Astrid Hartendorf

1,548 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,548
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Presentatie Wil en Wet © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE Dit is de introductie die Walburg gebruikt. Met name om te laten zien dat het gaat om keuzes. De NVVE propageert geen euthanasie, maar wel de keuze mogelijkheid voor mensen aan het einde van hun leven. Daar valt euthanasie ook onder.
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE Stip 1: Zie, bijlage standpunt KNMG (standpuntfbinzakeeuthanasie2003def.pdf) Stip 2: Zie pag. 11 t/m 13 van de brochure ‘Wil en Wet’ Stip 3: Zie Bijlage KNMG (standpuntfbinzakeeuthanasie2003def.pdf) en pag. 27 en 28 uit de brochure ‘Het Laatste Stuk’ en pag 7 en 8 uit de brochure ‘Wil en Wet’
 • Presentatie Wilverklaringen © Sprekerskader NVVE Voor elke (ingrijpende) medische behandeling is toestemming van de patiënt nodig. De patiënt heeft hiervoor informatie nodig: over de behandeling, mogelijke alternatieven, de risico’s en dat alles in begrijpelijke taal. Maar de patiënt heeft het recht om behandeling te weigeren; zonder opgaaf van redenen!
 • Inzage in het dossier: Iedereen van 16 jaar en ouder mag het eigen dossier inzien. Allen de gegevens van de patiënt worden gegeven, geen informatie over bijvoorbeeld familieleden of anderen. Familieleden hebben recht op inzage in het dossier van de patiënt als deze hiervoor een machtiging heeft afgegeven. Ouders of wettelijk vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben wel recht op directe inzake in het dossier van hun kind Kinderen tussen de 12 en 16 jaar moeten eerst persoonlijk instemmen met de inzage. Als de patiënt het niet eens is met de gegevens in het dossier dan kan deze een eigen verklaring toevoegen. Second opinion: De patiënt heeft recht op een second opinion. De second opinion moet het medisch advies betreffen en niet de behandeling zelf. Een second opinion zal meestal alleen toegestaan worden wanneer er twijgfel bestaat over de diagnose of de behandeling bij ernstige ziekten of aandoeningen. Plicht tot informeren:De patiënt geeft de hulpverlener naar beste weten de inlichtingen en medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst behoeft: met andere woorden, als de hulpverlener niet goed geïnformeerd is door de patiënt, kan het zijn dat deze geen goede diagnose kan stellen en geen goede behandeling opstellen. WGBo basis schriftelijk behandelverbod: Wanneer een persoon van 16 jaar of ouder niet meer in staat is om voor zijn/haar belangen op te komen (zich niet meer kan uiten), maar wensen ten aanzien van het weigeren van behandelen schriftelijk heeft vastgelegd (toen deze persoon (nog) wilsbekwaam was), dan dient de hulpverlener deze schriftelijke verklaring op te volgen. Presentatie Wilverklaringen
 • Presentatie Wilverklaringen De rechtskracht is groot: in de wet (WGBo) is geregeld dat iemand een schriftelijke weigering van behandeling mag opstellen en dat deze geldig is. In de persoonlijke aanvulling mag de ondertekenaar zijn of haar persoonlijke wensen nog verder verduidelijken. Wanneer u ingrijpende behandelingen weigert, dan wil dit niet zeggen dat u geen goede (palliatieve) zorg wenst. In het behandelverbod staat dan ook dat u wel bestrijding van pijn, jeuk, benauwdheid en onrust wenst. Het mondelinge verbod tot behandelen gaat altijd boven het schriftelijke verbod. Dus zolang u zich kunt uiten, zal er altijd om uw mening gevraagd worden. Een schriftelijk behandelverbod treedt pas in werking wanneer u uw mening niet meer duidelijk kunt maken. Norm: ‘geen terugkeer tot een waardige levensstaat’: In het behandelverbod staat dat men behandeling weigert als men uitzichtloos lijdt, verdere ontluistering is te voorzien en er geen terugkeer is tot een waardige levensstaat. Dat laatste is belangrijk. Een voorbeeld: u wordt met een hersenschudding en gebroken been in het ziekenhuis opgenomen. U bent op dat moment niet aanspreekbaar en u bent in het bezit van een behandelverbod. In een dergelijke situatie zal de hulpverlener uw behandelverbod niet volgen: van de hersenschudding zal u genezen, als het been geopereerd is en genezen dan functioneert u weer prima: er is dan geen sprake van ‘geen terugkeer naar een waardige levensstaat’. U kunt ion dit geval de hulpverlener niet verwijten uw behandelverbod niet gevolgd te hebben.
