Presentatie%20beeldvorming[1]

1,439 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,439
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie%20beeldvorming[1]

 1. 1. Beeldvorming Wie is de cliënt ?
 2. 2. Inhoud van de ochtend <ul><li>Geschiedenis </li></ul><ul><li>Beeldvorming </li></ul>
 3. 3. Geschiedenis <ul><li>De manier van behandelen door de eeuwen heen was afhankelijk van hoe er over mensen met een beperking werd gedacht. </li></ul><ul><li>In de Middeleeuwen: liefdevolle verzorging door religieuzen, maar ook tentoongesteld worden op kermissen & duivelsuitbanning en hekserij. </li></ul>
 4. 4. Heksenwaag De heksenwaag
 5. 5. Gestichten
 6. 6. Geschiedenis (vervolg) <ul><li>Ca. 1800: gestichten gestart vanuit liefdadigheid, maar ook “zwakzinnig is niet normaal” en dus een gevaar voor de samenleving </li></ul><ul><li>Vanaf 1850: medisch verzorgend, ‘behandelingen’ en educatie </li></ul>
 7. 7. Genezing van patiënten in bad
 8. 8. Udenhout
 9. 9. Geschiedenis (vervolg) <ul><li>Eind negentiende eeuw was er de ontdekking van beschadigingen in de hersenen </li></ul><ul><li>Dat betekende een terugslag: er is niets aan te doen (defectmodel) > grote internaten in de bossen </li></ul>
 10. 10. <ul><li>1906: eerste IQ test, IQ is erfelijk en onveranderlijk. </li></ul><ul><li>WOII: Hitler sprak van “geringe levenswaarde” </li></ul><ul><li>’ 50/’60: inzicht in ontwikkelingsachterstanden, leerbaarheid > begeleiding en ontwikkeling </li></ul>
 11. 11. Nu: ontwikkelingsmodel (naast het integratiemodel) <ul><li>Ontwikkelingsdynamische benadering (Dösen). Dit wil zeggen dat verschillende elementen invloed op elkaar hebben, namelijk: </li></ul><ul><ul><li>de biologische factor </li></ul></ul><ul><ul><li>omgevingsomstandigheden </li></ul></ul><ul><ul><li>het sensorisch, motorisch en psychisch functioneren </li></ul></ul><ul><ul><li>het ontwikkelingsverloop </li></ul></ul>
 12. 12. Leren <ul><li>Leren = het ontstaan van een blijvende verandering in wat iemand kan of weet op grond van ervaring. </li></ul><ul><li>Wat speelt een rol bij leren? </li></ul><ul><li>Intelligentie </li></ul><ul><li>Geheugen </li></ul><ul><li>Aanleg (nature) en omgeving (nurture) </li></ul><ul><li>Vormen van aanleren: </li></ul><ul><li>Conditioneren (klassiek en operant) </li></ul><ul><li>Belonen en straffen </li></ul><ul><li>Latent leren, imitatie, probleemoplossend leren </li></ul>
 13. 13. Intelligentie <ul><li>Discussie </li></ul><ul><li>3-voudig: context, ervaring, component (Sternberg) </li></ul><ul><li>8-voudig: taal, muziek, logisch-methematisch, ruimtelijk, sociaal, lichamelijk, zelfkennis, natuurintelligentie (Gardner) </li></ul><ul><li>Emotionele intelligentie (Goleman) </li></ul>
 14. 14. Wat is een verstandelijke beperking? <ul><li>IQ < 70 </li></ul><ul><li>Zich niet kunnen redden in de maatschappij </li></ul><ul><li>Ontstaan voor 18e levensjaar </li></ul><ul><li>IQ < 20/25 zeer ernstig verstandelijk beperkt </li></ul><ul><li>IQ 20/25 – 35/40 ernstig verstandelijk beperkt </li></ul><ul><li>IQ 35/40 – 50/55 matig verstandelijk beperkt </li></ul><ul><li>IQ 50/55 – 70 licht verstandelijk beperkt </li></ul>
