Artikel 39 kpt 6043

7,842 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
4 Likes
Statistics
Notes
 • URUS NIK BEACUKAI / REGISTRASI PABEAN / SRP BEACUKAI
  Peraturan Menteri Keuangan No. 63/PMK.04/2011

  - URUS SRP, NIK BEACUKIA PENERBITAN BARU
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DITOLAK.
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI DIBLOKIR
  - URUS SRP, NIK BEACUKAI PINDAH ALAMAT,

  URUS IZIN USAHA:
  - URUS PENDIRIAN PT – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN PMA – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS PENDIRIAN CV – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIU – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS APIP – Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, Krawang, Bandung
  - URUS NPIK – Seluruh Indonesia
  - URUS NIK BEACUKAI – Seluruh Indonesia
  - Urus IT Plastik
  - Urus IT CAKRAM OPTIK
  - Urus IT KOSMETIK
  - Urus IT ALAS KAKI
  - Urus IT MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus IT MAINAN ANAK-ANAK
  - Urus IT ELEKTRONIKA
  - Urus IT OBAT TRADISIONAL DAN HERBAL
  - Urus IT PRODUK MAKANAN DAN MINUMAN
  - Urus Izin Prinsip
  -Urus SIUP.
  -Urus TDP
  -Dll

  PT. LEGALITAS SARANAIZIN INDONESIA.
  Gedung Maya Indah Lt 2 Jakarta Pusat 10450
  Telp. 021-3142566
  Fax. 021-3928113
  HP. 081385042000
  Flexi. 021-70940216
  Website: http://www.saranaijin.com
  Email legal@saranaizin.com
  Pin BB 2262D175
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
7,842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
342
Comments
1
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Artikel 39 kpt 6043

 1. 1. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Pembangunan Dan Penilaian Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Berbantukan Komputer (Ppbk) Multimedia Interaktif Pendidikan Jasmani Tingkatan Satu Bagi Tajuk “Kecergasan Fizikal” Dr. Mohd. Arif Ismail, Mohd Haizam bin Ahmad,* Dr. Rosnaini Mahmud Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi. *Universiti Putra Malaysia, Serdang Abstrak Kajian ini bertujuan untuk membangun perisian kursus pengajaran dan pembelajaran multimedia interaktif untuk subjek Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) bagi tajuk “Kecergasan Fizikal” berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Jasmani. Rekabentuk penyelidikan yang digunakan adalah kaedah tinjauan bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian PPBK ini dalam mengatasi permasalahan kajian dan soalan-soalan kajian yang telah dikenal pasti. Data-data yang diperolehi melalui instrumen soal selidik adalah dalam bentuk kuantitatif bagi menganalisis data dalam bentuk diskriptif dan inferensi iaitu dalam bentuk frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Data dianalisa menggunakan perisian SPSS Versi 16. Kajian ini melibatkan 7 orang guru PJK yang terdiri daripada 2 orang guru opsyen dan 5 orang guru yang bukan opsyen dari SMK Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang. Dapatan kajian menunjukkan secara keseluruhan kesemua responden bersetuju bahawa perisian ini membantu guru menyelesaikan masalah yang dihadapi semasa proses pembelajaran dan pengajaran PJK. Kesimpulan ini dibuat adalah berdasarkan kepada purata min keseluruhan item bagi guru adalah 4.65. Melalui dapatan yang diperolehi didapati bahawa PPBK Kecergasan Fizikal yang diaplikasikan dalam P&P dapat dapat menyelesaikan masalah pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK. Pendahuluan Pendidikan Jasmani merupakan satu subjek penting dalam kurikulum pendidikan formal dalam sistem pendidikan di Malaysia (Safani & Hamdan 2005). Dalam konteks hubungan antara pendidikan jasmani dengan pendidikan formal, pendidikan jasmani merupakan penyumbang besar kepada proses asimilasi individu ke dalam masyarakat (De Vries 1995). Pendidikan formal ialah proses di mana masyarakat melalui sekolah, universiti dan lain-lain institusi pengajian akan menurunkan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang terkumpul daripada satu generasi ke satu generasi. Sebagai salah satu dari institusi pengajian formal, subjek Pendidikan Jasmani yang diajar di sekolah turut dirangkumkan ke dalam kurikulum persekolahan. Sebagai contoh, melalui Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (PJK) Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah telah menekan betapa pentingnya Pendidikan Jasmani perlu dijalankan di setiap sekolah (Pusat Perkembangan Kurikulum 1999).Pendidikan Jasmani didefinisikan sebagai pendidikan pergerakan, pendidikan mengenai pergerakan dan pendidikan dalam pergerakan (Daucer & Pangrazi 1998). Ia merupakan satu proses bertujuan meningkatkan prestasi manusia melalui aktiviti fizikal yang terpilih untuk mencapai keputusan yang dikehendaki (Wee 1995). Pendidikan Jasmani secara sinonimnya dikaitkan dengan aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal manusia yang bertujuan untuk memberikan kecergasan, kekuatan, kesihatan yang baik melalui pergerakan badan yang terancang dan bersistematik sama ada secara individu atau berkumpulan. Oleh itu dengan melakukan aktiviti-aktiviti ini diharap manusia mampu melaksanakan aktiviti harian yang lain dengan cergas dan ceria (Ali 1992). Melalui proses pendidikan di dalam kelas PJK akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mencuba dan mengalami proses pembelajaran melalui penglibatan mereka dalam aktiviti fizikal. Colfer et al. (1986) berpendapat PJK merupakan satu proses pembelajaran yang berorientasikan tugasan dan dapat menghasilkan kejayaan kepada sesuatu kumpulan pelajar. Oleh itu, mata pelajaran ini memerlukan satu pendekatan pengajaran yang lebih mantap supaya mampu menghasilkan proses pendidikan yang menyeluruh dan berkesan. Meskipun Pendidikan Jasmani memberi penekanan mengenai aktiviti fizikal, ia sebenarnya juga melibatkan hasil pendidikan yang tidak bercorak fizikal. Ini adalah kerana matlamat Pendidikan Jasmani adalah untuk mempengaruhi semua bahagian pembangunan fizikal termasuk perkembangan mental dan sosial (Jenny 1961). Sebagai contoh, antara objektif utama dalam subjek PJK adalah berdasarkan tiga domain utama iaitu domain psikomotor, domain kognitif dan domain afektif (Harmon 1978; Bucher 1979; Hattie et al. 1997). Menurut Abdul Shukor (1999) Pendidikan Jasmani bukan sahaja membantu murid menjadi cergas, aktif, bahkan juga memberikan mereka pengetahuan melalui pemupukan kemahiran, nilai dan amalan kecergasan. Oleh itu, Pendidikan Jasmani bukanlah hanya pendidikan aktiviti fizikal
