Actualiteiten Arbeidsrecht voorjaar 2011

901 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
901
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Actualiteiten Arbeidsrecht voorjaar 2011

 1. 1. Actualiteiten<br />mr. W. van der Boon<br />
 2. 2. Wetgeving<br />Wijziging Wet melding collectief ontslag <br />Wijziging Vakantiewetgeving (update)<br />Verhoging AOW-leeftijd (update)<br />2<br />
 3. 3. Jurisprudentie<br />Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding<br />Vaststellingsovereenkomst<br />Wijzigingsontslag<br />Zorgplicht<br />Dringende reden<br />3<br />
 4. 4. Wetgeving<br />4<br />
 5. 5. i. Wijziging Wet melding collectief ontslag <br />Wetsvoorstel ingediend op 24 maart 2011<br />Grondslag WMCO<br />interne richtlijnen werkgeversorganisaties;<br />CAO’s;<br />Wet op de Ondernemingsraden;<br />EEG-Richtlijn 75/129 van 1975 betreffende aanpassing wetgeving inzake collectief ontslag.<br />5<br />
 6. 6. Doel WMCO tweeledig<br />voorkomen werkloosheid;<br />bevorderen overleg.<br />Systeem WMCO<br />melding bij voornemen dienstverband ≥ 20 werknemers te ‘doen eindigen';<br />binnen drie maanden;<br />binnen één werkgebied UWV.<br />6<br />
 7. 7. Ontslagen die meetellen:<br />opzegging;<br />≥ 5 ontbindingen op ‘economische’ gronden.<br />Ontslagen die niet meetellen:<br />beëindiging met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst)<br />7<br />
 8. 8. Aanpassing WMCO:<br />meldingsverplichting komt los te staan van de ontslagroute<br />Gevolgen:<br />beëindiging met wederzijds goedvinden valt onder WMCO;<br />reflexwerking gecodificeerd;<br />vernietiging beëindigingsovereenkomst of opzegging.<br />8<br />
 9. 9. ii. Wijziging Vakantiewetgeving (update)<br />9<br />
 10. 10. Wetsvoorstel aangenomen door Tweede Kamer en ingediend bij Eerste Kamer<br />HvJ EG 20 januari 2009 (Schultz-Hoff)<br />Gevolgen<br />langdurige zieke werknemers krijgen recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als ‘gezonde’ werknemers;<br />aanspraak op wettelijke vakantiedagen vervalt na anderhalf jaar<br />10<br />
 11. 11. iii. Verhoging AOW-leeftijd (update)<br />11<br />
 12. 12. Wetsvoorstel ingediend bij Tweede Kamer op 2 december 2010<br />Verhoging AOW-leeftijd tot 67 jaar<br />1 januari 2020 -> 66 jaar;<br />1 januari 2025 -> 67 jaar;<br />12<br />
 13. 13. Jurisprudentie<br />13<br />
 14. 14. i. Schriftelijkheidsvereiste concurrentiebeding<br />Artikel 7:653 BW<br /> “Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn, is slechts geldig, indien de werkgever dit schriftelijk is overeengekomen”<br />Schriftelijkheidsvereiste:<br />waarborg om werknemer te doordringen van consequenties;<br />kan ook in bijv. bedrijfsreglement worden opgenomen (HR 28 maart 2008, NJ 2008/503).<br />14<br />
 15. 15. Functiewijziging<br />Ktr. Middelburg 23 augustus 2010 <br />(Stilzwijgende) verlenging<br />Ktr. Helmond 3 november 2010;<br />Ktr. Almelo 25 januari 2011.<br />15<br />
 16. 16. Ktr. Middelburg 23 augustus 2010<br />12 december 2005arbeidsovereenkomst bepaalde tijdmedewerker Marketing;<br />12 december 2006arbeidsovereenkomst onbepaalde tijdmanager Marketing en Sales;<br />1 juli 2010 uit dienst -> in dienst andere werkgever: manager Sales.<br />16<br />
 17. 17. Conclusies kantonrechter<br />indien functie ingrijpend is gewijzigd en concurrentiebeding daardoor zwaarder is gaan drukken;<br />opnieuw schriftelijk overeenkomen;<br />akkoord verklaring met bedrijfsreglement zonder toevoeging hiervan bij arbeidsovereenkomst niet voldoende;<br />geen geldig overeengekomen concurrentiebeding.<br />17<br />
