Carbofinal
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Carbofinal

on

 • 305 views

 

Statistics

Views

Total Views
305
Views on SlideShare
273
Embed Views
32

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 32

http://elportafolidelmastermgille.blogspot.com.es 32

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Carbofinal Carbofinal Document Transcript

 • Nom:Curs:Energia: Carbó RECURSOS ENERGÈTICS DE LA GEOSFERA TEMA 11: LES ROQUES SUBMINISTRADORES D’ENERGIA PRESENTACIÓAquest bloc el treballareu al llarg de 4 sessions a a laula i de manera autònoma a fora de laula. Trobareu lespautes davaluació al blog de laula (www.practquesmaster1112.wordpress.com). El objectusd’aprenentatge daquest capítol són: – Conèixer i comprendre els diferents tpus de recursos geològics emprats per generar energia – Conèixer i comprendre la formació d’aquests recursos, la seva extracció i el funcionament de les centrals de transformació energètca. – Analitzar les aplicacions dels recursos tant per generar energia com per altres finalitats. – Prendre consciència que l’explotació de recursos energètcs comporta efectes i impactes socials i ambientals. METODOLOGIAA partr dun context conjunt, treballareu en grups autònoms de forma cooperatva una font denergia, amblobjectu que nesdevingueu experts.L’objectu final és que cada grup elabori un informe sobre la seva font d’energia, que l’exposi davant delresta companys per mitjà duna presentació ppt o PREZI i que amb aquesta informació cada grup decideixiquina explotació i quina central són les més adients. Per tant, no es tracta de defensar la vostra fontdenergia, sinó de que sigueu capaços dexplicar-la amb la màxima objectvitat possible perquè cada grupsigui capaç de poder prendre una decisió.MATERIAL DE TREBALL– Internet– Llibre de text– Material seleccionat al blog (www.practquesmaster1112.wordpress.com)– Eines de presentació (PWP o PREZI)PLA DE TREBALLSESSIÓ 1 1. Pluja didees i escolta actva (15 min) 2. Inici del treball en grup. Presentació del context i treball del dossier de cada grup (45 min) amb lajuda dels ordinadors, blog de laula i el llibre.Feina per fer a casa: podeu avançar el dossier de treball si us repartu la feina. També estaria bé que“juguéssiu” amb el PREZI si decidiu utlitzar aquesta eina per fer la vostra presentació.
 • SESSIÓ 2 1. Durant tota aquesta segona sessió podreu contnuar completant les preguntes del dossier, si no ho heu acabat a casa. 2. Elaboració de linforme final en format word a on es resumeixi tota la feina feta al dossier 3. Inici de lelaboració de la presentació o en format PowerPoint o en format PREZI. Aquesta presentació ha dincloure com a mínim: 1. Presentació del recurs 2. Avantatges i inconvenients tècnics del vostre recurs 3. Efecte socials i ambientals positus i negatus del vostre recurs ATENCIÓ: Recordeu només tindreu 10 minuts per grup. Per tant, intenteu ser molt sintètics i clarsFeina per fer a casa: si no heu acabat el dossier, linforme o la presentació, lhaureu dacabar a casaSESSIÓ 3 1. Presentació oral de la vostra energia en format PowerPoint o PREZI. El presentador sescollirà per sorteig, per tant, tots els membres del grup han destar preparats per fer la presentació. 2. Elaboració de matrius DAFO individuals de les fonts denergia dels vostres companys. 3. Coavaluació de les presentacionsFeina per fer a casa: finalització de les matrius DAFO individuals amb lajuda dels informes que penjarem alblog de laulaMaterial a entregar: informe sobre la font denergia treballada (format digital) i presentació feta (formatdigital)SESSIÓ 4: 1. Elaboració conjunta de cada grup duna matriu DAFO comuna de cada energia presentada 2. Debat entre els membres del grup i elecció de la font denergia que com a comissió dexperts es proposarà a lAjuntament. 3. Elaboració de linforme final a on sexposi quina font denergia sha escollit i quines shan descartat i quins motus han portat a prendre aquestes decisionsFeina per fer a casa: completar les graelles davaluació que trobareu al dossier de treball.Material a entregar: informe final. El dossier de treball lhaureu dentregar el dia de lexamen amb totes lesavaluacions fetes.Important: De cara al control final del tema, els informes elaborats i les matriu DAFO seran la base d’estudi.Això vol dir que cada un de vosaltres ha de revisar i estudiar els dossiers elaborats per el resta de grups i nonomés el seu.
