• Save
Digitaal portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Digitaal portfolio

on

 • 7,151 views

Slides about digital portfolio: content, relation curriculum, assessment and coaching

Slides about digital portfolio: content, relation curriculum, assessment and coaching

Statistics

Views

Total Views
7,151
Views on SlideShare
7,028
Embed Views
123

Actions

Likes
3
Downloads
0
Comments
0

5 Embeds 123

http://enlawebdospuntocero.wikispaces.com 58
http://wilfredrubens.typepad.com 45
http://www.slideshare.net 17
http://www.slideee.com 2
https://enlawebdospuntocero.wikispaces.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike LicenseCC Attribution-NonCommercial-ShareAlike License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Digitaal portfolio Presentation Transcript

 • 1. Digitaal portfolio Wilfred Rubens
 • 2. Ontwikkeling van competenties Mate van competent zijn Leeractiviteit 1 t/m N Comp. X Comp. Y Beginner Gevorderd
 • 3. Niveaus van competent zijn Doen Competentie Kennisvragen Opdrachten (bv Casus oplossen) bv Simulaties Praktijk (opdrachten) Piramide van Miller Kunnen Vaardigheid Kennis toepassen Kennen
 • 4. Kritiek bestaande beoordelingsmethoden competent incompetent slaagt zakt
 • 5. Flexibilisering Persoonlijke leertrajecten Een leven lang leren Formeel en informeel leren
 • 6. Wat zijn beoordelingsmethoden CGL?
  • 360 graden feedback
  • Proeve van bekwaamheid
  • Elektronisch (of digitaal) portfolio (krachtig maar complex)
 • 7. Opvallend Binnen jullie organisaties niet gebruikt of op kleine schaal. Klopt dat?
 • 8. Inhoud
  • Uitgangspunten
  • Inhoud e-portfolio
  • Relatie met curriculum (leren)
  • Begeleiden
  • Beoordelen
  • Waarom ‘e’? (kort)
  • e-portfolio implementeren (in vogelvlucht)
  • Veel tekst op slides, opdrachten tussendoor
 • 9. Uitgangspunten
  • E-Portfolio eigendom van de deelnemer
  • Meerdere beoordelingsmethoden worden geïntegreerd
  • Verplicht je de deelnemer een e-portfolio bij te houden of bied je het e-portfolio als faciliteit aan? Geef je studiepunten of niet?
  • Het begrip e-portfolio verwijst in het onderwijs naar instrumenten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling van de deelnemer of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar maken.
  • Hoe dat gebeurt, kan van opleiding tot opleiding verschillen. Afhankelijk van de doelen die men met het e-portfolio heeft.
 • 10. Portfolio: doelen en typen Bespreken Bewijzen Ontwikkeling laten zien en plannen Materiaal Reflecties Overzichten Materiaal Tonen UU GO
 • 11. Voor welk type portfolio kiest jouw organisatie? Bespreken Bewijzen Ontwikkeling laten zien en plannen Materiaal Reflecties Overzichten Materiaal Tonen
 • 12. Portfolio vs leerdossier
  • Een leerdossier wordt gegenereerd op het moment dat de deelnemer de school gaat verlaten, bijvoorbeeld van het voorgezet onderwijs naar een MBO instelling.
  • Het dossier bestaat dus pas op moment van overdracht en bevat het voornamelijk "harde gegevens" en "zorggegevens".
  • Een portfolio bestaat gedurende de hele loopbaan van de lerende en bevat competenties / ervaringen / resultaten.
 • 13. Waarom e-portfolio?
  • Komt tegemoet aan genoemde tekortkomingen gebruikelijke beoordelingsmethoden
  • Je kunt vaker beoordelen tijdens het leerproces
  • Je kunt ‘moeilijke’ thema’s als beroepsethiek aan de orde stellen
  • Al doende werken aan taalvaardigheden
  • Leren feedback geven (als gebruik wordt gemaakt van peer feedback)
  • Leren reflecteren
 • 14. Inhoud e-portfolio
 • 15. Input voor ePortfolio Leerdoelen (persoon) Organisatiedoelen Kwalificatiedossier ePortfolio Beroepsinwijding (o.a. beroepsethiek) Producten en reflecties Feedback en beoordelingen
 • 16. Mogelijke inhouden
  • Competenties/leerdoelen
  • Te behalen leerresultaten
  • Reflectieverslagen
  • Bewijsmateriaal
  • Ontwikkeling via een “CV”
  • Persoonlijk ontwikkelingsplan
  Ook te behalen competenties veranderen (wordt wel eens vergeten)
