Raw/ <|(~d Urganlu Umr

Best Practice Guideline
to Managing On-site
Venniculture Tecl1nologies_

January 7002

 

 

E31 T...
xmeruwd
gum nun
a. .u. _.

ims» s, a§_LNs» ; Ir£<
Preface | u me Be. rtPmcm': Gmdzlmz :0 Managing Dn—Sn‘: 
Vznmculturz Tzchnalagvzx Infunnaliun Sheen; 

m a. .. Prnnlxr <:...
lnfommmn saw u. ‘-5.. Pruuu: a. ..u. :., .. m Mum. “ (771 s. .. Vtrmuullurt

r. w., m,--

m, ,.= m m. _.. .,. mum. .. ...
2 WM mum rem u. . lnfmmalmn mum"
m Jlthgc nl Ln/ nvmamn mm, M. hmn Mum m marl m med: cu m dwnkrpflls
vunumhluc mm u . m...
«ROW

mu Wed Urxamu Uml

. .«. ... .m. . Sllamflu. .
_. ..-mu

Inside 1m: Sheet

wrzi , mMM.1

wrm .3 ma-an-:5
m1lJ%ue1|V...
What 3 m argnmcs
mmgemem systerm

An . ... ,.. = . ... u5.. ... . gm. ., 
n. W. .. . ... Anmlvu II: 
mm. .4 . .. ... ...
Components ac . Bast: smenoe ac ‘ - - . 
vermwcunure mm vermlmkure Deflnnlons

. ... ... ... .. W . m.. ... .; ... ... ...
Ha‘
. ... ... 

mwmnmuual . ... ... ... ..

- . . 7 . .. ... mt M. .. . o,. 
Wmm . . . . . ... .a. ... , M. .. . .
WW! !...
nay . .. . .,4a. .;. ..m

1m «>1 mm, W. xolllfl Mr . 
I| mnh‘lufwV. h‘AI.1)vV m. y.m, 
MIA v. :unwl! .mnAnvbwv1)yv M
. m...
. Mm, ~ . . . ... .W. . . ... ... ..
. ... ... . . ... ... ... .. ... .. . .
. ... ... .. ... .. . .

. .. ... ... .....
Mnvllpmxm max dnwn an Mmugemenm ovemewavhesxpracuoe
my. mm. ..“ . ... ... x. v-y nmddy vermcmmre mg. gudehnes lararvsne
...
V Irrqzmrarn‘ nfnum

mm. on-x. H. mm . ... ... .c. ..: .m . , I-1-ul nun. .. 
v. ... ... 3.. - . ... :.. s_. s,-, w....
«ROW

my; Wed Urxamu Uml

. .«. ... .m. . 5.. .‘ Mn. 2
_. ..-mu

Inside 1m: sum

1 Svtflfiledvusbauai

r. Uu. .U. .U. U.U...
mm. 1: . MW . ... ... ... .
gs. .. . , nmvm W. ... .. . ... ... .
. ... ... ... ... mun. .. . . 0.. ..
ms. .. .. . ......
The ngessment pmoess

Food own. ..

1.. .. ..m. ... ... .1 M. .. ... ... 
gm. .. wry M-u husunpn WI“ M
. ... »x. .. M. ...
1.. .. ..» . ... ... ... .. .. ... ... ... ..
n. ... ..

c. ... ... ... v. .. . ... ... . 1.. ..
.9.. . . ... .y m. .....
and): 1.. ,.. ... ... ... .«, ... ... ,.. ... ... ... ..

 

nu. .. . . . . . ..u. . .1 . ... .
nu. .. . ... . o. 5.. .....
Identifying your food organics materials

Enwy in mm: 
mm in. «um. um nlulhmuhs 154
«. m.g= .ms. .m. “ ma m. .«. ,.. =«m...
n. 

was

r. .

Mm

1.. 

wad

nu

n. 

. Euvml . . Wm (I! M M. 4bh><mrIln5>(: I mm. .‘ «M . , . . mm M. ..‘ Iuhl Wm
q...
Gnrdenargurucs

an. .. rlgamu M15131 an farm . 
,. ...4.. ... : wrnnnnn cu m. mud
Wm mum. u-. ... .., xy am
, ..n. m.m: ...
hrnflyvnurgzro-uoanlmux. 
LC.1:wn uhwvqs

MW. nurvnuuW§am¢nm§anr, s
klnmm 2»

WG. wuadv§= munn49inr, s
mum 2»

um--sum mm

...
Wand nndumber

Wrr-A my . ... ... -. . ... mm my hr: .
, ... ... ..y. y vvfnnunn of my my
wsc mm in: your Iypm of
mymaym...
P¢er ma cnrdhanrd

. »:. n.; .=. ».. ..A. ..m. .:, .=. .». c
. ,. m.u. u Jr-mun n! M mu-A
Whit >uum / rl . ... .y uuflmx)...
mm. a.. ... m . yiltnwkhllé
gwcnn. 1:-mm: . wry or . ..
Rum» N: and Farm 4 m
, ... .c. ... ckc w. .. . , ulcmad . .
...
u it]! us: -mm. .. « mw. 
.. ... ..x, -1.: an . .. H) m a. .

. ,.g. ... .. wmmd uy yum
1-Iavumm . .. . n.. ..m 1-xr...
Inlormallon Sheet No. 3
can vennlmlmre wovkfovyou? 

my; Wed Urxamu Uml

_ H N“ Vermucuhureprmessmg Fondargannzssunmbfiar...
1.. ... .»-x. ... ..mM. mm». ..
c-. ... .. u. .. aha . ..MM M. /M. ..
a! [I7'Vk1 M. M. .. ... n.. .. mu
. ... ... ... ....
Mom: 

brxpvfiant ufmym
. M . (Wm w. 9.. .. W. W- . . Ix 0.. . Op-. W. ‘
M“. !¢lyIMA: A9)h() . ... .
nan‘ c. ,.. U-1...
«llOU*

h(e<yL rm Unmmu L n

. .r. r.—x. r.: .m. a
-A-II-vllll

Inna. nu sum

u. a.. r.o. -um. ..-. .
-I

1
zrawmwu
zmww....
Feedstock oampasnnn

m m. ... ..- nm. .-um». .. mmcml
. .. -,. ..-. ... ... .- ‘LAW m. yrrltm» . .x
Wu: .. ... . . ... ...
2 guns Lhywemm) weamp W

i 4 ii ii

 

 
 
 
 
 

. ..u. ..u. 
mam. 
W. Imus! “-1
mm
‘nw: n‘rn*0

‘ Fm! my
‘ V4-nus ....
mm 2 Feedstock recpe gmde my vnmme) «mmmpamue anganns mmerm
and urdbaard mm agent

-. . H'kAAI|4IY“‘-. ~.. ._. ,.m. m....
Myxmg m syyuyyye aeeysmyy

Hrannng . mymy yyymyy yy. 
1:-r-ywu: y. . yy. ... y.. y.. .y . ... y y . 
mums! ma: .. y....
,. ... .. . . . ... . 11.. . WA“
. ... ... .. :14 . ... . .1.. . . .
. ... ... ... r.. .. .y. . . ... ... ..
.1.. ... ....
wrm sue vermrcuhure um! 
do n reqmrm

m V‘/ A‘ Ur ur-
IVMWIAVI fol . U.. U- WIAAVHII5 Ur
u>lVIXlvANA‘ MM WMVA‘l. AI MM‘
r....
Fakmuin

. ... ..w. 

. ... ... ... .. ... ... ... ... _.. .m c. .., ... ... ... ... 
.= ... ... g-. . . ... ... s.. ... ...
.. ... .. (In , .. 1.. /.. .’. .. 
.. ... ... ... ... .. . . ..m. ... .. .. 
may . ... ... ... .. ... ... ... .
am...
. M , m;. - . _, R. mum Emma “---= v-

-M . .M . M r. . mun-Mn; ‘; "»L“: ‘Z
m«~»»~ 
. »mA WM. Mm. m.m, 

, ,,, ,,, ,w...
Cannon

m mm“ M. ..“ u. .. In
hcm unm HA! .. . fix many Mm
m. .u: ..: ..mw. N:L-, wu= ... .r. .., 

mm»; . mm gym . mlzh...
«ROW

my; led Urxaniu u. ... 

. .«. ... .m. . u. .¢». L 5
i. ... -mu

Inside ‘WM: sum

whee mum . 

Ede gala

VENVZMIIA...
wm. luunng . vtnlmulmn
. .u. u..1.. .L mmm M . ..
Nilmnd an: ,. ... m mm. a. 
mu vtnlutuhun . ..s an v. ..
mmx »---. u...
m. x smm. M y. 

sum. «mu: In us: 

wnm W ucnlmnl mm y. 
mnnmm mm m vnnlmulum Mm
. it-AV-Ah: x4mcdnn;4I: m. .., u.. ...
1.. .. ... .-a. .. .1 .1. 11.. ... .
. ... ... .. ..1.. . . .. ... ... ... ... . . ... .
. . . . . ... ... ... . 11y -1...
an. Mr. ..

E. ... ... ... .. . y. ... ... ... ..
. ... ..y. ... .. . , dun . ... rm. .. . ,
. .w-. ... .. .. ... ......
.. ... ... ..u -. .. .. .. ... ... .uy . ... .
. ... . . ..y . ... ... _« . .-an-. ... .. . ..
gnu . .. . ... ... ., . ...
Inlormallon Sheet No. 6
gm} Management an maintenance of a
vevmlculmre unll

R: -(yt ‘ed mm, Uml

 

. .«. ... .m. .u. «...
Brnedmu M. “M M; mm: SIB» Tm; muflnd will . a». M.. :y MIL‘ ruanms Anaivdbnllrlllall

MM. hum dnuummnd M M, mun Mam. ...
Feedstock pmpnmmn &
mphcatmn

m pm-m. M (V, . umahk
Am»: -x »A1AA. Il M . MM, ..MMMM. 
»mm»fu MM. .MM. M ILA“

my , ~.. »...
Monlwrlngsmanuemem «mm Ivy -n. .u. ... ,:
ovvermmwre mm mmmmty . ..a. pa . ... mu! 

m. .. . .: mm = ... .. M. 
M mm. ...
lndcawrs oi system was

mm mmmuu . ... 
n-Illmuu . .s . .. ... ... .m. .. u.
wa: .mu. ... ..u. ... :.. .mm. .
mg, mm" g...
swarm . mc1mIy

w. ... y amvny . IA <N: um: 
q. ..y. ... y. mm in: mm
, yu. .my. .., ..m

wm. .. my mm ‘mm y. . I): 
a»m...
u-«N. ». ... m,. ... n. ... ... . , ... ... ..

U| llvM“5<lu1l*lYu)lv| n<< “"“““‘ "

. -. l- mm. .. , m.. u.u. . u1Y1:<...
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies

877 views
658 views

Published on

Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
877
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Best Practice Guideline to Managing On-site Vermiculture Technologies

