Gebruik van enterprise social media binnen nederland

448 views
384 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
448
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gebruik van enterprise social media binnen nederland

  1. 1. Gebruik  van  Enterprise  Social  Media  binnen  Nederland  Door Wilco Turnhout van Rapid Circle - 5 mei 2010Er wordt niet alleen veel over social media geschreven omdat marketeers wel en nietweten hoe zij op sociale netwerken het beste de conversatie over hun merk kunnensturen danwel voeden, maar de afgelopen maanden steeds meer ook omdat het goedetools zijn voor betere interne samenwerking, innovatie en kennisdeling. Het is eennieuwe manier van communiceren: delen en converseren. Maar de platformen voorinterne social media worden ook in snel tempo door grote organisaties geadopteerd. Tijddus om niet te praten over wat allemaal zou kunnen, maar over de concrete ervaringenen lessons learned.Op 22 april kwamen ervaringsdeskundigen bij elkaar op gebied van het gebruik vansocial media tools binnen de organisatie. Zij waren uitgenodigd door ons (RapidCircle) om kennis en ervaringen te delen over het starten van een dergelijk project, deuitrol en de adoptie van de tools. Partijen als KPN, Shell, Philips, ASR, USG People,Universiteit van Utrecht, Yacht, Microsoft, Rabobank en DSM waren van de partij enwisselden vooral de lessons learned uit en gaven elkaar advies over de mogelijkevervolgstappen, in een open sfeer. In deze post vind je de belangrijkste bevindingen.Volgens Gartner is Enterprise Social Media alweer over het hoogste punt vande Technology Hype Cycle heen, maar duurt het nog 2-5 jaar voordat het tot mainstreamadoptie is gekomen. In Nederland gebruikt 31,7% social media tools voor internedoeleinden volgens dit onderzoek. De twee inleidende presentaties waren van KPN enShell. Twee van de bedrijven die ervaring hebben opgedaan met deze tools.
  2. 2. KPN1 CONNECT (PETER HAAN) KPN besefte zich dat het als ICTTelecombedrijf moderne communicatiemiddelen moet bieden aan haar werknemers.Recentelijk werd duidelijk dat dit betekent dat zij interne social media tools zoudenmoeten aanbieden. Met een beperkt budget en op basis van open sourcecomponenten/maatwerk, heeft KPN een sociaal platform neergezet ‘KPN1 Connect’, wat99% van de medewerkers binnen een maand zijn gaan gebruiken, met een gemiddeldevan 209 pageviews per gebruiker.Erg indrukwekkend. Gebruikers kunnen posts schrijven, expertises vinden, reageren,converseren, connecten met collega’s en collega’s of onderwerpen volgen, foto’suploaden, taggen en posts doen a-la Twitter. De meeste social media sites warenuitgangspunten. Alleen video staat nog op de verlanglijst. Voor de introductie is eenstrategie gekozen uit de webwereld, namelijk eerst 50 man enthousiast maken en hetsysteem laten testen. Die kunnen weer enkele anderen uitnodigen. De buzz wordtverspreid en content wordt gecreëerd. Dat moet het geheim zijn van bovenstaandecijfers. Saillant detail was dat de iPhone groep een van de meest actieve groepen zijn ophet KPN platform.Voor het delen van de inhoud van de presentatie van Shell hebben wij nog geengoedkeuring gekregen.
  3. 3. ADOPTIE ENTERPRISE SOCIAL MEDIA BIJ DEDEELNEMERS De meeste van de aanwezige organisaties hebben vormen vanEnterprise Social Media in gebruik. De ervaringen bevestigen een onderzoek dat RapidCircle heeft laten doen en binnenkort gepubliceerd gaat worden: De meeste initiatievenontstaan bottom up, de aanleidingen om te starten zijn zeer divers, van ‘een werknemerheeft Yammer aangemaakt en ineens zitten er 1500 man op. Dit moeten we binnenshuishalen.’, en ‘Anders gaat ons talent vertrekken’, tot aan, ‘We willen meer transparantie ensharing in de communicatie’. De ROI wordt bijna nooit van tevoren berekend en denadruk ligt op het laagdrempelig aanbieden van het platform.WELKE INTERNE SOCIAL MEDIA TOOLS WORDEN BIJ DEDEELNEMERS GEBRUIKT? De meest besproken interne social media tool isMicroblogging. Dat is zeer snel gegaan tijdens het laatste half jaar. Alle betrokkenen dieMicroblogging in place hebben, hadden dit 6 maanden geleden nog niet. Enkele partijenhebben een eigen soort YouTube in huis. Deze tool wordt als zeer waardevol ervaren.Het zelf kunnen uploaden van video en het openlijk kunnen reageren op video’s vanbijvoorbeeld senior management draagt bij aan de betrokkenheid van de mensen en deopenheid van de cultuur.Dit geldt ook, zij het in mindere mate voor de ‘Flickr tools’ die ingezet zijn. Waar deaandacht bij blogging voorheen vooral extern gericht was, wordt blogging nu vooralintern ingezet. Als een manier van delen van kennis, uitwisselen van ideeën en spottenvan expertise. Men is van mening dat het smoelenboek nu eindelijk de kast in kan, enhet vinden van expertise nu veel gemakkelijker is. Zolang je de mensen maar meekrijgt