 2. 2. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention semata-mata, bahkan menurut Freeman (1977), telah merumuskan Pendidikan Jasmani adalah seperti berikut: (i) Pendidikan Jasmani dikendalikan media fizikal iaitu melalui aktivitti yang agak rancak, berkait dengan pergerakan motor kasar dan kemahiran yang sederhana tinggi tahapnya.(ii)Walaupun kaedah yang digunakan bercorak fizikal, faedah yang didapati adalah lebih daripada faedah fizikal iaitu meliputi kemajuan atau perubahan di dalam perkembangan intelektual dan sosial. Penyataan Masalah Pendidikan Jasmani adalah matapelajaran wajib dalam sistem pendidikan di Malaysia, namun kepentingannya masih tidak dapat dirasai di dalam perlaksanaan matapelajaran tersebut (Wee 2004). Kajian literatur menggambarkan bahawa subjek Pendidikan Jasmani di sekolah berada dalam krisis kerana ketidakpastian fokus, status, akauntabiliti dan kegagalan bagi memenuhi kehendak pelajar (Macdonald & Brooker 1997). Oleh itu, Pendidikan Jasmani dianggap sebagai mata pelajaran yang paling terabai dan tersedikit diajar di sekolah-sekolah di Malaysia (Zainun 1988; De Vries 1995; Shabeshan 1998). Ianya adalah berikutan apabila mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang sejak sekian lama telah dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah rendah dan menengah namun perlaksanaan serta pengajarannya masih kurang dari berbagai aspek (Shabeshan 1998). Desma (2001) juga mendapati matapelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan khususnya di peringkat sekolah menengah sedang mengalami ketidakstabilan, iaitu ia kurang diminati di kalangan pelajar. Antara masalah yang dikenal pasti ialah pengabaian subjek Pendidikian Jasmani kerana ianya tidak diuji dalam peperiksaan, kekurangan guru terlatih dalam bidang ini, kemudahan dan peralatan yang tidak mencukupi, tiada sokongan dari sekolah dan ibu-bapa, cuaca yang tidak mengizinkan dan guru tidak jelas dengan matlamat Pendidikan Jasmani (Hamdan 2002; De Vries 1995; Abu Bakar 1987; Daud 1985; Cheah 1985). Selain itu mata pelajaran Pendidikan Jasmani juga dilihat sebagai satu subjek yang mengganggu kelancaran kurikulum di sekolah (Hamdan 2002). Masalah Pada Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Antara masalah utama dihadapi dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani adalah masalah P&P. Guru Pendidikan Jasmani perlu mempelbagaikan strategi pengajaran mereka agar semua pelajar berminat belajar PJK. Kepelbagaian strategi pengajaran dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan membantu mereka menganggap bahawa mata pelajaran PJK sebagai satu mata pelajaran yang menyeronokkan ketika belajar (Zamri et al. 2004). Walau bagaimanapun pendekatan tradisional iaitu gaya pengajaran rangsangan-tindak balas masih diamalkan di sekolah-sekolah di Malaysia sejak tahun 60-an lagi (Wee 1995). Pendekatan ini berbeza dengan strategi pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sepertimana yang dikehendaki dalam sukatan mata pelajaran Pendidikan Jasmani itu sendiri, iaitu menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran secara kendiri, akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan peningkatan pelbagai kecerdasan murid (Pusat Perkembangan Kurikulum 1999). Ia menjadi semakin signifikan kerana kajian yang mengkaji bagaimana pelajar belajar PJK kurang dijalankan (Zamri et al. 2004). Kebanyakan kajian dalam bidang PJK lebih menjurus kepada kajian tentang aktiviti di padang dalam pelbagai jenis permainan dan sebagainya.Dalam kajian rintis yang telah dilakukan pengkaji telah mendapati data-data yang signifikan terhadap kajian-kajian tersebut di atas. Didapati daripada sejumlah 27 orang pelajar yang disoal selidik, 85.12% daripada mereka menyatakan tidak pernah mempelajari PJK dengan menggunakan buku teks di samping keseluruhan daripada mereka (100%) menyatakan tidak pernah mempelajari subjek PJK sama ada menggunakan internet, perisian kursus mahupun apa-apa jenis media. Masalah Sikap Guru Terhadap Matapelajaran PJK Didapati guru yang mengajar subjek PJK mempunyai sikap yang lemah terhadap matapelajaran tersebut (Pusat Perkembangan Kurikulum 1997). Perkara ini dapat dibuktikan apabila satu kajian yang dibuat di sekolah-sekolah sekitar Selangor, didapati tiada format pengajaran Pendidikan Jasmani yang standard yang digunakan di sekolah yang terlibat dimana, kebanyakkan guru mengajar mengikut cara yang difikirkan sesuai oleh mereka. Pelaksanaan pengajaran Pendidikan Jasmani juga didapati longgar iaitu mengikut budi bicara guru yang melaksanakannya (Safani & Hamdan 2005). Disamping itu kebanyakan guru yang mengajar PJK disekolah juga tidak dapat mengajar kesemua jenis permainan yang perlu didedahkan kepada pelajar (Hamdan 2002). Kebiasaannya telah menjadi lazim di kebanyakan sekolah, pelajar akan dibenarkan untuk bermain sendiri (bola sepak atau bola jaring mengikut jantina) atau membuat membuat kerja sekolah di Pusat Sumber Sekolah (Hamdan 2002). Terdapat juga dari masa ke masa kelas PJK digantikan oleh kelas subjek yang lain atas sebab-sebab seperti untuk mengejar silibus, menggantikan kelas yang terganggu oleh perhimpunan pagi yang panjang, mengadakan ujian dan membersihkan kawasan sekolah (Hamdan 2002). Dalam kajian rintis yang telah dibuat oleh pengkaji terhadap pelajar-pelajar tingkatan satu, didapati guru-guru yang mengajar subjek PJK tidak mengajar sepenuhnya mengikut sukatan mata pelajaran yang telah ditetapkan yang merangkumi tiga tunjang 58
