Your SlideShare is downloading. ×
Ternminoloxía de botánica
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Ternminoloxía de botánica

1,220

Published on

Sacado de Servicio de Normalización Lingüistica da Universidade de Santiago de Compostela:http://www.usc.es/snl/term/andel-term_SNL.htm …

Sacado de Servicio de Normalización Lingüistica da Universidade de Santiago de Compostela:http://www.usc.es/snl/term/andel-term_SNL.htm

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,220
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. PROMOVECOMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DAESCOLA POLITÉCNICA SUPERIOR DA USC.SERVIZO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DAUSC.SUBVENCIONAXUNTA DE GALICIA. CONSELLERÍA DEEDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA.DIRECCIÓN XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA.COORDINADORXUSTO A. RODRÍGUEZ RÍO (SERVIZO DENORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA USC).AUTORESELVIRA DÍAZ VIZCAÍNO (PROFESORA TITULAR DODEPARTAMENTO DE BOTÁNICA DA USC).ANTONIO RIGUEIRO RODRÍGUEZ (CATEDRÁTICODO DEPARTAMENTO DE PRODUCIÓN VEXETALDA USC).JUAN JOSÉ VILLARINO URTIAGA (PROFESORTITULAR DO DEPARTAMANTO DE PRODUCIÓNVEXETAL DA USC).XUSTO A. RODRÍGUEZ RÍO (SERVIZO DENORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA USC).
 • 2. 3
 • 3. Limiar 7Árbore de campos 12Abreviaturas empregadas 15Glosario 17Índice de nomes científicos 80Índice de denominacións españolas 89Índice de denominacións inglesas 103Bibliografía 117 5
 • 4. limiar 7
 • 5. Coa publicación destes Termos na Escola (enxeñerías do ámbitobásicos de botánica, poñémoslle o agrícola e forestal), como por estarramo ao primeiro froito da iniciati- tamén presente noutras titulaciónsva que hai máis de un ano se pro- da USC -Bioloxía, Farmacia,puxo a Comisión de Normalización Veterinaria...- o que permitirá dis-Lingüística (CNL) da Escola tribuír o traballo tamén neses cen-Politécnica Superior da tros e acadar unha maior repercu-Universidade de Santiago de sión. Tamén se valorou o feito deCompostela: elaborar unha serie de que se trata dunha área na que oglosarios multilingües que recolle- galego conta cunha gran cantidaderan a terminoloxía básica de mate- de termos autóctonos que cada vezrias centrais para as distintas titu- son menos coñecidos porque selacións que se imparten na Escola, van vendo desprazados por présta-co obxectivo de difundilos de mos -moitas veces innecesarios-forma masiva entre o alumnado e doutros idiomas, especialmente docontribuír así á mellora da calidade castelán.lingüística da documentación Logo de determinado o tipo de pro-escrita que estes elaboran, e tamén ducto (un glosario básico), os des-a facilitarlles a consulta de biblio- tinatarios prioritarios (estudantes)grafía multilingüe. e a área sobre a que se quería tra- ballar, algunhas outras caracterís-Aínda así, case non fai falta enga- ticas do traballo deducíanse dedir que a nosa intención funda- xeito natural:mental é potenciar o uso do galegonas actividades académicas e -Centrámonos nas dúas subáreas dainvestigadoras da Escola, desacti- botánica que máis relevancia teñenvando a argumentación (ou debe- nese nivel de base en que se sitúariamos dicir excusa?) de que "o o vocabulario: a morfoloxía vexetalproblema de empregar o galego é e os nomes de especies de intereseque non hai (non coñezo) os ter- agrícola, forestal, industrial, orna-mos técnicos que preciso para mental e plantas silvestres en xeralexpresarme". (vid. no apartado seguinte a árbo- re de campo totalmente desenvol-A CNL elixiu a área de botánica vida).como aquela na que se debería tra-ballar en primeiro lugar, tanto pola -Incluímos as denominacións enimportancia evidente que os conti- galego, español e inglés, así comodos relacionados con ela teñen nas os nomes científicos das especiestitulacións que se poden estudiar botánicas.
 • 6. En relación con esta última infor- concepto designado polo nomemación, evitamos mencionar os galego2.autores das denominacións cientí-ficas1 (usamos Castanea sativa, e A continuación atoparemos, senon Castanea sativa Miller), xa que cómpre, referencias a outras deno-se trata dunha información que minacións galegas que aluden aopode considerarse secundaria para mesmo concepto (sinónimos, mar-o nivel de especialización que cados como SIN.-), ou a variantesbusca o traballo. desas denominacións (marcadas como VAR.-). A estes tamén se lles-Ofrecemos os sinónimos e as engade a categoría gramatical novariantes denominativas máis rele- caso de que esta ou o seu xénerovantes en cada unha das linguas, non coincidan cos da entrada.tomando como marca de relevanciaa frecuencia con que aparecen no O seguinte bloque de informacióncorpus documental que manexa- presenta o nome científico (NC) emos. as equivalencias en español (ES) e inglés (EN). Os sinónimos recolli--Tendo en conta que se trata de dos en cada unha das linguas sepá-termos básicos e que o traballo vai ranse con punto e coma e ordénan-destinado a futuros especialistas se alfabeticamente.pensamos que podiamos prescindirde definir cada unha das entradas Por último, no apartado Nota.-xa que, ademais, a indicación da aparecen por veces informaciónssubárea temática e a denominación complementarias, tanto de tipocientífica achegan indirectamente técnico como lingüístico, ou expli-información conceptual. cacións de escollas que poidan parecer discutibles.Todo o devandito deu como resul- 241 érbedo mtado un producto no que se poden Arbustos ornamentais//Arbustosatopar dous tipos de entradas: silvestres SIN.- albedro; esbedro. VAR.- erbedeiro NC Arbutus unedo1. ENTRADAS COMPLETAS ES madroño EN strawberry madrone;Encabézanse co nome galego e a strawberry treesúa categoría gramatical; na Nota.- Evítese "alvedro"seguinte liña indícase a área ouáreas temáticas a que pertence o1 Para seleccionar estas guiámonos pola Flora Iberica, cando a especie aparece recollida nos tomoseditados dela, e pola Flora Europaea para as demais especies europeas. Nos casos en que foi preci-so, completamos estas fontes con consultas en enciclopedias e tratados de xardinería e agricultura. 9
 • 7. 2.ENTRADAS REMISIVASRecollen unicamente formas sinó-nimas ou variantes dunha "entradacompleta" e limítanse a redirixir aoconsultante cara a esta, ondepoderá atopar toda a informaciónrecollida sobre o concepto.erbedeiro Vid.- érbedoOptamos por representar destexeito a sinonimia no canto de repe-tir toda a información por unhacuestión de economía de espacio etamén porque así os autores podenindicar de maneira indirecta cáldos diversos nomes entre os que sepode optar para referirse a un con-cepto consideran preferible.As entradas -ordenadas alfabetica-mente- permítennos buscar facil-mente denominacións en galego.Se, pola contra, a busca partedunha denominación noutra linguaou do nome científico, deberemosconsultar os índices alfabéticossituados ao final do traballo. Nelesrecóllense os nomes citados e onúmero de entrada na que se podenatopar, o que permite acceder rapi-damente á información buscada,con independencia da lingua departida.2Cando un concepto pode pertencer a máis dunha das áreas da árbore de campos, inclúense as dúas, separadas polosinal (//).
 • 8. árbore decampos A Morfoloxía AA Morfoloxía. Raíz AB Morfoloxía. Caule AC Morfoloxía. Folla AD Morfoloxía. Flor ADA Cáliz ADB Corola ADC Androceo ADD Xineceo AE Morfoloxía. Inflorescencia AF Morfoloxía. Froito AFA Froito seco AFB Froito carnoso AG Morfoloxía. Semente
 • 9. B Plantas cultivadas BA Plantas agrícolas BAA Plantas agrícolas herbáceas BAAA Plantas agrícolas herbáceas. Cereais BAAB Plantas agrícolas herbáceas. Forraxeiras BAAC Plantas agrícolas herbáceas. Pratenses BAAD Plantas agrícolas herbáceas. Malas herbas BAAE Plantas agrícolas herbáceas. Froiteiras BAAF Plantas agrícolas herbáceas. Hortícolas BAAG Plantas agrícolas herbáceas. Medicinais e aromáticas BAB Plantas agrícolas leñosas BABA Arbustos BABAA Arbustos froiteiros BABAB Arbustos medicinais ou aromáticos BABB Árbores BABBA Árbores froiteiras BB Plantas ornamentais BBA Plantas ornamentais herbáceas BBB Plantas ornamentais leñosas BBBA Matas ornamentais BBBB Arbustos ornamentais BBBC Árbores ornamentais BBBCA Árbores ornamentais. Ximnospermas BBBCB Árbores ornamentais. Anxiospermas BC Plantas forestais BCA Árbores forestais BCAA Árbores forestais. Ximnospermas BCAB Árbores forestais. AnxiospermasC Plantas silvestres / autóctonas CA Plantas silvestres herbáceas CB Plantas silvestres leñosas CBA Matas silvestres CBB Arbustos silvestres CBC Árbores silvestres CBCA Árbores silvestres. Ximnospermas CBCB Árbores silvestres. Anxiospermas 13
 • 10. abreviaturasempregadas
 • 11. a adxectivocult. denominación cultaf substantivo femininom substantivo masculinopl pluralpop. denominación popularSIN. sinónimosp. especiesubsp. subespecieVAR. variantevar. variedadeVid. véxase 15
 • 12. glosario 17
 • 13. abelaira Vid.- abeleira 6 abruñeiro m Arbustos silvestres1 abeleira f SIN.- ameixeira brava (f) VAR.- abraira; abelaira NC Prunus spinosa NC Corylus avellana ES endrino ES avellano EN blackthorn EN common hazel; hazelnut-tree Nota.- Evítese "avellaneira" 7 acacia negra f Árbores forestais. Anxiospermas2 abeloura f //Árbores ornamentais Pl. silvestres herbáceas SIN.- oliveira de Australia SIN.- herba de San Xoán; hipérico NC Acacia melanoxylon NC Hypericum perforatum ES acacia negra ES hipérico EN black acacia; blackwood acacia EN perforate St. Johns wort 8 acaule a abeneiro Vid.- amieiro Morfoloxía. Caule ES acaule3 abeto de Douglas m EN acaulescent; acaulous Árbores forestais. Ximnospermas NC Pseudotsuga menziesii 9 aceda f ES abeto de Douglas; pino de Oregón Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas EN Douglas fir // Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba acedeira abeto do norte Vid.- abeto vermello NC Rumex acetosa ES acedera; agrilla abeto rubio Vid.- abeto vermello EN sorrel4 abeto vermello m 10 acereiro m Árbores ornamentais. Ximnospermas Arbustos silvestres SIN.- abeto rubio; abeto do norte NC Prunus lusitanica NC Picea abies ES laurel de Portugal; loro ES abeto rojo EN Portugal laurel EN Norway spruce acevo Vid.- acivro abraira Vid.- abeleira 11 acícula f abrocho Vid.- xema Morfoloxía. Folla ES acícula abrótea Vid.- abrótega EN acicula5 abrótega f 12 aciñeira f Pl. silvestres herbáceas Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- asfódelo (m) [cult.]; pé de pita (m) NC Quercus ilex subsp. ilex VAR.- abrótea ES encina NC Asphodelus albus EN holly oak ES asfodelo; gamón blanco EN Kings spear; white asphodel
 • 14. 13 acio m 18 agulleira f Morfoloxía. Inflorescencia Pl. silvestres herbáceas ES racimo SIN.- herba agulla EN raceme NC Erodium sp.; Geranium sp. ES reloj14 acivro m EN Erodium Árbores ornamentais. Anxiospermas // Árbores silvestres 19 ailanto m SIN.- xardón VAR.- acevo Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Ilex aquifolium SIN.- árbore do ceo (f) ES acebo NC Ailanthus altissima EN English holly ES ailanto; árbol del cielo EN tree of heaven adelfa Vid.- loendro 20 álamo branco m agavanzo Vid.- silva macho Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- chopo prateado agrión Vid.- agrón NC Populus alba ES álamo blanco agrión de prado Vid.- agrón de prado EN white poplar15 agrón m 21 álamo cano m Pl. silvestres herbáceas Árbores silvestres. Anxiospermas VAR.- agrión NC Populus alba var. canescens NC Rorippa nasturtium-aquaticum ES álamo cano ES berro EN grey poplar EN green watercress; watercress álamo tremedor Vid.- álamo tremo16 agrón de prado m Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas 22 álamo tremo m // Pl. silvestres herbáceas Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- mestruzo VAR.- agrión de prado SIN.- álamo tremedor NC Cardamine pratensis NC Populus tremula ES berro de prado; mastuerzo de ES álamo temblón los prados EN European aspen; quaking aspen EN cuckoo flower; ladys smock 23 albaca f17 aguacate m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Árbores froiteiras aromáticas NC Persea americana SIN.- alfábega ES aguacate NC Ocymum basilicum EN avocado tree ES albahaca EN basil; sweet basil albedro Vid.- érbedo 19
 • 15. 24 alcachofa f 26 alfalfa f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras NC Cynara scolymus NC Medicago sativa ES alcachofa ES alfalfa EN artichoke EN lucern; lucerne alcanforeira Vid.- canforeira 27 alfalfa lupulina f Pl. agrícolas herbáceas. alcipreste Vid.- ciprés Forraxeiras SIN.- alforfa negra alcipreste calvo Vid.- ciprés dos illós NC Medicago lupulina ES mielga negra alcipreste común Vid.- ciprés EN black medick; hop medic alcipreste de Arizona Vid.- ciprés de 28 alfaneiro m Arizona Arbustos ornamentais SIN.- ligustro común alcipreste de Lawson Vid.- ciprés de NC Ligustrum vulgare Lawson ES aligustre EN common privet; European privet alcipreste de Leyland Vid.- ciprés de Leyland 29 alfaneiro chinés m Árbores ornamentais. alcipreste de Monterrey Vid.- ciprés Anxiospermas de Monterrey SIN.- ligustro chinés VAR.- alfaneiro da China alcipreste de Portugal Vid.- ciprés NC Ligustrum lucidum de Portugal ES aligustre de la China EN glossy privet alcipreste dos illós Vid.- ciprés dos illós alfaneiro da China Vid.- alfaneiro chinés alecrín Vid.- romeo 30 alfinete m25 alelí das praias m Pl. ornamentais herbáceas // Pl. Pl. silvestres herbáceas silvestres herbáceas NC Malcolmia littorea SIN.- valeriana vermella (f) ES alhelí de mar NC Centranthus ruber EN sand stock ES milamores EN Jupiters beard; red valerian alerce común Vid.- lárice alforfa negra Vid.- alfalfa lupulina alerce europeo Vid.- lárice alfábega Vid.- albaca
 • 16. 31 algodoeiro m amarelle Vid.- narciso Pl. agrícolas herbáceas VAR.- algodón 37 ameixeira f NC Gossypium herbaceum Árbores froiteiras ES algodón; algodonero SIN.- ciroleira EN Levant cotton NC Prunus domestica Nota.- Cultívase polo seu interese ES ciruelo industrial. EN plum tree algodón Vid.- algodoeiro ameixeira brava Vid.- abruñeiro32 allo m 38 amendoeira f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Árbores froiteiras NC Allium sativum NC Prunus dulcis ES ajo ES almendro EN garlic EN sweet almond33 allo porro m ameneiro Vid.- amieiro Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas SIN.- porro 39 amento m NC Allium porrum Morfoloxía. Inflorescencia ES puerro ES amento EN leek EN ament; catkin34 áloe vera m 40 amieiro m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Árbores silvestres. Anxiospermas aromáticas VAR.- abeneiro; ameneiro NC Aloe vera NC Alnus glutinosa ES aloe vera; áloe vera ES aliso EN aloe vera; true aloe EN common alder35 alpiste m amores Vid.- herba dos amores Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras // Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses 41 amorodeira f NC Phalaris canariensis Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras ES alpiste SIN.- morangueira EN canary grass VAR.- amorodo (m); moroteira NC Fragaria vesca36 amaranto m ES fresal silvestre Pl. ornamentais herbáceas EN wild strawberry plant // Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas amorodo Vid.- amorodeira SIN.- beldro; herba pexegueira (f); herba pulgueira (f) NC Amaranthus sp. ES amaranto; bledo EN pigweed 21
 • 17. 42 androceo m 49 apóutega f Morfoloxía. Flor Pl. silvestres herbáceas ES androceo SIN.- mel de raposo (m); nocella EN androecium NC Cytinus hypocistis ES chupamieles; hipocístide43 anémona f EN hypocist Pl. ornamentais herbáceas // Pl. silvestres herbáceas 50 aquenio m SIN.- anemone Morfoloxía. Froito seco NC Anemone sp. ES aquenio ES anémona EN achene EN anemone 51 arandeira f44 antera f Matas silvestres Morfoloxía. Flor. Androceo SIN.- herba dos arandos [pop.] ES antera NC Vaccinium myrtillus EN anther ES arándano EN bilberry45 antófilo m Morfoloxía. Flor. Cáliz // 52 arandeira americana f Morfoloxía. Flor. Corola Arbustos froiteiros ES antófilo; hoja floral NC Vaccinium corymbosum EN floral leaf ES arándano americano EN highbush blueberry46 anxélica f Pl. agrícolas herbáceas. arangaño Vid.- meimendro Medicinais e aromáticas NC Angelica archangelica 53 araucaria da illa de Norfolk f ES angélica arcangélica Árbores ornamentais. EN angelica Ximnospermas SIN.- araucaria excelsa47 anxélica brava f NC Araucaria heterophylla Pl. silvestres herbáceas ES araucaria excelsa; pino de SIN.- herba dos lazarosos; pisos herba da sarna EN Norfolk Island pine NC Angelica sylvestris ES angélica araucaria excelsa Vid.- araucaria EN wild angelica da illa de Norfolk48 apio m árbore da rabia Vid.- sangomiño Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas // Pl. silvestres árbore da vida Vid.- tuia oriental NC Apium graveolens ES apio EN celery
 • 18. 54 árbore de fume f 60 arilo m Arbustos ornamentais Morfoloxía. Semente NC Cotinus coggygria ES arilo ES árbol de las pelucas EN aril EN smoke bush; smoke tree 61 arleira f árbore de santo Outelo Vid.- Matas silvestres // Pl. ornamentais cinamomo leñosas SIN.- bérberis55 árbore de Xúpiter f NC Berberis vulgaris Arbustos ornamentais ES agracejo NC Lagerstroemia indica EN barberry ES árbol de Júpiter EN crape myrtle 62 árnica f Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e56 árbore do amor f aromáticas Árbores ornamentais. Anxiospermas SIN.- herba cheirenta [pop.]; quina SIN.- ciclamor dos pobres [pop.] NC Cercis siliquastrum NC Arnica montana ES algarrobo loco; árbol del amor; ES árnica ciclamor EN arnica; leopards bane; mountain EN Judas tree; love tree tobacco57 árbore do caucho f aro Vid.- herba das anadas Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Ficus elastica 63 arroz m ES árbol del caucho Pl. agrícolas herbáceas. Cereais EN rubber plant; rubber tree NC Oryza sativa ES arroz árbore do ceo Vid.- ailanto EN rice58 árbore do Paraíso f artemexón Vid.- herba madroa Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Elaeagnus angustifolia arzaia Vid.- cantroxo ES árbol del Paraíso EN oleaster; Russian olive 64 asente m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e59 árbore dos amorodos f aromáticas Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Artemisia absinthium NC Cornus capitata ES ajenjo ES cornejo de Bentham EN absinthe; wormwood EN Benthams cornel; evergreen dogwood asfódelo Vid.- abrótega 23