 1. 1. Raw/ <|(~d Urganlu Umr Best Practice Guideline to Managing On-site Venniculture Tecl1nologies_ January 7002 E31 THE UMWKSITV or ‘V NEW SOUTH WALES 3oAnps ®
 2. 2. xmeruwd gum nun a. .u. _. ims» s, a§_LNs» ; Ir£<
 3. 3. Preface | u me Be. rtPmcm': Gmdzlmz :0 Managing Dn—Sn‘: Vznmculturz Tzchnalagvzx Infunnaliun Sheen; m a. .. Prnnlxr <: m.A. -um Iu Mnmvxlflk on x. . l’; -mumhnrr ’L'LhVrIl'M)(lL'V mm or m. .,m. .. am nxvn hmn gum . r., «y. ._. m. mm dmxllnltmm mum Rntyumorgxuu ummy . .. New 5.. ..» was . m . .. y-mm» ha mm Amdmnm; R. m. ruuu . ,u. ... .u of <nnutu4m: mun: .m, .mm. m -4 m mmmuual . m.m. .,. ... ; nun mum wmm nr mmyrut-M: mum: u-mm nndm Ivy m cu m. usuu, Vunuuumm nmmmgy mymum . yrlunmfly win: way . .; . ... um mm . m.. .;, m vwflnmnnn n/ vnnlmsl and mm. . yvrdnn m, may n. mam n-muml7I&l:1IAS4fl‘d= nvlunn:1IA m mummm . ... u5». mu. n/ annndm m. m.. ... .: . ..u. .= .., .,. .. . .. yum . .m. m., ... lam; nlmt vfifinnl-um mm. .. m, m.. ..u. ,,m m. n-nzgcmull Wimm mum m muam mu: dxliuluu Palm: unrnm wtlmmmmmulnuc . ... ..m m. n. ... ..m. r,. ..(. .., .n. usually Kilt . . , .. inns n/ n/mmaunnalld mallzgcnnnnwmun . . mm». .. mm . ... ug. ..m and mnmklflu M vununnll-us: .. ... . . , many m . ... ... u. . .. mm. mm; 314!-nm . m m EIIIAIE . m.= synm yfifnvmanxc mm. any mm Mun . ... m. 1.. sum: . v. .m. ... : . .u. ., mm . m dfneuwc. .. muuh: .. .,4.um . .. . mm ,3‘. lumen m. mquunum . .« m rupmnnm m nwxmm or . .. and": my“, mmmm syuun mum .1,“ mm. .. . mans]: um. ... .., ... .. m» vfifirln-1:: .= ,.. m.. B n/ Ihssyxlun A W or mmmlmuu / mm hrummsugunuu . m,4,n. ,m. u,. a.m. ,.. m mam was m M. u. hu4 yams . ..m. .m WM mwnu Qt way. .. and Wm: afllllunnn M . ... m.mm. ... ..: w= mmng. ym a. cum". um. ... ..m. . n. ,m, .m. a.¢ . ».. wm . ..». .n m» vunuuuuu: .. .¢. my. m. wsm mum. “ ms-y and mm. .. (A: N. :. .uy. .,. and msmunm . ... m can. ..» manzsnuu m; .u, ... m. and aw-M. ..‘ : )rnlA: :Am . .r anal: vunumllluc mmmgy Th: um. ... ..m. . mm, mm: hmn mm“. mmwunuu mu . ..m. ... ... m.. .=B . m m mm. .. . mwrrtud mm arm . n mx. ,:. .m n-nag: .. .r. ..m nud-Jul: v. ... m.. ..: .. .u. R. m. cu N. nu. ‘ ma gal: ntpmu nllligcnnm gm. .. . . mum: n/ Wrnyflls Fuwsn 2n . m no x; n! mmmnhk mumu W151}! 1» gm um visual m. ... ... .. . . . .. . .» drvdfrflunn ma. . syllnm mm Iuasmkwvahmm mnnmtlu and mauuuuntt mm, .m m n/ ms vunu<s4 ‘mm. mm. Rms, u. .u. um. ..mAw. . emu wy= ».ao. ;.m Um: m ummy arms“. wm mm mm mm , ,.. .m. m". .L. m‘Z1T; ;L; ':". ‘n'; ”JZ3’; .5’. ".§. 'L
 4. 4. lnfommmn saw u. ‘-5.. Pruuu: a. ..u. :., .. m Mum. “ (771 s. .. Vtrmuullurt r. w., m,-- m, ,.= m m. _.. .,. mum. .. n/ xcvnn Lnfrln-nan am“. R. .. Awtmna : ..m. m.. sm. y«. . lnfnvmsunnshnufln 1 : ..m. ... ..sm. m ; : ..m. .msmu«. 4 : ..m, u.. ..sm. m 5 : ..m. .n. .sm. m : . xnmmsm. No 7 Aynxnmntn x mum Na 1 Amxnmxm ; Aynxnmntn 4 , ,.. .n. .m". .‘. ..(. iZ1§£L. "."‘. ,;'“JZ; “’. :5". §.'L _-, V . ("mm m uuhhxlulu um m. .um . . on-um vnnluculnm m. m.m. ..m. :.k M. ..‘ . , ynrflnmqv c. .. vunuuuuu: W R. M147 am. .. «mm Wihlmnn . m m. ..u. w, W. mm vnnnnulmcumlumqluxcd 1:. -an» mu. ..“ m. .m. ... : . ..u. Mflligunuu alldmauuuuna M: vunuuulluc . ..u. a. .a. u. W, -m m. .m« 9:: -mu Amuuy an-Anmuu Nqlumnnnn ‘lama! yvfflnn “ma sny-5: mm. Cu: mm 7 v. ... m.. .m mm; n/ mnlknahk mm a; ". ‘w: ;w. m
 5. 5. 2 WM mum rem u. . lnfmmalmn mum" m Jlthgc nl Ln/ nvmamn mm, M. hmn Mum m marl m med: cu m dwnkrpflls vunumhluc mm u . maid: in: “game. ” . .. m. my jam: Mn wnh . .. pm . ham mum: n/ um vunumhnm um: -y by mm: «a. :, .m. .m. .; . .. mm. vunuudlnm W. M. ..» #54 Wmnb. .. .a mu. m. .a, .n. . , w.. .wy m/ mm mam: qwumy Mm: ,p= .r. uuy. m Jinks: .. r u. m.. n.. sm. ,m hmn ammm. .. . mmmutfl . m.m. .,. .‘ W. ntgxuxiumu . vunumlmm . m.. s-ym. ... .u. ..u, . mmnmual . m.m. .,. .u W. Vlnllflillh . wfllfi mm . mm mm. ” ~ Wvwmvn Rn mm . m . .m. u.. m mmmmm nmsn x mmmmgy n. m,m madam: a. .. libs: m u. «.. ... ... .. m. ,.. v. hsnn/ finally . am-mm Nsw Way: aummu-My zrm. ... n. m. m.; moo. .., m W "rm-ulvrlvv : .M. w.. ,.. m.. :u, /M, Hm N. “ Mr. M. .. ! I(l'lI/ mm. m. ;.. .., . Jrrmmad wy . .. Rxynha Drums Um: Tm; dlnunuu . Indy mmmm: from ".2 Muww muhmymm o nowmmumpubmm 17:43 wt-u= ..r. ..«. .., ..4, (.1. SEE) or m. ... u.. mm mm cnnwlm IIIA1 . m wmmums . ..m. .n. . from m, )lANA<Slr| lL m. SKI or Ln/ am-Inn sums mm in mad 4“. mmvmm u. «.. ... ... . am. ., ,n. .w. .mm kxyma Dtynm u. .. arm; 3:: Exam C-mun. » . . M. ..m fins": Vunuuulnm 'l: :)sn. -Hugs: Pmlwd mm. wwm Dtganmun-.171» Umvuuly arm snunwun mm. A. .m. . 5 Acklmwlcdgemenu m. u.». .m. .m. x.. w.m4., m.; nhxllymln .1: . ... .mmm pa xrwrwnntmmlmvmn hm: mvund mm: vuun: um: .. . mduu and wrwmmg mm . ... nus Judas: nl : ..m. .n. . mm, m fnfltvwutgmvnwaxam yaumnhr mum R. mmxnmunlmnnm . My mm. EAxuumk1.QIuAIllI Amman“ Manzgu and Brnntruuinl cmm. v. ... u.m. my L44 . My Mm mum p. =m. Ansualnnwmm am, Asxausmn‘/ ummulluc Ln: . M1DnvflMIAlV7|1«. AnIh: ~4B1I)I~<lnmnAm4x: n: n. m.. .nr. ..: ... :.. v.. ... ... .u; , ,.. .m. m". .L. m‘i1Tx£L; 'i"; .;”JZ; “’; .5’. ".§. 'L in W-‘£r‘*‘“-‘v'w«
 6. 6. «ROW mu Wed Urxamu Uml . .«. ... .m. . Sllamflu. . _. ..-mu Inside 1m: Sheet wrzi , mMM.1 wrm .3 ma-an-:5 m1lJ%ue1|VS131equ1 Dowmuva M I (Blvd am WMQM Dem M was M MMMMWMW M. e.. .a . .M cume Manna VH1 arm! be Mu| |%vvan M ‘I030!-h Zhtevuew M hrs! 9.. ..“ mm; a mu m. =unm. ... .ww Mme; Q Vrvnmm , M.. .m umawm Nscwhaoqanu UM wsamavsasoou W. ‘S'I'E —' BOARDS Inlormallon Sheet No. 1 Innoaumomo lnsulllng am Imnaglng an on—s| Ie vennlculmre mm whm W5 vermucuhurev VLHVVKHIIVIL WM_-. W . ..W. .uM M M~W, ..MW MIIAA1 u>AV1IvWVl u>lMMH«>lIv by lluu mm Wm WM» fmWhvv.4Mr «fl; uAk n. Ar1w. dw wmlx JV 1m. Au. d / V-ml . um‘ WM W Wm W, W Mm. WMW MA MYIHA‘ WW M: W. WW Mlmh l>«>lluhu4>l| um. u>lwA‘lV W W. W. ..-W. . M. .. . Nown . MxW m. AA1n‘ VMJV VV mum M. -. utgulm MMMM. MAW yhmxl WW9. W Ahghvw‘ . ,.. .-m M . mum v. -W. .. , W. W lhllL‘l| Iv an «. AA hr W4 JV . v. Au_4M* W A hluhVl1.Al| £A‘ufA‘I| VA‘l! l‘ W». W W ‘MW. -,M. ; an ummmal mm; W. .. LAW W lN>vAu. A Mr W. .- M. -.Wn. W flu MW Vlx‘An‘l| Y M u>A7lllvV.4VvL‘ MM“ Tn: HII)‘A‘mA‘l| Y.W«>l| M M. M.Wn. W vnh1u»Vn§. v IVMMIH Wm WWW; ulld . ... .W. -W. .. . .,. W.W W Mu Yr . W . , u>Aulhu‘U mm. MW m. AA‘1. dVwl7|AlHl| uluu7[)-H>AVMf . n,M, m.~. .M. MW. -,. . 1.. . . .-, .-. M WM. m.. whrrh JA‘V. u»bmIyvrmIAu 1N4Mlx‘lu‘I| VVfl>l ul‘NA‘mA‘l| HA£ um m. AlLA§llIL ‘nix . .-M. ,MMy
 7. 7. What 3 m argnmcs mmgemem systerm An . ... ,.. = . ... u5.. ... . gm. ., n. W. .. . ... Anmlvu II: mm. .4 . .. ... ..-. ... ... man: .. ... ... ... ... ... ..a. ... ... .. An . ... ;.. ., . m.. ... .. swan . .m: m yew . ... ... ..x . .«. ... ... ... g IAIAHIIB . .. . ... ... ..u. ... .. A ‘army . « ddfauu ndumloyu «. .. manna yum; mu m. ... ... ... .. -Wm; -1,. .. mm. .. . m.. ... ..u mm W. ... ... ... ... .. .. . ... ... ... .m . . mm . . . ..a yullm . .rv. ..m. . 3.. ..-um. An . ... ..g . ... u.. ... .. swan . . m. MW; .4 mm“. ".9.. . . ... ... .. . . . w. ... ... ..m M. .. . ,,. ... ... ... m.. . . 1.. .. gm. ., .. ... .m . ... ... a.. .. . ... . , ... , . .z . ..«n. .m. .. Ska; .. .a . . -». ... u.. . u. .. .. . . ... M. .. vunuuuum y-mwu wry m cu a. ... .., z.-. -, . . mm: .. .u. ... ... gm. v. .. w. ... ... ... .. v-mwuu . , . .. ... ,u. ..a yum; and . ... ..m, mlnh M. .. . ... .. my -wry. .. . ... -.x. ..; ... .. ... ... . . .. . m. ... ... ... . . ... .. m tum‘/ :1 .4.. . . ... ... . . ... ... .:. .. . mam“ . « . rum r. .. . ..x-. . m. .. .a. ... . . ..m. .m . ... u.. ... .. . .. . ... ... u.. ... ; um. » r. .. m. V. ... ... ... .. . ... .. . .a m. hzvnlmg M cm». vum: s4 . .. mm. tutfifl . u.. ... »; . .. . ... ... . mm. .. . .a m. .. , m.. .,. ... .-. = 1.. .. a. .. ham c. .a. ... . WI“ W. m» «mum «an . . . .., u.. ... m-.5 . smash! .. ..; ... , . ... u.. ..uu mu. .. v. ... ... ... .m 9-mm 1.. xtkvxll . ... ... ... ... .. mam r. .. . ... . aw w. ... .. . .., m. .. an uw. ... .m. ... . z. .g. ._u. ... . _.. ..-mg; -1.. ... . . ... ... . . ... . . ... ... .M. ... ._. .., ... ... ... .-. ... ... ... ... ... ... .. . ‘$2. .4 4.. .. . '.. :.‘“. '!“; ‘.‘. '.l‘. §.:3". ‘ . .. ... ... . ". i‘. .‘. ‘T. !.'“: ‘.. ‘»‘. .’-": :f. . . . . ... ... ... ... .. ... . 3.1.: .. :.‘ ; ... ... ... ... ... ... m._. . "cm-T. .{. .‘. '.. ’s“. 'ZZ. .. —-54'. ‘
 8. 8. Components ac . Bast: smenoe ac ‘ - - . vermwcunure mm vermlmkure Deflnnlons . ... ... ... .. W . m.. ... .; ... ... ... ... - «gm. .. ... ... ... .. ..m. ... ... ... . msxunk . . . ... ... ... .. . , : A »mm. ».. ..m. ~mm. any: .. y.. ~.. . . ~.. .—. w-»w»«««»m»m--» . c. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ,. ,.. ... .-. ». mm W , . . ... ..-. . . ... .. ... .. mm x>rnW= vr-A>mM<= A . ... .., ... .. n. .. ..—. ... .—. . W“f: _ __W“; «-»»m r-um: r-mm» . ... ..-r-. .. ... . —m. ..r. ... ..—x “MW Wm M . .., . . . . . . . . . A M» mnmnu : Avnucunk1xv»: :|A wm. r-gm: n-mm. :. - hum "" ““““ W. .. W. .. . ... .. .. . .. ... ... .. . ... .. ... C __, _u M . ... ... ... ... ... , M. .. .. . ... .. .m. ... .., ,.. . ( ; _ WM vnnmmu _. um . .-. MAIN]: .. .. .. ... .. , W. .. . x.. ... ... .,. —.. ... .,. . Mm M _ A , __, ___ , _ . ... ... .. m. ... .,. ... ... ... n. VKIIIV . ... ... ... VKIX) . ... ;W_W___u__ M“, ,_w_ . ... ... mvnvumw-1:1)-u: A . ... .. .., ... ».. ... ... ... ., w. ... . M. .2 mm mm . ... ... ... ... ... ... .., W. .. . .. _. .. .m. ... .. 9.. ... . _. ... .. .. .. . ., . ... ... .. Huh . . up». Pvmtm» . ... ... ... ... . . ... ... ... ... ... ~ sea-ms — - up ‘= w vr . ... M. .. ... r.. ... .. . ... .A . ... ... .. . ... ... ... .. . . . . n---z m-m>»v » ». .. . . ... ... .., ... ... . . ... .-. .-. . . . . ,.. ... ... ... .. . ... ... ... .. . , . .. ... ... .. . . , ,.. ,, m,, £,, wMM. .. W. .. . ..- . . . .;g. -.. ... .. ... ... .. .1 ». ... u.. , M. .. n. .. ... ... c. ... —q. .-. ..w . wcu mun. .. m . ... . mm. M. .. . ... ... . . IA ». ... ... .:, .. ... .-. ... ..- . ... .. ... ... ... ... ILAH . ... ... . . . . ... . , . W. .. MAIMA . .. M. .. . ... ... ... .. .1 . ... ... ... ., mm . . on 1-w-mum-nu mm . ... r. .. . y., ... ... .. . ... mm. .. W. .. .. .. .. .. mm. . .e. ... .- .1». .. . ... .. ... ... . . . , mmMm_MWm . ... .. W. .. . ... ... . muuum . ..-. ... ... ... ... ... ... -.. ... ..- my mm. .. mm mm» , _,‘m, ,,k_, mm M. an . .. . . M. .. m. .. . ... .. ... ... ... . . ... ... .. . . . . ... ... .. . .. . ... ... .v . ... .., .. . . ... .. ... . . .. . ... ... ... ... . ... . N. M». .. . ... ... ... .. n. .-. ..-. ... .. .. . ... ..u. .. ... x-. ... ., .1. . .-. ... .. . ... ... ... ... ... ... ., / Vrvw . ... ... ... ... .. ... it , ... .. . . mm; m . ... . ‘Kym. M1151] N. .. . .. .. . .. W. .. M. .. M. .. %: $/ ~‘~‘~"-°~m~~ . ... ... ... . . ... ... ... ,.. ... ... .,. ... « E‘ . . . ... .w. ,.. .., ... .. W». .. nnlmuxm . .. ... ... : :
 9. 9. Ha‘ . ... ... mwmnmuual . ... ... ... .. - . . 7 . .. ... mt M. .. . o,. Wmm . . . . . ... .a. ... , M. .. . . WW! !!) . ,. SEVEN reams . ... .. . 1.. n_. .. . ... ... .. .. . .. ... ... . 7 . ... ... ... .. ... .. .1 . . . ..m. ., . ... ... . , ... ... .. .. .W. ... . . . m . W. ... .. — mu‘ . ... .m, .. -.. ... ... .., ... .W. ..z1.. ... m . . WW! !!) W. .. . ... ... . . ..W. .s. ... m . .. ..—. ... ... ... .v= ... ... .. . ... .. 1.. .. M. .. pun. .. ... ... ... .. . .. ... ... .1.. .., ,.. ... ... ... = . ... .-3. W. .. . .. WW! !! m. ... ... . . ..a lint . m. .. . u.. ... ... ... ... . ,a. ... ... .. r. .. . .-em. .. . ... .. ... ... ... ... ... ... ... .. types at ve11.. .c. .. ..1e .1.. . A . ... ... .1. M. .. Inn. .1. w. ... ... ... ... .. ... . . ,. . ... ... . 1.. .. ... . 9mm .1 . ... ..-. ... .. . ... ... ... ... .. n. ... ... ... . . c. ... ... ... ... .W. ... .. . .. ... .., ..x. ... ... . . .. ... ... .,. ... ... ... .,. ... . w. ... .W. ... ... pm. ..1.. .; we: .1.. ... ... ... .— . ... .. . . . .W. ... ... .W c. ... ... ... ... ... .. .. c. ... ... ... . . .W . ... ... ... ... . . ... . . ... ... . .4 . .. ... .. ... ... . W. .. . .. ... .. ... .. . . ... ... . . . . . . ... .. -. ... .. . ... .. . ... .. .. ... . . . . ... W H1‘/ mug .1 . .. ‘/ Hllllull Rm . ... ..u. ... .. m» M. .. . .1.. mama; .. . . ... ... Vflllllull . ... ... ... . . ... . m. n. .. . ... W.. .. m. .. ... ... ... wmmflu .1.. ... .m. ... ... ... ... ... ... c. ... ... ... .. ..W . ... ... ‘my . . . ... ... .1.. ... ... ... .. . ... ... ... .y m. .. IIVW . ... ... ... .y W. .. W. ... .. ... ... ... a-u . . . ... «.. . . ... ... . n. ma. .. . ... ... ... ..y W. .. . ... .. ... ... .,. . my . ... ... ... .. .. ya. ... ...1. . ... ... ... ... ... .,. ,.. .. c. ... ... ... .. ..W . ... ... ... .. . . . . . ... . .1.. ... Int: ..1.. ... .. . ... . . ... . v. ... ... ... ... .. ... .. . . . . ... . . ... ... mm. .>. ..z. ... .. . ... .. . ... ... ... .n. smhhk . ... ... ... . . .W . ... . n. ... ... .._. ... ... ... ... _.. ... ... ... ... ... .,. ... ... .. u. ... ... n. ... ... ... . um. .. . ... .. . . 1.. .. m, ... ,. ; =_~_-, ,.. ... W. .. {r m- --. -« u. ... ... ... ... I 4.. . . ,.W11., . W, . . ... ... ... ... ... ... ... ... .. mmgrn . . . . . ... .. . ... . . . . ... ... ... . N. .. . . . ... ... . . ._. ... . . ... .. _. . . ... ... . . ... ._ W. .. W. ..«. ... ... ... ... ..m. ... .. _. Wm. .. . . . ... . . ... .. . . . . _. .._ . ... ... ... ... ... ... ... ... ».. .. . ... ... ... ._. m. ... ... ... ... ... ... ... ... m . V. .. . ... .. 1. . . E41 . . . . . ... . . .. PIN . ... .. ... . . .. ... ... .. . ... .. . ... ... M . .