 3. 3. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention pembelajaran iaitu kecergasan, kemahiran dan kesukanan. Hanya 14.8% sahaja menyatakan mereka diajar topik bola sepak, 48.1% topik lari pecut dan 40.7% lagi dalam topik lontar peluru. Manakala bagi topik-topik yang lain seperti kecergasan fizikal, gimnastik artistik, gimnastik pendidikan, pergerakan kreatif dan ping pong tidak pernah diajar oleh guru kepada mereka (100%). Dalam kajian yang lain pula, Wee (2004) mendapati persepsi guru mengenai kekurangan pengetahuan dan tidak keupayaan mereka merancang pengajaran harian adalah sangat serius dalam mata pelajaran PJK. Dapatan yang diperolehi dari sejumlah 1629 orang guru PJK, 82.4% daripada mereka bersetuju bahawa mereka boleh menguruskan kelas tetapi hanya 53.7% sahaja yang bersetuju menyatakan mempunyai kebolehan mengajar PJK. Kajian juga mendapati hanya 53.2% guru yang mengajar PJK boleh mengajar kemahiran sukan, 57% daripada mereka boleh mengesan kelemahan pelajar dan 55% boleh membetulkan kelemahan. Masalah Sikap Pelajar Terhadap Matapelajaran PJK Selain dari pengajaran guru didapati pelajar-pelajar juga kurang berminat untuk belajar PJK terutamanya yang melibatkan aktiviti fizikal (Abdul Aziz 2001). Dalam satu kajian yang telah dibuat di negeri Perlis, didapati hanya terdapat beberapa orang pelajar sahaja menunjukkan minat terhadap PJK dengan menggunakan strategi pembelajaran yang bersesuaian (Zamri et al. 2004)). Kebanyakan pelajar didapati menggunakan strategi pembelajaran PJK yang kurang sesuai (Desma 2001). Dalam kajiannya, Zamri et al. (2004) mendapati pelajar aliran Sains mempunyai tanggapan bahawa subjek PJK adalah membosankan dan tidak memberi apa-apa kepada mereka jika terlibat secara aktif. Dapatan ini menunjukkan bahawa para pelajar menunjukkan sikap yang berlawanan dengan objektif yang digariskan dalam sukatan matapelajaran Pendidikan Jasmani iaitu murid perlu memahami dan menghayati pengetahuan, kemahiran dan pengalaman Pendidikan Jasmani agar dapat mengamalkan gaya hidup cergas sebagai budaya Malaysia (Pusat Perkembangan Kurikulum 1999). Masalah Kekurangan Guru Terlatih dalam Matapelajaran PJK Kekurangan guru berkelayakan juga merupakan masalah yang sedang dihadapi dalam perlaksanaan matapelajaran Pendidikan Jasmani. Wee (2004) menyatakan bahawa kekurangan guru PJK akan terus wujud di sekolah-sekolah sedangkan di kebanyakan sekolah di Malaysia, jumlah pelajar yang perlu ditangani oleh guru Pendidikan Jasmani adalah terlalu ramai untuk P&P yang kondusif. Kesannya, tugas pengajaran Pendidikan Jasmani diagih-agihkan kepada guru-guru yang tidak mendapat sebarang latihan rasmi dan mencukupi dalam bidang Pendidikan Jasmani. Angka mereka yang tidak terlatih ini biasanya jauh lebih besar daripada guru Pendidikan Jasmani yang berkelayakan di sekolah-sekolah yang ditemuduga. Sebagai contoh, di sebuah sekolah di Selangor, nisbah guru yang bertauliah mengajar Pendidikan Jasmani ialah tiga orang berbanding sembilan belas orang yang tidak bertauliah. Ini bermakna apabila tiada guru yang berkelayakan mengajar subjek ini, pengajaran diserahkan bulat-bulat kepada guru yang tidak berkelayakan ( Safani & Hamdan 2005). Hasil kajian Wee (2004), menunjukkan hanya 15.2% guru PJK mempunyai kelayakan dalam mengajar PJK manakala 21% tidak pernah mengajar PJK sebelum ini. Hal ini berlaku dalam proses P&P PJK di mana guru-guru yang tidak berkelayakan dibenarkan oleh pihak pentadbiran, malah diatur untuk mengajar subjek tersebut. Tinjauan melibatkan empat puluh buah sekolah di empat buah negeri di Semenanjung Malaysia mendapati nisbah guru berkelayakan kepada guru tidak berkelayakan yang mengajar PJK ialah Selangor sebanyak 2:10, Melaka, 2:7, Kelantan, 1:12 dan Pulau Pinang, 3:7 (Wee 2004). Masalah Faktor Cuaca Hamdan (2002) menyenaraikan faktor cuaca yang tidak mengizinkan adalah antara sebab pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani tidak dapat dilakukan. Faktor cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi penghalang kepada segala perancangan guru bagi mengajar di luar bangunan. Apabila waktu hujan pelajar biasanya akan dibawa masuk ke dalam kelas dan secara automatik buku teks Pendidikan Kesihatan akan digunakan bagi menggantikan pelajaran Pendidikan Jasmani. Keadaan ini menjejaskan minat pelajar terhadap subjek PJK (Mohd Arif & Mohd Jasmy 2002). Daripada soal selidik yang dibuat oleh pengkaji, majoriti pelajar bersetuju (100%) bahawa selama ini pelajaran PJK tidak dapat diteruskan sama ada di padang atau dalam kelas apabila cuaca hujan melanda pada hari tersebut. Tujuan Kajian i. Menganalisis PPBK Kecergasan Fizikal dalam mengatasi masalah P&P yang dihadapi dalam matapelajaran PJK. Sub tujuan ini melibatkan aspek-aspek seperti berikut: (a) Menganalisis PPBK Kecergasan Fizikal digunakan sama ada dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK 59
 4. 4. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention ii. Mendapatkan perbezaan signifikan PPBK Kecergasan Fizikal semasa P&P dalam matapelajaran PJK dari sudut perbezaan jantina dan perbezaan opsyen guru. Sub tujuan ini melibatkan aspek- aspek seperti berikut: (a) Mendapatkan perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru berdasarkan penyelesaian masalah P&P PJK selepas menggunakan PPBK Kecergasan mengikut perbezaan opsyen pengajaran mereka. Persoalan Kajian i. Adakah PPBK Kecergasan Fizikal yang digunakan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK? ii. Adakah PPBK Kecergasan Fizikal yang digunakan mempunyai perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru berdasarkan penyelesaian masalah P&P PJK selepas menggunakan PPBK Kecergasan mengikut perbezaan opsyen pengajaran mereka. Hipotesis Kajian Dalam kajian ini, hipotesis nol yang diuji adalah seperti berikut : Hipotesis nol 1 : Tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Tinjauan Kepustakaan Dalam satu kajian yang dibuat, didapati perisian interaktif menggunakan kaedah tutorial dapat membantu pelajar ballet mencapai keputusan yang tinggi dalam penulisan dan kelas praktikal tarian ballet (Fisher- Stitt 1996). Manakala Arfan (2001) dalam kajian berkenaan penggunaan multimedia dalam P&P Pendidikan Jasmani (sukan gelanggang) mendapati bahawa penerimaan responden terhadap penggunaan multmedia dalam P&P kemahiran gelanggang khasnya dikalangan pelajar adalah positif. Beliau juga mendapati bahawa dengan menggunakan perisian sewaktu P&P Pendidikan Jasmani akan merangsang pelajar bekerjasama dalam pembelajaran kooperatif. Pelajar didapati berbincang