 • 19. 65 áspera f barbas de raposo Vid.- gorga Pl. silvestres herbáceas NC Galium odoratum basallo Vid.- mercurial ES aspérula olorosa EN woodruff 72 batata f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas66 avea f SIN.- pataca doce Pl. agrícolas herbáceas. Cereais NC Ipomoea batatas NC Avena sativa ES batata; boniato ES avena; avena común EN sweet potato EN common oat; oat Nota.- Evítese "boniato"67 azafrán m 73 begonia f Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Pl. ornamentais herbáceas aromáticas NC Begonia sp. NC Crocus sativus ES begonia ES azafrán EN begonia EN saffron beldro Vid.- amaranto68 azucena f Pl. ornamentais herbáceas 74 beldroega f NC Lilium candidum Pl. silvestres herbáceas ES azucena SIN.- verdoaga; portulaca [cult.] EN madonna lily; white lily NC Portulaca oleracea ES verdolaga69 baga f EN pigweed; purslane Morfoloxía. Froito ES baya beleño Vid.- meimendro EN berry bérberis Vid.- arleira bagullo Vid.- vaíña 75 berenxena f70 ballico m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses NC Solanum melongena NC Lolium perenne ES berenjena ES raigrás inglés; ray-grass inglés EN aubergine; eggplant EN raygrass; ryegrass beterraba Vid.- remolacha bananeira Vid.- bananeiro bídalo Vid.- bidueiro71 bananeiro m Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras bido Vid.- bidueiro SIN.- plataneiro; plátano VAR.- bananeira (f) bidueira Vid.- bidueiro NC Musa sp. ES banano; platanero; plátano EN banana
 • 20. 76 bidueiro m 82 bráctea f Árbores silvestres. Anxiospermas Morfoloxía. Flor VAR.- bídalo [pop.]; bido; bidueira (f) ES bráctea NC Betula alba subsp. celtiberica EN bract ES abedul EN birch 83 braquiblasto m Morfoloxía. Caule bieiteiro Vid.- sabugueiro ES braquiblasto EN brachyblast bigorda Vid.- cabrifollo 84 brócoli m77 bistorta f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Pl. silvestres herbáceas NC Brassica oleracea var. botrytis NC Polygonum bistorta ES brécol ES bistorta EN broccoli; winter cauliflower EN bistort Nota.- Evítese "brécol" blechno Vid.- fento fero 85 bromo m Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses bonetes Vid.- herba dos pitos NC Bromus sp. ES bromo78 borla azul f EN brome Pl. silvestres herbáceas NC Jasione montana brote Vid.- xema ES botón azul EN sheeps-bit broulla Vid.- nó79 borraxe f 86 bugallón m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais Pl. silvestres herbáceas e aromáticas // Pl. silvestres SIN.- flámula (f) herbáceas NC Ranunculus flammula NC Borago officinalis ES flámula ES borraja EN lesser spearwort EN borage 87 buganvílea f80 borrosa f Arbustos ornamentais Pl. silvestres herbáceas NC Bougainvillea spectabilis NC Gnaphalium luteo-album ES buganvilla ES borrosa EN bougainvillea EN Jersey cudweed 88 búgula f81 boudaña f Pl. silvestres herbáceas Pl. silvestres herbáceas SIN.- consolda media; corocha SIN.- cabaceira brava; figueira de NC Ajuga reptans can; herba dos torneiros ES consuelda media NC Bryonia cretica subsp.dioica ES nueza EN white bryony EN bugle 25
 • 21. 89 bulbo m 94 cabriña f Morfoloxía. Caule Pl. silvestres herbáceas ES bulbo NC Davallia canariensis EN bulb ES batatilla; cabriña Nota.- Aínda que está formado por EN hares-foot fern follas modificadas, optamos por incluílo aquí porque nos tratados de 95 cacahuete m morfoloxía vexetal descríbese entre Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras as modificacións do caule. NC Arachis hypogaea ES cacahuete90 buxo m EN groundnut; peanut Arbustos ornamentais Nota.- Cultívase polo seu interese NC Buxus sempervirens industrial. ES boj EN box tree; boxwood tree 96 cacao m Nota.- Evítese "boxe" Árbores froiteiras NC Theobroma cacao91 cabaceira f ES cacao Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas // EN cacao; cacao tree Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras SIN.- caiota 97 cacto m VAR.- cabaza; cabazo Pl. ornamentais herbáceas NC Cucurbita maxima; Cucurbita pepo NC Cactus sp.; Cereus sp.; ES calabacera; calabaza Mammillaria sp. EN pumpkin ES cactus EN cactus cabaceira brava Vid.- boudaña café Vid.- cafeeira cabaliña Vid.- herba estañeira 98 cafeeira f cabaza Vid.- cabaceira Árbores froiteiras VAR.- café (m) cabazo Vid.- cabaceira NC Coffea arabica ES cafeto de Arabia92 cabeza de cobra f EN coffee; coffee plant Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba bicha [pop.] caiota Vid.- cabaceira NC Aristolochia paucinervis ES aristoloquia cakile Vid.- caquile EN Dutchmans pipe 99 cala f93 cabrifollo m Pl. ornamentais herbáceas Arbustos silvestres NC Zantedeschia aethiopica SIN.- bigorda (f); herba salgueira (f); ES cala zugos (pl) [pop.] EN calla; calla lily NC Lonicera periclymenum ES madreselva calaminta Vid.- nébeda EN honeysuckle
 • 22. 100 cálamo m cáliz sinsépalo Vid.- cáliz gamosépalo Morfoloxía. Caule ES cálamo 108 callaleite m EN calamus Pl. silvestres herbáceas SIN.- presoira (f)101 caléndula f NC Galium aparine Pl. ornamentais herbáceas ES amor de hortelano; azotalenguas SIN.- herba do podador EN cleavers NC Calendula sp. ES caléndula 109 cálzamo m EN gold-bloom; marigold Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas102 caliborcia f SIN.- herba cana (f); herba crecha(f) Pl. silvestres herbáceas VAR.- cásamo; cascamelo SIN.- herba do porco; mexacán (m) NC Senecio vulgaris NC Heracleum sphondylium ES hierba cana ES ursina falsa EN common groundsel; groundsel EN hogweed 110 camariña f103 calículo m Matas silvestres Morfoloxía. Flor VAR.- caramiña; camariñeira ES calículo NC Corema album EN calycle ES camariña EN camarina caliptra Vid.- cofia camariñeira Vid.- camariña104 cáliz m Morfoloxía. Flor 111 camelia f ES cáliz Arbustos ornamentais EN calyx SIN.- xapoeiro (m) NC Camellia japonica105 cáliz asépalo m ES camelia; camelio Morfoloxía. Flor. Cáliz EN camellia; japonica ES cáliz asépalo EN asepalous calyx camomila Vid.- macela galega106 cáliz dialisépalo m camomila Vid.- macela Morfoloxía. Flor. Cáliz ES cáliz dialisépalo camomila brava Vid.- macela brava EN dialysepalous calyx; polysepalous calyx camomila romana Vid.- macela galega107 cáliz gamosépalo m Morfoloxía. Flor. Cáliz SIN.- cáliz sinsépalo ES cáliz gamosépalo; cáliz sinsépalo EN gamosepalous calyx; synsepalous 27 calyx
 • 23. 112 cana f 118 canforeira f Arbustos silvestres Árbores ornamentais. SIN.- canaveira Anxiospermas NC Arundo donax VAR.- alcanforeira ES caña; caña de Castilla; cañavera NC Cinnamomum camphora EN giant reed ES alcanforero; árbol del alcanfor EN camphor tree113 cana f Morfoloxía. Caule cangroia Vid.- pervinca ES caña EN cane 119 cantroxo m Matas silvestres114 cana de azucre f SIN.- arzaia (f) Pl. agrícolas herbáceas NC Lavandula stoechas NC Saccharum officinarum ES cantueso ES caña de azúcar EN French lavender EN sugarcane Nota.- Cultívase polo seu interese capelo Vid.- correola menor industrial. 120 capilaria f115 cánabo m Pl. silvestres herbáceas Pl. agrícolas herbáceas NC Adiantum capillus-veneris NC Cannabis sativa ES culantrillo de pozo ES cáñamo común EN maidenhair fern EN hemp; hemp plant Nota.- Cultívase polo seu interese 121 capítulo m industrial. Morfoloxía. Inflorescencia ES capítulo canaveira Vid.- cana EN capitulum116 cáncaro m 122 cápsula f Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Froito seco SIN.- primavera (f) ES cápsula NC Primula acaulis EN capsule ES primavera EN primrose 123 capudre m Árbores silvestres. Anxiospermas cancereixo Vid.- capudre SIN.- cancereixo; cornabude NC Sorbus aucuparia117 caneleira f ES serbal de cazadores; serbal silvestre Árbores ornamentais. Anxiospermas EN European rowan; rowan NC Cinnamomum zeylanicum ES canelo 124 caqui m EN Ceylon cinnamon; Ceylon Árbores froiteiras cinnamon tree NC Diospyros kaki ES caqui; kaki; kaki del Japón EN kaki; kaki persimmon
 • 24. 125 caquile f 130 carballo cerquiño m Pl. silvestres herbáceas Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- eiruga mariña SIN.- carballo negro; cerqueiro; VAR.- cakile rebola (f) NC Cakile maritima NC Quercus pyrenaica ES oruga marítima; rucamar ES melojo; rebollo; roble negro EN sea rocket EN Portuguese oak; Pyrenean oak caracoleira Vid.- parietaria 131 carballo común m Árbores silvestres. Anxiospermas caramiña Vid.- camariña SIN.- carballo veriño NC Quercus robur caravel Vid.- caraveleira ES roble común EN English oak; pedunculate oak126 caraveleira f Pl. ornamentais herbáceas carballo negro Vid.- carballo cerquiño VAR.- caravel (m) NC Dianthus caryophyllus carballo veriño Vid.- carballo común ES clavel EN carnation 132 cardo m Nota.- Evítese "craveleira" e Pl. silvestres herbáceas "claveleira" NC Carduus sp.; Cirsium sp. ES cardo127 caraveliña f EN thistle Pl. ornamentais herbáceas // Pl. silvestres herbáceas 133 cardo de ribeira m NC Dianthus sp. Pl. silvestres herbáceas ES clavelina NC Eryngium maritimum EN pink ES eringio marítimo Nota.- Evítese "cravelina" e EN sea holly "craveliña" cardo de santa María Vid.- cardo carballo albar Vid.- carballo albariño leiteiro128 carballo albariño m 134 cardo dourado m Árbores silvestres. Anxiospermas Pl. silvestres herbáceas VAR.- carballo albar NC Scolymus hispanicus NC Quercus petraea ES cardillo ES roble albar EN golden thistle EN sessile oak 135 cardo leiteiro m129 carballo americano m Pl. silvestres herbáceas Árbores forestais. Anxiospermas SIN.- cardo de santa María NC Quercus rubra NC Silybum marianum ES roble americano ES cardo mariano EN northern red oak EN holy thistle 29
 • 25. 136 cardo molar m 142 carqueixa común f Pl. silvestres herbáceas Matas silvestres NC Sonchus oleraceus SIN.- lavacuncas ES cerraja común; lechuguilla NC Pterospartium tridentatum silvestre ES carquesa; carquesia EN hares lettuce; smooth sowthistle EN carquesia Nota.- Evítese "leitaruga" e "leitarega" 143 carrasca f cardo veliño Vid.- meimendro Árbores forestais. Anxiospermas NC Quercus ilex subsp. ballota137 cariópside f ES carrasca; encina de bellotas Morfoloxía. Froito seco dulces ES cariópside EN holm oak EN caryopsis carrasca Vid.- queiroga común caroleira Vid.- nogueira carrasco Vid.- queiroga de tres138 carpaza f follas Matas silvestres VAR.- carpazo (m) carrasco Vid.- queiroga de umbela NC Cistus psilosepalus ES carpazo carrasco Vid.- queiroga común EN rockrose carrasco bravo Vid.- herba de San carpaza do ládano Vid.- esteva Pedro carpazo Vid.- carpaza carriza Vid.- carrizo139 carpe m 144 carrizo m Árbores ornamentais. Anxiospermas Pl. silvestres herbáceas NC Carpinus betulus VAR.- carriza (f) ES carpe NC Phragmites australis EN European hornbeam ES carrizo EN common reed; phragmites140 carpelo m Morfoloxía. Flor carroucha Vid.- queiroga veluda ES carpelo EN carpel cásamo Vid.- cálzamo141 carqueixa boieira f cascamelo Vid.- cálzamo Matas silvestres NC Halimium lasianthum subsp. alyssoides 145 casida f ES carpaza amarilla Pl. silvestres herbáceas SIN.- fel da terra (m); herba do fel NC Centaurium erythraea ES centáurea menor EN common centaury
 • 26. castañeiro Vid.- castiñeiro 152 caule rubideiro m Morfoloxía. Caule146 castiñeiro m SIN.- talo rubideiro Árbores silvestres. Anxiospermas ES tallo trepador VAR.- castañeiro; castiro EN climbing stem NC Castanea sativa ES castaño 153 caule suculento m EN sweet chestnut Morfoloxía. Caule SIN.- talo suculento castiñeiro das bruxas Vid.- ES tallo suculento castiñeiro de Indias EN succulent stem147 castiñeiro de Indias m 154 caule voluble m Árbores ornamentais. Anxiospermas Morfoloxía. Caule SIN.- castiñeiro das bruxas SIN.- talo voluble NC Aesculus hippocastanum ES tallo voluble ES castaño de Indias EN voluble stem EN horse chestnut tree 155 caxigo m castiro Vid.- castiñeiro Árbores silvestres. Anxiospermas NC Quercus faginea148 casuarina f ES quejigo; roble carrasqueño Árbores ornamentais. Anxiospermas EN Portuguese oak NC Casuarina cunninghamiana ES casuarina cebada Vid.- orxo EN river oak; river she-oak cebada brava Vid.- orxo bravo casula Vid.- vaíña cebada de dúas carreiras Vid.- orxo149 catalpa f de dúas carreiras Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Catalpa bignonioides 156 cebola f ES catalpa Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas EN southern catalpa NC Allium cepa ES cebolla150 caule m EN onion Morfoloxía. Caule SIN.- talo 157 cebola das gaivotas f ES tallo Pl. silvestres herbáceas EN stem SIN.- cebola do mar NC Pancratium maritimum151 caule reptante m ES azucena de mar Morfoloxía. Caule EN pancratium SIN.- talo reptante ES tallo reptante cebola do mar EN creeping stem Vid.- cebola das gaivotas 31
 • 27. 158 ceboliño m 164 cerdeira f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Árbores silvestres. Anxiospermas NC Allium schoenoprasum SIN.- cereixeira; cereixal (m) ES cebollino común [pop.] EN chive NC Prunus avium ES cerezo159 cedro do Atlas m EN sweet cherry Árbores ornamentais. Ximnospermas NC Cedrus atlantica cereixal Vid.- cerdeira ES cedro del Atlas EN Atlas cedar cereixeira Vid.- cerdeira160 cedro do Himalaia m 165 cerinta m Árbores ornamentais. Ximnospermas Pl. silvestres herbáceas NC Cedrus deodara NC Cerinthe major ES cedro del Himalaya ES ceriflor; cerinta; palomera EN deodar cedar; Himalaya cedar EN honeywort cegude Vid.- cicuta 166 cerna f Morfoloxía. Caule161 celidonia f SIN.- durame (m) Pl. silvestres herbáceas ES duramen SIN.- celidonia común; ceruda; herba EN duramen; heartwood da andoriña; herba leiteira; herba das espullas [pop.] cerqueiro Vid.- carballo cerquiño NC Chelidonium majus ES celidonia; celidonia mayor cerreña Vid.- grama EN celandine; greater celandine ceruda Vid.- celidonia celidonia común Vid.- celidonia 167 cerviña f162 cenoria f Pl. silvestres herbáceas Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas NC Phyllitis scolopendrium NC Daucus carota ES lengua de ciervo ES zanahoria EN harts tongue EN carrot 168 chantaxe f163 centeo m Pl. silvestres herbáceas Pl. agrícolas herbáceas. Cereais SIN.- chantaxe lanceolada; NC Secale cereale correola; lingua de ovella ES centeno NC Plantago lanceolata EN common rye; rye ES llantén menor EN narrow-leaved plantain; ribwort plantain cepa Vid.- videira chantaxe lanceolada Vid.- chantaxe
 • 28. chapizo Vid.- herba dos amores 174 chopo negro m Árbores silvestres. Anxiospermas169 charouvía f NC Populus nigra Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais ES chopo negro e aromáticas EN black poplar SIN.- pastinaca NC Pastinaca sativa chopo prateado Vid.- álamo branco ES chirivía; pastinaca EN parsnip 175 chuchamel m Pl. silvestres herbáceas170 chícharo m SIN.- lamio maculado [cult.]; ortiga Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas morta (f) SIN.- ervella (f) VAR.- chupamel NC Pisum sativum NC Lamium maculatum ES guisante ES lamio maculado; ortiga muerta EN pea EN spotted dead-nettle chícharo bravo Vid.- chícharo de chupamel Vid.- chuchamel raposo 176 chuvia de ouro f171 chícharo de raposo m Arbustos ornamentais Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas NC Laburnum anagyroides // Pl. silvestres herbáceas ES lluvia de oro SIN.- chícharo bravo; tremoceiro EN golden chain; golden rain NC Lupinus sp. ES altramuz 177 ciatio m EN lupine Morfoloxía. Inflorescencia Nota.- Aínda que en algunhas fontes ES ciatio se propón "faba loba" como nome EN cyathium galego para este xénero, aquí imos reservar esa denominación para a ciclamor Vid.- árbore do amor Vicia faba. Cfr. faba loba. 178 cicuta f172 chicoria f Pl. silvestres herbáceas Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas SIN.- pirixel das bruxas; pirixel bravo; NC Cichorium intybus pé de sapo (m) ES achicoria VAR.- cegude EN chicory; succory NC Conium maculatum ES cicuta chicoria de Bruxelas Vid.- endivia EN poison hemlock; true hemlock173 chirimoio m 179 cidreira f Árbores froiteiras Árbores froiteiras NC Annona cherimola NC Citrus medica ES chirimoyo ES cidrero; cidro EN cherimoya; cherimoyer Nota.- Evítese "chirimollo" EN citron tree 33
 • 29. cigomorfo -fa Vid.- zigomorfo -fa 185 ciprés de Leyland m Árbores ornamentais.180 cimbro m Ximnospermas Matas silvestres VAR.- alcipreste de Leyland SIN.- xenebreiro; xenebreiro rastreiro NC Cupressocyparis leylandii NC Juniperus communis subsp. alpina ES ciprés de Leyland ES enebro rastrero EN Leyland cypress EN dwarf common juniper 186 ciprés de Monterrey m181 cinamomo m Árbores ornamentais. Árbores ornamentais Ximnospermas SIN.- árbore de santo Outelo (f) VAR.- alcipreste de Monterrey NC Melia azedarach NC Cupressus macrocarpa ES cinamomo; paraíso ES ciprés de Monterrey EN chinaberry tree; umbrella tree EN Californian cypress; Monterey cypress182 ciprés m Árbores ornamentais. Ximnospermas 187 ciprés de Portugal m SIN.- ciprés común; alcipreste común Árbores ornamentais. VAR.- alcipreste Ximnospermas NC Cupresus sempervirens VAR.- alcipreste de Portugal ES ciprés; ciprés común NC Cupressus lusitanica EN common cypress; Mediterranean ES ciprés lusitánico; ciprés cypress portugués EN Mexican cypress ciprés calvo Vid.- ciprés dos illós 188 ciprés dos illós m ciprés común Vid.- ciprés Árbores ornamentais. Ximnospermas183 ciprés de Arizona m SIN.- ciprés calvo; alcipreste Árbores ornamentais. Ximnospermas calvo; taxodio [cult.] VAR.- alcipreste de Arizona VAR.- alcipreste dos illós NC Cupressus arizonica subsp. glabra NC Taxodium distichum ES ciprés glabro de Arizona ES ciprés calvo; ciprés de los pantanos EN smooth Arizona cypress EN bald cypress184 ciprés de Lawson m ciroleira Vid.- ameixeira Árbores ornamentais. Ximnospermas 189 cladodio m VAR.- alcipreste de Lawson Morfoloxía. Caule NC Chamaecyparis lawsoniana ES cladodio ES ciprés de Lawson EN cladode EN Lawsons cypress clemátide Vid.- herba do pobre
 • 30. 190 coandro m 196 col de Bruxelas f Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas e aromáticas NC Brassica oleracea var. gemmifera VAR.- coriandro ES col de Bruselas NC Coriandrum sativum EN Brussels sprouts ES cilantro; coriandro; culantro EN coriander 197 cólquico m Pl. silvestres herbáceas coca Vid.- grama SIN.- tollemerendas [pop.] NC Colchicum autumnale191 coco m ES cólquico; cólquico de otoño Árbores froiteiras EN autumn crocus; colchicum VAR.- coqueiro NC Cocos nucifera 198 colza f ES cocotero Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras EN coconut palm; coconut tree NC Brassica napus var. oleifera; Brassica rapa var. oleifera192 codeso m ES colza Matas silvestres EN colza; rape SIN.- codeso común NC Adenocarpus complicatus 199 comiño m ES codeso Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e EN adenocarpus aromáticas NC Cuminum cyminum codeso común Vid.- codeso ES comino EN cumin coella Vid.- col concheiro Vid.- nogueira193 cofia f Morfoloxía. Raíz conchelo Vid.- couselo SIN.- caliptra ES cofia consolda media Vid.- búgula EN cap; cover coqueiro Vid.- coco194 cogombro m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas coral Vid.- salicornia NC Cucumis sativus ES pepino cordilina Vid.- dracena EN cucumber coia Vid.- col cordilina de Nova Zelandia Vid.- dracena195 col f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas SIN.- coella VAR.- coia cordiline Vid.- dracena NC Brassica oleracea var. acephala ES col de hoja; col forrajera EN kale corgo Vid.- uz vermella 35
