CommOnline2010 Online Strategie met impact

361 views
283 views

Published on

CommOnline 2010, mindmap van presenatatie Arjan van Liere

Published in: Technology, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
361
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

CommOnline2010 Online Strategie met impact

  1. 1. Hoe meet je / stuur je op impact Directeur Present Media Hoe om te gaan met negativiteit Http://nl.linkedin.com/in/arjanvanliere Wat wil de doelgroep Belangrijk Http://twitter.com/arjanvl De belangrijke gebruiker Persona Voor wie wil je wat doen Een goede communicatiestrategie bevat een goede Impact wordt bepaald door wat jij wil internetstrategie. bereiken en welke keuzes je maakt En dat is wat anders dan een marketingstrategie Ma rketi ng Communi ca ti e of een lijstje online aandachtspunten. Wat wil je met Onl i ne mi ddelen Arjan van liere Welke dialogen neem je als Op welke vertrekpunt? terreinen Effi ci ëntere bedri jfs voering Onderwerp Klanten Welke dialogen kun je Va s thouden Hoe ziet zo’n ondersteunen met internet? Profi l eri ng strategie er uit? Welke vragen moet je stellen? En nog Multi channel belangrijker…in welke richting moet je de Cross channel antwoorden gaan zoeken? Wel ke pa gi na s , onderwerpen Wa t zegt da t? worden veel bezocht? Hoe maak je keuzes? Zi jn bezoekers tevreden over de s i te Hoe, met welke Intro Organisatiestrategie vs. communicatiestrategie Meten i s weten middelen Communicatie is bedrijfsvoeringsinstrument (KPIs ) Website Key Performa nce Hoe Vertrouwen Verta l en na a r doel s tellingen Indi ca tors Betrokkenheid Hoe hoog i s de convers i e Wa nneer ben je tevreden Omzet Naambekendheid Hoe minder impact Welk effect wil Imago Trechteren je bereiken? Bereik Hel der Hoe meer Maken van Kopen Interpreteren Meer output middelen Proces s en Strategische keuzes Contact Meedoen Bi js turen Identificatie Pa rti ci pa ti e Communi ca ti e weet wa t de kla nt denkt Wat is Toename van kwaliteit i.p.v. kwantiteit impact Vinden van ankerpunten Bekende / Organisatie doelstelling nodig Op-ma a t content a a nbi eden terugkerende bezoeker Gebruik de trechter Weten wat je doet Voor wie je het doet Attenti e Impact Rendement Ori ënta ti e verhogen En waarom je het doet Koophul p En hoe maak Iedereen heeft er een Transactie, gericht op: je keuzes Cros s ups el ling Informatie plaatsen Heha l i ngs a a nkopen Waarom een website Ma a r ook Hoe ga je om met de Presentatie van de organisatie Kl a nten media middelen Etc. Wat is de internet strategie vd concurrent Boods cha p Online Strategie met Impact Visie is belangrijk Wat doet de Propos i ti e Welke analyse concurrentie? Arjan van Liere Zonder visie geen strategie Wa t del en ze maak je Visie Visie: weten wat je wilt over brengen aan wie Soci a l e moni tors Soci a l e a cti vi teiten Wa t i s hun i nvl oed Minimaal > 2 jaar 25% Beter 5 jaar Relaties Hoe ver Wat zijn de ontwikkelingen Hoe ziet de wereld er Rel .beheer vooruitkijken? uit in 2015 Waar staan we in 2015 met deze wereld Wat is de rol dan van je organisatie 35% Wie ben je Waarom ben je er Beslissers Hoe ga je er mee om Overtui gen Concurrentie 40% Partijen Hoe ga je om met Waar zou je willen zijn, t.o.v. identiteit Tijdsgeest Nieuwe klanten Aa ntrekken Keuzes in Trends online media Is belangrijk onderdeel vd visie Bedri jfs pa gina Opgesteld om richting te geven Vi deos / pres entatie Denk ook Web2.0 eens aan Pres e nta ti es Power to the people Niet alle content hoeft op Crowdsourcing Etc de website te staan Internet visie & strategie Transparantie Buurt Onl i ne Authenticiteit Informa ti e l os va n de Gemeente Vb. Livecommunicatie Gemeente s i te Demografisch Sociaal cultureel Internetstrategie heeft impact op Trends organisatiestrategie 30% a l l een ma a r mobi el Strategische keuzes maken Bi nnen nu en 3 ja a r a l l een va nui t mobiele kanalen Ni et a l l een de s i te vera nderen Speel daar op in Een visie op gebruik Mobi el van internet Het gedra g ga a t vera nderen Het is al aan de gang Middelen Impa ct op medi a mi x Er is al wel veel aan de gang Er is altijd een keuze Werk wordt anders Koppel i ng l oca ti on ba s ed s ervices Twi tteren ti jdens ra a dverga deri ngen Weten wat Bijv Apps s -a vonds bl oggen wa t er i n de ra a d i s bes proken je doet Lees de mindmap met de klok mee Etc Sociale media Gearceerd: belangrijke uitspraak Wat doen wij er aan? Buiten gebaande paden Klanten gaan anders Wereld verandert Belangrijk Wie niet kiest wordt niet gekozen Bedrijven moeten gaan reageren communiceren Legenda Vraag Binnen en buiten Communicatie moet Let op Openheid van info strategie mogelijk maken Internet strategie Wat is de rol vd Afgevinkt Transparantie Waar moet het bedrijf naar toe communicatie kolom? Internet is meer dan een drager World of Minds versterkt de denkkracht van mensen, teams en organisaties door visualisatie en interactie. Meer informatie over het faciliteren van evenementen zie: www.livemindmapping.nlOnline Strategie met Impact Arjan van Liere - Livemindmapping door WorldofMinds.com

×