 10. 10. nay . .. . .,4a. .;. ..m 1m «>1 mm, W. xolllfl Mr . I| mnh‘lufwV. h‘AI.1)vV m. y.m, MIA v. :unwl! .mnAnvbwv1)yv M . mpum M M YUP mm Mr vlr mmmgum mhrnvhr W M mu M. - Mm“. . MMMM MM». - . -,. .M- Ma: knyr M Au; «NV . ... ,.M. w my . . Wm; M . .,. Yr lx‘LAhW“) Lmwx m. .-, ..M. - .1Hun‘4>f »_m-. .m, Mm radn V1.1)! «>f: n.1nur Mm“. nrnh IvV)‘1A‘lmwVl M VIA‘ MIN W . . w. hAl|5 W. .. - uwfd M. uu. A»u. dr wtmmflnm p. ... ».ug . .M_-M WV? W. M- MIKE‘) MM . Mm. M. / kw. ulhlv I-mm: .. . M: mm. mm, .. M M if .1 Wu. - MIA mm I-M, Jnwyl A: VVI| iu’u. dF (J: >4n‘Iky vmvmuhuyr ~AlIpu.4u. ;:» Tim M; - Mr MW u>l| VVVIv Mr . uAV. ullA‘1 M hmhh M mum; WM. MA M. -M. .. W. M .13/-hm M VIA‘ V«Yl3»u1f. n‘ m «h4HA‘l| §A‘ M . .~, .aW; Mlmllv M Wiwlwkui M . -A. » n. Mm; mm ». -,‘. M , ... m sauna; «>1 M W‘1luuHhAlk‘ ulhlv «. Al| V)‘ IPLVHWU ». M, W. -M .41 lnlu‘«>TkAl‘«A‘iVl| ; mm. -.M [I171 JV Mm M. ‘. M.M. ;.- . Al’llh. .u. >nw E-4VJ|1l| §«l M ul| WV.1lA‘«’| A‘-AP -MIA . .- MW‘) M M. .. M.. -Mm “Mm. Wlmnrw. N. .. wmm». Mm. .. - . WW Vnw nh1u>h>§. v . r.-M. ‘ M. My» M. » Vftwluuhulx‘ . AAWlHA 1m u>l| VhV Mr Wm; M. [mm mu» «M W mm MUM d>AlV]lvY. AVV‘A‘ my. .. MM. ‘ Null; ~l? phmA M M- VUKJKV M V«7lA1Hl| ‘V “Mm-4 M “M M lLhh‘lI»A‘ Mm». wm» V}»h‘nw Jr Ik‘L4lNA"3 M-M. .. JV llfliklllv ulx‘ M. M. ..Mg- MMMM M L-. .). m; . uIAvIIA‘: rIAVuurL41;r a: m». >f W rm MM. .. .4h«>1l«x*w «gnu Mm. lA‘L1HWU LMU MMAE y. -Mm. .. and W. .M. ,.. M u>A'V>nr Phxvwllg «mm. Mm wumm». M. -M. .. - M. .. . MMm. - M M. .m. ... .; mmpum W. - was: .tr. n.>Ha1|A . .- M. »- Matenms m can be managed A x. m;r Mr d7VIVINlVA'V‘A‘ «M. Mm. » . .,. v. - , ~.. .». .M LA M. Mw- W. m. M_-M, MM. - mum Mr pa-1u. ..». m, M v. - WMM y-. .—1». .-W Mm Vl| V«7‘VA‘» . .M- mm rh>ll~1n‘. m‘VhA‘ »MT. h‘ . .-. fol wludouffi-AAVlIv M. ..“ D-uh-I/ "'P1l‘I . ... ..: ... .a-. -.. . . .u-. -.. . . ... =.. _. .n. —-. . . .4.. _,. ... _.-. ..-. ... . _-. ». . .4 -. .. ._ . .e -g -. ... .». ..—. e.. ... .:-. .. n, ...1.-. -.¢. .-. ..- . . flkn -. .. ... ..-. 1. . . M. --. _.. ... c-1_. ..¢-u-(:2:-1.-. n, ... ... .au. .u . ... .-a . ... M.. ... .—-. —«. ..-. ... M. .. . .,. .M -. ._ . .._. . . _. .. ... ._. ... ..- m. .. . .._. .. M. .p. ‘.. .-. . . . u. ..» -. ¢.. (.. .s. ... .ua. m»
 11. 11. . Mm, ~ . . . ... .W. . . ... ... .. . ... ... . . ... ... ... .. ... .. . . . ... ... .. ... .. . . . .. ... ... ..r. ... n.. ... ... .,. . Mm . ... ... .. . ... . . .c. ... ... ... ... ... ... ... ... . z. ..W. .M. M. .. , ... ..y Wm» . .. ... ... . M . .--m. ... .. ntpn: .. ... ... . . ... .. .. . ... ... m.. .. M . ... r.. W. .. mu . . uznvk. .. .. mm. W. » mcyum o. ... ... umznnm c. .M. ... .. . .M. ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ..a~. ... c;. ... . . . . . . .m. um. .. -ry w. M.. ... ... ... ... ... ... .. . M. .. r. ... . M. .. v= ... ... . M. ... ... ... .;k. .M. ... ... .. W. ... ... . M. .. M. .. xx-mm M. . M. .. . ... a.. mumu . ..W. . <uy9"‘4 . ... .W. .ay m. .. M. ... . nth . . l4UlV). k1VB . ... MIA) . . W. ..» .4.. . . .»= ... m . ..a. ... . 0/ . .. .u. ... .5.. . mg. .. .-ya . . man: -.4. . . VHY . n.. ... .. "M. .-nu-nu, .. .M. x.. ... .. mun: .. ... ... . . . wncmuu, .. . . ... ... ... ... .. ... . cw. .. . wan . . -. ... ... ... . M. ... . . .. . ... ... I216) M. ... ... .. . ... ... m. .. -.. ..y . . . ... ... .. .1.. . M. ... . . . M. .. . ... ... ».. ... ... .., ... .c~. ... .. m (:4 . ... . . . . .. . ... . .1.. . Wflfll . . mum: .. ... ... .. .. ... .. .M. .. W. ... .. . .. . ... ... . s. .M. .. ... ... M. ... ... mm . . M. . M. mu-y. .. .. .. . ... ..M. ... m. .. . ... .». ... ... .. ... .. . ... ... . . . mm. .. . W. ... ... ... . . ... .. . ... ... . . ..a, ... .. .. ... M shnvn . cW. ... ..m. ..u . ... .,. ... .. awry . ... .-. . MM. .. .04 . ... .. Mmfl u c. ... ... ... ... ... ... . . ..M. ... ... . . ... . . . M. .. We . . . ... ... . 1.. .. my: .. ... .. M. ... .. . . -. ... .. ..x. ... .5.. . M. .. ... ..M. ... pug-.5 W. ... ... .. . cu . ... .. . ... ... ... ... ... ... x.. ..= ... ... ... .. .. .x. . . ... ... u». .. 1. . . Indy . .m. . . . cu . ... . . . . M.. m. . .. . ... ... . M. .. ... .-y 0/ . .. M. ... A . ... x.. .. .5.. . WI" . ... .. ... ... anus M. ... ... M. .. ... . . . . .. a. .. . ... ... . All mm fxuno W. .. . M. ... . n. .. M. .. , _m. 9.. ... . wry . .. W. .M. m.. ... . 1.. .. ... ... ... .. r . ... ..x. ... .. . ... ... . . ... ... .. W. .. . .. ... m .5. . . . ... . . .. c N . ... .. . ..y . ... .. . . . .. M. ... . . ... ... ... , . .. my w. .M. .. . . .. ... . . ... ... ... ... . . . . .=. ... ... y mm. .. . . . . . .. . ... ... .. wry . ... ... .. m . . . . . ... .. . . 1.. M. .. M. .. . .m. ... . M. ... .. ... ... W. .. . .. ... ... . .5.. . M. W. .. . . . .., .m . . . ... a 1.. ... . mm. .. . . . ... . M . ... m -u. W. .. . ... ... ... ... .. . .-. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . WWII‘ . m.. ... ... 1.. . fxmo . . . .M. ... . . . mu. .. . . . .. N. .. Ivy m. W. .M m. ... ... A . ... ... . M 1.. ... . N. ..» . ... M» . m,. M Mu. .. . .. ... ... . fsduark W. .. . . QIVVHMAII . ... ... ... ... .. 3.. Nu . Mmermls mm am. .. he praoeged s. .M. .. ... ... ... ... .. ... ... M. ... .. . ... ... .. Wrmmd . . . .. .M. ... ... ... ... u. ... ... .. . . . vuy my. .. .. ... ... . ma» . . . ... .. M. 4.. . wt-am», .. M. .. ... ... ... m . . . ..M. ... ... . . ... .«n. .. My . ... .r. ... .w. -.. ... . 1.. . M. ... ... ... ... ... ».. ... ... ... .. . ..W W». .. . ... ... ... ., . ... ... ... ... W.. M.. ...
 12. 12. Mnvllpmxm max dnwn an Mmugemenm ovemewavhesxpracuoe my. mm. ..“ . ... ... x. v-y nmddy vermcmmre mg. gudehnes lararvsne M-‘Ins an and mm mum“ M an _ M m vermw: ulure(echno4agy Wm M . , W -m m mm mm ~» mm 3.. ..” . m:. :.“: ;n; ~:. u.i mg: ”: :;’; : fl"'; |"""""““""""“"’ mum” uuflzdvamcm 1.a. ».. m. 3.. ., M . ..ru. m.m. . . ... M. El W Mmuniumamnmmsuxal; -M """""'- "“°“"‘ ‘"""‘°“"" ulmflntnun m cm mum M un . m umul n. mm . .. W-mm nu-um um-= n vumnldlut . m ‘at M14 puma mmmmm -um an n: filuld m "“"“5‘""" "’ "‘ "'“‘ “' "“‘" panama fit umhtung am ! .nfiIn-nun Snmifo 3 ""““ 9""""= "‘* ‘"4 “' PW! " mauuamflls : mmmi-A . .,. .W. ".m. Wm dudonlts , ... ._m. ,,. M.m. ,., .m r= '«-= -w- has v-am --raw-n vumnldlux «mg m. u;m. .u . « W INN! “ . ,, ,.m. .,. .,m. _W, “km W“ "' '“‘= "-= * gm4.n. .,. nm. .a. ..r.5n. .4 W. ..“ WW. ,.m
 13. 13. V Irrqzmrarn‘ nfnum mm. on-x. H. mm . ... ... .c. ..: .m . , I-1-ul nun. .. v. ... ... 3.. - . ... :.. s_. s,-, w. ... ... .c. ... .x. .. nan; or. .. u. (mun c. .u. ... s._. 1.. .“, .. muxxv Mm _-. x.—. M.. ... ... .-. x-. ... .», .(. m.c-.4.. . mm Ilnndfl) M45 s. ..w4x. s._) ». .. A£K3k, A cu. .. Lhu(h1/Imlnému cu. .. .9-3 m. .- . 1.. .. .4.. . . ... .M 5. . . >4§W mm; .4.. . . ... r, 1- 2.“. .. ._ -A. .. umluvwnmm Aclmowladgenznt 'V| :lK)Inl“I—B u. ..‘ . . . .”. ..; ... ,., .. M‘ . m.. .,. ... ... .. mtlw-K-(Mn. Inhuzm c. .., _ . .., >VVnI A»L)A$Vd:4.. Mu _-: £.. . 1;”
 14. 14. «ROW my; Wed Urxamu Uml . .«. ... .m. . 5.. .‘ Mn. 2 _. ..-mu Inside 1m: sum 1 Svtflfiledvusbauai r. Uu. .U. .U. U.U. . mm m. .., amym Ummm Deflmmu 3 Vnenssaxwen ma. g=. .(, 6 r¢. ..<m ya. rm. 3 UUWUUU, 10 11 12 wm. .., UU. .. Vlcuzmanmnam mm. vauvu» ms sag. .. ll) : ca. mUem. ... . U. ur¢. _U am Inlormallon Sheet No. 2 How much computable ummm ls produced? srmpmrea wme mu Qu. w7&mA rm LWWNVVIU/ /It Umm U. hm] 4>l3U| VVJH«>AV Um U. .—. .U U AVA‘l| H.1l Y0 M-, U.U, .r. g rm H/ I Md m- Ur h‘J| l|v‘«7§i IVMIMIAVA H7 u7W1 n. um. - MM I”‘x‘VV Um wm‘1. A Kllvml Ur rm UUrU. .- u>4lVIXlIH«>A JIM‘ V. A1V. m«>A Ur ur- u7UIXli.1V)l‘ UILAIIMV »Vlk‘. ul MU. hrw UM —mUUU-U- M M! “ . rUUrr~m UUU mrnuflv wr. u-w. - r«. UU. r.; m., UUr. .U» UlIJA‘IVV. uIJl| £ rm. a. ,UmUU UV M11 U UIVIXVVUAAV V0 mUU. U— pm pm. .V| Ahnh‘lLl| .1V}Vh‘mVMJ U U. U.»r. ~ Ur UUMU; rm UUrU. ..- omrrrm rm UUrU. ..- JIM u7l‘INlIH«>A Ur wmhimh U rmhlfwd vu «V>l| Ju«1l| L . .. mmlrv‘ A U“ U. Ur. . UUUU. -U W l! ’|. ¥n. d ‘mm; Ur UU. .u. UrUUr. — W. U. Iu‘1V. dV hum . UUU. Ur MJVYA‘ n. U U M . ..U- may EVA ILA Ur. -.. UUUUU U, .U. -,r. »r. - . ..r, MU. wr Wm AIM U. r.U rU. . flu Um (Fm: H n. U IAfl)ul. m«>A sum PIDHJD “Um. -4 mrmndw VLA . ,.- M- A‘/ TFAWA‘ r. . Uwrmg rr. - . ulI7ul| V Ur . .,. ..U U. .r. —,U. r,. ..rUU-W UUU, R. Ahr1vmAmlIAmuII5 -Al| ul| NA‘. m.mV M . U.r. - -U. U.- why‘ VHIISU ««7‘l‘«1u>Al'WlvAb‘A‘«flL-illl U. ..-. r.rU 4 r. ..U VF[)l. AA‘U Vll MU. -4 M. m WU» Ur U. U «A>V7V‘lVV. A'V‘A‘ . ... r.-, r.r . U.. mm r. - JA‘h‘1rHlIAVl WAN“ UrU»- W-[Ur U. U.- UU Ur rm -“MU wry «A>UA‘«1h>A huh mm UU- Wha) hm . :.U U VHIIHF1 lM_4l| V«>4ul| : V’| ll7M§AlluXAV‘L-Alblfit‘ UlI1lA‘vNl¥1LV U uh‘l| HfiAVl Md 1A‘h«7wV‘ . rrUUu. U r. . Um. MM M Aulflh‘ AVHIulA«>l| » mm v: «lm.4 MJVYA‘ . mU. m.. UU-U Vmpvememnmn wm. -A r. U,: .-. ..—. .ur. U . VLVKVUKM ««7UA‘Mh>l| VYVVUVL m- . U-UU Ur «YPT. AYI>ln U. r mm! r. - | AVA1Vt‘LI’U, “‘l4$d lMA;1MV GMlHVV7«ll1)L<«Il; |‘VV’Ml1‘)lHU<1LI’>1 : ‘ 'sJ'J&1mr*‘<‘rz
 15. 15. mm. 1: . MW . ... ... ... . gs. .. . , nmvm W. ... .. . ... ... . . ... ... ... ... mun. .. . . 0.. .. ms. .. .. . ... .. um. .. syxmm . ..y. .. 1.. .. . ... ... .m. ..-. ... ... .. . .. pm. .. . ..« am. .. . . gbilun E1! wanna . , . ... ... .-y M: .. ... ... .. . . . ... ... ... .1 . -.. n.. r. ... .. . . . ,.. ... .. ... .. . ... .. .. ... ... .. . ... ... ... ... . ind; .. .. ... : xu-. ... ... ... ... n. ... .. . ... ... ... .x-ry-. ... ... ... :.. .y~. . 3AmP‘¥ . ... mm . ..u. =.. .. . . pm . ... .W. ... ... ... um. ... . . ..x-. ... ... ... ... ... ... ... m, ... .:. ... ... W. .. GMIIH pawn . ..a m---. ... .. . . uaauu mm . . p-mm gm. .. . ... ... ... ... .. um u. want an. .. A. .. . . . ... ... .. . .. u.. .. u. .. ... .. ... .. ... nxv-mm . ..x. «u W. .. ’3ll:1uzmn; |1LII1:ulmI. ksen1 .1.. . Gina: .W. ... .,. .. . mam . u.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . . . ... ... ... ... : --w. ... ... .. .a . ... -as-. .W. ... ... .. VlW|5Nn . ... .. . ... ... .y W. .. . ... .. .u . .. y. .. . .u. ... w. .. »«. ..m . .. W W. .. . ... ... ... . 9/Mun . . M. .. .n. ... .. ... ... W.y: ... ... ... ... ... : . ... x.. ... ... ... .. Whu maxedals are you unsung cm s. .. . . . ... .«. u . . . ... ... ... .4.. . . ... ... ... . am. .. . .. .. .u. ... .. . . mumiy ID: um-mum: .. ... ... , nu. .. wry Mlu . ... ... ... ... . c. ... ... ... .. .4.. . . ..y. ... ... .u>. ...2. . n. ... ... ... . . a. ... ... ... .. . w. ... ... ... ... ... . .. .-. ... ... ... ... ... . -.. ... .. ... ... ... ... ... ... .m. . . ... ... ..p. . r. .. . .u. . . . . ... ... -. ... .. .. . . . . . ... .. . ... ... ... . -. -.. , w-. .. .. . . . ... ... .. ... mm: .u. ., .3.. . . ... . . ... .. . . . . . ... . . . . —.. .. ,. ... ... .. ... M . . . ... .,. ... . . ... .. . -. . .. . . ... .. ... . . . wuun . ... .. ... ... ... .,. .. . ... ..«—. .., ... ... _.. . . . . .. . .. ., M. .. . u-. .. .. nun V». .. . .-. .. . ... . . ... ... ». . . ... .. . . . ... « s. .. . ... ... m. . . . . a. . . . VHUQQ . . . .. .. . .A-nu x. -.. .. .. .. . .. ... .. ... _ . ... ... . . .. . .-. .. . ... .. mm. .. .. . ... M. .. .. _. . . .. . ... ... .. .r. ... ... -. ... . _ . .. . Wfllml . . . .. . . . ... .. flux. .. . ... r.: u . .. . . . .. u. .. . . . ... ... - . . . .. . . W. .. W. . . . ... .. ... ., . ... . u. .. . ... ... .. .. . .. WW‘ = .. . ... . . . . . . . mu. .. ... . . um . . am. .. . _ ; ... ... .. . .-. .. -. .. . . . ... -.. ... .
