Manual Smart Vision SDK - dll video library

3,746 views

Published on

SmartVision SDK obsahuje všechny potřebné části pro vývoj video aplikací a zpracování obrazu. V tomto jedinečném SDK obdržíte sadu ovladačů pro více jak 47 výrobců kamer, termokamer a videohardwaru, dále DLL knihovnu pro přístup, ovládání a čtení všech dostupných parametrů kamer a možnost čtení videodat. Díky této jedné DLL videoknihovně je možné vyvíjet aplikace v programovacím jazyce C, C++, C#, Visual Basic ale i Matlabu či Labview. Vyzkoušejte naši 7denní TRIAL verzi a přesvědčte se sami.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,746
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,750
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Manual Smart Vision SDK - dll video library

 1. 1. SmartVision SDK – uživatelský manuál Uživatelský manuál Revize manuálu: 1.8 Kompatibilita s verzí SmartVision: 1.0.28 Datum uvolnění revize: 23.4. 2013Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 1
 2. 2. SmartVision SDK – uživatelský manuálÚvodSmartVision SDK je sada vývojových nástrojů pro implementaci videoaplikací. Obsahuje širokou saduovladačů (SmartVision Runtime Package), dll videoknihovnu (SmartVision library) a testovací aplikace(TestApp).Knihovna SmartVision library je univerzální DLL knihovna pro získání videoobrazu, implementaci anávrh obrazových algoritmů. Knihovna podporuje připojení na protokoly GigE, USB 2.0, USB 3.0,CameraLink, Fast Ethernet MJPEG, IEEE 1394 Firewire od více jak 47 výrobců kamer a videohardwaru.Využitím formátu DLL je možné tuto knihovnu využít v programovacím jazyce C, C++, C#, Visual Basic,Matlab, Labview a všech prostředích podporujících import DLL funkcí.Díky snadnému rozhraní je možné přistupovat k příslušnému kamerovému systému vždy stejnýmprincipem a získat kompletní kontrolu nad používaným videohardwarem. Vývojář tak může použítjednu knihovnu pro návrh aplikací s odlišnými videorozhraními od protokolu GigE až po USB.SmartVision library obsahuje také pomocné aplikace pro efektivní průzkum připojenéhovideohardwaru. Aplikace CameraExplorer dovoluje uživateli zobrazit připojený videohardware avypsat všechny čtecí a zápisové parametry videosystému. Pomocí sady GET a SET funkcí je možnéplně ovládat a nastavovat videohardware. Otevření a ukončení videostreamu je díky funkciOpenSession a CloseSession velmi jednoduché a rychlé. Zobrazení aktuálního obrazu je umožněno jakpomocí již předpřipraveného videookna, tak i pomocí čtení z matice RGB dat z příslušného bufferupomocí. Obraz lze zaznamenat také jednoduše pomocí vyfocení aktuální scény (funkce MakeSnap) čipřímo pomocí reference přistupovat na blok dat ve videopaměti a tím dosáhnout maximálníobnovovací frekvence obrazové informace z kamerového systému. Oranžové bloky níže ukazují částivývojové sady SmartVision SDK. Testovací aplikace TestApp SmartVisionVývojové prostředí IDE pro vývoj koncové SmartVision library (sada DLL funkcí proaplikace (C#, C/C++, Matlab, Labview, atd.) ovládání a zpracování obrazu z videohardwaru) Operační systém Windows (XP, Vista, 7 - 32bit a 64bit) SmartVision Runtime Package (sada ovladačů a přímý přístup na videohardware) Videohardware a kamery (Ethenet, USB, CameraLink, PCI)2 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 3. 3. SmartVision SDK – uživatelský manuálSmartVision SDK - uživatelský manuálWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 3
 4. 4. SmartVision SDK – uživatelský manuálVyvázání se že zárukyVšechny výrobky (software, hardware či firmware) společnosti Workswell s.r.o. mají záruku proti výrobním vadám po dobudvou let. Tuto záruku lze uplatnit pouze, pokud byl výrobek skladován a používán podle pokynů uvedených v příslušnépříručce.Záruka se vztahuje pouze na původního kupce a je nepřenositelná. Záruku nelze uplatnit na výrobek, který byl nesprávněpoužíván, neudržován, poškozen nebo provozován při podmínkách, které manuál nestanovuje jako podmínku provozní.Jestliže dojde k poškození výrobku, který je kryt zárukou, výrobek nesmí být dále používán, aby se zabránilo dalšímupoškození. Zákazník musí neprodleně oznámit tuto závadu společnosti Workswell nebo jím autorizovanému distributorovi,jinak nebude možné záruku uplatnit.Společnost Workswell zdarma opraví nebo vymění každý vadný výrobek, jestliže bude na základě odborné prohlídkyprokázána u výrobku vada materiálu či výrobku a jestliže bude tento výrobek vrácen společnosti Workswell v záruční době,tj. do dvou let od data nákupu.Výrobek nesmí být společnost Workswell otevírán nebo upravován.Společnost Workswell nenese odpovědnost za vady výrobku kromě výše uvedených a neposkytuje na ně záruku. Žádná dalšízáruka není vyjádřena ani předpokládána. Společnost Workswell nenese odpovědnost za neodborné použití výrobku ani zaškody způsobené nesprávnou činností, instalací či funkcí výrobku třetím stranám či samotnému uživateli.Autorská práva© Workswell s.r.o. Všechna práva celosvětově vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti Workswells.r.o. nesmí být žádná část software či hardware včetně zdrojového kódu a zdrojových souborů reprodukována, přenášena,přepisována nebo překládána do jakéhokoli umělého či přirozeného jazyka, pokud není výsledně uvedeno jinak.Názvy a značky uvedené na výrobcích v této příručce jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannýmiznámkami společnosti Workswell s.r.o. Všechny ostatní ochranné známky nebo názvy společností zmíněné v této příručce amanuálu se používají pouze pro identifikaci a jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.4 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 5. 5. SmartVision SDK – uživatelský manuálWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 5
