Your SlideShare is downloading. ×
0
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
How to use a blender
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

How to use a blender

183

Published on

Zoektocht naar een effectieve blended learning methode …

Zoektocht naar een effectieve blended learning methode

3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
183
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Willem BorsboomArnoud Wonnink “Als je begrijpt wat ik bedoel mijn jonge vriend”
 • 2. Aanleiding
 • 3. Leraren moeten hun lessen en opdrachten kunnen baseren op de kwalificatiedossiers. Daarnaast vraagt het competentiegerichte lesgeven een specifieke didactiek en specifieke onderwijsontwikkeltaken. De docent moetAanleiding binnen het competentiegerichte onderwijs in staat zijn om krachtige leeromgevingen te ontwerpen waarbinnen leerlingen competenties kunnen ontwikkelen. Rapport: Goed opgeleide leraren voor het (voorbereidend) middelbaar Beroepsonderwijs. Uitgave van de Onderwijsraad, Den Haag, april 2011.
 • 4. Voorwaarden blended learning
 • 5. Mogelijke blends• Combinatie van e-learning en traditioneel leren• Combinatie van online leren en face-to-face onderwijs• Combinatie van media• Combinatie van leeromgevingen• Combinatie van leertheoretische uitgangspunten• Combinatie van soorten leerdoelen• Combinatie van didactische strategieën Oliver & Trigwell (2005)
 • 6. Hoezo discussieboeken vs computer? Face to face vs elektronische
 • 7. Talent binnen jongeren domeinenComplexe doelen te stellen in overeenstemmingmet bewust aanwezige interesses,vaardigheden, waarden en ervaren contexten.
 • 8. Overeenkomt: denkkader BL
 • 9. Doel van lerenBij leren gaat het om het daadwerkelijk verwerven( = volwaardig leren) van kennis, inzicht envaardigheden en wel op zon manier dat degedragsmogelijkheden wordt uitgebreid.(Lodewijks, 1993; Zuylen & Simons, 1997).Volgens de theorie van de geplande gedragsverandering( = volwaardig leren) (Ajzen & Fishbein, 2010) kan het onderwijseen positief effect hebben op het ontwikkelen van talent.
 • 10. Eisen voor volwaardig leren• Duurzaam: de leerresultaten moeten over een langere periode blijven bestaan.• Flexibel : de leerresultaten kunnen door de lerende vanuit verschillende invalshoeken worden aangesproken en geactiveerd.• Functioneel: de leerresultaten moeten functioneel zijn. De functionaliteit van een leerresultaat heeft te maken met het inzicht in de gebruikswaarde van het geleerde in termen van ‘de juiste plaats en tijd’. Individuen moeten leren wat zij op een bepaald tijdstip en in een bepaalde context aan kennis en vaardigheden nodig hebben, niet meer en niet minder.• Betekenisvol: de leerresultaten moeten een goed begrip van de materie weerspiegelen en een gedegen inzicht vertegenwoordigen in een beperkt aantal fundamentele principes die een verre reikwijdte hebben.• Generaliseerbaar: de leerresultaten mogen niet verbonden blijven aan slechts één enkele context of situatie (b.v. die, waarin ze zijn aangeleerd), maar moeten wendbaar zijn en toepassing vinden over vergelijkbare contexten heen.• Toepassings- of gebruiksgericht: individuen moeten weten wat ze met het geleerde kunnen doen, en wanneer, en onder welke omstandigheden zij het geleerde kunnen of moeten toepassen.Simons en Lodewijks (1999)
 • 11. Leercyclus De leervraag invulling Tonen van competenties en reflectie(beroeps)contexten Beslissingsbasis BPV Integrale leerlijn Kennis en Leerbedrijf vaardigheden Simulatie De leervraag invulling Domein
 • 12. 1. Doelen stellen 2. Uitvoeren van leergedrag 3. Testen of doel bereikt 4. Feedback/beloning is doelen kiezen leerstrategie kiezen vaststellen (meten) terugkoppeling naar subdoelen planning maken van leerresultaat leerdoel bepalen motivatie in stand houden beoordelen of doel terugkoppeling naar voorkennis leerstrategie in de gaten is behaald strategie mobiliseren houden waarde van jezelf belonen haalbaarheid tijd inschatten leerresultaat van doelen tijd bewaken beoordelen inschatten herstelmaatregelen oorzaken van falen aan de gang nemen of slagen bepalen gaan tussentijds testen en relevantie van toetsen het doel bepalen jezelf motiverenReguleren van het lerenDe vijfde component zorgt voor de verbinding van en afstemming tussen de andere componenten tijdens hetgehele leerproces en daarnaast als het ware de bedrading naar toekomstige leersituaties en –processen.Figuur 4.1: Voorbeelden van reguleren per component van het leerproces (Zuylen & Simons, 1997)
