Your SlideShare is downloading. ×
Digitaal portfolio
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Digitaal portfolio

4,484

Published on

Slides about digital portfolio: content, relation curriculum, assessment and coaching

Slides about digital portfolio: content, relation curriculum, assessment and coaching

Published in: Economy & Finance
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,484
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide
 • Transcript

  • 1. Digitaal portfolio Wilfred Rubens
  • 2. Ontwikkeling van competenties Mate van competent zijn Leeractiviteit 1 t/m N Comp. X Comp. Y Beginner Gevorderd
  • 3. Niveaus van competent zijn Doen Competentie Kennisvragen Opdrachten (bv Casus oplossen) bv Simulaties Praktijk (opdrachten) Piramide van Miller Kunnen Vaardigheid Kennis toepassen Kennen
  • 4. Kritiek bestaande beoordelingsmethoden competent incompetent slaagt zakt
  • 5. Flexibilisering Persoonlijke leertrajecten Een leven lang leren Formeel en informeel leren
  • 6. Wat zijn beoordelingsmethoden CGL?
   • 360 graden feedback
   • Proeve van bekwaamheid
   • Elektronisch (of digitaal) portfolio (krachtig maar complex)
  • 7. Opvallend Binnen jullie organisaties niet gebruikt of op kleine schaal. Klopt dat?
  • 8. Inhoud
   • Uitgangspunten
   • Inhoud e-portfolio
   • Relatie met curriculum (leren)
   • Begeleiden
   • Beoordelen
   • Waarom ‘e’? (kort)
   • e-portfolio implementeren (in vogelvlucht)
   • Veel tekst op slides, opdrachten tussendoor
  • 9. Uitgangspunten
   • E-Portfolio eigendom van de deelnemer
   • Meerdere beoordelingsmethoden worden geïntegreerd
   • Verplicht je de deelnemer een e-portfolio bij te houden of bied je het e-portfolio als faciliteit aan? Geef je studiepunten of niet?
   • Het begrip e-portfolio verwijst in het onderwijs naar instrumenten die gemeenschappelijk hebben dat ze de unieke ontwikkeling van de deelnemer of het resultaat van die ontwikkeling zichtbaar maken.
   • Hoe dat gebeurt, kan van opleiding tot opleiding verschillen. Afhankelijk van de doelen die men met het e-portfolio heeft.
  • 10. Portfolio: doelen en typen Bespreken Bewijzen Ontwikkeling laten zien en plannen Materiaal Reflecties Overzichten Materiaal Tonen UU GO
  • 11. Voor welk type portfolio kiest jouw organisatie? Bespreken Bewijzen Ontwikkeling laten zien en plannen Materiaal Reflecties Overzichten Materiaal Tonen
  • 12. Portfolio vs leerdossier
   • Een leerdossier wordt gegenereerd op het moment dat de deelnemer de school gaat verlaten, bijvoorbeeld van het voorgezet onderwijs naar een MBO instelling.
   • Het dossier bestaat dus pas op moment van overdracht en bevat het voornamelijk "harde gegevens" en "zorggegevens".
   • Een portfolio bestaat gedurende de hele loopbaan van de lerende en bevat competenties / ervaringen / resultaten.
  • 13. Waarom e-portfolio?
   • Komt tegemoet aan genoemde tekortkomingen gebruikelijke beoordelingsmethoden
   • Je kunt vaker beoordelen tijdens het leerproces
   • Je kunt ‘moeilijke’ thema’s als beroepsethiek aan de orde stellen
   • Al doende werken aan taalvaardigheden
   • Leren feedback geven (als gebruik wordt gemaakt van peer feedback)
   • Leren reflecteren
  • 14. Inhoud e-portfolio
  • 15. Input voor ePortfolio Leerdoelen (persoon) Organisatiedoelen Kwalificatiedossier ePortfolio Beroepsinwijding (o.a. beroepsethiek) Producten en reflecties Feedback en beoordelingen
  • 16. Mogelijke inhouden
   • Competenties/leerdoelen
   • Te behalen leerresultaten
   • Reflectieverslagen
   • Bewijsmateriaal
   • Ontwikkeling via een “CV”
   • Persoonlijk ontwikkelingsplan
   Ook te behalen competenties veranderen (wordt wel eens vergeten)
  • 17. Aandachtspunten inhoud
   • Deelnemer is eigenaar en bepaalt de inhoud  reflecties blijven oppervlakkig, weinig bewijsmateriaal
   • School bepaalt veel  geen eigenaarschap, deelnemers verzetten zich