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE Zie pag. 27 t/m 30 uit de brochure ‘Wil en Wet’ Pag. 29 t/m 52 uit de brochure ‘Het Laatste Stuk’ Zie brochure ‘Dementie en het zelfgewilde levenseinde’ Voorbeelden van NVVE-verklaringen staan in het documentatiepakket
 • Presentatie Wilverklaringen © Sprekerskader NVVE Wanneer iemand zijn wil niet meer kan uiten, zal er een vertegenwoordiger optreden: de wet regelt wie dat is: curator of mentor, schriftelijk gevolmachtigde, partner, ouder of kind, broer of zus. De schriftelijk gevolmachtigde gaat dus voor de partner en familie. Dit betekent dat een vriend als gevolmachtigde ‘meer’ te zeggen heeft over de patiënt dan diens familie. Wees hierop bedacht. Een volmacht geven schept duidelijkheid; het kan vervelende keuzes weghalen bij partner of familie, het kan helderheid geven wanneer bijvoorbeeld de kinderen verschillende visies hebben op levenseinde beslissingen.
 • Presentatie Wilverklaringen © Sprekerskader NVVE
 • Presentatie Wilverklaringen © Sprekerskader NVVE Invullen op dezelfde manier: voorkom dat op verschillende formulieren verschillende wensen staan: dit kan leiden tot misverstanden of erger. Bespreken eens in de paar jaar: wanneer je toch een afspraak hebt met de dokter, of maak er anders een afspraak voor: het is niet verplicht, er hoeft niet opnieuw getekend te worden maar het geeft aan dat de ondertekenaar er nog steeds achter staat. Wanneer de ondertekenaar het niet bespreekt maakt dat de verklaringen niet minder geldig!
 • Presentatie Wilverklaringen © Sprekerskader NVVE Invullen op dezelfde manier: voorkom dat op verschillende formulieren verschillende wensen staan: dit kan leiden tot misverstanden of erger. Bespreken eens in de paar jaar: wanneer je toch een afspraak hebt met de dokter, of maak er anders een afspraak voor: het is niet verplicht, er hoeft niet opnieuw getekend te worden maar het geeft aan dat de ondertekenaar er nog steeds achter staat. Wanneer de ondertekenaar het niet bespreekt maakt dat de verklaringen niet minder geldig!
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE Zie pag. 24 en 25 uit de brochure ‘Het Laatste Stuk’ Zie ook de website: www.nvve.nl = over de NVVE = daar staan ook de jaarverslagen 2001 t/m 2004 Zie de brochure ‘Perspectieven op waardig sterven’
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE Zie pag. 53 t/m 64 uit e brochure ‘Het Laatste Stuk’ Pag. 31 t/m 36 uit de brochure ‘Wil en Wet’ + eerste pagina documentatiepakket
 • Algemene NVVE- presentatie © Sprekerskader NVVE
 • Astrid Hartendorf

  1. 1. Astrid Hartendorf NVVE
  2. 2. Zijn er keuzes ten aanzien van het levenseinde ? Ja !
  3. 3. Wil en Wet? <ul><li>Uw keuze: Weigeren van behandeling </li></ul><ul><li>En die van de arts: Staken zinloos medisch handelen of niet starten van een behandeling </li></ul>
  4. 4. Wat wilt u zelf? <ul><li>Afwachten? </li></ul><ul><li>Behandeling stoppen of niet starten? </li></ul><ul><li>Palliatieve sedatie </li></ul><ul><li>Stoppen met eten en drinken </li></ul><ul><li>Stoppen met leven: - euthanasie - hulp bij zelfdoding </li></ul>
  5. 5. Géén euthanasie <ul><li>Het staken van zinloos medisch handelen of het niet instellen van de behandeling </li></ul><ul><li>Palliatieve sedatie </li></ul><ul><li>Weigeren van behandeling door de patiënt (WGBo 01-04-1995) </li></ul>
  6. 6. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) <ul><li>Toestemming van patiënt t.a.v. (ingrijpende) behandeling </li></ul><ul><li>informatie van behandelaar: </li></ul><ul><ul><li>over behandeling </li></ul></ul><ul><ul><li>In begrijpelijke taal </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijke alternatieven </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat zijn de risico’s </li></ul></ul><ul><li>Toestemming mag geweigerd worden! </li></ul>