 • 31. coriandro Vid.- coandro 206 correola menor f Pl. agrícolas herbáceas. Malas200 corimbo m herbas // Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Inflorescencia SIN.- capelo (m) ES corimbo NC Convolvulus arvensis EN corymb ES campanilla; correhuela menor EN bindweed; lesser bindweed cornabude Vid.- capudre 207 cortadeira f cornabude Vid.- escornacabras Pl. ornamentais herbáceas NC Cortaderia selloana corocha Vid.- búgula ES hierba de las Pampas EN Pampas grass201 corola f Morfoloxía. Flor corticeira Vid.- sobreira ES corola EN corolla cortizo Vid.- sobreira202 corola bilabiada f 208 cotiledón m Morfoloxía. Flor. Corola Morfoloxía. Semente ES corola bilabiada ES cotiledón EN bilabiate corolla EN cotyledon203 corola labiada f 209 cotoneáster m Morfoloxía. Flor. Corola Arbustos ornamentais ES corola labiada NC Cotoneaster lacteus EN labiate corolla ES cotoneáster EN parney cotoneaster; correola Vid.- chantaxe red cluster berry204 correola de praia f coucheira Vid.- nogueira Pl. silvestres herbáceas NC Calystegia soldanella 210 couselo m ES berza marina Pl. silvestres herbáceas EN beach morning glory SIN.- conchelo; orella de frade NC Umbilicus rupestris205 correola maior f ES ombligo de Venus Pl. silvestres herbáceas EN kidneywort; navelwort; SIN.- herba roqueira pennywort NC Calystegia sepium ES campanilla mayor; 211 craveiro m correhuela mayor Arbustos medicinais ou aromáticos EN hedge bindweed NC Caryophyllus aromaticus ES árbol del clavo; clavero EN clove tree
 • 32. 212 criptomeria f 219 dehiscencia f Árbores ornamentais. Ximnospermas Morfoloxía. Froito NC Cryptomeria japonica ES dehiscencia ES cedro del Japón; sugi EN dehiscence EN Japanese cedar 220 dentabrún m213 crisantemo m Pl. silvestres herbáceas Pl. ornamentais herbáceas NC Osmunda regalis NC Chrysanthemum sp. ES helecho real ES crisantemo EN flowering fern; royal fern EN chrysanthemum dente de león Vid.- mexacán crista Vid.- herba do galo 221 dicasio m croque Vid.- estraloque Morfoloxía. Inflorescencia ES dicasio214 crucianela marítima f EN dichasial cyme; dichasium Pl. silvestres herbáceas NC Crucianella maritima 222 didínamo -ma a ES espigadilla de mar; rubia de mar Morfoloxía. Flor EN maritime crosswort ES didínamo EN didynamous215 cúpula f Morfoloxía. Froito 223 dioico -ca a ES cúpula Morfoloxía. Flor EN cupule ES dioico EN dioecious216 dáctilo m Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses 224 douradiña f NC Dactylis glomerata Pl. silvestres herbáceas ES dactilo apelotonado SIN.- herba dourada; herba de ouro; EN cocksfoot grass; orchard grass fento pequeniño (m) NC Ceterach officinarum217 dalia f ES doradilla Pl. ornamentais herbáceas EN rustyback fern; scale fern NC Dahlia sp. ES dalia dracaena Vid.- dracena EN dahlia 225 dracena f218 datileira f Árbores ornamentais. Anxiospermas Árbores froiteiras SIN.- cordiline (m) [cult.]; cordilina VAR.- palmeira datileira cordilina de Nova Zelandia VAR.- dracaena NC Phoenix dactylifera NC Cordyline australis ES palmera datilera ES cordiline; dracena EN date palm EN cabbage tree; dracaena dedaleira Vid.- estraloque 37
 • 33. 226 drago m 233 endivia f Árbores ornamentais. Anxiospermas Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas NC Dracaena draco SIN.- chicoria de Bruxelas ES drago NC Cichorium endivia EN dragon tree ES endivia EN endive227 drupa f Morfoloxía. Froito 234 endocarpo m ES drupa Morfoloxía. Froito EN drupe ES endocarpio EN endocarp228 dulcamara f Pl. silvestres herbáceas endosperma Vid.- endospermo SIN.- uva de can NC Solanum dulcamara 235 endospermo m ES dulcamara Morfoloxía. Semente EN bittersweet; woody nightshade VAR.- endosperma ES endospermo durame Vid.- cerna EN endosperm229 durmideira f 236 entrenó m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Morfoloxía. Caule aromáticas // Pl. ornamentais herbáceas SIN.- internodo NC Papaver somniferum ES cañuto; entrenudo; internodio ES adormidera EN internode EN garden poppy; opium poppy; poppy 237 envés m Morfoloxía. Folla230 eiruga f ES envés Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas EN lower side NC Eruca vesicaria ES oruga; rúcula 238 epicáliz m EN arugula; roquette Morfoloxía. Flor. Cáliz ES epicáliz eiruga mariña Vid.- caquile EN epicalyx231 embigueira f 239 epicótilo m Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Semente SIN.- onfalodes [cult.] ES epicotilo; epicótilo NC Omphalodes nitida EN epicotyl ES onfalodes EN blue-eyed Mary erbedeiro Vid.- érbedo232 embrión m Morfoloxía. Semente ES embrión EN embryo
 • 34. 240 érbedo m 245 espádice m Arbustos ornamentais // Morfoloxía. Inflorescencia Arbustos silvestres ES espádice SIN.- albedro; esbedro VAR.- EN spadix erbedeiro NC Arbutus unedo espárrago Vid.- esparragueira ES madroño EN strawberry madrone; strawberry tree 246 esparragueira f Nota.- Evítese "alvedro" Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas VAR.- espárrago (m) erísimo Vid.- xebra NC Asparagus officinalis ES espárrago; esparraguera ervella Vid.- chícharo EN asparagus241 ervellaca f 247 espiga f Pl. agrícolas herbáceas. Morfoloxía. Inflorescencia Forraxeiras ES espiga SIN.- herba da fame; nichela; veza EN spike NC Vicia sativa ES arveja común; veza común; 248 espinaca f veza forrajera Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas EN common vetch; spring vetch NC Spinacia oleracea ES espinaca esbedro Vid.- érbedo EN spinach escambrón Vid.- estripeiro espiño albar Vid.- estripeiro242 escapo m 249 estame m Morfoloxía. Caule Morfoloxía. Flor. Androceo ES escapo ES estambre EN scape EN stamen243 escarola f 250 esteva f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Matas silvestres NC Lactuca serriola SIN.- xara; carpaza do ládano ES escarola NC Cistus ladanifer EN endive ES jara pringosa EN gum cistus244 escornacabras m Arbustos silvestres 251 estigma m SIN.- cornabude; terebinto Morfoloxía. Flor. Xineceo NC Pistacia terebinthus ES estigma ES cornicabra; terebinto EN stigma EN terebinth pistache; turpentine tree escurripa Vid.- queimalingua 39
 • 35. 252 estilo m 258 estripeiro m Morfoloxía. Flor Arbustos silvestres ES estilo SIN.- escambrón; espiño albar EN style VAR.- estripo NC Crataegus monogyna253 estípite m ES espino albar; espino blanco Morfoloxía. Caule EN hawthorn; may bush; white thorn ES estípite EN stipe estripo Vid.- estripeiro254 estípula f 259 estróbilo m Morfoloxía. Folla Morfoloxía. Froito ES estípula ES estróbilo EN stipule EN strobile; strobilus255 estolón m estruga Vid.- ortiga Morfoloxía. Caule ES estolón 260 eucalipto branco m EN runner; stolon Árbores forestais. Anxiospermas NC Eucalyptus globulus256 estragón m ES eucalipto blanco Pl. agrícolas herbáceas. EN blue gum Medicinais e aromáticas Nota.- Evítese "alcolito" e "eucalito" NC Artemisia dracunculus ES estragón 261 eucalipto de flor m EN tarragon Árbores ornamentais. Anxiospermas257 estraloque m NC Eucalyptus ficifolia Pl. silvestres herbáceas ES eucalipto rojo SIN.- croque; dedaleira (f); sanxoán EN red flowering gum NC Digitalis purpurea ES digital euónimo Vid.- evónimo EN common foxglove; fairy bell; fin gerflower 262 eupatorio m Nota.- En galego están rexistradas Pl. silvestres herbáceas varias ducias de denominacións ou SIN.- herba de Santa Cunegunda variantes patrimoniais, pero a (f); trevo cerno necesidade de seleccionar entre NC Eupatorium cannabinum elas levounos a elixir as variedades ES canabina; eupatoria máis representativas de entre os EN hemp agrimony; hemp diversos grupos delas. eupatorium; water-hemp estramonio Vid.- figueira tola 263 evónimo m Arbustos ornamentais estrelamar Vid.- herba estrela SIN.- pucho de crego [pop.] VAR.- euónimo [cult.] NC Euonymus japonicus ES bonetero; evónimo EN spindle tree
 • 36. 264 exocarpo m 267 face f Morfoloxía. Froito Morfoloxía. Folla ES exocarpio ES haz EN exocarp EN upper side265 faba f 268 faia f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- feixón (m); feixoeira NC Fagus sylvatica NC Phaseolus vulgaris ES haya ES alubia; frijol; habichuela; judía; EN common beech judía seca EN bean; common bean 269 falsa acacia f Nota.- Aínda que en algunhas fontes Árbores forestais. Anxiospermas se defende que "faba" debe reservarse SIN.- robinia para a Vicia faba, aquí parécenos NC Robinia pseudoacacia preferible tratalas como sinónimas, xa ES falsa acacia; pan y quesillo que en amplas zonas de Galiza, [pop.]; robinia "feixón" é un nome descoñecido. Cfr. EN black locust faba loba. A algunhas variedades de Phaseolus consómesenlles non só as 270 falsa árnica f sementes senón tamén a vaíña que as Pl. silvestres herbáceas protexe; estas vaíñas reciben o nome NC Helichrysum foetidum de feixón verde ou, localmente, ES perpetua fétida cornella (ES: judía verde, EN: green EN everlasting flower; bean), aínda que o castelanismo stinking strawflower "xudía" tamén se emprega -de xeito inadecuado- con moita frecuencia. 271 falsa sequoia f Árbores ornamentais. Ximnospermas266 faba loba f NC Metasequoia glyptostroboides Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas ES metasecuoya // Pl. silvestres herbáceas EN dawn redwood SIN.- fabaca; faballón (m) NC Vicia faba 272 falso lodoeiro m ES haba; haboncillo Árbores ornamentais. Anxiospermas EN broad bean NC Brachychiton populneum Nota.- Aínda que en algunhas fontes ES árbol botella; brachichito blanco se defende que "faba loba" debe EN bottle tree reservarse para Lupinus sp., e "faba" para Vicia faba, consideramos que falso loureiro Vid.- loureiro real este é o nome máis espallado en Galiza para esta especie. fariñento Vid.- farnelo Cfr. chícharo de raposo e faba. fariñón Vid.- farnelo fabaca Vid.- faba loba faballón Vid.- faba loba 41
 • 37. 273 farnelo m 278 festuca f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas Pl. silvestres herbáceas // Pl. // Pl. silvestres herbáceas agrícolas herbáceas. Pratenses SIN.- fariñento; fariñón NC Festuca sp. VAR.- farnento ES festuca NC Chenopodium album EN festuca ES ceniglo; cenizo EN lambs quarters; pigweed 279 ficaria f Pl. silvestres herbáceas farnento Vid.- farnelo SIN.- herba das almorrás NC Ranunculus ficaria274 feixoa f ES celidonia menor Árbores froiteiras EN lesser celandine; pilewort NC Feijoa sellowiana ES feijoa 280 figueira f EN pineapple guava Árbores froiteiras NC Ficus carica feixoeira Vid.- faba ES higuera EN common fig; fig tree feixón Vid.- faba figueira de can Vid.- boudaña fel da terra Vid.- casida figueira do inferno Vid.- figueira felgo fero Vid.- fento fero tola fenta Vid.- fento fero 281 figueira tola f Pl. silvestres herbáceas275 fento das boticas m SIN.- estramonio (m); figueira do Pl. silvestres herbáceas inferno; herba do demo; herba do NC Asplenium trichomanes gorgullo ES culantrillo menor NC Datura stramonium EN maidenhair spleenwort ES estramonio EN common thorn-apple;276 fento fero m Jamestown weed; stramonium Pl. silvestres herbáceas SIN.- blechno [cult.] 282 filamento m VAR.- fenta (f); felgo fero Morfoloxía. Flor NC Blechnum spicant ES filamento ES doradilla de bosque EN filament EN deer fern; hard fern 283 filodio m fento pequeniño Vid.- douradiña Morfoloxía. Folla ES filodio277 feo bravo m EN phyllode Pl. silvestres herbáceas NC Deschampsia flexuosa fiollo Vid.- fiúncho ES descampsia flexuosa EN wavy hair grass
 • 38. 284 fiúncho m 292 flor heteroclamídea f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Morfoloxía. Flor // Pl. silvestres ES flor heteroclamídea VAR.- fiollo EN heterochlamydeous flower NC Foeniculum vulgare ES hinojo 293 flor monoclamídea f EN fennel Morfoloxía. Flor ES flor monoclamídea flámula Vid.- bugallón EN monochlamydeous flower285 flor acíclica f florón Vid.- flósculo Morfoloxía. Flor ES flor acíclica 294 flósculo m EN acyclic flower Morfoloxía. Flor SIN.- florón286 flor aclamídea f ES flósculo Morfoloxía. Flor EN floret ES flor aclamídea EN achlamydeous flower 295 folículo m Morfoloxía. Froito seco287 flor apétala f ES folículo Morfoloxía. Flor. Corola EN follicle ES flor apétala EN apetalous flower 296 folíolo m Morfoloxía. Folla288 flor cíclica f ES folíolo Morfoloxía. Flor EN leaflet ES flor cíclica EN cyclic flower 297 folla acicular f Morfoloxía. Folla289 flor dialipétala f ES hoja acicular Morfoloxía. Flor. Corola EN needle-shaped leaf ES flor dialipétala EN dialypetalous flower; folla acorazonada Vid.- folla polypetalous flower cordada290 flor gamopétala f 298 folla bipinnada f Morfoloxía. Flor. Corola Morfoloxía. Folla ES flor gamopétala ES hoja bipinnada EN gamopetalous flower; EN bipinnate leaf sympetalous flower 299 folla composta f291 flor haploclamídea f Morfoloxía. Folla Morfoloxía. Flor ES hoja compuesta ES flor haploclamídea EN compound leaf EN haplochlamydeous flower 43
 • 39. 308 folla hastada f300 folla cordada f Morfoloxía. Folla Morfoloxía. Folla ES hoja astada; hoja hastada SIN.- folla acorazonada EN hastate leaf ES hoja cordada EN cordate leaf 309 folla imparipinnada f Morfoloxía. Folla301 folla crenada f ES hoja imparipinnada Morfoloxía. Folla EN imparipinnate leaf; SIN.- folla festonada odd-pinnate leaf ES hoja crenada EN crenate leaf 310 folla incisa f Morfoloxía. Folla302 folla decorrente f ES hoja incisa Morfoloxía. Folla EN incised leaf ES hoja decurrente EN decurrent leaf 311 folla lanceolada f Morfoloxía. Folla303 folla dentada f ES hoja lanceolada Morfoloxía. Folla EN lanceolate leaf ES hoja dentada EN dentate leaf; toothed leaf 312 folla oblonga f Morfoloxía. Folla304 folla elíptica f ES hoja oblonga Morfoloxía. Folla EN oblong leaf ES hoja elíptica EN elliptic leaf 313 folla ondeada f Morfoloxía. Folla305 folla enteira f VAR.- folla ondulada Morfoloxía. Folla ES hoja ondulada ES hoja entera EN undulate leaf EN entire leaf folla ondulada306 folla envaiñadora f Vid.- folla ondeada Morfoloxía. Folla ES hoja envainada; hoja 314 folla ovada f envainadora Morfoloxía. Folla EN sheathed leaf ES hoja ovada EN egg-shaped leaf; ovate leaf307 folla estipulada f Morfoloxía. Folla 315 folla oval f ES hoja estipulada Morfoloxía. Folla EN stipuled leaf VAR.- folla ovalada ES hoja oval folla festonada Vid.- folla EN oval leaf crenada folla ovalada Vid.- folla oval
 • 40. 316 folla palmada f 324 folla saxitada f Morfoloxía. Folla Morfoloxía. Folla ES hoja palmeada ES hoja sagitada EN palmate leaf EN sagittate leaf; sagittiform leaf folla palmadocomposta Vid.- folla 325 folla serrada f palmaticomposta Morfoloxía. Folla ES hoja aserrada317 folla palmaticomposta f EN serrate leaf Morfoloxía. Folla VAR.- folla palmadocomposta 326 folla simple f ES hoja palmaticompuesta Morfoloxía. Folla EN palmately compound leaf ES hoja simple EN simple leaf318 folla palmatilobulada f Morfoloxía. Folla 327 folla sinuada f ES hoja palmatilobulada Morfoloxía. Folla EN palmately lobed leaf ES hoja sinuada EN sinuate leaf319 folla paralelinervia f Morfoloxía. Folla 328 folla trifoliada f ES hoja paralelinervia Morfoloxía. Folla EN parallel-nerved leaf; parallel- ES hoja trifoliada veined leaf EN trifoliate leaf320 folla paripinnada f follado Vid.- lourentino Morfoloxía. Folla ES hoja paripinnada 329 follas alternas f pl EN paripinnate leaf Morfoloxía. Folla ES hojas alternas321 folla peltada f EN alternate leaves Morfoloxía. Folla ES hoja peltada 330 follas opostas f pl EN peltate leaf Morfoloxía. Folla ES hojas opuestas322 folla penninervia f EN opposite leaves Morfoloxía. Folla ES hoja penninervia 331 follas verticiladas f pl EN penninerved leaf; penniveined Morfoloxía. Folla leaf ES hojas verticiladas EN whorled leaves323 folla pinnada f Morfoloxía. Folla 332 fotinia f ES hoja pinnada Arbustos ornamentais EN pinnate leaf NC Photinia serrulata ES fotinia EN Chinese photinia 45
 • 41. 333 framboeseiro m 340 frundo m Arbustos froiteiros Arbustos silvestres NC Rubus idaeus NC Myrica gale ES frambueso ES mirto de Brabante EN raspberry; raspberry-bush EN Scotch gale; sweet gale334 freixa f 341 fumaria f Árbores silvestres. Anxiospermas Pl. silvestres herbáceas NC Fraxinus angustifolia SIN.- herba dona; herba do fogo; ES fresno de hoja estrecha; fresno de pé de galiña (m) la tierra NC Fumaria officinalis EN narrow-leaved ash ES fumaria EN common fumitory335 freixo m Árbores silvestres. Anxiospermas 342 gabián m NC Fraxinus excelsior Morfoloxía. Folla ES fresno eurosiberiano; fresno real ES tijereta; zarcillo EN common ash; European ash EN tendril Nota.- Evítese "gavián"336 freixo de flor m Árbores ornamentais. Anxiospermas 343 garavanzo m NC Fraxinus ornus Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas ES fresno de flor NC Cicer arietinum EN flowering ash ES garbanzo EN Bengal gram; chick pea337 froito dehiscente m Nota.- Esta especie adoita Morfoloxía. Froito cultivarse de xeito extensivo, ES fruto dehiscente aínda que hoxe en Galicia case EN dehiscent fruit non ten presenza. froito polispérmico Vid.- froito gardenia Vid.- gardenia común polispermo 344 gardenia común f338 froito polispermo m Arbustos ornamentais Morfoloxía. Froito VAR.- gardenia VAR.- froito polispérmico NC Gardenia jasminoides ES fruto polispermo ES gardenia EN polyspermous fruit EN common gardenia339 fronde f 345 gladíolo m Morfoloxía. Folla Pl. ornamentais herbáceas ES fronde SIN.- herba estoque (f) EN frond NC Gladiolus sp. ES gladiolo EN gladiolus; sword lily
 • 42. 346 gluma f 352 guillomo m Morfoloxía. Flor Arbustos silvestres ES gluma NC Amelanchier ovalis EN glume ES guillomo EN snowy mespilus347 gorga f Pl. silvestres herbáceas 353 guindeira f SIN.- barbas de raposo (pl); liñodo (m) Arbustos froiteiros NC Cuscuta epithymum NC Prunus cerasus ES cuscuta; epítimo ES guindo EN clover dodder; lesser dodder EN sour cherry tree348 grama f 354 hedra f Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses // Arbustos silvestres Pl. ornamentais herbáceas VAR.- hedreira SIN.- cerreña; coca; pata de galiña NC Hedera helix; Hedera hibernica NC Cynodon dactylon ES hiedra ES grama EN ivy EN Bermuda grass Nota.- Evítese "edra"349 granza f hedreira Vid.- hedra Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba dos dedos herba abelleira Vid.- melisa NC Rubia peregrina ES rubia herba acedeira Vid.- aceda EN bedstraw herba agulla Vid.- agulleira gregoriño Vid.- pau de san Gregorio herba alabarza Vid.- labaza gromo Vid.- xema 355 herba belida f350 groselleira negra f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas Arbustos froiteiros // Pl. silvestres herbáceas NC Ribes nigrum SIN.- patelo (m) ES grosellero negro NC Ranunculus repens EN black currant; cassis ES botón de oro EN creeping buttercup351 groselleira vermella f Arbustos froiteiros 356 herba benta f NC Ribes rubrum Pl. silvestres herbáceas ES grosellero rojo SIN.- herba dos gatos; valeriana EN red currant NC Valeriana officinalis Nota.- Evítese "groselleiro" e ES hierba de los gatos; valeriana "grosello" EN common valerian 47