 6. 6. SmartVision SDK – uživatelský manuálObsahÚvod ........................................................................................................................................................ 1Obsah....................................................................................................................................................... 6Varování a upozornění ............................................................................................................................ 7Obsah standardního dodání .................................................................................................................... 8Informace pro uživatele .......................................................................................................................... 9Nápověda a dotazy ................................................................................................................................ 10Požadavky na hardware PC ................................................................................................................... 11Aktualizace a kompatibilita ................................................................................................................... 12Licenční systém SmartVision ................................................................................................................. 15Instalace SmartVision SDK ..................................................................................................................... 20Spouštění TRIAL verze ........................................................................................................................... 26Popis balíku SmartVision SDK ................................................................................................................ 27SmartVision library DLL funkce.............................................................................................................. 29Tutoriál pro vývoj v jazyce C# ................................................................................................................ 406 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 7. 7. SmartVision SDK – uživatelský manuál1 Varování a upozorněníVarování Před použitím výrobku zkontrolujte, zda nejeví viditelné známky poškození či nesprávné funkce. Pokud je zařízení poškozené či jinak vadné, nepoužívejte jej.Upozornění Nepoužívejte a neskladujte zařízení v rozporu se skladovacími a provozními podmínkami stanovenými v této příručce (týká se jen hardware). Jakékoliv zásahy a necertifikované servisní úkony do výrobku vedou k automatické ztrátě zárukyWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 7
 8. 8. SmartVision SDK – uživatelský manuál2 Obsah standardního dodáníCD Součástí standardního zakoupeného CD SmartVision SDK jsou tyto části:  Sada ovladačů SmartVision Runtime Package  DLL knihovna SmartVision library  Testovací aplikace a tutorial TestApp  Příručka SmartVision SDK - Uživatelský manuál.SmartVision Součástí standardního dodání je samoinstalační aplikace SmartVision RuntimeRuntime Package, která obsahuje ovladače na kompatibilní videohardware. Tato aplikacePackage nainstaluje na příslušný počítač sadu driverů pro videohardware a kamery. Některé z těchto ovladačů využívají také sadu MAX od společnosti National Instruments a dalších společností. Společnost Workswell s.r.o. plně uznává veškeré licenční ujednání se společností National Instruments a veškeré poplatky za užívání tohoto modulu ve svém vývojovém nástroji SmartVision SDK.Dokumentace S výrobkem SmartVision SDK je dodáván Uživatelský manuál (tj. dokument, který právě čtete), který je uložen na oficiálním CD.8 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 9. 9. SmartVision SDK – uživatelský manuál3 Informace pro uživateleTypografické V této příručce se používají následující typografické konvence:konvence  VELKÁ PÍSMENA se používají pro názvy kláves, tlačítek a položek menu,  COURIER se používá pro ukázky zdrojových kódů, názvy souborů a souborové cesty,  kurzíva se používá pro důležité informace a názvy dokumentů,  tučné písmo je použito při odkazu na jinou kapitolu, názvy funkcí či internetové odkazyNápověda a S technickými dotazy, na které vám nepomohla najít odpověď tato příručka, seuživatelské obraťte na svého prodejce, nebo přímo na stránky produktu na internetovéfórum adrese http://www.workswell.cz, kde nejprve vyhledejte odpověď v uživatelském fóru a pokud odpověď na svůj dotaz nenaleznete, zašlete dotaz na email info@workswell.czAktualizace Prioritním cílem společnosti Workswell je dodávat své výrobky v takové podobě, aby splňovala aktuální potřeby svých uživatelů a zároveň, aby byly co nejrychleji odstraněny všechny nedostatky, které byly při jejich užívání nalezeny. Z tohoto důvodu společnost Workswell ve všech svých výrobcích pravidelně uvolňuje aktualizace. Více informací naleznete v kapitole Aktualizace a kompatibilita.Firmware Firmware je „interní“ řídicí program zařízení. Z uživatelského pohledu je podstatná pouze aktuální verze firmware, která je nahrána v právě používaném zařízení a videohardwaru.Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 9
 10. 10. SmartVision SDK – uživatelský manuál4 Nápověda a dotazyObecný postup Při hledání odpovědi na technický problém doporučujeme dodržovat následující postup:  pokuste se nalézt odpověď v této příručce,  obraťte se na svého prodejce zařízení,  prostudujte stránky společnosti Workswell s.r.o. na adrese http://www.workswell.cz,  či napište na email info@workswell.cz.10 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 11. 11. SmartVision SDK – uživatelský manuál5 Požadavky na hardware PCVerze SmartVision SDK byl testován pro 32 a 64 bitové verze operačního systémuoperačního Windows následujících verzí:systému  Windows XP  Windows 7 32bit  Windows 7 64bit Na jiných verzích operačního systému Windows nebyl SmartVision SDK testován a společnost Workswell nezaručuje na těchto verzích Windows správnou funkci jednotlivých částí. V případě, že používáte Windows XP SP2 resp. Windows 7, je nutná aktualizace na vyšší verzi Windows XP SP3 resp. Windows Vista SP1 před zahájením instalace jednotlivých částí SmartVision SDK. Jako prerekvizity a správné používání DLL videoknihovny SmartVision library je potřeba do operačního systému doinstalovat:  .NET Framework 3.5 a vyšší (ve Windows 7 je již nainstalován)  SmartVision Runtime Package (součástí SmartVision SDK)Konfigurace PC Minimální konfigurace pro SmartVision SDK na operační systém Windows 7 je následující:  Procesor Intel: min. 2 GHz  paměť: min. 2 GB RAM,  pevný disk: min. 100 GB,  Gigabitový Ethernetový port s řadičem Intel podporující Jumboframe min. 9kB,  klávesnice a myš,  grafický adaptér a monitor s odpovídajícím rozlišením.Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 11