 15. 15. Ontwikkelingsgebieden <ul><li>Lichamelijk (motorische) ontwikkeling </li></ul><ul><li>Verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling </li></ul><ul><li>Sociale ontwikkeling </li></ul><ul><li>Emotionele ontwikkeling </li></ul>
 16. 16. Ontwikkelingsprofiel <ul><li>Mensen met een verstandelijke beperking hebben vaak een disharmonisch ontwikkelingsprofiel. </li></ul><ul><li>Wat betekent dit? </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Volgens de theorie van Piaget ontwikkelen kinderen met een verstandelijke handicap zich op dezelfde manier als kinderen zonder verstandelijke handicap, alleen dan vertraagd en ze halen een lager eindniveau. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Kalender leeftijd </li></ul><ul><li>versus </li></ul><ul><li>ontwikkelingsleeftijden! </li></ul>
 19. 19. Lastige inschatting! <ul><li>Personen met een VB hebben wel levenservaring en kunnen hierdoor vaardigheden laten zien die niet kloppen met hun ontwikkelingsleeftijd. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Beeldvorming is niet alleen de ontwikkelingsgebieden bekijken, maar ook rekening houden met: </li></ul><ul><li>Levensgeschiedenis </li></ul><ul><li>Psychiatrische beelden </li></ul><ul><li>Karakter/temperament </li></ul><ul><li>Spraak taal ontwikkeling </li></ul>
 21. 21. Waarom beeldvorming? <ul><li>Om goed te kunnen afstemmen in de begeleiding op wat iemand kan/aankan is beeldvorming belangrijk. </li></ul><ul><li>Dit gebeurt door middel van diagnostiek (door orthopedagoog of psycholoog) </li></ul><ul><li>In teams worden vaak diverse middelen gebruikt. </li></ul><ul><li>Turbo </li></ul><ul><li>Beeldvormingspuzzel </li></ul><ul><li>Functioneringsprofiel </li></ul><ul><li>Hermeneutische cirkel </li></ul>
 22. 22. Opdracht beeldvorming <ul><li>Vul in tweetallen een turbo in </li></ul>
 23. 23. Turbomethodiek <ul><li>Wat komt er voor het eerst in je op wanneer je denkt aan…..? </li></ul><ul><li>Hoe communiceer je met….? </li></ul><ul><li>Wanneer je hem iets nieuws wilt aanleren, hoe doe je dit dan? </li></ul><ul><li>Waar maak je….blij mee? </li></ul><ul><li>Hoe oriënteert….zich? </li></ul><ul><li>Wat zijn sterke kanten van….? </li></ul><ul><li>Wat begrijpt….? </li></ul><ul><li>Inschatting sociaal-emotionele leeftijd? </li></ul><ul><li>Hoe ziet het leven van … er over 2 jaar uit? </li></ul><ul><li>Korte samenvatting </li></ul><ul><li>Benadering in 10 woorden </li></ul>
 24. 24. Sociaal-emotionele ontwikkeling <ul><li>Sociaal-emotionele ontwikkeling: de ontwikkeling van de emoties, de persoonlijkheid en hoe deze in relatie staat met de omgeving </li></ul><ul><li>Denk aan ‘aankunnen’ </li></ul><ul><li>Hechting; belangrijk! </li></ul><ul><li>Waarom belangrijk? </li></ul><ul><li>Aangaan van relaties; </li></ul><ul><li>Een baby heeft hechtingsgedrag </li></ul><ul><li>De ouder reageert hierop en labelt de signalen </li></ul><ul><li>Afstemming, er ontstaat een band met positieve ervaringen </li></ul><ul><li>Veiligheid </li></ul>