 • 17. Aandachtspunten inhoud
  • Deelnemer is eigenaar en bepaalt de inhoud  reflecties blijven oppervlakkig, weinig bewijsmateriaal
  • School bepaalt veel  geen eigenaarschap, deelnemers verzetten zich
  • Vrijheid van deelnemers vs behoefte aan standaardisatie van begeleiders en beoordelaars
  • Templates kunnen beginnende deelnemers helpen, maar kunnen gevorderde gebruikers te zeer in een bepaald keurslijf dwingen
  • Begin met redelijk wat structuur, maar bouw dat af
 • 18. Aandachtspunten inhoud (2)
  • Wat is authentiek en geautoriseerd bewijsmateriaal (betrouwbaarheid)?
  • Verhouding kwantiteit en kwaliteit bewijsmateriaal
  • Wat neem je op en wat niet aan bewijsmateriaal? Wat tonen je competenties aan?
  • Krijgen deelnemers de gelegenheid en mogelijkheid om video’s in e-portfolio op te nemen?
  • Kunnen deelnemers meerdere e-portfolio’s samenstellen op basis van dezelfde inhoud?
 • 19. Opdracht
  • Kies een leerdoel of te verwerven competentie
  • Welk bewijsmateriaal wil jij als beoordelaar in het e-portfolio aan treffen? Wanneer ben jij bereid om een voldoende toe te kennen?
 • 20. Relatie met curriculum (leren)
 • 21. Relatie met curriculum (leren)
  • Scope, doel en waarde e-portfolio is vaak niet duidelijk (voorbeeld Geneeskunde UU)
  • E-Portfolio werkt goed als sprake is van flexibel onderwijs (bijvoorbeeld veel keuzevrijheid wat betreft leerdoelen en leeractiviteiten; voorbeeld UU LAS en Psych.). Er is lang niet altijd een vraaggestuurde onderwijsomgeving ingericht (terwijl het e-portfolio wel vaak in dat kader wordt geïntroduceerd).
  • Gebruik het e-Portfolio alleen als het geschikt is om het te gebruiken (use it when it's appropriate; voorbeeld Maastricht)
 • 22. Relatie met curriculum (leren) (2)
  • Bepaal de plek van het e-portfolio binnen het curriculum (apart onderdeel of portfolio-opdrachten binnen de vakken of enige manier van beoordelen)
  • Reflecteren wordt niet serieus genomen als het niet wordt beoordeeld
  • Is voldoende tijd gereserveerd voor het ontwikkelen van het e-Portfolio (een goed en zinvol e-Portfolio ontwikkelen kost veel tijd)?
  • E-Portfolio is ‘procesgeoriënteerd’ instrument terwijl deelnemers vaak resultaat georiënteerd zijn
  • Deelnemers en begeleiders kunnen verschillende doelen hebben met het portfolio
 • 23. Relatie met curriculum (leren) (3)
  • Ontwikkeling kwalitatief goede opdrachten
  • Reflectiegesprekken passen niet altijd bij cultuur binnen beroep/school
  • Relatie opdrachten en competentieontwikkeling moet helder zijn
 • 24. Relatie curriculum: tegenstrijdigheden
  • Zorg er voor dat het elektronisch portfolio nauw aansluit bij de leer- en werkprocessen van de organisatie. Het moet de bestaande organisatie ondersteunen. Gebruik de tool niet om een onderwijsverandering te bewerkstelligen. Verander eerst het proces, en gebruik daar tools bij.
  • De manier waarop je beoordeelt, bepaalt de manier waarop je leert (Van der Vleuten)
 • 25. Begeleiden
 • 26. Begeleiden (1)
  • Individueel – groep
  • Peer feedback?
  • Stimuleren om portfolio te maken
  • Waar begeleid je op?
  • Hoe bevorder je reflectie? (reflecteren erg moeilijk)
 • 27. Begeleiden (2)
  • Beschikbare begeleidingscapaciteit en voorbereidingstijd begeleiders
  • Het portfolio mag geen te grote tijdsbelasting vragen van (deelnemer en) begeleider (ook afhankelijk van plek e-portfolio binnen curriculum)
  • Coaching is essentieel, maar er is weinig bekend over het gewenste profiel van een begeleider
  • De ene deelnemer heeft veel begeleiding nodig, de andere minder. Kunnen we daar voldoende op inspelen?
 • 28. Mogelijke valkuilen bij begeleiding
  • Deelnemer wacht te lang met ontwikkelen portfolio.
  • Deelnemer blijft “hangen” in details, of “bewijst” onvoldoende (reflecteren is ingewikkeld)
  • Begeleider en deelnemer hebben verschillend doel met e-portfolio
  • Geen consistente begeleiding
  • Docent bepaalt…
 • 29. Beoordelen
 • 30. Beoordelen (1)
  • Wie beoordeelt?
 • 31. Beoordelen (2)