 16. 16. The ngessment pmoess Food own. .. 1.. .. ..m. ... ... .1 M. .. ... ... gm. .. wry M-u husunpn WI“ M . ... »x. .. M. .. M. .. «W. .« . . fiflfl . ... ... .. . . . ..u. ... lblhsdyfru . .a. .a. ..zW. ... 1.. . . ... . INMGB . . ualkm ~m. ... ... .r. ... ... ... .., ... ... ... .. up. .. . ..u. ... .. gs. .. M. .. .9.. . . ... .. . .. fnflwll/ l|5 . ... ... -.. . 1.. .. . ... M. . . . ... ... .. .. ..w-. . M. ... .. . ... m. M. V. ..» . ... ... x.. ... . : ~_-». ... ... .. ... =.. ... . : ... ... u . ... ... .. ... ... ... . fig. .. M. .. . ... . . ... ... ... . . ... M» u. .. .. .u. .W. ... «an n. .. ..m . ... .w-. ... ... ... «W-. ... ... m. .. . ... m. m. .. . ... ../ .. ... ..«. ... ... ... ... .. . ... 2 M. .. . ... . . ..« . . . ... .«. M. .. M. .. . M. .. me. mg. .. . ... ... ... . . Dam . ... ... . . ... ._-g v-um: . ... ... . . ... .. . . . ... ... ... .. . ... M. uvvbreq . . W! !! . .. Ind . . . ... . . ... .. 4.. . .4. men . ... ... ... . A. ... .. an. .. m. .. . .u. ... ... an. .. . ... .. . ... .. . . _., .mM. ... ... .«W. ... ..w. .. M . . ... ... ... ... u . . IIKW syxkm . . M. .. W. ... ... .. ... -.. .. ... ... ... ..-L um. .. may . ... . . . . ..y . ... ... ... . . ... . r. .. M. ..“ . . . ... ... ... .. ... «y M. -«M. .. .ay- M. w. .. . ..u mm a. .. ... ... . . « . ... a.. . «M. M W. .. . .m. . W. .. h: .. ... ... ... .. ... ... .-.5 . ... ... ... ... ... . M. .. . . . ... mum». M. .. ... ... ... ... ... . . ... .. M «M. .. ... . . ... ... ... .. . ... ... ... ... M. ..” ac. .. . . . ..-M. ..) Ann . ... ... ... ... .s. ... .. ... ... , . ..»-. ... ... ,.. ... «.. . W. .. . ... ... ... M.. ... ... ... ... ... ... ... .. ... . c. ... «.. . W. .. . -.. ... ... .. . ... . . . M IINI/ SYSRIIV W. .. . ... ... .. llflfl) . .. ... . . ... .. . ... ... .. . ... ... ... Ix: .. ... -.= ... w.. ... -1|-as . . . ... ..u . .. . .W . ... .. Mm. wfllmmn M. .4.. . M. M. .n . ... ,.. =.. ... ... ... ... ... ... ... IWAG . ... ... M-. an. .. wax. .. . . . . W. .. . ... . . . . ... _.. ... ... ... .« vnsanm . .u. ... w. .. Jr-mm-. .. ... ... .. ..~. -gm. .. ..zy' hm . . . . . ... ... .. . ... .. .. mmm . ..M W. .. . ... ... .. . .., . . yu. . . .. ..m. .. ..y. ,.. .. M». .. M» from . .. ... ... y.. ... ... .M. . - an-nu-. ... M. 1.. ... . . . M. .. - ma. .. M. .. M» gm-gw W. ..M. M. . .. ... ... ... ... ... ,.. ... ... ... .. .4 4.. .. . . mlfilmd . . .4.. . . ... ... .. . . . . ‘Vmd may‘ M. .. .. um. M. .« . . . ... M.. . . . . . M . ... ..m«. .. .. . M. M. .. . W.y-. . mu . ... ... ... ... ..W. ... ... ... ,. . >.. ... ... .. . . ... ... ... ... ... .. .. .. ... llunxd H. .. , ... ... . . ,.. .. . ... ... . . ... ... ... ... .. .. ... ... .. ... ... ... ... .. .n um. .-um». .. ... ... .. . ... wwm . «.. ... .m-, .. .. ... ... .. ... ... n.. ... .. ... ... . 9.. ... . 1.. .. ... .. ..W my will play . ‘aluhk .1. . . . ... ... ... . -. . M. .. .4.. . ya. .. A. .. mug: .. ... .. .. . mm: .. .. ..m . .., ..w. ... .., .. ... ..yx. ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... ... .. .m. ... ... .. 5 9.. .. awn! 9.. ... . W! .. ... _.. p.. ... 1.. W. .. . ... .. . ... .., W. .. . ... ... . . ... ... .. .4 . Mm. .. . ... ... ... ..y M. .. .. ... m. . ; . ... «.. -, mu . ... ... ... ... ,.. .., . . . ... . . . . ... ... . , ... ... .. . . . ... ... . . ... ... . .1.. . . ..M. . . . . ..-. mM. . .1 Wu . ... ... ... ... . um. .. ... .. . . . . M. -u. .. . . mu. mum; .. ... . N. .. .1. . ... ..W. . W. .. . ... ... M.. ... ... y h: .. ... .y u. van . . W. .. »-s. ... ... . r. .. . . flflll . M. .. M : nY"'4b . ... .. um. ‘(an . M.. .. . ... . llflll . ... ... ... ... . . . Faun . .. ... ... u. M. .. ... ... ... ... . 9.. ..
 17. 17. 1.. .. ..» . ... ... ... .. .. ... ... ... .. n. ... .. c. ... ... ... v. .. . ... ... . 1.. .. .9.. . . ... .y m. .. . . . ., ... .. ... . hum: Walk . ... ... ... .. nu. .. . ... .. . ... ... .. . . . — . ... ... ... Inx . .. . ... . .4 1.. . . ... ... .4 m. .. . ... ... .-. ., . ... v. . ... .. . ... ... . . . . ... ... . .5.. . . . . ... ... ... . . .. . ... ... . .4.. . hmtgwntum w. ..; . . n. r. ... . m. ., . . . .. v.. ... ... ... . m. .. . .. WUHM . . . .. . .. . ... .m. .. . ... .. ..-nu. .. . ... .. . . . ... . . ... ... ... ... .. 3.. L. .. . . n. ... .. . . . Imrht . . . ... ... . . . . ... . . ... ... . mm’! m. .. . ... ... ... .. ... .. . ... .. . . . ... ... ... y W. .. . .=. .. 5.. ... . . ... . . ... . . ... ... mlun: v. .. . . . ... .4.. . . . . . . . . ... ... .. . . . ... ... .. . . . «nnww-.5 . ... ... M. .. . ... ... . . ... . . ... .y . ... ... . 4:; .. .~. ... ... .. . ... ... .. . mun. ..) 1.. . m. .. ... ... .. ... mum . . . . V. .. . ... ... ... . . ... ... .4 . ... ... . . ... ..-. ... ... c. ... ... y. .. . ... ... ... . . ... . . . . . . . . ... ;.. ... 2.. ..-y. ... ... ... ... ... ,.. .. . ... ... ... ... ... ... wm . . 1.. .. am. .. . ... .y' . ... , . . . ... ... .. ... ... ... ... . . . . .. . . . « . ... WFK . ... .. . .. . ... mu. .4.. . r. ... . . ... ... . . ... .. . .. . .. . .-.5. mllum . ... ... .3.. . . . . ... ... . . ... ... . j . . 5.. ... . . .,. ... . v. ... ... . r. ... . . ... ... lKlIM>. .. .. . ... ... .. . . u. .. ... ..n. .. .. w. ... ... , . « . ... ... . . . Vdlfld n. um: -an . ... ... ... ..y. ... ... ., Du: .. M. .. . ... ... ... .., .. .. ... ... 5.. ... . . « . ... . . ... ... . . . . . . . . ... ... . 5.. .. . ... ... . M. .. . . . ... ... ... ... ... .. u.o. ... ... ... ... .. s v. ... ... ... ... ... ... ... 1.. .. ... ... . mu. .. . . . ... ... . . . . ... ... . . . . ... ... ... .._. .4 . .. . ... ... ... ... . . . . ... .. M. .. . .>. ... ... . . ... , . D. .. . ... ..-.5 . ~m. ... ».. . . 1.. ... . . ... ... ... ... ..-. ... ... . . R. .. Wflfl . ... ... ... . n. .. . s. ... ... ... ... ..ry. ... ... , . 1.. . . . . ... ... ... s . c. ... ... .. .w my . ... ... ynvu: . 5.. .». .. mm . . mm . . . ... r. .. . ... ... .,. .. . ... , . :.. ... ... ... .. -.. ... v. .. . .4 . .. ... ... ... .. ... .. r. .. . .4 . ... -.4 2.. .». .. . ... ... ... ... .. .. ... . r. .. o. .. . ... ... ..= .. . . unlnultd . . . ... ... ... ... . 7 c. ... ... ... . c. ... ... ... ... . . . R. .. . ... ... . . ... ..-. ,. . .m. -.5 . .. . ... -.. ... . . ... ... ... . c. ... ... ... ... . . ... ... ... .. ... ... .. ma-. . . ... ... ... ... n. N. .. n. .. . ... .g ‘MRI 4.. ... . . ..a. »:. ... ... .. Man . ... ... .. . . . ... .y. mu . . . ... ... .. . ... ... . . . . ... . . ... ... ., mtmxn . . . ... ... ... . . .. . ... .. . .., .1 . . .9.. . . ... u.. ... .. . y.. ... . . . . ... ... ... .. ... ... ... , . ... . M. .. vuy . ... ... ... ... .. .._. ... ... . . ... ... .. .4 . . . ... may . ... ., . . . ..« mm . . . ... ... .. ..>. ..: . . ... ... ... .. .. . ... .. ... . . . . ... .«. -», .9.. . . ..--. e . ... -.. .. e-9.. .. . .., ... . gamut . ..-4:. .. ... ... . . z.. ... . u. .. ... ,. . ..y um. .. . . swan . ... ... ... ... ... .. . ... m.. .y A. . .1. Wu. . n. ... ... ... . kvrl . ... ... .. ... ... . . ... .. haw . .. . ..-. ... . gs. .. mu. .. . . ... .. havt . .. m. .. .». x.. ... ... . ». .. ... ... ... . . ... y.. .. . ... ... ... ... .. . . . . . ... v.. ... ... . «a. .. r. .. . ... 1.. .. . ... ... .. .. 5.. .. . ... . . ... ... ... ... ... .. .. .. ..m. . r. ...
 18. 18. and): 1.. ,.. ... ... ... .«, ... ... ,.. ... ... ... .. nu. .. . . . . . ..u. . .1 . ... . nu. .. . ... . o. 5.. ... . Wfilk . . . .., .. .3.. . my u. M. .. I». .. ... ... ... ... .. . ..= ... w. .. M. .. ... .u. .. . . . ... ... .u . ... .. .. .. . ... ... . . ... ... .. 9 iuvvwue um-:1 . ... ... . . . .1 . ... ... . . ... .o- . ... -.. ... .1.. ... ... .. . .a. ..». .-. .. a. .. mu . . . ... ..1 . . . ... ... .m . . . ... .. . ... ., w. .. . . . mu, .. ... .. ma». .. . ... .. . ,.. .. .. .a . . .1.. . . . Lvuamuml-mu . ,. ... .. ... ... .1.. -.. ... .. .y . ... . . . mu. .. . . a. ... . c. ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. .. .. ... ... .. .m m». .. s. .. wanna . .. . . v-y . ... . . . um. .. ... ... ... .e. -1.1.. .. an. .. ... ... x.. ... ... .. ... ... .. . .1.1.. .,. .,. ... .2.. ... ... ... ...1 . ... ;.. ... .ax. ..a. ... .,. ... . . ... ... .. . W! “ . . exam .1 . . . ... ... ... .=. =.y.1.. ... .. am . . . ... .. .1.. . mm. m . ... mu. .. . . . . . . . ... . wm. .. . . . ... ... .. . . . ... . wanna . ... ... ... . . _.. .. . . , .. . ... ... ... ..vym. ... ... ... .. . ... ..m. ... ... .. ... ... ... ... "lit: ”: ‘.: :.‘. '.“ M. .. . . . .., . .2 w. ... ... ».. ... ..n Ala: .. lvmrwnk . ... ... .. . --n n-. .. ... ..1 . ... . . ... .. ... ... ..a. ... , .1 . . . ... ... . . . . .n. -.. ... . .1 . ... . .9.. . sum. .. . ... ... W . ... ... ... .. y. .. . ... ...1 . ... . . ... .. ... ... . .1 . ... ... ... .. ... .. .. ... . mm as. .. ., . ... ... ... .. . . . ... ... ... ... .. .. . ... .= ... ... .. . . ... ... ... ... .1y. ,.. ... ... ..¢. mmh-u . ... ... ... ..,
 19. 19. Identifying your food organics materials Enwy in mm: mm in. «um. um nlulhmuhs 154 «. m.g= .ms. .m. “ ma m. .«. ,.. =«m . dzlvhms m ma avqmms mnmsmn ~ Hnrmvu wash mniamnams (gun um“ mm». mniamurs lie » duamum (wt m (mum a comma w-. m. m.m: m 5“! hm and nifih mm . ,.m. m.n mmmra . .. M. .. . ... m.m. ‘ k. m.. n.m. .m ggyggg-M . ... .,i. .., i., . Wm Clllfl . ... m M mm. .. . um u-mums: u. mn. .sm. .m Wnhnflhmsarfl nmcamann _«w. .m. n mm-ms . . g) 51:11 Ems M . . . .=. .m»y. ..- mm and M“ Van an rvuxnhmnd in amid ucaihu hulamaia mm m. u.a. m.s calmm in nu: n--gnmmuvma fl . ga. .s. ..m. . . am. ... .., Vflllll m-aawww — m. ... i.. . man i] fi]5:‘. .i"22i‘_f‘m‘““‘ Imam‘; mm. “ w-ugh m. «Ind am an . cczh mm mu m mm. .m mm 571 am: v-carding er-ms
 20. 20. n. was r. . Mm 1.. wad nu n. . Euvml . . Wm (I! M M. 4bh><mrIln5>(: I mm. .‘ «M . , . . mm M. ..‘ Iuhl Wm q Dmhm w. .m. _.. . .‘ U)! “.4 ‘K! ’ W ‘; E(1:l. vI1:mIu'jx$I5e . ::: .;m. u:'u'. ..m .1 A“. .; .,r mum w. mm, ‘ M . ‘.. mm M . W.. ... M. .. . u . ... m.. , Vklllvx W. IVIK . u,. .., ,.. ‘ 7..
 21. 21. Gnrdenargurucs an. .. rlgamu M15131 an farm . ,. ...4.. ... : wrnnnnn cu m. mud Wm mum. u-. ... .., xy am , ..n. m.m: .:. .n. .mm, u. mm: .. .,. m, «mm; m. M. .. mama mm »y ya. .. «mm. .. nmnmm . ..y In»: ammu- ym mm uy . .. dxxlmm mu mnvnnuu of you aw. .. ntpmu . ... ... .. ‘mun: m. inunwuu m. .,c5n. .. Mm. .¢ mm m numlyfllg 1441121: mmnmumwmmlmuunmwny M. “ . .., ..w m. . ..w-, W am an . ... .m. u.. e‘ Wu. .. mug. » USA m. mm. .u, mw . . mm and newly m mum of yum m. ..mmm. .=. n V mm m. ..«. ..m« c, ... ,.. ‘.. .r. .. wlh mkvam , .n . ... .m, ., Bxulual m dmunum m. amrnuu of us. .. my“, unusual mm m. .:y. m.. .mm. u and m» qm. .., nr . ... ... .. swam I/ yr-mm; ., x . m.. m 1-Nun/ MrnuFr~m1frI: Iwnwm mm m mm. ..» m ya. .. (. .m¢, M.. m u gm“ 1:71 mm M: y-A BAAIIVSKIID nr pm. .. mpmv Ltnusn . . WI” . .u In mm m MW mu. ,. n,-am. . Muslims: or m. amrnuu or man . ... :.. ,z wt-1-mm 2 n. ... .mp. .z. . ‘_ Q? m. -z. ... ,.w. .». ._. .. . u . v.. .1 . ... M . _.. [mu-(s1 Iv WI: cm. . M w: c yamd. cm: -nag: smnuu ml! m mwld W W. ..“ . m «. .-. m.. ... or m» um mum: mm. “ a. ddAlmlL Mary mnull runs; will you man. mptuu , .. wry gm um mm I-mu. dnmJl=1An . nhuuu US: 0‘ / nunwmg, 14:)? ! m duumum m. .. ... ..u and we nr pa. .. «mg Wfflnnvd wy yr. .. mm. ..n. . . Hm: A1Il&. N'| £l~Nvnu| |l)I& mmha of mu uldlflx nun» uu: .L. and/ at ms mm: WIN pm. .. mum: urn any . Duunun: m ml-um nl urn -m. .;, .--5=. m.. ... . Tndknmlmlhtnwnuvrumnc n/ msunb gm. “ . ... . 4,. » hm». .. ..m m. mums: of nmu . nrulnulu . , mm m . . Wu. ..“ . Emma: m m. ‘ vrfl-um n! .. ..: .., z Lulu: -:4 on . Wm hm; my .1.»-:4 m. any mm, mm . M m thnuunc m. yumm. .. or mliauu ya. .. mum: M. .=a . ... . amwsuyhm; . M. » mun/ anyumm mm cl: .n. ..m but . ..nmm. m . ... ... u nr manual m. ,.. m.uu. m M. “ m . ..ma. .4 Hm v yr. .. Aidan mum: M hmn JAR mum/ snmnm W. m . ... m. m vnhur: n/ manual WM In wunmny mm 3 z. ..; ..m. ... ,«. .u. ... ..n u manual; man . . ‘awn <uynuu> :1: umufly w. Iulumxlnd . ... ISWII min um’. .. . WIAIII . »., .m. ..; mum M. ;m. ..5.m, ... .¢. .,; .. .. . n»mm. ,.»m. ... m=M, . twlunllé mm. W. .. n. mallzsunuu m gm (.1 I): «plum nlllagcmuu syuun . , m . mm y«- mm. m. .. man; hey whats v/ nu: .. umaiy rum . c. ... ... ... .n. ... . A/ -:1 . n.. mwx, .mL. V/ Milt mu m mu. m. w.a. .u-u 34:]! and mnmm m. mm. mm Duunum .1.» mm. m mum 9. . .y. »=. mm. ... ,.. ,.. .nw-r.4.m hmunfy m climb . .; lfiflflll n. I): Amjnln/ rnhncvulumthnxntnxs on m amrnuu an my»: nlmscnal v-mm--A
 22. 22. hrnflyvnurgzro-uoanlmux. LC.1:wn uhwvqs MW. nurvnuuW§am¢nm§anr, s klnmm 2» WG. wuadv§= munn49inr, s mum 2» um--sum mm W» mm mar: 55:19 ksvuv -mm -srnal AIEIK was tun. ands sa. slmws and mmnans I. mm . ... ..». 4.: ':. :-. -21:2,-. -:: .-, ::. -.: ::. ':". ::-~= '«= “ W » - WW= "“'»""€
 23. 23. Wand nndumber Wrr-A my . ... ... -. . ... mm my hr: . , ... ... ..y. y vvfnnunn of my my wsc mm in: your Iypm of mymaym nu n-Vmab hzv: . my my: yyy mtmxuv mnyr. wummunullflls -ms kvw umnn In nnnsnmunn/ fr: -Arlgzruz) . ..mm. ..m Wrr-A my mums «plum yymm m inmwuu mnxigmnb. wnyay m . ym. yy y. nluuylymé mumm- ymyyyys my mm-u tahmkwu mmyny, 4:5 kmhxbksln yrmmall . ..y. ..yy. yyyeyy. .z. .m mu : :uA>! uvfl| A>) F1 Inc yy ym: «mm . ..yuy. -.. m mum. ymy mmy wnnmlu my , m.y. y.. mm. mu-c1>n: vwu>~ my uyuym my A/ mkmsmal . . fmmw<r-MM)! . m y-my y. .m. y Thmnc of mm w<r-A my umhu n-numb mm min mac vwNumhznh-: r|Am> Awucvum-alt . .m. m.mypum Avnn was ehuynzafly mm Mr-A my w-mxxuc word mm. » . . my erunyn ‘bllgumn zhunnl / mmamyznyuk. acmt: .v: <)m1 my mac vnmum um my. .. .y. .m rm . ... y.any RI0HASmnn: b:m: k1 imam Iv/ IlIIl5|1mI‘JlJ. V‘lb rm mm w<r-A my nmha mmmy, mm m mmy yy. Rnmwnitwmnallnwdzm my tmuumn of Maui‘; my, mn>nAmh: mm tn mu pmmyu, n! ma wmrd my ymyy. myyym cqmptmm my my y-m. ... ,.m. y yymmmy Ink; y. ... ..y P-1:: -xx A: my my. .. mums my my «yum. mHy2v rm-Anal w<r-A my umha . ... mm mm . {WV wccl »m. y . Runny: my D-nvamuunu . Mxc mu , m.y. _y yyy nay ‘In Wyn wuuaulus my Mull on . y. yry r. wmw ». ,y, «Asp-:1:-hits rm -yymyy 1:-r-mad) . yymyry wt my 1:-um nl em: -nunznnnu/ any) . yum ,1 nmmak . , y, ymy ya-mm . cy_. ym. ..myyyym-. .yyy . y. m my arm Vwvrwcck yxmy mmm um: -Avmuvy my my-ummyy (V, manual Acnmxmuulufiuml mm , P,. :.
