De Kanteling Regiobijeenkomst Amstelland en de Meerlanden 1 juli 2011 Suzanne Konijnendijk Projectleider De Kanteling VNG
Nieuw in de Wmo… <ul><li>Van verzekerd recht en zorgplicht </li></ul><ul><li>naar…. </li></ul><ul><li>Compensatie </li></ul>
Artikel 4 van de Wmo <ul><li>Compenserende maatregelen zodat een burger: </li></ul><ul><li>een huishouden kan voeren </li>...
Oplossingen: van binnen naar buiten Sociaal netwerk Eigen kracht Algemene voorzieningen Individuele voorzieningen
Doel compensatie <ul><li>Versterken of behoud van zelfredzaamheid en regie </li></ul><ul><li>Blijven of weer kunnen meedoe...
Betekenis voor de burger <ul><li>Geen recht op voorzieningen </li></ul><ul><li>Oplossingen eerst zoeken in eigen mogelij...
Het proces in beeld Het gesprek Eerste contact Oplossingen afspreken Arrangement Vraagverhelderen Resultaat afspreken Toew...
Het Gesprek: vraagverheldering <ul><li>- Door wie, met wie, waar? </li></ul><ul><li>- Wat is de vraag </li></ul><ul><li>-...
Uitdaging voor gemeente <ul><li>Zorgvuldige afweging, ‘keukentafelgesprek’ </li></ul><ul><li>Participatiedoelstelling/ we...
De Verordening <ul><li>Van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht compenseren </li></ul><ul><li>Geen lijs...
De 8 resultaten (1) <ul><li>Iedere burger kan: </li></ul><ul><li>wonen in een schoon, leefbaar huis </li></ul><ul><li>wone...
De 8 resultaten (2) <ul><li>Iedere burger kan </li></ul><ul><li>zich verplaatsen in, om en nabij het huis </li></ul><ul><l...
Ontwikkelingen <ul><li>Decentralisatie begeleiding uit de AWBZ </li></ul><ul><li>Decentralisatie jeugdzorg </li></ul><ul><...
Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? <ul><li>Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: </l...
Samenhang <ul><li>Naast begeleiding ook: </li></ul><ul><ul><li>inloop GGZ </li></ul></ul><ul><ul><li>hulpmiddelen </li></u...
Wie zijn de cliënten in de AWBZ? <ul><li>Totaal circa 180.000 mensen </li></ul><ul><li>Naar grondslag: </li></ul><ul><li>s...
Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ? <ul><li>Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psy...
Wat voor activiteiten? <ul><li>ONDER MEER:  </li></ul><ul><li>woonbegeleiding </li></ul><ul><li>praktische pedag. thuishu...
De Wmo-compensatieplicht wordt uitgebreid … dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het persoonlijk leven structu...
Voor wie verandert er iets? de gemeente de cliënt/ burger AWBZ en Wmo aanbieders mantelzorgers/ sociaal netwerk van de cli...
Verandert alles voor iedereen, meteen? Nee. We zien een continuüm dat loopt van:  mensen voor wie &quot;Wmo-achtig werken...
Transitie: het T-bureau <ul><li>Transitiebureau van VWS en VNG / gemeenten </li></ul><ul><li>Doel: gemeenten, aanbieders e...
Opgaven voor u de komende tijd <ul><li>Get the facts (T-bureau gaat faciliteren) </li></ul><ul><li>Nu aan de slag en in ge...
Tot slot <ul><li>Kantelen is een opgave voor burgers, gemeenten en organisaties </li></ul><ul><li>Kantelen is niet hetzelf...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Konijnendijk

1,240
-1

Published on

VNG-projectleider Suzanne Konijnendijk vertelt over de landelijke ontwikkelingen met het project de Kanteling in relatie tot de de Wmo en decentralisatie van de Awbz.
Op de website www.wmowonen-nh.nl vindt u actuele informatie.

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,240
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • In vogelvlucht: Ik heb een probleem, waar moet ik heen ? Wat is er aan de hand? We spreken af om zus en zo te doen om je probleem op te lossen Dan ziet jouw oplossingsarrangement er zus en zo uit.