 • ACTIVITAT 1LA POLÈMICA ÉS AL CARRERLlegiu amb atenció el text següent:L’Ajuntament de Barcelona es troba en una situació de greu crisi econòmica i una part molt importantd’aquest deute és a causa de la dependència que actualment té del subministrament d’energia elèctrica deFrança i els Països d’Orient mitjà, que cobren a l’Ajuntament grans quanttats per l’energia elèctrica de laciutat. Això ha provocat que l’ens municipal hagi recuperat una vella idea que s’havia descartat pel seuimpacte: aprofitar els recursos energètcs dels quals disposa la ciutat. L’actual preu de l’energia que importal’Ajuntament fa que l’única alternatva a aquesta central sigui una apujada dels impostos que encaraempitjoraria la situació.Amb lobjectu de garantr la independència energètca de la ciutat, es va convocar un concurs públic peraprofitar l’energia solar, la mareomotriu, leòlica i les energies del subsòl barceloní. La prioritat delAjuntament era aprofitar les energies renovables, ja que aquestes són menys contaminants i tenen unimpacte menor, però degut a les característques de Barcelona i a la legislació actual, cap empresa hapresentat un projecte en aquest sentt. En canvi, han arribat cinc propostes de cinc empreses diferents peraprofitar lenergia del subsòl barceloní, situant els punts dextracció i les centrals de transformació iaprofitament energètc a diferents solars de ttularitat municipal. Degut a la situació límit de leconomia delAjuntament, el ple municipal es veu obligat a escollir entre una de les alternatves presentades, assumintels riscos que comport.Les cinc propostes que han arribat a lAjuntament són les següents (els números entre parèntesis indiquenla situació geogràfica al mapa que trobareu una mica més avall): • Lempresa Rosell Petroleum, de Qatar, contempla la possibilitat de realitzar una extracció petrolífera mitjançant plataformes marines a tot just 100 metres de lemblemàtca platja de la Barceloneta, gairebé al davant del club natació Barceloneta (7). Aquest, desapareixeria per permetre la construcció duna refineria. El contracte també inclouria la construcció d’una central elèctrica al Parc de la Ciutadella (5). • Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important a la muntanya de Montjuïc (4), a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de la muntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó (3). • Lempresa Vichy Catalan Energies, de Mollerussa ha presentat un projecte per explotar lenergia geotèrmica de la zona del Guinardó. La densitat de població del barri fa que el solar públic que lAjuntament cedeixi sigui un parc pròxim a lIES Francisco de Goya (6). • Lempresa japonesa Fukushima Nuclear Energy Inc. ha proposat reestructurar l’actual tèrmica del Besós per tal de convertr-la en una central nuclear aprofitant l’aigua de mar per refredar el reactor (8) i utlitzant l’urani provinent d’un antc jaciment que es troba a Collserola (1) • Lempresa Putin Gas Company ha constatat que el jaciment de petroli que es troba a la costa, també té una important bossa de gas natural i en proposa lexplotació (7). Aprofitant les obres de l’AVE a Sants, l’Ajuntament disposa d’uns terrenys municipals encara sense ús, a on s’hi podria instal·lar la central elèctrica que aprofités el gas natural (2)