 24. 24. P¢er ma cnrdhanrd . »:. n.; .=. ».. ..A. ..m. .:, .=. .». c . ,. m.u. u Jr-mun n! M mu-A Whit >uum / rl . ... .y uuflmx) w. M. mm m . .m— . ... c/ Ymwt 1-in m<y: un5 M n, ma nnxmal may up uscf-A . . mp rlA)l| A<)m: lIz5Emu| v swan rm , m.= ..». ... m.. .myvm. .=, ... .. vnmm5u| ::In—mmNun: :uII|5hp my m txhnn m mun5=n ism or frmrupmu u yr-A hzvc M. c. ... u,n. ,A . flit: mm >‘1>«: m M: Lumdnnm in mm. ‘ m ‘D/ Vzc mu. mm . - Nsw EPAA won: uaev-urmasi p-u«= ... ,., ..a R: mg n! .. .m. .n. . . m m mm. ‘ W mums nlllzgcnuu Vmuun. may use nnn—w: .vc-A pm andumhrny-A Thkmttahmlnnnl ml: um = ..». .,. A an . .- mm: -4| and mm mm. “ wnmm: um»: wwymuu sm )Iflk‘ m mm mam um and . .«». .a lIwHh: mu: hc»4uIn ll-C . .. yr-u rlpmo ymm aw n. ... .mp. .m, A: win any n-uni). nruumv vh: amrnlu n/ W. mm; m Irma am-. m. mu . Iwvrwsk yam M. vu:7:« vrn-um) M. ..“ 0.. . uLuV'~mMy hm). mumlyms mnnmmzm »m», .m. u c/ fun nr vcem nun; CK . ... vnhmm gm, ‘ 'ln . .u. u.ry . ... .., ;, v-r. m.Lyr. ..wm. w.. .,m, ..‘. A my run . .. my m my- «. ... .n. , In . . vfi mm ylmun way“ you an . «my/ vmxmy . .,. . M4 Nlfnvm “B . . m. r.. Am. m., «y Duunum m vnhmn n/ we. gcmm mm m 111 or m “wry wt and mum nl «. .L. ..m. .n. .¢. r.. .ya -o. .m- Of a. um: um. .y. «-4u. m.w-mg An . n.-= .mnr. Mwxpu: -L m. x.. ¢ V): ammuu n/ manual M. ..“ Wm . ,. ,. A pg. J-M ,
 25. 25. mm. a.. ... m . yiltnwkhllé gwcnn. 1:-mm: . wry or . .. Rum» N: and Farm 4 m , ... .c. ... ckc w. .. . , ulcmad . . Wm»-u Dun: .uym . . ym: . ..; ... ... ... . asmmmg vnrmmn ncrms me mm. we mm. ,. =,. ... , and . .n. ... : . .. M. ..‘ . r-», .,. :- . ... ¢.. .. mm. mm . gm. PW: -A ; .,. .p»Mr. .., ... .n. ..m . n.. ... .nm. .:m . M. .. IIIW v. ... .. .,. .=, .. ..u. ;.. :.. >y: :m . .x¢, ... ..<a»»ym. .m. »cw. ... - . ... ... ... . u. am. ... ... ... V. .. ‘huh! ., g. ... .m. m . ... ... g . M v-3:: -A , IL! -C humus: IKIIIB 4.; v-= .., ..u. .q, ... ... ... .. vmunp :2) . ... W. .. W. .. a. x.. ... ... .. n n EMIIIIQ mammum up». .. ‘KVWIAIIVB hm. .. . m.. ... . up». .. vnhunu . . . .‘ r. ... .w. ... , / mm: "Rn-A mm. .. .m, .._. 1 m 4:; .. ... .m. .,y c. ... ,.. ... w. ..- ‘(an .1. IIIVW , ... ... .., . . .. vnhm: .1 mm. .. nvyn: .. m., ., s. ..m my yr. .. m. ... ... .. . . ms See:1mg In nppmpnme argnmcs mnnagemem swam mm. “ . . . ..u. WW aflrvw . .. . ... ..nm. .. nr . .. WP3 . ... q. ... ..§ Of mmJ: l‘n4ia: mum: .. ..c. .,. , um. my . . mm. ..“ m , m.. ... .. ,. .y. m.. c . -., ... , . ... ..= ..= .. ylmnnn . =.. Inc M. .. . ¢.. .m . .. . ... , . a.. ..n= ... ... .. r,. .xu. mm. .. msmabvirlmm-A v. ... ... ... .: . ... .., .¢ saulidc / at wrmwu . .. z. ... .w. .u <oflIkn41acrlAam<n--man . gpdpmln 3.. J15.. . . .u. .. .x mm . .. .. ‘MAUI’; .. ... pm. me ummxa wand . ..a 1.. .. 12
 26. 26. u it]! us: -mm. .. « mw. .. ... ..x, -1.: an . .. H) m a. . . ,.g. ... .. wmmd uy yum 1-Iavumm . .. . n.. ..m 1-xrum , ..-um. .. gun-. n. mu». “Wm M. In nun. .. . .. M many um. .. . .,. an-n. x,. ... ..: , M. .. . .:. ..m. .. . .. . n.. .m um“ , ... ... ._. syxkm mm . . mm an . . mm . . 0» SIM c. .m. .m mwun Dplmu M1 Pmau (Maul w. .:. , (Inmka c-u. .., um mm . . VIII ggmwmxkmntmm
 27. 27. Inlormallon Sheet No. 3 can vennlmlmre wovkfovyou? my; Wed Urxamu Uml _ H N“ Vermucuhureprmessmg Fondargannzssunmbfiar _. ..-mu m N of W. m.m~ W venmuhure nromsmg pllxhflllg LWWFVVVIUV/ L m Ruydnl o. ,.. WW UAW y. ., mm M‘ Sm‘ Wm. “ W nfifll IWVHIMYAVI . . . ,»~. <W, ... -4 . lMmV)‘l nfvnfl» M WWW. » AV| ‘.1l| »«>Wlk)«‘l| §IV| dYA1V. AI rxammnl MA‘ W, W VA‘1lIAuHhAIk‘ H7 p. ..mW- W. m.m. - hmuuvw. d hxhllnhygy H7 puxvw . nmgr WW 1 vev. W=We; vu, ,Wrva pa-Am “mm «A7VfMIlVVJb‘T MMAM m. AA‘l. dV4VA‘ Ayxprmwx WW W WWW. -, Wilt MPH m. Al| -|§«A Fw= ~a= «'= =~-e<~ W. ,W. Mm-W, .mm. mWm. « 171.»: HUI rwubmilnl Vim / !4VvI: uHufiV'E<t§ mg fnAwvhunwumMr W W. .. flu M mun, ,, ... W.. A; MAW MM W. WW. 2 §, m'; __, _,, ,,, , vmmm— mmw mu» . M / ’4IxAw .411 «.1! . >flwn1Ixvv.4Mr , m_A mm, “ , Wm J, Wm WWI "If m A‘/ W~v‘l| ~lv , mm. — W {R£«: «r. A()t; .4nn My . Wm W M «W W m. m1uV«. Al| h‘ A‘WAln£‘y mm 3 M W W W Muvh‘ . W.. -W. ‘ S= ;,; v,>; :_-AN: M 4>l| W. ,.. ,.W. M“ M NO 1, W . m . -W»-nun Wm: m D“; V;*fm nhmvwflvwlgvnrflvli‘ wz. glullflt . ‘ . m.. w.. W W W WWW mmwhrl . . , _,, ,_? Wlnluuflvutf VAhlI7‘«7§i W nm.4Mr W. W 01$-1l| IvdlA«>l| mm. U)V“M“« ‘;5‘WLT. “; W? ."Z"W. Z1i. ‘Z7375TT,3§? .2I“§. l1;'1IW Rswhaomnuu um VSBN 1475550044 $.31‘-| E’s_. , Wm. ... WW. ... .W. .W. ... M.. ..W. M.. ‘ V: ‘HH
 28. 28. 1.. ... .»-x. ... ..mM. mm». .. c-. ... .. u. .. aha . ..MM M. /M. .. a! [I7'Vk1 M. M. .. ... n.. .. mu . ... ... ... ... Mm». .. . .M. ... .., .. .. M. M. IDVIIVII M. .. . ,. ... M.. kmnxk 1.. MM. ... .. M. fin! .. ... .M M. ... ... M. .. .uMM. ... ml) ufllllln -: ‘A. ... . . .g. ... - . ... ... --1 -—_ M. . . ’‘‘‘M. ... ... , as One = ... ... .. M. M. .. . --: ... .Ma MI! ‘ . ..«y. :.. . . :-. ..M u. .. . ... ... ... M. . . ... ... . may . M . ... ... ... . M M. .. llllnn . M.~. .M. .M. ... ... ... ... ... ..M. .. ... ... ... ... . Ifllnsllll . . any »u. .M. ,.MuM. M-y Alyx Ilmm! u. ..MM. . flllrlnn . . . ... .,. .. M. .. um. um. -M. ... M.. ... ... ... MM. .»y . . M. M.. .M Wm M. .. . M we-: M:. ... ... ... ..M. ... ... ... .M . .M. ... .. M. .. ..M. y M M. ... ... ... ... . Mm. ” M Iflwnn M. .. . .M. ... .:. .. .. ... r.. ,.My M. ... ... . an. .. ml mm. .. c-. ... ..u. ..2n. m A: . . ... .. M M. . IIMIAA M. .. .m: ... .:-. ..Mu. ... ... ... ... ... M. . M. .. . ... ... ... .M. .. ... .my . xmuhlz M. M. .. ... ..M. .u mg. -.. M.. ... ... ... ... M.. ... ... . .. ..yM. ... M.. .u. .., .. - . -.M. ... ... My inn: .. . . .uMM. .. M. .. . .. ... M.: . , ... u li'“Illlmu M M. .. . .. . ..«/ um-y Allluflfl . . my M. nu: -ml. M. .. ... ... .M. .. . . WW5: . M. .. Ma: M M. .. . ... ... x. M. VISX M . »-. m.. .. . .:. ... .M . .M M. .. M.m. ... . Sh}! xflzflmlrnutlm M. .. ... ... M. mm M. .. M. M. ... ... ... ... . mm . . . ... .. ..m. ..— M. (M , ... .. uvldllk am-n. .M. .. cmeuna ‘ wlulie pmeesung uscmoaogy . >.. ... ... -u . . M. .. M . . M. .M. ... .M. . mu. .. . ... ... .. an-. ... .. WLSIA M. .. . ... .M . . . M.M. .,. ... M M. tyun . M um-mu M M. ... ..M. . . ... ... .. nu-. -Mum. -u. -.. ... ... ... II 141: Ullllm M Dam: .. . mm. M. .. . M.. M.. .. . . M. .. ... .. M. ... ... ... ... .. ... .:. ..y my M. . . ... .M. . M. .. B1 mm . ... ,.M. .u. ..M. ... M.. ... Human. M . ... ... .., M. .. .. .m. ... M. Iflwm mu M. ... ... ... M. M. .. nu . M. -M. .. . m-. ... M y. -M M. .. . ... ... . . MM. .. M. .. M Irwnmu . ... ... ... . M. .. ..M. :. WVJAIA . ... ... m 111 . .. .M. . x«. ... ... mllndmn SWIM M. M. ... ... ... lflwntllb WI“ M. M. .. xmhhlz Mm . ... ... ... ... . WI MM. hum M M-MM-u Mm. ” . .. M. .. .MM . . ; ... :.. .M. .». M. 0.. .». .. u. ... ... ... . : y.. ... A Marmlrvk M. .. . -.u. ... ... M" . ... M.. ... . / M M. .. ... ... .M M. .. . ... .M. ... .. JKIDI cn. .y. :.. . c-. ..M u. .. zmn) . . M. .. um . ... ... ..-. ..
 29. 29. Mom: brxpvfiant ufmym . M . (Wm w. 9.. .. W. W- . . Ix 0.. . Op-. W. ‘ M“. !¢lyIMA: A9)h() . ... . nan‘ c. ,.. U-1 (mam . .,_. ,c_. K.. ... ... ..u. a.. ... . », -x. ... s,. ... .:. m., _.s, .r, w. . . ._c. .., .m .5», a. ... .u. ... ... ... m.c. ... ... ..n. .., ,.. ,.«. ,._ M, .. .w. 5. . «SW VKKAH . ... .. . ... n . ... , Wm. hum» mun M . ..x. . mm mm. ..‘ . ... ... ... c. ... ., w. .:. _ »u. . A . -.—. .. .. ... ... .. . ... _. H - mm. _ . ... .u . ,.. E-_». .. W, Guns n. 1. mm, .. ~,. g.. .. W. 5-. . Admowlzdgzrnam 5%, ... c. :.: .:. .:. . .33.. 3.. .. Saw W)(. Mn4fl1b1l4flfl 3 Produczdby . Q.. _‘_). .. . ... A.. _ . .m, c-». .u. . Tf""‘w mm wsw9:—:2-at
 30. 30. «llOU* h(e<yL rm Unmmu L n . .r. r.—x. r.: .m. a -A-II-vllll Inna. nu sum u. a.. r.o. -um. ..-. . -I 1 zrawmwu zmww. mm. -mam. Inlhu-an M». ..-nurumx Mnimmwuxvliu uaw wr. a.v. .-mu. ..- dunalw smlhulu-tun. ¢D®~lO'IU'l a-man-y mu. 10mm 11mm 2 Manama um ram u-mo»: Efi * Inlormzlion Shaal Na. 4 sum; In ludslock preparallon and delevmlnlng what slze veunlcullure unll ls vequlred Sevemmnnfiaxermrcuhure um! *hmA Ur m UP‘ M M Ur valnmnflhflk‘ MIN mm Um Um r. Um . r.- H7 uh‘ Jr/ rum; A>l| . Immhfl Ur Lawn n. -.. - Lmmw Um- . UP‘ Ur m. AA‘lw. dw U r. - r«. .U. .-4 . rm. ..-Urm U. -rmrw HIM . .Av. MhbWU Ur mwnlflr Mwr. -M . U. -rr. Mm— , ... mrr, U.U. «y fl>4vnr. >1;.4Iu W. “ . r.r . .N. nhbUU Ur . r.- MA mm‘: .r. ~ ~r»~UrrU u>l»mnAh n. W, H7 dmmnunr W W. - vriwmuflvulf HIM W nwm-.1 . U. ..- . m.AA mxwh I7 r. -mm huh‘ ArulIA‘VMA‘t4M. AI| uU. u|‘Vl'I“«>f N. -rm. Mm rm_. - 'n. .. . .m, r-. ..-. . M hum mm. -4 m lnfl>4m. AmI| $hn‘v N0 2 Ewvmlnnmg . vtrmnvlul A47‘tA1M)l| W. -U U nwrnvm W m: ««7u1MA Ur LVNVVPVVVIU/ /IL m. AA‘l. d r. . r». .U. m; m . vfiwhluhulf wm Tim liixnw U .1“) . h-ml-A r. . hflmmlmn xnm N0 2 F«7W7WlAL rm hm rm H7 rv. du. Ar mhrliwl U. -rrmrw hhl|7‘A7Ll' U Vu1VAVH«7Flx‘VVLl| LYMfmVfl1.dVVl_H ulf r~. .mUu m M, .u, ... .M 1:. .. lwuvn VV . m.m. -A m Kl| fl>lm. Aul| Nu . r.m. a'U; U.; fZi? ai'. £ET2£. ‘li; .3T, ;“32l? r U ‘: .w; u'**LL: ‘r'
 31. 31. Feedstock oampasnnn m m. ... ..- nm. .-um». .. mmcml . .. -,. ..-. ... ... .- ‘LAW m. yrrltm» . .x Wu: .. ... . . ... .m. .. WVH my 1l»‘lX‘I| ALA5 GA UK M» n! mg. .. mg . ~mA-. . "Ii , .,. - am. .. ... . mA: lIll'VIfl| Yfi, VI<lll)MKYIAI)‘ MA- ILAH . ... mallzgtnnnv n/ mu . ... .. vu. ... ... ..m . ... .» . ... .-may lit! ‘ . mumrc or . ... ... .. m., ., mm . ... ... m.. » nr. ,.. ..». m.. ,. Prqunng mmerml «or pmoessxng 9.. ... . mm: -V» n in: ,. «.. ~,. . m . vunumhmc . ... . M. .. h: M}: tu-tum: -A m . -.. ¢.. .- c/ Vxxmc mm; m m Ml"! mum. .. . .=. ... 1,. .. u m . ... ... ... oi: r. ..z. ... .. .». ... ., m. ... ._. m farm: Ax“. -m. . WM mm lfiridun fnx mm. .. K. .:T'". .£”. §‘‘; ... ‘'. ’.'‘. ’ 5.317? )(dl'l: fl)1’*llI1‘m . .. ... .. .. W. . >.. ..- 4 «W, . n. .. / .x. Lsn2 O’ H}: mluzt-A fmu . ... v£5xz! ah> ». ... .A. . Wlh . .. ..». ... . mmtu -4.. .. The mparum ac . hmkmg Agent A mm. .. m. ., . «mm» mm: -L , ..-y. .. pm a. _. ».. A mm . , . ... .. m . /. x.Lsn2 m . ... m UK . W. .. VVAIIKWL mt‘ w IUIKV and m Mp .2.. .“ . ,. ... ».. .- mmmnc tvd. vhs1t’Vl«IlllrmA5vhA* wxutnnc . ... .m. ,.. y nr OK mm AAMA-:1 (N nunn/ a/. x.AsrxfrI m. ... ... ... .- um. ..“ . y. n u hm . -.. ... . m , -. . ... m. . yu_< u M: mmnm5v)n»CN nun . , . »,. x.. .w mm. .. W. mm. r-rpm: mm: -VHM11 . .- . ... v. . . mzmgun wt): . nus» and Ixmmy . ; m (N nun . » M . ._. mg. - mp: .. ... ... . . ... .., ., WW . m.m. m nplfly a. .. m». ... .. M. ., ... m.. mm. .mu. . and 1». mvnrunnmiy mu: m . ... ... .. fir. mm .5.. . . ..n . ..m, .-, UK , m.. ... .- . ... .x. ... ,.vy Of . mm. 1m): farmu M. .. . M M. .. . -.. m.. .u. . A. UK M! !!» . ... mm mm. .. mu m M c/ Vcuwc my. .. a. .. nlmx pm “- . ... ... ... . m. ... ... .. ... .,. , Of UK cu ‘rm! and mu: .m. .,. » (Ill mm M cxcHu| v 9.. .: warm O’ W. .. .5.. . .1 «mm; A. .. y. HA‘ 1.: -Ant. )-A BMLUB = ..-. .» . .x. . m V: H}: 1.: -Aural :1IdmrlrrM; M1v . ... _. wuh OIL nvgzn: .m. ., m can . ». ... .». ..- fcubvr: . . .~. ... - 4. . . m. Vlhlllfi» . ... ..-V. .. n. Am. (N ism . ... . nrmmtc . ... m.. msy IL"(IM1CVYl£ . ... ... ... . (17 mm Emu. -ex; m, ... ... ; . m.. ,.» , ..y. ., Van: -A A. .-. ..m; wulvn : A—. ... ... » my In: .. - nun . ... ... .n. .-. . A nrmvmc mm. n/ avlnxunmilv mm. ., .. .,. rm. .. -.. ... ... ... .- . x., ..-A. ... ... .- A . ... .~. u of M. .. 1.)V]k‘)l"l’ mm. .. .A M m. ... .-. rm rm. .. muIm> . ... ..~. ... ., mum: M-. .,. , «. ... ... ... y 1'0-Ann. )-A m cm W. Kijlllbiflfllh . .— mnwn . ..u. ..-, ... ..1
 32. 32. 2 guns Lhywemm) weamp W i 4 ii ii . ..u. ..u. mam. W. Imus! “-1 mm ‘nw: n‘rn*0 ‘ Fm! my ‘ V4-nus . ms ‘ = ... .;. .. w Mag md 9931:: . ma am. .. _] Mama, <uM°w1n-x is can um saws! cm-u. ... .., = M. ... m~ ». . mrnmzv g. m.. w, m. .m. .m. _» cmuusum c. ..uu. .., .. avwdmx as» . ,n. ... , . ., wan» . ... ... .. W W. ‘ . .. . . M . . 13¢’ N. .. «A? sA~dm. A (B1 . . M. .. .. m. ... M.. ‘‘ mm EJKALAAI . M- , ... ._ m. M.». ... .A «Q41» nx>¢'~4 . ,;. ... .N. m.m. .». .m, ‘ NW. anhu M. .m. .‘. .,>s-. x.. m..4 u. uv. v_4M pn; >..44;. .M-‘_. .4.. m., qm. ... ..u . ... ... M.. ..‘. .“. ... w.. .. ..W. ... ,.. Mm
 33. 33. mm 2 Feedstock recpe gmde my vnmme) «mmmpamue anganns mmerm and urdbaard mm agent -. . H'kAAI|4IY“ ‘-. ~.. ._. ,.m. m.. e,. .«. «-—; ... --. -.. .- ' m. .». ..~n. «.ev. »r. ,.e. >.z~. .:». -.. .«. -.-. ..-a. ¢.~