bersama rakan-rakan yang lain serta meniru pergerakan yang ditunjukkan melalui perisian (Wilkinson et al. 2000). Mohd Arif dan Mohd Jasmy (2002) menjelaskan terdapat beberapa faktor yang membantu pelajar belajar Pendidikan Jasmani dengan menggunakan perisian multimedia. Faktor-faktor tersebut termasuklah (i) Pelajar boleh mengakses sendiri mata pelajaran - Sekiranya pelajar tidak hadir semasa guru mengajar Pendidikan Jasmani pelajar masih boleh belajar sendiri tanpa mengira masa dan ketika secara berulang- ulang kali dengan menggunakan perisian. (ii) Kelas Pendidikan Jasmani boleh terus berjalan walaupun cuaca tidak mengizinkan. Faktor cuaca yang tidak menentu juga menjadi penghalang segala perancangan guru bagi mengajar di luar bangunan. Walau bagaimanapun dengan adanya perisian multimedia, guru masih boleh meneruskan pengajaran Pendidikan Jasmani dengan menggunakan bilik tayangan di sekolah. (iii)Perisian menyediakan pembelajaran yang menarik. Apabila waktu hujan pelajar biasanya akan dibawa masuk ke dalam kelas dan secara automatik buku teks Pendidikan Kesihatan akan digunakan bagi menggantikan pelajaran Pendidikan Jasmani. Keadaan ini menjejaskan minat pelajar terhadap subjek Pendidikan Jasmani. Kebanyakan pelajar kurang minat untuk belajar subjek PJK kerana kaedah yang digunakan masih bersifat tradisional berbanding subjek lain seperti sains, matematik, sejarah dan sebagainya yang telah mula menggunakan multimedia dalam pembelajaran. Suasana bersifat interaktif dan berhibur antara daya tarikan terbaru dalam pengajaran dan pembelajaran Selain daripada kebaikan penggunaan perisian kepada pelajar, ia juga memberikan impak yang positif kepada guru. Mohd Arif dan Jasmy (2002) menjelaskan dalam kajian mereka bahawa, guru dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap setiap kemahiran permainan bola tampar setelah menggunakan perisian multimedia secara berulangkali. Hasil kajian ini juga menunjukkan bahawa penggunaan perisian multimedia mampu mengubah gaya pengajaran seorang guru Pendidikan Jasmani dalam meningkatkan lagi kemahiran permainan bola tampar mereka. Googin et al. (1997) juga mendapati guru pelatih juga mendapat manfaat dari penggunaan perisian dalam subjek PJK. Mereka boleh memahirkan pelbagai gaya pengajaran melalui kombinasi pelbagai kaedah pengajaran seperti bimbingan rakan rakan sebaya, pemantauan guru pakar, main peranan, pengajaran pita video, penyelidikan dan lain-lain lagi. Selain dari itu, kajian ini juga mendapati bahawa dengan menggunakan pengajaran berasaskan teknologi komputer telah membantu guru-guru pelatih tersebut mengajar dengan baik dengan pemantauan yang minima oleh pihak fakulti. Selain itu Mohd Arif dan Mohd Jasmy (2002) mendapati perisian multimedia ini akan dapat mengatasi masalah guru PJK untuk menghabiskan sukatan pelajaran tersebut. Perkara ini disebabkan kebanyakan guru yang mengajar PJK disekolah tidak dapat mengajar kesemua jenis permainan yang perlu didedahkan kepada pelajar. 60
 5. 5. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Antara faktor yang membantu keberkesanan penggunaan perisian multimedia dalam peningkatan tahap aktiviti fizikal dan kecergasan adalah disebabkan oleh paparan grafik yang terdapat pada perisian adalah menarik (Everhart et al. 2002). Selain itu terdapat juga lain-lain faktor yang membantu keberkesanan penggunaan perisian dalam pengajaran Pendidikan Jasmani. Umpamanya dalam kajian persepsi pelajar terhadap penggunaan perisian pengajaran yang bertajuk “An interactive guide to volley ball” (1994) oleh Wilkinson et al. (2000), telah mendapati bahawa pelajar mempunyai persepsi positif terhadap P&P yang menggunakan perisian disebabkan oleh beberapa faktor. Di antara faktor-faktor itu termasuklah (i) Kaedah Pengajaran yang baik - Melalui visualisasi. Persembahan visual yang menunjukkan kemahiran dan teknik yang betul seperti melompat dan melakukan rejaman bola membantu pelajar mengingat teknik-teknik tersebut. Didapati penggunaan video merupakan perkara yang paling utama membantu mereka dalam membuat visualisaisi mengenai kemahiran bola tampar. Oleh itu penggunaan perisian dapat membantu visualisasi pelajar. Melalui demonstrasi dengan menggunakan perisian pelajar boleh mengulang-gulang gerakan beberapa kali, langkah-demi langkah serta pergerakan yang ditunjukkan adalah secara berasaingan.(ii) Dapat melihat, merasa, mengerti tentang pembelajaran dan mencetuskan motivasi. Didapati persepsi pelajar mengenai psikomotor dan kognitif mereka dalam kemahiran bola tampar juga meningkat setelah menggunakan perisian tersebut. Pelajar cuba mengaplikasi konsep pergerakan serta prinsip-prinsipnya serta membangunkan kemahiran motor mereka setelah melihat perisian tersebut. Pelajar juga mendapati pengunaannya perisian merupakan satu perkara baru dalam Pendidikan Jasmani dan ini mencetuskan motivasi kepada mereka (Wilkinson et al. 2000). Responden Kajian Sampel bagi kajian penggunaan PPBK Kecergasan Fizikal dalam pengajaran dan pembelajaran melibatkan guru PJK Sekolah Menengah Kebangsaan Sultan Abu Bakar, Kuantan, Pahang. Mereka terdiri dari: i. Dua orang guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang opsyen dalam mata pelajaran tersebut ii. Lima orang guru mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang bukan opsyen dalam mata pelajaran tersebut Rekabentuk Kajian Kaedah penyelidikan yang digunakan adalah kaedah tinjauan bertujuan untuk mengkaji keberkesanan penggunaan perisian PPBK ini dalam mengatasi permasalahan kajian dan soalan-soalan kajian yang telah dikenal pasti. Data-data yang diperolehi melalui instrumen soal selidik adalah dalam bentuk kuantitatif yang diperlukan untuk menganalisis data dalam bentuk diskriptif dan inferensi iaitu dalam bentuk frekuensi, peratus, min dan sisihan piawai. Bagi menilai perisian kursus yang siap dibangunkan pula, responden diberikan soalan penilaian sumatif dalam bentuk soal selidik yang direka bentuk oleh pengkaji sendiri berdasarkan tujuan dan objektif kajian ini. Instrumen yang digunakan oleh pengkaji bagi menganalisis keperluan pengguna dalam pengajaran dan pembelajaran matapelajaran PJK adalah dengan menggunakan soal selidik. Instrumen soal selidik tersebut diberikan kepada guru dan pelajar untuk mendapatkan data dari mereka. Tatacara Analisis Data Untuk menganalisis data yang diperolehi dari soal selidik, pengkaji menggunakan perisian statistik jenis Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Version 11.0.