 12. 12. SmartVision SDK – uživatelský manuál6 Aktualizace a kompatibilitaAktualizace Nejnovější verze SmartVision SDK ,tj. jak SmartVision Runtime Package, takSmartVision videoknihovny SmartVision library ale i příslušných tetovacích aplikací naleznete naSDK webových stránkách www.workswell.cz , kde je umístěna nejnovější verze těchto částí. Vzhledem k požadavku, na co nejrychlejší úpravu a opravu knihovny si společnost Workswell, vyhrazuje právo na zasílání upozornění na nejnovější update SmartVision SDK na uživatelský email zákazníka. Výrazně však doporučujeme pravidelně kontrolovat nejnovější verze SmartVision Runtime Package a SmartVision library. V případě použití nových verzí stačí jednoduše přeinstalovat příslušnou stávající SmartVision library. Vždy však doporučujeme, aby zákazník stahoval současně, jak SmartVision Runtime Package tak také SmartVision library pro bezproblémový chod nových i stávajících funkcí na příslušném videohardwaru.Kompatibilni SmartVision library pomocí modulu SmartVision Runtime Package umí přistupovatvideohardware k několika stovkám druhů videohardwaru, ať už se jedná o kamery, termokamery čia zdroje videa videograbbery. Základem je obsáhlá databáze ovladačů pro snadné napojení videohardwaru, ať s nutností či bez příslušného videograbberu. Uživatel tak není nucen instalovat jiné ovladače a může se věnovat samostatnému zpracování videodat. Mezi podporované protokoly patří: 1) Paralelní digitální rozhraní s příslušným videograbberem - TTL rozhraní - RS422 - LVDS 2) CameraLink protokol s příslušným videograbberem 3) Gigabit Ethernet (GigE) protokol s a bez nutnosti videograbberu 4) Fast Ethernet IP protokol s a bez videograbberu - MJPEG 5) IEEE 1394 Firewire protokol s a bez nutnosti videograbberu - IIDC (DCAM) 6) USB 2.0 protokol bez nutnosti videograbberu - DirectShow produkty jako jsou webkamery, mikroskopy, skenery, apod. 7) USB 3.0 protokol bez nutnosti videograbberu - AIA USB3 Vision produkty Všechny výše uvedené rozhraní jsou podporovány s framegrabbery společnosti National Instruments, popř. s jejími kompatibilními klony pro rozhraní PCI, PCIexpress. Pro některé druhy rozhraní není nutné dokupovat speciální videograbbery a lze použít standardní integrované porty v PC, je však nutné zajistit příslušné parametry videopřenosu, definované v jednotlivých standardech IEEE či AIA.12 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 13. 13. SmartVision SDK – uživatelský manuál Vzhledem k velkému počtu a množství každoročně vyráběných typů zařízení, nemůže společnost Workswell s.r.o. garantovat podporu všech výše uvedených protokolů u všech výrobců. Proto doporučujeme před zakoupením SmartVision SDK kontaktovat příslušného prodejce SmartVision SDK či technickou podporu společnosti Workswell ohledně výsledné kompatibility SmartVision SDK a cílového videohardwaru. Za případné nekompatibility SmartVision SDK a příslušného videohardwaru či kamery nenese společnost Workswell s.r.o. žádnou zodpovědnost.Dokumentace Na oficiálních stránkách společnosti Workswell s.r.o. naleznete všechny příslušné dokumentační listy, uživatelské manuály či technické informace. Pro technický dotaz či nápovědu postupujte dle kapitoly Nápověda a dotazy.Podporovaní Mezi podporované výrobce videohardwaru patří tyto společnosti:výrobci 1) Adimec CCD Cameras 2) Allied Vision Technologies 3) Atmel Corporation 4) Basler Vision Technologies 5) Baumer Optronic 6) Cohu Inc. 7) Costar Imaging 8) DVC Company 9) Dalsa 10) Flir Systems AB 11) Fairchild Imaging 12) Flovel Co. 13) Hamamatsu 14) Hitachi Kokusai Electronic 15) Imaging Solutions 16) Imperx 17) Indigo Systems 18) JAI 19) Jenoptik Optical System 20) Mikrotron 21) NET GmbH 22) National Instruments 23) PCO AG 24) Perkin Elmer Optoelectronics 25) Photonfocus 26) PixeLINK 27) Point Gray Research 28) Prosilica Inc. 29) Pulnix 30) QImaging Corporation 31) Raytheon Commercial Infrared 32) Redlake MASD Inc. 33) SVS Vistek 34) Sentech 35) Sensors UnlimitedWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 13
 14. 14. SmartVision SDK – uživatelský manuál 36) Sensovation AG 37) Silicon Imaging 38) Smartek 39) Sony 40) Takex 41) The Imaging Source 42) Toshiba 43) UNIQ Vision Inc 44) VDS Vosskuhler 45) Vieworks 46) E2v 47) iSVi14 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 15. 15. SmartVision SDK – uživatelský manuál7 Licenční systém SmartVisionPopis Součástí knihovny SmartVision library je také nástroj pro udělení licence pro danélicenčního PC, resp. aplikaci, která využívá knihovny SmartVision library. Lincenční nástroj jesystému a automaticky spuštěn při instalaci knihovny SmartVision library (nutné nejdřívepřidělení nainstalovat modul SmartVision Runtime Package). Proto doporučujeme dokončenílicence procesu licencování již při samotné instalaci knihovny SmartVision library. V případě budoucích změn v licenci, či zakoupení FULL verze a přechodu z TRIAL verze je možné spustit licenční systém manuálně. K těmto účelům slouží program SmartVision Activator . Odkaz na SmartVision Activator je umístěn ve Start nabídce v cestě "Všechny programyWorkswell SmartVision". Podmínkou správného spuštění je nutnost spustit SmartVision Activator s administrátorskými právy. Bez aktivace jedné z verzí (tj. FULL či TRIAL) nebude knihovna SmartVision library funkční. TRIAL verze funguje pouze s aktivním připojením k internetu a je platná po dobu 7-dní bez omezení. K aktivaci FULL verze je nutné zakoupit sériové číslo ke knihovně SmartVision library od společnosti Workswell a zadat ho buď při instalaci, či manuálně přes nástroj SmartVision Activator. Aktivaci je možné provést, pouze pokud je počítač připojen k internetu. Při zadávání zákaznických informací do formulářů si společnost Workswell vyhrazuje právo uložit tyto informace na licenčním serveru společnosti a zároveň se zavazuje, že tyto informace neposkytne třetím stranám a jiným obchodním subjektům. V následujícím průvodci jsou ukázány správné kroky pro úspěšné přidělení licence: 1) Spuštění licenčního systému pomocí aplikace SmartVision ActivatorWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 15