 • Voorbeeld: Wat is er eigenlijk aan de hand? Waar is die supermarkt waar u boodschappen doet? Kunt u nog wel lopen zonder boodschappentassen? Is het alleen boodschappen doen of kunt u ook geen sociale bezoeken meer afleggen? Wat ervaart u als het grootste probleem? Dat er geen boodschappen in huis zijn of dat u geen grote afstanden meer kan afleggen? Kortom: Breed kijken naar de situatie, niet alleen inzoomen op het vaak al sterk afgebakende probleem van de burger.
 • Regiobijeenkomst decentralisatie Awbz - 1 juli 2011 - presentatie Suzanne Konijnendijk

  1. 1. De Kanteling Regiobijeenkomst Amstelland en de Meerlanden 1 juli 2011 Suzanne Konijnendijk Projectleider De Kanteling VNG
  2. 2. Nieuw in de Wmo… <ul><li>Van verzekerd recht en zorgplicht </li></ul><ul><li>naar…. </li></ul><ul><li>Compensatie </li></ul>
  3. 3. Artikel 4 van de Wmo <ul><li>Compenserende maatregelen zodat een burger: </li></ul><ul><li>een huishouden kan voeren </li></ul><ul><li>zich in en om de woning kan verplaatsen </li></ul><ul><li>zich lokaal kan verplaatsen </li></ul><ul><li>kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan </li></ul>
  4. 4. Oplossingen: van binnen naar buiten Sociaal netwerk Eigen kracht Algemene voorzieningen Individuele voorzieningen
  5. 5. Doel compensatie <ul><li>Versterken of behoud van zelfredzaamheid en regie </li></ul><ul><li>Blijven of weer kunnen meedoen (kwaliteit van leven) </li></ul><ul><li>Uitgangspunten: </li></ul><ul><li>Individuele situatie is leidend </li></ul><ul><li>Maatwerk is nodig </li></ul>
  6. 6. Betekenis voor de burger <ul><li>Geen recht op voorzieningen </li></ul><ul><li>Oplossingen eerst zoeken in eigen mogelijkheden en collectief aanbod </li></ul><ul><li>Compenserende maatregelen zijn divers </li></ul><ul><li>(welzijn, ontmoeten, maaltijden, klussen, strijken ….) er is geen limitatieve lijst </li></ul><ul><li>Gevolg: Verschillen </li></ul>
  7. 7. Het proces in beeld Het gesprek Eerste contact Oplossingen afspreken Arrangement Vraagverhelderen Resultaat afspreken Toewijzing voorzieningen
  8. 8. Het Gesprek: vraagverheldering <ul><li>- Door wie, met wie, waar? </li></ul><ul><li>- Wat is de vraag </li></ul><ul><li>- Wat is de situatie </li></ul><ul><li>- Wat is nodig voor zelfredzaamheid en participatie </li></ul><ul><li>- Wat moet het resultaat zijn van de ondersteuning </li></ul>
  9. 9. Uitdaging voor gemeente <ul><li>Zorgvuldige afweging, ‘keukentafelgesprek’ </li></ul><ul><li>Participatiedoelstelling/ wederkerigheid </li></ul><ul><li>Beleidsvrijheid </li></ul><ul><li>Toenemende vraag / beheersing van kosten </li></ul><ul><li>Nieuwe taken door decentralisatie begeleiding uit de AWBZ en jeugdzorg </li></ul><ul><li>Kansen: verbinding met Werk en Inkomen en kwaliteit in de wijken </li></ul>
  10. 10. De Verordening <ul><li>Van claim- en aanbodgericht naar vraag- en resultaatgericht compenseren </li></ul><ul><li>Geen lijstjes met voorzieningen </li></ul><ul><li>Gebaseerd op denken in resultaten en Het Gesprek </li></ul><ul><li>Rechter is al gekanteld, toetst ‘zorgvuldige afweging’ </li></ul>
  11. 11. De 8 resultaten (1) <ul><li>Iedere burger kan: </li></ul><ul><li>wonen in een schoon, leefbaar huis </li></ul><ul><li>wonen in een voor de bewoner geschikt huis </li></ul><ul><li>beschikken over benodigdheden om te voorzien in primaire levensbehoeften </li></ul><ul><li>beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding </li></ul><ul><li>kan thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren </li></ul>