 34. 34. Myxmg m syyuyyye aeeysmyy Hrannng . mymy yyymyy yy. 1:-r-ywu: y. . yy. ... y.. y.. .y . ... y y . mums! ma: .. y. .m. yy . myymy fnvmcwrum yxy. ..y. ... .. Many yy. ..y, yy yy. ... m.. .y Mm) my my mmyyy y. my . yy. .y. . yy . ... m.. m.. y yymmyy. y. yyyymy mm. ... yyyyym. yyy . m.y. y.. y.m. . m.ymy. my. .. m . ... my. m.y fmxubnwnhnthydk y. yy. ..yy van mm»! y yyyyyyyy y. ymmmbyy Haw yyyyyyy m. y.. ... .. y. yymyy van my » ml , ... .m. y my. wwm . .my. ..-. .. m. y mmym. .. yyymyy auuaymng mmyrmuum mm ymy. my . ymyy wyyyyyy my my mmmfllnm . ... .. 7 mm. . . m.. yy. y.. y.m. y.. y. y.y. .y. .. .yyy. -, . .y mnnmyy _ my my. .. fcmurrl vmym . y my . ... .. , y.. y.. ..y . .. fsdsmel . ..yy. y.y. .y. y.m. y.y. ..yy. yyyy. .y wuldylnmalldwwmdssh yyymyy . -yyy, my my . my . yy. y.. y.. y nyxuuy yy. Jul wrung yyyyymy mummy 4:; !ilI: B>V()mm; hmyMh: »yI: y. y.. y.y. smc yy. y.. y y. ... m.. ..y f: myr: mean my myyy. yyyyy. .. my . my 1 my my» my. vvw-mg . mmyy yymyyyy m yyyyy. hdrvw my wyfl folkvw my yyyyy ya . myyy my. my yyyymy yyyymyy ymyy mymyy y mmyy , y.. ... y my pm: -my ymy smyy yy yymy. .. my nnwfltbml yyyy mpmu yyy-umy. .. ymyyyy my myyyy . . my ym . ym. y. .. y.. .. y~r. y.y. ... .yy. y.». ... y.. y.. wy. my. my m avmn mm. .. Lvynntu, .m. ... ,my pm-ms ymyyyy m cyyy. xrrynzc y-my nuxyxd my. .. my yyyyymyy fmm mumlnn J>r-uyucg hymn y mm my uw my yyyyyy my. .. yyymy, .y>y. .y 1. . ... Iyh y. may mmyy y. . myxmé < syy ymyy my ehrrrpms mm y . .-y mm 1. . . ay. ... y my yymmy yy nw yyymy. .m. y.. yy V mum, .. .y. y., yy lalnwn wlhum y myyymy yy. my -ska mm my . ..my yy . m my. .yyyy. y.. . ymmy o. .y. ..my my . y.m. .y uf y. .u. .yy mm yymmyy 41.: mmyz. .yym. m.. ..y. mycmy mm . .yy. ... y . m.y. .. my , ... y.. .y my 2. cymmmy my nw ymmy, .m. y.. yy my . ..u. .y. y my. .. my-um-amy y mm y. mmd . » . ..yy. .yyy. .my, ..yy. y>y. .yy. . cmyyy my . .mm. .y ymy. .. . » m. my my . .yyvy. ..yyy my m. y. .. y.. Lnnwn . . mummy- yyyy my . mmy y. .. . .y yyyymyy my yyyyyy my my y. symy . m.. ..y m. ..yy my yyyymy hclwsn my mum hnwtvu my yyyymyy my. .. my my , ... ..y. y yy my yyyymyy . , law may). .. miy my my. yy. y.. .y amw my m. ... m mm. .. my yyymyy m . my. ..y . ... ... ... y y. .. m mmyy, my my. . ymyyxmy my . .y. ... .y ymym mm. ny h-ylkyngasny my . m.. .m . ... y yymy . .y. ... .y yyy. ... .y Iluyy/ msynyxynnu vm my. .. my m. .yy. y.y, my. .. . ..y m. .. . vepiahlu
 35. 35. ,. ... .. . . . ... . 11.. . WA“ . ... ... .. :14 . ... . .1.. . . . . ... ... ... r.. .. .y. . . ... ... .. .1.. ... ... ... m.. . 11.. ... ... _.. ... ..1y. W.. . . ..y . . . . . ... 1.. . . .m. ... ... .. ... mm my . ... ... ... ... .. .. ... . .1.. . . ... .1. . . . ... . . . .1. . ... ... ... .. ... .. . ...1.. . . ..1.. .. 1. . . u. 1..1.. .1.. ... ... ... ... ... .. . .. ...1.. . . ... ... .. . ... .. . .. ... ... ... ... ... .c 1«. ... .1 1.. W.. .z1.. . . .>1.. .1 Rm. .. , ... ... .. .. .z. . . ... ... ..y . . . .. ... ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. . . . ... ... .. ... ... ... , . . r. .. . ... ... .. . . 1.1. . ..n. .. . . . . . ..y. ... ... ... .. . . . ... .. .. . ... .. . . . ... ... .. ... ... ... ... . Jam . ... ... .. Mwmum prmessmg wwxv 1.. mm . ... ..y .1 w. ... ...1.. ... .. ... ... ... ..y . .s. .. . . . . . ... ... ... . . ... ... .. .1 .1.. . . ... ...1 . . . ... .. .. ... . . . . w. ... ..1.. ... .. ... . . a . ... . . ... 4.. wan W. ... ... .. ... .. gs. .. . ... ... v. ... ... .1.. ... .. ... .. .. . .. ... .. .. .. ... ... . .1 . ... ... .. ... ...1. . . . .. 1.. .-. ... ... .. ... .. .. 11 . . . ... ... ... . WVRBSIM . ..m. y . . um. .». ..: ... ... ... ... . . ... .. .. ... ... UIVW -. .y. ... . . ... ... ... W. .. . ..1. . ... ... 11«. ... ... . D34 . ... ... .. . . . ... ... ..». ... ..1.. .. 1.. .. ... ... .. . -um. .. at-my .1 . w. ... ...1.. ... .. ... .. .. ... ... .. . . . . . y.. ..1.. ... ... ., n. .. 1.. ... .- 4.. ... . . ... ... ... ... .1 . . . ... .. .11.. .. .1«. ... . mm: 1.. ... . . ..1.. ... ... A» . ... ... .. . . 1.. ... ... ... . 5.. .1. . . . . . ... ...1.. ... . .1 . 6.. . y. ... ...1.. ... .. .. WM may . - . ... ...1.. .1 . . .11-«.1.. . . .n. ... ...1.. ... ..1.. ... ... ... .. . . . ... .. .. .. ... ..1.. ... .. ...1.. 1.. ., . ..1.. ... . my . . my. .. 9.. ... . 1.1.. r. ... .. . . . ... .. v. ... .1.1.. .. .. .. ... .1.-1.. ... . . ... ... .. ... ... . 1.. .. ... ... .1.. .. mm. 5.1.. .. . .1y. .1. . ... ... .,. ... , .1 . ... . . . . ... ... . . . . ... . . ... ., . . . ... ... ... ... . WYKBAHB . . .1-y . ... .1.. ... ... ..y AxAWWnD1Inh . ..-. ... ... .. . . . ... ... . . . . . 1.1). . wax-. ... ..1m. ... ... ... .1y . . . ... ... . W. » . ... . . . . ... ...1. . . . .. ... . . ... . . -91.. .. ... ... .x. .. .. ... .y .1 v. ... ... ... ... .. ... ... ... .y . . um . ... .. ... ...1. . . . ...1.. ...1y . ... ... . . x.. .. mm. .z. .y. ... org: -mum.1rxx>x A: . . ...1. .1.. .. . ... ... .1. M. .. «mama 1.1.. .. . ... ... ... ... .. .. . ... .. w. ... ... ... .. . ... ... ... .y . , . ... .1.. . 1.. .. .. .1.. W-.5 . ... ... .. . .1 1.. .. . ...1.. . . ... ... . . .>. ..o. . .. ny a. .. . . ms. .. . . - . -.. ... ... .-my m. .. . . . ... ... .. W. .. . .. ... ... . . ... .1 .1-v. ... ... . .1 . ... . . ... .. ... ... ... .1y A». ..-. u. . . wry . . pm. .. . . . .. ... ...1.. .. . ... . . . yitrrn . W. ... ..1.. . .11.. .. . ... ... .. . . . ... .1 1.-. .:. .., N11.. . . . . . . ... ... ... ... .1.11.. .. .11.. .. . ... ... ... .. .. ... ... . . .. . ..-.3. . ... .., .. .. y. ... ...1.. .. 9.-. m1.1, . . . . . ... --. .1.. 1.. cu . ... .. . ... ... - . ... x.. ... .. 1.. .. ... ... ... .«-. ...1.. .. ... .y .1 . .. ... ... .1.. ... .. ... .. .. ... ... . . . . W. 1.. ... .1.. W. .. wy. .. . .»-. m.. ... .. ,. ..W. . . . r. ... .. . . 1.. .. . . . ... .a. ..1.. ... .. uy . . Rotyflm . -.. ..1.. . u. .. . ... - . ... ... ..1«. . . . 14.. .. .. . .. ... . . . . ... ... . . ... .. ... ... . . ... ... .. . ... ... ... . . ... . . .. 1.. .. . ... ...1.. ..1.. .. . .. .mu . m.. ... ... .1 . ... x.. .. . ... . 4.. . . . . . mun . ... ... ... .. ... ... .. .. ... .. ... ...1.. ... ... ..-m. ... »y. .. ... ...1.. .. . ... . . . . ... .. ..x. ... ... .. .. ... .. .. ... .. . y. ... ..1. . ... .. ... ... . mu. .. 1.. .. ... ... ... .-. ... .1.. .. ... .y . , . ».. ... .. .. .. ... ... ..11.. ... .. . ... ... .a n. -.. . . ... . .1.. .» . ...1.. .a W. 4.». .. . w.. ... .. .11. w. .. .1.-. ... .. . ... .. ..u. ... ... . W: .:: .‘1.__. ‘:‘$; .m. .w1.. . . . . ... ..1. . . .1.. . . ..11
 36. 36. wrm sue vermrcuhure um! do n reqmrm m V‘/ A‘ Ur ur- IVMWIAVI fol . U.. U- WIAAVHII5 Ur u>lVIXlvANA‘ MM WMVA‘l. AI MM‘ r. - U. m.rUr r, UU W lhuhw Ur M U. -,UUrm- . .U . mAH Ur Muif 1344)-Amwl olvnh‘ JV I"*Wh>uvU 4U. UUUr Tn: xuluhvnl U Wm rm MU». -r Ur wmyr r| ‘Vlk «Ur, Ur mm WHVMIIL . w.4m_A Ur. m-mUU- Zr m H/ A‘/ l|mnh‘l Ur U. -,UU. rm- MIMV U. -MU; Um r. - W my- I7 A‘WAvW‘lv rm. W UUrUUU Ur 0/Lullk m. AA‘l. JV I’ll)IMuVl4>lvvV‘ U U. VFIAVVMMVMIF MIN U Yul) umh rm U. ..U. UrrmUrUrUr I‘lAlfX n. U‘AV«)l1|K1AIlln m I"xAVVl| £ Wm Ur. Immhfl Ur rxmrixh‘ r. -UUU. .. U . .UU, . U m. - u n. U . r,r. - M1“ JU‘ U. «.4kuLmlIgVMA‘VuK. u‘. AlV. Mm'HM_A U lV‘4MlxVl I7 rr. .U-U rm h7‘ml'| ‘V Ur 0/: .u| » m. AA‘l. JV / ’4Ul‘M«‘A‘A>A’HVF n. U “All r. - W m fvwrmlflg rm. - HIP‘ r m M» an Hrhnn‘ Ur rU.4 0/$.41» U. ..-, Ur U rm. ‘ M rm MU {hfuumum mm UU 2, 'lI! ll)lllKl—1¢IlI(k—«. AuLAA‘ W UUrU. .- Ur mwhvoa (LN. tmlmwl rU. r X . ... ... M)Al1|u11|)'U(l‘§t1)| kV' Urmr gr”. VV)l1|ru‘IAYnllilVUIAA/ ‘AV/ A/flLu‘, uAu/ Lhv‘nIr}( —rrU. .U. .., r. Iulmd AIM) A/ uV/ J/rVrLlrUxWuu , mum MA/7|“«u1iLK‘ 2
 37. 37. Fakmuin . ... ..w. . ... ... ... .. ... ... ... ... _.. .m c. .., ... ... ... ... .= ... ... g-. . . ... ... s.. ... ... .. . _.. ... ... ... .. mm. .. .4.. ... ... M. .. Mu. -. . ... ... ... ... ... .. . ... ... . . _.. ... ... . -; ... ... ... m. ... ... .. ... .=. .xr -. =.x-. .». ..». ... x. «no , ». .¢. ... ... . . ... .. {nth . ... ... ¢-me. mm. .. 24 . ». ... .._. ... .u. . . ... ... .,. «. gm--as. ... ... c. ... w., ... pa. ., _W, _,, .. . B-lull? -9.. . . ... ... .. . ..~. ... .. .. ~ . -.. .~. .-. M. w‘.1l. IlIAVYl£ . ... .M. .. .. ... ... ..M. .. -.. ~.. .. . . . ... ..- . . . ... .~. . M. .. 1.. . . ... .- . .M. ... .. M. .. 1.. .. . M; . .. -.. ... ... .-. .~. ... ... .,. ... ... ..- . ..- . ... ... - . .-. ... ... .-. m. ..-. .7. ; .»«. Aug . . . ..~ WILAYIA . . 1.. .. . .. .. . ..- . -.. ... ... .. .x- . . mg. ..-2. . .. ..- . . M. ... .M . ... M- . .-. ... g M. .~. M.. .M. .. -.. . M- . . . ... ..- . .-. ... ..M- IAN» . . M. .. .n. ..- . - . ~.. ... . M. .. . .-. ... .M-. s. m.. .g me . ... ... ... ... warms m . ..»~. .. M. .. M. . . ... ... ..M M. ... .-. .. . ... ... .. . . . ... ..M. . . ..M. .. .M. ... . w. ... . M. .. .. ... .M. .M M. . YUM . . . ... .-» Vtgu . ... .M. . . . . .M. .. . ... ..-. ... .. ... ... .- . . mnlmml . —.. ... M.. M.. M. . . ... ... ..M- M. .. . ... M. .. MU M. .. . ... ... ... .-. .. ... .. .. .-M. .. .. lIiHAV£l: :ll>‘ . ... ... M—. . w. .-. . . ... .». ... W. .. . ..M . II . .». A.. .~. ... . um. / ... ... .1.. . M. .. . . . - . ... .. . ... . . ... ..M. . M. . . .. ... ... M MIN» . . M. .. . ... ... . . .~. ..- . ... flaw M. .. . ... ..—. .-. ... ... . V13: . ... .M. .. .MM. .. . ... -.. ... M. .. ... ... . fk‘ILl . . . ... .x. . . ... MM. .. . .-. .. n. -.- . ... ... ... .. ... .M- «M. .. . ... - . .. —.. ... .—. . M. - . ... ... M . . . .-. ..u. .M. .. .. . ... ... ... -.. ... MYHIH») . ... ... -.-. ... . . ... .M. z.. ... . w. .. 0.. .-. M. .. M / ... ... .. .-. M- . . 1.. . M. .. r. .-. ... .. M. hnlwwggh w. .-. . . ... ... ... ... . . ... ... ... M- M. . . ..- M. .. m» . . M. .. M. .. .. - . ... ... ... ... . . . . .m. .. «M. .. . . . ... M.. .. .- «M. .. . ... -.. ... ... ... M.. M.. .. . >.. x~. ... ... M . ..- . .-. ... ..M . ... ~. . M. .. . ... ... M . .m . ... .-. ... -.. .. . M. .. x. .». .. .-. .- . . . .-M. ...
 38. 38. .. ... .. (In , .. 1.. /.. .’. .. .. ... ... ... ... .. . . ..m. ... .. .. may . ... ... ... .. ... ... ... . am. ..-u . ... ..y mm. .. . :-. >.. ..u. ... z.-n w. ... .. ... ... ... .. . .. ... ... ... .. . -.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... .. . ... ... ... ... . . . . . . ... ... .u. ... ... ... 1.. .. .. . ... .. . . an. .. ‘NIH . ... m . ... ... . . . pvwm. . M. .. .. . ... ... .. . .m. . . ... .. .. ... ... ... .-. ... ... 1.. .. ... ... ... ... . . ... ... ... .. ... .. . . . ... ... .. ... ... .. . .. . .. ... ... ... . M an. .. . ... ... .. . ... .ay . .-. ... ... . Ir. . . ... ... 1-. ... ... .. A. ..-. ... ... .. .4. . . M . ... ... .. ... ... Wm . .-. ... .. . . . ... ... . . ... ... 1.. . . . . ... ... . 1.. . . ... ... . M . ... .m w. .. . ... ... .. . . ... .. . ... ... ... . . ... ... ... ... .. ... ... J. . ... ..-u. .. . ... -mm. .. ... ... . M . . . ... . ... ... ..-u . .. . ... ... M. .. . . . .. ... ... ... ... .. .. . ... ... . . . . -r. ... ... .. .. .. ... ... .x 1.. . wm . ... .. . . . ... ... .. ... ... ... .. . . . .. . ... .1. . ... . . .. .:. .u wm . ... . . . . ... ... . a. ... . . ... m . ... .m. .:y. . mm m. .. . . . . ... .. . . . ... ... .. . .. . ... ... . xlrk . . . ... ... . . ... . . . . ... ... ... ... ... .. am. .. . .. . ... ... .. ... . . ..M. .uy . ... ... ... ... Ma. ... ... ... ... .. . ... 1.. ... ... w.. ... ..<. x.. ... ... . . ... ... ... m.. ... ... .a. ... ... .. . ... m.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ~. ... .. . T: I._. ".. ‘.. .‘E. “.": . . 1.. .. .. . M . ... ... ... . . ... ... .. . ... .. . . . ... ... .. . ... ... . M . . mu-u . ... ... . . . . ... ... .. ... ... . . . . . . ... ... ... ... 1.. . . ... -mu. . . ... ... ... . . . . ... .. . . . ... ... ... ... . s. .. .4. s A 1.. ... . M . ... ... ... ... .. . l£b$Y x. .. . .. . ... .. M. .. . ... .. ... ... ... .. .. ... .. .. . ... ... ... .. . .M. ... 1.. ... . . .»I. ... . r. ... ... ... 1.. . . .. ..x M. .. . ... ..m. .. . .. . ... ... .. .. ... .. . ... . . . . ... .. 9.. ... . . ... ... .. . . . ... ... ... .. ... .. ... .. .. ... mu. .. ... -1.. .. ... ... ... . . »-. -um. ..-. ... ... ... ... 1.. .. .-. ... . . ... ... . . . hnfllll . ... ... «. ... ... ... . r. .. . .. ... ... ... ... .. ... .. ... . . ... .. . ... ... . 1.. ... . . . . . . ... ... . Pub 1! . ... ... ... .. . . . ... ... -u mun. .. Smeemmbmr 1.. .. ... M . ... ... ... ... .. .. . ... ... . . . M. .. . .-. ... «-u M . ... -.-. ... ... . mu. .. . ... ... .. .x, .. .. .. .. ... ... ... .. M . ... .. . . . ... .. . =.. ... ... .x. ... .«-. ... .y . ... ... .M1.. .. .. .. 1.. ... . . . . ... ... u.. ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... ... .. . ... w. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .-. . . . . ... ... ... .. .. ... ... ... ... . . -.-. .m. ;.. ... ... ... ... ... ... ... ... . . ... ... ... u.. --. ... ... ..». ... ... .. ... ... ... ... . um. .. . . u. -.. . . ... ... ... ..y 1.. ... u.. ... .. . ... .g . .. .. .m. ... .. .u. ».. .. «. s . ... ..-u an. .. ... .. . . . ... .. . . . M. 1.. .. . ... ... . . ... ... . . . . ... ... ..a. . .. _.. ... ... ... ... ... ... ... ... <. . .-a. -.. ... .. -«nu. .. «. . M. .. . ... ... .. .. nu. .. . ... .. . .. ... ... ... ... .. .. ... ... n . ..u. ... ... «.5 . ... ... ... ... .-. ... ... ... ... ... ...
 39. 39. . M , m;. - . _, R. mum Emma “---= v- -M . .M . M r. . mun-Mn; ‘; "»L“: ‘Z m«~»»~ . »mA WM. Mm. m.m, , ,,, ,,, ,w, ,,, m W vnnlmulmn . ..M . ... m R. W "ln: unnA)>hnwn M. mm ure 1 Summary cw am Mr uaenmmng what s‘ cm. ‘ . .. . ..M M . . wmpuxluv “fill-<sml1ev| ll pm. .. Mr; 5. mxma1u|5h! '1 Na 2 am. .. we mummy M mmw Wan-:5 . .M. ... .. M = ... m.. z.g. ... s-g mm. .. may Se ». .., .MM. ... -.. m Na 3 mm me _. M., . M. bueduvifilme I-In”! M M. «m. .* mm, .. M.. .. . m.. . . w.. ... me . ... ..MM. .m, -gun. ..-. ..mM. ... .M. .,. «xauzx 5.1”‘ . .z. ... .,». ¢.. .m. ... .-. ..g um. .. me nunn-H Wu-xylq = -um Ann? M . M., M~. .-. .Me. xM‘. .«~. M., . Ymuavma-n . .M. . MM. u.. mM ‘. ..«. .m . , . _mM. ... .s . uem1xen§1nnHI1|>'Iz: xS(§ ImA1v"'4"H . s. u.. ga. .‘. m.¢. ..u. ..= ..s. .g . Cll: uEInesamMva: v|<m|4emMI@~e4vP'W¢‘ , ,;: }7-.5§. =~. .. .uM. u.-. ... .. ”_‘_m. _:, , ‘2~‘.5’€3""/ 5eeY| ne1n1M: fnm| hx|5l1a'1 w. .. , ._s. .. . v. ... .:. ... . . .M . .M. ... ... 111 M . ..s. ... ‘.. illzepfi-nmutllnllly um. .. 5g»w~. ..«u 1 G@%£'§C¢;9KD: i
