Presentatie Awbz

308 views
250 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
308
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentatie Awbz

 1. 1. Toelichting Stand van Zaken Decentralisatie AWBZ Gemeenteraden IJmond
 2. 2. ∗ Voorjaar 2012 Kadernota ‘Van Zorg naar Participatie’. ∗ Samenwerking KAM ∗ Voorbereidingsfase Korte terugblik IJmond
 3. 3. Bron: HHM Impactmonitor, tabel 4a Aantal cliënten met extramurale begeleiding, kortdurend verblijf en/of persoonlijke verzorging per 1-1-2013 Gemeente 18-64 65 - 74 75+ Totaal Beverwijk 275 68 305 648 Heemskerk 213 62 256 531 Uitgeest 34 12 51 97 Velsen 348 119 467 934
 4. 4. ∗ Lokaal: Daadwerkelijke loketten, Welzijnsaanbod ∗ IJmond: Vernieuwing 7 pilots, kanteling, criteria en kwaliteit toegang, communicatie ∗ Samen met Zuid-Kennemerland: kwaliteit, inkoop specialistische zorg. Gezamenlijke keuzenota ∗ Zeer specialistische zorg: landelijk of op KAM-niveau Voorbereiding IJmond
 5. 5. Denkrichtingen keuzenota AWBZ IJmond en Zuid-Kennemerland
 6. 6. 2015 is een transitiejaar (‘zachte landing’) én start van de transformatie (vernieuwen van het ondersteuningsaanbod en anders organiseren van de toegang en het opdrachtgeverschap) Op basis van uitgangspunten kadernota Transformatie en transitie
 7. 7. ∗ Van strakke regie en sturing in 2015 naar meer verantwoordelijkheid voor aanbieders en burgers (eindperspectief) ∗ Samenwerking met Achmea ∗ Als opdrachtgever samenwerken met zorgaanbieders en welzijnsinstellingen. Rolopvatting gemeenten
 8. 8. “Specialistische ondersteuning” Zuid-Kennemerland en IJmond. Indeling langs: doelgroep, type ondersteuning en geografische eenheid. “Zeer specialistische ondersteuning” : -Beleidsarm -Samenwerking met KAM (als niet landelijk) Op welk niveau verwerven?
 9. 9. ∗ Eigen kracht van burgers en hun sociale netwerk ∗ Informele ondersteuning ∗ Van individuele naar meer algemene en collectieve voorzieningen ∗ Onderscheid in vier (hoofd)doelgroepen: ∗ Ouderen met cognitieve en/of lichamelijke problematiek ∗ Volwassenen met psychiatrische problematiek ∗ Volwassenen met een verstandelijke beperking ∗ Volwassenen met een lichamelijke beperking of chronische ziekte Uitgangspunten vernieuwing
 10. 10. ∗ Combineren van bestaande producten in nieuwe ondersteuningstypen ∗ Vergroten van het aantal mantelzorgers en vrijwilligers door aanbieders van specialistische ondersteuning ∗ Meer inzet e-ondersteuning en domotica ∗ Efficiënter gebruik van accommodaties voor (specialistische) dagbesteding ∗ Streven naar een meer efficiënte organisatie van vervoer, zo mogelijk in samenhang met andere vormen van doelgroepenvervoer Vernieuwing van het specialistisch ondersteuningsaanbod
 11. 11. ∗ Gezamenlijke prognose van te verwachten inkomsten en uitgaven per gemeente ∗ Uitgangspunt is een budgettair neutrale uitvoering per gemeente ∗ De gemeenten stemmen inrichting van Awbz begroting en Awbz administratie op elkaar af ∗ Eigen bijdrage voor begeleiding en persoonlijke verzorging conform hulp bij het huishouden ∗ Groeimodel naar meer dekkende tarieven eigen bijdrage nader onderzoeken Financiën en eigen bijdrage
 12. 12. ∗ Keuzevrijheid is belangrijk ∗ Vernieuwing van het ondersteuningsaanbod kan leiden tot een wijziging van het aantal gecontracteerde aanbieders ∗ Streven naar bekostiging op resultaat in plaats van beschikbaarheid/productie ∗ Persoonsvolgende bekostiging conform concept- wetsvoorstel Ordening en bekostiging
 13. 13. ∗ Per soort zorgaanbod zal bepaald worden of opdrachtverstrekking of subsidiëring de beste vorm is. ∗ Bij een overheidsopdracht zal in de meeste gevallen de 2B- procedure toegepast worden. Duur van de overeenkomsten ∗ Op termijn streven naar meerjarige afspraken met aanbieders. Vanwege de vele onzekerheden die gepaard gaan met de decentralisatie per 2015 overeenkomsten sluiten voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. Overheidsopdracht of subsidie
 14. 14. ∗ Aansluiten bij landelijke wet-en-regelgeving en professionele kwaliteitsstandaarden. ∗ Waar lokale aanvulling op de kwaliteitseisen noodzakelijk wordt geacht doen we dit regionaal uniform. ∗ Verantwoording in aansluiting op (in ontwikkeling zijnde) landelijke gegevensstandaarden. Streven naar verantwoording op effecten en resultaten. Kwaliteit en toezicht
 15. 15. ∗ Gemeenschappelijke verkenning ‘informatie- en ICT- voorzieningen en de decentralisaties in het sociaal domein’ ∗ Gezamenlijke uitwerking welke voorzieningen op 1 januari 2015 tenminste aanwezig móeten zijn. Informatievoorziening

×