 • 43. herba bicha Vid.- cabeza de cobra 360 herba da rabia f Pl. silvestres herbáceas herba cana Vid.- cálzamo NC Anagallis tenella ES anagálide de pantano357 herba caraveleira f EN bog pimpernel Pl. silvestres herbáceas NC Geum urbanum herba da rula Vid.- herba dos ES hierba de San Benito carpinteiros EN wood avens herba da sarna Vid.- anxélica herba carmín Vid.- uvas de tintureiro brava herba chaveira Vid.- herba do gando 361 herba da tiña f Pl. silvestres herbáceas herba cheirenta Vid.- árnica SIN.- papoula das praias NC Glaucium flavum herba cidreira Vid.- melisa ES glaucio EN yellow horned poppy herba crecha Vid.- cálzamo 362 herba da triaga f herba da andoriña Vid.- celidonia Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba de santa Catarina358 herba da barrela f NC Veronica officinalis Pl. silvestres herbáceas ES verónica NC Salsola kali EN heath speedwell ES barrilla EN Russian thistle herba da trindade Vid.- pensamento herba da cruz Vid.- verbena herba das abellas herba da envexa Vid.- pervinca Vid.- herba ulmeira herba da fame Vid.- ervellaca herba das almorrás Vid.- ficaria herba da illarga Vid.- herba 363 herba das anadas m formigueira Pl. silvestres herbáceas SIN.- aro herba da Nosa Señora Vid.- herba NC Arum italicum madroa ES aro EN lords-and-ladies359 herba da prata f Pl. silvestres herbáceas 364 herba das brañas f SIN.- ouca Pl. silvestres herbáceas NC Ranunculus peltatus NC Nardus stricta ES ranúnculo de agua ES cervuno EN pond water-crowfoot EN mat grass
 • 44. herba das crebaduras herba de san Xoán Vid.- abeloura Vid.- herniaria herba de santa Catarina Vid.-365 herba das doas f herba da triaga Matas silvestres SIN.- herba das sete sangrías herba de santa Cunegunda NC Lithodora prostrata Vid.- eupatorio ES flor de las siete sangrías; mijo del sol EN prostate gromwell 369 herba de Santiago f Pl. silvestres herbáceas herba das espullas Vid.- celidonia SIN.- herba do sapo [pop.] NC Senecio jacobaea366 herba das feridas f ES hierba de Santiago Pl. silvestres herbáceas EN common ragwort SIN.- herba do ferro NC Prunella vulgaris 370 herba de santo Antón f ES brunilla Pl. silvestres herbáceas EN self-heal NC Epilobium hirsutum ES adelfilla pelosa; laurel de san herba das mamas Vid.- herba dos peitos Antonio EN great willowherb herba das quenturas Vid.- herba lista 371 herba de Vigo f herba das sete sangrías Vid.- herba das Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses doas NC Lolium multiflorum ES raigrás italiano; ray-grass italiano herba de cego Vid.- ortiga EN Italian raygrass; Italian ryegrass367 herba de namorar f Pl. silvestres herbáceas 372 herba do asno f SIN.- herba empreñadeira [pop.] Pl. ornamentais herbáceas NC Armeria maritima; Armeria SIN.- onagra pubigera NC Oenothera glazioviana ES armeria; clavel de playa ES hierba del asno EN sea pink; thrift EN evening primrose herba de ouro Vid.- douradiña 373 herba do cravo f Matas silvestres368 herba de san Pedro f SIN.- tomiño (m); tomentelo (m) Pl. silvestres herbáceas NC Thymus pulegioides SIN.- carrasco bravo (m); romeu ES tomillo bravo (m) EN large thyme NC Helichrysum stoechas ES perpetua; siempreviva amarilla herba do demo Vid.- figueira tola EN eternal flower; goldilocks; shrubby everlasting 49
 • 45. herba do fel Vid.- casida herba do porco Vid.- caliborcia herba do ferro Vid.- herba das herba do sapo Vid.- herba de feridas Santiago herba do fogo Vid.- fumaria herba do soldado Vid.- herba dos carpinteiros374 herba do galo f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas herba do té Vid.- herba // Pl. silvestres herbáceas formigueira SIN.- herba pulgueira; crista NC Polygonum persicaria herba dona Vid.- fumaria ES persicaria; pimentilla EN ladys thumb; redshank herba doncela Vid.- herba do pobre375 herba do gando f Pl. silvestres herbáceas 379 herba dos amores f SIN.- herba chaveira Pl. silvestres herbáceas NC Helleborus foetidus SIN.- chapizo (m) ES eléboro fétido VAR.- amores (m pl) EN stinking hellebore NC Arctium minus ES lampazo menor376 herba do garrotillo f EN lesser burdock Pl. silvestres herbáceas SIN.- muraxes herba dos arandos Vid.- arandeira NC Anagallis arvensis ES murajes herba dos areixos Vid.- meimendro EN scarlet pimpernel herba dos cantores Vid.- xebra herba do gorgullo Vid.- figueira tola 380 herba dos carpinteiros f377 herba do nacre f Pl. silvestres herbáceas Pl. ornamentais herbáceas SIN.- herba do soldado; milfollas; NC Lunaria annua herba da rula ES lunaria NC Achillea millefolium EN honesty; money plant ES flores mil; milenrama; milhojas EN milfoil; thousand-leaf; yarrow378 herba do pobre f herba dos carrapatos Vid.- rícino Arbustos silvestres SIN.- clemátide; herba doncela herba dos dedos Vid.- granza NC Clematis vitalba ES clemátide herba dos dentes Vid.- panqueixo EN travellers joy herba dos gatos Vid.- herba herba do podador Vid.- caléndula benta
 • 46. herba dos lazarosos Vid.- anxélica brava 385 herba formigueira f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas herba dos muros Vid.- parietaria // Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e aromáticas // Pl. silvestres herbáceas381 herba dos peitos f SIN.- herba do té; herba da illarga Pl. silvestres herbáceas [pop.]; pazote (m) SIN.- herba das mamas NC Chenopodium ambrosioides NC Lapsana communis ES hierba hormiguera; quenopodio; ES hierba de los pechos; lampsana té de México EN nipplewort EN Mexican tea382 herba dos pitos f herba lameira Vid.- herba lameiriña Pl. silvestres herbáceas SIN.- paxariños (m pl); bonetes (m pl) 386 herba lameiriña f NC Aquilegia vulgaris Pl. silvestres herbáceas ES farolillos VAR.- herba lameira EN columbine NC Callitriche stagnalis ES bricios herba dos torneiros Vid.- boudaña EN water starwort herba dourada Vid.- douradiña herba leiteira Vid.- celidonia herba empreñadeira Vid.- herba de 387 herba lista f namorar Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba das quenturas [pop.]383 herba estañeira f NC Polygonum aviculare Pl. silvestres herbáceas ES centinodia; sanguinaria SIN.- cabaliña; xestela EN common knotgrass NC Equisetum arvense ES cola de caballo 388 herba luísa f EN field horsetail Arbustos medicinais ou aromáticos NC Lippia triphylla herba estoque Vid.- gladíolo ES hierba luisa EN lemon verbena; lippia384 herba estrela f Pl. silvestres herbáceas 389 herba madroa f SIN.- estrelamar Pl. silvestres herbáceas VAR.- herba estrelada SIN.- herba da Nosa Señora; NC Plantago coronopus artemexón (m) ES corónopo; estrellamar NC Artemisia vulgaris EN bucks-horn plantain ES artemisa EN mugwort herba estrelada Vid.- herba estrela 51
 • 47. 390 herba moura f 394 herniaria f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas Pl. silvestres herbáceas // Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba pedreira; herba das NC Solanum nigrum crebaduras ES hierba mora; tomatillos del diablo NC Herniaria glabra EN black nightshade; common nightshade ES herniaria EN green carpet herba muruxa Vid.- muruxa estrelada 395 hesperidio m herba paxareira Vid.- muruxa Morfoloxía. Froito carnoso ES hesperidio herba pedreira Vid.- herniaria EN hesperidium herba pexegueira Vid.- amaranto hipérico Vid.- abeloura391 herba piolleira f 396 hipérico das brañas m Pl. silvestres herbáceas Pl. silvestres herbáceas NC Pedicularis sylvatica NC Hypericum elodes ES gallarita ES hipérico de pantano EN lousewort EN marsh St.Johns wort herba pulgueira Vid.- amaranto 397 hipocótilo m Morfoloxía. Semente herba pulgueira Vid.- herba do galo ES hipocotilo; hipocótilo EN hypocotyl herba roqueira Vid.- correola maior 398 honquenia f herba salgueira Vid.- cabrifollo Pl. silvestres herbáceas NC Honckenya peploides herba tolledeira Vid.- peonia ES honquenia EN sea sandwort392 herba triga f Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses 399 hortensia f VAR.- herba trigueira; herba trigal Arbustos ornamentais NC Holcus lanatus NC Hydrangea hortensia ES heno blanco; holco ES hortensia EN velvet grass; Yorkshire fog EN hortensia herba trigal Vid.- herba triga 400 iberis f herba trigueira Vid.- herba triga Pl. silvestres herbáceas NC Iberis procumbens393 herba ulmeira f ES carraspique Pl. silvestres herbáceas EN candytuft SIN.- herba das abellas; raíña dos prados 401 indehiscencia f NC Filipendula ulmaria Morfoloxía. Froito ES filipéndula ES indehiscencia EN meadowsweet EN indehiscence
 • 48. 402 inflorescencia f 408 lamigueiro m Morfoloxía. Inflorescencia Árbores silvestres. Anxiospermas ES inflorescencia SIN.- olmo de montaña; ulmeiro EN inflorescence de montaña NC Ulmus glabra403 infructescencia f ES olmo de montaña Morfoloxía. Froito EN Scotch elm ES infrutescencia EN infructescence lamio maculado Vid.- chuchamel internodo Vid.- entrenó lampaza Vid.- labaza404 iuca f 409 laranxeira f Arbustos ornamentais // Árbores froiteiras Árbores ornamentais SIN.- laranxeira doce NC Yucca sp. NC Citrus sinensis ES yuca ES naranjo EN yucca EN orange tree405 iuca arbórea f 410 laranxeira amarga f Árbores ornamentais. Anxiospermas Árbores froiteiras NC Yucca elephantipes NC Citrus aurantium ES yuca arbórea; yuca de pie de elefante ES naranjo amargo EN giant yucca; spineless yucca EN bitter orange406 kiwi m laranxeira doce Vid.- laranxeira Arbustos froiteiros NC Actinidia deliciosa 411 lárice m ES kiwi Árbores forestais. Ximnospermas EN kiwi SIN.- alerce común; alerce europeo Nota.- Evítese "kivi" NC Larix decidua ES alerce europeo EN European larch407 labaza f Pl. silvestres herbáceas // Pl. agrícolas lavacuncas Vid.- carqueixa común herbáceas. Malas herbas SIN.- herba alabarza VAR.- lampaza 412 legume m NC Rumex obtusifolius;Rumex pulcher Morfoloxía. Froito ES romaza común ES legumbre EN fiddle dock; fiddle-leaf dock EN legume labestro Vid.- saramago leiburiño Vid.- pelo de raposo 413 leiterena f Pl. silvestres herbáceas NC Euphorbia sp. ES lechetrezna EN spurge 53
 • 49. 414 leituga f 420 lila f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Arbustos ornamentais NC Lactuca sativa NC Syringa vulgaris ES lechuga ES lila EN common lettuce EN common lilac; purple lilac415 lentella f 421 limbo m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Morfoloxía. Folla NC Lens culinaris ES limbo ES lenteja EN limb EN lentil Nota.- Esta especie adoita cultivarse 422 limeira f de xeito extensivo, aínda que hoxe Árbores froiteiras en Galicia case non ten presenza. NC Citrus limetta ES limero416 lentella de río f EN sweet lime tree Pl. silvestres herbáceas Nota.- Evítese "limeiro" NC Lemna minor ES lenteja de agua 423 limoeiro m EN lesser duckweed Árbores froiteiras NC Citrus limonum417 lesta f ES limonero Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses EN lemon-tree NC Anthoxanthum odoratum ES grama de olor lingua de ovella Vid.- chantaxe EN sweet vernal grass liñaceira Vid.- liño lidueiro Vid.- lodoeiro 424 liño m418 lígula f Pl. agrícolas herbáceas Morfoloxía. Folla SIN.- liñaceira (f); liño téxtil; ES lígula liño manso EN ligule NC Linum usitatissimum ES lino cultivado419 ligulado -da a EN seed flax Morfoloxía. Folla ES ligulado liño manso Vid.- liño EN ligulate; strap-shaped liño téxtil Vid.- liño ligustro chinés Vid.- alfaneiro chinés liñodo Vid.- gorga ligustro común 425 liquidámbar m Vid.- alfaneiro Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Liquidambar styraciflua ES árbol del ámbar; liquidámbar EN sweet gum tree
 • 50. 426 lirio m loureiro bendito Vid.- loureiro Pl. ornamentais herbáceas NC Iris sp. loureiro común Vid.- loureiro ES lirio EN orris 432 loureiro real m Arbustos ornamentais427 lirio amarelo m SIN.- loureiro romano; falso Pl. silvestres herbáceas loureiro; loureira (f) NC Iris pseudacorus NC Prunus laurocerasus ES lirio espadañal ES laurel-cerezo; lauroceraso EN yellow iris; yellowflag iris EN cherry laurel428 lodoeiro m loureiro romano Vid.- loureiro real Árbores ornamentais. Anxiospermas // Árbores silvestres 433 lourentino m SIN.- lodón bravo; virgondoiro Arbustos ornamentais VAR.- lidueiro SIN.- follado NC Celtis australis NC Viburnum tinus ES aligonero; almez; latonero; lodoño ES durillo; laurel salvaje EN European hackberry; hackberry EN laurustinus tree lupio Vid.- lúpulo lodón bravo Vid.- lodoeiro 434 lúpulo m429 loendro m Arbustos medicinais ou aromáticos Arbustos ornamentais // Arbustos silvestres SIN.- adelfa (f) VAR.- lupio [pop.] NC Nerium oleander NC Humulus lupulus ES adelfa ES lúpulo EN oleander EN hop; hops430 loitosiña f 435 maceira f Pl. silvestres herbáceas Árbores froiteiras NC Xolantha guttata SIN.- pomar (m) ES hierba turmera; turmera VAR.- maciñeira; mazaira; mazanceira EN spotted rockrose NC Malus domestica ES manzano loureira Vid.- loureiro real EN apple tree431 loureiro m 436 macela f Arbustos medicinais ou aromáticos Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e // Arbustos silvestres aromáticas // Pl. silvestres herbáceas SIN.- loureiro común; loureiro bendito SIN.- camomila NC Laurus nobilis NC Chamomilla recutita ES laurel; laurel común ES manzanilla EN sweet bay EN camomile 55
 • 51. 437 macela brava f 443 margarida f Pl. silvestres herbáceas Pl. ornamentais herbáceas // Pl. SIN.- camomila brava agrícolas herbáceas. Malas herbas NC Anthemis arvensis VAR.- margarita ES magarza; manzanilla bastarda; NC Bellis perennis; Leucanthemum sp. manzanilla borde ES margarita EN corn chamomile EN daisy438 macela do Casaio f margarita Vid.- margarida Pl. silvestres herbáceas NC Santolina rosmarinifolia 444 marmeleiro m ES botonera Árbores froiteiras EN lavender cotton NC Cydonia oblonga ES membrillero439 macela galega f EN quince Pl. silvestres herbáceas SIN.- camomila romana; camomila maruxa Vid.- muruxa NC Chamaemelum nobile ES manzanilla romana matapulgas Vid.- trobisco EN Roman chamomile mazaira Vid.- maceira maciñeira Vid.- maceira mazanceira Vid.- maceira440 macroblasto m Morfoloxía. Caule 445 meimendro m ES macroblasto Pl. silvestres herbáceas EN long shoot SIN.- arangaño; beleño; cardo veliño; herba dos areixos (f);441 magnolio común m meimendro negro Árbores ornamentais. NC Hyoscyamus niger Anxiospermas ES beleño negro NC Magnolia grandiflora EN black henbane; henbane ES magnolio EN southern magnolia meimendro negro Vid.- meimendro maínzo Vid.- millo mel de raposo Vid.- apóutega442 malva f Pl. silvestres herbáceas 446 melisa f NC Malva sylvestris Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais ES malva e aromáticas EN common mallow SIN.- herba abelleira; herba cidreira mapoula Vid.- papoula NC Melissa officinalis ES melisa; toronjil EN balm; common balm; melissa melocotoeiro Vid.- pexegueiro
 • 52. 447 meloeiro m 452 mexacán m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas // Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras // Pl. silvestres herbáceas VAR.- melón SIN.- dente de león; paciporca (f) NC Cucumis melo NC Taraxacum officinale ES melón ES diente de león EN melon; sweet melon EN dandelion; milk gowan Nota.- Evítese "meloneiro" milfollas Vid.- herba dos carpinteiros melón Vid.- meloeiro 453 milgrandeira f448 mentraste m Árbores froiteiras // Árbores Pl. silvestres herbáceas ornamentais NC Mentha suaveolens NC Punica granatum ES hierba sapera; hierbabuena de ES granado burro; mentastro EN pomegranate tree EN apple mint; round-leaved mint Nota.- Evítese "granadeira" e "granadeiro"449 mercurial f Pl. silvestres herbáceas millá Vid.- pata de galiña SIN.- basallo (m); varredoiro (m) NC Mercurialis annua millaca Vid.- pata de galiña ES mercurial EN annual mercury; garden mercury millaca Vid.- millán450 mesocarpo m 454 millán m Morfoloxía. Froito Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas ES mesocarpio // Pl. silvestres herbáceas EN mesocarp VAR.- millaca (f) NC Echinochloa crus-galli mesquita Vid.- xilbarbeira ES mijo de los arrozales; mijo japonés EN barnyardgrass451 mestruxo m Pl. silvestres herbáceas 455 millo m NC Coronopus didymus Pl. agrícolas herbáceas. Cereais // ES mastuerzo de Indias Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras EN lesser swinecress; SIN.- maínzo slender wartcress NC Zea mays ES maíz mestruzo Vid.- agrón de prado EN corn mexacán Vid.- caliborcia 456 millo miúdo m Pl. agrícolas herbáceas. Cereais SIN.- paínzo NC Panicum miliaceum ES mijo común; mijo mayor EN bread millet; 57 broomcorn millet
 • 53. 457 mimosa f 464 moreira branca f Árbores forestais. Anxiospermas // Árbores ornamentais // Árbores Árbores ornamentais. froiteiras NC Acacia dealbata NC Morus alba ES mimosa ES morera; morera blanca EN mimosa; silver wattle EN white mulberry mirasol Vid.- xirasol 465 moreira negra f Árbores ornamentais // Árbores mirta Vid.- mirto froiteiras NC Morus nigra458 mirto m ES morera negra Arbustos ornamentais EN black mulberry VAR.- mirta (f) NC Myrtus communis moroteira Vid.- amorodeira ES arrayán; mirto EN myrtle 466 mostallo m Árbores silvestres. Anxiospermas459 monadelfo -fa a NC Sorbus aria Morfoloxía. Flor. Androceo ES mostajo; serbal blanco ES monadelfo EN whitebeam EN monadelphous 467 mostaza branca f460 monocasio m Pl. agrícolas herbáceas. Malas Morfoloxía. Inflorescencia herbas // Pl. agrícolas herbáceas. ES monocasio Medicinais e aromáticas EN monochasium NC Sinapis alba subsp. mairei ES mostaza blanca461 monocotiledóneo -a a EN white mustard Morfoloxía. Semente ES monocotiledóneo 468 mostaza negra f EN monocotyledonous Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. agrícolas herbáceas.462 monoico -ca a Medicinais e aromáticas Morfoloxía. Flor NC Brassica nigra ES monoico ES mostaza EN monoecious EN black mustard463 monopódico -ca a muraxes Vid.- herba do garrotillo Morfoloxía. Caule ES monopódico 469 muruxa f EN monopodial Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba paxareira morangueira Vid.- amorodeira VAR.- maruxa NC Stellaria media ES hierba gallinera; hierba pajarera EN chichweed; common chichweed
 • 54. 470 muruxa estrelada f 477 nó m Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Caule SIN.- herba muruxa SIN.- broulla (f) [pop.] NC Stellaria holostea ES nudo ES estrellada EN node EN greater stitchwort noceira Vid.- nogueira471 nabo m Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras nocella Vid.- apóutega // Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas NC Brassica napus 478 nogueira f ES nabo Árbores froiteiras EN turnip SIN.- caroleira; concheiro (f); coucheira VAR.- noceira472 narciso m NC Juglans regia Pl. ornamentais herbáceas // ES nogal Pl. silvestres herbáceas EN common walnut; English walnut SIN.- amarelle NC Narcissus sp. 479 noz f ES narciso Morfoloxía. Froito seco EN daffodil; narcissus ES nuez EN nut473 nébeda f Pl. silvestres herbáceas 480 núcula f SIN.- calaminta Morfoloxía. Froito seco NC Calamintha nepeta ES núcula ES calamento; calaminta menor EN nutlet EN lesser calamint 481 ocrea f474 negundo m Morfoloxía. Folla Árbores ornamentais. Anxiospermas ES ocrea NC Acer negundo EN ocrea ES arce de hoja de fresno; arce negundo EN boxelder 482 ocreado -da a Morfoloxía. Folla475 nespereira f ES ocreado Arbustos froiteiros EN ochreate NC Mespilus germanica ES níspero común; níspero europeo 483 oliveira f EN medlar Árbores froiteiras NC Olea europaea476 nespereira do Xapón f ES olivo Árbores froiteiras EN olive tree NC Eriobotrya japonica ES níspero del Japón oliveira de Australia EN Japanese medlar; loquat nichela Vid.- ervellaca Vid.- acacia negra 59