 • 13. Uitgangspunt leerprocesEr bestaan verschillende modellen en theorieëndie dit leerproces versterken:- Sociaal-constructivisme- Motivatietheorie- Zone van de naaste ontwikkeling- Taxonomie van Bloom- Het geven van feedback… maar er zijn er meer…. (mag u zelf invullen)
 • 14. Sociaal-constructivisme• De studenten zijn actief om de leerstof te verwerken;• De studenten construeren zelf kennis door nieuwe kennis uit te diepen en die te verbinden met de aanwezige en geactiveerde voorkennis;• De studenten gaan doelgericht om met leren en het verwerven van kennis. Het bereiken van de gestelde doelen levert hen , succeservaringen op De studenten werken samen bij het verwerven en verwerken van kennis en het aanleren van vaardigheden;• De studenten geven zelf sturing aan hun leerproces (Maas, 2010).
 • 15. Motivatietheorie
 • 16. MotivatietheorieDe veronderstelling van Ryan en Deci (2000) is dat, wanneer aan driebasisbehoeften voldaan wordt, studenten bereid en gemotiveerd zullen zijnom actief mee te denken in hun eigen leerproces.• Competentie hangt samen met het gevoel bekwaam te zijn en de basis om nieuwe vaardigheden te willen leren. Ook de docent kan hier invloed op uitoefenen door aan te sluiten bij het ontwikkelingsniveau van de student.• Autonomie duidt op de afwezigheid van voortdurende controle en sturing. Het gaat hierbij om het gevoel dat studenten hebben dat ze zelf keuzes mogen maken en invloed hebben op het leerproces.• Bij sociale verbondenheid gaat het erom dat de student het gevoel heeft in een sociaal veilige omgeving te verkeren, een goed contact heeft met de docent en medestudenten en zich geaccepteerd voelt.
 • 17. Zone van de naaste ontwikkeling De zone van de actuele ontwikkeling ?
 • 18. Taxonomie van Bloom
 • 19. Feedback
 • 20. Er zijn meer theorieën diehet leerproces versterken
 • 21. Inrichting Blend…De inrichting van het leerproces aan de hand van de volgende vragen:• Hoe zou je het examenonderdeel vorm willen geven voor de leerling zodat hij het zinvol vindt.• Zou je dit aanbieden via face to face onderwijs, via een ELO of een mix van beide?• Kun je aangeven waarom?• Welke leermiddelen of hulpbronnen zou je bij deze vorm willen gebruiken?• Wat voor soort feedback zou je aan leerlingen willen geven bij dit onderdeel?• Zou je dit via face to face onderwijs, via een ELO of mix van beiden willen doen? Kun je aangeven waarom?• Welke middelen zou je bij deze vorm willen gebruiken?
 • 22. • 5 groepen (per examenonderdeel)• 10 minuten
 • 23. Krachtige leeromgevingBij de invoering van competentiegerichtonderwijs is het belang van goedeondersteuning en adequate faciliteitentoegenomen. Een krachtige leeromgeving kangetypeerd kunnen worden als een omgeving dieontwikkeling van de persoonlijke bekwaamheidvan deelnemers in sterke mate stimuleert(Bruijn, Overmaat, & e.a., 2005).
 • 24. Krachtige leeromgeving• compleet en rijk zijn;• uitnodigen tot activiteit;• realistisch zijn of ten minste ergens naar verwijzen;• modellen bevatten en voorzien in coaching;• de navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende; en• systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de deelnemer ontwikkelen
 • 25. Opdracht: check of de leeromgeving volledig is
 • 26. Blended learningTraditioneel leren, afstandsleren. Hoe komenwe tot de beste combinatie van didactischewerkvormen?
 • 27. Inrichting onderwijs…
 • 28. Meerdere wegen
 • 29. Meerdere wegen
 • 30. Voorwaarden blended learning
 • 31. Leraren moeten hun lessen en opdrachten kunnen baseren op de kwalificatiedossiers. Daarnaast vraagt het competentiegerichte lesgeven een specifieke didactiek en specifieke onderwijsontwikkeltaken. De docent moet binnen het competentiegerichte onderwijs in staat zijn om krachtige leeromgevingen te ontwerpen waarbinnen leerlingen competenties kunnen ontwikkelen. Deze leeromgevingenAanleiding hebben de volgende kenmerken, ze moeten: • compleet en rijk zijn; • uitnodigen tot activiteit; • realistisch zijn of ten minste ergens naar verwijzen; • modellen bevatten en voorzien in coaching; • de navigatie langzamerhand overlaten aan de lerende; en • systematisch het besef van eigen bekwaamheid bij de deelnemer ontwikkelen

×