 40. 40. Cannon m mm“ M. ..“ u. .. In hcm unm HA! .. . fix many Mm m. .u: ..: ..mw. N:L-, wu= ... .r. .., mm»; . mm gym . mlzh. mum . ... c m m. .. mum . ,w. .mx. w=w 'rm; v-dug: din [Ill claw m In: {M mamuuuns . mm. “ vnnlmldmt mm. .. u. .m. . ; wI: a yuan? » . m ulcnyvx uyannm mu/ um m, m mm, .m y-: .M-.4 = m.. , mmmluuucd m .7.. . F335: v-ms . ,. ..m um, R. yttmun / rs vumnullm MN-u. ., ., «mm manly ». mmmim , w». ... ..mz. m,. mw. m.y. ..cu “my way ». uualhlls W kumnnmnawlnsnnm Notes Inqufiantrzfirznczr Prorfiuxdby . ;. _.: _m. .mw-. L.Wm. . A. .,. .m. nmg. g; -n_g“v---v-M-m-m«» 5.2mm J. ... ... .~ A mu m‘ «.1.. . . '.'H£“. "L. ;.. 'Zi pp . m . uwu m <_. ... .;. .,. M u. M. “ 0.1-. A): ». ... .n. .. ). «m. .m. ~ Mm ' ': “‘f. "’3'” ””; "“‘“. ‘ ‘§. ?:“‘«". .‘”w“‘“: ‘;: ‘;f; ‘;T.2.t%“" . .. .ma. ... . V. W. mm. mm“. .. . ... .‘. n . m.. M. K. ... ».‘ 1, . WW mm. Vin: ., ..h , 5.. .. . ..“ N. .. w W . N.. .m Aclmowlaigztyznt w. M. .. can m . ... .. . . . ... .. Mnvhrn W. W1‘ . ,. .Mw«. u . . . .»». .m. .u. . “.1.. . mm- 11.. ... .. l4nAflQ”yn4. L/ u ‘$131113 « _ M M mm: ~; » Vvv m, ..u. m
 41. 41. «ROW my; led Urxaniu u. ... . .«. ... .m. . u. .¢». L 5 i. ... -mu Inside ‘WM: sum whee mum . Ede gala VENVZMIIAVE magma‘ z. m.i. ..u um. " umy, 4». M aqzmm C101 0) Md um irvvmum Mature: imm«N. ..i . v »uy<-. .om. .., um VSBN iavsasoou W. ‘S'I'E —' BOARDS Inlormallon Shae! No.5 Guldelo Installing : veunicuiiure imii Where in locale . vermcuiiure will win. i, ... im; Wlilikifliillk‘ . .y. m;i M i-M Mm. inmuni i. mii. m.. i-, .w. .i. .iii y. » gwui . .. MA‘ mm, («>4 hm, 0/’ VII m. .iiim- W . ,.i Vb‘ Wm. -wpm. -,. . Exvmiilllllg VYIA‘ mi . ii. »,i. - i. ..i. m 0/’ . .. VAIL m. im. i i. -,. .iiim- will i. mull-, .. all . l| iAiI| ')‘1«7ff. AIflV Thur ui. iu. ir . )VV‘bV“fl . irimllialllillfi xhihdllx Wm. 4Vh_MiA5 um M. .., iim; .. -mm . ,.i mill-, . uiAliU ‘mill. . plI>xuri/ U . ,,w. »., ih . ., .-. . r. ... .w; .—. ,m. ... .-, i.i an / H UV]! 1: / !I~‘lu.4mA . ,i, i.. —., ii. .i, .i. u.. .i-.4”. . Iim/ lull . />‘vVA‘X«hAmli mi . amiahiiny «7/>VA‘1‘«i«‘V mi 1- im . uiA l>«>w1if1rV iuml SW‘ . .-i. -.«. ,,. n. .. . i. -.. i.ii. i,. - i. ... iim . mm mm W . -mi. -M of MAIAMIIE W. -mi» . uiA y. .i. .- Wm may VV i—imi~. .. W. .-, .i. .w. .-. ..i i. m.iw. . ill»‘i1Jil| §h‘iW“l. AiA1f um : ..‘m. .i‘. g E/ mil»: vm/ w pi. “-m. -,. . mi . m;. ~ ‘II! M . MW . »r . .i. m.- M, MN . -m- . -N. -W . ,,. m.m mm. My . -Avnnc mm. all / ">pr«>4mrr1iw. >Airnii47'. Ar ‘I
 42. 42. wm. luunng . vtnlmulmn . .u. u..1.. .L mmm M . .. Nilmnd an: ,. ... m mm. a. mu vtnlutuhun . ..s an v. .. mmx »---. u.. .. . m 1:-vast . m .1.. . am: for mm“ mm . . mumnmun mwmul. .. ...4.. ..m-, .m. ... ... .m. .s-«um. 1:. »-u= s.s. .«. s=. .uu. s-n. .,m. ,« wnmmfllut udmnlogy us. ..‘ u. Whtm . mm ‘mllln: .. « ms. ..» . . hurl mvued . .. m. .., m.. .. Euenmx A Sue seletmn n. ,s. m.. ... :., .m. mm«. ... . mm. .. . .« . V-nuufllun . ..u. ., W. ..“ . .. . .a. . u. .. ..m. ... M» Hmmn} dfimvlxy and wnmmului . ».. m.; », “M”. m x. .m. ... mum s. -sfli xmmhln fmm mam mam . m.. .s . . s. .au. .s . ..s. ..: mu ".4 u s. .. .»--. s n. In wnmmuluunuzilanun m wnmmfluun . ... ., xi. -add ht N-and . . . mm. .. Vmm nughhn-us uldflflthtamaslnuulnnananu . ... , mlumux mum Sammy m. .m , ... .m s. m 91:: u. M. .. any . .u. .m. .. will as . .s. ... m W-em uy -. m.. .., sa um. ..“ m Dhmnuu M . . wnmmflllm . .., ..n. ... . 1.. -an ht mum u. .. .. .. nun: u. .. . umuu W . ms. ..m . m ntyrlms . .. 4F:5Iu= u 1m; WI“ mm. .. line (ms; -my . .: . .. , ... s. mm mllnmnn 9/Slam an L. .:. ... ... .. srmma 2; Vermcmmre mnrugemenl mwmss Slang: nl maivfl many. fun . ... ... .s , ... .m ht mm . .n. m.. :y -. M. any . .a. .u mm. .. Comwnahk work mm, may Mann , ... .4.. n smug: .« s. ..». ... .u. mm. main: -l W. .. a ram . . . .. V-nuufllmn . ..u. s. ..4.m ms. M vuka rm . , umlmun Nan . . my mmnu: -l mm» sum xo-m. m.. s., ..v. ... ,.. .a. .v. .ms: u . .. nun! ms. r. .. man»! live mu an Sung: .. , xmadd hm ma dun . m my am , ..y sans. =: .,. .a -m . .n. m.. »y u. Mum m. .mm. ..m. .am. mm. .. M. ... .: xi. -add s. mum . .. mm (mm 4:; m In 1. mink hm-smm) rmma pnpniflnll A mums run-mm an was s. hum = flJ: :~: A . . Ila: vnnlmldlut . mu. u.. .. Tm; .. ,. ... m s. .umsm. . , ... n mug: an: u. .. ..g ennlim-:4 Inland r. .. s. ..am. ..L . ... w.. .s am hkm-15 "VIM «. .¢. ..sx numue. ., mliagdsmwnwwmmsmmu um, and s. .. an. .. 2; Entlw-mu mm . . yam fwbam mam. ” . . mm]: ,. ... .m s. amnmhk . . -uh}: .. . . .« Inc vnnnnslwlfllm nun; .. .. Ive MR; .4 -rwnmuu . n.. u,. a 1.. . imdsnck VII-atmn and «um. .. w.. ... .n. .. . , uumaunxd . ..-. ~m. m. x n. .. . s. .._u. ¢ . . . .., "mu. vrnlmimrr . ... .m IVSFE . . tum-v—uJ 5.. .". s. .;. ... .. 1.. .. ... ... .. . ... a . -.. ..»y ms, nun . _.. . m: )Afl7| . uvd} m. .m. s.. s.4 . .. n. nflpd . ... = of o W OiO°OVo'OD
 43. 43. m. x smm. M y. sum. «mu: In us: wnm W ucnlmnl mm y. mnnmm mm m vnnlmulum Mm . it-AV-Ah: x4mcdnn;4I: m. .., u.. . W wan. arm «mm» Straw»: mm ha. ‘C M. » V/ HRH am . .. . y.. ... .u m Mm. ‘ Whflll . .. «mast ms: ;, Mam: Am-5: tum mean . = also . »-mm >4:-rag: .. .u. an mas, :c:5rr-Amcirllmsyfillffin my . ,= xnH nmvant W mmxy mu m lninvmsmn smm No 7 r. .. . sum . n unm yunueayv pvt-Ann Erwmnmenul and mum eamdermnns Enmm smug :11 um yumtmhntc . ..u. V/ H‘ munmna: any . m., ( c/ f2urIAP<VDVCrIm: cnvlnnntA Enwmnmuual and mum mm” med . . hc m. .,. mm Wm. smug vunumhmc . ..m, .m. ;. . .. .m. m . mvwcvifl-luzurm . mtnwpvr-Auevm . wnygm . yu»IVI| ’I‘(‘rI| Ml| L1Im.4llJ . ,, ... y.mm. ... <m. »- nu; W, .. c vuy . .m. ... r. .. , .. I: /Yum: (llluuAlAlI2 mm-u mam. .. and Wflh -:1:/ ul «. ..m, ..m y-rm. .. mm): .. avlluhuu) / mm nughhrmov my suaumn and mm. M. ) V/ H‘ m mwmnc-A unmanm. 'cnnxuImc . ..u. my. ‘ u >au1n>-A y. . . .. . .u what: mu»: ., . data: 0/ Pvrlcumn mm mm, (V/ VMIVMA1 4:5 . um~. ... .u wm. .. :1: vuy , ... .mm. - .0 durum . .. en. ..“ mmhlnm m gwm . =.m. ..m mg: r. .. 1): : 115a warm lfnrrmv / mm . mmmnnswub mat . .. IIIIHOUYIIL‘ yymnxs. ., u y. H ‘c 4EAw: uA>. .m aom um mmm um; mu. .. . ». ... ..y . u-. x.. ... L- arm‘: mm»: -y my 'l'm» mm my-= ... .c pm mm» m we mu . ma. y.. .= and M . m.. .m. .. . . Itmpfillmn c. ... ..m , y,. .m hr: uuusc-A (WC! «Mn ummnmuu n! ‘M warm) m maulnm Iunnvasmm mm. nu ma! mun m mumux: um cmemlty of mu vumnmh-Arc mm V Definitions‘ m. .u. m.. “.. ... ».». ».. ... m nrrv~a~mn. x-L/ .aLwh4m V. .. “P W M. mfhn , ., m.. .. fin‘. M. .. M . . W. M. .. M 1, mm. . M. .. ».. y.. .., ... nVAIVn mum . .m. ..w m. y.. .M 1,. m». .m mm M. .. . . Mu. .. ... .. M. » 1.. .. M 1ndh( . ... ».>. » H mm, .. ..»-my P‘ . . "W. .. ,.a». » pm. .. m. m.. .wM. ... ~.. .um Mm. K . .. m M. .. M". .. Mm . ., Anlbo aw. ‘
 44. 44. 1.. .. ... .-a. .. .1 .1. 11.. ... . . ... ... .. ..1.. . . .. ... ... ... ... . . ... . . . . . . ... ... ... . 11y -1. . ... .. . . . ... ... ... .. . . 1.. .. . ... .. ... ..- . .. lww: .1. . ... .1 . ..m . ... .. .1. 1.. .. -1. . ... ... .. .. .. ... ... .. .. .1 1. . ... ... .. -1. . ... .. . .. .. . . . ... ... 11y may . ... ... ... .. . . . . . ... .-. ... . . . w. ... .. .u . .. ... ... ... .. . ... . . ... ..y 1. . ... .. . ... ... .. .1.. .. . . . . . .. . . mum . . 1.. .. . ... ... ... .. A . ... ... . 1.. .. .1.. .. . . . ... ... ... y.. ... ..y. ... ... ... ... ... . . ... .m. :y. .. .. ... ... .. my . ... ... ... . 1.. ... ... ..uy. ..1.. .. . .1.. ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. ... ... .y . ... . am 1.. .. ... ... .. nu. .. . ... ..y. ... ...1.. ... ... .. 1. . ... ... ... ... .. ... ... ... .. . . . . . ... ... ... ... ...1.. ..m. ... .. . .. ..ay . ... ... ... . . . . . . ... ... ... .u . .1.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ... . . ... ... ... . . ... ... ... ... .. .. .. . ... ..-. ... . mu 1.. ... . . . = w.. ... ... >y um-c. .. ... ... . V/ Ill .1. . ... ... .. . ... ... ... .. . ... u 1.. pm. A .0.. . . y=. . . . ... ... ... ... .1. . . 1.. .. A. M. .. .11.. .. 1.. .. mvums-.1. . ... ... .. . . . .. ... .ay . ... ... .. . ... ... ... .. . ..1. . . 1. . ... ...1.. . 5.1. w. .. 1.. ... . suumu . .. ... ... ... ... . . ... . . ... .., .. . . ..-uy . . . . .1.. . . .. . .x.11.. 1.. .. . ... ... ... ... . . ... .. . . . ... ... .. ... ... ,.. ... .1.. ... .1.. ... .-1. . ... ... ... ... .. ... . .1 . ... ... .. ... ... .1.. .. . . .1.. .. . ... .ny . . . ... ... ... ..1.. ... ... ... .. ... .. 1.. . . .. ... ... ... ... .. .. 11.. .». .. .1 .1.. . . . . . . .x. ... . .1.. .. ..1. . ... ... . -1. . . . ... ... .. ... .. mm; .. ... ... . . ... .1. mm 1.. ... ... ... ... .-.1.. ... ... ...1. . ... .. .1 .1. . ... ... .., 1.. . . . mm .1. . ... .. 1.. ... . am . . o-1.. ... . um. .. .. ... .. . ... u.-. .-. .. . y.. --. .. . ..m . . . . . . . . . .w. . .1. . ... ... ... .1 .1. . ... .. . ... ... ... ... . . ... .1.. .. ... .1.. ... ... -.. .w. ... .1.. ... .1. . ... ... . my. .. . . . ... 1. . ... -1y .1. . . .1 . 1.. .. . . ... .. (Auu=1I-nuwn A. ... ... . .1.. . .1 1.. .. urnu . ... .ay . . . ... ... . . . . . . . nu. .. . ... .1. . ... ... .. . ... .. . ... ... ... ... ... ..1.. ... ... ... ... ... .. .1. . ..m 1.. . . . . ... .. 1.. nm. .. 11y .1. . ... ... ... ... . .11.. .. mu Fuiunhn .1. . .-. ..a. ... . .1 . ... .. 1.. .. . . . ... ... .. -up-. ... .. .1. . . . .1.. .. . . a. ... ... . my . ... .—-.1.. ... .,. ..1.. .w. ... ... ... ,.. . . . . ... . Iruxunly . . .1.. - . ..p1.. ... ... mm: .. .. 5.1. -1.. ... . .1.. .. . . um. .. . . . ... ... .. V/ III pa. .. . ... ... ... ... 1.. .. . . .1.. y . ~.. ... 1.. ... . -1. . ... ..u.1 . . . ... .y . -.. ... ... .. cm. .. pnducthll .1. . ... ... ... .1 .11.. .. . ... .. . .~y . ... . . . . .. ... ... ... .. . . . . . . . ... ... . 4.. ... .» .1 . .. ... ... ... ... .. .. pm. .. . ... .. . ... .m. .. . m.. .. .1.. .. . . . ... »x. ... ... .1. . ..my . ... .. ..1y -1. . .-.11.. .. 1.. . . ... ... -n. .. um. .. . . M. .. . ... ... ... ... ... .s. .1.. .1 .1. . ... a.. ... . .1 . ... ., . . . ... .. ... . . . .1. . ... ... .. .1 . ... ... . . -.1. . ... .. ... ... .. ... ... .1. . ... ... W. .. man»! .. -.. ... . .1.. .. .y . -me 1.. .. . ..L. .. .. ... . . . . ... n.. ... ... ... ..y
 45. 45. an. Mr. .. E. ... ... ... .. . y. ... ... ... .. . ... ..y. ... .. . , dun . ... rm. .. . , . .w-. ... .. .. ... ... . . ... .. wmm. .. . ... .. mm . m.. ... .5-. a.. ... y.. ... ... ..m. yy. ... , Any M. .. .1 . ... .x. ... . . ... ... ... y. ... ..= .. . . Vuchzh , ... .y. n. .. ... .. My . ... ... m.. ..y .4. r. ... .. ... ... , should . . . . wt. .. . . . ... . MU . ._. .. .., .. .. . ... ... ... ... «-. y.. ... 2.. ... . , ... ‘Mil um: . . .y IIMB w. .. . ... .y. .., .. ... ... ., . ... .. . . .;y Wflh . ... . . ... ., . .~. .. any . ... .x. Wlh . .. y. ... ... ... .. mm. .. 1m; V/ H‘ W. {K33 . ... ... ... ... .. will any . ... .. . .. . ..y n. . vmuu . . mm M. .. . ... ... .. s. ..1.x. ..u. mam ribs 1.. .. ... =.. ... .1 mg. .. . . . y. ... ... y.. .. . ... .. . . , ... ... ... . . ..B wm . ... ... ... . . .. = ... ... ... ... .. .1 “mm mm W. .. . .. . ... ., mm. .. ... ... y.. ... mu m. .. . . . ... ..a. ... . mans; .. .a mu . ... . . . . ... .. . ... .M. ... .. .. WWII‘ mus. .. u. ... , , ... ... ... ., .. .. ... n.. syxmn ; ... ... wm mm . .., «mm . . . .. Iyp: .. myth: .. ... ... y . ... ... .. fsdsmrk . ... ... .. 5.. .. r.. ... ... .s. ... .y. . . . mun mm mu)» .4 , ... ... y. ... ... .. .. mun mumx mu. m . a.y. .=. ... . . . . ... ..x. «.. .y. mum; .. . y. ... ... y.. .. . ... . wm . ..yy . . mmsnf-A .1.. . . ... ... .. . . . . . .. ..n. . 1.. .. . . w. ... ... y.. ... mm. .. my . ... .y. , . .y mm. .. M. .. mun-= >. y. .. . ... m.«. m. .. ... ... . . ... ... ... .. Wllh . ». ... .. . ... . . ... .. ... ... ... , . .. ... ... .. ... ... .. . ... ... . .4 y. ... ... .. y. ... ... ... ... . 5.. .. .4. y . . . W. ..-». ... ,.. 5.. .. . . km. ..» WW-mmn . .,. wm my y. .. . . Wrflnm . .. ... .. mm . . W. .. y. ... ... .y. ... .. -mm. .. omer msyaemyans n. ... .. . ... ... ... ... ... .. .. W. .. . . ddrmcd w. .. . ... .u. ... , . vunumhnun . ... .. . ..y. ... . y. .:. ,.. m.. ... .. - ». ... .,. ... . .y. m.. .y. ... ... - mu-y . ..= ... ... ... .a. m.. . m . ;.. ... ... .1 . .=. ... .. .. . y. ... ... .y. ... . . ... .. . , . ... .,. ... .4 .3. . . IKIAIRQ Ivy . ... ..y. .. ... ... ... . . m.. ... . my. .. .. .y. ... ... ... ... ... ... s.. ... y. . . u . y. ... ... ... ... .. ... . ya. ..» ya. .. . ... ... ... . . ... . . ... ... ... _. . . . y.. .. vrlulual . .m. .., y. .. . . mu. .. 1.. ya. .. W. .. . . . .u. ..m . ... m. .. . ... ..m . . . .. . ... s m. ... ... .. ... ... .,. .. 3. ». .m. ... .. ... ... ... ... . y. ... ... y.. .. . ... .. U. .. y. ... .., .. ..y: .. .a. ... .. 5.. .. ... ... ... . 5.. .. No 7 / at . 9.. . . . mu. m. .. tvunumh-Am mm: Pm mncum w. .. . ... ..y. ... , . y. ... ... .y. ... .. ... . "VIFIIIIMIIB r. .. Jam . ... ... ... ,. ... y.. ... ... ... ... .. w. ... .. ... . . . . ..y. ... . . . , ... .y . ... .. .., .. .y . ..y. ... .. . . ... ... y.. ... ... uu. dmuxuu anus; c. ... w mica; .3. . . . ... ... a my . ... ... ... , m. .. ... , . . . ... ., 4mm; .. Walfl . ... «mg. .. 1.. . 5 . . . . . . WIE1) AI: mx. v:1«Ih: ‘spur . .. y. ... ... ... .. . ... fill . . mm . . . .y. ym: .. my Jm . ... » y. .. A)>v= IIdu . . y in: mm. ,. .y. .y. .., . nym. .. ... .. 11:4; . =. . . dmumd . .,. ... , y. ... . . ... , . . lllJ>. r. . . ... ..y. .. ... m.. .. .=. ... ,nu . .:. .=. ... a.y. ... ... .,. ..>y. ...