 16. 16. SmartVision SDK – uživatelský manuál 2) Volba typu licence – TRIAL či FULL v aplikaci SmartVision Activator 3) Vyplnění informací a sériového čísla pro verzi TRIAL a FULL v aplikaci SmartVision Activator16 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 17. 17. SmartVision SDK – uživatelský manuál 4) Odesílání uživatelských informací na licenční server Workswell 5) Úspěšné odeslání žádosti na licenční server WorkswellWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 17
 18. 18. SmartVision SDK – uživatelský manuál 6) Zaslání potvrzovacího emailu z licenční serveru Workswell - Po zaslání žádosti o TRIAL verzi Vám přijde na zadaný email potvrzovací zpráva, kterou je nutné aktivovat. 7) Úspěšné dokončení instalace a licenčního systému Workswell - Po potvrzení a odsouhlasení licenčních podmínek a potvrzení serverem se Vám zobrazí úspěšné dokončení celého procesu.18 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 19. 19. SmartVision SDK – uživatelský manuálDeaktivace Společnost Workswell umožňuje přenos již zakoupené licence knihovny SmartVisionplatné FULL library na jiné PC. Důvodem přenosu může být upgrade či oprava stávajícího PC,licence a popřípadě možnost implementace videoaplikace na jiném než cílovém PC. K těmtopřenos na jiné účelům slouží aplikace SmartVision DeactivatorPC Pokud budete chtít přenést licenci FULL verze na jiný počítač, je nutné na aktuálním počítači s instalovaným SmartVision library, kde byla licence aktivována, spustit deaktivační software SmartVision Deactivator. Tento program je nutné spustit s administrátorskými právy. Deaktivaci je možné provést pouze pokud je aktuální počítač připojen k internetu. Součástí licenčních podmínek je podmínka, že na každém počítači využívající DLL funkce z knihovny SmartVision library musí být zakoupena FULL licence či alespoň aktivní TRIAL verze knihovny. V opačném případě, se zákazník vystavuje soudnímu řízení. Na následujícím obrázku je ukázána správná deaktivace systému a postup: 1) Spuštění deaktivačního nástroje a zadání sériového číslaWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 19
 20. 20. SmartVision SDK – uživatelský manuál8 Instalace SmartVision SDKInstalace SmartVision SDK se skládá z několika modulů, z nichž základním je instalace sadySmartVision ovladačů pro možnost připojení na videohardware, tedy před samotnýmRuntime používáním DLL videoknihovny SmartVision library. Tato sada ovladačů je nazývánaPackage SmartVision Runtime Package a nainstaluje na cílovou stanici či PC s operačním systémem Windows všechny potřebné ovladače. Seznam podporovaného hardwaru a zdrojů videosignálu naleznete v kapitole Aktualizace a kompatibilita. SmartVision SDK díky modulu SmartVision Runtime Package podporuje více než 47 výrobců videohardwaru a kamer. V následujícím odstavci je popsán bod po bodu instalační proces SmartVision Runtime Package: 1) Spuštění a extrakce SmartVision Runtime Package samoinstalačního balíku 2) Inicializace instalačního procesu SmartVision Runtime Package20 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 21. 21. SmartVision SDK – uživatelský manuál 3) Přehled licencovaných sad ovladačů pro kompatibilní videohardware a spuštění instalace SmartVision Runtime Package 4) Instalační proces SmartVision Runtime PackageWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 21
 22. 22. SmartVision SDK – uživatelský manuál 5) Dokončení instalace a restart počítače a opětovné spuštění operačního systému - Po instalaci SmartVision Runtime Package prosím proveďte manuální restart počítače. Během tohoto restartu se propojí a inicializují všechny potřebné ovladače pro budoucí videohardware a kamery.22 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 23. 23. SmartVision SDK – uživatelský manuálInstalace Po úspěšné instalaci sady SmartVision Runtime Package je nutné spustit instalaciSmartVision DLL knihoven SmartVision library. Díky této instalaci se do operačního systémulibrary nainstalují DLL knihovny pro budoucí vývoj a přístup na kamerový systém a videohardware, zároveň se prováží tyto DLL knihovny s balíkem SmartVision Runtime Package. Průchod instalací popisuje následující průvodce. Na konci této instalace je potřeba provézt volbu licence. Pro zkušební účely je povoleno využívat 7denní TRIAL verzi, kde si můžete vyzkoušet chování a vývoj aplikace s knihovnou SmartVision library. Po celou dobu používání v TRIAL verzi je nutné být připojený k internetu, neboť během této doby se kontrolují licenční podmínky se serverem společnosti Workswell. V případě, že uživatel chce využívat DLL funkce pro budoucí aplikaci i v offline režimu a na dobu neomezenou, je nutné zakoupit SmartVision SDK u společnosti Workswell a aktivovat FULL verzi. Po zakoupení Vám bude zasláno sériové číslo, které bude ověřeno přes licenční server a následně povolena trvalá licence pro daný počítač. Samotná licence a nákup jednoho sériového čísla se váže vždy a pouze na jeden počítač, na kterém je SmartVision library spuštěno a využíváno. 1) Spuštění instalace a extrakce SmartVision libraryWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 23