 • 55. 484 ollo de can m 488 orxo m Pl. silvestres herbáceas Pl. agrícolas herbáceas. Cereais NC Antennaria dioica SIN.- cebada (f) ES pie de gato NC Hordeum vulgare EN cats foot ES cebada EN barley olmo Vid.- ulmeiro 489 orxo bravo m olmo de montaña Vid.- lamigueiro Pl. silvestres herbáceas SIN.- cebada brava (f) olmo siberiano Vid.- ulmeiro siberiano NC Hordeum murinum ES cebadilla del campo485 ombú m EN mouse barley; wall barley; Árbores ornamentais. Anxiospermas wild barley NC Phytolacca dioica ES bella sombra; ombú 490 orxo de dúas carreiras m EN ombu; pokeberry Pl. agrícolas herbáceas. Cereais SIN.- cebada de dúas carreiras (f) onagra Vid.- herba do asno NC Hordeum distichon ES cebada de dos carreras onfalodes Vid.- embigueira EN two-row barley orella de frade Vid.- couselo ouca Vid.- herba da prata486 orquídea f 491 ourego m Pl. ornamentais herbáceas // Pl. Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e silvestres herbáceas aromáticas // Pl. silvestres herbáceas NC Dactylorhyza sp.; Ophrys sp.; NC Origanum vulgare Orchis sp.; Serapias sp. ES orégano ES orquídea EN oregano EN orchid Nota.- Evítese "ourégano"487 ortiga f ourego bravo Vid.- seixebra Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas ouropés Vid.- ouropeso SIN.- herba de cego; estruga NC Urtica sp. 492 ouropeso m ES ortiga Pl. silvestres herbáceas EN nettle VAR.- ouropés NC Simethis mattiazii ortiga morta Vid.- chuchamel ES purga de pobres EN Kerry lily orxabán Vid.- verbena 493 ovario m Morfoloxía. Flor. Xineceo ES ovario EN ovary
 • 56. paciporca Vid.- mexacán 499 panqueixo m Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas paínzo Vid.- millo miúdo // Pl. silvestres herbáceas SIN.- herba dos dentes (f)494 palmeira anana f NC Capsella bursa-pastoris Arbustos ornamentais ES bolsa de pastor NC Chamaerops humilis EN shepherds purse ES palmera enana; palmito EN European fan palm; fan palm 500 papoula f Pl. silvestres herbáceas //495 palmeira canaria f Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas Árbores ornamentais. Anxiospermas VAR.- mapoula VAR.- palmeira das Canarias NC Papaver rhoeas NC Phoenix canariensis ES amapola ES palmera canaria EN common poppy EN Canary Islands date palm papoula das praias palmeira das Canarias Vid.- herba da tiña Vid.- palmeira canaria 501 parietaria f palmeira datileira Vid.- datileira Pl. silvestres herbáceas SIN.- caracoleira; herba dos muros496 palmeira de abano f NC Parietaria judaica Árbores ornamentais. Anxiospermas ES parietaria NC Trachycarpus fortunei EN pellitory; pellitory-of-the-wall ES palma excelsa; palmito elevado EN windmill palm pastinaca Vid.- charouvía497 pampillo m pata de galiña Vid.- grama Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas 502 pata de galiña f VAR.- pampullo Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas NC Chrysanthemum myconis; // Pl. silvestres herbáceas Chrysanthemum segetum SIN.- millá; millaca ES giralda NC Digitaria sanguinalis EN crown daisy ES arrocillo; pata de gallina EN hairy finger grass; large crabgrass pampullo Vid.- pampillo 503 pataca f498 panícula f Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Morfoloxía. Inflorescencia VAR.- pataqueira ES panícula NC Solanum tuberosum EN panicle ES patata EN potato 61
 • 57. pataca doce Vid.- batata 509 pedicelo m Morfoloxía. Flor pataqueira Vid.- pataca ES pedicelo EN pedicel patelo Vid.- herba belida 510 pedúnculo m504 pau de san Gregorio m Morfoloxía. Inflorescencia Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- pedicelo SIN.- gregoriño ES pedúnculo NC Prunus padus EN peduncle ES cerezo aliso; cerezo de racimo EN European bird cherry; hagberry tree 511 pelo de raposo m Pl. silvestres herbáceas505 paulonia f SIN.- leiburiño Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Agrostis curtisii NC Paulownia tomentosa ES agróstide ES paulonia EN bristle bentgrass EN empress tree; princess tree; paulownie 512 pementeira f paxariños Vid.- herba dos pitos Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas NC Capsicum annuum506 paxariños m pl ES pimentero; pimiento Pl. silvestres herbáceas EN sweet pepper NC Cymbalaria muralis Nota.- Evítese "pimenteira" e ES palomilla de muro; ruinas "pimenteiro" EN ivy-leaved toadflax; kenilworth ivy 513 pementeiro m pazote Vid.- herba formigueira Arbustos medicinais ou aromáticos NC Piper nigrum507 pé de boi m ES pimentero; pimienta Pl. silvestres herbáceas EN black pepper NC Oenanthe crocata Nota.- Evítese "pimenteiro" ES falso perejil; nabo del diablo EN water dropwort 514 pementela f Pl. silvestres herbáceas pé de galiña Vid.- fumaria NC Polygonum hydropiper ES persicaria picante pé de pita Vid.- abrótega EN knotweed pé de sapo Vid.- cicuta 515 pensamento m Pl. ornamentais herbáceas508 pecíolo m SIN.- herba da trindade (f); Morfoloxía. Folla trinitaria(f) ES peciolo NC Viola tricolor EN leafstalk; petiole ES pensamiento EN heartsease; pansy pedicelo Vid.- pedúnculo
 • 58. 516 peonia f periantio Vid.- perianto Pl. ornamentais herbáceas SIN.- herba tolledeira [pop.] 522 perianto m NC Paeonia officinalis Morfoloxía. Flor. Cáliz // Morfoloxía. ES peonia; rosa albardera; altaojos Flor. Corola EN peony VAR.- periantio ES periantio; perianto517 pepónide f EN perianth Morfoloxía. Froito ES pepónide 523 pericarpo m EN pepo Morfoloxía. Froito ES pericarpio518 pereira f EN pericarp Árbores froiteiras SIN.- pereira común 524 perigonio m NC Pyrus communis Morfoloxía. Flor ES peral ES perigonio EN common pear; pear tree EN perigone; perigonium519 pereira brava f 525 pervinca f Arbustos silvestres Pl. ornamentais herbáceas NC Pyrus cordata SIN.- cangroia; herba da envexa ES peral silvestre [pop.] EN Plymouth pear NC Vinca difformis ES hierba doncella pereira común Vid.- pereira EN lesser periwinkle520 perexil m 526 pétalo m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Morfoloxía. Flor aromáticas ES pétalo SIN.- perexil común; pirixel común EN petal VAR.- pirixel NC Petroselinum crispum 527 pexegueiro m ES perejil Árbores froiteiras EN parsley SIN.- melocotoeiro NC Prunus persica perexil común Vid.- perexil ES melocotonero EN peach tree521 perexil do mar f Pl. silvestres herbáceas 528 pinabeta f SIN.- perexil mariño Árbores forestais. Ximnospermas NC Crithmum maritimum VAR.- pinabeto (m) ES hinojo marino; perejil de mar NC Abies alba EN samphire; sea fennel ES pinabete; pino abeto EN silver fir perexil mariño Vid.- perexil do mar 63
 • 59. pinabeto Vid.- pinabeta 534 piñeiro insigne m Árbores forestais. Ximnospermas529 pinguícula pálida f SIN.- piñeiro de Monterrey; Pl. silvestres herbáceas piñeiro americano NC Pinguicula lusitanica NC Pinus radiata ES grasilla lusitana; tiraña pálida ES pino de Monterrey; EN pale butterwort pino insigne; pino radiata EN Monterey pine piñeiro americano Vid.- piñeiro insigne 535 piñeiro manso m Árbores forestais. Ximnospermas530 piñeiro bravo m SIN.- piñeiro real Árbores forestais. Ximnospermas NC Pinus pinea SIN.- piñeiro do país ES pino doncel; pino piñonero NC Pinus pinaster EN Italian stone pine; stone pine; ES pino gallego; pino marítimo; pino umbrella pine resinero EN maritime pine 536 piñeiro negral m Árbores forestais. Ximnospermas531 piñeiro carrasco m NC Pinus nigra subsp. nigra Árbores forestais. Ximnospermas ES pino negro NC Pinus halepensis EN Austrian pine ES pino carrasco EN Aleppo pine piñeiro real Vid.- piñeiro manso532 piñeiro de Australia m piñeiro rubio Vid.- piñeiro silvestre Árbores ornamentais. Anxiospermas 537 piñeiro silvestre m NC Casuarina equisetifolia Árbores forestais. Ximnospermas ES pino de Australia SIN.- piñeiro rubio EN horsetail tree NC Pinus sylvestris ES pino albar; pino silvestre533 piñeiro de Córsega m EN Scotch pine; Scots pine Árbores forestais. Ximnospermas NC Pinus nigra var. corsicana 538 piorno m ES pino de Córcega Arbustos silvestres EN Corsican pine SIN.- pudia (f); xesta pudia (f) NC Genista florida subsp. piñeiro de Monterrey polygaliphylla Vid.- piñeiro insigne ES genista de flor; piorno piñeiro do país pirixel Vid.- perexil Vid.- piñeiro bravo pirixel bravo Vid.- cicuta pirixel común Vid.- perexil
 • 60. pirixel das bruxas Vid.- cicuta plátano de paseo Vid.- plátano539 pistacheiro m plátano de sombra Vid.- plátano Árbores froiteiras VAR.- pistacho 545 plúmula f NC Pistacia vera Morfoloxía. Semente ES alfóncigo; pistachero ES plúmula EN pistachio; pistachio tree EN plumule pistacho Vid.- pistacheiro 546 poexo m Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas540 pistilo m // Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Flor NC Mentha pulegium ES pistilo ES poleo EN pistil EN European pennyroyal; pennyroyal541 pita f 547 pole m Arbustos ornamentais // Morfoloxía. Flor Pl. ornamentais herbáceas ES polen NC Agave americana EN pollen ES pita EN century plant; pita 548 policarpelar a Morfoloxía. Flor542 pitósporo de Queensland m ES policarpelar Arbustos ornamentais EN polycarpellary NC Pittosporum undulatum ES pitosporo de frutos anaranjados 549 polígala f EN mock orange; Victorian box Pl. silvestres herbáceas NC Polygala vulgaris543 pitósporo de Xapón m ES polígala común Arbustos ornamentais EN common milkwort NC Pittosporum tobira ES pitosporo; pitosporo del Japón 550 polígono da praia m EN Japanese pittosporum; tobira Pl. silvestres herbáceas NC Polygonum maritimum plataneiro Vid.- bananeiro ES centinodia marítima EN sea knotgrass plátano Vid.- bananeiro pomar Vid.- maceira544 plátano m Árbores ornamentais. Anxiospermas 551 pomelo m SIN.- plátano de paseo; Árbores froiteiras plátano de sombra NC Citrus maxima NC Platanus acerifolia; ES pomelo Platanus hispanica EN pampelmuse ES plátano de paseo EN London plane 65
 • 61. 552 pomo m 557 queiroga común f Morfoloxía. Froito Matas silvestres ES pomo SIN.- carrasca; carrasco (m) EN pome NC Calluna vulgaris ES brecina porro Vid.- allo porro EN heath; heather; ling portulaca Vid.- beldroega 558 queiroga de tres follas f Matas silvestres553 pradairo campestre m SIN.- carrasco (m) Árbores ornamentais. Anxiospermas NC Erica cinerea NC Acer campestre ES brezo ceniciento; ES arce campestre; arce menor brezo nazareno EN field maple; hedge maple EN bell heather554 pradairo común m 559 queiroga de umbela f Árbores forestais. Anxiospermas Matas silvestres NC Acer pseudoplatanus SIN.- carrasco (m) ES arce blanco; falso plátano NC Erica umbellata EN great maple; sycamore maple ES brezo de umbelas; brezo enano EN dwarf Spanish heath555 pradairo xaponés m Árbores ornamentais. 560 queiroga maior f Anxiospermas Matas silvestres NC Acer palmatum NC Daboecia cantabrica ES arce japonés ES brezo de san Dabeoz; EN Japanese maple brezo vizcaíno EN Irish heath; Saint Dabeocs presoira Vid.- callaleite heath primavera Vid.- cáncaro 561 queiroga veluda f Matas silvestres pucho de crego Vid.- evónimo SIN.- carroucha NC Erica ciliaris pudia Vid.- piorno ES argaña; carroncha; moguerita EN Dorset heath556 queimalingua f Pl. silvestres herbáceas quina dos pobres Vid.- árnica SIN.- escurripa NC Lobelia urens 562 rabo de lebre m ES lobelia ardiente; matacaballos Pl. silvestres herbáceas EN heath lobelia NC Lagurus ovatus ES lágrimas de la Virgen EN hares tail
 • 62. 563 radícula f 570 ravo común m Morfoloxía. Semente Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas ES radícula // Pl. agrícolas herbáceas. EN radicle Forraxeiras NC Raphanus sativus raiceira Vid.- raíz ES rábano EN radish raíña dos prados Vid.- herba ulmeira Nota.- Evítese "rábano" e "rabaniño"564 raíz f rebento Vid.- xema Morfoloxía. Raíz VAR.- raiceira rebola Vid.- carballo cerquiño ES raíz EN root 571 receptáculo m Morfoloxía. Flor565 raíz adventicia f SIN.- tálamo Morfoloxía. Raíz ES receptáculo; tálamo ES raíz adventicia EN receptacle EN adventitious root; stem root 572 regalicia f566 raíz axonomorfa f Pl. agrícolas herbáceas. Morfoloxía. Raíz Medicinais e aromáticas ES raíz axonomorfa NC Glycyrrhiza glabra EN tap root ES regaliz EN common liquorice; liquorice567 raíz fasciculada f Nota.- Evítese "regaliz" Morfoloxía. Raíz ES raíz fasciculada 573 remolacha f EN fasciculated root Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras SIN.- beterraba568 raíz napiforme f NC Beta vulgaris Morfoloxía. Raíz ES betarraga; remolacha ES raíz napiforme EN beet; common beet EN napiform root 574 rengo m569 raíz tuberosa f Pl. silvestres herbáceas Morfoloxía. Raíz NC Elymus repens ES raíz tuberosa ES grama francesa EN tuberous root EN wild rye rascacú Vid.- xilbarbeira 67
 • 63. 575 rícino m roseira brava Vid.- silva macho Arbustos medicinais ou aromáticos // Arbustos ornamentais rosmaniño Vid.- romeo SIN.- herba dos carrapatos [pop.] NC Ricinus communis 581 ruda f ES ricino; tártago Arbustos medicinais ou aromáticos EN castor-oil plant; Palma Christi // Matas silvestres NC Ruta sp. rigorda Vid.- silvamar ES ruda EN rue576 rizoma m Morfoloxía. Caule 582 rutabaga f ES rizoma Pl. agrícolas herbáceas.Forraxeiras EN rhizome; rootstock // Pl. agrícolas herbáceas.Hortícolas NC Brassica napus var. napobrassica robinia Vid.- falsa acacia ES colinabo; rutabaga EN swede; swede turnip577 rododendro m Arbustos ornamentais sabugo Vid.- sabugueiro NC Azalea sp.; Rhododendron sp. ES rododendro 583 sabugueiro m EN azalea; Rhododendron plant Arbustos silvestres SIN.- bieiteiro; sabugueiro negro578 romeu m VAR.- sabugo Arbustos medicinais ou aromáticos NC Sambucus nigra SIN.- alecrín; rosmaniño ES saúco NC Rosmarinus officinalis EN black elder; black elderberry ES romero EN rosemary sabugueiro negro Vid.- sabugueiro romeu bravo Vid.- herba de San Pedro 584 safrán bravo m Pl. silvestres herbáceas579 rorella f NC Crocus nudiflorus Pl. silvestres herbáceas ES croco purpúreo NC Drosera rotundifolia EN autumn crocus ES atrapamoscas EN round-leaved sundew 585 salgueiriño m Pl. silvestres herbáceas580 roseira f NC Lythrum salicaria Arbustos ornamentais // ES salicaria Arbustos silvestres EN purple loosestrife; NC Rosa sp. spiked loosestrife ES rosal EN rose bush; rose tree
 • 64. 586 salgueiro branco m 592 sandía f Arbustos silvestres // Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Árbores silvestres // Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras NC Salix alba var. vitellina NC Citrullus lanatus ES sauce blanco ES sandía EN white willow EN water melon587 salgueiro cabuxo m 593 sangomiño m Arbustos silvestres // Arbustos silvestres Árbores silvestres SIN.- árbore da rabia (f) SIN.- salgueiro caprún NC Cornus sanguinea NC Salix caprea ES cornejo; cornejo común ES sauce cabruno EN dogwood EN sallow 594 sanguiño m salgueiro caprún Arbustos silvestres Vid.- salgueiro cabuxo NC Frangula alnus ES arraclán; avellanillo588 salgueiro chorón m EN alder buckthorn; Árbores ornamentais. Anxiospermas glossy buckthorn NC Salix babylonica ES sauce llorón 595 sanguisorba f EN weeping willow Pl. silvestres herbáceas NC Sanguisorba officinalis589 salgueiro negro m ES pimpinela mayor Arbustos silvestres EN burnet SIN.- zao NC Salix atrocinerea 596 sanícula f ES sarga negra; sauce ceniciento Pl. silvestres herbáceas EN grey willow NC Sanicula europaea ES sanícula590 salicornia f EN wood sanicle Pl. silvestres herbáceas SIN.- coral sanxoán Vid.- estraloque NC Salicornia ramosissima ES hierba salada 597 saramago m EN purple glasswort Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas591 sámara f SIN.- labestro VAR.- samargo Morfoloxía. Froito seco NC Raphanus raphanistrum ES sámara ES rabanillo blanco; rabaniza común; EN samara rábano silvestre EN runch; wild radish samargo Vid.- saramago sarxa Vid.- xarxa 69
 • 65. sarxa brava Vid.- seixebra 604 serradela f Pl. agrícolas herbáceas.598 sedio m Forraxeiras Pl. silvestres herbáceas NC Ornithopus sp. NC Molinia caerulea ES serradela ES molinia EN birds foot EN purple moor grass 605 sésil a599 seixebra f Morfoloxía. Flor // Morfoloxía. Pl. silvestres herbáceas Folla SIN.- sarxa brava; ourego bravo ES sésil NC Teucrium scorodonia EN sessile ES escorodonia EN wood sage sete na rama Vid.- solda selo de Salomón Vid.- soldaconsolda 606 sicono m Morfoloxía. Froito600 semente f ES sicono Morfoloxía. Semente EN syconium ES semilla EN seed 607 silicua f Morfoloxía. Froito601 sépalo m ES silicua Morfoloxía. Flor EN siliqua; silique ES sépalo EN sepal 608 silícula f Morfoloxía. Froito602 sequoia f ES silícula Árbores forestais. Ximnospermas // EN silicle Árbores ornamentais. Ximnospermas SIN.- sequoia común 609 silva f NC Sequoia sempervirens Matas silvestres ES secuoya de la costa; secuoya VAR.- silveira siempreverde NC Rubus sp. EN coast redwood ES zarza; zarzamora EN blackberry bush sequoia común Vid.- sequoia 610 silva macho f603 sequoia xigante f Matas silvestres // Árbores ornamentais. Arbustos silvestres Ximnospermas SIN.- roseira brava; agavanzo (m) NC Sequoiadendron giganteum NC Rosa canina ES secuoya gigante ES escaramujo; rosal silvestre EN big tree; giant sequoia EN dog rose
 • 66. 611 silvamar f 617 solda f Arbustos silvestres Pl. silvestres herbáceas SIN.- rigorda; zarzaparrilla SIN.- sete na rama; tormentila NC Smilax aspera NC Potentilla erecta ES zarzaparrilla ES tormentila EN sarsaparilla EN blood wort; common tormentil silveira Vid.- silva 618 soldaconsolda f Pl. ornamentais herbáceas // Pl.612 simpódico -ca a silvestres herbáceas Morfoloxía. Caule SIN.- selo de Salomón (m) ES simpódico NC Polygonatum odoratum EN sympodial ES hierba lagrimera; poligonato EN drug Solomon seal; Solomons613 soaxe f seal Pl. silvestres herbáceas NC Echium vulgare 619 sorbeira f ES viborera Arbustos froiteiros EN vipers bugloss NC Ribes uva-crispa ES grosellero espinoso; uva espina614 sobreira f EN gooseberry bush Árbores silvestres. Anxiospermas SIN.- corticeira; cortizo(m) 620 sorgo m VAR.- sobro (m) Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras NC Quercus suber NC Sorghum bicolor ES alcornoque ES sorgo EN cork oak EN common sorghum sobro Vid.- sobreira 621 surbia f Pl. silvestres herbáceas615 sófora f NC Veratrum album Árbores ornamentais. Anxiospermas ES vedegambre NC Sophora japonica EN white false-hellebore ES árbol de las pagodas EN Japanese pagoda tree 622 tabaco m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e616 soia f aromáticas Pl. agrícolas herbáceas. Forraxeiras NC Nicotiana tabacum NC Glycine max ES tabaco ES soja EN common tobacco plant EN soybean Nota.- Evítese "tabaqueira" Nota.- Evítese "soxa" tálamo Vid.- receptáculo talo Vid.- caule 71