 46. 46. .. ... ... ..u -. .. .. .. ... ... .uy . ... . . ... . . ..y . ... ... _« . .-an-. ... .. . .. gnu . .. . ... ... ., . . . ... .. . ._. ... . . ... . . ... ... ... . . -4 . ... ... ... . . ... um. .. ..-H. .. . swam. .. ... ..m. ... . M. HAIIIK us. .. rumn-via. : ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . mum: Irma. .. mu». .. . ... A. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 1.. .. ... ..a. .y . . . ... .. ... . . ... ... . . . . ... ... ... .. Man . ... ,.. ..u . ... ... ... ... .. . ... . . .. . .., ... u . ... .n. ., w. .. «w». wall . . . ... ... ... .. man u. .. . ... ... .a. ... ; . ... ... .. . ... .«. . . ... .. .. ... ... .. ... ... .., w. .. . ... ... ... .. ... .u. ... ... . . ... ... . . . . m.. ... .. . ... .. ma. .. . . flaw»: . z.. ... ... .y my . ... . . . mung: .. .2. mm. .. . n.. ... . . ... ... ... ... .. ... ... ... -a . ... ., .. ... ... .. .. ... ..y aux-II. s. ... .». M. .. .1 vunfilnm) . . . ... .. . ... . . ... .. . a. N. .. a. a. .. ... . . ... ... .. ..u. ... .u-. .. ... ... .. mm. .. .. ... . . ... ... .y . m.. g . ... ,=»y . ... ... .. . ... .. .~. ... vuluhb n. my . ... ... .. ... .m . . w. ... ... ... . . . . . . ... .. . u-m. .. . . ... ... .. . ... .. . ... ..-u. ... ... ... ... ..ay. ... ... .. . ... «-n. ... ... ... .,. ... ... ... .. . ... ... ... .. .. .. ... mum. .. s. ... .. ... ... .. . ... . . . I-warm Man . ... ,.. ..u y. -u . ... ... ... ... . . ... .1.. . mu-9‘: .. .. . ... ... ... .. . ... .. Mar: M w. .. . ... ... x . ... .m . u.--. .. m. .. . .. a-mu gm . ... ... ..«x. ... ... ..m. ... Moles.
 47. 47. Inlormallon Sheet No. 6 gm} Management an maintenance of a vevmlculmre unll R: -(yt ‘ed mm, Uml . .«. ... .m. .u. «mas Bestpumxoe management vcwrurrmuw VIIHVHAIK‘ M. ..-. .. _. ..-vm & , M,, .mm 4llJV. ulU)‘Vl| §HIrrVlLlVVI . ,.t zmw DNA «7fLlNW1>(VVIu/ /IL . m. ul| h‘II_AlI»‘ — M. .. mt, Inside ms sheet VTIZKVIVJSM L*. Ah. Ar , m;. W nhm»m pm-. F1711‘! Jrvrnvs M . AlIJM_Al‘«A‘Hl| ; sen um»: m. All. I§A‘l'| ‘l| Y um WMVIIVIIAIIAT w‘lm>. lvV muuqslvemzru -mre-we Tim l| fi)1m. Ah>lt «W W. rm mm; M M. W M. W Vtuccscnnvw yun<nu m. ,a, .—t. .-. .., ,.. .-m—»r. ~ . ,., .,n. .,t. VYIA‘ . ,,. m.m 0/’ 171:‘ VIIL m. m.t Wlwlmuhtlr . . . M M_, __, _w, ,,m_, (W‘V . M.; ..M wymm Wu n)uu>h>; y an . ... m [huh M . W-u. m.a , ..m. m. ul| h‘ll4ll»A‘ , ,.. .-an-. vim M 1.. . , ,.. ..». «.1l| mA‘ik«lk‘u>AlAl| tAA‘ 1 2 3 ‘~<4mm*'= ‘°' . t.. ,y. ~mu. u . ., . ,,. -W r/ Trmmy wmmv 4 ""°°‘m°" p: .m. m. myuyr L‘l| HlA>An‘l| U‘ Mnvuwwauu Wlrn -A t. mm p, .,. ,W_. ,., ‘ W M W“; '9 . mHAv| >1t—wr/ w.wmhv. ;A “mt “W ‘, ,,m, ,M_m Wm M __. ,,. Wm M Mm. , .W. ..ae cue-man pa Yhhd . W.; ,M. t$ Mm. “ , m,, ,W, ,,q mmt, Rx Wm WM 13 mw~~ mlmevunce , .a. a.. , 19"“ ‘Iv¢fl1ll1'€E'el§1 t. ... m_¢m K Rswhdouganuuvi man 1475:5004 5 W. ‘S'I'E _- ». .o. ... W.m, ,.. .., .M. .M. ..m , , Bums mmt. m.. .. mm. .m, ... w r$L
 48. 48. Brnedmu M. “M M; mm: SIB» Tm; muflnd will . a». M.. :y MIL‘ ruanms Anaivdbnllrlllall MM. hum dnuummnd M M, mun Mam. -u. .,. .M= .M. ..x Hid. MM VH‘? §k(: §a| Y:nfl$“ZnmYll‘7 IV/ lnfiflllllill mm: M. addlnxn M . Mm, Wm WM. . fcmuark M. (II he Mueuu renewal and sum my uulad M . Wzmlufllllk . ..M reduction M. ... M.. MM MMMM; ,M. .M. ,, En hm MM. hnwcvu. .. . yum: mu mm. ‘ 0/ cnmyruzhk main: MM. ..» Wm awud M. .. bulb . .,. .M. .M M. .. (HIM! v-r. aM. .M. ..Ma, .eM. ... M.M. . Sue mdndlrln mm I): Mm . M Mal {II hm alhcltd Ivy -M. Mm. -.. M.. , and WVIIID. .. M will maul M . fcmsurk M. . will hm mm lint}-‘Y and IMAIIIALIIJY Sun mm. .. . « rsmx . mama} fur mm WCEQUK M . u. ..M ma hm JAR mdllmd M ‘/ Hlllltlflllut . ..M. M. «(mum mm-M, try ll: M, .MM. .u. ... .. .M Sim xtdllxflrln {all he m. .,MM mu, . limb‘ MM . p.u. ,M. M.. ... n..1.MM; V , M.. M., .M 14005: M maltnflj M II N. .. fsdmcb mm mm . .u M. .., .MM M«. M.. ..M II / mnn Mm 9-mm: mm dumb {all M fmum M Ll| VIIull| All| Sku mg r. _.. mm. mm. .1. r. .. ... ,. M nairvwmnflmrrflfltr-fll A . ..m. ... ,.. ,m. . Irfamflnn M. )7! gm. .. E. ... .M. ... ... ... .._ M--. _. M-. ,.. . 4 "’ -L1=: -:. :M: :,-'. ";. ;;*r: .:s- >-v-1:fl= _-: n= , _.. . MM. .. HICME , ,___. .. ... .M. ... ... - J’ _> wkhymfl . ----an . ... .,M. ... ... ,;, ..m. .. . _.. ... .. .MM. .M. _.. .., ¢ 4b ; ::: _ a. ... ... .._—~ ; .5 -: ';m: :": ~M-M-: :;: “°- : ::. ::: : - : '.-4:-: ::: :;. '_': .~: .-~-= ¢ -; -,, -_: =‘ M. ._». ... _.. .MM ftfi ‘r. ~:: :r: ::. :*'= ~°- ~-~ A : .m. ... .. 2 , M.M_ MM- 9.. .. M. ... ,.. -. ..
 49. 49. Feedstock pmpnmmn & mphcatmn m pm-m. M (V, . umahk Am»: -x »A1AA. Il M . MM, ..MMMM. »mm»fu MM. .MM. M ILA“ my , ~.. ».». .» . .,. “M. M Ink‘ numx V» m»«». m [1 vk HIIIHCMVMCILAH 1): »: LIA ulrhnk . nxA»nvmmn»v—1ouuA5 How OXYSCII) Afllldflnlb Mlll»llm)AuXYSCA M . fxA»rrd 160 Any » llm ». M.». t M. Mum M. ».M. MM . funbnk mix» VH1! AVIAHAA mtlfiulunv» M, ‘C Axlfimh m hum» M Viilluuhmlt . .-Mmm » xmh . l‘iifi’| IL my lira-Am» . M M . ... M.m v. ..M-M . funbnwrs-Mngnv mMM: ._ . .o mm. mm avphu-A m Iii LAAW 1cuHI|5 M mm . .M. MM. MM : llJA1l'vVIV( How (MM, MMMM. ..» MIA uhvfiflmmvmlmhzlh . in-fink WI’! .M. -/Mum h! }|m1lv»rl . Mm 1-mt» ht! Mk . ,M IL‘Ju~1VrIA I» IlL)L€} r. . L‘/ T>1WC]'fKL»l| } m P'ql1lHrLA (V, M amwnuwam fcubvrrx VIIVMK» . -mm «fIl| »hk1lHrLA (V, M . .M mm mlllxuwl» vM. .MMnM MU! » mu» . IIHHML‘ of mmyhunmt rflflzllk) M M-my vmn M. ..-_. .» M 3411;‘: «pm. .m. x, M. cx: lIw1t. Jm»v v. -my Mm lkM, uc. A mm» mm yxxu A IMIHVI1 of ftuhvrxk mx» y. M- hall QVCA M lnfrumsurm smm Na 4 and M tL‘«V]l ‘C M £X«£“£AV gum m my-M; . »ulM£ f-tA»n* | ‘hVLI < ham 7 mnw WK ii)! » M yflqnnns . MM-M / NW MIA v£5£IM£ rmmx m “M; mmm (V, mw Wllgfiihilliv M . mm M llm . . duual . MM rwuafl mm Mm MM (IA “Mm MIA mmmnc MM. m . MMMM 0/: MM; IECAY MU IAHMKIIAC mi fcubvrrktxvmtc m . iMWl’IA (V, . humlg -ILMV MM .9-1-m. .M. ... M mM. .m WM . .., mm L‘l| H1l'Ll| lluMV R. M YhVIVIYl’IA mum; gm. VllA‘1L; Il‘ mu tint‘: HI: Of mi mm WYHJI MM, » yxn-my MIA vk In , ... m,. ,c m m. ., Tho: f: A1rlSL‘LMH. I1 r. .. fCul»V(| .»mlVIk Trl]llL1»l| £"lv . MM. M.M. M- LAAW 'lhra: MHoAn/ nn| »mtcm-Viv am»: IIKLCVGYY W W mm LOAHAII» 1:wI| y‘«AtAv»m1 . M— IAVMVLHHF r. .. £x: llVN£hn: A» m flu Vii {M Vac MM-M WM ! "°Ilm|5 . mm I1 LHIlIL‘ mi mm»uLl£AflAh‘l| V0/VYIK . ... m.‘ m MMMM fr: 1l‘! VrInul|5 "IA flu Vii WQVWA MM VIHYH» mMm. M smm MIAA1 MnMML‘CrIA‘l| V m MMMM V» M. ..‘ / ru JA1A1nul| Vl| E VII: VIVHIIMM mum mmmnc . -(MM. Hnwcvu »llL£Y’| A‘ M. ..» W! “ Vllhzhfl M fxA»vrn Wm‘)! my um» 71 W flxA»vrr mrmmrc MM aha hc . . mu» JI7HlnMlIl| 'H»mlL‘uIAhmV . .m3;. .7m. , M. .TM”. f1ML‘JZ‘? w'. "y r. ,.. v‘7.‘. Mmf? y IIltYnlllA: IIl")': Al)£(A1:uI IL V: ~;hk: “vnM. ‘:; rIrhur:1 . M.‘. ; Ap)1IYVAl1@lYNLI«IVs‘LlHl inzilt-I‘! -xmmih fimku11«r): m4 V: V)1VLIlVN1)fl)1SU(«I7fi uM, ,.. .M. ,M. M
 50. 50. Monlwrlngsmanuemem «mm Ivy -n. .u. ... ,: ovvermmwre mm mmmmty . ..a. pa . ... mu! m. .. . .: mm = ... .. M. M mm. mm. ‘mm mam . .. . . . .. . ... ..m . .». -y n. WVJIIA moan}: Emnm M--u . ... ,. ..u. ..n. . . .« vcnmuflmu um, ., .. .m. : y. .. -M mu; m «u. .. m. .may. ... .mu. ..: y m M. --u . ... mum mm, .. .,. .:. ... .. . in; w. .,. ... ... Shaun yum . .: asi .1»-r_. .. imam‘ 1.. mm, .. ... ... . . ... ,~ . . mum M» m . .«m-u . *""""”> v-numhun . ... ..n . , . ... .., r. M _ N mm, 1: M. .. M. .. W: w wwmvwsv . .,. ,.. . a. . . W. .. mu: .. { . ,.. n.. ... m , u.. ... .m. . 1.. Mm. .. . W". .. fi. ,._. .M, ... .., .. ... ... . . :7! Ila! .. .m . ... ,.. . . W W, M. ..”--u man, will In , ,,, ,“, ,__, ,_, u,, .,, ,,, ,,_, .. ... :.. .r. . . c.1., .., ,.. ... u.n. .». ... m.. - vm-mm-v mm knunm . .: . :. .m. .x. m.. ... m.. . ""'“““ - Au. ..” magma mm. ' "W" mama: .. u.. .; . .a mu-lu . .m-. ... i= -mum . ,, _W, m_, _____, . may llnu _ . ... .. n. WWII an-nu . .. . .m. ... . , .-um-u». ... .,. .. mm. m. »:. ., . ... ..m. ... . . .m, ..« - v. ... ;.m , amvmu uh . . mumahd -. u.. ... . nrlurm 1.. u. mm . .. km. ‘ . .,. ., . . . . ... ,;. .: . . ». ... m . ... ... .u. .. , ... .m. . mm. .. ‘ . ... ..n, ... ..m. ... . n. .a, ..m. ... m.. m_. ... ... . - mama 7 , ... .u . . M . ;.. .u. m.. .,m. ... .., .»yu. may. .. .. man , ... .u. . n. .. ... . . . u. .; . ... m. . .m. ., mun-M Ivy . ... ..n mm-u m x. .. Inc M}! .x, .. . . . ..g. ... . . ... .m. .. . . .n. . ,5. . .. flag M. .. um: . ms. u. .. Hf-um . ... .m. ... :. . u 5. ""‘ . ;m. .., .n. ..z. ... .. ... ..x. . . ... .a. ... .. .. . . am. “ . ... ., , ... .a. . alwflihevuaxhnlwnlhu-Vanni . .. m.. ..u. m.. ... ... .. ,m. ... ... ... :4.. . a. m. Ind: my Indy : . . .u. ».. m w. ... . . ... ... u. , .u . . m. ... .«. ... m u. ... ... =,. ny Anmih-tnfmnvn m. w:. m., =.. .. .-mm. a-nu ». ... ... .u. ..g mm a. mnuzk in M. ..
 51. 51. lndcawrs oi system was mm mmmuu . ... n-Illmuu . .s . .. ... ... .m. .. u. wa: .mu. ... ..u. ... :.. .mm. . mg, mm" gm. .. mm. m. ... _ ». ... u.. .. . gwnn my mum: gu. .. yarn: .. Kama: .. .. M. Ma . . res-u. .:y. ... gu. ~.. :., ... m., ... ,.. « , w.. ... ..m. m m. ..a. y nnynun I-4.. ..“ . .«. :.. mum. . . . mm. 2; . .. um. ‘ w. .,. . xnwly » . , . .. n. .. . .m= .m. . M . syxkm . , , ... ..; w. ... . wm am-vt a. null -n. wmumhun nml . : mum :7! Wm. n. mm. .. 1 R-mun . m.. .u. m , r. ... ... « M}! .: ... ... u.. . 5 . .. M. ..“ . . . .. mu u-mm . hum :7! am-vmu u. null! m kmnnk M}! smnud-h . .: M. M mun u. .. .. .. mm mm. y. .. W. .. mm. .. cm-n — 5 mm xumlnhln mynn am. M}! .. .m. .. . ... M. .. ... m mm. ... . 1». .. mm m m M mmmm. mum . .: a‘ mu. ... ... . , may mwmmn wm. .,. m.. .». W . . . . knmxk anxmndaiuaninxuullnes 1.. .. 1 . ... m, . ... ,., ... m.n. ,.. -. .u. m.. ,.. «. ... ... . . .._ . m.. m.m. _ . ... ..: .1 pa»-», .a. m w. ... . . mm . ... m.. M. .- . _m. ... .., . 1 », .,. mm. .». .,. ... .,. .. .v. ._u. ... ... ,.. «.. ... .. u . .,. .. .. . _ w. ..“ mwiy mu Irrvuxiflfl nu, » . ¢ my mm xuwlv mum . .n. .-. 2 1.4.“ . m . m.. .. . .. unl . . , .. . .«. ;.. =», Drum-mx . ». mam»: av -y-um mu- . ..1.-¢ . ._. ... ... .m h. m.. .». uu . INS. “ lh1:vrIu: :nfl . ;$>x. Trxllhrunl . .. _.. ...1fi; . m. ... ... .. n,. . . ... .n. ... ...1 m. ... .,m. .
 52. 52. swarm . mc1mIy w. ... y amvny . IA <N: um: q. ..y. ... y. mm in: mm , yu. .my. .., ..m wm. .. my mm ‘mm y. . I): a»m. y,. .M. ..»«y . ... m.. u m. y. ..m. ... .: . ..u. ., llll mum: R. Mum: -n Iry my my wm mm . .. our Fm m, xuxul m. ..y. ... .., nr wwm aumly . . nu! !! ma (nu ma". .. . ».. . vummflllucnmnnnulduwun Wntm may sh: -AM In mnnmt: -A its-dady mm; . : ... y.y. .,y. ... gwzm Ancnmplnnfmtlu 9/nun . ,m. ... .u. yy n. .., y.. .y. .,. y. ... .., mg. ..“ M wwm am‘/ IY . . dsflns m wflrumanm or . y. m.y. ... u.. . 5.. .“ cnnuk; or warm am‘/ IY ummm syxhm my . : xmnwn . .. mm. mm m 1m. ... .,. . um. SAAIMIKMA um and “mm wumm; mum ht ws_. ym: nm. ... y.. .m~. ..¢ . ... ... :m. mymy, u wwm amvny . , mnnlat: -A its-usix yyym mm my my. ..» wry Vaduz: um yttvuum m . ... .n r. .. my. “ my am‘/ IY . ywnhckvw Mnaub . cum. ..“ sylmn or wmm , ..y. .y4m». .,w. ..y= u . am mam, y Warm uumly mm Inc . y.. ... ... a WIIIIII . ‘mnuuflulc Mul . . Wm‘ mt: yd my flnuvl: wwm auwny m. .. .0 rmms y saw» my . xcumn or my. .y. num. y. mad-ts Ms Ann am y 5.. . dsxnwhnmmtmnnn/ Mum mu. ..) y flnuv: m myun WEN W. .. . : vl| !fl! F‘'B ». uznlalmr . y. . y.y. ... y . .r WVIIID . = m«I4umA Inc VRGSKKK mm . y. sylkm . , uuvmvuns wax. .. m.. M.. ,y, .,. ... .-u M5: M In «mm . . my-, mm hdlvw m mam . . synm . ,.. m.. mm: am y Rum-Animtvaunny mum. .. u. »u5». y.. y mymma vunuuulmc . ... y., M}! wty «mm . ... u. may «I wwm amvny m yam. .. . . wwmxdanrl mm. M. u. ‘mm was a» jflvlalum . ,= mm-.5 um . ..y. y.ym . Wnumscntl . ..m, ..= y.. .. my-.4 «. ... y my . . N5: of rm. “ 7 my . mm, Inn rmmy . , . ... ,.. ..: .k mm. miy ». . an m wind: gm; mruxlur. mnvml-uw. cu / masmkwmmu m / mdsrrk newsnz-uamymym . Warm; .. nmvy um . n my» m . ... y.r m swan my mum and . n “N xm-an In memmdkm 4:: «ma Mm-u we-. my. .. ummfl. munmnns and n-wanna wuanm) _. M mm. .. -: ::: ~ nu. x . . | n Wunnxwlv)r| Ax¥I1rw: r( v«l~mlr« Wunmau: M. ..‘ .3.» y. ._u. ... .. . . ».y. ... ..( y, .. W. ..»
 53. 53. u-«N. ». ... m,. ... n. ... ... . , ... ... .. U| llvM“5<lu1l*lYu)lv| n<< “"“““‘ " . -. l- mm. .. , m.. u.u. . u1Y1:<uYheuIl1 . w.. r.. .. m. .m. .; M. ..” weewy Mzmluemeni and M: |mIen: mr. ¢ Fmm _. ... l.. ..m. _. V D" wmwm am“ ssotyumeunouxlman Yanncm: -(‘GI <-----~* «any : ::: : --: -_-; - ; =:: ,:: --: .:; '= Ilnmlnnannu Duh Md watt (U Yaw} Mus Rcmwd luau! 1! z; .n. ..m. ... ... . Dal c. m.n. ... m.. ... ,.. ... ... n.m. gm. ..

×