1
Informatyzacja ochrony
zdrowia w perspektywie do
roku 2020
2
Projekty realizowane w obecnej
perspektywie w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka
3
Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i
Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach
Medycznych (P1)
• 712 640 0...
4
Projekt P1
Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej
platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia
u...
5
Cele szczegółowe Projektu P1
Cel 1 poprawa jakości obsługi pacjenta
Cel 2 zapewnienie wiarygodności i kompletności
danyc...
6
Funkcjonalności P1
• Przyrost I
• Elektroniczna recepta
• Elektroniczne skierowanie
• Elektroniczne zlecenie na zaopatrz...
7
Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom
usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)
• 53 263 000,00 PLNW...
8
Projekt P2
Celem głównym Projektu było zbudowanie platformy
informatycznej umożliwiającej i integrującej
udostępnianie p...
9
Korzyści uzyskane w zakresie rejestrów
zintegrowanych z P2
1
Umożliwienie elektronicznej rejestracji i
aktualizacji dany...
10
Uzyskane rezultaty Projektu P2 dla
CSIOZ
CSIOZ podczas procesu wdrażania tak
zaawansowanego systemu zdobyło cenne
doświ...
11
Istotne dokumenty i strategie dla rozwoju
e-zdrowia w nowej perspektywie
finansowej
Umowa Partnerstwa
Program Zintegrow...
12
Opisuje strategię
wykorzystania środków
UE do realizacji celów
rozwojowych kraju
Określa kierunki
interwencji Polityki
...
13
Program Zintegrowanej Informatyzacji
Państwa
Zastąpi dotychczas
funkcjonujące plany
informatyzacji państwa
Nowe narzędz...
14
Podniesienie jakości i
dostępności e-usług
publicznych
Rozwój cyfrowego
funkcjonowania
administracji rządowej
Zwiększen...
15
Projekty planowane do realizacji w
nowej perspektywie finansowej na
lata 2014-2020
16
e-dokumentacja medyczna
usługodawców
Cel 1
Wsparcie organizacyjne, technologiczne usługodawców we
wdrażaniu elektronicz...
17
e-usługi, które zostaną dostarczone w ramach realizacji
projektu e-dokumentacja medyczna usługodawców
Umożliwienie usłu...
18
Rozwój funkcjonalności elektronicznych
platform obsługujących System Informacji
Medycznej
Cel 1
Zgodnie z wytycznymi Kr...
19
e-usługi, które zostaną dostarczone w ramach realizacji projektu
Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsług...
20
Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i
przechowywania danych medycznych, kolokacji
systemów informatycznych obszaru zdro...
21
Główny cel budowy dwóch ośrodków przetwarzania
danych zostanie osiągnięty poprzez następujące cele
szczegółowe
Cel 1
Bu...
22
Platforma konsultacyjnych usług
telemedycznych
Głównym celem projektu jest budowa ogólnopolskiej
elektronicznej platfor...
23
Dostosowanie ponadregionalnych podmiotów
leczniczych do współpracy z Systemem Informacji
Medycznej
Głównym celem projek...
24
Korzyści z realizacji projektu Dostosowanie ponadregionalnych
podmiotów leczniczych do współpracy z Systemem Informacji...
25
Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w ochronie
zdrowia oraz szkolenia e-learning w zakresie edukacji
zdrowotnej
Cel 1...
26
e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi
oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem
Celem głównym projektu jest zwi...
27
Główny cel projektu e-krew zostanie osiągnięty
poprzez następujące cele szczegółowe
Cel 1 Usprawnienie procesu pobieran...
28
Możliwości na poziomie regionalnym
 Na poziomie regionalnym, na realizację piętnastu regionalnych
programów, zostanie ...