(2001) for Windows). Data-data yang diperolehi dianalisis untuk mendapatkan nilai min, frekuensi dan ujian t. Untuk mengintrepretasi data yang diperolehi pengkaji merujuk kepada tatacara analisis data oleh Rossafri (2004). Oleh itu pengkaji menetapkan min penengah pada tahap 3.50 bagi mendapatkan tahap keberkesanan min. Daripada dapatan yang diperolehi, sekiranya, purata min keseluruhan kurang dari tahap tersebut, pengkaji beranggapan perisian PPBK yang direkabentuk tidak dapat menyelesaikan masalah dan menjawab persoalan kajian. Manakala jika tahap purata min keseluruhan melebihi tahap 3.50, ini menandakan perisian yang dibina mampu menjawab soalan kajian dan menyelesaikan masalah kajian. Bagi tujuan menguji hipotesis untuk menentukan hubungan antara pemboleh ubah tidak bersandar dan pemboleh ubah bersandar, maka statistik inferensi yang digunakan adalah ujian-t tidak bersandar. Sebanyak satu hipotesis diuji oleh pengkaji bertujuan untuk mengenal pasti perbandingan persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. 61
 6. 6. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Dapatan Kajian Analisa data menerusi jadual 1 adalah untuk menjawab persoalan kajian iaitu adakah PPBK Kecergasan Fizikal yang dibangunkan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK. Untuk mengetahui sama ada PPBK Kecergasan Fizikal yang dibangunkan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK, maka sebanyak 8 item soalan telah dikemukakan oleh pengkaji kepada guru. Item-item soalan yang terlibat di dalam soal selidik guru adalah bermula dari item 1 hingga item 8 seperti yang ditunjukkan di dalam Jadual 1 . Item 1 dikemukan kepada guru untuk mengetahui sama ada perisian PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu guru mempelbagaikan stratergi P&P PJK mereka. Daripada jawapan yang dikemukan oleh mereka didapati sebanyak 57.1% (n=4) responden menyatakan sangat setuju dan 42.9% (n=3) reponden lagi menyatakan setuju bahawa perisian PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu mereka mempelbagaikan stratergi P&P PJK mereka.Min bagi item ini adalah 4.57. Jadual 1: Peratus kekerapan skor, min dan sisihan piawai PPBK Kecergasan Fizikal yang dibangunkan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru yang mengajar subjek PJK. % Kekerapan Skor Sisihan BIL ITEM N Min SS S KS TS STS piawai 1 Perisian PJK merupakan 57.1 42.9 0 0 0 7 4.57 0.535 penyelesaian masalah terhadap kekurangan ilmu pedagogi PJK saya selama ini 2 Kemahiran mengajar PJK saya 28.6 71.4 0 0 0 7 4.29 0.488 meningkat selepas meneroka perisian ini 3 Saya mempunyai pengetahuan 57.1 42.9 0 0 0 7 4.57 0.535 tentang kecergasan fizikal selepas meneroka perisian ini 4 Saya dapat menunjukcara latihan 57.1 42.9 0 0 0 7 4.57 0.535 kecergasan fizikal kepada pelajar selepas meneroka perisian ini 5 Saya berasa yakin untuk mengajar 57.1 42.9 0 0 0 7 4.57 0.535 tajuk kecergasan fizikal selepas meneroka perisian ini 6 Perisian PJK dapat membantu P&P 71.4 28.6 0 0 0 7 4.71 0.488 PJK terus berjalan walaupun pada masa hujan atau dibulan puasa 7 Saya yakin minat pelajar terhadap 71.4 28.6 0 0 0 7 4.71 0.488 mata pelajaran PJK akan bertambah selepas melihat perisian ini 8 Dengan menggunakan perisian ini, 71.4 28.6 0 0 0 7 4.71 0.488 ianya dapat membantu untuk perlaksanaan silibus yang teratur yang sering kali gagal dilaksanakan disekolah 4.65 0.161 MIN KESELURUHAN MENGATASI MASALAH P&P PJK BAGI GURU Apabila diajukan item 2 kepada guru bagi mengetahui apakah kemahiran mengajar PJK mereka akan meningkat selepas mereka meneroka perisian ini maka rata-rata daripada mereka memberikan jawapan yang positif iaitu 28.6% (n=2) menyatakan sangat setuju dan selebihnya iaitu 71.4% (n=5 lagi setuju dengan min keseluruhan bagi item ini adalah 4.29. Guru-guru juga diajukan dengan item 3 yang mengandungi pernyataan bahawa selepas mengakses perisian PPBK Kecergasan Fizikal, mereka kini mempunyai pengetahuan dalam kecergasan fizikal. Daripada respon yang diberikan terhadap item tersebut didapati sebanyak 57.1% (n=4) guru menyatakan sangat setuju manakala 42.4% (n=3) guru lagi menyatakan setuju dengan pernyataan item 3 tersebut. Min bagi item ini adalah 4.57. 62
 7. 7. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Seterusnya item 4 diajukan kepada responden bertujuan untuk mengetahui sama ada selepas meneroka perisian PPBK Kecergasan Fizikal, mereka dapat menunjukkan cara latihan senaman kecergasan fizikal kepada pelajar mereka. Rata-rata daripada responden menyatakan jawapan yang positif tentang item 4 ini dimana 57.1% (n=4) daripada mereka menyatakan sangat setuju dan 42.4% (n=3) lagi menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dengan min bagi item ini adalah 4.57. Bagaimana pula tentang kemahiran mereka, adakah kemahiran guru akan meningkat sejajar dengan pengetahuan mereka? Daripada data yang diperolehi menerusi item 5 didapati sebanyak 57.1% (n=4) daripada bilangan responden menyatakan mereka sangat setuju dan 42.4% (n=3) responden lagi menyatakan setuju bagi menyatakan keyakinan diri mereka untuk mengajar tajuk kecergasan fizikal selepas mereka meneroka perisian ini. Min bagi item ini juga adalah 4.57. Bagi melihat pandangan responden mengenai perisian PPBK Kecergasan Fizikal, sama ada dengan menggunakannya membantu P&P PJK untuk terus berjalan walaupun pada masa hujan atau dibulan puasa, maka pengkaji mengemukakan item 6 kepada mereka. Daripada respon yang diperolehi menerusi item 6 ini kebanyakan guru iaitu sebanyak 71.4% (n=5) menyatakan mereka sangat setuju bahawa dengan menggunakan perisian PPBK Kecergsan Fizikal akan membantu P&P PJK mereka untuk terus berjalan walaupun pada masa hujan atau dibulan puasa manakala 28.6% (n=2) lagi setuju dengan pernyataan tersebut. Min bagi item ini adalah 4.71. Item 7 dibina untuk mengetahui persepsi guru tentang keyakinan mereka terhadap minat pelajar terhadap mata pelajaran PJK akan bertambah selepas