 • 67. talo reptante Vid.- caule reptante 628 testa f Morfoloxía. Semente talo rubideiro Vid.- caule rubideiro ES testa EN episperm; testa talo suculento Vid.- caule suculento 629 tetradínamo -ma a talo voluble Vid.- caule voluble Morfoloxía. Flor ES tetradínamo -ma623 tamargueira f EN tetradynamous Arbustos ornamentais VAR.- tamarxeira 630 tileiro de folla grande m NC Tamarix gallica Árbores ornamentais. ES tamarisco; taray Anxiospermas EN salt cedar; tamarisk NC Tilia platyphyllos ES tilo común; tilo de hojas grandes tamarxeira Vid.- tamargueira EN large-leaved lime tarela Vid.- xoio 631 tileiro de folla pequena m Árbores ornamentais.624 tártago m Anxiospermas Pl. silvestres herbáceas NC Tilia cordata NC Euphorbia lathyris ES tilo de hoja pequeña ES tártago EN small-leaved lime EN caper spurge 632 tileiro prateado m taxodio Vid.- ciprés dos illós Árbores ornamentais. Anxiospermas625 té m NC Tilia tomentosa Arbustos medicinais ou aromáticos ES tilo plateado NC Thea sinensis EN silver lime; silver linden ES árbol del té; té EN common tea 633 tirabeque m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas626 teixo m NC Pisum sativum var. macrocarpon Árbores silvestres. Ximnospermas ES guisante mollar; tirabeque NC Taxus baccata EN snap pea; sugar snap pea ES tejo EN common yew; European yew 634 tirso m Morfoloxía. Inflorescencia627 tépalo m ES tirso Morfoloxía. Flor EN thyrse; thyrsus ES tépalo EN tepal tollemerendas Vid.- cólquico terebinto Vid.- escornacabras tomate Vid.- tomateira
 • 68. 635 tomateira f 640 trevo branco m Pl. agrícolas herbáceas. Hortícolas Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses VAR.- tomate (m) NC Trifolium repens NC Lycopersicon esculentum ES trébol blanco ES tomate; tomatera EN white clover EN tomato plant trevo cerno Vid.- eupatorio tomentelo Vid.- herba do cravo 641 trevo das pozas m tomiño Vid.- herba do cravo Pl. silvestres herbáceas NC Menyanthes trifoliata torga Vid.- uz branca ES trébol de agua EN bogbean tormentila Vid.- solda 642 trevo rubio m636 toxo arnal m Pl. agrícolas herbáceas. Pratenses Matas silvestres SIN.- trevo violeta SIN.- toxo macho NC Trifolium pratense NC Ulex europaeus ES trebol violeta ES tojo EN red clover EN common furze; common gorse trevo violeta Vid.- trevo rubio toxo femia Vid.- toxo molar 643 trigo m toxo gateño Vid.- toxo molar Pl. agrícolas herbáceas. Cereais NC Triticum aestivum toxo macho Vid.- toxo arnal ES trigo EN common wheat637 toxo molar m Matas silvestres 644 trigo duro m SIN.- toxo gateño; toxo femia Pl. agrícolas herbáceas. Cereais NC Ulex gallii Ulex minor NC Triticum durum ES tojo menor ES trigo duro EN dwarf gorse; western gorse EN hard wheat638 tremedeiras f pl trinitaria Vid.- pensamento Pl. silvestres herbáceas NC Briza maxima 645 triticale m ES lágrimas Pl. agrícolas herbáceas. Cereais EN greater quaking grass NC Triticum x Secale ES triticale tremoceiro Vid.- chícharo de raposo EN triticale639 trevo acedo m Pl. silvestres herbáceas NC Oxalis acetosella ES acederilla EN wood sorrel 73
 • 69. 646 trobisco m 653 tulipán m Matas silvestres Pl. ornamentais herbáceas SIN.- matapulgas NC Tulipa sp. VAR.- trobisqueira (f) ES tulipán NC Daphne gnidium EN tulip ES torvisco EN spurge flax 654 tulipeiro m Árbores ornamentais.647 trobisco da montaña m Anxiospermas Matas silvestres NC Liriodendron tulipifera NC Daphne laureola ES tulipero de Virginia ES adelfilla; laureola; torvisco macho EN tulip tree; yellow poplar EN spurge laurel Nota.- Evítese "adelfiña" 655 ulmeiro m Árbores forestais. Anxiospermas trobisqueira Vid.- trobisco VAR.- olmo NC Ulmus minor648 tronco m ES negrillo; olmo Morfoloxía. Caule EN elm ES tronco Nota.- Evítese "negrillo" e "negriño" EN trunk ulmeiro de montaña649 tubérculo m Vid.- lamigueiro Morfoloxía. Caule ES tubérculo 656 ulmeiro siberiano m EN tuber Árbores ornamentais. Anxiospermas tuia Vid.- tuia oriental VAR.- olmo siberiano NC Ulmus pumila650 tuia oriental f ES olmo siberiano Árbores ornamentais. Ximnospermas EN Chinese elm; Siberian elm SIN.- tuia; árbore da vida NC Thuja orientalis 657 umbela f ES árbol de la vida; tuya oriental Morfoloxía. Inflorescencia EN oriental arborvitae ES umbela EN umbel651 tuia xigante f Árbores ornamentais. Ximnospermas 658 uña de cabalo f NC Thuja plicata Pl. silvestres herbáceas ES tuya gigante NC Tussilago farfara EN western red cedar ES tusilago EN colts foot652 tuiopse f Árbores ornamentais. Ximnospermas urce Vid.- uz branca NC Thujopsis dolabrata ES hiba EN hiba; hiba arborvitae
 • 70. 659 urceolado -da a 665 vaíña f Morfoloxía. Flor. Corola Morfoloxía. Folla ES urceolado SIN.- casula; bagullo (m) EN urceolate VAR.- vaxa ES vaina uva de can Vid.- dulcamara EN pod660 uva de raposa f valeriana Vid.- herba benta Pl. silvestres herbáceas NC Paris quadrifolia valeriana vermella Vid.- alfinete ES hierba de París EN herb Paris 666 valva f Morfoloxía. Froito uvas da grana Vid.- uvas de tintureiro ES valva EN valve661 uvas de tintureiro f pl Pl. silvestres herbáceas 667 vara de ouro f SIN.- uvas da grana; herba carmín Pl. silvestres herbáceas NC Phytolacca americana NC Solidago virgaurea ES grana ES vara de oro EN garget; poke; scoke EN goldenrod662 uvas do lagarto f pl varredoiro Vid.- mercurial Pl. silvestres herbáceas NC Sedum album vaxa Vid.- vaíña ES vermicularia EN white stonecrop 668 verbasco m Pl. silvestres herbáceas663 uz branca f NC Verbascum thapsus Arbustos silvestres ES gordolobo SIN.- urce; torga EN common mullein; great mullein; NC Erica arborea high taper ES brezo arbóreo; brezo blanco; urce blanca 669 verbena f EN brier; tree heath Pl. silvestres herbáceas Nota.- Evítese "urze" e "brezo" SIN.- herba da cruz; orxabán; verxebán uz moura Vid.- uz vermella NC Verbena officinalis ES verbena664 uz vermella f EN vervain Arbustos silvestres SIN.- uz moura; corgo (m) verdoaga Vid.- beldroega NC Erica australis ES brezo rojo 670 verticilo m EN Spanish heath Morfoloxía. Folla ES verticilo EN whorl 75
 • 71. 676 xaboeira f verxebán Vid.- verbena Pl. silvestres herbáceas VAR.- xabroeira veza Vid.- ervellaca NC Saponaria officinalis ES hierba jabonera vide Vid.- videira EN soapwort671 videira f xabroeira Vid.- xaboeira Arbustos froiteiros SIN.- cepa VAR.- vide 677 xacinto bravo m NC Vitis vinifera Pl. silvestres herbáceas ES vid; viña NC Hyacinthoides non-scripta EN common grapevine ES escila EN Spanish bluebell vimbieira Vid.- vimieiro 678 xanzá f672 vimieiro m Pl. agrícolas herbáceas. Medicinais e Arbustos ornamentais aromáticas VAR.- vimbieira (f) SIN.- xanzá amarela NC Salix viminalis VAR.- xenciana ES mimbrera NC Gentiana lutea EN osier ES genciana amarilla; genciana mayor Nota.- Evítese "mimbreira" EN bitterwort; yellow gentian673 violeta f xanzá amarela Vid.- xanzá Pl. silvestres herbáceas NC Viola odorata xapoeiro Vid.- camelia ES violeta EN sweet violet xara Vid.- esteva virgondoiro Vid.- lodoeiro xaramago Vid.- saramago674 visgo m xardón Vid.- acivro Arbustos silvestres NC Viscum album 679 xarxa f ES muérdago Arbustos medicinais ou aromáticos EN mistletoe VAR.- sarxa NC Salvia officinalis675 vulneraria f ES salvia Pl. silvestres herbáceas EN sage NC Anthyllis vulneraria ES trébol amarillo; vulneraria 680 xasmín amarelo m EN kidney clover; kidney vetch; Arbustos ornamentais yellow clover NC Jasminum mesnyi ES jazmín amarillo EN primrose jasmine
 • 72. xasmín branco Vid.- xasmín común 686 xesta mansa f Arbustos silvestres681 xasmín común m SIN.- xesta molar Arbustos ornamentais NC Cytisus striatus SIN.- xasmín branco ES escobón morisco NC Jasminum officinale EN Portuguese broom ES jazmín común EN common jasmine xesta molar Vid.- xesta mansa682 xebra f 687 xesta negra f Pl. silvestres herbáceas Arbustos silvestres SIN.- herba dos cantores; erísimo (m) SIN.- xesta das vasoiras; xesta brava NC Sisymbrium officinale NC Cytisus scoparius ES erísimo; hierba de los cantores ES escoba negra; retama de escobas EN hedge mustard EN common broom683 xema f xesta pudia Vid.- piorno Morfoloxía. Caule SIN.- abrocho; brote; gromo; rebento xestela Vid.- herba estañeira ES botón; yema EN bud xibarda Vid.- xilbarbeira Nota.- Evítese "renovo" 688 xilbarbeira f xenciana Vid.- xanzá Matas silvestres SIN.- mesquita; rascacú (m) [pop.] xenebreiro Vid.- cimbro VAR.- xibarda NC Ruscus aculeatus xenebreiro rastreiro Vid.- cimbro ES brusco; rusco EN butchers broom684 xeranio m Pl. silvestres herbáceas 689 xineceo m NC Geranium sp.; Pelargonium sp. Morfoloxía. Flor ES geranio ES gineceo EN geranium EN gynoecium685 xesta branca f 690 xinkgo m Arbustos silvestres Árbores ornamentais. Ximnospermas NC Cytisus multiflorus NC Ginkgo biloba ES escoba blanca; retama blanca ES gingo EN white broom; white Spanish EN ginkgo; maidenhair tree broom xesta brava Vid.- xesta negra xesta das vasoiras Vid.- xesta negra 77
 • 73. 691 xirasol m Pl. agrícolas herbáceas. Froiteiras // Pl. ornamentais herbáceas VAR.- mirasol NC Helianthus annuus ES girasol EN sunflower Nota.- Cultívase polo seu interese industrial692 xoio m Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas SIN.- tarela (f) NC Lolium temulentum ES cizaña EN darnel693 xunco m Pl. agrícolas herbáceas. Malas herbas // Pl. silvestres herbáceas NC Juncus sp. ES junco EN rush zao Vid.- salgueiro negro zarzaparrilla Vid.- silvamar694 zigomorfo -fa a Morfoloxía. Flor VAR.- cigomorfo -fa ES zigomorfo EN zygomorphic zugos Vid.- cabrifollo
 • 74. A Abies alba, 528 Acacia dealbata, 457 Acacia melanoxylon, 7 Acer campestre, 553 Acer negundo, 474 Acer palmatum, 555 Acer pseudoplatanus, 554 Achillea millefolium, 380 Actinidia deliciosa, 406 Adenocarpus complicatus, 192 Adiantum capillus-veneris, 120 Aesculus hippocastanum, 147 Agave americana, 541 Agrostis curtisii, 511 Ailanthus altissima, 19 Ajuga reptans, 88 Allium cepa, 156 Allium porrum, 33 Allium sativum, 32 Allium schoenoprasum, 158 Alnus glutinosa, 40 Aloe vera, 34 Amaranthus sp., 36 Amelanchier ovalis, 352índice de Anagallis arvensis, 376 Anagallis tenella, 360nomes Anemone sp., 43 Angelica archangelica, 46 Angelica sylvestris, 47científicos Annona cherimola, 173 Antennaria dioica, 484 Anthemis arvensis, 437 Anthoxanthum odoratum, 417 Anthyllis vulneraria, 675 Apium graveolens, 48 Aquilegia vulgaris, 382 Arachis hypogaea, 95 Araucaria heterophylla, 53 Arbutus unedo, 240 Arctium minus, 379
 • 75. Aristolochia paucinervis, 92 Cakile maritima, 125Armeria maritima, 367 Calamintha nepeta, 473Armeria pubigera, 367 Calendula sp., 101Arnica montana, 62 Callitriche stagnalis, 386Artemisia absinthium, 64 Calluna vulgaris, 557Artemisia dracunculus, 256 Calystegia sepium, 205Artemisia vulgaris, 389 Calystegia soldanella, 204Arum italicum, 363 Camellia japonica, 111Arundo donax, 112 Cannabis sativa, 115Asparagus officinalis, 246 Capsella bursa-pastoris, 499Asphodelus albus, 5 Capsicum annuum, 512Asplenium trichomanes, 275 Cardamine pratensis, 16Avena sativa, 66 Carduus sp., 132Azalea sp., 577 Carpinus betulus, 139 Caryophyllus aromaticus, 211B Castanea sativa, 146 Casuarina cunninghamiana, 148Begonia sp., 73 Casuarina equisetifolia, 532Bellis perennis, 443 Catalpa bignonioides, 149Berberis vulgaris, 61 Cedrus atlantica, 159Beta vulgaris, 573 Cedrus deodara, 160Betula alba subsp. celtiberica, 76 Celtis australis, 428Blechnum spicant, 276 Centaurium erythraea, 145Borago officinalis, 79 Centranthus ruber, 30Bougainvillea spectabilis, 87 Cercis siliquastrum, 56Brachychiton populneum, 272 Cereus sp., 97Brassica napus, 471 Cerinthe major, 165Brassica napus var. napobrassica, 582 Ceterach officinarum, 224Brassica napus var. oleifera, 198 Chamaecyparis lawsoniana, 184Brassica nigra, 468 Chamaemelum nobile, 439Brassica oleracea var. acephala, 195 Chamaerops humilis, 494Brassica oleracea var. botrytis, 84 Chamomilla recutita, 436Brassica oleracea var. gemmifera, 196 Chelidonium majus, 161Brassica rapa var. oleifera, 198 Chenopodium album, 273Briza maxima, 638 Chenopodium ambrosioides, 385Bromus sp., 85 Chrysanthemum myconis, 497Bryonia cretica subsp.dioica, 81 Chrysanthemum segetum, 497Buxus sempervirens, 90 Chrysanthemum sp., 213 Cicer arietinum, 343C Cichorium endivia, 233 Cichorium intybus, 172Cactus sp., 97 81
 • 76. Cinnamomum camphora, 118 Cupressus macrocarpa, 186Cinnamomum zeylanicum, 117 Cupresus sempervirens, 182Cirsium sp., 132 Cuscuta epithymum, 347Cistus ladanifer, 250 Cydonia oblonga, 444Cistus psilosepalus, 138 Cymbalaria muralis, 506Citrullus lanatus, 592 Cynara scolymus, 24Citrus aurantium, 410 Cynodon dactylon, 348Citrus limetta, 422 Cytinus hypocistis, 49Citrus limonum, 423 Cytisus multiflorus, 685Citrus maxima, 551 Cytisus scoparius, 687Citrus medica, 179 Cytisus striatus, 686Citrus sinensis, 409Clematis vitalba, 378 DCocos nucifera, 191Coffea arabica, 98 Daboecia cantabrica, 560Colchicum autumnale, 197 Dactylis glomerata, 216Conium maculatum, 178 Dactylorhyza sp., 486Convolvulus arvensis, 206 Dahlia sp., 217Cordyline australis, 225 Daphne gnidium, 646Corema album, 110 Daphne laureola, 647Coriandrum sativum, 190 Datura stramonium, 281Cornus capitata, 59 Daucus carota, 162Cornus sanguinea, 593 Davallia canariensis, 94Coronopus didymus, 451 Deschampsia flexuosa, 277Cortaderia selloana, 207 Dianthus caryophyllus, 126Corylus avellana, 1 Dianthus sp., 127Cotinus coggygria, 54 Digitalis purpurea, 257Cotoneaster lacteus, 209 Digitaria sanguinalis, 502Crataegus monogyna, 258 Diospyros kaki, 124Crithmum maritimum, 521 Dracaena draco, 226Crocus nudiflorus, 584 Drosera rotundifolia, 579Crocus sativus, 67Crucianella maritima, 214 ECryptomeria japonica, 212Cucumis melo, 447 Echinochloa crus-galli, 454Cucumis sativus, 194 Echium vulgare, 613Cucurbita maxima, 91 Elaeagnus angustifolia, 58Cucurbita pepo, 91 Elymus repens, 574Cuminum cyminum, 199 Epilobium hirsutum, 370xCupressocyparis leylandii, 185 Equisetum arvense, 383Cupressus arizonica subsp. glabra, 183 Erica arborea, 663Cupressus lusitanica, 187 Erica australis, 664
 • 77. Erica ciliaris, 561 Glaucium flavum, 361Erica cinerea, 558 Glycine max, 616Erica umbellata, 559 Glycyrrhiza glabra, 572Eriobotrya japonica, 476 Gnaphalium luteo-album, 80Erodium sp., 18 Gossypium herbaceum, 31Eruca vesicaria, 230Eryngium maritimum, 133 HEucalyptus ficifolia, 261Eucalyptus globulus, 260 Halimium lasianthum subsp. alyssoides,Euonymus japonicus, 263 141Eupatorium cannabinum, 262 Hedera helix, 354Euphorbia lathyris, 624 Hedera hibernica, 354Euphorbia sp., 413 Helianthus annuus, 691 Helichrysum foetidum, 270F Helichrysum stoechas, 368 Helleborus foetidus, 375Fagus sylvatica, 268 Heracleum sphondylium, 102Feijoa sellowiana, 274 Herniaria glabra, 394Festuca sp., 278 Holcus lanatus, 392Ficus carica, 280 Honckenya peploides, 398Ficus elastica, 57 Hordeum distichon, 490Filipendula ulmaria, 393 Hordeum murinum, 489Foeniculum vulgare, 284 Hordeum vulgare, 488Fragaria vesca, 41 Humulus lupulus, 434Frangula alnus, 594 Hyacinthoides non-scripta, 677Fraxinus angustifolia, 334 Hydrangea hortensia, 399Fraxinus excelsior, 335 Hyoscyamus niger, 445Fraxinus ornus, 336 Hypericum elodes, 396Fumaria officinalis, 341 Hypericum perforatum, 2G IGalium aparine, 108 Iberis procumbens, 400Galium odoratum, 65 Ilex aquifolium, 14Gardenia jasminoides, 344 Ipomoea batatas, 72Genista florida subsp. polygaliphylla, 538 Iris pseudacorus, 427Gentiana lutea, 678 Iris sp., 426Geranium sp., 18Geranium sp., 684 JGeum urbanum, 357Ginkgo biloba, 690 Jasione montana, 78Gladiolus sp., 345 83
 • 78. Jasminum mesnyi, 680 Malcolmia littorea, 25Jasminum officinale, 681 Malus domestica, 435Juglans regia, 478 Malva sylvestris, 442Juncus sp., 693 Mammillaria sp., 97Juniperus communis subsp. alpina, 180 Medicago lupulina, 27 Medicago sativa, 26L Melia azedarach, 181 Melissa officinalis, 446Laburnum anagyroides, 176 Mentha pulegium, 546Lactuca sativa, 414 Mentha suaveolens, 448Lactuca serriola, 243 Menyanthes trifoliata, 641Lagerstroemia indica, 55 Mercurialis annua, 449Lagurus ovatus, 562 Mespilus germanica, 475Lamium maculatum, 175 Metasequoia glyptostroboides, 271Lapsana communis, 381 Molinia caerulea, 598Larix decidua, 411 Morus alba, 464Laurus nobilis, 431 Morus nigra, 465Lavandula stoechas, 119 Musa sp., 71Lemna minor, 416 Myrica gale, 340Lens culinaris, 415 Myrtus communis, 458Leucanthemum sp., 443Ligustrum lucidum, 29 NLigustrum vulgare, 28Lilium candidum, 68 Narcissus sp., 472Linum usitatissimum, 424 Nardus stricta, 364Lippia triphylla, 388 Nerium oleander, 429Liquidambar styraciflua, 425 Nicotiana tabacum, 622Liriodendron tulipifera, 654Lithodora prostrata, 365 OLobelia urens, 556Lolium multiflorum, 371 Ocymum basilicum, 23Lolium perenne, 70 Oenanthe crocata, 507Lolium temulentum, 692 Oenothera glazioviana, 372Lonicera periclymenum, 93 Olea europaea, 483Lunaria annua, 377 Omphalodes nitida, 231Lupinus sp., 171 Ophrys sp., 486Lycopersicon esculentum, 635 Orchis sp., 486Lythrum salicaria, 585 Origanum vulgare, 491 Ornithopus sp., 604M Oryza sativa, 63 Osmunda regalis, 220Magnolia grandiflora, 441 Oxalis acetosella, 639
 • 79. Platanus acerifolia, 544P Platanus hispanica, 544Paeonia officinalis, 516 Polygala vulgaris, 549Pancratium maritimum, 157 Polygonatum odoratum, 618Panicum miliaceum, 456 Polygonum aviculare, 387Papaver rhoeas, 500 Polygonum bistorta, 77Papaver somniferum, 229 Polygonum hydropiper, 514Parietaria judaica, 501 Polygonum maritimum, 550Paris quadrifolia, 660 Polygonum persicaria, 374Pastinaca sativa, 169 Populus alba, 20Paulownia tomentosa, 505 Populus alba var. canescens, 21Pedicularis sylvatica, 391 Populus nigra, 174Pelargonium sp., 684 Populus tremula, 22Persea americana, 17 Portulaca oleracea, 74Petroselinum crispum, 520 Potentilla erecta, 617Phalaris canariensis, 35 Primula acaulis, 116Phaseolus vulgaris, 265 Prunella vulgaris, 366Phoenix canariensis, 495 Prunus avium, 164Phoenix dactylifera, 218 Prunus cerasus, 353Photinia serrulata, 332 Prunus domestica, 37Phragmites australis, 144 Prunus dulcis, 38Phyllitis scolopendrium, 167 Prunus laurocerasus, 432Phytolacca americana, 661 Prunus lusitanica, 10Phytolacca dioica, 485 Prunus padus, 504Picea abies, 4 Prunus persica, 527Pinguicula lusitanica, 529 Prunus spinosa, 6Pinus halepensis, 531 Pseudotsuga menziesii, 3Pinus nigra subsp. nigra, 536 Pterospartium tridentatum, 142Pinus nigra var. corsicana, 533 Punica granatum, 453Pinus pinaster, 530 Pyrus communis, 518Pinus pinea, 535 Pyrus cordata, 519Pinus radiata, 534Pinus sylvestris, 537 QPiper nigrum, 513Pistacia terebinthus, 244 Quercus faginea, 155Pistacia vera, 539 Quercus ilex subsp. ballota, 143Pisum sativum, 170 Quercus ilex subsp. ilex, 12Pisum sativum var. macrocarpon, 633 Quercus petraea, 128Pittosporum tobira, 543 Quercus pyrenaica, 130Pittosporum undulatum, 542 Quercus robur, 131Plantago coronopus, 384 Quercus rubra, 129Plantago lanceolata, 168 85