29
Dziękuję za uwagę
e-mail: biuro@csioz.gov.pl
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

K. makuch informatyzacja ochrony zdrowia w perspektywie do roku 2020

806

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
806
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
28
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

K. makuch informatyzacja ochrony zdrowia w perspektywie do roku 2020

 1. 1. 1 Informatyzacja ochrony zdrowia w perspektywie do roku 2020
 2. 2. 2 Projekty realizowane w obecnej perspektywie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 3. 3. 3 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) • 712 640 000,00 PLNWARTOŚĆ PROJEKTU: • 676 840 000,00 PLNKWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: • 29-11-2007 do 31-12-2014 (w trakcie realizacji) OKRES REALIZACJI: • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT:
 4. 4. 4 Projekt P1 Głównym celem Projektu P1 jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej organom administracji publicznej i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych, w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W Systemie P1 będzie znajdowała się informacja o zdarzeniach medycznych wszystkich obywateli Polski niezależnie od płatnika.
 5. 5. 5 Cele szczegółowe Projektu P1 Cel 1 poprawa jakości obsługi pacjenta Cel 2 zapewnienie wiarygodności i kompletności danych o zdarzeniach medycznych Cel 3 umożliwienie wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej Cel 4 wsparcie dla planowania opieki zdrowotnej Cel 5 wsparcie dla zarządzania kryzysowego Cel 6 zapewnienie interoperacyjności systemów informacyjnych w obszarze ochrony zdrowia Hierarchiacelówszczegółowych ProjektuP1
 6. 6. 6 Funkcjonalności P1 • Przyrost I • Elektroniczna recepta • Elektroniczne skierowanie • Elektroniczne zlecenie na zaopatrzenie • Elektroniczne zwolnienie • Portal Publikacyjny • Przyrost II • Wsparcie wymiany dokumentacji medycznej • Dane krytyczne • Listy oczekujących na świadczenia wysokospecjalistyczne • Internetowe Konto Pacjenta • Przyrost III • Statystyka • Monitorowanie i analizy • Wsparcie rozliczeń i refundacji
 7. 7. 7 Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2) • 53 263 000,00 PLNWARTOŚĆ PROJEKTU: • 50 763 000,00 PLNKWOTA WYDATKÓW KWALIFIKOWALNYCH: • 18-12-2007 do 31-12-2012OKRES REALIZACJI: • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia JEDNOSTKA REALIZUJĄCA PROJEKT:
 8. 8. 8 Projekt P2 Celem głównym Projektu było zbudowanie platformy informatycznej umożliwiającej i integrującej udostępnianie przedsiębiorcom w obszarze sektora ochrony zdrowia usług z zakresu e-administracji. Dzięki Platformie P2 powstało uniwersalne narzędzie informatyczne, służące do utrzymywania rejestrów oraz świadczenia usług elektronicznych dla świata zewnętrznego, zapewniające optymalny poziom bezpieczeństwa.
 9. 9. 9 Korzyści uzyskane w zakresie rejestrów zintegrowanych z P2 1 Umożliwienie elektronicznej rejestracji i aktualizacji danych rejestrowych 2 Umożliwienie pobierania wypisów i zaświadczeń drogą elektroniczną 3 Elektroniczne przechowywanie dokumentów 4 Umożliwienie administracji publicznej pobierania danych rejestrowych 5 Upowszechnienie wykorzystania podpisu elektronicznego
 10. 10. 10 Uzyskane rezultaty Projektu P2 dla CSIOZ CSIOZ podczas procesu wdrażania tak zaawansowanego systemu zdobyło cenne doświadczenie które wykorzysta przy realizacji przyszłych projektów związanych z informatyzacją administracji publicznej wraz z możliwością dzielenia się doświadczeniami z partnerami zagranicznymi.