menggunakan perisian PPBK Kecergasan Fizikal, maka ini kebanyakan guru iaitu sebanyak 71.4% (n=5) menyatakan sangat setuju dan selebihnya iaitu 28.6% (n=2) lagi setuju dengan pernyataan tersebut. Min bagi item 7 ini adalah 4.71. Seterusnya item 8 diajukan kepada responden yang bertujuan untuk meninjau pendapat guru mengenai perisian PPBK Kecergasan Fizikal sama ada ia mampu membantu guru untuk perlaksanaan silibus yang lebih teratur yang seringkali gagal dilaksanakan di sekolah. Daripada maklumbalas yang diberikan oleh guru, sebanyak 71.4% (n=5) daripada mereka menyatakan sangat setuju dan selebihnya iaitu 28.6% (n=2) lagi setuju dengan pernyataan bahawa perisian PPBK Kecergasan Fizikal mampu membantu guru untuk perlaksanaan silibus yang lebih teratur yang seringkali gagal dilaksanakan disekolah. Min bagi item ini adalah 4.71. Min keseluruhan daripada keseluruhan item-tem ini adalah 4.65. Skor ini dianggap tinggi iaitu menghampiri nilai skor min maksimum iaitu 5.00 dan juga melepasi tahap keberkesanan perisian yang telah ditetapkan oleh pengkaji iaitu 3.50. Hipotesis Hipotesis nol 1 pula menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Opsyen N Min Sisihan piawai PENYELESAIAN Opsyen 2 4.68 0.321 MASALAH P&P PJK Tidak Opsyen 7 4.64 0.111 Jadual 2: Min dan sisihan piawai bagi pemboleh ubah tidak bersandar (opsyen) bagi aspek persepsi mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal. Merujuk kepada jadual 2 didapati bahawa min persepsi guru yang opsyen dalam matapelajaran PJ terhadap penggunaan perisian PPBK Kecergasan Fizikal dapat menyelesakan masalah P&P dalam pengajaran PJK adalah 4.68 dengan sisihan piawainya iaitu 0.321. Bagi min persepsi guru yang bukan opsyen dalam mata pelajaran PJ pula terhadap penggunaan perisian PPBK Kecergasan Fizikal dapat menyelesakan masalah P&P mereka dalam pengajaran PJK, bacaan min yang diperoleh adalah 4.64 dengan sisihan piawainya iaitu 0.111. Didapati min bagi kedua-dua pembolehubah tersebut menghampiri skor 5 iaitu nilai bagi sangat setuju. Seterusnya Jadual 3 pula menunjukkan dapatan analisis ujian-t bagi kajian ini. Aras signifikan 2-arah (2- tailed) yang digunakan ialah 0.05. Daripada ujian yang dijalankan nilai signifikannya adalah 0.42 iaitu melebihi nilai α/2 iaitu 0.025 (2-tailed). Oleh kerana nilai signifikan yang diperolehi tersebut adalah melebihi nilai 0.025 (2-tailed), maka hipotesis nol 2 adalah diterima. Oleh itu, dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah 63
 8. 8. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Jadual 3: Ujian t bagi sampel tidak bersandar (opsyen) bagi aspek persepsi mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal. Ujian Levene's Sig. Sig. Nilai t Df F (2-arah) Equal variances 7.372 0.042 0.311 5 0.769 Penyelesaian assumed Masalah P&P Pjk Equal variances 0.195 1.098 0.875 not assumed Perbincangan Persoalan Kajian Satu Persoalan kajian satu adalah untuk mendapatkan jawapan sama ada PPBK Kecergasan Fizikal yang dibangunkan dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK. Untuk mendapatkan maklumat bagi persoalan kajian tersebut maka pengkaji telah mengemukakan sebanyak 8 item soalan untuk dijawab oleh guru bermula dari item 1 hingga 8 menerusi soal selidik guru. Daripada dapatan yang diperolehi melalui lapan item tersebut min keseluruhannya adalah 4.65. Nilai min yang diperolehi ini adalah melebihi tahap keberkesanan min yang ditetapkan oleh pengkaji iaitu 3.50. Oleh kerana nilai min yang diperolehi ini adalah melepasi tahap keberkesanan min, maka pengkaji beranggapan bahawa perisian yang dibina dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK. a) PPBK Kecergasan Fizikal membantu guru didalam strategi P&P PJK Untuk mendapatkan persepsi guru mengenai manfaat yang akan diperolehi dalam mempelbagaikan strategi P&P PJK, maka 3 item soalan diajukan kepada mereka. Item-item tersebut iaitu item 1 hingga 3 adalah menyentuh persoalan sama ada sebelum atau semasa penggunaan perisian ini para guru akan memperolehi manfaat daripadanya iaitu dari segi mempelbagaikan stratergi P&P, meningkatkan kemahiran mengajar serta manambah pengetahuan dalam aktiviti kecergasan fizikal mereka dalam subjek PJK. Hasil daripada skor min bagi ketiga-tiga item tersebut adalah di antara 4.29 hingga 4.57. Skor min bagi ketiga-tiga item ini adalah melebihi nilai min bagi tahap keberkesanan min perisian yang telah ditetapkan oleh pengkaji terlebih dahulu iaitu 3.50. Dapatan kajian ini menunjukkan bahawa PPBK Kecergasan Fizikal membantu guru dalam mempelbagaikan strategi P&P PJK mereka. Oleh itu dapatlah disimpulkan bahawa PPBK Kecergasan Fizikal yang dibina adalah selaras dengan kehendak sukatan matapelajaran Pendidikan Jasmani Jasmani iaitu menggalakkan teknik dan gaya pembelajaran secara kendiri, akses kendiri dan terarah kendiri bagi tumpuan peningkatan pelbagai kecerdasan murid (Pusat Perkembangan Kurikulum 1999). Dapatan ini juga diperkukuhkan lagi dengan dapatan dari kajian Zamri et al. (2004) yang mendapati bahawa kepelbagaian strategi pengajaran dapat menarik minat pelajar untuk belajar dan menganggap matapelajaran PJK sebagai satu matapelajaran yang menyeronokkan ketika belajar. b) PPBK Kecergasan Fizikal memberi kebaikan kepada guru dalam meningkatkan kemahiran P&P mereka Untuk mendapatkan kepastian sama ada PPBK Kecergasan Fizikal memberi kebaikan kepada guru dalam meningkatkan kemahiran P&P mereka, maka item 4 dan 5 diajukan kepada mereka. Item-item tersebut adalah untuk membantu pengkaji untuk mendapatkan persepsi guru sama ada selepas mengakses perisian ini, mereka dapat menunjukkan cara latihan senaman kecergasan fizikal kepada pelajar serta yakin untuk mengajar tajuk tersebut. Daripada dapatan kajian yang diperolehi, min bagi kedua-dua item tersebut adalah 4.57. Skor min yang diperolehi ini ternyata sekali melebihi nilai min 3.50 iaitu nilai tahap keberkesanan min yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahawa PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu guru meningkatkan kemahiran P&P PJK mereka dimana guru akan berasa yakin untuk menunjukkan cara latihan senaman kecergasan fizikal kepada pelajar serta yakin untuk mengajar tajuk tersebut setelah mengakses perisian ini. Dapatan ini menyokong kajian yang telah dibuat oleh Googin, Finkenberg, dan Morrow (1997) terhadap sekumpulan guru pelatih, dimana mereka mendapati bahawa guru-guru pelatih tersebut telah mengajar dengan yakin dan baik apabila menggunakan pengajaran PJK berasaskan kepada teknologi komputer. 64
