• Save

Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this presentation? Why not share!

Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje

on

 • 800 views

 

Statistics

Views

Total Views
800
Views on SlideShare
781
Embed Views
19

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 19

http://www.greenlungs.net 19

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje Presentation Transcript

 • Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D. Česká geologická služba
 • Konžská pánev Demokratická republika Kongo (DRC) 155 mil. ha pralesa (67% ) 99 mil. ha deštný prales Legenda mapy vegetačních pokryvů:
 • Rychlost odlesňování v DRC
  • v Kongu ročně zmizí 0,3 mil. ha pralesa (0,2%)
  • Kongo od roku 2000 ztratilo 30,000 km 2 pralesa
 • VYPALOVÁNÍ a primitivní metody zemědělství Příčiny úbytku pralesního pokryvu
 • Těžba dřeva má zanedbatelný podíl - chybějící infrastruktura státní silnice
 • státní silnice
 •  
 • Opravdová hrozba je populační exploze v DRC Počet obyvatel DRC (v mil.)
 •  
 • Environmentální důsledky mýcení deštného pralesa Ztráta cenného klimaxového ekosystému a biodiverzity Nevratná degradace půd - ohrožení zemědělské výroby Narušení globální rovnováhy uhlíku Narušení klimatických podmínek v regionu
 • Kindu
 • Cíle pilotního průzkumu v okolí Kindu
  • rekognoskace okolí - zcela neprozkoumaný terén
  • určit rozsah a příčinu odlesňování in situ
  • zdokumentovat rozsah škod na pralesním porostu
  • zdokumentovat dopady odlesnění na přírodní zdroje
  • zahájit monitorování území, zahájit vědecký výzkum
  • odběr pilotních vzorků přírodních materiálů
 • Mapování a odběry půd kolem Kindu Kindu řeka Kasuku řeka Lualaba S Les přátelství 2 km
 • Degradace půdy a ztráta živin v důsledku vypalování pralesního porostu
 • Oxisoly červenožluté lateritové půdy Podmínky vzniku oxisolů: - tropické vlhké oblasti - mírně kolísající teplota Charakteristika oxisolů: - silné zvětrání matrice - nízká kationtová výměnná kapacita (ztráta bazických kationtů a SiO 2 ) - akumulace sloučenin Fe a Al (žlutočervené zabarvení) - sekundární nasycení živinami pod lesní vegetací horizont Box oxikový
 • Biologická aktivita v půdě Charakteristika: - 5násobný opad z biomasy oproti mírnému pásmu - intenzivní biologická aktivita - doba obratu humusu 100 - 200 let - mělký organický horizont … hlavně opad (několik centimetrů) opad
 • Charakteristika půd v okolí Kindu půdy na vypálených plochách s absencí organického horizontu 3 typy půdních profilů lesní půdy s existencí organického horizontu - bez humusu - s humusem
 • Profil půdou s existencí organického horizontu Box
 • sekundární lesy Lesní půdy s organickým horizontem bez humusu
 • podél vodních toků Lesní půdy s humusem
 • zdroj: J.-R.B. Bwangoy et al. / Remote Sensing of Environment 114 (2010) 73 – 86 Konžská pánev s nejhustší říční sítí v Africe
 • zdroj: J.-R.B. Bwangoy et al. / Remote Sensing of Environment 114 (2010) 73 – 86
 •  
 • pro zemědělské účely přednostně vybírat místa podél toků Závěr I
 • Půdy s absolutní absencí organického horizontu
 • Profil půdou na vypálené ploše - silně provzdušněný opad i humus - organická vrstva shoří celá až na minerální horizont - zbude tenká vrstva popela (rychlý zdroj živin) - popel odplaven při prvním dešti - obnažená minerální půda je vystavena erozi Box
 • zabránit neřízenému vypalování pralesního porostu Závěr II
 • Soubor opatření ke zlepšení kvality půd
  • nízká kationtově výměnná kapacita (KVK) oxisolů do pH 6
  • - udržet pH nad 6 (vápnění)
  • - zvýšit KVK přidáváním organických látek
  • - zvýšit KVK přidáváním P hnojiv (zvyšují sorpci Ca)
  • tenká vrstva organické půdy
  • - zachovat organické látky - NEVYPALOVAT porost
  • - využívat organickou hmotu jako hnojivo
 • v oblasti zavést řízené zemědělské hospodářství s využitím hnojiv Závěr III
 • Plánované výzkumné práce v oblasti 1. Mapování půdního fondu na území provincie Maniema 2. Dlouhodobý monitoring přírodních zdrojů (lesa, půdy, vody) 3. Zakládání experimentálních zemědělských a lesních ploch - provádět manipulační experimenty s použitím např. různých typů hnojiv či mykorhizních hub - testovat efektivnost růstu vybraných zemědělských plodin na různých typech půd
 • Sledování zdrojů a migrace živin pomocí  44 Ca a jiných tradičních a netradičních izotopů Izotopový systém Ca
 • Izotopové složení udáváme veličinou  Když je Ca těžší oproti standardu má kladnou  44 Ca Když je Ca lehčí oproti standardu má zápornou  44 Ca
 •  44 Ca horniny  44 Ca stromu  44 Ca srážek End-member mixing - metoda rozlišení zdrojů mixing v odtoku
 • průměrná  44 Ca v odtoku v nenarušeném pralese změna  44 Ca v odtoku po vypálení lesa  44 Ca - + lze očekávat zachycení signálu z odplaveného popela během deště a také určitou změnu zdroje Ca po delší době od vypálení Hypotéza
 • Multikolektor ICP – MS Neptune na půdě ČGS
 •  
 •