 11. 11. 11 Istotne dokumenty i strategie dla rozwoju e-zdrowia w nowej perspektywie finansowej Umowa Partnerstwa Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 12. 12. 12 Opisuje strategię wykorzystania środków UE do realizacji celów rozwojowych kraju Określa kierunki interwencji Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa Określa układ programów operacyjnych, zarys finansowania oraz systemu wdrażania. Umowa Partnerstwa
 13. 13. 13 Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Zastąpi dotychczas funkcjonujące plany informatyzacji państwa Nowe narzędzie planowania i koordynacji informatyzacji działalności podmiotów publicznych Zapewni współpracę, kompatybilność i synergię istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej Ważny instrumentem planowania wydatków współfinansowanych przez Unię Europejską w perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Budowa kompetencji e- administracji i kompetencji odbiorców e-usług
 14. 14. 14 Podniesienie jakości i dostępności e-usług publicznych Rozwój cyfrowego funkcjonowania administracji rządowej Zwiększenie zastosowania technologii komunikacyjno- informacyjnych w usługach, np. e-administracja, e- integracja, e-kultura, e- zdrowie Program Operacyjny Polska Cyfrowa
 15. 15. 15 Projekty planowane do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020
 16. 16. 16 e-dokumentacja medyczna usługodawców Cel 1 Wsparcie organizacyjne, technologiczne usługodawców we wdrażaniu elektronicznej dokumentacji medycznej Cel 2 Opracowanie wskazań organizacyjnych dla usługodawców oraz powołanie przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przy współudziale środowiska medycznego Rady ds. standardów ICT w ochronie zdrowia Cel 3 Opracowanie i rozpowszechnienie wśród usługodawców zasad tworzenia struktury elektronicznych dokumentów medycznych
 17. 17. 17 e-usługi, które zostaną dostarczone w ramach realizacji projektu e-dokumentacja medyczna usługodawców Umożliwienie usługobiorcom wglądu do pełnej dokumentacji medycznej wytworzonej w kraju jak i poza jego granicami Umożliwienie usługobiorcom wglądu do pełnej dokumentacji medycznej wytworzonej w kraju jak i poza jego granicami Przetwarzanie lepszej jakości EDMPrzetwarzanie lepszej jakości EDM Transgraniczna wymiana informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych Transgraniczna wymiana informacji i danych dotyczących zdarzeń medycznych
 18. 18. 18 Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Cel 1 Zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Interoperacyjności, dalsza integracja w ramach SIOZ przy wykorzystaniu Platformy P1 Cel 2 Integracja z pl.ID oraz Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego, wykorzystanie nowych dowodów osobistych i kart KUZ/KSM w celu identyfikacji osób w systemach CSIOZ oraz podpisywania wytwarzanych przez nie dokumentów Cel 3 Integracja z systemami NFZ oraz ZUS w celu udostępnienia jednolitego kanału komunikacji usługodawcy z Platformą P1 oraz systemami w/w podmiotów
 19. 19. 19 e-usługi, które zostaną dostarczone w ramach realizacji projektu Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Komunikacja pomiędzy systemami usługodawców a systemem P1Komunikacja pomiędzy systemami usługodawców a systemem P1 Wsparcie usługodawcy w zakresie interpretacji dokumentacji medycznej przez niego tworzonej Wsparcie usługodawcy w zakresie interpretacji dokumentacji medycznej przez niego tworzonej Możliwość rejestracji na świadczenia niespecjalistyczne z wykorzystaniem zasobów informacyjnych CSIOZ, jak informacja o kolejkach, rejestr usługodawców, pracowników medycznych Możliwość rejestracji na świadczenia niespecjalistyczne z wykorzystaniem zasobów informacyjnych CSIOZ, jak informacja o kolejkach, rejestr usługodawców, pracowników medycznych Możliwość telekonsultacji między pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej oraz wspólne przeglądanie dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji Możliwość telekonsultacji między pracownikami medycznymi w ramach wymiany dokumentacji medycznej oraz wspólne przeglądanie dokumentacji w trakcie prowadzonej konsultacji
 20. 20. 20 Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług eZdrowia dla usługobiorców i usługodawców Głównym celem projektu jest zapewnienie optymalnego pod względem kosztów i możliwości rozwiązania dla przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych medycznych wszystkich usługobiorców w Polsce, które będzie stanowić wiarygodne, bezpieczne i niezawodne archiwum.