 9. 9. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention a) PPBK kecergasan Fizikal membantu P&P subjek Pendidikan Jasmani dijalankan walaupun pada masa yang tidak mengizinkan Bagi mendapatkan pandangan guru mengenai perisian PPBK Kecergasan Fizikal, sama ada ia dapat membantu P&P PJK untuk terus berjalan walaupun pada masa hujan atau dibulan puasa, maka item 6 diajukan kepada mereka. Daripada dapatan yang diperolehi min bagi item tersebut adalah 4.71 iaitu melebihi nilai 3.50 pada tahap keberkesanan min. Dapatan ini menunjukkan bahawa PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu P&P PJK untuk terus berjalan walaupun pada masa hujan atau dibulan puasa. Dapatan kajian ini diperkukuhkan lagi dengan dapatan yang diperolehi oleh Mohd Arif dan Jasmy (2002) yang menyatakan bahawa dengan menggunakan perisian multimedia guru-guru masih boleh meneruskan pengajaran Pendidikan Jasmani walaupun faktor cuaca yang tidak menentu dengan menggunakan bilik tayangan di sekolah. e) PPBK Kecergasan Fizikal membantu menarik minat pelajar terhadap subjek PJK Untuk mengetahui sama ada dengan menggunakan perisian ini akan membantu menarik minat pelajar terhadap terhadap subjek PJK, maka item 7 diajukan kepada guru untuk mendapatkan persepsi mereka. Hasil daripada dapatan yang diperolehi, didapati min bagi item ini adalah 4.71. Min yang diperolehi adalah melebihi min tahap keberkesanan min yang telah ditetapkan iaitu 3.50. Dapatan ini menunjukkan bahawa majoriti guru bersetuju bahawa PPBK Kecergasan Fizikal membantu menarik minat pelajar terhadap subjek PJK. Oleh pengkaji berpendapat bahawa PPBK Kecergasan Fizikal perlu digunakan oleh guru dalam mencetuskan motivasi pelajar dalam subjek PJK. Dapatan yang diperolehi ini menyokong terhadap dapatan kajian oleh Wilkinson et. al (2000) yang menyatakan pelajar mendapati penggunaan perisian merupakan satu perkara baru dalam Pendidikan Jasmani dan membantu mencetuskan motivasi kepada golongan pelajar. f) PPBK Kecergasan membantu para guru untuk perlaksanaan silibus yang lebih teratur Untuk mendapatkan maklumat dan persepsi para guru sama ada perisian PPBK Kecergasan Fizikal benar-benar membantu mereka dalam perlaksanaan silibus yang lebih teratur, maka item 38 diajukan kepada mereka. Daripada dapatan yang diperolehi min bagi item 8 ini adalah 4.71, iaitu melebihi kepada nilai tahap keberkesanan perisian yang ditetapkan sebelum ini iatu 3.50. Dapatan ini menunjukkan majoriti guru mempunyai persepsis bahawa PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu guru dalam perlaksanaan silibus yang lebih teratur yang seringkali gagal dilaksanakan di sekolah. Dapatan yang diperolehi dari kajian ini menyokong dapatan kajian oleh Mohd Arif dan Jasmy (2002) iaitu perisian multimedia akan mengatasi masalah guru untuk menghabiskan sukatan pelajaran PJK. Oleh itu dengan menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal akan dapat membantu guru untuk mengajar subjek PJK mengikut Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani sepertimana yang telah ditetapkan. Implikasi Dapatan Kajian Satu Melalui dapatan yang diperolehi dari persoalan kajian satu, menunjukkan bahawa perisian PPBK Kecergasan Fizikal yang dibangunkan dapat dapat menyelesaikan masalah P&P dalam pengajaran PJK menurut persepsi guru-guru yang mengajar subjek PJK. Diantara masalah yang dihadapi dalam subjek PJK adalah guru Pendidikan Jasmani tidak mempelbagaikan strategi pengajaran mereka agar semua pelajar berminat belajar PJK di dalam kelas. Seterusnya melalui kajian rintis yang telah dilakukan oleh pengkaji telah mendapati bahawa para pelajar tidak pernah mempelajari PJK dengan menggunakan buku teks, internet, perisian kursus maupun apa-apa jenis media. Safani Bari dan Hamdan Mohd Ali (2005) pula mendapati bahawa tiada guru yang berkelayakan mengajar PJK dan pengajaran matapelajaran tersebut diserahkan bulat-bulat kepada guru yang tidak berkelayakan. Selain itu pula Hamdan (2002) menyenaraikan faktor cuaca yang tidak mengizinkan adalah antara sebab pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Jasmani tidak dapat dilakukan. Pembinaan PPBK Kecergasan Fizikal memberikan implikasi positif terhadap masalah yang dihadapi dalam P&P PJK tersebut. Daripada dapatan yang diperolehi guru-guru yang tidak opsyen yang mengajar subjek ini telah menunjukkan minat serta mempunyai keyakinan untuk mengajar subjek ini selepas mereka mengakses perisian ini beberapa kali. Selain itu juga mereka dapat mempelbagaikan pendekatan P&P mereka bagi menarik minat pelajar untuk mempelajari subjek ini. Mereka juga merasa yakin bahawa PPBK Kecergasan Fizikal dapat membantu mereka untuk mengajar subjek PJK mengikut silibus yang telah ditetapkan mengikut Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani. Oleh itu sebahagian daripada masalah kekurangan guru PJK dapat diatasi dengan penggunaan perisian kursus dalam matapelajaran PJK. Seterusnya dengan adanya PPBK Kecergasan Fizikal, P&P PJK akan terus dapat dijalankan di dalam kelas walaupun keadaan cuaca tidak mengizinkan. 65