 • 80. Quercus suber, 614 Sanicula europaea, 596 Santolina rosmarinifolia, 438R Saponaria officinalis, 676 Scolymus hispanicus, 134Ranunculus ficaria, 279 Secale cereale, 163Ranunculus flammula, 86 Sedum album, 662Ranunculus peltatus, 359 Senecio jacobaea, 369Ranunculus repens, 355 Senecio vulgaris, 109Raphanus raphanistrum, 597 Sequoia sempervirens, 602Raphanus sativus, 570 Sequoiadendron giganteum, 603Rhododendron sp., 577 Serapias sp., 486Ribes nigrum, 350 Silybum marianum, 135Ribes rubrum, 351 Simethis mattiazii, 492Ribes uva-crispa, 619 Sinapis alba subsp. mairei, 467Ricinus communis, 575 Sisymbrium officinale, 682Robinia pseudoacacia, 269 Smilax aspera, 611Rorippa nasturtium-aquaticum, 15 Solanum dulcamara, 228Rosa canina, 610 Solanum melongena, 75Rosa sp., 580 Solanum nigrum, 390Rosmarinus officinalis, 578 Solanum tuberosum, 503Rubia peregrina, 349 Solidago virgaurea, 667Rubus idaeus, 333 Sonchus oleraceus, 136Rubus sp., 609 Sophora japonica, 615Rumex acetosa, 9 Sorbus aria, 466Rumex obtusifolius, 407 Sorbus aucuparia, 123Rumex pulcher, 407 Sorghum bicolor, 620Ruscus aculeatus, 688 Spinacia oleracea, 248Ruta sp., 581 Stellaria holostea, 470 Stellaria media, 469S Syringa vulgaris, 420Saccharum officinarum, 114 TSalicornia ramosissima, 590Salix alba var. vitellina, 586 Tamarix gallica, 623Salix atrocinerea, 589 Taraxacum officinale, 452Salix babylonica, 588 Taxodium distichum, 188Salix caprea, 587 Taxus baccata, 626Salix viminalis, 672 Teucrium scorodonia, 599Salsola kali, 358 Thea sinensis, 625Salvia officinalis, 679 Theobroma cacao, 96Sambucus nigra, 583 Thuja orientalis, 650Sanguisorba officinalis, 595 Thuja plicata, 651
 • 81. Thujopsis dolabrata, 652 Vitis vinifera, 671Thymus pulegioides, 373Tilia cordata, 631 XTilia platyphyllos, 630Tilia tomentosa, 632 Xolantha guttata, 430Trachycarpus fortunei, 496Trifolium pratense, 642 YTrifolium repens, 640Triticum aestivum, 643 Yucca elephantipes, 405Triticum durum, 644 Yucca sp., 404Triticum x Secale, 645Tulipa sp., 653 ZTussilago farfara, 658 Zantedeschia aethiopica, 99U Zea mays, 455Ulex europaeus, 636Ulex gallii, 637Ulex minor, 637Ulmus glabra, 408Ulmus minor, 655Ulmus pumila, 656Umbilicus rupestris, 210Urtica sp., 487VVaccinium corymbosum, 52Vaccinium myrtillus, 51Valeriana officinalis, 356Veratrum album, 621Verbascum thapsus, 668Verbena officinalis, 669Veronica officinalis, 362Viburnum tinus, 433Vicia faba, 266Vicia sativa, 241Vinca difformis, 525Viola odorata, 673Viola tricolor, 515Viscum album, 674 87
 • 82. índice dedenominaciónsespañolas 89
 • 83. A alpiste, 35 altramuz, 171abedul, 76 alubia, 265abeto de Douglas, 3 amapola, 500abeto rojo, 4 amaranto, 36acacia negra, 7 amento, 39acaule, 8 amor de hortelano, 108acebo, 14 anagálide de pantano, 360acedera, 9 androceo, 42acederilla, 639 anémona, 43achicoria, 172 angélica, 47acícula, 11 angélica arcangélica, 46adelfa, 429 antera, 44adelfilla, 647 antófilo, 45adelfilla pelosa, 370 apio, 48adormidera, 229 aquenio, 50agracejo, 61 arándano, 51agrilla, 9 arándano americano, 52agróstide, 511 araucaria excelsa, 53aguacate, 17 arce blanco, 554ailanto, 19 arce campestre, 553ajenjo, 64 arce de hoja de fresno, 474ajo, 32 arce japonés, 555albahaca, 23 arce menor, 553alcachofa, 24 arce negundo, 474alcanforero, 118 argaña, 561alcornoque, 614 arilo, 60alerce europeo, 411 aristoloquia, 92alfalfa, 26 armeria, 367alfóncigo, 539 aro, 363algarrobo loco, 56 arraclán, 594algodón, 31 arrayán, 458algodonero, 31 arrocillo, 502alhelí de mar, 25 arroz, 63aligonero, 428 artemisa, 389aligustre, 28 arveja común, 241aligustre de la China, 29 asfodelo, 5aliso, 40 aspérula olorosa, 65almendro, 38 atrapamoscas, 579almez, 428 avellanillo, 594aloe vera, 34 avellano, 1 avena, 66
 • 84. avena común, 66 bistorta, 77azafrán, 67 bledo, 36azotalenguas, 108 boj, 90azucena, 68 bolsa de pastor, 499azucena de mar, 157 bonetero, 263 boniato, 72Á borraja, 79 borrosa, 80álamo blanco, 20 botón, 683álamo cano, 21 botón azul, 78álamo temblón, 22 botón de oro, 355áloe vera, 34 botonera, 438árbol botella, 272 brachichito blanco, 272árbol de Júpiter, 55 bráctea, 82árbol de la vida, 650 braquiblasto, 83árbol de las pagodas, 615 brecina, 557árbol de las pelucas, 54 brécol, 84árbol del alcanfor, 118 brezo arbóreo, 663árbol del ámbar, 425 brezo blanco, 663árbol del amor, 56 brezo ceniciento, 558árbol del caucho, 57 brezo de san Dabeoz, 560árbol del cielo, 19 brezo de umbelas, 559árbol del clavo, 211 brezo enano, 559árbol del Paraíso, 58 brezo nazareno, 558árbol del té, 625 brezo rojo, 664árnica, 62 brezo vizcaíno, 560 bricios, 386B bromo, 85 brunilla, 366banano, 71 brusco, 688barrilla, 358 buganvilla, 87batata, 72 bulbo, 89batatilla, 94baya, 69 Cbegonia, 73beleño negro, 445 cabriña, 94bella sombra, 485 cacahuete, 95berenjena, 75 cacao, 96berro, 15 cactus, 97berro de prado, 16 cafeto de Arabia, 98berza marina, 204 cala, 99betarraga, 573 91
 • 85. calabacera, 91 carraspique, 400calabaza, 91 carrizo, 144calamento, 473 carroncha, 561calaminta menor, 473 castaño, 146cálamo, 100 castaño de Indias, 147caléndula, 101 casuarina, 148calículo, 103 catalpa, 149cáliz, 104 cebada, 488cáliz asépalo, 105 cebada de dos carreras, 490cáliz dialisépalo, 106 cebadilla del campo, 489cáliz gamosépalo, 107 cebolla, 156cáliz sinsépalo, 107 cebollino común, 158camariña, 110 cedro del Atlas, 159camelia, 111 cedro del Himalaya, 160camelio, 111 cedro del Japón, 212campanilla, 206 celidonia, 161campanilla mayor, 205 celidonia mayor, 161canabina, 262 celidonia menor, 279canelo, 117 ceniglo, 273cantueso, 119 cenizo, 273caña, 113 centáurea menor, 145caña, 112 centeno, 163caña de azúcar, 114 centinodia, 387caña de Castilla, 112 centinodia marítima, 550cáñamo común, 115 cerezo, 164cañavera, 112 cerezo aliso, 504cañuto, 236 cerezo de racimo, 504capítulo, 121 ceriflor, 165cápsula, 122 cerinta, 165caqui, 124 cerraja común, 136cardillo, 134 cervuno, 364cardo, 132 chirimoyo, 173cardo mariano, 135 chirivía, 169cariópside, 137 chopo negro, 174carpaza amarilla, 141 chupamieles, 49carpazo, 138 ciatio, 177carpe, 139 ciclamor, 56carpelo, 140 cicuta, 178carquesa, 142 cidrero, 179carquesia, 142 cidro, 179carrasca, 143 cilantro, 190 cinamomo, 181
 • 86. ciprés, 182 corónopo, 384ciprés calvo, 188 correhuela mayor, 205ciprés común, 182 correhuela menor, 206ciprés de Lawson, 184 cotiledón, 208ciprés de Leyland, 185 cotoneáster, 209ciprés de los pantanos, 188 crisantemo, 213ciprés de Monterrey, 186 croco purpúreo, 584ciprés glabro de Arizona, 183 culantrillo de pozo, 120ciprés lusitánico, 187 culantrillo menor, 275ciprés portugués, 187 culantro, 190ciruelo, 37 cúpula, 215cizaña, 692 cuscuta, 347cladodio, 189clavel, 126 Dclavel de playa, 367clavelina, 127 dactilo apelotonado, 216clavero, 211 dalia, 217clemátide, 378 dehiscencia, 219cocotero, 191 descampsia flexuosa, 277codeso, 192 dicasio, 221cofia, 193 didínamo, 222col de Bruselas, 196 diente de león, 452col de hoja, 195 digital, 257col forrajera, 195 dioico, 223cola de caballo, 383 doradilla, 224colinabo, 582 doradilla de bosque, 276cólquico, 197 dracena, 225cólquico de otoño, 197 drago, 226colza, 198 drupa, 227comino, 199 dulcamara, 228consuelda media, 88 duramen, 166cordiline, 225 durillo, 433coriandro, 190corimbo, 200 Ecornejo, 593cornejo común, 593 eléboro fétido, 375cornejo de Bentham, 59 embrión, 232cornicabra, 244 encina, 12corola, 201 encina de bellotas dulces, 143corola bilabiada, 202 endivia, 233corola labiada, 203 endocarpio, 234 93
 • 87. endospermo, 235 evónimo, 263endrino, 6 exocarpio, 264enebro rastrero, 180entrenudo, 236 Fenvés, 237epicáliz, 238 falsa acacia, 269epicotilo, 239 falso perejil, 507epicótilo, 239 falso plátano, 554epítimo, 347 farolillos, 382eringio marítimo, 133 feijoa, 274erísimo, 682 festuca, 278escapo, 242 filamento, 282escaramujo, 610 filipéndula, 393escarola, 243 filodio, 283escila, 677 flámula, 86escoba blanca, 685 flor acíclica, 285escoba negra, 687 flor aclamídea, 286escobón morisco, 686 flor apétala, 287escorodonia, 599 flor cíclica, 288espádice, 245 flor de las siete sangrías, 365espárrago, 246 flor dialipétala, 289esparraguera, 246 flor gamopétala, 290espiga, 247 flor haploclamídea, 291espigadilla de mar, 214 flor heteroclamídea, 292espinaca, 248 flor monoclamídea, 293espino albar, 258 flores mil, 380espino blanco, 258 flósculo, 294estambre, 249 folículo, 295estigma, 251 folíolo, 296estilo, 252 fotinia, 332estípite, 253 frambueso, 333estípula, 254 fresal silvestre, 41estolón, 255 fresno de flor, 336estragón, 256 fresno de hoja estrecha, 334estramonio, 281 fresno de la tierra, 334estrellada, 470 fresno eurosiberiano, 335estrellamar, 384 fresno real, 335estróbilo, 259 frijol, 265eucalipto blanco, 260 fronde, 339eucalipto rojo, 261 fruto dehiscente, 337eupatoria, 262 fruto polispermo, 338 fumaria, 341
 • 88. G herniaria, 394 hesperidio, 395gallarita, 391 hiba, 652gamón blanco, 5 hiedra, 354garbanzo, 343 hierba cana, 109gardenia, 344 hierba de las Pampas, 207genciana amarilla, 678 hierba de los cantores, 682genciana mayor, 678 hierba de los gatos, 356genista de flor, 538 hierba de los pechos, 381geranio, 684 hierba de París, 660gineceo, 689 hierba de San Benito, 357gingo, 690 hierba de Santiago, 369giralda, 497 hierba del asno, 372girasol, 691 hierba doncella, 525gladiolo, 345 hierba gallinera, 469glaucio, 361 hierba hormiguera, 385gluma, 346 hierba jabonera, 676gordolobo, 668 hierba lagrimera, 618grama, 348 hierba luisa, 388grama de olor, 417 hierba mora, 390grama francesa, 574 hierba pajarera, 469grana, 661 hierba salada, 590granado, 453 hierba sapera, 448grasilla lusitana, 529 hierba turmera, 430grosellero espinoso, 619 hierbabuena de burro, 448grosellero negro, 350 higuera, 280grosellero rojo, 351 hinojo, 284guillomo, 352 hinojo marino, 521guindo, 353 hipérico, 2guisante, 170 hipérico de pantano, 396guisante mollar, 633 hipocístide, 49 hipocotilo, 397H hipocótilo, 397 hoja acicular, 297haba, 266 hoja aserrada, 325habichuela, 265 hoja astada, 308haboncillo, 266 hoja bipinnada, 298haya, 268 hoja compuesta, 299haz, 267 hoja cordada, 300helecho real, 220 hoja crenada, 301heno blanco, 392 hoja decurrente, 302 95
 • 89. hoja dentada, 303 Jhoja elíptica, 304 jara pringosa, 250hoja entera, 305 jazmín amarillo, 680hoja envainada, 306 jazmín común, 681hoja envainadora, 306 judía, 265hoja estipulada, 307 judía seca, 265hoja floral, 45 junco, 693hoja hastada, 308hoja imparipinnada, 309 Khoja incisa, 310hoja lanceolada, 311 kaki, 124hoja oblonga, 312 kaki del Japón, 124hoja ondulada, 313 kiwi, 406hoja ovada, 314hoja oval, 315 Lhoja palmaticompuesta, 317hoja palmatilobulada, 318 lágrimas, 638hoja palmeada, 316 lágrimas de la Virgen, 562hoja paralelinervia, 319 lamio maculado, 175hoja paripinnada, 320 lampazo menor, 379hoja peltada, 321 lampsana, 381hoja penninervia, 322 latonero, 428hoja pinnada, 323 laurel, 431hoja sagitada, 324 laurel común, 431hoja simple, 326 laurel de Portugal, 10hoja sinuada, 327 laurel de san Antonio, 370hoja trifoliada, 328 laurel salvaje, 433hojas alternas, 329 laurel-cerezo, 432hojas opuestas, 330 laureola, 647hojas verticiladas, 331 lauroceraso, 432holco, 392 lechetrezna, 413honquenia, 398 lechuga, 414hortensia, 399 lechuguilla silvestre, 136 legumbre, 412I lengua de ciervo, 167 lenteja, 415indehiscencia, 401 lenteja de agua, 416inflorescencia, 402 lígula, 418infrutescencia, 403 ligulado, 419internodio, 236 lila, 420 limbo, 421 limero, 422
 • 90. limonero, 423 mijo de los arrozales, 454lino cultivado, 424 mijo del sol, 365liquidámbar, 425 mijo japonés, 454lirio, 426 mijo mayor, 456lirio espadañal, 427 milamores, 30llantén menor, 168 milenrama, 380lluvia de oro, 176 milhojas, 380lobelia ardiente, 556 mimbrera, 672lodoño, 428 mimosa, 457loro, 10 mirto, 458lunaria, 377 mirto de Brabante, 340lúpulo, 434 moguerita, 561 molinia, 598M monadelfo, 459 monocasio, 460macroblasto, 440 monocotiledóneo, 461madreselva, 93 monoico, 462madroño, 240 monopódico, 463magarza, 437 morera, 464magnolio, 441 morera blanca, 464maíz, 455 morera negra, 465malva, 442 mostajo, 466manzanilla, 436 mostaza, 468manzanilla bastarda, 437 mostaza blanca, 467manzanilla borde, 437 muérdago, 674manzanilla romana, 439 murajes, 376manzano, 435margarita, 443 Nmastuerzo de Indias, 451mastuerzo de los prados, 16 nabo, 471matacaballos, 556 nabo del diablo, 507melisa, 446 naranjo, 409melocotonero, 527 naranjo amargo, 410melojo, 130 narciso, 472melón, 447 negrillo, 655membrillero, 444 níspero común, 475mentastro, 448 níspero del Japón, 476mercurial, 449 níspero europeo, 475mesocarpio, 450 nogal, 478metasecuoya, 271 núcula, 480mielga negra, 27 nudo, 477mijo común, 456 97
 • 91. nuez, 479 pedúnculo, 510nueza, 81 pensamiento, 515 peonia, 516O pepino, 194 pepónide, 517ocrea, 481 peral, 518ocreado, 482 peral silvestre, 519olivo, 483 perejil, 520olmo, 655 perejil de mar, 521olmo de montaña, 408 periantio, 522olmo siberiano, 656 perianto, 522ombligo de Venus, 210 pericarpio, 523ombú, 485 perigonio, 524onfalodes, 231 perpetua, 368orégano, 491 perpetua fétida, 270orquídea, 486 persicaria, 374ortiga, 487 persicaria picante, 514ortiga muerta, 175 pétalo, 526oruga, 230 pie de gato, 484oruga marítima, 125 pimentero, 512ovario, 493 pimentero, 513 pimentilla, 374P pimienta, 513 pimiento, 512palma excelsa, 496 pimpinela mayor, 595palmera canaria, 495 pinabete, 528palmera datilera, 218 pino abeto, 528palmera enana, 494 pino albar, 537palmito, 494 pino carrasco, 531palmito elevado, 496 pino de Australia, 532palomera, 165 pino de Córcega, 533palomilla de muro, 506 pino de Monterrey, 534pan y quesillo [pop.], 269 pino de Oregón, 3panícula, 498 pino de pisos, 53paraíso, 181 pino doncel, 535parietaria, 501 pino gallego, 530pastinaca, 169 pino insigne, 534pata de gallina, 502 pino marítimo, 530patata, 503 pino negro, 536paulonia, 505 pino piñonero, 535peciolo, 508 pino radiata, 534pedicelo, 509 pino resinero, 530
 • 92. pino silvestre, 537 raíz napiforme, 568piorno, 538 raíz tuberosa, 569pistachero, 539 ranúnculo de agua, 359pistilo, 540 ray-grass inglés, 70pita, 541 ray-grass italiano, 371pitosporo, 543 rebollo, 130pitosporo de frutos anaranjados, 542 receptáculo, 571pitosporo del Japón, 543 regaliz, 572platanero, 71 reloj, 18plátano, 71 remolacha, 573plátano de paseo, 544 retama blanca, 685plúmula, 545 retama de escobas, 687polen, 547 ricino, 575poleo, 546 rizoma, 576policarpelar, 548 robinia, 269polígala común, 549 roble albar, 128poligonato, 618 roble americano, 129pomelo, 551 roble carrasqueño, 155pomo, 552 roble común, 131primavera, 116 roble negro, 130puerro, 33 rododendro, 577purga de pobres, 492 romaza común, 407 romero, 578Q rosa albardera, 516 rosal, 580quejigo, 155 rosal silvestre, 610quenopodio, 385 rubia, 349 rubia de mar, 214R rucamar, 125 rúcula, 230rabanillo blanco, 597 ruda, 581rabaniza común, 597 ruinas, 506rábano, 570 rusco, 688rábano silvestre, 597 rutabaga, 582racimo, 13radícula, 563 Sraigrás inglés, 70raigrás italiano, 371 salicaria, 585raíz, 564 saltaojos, 516raíz adventicia, 565 salvia, 679raíz axonomorfa, 566 sámara, 591raíz fasciculada, 567 99
 • 93. sandía, 592 té de México, 385sanguinaria, 387 tejo, 626sanícula, 596 tépalo, 627sarga negra, 589 terebinto, 244sauce blanco, 586 testa, 628sauce cabruno, 587 tetradínamo -ma, 629sauce ceniciento, 589 tijereta, 342sauce llorón, 588 tilo común, 630saúco, 583 tilo de hoja pequeña, 631secuoya de la costa, 602 tilo de hojas grandes, 630secuoya gigante, 603 tilo plateado, 632secuoya siempreverde, 602 tirabeque, 633semilla, 600 tiraña pálida, 529sépalo, 601 tirso, 634serbal blanco, 466 tojo, 636serbal de cazadores, 123 tojo menor, 637serbal silvestre, 123 tomate, 635serradela, 604 tomatera, 635sésil, 605 tomatillos del diablo, 390sicono, 606 tomillo, 373siempreviva amarilla, 368 tormentila, 617silicua, 607 toronjil, 446silícula, 608 torvisco, 646simpódico, 612 torvisco macho, 647soja, 616 trébol amarillo, 675sorgo, 620 trébol blanco, 640sugi, 212 trébol de agua, 641 trebol violeta, 642T trigo, 643 trigo duro, 644tabaco, 622 triticale, 645tálamo, 571 tronco, 648tallo, 150 tubérculo, 649tallo reptante, 151 tulipán, 653tallo suculento, 153 tulipero de Virginia, 654tallo trepador, 152 turmera, 430tallo voluble, 154 tusilago, 658tamarisco, 623 tuya gigante, 651taray, 623 tuya oriental, 650tártago, 575tártago, 624 Uté, 625
 • 94. umbela, 657urce blanca, 663urceolado, 659ursina falsa, 102uva espina, 619Vvaina, 665valeriana, 356valva, 666vara de oro, 667vedegambre, 621verbena, 669verdolaga, 74vermicularia, 662verónica, 362verticilo, 670veza común, 241veza forrajera, 241viborera, 613vid, 671viña, 671violeta, 673vulneraria, 675Yyema, 683yuca, 404yuca arbórea, 405yuca de pie de elefante, 405Zzanahoria, 162zarcillo, 342zarza, 609zarzamora, 609zarzaparrilla, 611zigomorfo, 694 101
 • 95. indice dedenominaciónsinglesas 103
 • 96. A banana, 71 barberry, 61absinthe, 64 barley, 488acaulescent, 8 barnyardgrass, 454acaulous, 8 basil, 23achene, 50 beach morning glory, 204achlamydeous flower, 286 bean, 265acicula, 11 bedstraw, 349acyclic flower, 285 beet, 573adenocarpus, 192 begonia, 73adventitious root, 565 bell heather, 558alder buckthorn, 594 Bengal gram, 343Aleppo pine, 531 Benthams cornel, 59aloe vera, 34 Bermuda grass, 348alternate leaves, 329 berry, 69ament, 39 big tree, 603androecium, 42 bilabiate corolla, 202anemone, 43 bilberry, 51angelica, 46 bindweed, 206annual mercury, 449 bipinnate leaf, 298anther, 44 birch, 76apetalous flower, 287 birds foot, 604apple mint, 448 bistort, 77apple tree, 435 bitter orange, 410aril, 60 bittersweet, 228arnica, 62 bitterwort, 678artichoke, 24 black acacia, 7arugula, 230 black currant, 350asepalous calyx, 105 black elder, 583asparagus, 246 black elderberry, 583Atlas cedar, 159 black henbane, 445aubergine, 75 black locust, 269Austrian pine, 536 black medick, 27autumn crocus, 584 black mulberry, 465autumn crocus, 197 black mustard, 468avocado tree, 17 black nightshade, 390azalea, 577 black pepper, 513 black poplar, 174B blackberry bush, 609 blackthorn, 6bald cypress, 188 blackwood acacia, 7balm, 446 blood wort, 617
 • 97. blue gum, 260 camomile, 436blue-eyed Mary, 231 camphor tree, 118bog pimpernel, 360 canary grass, 35bogbean, 641 Canary Islands date palm, 495borage, 79 candytuft, 400bottle tree, 272 cane, 113bougainvillea, 87 cap, 193box tree, 90 caper spurge, 624boxelder, 474 capitulum, 121boxwood tree, 90 capsule, 122brachyblast, 83 carnation, 126bract, 82 carpel, 140bread millet, 456 carquesia, 142brier, 663 carrot, 162bristle bentgrass, 511 caryopsis, 137broad bean, 266 cassis, 350broccoli, 84 castor-oil plant, 575brome, 85 catkin, 39broomcorn millet, 456 cats foot, 484Brussels sprouts, 196 celandine, 161bucks-horn plantain, 384 celery, 48bud, 683 century plant, 541bugle, 88 Ceylon cinnamon, 117bulb, 89 Ceylon cinnamon tree, 117burnet, 595 cherimoya, 173butchers broom, 688 cherimoyer, 173 cherry laurel, 432C chichweed, 469 chick pea, 343cabbage tree, 225 chicory, 172cacao, 96 chinaberry tree, 181cacao tree, 96 Chinese elm, 656cactus, 97 Chinese photinia, 332calamus, 100 chive, 158Californian cypress, 186 chrysanthemum, 213calla, 99 citron tree, 179calla lily, 99 cladode, 189calycle, 103 cleavers, 108calyx, 104 climbing stem, 152camarina, 110 clove tree, 211camellia, 111 clover dodder, 347 105