 • Lògicament totes les empreses estan molts interessades en l’explotació daquests recursos. A canvi de queel Municipi cedeixi aquests els terrenys i la concessió de la explotació, lempresa ha promès nombrosos llocsde treball amb prioritat pels veïns i reduccions considerables en les factures de llum durant els propers vintanys, que permetrien a lAjuntament millorar lestat dels seus comptes i ser independent energètcament.No obstant això, els habitants de Barcelona i especialment diferents associacions ecologistes i veïnals delsbarris afectats han plantejat moltes objeccions. Per aquest motu, sha creat una comissió d’experts, per taldelaborar un informe dels diferents aspectes a tenir en compte, en contra o a favor de les diferentsalternatves per tal de trobar lopció més adequada. ACTIVITAT 2: EL CARBÓPRESENTACIÓ ACTIVITATCom ja sabeu, Lempresa dOlot Carbó de Tió, proposa reobrir un antc jaciment de carbó molt important ala muntanya de Montjuïc, a on actualment es troba el Palau Sant Jordi. Molt a prop, a l’altra vessant de lamuntanya, s’hi construiria una central tèrmica per aprofitar el carbó. El vostre objectu és elaborar uninforme per poder presentar a lAjuntament i que aquest conegui tots els avantatges i els inconvenients dela construcció daquesta central. Per això, us hem preparat un dossier que us servirà per elaborar aquestinforme.Podeu utlitzar el llibre de text, els recursos que aneu trobant a internet i també els que us anirem deixantpenjats al blog de lassignatura (practquesmaster1112.wordpress.com), a on també trobareu els criterisdavaluació, les dates dentrega dels materials que aneu generant, les presentacions dels vostres companys iels seus informes finals quan els tnguem disponibles. Tindreu la meitat de la primera sessió i tota lasegona per treballar el dossier a laula i fer linforme.Això no vol dir que no feu res a casa o que us trobeu fora del centre per treballar: la gestó del vostre tempsés cosa vostra. Si acabeu el dossier abans de que sacabi la segona sessió, podeu aprofitar per començar afer la presentació que haureu de fer a la tercera sessió.Recordeu que la presentació la farà només un membre del grup escollit per atzar i que per tant, encara queus repartu la feina és important que tots els membres del grup domineu la matèria per poder fer la
 • presentació correctament i respondre a les eventuals preguntes. Haureu de presentar un informe final enformat word a on es reculli tota la informació considerada com a necessària.Per últm recordar que aquest dossier és UNA GUIA i que per tant, si trobeu informació interessant que noes demana a les preguntes que us fem, la podeu incloure igualment a la vostra presentació i a linformefinal.LA LLENYA I EL CARBÓ VEGETALLa meitat de la humanitat depèn de la llenya per escalfar-se, il·luminar-se i cuinar. Tant és així, quel’escassetat de llenya que es dóna en alguns països es considera la crisi energètca dels pobres. En els païsosen què el seu consum és bàsic, és utlitzada pels habitants de les ciutats en forma de carbó vegetal, quepesa de 5 a 6 vegades menys que la llenya original; per tant, el seu transport és molt més barat. – Podries dir quins és el procés de obtenció del carbó vegetal? En quines zones de Catalunya shavia dut a terme històricament? – Aquesta font denergia es pot considerar renovable o no? Raoneu-ho. – Per què penses que a Barcelona aquesta font denergia és difícil d’obtenir?
 • EL CARBÓ MINERALEl carbó mineral o simplement carbó; és el primer combustble fòssil que va utlitzar la humanitat, artfexindiscutble de la revolució industrial i combustble indispensable per a la maquinària industrial, per altransport marítm i ferroviari, i per a l’enllumenat de les ciutats. A mitjans del segle XX el seu consumdisminuí sensiblement en favor del petroli, però amb la crisi energètca dels anys setanta es torna unaconsiderar una alternatva valida coma recurs energètc. – Podries dir per què i les causes més probables? – Quin país emergent té un pla per aprofitar massivament aquest recurs? Quines conseqüències pot tenir aquest fet? – Com explicaríeu que el carbó sabandonés durant molt temps i que de cop hagi revifat el seu ús?