 24. 24. SmartVision SDK – uživatelský manuál 2) Inicializace instalace SmartVision library 3) Přehled instalačních pluginů, modulů a prvků SmartVision library24 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 25. 25. SmartVision SDK – uživatelský manuál 4) Zahájení instalace a správný proces kopírování SmartVision library 5) Dokončení instalace SmartVision library 6) Poinstalační spuštění licenčního systému SmartVision library - Po dokončení instalace DLL knihovny SmartVision library je potřeba projít licenčním procesem. Tento proces je automaticky spuštěn po dokončení instalace SmartVision library. Přesný postup a popis je popsán v kapitole Licenční systém SmartVision.Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 25
 26. 26. SmartVision SDK – uživatelský manuál9 Spouštění TRIAL verzeSpouštění Pokud je na počítači aktivována TRIAL verze, při každém spuštění knihovnyTRIAL verze SmartVision library (nebo aplikace Camera Explorer) se zobrazí vyskakovací okno ovladačů videohardwaru od společnosti National Instruments oznamující, že balík ovladačů této společnosti běží také ve zkušební verzi. Okno je nutné zavřít stisknutím jednoho z tlačítek Evaluate nebo Cancel.26 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 27. 27. SmartVision SDK – uživatelský manuál10 Popis balíku SmartVision SDKSmartVision Součástí standardního dodání SmartVision SDK je sada ovladačů SmartVisionRuntime Runtime Package. Ta obsahuje ovladače na kompatibilní videohardware a kamerovýPackage systém. Tato část zajišťuje kompatibilitu a přímý přístup na velké množství videohardwaru a jednotné rozhraní pro knihovnu SmartVision library. Kompletní soupis podporovaného hardwaru naleznete v sekci Aktualizace a kompatibilita. Některé z těchto ovladačů využívají také sadu MAX od společnosti National Instruments a dalších společností. Společnost Workswell s.r.o. plně uznává veškeré licenční ujednání se společností National Instruments a veškeré poplatky za užívání tohoto modulu ve své knihovně SmartVision library a SmartVision Runtime Package.Camera Po úspěšné instalaci SmartVision library se Vám do počítače nainstaluje takéExplorer pomocná aplikace Camera Explorer. Tato aplikace slouží k vygenerování seznamu parametrů z aktuálně připojené kamery a videohardwaru. V tomto textovém souboru pak uživatel nalezne kompletní sadu XML uzlů, tedy jednotlivých atributů ve stromu příslušného videohardwaru či kamery. 1) Spuštění aplikace Camera Explorer - Po otevření aplikace si uživatel může zvolit kameru či dostupný videohardware, který je kompatibilní s knihovnou SmartVision library.Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 27
 28. 28. SmartVision SDK – uživatelský manuál 2) Vygenerování souboru s popisem a seznamem dostupných atributů pro budoucí využití v DLL funkcích SmartVision library 3) Výsledný textový soubor s popisem a seznamem dostupných atributů pro budoucí využití v DLL funkcích SmartVision librarySmartVision Hlavní částí SmartVision SDK je instalovaná sada DLL funkcí SmartVision library prolibrary - DLL kompletní ovládání, čtení a přístup na data videohardwaru. Konkrétní cesta k těmtoknihovny knihovnám je popsána v souboru README.RTF Popis jednotlivých funkcí je uveden v kapitole SmartVision library DLL funkce.28 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 29. 29. SmartVision SDK – uživatelský manuál11 SmartVision library DLL funkceObecný popis Všechny DLL funkce kromě void funkcí vrací hodnotu Integer = 1, když jsouDLL funkcí a úspěšně dokončeny. Pokud však nastala chyba, vrácí hodnotu 0 nebo -1 (typicky uzáznam chyb v funkcí get) dle typu chyby.logu Veškeré tyto chyby jsou zapsány do tzv. error logu, který je možné přečíst z textového souboru error_log.txt, který je vytvořen ve stejné cestě kde je spuštěná samotna DLL knihovna SmartVision library.Spuštění Pro ovládání kamery je nutné nejprve spustit tzv. session pomocí funkcesession a OpenSession. Parametrem této funkce je název rozhraní kamery, který lze zjistit vukončení poli camera Interface v pomocném programu Camera Explorer.session Otevření session chvíli trvá a proto je nutné před další prací s kamerou periodicky provádět polling pomocí funkce GetSessionStatus. Session se nepodaří spustit, pokud ke kameře již přistupuje jiný proces. Je nutné ukončit session pomocí funkce CloseSession před ukončením aplikace, ze které se volá DLL, jinak v paměti zůstane běžící proces příslušící spuštěné session. Popis příslušných DLL funkcí:  void OpenSession(char cameraInterface[]) o Otevírá Session o char cameraInterface[]nMode - string obsahující název rozhraní kamery získaný pomocí aplikace Camera Explorer  void CloseSession() o Ukončuje Session  int8_t GetSessionStatus() o return:  0 = Session není spuštěná  1 = Session je spuštěnáOtevření a Po spuštění session je možné otevřít okno s videem pomocí funkce OpenVideo.zavření okna s Dále už je možné libovolně volat ostatní funkce z knihovny SmartVision SDK. Povideem ukončení práce je nutné zavřít okno s videem funkcí CloseVideo a ukončit session pomocí funkce CloseSession. Popis příslušných DLL funkcí:  void OpenVideo() o Otevírá okno s videem. Okno je potom nutné zapozicovat na obrazovce pomocí funkcí ze systémové User32.dll knihovnyWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 29
