Wong tugasan 1 ppt_kpt 6044

536 views
487 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
536
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wong tugasan 1 ppt_kpt 6044

 1. 1. ULASAN JURNALICT DALAM PENDIDIKAN: PROSPEK DAN CABARAN DALAM PEMBAHARUAN PEDAGOGI Oleh: WONG SHEAU WEN M20102001127
 2. 2. Persoalan kajian1. Adakah terdapat kekuatan kaedah perantis berbanding dengan kaedah tradisional?2. Adakah terdapat kelemahan kaedah perantis berbanding dengan kaedah tradisional?3. Adakah terdapat kesan kaedah perantis ke atas pencapaian pelajar berbanding kesan kaedah tradisional?
 3. 3. METODOLOGI KAJIAN Dijalankan di sebuah sek.men di Bentong, Pahang Melibatkan pelajar tingkatan 2 dalam m/p Literasi Komputer Di pecahkan kepada 2 kumpulan iaitu kumpulan kawalan iaitu seramai 24 orang yang diajar menggunakan kaedah tradisional Kumpulan ke 2 ialah kumpulan rawatan iaitu 25 orang dan diajar menggunakan kaedah perintis Tajuk pengajaran yang dipilih ialah pembinaan laman web.
 4. 4. METODOLOGI KAJIAN Kawalan yang dilakukan untuk memastikan kesan eksperimen kuasi yang dijalankan melibatkan: 1. Kawalan kualitatif: Pengajaran bagi kedua-dua kumpulan kawalan dan rawatan dilaksanakan oleh guru yang sama. 2. Kawalan kuantitatif: Kedua-dua kelas mempunyai persekitaran serta tempoh pengajaran dan pembelajaran yang sama.
 5. 5. METODOLOGI KAJIAN3. Kawalan metodologi: Kaedah perantis (pendekatan konstruktivisme) dilaksanakan dalam kelas rawatan dan kaedah tradisional (pendekatan tingkah laku) dilaksanakan dalam kelas kawalan.4. Kawalan kandungan: Walaupun pengajaran dilaksanakan dalam kelas yang berbeza, namun kandungan pengajaran bagi kedua-dua kelas adalah sama.
 6. 6. METODOLOGI KAJIAN1. Kaedah mengajar tradisional: Penerangan langkah demi langkah diberikan untuk membangunkan laman web.2. Kaedah mengajar perantis: Memberikan panduan kepada pelajar pada peringkat permulaan dan sokongan ini beransur- ansur dikurangkan.
 7. 7. DAPATAN KAJIAN Penilaian dibuat berdasarkan 2 tugasan , iaitu tugasan pembinaan laman web dan ujian bertulis. Terdapat perbezaan dalam pencapaian anatara kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan dalam tugasan laman web. Nilai min kumpulan kawalan ialah 2.29 manakala kumpulan rawatan 1.80 dan ini menunjukkan kualiti yang lebih tinggi kerana menghampiri nilai 1 yang dianggap terbaik.
 8. 8. DAPATAN KAJIAN Analisis ujian t pada aras signifikan 0.05 dilakukan ke atas hasil tugasan pelajar daripada kedua-dua kumpulan tersebut, jelas terdapat perbezaan di antara kumpulan di mana nilai p adalah 0.002. Maka ini menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan dan oleh itu hipotesis nul dapat ditolak. Maka dapat disimpulkan bahawa terdapat perbezaan yang signifikan dalam pencapaian tugasan tentang laman web antara kumpulan.
 9. 9. DAPATAN KAJIAN Nilai min markah untuk kumpulan kawalan ialah 6.64 manakala nilai min markah untuk kumpulan rawatan ialah 7.63 dalam ujian bertulis. Analisis ujian t terhadap kesan penilaian ujian bertulis di antara kedua-dua kumpulan tersebut, didapati nilai p adalah 0.046 di mana nilainya masih lebih kecil dari 0.05 dan oleh itu ia adalah signifikan.
 10. 10. DAPATAN KAJIAN Dapatan analisis ujian-t dalam menunjukkan terdapat perbezaan dalam pencapaian ujian bertulis di antara kumpulan kawalan berbanding kumpulan rawatan. Jadi ini bererti ujian bertulis untuk kumpulan rawatan (pendekatan konstruktivisme) adalah lebih baik dari kumpulan kawalan (pendekatan tingkah laku).
 11. 11. PERBINCANGAN DAN IMPLIKASIKEBAIKAN:i. Pelajar menggunakan pemikiran pada aras tinggi dan lebih berdikari dan bertanggungjawab terhadap pembelajaran yang aktif.ii. Pelajar dapat bekerjasama antara satu sama lain semasa menyelesaikan masalah.iii. Guru menjadi fasilitator dan pengurus pembelajaran.iv Guru memberi tumpuan kepada proses pembelajaran dan tidak hanya menyampaikan pengetahuan kepada pelajar.
 12. 12. PERBINCANGAN DAN IMPLIKASIKelemahan:i. Masa yang panjang untuk menyiapkan tugasan dan secara tidak langsung sukatan tidak dapat dihabiskan dan pihak sekolah perlu menyediakan jadual waktu anjal.ii. Pemahaman pelajar terhadap isi pengajaran adalah berbeza dan menyebabkan berlaku pemahaman konsep yang salah.iii. Kelas menjadi bising kerana pelajar berbincang dan bergerak dari satu kumpulan ke kumpulan lain.
 13. 13. RUMUSANPembaharuan dalam pedagogi perlu dibuat dan banyakcabaran perlu ditempuh untuk menjayakanpembaharuan ini. Guru perlu sentiasa berusaha untukmemajukan diri dalam proses pengajaran danpembelajaran, menggalakkan pelajar untuk lebihberdikari, dan menerapkan semangat kerjasama dankolaboratif dalam kelas. Guru bersama-sama denganpelajar mestilah memupuk pembelajaran sepanjanghayat untuk memastikan pembinaan pemikiran kritisdan kemahiran teknologi sentiasa disepadukan.
 14. 14. BIBLIOGRAFI INTERNEThttp://www.ukm.my/jurfpend/journal/vol%2032%202007/JPendidikan32/Jpend32[09].pdf BUKUChua Yan Piaw (2006). Kaedah penyelidikan. Malaysia:McGrawhill Education.Mohd Majid Konting (2000). Kaedah penyelidikan pendidikan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 15. 15. Sekian Terima Kasih

×