t’i numëroni, Imzot.” Tha Birbali. Mbreti e Ditët” kudo nëpër botë. Ju mund të shihni një listë të plotë të zyrave tona në faqen tonë të pyeti sërish, “E po të dilnin më pak se kaq, ç’do të thoje?” Birbali u përgjigj përnjëherësh, internetit (www.30-days.net ). Shumë prej koordinatorëve dhe vullnetarëve të tjerë kanë “Kjo do të thotë se pjesa tjetër kanë shkuar për vizitë te të afërmet e tyre në disa nga shërbyer në përgatitjen dhe shpërndarjen e kësaj literature për lutje për shumë vjet. Disa mbretëritë fqinje.” “Kurse po të dilnin më shumë se kaq, ç’do të thoje?” “Atëherë kjo do të e bëjnë këtë detyrë me rrezik shumë të madh personal. Shumë janë miqtë e mi personalë. thotë se sorrat e tjera kanë ardhur për të vizituar mbretërinë tuaj, Imzot.” Ata përballen me sfida të shumta shpirtërore dhe praktike. Ju ndoshta mund të mendoni Mendjemprehtësia dhe urtësia e këtij burri fituan zemrën e Akbarit. Thuhet se për të marrë pjesë financiarisht në këtë përpjekje për lutje duke dhuruar para te zyra juaj shumë vjet më vonë, kur Birbali vdiq në betejë në Afganistan, Akbari mbajti zi për lokale e “30 Ditët”. Ne po parashikojmë për ta botuar sërish “30 Ditët” në Gusht të vitit shumë muaj. Atë e merrte shumë malli për mikun e tij. Shumë vjet përpara, në një 2011. Do të jetë përpjekja jonë e 20të për lutje në muajin e Ramazanit. Ne shpresojmë se moment më të lumtur, siç duket një elefant i egër po e ndiqte Birbalin, që po ecte në ju do të bashkoheni me ne në këtë kohë. këmbë, gjatë një gjuetie. Victor, the Chairman of the “30 Ditas” Coordinators 48