 30. 30. SmartVision SDK – uživatelský manuál  void CloseVideo() o Zavírá okno s videem.Ovládání Veškeré hardwarové funkce příslušného videohardwaru je možné ovládatparametrů pomocí funkcí SetAttribute. Tyto funkce mají jako parametr název XML uzlu,příslušného který používá driver GigE rozhraní, případně dalších rozhraní (DirectShow avideohardwaru podobně). V XML každé kamery jsou uvedeny všechny hardwarové atributy, které je na kameře možné ovládat. Seznam všech dostupných atributů je možné uložit do textového souboru programem Camera Explorer, který je součástí SmartVision library. Uložený textový soubor obsahuje výpis všech atribut ve formátu: [prvniXMLuzel::druhyXMLuzel::n-tyXMLuzel] Description = "Popis XML atributy ulozeny v XML kamery" Type = "Datovy typ" (UINT32, INT64, DBL, String, Enum, Bool, Command) Read = TRUE/FALSE (je mozne atribut cist?) Write = TRUE/FALSE (je mozne atribut zapisovat?) Min = "Minimalni hodnota rozsahu atributu" Max = "Maximalni hodnota rozsahu atributu" Value0 = "Prvni hodnota enumeratoru" Value1 = "Druha hodnota enumeratoru" ValueN = "N-ta hodnota enumeratoru" Popis příslušných DLL funkcí:  int8_t SetAttribute(char activeAttribute[], double valueDBL, char valueString[]) o Funkce pro nastavování hardwarových atribut kamery o char activeAttribute[] - název XML uzlu vyčtený ze souboru vygenerovaného pomocí aplikace Camera Explorer (bez složených závorek, ovšem včetně oddělovacích dvojteček) o double valueDBL - číselná hodnota atributu. GiGE XML norma specifikuje tyto datové typy UINT32, INT64, DBL, String, Enum, Bool, Command. Parametr valueDBL zahrnuje datové typy UINT32, INT64, DBL, Bool (0 = false, 1 = true) a Command (0 = off, 1 = on). Je nutné si pohlídat platný rozsah atributu, uložený opět v textovém souboru vygenerovaném aplikací Camera Explorer. o char ValueString[] - string hodnota atributu. Zahrnuje datové typy String a Enum. Pro enumerátory jsou v textovém souboru uloženy všechny platné hodnoty enumerátoru a tyto se předávají funkci jako string. o return:  1 = nastavení úspěšné  0 = nastavení úspěšné/chyba30 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 31. 31. SmartVision SDK – uživatelský manuál  int8_t SetWindowSize(int16_t width, int16_t height) o Nastavuje velikost okna s videem. Okno je vždy umístěno na pozici (0,0) o int16_t width - horizontální velikost okna v px o int16_t height - vertikální velikost okna v px o return:  1 = nastavení úspěšné  0 = nastavení úspěšné/chybaČtení Obdobou ovládacích funkcí jsou funkce pro čtení parametrů z videohradwaruparametrů GetAttribute, které vyčtou z parametru videohardwaru aktuální hodnotu. Tytopříslušného funkce mají jako parametr název XML uzlu, který používá driver GigE rozhraní,videohardwaru případně dalších rozhraní (DirectShow a podobně). V XML každé kamery jsou uvedeny všechny hardwarové atributy, které je na kameře možné ovládat. Seznam všech dostupných atributů je možné uložit do textového souboru programem Camera Explorer, který je součástí SmartVision library. Rozšířenou verzí funkce GetAttribute je funkce GetAttributeInfo, která z parametru vyčte doplňkové informace videohardwaru. Popis příslušných DLL funkcí:  int8_t GetAttribute(char activeAttribute[], double *valueDBL, char valueString[], Int32 lengthIn) o Vyčte hodnotu hardwarového atributu kamery o char activeAttribute[] - název XML uzlu vyčtený ze souboru vygenerovaného pomocí aplikace Camera Explorer (bez složených závorek, ovšem včetně oddělovacích dvojteček) o double *valueDBL - pointer na proměnnou typu double, do které se zapíše číselná hodnota atributu. Proměnná zastupuje datové typy UINT32, INT64, DBL, Bool (0 = false, 1 = true) a Command (0 = off, 1 = on) o char valueString[] - string hodnota atributu. Zahrnuje datové typy String a Enum o Int32 lengthIn - očekávaná délka obdrženého stringu (kvůli vyhrazení paměti pro výstupní string char ValueString*+) o return:  1 = nastavení úspěšné  0 = nastavení úspěšné/chybaWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 31
 32. 32. SmartVision SDK – uživatelský manuál  int8_t GetAttributeInfo(char activeAttribute[], int8_t *type, int8_t *readable, int8_t *writable, double *minimum, double *maximum, double *valueDBL, char valueString[], int32_t len) o Vyčte hodnotu hardwarového atributu kamery a další doplňkové informace o atributu o char activeAttribute[] - název XML uzlu vyčtený ze souboru vygenerovaného pomocí aplikace Camera Explorer (bez složených závorek, ovšem včetně oddělovacích dvojteček) o int8_t *type - pointer na proměnnou, do které se zapíše datový typ daného atributu (0 = UINT32, 1 = INT64, 2 = DBL, 3 = String, 4 = Enum, 5 = Bool, 6 = Command) o int8_t *readable - je mozne atribut cist? (0 = false, 1 = true) o int8_t *writable - je mozne atribut zapisovat? (0 = false, 1 = true) o double *minimum - pointer na proměnnou, do které se zapíše minimalni hodnota rozsahu atributu o double *maximum - pointer na proměnnou, do které se zapíše maximalni hodnota rozsahu atributu o double *valueDBL - pointer na proměnnou typu double, do které se zapíše číselná hodnota atributu. Proměnná zastupuje datové typy UINT32, INT64, DBL, Bool (0 = false, 1 = true) a Command (0 = off, 1 = on) o char valueString[] - string hodnota atributu. Zahrnuje datové typy String a Enum o Int32 lengthIn - očekávaná délka obdrženého stringu (kvůli vyhrazení paměti pro výstupní string char ValueString*+) o return:  1 = nastavení úspěšné  0 = nastavení úspěšné/chyba  void GetFPS(double *AcquiredFPS, double *ProcessedFPS) o Zjistí počet snímků za vteřinu ve videu o double *AcquiredFPS - počet snímků získaných z kamery před processingem o double *ProcessedFPS - počet snímků získaných z kamery po processingu  void GetVideoResolution(int16_t *ResolutionX, int16_t *ResolutionY) o zjistí aktuální rozlišení videa o int16_t *ResolutionX - pointer na proměnnou typu int16, do se zapíše horizontální rozlišení videa o int16_t *ResolutionY - pointer na proměnnou typu int16, do se zapíše vertikální rozlišení videa32 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 33. 