• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011
 

Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011

on

 • 1,467 views

Op 10 november kwamen beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Castricum en Bergen bij elkaar om van gedachten te wisselen over ...

Op 10 november kwamen beleidsmedewerkers en maatschappelijke organisaties uit de gemeenten Heemskerk, Beverwijk, Velsen, Uitgeest, Castricum en Bergen bij elkaar om van gedachten te wisselen over samenwerking tussen zorg en welzijn én tussen formele en informele verbanden. Zo’n 50 deelnemers lieten zich inspireren door voorbeelden van elders maar brachten ook hun eigen kennis en ervaring in. Deze bijeenkomst was een initiatief van gemeente Heemskerk, Socius en Welschap ondersteund door het Kenniscentrum Wmo en Wonen. Wethouder Cees Beentjes van Heemskerk opende de bijeenkomst.

Jan Willem Duker, programmamanager Wmo gemeente Haarlem, nam de aanwezigen tot slot mee in het proces dat geleid heeft tot een herijking van de sociale infrastructuur. In de in juni door de gemeenteraad vastgestelde notitie ‘Hof 2.0: Van visioen naar doen!’ worden de contouren hiervan weergegeven.

Statistics

Views

Total Views
1,467
Views on SlideShare
1,237
Embed Views
230

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

2 Embeds 230

http://www.wmowonen-nh.nl 226
http://new.wmowonen-nh.nl 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment
 • Waarom nu? Urgentie: Afnemende middelen: gemeentefonds, Wmo-korting, kortingen op decentralisaties, cumulatie andere maatregelen (passend onderwijs, PGB, scheiden wonen/zorg, eigen bijdrage GGZ etc) Decentralisaties sociaal domein: straks gaat meer dan de helft van de gemeentebegroting naar sociaal beleid overlap doelgroepen, aanbieders, activiteiten, fasering, schaalniveau Systeem loopt vast: bureaucratisering/controledrang + versnippering en overlap Verder natuurlijk de bekende trends en ontwikkelingen
 • Vernieuwing van het systeem nodig: verandering van de verhouding tussen de belangrijkste spelers (burgers, organisaties, overheid) Kwestie van anders organiseren en gedrag/cultuur Visie nodig: visioen Hof 2.0
 • Onderscheid burgers naar zelfredzaamheid (i.p.v. doelgroepen) Daarop aansluitend aanbod + financiering Bouwstenen voor het nieuwe systeem Programmatische aanpak: 3 decentralisaties en 5 praktijkwerkplaatsen
 • Probleem: professional te laat of met teveel

Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011 Gemeente Haarlem Hof 2.0 10 november 2011 Presentation Transcript

  • Hof 2.0: systeeminnovatie in het sociaal domein
  • Inspiratiebijeenkomst IJmond
  • 10 november 2011
  • Jan Willem Duker
  • Programmamanager Gemeente Haarlem
 • Opgave/urgentie
  • Afnemende middelen
  • Decentralisaties sociaal domein
  • Systeem loopt vast
 • Hof 2.0
  • Systeeminnovatie in het sociale domein in Haarlem
  • Visioen:
   • Teruggrijpen op traditie van onderlinge zorgzaamheid
   • Vertaling naar 2.0 maken: realistische hedendaagse variant op oude traditie van zorgzaamheid ontwikkelen
 • Resultaat
  • Op 1-1-2013 maken we een start met een nieuw systeem van betaalbare maatschappelijke ondersteuning en activering op basis van de eigen kracht van burgers en wederkerigheid
   • Burger is eigenaar van zowel problemen als van oplossingen
   • Niet gebaseerd op het bestaande aanbod maar op behoeften en mogelijkheden van burgers
 • Een nieuw systeem
 • Praktijkwerkplaats 1
  • Basisinfrastructuur
  • Informatie- en adviesvoorziening / professionaliseren dienstverlening langs alle kanalen
    • Invoeren Eigen Kracht Wijzer (EKW)
    • Introductie website Loket Haarlem (digitale sociale kaart)
    • Waar mogelijk en zinvol integratie fysieke loketten
    • (weg met het woud van loketten!)
    • Inspiratiebron:
    • Eigen Kracht Wijzer: Gemeente Almere
 • Praktijkwerkplaats 2
  • Basisinfrastructuur
  • Actief burgerschap ontwikkelen en ondersteunen
    • Zorgruil en buurtdiensten (BUUV ism bestaande wijkgerichte initiatieven)
    • Creëren algemene infrastructuur voorzieningen, waar onder wijkontwikkelingsbedrijf
    • Faciliteren en versterken van vrijwilligerswerk en burgerinitiatieven
    • Inspiratiebronnen:
    • Wijkontwikkelbedrijf, gemeente Utrecht
    • Activeringscentra, diverse steden
    • Buuv, gemeente Haarlem
 • Praktijkwerkplaats 3
  • Basisinfrastructuur
  • Fysieke infrastructuur voor wonen, welzijn en zorg
    • Wijkbewoners zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen
     • Voldoende geschikte woningen
     • Faciliteren zelfstandig wonen
     • Toegankelijkheid openbare ruimte en algemene voorzieningen
     • Zorg- en welzijnsvoorzieningen hierop afstemmen
    • Inspiratiebronnen:
    • Woonservicegebieden, diverse steden
    • Woonvisie Haarlem
    • Spreiding zorg- en welzijnsinstellingen, nota Haarlem maatschappelijk op de kaart
 • Praktijkwerkplaats 4
  • Basisinfrastructuur
  • Andere vormen van Huishoudelijke Hulp (lichtste vorm)
    • Burgers aanspreken op zelf organiseren van huishoudelijke hulp en dat faciliteren
    • Creëren van algemene voorzieningen (glazenwas- of strijkservice)
     • Inzet leer-werkbedrijven
     • Wijkontwikkelbedrijven
    • Inzet schoonmaakbedrijven
    • Andere concepten als buurtdiensten
    • Andere vormen van signaleren
    • Inspiratiebronnen:
    • Wijkontwikkelbedrijf, gemeente Utrecht
    • Buurtdiensten/Buurtzorg
 • Praktijkwerkplaats 5
  • Maatwerk voor kwetsbare burgers
  • (tijdelijk of dreigend regieverlies)
  • Wijkcoach in Boerhaavewijk
    • Inspiratiebronnen:
    • Wijkcoaches, gemeente Enschede
    • Sociaal werkers, Amaryllis gemeente Leeuwarden
 • Wijkcoach
    • Doel:
    • Vroegtijdig interveniëren
    • Versnippering en overlap tegengaan
    • Kenmerken:
   • Eigen kracht en activering bewoners
   • Eropaf-aanpak
   • Generalistisch
   • Mandaat van betrokken organisaties
 • Wijkcoach
    • Voorbeelden van mandaten:
   • Toekenning bijzondere bijstand
   • Uithuiszetting opschorten bij schulden
   • Toekenning (eenvoudige) huishoudelijke hulp
    • Partners:
    • Welzijnsorganisaties
    • Corporaties
    • Uitvoerende dienst gemeente Wmo en SoZaWe
    • … .
 • Wijkcoach
    • Tips:
    • Geen zware, meervoudige problematiek
    • Geen team van specialisten
    • In de plaats van…