 • – Sabríeu dir on es troben el principals jaciments de carbó? Marqueu-ho al mapa següent. – Podríeu dir on es troben les principals centrals termoelèctriques de carbó de Catalunya? I de la Península Ibèrica? Quin percentatge de la producció elèctrica de lEstat prové daquesta font?LORIGEN DEL CARBÓEl carbó té el seu origen en els extensos boscos que cobrien la major part de la Terra fa milions d’anys, en elperíode carbonífer, caracteritzat per un clima humit i càlid, afavoridor del creixement vegetal i de ladescomposició de la matèria orgànica.– Sabries dir quin és lorigen i com s’ha format del carbó mineral? Quina relació té aquest fet amb laconsideració del carbó com a recurs no renovable?
 • COMPOSICIÓ I PROPIETATSEl carbó està format per carboni, hidrogen, oxigen, nitrogen i altres components com ara sílex, òxids deferro, sofre, etc. La composició i el contngut de carboni és diferent en funció de les condicions de pressió idel temps de formació.– Podríeu dir quins tpus de carbó diferent existeixen, quines son les seves característques ipropietats? Utlitzeu l’esquema següent – Com explicaries les diferències en la concentració de carboni? Com ho relacionaríeu amb la qualitat de cada tpus de carbó?
 • OBTENCIÓ DEL CARBÓExisteixen dos mètodes tradicionals per l’extracció del carbó.– Sabries dir quins són, les seves característques i reflectr els principals avantatges i desavantatges?– Abans d’explotar una mina, quin tpus de reconeixement o dades shaurien de tenir en compte?Quins factors creieu que determinen que una mina sexplot o no?APLICACIONSEl carbó és un material molt útl, que ofereix possibilitats d’aplicacions múltples i variades, des del seu úscom a combustble fins a matèria primera per a l’obtenció de molts productes químics.– Sabries dir quines son les aplicacions més importants més enllà de lobtenció descalfor i energiaelèctrica?
 • – Quins son el principals processos per obtenir derivats del carbó? Fes un esquema.EFECTESCom sabeu, el carbó és part dels combustbles que han causat el canvi climàtc. Indiqueu quinscontaminants provinents de la seva combustó causen el canvi climàtc i quins tenen altres efectes.Relacioneu-ho amb el fet que a lloc com per exemple Vic o Lleida hi hagi menys boira ara que no pas facinquanta anys.ANALISI DEL CAS CONCRETEn el cas concret de Montjuïc, les prospeccions fetes per diferents experts donen com a resultat la següentinformació. La quanttat de carbó extraïble, és de aproximadament 6 milions de Tn, a un ritme d’extraccióòptm s’exhaurirà en 35 anys. També s’observa que el jaciment conté diferent estrats. El primer de tot estroba situat pràctcament a nivell de terra, a uns 100 metres, i representa el 55% del total de carbó deljaciment. El segon estrat es troba situat a una profunditat de 1200m metres i representa el 30% del total.Finalment a uns 6.500 metros de profunditat es troba el tercer tpus de estrat que representa el 15% deltotal.Quina quanttat diària sextraurà de carbó? Et sembla lògic o creieu que té alguna relació amb la dificultatde lextracció? Raoneu-ho.
 • En base aquestes dades, quin es el rendiment calòric total i mitjà del jaciment? (Veure dades de rendimentcalòric al vostre llibre, pàg 189). Quan temps podria abastr les necessitats elèctriques de Barcelona lacentral construïda, suposant que fos capaç de funcionar amb tots els tpus de carbó (en aquest cas,considereu que hi ha disponible la totalitat de carbó de la mina)? Si tenim en compte el ritme dextracció,creieu que la central pot funcionar amb el carbó produït a la mina?(1cal= 4,18J; 1kWh= 3600000J; rendiment lignit= 12%, hulla=25%, antracita= 40%, necessitat elèctrica anualde Barcelona= 5 milions de kWh) ACTIVITAT 3Per recordar la informació dels teus companys, omple individualment les matrius DAFO següents i la taulade coavaluació de les presentacions que trobaràs a contnuació Recorda que al final també us haureudautoavaluar com ho heu fet:Atenció: no omplir aquestes graelles davaluació implica que tots els grups que estguin en blanc tndran
 • un 3 per defecte
 • Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 • Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 • Nom energia:Avantatges tècnics Desavantatges tècnicsEfectes socials/ambientals positus Efectes socials/ambientals negatusValora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la presentació dels teuscompanys:La informació que mhan aportat mha semblat rellevant i em serà útlA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHan utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textLa manera de presentar ha captat la meva atencióCrec que els contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències
 • Finalment, feu la valoració de la vostra pròpia presentació:Nom energia:Valora d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes de la vostra presentació:La informació que hem aportat és rellevant i serà útl als companysA nivell estètc, la presentació ha estat bonaHem utlitzat gràfics, imatges, mapes, etc. i no només textCreiem que la manera de presentar ha captat latenció dels companysEls contnguts presentats eren correctes cientficamentEl presentador NO ha llegit tota lestona de les transparències ACTIVITAT 4Aquesta part consisteix en un debat d’experts per escollir quina de les fonts d’energia es proposarà al’Ajuntament com a més adient. Com a grup heu de discutr a partr del vostre informe i de les matrius DAFOelaborades en la sessió anterior i elaborar una matriu DAFO de síntesi de cada energia. Podeu fer servir lesmatrius DAFO de les presentacions i completar-les amb la informació dels vostres companys.La tècnica de discussió que utlitzareu és la de la Taula rodona: caldrà que escolliu un moderador que hauràde posar ordre en cas de que la resta de partcipants no discuteixin ordenadament, però el moderadortambé ha de partcipar. Haureu de decidir quina font denergia proposeu a lAjuntament.Lobjectu fnal és elaborar un informe fnal a on es concreteu els motus que us han portat a escollir unafont i perquè heu descartat la resta. De cada font denergia haureu dexplicar els avantatges i elsinconvenients i els motus que us han portat a descartar-la o a triar-la. Haureu de presentar un treball enformat informàtc (fitxer word a on hi hi const també una portada amb els autors i un ttol) que ens haureudenviar abans del proper dia de classe. Tots els treballs els penjarem al blog. TAULES DAVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUPValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes delfuncionament del vostre treball en grup: (JO)Nom del company (escriu el nom del company que avalues)Ha aportat bon ambient al grupLa seva acttud ha estat productva i positvaHa complert amb les tasques que havia de fer
 • Ha treballat de valentHa ajudat als companys quan ho han necessitatAtenció: no omplir aquesta graella implica que tots els membres del grup tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ INFORMES COMPANYSValora individualment d1 a 10 (1=gens dacord, 10=totalment dacord) els següents aspectes dels informesdels vostres companys:Linforme era detallat i responia a tots els meus dubtesLinforme estava ben redactat i sentenia béHe utlitzat linforme per estudiar de cara a lexamenAtenció: no omplir aquesta graella implica que els informes dels companys tnguin un 3 per defecte AVALUACIÓ ACTIVITATFinalment, et demanem que ens avalueu a nosaltres, els professors i a lactvitat en si. Per fer-ho, caldriaque completéssiu la graella següent, valorant també d1 a 10 si esteu dacord amb lafirmació:Les actvitats proposades mhan semblat interessantsEl fet de plantejar un problema que podria ser real mha fet més interessant el temaLa dinàmica de treball en grup mha semblat correcteEls professors mhan ajudat quan els hi he demanatEl material que mhan proporcionat mha servit per dur a terme les tasquesLa quanttat de feina proposada mha semblat adequadaEl blog de laula mha sigut útl per dur a terme les tasquesAltres comentaris (us agrairíem que comentéssiu què us ha semblat la unitat):