 25. 25. Schema sociaal emotionele ontwikkeling <ul><li>Leeftijd fase persoonlijkheidstructuur </li></ul><ul><li>0 – 6 maanden adaptatie sensorische integratie </li></ul><ul><li>integratie va structuur van ruimte, tijd en personen </li></ul><ul><li>6 – 18 maanden socialisatie basale veiligheid </li></ul><ul><li>hechting </li></ul><ul><li>18 - 36 maanden 1e individuatie communicatie op afstand </li></ul><ul><li>ik-ontwikkeling </li></ul><ul><li>3 - 7 jaar 1e identificatie ego-vorming </li></ul><ul><li>7 – 12 jaar realiteit- </li></ul><ul><li>bewustwording ego-uitbouw </li></ul>
 26. 26. Hechting en een VB <ul><li>Omdat kinderen met een verstandelijke beperking meer kans hebben op een niet optimale afstemming met de omgeving lopen zij een groter risico op stagnering of blokkade in de emotionele ontwikkeling </li></ul><ul><li>Signalen moeilijker te herkennen </li></ul><ul><li>Langdurige ziekenhuisopnamen </li></ul><ul><li>Uithuisplaatsingen </li></ul><ul><li>> Risico voor de hechting, die de basis is voor relaties in het verdere leven </li></ul>
 27. 27. Type hechting <ul><li>Veilig gehechte kinderen </li></ul><ul><li>Onveilig gehechte kinderen </li></ul><ul><li>- Angstig- ambivalent </li></ul><ul><li>- Angstig vermijdend </li></ul><ul><li>- Gedesorganiseerd </li></ul>
 28. 28. Gevolgen <ul><li>Geen bodem in het bestaan </li></ul><ul><li>Geen lijn in het leven/chaos </li></ul><ul><li>Specifieke leerproblemen </li></ul><ul><li>Niet op gang komen van gewetensontwikkeling </li></ul><ul><li>Geen ‘Ik’ </li></ul><ul><li>Geen vertrouwen in volwassen </li></ul><ul><li>Angst om relatie aan te gaan, dit niet goed kunnen </li></ul><ul><li>Schijnaanpassing; controle willen houden </li></ul><ul><li>Impulsieve gedragingen </li></ul>
 29. 29. Opdracht beeldvorming <ul><li>Vul in tweetallen de Beeldvormingspuzzel in. </li></ul>
 30. 30. De Beeldvormingspuzzel <ul><li>voorgeschiedenis: Welke belangrijke ervaringen en gebeurtenissen heeft de cliënt meegemaakt? Hoe werken die door? </li></ul><ul><li>lichamelijke ontwikkeling : Wat is de kalenderleeftijd? Welke thema’s horen daar bij? Zijn er eventueel lichamelijke beperkingen? </li></ul><ul><li>verstandelijke ontwikkeling : Wat is globaal de ontwikkelingsleeftijd? Is een IQ bekend? </li></ul><ul><li>taalontwikkeling: Hoe spreekt de cliënt? Wat begrijpt hij van gesproken taal? Welke ontwikkelingsleeftijden horen ongeveer bij het spreken en begrijpen? Als een duidelijk verschil is: wat betekent dat voor de omgang? </li></ul>
 31. 31. Beeldvormingspuzzel (vervolg) <ul><li>emotionele ontwikkeling: Hoe oud schat je de cliënt in emotioneel opzicht? Is er voldoende basisveiligheid? Hoe is hij/zij gehecht (veilig/onveilig)? Hoe staat het met de autonomieontwikkeling? Is hij/zij faalangstig? Competitief? Welke angsten zie je? Is er sprake van gewetensontwikkeling? </li></ul><ul><li>sociale ontwikkeling: Hoe gaat de cliënt om met anderen? Wat zoekt hij/zij bij anderen? Wat brengt hij/zij in? Welke positie kiest hij doorgaans t.o.v. anderen? </li></ul><ul><li>temperament: Reageert de cliënt sterk of juist niet? Is hij/zij gevoelig voor prikkels of juist niet? Is hij/zij makkelijk af te leiden? Is de grondstemming positief of meer somber? Past hij/zij zich snel aan? Toont hij/zij doorzettingsvermogen? </li></ul>