33. SmartVision SDK – uživatelský manuálUložení V některých případech je nutné přenastavit defaultní parametryparametrů a videohardwaru pro koncovou aplikaci (typicky rozlišení kamery). V případěautomatické využití funkcí set se příslušné parametry aplikují přímo na aktuálnínačtení videohardware, ale již neuloží do vnitřní paměti samotného videohardwaru.v novém Proto v případě odpojení a opětovného zapojení dojde k načtení defaultníchSession hodnot a tedy k přepisu již nastavených parametrů. Pro tyto případy, kdy je potřeba zajistit trvalé nastavení parametrů při opětovném připojení videohardwaru, je k dispozici speciální funkce, která uloží aktuálně nastavené parametry do paměti počítače. Ty jsou následně načteny při opětovném připojení videohardwaru:  int8_t SaveCamSettings(void) o Uloží aktuální nastavení všech atributů kamery. Při zavření a novém spuštění session jsou tato nastavení obnovena. o return:  1 = nastavení úspěšné  0 = nastavení úspěšné/chybaUložení a Základním a nejjednodušším způsobem zachycení aktuálního obrazunačtení z videohardwaru je načtení aktuálního obrazu z videookna do pracovní pamětiaktuálního počítače. K tomuto účelu slouží funkce MakeSnap.snímkuz paměti  void MakeSnap(uint8_t buffer[], int32_t length)počítače o požadavek na vytvoření snímku aktuálního videa do bufferu (pole). Při volání je nutné parametrem length zadat požadovanou délku čteného bufferu. o int32_t length - délka čteného bufferu (vypočítá se jako horizontální × vertikální rozlišení × 3 (~3 barvy), rozlišení lze rychle získat funkcí GetVideoResolution) o uint8_t buffer - pointer na jednorozměrné pole datového typu byte délky length, ve kterém jsou uložena poslední snímková data. Data jsou v poli uložena po jednotlivých pixelech zleva do prava a dále po jednotlivých řádcích snímku. Každé po sobě jdoucí tři prvky pole odpovídají barevným složkám každého pixelu (R,G,B). Tedy např. pro matici pixelů *1,2;3,4+ bude pole vypadat: {R1,G1,B1,R2,G2,B2,R3,G3,B3,R4,G4,B4}.Nastavení Knihovna SmartVision obsahuje sadu softwarových filtračních algoritmůsoftwarové pomocí, kterých je možno softwarově přepočítat obrazovou informaci. Díkyfiltrace obrazu tomu je umožněno přepočítat jasové složky, kontrast, ostrost či provádět barevné transformace.  void SetSwBrightness(int8_t nVal) o nastavení hodnoty jasu na požadovanou úroveň, rozsah -100 až 100 o nVal - hodnota jasu  rozsah -100 až 100Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 33
 34. 34. SmartVision SDK – uživatelský manuál  int8_t GetSwBrightness(void) o získání aktuální hodnoty jasu o return - hodnota jasu  rozsah -100 až 100, výchozí hodnota 0  void SetSwContrast(double fVal) o nastavení hodnoty kontrastu na požadovanou úroveň, rozsah 0.000 až 2.000 o nVal - hodnota kontrastu  rozsah 0.000 až 2.000  double GetSwContrast(void) o získání aktuální hodnoty kontrastu o return - hodnota jasu  rozsah 0.000 až 2.000, výchozí hodnota 1.000  void SetSwSharpness(int8_t nSharp) o nastavení USM (unsharp mask) doostrostření obrazu na požadovanou úroveň, rozsah 0 až 100 o nSharp - hodnota doostrostření  rozsah 0 až 100, výchozí hodnota 0 = doostřování vypnuto  int8_t GetSwSharpness(void) o získání aktuální hodnoty doostrostření obrazu o return - hodnota doostrostření obrazu  rozsah 0 až 100, výchozí hodnota 0 = doostřování vypnuto  void SetSwColorTransformationValueRGB(double fR, double fG, double fB) o nastavení hodnoty násobičů barevných složek obrazu na požadovanou úroveň, rozsah každé složky 0.000 až 2.000 o fR - hodnota násobiče červené složky  rozsah 0.000 až 2.000 o fG - hodnota násobiče zelené složky  rozsah 0.000 až 2.000 o fB - hodnota násobiče modré složky  rozsah 0.000 až 2.00034 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 35. 35. SmartVision SDK – uživatelský manuál  void GetSwColorTransformationValueRGB(double *fR, double *fG, double *fB) o získání hodnot násobičů barevných složek obrazu. Parametry funkce jsou pointery na proměnné typu double, do kterých budou uloženy hodnoty násobičů barevných složek o double *fR - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota násobiče červené složky, výchozí hodnota 1.000 o double *fG - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota násobiče zelené složky, výchozí hodnota 1.000 o double *fB - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota násobiče modré složky, výchozí hodnota 1.000  void SetSwPolynomTransformation(double fConstX3, double fConstX2, double fConstX1, double fConstX0) o nastavení hodnot parametrů pro transformaci intenzit pixelů obrazu. Parametry zastupují jednotlivé koeficienty polynomu 3. řádu. o double fConstX3 - hodnota koeficientu třetího řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float o double fConstX2 - hodnota koeficientu druhého řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float o double fConstX1 - hodnota koeficientu prvního řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float o double fConstX0 - hodnota koeficientu nultého řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision floatWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 35
 36. 36. SmartVision SDK – uživatelský manuál  void GetSwPolynomTransformation(double *fConstX3, double *fConstX2, double *fConstX1, double *fConstX0) o získání hodnot parametrů pro transformaci intenzit pixelů obrazu. Parametry zastupují jednotlivé koeficienty polynomu 3. řádu. Parametry funkce jsou pointery na proměnné typu double, do kterých budou uloženy hodnoty koeficientů. o double *fConstX3 - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota koeficientu třetího řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float  výchozí hodnota = 0 o double *fConstX2 - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota koeficientu druhého řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float  výchozí hodnota = 0 o double *fConstX1 - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota koeficientu prvního řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float  výchozí hodnota = 1 o double *fConstX0 - pointer na proměnnou, do které se zapíše hodnota koeficientu nultého řádu  rozsah - plný rozsah proměnné typu double precision float  výchozí hodnota = 0Ovládání Některé aplikace pro zpracování obrazu jsou značně zatíženy nestabilitoudigitální obrazové scény. Například jako jsou vibrace automobilu či rotace ramena, nastabilizace kterém je kamerový systém připevněn. K odstranění a zlepšení stabilityobrazu obrazové scény lze použít speciální algoritmus digitální stabilizace. Ten pomocí korelačních funkcí a sledování pohybu obrazové scény dokáže výrazně zlepšit výsledný obraz.  