 10. 10. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Perbincangan Dapatan Persoalan Kajian Dua Persoalan kajian dua pula adalah berkaitan dengan hipotesis nol satu yang berkaitan antara penyelesaian masalah P&P PJK selepas menggunakan perisian dengan memanipulasikan faktor opsyen pengajaran guru yang mengajar subjek PJK. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis nol 1 diterima di mana tiada perbezaan yang signifikan antara opsyen pengajaran guru yang mengajar subjek PJK terhadap penyelesaian masalah P&P PJK apabila nilai signifikannya adalah 0.42 iaitu melebihi nilai α/2 iaitu 0.025 (two tailed). Disini dapatlah dibuat kesimpulan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Implikasi Dapatan Kajian Dua – Hipotesis Nol 1 Hipotesis nol 1 pula menyatakan bahawa tidak terdapat perbezaan signifikan dari aspek persepsi guru mengenai penyelesaian masalah P&P dalam pengajaran PJK menggunakan PPBK Kecergasan Fizikal mengikut perbezaan opsyen pengajaran. Hipotesis nol ini diterima berdasarkan dapatan yang tidak menunjukkan sebarang perbezaan yang signifikan antara guru opsyen PJK dan guru bukan opsyen iaitu min guru yang opsyen dalam matapelajaran PJ terhadap penggunaan perisian PPBK Kecergasan Fizikal dapat menyelesakan masalah P&P dalam pengajaran PJK adalah 4.68 sementara persepsi guru yang bukan opsyen min yang di dapati adalah 4.64 iaitu menghampiri skor 5 iaitu nilai bagi sangat setuju. Maka implikasi daripada dapatan hipotesis nol 2 ini dapat membawa suatu perubahan persepsi bagi guru-guru yang mengajar PJK terutama guru bukan opsyen PJK untuk lebih berkeyakinan mengajar subjek ini. PPBK ini juga dapat membantu menyelesaikan masalah kekurangan ilmu dan kemahiran guru PJK terutama guru-guru yang bukan opsyen dalam PJK. Guru-guru boleh menggunakan perisian ini sama ada untuk diteroka dahulu sebelum mengajar atau digunakan semasa P&P untuk ditayangkan kepada pelajar terutama pada waktu hari hujan atau bulan puasa. Rujukan Abdul Aziz Ayub. (2001). Tahap kematangan, personaliti, kebimbangan dan motivasi dalam satu pembelajaran aktiviti fizikal di kalangan pelajar sekolah menengah: Satu tinjauan. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Abdul Shukor Abdullah. (1999). Sukatan Pelajaran Rendah dan Menengah Pendidikan Jasmani:Pendidikan Jasmani Abu Bakar Miskon. (1987). Persepsi guru-guru bukan opsyen pendidikan pendidikan jasmani yang mengajar pendidikan jasmani terhadap pengajaran pendidikan jasmani di sekolah menengah. Latihan Ilmiah. University Pertanian Malaysia. Ali Abdul Halim Mahmud. (1992). Tarbiyah al- Nasyi’ al muslim. Cetakan pertama. Mansourah: Dar al- Wafa’. An interactive guide to volleyball. (1994). CD ROM. Renton, WA:SISU Software. Arfan Abdullah Borhan @ Rafael Lili. (2001). Penggunaan multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran PJK (sukan gelanggang). Kajian di beberapa buah sekolah di Daerah Hulu Langat, Selangor. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Bucher, C.A. (1979). Foundation of physical education. Toronto: The V. Mosby Company. Cheah Swee Ming. 1985. Isu-isu Pendidikan Jasmani. Jurnal Pendidikan. 11: pp. 14-18. Colfer, G.R., Hamilton, K.E. & Magill, R.A. (1986). Contemporary physical education. Iowa: Wm. C. Brown Publisher. Daucer , V.P. & Pangrazi, R.P. (1986). Dynamic Physical education for elementary school children. Ed. ke-8. New York. Burges Publishing. De Vries. (1995). Pendidikan Jasmani dan Kesihatan-satu dilema. Kertas kerja Seminar Pendidikan Jasmani dan Sukan menjelang tahun 2000. Universiti Pertanian Malaysia, Serdang. Desma Desa. (2001). Strategi pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: satu kajian kes. Latihan Ilmiah. Universiti Kebangsaan Malaysia. Everhart, B., Harshaw, C., Everhart B., Kernodle, M. & Stubblefield, E. (2002). Multimedia softwares Effect on high school physical education student’s fitness pattern. The Physical Educator: pp. 151-155. Fisher-Stitt. (1996). Effect of an interactive multimedia computer tutorial on students’ understanding of ballet allegro terminology. Disertasi PHD. Temple University. Freeman, W.H . (1977). Physical Education in a Changing Society. Boston: Houghton Mifflin Co. Googin, N.L., Finkenberg, M.E. & Morrow, J.R. (1997). Instructional technology in higher education. Quest . 49(8), pp. 280-290. Hamdan Mohd Ali. (2002). The British colonial legacy: Sport and politics in multi-ethnic Malaysia 1800-2000. Tesis Phd. The University of Warwick, U.K. 66
 11. 11. 2nd International Malaysian Educational Technology Convention Harmon, P. (1978). The measurement of affective education. Journal of Physical Education and Dance. 67(8), pp. 41-44. Hattie, J., Marsh, H.W., Neill, J.T. & Richards, G.F. (1997). Adventure education and outward bound: Out of class experiences that make a lasting difference. Review of Education Researc, 67(1), pp. 48-87. Jenny , J.H. (1961). Physical Education, Health Education and Recreation: Introduction to Profesional Preparation for Leadership. New York: Macmillan Kementerian Pendidikan Malaysia. (1997). Sekolah bestari di Malaysia: suatu lonjakan saujana. Kertas Seminar Sekolah Bestari. Lawson, H.A. dan Placek, J.H. (1996). Physical education curricular alternatives. Boston: Allyn Bacon Macdonald, D. & Brooker, R. (1997). Moving beyond the crisis in secondary physical education: An Australian initiative. Journal of Teaching in Physical Education, 16, pp. 155-175. Mohd Arif Hj Ismail & Mohd Jasmy Abd Rahman (2002). Implikasi teknologi maklumat dan komunikasi ke atas gaya pengajaran Pendidikan Jasmani. Fokus terhadap kemahiran permainan bola tampar. Seminar Kebangsaan Profesion Perguruan 2002, hlm. 375-391. Pusat Perkembangan Kurikulum (1997). Kajian pengesanan pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Pusat Perkembangan Kurikulum.1999. Kurikulum abad ke-21. (Atas talian) http://www.ppk.kpm.my/sphsp/kuri1.htm dan http://www.ppk.kpm.my/sphsp/kuri2.htm (20 November, 2002) Pusat Perkembangan Kurikulum.(1999). Sukatan Pelajaran Rendah dan Menengah Pendidikan Jasmani. Safani Bari Hamdan Mohd Ali. 2005. Aktiviti Pendidikan Jasmani Suaian Pelajar Berkeperluan(atas talian) Khas http://www.mpbl.edu.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2005/safaniUKM.pdf (1 Disember 2006). Shabsehan R. (1998). Health related fitness. Curriculum outlook and implemantation problems. Masalah Pendidikan. Wee Eng Hoe (1995). Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Ed. ke-2. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti. Wee Eng Hoe. (2004). Keperluan latihan dalaman untuk guru Pendidikan Jasmani. Prosiding Pendidikan Sukan dan Rekreasi 2004, hlm. 70-81. Zainun Ishak. (1988). Appraising the Effectiveness of Physical and Health Education in the School Curriculum in Malaysia. MAPESSAF. 4. Zamri Mahamod, Tajul Arifin Muhamad, Ruslin Amir & Desma Desa. (2004). Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan: Satu Tinjauan. Prosiding Pendidikan Sukan dan Rekreasi, hlm. 255-266. 67

×