  12. 12. De 8 resultaten (2) <ul><li>Iedere burger kan </li></ul><ul><li>zich verplaatsen in, om en nabij het huis </li></ul><ul><li>zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel </li></ul><ul><li>en: </li></ul><ul><li>Iedere burger heeft de mogelijkheid om contacten te hebben met medemensen en deel te nemen aan recreatieve, maatschappelijke of religieuze activiteiten </li></ul>
  13. 13. Ontwikkelingen <ul><li>Decentralisatie begeleiding uit de AWBZ </li></ul><ul><li>Decentralisatie jeugdzorg </li></ul><ul><li>Principes van de kanteling zijn onontbeerlijk voor uitvoering nieuwe taken </li></ul><ul><li>Welzijn Nieuwe Stijl ondersteunt gemeenten en partners bij het realiseren andere vormen van maatschappelijke ondersteuning </li></ul>
  14. 14. Begeleiding naar de Wmo: wat gaat er over en waarom? <ul><li>Extramurale begeleiding gaat over naar de Wmo, inclusief: </li></ul><ul><ul><li>jeugd indien sprake van extramurale begeleiding; </li></ul></ul><ul><ul><li>vervoer; </li></ul></ul><ul><ul><li>exclusief: indien er een verblijfsindicatie is (ZZP of VPT). </li></ul></ul><ul><li>Vanaf 2013 gemeenten verantwoordelijk voor nieuwe cliënten, vanaf 2014 voor alle cliënten </li></ul><ul><li>Taakstelling van 5% </li></ul><ul><li>Geen overheveling: schrappen AWBZ-functie onder gelijktijdig creëren van een nieuwe taak in de Wmo </li></ul>
  15. 15. Samenhang <ul><li>Naast begeleiding ook: </li></ul><ul><ul><li>inloop GGZ </li></ul></ul><ul><ul><li>hulpmiddelen </li></ul></ul><ul><li>Samenhang met maatregelen in AWBZ: </li></ul><ul><ul><li>uitvoering door verzekeraars </li></ul></ul><ul><ul><li>IQ-maatregel </li></ul></ul><ul><ul><li>scheiden wonen-zorg </li></ul></ul><ul><li>Samenhang met andere transities: </li></ul><ul><ul><li>Wajong-WSW-WWB </li></ul></ul><ul><ul><li>decentralisatie Jeugdzorg </li></ul></ul>
  16. 16. Wie zijn de cliënten in de AWBZ? <ul><li>Totaal circa 180.000 mensen </li></ul><ul><li>Naar grondslag: </li></ul><ul><li>somatische aandoening 38.000 </li></ul><ul><li>psychogeriatrische problematiek 14.000 </li></ul><ul><li>psychiatrische stoornis 56.000 </li></ul><ul><li>verstandelijke handicap 50.000 </li></ul><ul><li>lichamelijke handicap 14.000 </li></ul><ul><li>zintuiglijke handicap 5.000 </li></ul>
  17. 17. Wat is de functie Begeleiding in de AWBZ? <ul><li>Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem </li></ul><ul><li>Matige of ernstige beperkingen </li></ul><ul><li>Doel: bevorderen zelfredzaamheid teneinde opname of verwaarlozing te voorkomen </li></ul><ul><li>Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke levenssfeer </li></ul><ul><li>Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding) </li></ul><ul><li>Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO </li></ul>