   • Vrijheid van deelnemers vs behoefte aan standaardisatie van begeleiders en beoordelaars
   • Templates kunnen beginnende deelnemers helpen, maar kunnen gevorderde gebruikers te zeer in een bepaald keurslijf dwingen
   • Begin met redelijk wat structuur, maar bouw dat af
  • 18. Aandachtspunten inhoud (2)
   • Wat is authentiek en geautoriseerd bewijsmateriaal (betrouwbaarheid)?
   • Verhouding kwantiteit en kwaliteit bewijsmateriaal
   • Wat neem je op en wat niet aan bewijsmateriaal? Wat tonen je competenties aan?
   • Krijgen deelnemers de gelegenheid en mogelijkheid om video’s in e-portfolio op te nemen?
   • Kunnen deelnemers meerdere e-portfolio’s samenstellen op basis van dezelfde inhoud?
  • 19. Opdracht
   • Kies een leerdoel of te verwerven competentie
   • Welk bewijsmateriaal wil jij als beoordelaar in het e-portfolio aan treffen? Wanneer ben jij bereid om een voldoende toe te kennen?
  • 20. Relatie met curriculum (leren)
  • 21. Relatie met curriculum (leren)
   • Scope, doel en waarde e-portfolio is vaak niet duidelijk (voorbeeld Geneeskunde UU)
   • E-Portfolio werkt goed als sprake is van flexibel onderwijs (bijvoorbeeld veel keuzevrijheid wat betreft leerdoelen en leeractiviteiten; voorbeeld UU LAS en Psych.). Er is lang niet altijd een vraaggestuurde onderwijsomgeving ingericht (terwijl het e-portfolio wel vaak in dat kader wordt geïntroduceerd).
   • Gebruik het e-Portfolio alleen als het geschikt is om het te gebruiken (use it when it's appropriate; voorbeeld Maastricht)
  • 22. Relatie met curriculum (leren) (2)
   • Bepaal de plek van het e-portfolio binnen het curriculum (apart onderdeel of portfolio-opdrachten binnen de vakken of enige manier van beoordelen)
   • Reflecteren wordt niet serieus genomen als het niet wordt beoordeeld
   • Is voldoende tijd gereserveerd voor het ontwikkelen van het e-Portfolio (een goed en zinvol e-Portfolio ontwikkelen kost veel tijd)?
   • E-Portfolio is ‘procesgeoriënteerd’ instrument terwijl deelnemers vaak resultaat georiënteerd zijn
   • Deelnemers en begeleiders kunnen verschillende doelen hebben met het portfolio
  • 23. Relatie met curriculum (leren) (3)
   • Ontwikkeling kwalitatief goede opdrachten
   • Reflectiegesprekken passen niet altijd bij cultuur binnen beroep/school
   • Relatie opdrachten en competentieontwikkeling moet helder zijn
  • 24. Relatie curriculum: tegenstrijdigheden
   • Zorg er voor dat het elektronisch portfolio nauw aansluit bij de leer- en werkprocessen van de organisatie. Het moet de bestaande organisatie ondersteunen. Gebruik de tool niet om een onderwijsverandering te bewerkstelligen. Verander eerst het proces, en gebruik daar tools bij.
   • De manier waarop je beoordeelt, bepaalt de manier waarop je leert (Van der Vleuten)
  • 25. Begeleiden
  • 26. Begeleiden (1)
   • Individueel – groep
   • Peer feedback?
   • Stimuleren om portfolio te maken
   • Waar begeleid je op?
   • Hoe bevorder je reflectie? (reflecteren erg moeilijk)
  • 27. Begeleiden (2)
   • Beschikbare begeleidingscapaciteit en voorbereidingstijd begeleiders
   • Het portfolio mag geen te grote tijdsbelasting vragen van (deelnemer en) begeleider (ook afhankelijk van plek e-portfolio binnen curriculum)
   • Coaching is essentieel, maar er is weinig bekend over het gewenste profiel van een begeleider
   • De ene deelnemer heeft veel begeleiding nodig, de andere minder. Kunnen we daar voldoende op inspelen?
  • 28. Mogelijke valkuilen bij begeleiding
   • Deelnemer wacht te lang met ontwikkelen portfolio.
   • Deelnemer blijft “hangen” in details, of “bewijst” onvoldoende (reflecteren is ingewikkeld)
   • Begeleider en deelnemer hebben verschillend doel met e-portfolio
   • Geen consistente begeleiding
   • Docent bepaalt…
  • 29. Beoordelen
  • 30. Beoordelen (1)
   • Wie beoordeelt?
  • 31. Beoordelen (2)
   • Beoordelen belangrijkste aspect voor lerenden
   • Wat beoordelen:
    • “ Kunnen / Doen”
   • Waartoe beoordelen:
    • Selectie
    • Diagnose
    • Certificering
   • Portfolio: informatiebron voor beoordelen
  • 32. Beoordelen (3)
   • Authentiek beeld van handelen
   • Samenhang in competenties
   • Individuele profilering
   • Vraaggestuurde curricula  individuele beoordeling
   • Valide beoordeling (veel bronnen, langere tijd)
   • Complex: context van handelen van deelnemers verschilt
   • Moeilijk te vergelijken (betrouwbaarheid!)
   • Komen alle competenties aan de orde in ongestandaardiseerde portfolio’s?
   • Letten we meer op vorm dan op inhoud?
   + -
  • 33. Beoordelen (4)
   • Kloof tussen beoordelingscriteria en ontwikkeling deelnemers
   • Welke beoordelingscriteria hanteer je?
   • Subjectiviteit beoordeling
   • Wat beoordeel je: ICT vaardigheden of inhoudelijke competenties?
  • 34. Welke manier van beoordelen kies jij?
   • Kies je voor beoordelen?
   • Met welk doel (selectie, diagnose, certificering?
  • 35. Waarom ‘e’?
  • 36. Waarom digitaal? (1)
   • Eenvoudiger verbanden te leggen tussen verschillende elementen in het portfolio (hyperlinks)
   • Compacter : gemakkelijker te bewaren en te transporteren (vergelijk dikke map van 12 deelnemeren)
   • Laatste versie via website te raadplegen door meerdere personen tegelijkertijd (geen kopieerwerk)
   • Opname krachtig multimedia-materiaal (wordt laag drempeliger)
   • Persoonlijk karakter  stimuleert
  • 37. Waarom digitaal? (2)
   • Ook in dagelijk leven wordt veel met ICT gewerkt ( consistent )
   • Bijdrage aan ontwikkeling ICT vaardigheden
   • Handig feedback geven
   • Deelnemers formuleren compacter in elektronisch portfolio, leggen meer nadruk op structuur dan in een papieren portfolio
  • 38. Bij e-portfolio is portfolio belangrijker dan "e", maar technologie biedt wel nieuwe mogelijkheden èn kan belemmerend werken.
  • 39. Implementatie Curriculum Mensen Management Infrastructuur
  • 40. Mensen
   • Acceptatie competentiegericht leren door deelnemers en docenten
   • Acceptatie van e-portfolio als zinvol instrument
   • ICT-vaardigheden deelnemers vaak gebrekkig in relatie tot e-portfolio
   • ICT-vaardigheden docenten
   • Begeleidingsvaardigheden docenten
  • 41. Mensen (2)
   • Goede instructie deelnemers en docenten (inhoudelijk en technisch)
   • Benadruk de baten voor de deelnemers maar wees realistisch (voorbeeld ABN AMRO bij UU)
   • Feedback docenten wordt zichtbaar (stelt men niet altijd op prijs)
  • 42. Management (1)
   • Onvoldoende support vanuit het management (voorbeeld CvB UU)
   • Communicatie richting gebruikers
   • Privacy, rechten toekennen, buitenstaanders toegang geven
   • Intellectueel eigendom content, copyright, plagiaat
   • Gebruik het portfolio op alle niveaus binnen de organisatie. Dus ook voor het management en de docenten.
  • 43. Management (2)
   • Doe het consistent of doe het niet
   • Voorkom vrijblijvendheid
   • Kijk verder dan je neus lang is
   • Zorg voor een heldere terminologie en een heldere positionering ten opzichte van bijvoorbeeld een lvs
   • Praktijk samenwerking vmbo soms weerbarstig (o.a. ICT-infrastructuur vmbo)
  • 44. Infrastructuur
   • Beveiliging
   • Betrouwbaarheid e-portfoliosysteem is cruciaal voor acceptatie
   • Portabiliteit e-portfolio systemen en interoperability (standaarden, specificaties)
   • Relatie studievoortgangssysteem – portfolio (koppeling complex)
   • Gebruik open standaarden (desnoods afdwingen)
  • 45. Niet alle knelpunten wegen even zwaar
  • 46. Discussie
   • Het e-portfolio is een geschikt middel ten behoeve van de ontwikkeling van lerenden binnen ons bedrijf/school
  • 47. Conclusies
   • Veel ervaringen met e-portfolio binnen onderwijs
   • E-Portfolio kan goed werken (mits…)
   • Complex proces
   • Match met curriculum is essentieel
   • Acceptatie door deelnemers en docenten is afhankelijk van flink aantal factoren (en van groot belang)
  • 48. Vragen? http://www.wilfredrubens.com [email_address]

  ×