 32. 32. Beeldvormingspuzzel (vervolg) <ul><li>psychische en/of psychiatrische problematiek: Hoe is de draagkracht/draaglast verhouding? Welke psychische mechanismen spelen een rol? Is er een psychiatrisch beeld gediagnosticeerd? Wat betekent dit voor het dagelijks leven en de omgang? </li></ul>
 33. 33. Hermeneutische cirkel <ul><li>Emotionele ontwikkeling </li></ul><ul><li>- draagkracht versus draaglast </li></ul><ul><li>- kunnen en aankunnen </li></ul><ul><li>* Ontwikkeling van je gevoel </li></ul><ul><li>* Herkennen van gevoelens </li></ul><ul><li>* Inleven in een ander </li></ul><ul><li>* Gewetensontwikkeling </li></ul>
 34. 34. <ul><li>Lichamelijke ontwikkeling </li></ul><ul><li>- Motoriek: grof en fijn </li></ul><ul><li>- Bijzonderheden/beperkingen </li></ul><ul><li>Verstandelijke ontwikkeling </li></ul><ul><li>- Snap-vermogen </li></ul><ul><li>- IQ: verbaal en performaal </li></ul><ul><li>- disharmonisch profiel </li></ul><ul><li>- taalontwikkeling: receptief en expressief </li></ul>
 35. 35. <ul><li>Sociale ontwikkeling </li></ul><ul><li>- hoe ga je om met een ander </li></ul><ul><li>- sociale vaardigheden </li></ul><ul><li>- beurtnemen </li></ul><ul><li>- samen spelen </li></ul>
 36. 36. <ul><li>Levensgeschiedenis </li></ul><ul><li>- ontwikkelingsgeschiedenis </li></ul><ul><li>- opvoedingsgeschiedenis </li></ul><ul><li>- life events </li></ul><ul><li>- afkomst/milieu/cultuur </li></ul><ul><li>Omgeving </li></ul><ul><ul><li>- Interactie met omgeving is er altijd; hoe ziet deze eruit? </li></ul></ul>
 37. 37. <ul><li>Psychiatrische problematiek </li></ul><ul><li>- Is er een psychiatrisch beeld van de cliënt? Zoals bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of autisme </li></ul><ul><li>Zo ja, wat betekent dit voor het dagelijks leven van deze persoon? </li></ul>
 38. 38. Functioneringsprofiel <ul><li>Naam : Wat roept de naam bij je op? Gebruik je de naam van de cliënt of heb je hem zelf een naam gegeven? </li></ul><ul><li>Leeftijd : Hoe oud denk je dat de cliënt is? Sta stil bij de levenstijd en de jaren ervaring. </li></ul><ul><li>Presentatie : Wat roept de uiterlijke verschijning bij je op? Wat voor indruk zou een vreemde op straat van deze persoon hebben? </li></ul><ul><li>Vaardigheden : Vorm een beeld van zijn/haar algemene levensverrichtingen zoals aankleden, eten, werken, spelen, opruimen. </li></ul><ul><li>Taalgebruik : Welke vormen van taal gebruikt de cliënt? Kan je net niveau van taal inschatten? </li></ul>
 39. 39. Functioneringsprofiel (vervolg) <ul><li>taalbegrip : Kan je de volgende begrippen aan de cliënt uitleggen: onder, voor, achter., boven, eerst dit en dan dat, na elkaar, volgende, de vorige, tegelijk, nog meer, nog minder, hetzelfde, verschillend. </li></ul><ul><li>sociaal : Met wie en op welke manier maakt de cliënt contact? </li></ul><ul><li>emotioneel : Welke emoties zie je bij de cliënt? Lopen de emoties snel in elkaar over of zijn ze stabiel? Kan de cliënt zelf emoties onderscheiden? </li></ul><ul><li>ontwikkeling van het ‘zelf’ ; Op welke manier is de cliënt afhankelijk van de begeleider om tot activiteit of contact te komen? Is de cliënt intern of extern gestuurd? </li></ul>

×