  4. 4. in het delen en participeren. Over de kunst van deze adoptie is veel gesproken tijdens deroundtable.VAN ADOPTIE NIEUWE TOOLS NAARGEDRAGSVERANDERINGDe vraag is hoe snel werknemers in de gaten hebben dat het delen van kennis en hetjezelf profileren via deze tools een positieve uitwerking heeft op je productiviteit encarrière. Men is het eens over het de stelling dat het een positieve uitwerking heeft, maarde één vindt het te langzaam gaan, terwijl de ander 10% binnen een half jaar snel vindt.INTRODUCTIE BOTTOM-UP. KENNIS UIT CONVERSATIESWEL BORGEN De meeste tools zijn in eerste instantie bottom-upgeïntroduceerd. De meeste partijen aan tafel zijn bezig dit te migreren naar een platformdat centraal wordt gestuurd. Men is het eens dat de kennis op die systemen geborgdmoet worden. Dit mag wel in de cloud zijn, als het bedrijf er maar de controle over heeften de kennis via een eigen search engine gevonden kan worden, tussen de kennis uitandere kanalen. Met 1 zoekopdracht dus posts vinden, video’s, documenten, expertise,kennispagina’s, comments, presentaties en foto’s. Dit wordt als een groot issue ervarendoor verschillende deelnemers, waar bijvoorbeeld documenten niet te linken zijn binnenconversaties.Anders gezegd, Knowledge Management is niet gekoppeld aan uitwisseling van kennisop basis van conversaties. Dat wordt met email ook meestal niet gedaan. Met(micro)posts en andere social media content heb je de mogelijkheid om dit wel te doen.Op SharePoint heb je alle kanalen bij elkaar en heb je automatisch alles onder controleen doorzoekbaar, maar over verschillende systemen kan het ook. Ongeveer de helft vande bedrijven heeft haar sociale media tools geïmplementeerd op basis van hetSharePoint platform van Microsoft.ROI VAN INTERNE SOCIALE MEDIAHet meekrijgen van management is in de meeste gevallen moeilijk geweest. Men geeftaan dat een ROI moeilijk te calculeren is, hoewel, eenmaal gestart zijn er genoeg
  5. 5. voorbeelden die senior management wel overtuigen van de noodzaak. De conclusie wasdus dat je de ‘R’ eigenlijk alleen kunt aantonen op basis van examples.DEELNAME ALLE WERKNEMERS AAN CONSUMERCONVERSATIONS Over de stelling ‘Binnen 5 jaar zal 80% van demerkbeïnvloeding gebaseerd zijn op conversaties’, was iedereen het opmerkelijk eens.De deelnemers gaven aan dat bedrijven zich moeten gaan opmaken voor de participatievan een grote groep, zo niet de gehele groep, van werknemers in conversaties met deconsument. In ieder geval vanuit de organisatie in conversatie met de eigen socialenetwerken. Het participeren van werknemers met ‘wildvreemde consumenten’ zou ofmoeten gebeuren met gespecialiseerde groepen (webcare teams) of via een workflowplatform, waarbij de juiste mensen snel aangeschakeld kunnen worden. Dan krijg je dussocial media traffic functies.DE ROL VAN TECHNOLOGIEOver technologie was er een logische consensus: dit is slechts een enabler. Het gaat omde manier waarop de mens het oppakt en in hoeverre zij gaan delen. En op welketechnologie dat gebeurt is bij de start minder relevant. Wel dat het zeergebruiksvriendelijk moet zijn en in de toekomst op een platform kan draaien waar deorganisatie 100% controle over heeft.SOCIAL MEDIA POLICYEen social media policy voor externe communicatie is volgens de deelnemers cruciaal.Wat daarin moet staan is volgens iedere organisatie verschillend. Voor intern gebruik iseen policy niet nodig. De corrigerende werking van de werknemers is voldoende.COMMUNITIES: REGIE OF LAISSEZ FAIRE?De stelling van een deelnemer dat je groepen bottom-up moet laten formeren enwanneer er geen activiteiten binnen de groep zijn, dan zal daar waarschijnlijk geenbehoefte voor zijn. Stuur dit niet, laat men alles zelf uitvinden.Enkele uitspraken:
  6. 6. § ‘Gebruikers bepalen zelf welke social media functies zij willen gebruiken en hoe’ § ‘Het activeren van het management is cruciaal. Dit wordt vaak vergeten. En vaak is dit moeilijk omdat managers zich bloot moeten geven en niet gewend zijn aan delen en moeten vechten om luisteraars’ § ‘Ik denk dat ik SharePoint een tweede kans ga geven’ § ‘Ik heb geen idee wat voor technologie er onder ons social media platform zit’ § ‘De eerste gebruikers zijn het vliegwiel, die moet je koesteren’ § ‘De board heeft geen idee wat er leeft op de werkvloer. Deze tools zorgen ervoor dat we ze dit kunnen bijbrengen’ § ‘Als onze mensen op het web al die tools gebruiken, dan bouwen we die gewoon na op een eigen platform’ § ‘Nee, liever opzetten zonder dat het op de IT agenda moet komen’ § ‘En voordat je het weet zit iedereen te Yammeren’Wilco Turnhout - Oprichter en eigenaar van Rapid CircleWilco is gespecialiseerd in de impact die technologie heeft op productiviteit en op doeltreffendheid vancommunicatie. Rapid Circle adviseert en implementeert platformen en verbeteringen op zowel(marketing)communicatie als Het Nieuwe Werken, met als specialisatie Enterprise Social Media.Zie zijn website en linkedin profiel voor meer informatie. U kunt hem ook volgen via twitter.

×