void StabON() o zapnutí stabilizace  void StabOFF() o vypnutí stabilizace36 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 37. 37. SmartVision SDK – uživatelský manuál  void StabSetup(uint16_t xResolution, uint16_t sensitivity, uint8_t angle, uint8_t corrRotation, uint8_t interpolate) o nastavení pokročilých parametrů stabilizace o uint16_t xResolution - rozlišení použité pro subsampling obrazu, který je použit pro stabilizaci. Nižší xResolution znamená zrychlení algoritmu stabilizace a snížení výpočetní náročnosti za cenu ztráty detailů použitých k rozlišení oblasti pro stabilizaci. Zadává se pouze horizontální rozlišení, vertikální je dopočítáno tak, aby byl dodžen poměr stran vstupního obrazu. Při změně rozlišení je automaticky stabilizace vypnuta a je nutné ji znovu zapnout fcí StabON().  rozsah = 0 - 65536, výchozí hodnota = 1024 o uint16_t sensitivity - citlivost vyhledávání oblasti pro stabilizaci v obrazu. Vyšší citlivost znamená více tolerantní algoritmus stabilizace, ovšem za cenu možnosti zachytit falešnou oblast používanou pro stabilizaci. Nižší citlivost je přísnější ve vyhledávání oblasti v obraze.  rozsah = 0 - 100, výchozí hodnota = 20 o uint8_t angle - nastavení možnosti rotace oblasti používané pro stabilizaci. Zásadně ovlivňuje výpočetní náročnost stabilizace.  rozsah = 0 - 180, výchozí hodnota = 4 o uint8_t corrRotation - zapnutí/vypnutí stabilizace rotace kamery. Má zásadní vliv na výpočetní náročnost stabilizace.  1 = zapnuto, 0 = vypnuto, výchozí hodnota = 0 o uint8_t interpolate - zapnutí/vypnutí interpolace výstupního obrazu při zapnuté stabilizaci rotace kamery. Opět má velký vliv na výpočetní náročnost stabilizace.  1 = zapnuto, 0 = vypnuto, výchozí hodnota = 0  void StabShowOrigVideo(uint8_t showOrigVideo) o demonstrační funkce, která otevře přídavné okno s nestabilizovaným obrazem (pro porovnání stabilizovaného a nestabilizovaného videa) o uint8_t showOrigVideo - otevře/zavře okno s nestabilizovaným obrazem  1 = zapnuto, 0 = vypnuto, výchozí hodnota = 0Workswell s.r.o. | SmartVision SDK 37
 38. 38. SmartVision SDK – uživatelský manuálZískání Pro přístup k aktuálním nezměněným obrazovým datům z kamery lze použítpointeru na funkci GetRawImagePointer. Tato funkce vrátí pointer na blok paměti, kde jeblok paměti uložen aktuální nezpracovaný snímek z kamery.s aktuálnímnezpracovaným Jednorozměrné pole bytů v paměti obsahuje čistá obrazová data snímku.snímkem z Formát dat odpovídá datovému typu obrazu. Pro rekonstrukci obrazu je nutnékamery znát další návratové parametry funkce GetRawImagePointer. První řádek snímku zrekonstruujeme takto: začneme u PixelPointerOut a pokračujeme po blocích odpovídajících velikosti PixelSize až do XResolution (poslední pixel prvního řádku. První pixel druhého řádku získáme takto: PixelPointerOut + LineWidth a opět můžeme postupovat po blocích velikosti PixelSize. Takto postupujeme po řádcích až do YResolution (vertikální rozlišní = index posledního řádku). Černobílý snímek datového typu Mono8 má 8-bitovou hodnotu každého pixelu uloženou v jednom bytu. Každý byte pole z paměti tedy odpovídá jednomu pixelu. Radiometrický snímek datového typu Mono16 má 16-bitovou hodnotu každého pixelu uloženou ve dvou bytech. Hodnota pixelu potom odpovídá dvěma po sobě jdoucím bytům pole z paměti. Barevný snímek typu RGB32 má 32-bitovou hodnotu každého pixelu uloženou ve čtyřech bytech. Hodnota pixelu potom odpovídá čtyřem po sobě jdoucím bytům pole z paměti, přičemž první, druhý a třetí odpovídají červené, zelené a modré složce pixelu a čtvrtý byte je nulový.  int8_t GetRawImagePointer(uint64_t *PixelPointerOut, int32_t *BufferSize, int32_t *PixelSize, int32_t *LineWidth, int32_t *XResolution, int32_t *YResolution) o uint64_t PixelPointerOut - pointer na první pixel snímku v paměti (ve snímku vlevo nahoře) o int32_t PixelSize - počet bytů obsahujících hodnotu jednoho pixelu o int32_t BufferSize - celkový počet bytů snímku v paměti o int32_t LineWidth - délka jednoho řádku snímku v paměti (včetně pomocných obrazových pixelů) o int32_t XResolution - skutečné horizontální rozlišení snímku o int32_t YResolution - skutečné vertikální rozlišení snímku38 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.
 39. 39. SmartVision SDK – uživatelský manuálZískání Pro přístup k aktuálním zpracovaným obrazovým datům z kamery lze použítpointeru na funkci GetOutImagePointer. Tato funkce vrátí pointer na blok paměti, kde jeblok paměti uložen aktuální zpracovaný snímek z kamery (tedy snímek po průchodus aktuálním softwarovými filtry, stabilizací, apod.).zpracovaným Funkce funguje totožně jako funkce GetRawImagePointer, bližší popis je tedysnímkem z stejný (viz výše).kamery  int8_t GetOutImagePointer(uint64_t *PixelPointerOut, int32_t *BufferSize, int32_t *PixelSize, int32_t *LineWidth, int32_t *XResolution, int32_t *YResolution) o uint64_t PixelPointerOut - pointer na první pixel snímku v paměti (ve snímku vlevo nahoře) o int32_t PixelSize - počet bytů obsahujících hodnotu jednoho pixelu o int32_t BufferSize - celkový počet bytů snímku v paměti o int32_t LineWidth - délka jednoho řádku snímku v paměti (včetně pomocných obrazových pixelů) o int32_t XResolution - skutečné horizontální rozlišení snímku o int32_t YResolution - skutečné vertikální rozlišení snímkuWorkswell s.r.o. | SmartVision SDK 39
 40. 40. SmartVision SDK – uživatelský manuál12 Tutoriál pro vývoj v jazyce C#Testovací Součástí balíku SmartVision SDK je také demonstrační aplikace v jazyce C#, kteráaplikace ukazuje jednoznačné využití všech DLL funkcí a vyčtení videodat. Principiálně je přístup, ovládání a čtení velmi podobné ať už se jedná o jazyk C, C++ či jiné standardní textové jazyky podporující import a přístup na DLL knihovny.Readme.txt V textovém souboru readme naleznete instrukce, kde nakopírovat příslušné DLL knihovny a jak s nimi manipulovat. V případě dotazů prosím postupujte dle instrukcí z kapitoly Nápověda a dotazy.40 Univerzální DLL videoknihovna| Workswell s.r.o.

×