  18. 18. Wat voor activiteiten? <ul><li>ONDER MEER: </li></ul><ul><li>woonbegeleiding </li></ul><ul><li>praktische pedag. thuishulp en gezinsondersteuning (PPG) </li></ul><ul><li>begeleiding tijdens voorgezet speciaal onderwijs </li></ul><ul><li>thuisbegeleiding </li></ul><ul><li>dagactiviteiten voor GGZ (DAC) </li></ul><ul><li>dagbesteding voor verstandelijk beperkten </li></ul><ul><li>logeerhuizen </li></ul><ul><li>zaterdagopvang voor kinderen met verstand. beperking </li></ul><ul><li>sport voor verstandelijk beperkten </li></ul><ul><li>vakantie activiteiten voor verstandelijk beperkten </li></ul><ul><li>belevenis- en uitgaanscentrum </li></ul><ul><li>activerende psychiatrische thuiszorg </li></ul><ul><li>inloophuizen </li></ul><ul><li>begeleiding bij rehabilitatietrajecten verslaafden </li></ul><ul><li>ontmoetingsgroepen </li></ul>
  19. 19. De Wmo-compensatieplicht wordt uitgebreid … dagelijkse levensverrichtingen kan uitvoeren en het persoonlijk leven structureert en daarover regie voert. NIEUW: de resultaten van begeleiding <ul><li>… een huishouden kan voeren </li></ul><ul><li>hulp bij het huishouden </li></ul><ul><li>… zich in en om de woning kan verplaatsen </li></ul><ul><li>rolstoel </li></ul><ul><li>aanpassing in de woning, zoals een traplift </li></ul><ul><li>… kan deelnemen aan het maatschappelijk verkeer en sociale verbanden kan aangaan </li></ul><ul><li>welzijnsactiviteiten </li></ul><ul><li>maaltijdverzorging </li></ul><ul><li>gemeenschappelijke dagbesteding </li></ul>… zich lokaal kan verplaatsen - vervoersmiddel in de regio, zoals een taxibus of scootmobiel
  20. 20. Voor wie verandert er iets? de gemeente de cliënt/ burger AWBZ en Wmo aanbieders mantelzorgers/ sociaal netwerk van de cliënt Wmo-raden
  21. 21. Verandert alles voor iedereen, meteen? Nee. We zien een continuüm dat loopt van: mensen voor wie &quot;Wmo-achtig werken&quot; goed kan en ook meteen mensen voor wie je de bestaande begeleiding 1-op-1 moet continueren
  22. 22. Transitie: het T-bureau <ul><li>Transitiebureau van VWS en VNG / gemeenten </li></ul><ul><li>Doel: gemeenten, aanbieders en cliënten voorbereiden: </li></ul><ul><ul><ul><li>Informeren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Faciliteren </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>uitwisseling van goede aanpakken </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Hoe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>samen aan de slag: coalitieaanpak! </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>zwaartepunt lokaal/regionaal, geen landelijke blauwdrukken </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>vernieuwing met behoud van het goede (continuüm) </li></ul></ul></ul>
  23. 23. Opgaven voor u de komende tijd <ul><li>Get the facts (T-bureau gaat faciliteren) </li></ul><ul><li>Nu aan de slag en in gesprek met elkaar </li></ul><ul><li>Coalitieaanpak: verbinden van gemeenten, aanbieders en cliënten </li></ul><ul><li>Leg meteen al verbindingen met andere domeinen/ organisaties (zoals W&I, jeugd, gezondheid) </li></ul><ul><li>Wat doen we lokaal en wat regionaal? </li></ul><ul><li>Cultuuromslag (o.a. Kanteling, Welzijn nieuwe stijl): denk na over nieuwe arrangementen </li></ul>
  24. 24. Tot slot <ul><li>Kantelen is een opgave voor burgers, gemeenten en organisaties </li></ul><ul><li>Kantelen is niet hetzelfde als bezuinigen </li></ul><ul><li>Kantelen kàn helpen bij stellen financiële prioriteiten en beheersen van kosten </li></ul><ul><li>Kantelen is ook voorbereiden op nieuwe taken </li></ul><ul><li>Informatie en boekjes (pdf) </li></ul><ul><li>www.vng.nl/dekanteling </li></ul>

  ×