 18. 18. Ktr. Helmond 3 november 2010 & Ktr. Almelo 25 januari 2011<br />niet lichtvaardig voorbijgaan aan schriftelijkheidsvereiste;<br />“overeengekomen op dezelfde voorwaarden” niet voldoende<br />zowel bij stilzwijgende voortzetting als verlenging van de arbeidsovereenkomst moet concurrentiebeding expliciet schriftelijk worden overeengekomen<br />NB: concurrerende werkzaamheden zonder concurrentiebeding kunnen nog wel onrechtmatig zijn<br />18<br />
 19. 19. ii. Vaststellingsovereenkomst<br />Vernietiging<br />Ktr. Utrecht 23 juni 2010;<br />Hof Arnhem 20 juli 2010.<br />Datum overeenstemming<br />CRvB 17 november 2010<br />19<br />
 20. 20. Ktr. Utrecht 23 juni 2010 & Hof Arnhem 20 juli 2010<br />Vaststellingsovereenkomst vernietigbaar als:<br />niet goed voorgelicht over consequenties;<br />arbeidsovereenkomst niet tussentijds opzegbaar (arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd);<br />direct ondertekend;<br />geen aandringen deskundige advisering;<br />geldt ook bij beëindiging op initiatief werknemer.<br />20<br />
 21. 21. CRvB 17 november 2010<br />16 lid 3 WW:“…de datum waarop de beëindiging schriftelijk is overeengekomen…”;<br />datum ondertekening vaststellingsovereenkomst is leidend;<br />datum wilsovereenstemming niet van belang;<br />wellicht uitweg: stuk waarin beëindiging schriftelijk is overeengekomen<br />21<br />
 22. 22. iii. Wijzigingsontslag<br />HR 24 december 2010<br />beheerder wooncomplex;<br />afschaffing beschikbaarheidsdiensten;<br />werkgever verzocht CWI om toestemming onder voorbehoud van aanbod nieuwe arbeidsovereenkomst;<br />werkgever heeft opgezegd + vergoeding aangeboden;<br />werknemer heeft functie aanvaard.<br />22<br />
 23. 23. Hof Amsterdam 13 januari 2009:<br />ontslag na toestemming CWI is geldig, mits werkgever de voorwaarde (herindiensttreding – WB) naleeft;<br />ontslag niet in strijd met ondeelbare karakter van de arbeidsovereenkomst;<br />passende voorziening.<br />23<br />
 24. 24. Hoge Raad<br />ontslag kan kennelijk onredelijk zijn als bescherming tegen onredelijke (voorstellen tot) wijziging van de arbeidsvoorwaarden wordt omzeild;<br />ook overige omstandigheden van ontslag moeten worden meegewogen;<br />in onderhavige geval geen sprake van ontslag in strijd met algemeen aanvaarde normen van goed werkgeverschap;<br />wijzigingsontslag toegestaan.<br />24<br />
 25. 25. iv. Zorgplicht<br />Hof ‘s Hertogenbosch 9 november 2010<br />burn-out;<br />werkgever had moeten weten van overuren;<br />werknemer liet zelf niet weten het niet meer aan te kunnen;<br />verplichting werkgever om uit eigen beweging te controleren op overwerk;<br />aansprakelijkheid werkgever.<br />25<br />
 26. 26. Gevaarlijk?!<br />26<br />
 27. 27. v. Dringende reden<br />Fysiek geweld<br />Ktr. Haarlem 11 januari 2011<br />Alcoholgebruik buiten werktijd<br />Ktr. Utrecht 1 december 2010<br />27<br />
 28. 28. Ktr. Haarlem 11 januari 2011<br />fysiek geweld op werkvloer ontoelaatbaar;<br />verzachtende omstandigheden;<br />andere sanctie dan beëindiging dienstverband.<br />28<br />
 29. 29. Ktr. Utrecht 1 december 2010<br />alcohol gebruik buiten werktijd;<br />relevant voor uitoefenen functie binnen specifieke organisatie;<br />hoge integriteitseisen verkeersdeelname;<br />privéleven niet uitgesloten;<br />niet direct zelf gemeld bij werkgever.<br />29<br />
 30. 30. Borreltijd<br />
 31. 31. Actualiteiten<br />mr. W. van der Boon<br />

×