  7. 7. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBo) <ul><li>Inzage van het (eigen) dossier </li></ul><ul><li>Second opinion over medisch advies </li></ul><ul><li>Patiënt plicht tot informeren arts </li></ul><ul><li>De WGBo geldt als basis voor onze wilsverklaringen, zoals Behandelverbod en Niet-reanimerenpenning </li></ul>
  8. 8. Schriftelijk behandelverbod (weigering toestemming) <ul><li>Vervangt mondelinge weigering </li></ul><ul><li>Is afdwingbaar </li></ul><ul><li>Persoonlijke aanvulling kan </li></ul><ul><li>Norm: ‘geen terugkeer naar waardige levensstaat’ </li></ul>
  9. 9. Wet op de geneeskundige behandelings overeenkomst <ul><li>Wie ? </li></ul><ul><li>Artsen: - Huisarts </li></ul><ul><li>- Specialist </li></ul><ul><li>- Specialist ouderenzorg </li></ul><ul><li>- Psychiater </li></ul><ul><li>- Psycholoog </li></ul>
  10. 10. Behandelverbod <ul><li>Artsen inlichten </li></ul><ul><li>Liefst schriftelijk </li></ul><ul><li>Kan herroepen worden </li></ul><ul><li>Copie status </li></ul><ul><li>ziekenhuis / verpleeghuis </li></ul>
  11. 11. Voorbeelden behandelverbod <ul><li>Geen levensreddende maatregelen </li></ul><ul><li>Geen kunstmatige voeding of vocht toediening </li></ul><ul><li>Geen antibiotica </li></ul><ul><li>Geen chemotherapie </li></ul>
  12. 12. Voorbeelden behandelverbod <ul><li>Niet reanimeren </li></ul><ul><li>Niet beademen </li></ul><ul><li>Wel: bestrijding pijn, benauwdheid, misselijkheid comfort bieden </li></ul>
  13. 13. Bij niet uitvoeren behandelverbod <ul><li>Arts is strafbaar </li></ul><ul><li>Behandelverbod afdwingbaar </li></ul><ul><li>Kortgeding bij rechtbank in ernstige gevallen </li></ul>
  14. 14. Wilsverklaringen <ul><li>Behandelverbod (recht) </li></ul><ul><li>Volmacht </li></ul><ul><li>Niet-reanimerenpenning (recht) </li></ul>
  15. 15. Volmacht <ul><li>Wettelijke vertegenwoordiging t .a.v. medische zaken </li></ul><ul><li>Volmacht geven voor helderheid bij verschillende visies </li></ul><ul><li>Vriend of goede kennis? De gevolmachtigde gaat voor familie ! </li></ul>
  16. 16. Volmacht <ul><li>Partners voor elkaar </li></ul><ul><li>Ouders voor kinderen </li></ul><ul><li>Kinderen voor ouders </li></ul><ul><li>Zorgen voor uitvoering behandelverbod </li></ul><ul><li>Jongeren andere regeling </li></ul>
  17. 17. Na het invullen <ul><li>Vul alle formulieren op dezelfde manier in (met name persoonlijke aanvulling) (4x) </li></ul><ul><li>Geef de getekende verklaringen aan uw (huis)arts, specialist </li></ul><ul><li>Bespreek eens in de paar jaar de verklaringen met uw arts </li></ul>
  18. 18. Na het invullen <ul><li>Blijf mondig </li></ul><ul><li>Blijf standvastig </li></ul><ul><li>U bent de patiënt </li></ul><ul><li>Laat u ondersteunen </li></ul><ul><li>in gesprek door familie etc. </li></ul>
  19. 19. Aandachtsgebieden NVVE <ul><li>Correcte uitvoering wetten </li></ul><ul><li>Chronisch zieken, Dementerenden/Dementen, Psychiatrische zieken </li></ul><ul><li>Voltooid leven Middelen voor een milde dood (Pil van Drion/laatstewilpil) </li></ul>
  20. 20. Wat de NVVE doet <ul><li>Behandelverbod, niet-reanimerenpenning, wilsverklaringen </li></ul><ul><li>Ledenondersteuningsdienst </li></ul><ul><li>Presentatiedienst </li></ul><ul><li>Gevolmachtigdendienst </li></ul><ul><li>Commissies </li></ul><ul><li>Onderzoek, studie en publicaties </li></ul>
  21. 21. Dank en tot ziens <ul><li>NVVE, Nederlandse Vereniging voor </li></ul><ul><li>een Vrijwillig Levenseinde </li></ul><ul><li>Postbus 75.331 </li></ul><ul><li>1070 AH AMSTERDAM </li></ul><ul><li>Telefoonnummer : 0900- 606 0606 </li></ul><ul><li>Website : www.nvve.nl </li></ul><ul><li>E-mail : euthanasie@nvve.nl </li></ul><ul><li>Gironummer : 633 5188 </li></ul>
  22. 23. THANK YOU !
  23. 24. NEXT

  ×