  • Beoordelen belangrijkste aspect voor lerenden
  • Wat beoordelen:
   • “ Kunnen / Doen”
  • Waartoe beoordelen:
   • Selectie
   • Diagnose
   • Certificering
  • Portfolio: informatiebron voor beoordelen
 • 32. Beoordelen (3)
  • Authentiek beeld van handelen
  • Samenhang in competenties
  • Individuele profilering
  • Vraaggestuurde curricula  individuele beoordeling
  • Valide beoordeling (veel bronnen, langere tijd)
  • Complex: context van handelen van deelnemers verschilt
  • Moeilijk te vergelijken (betrouwbaarheid!)
  • Komen alle competenties aan de orde in ongestandaardiseerde portfolio’s?
  • Letten we meer op vorm dan op inhoud?
  + -
 • 33. Beoordelen (4)
  • Kloof tussen beoordelingscriteria en ontwikkeling deelnemers
  • Welke beoordelingscriteria hanteer je?
  • Subjectiviteit beoordeling
  • Wat beoordeel je: ICT vaardigheden of inhoudelijke competenties?
 • 34. Welke manier van beoordelen kies jij?
  • Kies je voor beoordelen?
  • Met welk doel (selectie, diagnose, certificering?
 • 35. Waarom ‘e’?
 • 36. Waarom digitaal? (1)
  • Eenvoudiger verbanden te leggen tussen verschillende elementen in het portfolio (hyperlinks)
  • Compacter : gemakkelijker te bewaren en te transporteren (vergelijk dikke map van 12 deelnemeren)
  • Laatste versie via website te raadplegen door meerdere personen tegelijkertijd (geen kopieerwerk)
  • Opname krachtig multimedia-materiaal (wordt laag drempeliger)
  • Persoonlijk karakter  stimuleert
 • 37. Waarom digitaal? (2)
  • Ook in dagelijk leven wordt veel met ICT gewerkt ( consistent )
  • Bijdrage aan ontwikkeling ICT vaardigheden
  • Handig feedback geven
  • Deelnemers formuleren compacter in elektronisch portfolio, leggen meer nadruk op structuur dan in een papieren portfolio
 • 38. Bij e-portfolio is portfolio belangrijker dan "e", maar technologie biedt wel nieuwe mogelijkheden èn kan belemmerend werken.
 • 39. Implementatie Curriculum Mensen Management Infrastructuur
 • 40. Mensen
  • Acceptatie competentiegericht leren door deelnemers en docenten
  • Acceptatie van e-portfolio als zinvol instrument
  • ICT-vaardigheden deelnemers vaak gebrekkig in relatie tot e-portfolio
  • ICT-vaardigheden docenten
  • Begeleidingsvaardigheden docenten
 • 41. Mensen (2)
  • Goede instructie deelnemers en docenten (inhoudelijk en technisch)
  • Benadruk de baten voor de deelnemers maar wees realistisch (voorbeeld ABN AMRO bij UU)
  • Feedback docenten wordt zichtbaar (stelt men niet altijd op prijs)
 • 42. Management (1)
  • Onvoldoende support vanuit het management (voorbeeld CvB UU)
  • Communicatie richting gebruikers
  • Privacy, rechten toekennen, buitenstaanders toegang geven
  • Intellectueel eigendom content, copyright, plagiaat
  • Gebruik het portfolio op alle niveaus binnen de organisatie. Dus ook voor het management en de docenten.
 • 43. Management (2)
  • Doe het consistent of doe het niet
  • Voorkom vrijblijvendheid
  • Kijk verder dan je neus lang is
  • Zorg voor een heldere terminologie en een heldere positionering ten opzichte van bijvoorbeeld een lvs
  • Praktijk samenwerking vmbo soms weerbarstig (o.a. ICT-infrastructuur vmbo)
 • 44. Infrastructuur
  • Beveiliging
  • Betrouwbaarheid e-portfoliosysteem is cruciaal voor acceptatie
  • Portabiliteit e-portfolio systemen en interoperability (standaarden, specificaties)
  • Relatie studievoortgangssysteem – portfolio (koppeling complex)
  • Gebruik open standaarden (desnoods afdwingen)
 • 45. Niet alle knelpunten wegen even zwaar
 • 46. Discussie
  • Het e-portfolio is een geschikt middel ten behoeve van de ontwikkeling van lerenden binnen ons bedrijf/school
 • 47. Conclusies
  • Veel ervaringen met e-portfolio binnen onderwijs
  • E-Portfolio kan goed werken (mits…)
  • Complex proces
  • Match met curriculum is essentieel
  • Acceptatie door deelnemers en docenten is afhankelijk van flink aantal factoren (en van groot belang)
 • 48. Vragen? http://www.wilfredrubens.com [email_address]