 21. 21. 21 Główny cel budowy dwóch ośrodków przetwarzania danych zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe Cel 1 Budowa i uruchomienie głównego centrum przetwarzania danych dla systemów w obszarze zdrowia Cel 2 Budowa i uruchomienie zapasowego ośrodka przetwarzania danych zapewniającego niezbędny poziom niezawodności Cel 3 Dostępność i bezpieczeństwo dla całego rozwiązania Cel 4 Migracja systemów w ochronie zdrowia do ww. docelowych centrów przetwarzania
 22. 22. 22 Platforma konsultacyjnych usług telemedycznych Głównym celem projektu jest budowa ogólnopolskiej elektronicznej platformy usług telekomunikacyjnych, obejmującej wysokospecjalistyczne usługi medyczne z możliwością dostępu i wykorzystania systemów ewidencyjnych w zakresie ochrony zdrowia umożliwiającej profesjonalistom konsultacje zdarzeń medycznych na odległość.
 23. 23. 23 Dostosowanie ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z Systemem Informacji Medycznej Głównym celem projektu jest dostosowanie podmiotów leczniczych o charakterze ponadregionalnym nadzorowanych bezpośrednio lub pośrednio przez Ministra Zdrowia do możliwości współpracy z Systemem Informacji Medycznej poprzez wdrożenie systemów RIS, HIS oraz PACS.
 24. 24. 24 Korzyści z realizacji projektu Dostosowanie ponadregionalnych podmiotów leczniczych do współpracy z Systemem Informacji Medycznej Bezpieczeństwo, szybkość i łatwość dostępu do danych medycznych Efektywne przetwarzanie danych medycznych Poprawa jakości świadczenia usług medycznych Udostępnienie elektronicznych danych o stanie zdrowia pacjentów Stały dostęp do dokumentacji medycznej w przypadku zagrożeń Umożliwienie bieżącej analizy danych o zdarzeniach medycznych
 25. 25. 25 Szkolenia z zakresu wykorzystania ICT w ochronie zdrowia oraz szkolenia e-learning w zakresie edukacji zdrowotnej Cel 1 Wsparcie użytkowników w procesie wykorzystania ICT w systemie ochrony zdrowia oraz wsparcie procesu edukacji zdrowotnej Cel 2 Przeszkolenie profesjonalistów w ochronie zdrowia oraz pacjentów z zakresu wykorzystania ICT w ochronie zdrowia Cel 3 Przygotowanie platformy e-learning do przeprowadzenia szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej Cel 4 Przygotowanie systemu szkoleń dla usługodawców, których systemy informatyczne współpracować będą z Platformą P1
 26. 26. 26 e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do nowoczesnych rozwiązań medycznych w zakresie pobierania krwi i jej składników oraz ich stosowania poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych w zakresie skutecznego zarządzania danymi uzyskiwanymi i wykorzystywanymi w procesie pobierania krwi i stosowania jej w lecznictwie. Podniesienie jakości w zakresie zarządzania informacją w publicznej służbie krwi.
 27. 27. 27 Główny cel projektu e-krew zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe Cel 1 Usprawnienie procesu pobierania krwi i jej składników Cel 2 Wzmocnienie systemu czuwania nad bezpieczeństwem krwi Cel 3 Usprawnienie procesów preparatyki oraz badania krwi i jej składników Cel 4 Bezpieczny system komunikacji pomiędzy jednostkami służby krwi oraz podmiotami leczniczymi we wzajemnych kontaktach między nimi, w zakresie szeroko pojętej gospodarki krwią oraz wykorzystania bazy danych w procesach leczenia
 28. 28. 28 Możliwości na poziomie regionalnym  Na poziomie regionalnym, na realizację piętnastu regionalnych programów, zostanie przeznaczonych ok. 60 proc. funduszy strukturalnych (EFS i EFRR).  W ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, cel tematyczny 2. Zwiększanie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych; Priorytet Inwestycyjny 2.3 Wzmacnianie zastosowania technologii komunikacyjno- informacyjnych dla e-administracji, e-learningu, e-kultury i e- zdrowia.  Alokacja funduszy w ramach RPO, cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, wyniesie 1 623 mld euro.
 29. 29. 29 Dziękuję za uwagę e-mail: biuro@csioz.gov.pl
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×