 • 98. coast redwood, 602 common ragwort, 369cocksfoot grass, 216 common reed, 144coconut palm, 191 common rye, 163coconut tree, 191 common sorghum, 620coffee, 98 common tea, 625coffee plant, 98 common thorn-apple, 281colchicum, 197 common tobacco plant, 622colts foot, 658 common tormentil, 617columbine, 382 common valerian, 356colza, 198 common vetch, 241common alder, 40 common walnut, 478common ash, 335 common wheat, 643common balm, 446 common yew, 626common bean, 265 compound leaf, 299common beech, 268 cordate leaf, 300common beet, 573 coriander, 190common broom, 687 cork oak, 614common centaury, 145 corn, 455common chichweed, 469 corn chamomile, 437common cypress, 182 corolla, 201common fig, 280 Corsican pine, 533common foxglove, 257 corymb, 200common fumitory, 341 cotyledon, 208common furze, 636 cover, 193common gardenia, 344 crape myrtle, 55common gorse, 636 creeping buttercup, 355common grapevine, 671 creeping stem, 151common groundsel, 109 crenate leaf, 301common hazel, 1 crown daisy, 497common jasmine, 681 cuckoo flower, 16common knotgrass, 387 cucumber, 194common lettuce, 414 cumin, 199common lilac, 420 cupule, 215common liquorice, 572 cyathium, 177common mallow, 442 cyclic flower, 288common milkwort, 549common mullein, 668 Dcommon nightshade, 390common oat, 66 daffodil, 472common pear, 518 dahlia, 217common poppy, 500 daisy, 443common privet, 28 dandelion, 452
 • 99. darnel, 692 English oak, 131date palm, 218 English walnut, 478dawn redwood, 271 entire leaf, 305decurrent leaf, 302 epicalyx, 238deer fern, 276 epicotyl, 239dehiscence, 219 episperm, 628dehiscent fruit, 337 Erodium, 18dentate leaf, 303 eternal flower, 368deodar cedar, 160 European ash, 335dialypetalous flower, 289 European aspen, 22dialysepalous calyx, 106 European bird cherry, 504dichasial cyme, 221 European fan palm, 494dichasium, 221 European hackberry, 428didynamous, 222 European hornbeam, 139dioecious, 223 European larch, 411dog rose, 610 European pennyroyal, 546dogwood, 593 European privet, 28Dorset heath, 561 European rowan, 123Douglas fir, 3 European yew, 626dracaena, 225 evening primrose, 372dragon tree, 226 evergreen dogwood, 59drug Solomon seal, 618 everlasting flower, 270drupe, 227 exocarp, 264duramen, 166Dutchmans pipe, 92 Fdwarf common juniper, 180dwarf gorse, 637 fairy bell, 257dwarf Spanish heath, 559 fan palm, 494 fasciculated root, 567E fennel, 284 festuca, 278eggplant, 75 fiddle dock, 407egg-shaped leaf, 314 fiddle-leaf dock, 407elliptic leaf, 304 field horsetail, 383elm, 655 field maple, 553embryo, 232 fig tree, 280empress tree, 505 filament, 282endive, 243 fingerflower, 257endive, 233 floral leaf, 45endocarp, 234 floret, 294endosperm, 235 flowering ash, 336English holly, 14 107
 • 100. flowering fern, 220 gynoecium, 689follicle, 295French lavender, 119 Hfrond, 339 hackberry tree, 428G hagberry tree, 504 hairy finger grass, 502gamopetalous flower, 290 haplochlamydeous flower, 291gamosepalous calyx, 107 hard fern, 276garden mercury, 449 hard wheat, 644garden poppy, 229 hares lettuce, 136garget, 661 hares tail, 562garlic, 32 hares-foot fern, 94geranium, 684 harts tongue, 167giant reed, 112 hastate leaf, 308giant sequoia, 603 hawthorn, 258giant yucca, 405 hazelnut-tree, 1ginkgo, 690 heartsease, 515gladiolus, 345 heartwood, 166glossy buckthorn, 594 heath, 557glossy privet, 29 heath lobelia, 556glume, 346 heath speedwell, 362gold-bloom, 101 heather, 557golden chain, 176 hedge bindweed, 205golden rain, 176 hedge maple, 553golden thistle, 134 hedge mustard, 682goldenrod, 667 hemp, 115goldilocks, 368 hemp agrimony, 262gooseberry bush, 619 hemp eupatorium, 262great maple, 554 hemp plant, 115great mullein, 668 henbane, 445great willowherb, 370 herb Paris, 660greater celandine, 161 hesperidium, 395greater quaking grass, 638 heterochlamydeous flower, 292greater stitchwort, 470 hiba, 652green carpet, 394 hiba arborvitae, 652green watercress, 15 high taper, 668grey poplar, 21 highbush blueberry, 52grey willow, 589 Himalaya cedar, 160groundnut, 95 hogweed, 102groundsel, 109 holly oak, 12gum cistus, 250 holm oak, 143
 • 101. holy thistle, 135honesty, 377 kaki, 124honeysuckle, 93 kaki persimmon, 124honeywort, 165 kale, 195hop, 434 kenilworth ivy, 506hop medic, 27 Kerry lily, 492hops, 434 kidney clover, 675horse chestnut tree, 147 kidney vetch, 675horsetail tree, 532 kidneywort, 210hortensia, 399 Kings spear, 5hypocist, 49 kiwi, 406hypocotyl, 397 knotweed, 514I Limparipinnate leaf, 309 labiate corolla, 203incised leaf, 310 ladys smock, 16indehiscence, 401 ladys thumb, 374inflorescence, 402 lambs quarters, 273infructescence, 403 lanceolate leaf, 311internode, 236 large crabgrass, 502Irish heath, 560 large thyme, 373Italian raygrass, 371 large-leaved lime, 630Italian ryegrass, 371 laurustinus, 433Italian stone pine, 535 lavender cotton, 438ivy, 354 Lawsons cypress, 184ivy-leaved toadflax, 506 leaflet, 296 leafstalk, 508J leek, 33 legume, 412Jamestown weed, 281 lemon verbena, 388Japanese cedar, 212 lemon-tree, 423Japanese maple, 555 lentil, 415Japanese medlar, 476 leopards bane, 62Japanese pagoda tree, 615 lesser bindweed, 206Japanese pittosporum, 543 lesser burdock, 379japonica, 111 lesser calamint, 473Jersey cudweed, 80 lesser celandine, 279Judas tree, 56 lesser dodder, 347Jupiters beard, 30 lesser duckweed, 416 lesser periwinkle, 525K 109
 • 102. lesser spearwort, 86 milk gowan, 452lesser swinecress, 451 mimosa, 457Levant cotton, 31 mistletoe, 674Leyland cypress, 185 mock orange, 542ligulate, 419 monadelphous, 459ligule, 418 money plant, 377limb, 421 monochasium, 460ling, 557 monochlamydeous flower, 293lippia, 388 monocotyledonous, 461liquorice, 572 monoecious, 462London plane, 544 monopodial, 463long shoot, 440 Monterei cypress, 186loquat, 476 Monterey pine, 534lords-and-ladies, 363 mountain tobacco, 62lousewort, 391 mouse barley, 489love tree, 56 mugwort, 389lower side, 237 myrtle, 458lucern, 26lucerne, 26 Nlupine, 171 napiform root, 568M narcissus, 472 narrow-leaved ash, 334madonna lily, 68 narrow-leaved plantain, 168maidenhair fern, 120 navelwort, 210maidenhair spleenwort, 275 needle-shaped leaf, 297maidenhair tree, 690 nettle, 487marigold, 101 nipplewort, 381maritime crosswort, 214 node, 477maritime pine, 530 Norfolk Island pine, 53marsh St.Johns wort, 396 northern red oak, 129mat grass, 364 Norway spruce, 4may bush, 258 nut, 479meadowsweet, 393 nutlet, 480Mediterranean cypress, 182medlar, 475 Omelissa, 446melon, 447 oat, 66mesocarp, 450 oblong leaf, 312Mexican cypress, 187 ochreate, 482Mexican tea, 385 ocrea, 481milfoil, 380 odd-pinnate leaf, 309
 • 103. oleander, 429 peduncle, 510oleaster, 58 pedunculate oak, 131olive tree, 483 pellitory, 501ombu, 485 pellitory-of-the-wall, 501onion, 156 peltate leaf, 321opium poppy, 229 penninerved leaf, 322opposite leaves, 330 penniveined leaf, 322orange tree, 409 pennyroyal, 546orchard grass, 216 pennywort, 210orchid, 486 peony, 516oregano, 491 pepo, 517oriental arborvitae, 650 perforate St. Johns wort, 2orris, 426 perianth, 522osier, 672 pericarp, 523oval leaf, 315 perigone, 524ovary, 493 perigonium, 524ovate leaf, 314 petal, 526 petiole, 508P phragmites, 144 phyllode, 283pale butterwort, 529 pigweed, 74Palma Christi, 575 pigweed, 273palmate leaf, 316 pigweed, 36palmately compound leaf, 317 pilewort, 279palmately lobed leaf, 318 pineapple guava, 274Pampas grass, 207 pink, 127pampelmuse, 551 pinnate leaf, 323pancratium, 157 pistachio, 539panicle, 498 pistachio tree, 539pansy, 515 pistil, 540parallel-nerved leaf, 319 pita, 541parallel-veined leaf, 319 plum tree, 37paripinnate leaf, 320 plumule, 545parney cotoneaster, 209 Plymouth pear, 519parsley, 520 pod, 665parsnip, 169 poison hemlock, 178paulownie, 505 poke, 661pea, 170 pokeberry, 485peach tree, 527 pollen, 547peanut, 95 polycarpellary, 548pear tree, 518 polypetalous flower, 289pedicel, 509 111
 • 104. polysepalous calyx, 106 red valerian, 30polyspermous fruit, 338 redshank, 374pome, 552 rhizome, 576pomegranate tree, 453 Rhododendron plant, 577pond water-crowfoot, 359 ribwort plantain, 168poppy, 229 rice, 63Portugal laurel, 10 river oak, 148Portuguese broom, 686 river she-oak, 148Portuguese oak, 155 rockrose, 138Portuguese oak, 130 Roman chamomile, 439potato, 503 root, 564primrose, 116 rootstock, 576primrose jasmine, 680 roquette, 230princess tree, 505 rose bush, 580prostate gromwell, 365 rose tree, 580pumpkin, 91 rosemary, 578purple glasswort, 590 round-leaved mint, 448purple lilac, 420 round-leaved sundew, 579purple loosestrife, 585 rowan, 123purple moor grass, 598 royal fern, 220purslane, 74 rubber plant, 57Pyrenean oak, 130 rubber tree, 57 rue, 581Q runch, 597 runner, 255quaking aspen, 22 rush, 693quince, 444 Russian olive, 58 Russian thistle, 358R rustyback fern, 224 rye, 163raceme, 13 ryegrass, 70radicle, 563radish, 570 Srape, 198raspberry, 333 saffron, 67raspberry-bush, 333 sage, 679raygrass, 70 sagittate leaf, 324receptacle, 571 sagittiform leaf, 324red clover, 642 Saint Dabeocs heath, 560red clusterberry, 209 sallow, 587red currant, 351 salt cedar, 623red flowering gum, 261 samara, 591
 • 105. samphire, 521 smooth Arizona cypress, 183sand stock, 25 smooth sowthistle, 136sarsaparilla, 611 snap pea, 633scale fern, 224 snowy mespilus, 352scape, 242 soapwort, 676scarlet pimpernel, 376 Solomons seal, 618scoke, 661 sorrel, 9Scotch elm, 408 sour cherry tree, 353Scotch gale, 340 southern catalpa, 149Scotch pine, 537 southern magnolia, 441Scots pine, 537 soybean, 616sea fennel, 521 spadix, 245sea holly, 133 Spanish bluebell, 677sea knotgrass, 550 Spanish heath, 664sea pink, 367 spike, 247sea rocket, 125 spiked loosestrife, 585sea sandwort, 398 spinach, 248seed, 600 spindle tree, 263seed flax, 424 spineless yucca, 405self-heal, 366 spotted dead-nettle, 175sepal, 601 spotted rockrose, 430serrate leaf, 325 spring vetch, 241sessile, 605 spurge, 413sessile oak, 128 spurge flax, 646sheathed leaf, 306 spurge laurel, 647sheeps-bit, 78 stamen, 249shepherds purse, 499 stem, 150shrubby everlasting, 368 stem root, 565Siberian elm, 656 stigma, 251silicle, 608 stinking hellebore, 375siliqua, 607 stinking strawflower, 270silique, 607 stipe, 253silver fir, 528 stipule, 254silver lime, 632 stipuled leaf, 307silver linden, 632 stolon, 255silver wattle, 457 stone pine, 535simple leaf, 326 stramonium, 281sinuate leaf, 327 strap-shaped, 419slender wartcress, 451 strawberry madrone, 240small-leaved lime, 631 strawberry tree, 240smoke bush, 54 strobile, 259smoke tree, 54 113
 • 106. strobilus, 259 thyrse, 634style, 252 thyrsus, 634succory, 172 tobira, 543succulent stem, 153 tomato plant, 635sugar snap pea, 633 toothed leaf, 303sugarcane, 114 travellers joy, 378sunflower, 691 tree heath, 663swede, 582 tree of heaven, 19swede turnip, 582 trifoliate leaf, 328sweet almond, 38 triticale, 645sweet basil, 23 true aloe, 34sweet bay, 431 true hemlock, 178sweet cherry, 164 trunk, 648sweet chestnut, 146 tuber, 649sweet gale, 340 tuberous root, 569sweet gum tree, 425 tulip, 653sweet lime tree, 422 tulip tree, 654sweet melon, 447 turnip, 471sweet pepper, 512 turpentine tree, 244sweet potato, 72 two-row barley, 490sweet vernal grass, 417sweet violet, 673 Usword lily, 345sycamore maple, 554 umbel, 657syconium, 606 umbrella pine, 535sympetalous flower, 290 umbrella tree, 181sympodial, 612 undulate leaf, 313synsepalous calyx, 107 upper side, 267 urceolate, 659T Vtamarisk, 623tap root, 566 valve, 666tarragon, 256 velvet grass, 392tendril, 342 vervain, 669tepal, 627 Victorian box, 542terebinth pistache, 244 vipers bugloss, 613testa, 628 voluble stem, 154tetradynamous, 629thistle, 132 Wthousand-leaf, 380thrift, 367 wall barley, 489
 • 107. water dropwort, 507 yarrow, 380water melon, 592 yellow clover, 675water starwort, 386 yellow gentian, 678watercress, 15 yellow horned poppy, 361water-hemp, 262 yellow iris, 427wavy hair grass, 277 yellow poplar, 654weeping willow, 588 yellowflag iris, 427western gorse, 637 Yorkshire fog, 392western red cedar, 651 yucca, 404white asphodel, 5white broom, 685 Zwhite bryony, 81white clover, 640 zygomorphic, 694white false-hellebore, 621white lily, 68white mulberry, 464white mustard, 467white poplar, 20white Spanish broom, 685white stonecrop, 662white thorn, 258white willow, 586whitebeam, 466whorl, 670whorled leaves, 331wild angelica, 47wild barley, 489wild radish, 597wild rye, 574wild strawberry plant, 41windmill palm, 496winter cauliflower, 84wood avens, 357wood sage, 599wood sanicle, 596wood sorrel, 639woodruff, 65woody nightshade, 228wormwood, 64Y 115
 • 108. bibliografía 117
 • 109. Obras lexicográficas Obras terminográficasCOSTA, ALMEIDA J., A. SAMPAIO E MELO DAVIÑA FACAL, L. (2000). Diccionario(dir.) (1992). Dicionário da língua portu- das ciencias da natureza e da saúde. Aguesa. Porto: Porto Editora (6ª ed.). Coruña: Deputación da Coruña.FEIXÓ CID, X. (1999) Diccionario Cumio da FONT QUER, P. (1977). Diccionario delingua galega. Vigo: Ed. do Cumio Botánica. Barcelona: Labor.FERREIRA, A. BUARQUE DE HOLANDA GARCÍA CANCELA, X., I. RUIBAL(1999). Aurélio século XXI: o dicionário da CENDÓN, X. TORRES ROMAR (1988).língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Vocabulario do medio agrícola. SantiagoFronteira. de Compostela: Dirección Xeral de Política Lingüística, Xunta de Galicia.FRANCO GRANDE, X. L. (1983) Diccionariogalego-castelán e vocabulario castelán- LOSADA CORTIÑAS, E., J. CASTROgalego. Vigo: Galaxia (8ª ed.). GONZÁLEZ, E. NIÑO RICOI (1992). Nomenclatura vernácula da flora vascularGARCÍA, C., M. GONZÁLEZ GONZÁLEZ (dir.) galega. Santiago de Compostela:(1997). Diccionario da lingua galega. Vigo: Consellería de Agricultura, Gandería eReal Academia Galega. Montes, Xunta de Galicia.NOYA CAMPOS, C., X. M. GÓMEZ CLEMENTE, NEIRA, M., F. MARTÍNEZ MATA (1968).P. BENAVENTE JAREÑO (1997). Diccionario Terminología Forestal. Madrid: Institutode sinónimos da lingua galega. Vigo: Forestal de Investigaciones yGalaxia. Experiencias, Ministerio de Agricultura.PEROZO, X. A. (dir.) (1999- ). Enciclopedia SÁNCHEZ, E. (1981). Diccionario deGalega Universal. Vigo: Ir Indo. Plantas Agrícolas. Madrid: Servicio de Publicaciones Agrarias, Ministerio deRODRÍGUEZ GONZÁLEZ, E. (1980) Agricultura.Diccionario enciclopédico gallego-castellano.Vigo: Galaxia. SANJUÁN LÓPEZ, A. et alii (1991). Vocabulario das ciencias naturais.SECO, M., O. ANDRÉS, G. RAMOS (1999). Santiago: Dirección Xeral de PolíticaDiccionario del español actual. Madrid: Lingüística, Xunta de Galicia.Aguilar.VV. AA. (2000). Gran diccionario Xerais dalingua, Vigo: Xerais.
 • 110. Obras especializadas DEPARTMENT OF AGRICULTURE.FOREST SERVICE (1988). Range Plant Handbook.AIZPURU, C. et alii (1999). Flora del País Library of Congress Cataloging-in-Vasco y territorios limítrofres. Vitoria- Publication Data. Washington:Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones Department of Agriculture.del Gobierno Vasco. DIRECCIÓN XERAL DE MONTES E MEDIOARESES, R. (1953). Nuestros parques y jar- AMBIENTE NATURAL (2001). O montedines.Contribución al conocimiento de las galego en cifras. Santiago deplantas exóticas cultivadas en España. Compostela: Conselleria de MedioMadrid: Escuela Especial de Ingenieros de Ambiente, Xunta de Galicia.Montes. DUNMIRE, J. R. et alii (1989). WesternBARRERA MARTINEZ, I. (1980). Os fentos Garden Book. Menlo Park-California:de Galicia. Sada: Publicacións do Seminario Sunset-Lane Publishingde Estudos Galegos, Edicións do Castro. FERNANDEZ ALONSO, J. I., R. M. MOS-BENAVENTE JAREÑO, P. (1995). Guía da QUERA LOSADA, A. RIGUEIRO (2001).alimentación. Santiago de Compostela: Catálogo das árbores singulares doCentro de Investigacións Lingüísticas e Concello de Vigo. Vigo: Medio Ambiente,Literarias "Ramón Piñeiro", Xunta de Concello de Vigo.Galicia. FERNÁNDEZ DE ANA MAGÁN, F. J., M. C.BONNIER, G., G. DE LAYENS (1988). Claves VERDE FIGUEIRAS, A. RODRÍGUEZpara la determinación de plantas vasculares. FERNÁNDEZ (1998). O souto, un ecosiste-Barcelona: Omega. ma en perigo. Santiago de Compostela: Consellería de Agricultura,Gandería eCASTRO, M., L. FREIRE, A. PRUNELL Política Agroalimentaria, Xunta de Galicia.(1989). Guía das árbores de Galicia. Vigo:Xerais. GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. (1979). Pequena flora de Galicia. Santiago de Compostela:CASTROVIEJO, S. et alii (ed.) (1986-1999). Follas Novas.Flora Ibérica, I-VII (I). Madrid: CentroSuperior de Investigaciones Científicas. GARCÍA MARTÍNEZ, X.R. (1991). Guía das plantas con flores de Galicia. Vigo:CHINERY, M. et alii (1982). The Natural Xerais.History of Britain and Europe. Londres:WHSmith. GIRLING, R. (ed.) (1988). The making of the English garden. Londres: Mac Millan Publishing. 119
 • 111. GLEDHILL, D. (2002). The names of plants. POLUNIN, O. (1974). Guía de campo deCambridge: Cambridge University Press. las flores de Europa. Barcelona: Omega.HICKEY, M., C. KING (1997). Common RIGUEIRO, A. et alii (1996). Guía deFamilies of Flowering Plants. Cambridge: plantas medicinais de Galicia. Vigo:Cambridge University Press. Galaxia.LANGUER, R. H. M.; G. D. HILL (1987). RIGUEIRO, A., F. J. SILVA (1992). GuíaPlantas de Interés Agrícola. Zaragoza: das Árbores e Bosques de Galicia. Vigo:Acribia. Galaxia.MERINO, B. (1905-1909). Flora Descriptiva RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, A. (1968). Florae Ilustrada de Galicia, I, II y III. Santiago de las aguas continentales españolas.de Compostela: Tipografía Galaica. Madrid: Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza.MOSQUERA, R., A. RIGUEIRO, J. J. VILLA-RINO (2001). Establecemento de sistemas RUÍZ DE LA TORRE, J. (1971). Árboles ysilvopastorais. Santiago de Compostela: arbustos de la España peninsular.Conselleria de Agricultura, Ganderia e Madrid: Escuela Técnica Superior dePolítica Agroalimentaria, Xunta de Galicia. Ingenieros de Montes.NIÑO, E., E. LOSADA, J. CASTRO (1994). SILVA PANDO, F. J., A. RIGUEIROCatálogo da flora vascular galega. Santiago (1990). Guía das árbores e bosques dede Compostela: Consellería de Agricultura, Galicia. Vigo: Galaxia.Gandería e Montes, Xunta de Galicia. SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA EL ESTUDIONIÑO RICOI, E., C. SILVAR (1997). Guía das DE LOS PASTOS (2001). Nomenclátorárbores de Galicia. A Coruña: Bahía. básico de pastos en España. Santiago de Compostela: Sociedade Española para elPENSADO, J.L. (ed.) (1986). Catálogo de Estudio de los Pastos.voces vulgares y en especial de vocesgallegas de diferentes vegetables. Martín TUTIN, T.G. et alii (ed.) (1964-1980).Sarmiento. Salamanca: Universidade. Flora Europaea, I-V. Cambrigde: Cambridge University Press.PHILLIPS, R. (1985). Los árboles.Barcelona: Blume.POJAR, J., A. Mac KINNON (1994). Plantsof the Pacific Northwest Coast. Vancouver:Lone Pine Publishing.
 • 112. Colaboraron con nós na edición de este traballo:

×